1. Introduktion Afgrænsning Metodeafsnit Problemformulering Vores ansvarsfordeling Arbejdsprocessen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion... 2. 2. Afgrænsning... 3. 3. Metodeafsnit... 3. 4. Problemformulering... 2. 5. Vores ansvarsfordeling... 3. 6. Arbejdsprocessen..."

Transkript

1 Indhold 1. Introduktion Afgrænsning Metodeafsnit Problemformulering Vores ansvarsfordeling Arbejdsprocessen Ideprocessen GANTT-kort Diskussion om godt og skidt Research Analyse af input Målgruppe Segmentering Målgruppevalg Design Thumbnails, Wireframes og Sitemaps Endeligt webdesign Google pointer Interaktion Software Tekniske krav Koden Konklusion... 14

2 1. Introduktion Vi har fået til opgave at udvikle et subsite til uddannelsen for Pba. I hospitality management 1. I forbindelse med denne opgave skal vi lave en Google Pointer 2. Opgaven lyder på at når man klikker på de forskellige uddannelser, ved hjælp af Google Pointeren, bliver man videresendt til vores site. Uddannelserne har muligvis problemer med manglende interesse, så derfor har de bedt os om hjælp. Meningen med opgaven er at folk søger på skolen på Google Maps, og så er hver uddannelse markeret med en pointer. 2. Problemformulering Vi har en fordom om at EAL s Hospitality Management-linie har en lav optagelsesprocent, i forhold til de andre linier på samme uddannelsesinstitution, finans-, markedsførings-, og service-økonomerne pba-overbygning. Vi søger at finde beviser for denne påstand, samt en forbedring eller udbedring af dette formåede problem. Dette forsøges gjort igennem forbedret kommunikation og awareness om uddannelsen på en god visuel og målrettet subsite af Hospitality Management-linien. Herunder ses spørgsmål vi har stillet os selv og ser frem til at løse, for ultimativt at opnå et overordnet svar af vores overstående problemstilling. Hvem er målgruppen for Hospitality Management-linien? Hvad er det optimale design af subsitet for at skabe den ønskede reaktion for målgruppen? Hvordan burde hjemmesiden kodes for at være overskuelig for andre webdesignere at arbejde videre på i fremtiden? Hvordan skal vi bedst arbejde sammen for at opnå et godt produkt i enden inden deadlinen er nået? Hvordan skal opgaven struktureres og ideerne til udvikling under processen skabes? 1 Hjemmeside - 2 Hjemmeside -

3 3. Afgrænsning I dette afsnit nævnes områder og potentielle retninger vi kunne have taget med vores opgave eller processen der stod foran denne. Vi valgte tidligt i forløbet at begrænse vores opgave, ved at holde os til delvist modernisme og postmodernisme i forhold til vores hjemmesides design. Derudover har vi, grundet mangel på tid, ikke optimeret vores hjemmeside til andre operativsystemer end Windows 7. Vi har ikke begrænset vores opgave på andre punkter, andet end hvad skolens opgaveformulering forlanger af os. 4. Metodeafsnit I dette afsnit beskriver vi kort hvilke metoder vi har i sinde at benytte igennem vores opgave. Til vores kreative ide-genereringsproces brugte vi ud over en improviseret form for brainstorming, convergent og divergent thinking, til at nedskære vores ideer til de bedste og mest relevante til brug på vores hjemmesides design. Et GANTT-kort benyttes til at vise vores ansvarsfordeling imellem vores forskellige arbejdsopgaver, samt den planlagte tidsplan til disse. Vores læringsstile, samt vores generelle kernekompetencer, har mundet ud i hvilke opgaver vi hver især har fået tildelt over ugen. Vi har lavet en simpel segmentering af markedet efter den optimale målgruppe af studerende for Pba en i international hospitality management 5. Vores ansvarsfordeling Vi har valgt at fordele opgaverne efter hvor vores erfaringer ligger. Hvis man ser på gruppens læringsstile, så er vi mest aktivister og derefter teoretikere. Som aktivist er man meget kreativ og lærer bedst når man sidder med produktet i hånden, samtidig gør teoretikeren at det skal kunne bruges i teorien, før man synes noget giver mening. Vi diskuterede vores styrker og svagheder i forhold til alle arbejdsopgaverne, og kom frem til følgende løsninger. Som gruppeleder har vi valgt Andreas, pga. hans uddannelsesbaggrund (Pba. Indenfor international markedsføring). Han fungerer samtidig også som den endelige godkender af

4 rapporten og renskriver. Andreas svage sider er kodning så til generering af hjemmesiden har vi valgt Rasmus, pga. hans længere erfaring med hjemmesider. Han er god til at koncentrere sig om enkelte opgaver af gangen og få arbejdet hurtigt gjort. Hans svage sider er design delen, så dette laves i samarbejde med Thomas. Thomas har en HTX uddannelse og derfor har han haft stor interesse for Photoshop. Pia har jobbet som rapportskriver og assisterende designer. Til sidst ser hun produktet igennem for de sidste fejl og forbedringer. 6. Arbejdsprocessen Under arbejdsprocessen, vil vi gøre rede for vores kreative ide proces, samt fortælle og illustrere hvordan vi har struktureret vores tid over arbejdsugen. Til sidst vil vi kort diskutere hvilke ting vi kunne have gjort bedre og hvilke beslutninger vi har været tilfredse med under udarbejdningen af vores Style and Experience opgave Ideprocessen Vi valgte at tage ud på uddannelsesstedet første arbejdsdag (fredag d. 25/5) af vores projekt, for at se tingene an og få en bedre forståelse af hvad skolen stod for og hvilken fornemmelse vi fik fra de studerende og underviserne. Vi fik i samme ombæring aftalt et interview med skolens studievejleder Lars Høst Madsen til den følgende tirsdag d. 29/5. Vi lavede Google pointeren til projektet før vi tog ned til skolen, idet at vi ville tage det nødvendige billede der på samme dag. For bedst at komme op med nye og spændende ideer til hvordan vi skulle designe vores subsite til EAL s hospitality management-uddannelse, brugte vi en form for Brainstorming, hvor vi på skift og siddende i en ring kom med et ord vi følte ville repræsentere hospitality management på en eller anden måde. Hvert ord blev skrevet ned og først efter omkring 5 runder satte vi i gang med at skære ned i ideerne i form af en slags Convergent og Divergent thinking, hvor vi var realistiske om hvad der kunne implementeres og hvad der bedst ville kunne passe sammen GANTT-kort Vi har brugt et praktisk værktøj som GANTT-kortet, til at skematisere tiden til vores forskellige arbejdsopgaver igennem ugen. Herunder ses det fuldt udarbejdede GANTT-kort.

5 GANNT-kortet 6.3. Diskussion om godt og skidt Vi har igennem vores projektarbejde stødt på et par forhindringer, i form af forvirring omkring opgavens udformning og pointe. Vi havde haft i tanken at hjemmesiden vi skulle skabe, ville ende op som en forbedret version af EAL s nuværende af deres subsite til den givne uddannelse. Det gik op for os at siden skulle være anderledes end vi først havde troet om tirsdagen, d. 30/5. I stedet for at gå i panik, valgte vi dog konstruktivt at tage vores tidligere arbejde i perspektiv, og bruge det på en fornuftig vis i det endelige produkt og undgå dobbeltarbejde. Vores tidligere meget stilrene design, blev hermed et eksempel på hvordan vores nye design var anderledes fra normen. Rent tidsmæssigt var vi godt med under projektets forløb, på trods af mindre bump i vejen. Vores samarbejde fungerede godt og vi respekterede hinandens holdninger og roller, samtidig med at være åbne for input udenfor hinandens fagområder. Mere tid ville selvfølgelig altid have været at foretrække, men da dette ikke var en mulighed, mener vi at vores produkt har opnået et acceptabelt professionelt niveau. Én ting fra designervinklen som vi kom på for sent i forløbet til at kunne implementere det i opgaven, var en ide omkring at bruge guden Hermes i vores Google pointer design, som vi også har brugt i vores art.css side, som nævnes senere i Design-afsnittet.

6 7. Research Vi har valgt at benytte os af kvalitativ field research, i form af et dybdegående interview med Lars Høst Madsen, studievejleder af samtlige pba-uddannelses-linier ved Erhvervsakademiet Lillebælt, på Nonnebakken i Odense C. Vi havde 20 spørgsmål omkring Hospitality Management-linien og uddannelses-institutionen generelt, som vi har vedlagt under denne rapports bilag Analyse af input Vi vil i dette afsnit analysere svarene af vores forskellige spørgsmål fra vores interview, med fokus på de bedste svar vi har fået skaffet. Først og fremmest spurgte vi Lars Høst Madsen om hvilke jobmuligheder Hospitality Management-linien åbner op for, efter at de studerende har fuldført PBA en. Han henviste os til deres site, men fortalte at der er mange potentielle positioner på arbejdsmarkedet at en professionsbachelor indenfor Hospitality Management kan dække, primært indenfor den brede kategori af hotel- og turismebranchen. Her kan disse indtage alt lige fra økonomi- til markedsførings- eller ledelsesstillinger. Denne omfangende fokus kan give de færdiguddannede en bred vifte af muligheder, som må siges at være rart i en periode af finanskrise og manglende arbejdspladser. Dog mener vi at dette også kan være en svaghed, i form af forvirring hos potentielle arbejdsgivere eller en risiko for en mening om useriøsitet fra den ansøgende og tro om mangel på egentlig ekspertise, grundet den brede fokus. Imod vores forventning, har Hospitality Management-linien en stigende tilslutning af studerende over årene. Dette er naturligvis positivt, men uddannelsen får dog stadig først en international klasse i 2013, jævnfør Lars Høst Madsen. Der har været en stigning af ca. 5 studerende fra sidste års studerende til i år. Vi spurgte Lars om han kendte tallene for hvor mange af skolens studerende der får et job kort tid efter at have afsluttet uddannelsen. Desværre var der ingen statistik over dette, men han kunne fortælle at et par stykker i hvert fald læste videre til en mastergrad. Frafaldet af studerende på EAL s hospitality-linie er på kun 15 %, hvilket Lars Høst Madsen også selv mener, er relativt lavt i forhold til så mange andre uddannelser. Derudover havde Lars ikke nogen statistik over gennemsnittet af de studerendes afgangseksaminer. Det må siges at den lave fraværsprocent til dels viser en interesse for de studerende, enten for selve uddannelsen, eller ønsket om at fuldføre et springbræt til en senere karrierevej.

7 Uddannelsen er international, og har en ligevægt af mænd og kvinder, hvoraf de flest er i slutningen af 20 erne. De har ligeledes i ligevægt imellem individuelle og gruppeopgaver. Det eneste vi ville kunne kritisere, ville være en mangel af samarbejde imellem uddannelsesstedets linier, såsom markedsførings- eller finans-linien, specielt fordi alle disse befinder sig i samme bygninger på daglig basis, omkring 10x90 minutter om ugen. 8. Målgruppe Hvis EAL ønsker at skaffe nye studerende til deres hospitality management-uddannelse, er det ikke først at tænke på at markedsføre, men hvem der er ideelle at markedsføre til. Med andre ord: Hvem er målgruppen?. Dette vil vi indsnævre i dette afsnit Segmentering Vi har igennem vores tidligere nævnte interview med studievejleder Lars Høst Madsen, fået nogle facts som har hjulpet os med at segmentere markedets relevante parametre og finde frem til de allermest væsentligste. Vi fandt ud af at køn ikke var en relevant parameter, idet at sammensætningen af piger og drenge i klasserne var nogenlunde ligeligt delt. Dog virkede alder til at være relevant, specielt pga. adgangskravene påkrævet for at starte på uddannelsen. Geografien er også relevant, men pga. gode transportmuligheder og skolens meget centrale placering i hjertet af Odense, kan dem der ønsker at pendle også sagtens overveje mulighederne, med kun ca. 15 minutters gang fra Odense banegård til skolen Målgruppevalg Den optimale målgruppe er hermed, som følge af ovenstående segmentering, unge årige der bor enten i Odense eller omegn. Med denne viden kan valget af design også bedre træffes i det følgende afsnit. 9. Design Med design, forstås i denne opgave webdesign. Ønsket om et design, der bedst muligt appellerer til sidens målgruppe. Målgruppen der i dette tilfælde er blevet defineret som årige fra Odense eller omegn ovenfor. Så hvordan skaber man bedst interesse hos den optimale målgruppe igennem designet på hjemmesiden? I dette afsnit vil dette blive diskuteret og skabelsesprocessen af selve hjemmesiderne vil blive vist.

8 9.1. Thumbnails, Wireframes og Sitemaps Startende med vores primære hjemmeside med vores standart.css, har vi valgt at inkludere følgende elementer, som set herunder i thumbnail-format: Hoved-navigation Dette vandrette element skal stå i toppen af hjemmesiden og fungere som hovednavigation for brugeren, til at finde rundt imellem de forskellige undermenuer vi har fundet mest relevante. Sekundær navigation Denne lodrette navigationsbar skal være placeret i venstre side af hjemmesiden og fungere som en sekundær navigation for brugeren, indeholdende de mindre relevante punkter, eller mindst søgte efter. Vi har selektivt valgt at undgå dropdown-menuer, idet vi har ønsket at samle al information på siden blot ét klik væk for brugeren. Alt skal være nemt, overskueligt og hurtigt at finde og navigere rundt imellem. Mini billede Blot placeret i højre side af hjemmesiden, for at skabe balance i designet og gøre det mere visuelt. hjemmesiden. Logo Sidens logo, med en modernistisk version af EAL s logo, målrettet efter den internationale pba indenfor hospitality management. Logoet skal placeres oppe i venstre hjørne af

9 Slider Et slideshow, centreret under den tidligere nævnte hoved-navigation. Sliderens formål er at give et godt visuelt flow og design til hjemmesiden, samtidig med at forklare besøgende om relevante facts omkring uddannelsen i nemme og hurtigere punktformer. Der kommer til at være 7 sekunder imellem hvert skift imellem de forskellige slides. Infoboks Infoboksen er et fast element, der blot er interaktivt igennem de links der er at finde i den. Elementet indeholder generelle kontakt og praktiske oplysninger omkring uddannelsen, som set til venstre. Footer Footeren ses ovenfor i et komprimeret format, pga. bedre opstilling af rapporten. Denne er naturligvis placeret i bunden af hjemmesiden og indeholder links omkring forskellige EAL-relaterede begivenheder, uddannelser og lignende.

10 Content Content er hjemmesidens hjerte. Der hvor alt det hovedsagelige tekst omkring diverse faneblades fokus og indhold. Content er placeret i midten af hjemmesiden. Pba. International Hospitality Management Optagelse Job/Fremtid Videreuddannelse Økonomi Kvalitet Kontakt Inhold Nyheder Skolen For Ledige Her ses en oversigt over hjemmesidens struktur, svarende til oversigten over en harddisk med rod, overmapper og undermapper. Dette giver et større overblik, og sitet virker ikke så uoverskueligt som det ellers kunne have gjort for den enkelte bruger. Som man kan se er der taget udgangspunkt i PBA. i international hospitality management

11 Wireframe

12 Et wireframe er en anden måde at få et overblik på. Her ses hvilken class eller ID som er brugt til at style/animere sitet. Ved brug af et wireframe er det lettere for en anden webudvikler at viderearbejde på projektet. Hvis man har et større site er et wireframe også rigtig vigtigt, da det også giver et overblik til en selv Endeligt webdesign 9.3. Google pointer Formålet med Google pointeren er at man får vist stedet for uddannelsen, og derved lettere kan se de mange forskellige muligheder på skolen. Vi har lavet en fysisk Google Pointer som vi tog med ned på skolen og tog et billede i gården. Pointen ved Google Pointeren i projektet er at den skal fungere som en praktisk Google Pointer, så man kan se hvor uddannelsen ligger og hvilket andre muligheder skolen tilbyder. Dette kan muligvis gøre det lettere for nye studerende at finde nye uddannelser, som måske ikke tiltrækker så meget som de større uddannelser. 10. Interaktion Interaktionsafsnittet omhandler koden, tekniske krav og den benyttede software, brugt til at skabe vores subsite, til den international pba indenfor hospitality management Teknologi og Software Til udarbejdelse af vores EAL hjemmeside, har vi benyttet teknologier som HTML, XHTML, HTML5, CSS, CSS3, PHP, Javascript samt JQuery. CSS3 er fx blevet brugt for at lave runde hjørne og skygge på diverse kasser på hjemmesiden. Grunden til at disse effekter ikke er lavet i fx Flash, er at vi personligt mener at Flash ikke er fremtidssikret, samtidig med at det er knap så dynamisk i forhold til CSS3. De benyttede programmer, til skabelsen af opgavens subsite nævnes, i en rækkefølge efter den kreative og konstruktive proces. Først og fremmest, blev WinSCP brugt til at downloade og uploade filer som det FTP-program det er. Dernæst blev selve skrivningen af koden til hjemmesiden påbegyndt i Sublime Text, alt sammen kodet fra bunden. Flash er også kort blevet brugt til at skabe små animerede elementer og effekter på hjemmesiden, såsom bevægelse i logoet. Disse tre overnævnte programmer, med speciel fokus på de to førstnævnte, er de eneste programmer benyttet til interaktionsdelen af vores opgave.

13 10.2. Tekniske krav Ud fra forskellige standarder, såsom skærmopløsningsoptimering og browseroptimering, er vores hjemmeside optimal. Dvs. at den ikke bliver forvasket eller grim i andre browsers eller skærmopløsninger. Fx er vores hjemmeside 960 pixels bred. Denne bredde er vi kommet frem til efter at have vurderet den mest brugte skærmstørrelse Koden Herunder ses og fortælles om to separate kodeeksempler fra vores EAL subsite. Code Snippet 1 Dette stykke er taget fra vores header.php, det er det stykke som definerer og former vores horisontale menu i toppen af siden. Vi har brugt en ul med li for at gøre det nemt og overskueligt at lave en menu. Vi har brugt forskellige class for at give hver af dem enten en farve eller en runding til en side. Vores lnav gør at den er rund på venstre side, også når man kører musen over knappen. topbla, topred og topyel definerer en bestemt farve når man kører musen over, så de er forskellige, i forhold til EAL s farver. Derefter har vi lavet et link for at man kan trykke på menu-knapperne. Vi har også valgt at lave en span for at kunne skabe en såkaldt undertitel. Til sidst har vi brugt en div uden noget der hedder clear, den gør at det er muligt for nogle browsere at registrere hele vores topnav div s højde. Grunden til at vi, som nævnt i starten, har brugt.php er for at gøre hele vores kode mere overskueligt og meget nemmere at rette, uden at man ved et uheld kommer til at ændre andet. Dette er gjort med en php funktion som hedder require. Den kan hente alt fra et andet dokument ind i det dokument man har skrevet den i. Så i vores tilfælde har vi en index.php med alt vores content tekst, så kun <h2> og <p>, herefter bruger vi så require til at hente header.php som inkluderer alt fra css, javascript og menuer. Det samme som header.php gælder for footer.php. 3

14 Code Snippet 2 Vi har her valgt dette stykke fordi det er tilhørende det ovenstående stykke. De er blevet valgt da det er noget som vi alle har været glade for og synes er pænt på siden, udover det har det også været en lille smule udfordrende, da det skulle være perfekt. Vi har på vores menu noget mellemrum rundt om teksten i hver menu blok, dette grundes vores padding. Meget af koden er meget almindeligt, men en som afviger lidt fra det man normalt ser på hjemmesider er, transition. Denne kode gør at når man kører musen hen over menuen og den skifter farve (ses i bunden af billedet), tager det den et halvt sekund om at gøre, dette gør at den kommer til at fade ud og ind af farverne. Her kan man også se de tidligere nævnte class som topbla og topred, de får her en anden farve end resten når man kører musen over knappen. 11. Konklusion

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

MADS JENSENS PORTFOLIO

MADS JENSENS PORTFOLIO MADS JENSENS PORTFOLIO Navn: Mads Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 7948 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: Web B DK 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads775c.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 2012 S&E Bazar Fyn Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 Indhold Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Problemstillinger:... 2 Kommunikation:... 3 Hvilken målgruppe ønsker vi at henvende

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund MMD 1. semester B Emne: Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal anslag: 20.640 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Vejledere:

Læs mere

PR Offset Dennis Iversen Mediegrafiker Nordre Ringvej 3 7000 Fredericia

PR Offset Dennis Iversen Mediegrafiker Nordre Ringvej 3 7000 Fredericia GRAFISKDESIGN PR Offset Dennis Iversen Mediegrafiker Nordre Ringvej 3 7000 Fredericia Trykket hos: PR Offset Papir: 170g multiart silk, omslag 130g multiart silk, indhold Grafisk design Dansk Kedel Kemi,

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1.

Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1. Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads380g.mmd.eal.dk/portfoliohtml/index.html

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

PROJEKT 4: WEBSITE DESIGN

PROJEKT 4: WEBSITE DESIGN Copenhagen Business Academy - Lyngby Samværsfestival for ældre Traditionen tro November 2014 1. Semester, Multimediedesigner uddennelse, MulA 1 Indholdsfortegnelse 1. Opgave beskrivelse.. 2 2. Web-agency

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

KODNING AF RESPONSIV DESIGN

KODNING AF RESPONSIV DESIGN Grafisk Workflow REDEGØRELSE GRAFISK WORKFLOW 39 OPGAVEN Frk. Nielsens rengøringsfirma kom til os for at få lavet ny hjemmeside. Hun var træt af den gamle, da hun ikke kunne rette i indholdet, og valgte

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE OPGAVEBESKRIVELSE Min opgave var at lave og designe en pakke til s marketing og kommunikationsafdeling MarKom. Pakken består af: et hoved element portfolio hjemmeside communication.madebydelta.com to supplerende

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Grafisk Workflow. Endeligt layout. Om mig. Forside. Portfolio

Grafisk Workflow. Endeligt layout. Om mig. Forside. Portfolio Endeligt layout Forside Om mig Portfolio 1 Hjemmeside Opgaven I dette design projekt skulle jeg gennemføre en designproces, hvor jeg enten skulle redesigne eller designe et produkt. Jeg valgte at designe

Læs mere

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side...

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... Banner Side 1 af 8 Indhold Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... 8 Side 2 af 8 Installation af bannermodulet

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Redtape.dk Grafisk Design

Redtape.dk Grafisk Design Redtape.dk OM KUNDEN Red Tape er et undergrunds pladeselskab. De udgiver musik under Creative Commons licens, som er en åben ophavsret, der gør det lovligt at dele og modificere musikken på lovlig vis.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere