6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab J.nr MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der stilles krav om akkreditering af tre udvalgte freon-stoffer i luft: Freon 21, Freon 31 og Freon 133a. Det er ikke muligt at købe stofferne HCFC-31 Chlorfluormethan og CTFE-133a Chlortrifluorethan. Kan det være rigtigt med de definerede krav til akkreditering? Svar på spørgsmål 4: Spørgsmålet besvares sammen med spørgsmål 5 nedenfor. 7. Spørgsmål 5 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i vand. Af bilaget fremgår det, at der stilles krav om akkreditering af to udvalgte freon-stoffer i luft: Freon 31 og Freon 133a. Det er ikke muligt at købe de to stoffer HCFC-31 Chlorfluormethan og CTFE-133a Chlortrifluorethan. Kan det være rigtigt med de definerede krav til akkreditering? Svar på spørgsmål 4 og 5: Vi ønsker akkreditering på de stoffer i de medier, hvortil der er kvalitetskriterier i Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, MST, maj 2014 For freonforbindelserne drejer det sig om følgende stoffer i vand og luft: Stof CAS nr. Kval krit Kval krit vand µg/l luft mg/m 3 Freon Freon

2 Freon Ingen data 109 Freon ,13 Freon Freon 133a Ingen data 2,1 Akkrediteringskravet skal derfor omfatte samtlige de 6 freonforbindelser, og vores angivne akkrediteringskrav vedr. de to nævnte freonforbindelser, Freon 31 og Freon 133a er dermed korrekte. Da freonforbindelserne imidlertid ikke er nævnt i Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, Naturstyrelsen, 2. januar 2015, har vi heller ikke anført det som krav at laboratoriet p.t. har akkreditering. Vi tager til efterretning, at akkreditering af de nævnte to stoffer Freon 31 og Freon 133a vil være vanskelig at opnå indenfor 12 mdr., når stofferne p.t. ikke kan købes, og vi forventer samtidig akkreditering af de øvrige 4 freonforbindelser indenfor de 12 mdr. Vi har i forbindelse med jeres spørgsmål desuden opdaget fejl i de udbudte detektionsgrænser. Detektionsgrænserne skal være højst (bemærk enheder): Stof CAS nr. vand luft luft µg/rør* µg/l mg/m 3 Freon Freon Freon Freon ,01 0,1 Freon Freon 133a ,2 2 *opsamlet 100 ltr.(0,1 l /min. i 100 min.) 8. Spørgsmål 6 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) - LAS i vand: Der er angivet metode M061, af kvalitetsbekendtgørelse fremgår M055 og M Anioniske detergenter: Der er angivet metode M055 og M60, af kvalitetsbekendtgørelsen fremgår M061. Er der byttet om på de to metodehenvisninger? Side 2

3 Svar på spørgsmål 6: Ja, der er fejl i metodeangivelserne: LAS i vand skal analyseres ved metoden M055 og M060 og Anioniske detergenter skal analyseres ved metoden M Spørgsmål 7 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Nedenstående stoffer er salte. Man kan ikke analysere et opløseligt salt som helt stof, når det er helt eller delvist dissocieret i vandet. Hvordan tænker I dette udført? Kaliumarsenit (CAS ) Natriumcyanid (CAS ) Natriumselenit (CAS ) Sulfamerazin Na (CAS ) Sulfamethazin Na (CAS ) Sulfathiazol Na (CAS ) Svar på spørgsmål 7: De i spørgsmålet nævnte stoffer udgår af udbuddet. Udfyldes posterne alligevel, vil de ikke indgå i evalueringen. 10. Rettelse (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Ordregiver har opdaget, at stoffet n-butylethylbarbitursyre figurerer to steder i hhv Grindstedpakken for jord og i Grindstedpakken for vand. Stoffet n- butylethylbarbitursyre er identisk med et andet stof i samme Grindstedpakke, butobarbital CAS nr n-butylethylbarbitursyre udgår derfor af udbuddet i Grindstedpakken for hhv. jord og vand. Udfyldes posterne for n- butylethylbarbitursyre alligevel i kravspecifikationen, vil de ikke indgå i evalueringen. 11. Spørgsmål 8 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Ved analyse af polære opløsningsmidler i vand, er det korrekt at der ønskes en detektionsgrænse på 1 µg/l for nogle af stofferne og 10 µg/l for andre? Side 3

4 Svar på spørgsmål 8: Dette er korrekt. For de polære stoffer er der et kvalitetskriterium på 10 µg/l for følgende stoffer: Acetone, butylacetat, diethylether, isopropanol, methylisobutylketon (MIBK). For disse er detektionsgrænserne sat til 1 µg/l. For øvrige parametre indenfor denne stofgruppe har vi kun krævet en detektionsgrænse på 10 µg/l. 12. Spørgsmål 9 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Ved analyse af kulbrinter i vand angives en ønsket detektionsgrænse på 0,5 µg/l. Er dette korrekt? Svar på spørgsmål 9: Kvalitetskriteriet er 9 µg/l for total kulbrinter i vand. Detektionsgrænsen bør derfor være 0,9 µg/l. 13. Spørgsmål 10 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Ved analyse af Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler i luft er angivet ønsket detektionsgrænser på: Vinylchlorid 0,00004 µg/rør og 1,2- dichlorethan 0,0001 µg/rør. Er dette korrekt? Svar på spørgsmål 10: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3 i Rettelsesblad 2 af 21. april Spørgsmål 11 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Ved analyse af Chrom VI (chromat) i vand angives en ønsket detektionsgrænse på 0,1 µg/l. Er dette korrekt? Svar på spørgsmål 11: Dette er korrekt (grundvandskvalitetskriteriet er 1 µg/l). Side 4

5 15. Spørgsmål 12 (vedr. Bilag 4, Tilbudslisten) Leveringstiden for analyse af Hovedbestanddele er angivet til 7 arbejdsdage, mens leveringstiden for de parametre der indgår i analysepakken er angivet til 5 arbejdsdage. Leveringstiden for Redoxpakker og Perkolat pakke er angivet til 10 arbejdsdage. Er det korrekt, at der ønskes forskellige antal arbejdsdage for disse kombinationer? Vi har normalt 10 arbejdsdages levering på alle ovenstående kombinationer. Svar på spørgsmål 12: Ordregiver kan godt acceptere 10 arbejdsdages leveringstid på de i spørgsmålet nævnte pakker og enkeltkomponenter. 16. Spørgsmål 13 (vedr. udbudsbetingelserne): Udbudsbetingelserne punkt 9.1 formkrav Udbud skal være på dansk. Vil udbudsgiver tillade at forsikringspolice vedlægges på engelsk? Svar på spørgsmål 13: Ja, ordregiver vil tillade, at bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring efter pkt kan være på dansk eller engelsk. 17. Spørgsmål 14 (vedr. kravspecifikationer Bilag 2.3 Vandprøver) I kravspecifikationerne for vandprøver fremgår følgende under Metaller supplerende : Barium: Krævet detektionsgrænse 0,03 µg/l og Uabs. max 0,05. Er dette korrekt, da det er langt under naturligt indhold og kravet i kvalitetsbekendtgørelsen er detektionsgrænse 1 µg/l og Uabs.max 3 og Urel max 20? Barium, filtreret: Krævet detektionsgrænse 0,1 µg/l. Er dette korrekt, da det er langt under naturligt indhold og kravet i kvalitetsbekendtgørelsen til Barium er detektionsgrænse 1 µg/l og Uabs.max 3 og Urel max 20? Svar på spørgsmål 14: Der er en fejl i udbudsmaterialet vedr. barium og barium, filtreret i vand: Side 5

6 For begge analyser skal detektionsgrænsen være 1 µg/l. Uabs. må være max 3 og Urel må være max 20% 18. Spørgsmål 15 (vedr. Kravspecifikation) I kravspecifikationerne for vandprøver fremgår følgende under Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler : Vinylchlorid: Krævet Urel. max 20. Er dette korrekt, da kravet i kvalitetsbekendtgørelsen til Urel. max for Vinylchlorid er 30? Svar på spørgsmål 15: Der er en fejl i udbudsmaterialet i den krævede Urel. for analyse af vinylchlorid i vand: Vores krav til Urel. Max. er retteligt 30 %. 19. Spørgsmål 16 (vedr. Kravspecifikation) I kravspecifikationerne for vandprøver fremgår følgende under Anioniske detergenter tilføjet : Anioniske detergenter: Metodekrav M055, M060. LAS: Metodekrav M061. Er der byttet rundt på metodekravene? Svar på spørgsmål 16: Ja, der henvises til besvarelsen af spørgsmål Spørgsmål 17 (vedr. Kravspecifikation) I kravspecifikationerne for vandprøver fremgår følgende under PFAS (Perfluor og Polyfluor Alkyl Stoffer) supplerende : PFDUnA (CAS ukendt) Vil udbydsgiver oplyse CAS-nummer, så laboratoriet kan sikre at der udføres analyse af korrekt stof? Svar på spørgsmål 17: Der er en fejl i udbudsmaterialet, idet der er en forkert navngivning af en PFASforbindelse. Ligeledes mangler der et CAS nr. for stoffet. Side 6

7 I kravspecifikationerne for vandanalyser optræder stoffet PFDUnA (CAS ukendt). Dette skal rettes til PFUnDA, og CAS-nummeret er Spørgsmål 18 (vedr. kravspecifikation) I kravspecifikationerne for vandprøver under analysepakke RDS Grindstedpakke B Aniliner : Når der i kravspecifikationerne ønskes analyse for 4-chloranilin, vil udbudsgiver tillade at der tilbydes analyse af 3-chloranilin+4-chloranilin? Eller vil dette betragtes som et forbehold, der kan medfører udelukkelse? Svar på spørgsmål 18: Region Syddanmark fastholder, at 4-chloranilin skal specificeres, da resultaterne skal sammenholdes med tidligere resultater. 22. Spørgsmål 19 (vedr. Kravspecifikation Bilag 2.2 Jordprøver) I kravspecifikationerne for jordprøver under analysepakke Chlorphenoler : Når der i kravspecifikationerne ønskes analyse for 2,4-dichlorphenol, vil udbudsgiver tillade at der tilbydes analyse af 2,4 + 2,5-dichlorphenol? Eller vil dette betragtes som et forbehold, der kan medfører udelukkelse? Svar på spørgsmål 19: For Chlorphenoler i jord er kvalitetskriteriet (3 mg/kg TS) et kriterium for summen af mono-,di-,tri- og tetra-chlorphenoler, så vi kan sagtens acceptere, at 2,4- dichlorphenol ikke kan specificeres, men at der angives en sum for 2,4- dichlorphenol og den isomere 2,5-dichlorphenol. 23. Spørgsmål 20 (vedrørende kravspecifikationer Bilag 2.2 Jordprøver) I kravspecifikationerne for jordprøver fremgår følgende under Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter : Metodekravet til chlorerede nedbrydningsprodukter i jord er angivet som Reflab1/xylen. Reflab1 metoden anvendes til bestemmelse af olie i jord og anvender pentan som ekstraktionsmiddel og denne metode kan ikke anvendes til analyse af chlorerede nedbrydningsprodukter. Metoden findes ikke i en udgave der anvender xylen som ekstraktionsmiddel. Side 7

8 Laboratoriet tilbyder analyse af chlorerede nedbrydningsprodukter efter en Purge & Trap metode beskrevet i ISO Vil denne metode være godkendt af regionerne? Svar på spørgsmål 20: I kravspecifikationerne for jordprøver er metodekravet til chlorerede nedbrydningsprodukter i jord angivet som Reflab1/xylen. Dette krav bortfalder. København, den 24. april 2015 Mikala Berg Dueholm Side 8

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Titel: Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Redaktion: Jiri Hyks, DHI Ole Hjelmar, DHI

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere