Læs det nyeste nummer af Ny Viden fra Miljøstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs det nyeste nummer af Ny Viden fra Miljøstyrelsen"

Transkript

1 Ny Viden mst. Opdateret 14 jan 2003 mst.dk/udgiv/ htm Ny Viden fra Miljøstyrelsen Ny Viden fra Miljøstyrelsen er et fagligt magasin med korte artikler om de miljøprojekter, som vi gennemfører. Du kan læse hele bladet online. Som en særlig service lægger vi løbende projektartiklerne op her på hjemmesiden, før de udgives i magasinet. Sidste nyt Ny Viden ændrer udseende og frekvens fra 2003 (pdf-fil) Resume af læserundersøgelse af "Ny Viden fra Miljøstyrelsen" 2002 Nyeste projektartikler (pt. 0 artikler) Læs det nyeste nummer af Ny Viden fra Miljøstyrelsen Tøjvask i blødt vand sparer både penge og hjælper miljøet på en gang. Og prisen for vores transport er 33 milliarder om året, hvis man regner udgifterne til tid, forurening og dødsfald med. Læs mere om de to projekter i bladet, der indeholder 21 artikler om aktuelle miljøforhold. Læs hele bladet her Abonnement Specielt for konsulenter Nyt materiale kan erstatte bly til taginddækning I Danmark bliver der hvert år monteret mere end kvadratmeter bly på tage. Men efter den 1. december 2002 må blyinddækninger ikke længere bruges til nye tage, fordi blyforbindelser udvaskes til naturen og skader mennesker og miljø. Derfor er der blevet udviklet et nyt materiale, PEM Komposit også kaldet pem-k som har blyets egenskaber, men er meget mere miljøvenligt. Materialet er blevet testet, og de store aktører i vvs-branchen er enige om, at pem-k er mindst lige så godt som bly til inddækninger på tage. Efter HI messen i Herning i september 2002 har pem-k fået handelsnavnet PERFORM. Baggrund og formål Forbudt at bruge bly I århundreder har bly været brugt til inddækninger på tage, fordi det rent teknisk og håndværksmæssigt har været det bedste materiale. Der har været alternativer, men de har ikke fået større udbredelse, fordi vvs-branchen ikke har fundet dem kvalitetsmæssigt på højde med blyet. Blyforbindelserne udvaskes i naturen, og en del af blyet fra taginddækninger ender i affald og bliver spredt til miljøet. For mennesker er der en sundhedsrisiko forbundet med at håndtere og lodde bly. Derfor har Miljøstyrelsen besluttet at forbyde brugen af bly. Og blybekendtgørelsen er

2 baggrunden for, at der er fokus på at udvikle alternativer til bly. I 1999 tog flere firmaer i vvs-branchen kontakt til Teknologisk Partnerskab på Teknologisk Institut for at finde et godt alternativ til bly. Poul-E Meier, der siden 1992 har arbejdet som selvstændig konsulent, mente, at der måtte være en bred interesse for blyalternativer, og det blev begyndelsen til udviklingen af pem-k. Miljøstyrelsen støttede projektet med kroner. Undersøgelsen Et nyt materiale bliver til Der blev holdt møder med Exhausto A/S for at fastsætte ønsker til produktet, og forsøgsmaterialer blev vurderet af Exhausto. En følgegruppe vurderede produktet, og pem-k fik god feedback. Undervejs blev der indleveret patentansøgninger via patentbureauet Chas. Hude. Og da udviklingsarbejdet havde nået et tilfredsstillende niveau, blev der taget kontakt til mulige producenter. Det daværende Erhvervsministerium samt Opfindelser og Kreativitet på Teknologisk Institut blev kontaktet. I januar 2002 blev der på Teknologisk Institut afholdt et præsentationsmøde for de 15 største kunder i Danmark, en interessent fra Holland samt en mulig producent. Alle var enige om, at udviklingskvaliteten og hermed produktet var meget interessant, og der blev underskrevet en produktions- og salgskontrakt med Robert & Kjær, som er en nystartet virksomhed i Juelsminde oprettet med henblik på produktion af pem-k. Hovedkonklusioner Pem-k er bedre end bly Der er skabt et produkt, pem-k, som består af aluminium og MS-polymer, og som ser ud til at kunne klare alle former for inddækninger på taget. MS-polymer MS er en silanmodificeret polymer, der typisk bliver brugt som fleksibel lim eller fugemasse. Efter hærdning får den karakter af gummi. Allerede inden der var fabriksfremstillet en kvadratmeter, var udenlandske koncerner begyndt at vise stor interesse for produktet. Første præsentation uden for Danmark var i maj 2002, og der er etableret et samarbejde omkring tester og tilpasning af materialet. Pem-k ønskes anvendt til montage i fuldautomatiske maskiner, som producerer til hele EU. Produktionsfaciliteterne i Juelsminde er under konstant udvikling, men der produceres i dag på højtryk for at efterkomme en stor efterspørgsel. Statens Byggeforskningsinstitut afslutter en omfattende test i november Fra Schweiz rapporteres der om, at uv-tester af materialet for længst har passeret, hvad der svarer til ti års ophold i sollys. For miljøet vil en væsentlig udbredelse af pem-k betyde, at der ikke udvaskes bly fra tage, og at der kommer mindre bly i affald. Denne udvikling ser umiddelbart ud til at kunne fortsætte i EU og på længere sigt uden for EU. For

3 Opfindelsen er patentanmeldt i Danmark, og der er indleveret en international patentansøgning. Udfordringen at på kort tid udvikle og implementere produktionsfaciliteter og distributionsnet må betegnes som en stor succes, da pem-k/perform i dag ligger som lagervare hos blandt andet grossistfirmaer som Brødrene Dahl og A.O Johansen. Disse firmaer er Danmarks største vvsgrossister. Firmaer, hvoraf flere er koncerner, som leverer komplette løsninger af fx ventilation og gaskedler, offentliggør deres valg af pem-k/perform i november Exhausto A/S offentliggjorde den 1. november 2002 gennem annoncer og deres hjemmeside, valget af PERFORM som erstatning for bly. Robert Bosch A/S i Danmark meddelte samtidigt, at de har valgt PERFORM til aftræk for deres naturgaskedler til det danske marked. Projektresultater Bedre egenskaber end bly Pem-k skal ikke blot kunne erstatte bly, men der stiles mod at optimere det, så det lever op til en række forhold, der kan opsummeres i ti punkter, der blev formuleret ved projektstart i 1999, (se nedenfor), og som i store træk nu er opfyldt. Pem-k skal leve op til følgende punkter: 1. Godt arbejdsmiljø under fremstilling, forarbejdning og montering af materialet 2. Anvendelse af materialer, som ikke er til skade for naturen under brug og når det kasseres, og som har et moderat energiforbrug ved fremstilling 3. Brandhæmmende egenskaber 4. Styrke, tæthed og holdbarhed over for uv-lys, vand, frysning med vand, skiftende temperaturer og vindforhold og mekanisk robusthed og fleksibilitet 5. Godt design, herunder form, farve og struktur 6. Tilbyde valgmuligheder for individuelle ønsker til specielt design ud fra en standard som er basis 7. Åbne mulighed for specialudgaver til ekstreme temperaturforhold 8. Fleksibilitet i produktet i forhold til bly, så der kan løses opgaver til alle taghældningsgrader 9. En fremstillingspris, der er konkurrencedygtig 10. En enkel fremstillingsmetode. Brandhæmmende egenskaber er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Der stilles ikke krav i lovgivningen om, at materialet skal være ikke-brændbart, men der arbejdes med at gøre polymeren mere brandhæmmende. MS-polymer har typisk MAL-kode 00-1 eller 0-1 (Tallet før stregen angiver risiko ved indånding, og tallet efter stregen angiver risiko ved kontakt. Jo lavere tal, jo mindre farligt). Koden bruges ofte for vandbaseret plastmaling til indendørs brug. Det var væsentligt at udvikle et produkt, hvor der benyttes materialer med et absolut minimum af skadelige virkninger for medarbejdere ved produktion og montage samt for den omgivende natur. I industrien benyttes traditionelt mange stoffer, som har gode tekniske egenskaber, men der har tidligere været mindre fokus på og måske viden om de konsekvenser, som

4 I dag burde der kunne arbejdes sikkert med farlige stoffer, men det kræver så et omfattende og kostbart teknisk beskyttelsesudstyr, og opfinderen/ingeniøren/udvikleren har ikke altid sikkerhed for, at det ved produktion og montage etableres fuldt ud. Det må principielt være bedre at konstruere sig til god kvalitet, også når det gælder arbejdsmiljø og eksternt miljø. Hvis man har det for øje, så er der jo mulighed for, at det lykkes. Pem-k kan kasseres som almindeligt bygningsaffald, og der er god udsigt til, at aluminiumsdelen kan frasepareres. Det er nemmere at separere, hvis skifer undgås på overfladen. Producenten har nu som udgangspunkt valgt at producere uden skifer som øverste lag. Med baggrund i de nyeste uv-tester vurderes det, at skifer er unødvendigt for lang holdbarhed. Hermed er udsigten til genbrug af aluminiumsdelen nu optimal. Det kræver et stort energiforbrug at fremstille aluminium, og derfor er genbrug interessant. Testet på alle leder og kanter Exhausto A/S har bygget et forsøgshus, som er monteret med runde og firkantede gennemføringer (En gennemføring er et emne, der går igennem tagfladen. Det kan fx være et ventilationsrør eller en skorsten). Pem-k s holdbarhed er blevet testet. Fx er materialet i en sommerperiode flere gange blevet taget ind og ud af et frysehus. Poul-E Meier har desuden foretaget mange tester for at sammenligne og fortsat forbedre egenskaberne i forhold til bly og andre alternativer. Pem-k er fx blevet bøjet, mens der blev sprøjtet flydende kvælstof på, for at teste, om materialet er bøjeligt i nedkølet tilstand. MS er langtidsholdbar i området minus 40 til plus 90 grader C. Reaktionerne ved højere temperaturer er afprøvet, og eksempelvis spores der olieduft ved over 150 grader C, ligesom materialet bliver mere klistret i overfladen. Materialet skønnes meget holdbart inden for det angivne temperaturinterval. I udviklingsprocessen er det interessant at se, hvad der sker, når grænser overskrides. Det er vel en naturlov for nysgerrige opfindere. Når materialeleverandøren garanterer ovennævnte temperaturer, skønnes det som et sikkert valg, og materialet smelter eller forkuller ikke umiddelbart ved væsentlige overskridelser. Der har været udført mindre forsøg med høj-temperatur-polymerer op til 350 grader C. Det kan umiddelbart lade sig gøre. Forsøget skulle afklare, om et modificeret produkt kunne bruges til andet end tage. Pem-k er blevet testet for perforering, og gennemtrykningskraften er blevet målt. Pem-k modstår større tryk end bly og andre typiske alternativer. Pem-k tåler betydeligt flere bøjninger end bly og bliver ikke nødvendigvis utæt, hvis det indlejrede aluminiumsgitter måtte knække. Den mekaniske robusthed skønnes at være større end for bly, specielt da limning med MS, gerne i kombination med skruer, giver mulighed for en mere robust konstruktion end en tilsvarende blylodning. Desuden modstår pem-k store vindbelastninger, da aluminiumsdelen ligesom bly deformationshærder ved den deformation, der forekommer, når materialet tilpasses tagoverfladen. Hvor særlig kraftig vindbelastning forekommer, kan pladen langs kanten bukkes til to eller fire lag. Denne løsning er kaldt "Offshore, Nordsøen". Nye muligheder for design Der opstår helt nye muligheder for design og anvendelse. Pem-k kan formes som bly. Desuden kan det stukkes (forkortes i længderetningen), uden at det

5 danner synlige buler, som normalt opstår ved stukning af bly. Pem-k kan også monteres på ikke-loddebare overflader som aluminium og prælakerede overflader. Med MS kan materialet limes sammen med sig selv og limes sammen med andre bygningsmaterialer. Porøse overflader som mursten og beton kræver dog en forbehandling før limning. Den mekaniske styrke af pem-k gør det muligt at benytte skruer og nitter, enten alene eller som støtte, når den skal monteres. Herved holdes limen i ro under hærdning. Producenten leverer den afprøvede MS-lim sammen med PERFORM. Herved undgås mulig brug af lim af usikker kvalitet, ligesom det er enklere at give evt. garantier. Pem-k leveres i blygrå og sort gennemfarvning. Produktet kan principielt overmales med egnet maling. En maling baseret på MS er under udvikling. Denne førsteudgave er justeret til farven teglrød, og den nåede netop at blive klar til en supplerende deltagelse i testen ved Statens Byggeforskningsinstitut. Det kan betale sig at bruge pem-k Produktet er umiddelbart mere fleksibelt og deformerbart end bly, men det anbefales at forme pem-k på samme måde som bly af hensyn til langtidsholdbarhed. Pem-k/PERFORM er et dyrere materiale end bly. Til gengæld forventes det, at monteringstiden for både montagen omkring gennemføringer og tilpasningen til tagoverfladen reduceres i forhold til blymontering. Pem-k giver en række muligheder. Eksempelvis er der større valgfrihed mht. valg af gennemføringsmaterialer. Tidligere skulle plademateriale være loddebart med bly, og det giver jo en stor begrænsning af mulighederne, da kun få metaller er egnede til lodning. Dette kan give besparelser, rationalisering og/eller forbedringer af fx design. Eksempelvis er en aluzinkbelagt stålplade meget populær som konstruktionsmateriale. Den er dog næppe loddebar, men meget egnet for MS-lim. Ligeledes er prælakerede plader jo uegnede til lodning, og her er MS-lim, gerne kombineret med skruer, en oplagt mulighed. Det giver designmuligheder og frit farvevalg. Montage til glas og visse kunststofplader er nu en oplagt mulighed, og den fleksible komposit kan udligne/optage forskelle i materialers forskellige længde ved skiftende temperaturer. Eksempelvis tales der om revnedannelser i metalskotrender af ovennævnte årsag. Her overvejer flere at benytte den nye komposit, som kan tåle termiske bevægelser uden kendt tilbøjelighed til revnedannelser og heraf følgende utætheder. Andre kilder Udvikling af miljørigtige, blyfri inddækninger. Miljøstyrelsen, september Kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: VVS & El Horisont, nr. 6, april Morten Sinding-Jensen beskriver på tre sider historien bag projektet. Summary: New composite material can replace lead in roof flashing

6 In Denmark, more than 200,000 square metres of lead flashing is fitted to roofs each year. On the first of December 2002, however, the use of lead flashing on new roofs will be banned because lead compounds are released into the surroundings, harming man and the environment. A new material called PEM composite or PEM-K has therefore been developed that has the properties of lead but is more environment-friendly. The material has been tested, and the main actors in the plumbing branch are in agreement that PEM-K is just as good as lead for roof flashing. After the 2002 Industrial Trade Fair in Herning, PEM-K has been given the trade name PERFORM. Fakta: Projekttitel: Udvikling af miljørigtig blyfri inddækning Udarbejdet af: Poul-E Meier ApS Trykt publikation: Der findes ingen trykt publikation Elektronisk publikation: "Udvikling af miljørigtig, blyfri inddækning", Miljøprojekt nr. 726, Miljøstyrelsen Finansiering: Program for renere produkter m.v. Yderligere oplysninger, Kemikaliekontoret, Miljøstyrelsen, tlf Vurderingerne i projektartiklen står den udførende institution for. De er ikke nødvendigvis identiske med Miljøstyrelsens. Trykte publikationer kan købes i Frontlinien, Strandgade 29, 1401 København K, tlf , Facts: Project title: Development of environment-friendly lead-free roof flashing Performing organization(s): Poul-E Meier ApS Printed publication: No printed publication available Electronic publication: Udvikling af miljørigtig, blyfri inddækning (Development of environment-friendly lead-free roof flashing), Environmental Project No. 726, Danish EPA 2002

7 Financing: Programme for Cleaner Products, Danish EPA Further information: Chemicals Division, Danish EPA. Phone:

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION BETON FOR FREMTIDEN Tema om nyere betontyper, som vinder indpas i stigende grad BETONREKORDER PÅ STRIBE Fields i Ørestaden er stort på alle måder HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER Nyt fyldningsmateriale

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Thomas Heegaard Langer

Thomas Heegaard Langer 1 Det Teknisk-Naturvideskabelige Basisår ved Titel : Auditiv Procesovervågning Tema : Modellers virkelighed Projektperiode : Uge 6 - uge 23/2004 Projektstart : 2. februar 2004 Afleveringsdato : 1. juni

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Den CO2 neutrale arbejdsplads

Den CO2 neutrale arbejdsplads Den CO2 neutrale arbejdsplads Hovedprojekt PSO projekt nr. 341-009 1. januar 2009 31. marts 2010 1 Indholdsfortegnelse Forord English summary Sammenfatning af projektet Projektets formål Hovedresultater

Læs mere