VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISITATION TIL PLEJEBOLIGER"

Transkript

1 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015

2 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Plejeboliger tildeles ældre med varig og betydelig nedsat funktionsevne. Plejeboliger dækker borgerens behov for en bolig med særlig indretning og for at få en omfattende pleje. At sikre egnede boligtilbud til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende pleje, omsorg og socialt samvær. Borgere i Jammerbugt Kommune er i henhold til gældende lovgivning ansvarlige for egen boligsituation, men ved særlige behov kan man søge en plejebolig. Ved tildeling af en plejebolig tages der hensyn til, hvordan borgeren klarer hverdagen med hensyn til: Personlig pleje Praktiske opgaver Hvordan borgeren færdes i og uden for sit hjem Borgerens mentale og psykiske situation Borgerens sociale relationer Borgerens aktuelle helbredstilstand Borgerens nuværende boligsituation Der bliver i vurderingen lagt vægt på om: Borgerens funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for personlig pleje og/ eller omsorg de fleste af døgnets timer. Borgerens psykiske funktionsevne er nedsat

3 i en sådan grad, at der er behov for guidning og hjælp til at strukturere døgnet og de daglige gøremål. Borgeren har behov for et beskyttet miljø, som ikke kan tilgodeses i den nuværende bolig. Nuværende bolig begrænser borgerens mulighed for at modtage pleje på grund af krav til et sikkert arbejdsmiljø for personalet. Alder og ensomhed er ikke i sig selv kriterier for at få en plejebolig. At den nuværende bolig er for stor, eller haven er blevet uoverskuelig er heller ikke kriterier for at få en plejebolig. Hvordan søger man en kommunal plejebolig Hvad er kommunens kvalitetsmål Ansøgningsskema fås ved henvendelse til: Borgerservice tlf.: (ma- ons 10-14, to 10-17, fre 08-13) Visitator tlf.: (man-fre 08-12) Når ansøgningsskemaet er indsendt, går der højest 10 hverdage før en visitator fra Myndighedsafdelingen kontakter borgeren for at aftale et visitationsbesøg. Borgeren kan invitere en pårørende eller en anden bisidder med til samtalen. Ved visitationsbesøget udfylder visitator sammen med borger en funktionsvurdering, som danner grundlag for behandlingen af ansøgningen i visitationsudvalget. Visitator kan have brug for at indhente oplysninger hos andre for at få sagen tilstrækkelig belyst. I disse tilfælde skal borgeren give sit samtykke først.

4 Ansøgningen vil blive behandlet på boligvisitationsmøde. Ansøgningen, funktionsvurderingen og evt. supplerende oplysninger, samt Jammerbugt Kommunes kriterier for visitation til en plejebolig danner baggrund for afgørelsen om tildeling af en bolig. Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet få skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en plejebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. (Læs mere under Hvad betyder dit valg.) Når der bliver en ledig plejebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største plejebehov. Der tages så vidt muligt hensyn til borgerens ønsker vedr. beliggenhed. Kun i det tilfælde, hvor der ikke er afgørende forskelle i behovet hos borgere på venteliste, tildeles boligen efter anciennitet på ventelisten. Bolig i en anden kommune/ ansøgere fra andre kommuner Plejeboliger i Jammerbugt Kommune Ansøgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en plejebolig, har ret til frit at vælge et lignende boligtilbud i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at pågældende borger også opfylder tilflytningskommunens kriterier for visitation til en plejebolig. Der vil således ske en visitation til bolig både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. Birkelse Plejecenter, Birkevangen 2, 9440 Aabybro ( ) Møllegården Plejecenter, Vestergade 9, 9460 Brovst ( ) Solbakken Plejecenter (alm. plejeboliger og demensplejeboliger) Park/Poppelvej, 9460 Brovst ( / )

5 Solgården Plejecenter (alm. plejeboliger og demensplejeboliger) Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev ( / ) Aabybro Plejecenter (alm. plejeboliger og demens plejeboliger) Vestergade 30, 9440 Aabybro ( ) Pandrup Plejecenter, Bredgade 101, 9490 Pandrup ( ) Hune Plejecenter, Hansensvej 2, Hune 9492 Blokhus ( ) Saltum Plejecenter, Nolsvej 10, 9493 Saltum ( ) Kaas Plejecenter (demensplejeboliger), Gammelgaardsvej 44, 9490 Pandrup ( ) Garanti eller Frit valg af plejebolig valget er dit Lovgrundlag Lov om Social Service 192a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, jf. 192 eller for en almen plejebolig, jf. 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Stk. 2 Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig efter reglerne i 58a i lov om almene boliger m.v.

6 Hvad betyder dit valg Når Socialafdelingen har godkendt dig til en plejebolig, kan du vælge: Garantiventeliste Om du vil have tilbudt en plejebolig i Jammerbugt Kommune, senest 2 måneder efter, at du er godkendt, eller Specifikke venteliste Om du selv vil bestemme, på hvilket plejecenter du ønsker at bo. Garantiventeliste Hvis du vælger at være på den generelle venteliste, er du omfattet af plejeboliggarantien, og Jammerbugt Kommune skal, jfr. lovgivningen tilbyde dig en plads indenfor 2 måneder, men du kan i så fald ikke selv vælge et bestemt plejecenter. Specifikke venteliste Hvis du vælger at være på den specifikke venteliste, er du ikke omfattet af plejeboliggarantien, men du har ret til, at vælge en bestemt bolig. Der vil i så fald ikke være en tidsfrist for, hvornår du får tilbudt en bolig. Hvis du opholder dig på en aflastningsplads Hvis du opholder dig på en aflastningsplads, og er blevet godkendt til en plejebolig, vil du blive betragtet som omfattet af plejeboliggarantien, og være på den generelle venteliste. Ønsker du imidlertid ikke den tilbudte bolig, kan du ikke fortsat være på aflastningspladsen, men du må flytte i eget hjem. Hvis du vælger at flytte ind i den tilbudte bolig, er du velkommen til efterfølgende at komme på den specifikke venteliste, indtil du får dit ønske opfyldt.

7 Ægtefælle Hvis du vil skifte venteliste Hvis en ægtefælle også ønsker at komme i en plejebolig som rask ægtefælle, kan I ønske bolig på begge ventelister. Du kan godt få et andet tilbud i ventetiden, hvis du har behov for det. Du kan til enhver tid ændre din beslutning om hvilken venteliste, du ønsker at stå på. Hvis du flytter fra den specifikke venteliste til den generelle venteliste, vil de 2 måneders garanti tælle fra den dato du skifter venteliste. Ægtepar boliger Klage På fire af kommunens plejecentre er der mulighed for at etablere en ægtepar stue, altså en lejlighed hvor begge ægtefæller kan bo i samme lejlighed. Der kan etableres en ægtepar stue på Solgården, Møllegården, Aabybro og Pandrup plejecenter. Der er kun en lejlighed på hver af ovennævnte plejecentre på i forvejen udpegede stuer. Hvis der er et ægtepar i en ægtepar lejlighed udelukker det ikke, at et andet ægtepar visiteres til samme plejecenter, men da bliver det på en stue til hver af ægtefællerne. Afgørelsen kan påklages Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt kommune Toftevej Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen.

8 Kontakt ved pers. fremmøde Kontakt til visitator Socialafdelingen, Stationsvej 20, 9460 Brovst Minna Mortensen Socialafdelingen Stationsvej 20, 9460 Brovst Telefontider Mandag fredag Postadresse Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Noter

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere