PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper"

Transkript

1 Nr.: Version Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper DK PROLINE TUBO Denne manual omhandler følgende pumpetyper: Pumper med 1-faset og 3-faset motor Pumper med og uden indbygget starter og SMART-motorbeskyttelsessystem Pumper til motorstart med DOL (direct on line) og Y/D (star/delta)

2 Du har truffet et fornuftigt valg! Du har valgt en elektrisk dykket pumpe fra Grindex. Du har dermed valgt en pumpe, som giver mange års driftsikkerhed. Pumperne fra Grindex er designet og konstrueret til kontinuerlig drift under krævende forhold. Levetiden for en pumpe fra Grindex afhænger til en vis grad af dig. Hvis du ønsker optimal funktion i længst mulig tid, er det vigtigt, at du læser de råd og vejledninger, som er angivet i denne brugsanvisning. Med venlig hilsen GRINDEX teknisk direktør PS Hvis du selv vil udføre service og reparationer, anbefaler vi, at du deltager i ét af vores servicekurser, og at du bestiller den værkstedsmanual, som er udarbejdet til brug i vores service- og reparationsværksteder. Kontakt sælgeren for yderligere oplysninger. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pumper med indbygget motorbeskyttelse 2 Pumper uden indbygget motorbeskyttelse 3 Sådan aflæses mærkepladen Installation og brug Kabel og strømforsyning Permanent installation Overhold begrænsningerne Fejlsøgning Service Vedligeholdelse Opbevaring Tilbehør Varmtvandspumper Konvertering af pumpe Pumper med 3-faset motor, udstyret med motorstarter og SMART (elektronisk motorovervågningssystem) ROTASENSE Sikrer, at motoren kun kører med den korrekte rotation. PHASE GUARD Stopper pumpen straks, hvis én af de tre faser i strømforsyningen svigter. TEMPERATURVAGT Beskytter motoren mod overbelastning, underspænding, ubalanceret belastning og overophedning. Efter afkøling kan pumpen genstartes manuelt ved at frakoble og tilkoble strømmen. Pumper med 1-faset motor En pumpe med 1-faset motor har et indbygget startrelæ og kondensatorer, som styrer motorens start og drift. Temperaturkontakterne i motorens hjælpe- og hovedspoler beskytter den mod overophedning. Hvis startrelæet er udløst på grund af overophedning eller funktionsfejl ved start, kan pumpen genstartes manuelt ved at frakoble og tilkoble strømmen, når pumpen er afkølet. Midi-, Matador-, Semi- og Senator-pumper Pumper med indbygget starter og SMART-beskyttelse kombineret med overbelastningsrelæ, som beskytter motoren mod skadelige overstrømssituationer. Overbelastningsrelæet skal være indstillet til 1,1 x mærkestrømmen (netstrøm) for DOL-start og 0,58 x mærkestrømmen (fasestrøm) for Y/D-start. Overbelastningsrelæet skal indstilles til automatisk tilstand. 2

3 Nedenstående pumper har ikke indbygget starter med motorbeskyttelse: (Pumperne har en ekstra mærkeplade, se side 4) Tubo 8 og Tubo 12 Pumperne skal udstyres med en tænd/slukfaseskiftekontakt med overbelastningsrelæ og varmeovervågningssystem. Midi, Semi, Matador, Senator Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter til for DOL- og Y/D-start. Starterenhederne har SMART og overbelastni ngsbeskyttelse. Maxi Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter for DOL- og Y/D-start. Starterenhederne har fasebeskytter og fasesekvensrelæ. Magnum Pumperne kan leveres med ekstern GRINDEX-starter med svømmerafbryder for lækagesensor i statorhuset. Lækagesensoren standser pumpens drift, hvis der trænger vand ind i statorhuset. For proper operation of the leakage sensor, the pump must stand secured in vertical position. VIGTIGT! Afbryderen/relæet for varmeoverbelastning skal være i overensstemmelse med mærkestrømmen og motorens indgangseffekt for selve pumpen. Overbelastningsrelæet skal være indstillet til 1,1 x mærkestrømmen (netstrøm) for DOL-start og 0,58 x mærkestrømmen (fasestrøm) for Y/D-start. Efter strømtilslutning skal det altid kontrolleres, at motorens omløbsretning er korrekt. Samtlige af ovenstående pumper skal udstyres med ekstern motorstarter med beskyttelsessystem. Der kan bruges følgende motorstartere: Tænd/sluk-kontakt, afbryder/relæ for varmeoverbelastning og indbygget varmeovervågningssystem. (For tilslutning af varmekontaktkreds T1/T2 i motoren) Tænd/sluk-kontakt og afbryder/relæ for varmeoverbelastning. Afbryderen for varmeoverbelastning skal være i overensstemmelse med mærkestrømmen og motorens indgangseffekt for selve pumpen. Efter strømtilslutning skal det altid kontrolleres, at motorens omløbsretning er korrekt! 3

4 Sådan aflæses mærkepladen Læs manualen, før pumpen installeres Box 538 S Haninge Sweden Pumpemodel MAJOR N Pumpetypens nr. Mærkespænding Mærkestrøm Antal faser samt frekvens Pumpehjulets omløbsretning Startretning Before use see operator s manual 3 G Y 13,0-12,0 c/s m 7, Serienr. Maksimalt strømforbrug Maksimal løftehøjde Maksimal kapacitet Vægt Maksimal nedsænkningsdybde Ekstra mærkeplade til pumper uden indbygget motorbeskyttelse Hvis du skal bruge flere tekniske data, henvises til de relevante produktdatablade. Installation og brug Læs dette, før pumpen installeres Kontrollér, at du har modtaget den korrekte pumpetype, og at pumpens data svarer til din ordre. Den enkleste måde at gøre dette på er at kontrollere dataene på mærkepladen, som sidder på hovedkappen. Mærkespændingen, mærkestrømmen og det maksimale strømforbrug er vigtigst. På grundlag af disse data kan du kontrollere, at du har den korrekte strømforsyning og den korrekte sikring. 4

5 BEMÆRK! 3-fasede pumper udstyret med SMART ROTASENSE (rotationsstyring). Bemærk følgende ved start: Sæt stikket i Træk stikket ud og flyt to faser START CEE-kontakt Faseskifter Tænd/slukkontakt Pumpen starter ikke Hvis pumpen stadigvæk ikke kan starte, skal du tilkalde en autoriseret elektriker Tænd Skift faser Tilslut strømmen til pumpen. Hvis pumpen ikke starter, og sikringerne er korrekte, skal du bytte om på de to faser i CEE-stikket eller dreje på knappen på faseskifteren for at starte pumpen. BEMÆRK! Faserækkefølgen må ikke ændres, mens pumpens motor er i gang. Dette kan medføre midlertidig forkert rotation, hvilket kan medføre skader på motorens elektronik og de roterende dele. Hvis pumpen stadigvæk ikke kan starte, skal du tilkalde en autoriseret elektriker og få kontrolleret netstrømforsyningen og forbindelserne. Gode råd som sikrer problemfri pumpedrift Det er meget vigtigt, at pumpen tilsluttes til den korrekte strømudgang. Kortslutnings beskyttelsen skal være i overensstemmelse med de mærkedata, som er angivet på pumpens mærkeplade. Det anbefales at anvende tidsforsinkelsessikringer med 1,5 x mærkestrømmen for den relevante pumpe. Hvis pumpen tilsluttes til en lokal strømkilde, skal generatorens ydelse være tilstrækkelig til at starte og drive den relevante pumpe. Som tommelfingerregel skal den maksimale kva for strømmen til generatoren være 3 x maksimumstrømforbruget for en pumpe som startes med DOL (direct on line). For en pumpe, som startes med Y/D, kan den anbefalede kva-værdi for en pumpe som startes med DOL, reduceres med 25 %. Når to pumper skal drives med den samme generator, kan den faktiske kva-værdi ganges med 1,5. Generatorsæt kan have forskellige karakteristika, interne eller eksterne styreanordninger, og det anbefales derfor altid at rådføre sig med generatorproducenten for at finde ud af, om den valgte generator kan drive pumpen. Krav til strømforsyningen Spændingsudsvingene må ikke overstige 5 %, balancen mellem faserne må ikke overstige 2 %, og frekvensudsvingene må ikke overstige 3 Hz. For at opnå problemfri pumpedrift måles ovenstående værdier ved pumpens klembræt. 5

6 Sikkerhedsforskrifter Læs alle sikkerhedsregler og sikkerhedskrav. Læs også alle øvrige arbejdsmiljøregler, lokal lovgivning og resolutioner, før udstyret flyttes. Transport Pumperne kan transporteres i lodret eller vandret position. Sørg for, at pumpen ikke kan vælge eller gå løs. Installation Pumpen skal altid løftes i bærehåndtaget eller løfteøjerne, aldrig i kablerne eller udløbsslangen. Brug behørigt løfteudstyr, når pumpen løftes op af og sænkes ned i pumpestationen. Tungere pumper skal løftes og sænkes med kran ved hjælp af reb/kæder/ wirer, som er fastgjort i løftehåndtaget eller de to løfteøjer på pumpen. Pumpen må ikke lande hårdt på bunden! Kontrollér, at kablerne ikke har skarpe knæk, og at de ikke strækkes eller kommer i klemme. Pumpen er frostsikret, når den er i drift eller nedsænket i væsken. Opbevaring Ved opbevaring i længere tid skal pumpen gennemskylles med rent vand og stå tørt og beskyttet mod varme. Ved opbevaring i længere perioder anbefales det at dreje pumpehjulet hver anden måned for at forhindre, at akslens tætninger klæber sammen. Startreaktion Startreaktionen går mod uret, og motorens rotation går med uret, når man ser på pumpen ovenfra. Pas på! Store pumper kan have en kraftig startreaktion. Sådan installeres pumpen Først udføres en prøvestart For pumper med indbygget motorbeskyttelse: Tilslut strømmen til pumpen. Hvis pumpen ikke starter, og sikringerne er korrekte, skal du bytte om på de to faser i CEE-stikket eller dreje på knappen på faseskifteren for at starte pumpen. Denne procedure er også beskrevet på side 5. For pumper med ekstern starter eller uden indbygget motorbeskyttelse: Tilslut strømmen til pumpen, og kontrollér startreaktionen. Hvis den er forkert, skal faserne byttes om på starterens udgang. (Se brugsanvisningen til starteren) Før du forsøger at udføre arbejde på eller håndtere pumpen, skal du slukke for og frakoble strømkilden. Kontrollér, at øjebolte, bærehåndtag og fastgørelsesanordningerne til disse ikke er beskadiget. 6

7 Før pumpen installeres, bør du fastgøre et reb til håndtaget og bruge dette, når du sænker og løfter pumpen. Brug løftekæder eller kabler, som er forbundet med øjeboltene på de større pumper. Pumpen må aldrig hæves eller sænkes i kablet. Sådan placeres pumpen i pumpegraven For at opnå maksimal kapacitet samt forebygge kraftig slitage bør pumpen placeres på én af følgende måder for at undgå, at den borer sig ned i sand eller ler: Stil pumpen på en planke, eller på et underlag af groft grus Hæng pumpen frit i et reb eller en kæde Stil pumpen ned i en overskåret og perforeret olietønde Pumpen må ikke bore sig ned i sand eller ler 7

8 Slange Udløbsslangens forbindelse til pumpen kan tilsluttes vertikalt eller horisontalt. Den skal monteres, så der ikke er skarpe knæk på slangen. Kinker, skarpe bøjninger og sammentrykninger på slangen reducerer pumpens kapacitet. Pumpegrav med sedimenteringsinddeling Hvis du planlægger en mere permanent installation, og det medium, som skal pumpes ud, er kraftigt kontamineret, kan det være en god idé at bygge en sedimenteringspumpegrav. Sådan undgår du sedimentering For at undgå sedimentering når pumpemediet indeholder faste partikler, skal mediets hastighed i udløbsslangen være følgende: Blanding 1. Vand + groft grus 4 m/sek. 2. Vand + grus 3 m/sek. 3. Vand + sand Sandpartikler < 0,1 mm Sandpartikler < 0,6 mm Min. hastighed i udløbsslange 1,5 m/sek. 2,5 m/sek. Automatisk drift Pumpens motorreguleringssystem kan udstyres med et niveaureguleringsystem med svømmerafbrydere. Dette hindrer unødvendig drift og slitage på de hydrauliske komponenter. Rengøring Hvis pumpen har været anvendt i meget snavset vand, skal den gå i et stykke tid i rent vand eller skylles igennem via udløbsslangen. Hvis der er rester af ler, cement eller lignende snavs i pumpen, kan pumpehjulet og tætningen blive tilstoppet, hvilket medfører, at pumpen ikke fungerer. 8

9 Kabel og strømforsyning Ved brug af det korrekte kabel og med korrekt håndtering kan du undgå mange funktionsfejl. Det elektriske udstyr skal behandles med omhu. På denne måde undgås både funktionsfejl og ulykker. Hvis du bruger en forlængerledning, skal det sikres, at den er korrekt dimensioneret. Jo længere kablet er, jo større ledningstværsnit skal du bruge for at undgå spændingsfald. Hvis du henter strøm fra din egen generator, er det vigtigt, at denne er korrekt dimensioneret. Brug ikke den automatiske tomgangsfunktion, som kan indstilles på generatoren. Hvis kablets kappe er beskadiget, og kablet sænkes ned i vandet, kan der komme vand ind i pumpens forbindelseskammer. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes. Sørg for, at sammenkoblingerne ikke kommer ned i vandet. Seriekobling af pumper For at opnå større løftehøjde kan du sammenkoble to eller flere Grindexlænsepumper i serie. Startudstyret må ikke lægges direkte på jorden. Hvis kablet er for langt, må det ikke rulles op, da dette kan medføre overophedning af kablet og spændingsfald. Stærkt sollys kan opvarme kablet og forårsage spændingsfald. Hvis der er risiko for, at personer kan komme i fysisk kontakt med pumpen eller pumpemediet (væsken), f.eks. på byggepladser, i landbrug etc., skal det jordede stik være udstyret med yderligere jordfejlsbeskyttelse. Ved pumpning i nærheden af en sø (strande, damme, springvand etc.) skal der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 20 m mellem personen og pumpen. Pumpen må aldrig placeres direkte i en swimmingpool. Hvis den skal anvendes i forbindelse med swimmingpools, gælder særlige sikkerhedsregler. 9

10 Permanent installation 1. Dykket lænse- eller slampumpe 2. Løfteudstyr 3. Spærreventil 4. Kontraventil 5. Slange 6. Bundplade/fundament 7. Svømmerafbrydere 8. Alarm for højt niveau 9. Niveaukontrolenhed For at kunne bestemme, hvilken pumpe, der er bedst egnet til en permanent installation, skal du have følgende oplysninger: Type medium (slam, slibende stof, korrosivt stof etc.) Væskeindløb Løftehøjde Ønsket pumpekapacitet Pumpegravens størrelse Udløbsrørets størrelse og længde, antal bøjninger og ventiler etc. til brug for beregning af tryktab. Overhold begrænsningerne Pumpen må højst neddykkes 20 meter. IP-68. Mediets temperatur må ikke overstige 40 C ph-værdien skal være mellem 5 og 8. Når pumpen anvendes i salt- eller brakvand, hvor der er risiko for galvanisk korrosion, skal pumpen udstyres med zinkanoder. Spændingsfaldet under drift må ikke overstige 5 %. Maksimalt antal starter pr. time: Minex-Major Master-Magnum Salvador-Super 15 Semi-Senator 12 Maksimale kabellængder. For lange kabler kan give spændingstab, hvilket kan medføre funktionsfejl. Ved at bruge et kabel med et større ledningstværsnit reduceres spændingstabet, og kablets længde kan derfor øges Tryktab. Lange slanger eller slanger med unødvendig lille diameter kan medføre store tryktab. Pumpen kan transporteres og opbevares i både lodret og vandret position. Sørg for, at den ikke kan rulle rundt eller vælte. I nogle installationer kan støjniveauet på 70 db overstiges. Pumpen må ikke anvendes i eksplosive eller brandfarlige miljøer eller til pumpning af brændbare væsker. Stik aldrig hånden ind i pumpehuset! 10

11 Fejlsøgning Hvis pumpen ikke vil starte, kan dette skyldes en forkert faserækkefølge. Gør følgende: Træk stikket ud. Byt om på to faser. Dette gøres ved at dreje to kontaktstifter ved hjælp af en skruetrækker BEMÆRK! Stikket må ikke skilles ad. CEE-kontakt Eller drej knappen til den modsatte position 1 med en forsinkelse på 8 sek. Faseskifterens tænd/sluk-kontakt BEMÆRK! Faserækkefølgen må ikke ændres, mens pumpens motor er i gang. Dette kan medføre midlertidig forkert rotation, hvilket kan medføre skader på motorens elektronik og de roterende dele. Respektér forsinkelsen på 8 sek. Hvis pumpen stopper under driften. Den elektroniske SMARTmotorbeskyttelse (valgfri) kan være udløst. Forsøg at nulstille den ved at trække stikket ud go sætte det i igen, eller slå strømmen fra og derefter til igen. Pumpen starter igen automatisk efter en korrigeret fasefejl eller strømafbrydelse. Andre årsager til, at pumpen ikke fungerer Strømmen skal altid frakobles, før fejlsøgning udføres! Funktionsfejl Knækket kabel Blokeret pumpehjul Overophedet motor Sammenbrud i motor Løsning Pumpen er udstyret med et specialdesignet kabel, som i tilfælde af beskadigelse skal udskiftes med et kabel af samme type. Dette kabel kan købes hos Grindex eller vores forhandlere. BEMÆRK! Gummitætningen skal altid udskiftes, når kablet udskiftes. Kontrollér, at den har den korrekte størrelse (se reservedelslisten), som passer til det kabel, du bruger. Kablet skal monteres af en autoriseret elektriker. Kontakt den relevante reparatør. Fjern årsagen til overophedningen. Lad pumpen køle af i nogle minutter. Pumpen startes ved at frakoble strømmen og tilkoble den igen. Indlevér pumpen hos en autoriseret reparatør Pumpen starter, men motorbeskyttelsen udløses efter et stykke tid. Spændingen er for lav Kontakt en autoriseret elektriker. Sien eller luftventilerne er Skyl pumpen ren. blokeret Vandets temperatur er højere end 40 C Pumpen bør ikke anvendes til dette formål. Tætheden eller Kontakt forhandleren eller Grindex. viskositeten er for høj Pumpen går, men den leverer for lidt vand. Udløbsslangen er trykket sammen eller kinket Kraftigt trykfald, som skyldes, at slangen er for lang eller for lille Pumpens kapacitet er for lille De hydrauliske dele er slidt Slangen skal være så udstrakt som muligt. Kontrollér, at der anvendes den korrekte slangestørrelse. Hvis det er muligt, afkortes slangen. Skift til en større pumpe. Kontrollér, at pumpens løftehøjde svarer til de angivne data. Det gøres nemmest ved hjælp af et manometer. Vælg en pumpe med større løftehøjde, eller tilslut flere pumper i serie. Indlevér pumpen til reparation og finjustering. 11

12 Service For at få den optimale levetid ud af en Grindexpumpe anbefaler vi, at den serviceres for hver 2000 driftstimer. Du kan få en god og garantisikret service ved at indlevere pumpen på det nærmeste Grindexværksted. Hvis du foretrækker selv at udføre service, bør du læse Grindex' værkstedsmanual. Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør udføres, hver gang pumpen har været i brug, og bør omfatte følgende punkter: Skyl pumpen ren ind- og udvendigt. Pumpen skylles indvendigt ved hjælp af slange forbindelsen eller via inspektionsdækslet (på slampumper). Inspicér kablet. Hvis kablets kappe er beskadiget, og kablet sænkes ned i vandet, kan der trænge vand ind i pumpens forbindelseskammer. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes. VIGTIGT! Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af pumpen sikrer lang levetid og mere pålidelig drift. Olien i pumpen, og pumpens løftehøjde skal kontrolleres efter 2000 timers drift. Der skal udføres et omfattende serviceeftersyn af pumpen efter ca. et år under normale driftsforhold. Ved anvendelse i kraftigt slibende miljøer skal pumpen inspiceres hyppigere. Opbevaring Før pumpen lægges til opbevaring, bør ovenstående vedligeholdelsesprocedure udføres. Tilbehør Til alle Grindex-pumper findes der tilbehør, som udvider pumpens anvendelsesområder. Niveauregulator Til automatisk drift af pumpen mellem forudindstillede vandniveauer fås særlige regulatorer med svømmerafbrydere. Zinkanoder Til beskyttelse af pumpens aluminiumsdele mod galvanisk korrosion fås sæt med zinkanoder. Krans til sug i lave niveauer Passer til nogle af lænsepumperne. Tillader disse at forsætte pumpningen ned til gulvniveau. Konverteringssæt Tubo konverteringssæt fås til nogle lænsepumper. Tandemsforbindelsesflanger Løftehøjden kan øges ved at tilslutte to eller flere lænsepumper i serie. Til dette formål fås særlige forbindelsesflanger. Varmtvandspumper Til pumpning af varm væske (70-90 C) fås særlige varmtvandspumper. Konvertering af pumpe Nogle af lænsepumperne fås i følgende udførelser: (N) normal løftehøjde, (H) høj løftehøjde og (L) højt flow. Pumperne kan konverteres til en anden udførelse, hvis pumpemotoren er identisk. De forskellige dele er angivet på reservedelslisten. PROLINE TUBO Danish No:

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien

Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien 0312 Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien EW EW EA EA EF EF EC EC INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk Brugervejledning E-serie spildevandsdykpumper

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere