Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012"

Transkript

1 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister

2 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Shahzleen Rajan, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden Rikke Nørmark Mortensen, cand.scient., Region Nordjylland Fredrik Folke, læge, ph.d., Region Hovedstaden Freddy Lippert, præhospital leder, Region Hovedstaden Erika Frischknecht Christensen, præhospital leder, Region Midtjylland Poul Anders Hansen, præhospital leder, Region Nordjylland Torsten Lang-Jensen, præhospital leder, Region Syddanmark Ole Mazur Henriksen, præhospital leder, Region Sjælland Christian Torp-Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Region Nordjylland Styregruppen for Dansk Hjertestopregister Freddy Lippert (formand), præhospital leder, Region Hovedstaden Erika Frischknecht Christensen, præhospital leder, Region Midtjylland Poul Anders Hansen, præhospital leder, Region Nordjylland Torsten Lang-Jensen, præhospital leder, Region Syddanmark Ole Mazur Henriksen, præhospital leder, Region Sjælland Taksigelser Tak til det præhospitale beredskab, der har indsamlet data til Dansk Hjertestopregister. Uden deres store indsats ville denne undersøgelse ikke have været mulig. Støtte Undersøgelsen er støttet af TrygFonden, Hjerteforeningen og Helsefonden. Derudover har TrygFonden støttet Dansk Hjertestopregister og har særligt støttet denne opsamling og analyse af 12 års data. Undersøgelsens sponsorer har ikke haft indflydelse på dataindsamling, databehandling, analyser, fortolkning eller rapportering. Interessekonflikter Ingen af forfatterne har økonomiske interessekonflikter. TrygFonden har støttet en lang række projekter, herunder forskningsprojekter, hvor flere af forfatterne har deltaget. Forsidefoto: Christian Als 2

3 INDHOLD s. 4. Baggrund s. 4. Metode og resultater s. 4. Konklusion og anbefalinger s. 5. Faktaboks s. 5. Referencer s. 6. Tabeller Tabel 1: Patientkarakteristika i undersøgelsesperioden Tabel 2: Associationen mellem præhospitale faktorer og 30-dages overlevelse s. 10. Figurer Figur 1: Selektionsproces for studiepopulationen Figur 2: HLR inden ankomst af ambulance, bevidnet status og stødbar hjerterytme Figur 3: HLR inden ankomst af ambulance i relation til bevidnet status og første observerede hjerterytme Figur 4: 30-dages overlevelse og ROSC ved ankomst til hospitalet Figur 5: 30-dages overlevelse i relation til køn Figur 6: 30-dages overlevelse i relation til lokalisation af hjertestop Figur 7: 30-dages overlevelse i relation til første observerede hjerterytme Figur 8: Modificeret Utstein-template for den samlede undersøgelsesperiode Figur 9: Incidens af hjertestop uden for hospital Figur 10: Antal overlevende efter hjertestop uden for hospital s. 17. Bilag Bilag 1: Dansk Hjertestopregister registreringsskema 3

4 INDHOLD Baggrund I Danmark er der de senere år taget flere initiativer for at forbedre overlevelsen ved pludseligt uventet hjertestop uden for hospital, herunder et øget fokus på genoplivningsindsatsen ved vidner til hjertestoppet og udbredelse af hjertestartere samt forbedring af den avancerede behandling. Denne sammenfatning beskriver de vigtigste tal for udviklingen omkring hjertestop og behandling af disse over en 12-årig periode i Danmark fra Metode og resultater Data for hjertestop uden for hospital er indsamlet af de fem regioners ambulancetjenester og samlet i Dansk Hjertestopregister under de fem regioners præhospitale organisationer. Dataindsamlingen er sket løbende i perioden juni 2001 til og med december Alle patienter med hjertestop uden for hospital, hvor der blev gjort et behandlingsforsøg, er blevet registreret. I alt blev patienter med førstegangshjertestop inkluderet i undersøgelsen. De primære resultater viser en klar stigning over tid i andelen af patienter, der modtog hjertelungeredning (HLR) inden ankomst af ambulance (19,4 % i 2001 til 63,6 % i 2012). Således er stigningen fra 43,3 % i 2010 til 57,9 % i 2011 fortsat til 63,6 % i Andelen af patienter, der fik stød med en hjertestarter inden ankomst af ambulance, var fortsat lav, men med en stigning over tid (1,4 % i 2001 til 3,4 % i 2012). Stigningen var mest udtalt sidst i perioden med ca. 0,9 % per år fra 1,7 % i 2010 til 3,4 % i I perioden var der en stor stigning i andelen af patienter, der var genoplivet ved ankomst til hospital (8,1 % i 2001 til 23,4 % i 2012). Ligeledes var der en markant stigning i andelen af patienter, der overlevede til og med 30 dage efter hjertestoppet (3,8 % i 2001 til 11,7 % i 2012), herunder særligt patienter med stødbar hjerterytme (12,3 % i 2001 til 38,2 % i 2012) men også patienter med ikke-stødbar hjerterytme opnåede en stigning over tid (1,7 % i 2001 til 5,0 % i 2012). Samlet set var stigningen i 30-dages overlevelse over tid signifikant for både mænd og kvinder: Mænd fra 3,7 % i 2001 til 14,8 % i 2012 (p<0,0001) og kvinder fra 4,1 % i 2001 til 6,3 % i 2012 (p<0,0001). I perioden var mænds 30-dages overlevelse steget fra 12,2 % til 14,8 %, imens kvinders var faldet fra 8,3 % til 6,3 %. Antallet af overlevere per indbyggere steg også over tid, både for overlevere ved ankomst til hospital (fra 4,8 per indbyggere i 2001 til 14,7 per indbyggere i 2012) og for 30-dages overlevere (fra 2,5 per indbyggere i 2001 til 8,1 per indbyggere i 2012). Endelig, for den samlede periode, var HLR inden ankomst af ambulance stærkt forbundet med 30-dages overlevelse (30-dages overlevelse for patienter med HLR inden ankomst af ambulance 12,5 % vs. 3,1 % hos patienter uden HLR inden ankomst af ambulance). Konklusion og anbefalinger I perioden har der været mere end en tredobling af patienter, som modtog HLR inden ankomst af ambulance og overlevede efter hjertestop uden for hospital. Rapportens resultater understøtter, at der er sket en forbedring over tid i både den præhospitale og hospitale håndtering af hjertestoppatienter i Danmark, og at effekten fortsat er stigende. For den samlede periode steg overlevelsen for både mænd og kvinder. Men overlevelsen faldt for kvinder i undersøgelsesperiodens sidste år 2012, imens mænds overlevelse fortsat steg. Vi vil følge denne udvikling nærmere fremover. Samlet set anbefales: (1) fokus på tidlig genoplivningsforsøg med fortsat styrkelse af befolkningens uddannelse og træning i livreddende førstehjælp samt opsætning af hjertestartere i højrisikoområder for hjertestop; (2) fortsat udvikling og styrkelse af den avancerede hjertestopbehandling, både uden for og inde på hospital; (3) fortsat styrkelse af forskningsindsatsen således, at udviklingen og effekten af de forskellige indsatser dokumenteres, samt nye indsatser kan målrettes. Alle disse forhold skønnes afgørende, hvis den positive udvikling skal fortsætte. 4

5 Faktaboks Data stammer fra Dansk Hjertestopregister og er indsamlet af de fem regioners ambulancetjenester. Data er nationale data, der dækker hele landet i en 12-års periode fra 2001 til og med Denne undersøgelse omfatter i alt førstegangshjertestop uden for hospital. Hvert år får ca personer pludselig uventet hjertestop uden for hospital i Danmark. Andelen af hjertestop, hvor der er givet hjertelungeredning inden ankomst af ambulance, er mere end tredoblet på 12 år fra 19,4 % i 2001 til 63,6 % i Andelen af hjertestop, hvor der er givet stød ved brug af en hjertestarter inden ankomst af ambulance, er lav, men med en stigning fra 1,4 % i 2001 til 3,4 % i Andelen af personer, der overlever efter hjertestop, er mere end tredoblet, opgjort efter international standard som overlevelse til og med 30 dage efter hjertestoppet. Overlevelsen er steget fra 3,8 % i 2001 til 11,7 % i Antallet af personer, der overlever til og med 30 dage efter hjertestop, er mere end tredoblet. 148 personer overlevede hjertestop i 2002 (2001 repræsenterer ikke et helt kalenderår), mens 452 personer overlevede i Hovedparten af hjertestop sker i private hjem (73,7 %), mens 26,3 % sker på et offentligt tilgængeligt sted. Andelen af hjertestop med stødbar hjerterytme er 20,1 %, og chancen for overlevelse (til og med 30 dage efter hjertestoppet), hvis der er en stødbar hjerterytme, er steget fra 12,3 % i 2001 til 38,2 % i For mere uddybende analyser og fortolkning på området se venligst følgende publikationer: 1. Wissenberg M, Malta Hansen C, Noermark Mortensen R, Folke F, Lippert FK, Frischknecht Christensen E, Hansen PA, Lang-Jensen T, Mazur Henriksen O, Torp-Pedersen C. Danish Cardiac Arrest Registry. Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Denmark. Scientific report Danish Resuscitation Council web site. Dk/danskerne-er-kommet-i-verdenseliten-pa-genoplivningsomradet/. Accessed November 14, Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, Weeke P, Hansen CM, Christensen EF, Jans H, Hansen PA, Lang-Jensen T, Olesen JB, Lindhardsen J, Fosbol EL, Nielsen SL, Gislason GH, Kober L, Torp-Pedersen C. Association of national initiatives to improve cardiac arrest management with rates of bystander intervention and patient survival after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA J Am Med Assoc Oct 2;310(13): Wissenberg M, Hansen CM, Folke F, Lippert FK, Weeke P, Karlsson L, Rajan S, Søndergaard KB, Kragholm K, Christensen EF, Nielsen SL, Køber L, Gislason GH, Torp-Pedersen C. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in relation to sex: A nationwide registry-based study. Resuscitation Jun 21. pii: S (14) doi: /j.resuscitation [Epub ahead of print] 4. Karlsson LI, Wissenberg M, Fosbøl EL, Hansen CM, Lippert FK, Bagai A, McNally B, Granger CB, Christensen EF, Folke F, Rajan S, Weeke P, Nielsen SL, Køber L, Gislason GH, Torp-Pedersen C. Diurnal variations in incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrest including prior comorbidity and pharmacotherapy: A nationwide study in Denmark. Resuscitation Jun 24. pii: S (14) doi: /j. resuscitation [Epub ahead of print] 5

6 Tabeller

7 7

8 8

9 9

10 Figurer

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Figur 9. Incidens af hjertestop uden for hospital 100 Incidens af hjertestop Hjertestop uden for hospital per indbyggere IS 0 IS Ikke Signifikant År 16

17 Bilag

18 18

19

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt Årsrapport 2012 Danish Nephrology Registry (DNR Annual Report 2012 Analyser udført af: Kompetencecenter

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere