Monstermad Frankenstein mad!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monstermad Frankenstein mad!"

Transkript

1 GMO hvad gør vi nu? Anna Haldrup Institut for Plantebiologi og Bioteknologi LIFE Københavns Universitet Herning Kongrescenter, 21. oktober, Dansk Svindeproduktion Dias 1 Monstermad Frankenstein mad! Dias 2 1

2 Dyr fodres med GM sojabønner og majs Dias 3 Problematik: Svineproduktionen i DK og EU er afhængig af proteinfoder Danske afgrøder indeholder ikke nok protein Vi importerer derfor sojaprotein, hvoraf 70% er gensplejset Kun en del af de gensplejsede soja er godkendte i EU Eksportører af soja, blander al soja Der findes ingen bagatelgrænse for andelen af ikke-godkendte GMO er i en ladning EU er for lille et marked, til at eksportørerne vil sortere specialblandinger til os Dias 4 2

3 Danmark importerer mio. tons/år soja fra USA, Argentina og Brasilien Sojaskrå og sojakage udgør 2/3 af verdens samlede forbrug af proteinmel 85 % af al soja I USA er GM 98 % af al soja fra Argentina er GM 64 % af al soja fra Brasilien er GM Hvis sojaen blandes og eksportørerne ikke ser et lukrativt marked i EU, kan konsekvensen blive at vi ikke kan producere kød i DK! Dias 5 Aktuel problematik: 22. September 2009: Der kommer ikke flere skibe fra USA til EU med transgen soja, da tyskerne har fundet spor af ikke godkendt GM-majs (MON88017 og MIR604) i ladningen. Begge majssorter er erklæret risikofrie af EFSA, men er endnu ikke godkendt i EU. Hvis de to sorter ikke godkendes med kvalificeret flertal (2/3) af landbrugsministre, har kommissionen mulighed for at give tilladelsen uden tilladelse fra medlemslandene. Dias 6 3

4 Disposition: Hvad er gensplejsning hvordan gør man? Hvor og hvad dyrkes der af GM-afgrøder Regler for godkendelse, dyrkning og anvendelse af GM i EU Hvad er godkendt i EU i forhold til USA? Hvad forskes der i og hvad er på vej til godkendelse? Hvordan er danskernes holdning til GMafgrøder? Hvad gør vi fremover? Dias 7 Dias 8 Henrik Brinch-Pedersen, AU 4

5 Dias 9 Henrik Brinch-Pedersen, AU Opformering af gensplejset bakterie: Dias 10 5

6 Genslejsning af kartofler: Dias 11 Dias 12 Henrik Brinch-Pedersen, AU 6

7 Dias 13 Henrik Brinch-Pedersen, AU Dias 14 Henrik Brinch-Pedersen, AU 7

8 Dias 15 Henrik Brinch-Pedersen, AU Dias 16 Henrik Brinch-Pedersen, AU 8

9 Areal af transgene afgrøder på verdensplan (million hektarer) 2008 Dias 17 Source: Clive James, Dias 18 9

10 Globalt areal (million ha) af Biotek afgrøder 2008 USA Argentina Brazil India Canada China Paraguay South Africa Uruguay Bolivia Philippines Australia Mexico Spain Dias 19 Source: Clive James, Globalt areal af hovedafgrøder i % af total areal % Soja 46 % Bomuld 24% Majs 20% Raps Konventionel Biotek Dias 20 Kilde: Clive James,

11 Dominerende biotek afgrøder i 2008 (mill ha) Herbicid tolerant soja Herbicid og Bt tolerant majs Bt bomuld Bt majs Herbicid tolerant raps Herbicid tolerant majs Herbicid og Bt tolerant bonuld Herbicid tolerant bomuld Herbicid tolerant sukkerroe Herbicid tolerant lucerne Dias 21 Source: Clive James, Trin for trin godkendelse og sag til sag risikoanalyse Marketing: 1) Udsætningsdirektivet Et medlem af EU kan foretage en risikoanalyse. Hvis den er positiv, kan den sendes til EU kommisionen. Landene i EU stemmer for og imod Ansøgning Eksperthøring og 50 institutioner 2) Gensplejsede fødevarer og foder Et specielet Europæisk Fødevaresikkerheds autoritet (EFSA) udfører risikoanalyse. EU landende kan stemme for eller imod. Dias 22 Raport og anbefalingn Markforsøg. Miljøministeren tager den endelige beslutning Marketing 11

12 Hvad omfatter en risikovurdering? Ved risikovurderingen sammenlignes den transgene plante Med den ikke-transgene plante bl.a. med hensyn til: Miljømæssige risici: - Om planten selv eller dens gener spredes til naturlige økosystemer og påvirker disse - Effekter på andre organismer Landbrugsmæssige risici: - Om planten selv eller nært beslægtede arter, der modtager gener ved krydsning, bliver besværlige ukrudtsarter i marken Sundhedsmæssige risici: - Indhold af giftige eller allergifremkaldende stoffer - Ændret ernæringsmæssig værdi Dias Genstop (Moratoria) i Europa Juni 1999: Frankrig, Danmark, Italien, Grækenland, Luxemburg og Østrig blokerede ny godkendelse af GM planter and fødevarer indtil der var enighed om nye sporbarhedsregler og grænseværdier. Grænseværdi for mærkning var 1 % Juli 2003: Nye regler vedtages i Europa, gældende fra april 2004: Foder skal mærkes hvis det indeholde GMO og GMO skal være godkendt. Ingen laveste grænseværdi for ikke godkendt GMO Hvis der er under 0.9 % skal der ikke mærkes, hvis afgrøden er GMO godkendt Kød fra dyr fodret med GMO skal ikke mærkes Moratoriet blev ophævet ved disse mærkningsregler Dias 24 12

13 Mærkningsregler I forskellige lande Land Mærkningstype Tærskelværdi EU Obligatorisk 0,9% Brasilien Obligatorisk 1% Kina Obligatorisk 0% Australien/New Zealand Obligatorisk 1% Japan Obligatorisk 5% Indonesien Obligatorisk 5% Rusland Obligatorisk 0,9% Saudi Arabien Obligatorisk 1% Sydkorea Obligatorisk 3% Taiwan Obligatorisk 5% Thailand Obligatorisk 5% Argentina Frivillig Ikke specificeret Sydafrika Frivillig Ikke specificeret Filippinerne Frivillig 5% Canada Frivillig 5% USA Frivillig Ikke fastsat Dias 25 Sameksistensreglernes krav: Uddannelseskrav (GM-kørekort) Godkendelse til dyrkning af GM-afgrøder Indberetningspligt Information til nabolandmænd Registrering og journalføring Godt landmandskab (rengøring af maskiner) GM-afgrøder samt kontrol af GM-spildplanter Afgrødespecifikke afstandskrav til konv. og økologiske marker En afgift på 100 kr/ha GM-afgrøde til kompensationsfonden Dias 26 13

14 Godkendte i EU Egenskab Godkendt i USA Egenskab Majs MON810 Bt 30 forskellige Bt Bt 11 Bt Herbicid T25 Herbicid hansteril MON863xN810 Bt amylose indhold MON863xNK603 BtxHerbicid aminosyre- lysin MON863 Bt GA21 Herbicid BtxHerbicid 1507xNK603 BtxHerbicid NK603xMON810 BtxHerbicid 1507 BtxHerbicid NK603 Herbicid DK NK603 (evt. 2011) Herbicid Soja MON89788 Herbicid 8 forskellige Bt A Herbicid Round up MON Herbicid Basta Sukkerroe KWS Saat AG Herbicid Dias 27 Dias 28 Henrik Brinch-Pedersen, AU 14

15 Perspektiverne Dias 29 Henrik Brinch-Pedersen, AU Egnede GM-afgrøder på vej til Danmark NK 603 og GA21 Round up resistent majs Amflora stivelseskartoffel, ændret stivelse til industrien Round up resistent sukkerroe Dias 30 15

16 Hvad skal der til for, at du i højere grad vil accepterer gensplejsede planter til fødevarer? Svar i procent At gensplejsning kan gøre fødevarer billigere At gensplejsning kan give fødevarerne bedre smag og konsistens At gensplejsning kan gøre fødevarer sundere At gensplejsning kan afhjælpe underernæring og fejlernæring i 3. verdenslande At gensplejsning kan være med til at forhindre miljøforurening Ingen af delene kan få mig til at acceptere gensplejsede fødevarer Dias 31 Epinion 2006) Unges holdning til gensplejsede fødevarer (2006) Ved ikke Nej Ja Dias 32 Epinion 2006) 16

17 Modstand i DK mod GM-planter, har Lukket GM-forskning På Danisco og Carlsberg. Nu er holdningen Ved at vende, men nu er EU systemet så langsom at DLF-Trifolium lægger GMO-forskningen på hylden Dias 33 Hvad kan vi gøre i EU: Opfordre ministre til hurtigere sagsbehandling Opfordre kommisionen til at godkende sikre GMafgrøder Indføre teknisk grænseværdi (tolerancetærske) så nul tolerance ophæves Udvikle proteinafgrøder i EU Arbejde for en holdningsændring i befolkningen, så politikere tør arbejde for GM-afgrøder Dias 34 17

18 Vil du vide mere: Landbrugsforlaget, Diverse artikler i Landbrugsavisen Dias 35 18

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

De grundlæggende principper for økologisk produktion:

De grundlæggende principper for økologisk produktion: GMO Klaus sall i Økologisk PERSPEKTIV Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økologisk produktion. Men er der overhovedet nogen grund til at være forsigtig, når det kommer til GMO-afgrøder?

Læs mere

Nye gensplejsede planter til nye formål

Nye gensplejsede planter til nye formål Nye gensplejsede planter til nye formål >

Læs mere

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998 m Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks

Læs mere

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Under fremstilling af genetisk modificerede planter indsættes som regel gener, som gør planteceller modstandsdygtige overfor et antibiotikum eller et ukrudtsmiddel.

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer Temahæfte om GMO Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Forord I forbindelse med fødevareministerens intentioner om at

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Borgerjuryens slutdokument

Borgerjuryens slutdokument Borgerjuryens slutdokument Dette slutdokument rummer de afstemningsresultater, en borgerjury på 16 lægfolk er nået frem til efter i fire dage at have drøftet fordele og ulemper ved nye gensplejsede medicinindustri-

Læs mere

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010.

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010. ÅRSBERETNING 2010 Indhold: Forord... 3 Ingen klimalov på denne side af et valg... 4 CO 2 -lagring = falsk løsning... 5 Vulkanen viste vej... 6 Tjæresand... 7 Store mangler i dansk plan for vedvarende energi...

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Forord. Rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i konferencens program.

Forord. Rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i konferencens program. Forord Denne rapport er en samling af oplægsholdernes manuskripter til konferencen om Gensplejsede fødevarer - problemer og perspektiver, som blev afholdt på Christiansborg den 4. april 2000. Konferencen

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

GODE GRUNDE VÆLGE. til at

GODE GRUNDE VÆLGE. til at 10 GODE GRUNDE til at VÆLGE 1. DU FÅR MAD UDEN RESTER AF SPRØJTEGIFTE / 2. DU FÅR MAD MED MERE SMAG / 3. DU FÅR RENE VARER UDEN SMINKE / 4. ØKOLOGISKE DYR HAR BEDRE FORHOLD / 5. ØKOLOGI ER GODT FOR VORES

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME Af Knud Vilby Centrale budskaber Ulandenes debat om genmodificerede fødevarer er

Læs mere

Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Europaudvalget 2008 2849 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - på Spørgsmål 24 Offentligt J.nr. 001-00350 Den 1. februar 2008 Miljøministerens

Læs mere

Borgere ønsker klimaaftale nu

Borgere ønsker klimaaftale nu Nr. 264 oktober 2009 Borgere ønsker klimaaftale nu Borgere fra Danmark og hele verden er enige: Det er vigtigt at få en bindende aftale på COP15 Forpligtende aftale > Moderate danskere > Et redskab for

Læs mere

Det første eksempel på, at et konventionelt biogasanlæg i perioder kan køre økologisk, er en realitet. Læs hvordan det lader sig gøre.

Det første eksempel på, at et konventionelt biogasanlæg i perioder kan køre økologisk, er en realitet. Læs hvordan det lader sig gøre. Den ny formand mener: Opskrift på biogas ØGT går efter hurtigt forlig Vi må og skal finde de veje, der kan forhindre, at vi fortsat står over for metoder, som ikke alene er kritiske for vores sundhed,

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

TIL AT VÆLGE. gode. Du får mad uden rester af sprøjtegift 2. Du får mad med mere smag 3. Du får rene varer uden sminke 4

TIL AT VÆLGE. gode. Du får mad uden rester af sprøjtegift 2. Du får mad med mere smag 3. Du får rene varer uden sminke 4 1 Du får mad uden rester af sprøjtegift 2 Du får mad med mere smag 3 Du får rene varer uden sminke 4 Økologiske dyr har bedre leveforhold 5 Økologi er godt for vores grundvand 6 Bevar en rig og ren natur

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 Det globale system FN-systemet, Verdensbanken, IMF og mange andre internationale organisationer er godt

Læs mere

10 ubekvemme om biobrændsler

10 ubekvemme om biobrændsler 10 ubekvemme om biobrændsler Af HENNING HØGH JENSEN Diskussionen om fremtiden for bioenergi raser disse dage i medierne under brug af simple slagord og forenklede billeder som taler til læserens følelser

Læs mere

kort om WWF Verdensnaturfonden

kort om WWF Verdensnaturfonden kort om WWF har mere end 100 kontorer i hele verden. Det er en af verdens største og mest indflydelsesrige NGO er med mere end 5 mio. støtter globalt. WWFs stærke position gør, at vi spiller en væsentlig

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Publikationen kan fås ved henvendelse til:

Publikationen kan fås ved henvendelse til: Sådan ligger landet Formålet med denne publikation er at sætte tal på industrilandbrugets konsekvenser for natur, miljø og dyrevelfærd. Og sætte tal på værdien af produktionen og bidraget til samfundet.

Læs mere