OilSET Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift"

Transkript

1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI PIRKKALA FINLAND Tel: Fax: Internet: 1/10 OilSET-1000 Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Copyright 2010 Labkotec Oy Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT INSTALLATION Styring til OILSET-1000 alarm til overvågning af olieudskillere SET DM/3 sonden Samledåse DRIFT OG INDSTILLINGER Drift Fabriksindstillinger FEJLFINDING REPARATION OG SERVICE SIKKERHEDSFORSKRIFTER TEKNISKE DATA SYMBOLER Advarsel / Giv agt Vis agtpågivenhed ved installation i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære Alarmanlægget er beskyttet med dobbelt eller armeret isolering Copyright 2010 Labkotec Oy 2/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

3 1 GENERELT OilSET-1000 er et alarmanlæg til overvågning af tykkelsen af det olielag, der opsamles i olieudskilleren. Alarmpakken består, alt afhængig af ordren, af styring til OILSET-1000 oliealarm, SET DM/3 sonde, samledåse og installationstilbehør. Fig. 1. Olieudskilleralarmsystem SET DM/3 sonden installeres i olieudskilleren og afgiver alarm, når udskillerens forudbestemte maksimale opsamlingskapacitet er nået. Sonden er normalt omsluttet af vand. Funktionen er baseret på måling af den omgivende væskes elektriske ledeevne vand leder elektricitet meget bedre end olie. En olieudskiller betragtes som et potentielt eksplosionsfarligt (Ex) område. SET DM/3 sonden kan installeres i potentielt eksplosionsfarlige områder, henholdsvis zone 0, 1 eller 2, men styringen skal monteres inden for et sikkert område. Fig. 2 beskriver OILSET-1000 styringens lysdioder, knapper og grænseflader. Fig. 2. OILSET-1000 styring - egenskaber Copyright 2010 Labkotec Oy 3/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

4 2 INSTALLATION 2.1 Styring til OILSET-1000 alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Styring til OILSET-1000 alarmanlæg til overvågning af olieudskillere kan monteres på væg. Monteringshullerne findes på husets bundplade under frontdækslets monteringshuller. Yderledernes forbindelsesstik er isoleret af skilleplader. Pladerne må ikke fjernes. Den plade, der dækker forbindelsesstikkene, skal monteres efter udførelsen af kabelforbindelserne. Husets frontdæksel skal tætnes, så kanterne slutter til bundrammen. Dette er en forudsætning for, at knapperne kan fungere korrekt, og at huset er tæt. Læs sikkerhedsforskrifterne i afsnit 6 inden installation! Fig. 3. Installation af OilSET-1000 alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Copyright 2010 Labkotec Oy 4/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

5 2.2 SET DM/3 sonden 2.3 Samledåse Installationen af SET DM/3 sonden skal udføres, som beskrevet i Fig. 3. Sonden afgiver ikke alarm, før den øverste elektrode er omsluttet af olie, og ikke senere, end når sonden er fuldstændig omsluttet af ikkeledende væske med andre ord, når den er fuldstændig ude af berøring med vandet. Check den korrekte installationsdybde, også på baggrund af olieudskillerens installationsvejledning. Hvis sondekablet skal forlænges, eller der er behov for ækvipotential jordforbindelse, kan det klares med kabelsamledåsen. Kabelføringen mellem OILSET-1000 styringen og samledåsen skal udføres med et skærmet parsnoet instrumentkabel (shielded twisted pair instrument kabel). LJB2 samledåse muliggør kabelforlængelse i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Samledåsen kan installeres inde i udskilleren ved at montere den direkte på udskilleren eller med en separat monteringskrog. Fig. 3 viser, at afskærmninger og eventuelt overskydende ledninger skal forbindes til samme punkt i galvanisk kontakt med samledåsens metalramme. Dette punkt kan forbindes til ækvipotential jordforbindelse med jordklemmen. Systemets andre komponenter, der kræver jordforbindelse, kan også forbindes til jord med samme jordklemme Den ledning, der bruges til ækvipotential jordforbindelse skal være min. 2.5 mm² mekanisk beskyttet eller, hvis den ikke er mekanisk beskyttet, er det minimale tværsnit 4 mm². Sørg for, at sonden og kablet mellem OILSET-1000 styringen og sonden ikke overstiger de maksimalt tilladte elektriske parametre se afsnit 7 Tekniske data. Detaljerede kabelføringsinstruktioner kan også findes i Vejledning for installation og drift af SET DM/3. Samledåse type LJB2 indeholder legeringsdele af letmetal. Sørg for ved installationer i eksplosionsfarlig atmosfære, at samledåsen er anbragt på en måde, så den ikke kan beskadiges mekanisk eller udsættes for ydre påvirkninger, friktion etc., som forårsager antænding eller gnister. Sørg for, at samledåsen er forsvarligt lukket. Copyright 2010 Labkotec Oy 5/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

6 3 DRIFT OG INDSTILLINGER 3.1 Drift Funktionalitetstest Normal driftstilstand ingen alarmsignal Oliealarm OilSET-1000 alarmanlægget er initialiseret på fabrikken. Driften af alarmanlægget skal altid afprøves efter installation. 1. Nedsænk sonden i vand. Anlægget skal være i normal driftstilstand (se afsnit 3.1).. 2. Løft sonden op i luft eller olie. Oliealarmen skal starte (ON) (se afsnit 3.1 for yderligere beskrivelse). 3. Nedsænk sonden i vand igen. Alarmen skal stoppe (OFF) efter 5 sek. forsinkelse. Rengør sonden, hvis det skønnes nødvendigt, inden den sættes tilbage i olieudskilleren. En mere detaljeret beskrivelse af driften findes i afsnit 3.1. Hvis driften ikke fungerer, som beskrevet her, check da fabriksindstillingerne (afsnit 3.2) eller kontakt en af fabrikantens repræsentanter. Driften af et fabriksinitialiseret OilSET-1000 alarmanlæg til overvågning af olieudskillere beskrives i dette afsnit. SET DM/3 sonden er fuldstændig omsluttet af vand. Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). De øvrige lysdioder er slukket (OFF). Relæ 1 og relæ 2 er strømførende. SET DM/3 sonden er omsluttet af olie. (Sonden afgiver ikke alarm, før den øverste elektrode er omsluttet af olie, og ikke senere, end når sonden er fuldstændig omsluttet af ikke-ledende væske, med andre ord, når den er fuldstændig ude af berøring med vandet). Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). Lysdioden for oliealarm er tændt (ON). Den akustiske alarm (buzzer) starter (ON )efter 5 sek. forsinkelse. Relæerne bliver strømløse efter 5 sek. (Bemærk! Den samme alarm afgives, når SET DM/3 sonden er omsluttet af luft). Når en alarm fjernes, slukker lysdioden for oliealarmen, og den akustiske alarm stopper (OFF), og de respektive relæer bliver strømførende efter 5 sek. forsinkelse. Fejlalarm Nulstilling af alarm Brud på sondekabel, kortslutning eller brud på sonde, dvs. for svag eller for stærk sondesignalstrøm. Lysdioden for ledningsnet (MAINS LED) er tændt (ON). Lysdioden for fejl i sondekreds tænder (ON) efter 5 sek. forsinkelse. Den akustiske alarm (buzzer) starter efter 5 sek. forsinkelse. Relæerne bliver strømløse efter 5 sek. forsinkelse. Når RESET knappen trykkes ned: Stopper den akustiske alarm (OFF). Relæ 1 bliver strømførende. Relæ 2 vedbliver at være strømløst, indtil den aktuelle alarm stopper, eller fejlen er afhjulpet. TESTFUNKTION Testfunktionen udgør en kunstig alarm, som kan bruges til at afprøve funktionen af selve OilSET-1000 alarmanlægget og af det øvrige udstyr, som er forbundet med OilSET-1000 via dets relæer. Copyright 2010 Labkotec Oy 6/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

7 Giv agt! Sørg for, at skiftet i relæstatus ikke forårsager skade andre steder, inden TEST knappen trykkes ned!! Normal situation Alarm tændt (ON) Fejlalarm tændt (ON) 3.2 Fabriksindstillinger Når TEST knappen trykkes ned: Tænder lysdioderne (LEDs) for oliealarm og fejl øjeblikkeligt (ON). Den akustiske alarm (buzzer) starter øjeblikkeligt (ON). Relæerne bliver strømløse efter 2 sek. vedvarende nedtrykning. Når TEST knappen slippes: Slukker lysdioderne (LEDs), og den akustiske alarm (buzzer) stopper øjeblikkeligt (OFF). Relæerne bliver øjeblikkeligt strømførende. Når TEST knappen trykkes ned: Tænder lysdioderne for fejl øjeblikkeligt (ON). Lysdioden for oliealarm vedbliver at være tændt (ON). Den akustiske alarm (buzzer) vedbliver at være tændt (ON). Hvis den tidligere har været nulstillet, vil den vende tilbage til tændt stilling (ON). Hvis relæ 1 allerede var blevet nulstillet, vil det blive strømløst igen efter 2 sek. vedvarende nedtrykning. Testen vil ikke berøre relæ 2, fordi det allerede er i alarmtilstand (status). Når TEST knappen slippes: Vender anlægget uden forsinkelse tilbage til den foregående status. Når TEST knappen trykkes ned: Reagerer anlægget ikke overhovedet ikke på testen. Hvis driften af OilSET-1000 alarmanlægget ikke fungerer, som beskrevet i det foregående afsnit, check da, om anlæggets indstillinger svarer til de indstillinger, der er vist i Fig. 4. Indstillingerne ændres efter behov ved at følge nedenstående instruktioner. Følgende arbejde må kun udføres af en person med tilstrækkelig uddannelse og kendskab til Exi anlæg. Vi anbefaler, at netspændingen slukkes (OFF), inden indstillingerne ændres, eller at anlægget initialiseres, inden installationen udføres. Fig. 4. Fabriksindstillinger Indstillingerne vælges med kontakterne (MODE og DELAY) og potentiometeret (SENSITIVITY), der er anbragt i det øverste trykte kredsløbskort (Fig. 4) og med kortslutningsbøjlerne, der er anbragt i det nederste kredsløbskort. Kontakterne i Fig. 4 er, som de blev indstillet på fabrikken. Copyright 2010 Labkotec Oy 7/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

8 Kontakt S2 bruges til indstilling af styringens driftsforsinkelse. Når kontakten er i lav stilling, er relæerne i drift og den akustiske alarm (buzzer) starter (ON) 5 sek. efter, at niveauet har nået udløsningsniveauet, og hvis niveauet vedbliver at være på samme side af udløsningsniveauet. Når kontakten er i høj stilling, er forsinkelsen 30 sek. Forsinkelser er operative i begge retninger (strømførende, strømløse). Lysdioderne for alarm (LEDs) følger sondens strømværdi og udløsningsniveauet uden forsinkelse. Fejlalarm afgives efter en fastlagt forsinkelse på 5 sek. 4 FEJLFINDING Problem: Mulig årsag: Gør følgende: Lysdioden for ledningsnettet (MAINS LED) er slukket (OFF). Netspændingen er for lav, eller sikringen er sprunget. Lysdioden for transformeren eller ledningsnettet (MAINS LED) er defekt. 1. Check, om den topolede hovedafbryder er slukket (OFF). 2. Check sikringen. 3. Mål spændingen mellem polerne N og L1. Den skal være 230 VAC ± 10 %. Problem: Mulig årsag: Gør følgende: Intet alarmsignal afgives, når sonden er omsluttet af olie eller luft, eller alarmen vil ikke stoppe/slukke (OFF). Følsomhedsindstillingen (SENSITIVITY) er forkert i styringen (se Fig. 4), eller sonden er snavset. 1. Rengør sonden og løft den op i luft eller nedsænk den i olie. 2. Drej følsomhedspotentiometeret (SENSITIVITY potentiometer) langsomt mod uret, indtil sonden afgiver alarm. 3. Nedsænk sonden i vand og vent, indtil alarmen stopper (OFF). Hvis alarmen ikke stopper, drejes potentiometeret langsomt med uret, indtil alarm stopper (OFF). 4. Løft sonden op i luft eller olie. Sonden skulle nu afgive alarmsignal igen. Problem: Mulig årsag: Gør følgende: Lysdioden for fejl (FAULT LED ) er tændt (ON) Strømmen i sondekredsen er for svag (kabelbrud) eller for stærk (kortslutning af kabel). Sonden kan også være itu. 1. Undersøg, om sondekablet er blevet korrekt forbundet til OILSET-1000 styringen. Se særlige instruktioner for sonden. 2. Mål spændingen separat mellem polerne 10 og 11. Spændingerne skal være mellem 10,3.11,8 V.. 3. Hvis spændingen er korrekt, måles sondestrømmen. Gør følgende: 3.1 Afbryd sondens [+] ledning fra sondens forbindelsesstik (pol10). 3.2 Mål kortslutningsstrømmen mellem [+] og [-] poler. 3.3 Tilslut ma-måler, som vist i Fig. 5. Foretag en sammenligning med værdierne i Tabel Forbind ledningen bagved forbindelsesstikket. Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af ovennævnte instruktioner, kontakt da Labkotec Oy s lokale forhandler eller Labkotec Oy s serviceafdeling. Attention! Hvis er anbragt i eksplosionsfarlig atmosfære, skal multimeteret Exicertificeres! Copyright 2010 Labkotec Oy 8/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

9 Fig. 5. Måling af sondestrøm Kortslutning Sonde omsluttet af luft Sonde omsluttet af olie (εr. 2) Sonde omsluttet af vand Fabriksindstilling for alarmpunkt Tabel 1. Sondestrømme SET DM/3, kanal 1 Poler 10 [+] ja 11 [-] 20 ma 24 ma 9 10 ma 9 10 ma 2 3 ma ca. 6.5 ma 5 REPARATION OG SERVICE Sonden skal rengøres, og alarmanlæggets drift skal afprøves, når olieudskilleren tømmes eller mindst en gang hver sjette måned. Den letteste måde at afprøve driften på er at løfte sonden op i luften og sætte den tilbage i udskilleren. Driften beskrives i afsnit 3. Til rengøring kan bruges et mildt rengøringsmiddel (fx flydende opvaskemiddel) og en skurebørste. Hovedsikringen (mærket 125 mat) kan skiftes til en anden glasrørssikring 5 x 20 mm / 125 mat i overensstemmelse med EN /3. Alle andre reparations- og servicearbejder på anlægget må kun udføres af en person, som er blevet oplært i Ex-i anlæg og er blevet autoriseret af fabrikanten. For yderligere information kan Labkotec Oy s Serviceafdeling kontaktes via: 6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER OILSET-1000 styringen må ikke installeres i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Sonderne, der er forbundet med anlægget, kan installeres i potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, henholdsvis zone 0, 1 eller 2. Ved installation i eksplosionsfarlig atmosfære skal der altid tages hensyn til nationale forskrifter og relevante standarder, som fx EN og/eller EN Hvis elektrostatiske udledninger kan forårsage fare for driftsmiljøet, skal anlægget forbindes til ækvipotential jordforbindelse i henhold til kravene for eksplosionsfarlig atmosfære. Ækvipotential jordforbindelse etableres ved at forbinde alle ledende dele til samme potential, fx på kabelsamledåsen. Ækvipotential jordforbindelse skal forbindes til jord. Anlægget inkluderer ikke en hovedafbryder. En topolet hovedafbryder (250 VAC 1 A), som isolerer begge linier (L1, N), skal installeres i hovedforsyningslinjerne i synlig afstand fra enheden. Denne kontakt letter vedligeholdelses- og servicearbejde, og den skal mærkes, så enheden kan identificeres.. Ved udførelse af service, inspektion og reparation i eksplosionsfarlig atmosfære, skal bestemmelserne og standarderne i EN og EN om instruktioner vedrørende Ex-anlæg overholdes. Copyright 2010 Labkotec Oy 9/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

10 7 TEKNISKE DATA OILSET-1000 styring til alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Mål 175 mm x 125 mm x 75 mm (L x H x D) Tæthedsgrad IP 65, materiale polycarbonat Omgivelsestemperatur -25 ºC +50 ºC Netspænding (driftsspænding) Strømforbrug Sonder Maks. strømsløjfeimpedans mellem styringen og en sonde Relæudgange Elektrisk sikring Isolationsniveau Sonde / netspænding (driftsspænding) EMC 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Fuse 5 x 20 mm 125 mat (EN /3) Anlægget inkluderer ikke en hovedafbryder 2 VA En SET sonde (SET DM/3) 75 Ω. To potentialfri relæudgange 250 V, 5 A, 100 VA Driftsforsinkelse 5 sek. eller 30 sek.. Relæerne bliver strømløse ved udløsnings-punktet. Driftstilstand kan vælges for forhøjelse eller sænkning af niveauet. EN , Klasse II 375V (EN 50020) Emissionsimmunitet EN EN , CAT II / III SET DM/3 sonden Driftsprincip Tæthedsgrad Måling af ledeevne Omgivelsestemperatur -20 ºC +70 ºC Netspænding (driftsspænding) IP68, materials: AISI 316 and PVC Ca. 12 VDC fra SET styringen Kabel Fast olieresistent PVC kabel 3 x 0,5 mm 2, standardlængde 5 m. EMC Emissionsimmunitet EN EN Ex-klassificering II 1 G Ex ia IIA T4 Ga VTT 02 ATEX 012X Elektriske parametre U i = 16,5 V I i = 80 ma P i = 330 mw C i = 700 pf L i = 10 μh Fabrikationsår Se venligst serienummeret på fabrikationspladen xxx x xxxxx xx YY x hvor YY = fabrikationsår (f.eks. 10 = 2010) Særlige betingelser vedrørende Ex-klassificering (X): - Omgivelsestemperatur -20 ºC +70 ºC - Skærmet sondekabel skal forbindes til ækvipotential jordforbindelse. - Hvis sondekablet skal forlænges, anbefaler vi at bruge LJB samledåse. Samledåsen skal også forbindes til ækvipotential jordforbindelse. Ex-klassificering II (1) G [Ex ia] IIC ATEX IECEx Særlige betingelser (X) VTT 04 ATEX 031X IECEx VTT X (Ta = -25 C +50 C) Elektriske parametre Den karakteristiske kurve for udgangsspændingen er trapezformet. Se Tabel 2. U o = 14,7 V P o = 297 mw I o = 55 ma R = 404 Ω Fabrikationsår Se venligst serienummeret på fabrikationspladen xxx x xxxxx xx YY x hvor YY = fabrikationsår (f.eks. 10 = 2010) Grundet sondespændingens ulineære karakteristika, skal der tages højde for interaktionen af både kapacitans og induktans. Tabel 2 nedenfor indikerer forbindelsesværdierne i eksplosionsgrupperne IIC og IIB. I eksplosionsgruppe IIA, kan værdierne fra gruppe IIB anvendes. Maks. tilladelig værdi Kombineret Co og Lo Co Lo Co Lo II C 608nF 10 mh 568nF 458 nf 388 nf 328 nf 258 nf 0,15 mh 0,5 mh 1,0 mh 2,0 mh 5,0 mh II B 3,84μF 30 mh 3,5 µf 3,1 µf 2,4 µf 1,9 µf 1,6 µf 0,15 mh 0,5 mh 1,0 mh 2,0 mh 5,0 mh Fig. 6. Måltegning for SET DM/3 sonden L o /R o = 116,5 µh/ω (IIC) og 466 µh/ω (IIB) Tabel 2. OilSET-1000 elektriske parametre Copyright 2010 Labkotec Oy 10/10 Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

11

12

13

Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm

Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm Wavin-Labko Oy Labkotie 1 FI-36240 KANGASALA FINLAND Tlf.: + 358 20 1285 200 Fax: + 358 20 1285 530 03.09.2004 Email: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm)

SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm) Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 22.12.2011 Internet: www.labkotec.fi SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm) Alarmenhed med SET/DM3AL-

Læs mere

Labko SET Fedtudskilleralarm

Labko SET Fedtudskilleralarm Wavin-Labko Oy Labkotie FI-60 KANGASALA FINLAND Tlf: + 8 0 8 00 Fax: + 8 0 8 0 0.09.00 Email: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi Labko SET-000 - Fedtudskilleralarm Alarmanlæg til overvågning

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler KVF-104-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

HÅNDBOG Slamlagsføler

HÅNDBOG Slamlagsføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Slamlagsføler SLU-103-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller BETJENINGSVEJLEDNING NivOil / 230 V AC Alarmsystem til olie/-vandudskiller msa531-01_c LD HANDEL & MILJØ 25.05.2016 Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 3 Montering af følere 4 Konfiguration og elektronisk

Læs mere

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere