Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm"

Transkript

1 Wavin-Labko Oy Labkotie 1 FI KANGASALA FINLAND Tlf.: Fax: Internet: Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Copyright 2004 Wavin-Labko Oy Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Styring til SET-2000 Højniveau/Oliealarm til overvågning af olieudskillere Installation af sonder Samledåse DRIFT OG INDSTILLINGER Drift Fabriksindstillinger FEJLFINDING REPARATION OG SERVICE SIKKERHEDSFORSKRIFTER TEKNISKE DATA SYMBOLER Advarsel / Giv agt! Vis agtpågivenhed ved installation i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære Alarmanlægget er beskyttet med dobbelt eller armeret isolering Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 2/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

3 1 GENERELT SET-2000 Højniveau/Oliealarm er et alarmanlæg til overvågning af tykkelsen af det olielag, der opsamles i olieudskilleren og tilstopper udskilleren. Alarmpakken består, alt afhængig af ordren, af følgende systemkomponenter: Styring til SET-2000 Højniveau/Oliealarm, SET DM/3 sonde, SET/OS2-O sonde, samledåse og installationstilbehør. Fig.1. Olieudskillersystem med OilSET-2000 Højniveau/Oliealarm til overvågning af olieudskillere SET DM/3 sonden installeres i olieudskillerens væskeopsamlingskammer og afgiver alarm, når olieudskillerens forudbestemte maksimale opsamlingskapacitet er nået. Funktionen er baseret på måling af den omgivende væskes elektriske ledeevne vand leder elektricitet meget bedre end olie. Sonden er normalt omsluttet af vand. SET/OS2 sonden installeres i udskilleren over udskillerafløbets øverste niveau. Den registrerer den totale væskestand i udskilleren, uanset om der er et olielag. Måleprincippet bygger på kapacitans. Sonden er normalt omsluttet af luft. Atmosfæren i en olieudskiller betragtes som potentielt eksplosionsfarlig (Ex). Sonderne kan installeres i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, henholdsvis zone 0, 1 eller 2, men styringen skal monteres inden for et sikkert område. Fig. 2 beskriver anlæggets lysdioder (LEDs), trykknapper og grænseflader. Fig. 2. SET-2000 Højniveau/Oliealarm egenskaber Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 3/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

4 2 INSTALLATION 2.1 Styring til SET-2000 Højniveau/Oliealarm til overvågning af olieudskillere SET-2000 Styringen til Højniveau/Oliealarmanlægget kan monteres på væg. Monteringshullerne findes på husets bundplade under frontdækslets monteringshuller. Yderledernes forbindelsesstik er isoleret af skilleplader. Pladerne må ikke fjernes. Den plade, der dækker forbindelsesstikkene, skal monteres efter udførelsen af kabelforbindelserne. Husets frontdæksel skal tætnes, så kanterne slutter til bundrammen. Dette er en forudsætning for, at knapperne kan fungere korrekt, og at huset er tæt. Læs sikkerhedsforskrifterne i afsnit 6 inden installation! Fig. 3. Installation af SET-2000 Højniveau/Oliealarmanlæg. Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 4/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

5 2.2 Installation af sonder Installationen af sonderne skal udføres, som beskrevet i Fig. 3. SET DM/3 sonden afgiver ikke alarm, før den øverste elektrode er omsluttet af olie, og ikke senere, end når sonden er fuldstændig omsluttet af ikke-ledende væske med andre ord, når den er fuldstændig ude af berøring med vandet. SET/OS2-O sonden afgiver alarm, når ¼ - ¾ af sonden er omsluttet af olie, eller når 5 10 mm af sonden er omsluttet af vand. Det niveau, der udløser alarmen, kan justeres med SENSITIVITY indstillingen i styringen (se afsnit 3.2). Begge sonder kan monteres ved ophængning i deres kabel i olieudskilleren. Check den korrekte installationsdybde, også på baggrund af udskillerens installationsvejledning. 2.3 Samledåse Hvis sondekablet skal forlænges, eller der er behov for ækvipotential jordforbindelse, kan det klares med kabelsamledåsen. Kabelføringen mellem SET-2000 styring og samledåse skal udføres med skærmet parsnoet instrumentkabel (shielded twisted pair instrument cable). Kabelføringen i Fig. 3 kan udføres med to par skærmede parsnoede kabler (a two-pair shielded twisted pair cable), hvorefter begge par afskærmes individuelt. Sørg for, at signalledningerne fra kablerne aldrig kan forbindes med hinanden. Labko LJB3 samledåse muliggør kabelforlængelse i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. I Fig. 3 er afskærmninger og overskydende ledninger blevet forbundet til samme punkt i galvanisk kontakt med samledåsens metalramme. Dette punkt kan forbindes til den ækvipotentiale jordforbindelsesklemme. Systemets andre komponenter, som også kræver jordforbindelse, kan også forbindes til jord med samme jordklemme. Den ledning, der bruges til ækvipotential jordforbindelse, skal være min. 2.5 mm² mekanisk beskyttet eller, hvis den ikke er mekanisk beskyttet, er det minimale tværsnit 4 mm². Sørg for, at sonden og kablet mellem SET-2000 styringen ikke overstiger de maksimalt tilladte elektriske parametre se afsnit 7 Tekniske data. Detaljerede kabelføringsinstruktioner kan også findes i Vejledning for installation af SET DM/3 og SET/OS2 sonder. Samledåse type LJB3 indeholder legeringsdele af letmetal. Sørg for ved installationer i eksplosionsfarlig atmosfære, at samledåsen er anbragt på en måde, så den ikke kan beskadiges mekanisk eller udsættes for ydre påvirkninger, friktion etc., som kan forårsage antænding eller gnister. Sørg for, at samledåsen er forsvarligt lukket. Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 5/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

6 3 DRIFT OG INDSTILLINGER Funktionalitetstest Funktionalitetstest 3.1 Drift Normal driftstilstand intet alarmsignal Højniveaualarm Oliealarm SET-2000 Højniveau/Oliealarm initialiseres på fabrikken. Efter installation skal driften altid afprøves. Driften skal også altid afprøves, når udskilleren tømmes eller mindst hver sjette måned. Højniveaualarm (SET/OS2-O sonde) 1. Løft sonden op i luften. Anlægget skal være i normal driftstilstand (se afsnit 3.1). 2. Nedsænk sonden i vand eller olie. Højniveaualarm skal starte (se afsnit 3.1). 3. Løft sonden op i luften igen. Alarmen skal stoppe (OFF) efter 5 sek. forsinkelse. Oliealarm (SET DM/3 sonde) 1. Nedsænk sonden i vand. Anlægget skal være i normal driftstilstand (se afsnit 3.1). 2. Løft sonden op i luft eller olie. Oliealarmen skal starte. (se afsnit 3.1). 3. Nedsænk sonden i vand igen. Alarmen skal stoppe (OFF) efter 5 sek. forsinkelse. Rengør sonderne, inden de sættes tilbage i udskilleren. En mere detaljeret beskrivelse af driften findes i afsnit 3.1. Hvis driften ikke fungerer, som beskrevet her, check da fabriksindstillingerne (afsnit 3.2) eller kontakt en af fabrikantens repræsentanter. Driften af en fabriksinitialiseret SET-2000 Højniveau/Oliealarm beskrives i dette afsnit. SET DM/3 sonden er fuldstændig omsluttet af vand, og SET/OS2-O sonden er omsluttet af luft. Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). De øvrige lysdioder er slukket (OFF). Relæ 1 og 2 er strømførende. Niveauet er nået til SET/OS2 højniveausonden. Alarm afgives, når ¼ - ¾ af sonden er omsluttet af olie, eller 5-10 mm af sonden er omsluttet af vand. Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). Lysdioden for højt niveau (Hi Level LED) er tændt (ON). Den akustiske alarm (buzzer) starter (ON) efter 5 sek. forsinkelse. Relæ 1 bliver strømløst efter 5 sek. forsinkelse. Relæ 2 vedbliver at være strømførende. SET DM/3 sonden er omsluttet af olie. Sonden afgiver ikke alarm, før den øverste elektrode er omsluttet af olie, og ikke senere, end når sonden er fuldstændig omsluttet af ikke-ledende væske, med andre ord, når den er fuldstændig ude af berøring med vandet. (Bemærk! Den samme alarm afgives, når SET DM/3 sonden er omsluttet af luft). Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). Lysdioden for oliealarm er tændt (ON). Den akustiske alarm (buzzer) tænder (ON) efter 5 sek. Relæ 1 vedbliver at være strømførende. Relæ 2 bliver strømløst efter 5 sek. forsinkelse. Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 6/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

7 Når en alarm fjernes, slukker lysdioden for oliealarmen, og den akustiske alarm stopper (OFF), og de respektive relæer bliver strømførende efter 5 sek. forsinkelse. Fejlalarm Nulstilling af en alarm Brud på sonde, brud på sondekabel eller kortslutning, dvs. for svag eller for stærk sondesignalstrøm. Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). Lysdioden for fejl i sondekreds tænder (ON) efter 5 sek. forsinkelse. Relæet for den respektive kanal bliver strømløst efter 5 sek. forsinkelse. Den akustiske alarm (buzzer) tænder (ON) efter 5 sek. forsinkelse. Når RESET knappen trykkes ned: Stopper den akustiske alarm (OFF). Relæerne vil ikke ændre deres status, før den aktuelle alarm stopper (OFF), eller fejlen er afhjulpet. TESTFUNKTION Testfunktionen udgør en kunstig alarm, som kan bruges til at afprøve funktionen af selve SET-2000 Højniveau/Oliealarmanlægget og af det øvrige udstyr, som er forbundet med SET-2000 via dets relæer. Giv agt! Sørg for, at skiftet i relæstatus ikke forårsager skade andre steder, inden TEST knappen trykkes ned! Normal situation Højniveau- eller Oliealarm tændt (ON) Fejlalarm tændt (ON) Når TEST knappen trykkes ned: Tænder lysdioderne for alarm og fejl øjeblikkeligt (ON). Den akustiske alarm (buzzer) starter øjeblikkeligt (ON). Relæerne bliver strømløse efter 2 sek. vedvarende nedtrykning. Når TEST knappen slippes: Slukker lysdioderne (LEDs), og den akustiske alarm (buzzer) stopper øjeblikkeligt (OFF). Relæerne bliver øjeblikkeligt strømførende. Når TEST knappen trykkes ned: Tænder lysdioderne for fejl øjeblikkeligt (ON) Lysdioden (LED) for den alarmgivende kanal vedbliver at være tændt (ON), og det respektive relæ vedbliver at være strømløst. Lysdioden for den anden kanal er tændt (ON), og relæet bliver strømløst. Den akustiske alarm (buzzer) vedbliver at afgive alarmsignal (ON). Hvis den tidligere har været nulstillet, vil den vende tilbage til tændt stilling (ON). Når TEST knappen slippes: Vender anlægget uden forsinkelse tilbage til den foregående status. Når TEST knappen trykkes ned: Reagerer anlægget ikke med hensyn til den defekte kanal. Reagerer anlægget, som beskrevet ovenfor, med hensyn til den funktionelle kanal. Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 7/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

8 3.2 Fabriksindstillinger Hvis driften af SET-2000 Højniveau/Oliealarmanlægget ikke fungerer, som beskrevet i det foregående afsnit, check da, om anlæggets indstillinger svarer til de indstillinger, der er vist i Fig. 4. Indstillingerne ændres efter behov ved at følge nedenstående instruktioner. Følgende arbejde må kun udføres af en person med tilstrækkelig uddannelse og kendskab til Exi anlæg. Vi anbefaler, at netspændingen slukkes (OFF), inden indstillingerne ændres, eller at anlægget initialiseres, inden installationen udføres. Fig. 4. Fabriksindstilling af SET-2000 Højniveau/Oliealarm Indstillingerne vælges med kontakterne (MODE og DELAY) og potentiometrene (SENSITIVITY), der er anbragt i det øverste trykte kredsløbskort (Fig. 4) og med kortslutningsbøjlerne, der er anbragt i det nederste kredsløbskort. Kontakterne i Fig. 4 er, som de blev indstillet på fabrikken. INDSTILLING AF UDLØSNINGSNIVEAU (SENSITIVITY) (Kun for SET/OS2 sonden. SET DM/3 sondens udløsningsniveau kan ikke ændres med denne indstilling, men en forkert indstilling kan forårsage problemer. Se afsnit 4 om fejlfinding.) Indstilling af udløsningsniveauet udføres, som følger: 1. Nedsænk sondens føleelement i mediet til den ønskede højde se eventuelt sondeinstruktionerne. 2. Drej potentiometeret, så lysdioden (LED) for alarm tænder, og relæet bliver strømløst husk driftsforsinkelsen. 3. Efterprøv funktionen ved at løfte sonden op i luften og nedsænke den i mediet igen. INDSTILLING AF DRIFTSFORSINKELSE (DELAY) Kontakterne S2 og S4 bruges til indstilling af driftsforsinkelse af anlægget. Når kontakten er i lav stilling, bliver relæerne strømløse, og den akustiske alarm starter (ON) 5 sek. efter, at niveauet når udløsningsniveauet, og hvis niveauet vedbliver at være på samme side af udløsningsniveauet. Når kontakten er i høj stilling, er forsinkelsen 30 sek. Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 8/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

9 Forsinkelser er operative i begge retninger (strømførende, strømløse). Lysdioderne for alarm (LEDs) følger sondens strømværdi og udløsningsniveauet uden forsinkelse. Fejlalarm afgives efter en fastlagt forsinkelse på 5 sek.. 4 FEJLFINDING Problem: Mulig årsag: Gør følgende: Lysdioden for ledningsnettet (MAINS LED), er slukket (OFF) Netspændingen er for lav, eller sikringen er sprunget. Lysdioden for transformeren eller ledningsnettet (MAINS LED) er defekt.. 1. Check, om den topolede hovedafbryder er slukket (OFF). 2. Check sikringen. 3. Mål spændingen mellem polerne N og L1. Den skal være 230 VAC ± 10 %. Problem: Mulig årsag: Gør følgende: Intet alarmsignal afgives, når SET OS2 sonden er omsluttet af olie eller luft, eller alarmen vil ikke stoppe (OFF). Følsomhedsindstillingen (SENSITIVITY) er forkert i styringen (se Fig. 4), eller sonden er snavset. 1. Rengør sonden og løft den op i luft eller nedsænk den i olie. 2. Drej følsomhedspotentiometeret (SENSITIVITY potentiometer) langsomt mod uret, indtil sonden afgiver alarm. 3. Nedsænk sonden i vand og vent, indtil alarmen stopper (OFF). Hvis alarmen ikke stopper, drejes potentiometeret langsomt med uret, indtil alarm stopper (OFF). 4. Løft sonden op i luft eller olie. Sonden skulle nu afgive alarmsignal igen. Problem: Mulig årsag: Gør følgende: Lysdioden for fejl (FAULT LED ) er tændt (ON) Strømmen i sondekredsen er for svag (kabelbrud) eller for stærk (kortslutning af kabel). Sonden kan også være itu. 1. Undersøg, om sondekablet er blevet korrekt forbundet til SET-2000 styringen. Se særlige instruktioner for sonden. 2. Mål spændingen separat mellem polerne 10 og 11 samt 13 og 14. Spændingerne skal være mellem 10,3.11,8 V. 3. Hvis spændingerne er korrekte, måles sondestrømmen på én kanal ad gangen. Gør følgende: 3.1 Afbryd sondens [+] ledning fra sondens forbindelsesstik (polerne 11 og 13). 3.2 Mål kortslutningsstrømmen mellem [+] og [-] poler. 3.3 Tilslut ma-måler, som vist i Fig. 5. Foretag en sammenligning med værdierne i Tabel Forbind ledningen/ledningerne bagved til det/de respektive forbindelsesstik Hvis problemerne ikke kan løses ved hjælp af ovennævnte instruktioner, kontakt da Wavin-Labko Oy s lokale forhandler eller Wavin-Labko Oy s serviceafdeling. Giv agt! Hvis sonden er anbragt i eksplosionsfarlig atmosfære, skal multimeteret Exi-certificeres! Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 9/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

10 Fig.5. Måling af sondestrøm SET/OS2-O, Kanal 1 Polerne 10 [+] og 11 [-] SET DM/3, Kanal 2 Polerne 13 [+] og 14 [-] Kortslutning 20 ma 24 ma 20 ma 24 ma Sonde omsluttet af luft Sonde omsluttet af olie Sonde omsluttet af vand Fabriksindstilling for alarmpunkt Tabel 1. Sondestrømme 5 7 ma 9 10 ma 9 12 ma 9 10 ma ma 2 3 ma ca. 8.5 ma ca. 6.5 ma 5 REPARATION OG SERVICE Sonderne skal rengøres, og alarmanlæggets drift skal afprøves, når udskilleren tømmes eller mindst en gang hver sjette måned. Den letteste måde at afprøve driften på er at løfte sonderne op i luften og sætte dem tilbage i udskilleren. Driften beskrives i afsnit 3. Til rengøring kan bruges et mildt rengøringsmiddel (fx flydende opvaskemiddel) og en skurebørste. Hovedsikringen (mærket 125 mat) kan skiftes til en anden glasrørssikring 5 x 20 mm / 125 mat i overensstemmelse med EN /3. For yderligere information kan Wavin-Labko Oy s Serviceafdeling via: 6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER SET-2000 Højniveau/Oliealarmanlægget må ikke installeres i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Sonderne, der er forbundet med anlægget, kan installeres i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, henholdsvis zone 0, 1 eller 2. Ved installation i eksplosionsfarlig atmosfære skal der altid tages hensyn til nationale forskrifter og relevante standarder, som fx EN og/eller EN Hvis elektrostatiske udledninger kan forårsage fare for driftsmiljøet, skal anlægget forbindes til ækvipotential jordforbindelse i henhold til kravene for eksplosionsfarlig atmosfære. Ækvipotential jordforbindelse etableres ved at forbinde alle ledende dele til samme potential, fx på kabelsamledåsen. Ækvipotential jordforbindelse skal forbindes til jord. Anlægget inkluderer ikke en hovedafbryder. En topolet hovedafbryder (250 VAC 1 A), som isolerer begge linier (L1, N), skal installeres i hovedforsyningslinjerne i synlig afstand fra enheden. Denne kontakt letter vedligeholdelses- og servicearbejde, og den skal mærkes, så enheden kan identificeres. Ved udførelse af service, inspektion og reparation i eksplosionsfarlig atmosfære, skal bestemmelserne og standarderne i EN og EN om instruktioner vedrørende Ex-anlæg overholdes. Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 10/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

11 7 TEKNISKE DATA SET DM/3 sonde (Oliealarm) Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm Mål 175 mm x 125 mm x 75 mm (L x H x D) Driftsprincip Tæthedsgrad Måling af ledeevne IP68, materialer: AISI 316 og PVC Tæthedsgrad IP 65, materiale polycarbonat Omgivelsestemperatur -25 ºC +50 ºC Netspænding (driftsspænding) Strømforbrug Sonder Maks. strømsløjfeimpedans mellem styringen og en sonde Relæudgange Elektrisk sikring 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Fuse 5 x 20 mm 125 mat (EN /3) Anlægget inkluderer ikke en hovedafbryder. 4 VA Labko SET/OS2 og SET DM/3 75 Ω. To potentialfri relæudgange 250 V, 5 A, 100 VA Driftsforsinkelse 5 sek. eller 30 sek.. Relæerne bliver strømløse ved udløsningspunktet. Driftstilstand kan vælges for forhøjelse eller sænkning af niveauet. EN , Class II, CAT II / III Omgivelsestemperatur -20 ºC +70 ºC Netspænding (driftsspænding) Ca. 12 VDC fra SET styringen Kabel Fast olieresistent PVC kabel 3 x 0,5 mm 2, standardlængde 5 m. EMC Emissionsimmunitet EN EN Ex-klassificering II 1 G Eex ia IIA T4 VTT 02 ATEX 012X Electrical parameters U i = 16,5 V I i = 80 ma P i = 330 mw C i = 700 pf L i = 10 µh Specielle betingelser vedrørende Ex-klassificering (X): - Omgivelsestemperatur -20 ºC +70 ºC - Skærmet sondekabel skal forbindes til ækvipotential jordforbindelse - Hvis sondekablet skal forlænges, anbefaler vi at bruge Labko LJB samledåse. Samledåsen skal også forbindes til ækvipotential jordforbindelse. Isolationsniveau Sonde / netspænding (driftsspænding) 375V (EN 50020) SET/OS2 sonde (Højniveaualarm) Driftsprincip Kapacitans EMC Ex-klassificering Emissionsimmunitet EN EN Særlige betingelser (X) Elektriske parametre Den karakteristiske kurve for udgangsspændingen er trapezformet Se Tabel 2. II (1) G [EEx ia] IIC VTT 04 ATEX 031X (Ta = -25 C +50 C) U o = 14,7 V P o = 297 mw I o = 55 ma R = 404 Ω Grundet sondespændingens ulineære karakteristika, skal der tages højde for interaktionen af både kapacitans og induktans. Tabel 2 nedenfor indikerer forbindelsesværdierne i eksplosionsgrupperne IIC og IIB. I eksplosionsgruppe IIA, kan værdierne fra gruppe IIB anvendes. Maks. Tilladelig værdi Kombineret Co og Lo Co Lo Co Lo II C 608nF 10 mh 568nF 458 nf 388 nf 328 nf 258 nf 0,15 mh 0,5 mh 1,0 mh 2,0 mh 5,0 mh II B 3,84µF 30 mh 3,5 µf 3,1 µf 2,4 µf 1,9 µf 1,6 µf 0,15 mh 0,5 mh 1,0 mh 2,0 mh 5,0 mh Tæthedsgrad Omgivelsestemperatur -20 ºC +60 ºC Netspænding (driftsspænding) IP68, materials: AISI 316 og PVC Ca. 12 VDC from SET styringen Kabel Fast olieresistent PVC kabel 3 x 0,5 mm 2, standardlængde 5 m. EMC Emissionsimmunitet EN EN Ex-klassificering II 1 G EEx ia IIA T5 VTT 03 ATEX 009X Elektriske parametre U i = 18 V I i = 66 ma P i = 297 mw C i = 3 nf L i = 30 µh Særlige betingelser vedrørende Ex-klassificering (X): - Omgivelsestemperatur -25 ºC +60 ºC - Skærmet sondekabel skal forbindes til ækvipotential jordforbindelse. - Hvis sondekablet skal forlænges, anbefaler vi at bruge Labko LJB samledåse. Samledåsen skal også forbindes til ækvipotential jordforbindelse. L o /R o = 116,5 µh/ω (IIC) og 466 µh/ω (IIB) Tabel 2. Parametre for SET-2000 Højniveau/Oliealarm Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 11/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

12 Fig. 6. Måltegning for SET/OS2 (til venstre) og SET DM/3 (til højre) Copyright 2004 Wavin-Labko Oy 12/12 Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift

OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 18.11.2010 Internet: www.labkotec.fi 1/10 OilSET-1000 Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Copyright

Læs mere

Labko SET Fedtudskilleralarm

Labko SET Fedtudskilleralarm Wavin-Labko Oy Labkotie FI-60 KANGASALA FINLAND Tlf: + 8 0 8 00 Fax: + 8 0 8 0 0.09.00 Email: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi Labko SET-000 - Fedtudskilleralarm Alarmanlæg til overvågning

Læs mere

SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm)

SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm) Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 22.12.2011 Internet: www.labkotec.fi SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm) Alarmenhed med SET/DM3AL-

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler KVF-104-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller BETJENINGSVEJLEDNING NivOil / 230 V AC Alarmsystem til olie/-vandudskiller msa531-01_c LD HANDEL & MILJØ 25.05.2016 Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 3 Montering af følere 4 Konfiguration og elektronisk

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

HÅNDBOG Slamlagsføler

HÅNDBOG Slamlagsføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Slamlagsføler SLU-103-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere