PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper"

Transkript

1 Nr.: Version Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper DK PROLINE TUBO Denne manual omhandler følgende pumpetyper: Pumper med 1-faset og 3-faset motor Pumper med og uden indbygget starter og SMART-motorbeskyttelsessystem Pumper til motorstart med DOL (direct on line) og Y/D (star/delta)

2 Du har truffet et fornuftigt valg! Du har valgt en elektrisk dykket pumpe fra Grindex. Du har dermed valgt en pumpe, som giver mange års driftsikkerhed. Pumperne fra Grindex er designet og konstrueret til kontinuerlig drift under krævende forhold. Levetiden for en pumpe fra Grindex afhænger til en vis grad af dig. Hvis du ønsker optimal funktion i længst mulig tid, er det vigtigt, at du læser de råd og vejledninger, som er angivet i denne brugsanvisning. Med venlig hilsen GRINDEX teknisk direktør PS Hvis du selv vil udføre service og reparationer, anbefaler vi, at du deltager i ét af vores servicekurser, og at du bestiller den værkstedsmanual, som er udarbejdet til brug i vores service- og reparationsværksteder. Kontakt sælgeren for yderligere oplysninger. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pumper med indbygget motorbeskyttelse 2 Pumper uden indbygget motorbeskyttelse 3 Sådan aflæses mærkepladen Installation og brug Kabel og strømforsyning Permanent installation Overhold begrænsningerne Fejlsøgning Service Vedligeholdelse Opbevaring Tilbehør Varmtvandspumper Konvertering af pumpe Pumper med 3-faset motor, udstyret med motorstarter og SMART (elektronisk motorovervågningssystem) ROTASENSE Sikrer, at motoren kun kører med den korrekte rotation. PHASE GUARD Stopper pumpen straks, hvis én af de tre faser i strømforsyningen svigter. TEMPERATURVAGT Beskytter motoren mod overbelastning, underspænding, ubalanceret belastning og overophedning. Efter afkøling kan pumpen genstartes manuelt ved at frakoble og tilkoble strømmen. Pumper med 1-faset motor En pumpe med 1-faset motor har et indbygget startrelæ og kondensatorer, som styrer motorens start og drift. Temperaturkontakterne i motorens hjælpe- og hovedspoler beskytter den mod overophedning. Hvis startrelæet er udløst på grund af overophedning eller funktionsfejl ved start, kan pumpen genstartes manuelt ved at frakoble og tilkoble strømmen, når pumpen er afkølet. Midi-, Matador-, Semi- og Senator-pumper Pumper med indbygget starter og SMART-beskyttelse kombineret med overbelastningsrelæ, som beskytter motoren mod skadelige overstrømssituationer. Overbelastningsrelæet skal være indstillet til 1,1 x mærkestrømmen (netstrøm) for DOL-start og 0,58 x mærkestrømmen (fasestrøm) for Y/D-start. Overbelastningsrelæet skal indstilles til automatisk tilstand. 2

3 Nedenstående pumper har ikke indbygget starter med motorbeskyttelse: (Pumperne har en ekstra mærkeplade, se side 4) Tubo 8 og Tubo 12 Pumperne skal udstyres med en tænd/slukfaseskiftekontakt med overbelastningsrelæ og varmeovervågningssystem. Midi, Semi, Matador, Senator Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter til for DOL- og Y/D-start. Starterenhederne har SMART og overbelastni ngsbeskyttelse. Maxi Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter for DOL- og Y/D-start. Starterenhederne har fasebeskytter og fasesekvensrelæ. Magnum Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter med svømmerafbryder for lækagesensor i statorhuset. Lækagesensoren standser pumpens drift, hvis der trænger vand ind i statorhuset. For proper operation of the leakage sensor, the pump must stand secured in vertical position. VIGTIGT! Afbryderen/relæet for varmeoverbelastning skal være i overensstemmelse med mærkestrømmen og motorens indgangseffekt for selve pumpen. Overbelastningsrelæet skal være indstillet til 1,1 x mærkestrømmen (netstrøm) for DOL-start og 0,58 x mærkestrømmen (fasestrøm) for Y/D-start. Efter strømtilslutning skal det altid kontrolleres, at motorens omløbsretning er korrekt. Samtlige af ovenstående pumper skal udstyres med ekstern motorstarter med beskyttelsessystem. Der kan bruges følgende motorstartere: Tænd/sluk-kontakt, afbryder/relæ for varmeoverbelastning og indbygget varmeovervågningssystem. (For tilslutning af varmekontaktkreds T1/T2 i motoren) Tænd/sluk-kontakt og afbryder/relæ for varmeoverbelastning. Afbryderen for varmeoverbelastning skal være i overensstemmelse med mærkestrømmen og motorens indgangseffekt for selve pumpen. Efter strømtilslutning skal det altid kontrolleres, at motorens omløbsretning er korrekt! 3

4 Sådan aflæses mærkepladen Læs manualen, før pumpen installeres Box 538 S Haninge Sweden Pumpemodel MAJOR N Pumpetypens nr. Mærkespænding Mærkestrøm Antal faser samt frekvens Pumpehjulets omløbsretning Startretning Before use see operator s manual 3 G Y 13,0-12,0 c/s m 7, Serienr. Maksimalt strømforbrug Maksimal løftehøjde Maksimal kapacitet Vægt Maksimal nedsænkningsdybde Ekstra mærkeplade til pumper uden indbygget motorbeskyttelse Hvis du skal bruge flere tekniske data, henvises til de relevante produktdatablade. Installation og brug Læs dette, før pumpen installeres Kontrollér, at du har modtaget den korrekte pumpetype, og at pumpens data svarer til din ordre. Den enkleste måde at gøre dette på er at kontrollere dataene på mærkepladen, som sidder på hovedkappen. Mærkespændingen, mærkestrømmen og det maksimale strømforbrug er vigtigst. På grundlag af disse data kan du kontrollere, at du har den korrekte strømforsyning og den korrekte sikring. 4

5 BEMÆRK! 3-fasede pumper udstyret med SMART ROTASENSE (rotationsstyring). Bemærk følgende ved start: Sæt stikket i Træk stikket ud og flyt to faser START CEE-kontakt Faseskifter Tænd/slukkontakt Pumpen starter ikke Hvis pumpen stadigvæk ikke kan starte, skal du tilkalde en autoriseret elektriker Tænd Skift faser Tilslut strømmen til pumpen. Hvis pumpen ikke starter, og sikringerne er korrekte, skal du bytte om på de to faser i CEE-stikket eller dreje på knappen på faseskifteren for at starte pumpen. BEMÆRK! Faserækkefølgen må ikke ændres, mens pumpens motor er i gang. Dette kan medføre midlertidig forkert rotation, hvilket kan medføre skader på motorens elektronik og de roterende dele. Hvis pumpen stadigvæk ikke kan starte, skal du tilkalde en autoriseret elektriker og få kontrolleret netstrømforsyningen og forbindelserne. Gode råd som sikrer problemfri pumpedrift Det er meget vigtigt, at pumpen tilsluttes til den korrekte strømudgang. Kortslutnings beskyttelsen skal være i overensstemmelse med de mærkedata, som er angivet på pumpens mærkeplade. Det anbefales at anvende tidsforsinkelsessikringer med 1,5 x mærkestrømmen for den relevante pumpe. Hvis pumpen tilsluttes til en lokal strømkilde, skal generatorens ydelse være tilstrækkelig til at starte og drive den relevante pumpe. Som tommelfingerregel skal den maksimale kva for strømmen til generatoren være 3 x maksimumstrømforbruget for en pumpe som startes med DOL (direct on line). For en pumpe, som startes med Y/D, kan den anbefalede kva-værdi for en pumpe som startes med DOL, reduceres med 25 %. Når to pumper skal drives med den samme generator, kan den faktiske kva-værdi ganges med 1,5. Generatorsæt kan have forskellige karakteristika, interne eller eksterne styreanordninger, og det anbefales derfor altid at rådføre sig med generatorproducenten for at finde ud af, om den valgte generator kan drive pumpen. Krav til strømforsyningen Spændingsudsvingene må ikke overstige 5 %, balancen mellem faserne må ikke overstige 2 %, og frekvensudsvingene må ikke overstige 3 Hz. For at opnå problemfri pumpedrift måles ovenstående værdier ved pumpens klembræt. 5

6 Sikkerhedsforskrifter Læs alle sikkerhedsregler og sikkerhedskrav. Læs også alle øvrige arbejdsmiljøregler, lokal lovgivning og resolutioner, før udstyret flyttes. Transport Pumperne kan transporteres i lodret eller vandret position. Sørg for, at pumpen ikke kan vælge eller gå løs. Installation Pumpen skal altid løftes i bærehåndtaget eller løfteøjerne, aldrig i kablerne eller udløbsslangen. Brug behørigt løfteudstyr, når pumpen løftes op af og sænkes ned i pumpestationen. Tungere pumper skal løftes og sænkes med kran ved hjælp af reb/kæder/ wirer, som er fastgjort i løftehåndtaget eller de to løfteøjer på pumpen. Pumpen må ikke lande hårdt på bunden! Kontrollér, at kablerne ikke har skarpe knæk, og at de ikke strækkes eller kommer i klemme. Pumpen er frostsikret, når den er i drift eller nedsænket i væsken. Opbevaring Ved opbevaring i længere tid skal pumpen gennemskylles med rent vand og stå tørt og beskyttet mod varme. Ved opbevaring i længere perioder anbefales det at dreje pumpehjulet hver anden måned for at forhindre, at akslens tætninger klæber sammen. Startreaktion Startreaktionen går mod uret, og motorens rotation går med uret, når man ser på pumpen ovenfra. Pas på! Store pumper kan have en kraftig startreaktion. Sådan installeres pumpen Først udføres en prøvestart For pumper med indbygget motorbeskyttelse: Tilslut strømmen til pumpen. Hvis pumpen ikke starter, og sikringerne er korrekte, skal du bytte om på de to faser i CEE-stikket eller dreje på knappen på faseskifteren for at starte pumpen. Denne procedure er også beskrevet på side 5. For pumper med ekstern starter eller uden indbygget motorbeskyttelse: Tilslut strømmen til pumpen, og kontrollér startreaktionen. Hvis den er forkert, skal faserne byttes om på starterens udgang. (Se brugsanvisningen til starteren) Før du forsøger at udføre arbejde på eller håndtere pumpen, skal du slukke for og frakoble strømkilden. Kontrollér, at øjebolte, bærehåndtag og fastgørelsesanordningerne til disse ikke er beskadiget. 6

7 Før pumpen installeres, bør du fastgøre et reb til håndtaget og bruge dette, når du sænker og løfter pumpen. Brug løftekæder eller kabler, som er forbundet med øjeboltene på de større pumper. Pumpen må aldrig hæves eller sænkes i kablet. Sådan placeres pumpen i pumpegraven For at opnå maksimal kapacitet samt forebygge kraftig slitage bør pumpen placeres på én af følgende måder for at undgå, at den borer sig ned i sand eller ler: Stil pumpen på en planke, eller på et underlag af groft grus Hæng pumpen frit i et reb eller en kæde Stil pumpen ned i en overskåret og perforeret olietønde Pumpen må ikke bore sig ned i sand eller ler 7

8 Slange Udløbsslangens forbindelse til pumpen kan tilsluttes vertikalt eller horisontalt. Den skal monteres, så der ikke er skarpe knæk på slangen. Kinker, skarpe bøjninger og sammentrykninger på slangen reducerer pumpens kapacitet. Pumpegrav med sedimenteringsinddeling Hvis du planlægger en mere permanent installation, og det medium, som skal pumpes ud, er kraftigt kontamineret, kan det være en god idé at bygge en sedimenteringspumpegrav. Sådan undgår du sedimentering For at undgå sedimentering når pumpemediet indeholder faste partikler, skal mediets hastighed i udløbsslangen være følgende: Blanding 1. Vand + groft grus 4 m/sek. 2. Vand + grus 3 m/sek. 3. Vand + sand Sandpartikler < 0,1 mm Sandpartikler < 0,6 mm Min. hastighed i udløbsslange 1,5 m/sek. 2,5 m/sek. Automatisk drift Pumpens motorreguleringssystem kan udstyres med et niveaureguleringsystem med svømmerafbrydere. Dette hindrer unødvendig drift og slitage på de hydrauliske komponenter. Rengøring Hvis pumpen har været anvendt i meget snavset vand, skal den gå i et stykke tid i rent vand eller skylles igennem via udløbsslangen. Hvis der er rester af ler, cement eller lignende snavs i pumpen, kan pumpehjulet og tætningen blive tilstoppet, hvilket medfører, at pumpen ikke fungerer. 8

9 Kabel og strømforsyning Ved brug af det korrekte kabel og med korrekt håndtering kan du undgå mange funktionsfejl. Det elektriske udstyr skal behandles med omhu. På denne måde undgås både funktionsfejl og ulykker. Hvis du bruger en forlængerledning, skal det sikres, at den er korrekt dimensioneret. Jo længere kablet er, jo større ledningstværsnit skal du bruge for at undgå spændingsfald. Hvis du henter strøm fra din egen generator, er det vigtigt, at denne er korrekt dimensioneret. Brug ikke den automatiske tomgangsfunktion, som kan indstilles på generatoren. Hvis kablets kappe er beskadiget, og kablet sænkes ned i vandet, kan der komme vand ind i pumpens forbindelseskammer. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes. Sørg for, at sammenkoblingerne ikke kommer ned i vandet. Seriekobling af pumper For at opnå større løftehøjde kan du sammenkoble to eller flere Grindexlænsepumper i serie. Startudstyret må ikke lægges direkte på jorden. Hvis kablet er for langt, må det ikke rulles op, da dette kan medføre overophedning af kablet og spændingsfald. Stærkt sollys kan opvarme kablet og forårsage spændingsfald. Hvis der er risiko for, at personer kan komme i fysisk kontakt med pumpen eller pumpemediet (væsken), f.eks. på byggepladser, i landbrug etc., skal det jordede stik være udstyret med yderligere jordfejlsbeskyttelse. Ved pumpning i nærheden af en sø (strande, damme, springvand etc.) skal der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 20 m mellem personen og pumpen. Pumpen må aldrig placeres direkte i en swimmingpool. Hvis den skal anvendes i forbindelse med swimmingpools, gælder særlige sikkerhedsregler. 9

10 Permanent installation 1. Dykket lænse- eller slampumpe 2. Løfteudstyr 3. Spærreventil 4. Kontraventil 5. Slange 6. Bundplade/fundament 7. Svømmerafbrydere 8. Alarm for højt niveau 9. Niveaukontrolenhed For at kunne bestemme, hvilken pumpe, der er bedst egnet til en permanent installation, skal du have følgende oplysninger: Type medium (slam, slibende stof, korrosivt stof etc.) Væskeindløb Løftehøjde Ønsket pumpekapacitet Pumpegravens størrelse Udløbsrørets størrelse og længde, antal bøjninger og ventiler etc. til brug for beregning af tryktab. Overhold begrænsningerne Pumpen må højst neddykkes 20 meter. IP-68. Mediets temperatur må ikke overstige 40 C ph-værdien skal være mellem 5 og 8. Når pumpen anvendes i salt- eller brakvand, hvor der er risiko for galvanisk korrosion, skal pumpen udstyres med zinkanoder. Spændingsfaldet under drift må ikke overstige 5 %. Maksimalt antal starter pr. time: Minex-Major Master-Magnum Salvador-Super 15 Semi-Senator 12 Maksimale kabellængder. For lange kabler kan give spændingstab, hvilket kan medføre funktionsfejl. Ved at bruge et kabel med et større ledningstværsnit reduceres spændingstabet, og kablets længde kan derfor øges Tryktab. Lange slanger eller slanger med unødvendig lille diameter kan medføre store tryktab. Pumpen kan transporteres og opbevares i både lodret og vandret position. Sørg for, at den ikke kan rulle rundt eller vælte. I nogle installationer kan støjniveauet på 70 db overstiges. Pumpen må ikke anvendes i eksplosive eller brandfarlige miljøer eller til pumpning af brændbare væsker. Stik aldrig hånden ind i pumpehuset! 10

11 Fejlsøgning Hvis pumpen ikke vil starte, kan dette skyldes en forkert faserækkefølge. Gør følgende: Træk stikket ud. Byt om på to faser. Dette gøres ved at dreje to kontaktstifter ved hjælp af en skruetrækker BEMÆRK! Stikket må ikke skilles ad. CEE-kontakt Eller drej knappen til den modsatte position 1 med en forsinkelse på 8 sek. Faseskifterens tænd/sluk-kontakt BEMÆRK! Faserækkefølgen må ikke ændres, mens pumpens motor er i gang. Dette kan medføre midlertidig forkert rotation, hvilket kan medføre skader på motorens elektronik og de roterende dele. Respektér forsinkelsen på 8 sek. Hvis pumpen stopper under driften. Den elektroniske SMARTmotorbeskyttelse (valgfri) kan være udløst. Forsøg at nulstille den ved at trække stikket ud go sætte det i igen, eller slå strømmen fra og derefter til igen. Pumpen starter igen automatisk efter en korrigeret fasefejl eller strømafbrydelse. Andre årsager til, at pumpen ikke fungerer Strømmen skal altid frakobles, før fejlsøgning udføres! Funktionsfejl Knækket kabel Blokeret pumpehjul Overophedet motor Sammenbrud i motor Løsning Pumpen er udstyret med et specialdesignet kabel, som i tilfælde af beskadigelse skal udskiftes med et kabel af samme type. Dette kabel kan købes hos Grindex eller vores forhandlere. BEMÆRK! Gummitætningen skal altid udskiftes, når kablet udskiftes. Kontrollér, at den har den korrekte størrelse (se reservedelslisten), som passer til det kabel, du bruger. Kablet skal monteres af en autoriseret elektriker. Kontakt den relevante reparatør. Fjern årsagen til overophedningen. Lad pumpen køle af i nogle minutter. Pumpen startes ved at frakoble strømmen og tilkoble den igen. Indlevér pumpen hos en autoriseret reparatør Pumpen starter, men motorbeskyttelsen udløses efter et stykke tid. Spændingen er for lav Kontakt en autoriseret elektriker. Sien eller luftventilerne er Skyl pumpen ren. blokeret Vandets temperatur er højere end 40 C Pumpen bør ikke anvendes til dette formål. Tætheden eller Kontakt forhandleren eller Grindex. viskositeten er for høj Pumpen går, men den leverer for lidt vand. Udløbsslangen er trykket sammen eller kinket Kraftigt trykfald, som skyldes, at slangen er for lang eller for lille Pumpens kapacitet er for lille De hydrauliske dele er slidt Slangen skal være så udstrakt som muligt. Kontrollér, at der anvendes den korrekte slangestørrelse. Hvis det er muligt, afkortes slangen. Skift til en større pumpe. Kontrollér, at pumpens løftehøjde svarer til de angivne data. Det gøres nemmest ved hjælp af et manometer. Vælg en pumpe med større løftehøjde, eller tilslut flere pumper i serie. Indlevér pumpen til reparation og finjustering. 11

12 Service For at få den optimale levetid ud af en Grindexpumpe anbefaler vi, at den serviceres for hver 2000 driftstimer. Du kan få en god og garantisikret service ved at indlevere pumpen på det nærmeste Grindexværksted. Hvis du foretrækker selv at udføre service, bør du læse Grindex' værkstedsmanual. Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør udføres, hver gang pumpen har været i brug, og bør omfatte følgende punkter: Skyl pumpen ren ind- og udvendigt. Pumpen skylles indvendigt ved hjælp af slange forbindelsen eller via inspektionsdækslet (på slampumper). Inspicér kablet. Hvis kablets kappe er beskadiget, og kablet sænkes ned i vandet, kan der trænge vand ind i pumpens forbindelseskammer. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes. VIGTIGT! Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af pumpen sikrer lang levetid og mere pålidelig drift. Olien i pumpen, og pumpens løftehøjde skal kontrolleres efter 2000 timers drift. Der skal udføres et omfattende serviceeftersyn af pumpen efter ca. et år under normale driftsforhold. Ved anvendelse i kraftigt slibende miljøer skal pumpen inspiceres hyppigere. Opbevaring Før pumpen lægges til opbevaring, bør ovenstående vedligeholdelsesprocedure udføres. Tilbehør Til alle Grindex-pumper findes der tilbehør, som udvider pumpens anvendelsesområder. Niveauregulator Til automatisk drift af pumpen mellem forudindstillede vandniveauer fås særlige regulatorer med svømmerafbrydere. Zinkanoder Til beskyttelse af pumpens aluminiumsdele mod galvanisk korrosion fås sæt med zinkanoder. Krans til sug i lave niveauer Passer til nogle af lænsepumperne. Tillader disse at forsætte pumpningen ned til gulvniveau. Konverteringssæt Tubo konverteringssæt fås til nogle lænsepumper. Tandemsforbindelsesflanger Løftehøjden kan øges ved at tilslutte to eller flere lænsepumper i serie. Til dette formål fås særlige forbindelsesflanger. Varmtvandspumper Til pumpning af varm væske (70-90 C) fås særlige varmtvandspumper. Konvertering af pumpe Nogle af lænsepumperne fås i følgende udførelser: (N) normal løftehøjde, (H) høj løftehøjde og (L) højt flow. Pumperne kan konverteres til en anden udførelse, hvis pumpemotoren er identisk. De forskellige dele er angivet på reservedelslisten. PROLINE TUBO Danish No:

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Benzinpumper & generatorer finder du på side 6-9 Jernklippere & -bukkere side 10-11

Benzinpumper & generatorer finder du på side 6-9 Jernklippere & -bukkere side 10-11 Elmodan Elektro Se vores store pumpeudvalg Benzinpumper & generatorer finder du på side 6-9 Jernklippere & -bukkere side 10-11 Elværktøj på side 14 side 2-7 Betonslibere & sanerings-fræsere side 12-13

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere