Forskningsrådet sygehus syd Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsrådet sygehus syd Årsrapport 2012"

Transkript

1 Forskningsrådet Sygehus Syd Årsrapport 2012

2 2 ÅRSRAPPORT 2012

3 Indhold Forskningsrådet Forord 5 Cuticular Drusen i nethinden 6 Fiskeolietilskud under graviditeten og børns neurologiske udvikling 8 Børneleddegigt behandlet med biologiske lægemidler 10 Oversigt over forskning i Sygehus Syd Tilgang af akademisk personale i Sygehus Syd 61 Ph.d.-studerende i Sygehus Syd 62 Oversigt over postere fra Forskningens Dag ÅRSRAPPORT

4 Forskningsrådet 2012 Jan Kvetny (formand)* Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Vagn Bach (næstformand) Lægefaglig vicedirektør Aase Bjerring (indtil 31. maj 2012) Vicedirektør Karsten Bech Klinisk prodekan Anders Krüger Molekylærbiolog, ph.d.-studerende Jens Christian Toft Overlæge Jørgen H. Engberg Overlæge, dr.med. Ole Olsen* Overlæge, dr.med., lektor med forskningsopgaver Lisbeth Schrøder Ledende overfysioterapeut Lise Bathum* Ledende overlæge, ph.d., lektor med forskningsopgaver Lise Grupe Larsen Ledende overlæge Cecilie Egholm* Forskningskonsulent, cand.scient.san.publ. Karina Klode (indtil 21. september 2012) Forskningskonsulent, cand.scient.san. * = Disse personer er også medlem af Forretningsudvalget. 4 ÅRSRAPPORT 2012

5 Forskning og udvikling - en naturlig del af sygehusets opgaver I 2008 fastlagde Sygehus Syd en ambitiøs forskningsstrategi for udviklingen af sygehusets forskningsaktiviteter. Med forskningsstrategien fastslog sygehusledelsen, at forskning og udvikling var - og er - en integreret del af Sygehus Syds aktiviteter på lige fod med patientbehandling, og vi besluttede dengang, at forskningsområdet skulle fremmes både økonomisk og organisatorisk. Satsningen må i dag siges at have båret frugt, og kurven for forskningsaktiviteter i Sygehus Syd har også kun været opadgående siden da. De rigtige rammer og vilkår for forskningen er blevet skabt, og det vidner det stigende antal forskningsprojekter og resultater samt ph.d.-studerende om. Fra i 2008 at have fire ph.d.- studerende har vi i dag 29 ph.d.-studerende, hvoraf fire har afholdt deres ph.d.-forsvar i indeværende år. Sammensætningen af vores ph.d.-studerende er mangfoldig og tæller bl.a. læger, ergoterapeuter med MPH, sygeplejersker med sundhedsfaglig kandidatuddannelse, molekylærbiologer og farmaceuter. Sygehusets ønske om i endnu højere grad at gøre forskning tilgængeligt for forskningsaktive medarbejdere har i år resulteret i ansættelsen af yderligere to lektorer, således at der nu er 8 lektorer. Derudover er der for første gang etableret to postdoc-stillinger. Den positive udvikling inden for forskning kommer også til udtryk via Sygehus Syds store forskningsarrangement Forskningens Dag 7. september Arrangementet er for sygehusets medarbejdere, og i år havde vi 115 tilmeldte deltagere og 51 postere, hvilket er en stigning på 27 % siden sidste år. Posterne var af høj kvalitet og mange på internationalt niveau. Sygehusets store satsningsområde - Befolkningsundersøgelsen i Næstved Kommune - kører på tredje år og har rundet borgere. Formålet med undersøgelsen er at opspore ikke-erkendte befolkningssygdomme og at kortlægge arveligheden af disse. Herved får vi en væsentlig viden om sundhedstilstanden blandt Næstved Kommunes borgere; en viden der kan bruges i vores patientbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Data fra undersøgelsen danner samtidigt grundlag for igangværende og fremtidige forskningsprojekter, heriblandt flere ph.d.-studier, i Sygehus Syd. Forskning er en forudsætning for sundhedsfaglig udvikling, og den store fremdrift på forskningsområdet giver os en forhåbning om, at vi i nær fremtid kan realisere vores vision om at være borgernes førstevalg. God læselyst. Sygehus Syd, marts 2013 Vinni Vestergaard Breuning Sygehusdirektør Jan Kvetny Overlæge, dr. med. Formand for Forskningsrådet ÅRSRAPPORT

6 Cuticular Drusen i nethinden Læge og ph.d.-studerende Tracy Høeg viser et tværsnit af nethinden med spektral domæne optisk kohærenstomografi scanning (SD-OCT), som bl.a. bruges til at identificere forkalkninger dybt i nethinden. På Øjenafdelingen på Næstved Sygehus er reservelæge og ph.d.-studerende Tracy Høeg i gang med at udvikle en brugbar definition af cuticular drusen - en tilstand i nethinden med mange små forkalkninger (drusen). Cuticular Drusen studiet er udviklet i forbindelse med Danish Rural Eye Study (DRES), en stor epidemiologisk øjenundersøgelse, som er en del af Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved. Både Cuticular Drusen studiet og DRES indgår i Tracy Høegs ph.d.-projekt. Cirka en tredjedel af deltagerne i Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved, svarende til voksne, får foretaget synsmåling, undersøgelser for farveblindhed og skelen, et kort interview og taget billeder af nethinden. Resultaterne bruges til at kortlægge forekomsten af forskellige øjensygdomme samt nedsat syn og årsager dertil. Man forventer at kunne finde en sammenhæng mellem en række øjenlidelser og den generelle sundhedstilstand. I øjet kan man blandt andet se tegn på sukkersyge, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, sklerose og nogle former for kræft. Tilstanden cuticular drusen i nethinden vil måske en dag kunne bruges til at estimere et menneskes risiko for aldersrelateret makuladegeneration (også kendt som alderspletter på nethinden ), nedsat nyrefunktion og Alzheimers sygdom. Tidligere mindre studier har vist en sammenhæng mellem cuticular drusen og disse sygdomme. 6 ÅRSRAPPORT 2012

7 Problematik Den aktuelle definition af cuticular drusen er forskellig fra studie til studie. Herudover skal der anvendes en dyr og tidskrævende undersøgelse, fluorescein angiografi, for at kunne stille diagnosen. Formål Vores studie kommer til at bidrage med følgende: 1) En specifik og brugbar definition af cuticular drusen. Vi laver definitionen i samarbejde med en gruppe forskere i Wisconsin, USA, samt en gruppe i Holland. 2) Verifikation af nethindebilleder som diagnostisk modalitet af cuticular drusen. Fluorescein angiografi bruges som guldstandard og sammenlignes med deltagerens nethindebilleder. Der er samtidig lavet fluorescein angiografi og nethindebilleder på en kontrolgruppe. 3) Forekomsten af cuticular drusen, specifikt for køn og alder. 4) Sammenhæng mellem cuticular drusen og nedsat nyrefunktion. Dette undersøges med blodprøveresultater fra Befolkningsundersøgelsen. 5) Sammenhæng mellem cuticular drusen og aldersrelateret makuladegeneration. Definitionen af aldersrelateret makuladegeneration er en standarddefinition udviklet i Wisconsin, USA, som bruges over hele verdenen. Vi kigger på, hvor hyppigt aldersrelateret makuladegeneration er fundet hos deltagere med cuticular drusen i forhold til alders- og køns-matchede kontroller fra Befolkningsundersøgelsens øjenundersøgelse. drusen, når fluorescein angiografi er brugt som guldstandard. Nethindebilleder som diagnostisk metode for cuticular drusen har en høj positiv prædiktiv værdi, når de anvendes til en ældre befolkning. Man forventer ligeledes at afslutte inklusionen i DRES ved udgangen af 2012/primo Yderligere resultater fra DRES og Cuticular Drusen studiet offentliggøres i foråret og i sommeren 2013 og menes at kunne indeholde ny og væsentlig viden, der kan bidrage til diagnostik og behandling af øjenpatienter. Læge, ph.d.-studerende Tracy Høeg, Øjenafdelingen, Næstved Sygehus. Inklusion Deltagere fra DRES øjenundersøgelse ved Region Sjællands Befolkningsundersøgelse bliver indkaldt til studiet, hvis 1) deltagernes nethindebilleder viser tegn på cuticular drusen, 2) har aldersrelateret makuladegeneration på ét eller begge øjne uden cuticular drusen; sidstnævnte gruppes deltagere bruges som kontrolgruppe. Vi har planlagt at inkludere 100 deltagere. For at kunne blive inkluderet skal deltagerne gennemgå en grundig undersøgelse inklusiv nethindebilleder og synsmåling (fra DRES), SD-OCT billeder, fluorescein angiografi billeder, blodprøver for nyrefunktion (fra Befolkningsundersøgelsen). Nuværende status 9. november 2012 havde borgere deltaget i DRES, og 2,4% af deltagerne viste sig at have cuticular drusen. Prævalensen af cuticular drusen stiger med alderen og ligger på ca. 7,5% blandt vores borgere over 60. Der er cirka dobbelt så mange kvinder som mænd med cuticular drusen. Begge disse tal er statistisk signifikante. Cuticular Drusen studiet har haft 70 ud af de 100 planlagte deltagere, og inklusionen i studiet estimeres til at slutte ved udgangen af 2012/primo Nethindebilleder viser sig at være meget specifikke og forholdsvis sensitive til at diagnosticere cuticular ÅRSRAPPORT

8 Fiskeolietilskud under graviditeten og børns neurologiske udvikling Læge og ph.d.-studerende Elín Bjarnadóttir undersøger et barn i ABC-klinikken. Studiet er et delprojekt i et prospektivt fødselskohortestudie af 700 børn, der er startet på Børneafdelingen i efteråret 2008 i samarbejde med Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital. Vi håber på at kunne identificere faktorer i det tidlige liv, både før og umiddelbart efter fødslen, af betydning for børns neurologiske udvikling. ABC-kohorten ABC-kohorten er et prospektivt kohortestudie, der har til formål at undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi og børneeksem. Vi undersøger også, om moderens indtagelse af fiskeolie i form af kapsler med højt indhold af omega-3 fedtsyrer i sidste tredjedel af graviditeten har en gunstig effekt på udviklingen af astma, allergi og eksem hos børnene. Endvidere undersøger vi, om mødrenes indtagelse af fiskeolie kan have indflydelse på børnenes neurologiske udvikling, som netop mit ph.d.- projekt omhandler. Studiet tager udgangspunkt i og udbygger positive fund fra COPSAC-studiet (COPenhagen Studies on Asthma in Childhood), som nu kører på 12. år. Projektet har kørt siden 2008, og 700 småbørn er blevet inkluderet i studiet. Børnene skal som udgangspunkt følges i 3 år ved i alt 11 planlagte besøg. Efter de 3 år forventer vi en opfølgningsperiode, der endnu ikke er 8 ÅRSRAPPORT 2012

9 endeligt planlagt. Studiet foregår på ABC-klinikkerne Gentofte og Næstved, hvor 1/3 af kohorten følges. Projektet støttes af ledende overlæge Carsten Vrang på Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus, og foregår i samarbejde med den veletablerede forskningsinstans Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital, og hele det overordnede studie har professor Hans Bisgaard som tovholder. Neurologisk udvikling og fiskeolie Børns neurologiske udvikling accelererer i graviditetens tredje trimester og de første to leveår. Faktorer, der påvirker barnet i denne periode, er derfor af særlig interesse. Tilbuddet om fiskeolie i fostertilværelsen har vist sig at være vigtig for hjernens vækst og udvikling. Det er samtidigt påvist, at barnets senere psykomotoriske udvikling (kognitiv funktion, sprog og motorik) afhænger af hjernens udvikling i fostertilværelsen. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at et øget tilskud af fiskeolie under graviditeten vil fremme barnets psykomotoriske udvikling. Maternelt fiskeindtag er i en række undersøgelser blevet forbundet med forbedret kognitiv udvikling hos spædbørn. En række studier er foretaget for at finde kausal sammenhæng mellem fiskeolieindtag (omega-3 fedtsyrer) og kognitiv udvikling, men de fleste resultater har ikke været entydige eller konklusive, primært pga. studiernes metodiske begrænsninger. ABC-kohorten og fiskeolie I ABC-kohorten er alle mødre randomiseret til enten fiskeolie- eller olivenolietilskud gennem det sidste trimester i graviditeten, og børnene følges, indtil de er tre år. Dette giver os en unik mulighed for at vurdere børnenes neurologiske udvikling og undersøge eventuelle forskelle mellem de to grupper. Ingen tidligere studier vedrørende fiskeolieindtag har medtaget betydningen af genetiske varianter i den endogene LCPUFA syntese kapacitet (kroppens evne til selv at producere langkædede fedtsyrer). Kost-gen interaktioner på den neurologiske programmering bliver også undersøgt. I vores database har vi registreret prospektivt, hvad barnet har været udsat for før, under og efter fødslen, hvilket giver mulighed for at identificere øvrige mulige risikofaktorer for påvirkning af barnets neurologiske udvikling, f.eks. bakterier i barnets luftveje og tarm. Den neurologiske udvikling undersøges ved: Registrering af barnets milepæle fra fødslen og indtil barnet selv kan gå; sprogvurdering ved 1 og 2 års alderen og kognitionstest (Bayley) når barnet er 2 ½ år. Status på projektet I første fase undersøger vi generelt hvilke faktorer, der kan have indflydelse på barnets udvikling I anden fase undersøger vi sammenhængen mellem de neurologiske tests I tredje fase undersøger vi, om fiskeolietilskud givet til moderen i sidste trimester har indflydelse på barnets udvikling Til sidst vil vi undersøge, om fiskeoliens effekt er afhængig af genetiske forandringer (barnets endogenouse LCPUFA synthesiskapacitet) Vores børn er født mellem marts 2009 og marts 2011 og er dermed mellem 2 og 4 år. Vi har indhentet en stor mængde data og er i fuld gang med første og anden fase af vores analyser. Betydning for samfundet Det har stor betydning for samfundet at identificere faktorer, der har betydning for børns neurologiske udvikling, da tidlig neurologisk udvikling har vist sig at hænge sammen med senere psykomotoriske evner, bl.a. akademiske evner. Betydningen af fiskeolie er særligt interessant, da en mulig positiv effekt vil kunne påvirke børns udvikling med en enkel intervention. Resultaterne af fiskeolieinterventionsstudiet vil blive omsat til klinisk praksis i form af kostrådgivning til raske gravide med potentiel stor indflydelse på børns udvikling. Læge, ph.d.-studerende Elín Bjarnadóttir, Børneafdelingen, Næstved Sygehus. ÅRSRAPPORT

10 Børneleddegigt behandlet med biologiske lægemidler Læge og ph.d.-studerende Mikel Alberdi-Saugstrup undersøger patient med børneleddegigt. Nye biologiske lægemidler har de sidste år hjulpet en stor gruppe af børn med børneleddegigt, der ikke tidligere kunne behandles effektivt. Der er dog kommet usikkerhed om behandlingen. TNF-alfa er et vigtigt signalstof i immunforsvaret, der blandt andet er aktivt i den immunoverreaktion, der ses ved gigt. TNF-alfa giver bl.a. signal til immunforsvarsceller, så de skaber ledbetændelse, nedbryder brusk og medfører dannelse af en ny knogle; alt sammen en del af gigtbetændelsen. Børneleddegigt, Juvenil idiopatisk artritis, er den hyppigste reumatologiske lidelse hos børn. Sygdommen medfører smertende led, ofte med hævelse og bevægeindskrænkning, samt risiko for kronisk ledskade, følgesygdomme og væksthæmning. Cirka danske børn er ramt af børneleddegigt. Den medicinske behandling har gennem de seneste 20 år været i en rivende udvikling. Frem til at de nye biologiske lægemidler kom på markedet, var der dog fortsat omkring en tredjedel, der ikke havde god effekt af den eksisterende behandling. Biologiske lægemidler Tumor nekrose faktor alfa inhibitorer (TNF-α inhibitorer) er de biologiske lægemidler, der hyppigst anvendes. De påbegyndes, hvis mindst tre måneders behandling med standardbehandlingen, Methotrexat, ikke har haft tilstrækkelig effekt, eller ikke har kunnet gennemføres pga. bivirkninger. 10 ÅRSRAPPORT 2012

11 Korte randomiserede placebo-kontrollerede undersøgelser har påvist effekt af TNF-α inhibitorer. Omkring en tredjedel af patienterne har dog ikke effekt af den TNF-α inhibitor, de behandles med. Endvidere har man konstateret, at effekten er aftagende over tid. Det er uvist, hvilke patienter der reagerer positivt på behandlingen, og hvilke patienter der ikke gør eller senere mister effekten. Patienterne har endvidere risiko for bivirkninger, hvor både øget risiko for infektioner, voldsomme forløb af infektioner samt en øget risiko for cancer frygtes. Da lægemidlerne er biologiske, kan kroppens immunforsvar reagere mod lægemidlerne og danne antistoffer mod dem. Betydningen af antistofferne, med hensyn til effekten og bivirkninger, er endnu uklar. Der er derfor behov for metoder, der kan anvendes til at vurdere effekten af denne behandling og til at forudsige hvilke patienter, der med rimelig sandsynlighed vil have gavn af behandlingen. Betydningen af antistoffer mod behandlingen er endnu uafklaret, og der er behov for viden om dette. Endeligt er det vigtigt at overvåge bivirkningerne af disse nye medicinske stoffer i større patientgrupper. Som tovholder på projektet står ph.d.-studerende og reservelæge Mikel Alberdi-Saugstrup. Projektet løber i fire år. Arbejdstiden er opdelt med ¾ forskning og ¼ klinisk arbejde i det børnereumatologiske ambulatorium. Børnereumatologisk ambulatorium på Næstved Børneafdeling har regionsfunktion indenfor børnereumatologien og modtager derved patienter fra hele Region Sjælland. Kombinationen af at være ansvarlig for et stort forskningsprojekt samt at være en central del i at udvikle og vedligeholde et specialeafsnit med regionsfunktion er en helt unik mulighed, der giver såvel stor ekspertviden, stor klinisk ballast, som en solid forskningsmæssig uddannelse. Læge, ph.d.-studerende Mikel Alberdi-Saugstrup, Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus. Kohorteundersøgelse I ph.d.-studiet følges to kohorter. Den første kohorte består af alle østdanske børn, som har været behandlet med TNF-α inhibitorer, fra behandlingen blev implementeret i 1999 og frem til Den anden består af alle østdanske børn, der påbegynder behandlingen med TNF-α inhibitorer fra 2012 til Børnene følges med kliniske markører samt blodprøver hver tredje måned; bivirkninger registreres løbende. Den tidlige kohorte har afsluttet deres behandling. Der foreligger dog fortsat et større registreringsarbejde, hvor alle journaler skal gennemgås for derefter at registrere manglende data og yderligere bivirkninger. Den nuværende kohorte følges aktuelt, og data registreres løbende. Blodprøverne skal endvidere analyseres og undersøges for flere ting. Der undersøges, om der findes stoffer i blodet, der kan forudse, om en patient vil få effekt af behandlingen eller måske senere miste effekten efter behandling i en periode. Der søges også efter stabile markører for inflammation, altså gigtsygdom, som kan anvendes i det daglige kliniske arbejde med patienterne. Hensigten er at finde markører, der ligger højt ved aktiv inflammation og falder tilsvarende, når inflammationen falder ved effektiv behandling. Samtidigt undersøges, om nogle af disse markører er højere hos patienter, der efter at være gået i ro under behandling, får en genopblussen af deres sygdom, når behandlingen forsøges pauseret, modsat de patienter der fortsat er i ro efter endt behandling. Endeligt undersøges blodprøverne for, om der tilkommer antistoffer mod behandlingen. Antistofdannelsen sammenholdes med effekten af behandlingen, samt typen og hyppigheden af bivirkningerne. ÅRSRAPPORT

12 12 ÅRSRAPPORT 2012

13 Oversigt over forskning i Sygehus Syd 2012 Akutafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus 14 Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 15 Anæstesiologisk afdeling, Næstved Sygehus 16 Anæstesiologisk afdeling, Slagelse/Ringsted Sygehuse 17 Arbejdsmedicinsk klinik, Slagelse Sygehus 18 Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Nykøbing Falster Sygehus 19 Forskningsenheden, Næstved Sygehus 20 Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus 21 Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse 22 Kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 24 Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 25 Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved/Slagelse/Nykøbing Falster Sygehuse 27 Klinisk Immunologisk afdeling, Regional enhed 30 Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Regional enhed 32 Klinisk Patologisk afdeling, Næstved/Slagelse Sygehuse 35 Kvalitetsafdelingen, Næstved/Slagelse Sygehuse 39 Mammakirurgisk afdeling, Ringsted Sygehus 40 Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 41 Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus 42 Medicinsk afdeling, Slagelse Sygehus 44 Neurologisk afdeling, Næstved Sygehus 46 Onkologisk/hæmatologisk afdeling, Næstved Sygehus 47 Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 49 Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 50 Pædiatrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse 51 Radiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 53 Reumatologi/rehabilitering, Næstved/Slagelse/Nykøbing Falster Sygehuse 54 Tand-mund-kæbekirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 56 Urologisk afdeling, Næstved Sygehus 57 Øjenafdelingen, Næstved Sygehus 58 Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 59 ÅRSRAPPORT

14 Akutafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Afdelingens indsatsområder: Patienttilfredshed, kvalitet i behandlingen, triage, sepsis. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Maria Søe Mattsson, cand.scient.san., ph.d.-studerende. Hanne Jørsboe, ledende overlæge, forskningsansvarlig. Igangværende projekter: Effekten af etablering af akutafdeling på den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet. Ph.d.-projekt. Kontaktperson: Maria Søe Mattsson. Analyse af triagescore på genindlagte patienter. Kontaktperson: Hanne Jørsboe. Standardisering af triage. Kontaktperson: Vibeke Hald. Simulationstræning af tværfaglige teams i behandling af den kritiske syge i en akutafdeling. Et kvalitetsudviklingsog forskningsprojekt på Nykøbing Falster Sygehus. Kontaktperson: Hanne Jørsboe. Publikationer: Plambech M, Lurie A, Ipsen HL. Initial successful implementation of sepsis guidelines in an emergency department. Dan Med J 59/12. Mattsson MS. Patienters oplevelse af akutbehandlingen. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter på Nykøbing F. Sygehus. SDU.dk Jørsboe H. Ledelse i pionerfelt. Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, årg. 88, nr. 5 (2012). Kongresdeltagelse: Maria Søe Mattsson, Hanne Blæhr Jørsboe: Patient perceived quality in a newly established ED, International conference of emergency, Dublin, 5 dage. 14 ÅRSRAPPORT 2012

15 Luftvejshåndtering, non invasiv ventilation, ernæring. Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Afdelingens indsatsområder: Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Henrik Guldager, overlæge, forskningsansvarlig. Kathrin Columbjerre, overlæge, klinisk lektor. DIFFICAR. Prediction of difficult airway. Kontaktperson: Stine E. Damby. Igangværende projekter: Non-invasive ventilation in patients with pneumonia and COPD. Kontaktperson: Henrik Guldager. Kongresdeltagelse: Kathrin Columbjerre og Grazyna Furmanek: European Society for Emergency Medicine, Antalya, oktober Henrik Guldager, Karen Henriksen, Jørgen Jørgensen, Ole Piculell, Suzi Plamboeck: European Society of Intensive Care Medicine, Lissabon, oktober Tommy Sørensen og Michael Treschow: European Society of Anaesthesiology, Paris, juni ÅRSRAPPORT

16 Anæstesiologisk afdeling, Næstved Sygehus Afdelingens indsatsområder: Anæstesi, intensiv, opvågning, OP, sterilcentral central, palliativ enhed. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Ingelise Brynjolf, overlæge. Igangværende projekter: Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock (6S) trial. Kontaktperson: Peter Roy Kirkegaard. Phenlephrine vs. ephedrine for caecerean section: Open label, randomized clinical trial for frontal lobe oxygenenation assedded by near infrared spectroscopy. Kontaktperson: Visti Voss. Kongresdeltagelse: 11 deltagere fra afdelingen: DASAIM (dansk selskab for anæstesi og intensiv), København, november deltagere: Intensiv symposium, Middelfart, januar deltager: NACT kongres, København, oktober deltager: IASP, Milano, august ÅRSRAPPORT 2012

17 Anæstesi, klinisk relevante projekter. Anæstesiologisk afdeling, Slagelse/Ringsted Sygehuse Afdelingens indsatsområder: Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Transfusion Requirements in Septic Shock (TRISS) Trial. Kontaktperson: Susanne Iversen. MIT-projektet: Early Mobilisation in Intensiv Therapy, Tidlig intensiv mobilisering. Kontaktperson: Anne Skafte. Et dobbeltblindet RCT med perioperativ Toradol 15 mg versus 30 mg i.v. vurderet ud fra postoperativ VASscore hos ØNH- og ortopædkirurgiske patienter. Kontaktperson: Pernille Vaabengaard. Kongresdeltagelse: Pernille Vaabengaard: Inexperienced doctors get remarkable skills in fiberoptic intubation after specific training in a virtual airway simulator, World Anaesthesia Congress 2012, Buenos Aires, marts ÅRSRAPPORT

18 Arbejdsmedicinsk klinik, Slagelse Sygehus Afdelingens indsatsområder: Årsager til indeklimarelaterede symptomer, sygdomme i bevægeapparatet ved løb, sygdomme i bevægeapparatet ved malerarbejde, infektioner ved erhvervsmæssig kontakt med dyr, rhinitis ved brug af lokal anæstetica. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Rolf Petersen, ledende overlæge, ph.d. Carsten Franck, overlæge. Inge Gregersen Sørensen, afdelingslæge. Jacob Schelde, reservelæge. Eva Støttrup Hansen, 1. reservelæge. Anne-Marie Hjort Madsen, reservelæge. Igangværende projekter: Center for Indeklima- og Stressforskning (CIS). Arbejdsmedicinsk Klinik, Slagelse Sygehus indgår i et murstensløst center omkring forskning i indeklima og stress. I centret indgår desuden de arbejdsmedicinske klinikker på Bispebjerg og i Køge. Indeklimadatabase. Arbejdsmedicinsk Klinik har i 2011 i CIS-regi stået for opbygningen af en indeklimadatabase, hvori der indgår personer med oplysninger om indeklimarelaterede symptomer, påvirkninger fra indeklimaet og oplysninger om arbejdspladsen. Databasen er yderligere udbygget i Kontaktperson: Carsten Franck. Samarbejde med NFA. Arbejdsmedicinsk Klinik indgår i et samarbejde med Indeklimasektionen på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedrørende øjenirritation hos kontoransatte. Kontaktperson: Carsten Franck. SHARM (The Shoulder Arm Project). Samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup og Herning. En undersøgelse foretaget på Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse har vist, at kvindelige malere ca. dobbelt så hyppigt som mandlige får anmeldt en sygdom i bevægeapparatet til Arbejdstilsynet som arbejdsbetinget. I samarbejde med ovennævnte to arbejdsmedicinske klinikker og malerfagets arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer foretages en undersøgelse af belastningerne i faget og sygdomsforekomsten. Projektet er hjemmehørende på Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital med ph.d.-studerende ansat. Kontaktperson: Rolf Petersen. Risikofaktorer for løbeskader. Løbetræning er blevet tiltagende populært i den danske befolkning. Denne popularitet kan bekræftes ved, at estimeret 25% af befolkningen løbetræner og ved den store deltagelse ved løbearrangementer som f.eks. DHLstafet. Skadesforekomsten hos løbere er høj, og forskningen på området mangler at klarlægge entydige årsags mekanismer. I projektet planlægges det at undersøge, om der eksisterer et dosis-respons forhold, således at løbemængden kan nedsættes, uden at konditionen forringes, men skadesforekomsten falder. Kontaktperson: Jacob Schelde. Publikationer: Schelde J. Fup eller fakta om løbesko. Ugeskr Læger 2012;174(48): ÅRSRAPPORT 2012

19 Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Nykøbing Falster Sygehus Afdelingens indsatsområder: Stressforskning gennem deltagelse i projektet OSH (Organisationsændringer, Stress og Helbred). Gruppeundersøgelser, der har karakter af projekter, udføres efter behov med udgangspunkt i konkrete henvendelser om arbejdsmiljøproblemer. Gruppeundersøgelser resulterer typisk i en rapport, men ikke i en egentlig publikation. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Morten Blønd, forskningsansvarlig overlæge. Igangværende projekter: OSH (Organisationsændringer, Stress og Helbred) er et samarbejdsprojekt med Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at beskrive psykiske og fysiologiske forhold i forbindelse med strukturreformen af kommuner og amter. Kontaktperson: Morten Blønd. Publikationer: Madsen AM, Tendal K, Schlünssen V, Heltberg I. Organic dust toxic syndrome at a grass seed plant caused by exposure to high concentrations of bioaerosols. Ann Occup Hyg Aug;56(7): Epub 2012 May 2. ÅRSRAPPORT

20 Forskningsenheden, Næstved Sygehus Afdelingens indsatsområder: Fokus på forskning og støtte til sygehusets ph.d.-studerende. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Sanne Bjergskov Andersen, ph.d.-studerende. Igangværende projekter: Hvilken reception er der i hospitalspraksis for medarbejdere med mellemlang videregående uddannelses efteruddannelse i og arbejde med forskning? - et empirisk uddannelsessociologisk feltstudie om mulig reception af kapitalformer i klinisk praksis på hospital efter gennemført kursusforløb i forskningsmetodik. Kongresdeltagelse: Sanne Bjergskov Andersen: Professioner gamle autoriteter og ny legitimitet, Nordisk netværk for professionsforskning, Århus, oktober Sanne Bjergskov Andersen: Opponent funktion (lig peer re-view funktion) ved international konference: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Bergen, november ÅRSRAPPORT 2012

21 Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus Afdelingens indsatsområder: Hukommelsesklinikken. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Lars P. Laugesen, ledende overlæge. Robert G. Gergelyffy, overlæge. Tine Kjøller Varmarken, klinisk udviklingssygeplejerske. Igangværende projekter: ADEX study - Opretholdelse af kognitivt og dagligt funktionsniveau, livskvalitet, og fysisk funktion ved Alzheimers sygdom - effekt af fysisk træning. Kontaktperson: Robert G. Gergelyffy. PROHIP - bedre kvalitet i sygeplejen for patienter i nyt hofteprojekt. Kontaktperson: Niels Pedersen. FSOS, Fyn, 2 dage. EFORT, Berlin, 2 dage. Malta ICON kongres, 2 dage. Kongresdeltagelse: ÅRSRAPPORT

22 Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse Afdelingens indsatsområder: Afdelingen i Næstved har regionsfunktion for sårbare gravide og gravide med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, idet regionens familieambulatorium ligger her; desuden regionsfunktion for komplicerede graviditeter. Der er en stor almengynækologisk produktion med fokus på laparoskopiske og vaginale indgreb samt accelererede patientforløb. Afdelingen i Nykøbing har regionsfunktion indenfor urogynækologi og har en stor dagkirurgisk produktion. Derudover har afdelingen fokus på laparoskopisk hysterektomi samt almengynækologiske sygdomme. Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning: Jens Prien-Larsen, ledende overlæge, forskningsansvarlig. Lea Laird Andersen, læge, ph.d.-studerende. Anne-Dorthe Feldthusen, læge, ph.d.-studerende. Jakob Stokholm, læge, ph.d.-studerende. Helga Gimbel, overlæge, klinisk forskningslektor. Poul Erik Helkjær, overlæge, projektvejleder. Igangværende projekter: 15 års opfølgning af kvinderne i et randomiseret studie af total versus subtotal abdominal hysterektomi. Kontaktperson: Lea Laird Andersen. GravThyr sammenhæng mellem subklinisk hypothyroidisme og spontane aborter samt graviditetskomplikationer pga. mitokondriel dysfunktion. Kontaktperson: Anne-Dorthe Feldthusen. Transmission af vaginal mikroflora fra mor til barn ved fødslen. Et delstudie i ABC-kohorten. Kontaktperson: Jacob Stokholm. MASP Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler (multicenterstudie). Kontaktperson: Lisbeth Jønsson. Langtidsopfølgning efter radiofrekvensbehandling af uterine fibromer. Kontaktperson: Helene Iversen. About stress urinary incontinence. Long term follow-up after TVT operation. Kontaktperson: Jens Prien-Larsen. Publikationer: Stokholm J. Transmission af vaginal mikroflora fra mor til barn ved fødslen. Et delstudie i ABC-kohorten. Ph.d.-afhandling. Iversen H, Lenz S, Dueholm M. Ultrasound-guided radiofrequency ablation of symptomatic uterine fibroids: Shortterm evaluation of effects of treatment on quality of life and symptom severity. Ultrasound Obstet Gynecol 2012 Oct;40(4): Milman N. Oral iron prophylaxis in pregnancy: Not too little and not too much! J Pregnancy 2012;2012: Epub 2012 Jul 24.: ÅRSRAPPORT 2012

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT 2011 Indhold Forskningsrådet 2011 4 Forord 5 Stofskiftefunktion og kropsvægt efter halvsidig fjernelse af skjoldbruskkirtlen 6 Diagnosticering af

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Hjertetransplantation og træning

Hjertetransplantation og træning Hjertetransplantation og træning Christian Dall Ph.d.-stud, cand.scient.san, fysioterapeut Institut for idrætsmedicin, kardiologisk afdeling & Fysioterapiens forskningsenhed Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER Program for NML Kongres og DEKS Brugermøde 2011 NB: Programmet er foreløbigt og opdateres løbende. Der kan stadig ske ændringer i indhold og lokaleplacering. TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER Tjek-in og snacks

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus. Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus

Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus. Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus Hvordan kommer man i gang? 1 års erfaringer fra Akutafdelingen, Slagelse Sygehus

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Velkommen. Hans Bisgaard Professor i børnesygdomme Københavns Universitet Gentofte Hospital

Velkommen. Hans Bisgaard Professor i børnesygdomme Københavns Universitet Gentofte Hospital Velkommen Hans Bisgaard Professor i børnesygdomme Københavns Universitet Gentofte Hospital Drift af Dansk BørneAstma Center l 35 ansatte Satellit i Næstved l Årlig udgift 15 mill l 85% Ekstern Funding,

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup Det Danske Bloddonorstudie Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup 1 Fordele ved bloddonorer som studiepopulation Mange! Motiverede for at hjælpe andre. Vant til at udfylde skemaer om helbredsoplysninger.

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark , Praktiserende læge, professor, dr.med. d Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark FO@alm.au.dk Fire hovedveje til succes Behandling/behandlingsmetoder

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa Søvnkonference 2013 Maribo Medico Marian Petersen Adjunkt, D.M.Sc. Neurocenteret, Rigshospitalet

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere