Forskningsrådet sygehus syd Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsrådet sygehus syd Årsrapport 2012"

Transkript

1 Forskningsrådet Sygehus Syd Årsrapport 2012

2 2 ÅRSRAPPORT 2012

3 Indhold Forskningsrådet Forord 5 Cuticular Drusen i nethinden 6 Fiskeolietilskud under graviditeten og børns neurologiske udvikling 8 Børneleddegigt behandlet med biologiske lægemidler 10 Oversigt over forskning i Sygehus Syd Tilgang af akademisk personale i Sygehus Syd 61 Ph.d.-studerende i Sygehus Syd 62 Oversigt over postere fra Forskningens Dag ÅRSRAPPORT

4 Forskningsrådet 2012 Jan Kvetny (formand)* Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Vagn Bach (næstformand) Lægefaglig vicedirektør Aase Bjerring (indtil 31. maj 2012) Vicedirektør Karsten Bech Klinisk prodekan Anders Krüger Molekylærbiolog, ph.d.-studerende Jens Christian Toft Overlæge Jørgen H. Engberg Overlæge, dr.med. Ole Olsen* Overlæge, dr.med., lektor med forskningsopgaver Lisbeth Schrøder Ledende overfysioterapeut Lise Bathum* Ledende overlæge, ph.d., lektor med forskningsopgaver Lise Grupe Larsen Ledende overlæge Cecilie Egholm* Forskningskonsulent, cand.scient.san.publ. Karina Klode (indtil 21. september 2012) Forskningskonsulent, cand.scient.san. * = Disse personer er også medlem af Forretningsudvalget. 4 ÅRSRAPPORT 2012

5 Forskning og udvikling - en naturlig del af sygehusets opgaver I 2008 fastlagde Sygehus Syd en ambitiøs forskningsstrategi for udviklingen af sygehusets forskningsaktiviteter. Med forskningsstrategien fastslog sygehusledelsen, at forskning og udvikling var - og er - en integreret del af Sygehus Syds aktiviteter på lige fod med patientbehandling, og vi besluttede dengang, at forskningsområdet skulle fremmes både økonomisk og organisatorisk. Satsningen må i dag siges at have båret frugt, og kurven for forskningsaktiviteter i Sygehus Syd har også kun været opadgående siden da. De rigtige rammer og vilkår for forskningen er blevet skabt, og det vidner det stigende antal forskningsprojekter og resultater samt ph.d.-studerende om. Fra i 2008 at have fire ph.d.- studerende har vi i dag 29 ph.d.-studerende, hvoraf fire har afholdt deres ph.d.-forsvar i indeværende år. Sammensætningen af vores ph.d.-studerende er mangfoldig og tæller bl.a. læger, ergoterapeuter med MPH, sygeplejersker med sundhedsfaglig kandidatuddannelse, molekylærbiologer og farmaceuter. Sygehusets ønske om i endnu højere grad at gøre forskning tilgængeligt for forskningsaktive medarbejdere har i år resulteret i ansættelsen af yderligere to lektorer, således at der nu er 8 lektorer. Derudover er der for første gang etableret to postdoc-stillinger. Den positive udvikling inden for forskning kommer også til udtryk via Sygehus Syds store forskningsarrangement Forskningens Dag 7. september Arrangementet er for sygehusets medarbejdere, og i år havde vi 115 tilmeldte deltagere og 51 postere, hvilket er en stigning på 27 % siden sidste år. Posterne var af høj kvalitet og mange på internationalt niveau. Sygehusets store satsningsområde - Befolkningsundersøgelsen i Næstved Kommune - kører på tredje år og har rundet borgere. Formålet med undersøgelsen er at opspore ikke-erkendte befolkningssygdomme og at kortlægge arveligheden af disse. Herved får vi en væsentlig viden om sundhedstilstanden blandt Næstved Kommunes borgere; en viden der kan bruges i vores patientbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Data fra undersøgelsen danner samtidigt grundlag for igangværende og fremtidige forskningsprojekter, heriblandt flere ph.d.-studier, i Sygehus Syd. Forskning er en forudsætning for sundhedsfaglig udvikling, og den store fremdrift på forskningsområdet giver os en forhåbning om, at vi i nær fremtid kan realisere vores vision om at være borgernes førstevalg. God læselyst. Sygehus Syd, marts 2013 Vinni Vestergaard Breuning Sygehusdirektør Jan Kvetny Overlæge, dr. med. Formand for Forskningsrådet ÅRSRAPPORT

6 Cuticular Drusen i nethinden Læge og ph.d.-studerende Tracy Høeg viser et tværsnit af nethinden med spektral domæne optisk kohærenstomografi scanning (SD-OCT), som bl.a. bruges til at identificere forkalkninger dybt i nethinden. På Øjenafdelingen på Næstved Sygehus er reservelæge og ph.d.-studerende Tracy Høeg i gang med at udvikle en brugbar definition af cuticular drusen - en tilstand i nethinden med mange små forkalkninger (drusen). Cuticular Drusen studiet er udviklet i forbindelse med Danish Rural Eye Study (DRES), en stor epidemiologisk øjenundersøgelse, som er en del af Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved. Både Cuticular Drusen studiet og DRES indgår i Tracy Høegs ph.d.-projekt. Cirka en tredjedel af deltagerne i Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved, svarende til voksne, får foretaget synsmåling, undersøgelser for farveblindhed og skelen, et kort interview og taget billeder af nethinden. Resultaterne bruges til at kortlægge forekomsten af forskellige øjensygdomme samt nedsat syn og årsager dertil. Man forventer at kunne finde en sammenhæng mellem en række øjenlidelser og den generelle sundhedstilstand. I øjet kan man blandt andet se tegn på sukkersyge, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, sklerose og nogle former for kræft. Tilstanden cuticular drusen i nethinden vil måske en dag kunne bruges til at estimere et menneskes risiko for aldersrelateret makuladegeneration (også kendt som alderspletter på nethinden ), nedsat nyrefunktion og Alzheimers sygdom. Tidligere mindre studier har vist en sammenhæng mellem cuticular drusen og disse sygdomme. 6 ÅRSRAPPORT 2012

7 Problematik Den aktuelle definition af cuticular drusen er forskellig fra studie til studie. Herudover skal der anvendes en dyr og tidskrævende undersøgelse, fluorescein angiografi, for at kunne stille diagnosen. Formål Vores studie kommer til at bidrage med følgende: 1) En specifik og brugbar definition af cuticular drusen. Vi laver definitionen i samarbejde med en gruppe forskere i Wisconsin, USA, samt en gruppe i Holland. 2) Verifikation af nethindebilleder som diagnostisk modalitet af cuticular drusen. Fluorescein angiografi bruges som guldstandard og sammenlignes med deltagerens nethindebilleder. Der er samtidig lavet fluorescein angiografi og nethindebilleder på en kontrolgruppe. 3) Forekomsten af cuticular drusen, specifikt for køn og alder. 4) Sammenhæng mellem cuticular drusen og nedsat nyrefunktion. Dette undersøges med blodprøveresultater fra Befolkningsundersøgelsen. 5) Sammenhæng mellem cuticular drusen og aldersrelateret makuladegeneration. Definitionen af aldersrelateret makuladegeneration er en standarddefinition udviklet i Wisconsin, USA, som bruges over hele verdenen. Vi kigger på, hvor hyppigt aldersrelateret makuladegeneration er fundet hos deltagere med cuticular drusen i forhold til alders- og køns-matchede kontroller fra Befolkningsundersøgelsens øjenundersøgelse. drusen, når fluorescein angiografi er brugt som guldstandard. Nethindebilleder som diagnostisk metode for cuticular drusen har en høj positiv prædiktiv værdi, når de anvendes til en ældre befolkning. Man forventer ligeledes at afslutte inklusionen i DRES ved udgangen af 2012/primo Yderligere resultater fra DRES og Cuticular Drusen studiet offentliggøres i foråret og i sommeren 2013 og menes at kunne indeholde ny og væsentlig viden, der kan bidrage til diagnostik og behandling af øjenpatienter. Læge, ph.d.-studerende Tracy Høeg, Øjenafdelingen, Næstved Sygehus. Inklusion Deltagere fra DRES øjenundersøgelse ved Region Sjællands Befolkningsundersøgelse bliver indkaldt til studiet, hvis 1) deltagernes nethindebilleder viser tegn på cuticular drusen, 2) har aldersrelateret makuladegeneration på ét eller begge øjne uden cuticular drusen; sidstnævnte gruppes deltagere bruges som kontrolgruppe. Vi har planlagt at inkludere 100 deltagere. For at kunne blive inkluderet skal deltagerne gennemgå en grundig undersøgelse inklusiv nethindebilleder og synsmåling (fra DRES), SD-OCT billeder, fluorescein angiografi billeder, blodprøver for nyrefunktion (fra Befolkningsundersøgelsen). Nuværende status 9. november 2012 havde borgere deltaget i DRES, og 2,4% af deltagerne viste sig at have cuticular drusen. Prævalensen af cuticular drusen stiger med alderen og ligger på ca. 7,5% blandt vores borgere over 60. Der er cirka dobbelt så mange kvinder som mænd med cuticular drusen. Begge disse tal er statistisk signifikante. Cuticular Drusen studiet har haft 70 ud af de 100 planlagte deltagere, og inklusionen i studiet estimeres til at slutte ved udgangen af 2012/primo Nethindebilleder viser sig at være meget specifikke og forholdsvis sensitive til at diagnosticere cuticular ÅRSRAPPORT

8 Fiskeolietilskud under graviditeten og børns neurologiske udvikling Læge og ph.d.-studerende Elín Bjarnadóttir undersøger et barn i ABC-klinikken. Studiet er et delprojekt i et prospektivt fødselskohortestudie af 700 børn, der er startet på Børneafdelingen i efteråret 2008 i samarbejde med Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital. Vi håber på at kunne identificere faktorer i det tidlige liv, både før og umiddelbart efter fødslen, af betydning for børns neurologiske udvikling. ABC-kohorten ABC-kohorten er et prospektivt kohortestudie, der har til formål at undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi og børneeksem. Vi undersøger også, om moderens indtagelse af fiskeolie i form af kapsler med højt indhold af omega-3 fedtsyrer i sidste tredjedel af graviditeten har en gunstig effekt på udviklingen af astma, allergi og eksem hos børnene. Endvidere undersøger vi, om mødrenes indtagelse af fiskeolie kan have indflydelse på børnenes neurologiske udvikling, som netop mit ph.d.- projekt omhandler. Studiet tager udgangspunkt i og udbygger positive fund fra COPSAC-studiet (COPenhagen Studies on Asthma in Childhood), som nu kører på 12. år. Projektet har kørt siden 2008, og 700 småbørn er blevet inkluderet i studiet. Børnene skal som udgangspunkt følges i 3 år ved i alt 11 planlagte besøg. Efter de 3 år forventer vi en opfølgningsperiode, der endnu ikke er 8 ÅRSRAPPORT 2012

9 endeligt planlagt. Studiet foregår på ABC-klinikkerne Gentofte og Næstved, hvor 1/3 af kohorten følges. Projektet støttes af ledende overlæge Carsten Vrang på Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus, og foregår i samarbejde med den veletablerede forskningsinstans Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital, og hele det overordnede studie har professor Hans Bisgaard som tovholder. Neurologisk udvikling og fiskeolie Børns neurologiske udvikling accelererer i graviditetens tredje trimester og de første to leveår. Faktorer, der påvirker barnet i denne periode, er derfor af særlig interesse. Tilbuddet om fiskeolie i fostertilværelsen har vist sig at være vigtig for hjernens vækst og udvikling. Det er samtidigt påvist, at barnets senere psykomotoriske udvikling (kognitiv funktion, sprog og motorik) afhænger af hjernens udvikling i fostertilværelsen. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at et øget tilskud af fiskeolie under graviditeten vil fremme barnets psykomotoriske udvikling. Maternelt fiskeindtag er i en række undersøgelser blevet forbundet med forbedret kognitiv udvikling hos spædbørn. En række studier er foretaget for at finde kausal sammenhæng mellem fiskeolieindtag (omega-3 fedtsyrer) og kognitiv udvikling, men de fleste resultater har ikke været entydige eller konklusive, primært pga. studiernes metodiske begrænsninger. ABC-kohorten og fiskeolie I ABC-kohorten er alle mødre randomiseret til enten fiskeolie- eller olivenolietilskud gennem det sidste trimester i graviditeten, og børnene følges, indtil de er tre år. Dette giver os en unik mulighed for at vurdere børnenes neurologiske udvikling og undersøge eventuelle forskelle mellem de to grupper. Ingen tidligere studier vedrørende fiskeolieindtag har medtaget betydningen af genetiske varianter i den endogene LCPUFA syntese kapacitet (kroppens evne til selv at producere langkædede fedtsyrer). Kost-gen interaktioner på den neurologiske programmering bliver også undersøgt. I vores database har vi registreret prospektivt, hvad barnet har været udsat for før, under og efter fødslen, hvilket giver mulighed for at identificere øvrige mulige risikofaktorer for påvirkning af barnets neurologiske udvikling, f.eks. bakterier i barnets luftveje og tarm. Den neurologiske udvikling undersøges ved: Registrering af barnets milepæle fra fødslen og indtil barnet selv kan gå; sprogvurdering ved 1 og 2 års alderen og kognitionstest (Bayley) når barnet er 2 ½ år. Status på projektet I første fase undersøger vi generelt hvilke faktorer, der kan have indflydelse på barnets udvikling I anden fase undersøger vi sammenhængen mellem de neurologiske tests I tredje fase undersøger vi, om fiskeolietilskud givet til moderen i sidste trimester har indflydelse på barnets udvikling Til sidst vil vi undersøge, om fiskeoliens effekt er afhængig af genetiske forandringer (barnets endogenouse LCPUFA synthesiskapacitet) Vores børn er født mellem marts 2009 og marts 2011 og er dermed mellem 2 og 4 år. Vi har indhentet en stor mængde data og er i fuld gang med første og anden fase af vores analyser. Betydning for samfundet Det har stor betydning for samfundet at identificere faktorer, der har betydning for børns neurologiske udvikling, da tidlig neurologisk udvikling har vist sig at hænge sammen med senere psykomotoriske evner, bl.a. akademiske evner. Betydningen af fiskeolie er særligt interessant, da en mulig positiv effekt vil kunne påvirke børns udvikling med en enkel intervention. Resultaterne af fiskeolieinterventionsstudiet vil blive omsat til klinisk praksis i form af kostrådgivning til raske gravide med potentiel stor indflydelse på børns udvikling. Læge, ph.d.-studerende Elín Bjarnadóttir, Børneafdelingen, Næstved Sygehus. ÅRSRAPPORT

10 Børneleddegigt behandlet med biologiske lægemidler Læge og ph.d.-studerende Mikel Alberdi-Saugstrup undersøger patient med børneleddegigt. Nye biologiske lægemidler har de sidste år hjulpet en stor gruppe af børn med børneleddegigt, der ikke tidligere kunne behandles effektivt. Der er dog kommet usikkerhed om behandlingen. TNF-alfa er et vigtigt signalstof i immunforsvaret, der blandt andet er aktivt i den immunoverreaktion, der ses ved gigt. TNF-alfa giver bl.a. signal til immunforsvarsceller, så de skaber ledbetændelse, nedbryder brusk og medfører dannelse af en ny knogle; alt sammen en del af gigtbetændelsen. Børneleddegigt, Juvenil idiopatisk artritis, er den hyppigste reumatologiske lidelse hos børn. Sygdommen medfører smertende led, ofte med hævelse og bevægeindskrænkning, samt risiko for kronisk ledskade, følgesygdomme og væksthæmning. Cirka danske børn er ramt af børneleddegigt. Den medicinske behandling har gennem de seneste 20 år været i en rivende udvikling. Frem til at de nye biologiske lægemidler kom på markedet, var der dog fortsat omkring en tredjedel, der ikke havde god effekt af den eksisterende behandling. Biologiske lægemidler Tumor nekrose faktor alfa inhibitorer (TNF-α inhibitorer) er de biologiske lægemidler, der hyppigst anvendes. De påbegyndes, hvis mindst tre måneders behandling med standardbehandlingen, Methotrexat, ikke har haft tilstrækkelig effekt, eller ikke har kunnet gennemføres pga. bivirkninger. 10 ÅRSRAPPORT 2012

11 Korte randomiserede placebo-kontrollerede undersøgelser har påvist effekt af TNF-α inhibitorer. Omkring en tredjedel af patienterne har dog ikke effekt af den TNF-α inhibitor, de behandles med. Endvidere har man konstateret, at effekten er aftagende over tid. Det er uvist, hvilke patienter der reagerer positivt på behandlingen, og hvilke patienter der ikke gør eller senere mister effekten. Patienterne har endvidere risiko for bivirkninger, hvor både øget risiko for infektioner, voldsomme forløb af infektioner samt en øget risiko for cancer frygtes. Da lægemidlerne er biologiske, kan kroppens immunforsvar reagere mod lægemidlerne og danne antistoffer mod dem. Betydningen af antistofferne, med hensyn til effekten og bivirkninger, er endnu uklar. Der er derfor behov for metoder, der kan anvendes til at vurdere effekten af denne behandling og til at forudsige hvilke patienter, der med rimelig sandsynlighed vil have gavn af behandlingen. Betydningen af antistoffer mod behandlingen er endnu uafklaret, og der er behov for viden om dette. Endeligt er det vigtigt at overvåge bivirkningerne af disse nye medicinske stoffer i større patientgrupper. Som tovholder på projektet står ph.d.-studerende og reservelæge Mikel Alberdi-Saugstrup. Projektet løber i fire år. Arbejdstiden er opdelt med ¾ forskning og ¼ klinisk arbejde i det børnereumatologiske ambulatorium. Børnereumatologisk ambulatorium på Næstved Børneafdeling har regionsfunktion indenfor børnereumatologien og modtager derved patienter fra hele Region Sjælland. Kombinationen af at være ansvarlig for et stort forskningsprojekt samt at være en central del i at udvikle og vedligeholde et specialeafsnit med regionsfunktion er en helt unik mulighed, der giver såvel stor ekspertviden, stor klinisk ballast, som en solid forskningsmæssig uddannelse. Læge, ph.d.-studerende Mikel Alberdi-Saugstrup, Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus. Kohorteundersøgelse I ph.d.-studiet følges to kohorter. Den første kohorte består af alle østdanske børn, som har været behandlet med TNF-α inhibitorer, fra behandlingen blev implementeret i 1999 og frem til Den anden består af alle østdanske børn, der påbegynder behandlingen med TNF-α inhibitorer fra 2012 til Børnene følges med kliniske markører samt blodprøver hver tredje måned; bivirkninger registreres løbende. Den tidlige kohorte har afsluttet deres behandling. Der foreligger dog fortsat et større registreringsarbejde, hvor alle journaler skal gennemgås for derefter at registrere manglende data og yderligere bivirkninger. Den nuværende kohorte følges aktuelt, og data registreres løbende. Blodprøverne skal endvidere analyseres og undersøges for flere ting. Der undersøges, om der findes stoffer i blodet, der kan forudse, om en patient vil få effekt af behandlingen eller måske senere miste effekten efter behandling i en periode. Der søges også efter stabile markører for inflammation, altså gigtsygdom, som kan anvendes i det daglige kliniske arbejde med patienterne. Hensigten er at finde markører, der ligger højt ved aktiv inflammation og falder tilsvarende, når inflammationen falder ved effektiv behandling. Samtidigt undersøges, om nogle af disse markører er højere hos patienter, der efter at være gået i ro under behandling, får en genopblussen af deres sygdom, når behandlingen forsøges pauseret, modsat de patienter der fortsat er i ro efter endt behandling. Endeligt undersøges blodprøverne for, om der tilkommer antistoffer mod behandlingen. Antistofdannelsen sammenholdes med effekten af behandlingen, samt typen og hyppigheden af bivirkningerne. ÅRSRAPPORT

12 12 ÅRSRAPPORT 2012

13 Oversigt over forskning i Sygehus Syd 2012 Akutafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus 14 Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 15 Anæstesiologisk afdeling, Næstved Sygehus 16 Anæstesiologisk afdeling, Slagelse/Ringsted Sygehuse 17 Arbejdsmedicinsk klinik, Slagelse Sygehus 18 Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Nykøbing Falster Sygehus 19 Forskningsenheden, Næstved Sygehus 20 Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus 21 Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse 22 Kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 24 Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 25 Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved/Slagelse/Nykøbing Falster Sygehuse 27 Klinisk Immunologisk afdeling, Regional enhed 30 Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Regional enhed 32 Klinisk Patologisk afdeling, Næstved/Slagelse Sygehuse 35 Kvalitetsafdelingen, Næstved/Slagelse Sygehuse 39 Mammakirurgisk afdeling, Ringsted Sygehus 40 Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 41 Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus 42 Medicinsk afdeling, Slagelse Sygehus 44 Neurologisk afdeling, Næstved Sygehus 46 Onkologisk/hæmatologisk afdeling, Næstved Sygehus 47 Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 49 Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 50 Pædiatrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse 51 Radiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 53 Reumatologi/rehabilitering, Næstved/Slagelse/Nykøbing Falster Sygehuse 54 Tand-mund-kæbekirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 56 Urologisk afdeling, Næstved Sygehus 57 Øjenafdelingen, Næstved Sygehus 58 Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 59 ÅRSRAPPORT

14 Akutafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Afdelingens indsatsområder: Patienttilfredshed, kvalitet i behandlingen, triage, sepsis. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Maria Søe Mattsson, cand.scient.san., ph.d.-studerende. Hanne Jørsboe, ledende overlæge, forskningsansvarlig. Igangværende projekter: Effekten af etablering af akutafdeling på den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet. Ph.d.-projekt. Kontaktperson: Maria Søe Mattsson. Analyse af triagescore på genindlagte patienter. Kontaktperson: Hanne Jørsboe. Standardisering af triage. Kontaktperson: Vibeke Hald. Simulationstræning af tværfaglige teams i behandling af den kritiske syge i en akutafdeling. Et kvalitetsudviklingsog forskningsprojekt på Nykøbing Falster Sygehus. Kontaktperson: Hanne Jørsboe. Publikationer: Plambech M, Lurie A, Ipsen HL. Initial successful implementation of sepsis guidelines in an emergency department. Dan Med J 59/12. Mattsson MS. Patienters oplevelse af akutbehandlingen. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter på Nykøbing F. Sygehus. SDU.dk Jørsboe H. Ledelse i pionerfelt. Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, årg. 88, nr. 5 (2012). Kongresdeltagelse: Maria Søe Mattsson, Hanne Blæhr Jørsboe: Patient perceived quality in a newly established ED, International conference of emergency, Dublin, 5 dage. 14 ÅRSRAPPORT 2012

15 Luftvejshåndtering, non invasiv ventilation, ernæring. Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Afdelingens indsatsområder: Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Henrik Guldager, overlæge, forskningsansvarlig. Kathrin Columbjerre, overlæge, klinisk lektor. DIFFICAR. Prediction of difficult airway. Kontaktperson: Stine E. Damby. Igangværende projekter: Non-invasive ventilation in patients with pneumonia and COPD. Kontaktperson: Henrik Guldager. Kongresdeltagelse: Kathrin Columbjerre og Grazyna Furmanek: European Society for Emergency Medicine, Antalya, oktober Henrik Guldager, Karen Henriksen, Jørgen Jørgensen, Ole Piculell, Suzi Plamboeck: European Society of Intensive Care Medicine, Lissabon, oktober Tommy Sørensen og Michael Treschow: European Society of Anaesthesiology, Paris, juni ÅRSRAPPORT

16 Anæstesiologisk afdeling, Næstved Sygehus Afdelingens indsatsområder: Anæstesi, intensiv, opvågning, OP, sterilcentral central, palliativ enhed. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Ingelise Brynjolf, overlæge. Igangværende projekter: Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock (6S) trial. Kontaktperson: Peter Roy Kirkegaard. Phenlephrine vs. ephedrine for caecerean section: Open label, randomized clinical trial for frontal lobe oxygenenation assedded by near infrared spectroscopy. Kontaktperson: Visti Voss. Kongresdeltagelse: 11 deltagere fra afdelingen: DASAIM (dansk selskab for anæstesi og intensiv), København, november deltagere: Intensiv symposium, Middelfart, januar deltager: NACT kongres, København, oktober deltager: IASP, Milano, august ÅRSRAPPORT 2012

17 Anæstesi, klinisk relevante projekter. Anæstesiologisk afdeling, Slagelse/Ringsted Sygehuse Afdelingens indsatsområder: Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Transfusion Requirements in Septic Shock (TRISS) Trial. Kontaktperson: Susanne Iversen. MIT-projektet: Early Mobilisation in Intensiv Therapy, Tidlig intensiv mobilisering. Kontaktperson: Anne Skafte. Et dobbeltblindet RCT med perioperativ Toradol 15 mg versus 30 mg i.v. vurderet ud fra postoperativ VASscore hos ØNH- og ortopædkirurgiske patienter. Kontaktperson: Pernille Vaabengaard. Kongresdeltagelse: Pernille Vaabengaard: Inexperienced doctors get remarkable skills in fiberoptic intubation after specific training in a virtual airway simulator, World Anaesthesia Congress 2012, Buenos Aires, marts ÅRSRAPPORT

18 Arbejdsmedicinsk klinik, Slagelse Sygehus Afdelingens indsatsområder: Årsager til indeklimarelaterede symptomer, sygdomme i bevægeapparatet ved løb, sygdomme i bevægeapparatet ved malerarbejde, infektioner ved erhvervsmæssig kontakt med dyr, rhinitis ved brug af lokal anæstetica. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Rolf Petersen, ledende overlæge, ph.d. Carsten Franck, overlæge. Inge Gregersen Sørensen, afdelingslæge. Jacob Schelde, reservelæge. Eva Støttrup Hansen, 1. reservelæge. Anne-Marie Hjort Madsen, reservelæge. Igangværende projekter: Center for Indeklima- og Stressforskning (CIS). Arbejdsmedicinsk Klinik, Slagelse Sygehus indgår i et murstensløst center omkring forskning i indeklima og stress. I centret indgår desuden de arbejdsmedicinske klinikker på Bispebjerg og i Køge. Indeklimadatabase. Arbejdsmedicinsk Klinik har i 2011 i CIS-regi stået for opbygningen af en indeklimadatabase, hvori der indgår personer med oplysninger om indeklimarelaterede symptomer, påvirkninger fra indeklimaet og oplysninger om arbejdspladsen. Databasen er yderligere udbygget i Kontaktperson: Carsten Franck. Samarbejde med NFA. Arbejdsmedicinsk Klinik indgår i et samarbejde med Indeklimasektionen på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedrørende øjenirritation hos kontoransatte. Kontaktperson: Carsten Franck. SHARM (The Shoulder Arm Project). Samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup og Herning. En undersøgelse foretaget på Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse har vist, at kvindelige malere ca. dobbelt så hyppigt som mandlige får anmeldt en sygdom i bevægeapparatet til Arbejdstilsynet som arbejdsbetinget. I samarbejde med ovennævnte to arbejdsmedicinske klinikker og malerfagets arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer foretages en undersøgelse af belastningerne i faget og sygdomsforekomsten. Projektet er hjemmehørende på Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital med ph.d.-studerende ansat. Kontaktperson: Rolf Petersen. Risikofaktorer for løbeskader. Løbetræning er blevet tiltagende populært i den danske befolkning. Denne popularitet kan bekræftes ved, at estimeret 25% af befolkningen løbetræner og ved den store deltagelse ved løbearrangementer som f.eks. DHLstafet. Skadesforekomsten hos løbere er høj, og forskningen på området mangler at klarlægge entydige årsags mekanismer. I projektet planlægges det at undersøge, om der eksisterer et dosis-respons forhold, således at løbemængden kan nedsættes, uden at konditionen forringes, men skadesforekomsten falder. Kontaktperson: Jacob Schelde. Publikationer: Schelde J. Fup eller fakta om løbesko. Ugeskr Læger 2012;174(48): ÅRSRAPPORT 2012

19 Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Nykøbing Falster Sygehus Afdelingens indsatsområder: Stressforskning gennem deltagelse i projektet OSH (Organisationsændringer, Stress og Helbred). Gruppeundersøgelser, der har karakter af projekter, udføres efter behov med udgangspunkt i konkrete henvendelser om arbejdsmiljøproblemer. Gruppeundersøgelser resulterer typisk i en rapport, men ikke i en egentlig publikation. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Morten Blønd, forskningsansvarlig overlæge. Igangværende projekter: OSH (Organisationsændringer, Stress og Helbred) er et samarbejdsprojekt med Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at beskrive psykiske og fysiologiske forhold i forbindelse med strukturreformen af kommuner og amter. Kontaktperson: Morten Blønd. Publikationer: Madsen AM, Tendal K, Schlünssen V, Heltberg I. Organic dust toxic syndrome at a grass seed plant caused by exposure to high concentrations of bioaerosols. Ann Occup Hyg Aug;56(7): Epub 2012 May 2. ÅRSRAPPORT

20 Forskningsenheden, Næstved Sygehus Afdelingens indsatsområder: Fokus på forskning og støtte til sygehusets ph.d.-studerende. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Sanne Bjergskov Andersen, ph.d.-studerende. Igangværende projekter: Hvilken reception er der i hospitalspraksis for medarbejdere med mellemlang videregående uddannelses efteruddannelse i og arbejde med forskning? - et empirisk uddannelsessociologisk feltstudie om mulig reception af kapitalformer i klinisk praksis på hospital efter gennemført kursusforløb i forskningsmetodik. Kongresdeltagelse: Sanne Bjergskov Andersen: Professioner gamle autoriteter og ny legitimitet, Nordisk netværk for professionsforskning, Århus, oktober Sanne Bjergskov Andersen: Opponent funktion (lig peer re-view funktion) ved international konference: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Bergen, november ÅRSRAPPORT 2012

21 Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus Afdelingens indsatsområder: Hukommelsesklinikken. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Lars P. Laugesen, ledende overlæge. Robert G. Gergelyffy, overlæge. Tine Kjøller Varmarken, klinisk udviklingssygeplejerske. Igangværende projekter: ADEX study - Opretholdelse af kognitivt og dagligt funktionsniveau, livskvalitet, og fysisk funktion ved Alzheimers sygdom - effekt af fysisk træning. Kontaktperson: Robert G. Gergelyffy. PROHIP - bedre kvalitet i sygeplejen for patienter i nyt hofteprojekt. Kontaktperson: Niels Pedersen. FSOS, Fyn, 2 dage. EFORT, Berlin, 2 dage. Malta ICON kongres, 2 dage. Kongresdeltagelse: ÅRSRAPPORT

22 Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse Afdelingens indsatsområder: Afdelingen i Næstved har regionsfunktion for sårbare gravide og gravide med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, idet regionens familieambulatorium ligger her; desuden regionsfunktion for komplicerede graviditeter. Der er en stor almengynækologisk produktion med fokus på laparoskopiske og vaginale indgreb samt accelererede patientforløb. Afdelingen i Nykøbing har regionsfunktion indenfor urogynækologi og har en stor dagkirurgisk produktion. Derudover har afdelingen fokus på laparoskopisk hysterektomi samt almengynækologiske sygdomme. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Jens Prien-Larsen, ledende overlæge, forskningsansvarlig. Lea Laird Andersen, læge, ph.d.-studerende. Anne-Dorthe Feldthusen, læge, ph.d.-studerende. Jakob Stokholm, læge, ph.d.-studerende. Helga Gimbel, overlæge, klinisk forskningslektor. Poul Erik Helkjær, overlæge, projektvejleder. Igangværende projekter: 15 års opfølgning af kvinderne i et randomiseret studie af total versus subtotal abdominal hysterektomi. Kontaktperson: Lea Laird Andersen. GravThyr sammenhæng mellem subklinisk hypothyroidisme og spontane aborter samt graviditetskomplikationer pga. mitokondriel dysfunktion. Kontaktperson: Anne-Dorthe Feldthusen. Transmission af vaginal mikroflora fra mor til barn ved fødslen. Et delstudie i ABC-kohorten. Kontaktperson: Jacob Stokholm. MASP Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler (multicenterstudie). Kontaktperson: Lisbeth Jønsson. Langtidsopfølgning efter radiofrekvensbehandling af uterine fibromer. Kontaktperson: Helene Iversen. About stress urinary incontinence. Long term follow-up after TVT operation. Kontaktperson: Jens Prien-Larsen. Publikationer: Stokholm J. Transmission af vaginal mikroflora fra mor til barn ved fødslen. Et delstudie i ABC-kohorten. Ph.d.-afhandling. Iversen H, Lenz S, Dueholm M. Ultrasound-guided radiofrequency ablation of symptomatic uterine fibroids: Shortterm evaluation of effects of treatment on quality of life and symptom severity. Ultrasound Obstet Gynecol 2012 Oct;40(4): Milman N. Oral iron prophylaxis in pregnancy: Not too little and not too much! J Pregnancy 2012;2012: Epub 2012 Jul 24.: ÅRSRAPPORT 2012

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år.

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Årsrapport 2013 Et år med udvikling NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Der er blevet taget hul på mange nye

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere