PRAKTISK HJÆLP 4 201

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISK HJÆLP 4 201"

Transkript

1 2014 PRAKTISK HJÆLP

2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Formålet med den praktiske hjælp er: At fremme borgerens mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, således at borgeren kan fungere bedst muligt i eget hjem. Praktisk hjælp gives således, at borgeren i videst omfang selv deltager aktivt i udførelsen af opgaverne. Hjælpen gives ud fra hjælp-til-selvhjælpsprincippet, hvilket betyder, at der ikke kan bevilliges hjælp til opgaver som husstanden selv kan løse. Der ydes hjælp til rengøring hos borgere, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv eller meget vanskeligt kan udføre opgaven. Borgere der efterspørger hjemmehjælp og samtidig har et træningspotentiale vil blive tilbudt hjemmetræning som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens funktionsniveau og om der fortsat er behov for hjælp.

3 Omfanget af den praktiske hjælp, som borgeren er berettiget til, vurderes ud fra en individuel faglig bedømmelse. Ved vurdering af borgerens behov vil der blive lagt vægt på: Hvad kan borgeren selv gøre? Er der nogen i husstanden eller omgangskreds, som kan hjælpe med nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan borgeren klare selv med et hjælpemiddel, træning eller ændret boligindretning? Hvorvidt borgeren kan få hjælp vil altid bero på en konkret og individuel vurdering og ikke på grund af alder. Hvad kan indeholde Når det er vurderet, hvilken hjælp borgeren er berettiget til, visiteres den praktiske hjælp i pakker. Indholdet af pakken tildeles ud fra borgerens behov og funktionsniveau. Når borgeren har valgt en leverandør, aftaler leverandøren med borgeren, hvilken hjælp der aktuelt er behov for. Hjælpen vil typisk ydes til de rum borgeren benytter dagligt. Hjælpen ydes som udgangspunkt i et areal på 65 m 2. Udover til den grovere rengøring, har borgeren i forlængelse af den visiterede rengøring 15 minutters tilvalgstid, som kan anvendes efter borgerens ønske. Betingelsen er, at opgaven skal kunne foregå arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Fleksibel hjemmehjælp Ifølge Lov om social service 94 a har borgeren mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

4 Borgeren kan aftale med hjælperen, at tiden kan bruges på noget andet. Det er hjælperen, der kommer i hjemmet, der vurderer i hvilket omfang det er forsvarligt at bytte. Der kan ikke overføres ubrugt tid fra gang til gang. Der er ikke en fast ramme for, der kan byttes til. Dog skal Arbejdsmiljøloven overholdes. Den ombyttede hjælp skal kunne udføres inden for den visiterede tid. Ønsker borgeren at bytte mellem personlig og praktisk hjælp forudsætter det, at borgeren er tildelt begge ydelsesformer. Har borgeren i forbindelse med frit valg af leverandør, både valgt at få hjælp fra den offentlige og en privat leverandør, kan der ikke byttes hjælp mellem de private og offentlige leverandører. Der kan ikke klages over den byttede hjælp. Leverandøren stiller de nødvendige rengøringsartikler til rådighed. Borger skal selv have brugbar støvsuger, evt. på hver etage. Varighed og hyppighed Hjælpen tildeles midlertidigt eller varigt. Der er ingen brugerbetaling. Midlertidig hjælp til rengøring visiteres for højest 3 måneder ad gangen. Varig hjælp til rengøring visiteres for højest 18 måneder ad gangen.

5 Rengørings ydes som udgangspunkt hver 14. dag i tidsrummet kl på hverdage. Kommunens kvalitetsmål Der går højst 4 uger fra henvendelsen vedrørende ansøgning om hjælp til visitator tager kontakt til borgeren for at aftale tid for hjemmebesøg. Den aftalte hjælp iværksættes senest 10 hverdage efter besøget. Hvis borgeren ikke får bevilget den hjælp der ønskes eller kun dele deraf, udarbejdes der en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår, hvilken hjælp der er bevilget. Arbejdet i hjemmet tilstræbes organiseret således, at borgeren har den / de samme hjælpere. Hvad orienteres borgeren om Hvordan sikres opfyldelsen af kommunens kvalitetsmål Hjemmet som arbejdsplads Borgeren orienteres om på hvilke tidspunkter hjælperne kommer for at udføre de visiterede ydelser. Når et planlagt besøg flyttes mere end en time orienteres borgeren. At der kan forekomme flytning af planlagte besøg. Erstatningsbesøg vil blive givet indenfor 5 hverdage. At der - efter forudgående aftale, som følge af helligdage, kan forekomme flytning af aftale om rengøring. Leverandørens medarbejdere har tavshedspligt og bærer navneskilt med logo fra leverandør. Der foretages løbende borger tilfredsheds undersøgelser. Når borgeren modtager hjælp, pleje eller støtte, er hjemmet personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at hjemmet som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og

6 sundhedsmæssigt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø forventes det: at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. at det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende flytter møbler, fjerner tæpper m.v. at der skal være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. at evt. husdyr i hjemmet skal være lukket inde, når leverandøren kommer for at udføre den bevilligede hjælp. at der ikke ryges, mens leverandøren opholder sig i borgerens hjem. I Jammerbugt Kommune er alle medarbejdere ligeværdige, uanset køn, hudfarve og nationalitet. Man kan derfor ikke fravælge hjemmehjælp på grund af medarbejderes køn eller etniske oprindelse. Dette gælder uanset om man vælger den private eller offentlige leverandør. Frit valg I henhold til Lov om social service 91, stk. 4, er der mulighed for at vælge mellem de leverandører, der er godkendt af Jammerbugt Kommune til at udføre den hjælp, der er truffet afgørelse om. Formålet er, at borgeren får indflydelse på, hvilken leverandør der skal udføre. Hvis borgeren både er bevilliget hjælp til personlig pleje og til praktisk hjælp, har man mulighed for at vælge én leverandør til udførelse af personlig pleje, og en anden leverandør til udførelse af praktisk hjælp.

7 Man kan finde information om de godkendte leverandører i deres informationsmateriale som borger kan få hos Kommunens visitatorer. Det er Kommunen, som sørger for aftaler og afregninger med de godkendte leverandører. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør af hjemmehjælp skal man kontakte Kommunens visitatorer. Der er som hovedregel løbende måned + 30 dages opsigelsesvarsel ved skift af leverandør. Indtil da vil borgeren få som hidtil. Borgeren kan selv udpege en person til Hvis kommunen ikke kan stille til rådighed Leverandørens forpligtelser Ifølge Lov om social service 94 kan borgeren selv vælge at udpege en person til at udføre. Den pågældende person skal godkendes af Kommunen og der laves en kontrakt med Kommunen. Ifølge Lov om social service 95 stk. 1, kan Kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp som borgeren selv antager. Leverandøren har pligt til at underrette visitator om borgerens funktionsniveau. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro

8 Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen Kontakt til visitator Socialafdelingen Borgervænget 12, 9460 Brovst Visitatorer Telefontider Mandag - fredag Postadresse Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Noter

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere