PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper"

Transkript

1 Nr.: Version Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper DK PROLINE TUBO Denne manual omhandler følgende pumpetyper: Pumper med 1-faset og 3-faset motor Pumper med og uden indbygget starter og SMART-motorbeskyttelsessystem Pumper til motorstart med DOL (direct on line) og Y/D (star/delta)

2 Du har truffet et fornuftigt valg! Du har valgt en elektrisk dykket pumpe fra Grindex. Du har dermed valgt en pumpe, som giver mange års driftsikkerhed. Pumperne fra Grindex er designet og konstrueret til kontinuerlig drift under krævende forhold. Levetiden for en pumpe fra Grindex afhænger til en vis grad af dig. Hvis du ønsker optimal funktion i længst mulig tid, er det vigtigt, at du læser de råd og vejledninger, som er angivet i denne brugsanvisning. Med venlig hilsen GRINDEX teknisk direktør PS Hvis du selv vil udføre service og reparationer, anbefaler vi, at du deltager i ét af vores servicekurser, og at du bestiller den værkstedsmanual, som er udarbejdet til brug i vores service- og reparationsværksteder. Kontakt sælgeren for yderligere oplysninger. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pumper med indbygget motorbeskyttelse 2 Pumper uden indbygget motorbeskyttelse 3 Sådan aflæses mærkepladen Installation og brug Kabel og strømforsyning Permanent installation Overhold begrænsningerne Fejlsøgning Service Vedligeholdelse Opbevaring Tilbehør Varmtvandspumper Konvertering af pumpe Pumper med 3-faset motor, udstyret med motorstarter og SMART (elektronisk motorovervågningssystem) ROTASENSE Sikrer, at motoren kun kører med den korrekte rotation. PHASE GUARD Stopper pumpen straks, hvis én af de tre faser i strømforsyningen svigter. TEMPERATURVAGT Beskytter motoren mod overbelastning, underspænding, ubalanceret belastning og overophedning. Efter afkøling kan pumpen genstartes manuelt ved at frakoble og tilkoble strømmen. Pumper med 1-faset motor En pumpe med 1-faset motor har et indbygget startrelæ og kondensatorer, som styrer motorens start og drift. Temperaturkontakterne i motorens hjælpe- og hovedspoler beskytter den mod overophedning. Hvis startrelæet er udløst på grund af overophedning eller funktionsfejl ved start, kan pumpen genstartes manuelt ved at frakoble og tilkoble strømmen, når pumpen er afkølet. Midi-, Matador-, Semi- og Senator-pumper Pumper med indbygget starter og SMART-beskyttelse kombineret med overbelastningsrelæ, som beskytter motoren mod skadelige overstrømssituationer. Overbelastningsrelæet skal være indstillet til 1,1 x mærkestrømmen (netstrøm) for DOL-start og 0,58 x mærkestrømmen (fasestrøm) for Y/D-start. Overbelastningsrelæet skal indstilles til automatisk tilstand. 2

3 Nedenstående pumper har ikke indbygget starter med motorbeskyttelse: (Pumperne har en ekstra mærkeplade, se side 4) Tubo 8 og Tubo 12 Pumperne skal udstyres med en tænd/slukfaseskiftekontakt med overbelastningsrelæ og varmeovervågningssystem. Midi, Semi, Matador, Senator Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter til for DOL- og Y/D-start. Starterenhederne har SMART og overbelastni ngsbeskyttelse. Maxi Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter for DOL- og Y/D-start. Starterenhederne har fasebeskytter og fasesekvensrelæ. Magnum Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter med svømmerafbryder for lækagesensor i statorhuset. Lækagesensoren standser pumpens drift, hvis der trænger vand ind i statorhuset. For proper operation of the leakage sensor, the pump must stand secured in vertical position. VIGTIGT! Afbryderen/relæet for varmeoverbelastning skal være i overensstemmelse med mærkestrømmen og motorens indgangseffekt for selve pumpen. Overbelastningsrelæet skal være indstillet til 1,1 x mærkestrømmen (netstrøm) for DOL-start og 0,58 x mærkestrømmen (fasestrøm) for Y/D-start. Efter strømtilslutning skal det altid kontrolleres, at motorens omløbsretning er korrekt. Samtlige af ovenstående pumper skal udstyres med ekstern motorstarter med beskyttelsessystem. Der kan bruges følgende motorstartere: Tænd/sluk-kontakt, afbryder/relæ for varmeoverbelastning og indbygget varmeovervågningssystem. (For tilslutning af varmekontaktkreds T1/T2 i motoren) Tænd/sluk-kontakt og afbryder/relæ for varmeoverbelastning. Afbryderen for varmeoverbelastning skal være i overensstemmelse med mærkestrømmen og motorens indgangseffekt for selve pumpen. Efter strømtilslutning skal det altid kontrolleres, at motorens omløbsretning er korrekt! 3

4 Sådan aflæses mærkepladen Læs manualen, før pumpen installeres Box 538 S Haninge Sweden Pumpemodel MAJOR N Pumpetypens nr. Mærkespænding Mærkestrøm Antal faser samt frekvens Pumpehjulets omløbsretning Startretning Before use see operator s manual 3 G Y 13,0-12,0 c/s m 7, Serienr. Maksimalt strømforbrug Maksimal løftehøjde Maksimal kapacitet Vægt Maksimal nedsænkningsdybde Ekstra mærkeplade til pumper uden indbygget motorbeskyttelse Hvis du skal bruge flere tekniske data, henvises til de relevante produktdatablade. Installation og brug Læs dette, før pumpen installeres Kontrollér, at du har modtaget den korrekte pumpetype, og at pumpens data svarer til din ordre. Den enkleste måde at gøre dette på er at kontrollere dataene på mærkepladen, som sidder på hovedkappen. Mærkespændingen, mærkestrømmen og det maksimale strømforbrug er vigtigst. På grundlag af disse data kan du kontrollere, at du har den korrekte strømforsyning og den korrekte sikring. 4

5 BEMÆRK! 3-fasede pumper udstyret med SMART ROTASENSE (rotationsstyring). Bemærk følgende ved start: Sæt stikket i Træk stikket ud og flyt to faser START CEE-kontakt Faseskifter Tænd/slukkontakt Pumpen starter ikke Hvis pumpen stadigvæk ikke kan starte, skal du tilkalde en autoriseret elektriker Tænd Skift faser Tilslut strømmen til pumpen. Hvis pumpen ikke starter, og sikringerne er korrekte, skal du bytte om på de to faser i CEE-stikket eller dreje på knappen på faseskifteren for at starte pumpen. BEMÆRK! Faserækkefølgen må ikke ændres, mens pumpens motor er i gang. Dette kan medføre midlertidig forkert rotation, hvilket kan medføre skader på motorens elektronik og de roterende dele. Hvis pumpen stadigvæk ikke kan starte, skal du tilkalde en autoriseret elektriker og få kontrolleret netstrømforsyningen og forbindelserne. Gode råd som sikrer problemfri pumpedrift Det er meget vigtigt, at pumpen tilsluttes til den korrekte strømudgang. Kortslutnings beskyttelsen skal være i overensstemmelse med de mærkedata, som er angivet på pumpens mærkeplade. Det anbefales at anvende tidsforsinkelsessikringer med 1,5 x mærkestrømmen for den relevante pumpe. Hvis pumpen tilsluttes til en lokal strømkilde, skal generatorens ydelse være tilstrækkelig til at starte og drive den relevante pumpe. Som tommelfingerregel skal den maksimale kva for strømmen til generatoren være 3 x maksimumstrømforbruget for en pumpe som startes med DOL (direct on line). For en pumpe, som startes med Y/D, kan den anbefalede kva-værdi for en pumpe som startes med DOL, reduceres med 25 %. Når to pumper skal drives med den samme generator, kan den faktiske kva-værdi ganges med 1,5. Generatorsæt kan have forskellige karakteristika, interne eller eksterne styreanordninger, og det anbefales derfor altid at rådføre sig med generatorproducenten for at finde ud af, om den valgte generator kan drive pumpen. Krav til strømforsyningen Spændingsudsvingene må ikke overstige 5 %, balancen mellem faserne må ikke overstige 2 %, og frekvensudsvingene må ikke overstige 3 Hz. For at opnå problemfri pumpedrift måles ovenstående værdier ved pumpens klembræt. 5

6 Sikkerhedsforskrifter Læs alle sikkerhedsregler og sikkerhedskrav. Læs også alle øvrige arbejdsmiljøregler, lokal lovgivning og resolutioner, før udstyret flyttes. Transport Pumperne kan transporteres i lodret eller vandret position. Sørg for, at pumpen ikke kan vælge eller gå løs. Installation Pumpen skal altid løftes i bærehåndtaget eller løfteøjerne, aldrig i kablerne eller udløbsslangen. Brug behørigt løfteudstyr, når pumpen løftes op af og sænkes ned i pumpestationen. Tungere pumper skal løftes og sænkes med kran ved hjælp af reb/kæder/ wirer, som er fastgjort i løftehåndtaget eller de to løfteøjer på pumpen. Pumpen må ikke lande hårdt på bunden! Kontrollér, at kablerne ikke har skarpe knæk, og at de ikke strækkes eller kommer i klemme. Pumpen er frostsikret, når den er i drift eller nedsænket i væsken. Opbevaring Ved opbevaring i længere tid skal pumpen gennemskylles med rent vand og stå tørt og beskyttet mod varme. Ved opbevaring i længere perioder anbefales det at dreje pumpehjulet hver anden måned for at forhindre, at akslens tætninger klæber sammen. Startreaktion Startreaktionen går mod uret, og motorens rotation går med uret, når man ser på pumpen ovenfra. Pas på! Store pumper kan have en kraftig startreaktion. Sådan installeres pumpen Først udføres en prøvestart For pumper med indbygget motorbeskyttelse: Tilslut strømmen til pumpen. Hvis pumpen ikke starter, og sikringerne er korrekte, skal du bytte om på de to faser i CEE-stikket eller dreje på knappen på faseskifteren for at starte pumpen. Denne procedure er også beskrevet på side 5. For pumper med ekstern starter eller uden indbygget motorbeskyttelse: Tilslut strømmen til pumpen, og kontrollér startreaktionen. Hvis den er forkert, skal faserne byttes om på starterens udgang. (Se brugsanvisningen til starteren) Før du forsøger at udføre arbejde på eller håndtere pumpen, skal du slukke for og frakoble strømkilden. Kontrollér, at øjebolte, bærehåndtag og fastgørelsesanordningerne til disse ikke er beskadiget. 6

7 Før pumpen installeres, bør du fastgøre et reb til håndtaget og bruge dette, når du sænker og løfter pumpen. Brug løftekæder eller kabler, som er forbundet med øjeboltene på de større pumper. Pumpen må aldrig hæves eller sænkes i kablet. Sådan placeres pumpen i pumpegraven For at opnå maksimal kapacitet samt forebygge kraftig slitage bør pumpen placeres på én af følgende måder for at undgå, at den borer sig ned i sand eller ler: Stil pumpen på en planke, eller på et underlag af groft grus Hæng pumpen frit i et reb eller en kæde Stil pumpen ned i en overskåret og perforeret olietønde Pumpen må ikke bore sig ned i sand eller ler 7

8 Slange Udløbsslangens forbindelse til pumpen kan tilsluttes vertikalt eller horisontalt. Den skal monteres, så der ikke er skarpe knæk på slangen. Kinker, skarpe bøjninger og sammentrykninger på slangen reducerer pumpens kapacitet. Pumpegrav med sedimenteringsinddeling Hvis du planlægger en mere permanent installation, og det medium, som skal pumpes ud, er kraftigt kontamineret, kan det være en god idé at bygge en sedimenteringspumpegrav. Sådan undgår du sedimentering For at undgå sedimentering når pumpemediet indeholder faste partikler, skal mediets hastighed i udløbsslangen være følgende: Blanding 1. Vand + groft grus 4 m/sek. 2. Vand + grus 3 m/sek. 3. Vand + sand Sandpartikler < 0,1 mm Sandpartikler < 0,6 mm Min. hastighed i udløbsslange 1,5 m/sek. 2,5 m/sek. Automatisk drift Pumpens motorreguleringssystem kan udstyres med et niveaureguleringsystem med svømmerafbrydere. Dette hindrer unødvendig drift og slitage på de hydrauliske komponenter. Rengøring Hvis pumpen har været anvendt i meget snavset vand, skal den gå i et stykke tid i rent vand eller skylles igennem via udløbsslangen. Hvis der er rester af ler, cement eller lignende snavs i pumpen, kan pumpehjulet og tætningen blive tilstoppet, hvilket medfører, at pumpen ikke fungerer. 8

9 Kabel og strømforsyning Ved brug af det korrekte kabel og med korrekt håndtering kan du undgå mange funktionsfejl. Det elektriske udstyr skal behandles med omhu. På denne måde undgås både funktionsfejl og ulykker. Hvis du bruger en forlængerledning, skal det sikres, at den er korrekt dimensioneret. Jo længere kablet er, jo større ledningstværsnit skal du bruge for at undgå spændingsfald. Hvis du henter strøm fra din egen generator, er det vigtigt, at denne er korrekt dimensioneret. Brug ikke den automatiske tomgangsfunktion, som kan indstilles på generatoren. Hvis kablets kappe er beskadiget, og kablet sænkes ned i vandet, kan der komme vand ind i pumpens forbindelseskammer. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes. Sørg for, at sammenkoblingerne ikke kommer ned i vandet. Seriekobling af pumper For at opnå større løftehøjde kan du sammenkoble to eller flere Grindexlænsepumper i serie. Startudstyret må ikke lægges direkte på jorden. Hvis kablet er for langt, må det ikke rulles op, da dette kan medføre overophedning af kablet og spændingsfald. Stærkt sollys kan opvarme kablet og forårsage spændingsfald. Hvis der er risiko for, at personer kan komme i fysisk kontakt med pumpen eller pumpemediet (væsken), f.eks. på byggepladser, i landbrug etc., skal det jordede stik være udstyret med yderligere jordfejlsbeskyttelse. Ved pumpning i nærheden af en sø (strande, damme, springvand etc.) skal der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 20 m mellem personen og pumpen. Pumpen må aldrig placeres direkte i en swimmingpool. Hvis den skal anvendes i forbindelse med swimmingpools, gælder særlige sikkerhedsregler. 9

10 Permanent installation 1. Dykket lænse- eller slampumpe 2. Løfteudstyr 3. Spærreventil 4. Kontraventil 5. Slange 6. Bundplade/fundament 7. Svømmerafbrydere 8. Alarm for højt niveau 9. Niveaukontrolenhed For at kunne bestemme, hvilken pumpe, der er bedst egnet til en permanent installation, skal du have følgende oplysninger: Type medium (slam, slibende stof, korrosivt stof etc.) Væskeindløb Løftehøjde Ønsket pumpekapacitet Pumpegravens størrelse Udløbsrørets størrelse og længde, antal bøjninger og ventiler etc. til brug for beregning af tryktab. Overhold begrænsningerne Pumpen må højst neddykkes 20 meter. IP-68. Mediets temperatur må ikke overstige 40 C ph-værdien skal være mellem 5 og 8. Når pumpen anvendes i salt- eller brakvand, hvor der er risiko for galvanisk korrosion, skal pumpen udstyres med zinkanoder. Spændingsfaldet under drift må ikke overstige 5 %. Maksimalt antal starter pr. time: Minex-Major Master-Magnum Salvador-Super 15 Semi-Senator 12 Maksimale kabellængder. For lange kabler kan give spændingstab, hvilket kan medføre funktionsfejl. Ved at bruge et kabel med et større ledningstværsnit reduceres spændingstabet, og kablets længde kan derfor øges Tryktab. Lange slanger eller slanger med unødvendig lille diameter kan medføre store tryktab. Pumpen kan transporteres og opbevares i både lodret og vandret position. Sørg for, at den ikke kan rulle rundt eller vælte. I nogle installationer kan støjniveauet på 70 db overstiges. Pumpen må ikke anvendes i eksplosive eller brandfarlige miljøer eller til pumpning af brændbare væsker. Stik aldrig hånden ind i pumpehuset! 10

11 Fejlsøgning Hvis pumpen ikke vil starte, kan dette skyldes en forkert faserækkefølge. Gør følgende: Træk stikket ud. Byt om på to faser. Dette gøres ved at dreje to kontaktstifter ved hjælp af en skruetrækker BEMÆRK! Stikket må ikke skilles ad. CEE-kontakt Eller drej knappen til den modsatte position 1 med en forsinkelse på 8 sek. Faseskifterens tænd/sluk-kontakt BEMÆRK! Faserækkefølgen må ikke ændres, mens pumpens motor er i gang. Dette kan medføre midlertidig forkert rotation, hvilket kan medføre skader på motorens elektronik og de roterende dele. Respektér forsinkelsen på 8 sek. Hvis pumpen stopper under driften. Den elektroniske SMARTmotorbeskyttelse (valgfri) kan være udløst. Forsøg at nulstille den ved at trække stikket ud go sætte det i igen, eller slå strømmen fra og derefter til igen. Pumpen starter igen automatisk efter en korrigeret fasefejl eller strømafbrydelse. Andre årsager til, at pumpen ikke fungerer Strømmen skal altid frakobles, før fejlsøgning udføres! Funktionsfejl Knækket kabel Blokeret pumpehjul Overophedet motor Sammenbrud i motor Løsning Pumpen er udstyret med et specialdesignet kabel, som i tilfælde af beskadigelse skal udskiftes med et kabel af samme type. Dette kabel kan købes hos Grindex eller vores forhandlere. BEMÆRK! Gummitætningen skal altid udskiftes, når kablet udskiftes. Kontrollér, at den har den korrekte størrelse (se reservedelslisten), som passer til det kabel, du bruger. Kablet skal monteres af en autoriseret elektriker. Kontakt den relevante reparatør. Fjern årsagen til overophedningen. Lad pumpen køle af i nogle minutter. Pumpen startes ved at frakoble strømmen og tilkoble den igen. Indlevér pumpen hos en autoriseret reparatør Pumpen starter, men motorbeskyttelsen udløses efter et stykke tid. Spændingen er for lav Kontakt en autoriseret elektriker. Sien eller luftventilerne er Skyl pumpen ren. blokeret Vandets temperatur er højere end 40 C Pumpen bør ikke anvendes til dette formål. Tætheden eller Kontakt forhandleren eller Grindex. viskositeten er for høj Pumpen går, men den leverer for lidt vand. Udløbsslangen er trykket sammen eller kinket Kraftigt trykfald, som skyldes, at slangen er for lang eller for lille Pumpens kapacitet er for lille De hydrauliske dele er slidt Slangen skal være så udstrakt som muligt. Kontrollér, at der anvendes den korrekte slangestørrelse. Hvis det er muligt, afkortes slangen. Skift til en større pumpe. Kontrollér, at pumpens løftehøjde svarer til de angivne data. Det gøres nemmest ved hjælp af et manometer. Vælg en pumpe med større løftehøjde, eller tilslut flere pumper i serie. Indlevér pumpen til reparation og finjustering. 11

12 Service For at få den optimale levetid ud af en Grindexpumpe anbefaler vi, at den serviceres for hver 2000 driftstimer. Du kan få en god og garantisikret service ved at indlevere pumpen på det nærmeste Grindexværksted. Hvis du foretrækker selv at udføre service, bør du læse Grindex' værkstedsmanual. Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør udføres, hver gang pumpen har været i brug, og bør omfatte følgende punkter: Skyl pumpen ren ind- og udvendigt. Pumpen skylles indvendigt ved hjælp af slange forbindelsen eller via inspektionsdækslet (på slampumper). Inspicér kablet. Hvis kablets kappe er beskadiget, og kablet sænkes ned i vandet, kan der trænge vand ind i pumpens forbindelseskammer. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes. VIGTIGT! Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af pumpen sikrer lang levetid og mere pålidelig drift. Olien i pumpen, og pumpens løftehøjde skal kontrolleres efter 2000 timers drift. Der skal udføres et omfattende serviceeftersyn af pumpen efter ca. et år under normale driftsforhold. Ved anvendelse i kraftigt slibende miljøer skal pumpen inspiceres hyppigere. Opbevaring Før pumpen lægges til opbevaring, bør ovenstående vedligeholdelsesprocedure udføres. Tilbehør Til alle Grindex-pumper findes der tilbehør, som udvider pumpens anvendelsesområder. Niveauregulator Til automatisk drift af pumpen mellem forudindstillede vandniveauer fås særlige regulatorer med svømmerafbrydere. Zinkanoder Til beskyttelse af pumpens aluminiumsdele mod galvanisk korrosion fås sæt med zinkanoder. Krans til sug i lave niveauer Passer til nogle af lænsepumperne. Tillader disse at forsætte pumpningen ned til gulvniveau. Konverteringssæt Tubo konverteringssæt fås til nogle lænsepumper. Tandemsforbindelsesflanger Løftehøjden kan øges ved at tilslutte to eller flere lænsepumper i serie. Til dette formål fås særlige forbindelsesflanger. Varmtvandspumper Til pumpning af varm væske (70-90 C) fås særlige varmtvandspumper. Konvertering af pumpe Nogle af lænsepumperne fås i følgende udførelser: (N) normal løftehøjde, (H) høj løftehøjde og (L) højt flow. Pumperne kan konverteres til en anden udførelse, hvis pumpemotoren er identisk. De forskellige dele er angivet på reservedelslisten. PROLINE TUBO Danish No:

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere