Nedstyrtede og nødlandede fly

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedstyrtede og nødlandede fly"

Transkript

1 1 Sønderborg Kommune 2. verdenskrig (12. marts 2013) Indledning Nedenfor følger spredte oplysninger om 2. verdenskrig i Sønderborg Kommune. Nedstyrtede og nødlandede fly...1 Bomber 2 Beslaglagte bygninger 13 Flygtninge.16 Andre hændelser.19 Modstandsbevægelse mm.26 Danske anlæg..28 Kilder..28 Nedstyrtede og nødlandede fly Gråsten (Årsbjerg), den 15. februar 1944, engelsk bombefly Den 15. februar 1944 om natten nødlandede et 4-motors engelsk bombefly i en frugtplantage i Årsbjerg ved Alnor. Flyet lagde sig til hvile mindre end 50 meter fra landevejen mellem Gråsten og Kruså (31). Det var et Halifax III fly med betegnelsen HX348 NP-O, fra 158 Squadron i Royal Air Force. Det var på vej hjem fra et bombetogt over Berlin. Alle 7 besætningsmedlemmer overlevede (9). De delte sig i 2 hold: Et på 3 mand og et på 4 mand. Det ene hold blev kort efter anholdt af en dansk grænsegendarm og ført til politiet i Gråsten. Herfra blev de overdraget til den tyske værnemagt. Gendarmen fik en reprimande fra gendarmeriets chef: Oberst S. B. Paludan-Müller (31). Det andet hold nåede på et tidspunkt til Hokkerup. Her hjalp nogle drenge dem og som tak fik de noget af piloternes medbragte chokolade. Drengene spiste det på en gang og kunne ikke sove i flere dage efter! Hvad mon der var i chokoladen? (8). Nogle dage senere blev de fanget i nærheden af Aabenraa og kom i tysk krigsfangelejr (31). Friske drenge fra Gråstenområdet indsamlede rester af flyet. Blandt andet stumper af plexiglasruderne der kunne brænde med sort røg. (5). Under landingen knuste flyet nogle bistader. På et af fotografierne kan man se løse brædder. Det kan være resterne af bistaderne (31). Efter flyet var landet kom der tyske soldater til med hvidlakerede hjelme. Ca. 1 km fra hvor flyet var landet lå der grønt flybrændstof i en vejgrøft. Der findes billeder af flyet hos Jørgen Møller i Skærbæk (9). Efter sigende kastede flyet en lang række brandbomber ved Holbøl Mark (se denne) (25). 1

2 2 Flyet smed 2 magnetiske miner ved Petersholm (Tørsbøl Skov). Se beskrivelse og foto fra 2005 af det ene hul. Efter flyet var nødlandet og tyske soldater kommet til stedet blev der posteret en tysk vagtpost ved vraget. Han talte dansk men havde alligevel problemer med at holde alle de nysgerrige væk (33). Flyet gik igennem et læhegn ind til frugtplantagen hvor det landede. I mange år efter kunne man se profilet i læhegnet (31). I dag kan hullet i hegnet kendes på en række store poppeltræer der blev plantet i hullet. Gråstenområdet den , tysk Bü 181 Efter sigende nødlandede et tysk luftwaffe-fly under krigen i Gråstenområdet. Det var en Bü 181 der landede den på grund af brændstofmangel. Besætningen var på 2 mand som landede uskadte (4). Lokalhistorisk arkiv i Gråsten kender intet til denne nødlanding. En månelys og blæsende nat under krigen hørtes fly der kredsede over Tørsbøl. Rygtet sagde senere, at det var tyske fly hvor piloterne troede at lysene ved grænsen markerede en landingsbane. Muligvis er det et af disse fly der er nødlandet i Gråsten området efter at være løbet tør for brændstof (8). Nørreskoven på Als den , 2 amerikanske Halifax-bombefly Et af flyene tabte tilsyneladende en bombe i Fjordmosen. Bombehullet ses stadig tydeligt. Bomber Gråstenområdet 14 sprængbomber og ca. 700 brandbomber flere steder (1). Stort allieret bombeangreb mod Flensborg by. Angrebsstyrken bestod af 118 fly. På grund af dårligt vejr ramte mange fly langt ved siden af byen. I Gråsten kommune faldt der bomber flere steder. 11 sprængbomber ved Ladegård, hvoraf de 3 var forsagere. 3 ejendomme blev beskadigede 3 sprængbomber ved Rode skov. 2 ruder blev sprængt 421 brandbomber ved Kværs, hvoraf de 6 var forsagere. 2 ejendomme blev beskadigede (1). 300 brandbomber ved Kværs Ladegård. Ladegården blev stærkt beskadiget 3 længer nedbrændte (1). Omkring Kværs brændte det mange steder. Ved bombenedslagene fløj vinduerne op og gardinerne flagrede ud. Der blev skudt fra flakbatteriet i Kollund (10). Ved flere lejligheder fløj de allierede fly så lavt at man kunne se piloterne i cockpittet (10). 2

3 3 Side 6 fra en fotorapport som den navnkundige spejderleder Otto Rasmussen ( O.R. ) i Gråsten lavede om forskellige bombeskader i Gråsten og omegn natten mellem den 18. og den 19. august (Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By og Egn). 3

4 4 Side 7 fra samme rapport som ovenfor. 4

5 5 Et af billederne fra ovennævnte rapport. Desværre vides det ikke hvem personen er. Ved Gråsten faldt der bl.a. bomber ned på den daværende Trekant på Slotsbakken, en stor bombe i Roden Skov og en mindre ved Gråsten Teglværk (70) Tørsbøl 2 magnetiske søminer (8). Det engelske Halifax bombefly der nødlandede på denne dato ved Rinkenæs - Alnor nåede inden nødlandingen at smide 2 magnetiske søminer ved Tørsbøl. Karlen på gården Petersholm ved Tørsbøl hørte minerne komme hvislende gennem luften og 2 smeld da de ramte jorden. Den ene blev kort efter fundet i Tørsbøl skov (bombehullet findes endnu se fotos fra 2005), mens den anden trods ihærdig indsats fra CF og politi ikke kunne findes. Først hen på sommeren 1944 blev den opdaget i et vandhul af gårdejeren på Petersholm (Gerhard Schmidts far).. Der kom tyske soldater fra Esbjerg for at demontere minerne. Den første i Tørsbøl Skov mine var ikke skarp, hvorimod minen i vandhullet var aktiveret ved nedslaget. Da den skulle demonteres blev alle vinduer i Tørsbøl beordret åbnede for at modvirke at de skulle sprænges af lufttrykket hvis minen eksploderede. Samtidigt blev togtrafikken standset på jernbanen. Minerne var ca 4 meter lange og ½ meter tykke. De havde monteret faldskærm i den ene ende. De var beregnet til først at blive aktiverede når de ramte havoverfladen. Der blev brugt afmagnetiseret værktøj til at demontere minerne. Gerhard Scmidt har muligvis et fotografi af minerne. Se kort fra Gerhard Schmidt over hvor bomberne røg ned (8). Peter Petersen fra Tørsbøl skriver i sine erindringer: En nat, hvor der var overflyvninger, stod jeg ved loftsgavlens vindue og så mod øst. Pludselig lød det, som blev der kastet et par skovlfulde grus mod vinduet, og det var, som blev jeg presset tilbage i rummet. Østpå lyste det, og det bragede voldsomt bag skoven. Det viste sig at der var faldet en lufttorpedo og et par store bomber øst for Tørsbøl Skov. Flere kreaturer, som var tøjrede 5

6 6 på en mark, var blevet dræbt og slynget langt omkring grimernes lænker var trængt langt ind i dyrenes hoveder. En kornmark var blevet jævnet som havde en vejtromle kørt over den. Landmand Christian Jensen og hans kone var brat blevet vækket. De troede, at huset var ved at falde sammen over dem. Og det er forståeligt. Det viste sig, at taget på den nybyggede ejendom af lufttrykket var blevet løftet et par meter i vejret, og derpå klasket ned over bygningen igen. Kun fordi ejendommen lå i ly af skoven, var den ikke blevet væltet. Uden ly af skoven ville Tørsbøl by ligeledes være blevet meget slemt medtaget. (34). Peter Petersen skriver desuden om slagter Elley i Kværs: Slagter Elley, der var tysksindet, sagde engang til far: Det er forfærdeligt, som de englændere smider bomber i Tyskland og dræber både kvinder og børn de skulle ordentlig rystes, de forbistrede englændere! Ja, men så må du op i luften og ryste dem, og ikke stå her på jorden og skælde ud. Tænk på, at englænderne også sætter deres eget liv på spil tror du, at de gør det for sjov? Nej Nej Peter! Og jeg vil heller ikke kæmpe med dem i luften. Peter Petersens far hed også Peter Petersen. Han døde i Tørsbøl den 17. januar 1943 (34) Knudsmade (Knudsmaj) 2 sprængbomber og ca. 20 brandbomber (53). Den 23. marts 1944 (38) røg der to sprængbomber og ca. 20 brandbomber ned på strandengen Knudsmade mellem Rønshoved og Stranderød. Den ene sprængbombe eksploderede mens den anden borede sig dybt ned i strandengen uden at eksplodere (52). Efter sigende var bomberne kastet af et allieret fly der var blevet ramt af tysk antiluftskyts i Kollund Flak. Flyet fortsatte over mod Holnis syd for Flensborg Fjord hvor det endnu en gang blev beskudt. Denne gang af en tysk ubåd tilsyneladende uden at blive ramt (53). 6

7 7 Bombehullet fra den eksploderede sprængbombe er markeret på fotografiet. Den anden sprængbombe røg ned i engen sydvest for. (Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen Udsnit af E ). Detonationen var voldsom. Det gav et stort hul på godt 10 meter i diameter og flere meter i dybden. Husene i nærheden fik sprængt mange vinduer og en del tagskader (20, 24, 54). Selv i Rønshoved, mere end 1 km væk skete der skader. Således knækkede lufttrykket flagstangen ved gården Fjordvej 101! (24). Huset der lå tættest på eksplosionen, Knudsmade 7, fik taget så skadet at det måtte skiftes. Det gamle tag blev puttet i sprænghullet (53). Siden blev hullet gennem årene fyldt op med alskens affald og overskudsjord så der i dag kun er en mindre lavning tilbage i engen (54). 7

8 8 Bombehullet med Knudsmade 7 bag ved. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). Det næsten opfyldte sprænghul ses forrest med nogle grene i. I baggrunden ses huset Knudsmade

9 9 I det hul hvor forsageren var røget ned, prøvede drengene i området om de kunne nå ned til bomben ved at stikke lange pinde i hullet. De vidste godt at det kunne være farligt så de fortalte ikke forældrene om det. Forsageren er aldrig blevet fjernet og ligger stadig i engen (52). Knudsmade 7 den 24.marts 1944 dagen efter bombenedslaget. Alle vinduerne er sprængt og de fleste af tagstenene blæst ned. Man er allerede ved at reparere skaderne. Postbudet er på besøg. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). Ved eksplosionen røg der et sprængstykke tværs igennem husmuren i Knudsmade 7. Peter Hansen Petersen, sad inde i huset og var i samme øjeblik sunket lidt sammen da sprængstykket kom bragende hen over hovedet på ham og ødelagde en trappegelænderkugle uden at skade Peter Hansen. 9

10 10 Vinduerne repareres. Knudsmade 7. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). Knudsmade 7. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). 10

11 11 Også indvendigt i huset skete der skader. Glasskårene fløj ind over stuebordet fra vinduet. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). Også de to huse øst for Knudsmaj fik svære skader på vinduer og tag. Huset til venstre er Knudsmade nr. 13 og huset til højre er Knudsmade nr. 17. I dette hus boede Adolf Conrad Kalk med sine bedsteforældre Christian Hinrichsen og hustru. Billedet er taget mod vest. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). 11

12 12 Knudsmade 13 med skader på tag og vinduer. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). Det sidste foto i denne fine billedserie er af Knudsmade nr. 17 hvor tagskaderne tydeligt ses. (Foto: Jens Ernst Petersen, via hans søn Ole Ernst Petersen). Ukendt dato Buskmose, tjenestejorden syd for Buskmosehus, 12

13 13 2 sprængbomber. Ifølge skovløber Peder Callesen skulle der være røget to sprængbomber ned på tjenestejorden under krigen. De eksploderede (32). Ca Knudsmade (Knudsmaj) Hornmine Der blev ca fundet en ueksploderet hornmine på Knudsmade (54). Beslaglagte bygninger Adsbøl skole Var beslaglagt Sikkert med flygtninge (29). Augustenborg, Slotshotellet var beslaglagt en periode (29). Bovrup, Peter Albrechtsen Stedet var beslaglagt (29). Avnbøl Kro Den Gamle Kro (Wilhelm Marquardt) var beslaglagt fra den til den Den blev brugt som flygtningelejr (29). Broager, Biografen I Landsarkivet for Sønderjylland findes der en større sag om hvordan biografindehaveren kæmper for at undgå beslaglæggelse af biografen (kasse 432, 1945) (29). Broager, Forsamlingsgården Broager Sogns Forsamlingsgård i Broager blev i 5 uger i begyndelsen af 1943 belagt med russiske krigsfanger og en tysk bevogtningsenhed samt heste opstaldet i cyklestalden (42). Beslaglagt (29). Broager Skole Skolen var beslaglagt som kaserne for tyske soldater (29). Skolen blev igen beslaglagt fra sidst i november 1944 til maj 1945 (64). Egernsund, Hotel Egernsund, Hans Peter Eriksen Der blev lejet værelser og lokaler og Hotellet var beslaglagt i perioder i tiden (29). Egernsund Skole Skolen var beslaglagt til soldater (142 soldater) samt i perioder til ukendt formål (29). Sandsynligvis i den sidste periode, i 1945, var det den ene halvdel af skolen som blev brugt til indkvartering for de tyske soldater. Skolebørnene måtte rykke sammen i den anden halvdel. Soldaterne havde ammunition stablet op på skolens gårdsplads (47). 13

14 14 Fynshoved, Danebod Højskole Skolen var belagt med tyske soldater en periode under krigen (62). Gråsten, Gråsten Skole Der var under krigen indkvarteret krigstrætte italienske soldater i gymnastiksalen på skolen. En dag lavede eleverne sneboldkamp med de italienske soldater. Eleverne trængte soldaterne tilbage mod gymnastiksalen. Det var der en tysk officer der ikke brød sig om, så han greb efter sin pistol og stoppede sneboldkampen. Imens så lærerne, godt nervøse, til fra lærerværelset (33). Der blev bygget en ny fløj i forlængelse af hovedbygningen og syd for denne i Den har høj kælder der blev indrettet til beskyttelsesrum. Der blev sat en væg op udenfor kældervinduerne af 2 lag brædder med grus i midten. Den var ca. ½ m bred og 2 m høj. Under luftalarm blev alle lærere og elever samlet i dette rum (33). Gråsten, Hotel Gråsten, Anna Petrea Johansen Hotellet var belagt med 15 tyskere i den lille sal samt med 40 mand i den store sal Hotellet var beslaglagt (29). Gråsten, Kraaghs Hotel, A. Kraagh (også kaldet Kraaghs Gæstgiveri) Hotellet blev beslaglagt (29). Kort før den 27. juli 1945 bliver hotellet tømt for flygtninge. Der er ca. 30 personer som bliver flyttet til Grøngrøft (15). Kegnæs, Hjortholm, Ingeniør Klaudi Wist fra Tønder Marinen beslaglagde 1 rum på gården ? (29). Kværs, Forsamlingshuset Var beslaglagt (29). Kværs, Præstegården Blev beslaglagt Belagt med 45 soldater (29). Kværs Skole Skolen (2 klasseværelser samt gymnastiksalen) var beslaglagt (29). Mommark Færgekro Var beslaglagt fra den til den jfr. Et tysk dekret fra den Først fungerede den som tysk kaserne, derefter som flygtningelejr for russiske krigsfanger (29). Nymølle Kro i Guderup (tre dobbeltværelser) Var belslaglagt fra den til den (29). Rinkenæs, Benniksgård Gården var beslaglagt af værnemagten i en periode (22). Rinkenæs, Stenvej, Sukkertoppen - det høje hus Her boede der tyske soldater (22) 14

15 15 Rinkenæs, gårdmand Hans Knutz På gården boede der tyske soldater (22). Skelde Mark, det tyske vandrehjem Marinen i Sønderborg lejede vandrehjemmet til underbringelse af et Marinedienststelle den 1. januar 1944 (29). Sønderborg, følgende bygninger var beslaglagt (29): Sted Hvad Dekret af eller periode Kilde Dybbøl, baghus Tilhørende fabrikant Carl Brandt fra Düsseldorf Teknisk Skole og den Askovhus og den Barak på værftområdet og den Barak ved Sønderborg Slot og den Væveskolen og den Villa Du Platzgade Sønderborg Statsskole Ahlmannsskolen Oliemøllen 1 lagerrum Håndværkerskolen 60 lokaler, gymnastiksal og spisesal KFUM s bygning Løkken og den værelser Ungdomshjemmet Ringridervej Værelser på 1. og sal Hertug Frederiks Skole Hotel Sønderborghus Hal Ejet af F.A. Knudsen, Østergade Sankt Jørgens Skole Hotel Sønderborghus var beslaglagt fra den til den Den blev sandsynligvis brugt til tyske flygtninge (29). Centralhotellet var beslaglagt fra den til den , sandsynligvis til tyske flygtninge (29). Hotel Alhambra var beslaglagt i en periode (29). Sønderborg, følgende skoler var beslaglagt (28): 15

16 16 Sted Periode Hvem Ahlmannskolen Tysk militær og flygtninge Reimersskolen ? Sct. Jørgens skole Flygtninge Hertug Frederiks skole ? Tysk militær og flygtninge Flygtninge Der var indkvarteret tyske flygtninge mange steder i kommunen i krigens sidste tid og i den første periode efter krigens ophør. Als, flygtninge En særlig slags flygtninge var de såkaldte K.L.V.-børn (Kinder-Land-Verschickung). Det var børn fra storbyerne, især Berlin, der p.g.a. bombefaren var evakueret til lejre på landet i Tyskland. Da krigen nærmede sig disse egne blev de evakueret til 7 lejre på Als og på Koldingegnen samt til Oksbøl og en lejr i Kolding by. I sommeren 1946 blev en del af dem samlet i Vingstedlejren (26). Bovrup, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 71 tyske flygtninge (27). Broager, Den Tyske Skole Den Tyske Skole var beslaglagt og blev brugt til flygtninge fra den til den (29). Lejren blev ledet af Statsskovfoged Troels Trier Mørk (27) og den tyske lejrchef hed hr. Aretz. Kontaktpersonen i Dansk Flygtningetjeneste var lektor Bach fra Sønderborg Statsskole. Om dagen stod en dansk CB er ofte vagt ved indgangen. Han hed Sørensen. Da en større gruppe flygtninge kom til skolen kort efter befrielsen blev de fordelt i klasseværelserne med 25 personer i hvert værelse. Der var ikke pigtråd omkring lejren og flygtningene kunne færdes frit i lokalsamfundet. Kort efter befrielsen blev der etableret undervisning for børnene af nogle tyske lærere blandt flygtningene. Desuden blev flygtningene undervist i dansk af en lærer udefra. Undervisningsmaterialer kom fra Dansk Flygtningetjeneste. Kontaktpersonen til Dansk Flygtningetjeneste, lektor Bach, kom regelmæssigt og fortalte historier, viste film og sørgede for at flygtningene havde undervisningsmaterialer samt materialer til forskelligt hobbyarbejde (46). Lejren var det eneste sted i Broager Kommune hvor der var indlogeret tyske flygtninge den 1. januar På det tidspunkt var der 102 flygtninge (27). Lejren blev nedlagt i februar/marts 1947 og er i dag tysk børnehave. Nogle eller alle flygtninge blev flyttet til lejren på Hørup Klint da lejren blev nedlagt (46). Gråsten: I Gråsten var der bl.a. flygtninge i Kraaghs Hotel og på Grøngrøft. Se ovenfor under beslaglagte bygninger, Kraaghs Hotel. Gråsten, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 109 tyske flygtninge (27). 16

17 17 Gråsten, den tyske børnehave Den 1. januar 1946 var der 39 tyske flygtninge (27). Gråsten, flygtningeskib Omkring april måned 1945 lagde et skib til havn i Gråsten med tyske flygtninge. De fik mad på Den Gamle Kro og en del af dem blev indkvarteret på den tyske skole i Gråsten (12). Guderup Leder driftsbestyrer Munck Jørgensen. Der var 20 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Guderup: Den Tyske Skole var beslaglagt til flygtninge fra den til den (29). Hokkerup, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 60 tyske flygtninge (27). Hørup Klint Ved årsskiftet 1945/1946 blev der indrettet plads til flygtninge i lejren (26). Der var ca flygtninge på klinten. Dem der boede i de 7 oprindelige huse boede nogenlunde godt. De øvrige boede i barakker hvor standarten var ringere. De var af størrelse lige fra hønsehuse til barakker så store som dem i Frøslevlejren. Flygtningene kom med skib til Sønderborg og skulle så derfra gå ud til de forskellige lejre, uanset hvor gamle og svagelige de var (56). Leder J. Jørgensen. 771 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Høruphav Der var flygtningelejr i det område der nu udgøres af Skovhøj og Toftehøj (56). Kegnæs: Den Tyske Privatskole var beslaglagt fra den til den Den blev sandsynligvis brugt til flygtninge (29). Kværs I Kværs var flygtningene indkvarterede i kroen, præstegården og i forsamlingshuset. Der var flere som døde under opholdet i Kværs. De er begravede på Kværs kirkegård (10). Kværs, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 39 tyske flygtninge (27). Lønsømaj Kro var beslaglagt af tyskerne fra den 1. august 1945 til indkvartering af tyske børn (29). I en periode var der to hele skoleklasser fra en skole i Østpreussen inkl. lærere i alt ca. 50 (59). Efter den 5. maj 1945 blev den brugt til tyske flygtninge generelt (29). Leder lærer Jørgen Christiansen. Der var 44 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Majbøl Tyske Privatskole Skolen var beslaglagt fra den til den (29). Leder brandinspektør H. Petersen. 99 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Nordborg Leder var lærer Christiansen. Der var 40 flygtninge den 1. januar 1946 (27). 17

18 18 Nordborg, Det Danske Forsamlingshus Det var indkvarteringssted for flygtninge fra den til den (29). Nordborg, Hotel Harmonien (i dag: Nordborghus) Salen var en periode beslaglagt til flygtninge. Leder var lærer Christiansen (59). Efter befrielsen var det tysk privatskole. Nordborg, Hotel Union Bygningen var en periode beslaglagt til flygtninge. Leder var lærer Christiansen (59). Tæt ved Slottet lå det nu afbrændte Hotel Union. Her var der anbragt tyske flygtninge, og det forekom jævnlig at der kom soldater med søde sager til dem. Når en flygtning blev syg hændte det at de fik assistance fra Slottet. Selvom de danske læger havde fået en slags forbud mod at yde lægehjælp til flygtninge, så ydede den lokale læge også hjælp, når det var nødvendigt (61). Nordborg, Nørherredhus Salen var en periode beslaglagt til flygtninge. Leder var lærer Christiansen (59). Nordborg Kommuneskole var belagt med flygtninge fra den til den (28). Skoleinspektøren på skolen hed under krigen Christian Warncke. Han fik orlov fra skolevæsenet fra vinteren og et 1½ år frem. Han blev efter sigende leder af undervisningen af flygtningene i Jylland. Han blev efter denne orlov igen skoleinspektør på skolen (59). Nordborg Tyske Skole Der var flygtninge de sidste 14 dage før kapitulationen (60). Soldaterne fra stillingen på Nordborg Slot bragte en række fornødenheder til flygtningene, bla. mad og sæbe. Der blev også samlet ind fra private tysksindede hjem (60). Flygtningene bestod primært af unge mennesker og især af piger. De danske drenge der gik forbi kastede lange blikke efter de søde piger. Specielt var der en skøn rødhåret pige som flere endnu mindes. Det hændte at pigerne smuttede ud igennem huller de fik lavet i hegnet der omkransede skolens område. Så var de en tur i byen. En tidligere tandlæge i Nordborg som nu er død var under krigen CB-mand. Han stod vagt ved skolen. Det lykkedes ham at bytte sig til nogle frivagter så han kunne servicere en af flygtningepigerne (59). Notmark Leder driftsbestyrer Munck Jørgensen. Der var 31 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Nørreskoven Skovkroen var en ganske speciel flygtningelejr. Pr 1. november 1945 var der samlet 78 ikke-tyske flygtninge på kroen (26). Oksbøl Kro Blev brugt som flygtningelejr. Leder var lærer Christiansen (59). Rinkenæs 18

19 19 I Rinkenæs var der bl.a. flygtninge i den tyske skole. Der lå en baraklejr ved Rinkenæshus (forsamlingshuset). Den var muligvis bygget af den tyske værnemagt og muligvis var der flygtninge i den. Selv om ingen husker det klart. Der findes en opgørelse fra maj 1945 der angiver flygtningetallet i Gråsten (som nok inkluderer både Kværs og Rinkenæs) til personer fordelt til 20 forskellige steder (en del var nok privat indkvarteret hos medlemmer af det tyske mindretal) (26). Tyske soldater fra kampene i Rusland var indkvarteret som flygtninge på Benniksgaard. Der var en kort tid opsat barakker til dem (30). Rinkenæs, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 42 tyske flygtninge (27). Skovby Leder driftsbestyrer Munck Jørgensen. Der var 46 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Sønderborgområdet I Sønderborgområdet var der indlogeret tyske flygtninge følgende steder den 1. januar 1946 (27): Sted Leder Antal flygtninge Askovhus Sygehus 181 Hotel Strand Brandinspektør H. Petersen 204 Hert. Fr. Skole Brandinspektør H. Petersen 320 Tyske Hus Brandinspektør H. Petersen 251 Logen Brandinspektør H. Petersen 114 Aabenraavej Brandinspektør H. Petersen 114 Sønderborg, Logen kaldtes også St. Jon. logen eller frimurerlogen Den Faste Borg. Den lå på Herman Bangsgade 5. Den var beslaglagt af værnemagten, sikkert til militære formål fra den 1. oktober 1944 til kapitulationen. Derefter blev logen brugt til indkvartering af tyske flygtninge indtil den 13. februar 1946 (29). Sønderhav, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 19 tyske flygtninge (27). Ullerup, den danske skole I skoleåret havde værnemagten beslaglagt skolen i 39 dage (til flygtninge?) (15). Fra den maj 1945 blev skolen brugt til flygtninge (15). Ullerup, den tyske skole Den 1. januar 1946 var der 46 tyske flygtninge (27). Østerby Leder driftsbestyrer Munck Jørgensen. Der var 43 flygtninge den 1. januar 1946 (27). Andre hændelser Dynt Mølle 19

20 20 En dag kom der ca. 100 heste med Kosakker til at passe på dem. De blev indkvarteret i staldene i Dynt Mølle hvor hestene stod tæt. Efter sigende skulle de slet ikke have været til Broagerland. De havde taget fejl af Broager og Roager! (57). Egernsund, skibe i havnen Der lå på et tidspunkt enmandsubåde i havnen i Egernsund. Da krigen sluttede lå der et stort krigsskib for anker ud for Matzens Teglværk. Vera Schröder: Min tyske mand sendte mig ned til nogle tyske soldater med nogle ting den 4. maj 1945 i mørkningen. Der var udgangsforbud men jeg gik af sted alligevel. Da jeg kom til nabohuset, hallen der hørte til Matzens teglværk, var der åbent og andre folk gik derind. Jeg fulgte med for at se hvad der foregik. Der var fuld gang i varebytning. Soldaterne fra krigsskibet byttede varer med lokale danskere. Et par dage senere mødte jeg en ung dansksindet dansker der boede lidt længere østpå end os ad Havnegade. Han havde en god tysk jakke på. Så han havde åbenbart også været nede at bytte! (44). I slutningen af krigen lå der en hel del tyske militærskibe og ubåde for anker i Nybøl Nor, Sildekulen og ved Egernsund. Muligvis for at ligge mere i sikkerhed for fjendtlige bombeangreb end hvis de lå i Flensborg Havn. I Sildekulen havde nogle af dem ankret op ved teglværkernes moler. Der var indkvarteret tyske soldater i flere af teglværkerne sandsynligvis fra skibene (47). Gråstenområdet, skader efter luftværnsskydning september 1942 (1). Denne nat fløj flere engelske mineudlægningsfly ind over det sydlige Jylland. I forbindelse med skydning efter flyene skete der 4 skader i Gråstenområdet på materiel eller ejendom. Gråsten, tysk kontrolpost I en periode under krigen var der tyske, senere østrigske soldater ved den daværende trekant på Slotsbakken som kontrollerede danskeres Ausweiss når de skulle ned til Gråsten (70). Gråsten, Himmler Efter sigende opholdt Heinrich Himmler sig i Gråsten i dagene omkring kapitulationen (17). Gråsten, den tyske skole Måske den største begivenhed for det tyske mindretal indenfor skolevæsenet under krigen i Danmark var indvielsen af den store nye tyske skole i Gråsten. Det foregik i 1942, og en række tyske koryfæer var til stede. Bl.a. dr. Best. Begivenheden startede med stram march gennem byen (28). I øvrigt var den tyske skole i Gråsten den af 31 skoler i Aabenraa Amt der i længst tid var beslaglagt af det tyske militær (15 måneder) (28). Gråsten, enmandsubåde i Sildekulen Der var i krigens sidste del regelmæssigt opankret enmandsubåde i Sildekulen (36). 20

21 21 En af de første dage efter befrielsen (sandsynligvis) fik Gråsten Havn besøg af flere miniubåde af den meget effektive type Seehund. Mini-ubådene hørte til K-Verband (Kommando der Kleinkampf-Verband) under Lehrkommando 300 der holdt til og trænede besætningerne i Neustadt i Holstein. Stedet havde kodebetegnelsen Neukoppel. På grund af krigssituationen stoppede K-Verband træningen med Seehunde den 27. april Mini-ubådene sejlede i konvoj fra Neustadt via Eckernförde til Gråsten sammen med marinetrawlerne KFK 203 ført af Lt. Otto Klähn, KFK 204 ført af Lt. Alfred Laon og nogle air-sea redningsbåde. De blev beskyttet af to hjælpeskibe Frida Horn ført af Kptlt. Hugo Holm og Meteor, VP båd VS 517 ført af Kptlt. Paul Masch. Danskerne gav dem ikke adgang til havnen og de sejlede tilbage til Neustadt. De overgav sig til sidst til de allierede i Surendorf (65). Gråsten, skolens gymnastiksal beslaglægges Dette kan være sket i 1942/43 hvor soldaterne samtidigt parkerede mange lastvogne og pansrede køretøjer på skolens sportsplads (70). Gråsten, tyske soldater ved Gråsten Slot I december 1944 kom en lang række køretøjer til Gråsten hvor de gjorde ophold ved Gråsten Slot (68). Soldaterne blev indkvarteret på Gråsten Slot (70) Det drejede sig formentlig om en til to delinger af 6. SS-Gebirgs Division Nord (69). Denne division havde kæmpet i Finland men trak sig tilbage i september De marcherede derefter km til Mo i Rana i Norge hvor de ankom i november 1944 (66). Herfra fortsatte de til Moss i Norge hvorfra de tog færgen til Århus (67). Her samledes de og fortsatte til Alsace i Frankrig lige før nytårsdag. Få dage senere kom dele af divisonen i i kamp med amerikanske tropper (66). En mindre del tog fra Århus til Gråsten og Egernsund (67) hvor de ankom kort før jul. De var ikke i byen mange dage før de forlod den igen mod Alsace (67). De tyske lastbiler blev skarpt bevogtet, men det lykkedes efter sigende nogle drenge der kaldte sig for Slotsbanden at komme så tæt på bilerne at de fik hældt både sand og sukker i brændstoftankene. Slotsbandens leder var slotsbetjent Heine Bruhns ældste søn, Jens Bruhn, der boede i en lejlighed i stueetagen i kirkefløjen på Gråsten Slot (70). 21

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel.

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. 9. april 1940. En af mine tidligste erindringer er tyskernes besættelse.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: "Maskerne Falder"

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: Maskerne Falder Breaking News: Sensation I dag den 9. April 2012 er det 72 år siden: Historien er stadig besat - befri de båndlagte arkiver i Rigsarkivet... "Overlærer Petersen" solgte Danmark den 17. marts 1940... Danmark

Læs mere

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010)

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) REJSEAVISEN5 Familie Rask Hansen s rejseavis Rushmore Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) Efter vi havde kørt ca. 100 km kom vi endelig til Mount Rushmore. Mount Rushmore, er en klippe,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Brodersby - Missunde Missunder Fährstraße, 24864 Brodersby Geokoordinater: Latitude 54.523438 Longtitude

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern.

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. En Lancaster bombemaskine havde den 13. marts 1945 været på mineudlægningstogt over Kattegat. Da flyet var på vej tilbage mod basen i England, blev

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere