BilagØU_121119_pkt.10_01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_121119_pkt.10_01"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Indkomne høringssvar på hjemmesiden Hvilken genbrugsbeholder-løsning Dato foretrækker du? Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Hvor foretrækker du, at skraldemanden henter din(e) beholder(e) til genbrug? Ønsker du en mulighed for at komme af med batterier i genbrugsordningen? Kommentar Fornavn Efternavn Ja I skellet ude ved vejen Ja Er prisen for tømning (290,-) for 2- kammerbeholdere pr. stk eller samlet? I skellet ude ved vejen Ja To beholdere med to i Ja Jeg har læst jeres oplæg, men mangler information om hvem der betaler beholderen som jo er ret dyr. Vi har jo allerede tidligere investeret i både skraldestativ, beholder til aviser/flasker og ikke mindst til haveaffald. Jeg syntes godt om ideen med genbrug og hilser ordningen velkommen. Til gengæld syntes jeg, at det kan være problematisk hvis beholderen skal køres til/fra skel...ikke i dagligdagen, men omkring ferier hvor det jo vil være meget tydeligt, at der ikke er nogen hjemme. Endelig en kommentar til beholderen; jeg har krydset af at jeg foretrækker en 4-s beholder, men det er mest fordi man skal markere det ene eller det andet. Ret beset syntes jeg det er lige meget om man har en eler to beholdere stående. Syntes man skal vælge en løsning med den/de beholdere der mer mest :) J Kim Helle Nej Dennis Mehr Størup Lindahl Nielsen

44 Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Ja Vi tilhører grundejerforeningen Nymarken og har været med i forsøgsordningen. Det har fungeret tilfredsstillende inkl. batterikasse (godt). Det kunne være hensigtsmæssigt også med en ordning for afskaffelse af papkasser og papkarton, f.eks. mælkekartoner, vaskepulverkartoner mv. I skellet ude ved vejen Ja Hvis man væger 2-beholder system, så har man faktisk med den eksisterende beholder i alt 5. Fordelen ved dette system er, at man kan have flere slags affaldstyper. Er det kommunen der skal bestemme hvilke affaldstype det enkelte skal indeholde, eller er det op til den enkelte borger? Håber, at det er kommunen for at undgå forvirring og spild af resourcer ved uhensigtmæssigt fordeling. Birte + Poul Kim Mikkelsen Ja Mads Larsen Ja Erik øager Nielsen I skellet ude ved vejen Ja Flemming Bølling I skellet ude ved vejen Nej Erik Larsen I skellet ude ved vejen Ja Lise Sørensen I skellet ude ved vejen Ja Vi synes det er en fantastisk god ordning og har været meget glade for den. Vi har beholderen stående lidt i skjul, men kører den på tømningsdagen ud til vejen, det er ikk enoget problem. Vi håber meget ordningen bevares. Vi bor Perlevej 24. Charles Tan Nielsen

45 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire I skellet ude ved vejen Ved ikke Ønsker beholderne bliver ens og samme type også for kommende beholdere (restaffald). Afhentnings interval tilpasses den enkelte parcel. I skel eks. må være langs med indkørsel så tæt på skel, som det er muligt at etablere. De enkelte beholdere skal ikke i rotation. Økonomi! Der skal ikke vælges en løsning hvor der kun er en vognmand som kan påtage sig opgaven, og af hensyn til fremtidig flexibilitet er det mest hensigtsmessigt at vestegnskommunerne vælger samme løsning. Ja Ja Afhentning ved hovedør skal forstås på den måde, at vi under ingen omstændigheder ønsker at indrette en permanent plads ved fortov, men at vi på samme måde, som ved afhentning af haveaffaldsbeholderen kan køre containerne med papir, glas, metal og plast ud til fortovskant aftenen før afhentning. Afhentning af restaffaldet ønskes stadig afhentet ved hoveddør, da affaldssækken hænger i et "Miri Stål" tremmestativ, som ønskes bibeholdt. Jonna Og Flemming Mogens Christensen I skellet ude ved vejen Nej Gerner Knudsen I skellet ude ved vejen Ja Kunne godt tænke mig en beholder på vejen til pap - det behøver ikke være en 'personlig' beholder men som vi også har det nu en til aviser - bare til pap De husstande som ikke har brug for sådan en ordning, skal kunne melde fra. Jeg har ikke brug for sådan en ordning, jeg bruger genbrugsstationen, så for mig er det penge ud af vind.uet To beholdere med to i Jannie Hans Nej Bent Ole Og Rita Stub Hellstrøm Nielsen Pedersen

46 Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Nej Ang. spørgsmål 1. Vi har en ordning med plastpose og med beholder til glas samt med beholder til papir, købt i kommunen, her. Så kræves der vel egentlig kun en beholder med to ekstra.!? Man tænker vel ikke på at kassere den af os, hos jer, indkøbte affaldsstativ -(ovenfor beskrevet)!? Desuden bor vi på en grund med fælles 3,5 m bred indkørsel. Så der er ikke nogen plads til at stille beholderne herpå. Desuden er vejen belagt med perlesten, som gør evt.kørdsel, med en beholder, umuligt!!! I skellet ude ved vejen Ja har haft 4 kammer siden start og er tilfreds med dette system Egon W. Jan Brejner Oulund I skellet ude ved vejen Nej - Ønsker at beholderne kan stå fast ved vejskellet - og at renovationsarbejderne selv tømmer dem herfra. Dvs. at man ikke skal sætte dem ud på selve fortovet ved tømning. Begrundelse: fra haveaffaldsordningen kendes det, at fortovene ikke er farbare op til tømning + udfordring med at få sat affaldsbeholdere frem, hvis man er på ferie. - Hvorfor kun overveje 2 eller 4 kammer beholdere? 4 stk enkelte beholdere må da give mest mulig fleksibilitet i forhold til størrelser og tømningsfrekvens? - Ønsker ikke batteriindsamling. Nuværende batteriordning dækker fint vores behov. - Forventes der fortsat ugentlig tømning af restaffaldet? Samme pose størrelser som idag? - Gerne ensartede regler for hvor de nye beholdere, restaffaldsbeholderne, og eksisterende haveaffaldsbeholdere skal stå ved tømning. I skellet ude ved vejen Nej Ivan Jespersen

47 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Hej! Har i set på den ordning som de har i Sverige, ellers se på Den ordning har fungeret i Sverige i mange år. Den indbefatter 2 spande med 2 i, samt nogle løse beholder der kan hænges på siden af spandene. Samt indsamling af plastbeholdere og aviser i seperate poser. De har også en klar og tydelig oversigt over, hvad der skal i hvilken beholder. I de 10 år jeg har haft hus i Sverige har det fungeret godt, det virker besværligt i starten, men man vender sig hurtigt til det. Håber det kan inspirere lidt. Venlig hilsen Yvonne Kaas Ved ikke Ved ikke Ved ikke Det er jo fuldstændigt sindsygt at lave om på en udemærket ordning som vi har nu. Vi og dem vi kender har ikke noget problem med at sortere affald, og tage flasker og papir med når man handler og benytte beholderne ved butikscenterne. Jeg vil under ingen omstændigheder pålægges en ekstraudgift, fordi tekn. Forvaltning mener at vi nu skal sortere affald. Det bliver jo aldrig billigere for de enkelte husstande. De skulle hellere køre ud og kontrolerer det asfaltarbejde som bliver udført i forbindelse med fjernvarmen. Det er jo som at køre på de østtyske rullebaner i gamle dage To beholdere med to i Ved ikke I skellet ude ved vejen Nej Foretrækker 2-s beholdere pga fleksibiliteten ved afhentning og ved evt. udvidelse af affaldsordningen. Derudover kan der anvendes standardiserede ordninger til transport og behandling af det indsamlede affald. Nej Vi syntes, at både 2 og 4 kammer løsningerne kræver SÆRDELES meget plads. Uanset hvilken af disse to løsninger der vælges, vil resultatet blive, at vi bliver tvunget til at omlægge vores have for at kunne finde et sted til at til opbevare disse beholdere. Jeg vil derfor gerne høre, om det er muligt, at man IKKE er omfattet af ordningen mod at man selv sorterer i de ønskede kategorier, og efterfølgende selv afleverer dette på genbrugsstationen. Den miljømæssige gevinst vil være den samme... Yvonne Michael Carsten Karsten Kaas Andersen Rasmussen Johansen

48 Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Ja John G. Hansen I skellet ude ved vejen Ja en fleksibel løsning med mulighed for variabel afhentning af to-kammers lyder som en god idé. Gerne med papir og flasker i den ene. Det fungerer fint for os at køre beholderen ud til kantstenen, men for at dette kan fungerer, er det nødvendigt, at afhentningsdatoen strengt overholdes. En fleksibel tilvalgsmulighed for afhentning på grunden for handicappede og ældre personer bør også være mulig. Det er meget væsentligt, at afhentning af batterier gøres pligtig i håb om, at de ikke ender i dagrenovationen. Ordningen kunne måske udbygges med afhentning af lavenergipærer m.m. Ja Ja Jeg synes, at afhentning bør være muligt inde på grunden ("ved hoveddør"), da nogle adresser har en meget smal indkørsel, hvor der ikke er plads til at have beholdere stående, hvis en personbil samtidig skal kunne køre ind i indkørslen. Nogle adresser har mur eller hæk helt ud til fortovskanten; i disse tilfælde vil det betyde, at beholderne skal stilles helt ude på selve fortovet, hvis der er tale om en skelløsning. Beholderne vil dermed stå i vejen for forbipasserende, og hvis der er tale om 4- kammer-modellen, kan den rent faktisk spærre helt for passage på fortovet. Inge Berg Olesen I skellet ude ved vejen Nej Lotte & Per Jensen Nej Jeg undre mig meget over at komunalbestyrelsen ikke foretager en samlet undersøgelse med husholdningsaffald, således at vi her i kommunen får en samlet plan, som vi kan tage stilling til. Jørgen Bendtsen

49 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Et valg af 2 to-s beholdere er fleksibelt, og muliggør senere en udvidelse, med endnu en to-s beholder, således at dagrenovation og evtl. også pap kan samles i samme type beholder. Det er meget vigtigt at beholderne returneres til samme parcel efter tømning. Inge Holm To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Ved borgermødet d var der opstillet div. container til sortering,en stor 4 kammercontainer og en 4 kammer container der var lidt mindre,der var pris på den store 4 kammer container,men ikke på den lille,som vil passe til mange enlige og familier uden børn.så jeg forstår ikke, at kommunen ikke har den lille 4 kammer container med i jeres oplæg. Jeg har afkrydset den store 4kammer i jeres spørgeskema,da I ikke har den lille 4 kammer med på skemaet,den lille 4 kammer vil passe bedst til vores husstand. Ja Vi har haft ordningen med 4 sbeholder med batterier da vi boede på Ejby Alle og var yderst tilfreds. Vi mener det er mest hensigtsmæssigt at kune placere den inde på grunden da der er hjul på og man let kan køre den ud til fortovskanten I skellet ude ved vejen Ja Deltager på nuværende tidspunkt i forsøgsordningen med 4 kamre. Er meget tilfreds med dette.især at man også kan komme af med plast,metal og batterier.har ikke noget negativt om ordningen, snare tværtigmod, er positiv. Claus Larsen Eva Og Poul Vest Lone Larsen I skellet ude ved vejen Ja Sonja Feltsen

50 To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej 2 beholdere er valgt på grund af fleksibiliteten ved tømning og den lavere pris er også til fordel for denne løsning. Det ville være smart om den enkelte husstand kunne vælge enten tømning ved skel eller inde på grunden, og lade prisen variere. Jeg foretrækker tømning ved skel da min affaldsbeholder siden ca har stået i skel af hensyn til renovatørernes arbejdsbelastning. Det virker lidt hysterisk at indsamle batterier, som jo er en relativt lille mængde som let kan opsamles i en egnet beholder som tages med på indkøb eller lignende for tømning på et godkendt sted. Jon Forchhammer I skellet ude ved vejen Ja Jeg bor Søstjernevej 43B, og har været med i forsøgsordning, jeg har ikke hørt om nogen der IKKE har været meget glad for ordningen, jeg vil være meget ked af hvis vi skal overgå til 2 spande, det vil være et STORT skrit i den forkerte retning. Den store spand vi har er meget let at køre med, den har 3 hjul 2 s spanden har kun 2 hjul. Jørgen Storgaard Ja Anni Stenderup I skellet ude ved vejen Ja Vi har kørt med en midlertidlig ordning og er Knud Larsen meget tilfreds, det er ingen problem at køre vognen ud. Vi ønsker at beholde den ordning med 4 kamre som vi har nu. Det kræver mere plads med to beholdere Nej Jeg vil gerne opfordre til at der vælges en model for anskaffelse af affaldsbeholderne, der tilgodeser pensionister og andre lavtlønsmodtagere, så anskaffelsessummen ikke vil føles som en stor belastning. Anskaffelse over affaldsgebyret er vel en oplagt mulighed. Preben Lisby Ved ikke Ved ikke Nej Undertegnede er beboer i Baunebakken med deraf følgende snævre udendørs forhold. Jeg regner derfor med, at man - f.eks. gennem grundejerforeningen - bliver orienteret om en rimelig ordning for området. Flemming Sørensen

51 Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire I skellet ude ved vejen Nej Som deltager i forsøgsordningen kan jeg kun udtrykke tilfredshed. Med begrundelse i plads - i bredden - ønskes 4-kammer beholder. Tilhænger af køb, engangsbeløb. I skellet ude ved vejen Nej Vi synes den nuværende ordning fungerer udmærket. Vi bor i Strandhaven hvor grundene er på kun 400 m2. Det betyder at en ny ordning vil medføre en mindre og uhensigtsmæssig omrokering i forhaven. Vi har lige lavet om i forbindelse med postkasserne. Vi har papircontainer i nærheden, ligeledes flaskecontainer. Og vi benytter os konsekvent af den nuværende bringe-ordning To beholdere med to i Er det meningen at hele Hvidovre skal lige en stor genbrugsstation? Vi har allerede nu mulighed for at sortere vores affald. Og hvis det ikke er nok kunne grundejerforeningerne jo lave en sorterings plads, så slap man også for at hente ved parcel. Det må jo også være billigere. Og noget andet er jo hvis vi jo absolut skal have en container mere, må prisen på genbrug og genbrugsplads bortfalde. For vi skal vel ikke betale dobbelt? Har man taget hensyn til den mere forurening der bliver ved at der skal køres flere gange? Eller at forbrændingsanlæggene pludselig ikke har nok at brænde, og må bruge olie eller gas? Der er jo også videnskabsmænd der mener, at vi skal brænde alt affaldet, og nøjes med at sortere slaggerne. Hvilket de mener er den bedste løsning. Der må findes bedre løsninger med at forskønne Hvidovre på end med flere container? To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Leif Hubert/Inga Vikjær Kruhøffer Steffensen I skellet ude ved vejen Ja Rasmus Andersen Erik Kristensen I skellet ude ved vejen Ja Henriette Pouelsen I skellet ude ved vejen Ja Jeg efterlyser en samlet ensartet løsning, hvor restbeholderen er af samme udseende som genbrugsbeholderen. Det er væsentlig pænere og mere skånsomt for renovationsarbejderne, at afskaffe ordningen med sække. Frank Stabell Ja Bent Hansen

52 To beholdere med to i Nej Vi syntes ikke at det er nødvendigt at vælge den dyre løsning, den billige er udmærket, den bruger de jo i Rødovre Kommune To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ved ikke Bente Nielsen Ved ikke I skellet ude ved vejen Ja Den nye genbrugsordning der medfører affaldsbeholdere med opdelte, er principielt en rigtig god idé, men - det volder besvær at finde god, tilgængelig plads på ejendommen, og - vi finder afmærkning på de hidtil sete (tekst: papir, glas, mv.) mindre køn, og ganske opsigtsvækkende. Her i Hvidovre der fremføres som grøn kommune, bør der også tages hensyn til æstetiske værdier i bebyggelsesområderne. Helhedsindtrykket, særligt i grønne villaområder, forstyrres af de alt for markante (skrigende) etiketter på containerne. Opdelingen skal naturligvis anføres, men skriften kunne måske placeres inde i låget, eller i t tilfælde mere diskret. Håber vore bemærkninger her tages ad notam. med venlig hilsen Bodil Gershøj og Walther Jensen Engstrupgårdsvej 50. Walther Jensen Hanne Nielsen

53 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Kan godt se fordelen med sortering af affald - MEN, irriterende altid at skulle have "ting" dikteret og trukket "ned over hovedet" - og så skal vi ovenikøbet BETALE for noget som man beslutter i kommunen. Det er ikke ok - det er dyrt nok i forvejen at bo i Hvidovre kommune. Hvor er den gode service snart henne? Vi skal have store beholdere på grunden og betale ekstra for at have dem stående udenfor hoveddøren! Har man spekuleret på om der overhovedet er plads hos parcelhusejerne - men det er selvfølgelig også op til os - at hive diverse buske og bede op ved skellet så kommunen kan få det som DE vil have det. I forvejen har vi f.eks. måttet grave buske op ved skellet for at have plads til BÅDE postkasse og affaldsstativ - og nu skal vi så have en større beholder!!!!! Ved snar ikke havd man skal sige til det - kommunen beslutter/bestemmer vel alligevel i sidste ende - UANSET hvad borgerne mener og synes - det er jo sket før To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Ja Nej Nej Synes godt der kunne være et tilbud med en kontainer til det alm. affald i forbindelse med den nye ordning, så det kunne blive 3 ens beholdere. Med hensyn til finansering. Mener jeg det må tages ud af de besparelser som laves ved ændringen af nuværende ordning. I skellet ude ved vejen Ja Det ville også være rigtig godt, såfremt man kunne aflevere el-pærer. Jeg samler "til bunke" og er afhængig af, at andre skal på genbrugspladsen, da jeg desværre ikke selv har mulighed for at komme derud. Thorleik Mikkel Gurli Harndahl Jørgensen Kristensen Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Nej

54 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Ved ikke Ja I skellet ude ved vejen Nej Vi syntes det er noget møj som kommer til at se farligt ud på vejen, og også at man nu skal til at fjerne hæk og plantebed.. Man kan godt se at det er en eller nogen der ikke selv bor i hus som har fundet på det her. Nej John Lind Ved ikke jeg ønsker også muligheden for at fortsætte uændret, pga. mulighed med genbrugspladsen, som jeg og mange andre benytter flittigt.. og meget af det, der brændes af, giver varme og strøm. endvidere: det ender nok med, at det hele alligevel blandes sammen. derved giver det borgerne ekstra besvær og udgifter, uden at det gode formål bliver opfyldt. jeg tror ikke at befolkningen, og dem der skal håndtere og behandle det indsamlede er "modnet" nok til at få det ud af det, som er målet. ----derfor: lad den stå åbent i 5-10 år endnu, før den igangsættes Ole Og Anita Ebbe Tietze

55 Det kan ikke være rigtig at I har tænk Jer at pålægge husejere i kommunen ekstra udgifter i disse svære tider til en tåbelig ordning hvor man skal have en hel container park stående ud til fortovet eller i forhaven. Ikke nok med de ekstra udgifter men så er det også meget pladskrævende og grimt med så store containere alle vegne. Er det kun husejerne man er efter her - eller skal man i beboelsesejendommene også til at sortere - bliver der måske fire forskellige skakte man kan smide sit affald i. Eller er det kun husejere man tvinger til en så tåbelig ordning. I har vel ikke tænkt Jer at tvinge folk til at være med i ordningen - det kunne jeg godt tænke mig et svar på. Jeg kommer itfald ikke til at have en container park i min have - så er det slut med afhentning af affald her. Hvad ligner det også at opfinde nye dyre ordninger - det har jeg ikke ønsket, jeg synes det er for dyrt i forvejen. Jeg må sige at som husejer i Hvidovre kommune er der ikke ret mange plusser. Afslutningsvis ønsker jeg et svar pr mail om I har tænkt Jer at tvinge folk ind i ordningen To beholdere med to i To beholdere med to i Nej Nej Torben Nissen

56 To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire Ja Jeg ønsker en så miljøvenlig ordning som overhovedet muligt. Her sorterer jeg allerede, men er MEGET pro, at hele kommunen får fokus på miljø. Hvad med at gøre Hvidovre Kommune til en miljøvenlig foregangskommune? At kommunen tager førertrøjen på på landsplan? Det ville være et løft for kommunen? Det ville gøre den attraktiv at flytte til. Hvidovre kommune ville blive et valg ikke en nødløsning. Jeg ærger mig over, at kommunen har et så dårligt rygte, når man går ud i vore nabokommuner. Det kan, og skal vi gøre bedre. Jeg ved, at der er mange tiltag, men det er bare ikke nok. Kommunen skal meget "længere frem i skoene" og helst være "foran skoene". Hanne Lind-Hansen Ja Jens Augustenborg I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Vi vil meget gerne være med til at sortere affald men ved lignende forsøg har det vist sig at affaldet blot efterfølgende bliver blandet sammen alligevel.hvordan sikre Hvidovre kommune at dette ikke sker? Ja Ole Carstensen Ellinor Bundgaard Mathiassen Nej Knud Erik Christensen I skellet ude ved vejen Ja Brian Bagley I skellet ude ved vejen Nej Poul Madsen I skellet ude ved vejen Ja Jeg syntes ordningen bliver for dyr, vi har jo i forvejen betalt for et dagrenovationsstativ med 2 kamre til glas og papir. Hvad sker der med det?? I forvejen betaler vi i Hvidovre en dyr renovationsafgift, så jeg synes ikke, at man skal betale ekstra for tømningen af det nye system, (som vi iøvrigt er glade for og som har fungeret fint i prøveperioden). Bjarne Vinther

57 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Morten Pedersen Nej Karin Olsen I skellet ude ved vejen Ja Vi konstaterer, at alle negative kommentarer fra S. Mortensen grundejerne, som der var adskillige af på mødet den 20. juni 2012, behændigt er udeladt af referatet så dettte fremstår som om, at alle grundejere var positive overfor en ny genbrugsordning. Det var absolut ikke tilfældet! De grundejere, der havde deltaget i forsøgsordningen og derfor var så positive, havde aldrig tidligere sorteret ders affald men blot skaffet det af vejen via dagrenovationen. Vi grundejere, der i flere år har afleveret papir i de dertil opstillede papircontainere, glas i de dertil opstillede glascontainere, metal, pap, plast, elektronik, farligt affald o.s.v.på genbrugspladsen finder det nye tiltag overflødigt og en fordyrelse af en i forvejen alt for dyr renovationsordning. Vi foretrækker derfor den nuværende ordning. Skal man endelig indføre en ny ordning, bør formålet være at spare grundejerne for unødvendige udgifter. Det gør dette forslag ikke! Ja Dennis Bruhn Ja Ja Hjørdis Christoffersem Nej Ønsker ganske enkelt slet ikke disse beholdere! Anonym Hvidovreborger To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Finn Ivo Heller I skellet ude ved vejen Nej Underligt at det er billigere i både indkøb og tømning at have to beholdere frem for en. Man skulle tro at det var lige omvendt. Derfor vil jeg hellere have to beholdere frem for en, da det jo Bo Hansen

58 er billigere Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Ja Ja Jesper Rylland I skellet ude ved vejen Ja Annie Marott I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Der er masser af alternativer for at aflevere brugte batterier i byggemarkeder og supermarkeder, hvor folk (er jeg overbevist om) afleverer disse. Derfor skal brugte batterier ikke med i denne ordning. Carsten Starzet Ja Ja Flemming Jensen I skellet ude ved vejen Ja Britt Enemark

59 To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Ved ikke Vi har været testpersoner på 4 s beholderen og har været glade for det. Men vi synes helt klart at det var en mærkelig deling. Der var et kæmpe til aviser og reklamer, som vi kun kunne fylde bunden af og det til trods for at vi ikke har 'nej tak til reklamer'. Jeg tror at det er forkert at indrette sådan et stort, når det kun er et fåtal der holder avis og dermed har en chance for at fylde den. Til gengæld var mene til glas og metal alt for små til vores husholdning på 4. De var fyldt efter 14 dage, til trods for at al metal blev trampet fladt inden. Rummet til plast, blev aldrig fyldt. Jeg tror vi for ofte var i tvivl om det plast vi ville smide ud, nu også måtte komme i. Batterikassen var rar at have, men den kan undværes. Vi har altid samlet dem i pose og afleveret på genbrugspladsen. Rene Pryning I skellet ude ved vejen Nej Jesper Nielsen Ved ikke Carsten Pedersen Nej Jeg var til kommunens oplæg i Friheden og syntes at argumenterne for den store 4s beholder var for dårlige. Der skulle næsten opfindes en renovationsbil til at tømme den store beholder og den efterfølgende håndtering fra renovationsbilen var heller ikke på plads. Rødovre Kommunes og andre kommuners håndtering med 2 gange 2 beholdere er en standardløsning som er afprøvet og gennemtænkt. Den er baseret på kendt teknologi, meget fleksibel og billigere i både drift og indkøb af materiel. Jeg håber ikke Hvidovre Kommune kaster sig ud i et projekt med at opfinde den dybe tallerken igen og det må da være noget billigere når renovationen igen skal i udbud at have en standardløsning som flere kan byde ind på,samt at undgå at påføre borgerne yderligere udgifter Én stor beholder med fire Ved ikke Ja Tea Melgaard Ved ikke I skellet ude ved vejen Nej gl ordning Preben Frandsen Preben Nielsen

60 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Nej Peter Larsen I skellet ude ved vejen Nej Bendte M. Olsen Ja Jørgen Gabel I skellet ude ved vejen Ja Det ville være rart, hvis man kunne komme af Sinne Kold med pap og lyspærer også I skellet ude ved vejen Nej Da 2 to-kammer beholdere på alle punkter er den nemmeste og billigste løsning må det da være logisk at bruge den. Helen Ja Kristian Buch Vedel Nielsen Ja Pia Lemvig I skellet ude ved vejen Ja Johnny Sabinsky I skellet ude ved vejen Nej Viggo Bruun Nej Flemming Bjørn Nej Kjeld Nielsen Nej Suzanne Bilde Brerup Ja Det kan ikke være miljø rigtigt at vi skal have afhentet flere gang om måned frem for at vi har en beholder der bliver tømt en om måned og kan indehold alt - skal vi alle betale mindre i ejendømsskat da i vil have vi skal opbevare flere beholder til alt muligt på grunden. Vi har nu været med i forsøget og der meget tilfredse. At Flemming fra sgh kan udtale sig er da utroligt det virker ikke som om han har deltaget i forsøget og mener ikke at os der har deltaget ved hvad vi taler om. sjov holdning Pia Lintrup

61 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Ved ikke Ja Bendt Refsgaard Nej Finansiering ret vigtig. Hvis vi selv skal betale kontant, sørger vi selv for aflevering af affald udenom Hvidovre kommune! Ved ikke Leif Steenberg Ja Har haft 4 kammer, men det er et stort skmel og da det åbenbart er nødvendigt med nye biler samt at renovationsarbejderne er bekymrede for belastninger, virker 2-kammer ordningen som den bedste Lisbeth Hansen I skellet ude ved vejen Ja vores eneste bekymring er at der nu skal kører flere store renovationsvognen rundt på vejene ved skolen, Risbjergskolen, mange dage om ugen. Vi håber på at der selvfølgelig bliver taget hensyn til alle de små/store skolebørn der færdes her,så renovationsvognene kører i områder evt. før 7.30 & efter kl. 9 så alle små elever kan færdes sikkert på skolevejen & komme trygt & helt i skole. Per Berg I skellet ude ved vejen Nej Erik Mikkelsen I skellet ude ved vejen Ja Tove Nielsen Nej Det er min opfattelse, at det er helt unødvendigt med sortering af papir og glas, idet de nuværende ordninger virker helt perfekt. Det er OK med plast og metal, dog bør det overvejes om plast med fordel kunne afleveres i centralt placerede containere i stedet for hos den enkelte grundejer. Ved at benytte ovennævnte model er det kun nødvendigt med en beholder med to. Endvidere bliver denne forslåede sorteringsordning tilsyneladende ikke billigere for forbrugerne tvært imod - dog er det anført, at det på sigt kan betyde en besparelse på gebyret til dagrenovationen. Hvem tror på det - ingen!!!! To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Britta Laustsen

62 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Birgit Madsen Ved ikke I skellet ude ved vejen Ja To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Gynther Nielsen I skellet ude ved vejen Nej Det lyder til det skal gøres rigtig besværligt af komme af med sit affald i Hvidovrekommune : ((( Thomas Simonsen Ved ikke Julie Deleuran I skellet ude ved vejen Ja Nej Jeg ønsker den billigste løsning, derfor denne. Beholderene er også lettere at tumle rundt med, og giver bedre mulighed for en enkel placering på grunden. Batterier kan stadig afleveres i de butikker der sælger disse!! Dog skal det anføres, at som affaldafhentningen foregår i Grundejerforeningen Strandøre, er der ingen problemer med ordningen. Den er til UG! PS! Kunne man ikke udskyde, at tage stilling til den nye ordning, indtil man havde resultater fra flere kommuner. Det ville være MEGET ønskeligt!! Erling Bo Petersen Ja Peter Jensen Ved ikke Ved ikke Nej Jeg ønsker ikke at have nogle beholdere på min grund pga.pladsmangel i vores indkørsel,og da vi selv sorterer og afleverer på genbrugspladsen med venlig hilsen Jesper Stryhn Klovborgvej Hvidovre To beholdere med to i Nej Jeg foretrækker de to 2-kammer beholdere på grund af - god erfaring med 2-kammer og ingen videre erfaring med 4-kammer beholdere - den bedre økonomi - fleksibiliteten - evt. problemer med at håndtere 4-kammer beholderne for skraldemanden Jeg ønsker beholderne anbragt inde på grunden. Det vil ikke være noget kønt syn fra vejen med beholderne fremme i skellet. Se blot hvordan postkasserne i skel "pynter". Jesper Kenneth Stryhn Jensen

63 Ved ikke To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Ved ikke Ønsker ikke ny løsning. Disse box/beholder er frygtelige grimme og uhandige, vil ligge og flyde, vælter ved mindste vindpust og så vil affaldet,( uanset om der er deling i disse til sortering), ligge og flyde alle steder. Dette er kun en ekstra udgift til os husejer ( køb af box/beholder og ekstra oprydning). Har dette i vores sommerhus hvor disse flyder rundt, ved mindste vindpust.(rod) Den gamle type med pose er meste hensigt mæssig og er en OK løsning Ændre ikke dette da det er spild af mange penge. I skellet ude ved vejen Ved ikke Det er vigtigt, at betaling for beholderne er tydelig. Den må ikke "gemme" sig under betaling for andre ydelser. Ian Lone Skaarup Larsen Søndersted I skellet ude ved vejen Nej John Meyer-Lassen Nej Hvilken slags affald er det meningen man skal komme under de 2/4 små beholdere? Så længe det stadigt er muligt af afleverer sine batterier i sit supermarked, har jeg ikke behov for at få batterierne afhentet ved hoveddøren. I skellet ude ved vejen Ja ENDELIG!!!! Det her tiltag var I godt nok længe om! Vi bor i en klimakommune og de der vælger at sortere deres affald, har i mange år fløjtet frem og tilbage til genbrugspladsen i bil og dermed udledt masser af dum CO2! Det er bare ikke en klimakommune værdigt, at det har været så svært at komme af med sit affald, hvis man ville give miljøet en hånd og sortere sit affald. Til slut håber vi at I vil indtænke høringssvarene fra forsøgsordningern i udformningen af beholderne. Man kunne måske forestille sig noget med fleksible, så menes størrelser kan tilpasses mængderne, som jo kan variere meget. Nu venter vi så bare med spænding på den økonomiske del af de nye muligheder. Hanne Thers Jessen Nej Poul Hansen Demi Og Yvonne

64 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Mogens Erslev Nej Mona West I skellet ude ved vejen Ja J. R. Rasmussen I skellet ude ved vejen Ja Else Demuth Nej John Petersen Nej Hustanden er paa een Person Bent Søgaard Ved ikke Birthe Andersen Nej I skellet ude ved vejen Ja Batterier i frysepose på skraldespanden. Bent Rasmussen Placering ved skellet og max 2 meter inde på grund. Det skal ikke være sådan at man selv skal sætte den ud til tømning, så vil jeg hellere selv køre det ud til avedøre affalds center som nu. Tømning kun 3 måned, det er altså begrænset, hvor meget jern og glas samt plastik, man har til affald som privat grundejer... Nej Finn Sørensen Ja Lars Thuesen I skellet ude ved vejen Ved ikke Kim Petersen I skellet ude ved vejen Ja Cornelia Lange Nej Ketty + Per Jensen

65 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Inge Stjernholm Nielsen Nej Poul Juhl Madsen I skellet ude ved vejen Ja Lene Gudkov I skellet ude ved vejen Nej Annie / Steen Christensen / Pedersen I skellet ude ved vejen Nej Keld Christensen Ved ikke Vedrørende batterier: Kommer der ikke stadig miljøbil, hvor vi kan komme af med batterier, malerrester, kemikalier o.lign.? Og hvorfor kan vi ikke beholde de nuværende containere ved gadehjørnerne og ved indkøbs-centrene til papir og glas? Grænsevej 23. I skellet ude ved vejen Nej Hanne Lilja Villy Pedersen I skellet ude ved vejen Nej Hvad med en eventuel rest container? Når man nu alligevel skal have nye containere kunne det måske være en ide også få en container til rest affald til alle villa'er så afhentning af dette kunne blive strømlinet og dermed måske gøres billigere. Hoite Dijkstra Ved ikke Nej Steen Cassøe I skellet ude ved vejen Nej Henrik Clausen Lynge I skellet ude ved vejen Nej Ines Lynge Laustsen I skellet ude ved vejen Ja Steen Nielsen Nej Jonna Tholander

66 Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Ja er med i forsøget med 4-kammersystem, som jeg synes fungerer rigtigt godt. er ikke interesseret i 2 affaldsbeholdere med tokammersystem- fylder for meget. kan ikke se at der er fordele forbundet med denne løsning. argumentet med forskellige tømningstidspunkter forstår jeg ikke. vil jo blive tømt med faste intervaller alligevel. Bengt Soelberg Ja Ib Sørensen Nej Bjarne Nielsen I skellet ude ved vejen Nej Hvis miljøbilen fortsat er en fast ordning, kan man komme af med sine batterier der eller på genbrugspladsen. Nej Det er en god ide og på tide at i indfører affalds sortering. Den bedste løsning vil være to beholdere, så der er mulighed for tømning på forskellige tidspunkter, enten ugentlig eller 14. dag.en udførlig beskrivelse i et hæfte vil også være en god ide. NIELS ERIK & MARIAN Lone ANDERSEN Madsen To beholdere med to i To beholdere med to i Nej Der bør tages hensyn til økonomien og i særdeleshed, at 4 kammer-ordningen er store tunge beholdere, der kan være vanskelige at flytte rundt med for mange mennesker. Ikke mindst renovations arbejdere. Da ordningen tilmed er meget dyr og meget uflexibel, er det en dårlig løsning, som jeg ikke mener Hvidovre kommunes borgere har brug for, endsige råd til. Den er måske afprøvet på 400 borgere, men ikke afprøvet sammen med en 2 kammerordning, og det gør afprøvningen ubrugelig, nytteløs. I skellet ude ved vejen Nej Hvad gør man når man ikke har skel mod vej? Får man retur pant på gamle skraldebøtter? hvad hvis man i har købt gammel skraldebøtte i år? Hvem skal erstatte skraldebøtte hvis den bliver ødelagt af skraldemænd? hvor bred skal adgangsstig være? Hvis skraldebøtte skal stå ved vej, skal jeg så have tinglyst at vi må bruge naboens grund? Kan man placerer ens skraldebøtte på komunal grund? Eva Svend Sander Olsen Toft Simonsen

67 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Nej Medfører den nye indsamlingsmetode, at de opstillede containere til indsamling af aviser og reklamer samt flaskecontainerne forsvinder, og alt affald afhentes på enkelt ejendom? Mogens Christensen I skellet ude ved vejen Ved ikke Er den nye affaldsordning et krav fra staten? Kommunen bør tilstræbe den billigst mulige løsning for husejerene. Den ugentlige afhentning af køkkenaffald bør opretholdes (ildelugtende i sommertiden). Jeg ser ikke nødvendigheden af dette nye tiltag, set i lyset af at flaskecontainerne og papircontainerne ofte er propfulde uge op til tømningsdagen. Flere containere og mere spredt i parcelshus områderne, der giver kortere gåafstand for borgerne, ville være en bedre løsning. Werner Jensen Nej Svend Rubæk I skellet ude ved vejen Ja Niels G. Jensen Nej Poul Petersen Nej Nej I skellet ude ved vejen Nej Det er dejligt at kommunen går ind for sortering. Vigtigt, at flerkammerbeholderen ikke er for tung at flytte. Godt, hvis tømningsfrekvensen kan være forskellig for forskelligt affald. Derfor 2 kammerløsningen Vita Iversen Nej Åge Nielsen I skellet ude ved vejen Ja Hvis det fungerer ligesom med Lone Kristoffersen haveaffaldsafhentning, hvor affaldet køres til skel på afhentnigsdage, så ja tak til 2 -kammer beholderer som afhentes i skel, og at den almindelige dagrenovation fortsætter uændret ( afhentning max 10 meter fra vej).

68 Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire I skellet ude ved vejen Ja hvad sker der med den træbeholder vi for kort tid siden købte og betalte for af kommunen? Hvordan får vi pengene retur for den? Michael I skellet ude ved vejen Ja Margit Dam Mikkelsen I skellet ude ved vejen Ja Modellen med 2 mindre spande udgør så vidt vi kan se, den bedste løsning. Det vil gøre det muligt at differentiere tømningen af de forskellige fraktioner. Det hviler på allerede afprøvede løsninger. Det er den billigste løsning for grundejerne både i anskaffelse og drift. De er nemmere at flytte rundt på end "kæmpespanden" også for renovationsarbejderne. Karsten Jensen Nej Søren Iven I skellet ude ved vejen Ved ikke L.k. Hasselsteen I skellet ude ved vejen Ja Bente Jensen Ja Jeg ville gerne kunne placere beholderne 16 meter fra skel, gerne mod ekstrabetaling. Vil det være muligt? Nej Nej I skellet ude ved vejen Ja rosmosevej er pt med i forsøgsordningen og den fungerer fint Nej Det er nogle grimme beholdere. Farven er virkelig æstetisk frastødende. De må da kunne lavet pænere? Leif Merete Frank Høxbroe Viffeldt Pedersen Ja Annette Christiansen Ved ikke Ja I skellet ude ved vejen Ja Har snakket med nogle som har den der 4 kammerspand og de siger ordningen fungere rigtig godt, så lad os få den

69 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Nej Lone Taxbøl Ved ikke Ved ikke Hvorledes har man tænkt sig at løse problemet med en "eventuel" placering i skel, når der er tale om en koteletgrund, hvor beholderen/beholderne ikke kan placeres i skel, fordi der er indkørsel til villaen??? Som pensionist har jeg ikke råd til at betale mere end højst nødvendigt for afhentning af affald. Birgit Johansen Nej 4kammer er et stort skmel. Bente Larsen I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Ja Jeg vil gerne have mulighed for at vælge beholderens størrelse og meget gerne bare få hentet affald fjortende dag. Eftersom jeg bor alene, er det ikke meget affald, jeg får samlet. Anne-Lise Reinholm Ja Bjarne Thaulov Nej Jeg afleverer af og til materiale på genbrugspladsen hvor der er mange forskellige muligheder, bl.a. brændbart, men jeg kunne godt tænke mig at få bedre orientering om HVAD der omfattes af brændbart! Derfor er det vigtigt med en god vejledning i fremtidig sortering i de 4 nye kasser. Hvor skal for eksempel plastikindpakning lægges (næsten al grønt og frugt bliver puttet i plastikposer). Der bruges også mange former for plastikæsker i butikkerne. Hvor skal det placeres? Som det er nu ryger det ud i affaldssækken som derfor får mange forskellige ting med. Hvad med mindre elektronikudstyr o.l., lamper, cykellamper o.l.? Hvor skal det lægges (jeg kører det på genbrugspladsen, men det er der nok ikke mange som vil gøre)? Batterier kan man aflevere mange steder og så mange er der næppe ikke tale om. Knud Søndergaard

70 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej De vi kender, som bor i eget hus, sorterer i forvejen affaldet i klare sække,, kører det på genbrugspladsen ca. en gang om måneden. Affalds beholderne bør ikke stå ved vejen men sættes ud på fastsatte dage i lighed med haveafaldet. Affaldsbeholdere ved vejen vil ødelægge helhedsindtrrykket af et pænt boligområde. Batterier samles i de poser, som er uddelt til dette formål, og indholdet afleveres når posen er fuld. (Poserne er ved at være slidt op, så det vil nok være en god ide at udlevere nogle nye.) Konklusion: Affaldsordningen vil være en unødvendig udgift for den enkelte husstand. Plastik skal nærmere defineres. Hans Gärtner To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Wera Christensen Ja Jeg bliver nødt til at have tømning inde på grund bag en letåbnelig låge (man skal bare skubbe til den), men måske bliver jeg nødt til at få vendt lågen, så beholdervognene kan komme ud, hvis det da er meningen, og det er så endnu en udgift!! Jeg kunne have dem stående i indkørslen, men problemet her er (prøvet med alm. skrald), at forbipasserende smider alverdens ting i, tømmer deres bil for kasser mv. og smider det i min skraldespand. Folk er nogle... Med 2 beholdere kan jeg bedre selv flytte dem, hvis det er nødvendigt, men jeg aner jo pt. ikke, hvordan alt dette kommer til at foregå i praksis. Umiddelbart synes jeg slet ikke, min grund er velegnet til al dette. Affaldsmæssigt vil det dog være rart, men jeg er meget ked af de hele tiden større udgifter, der pålægges os generelt. Ulla Merete Andreasen I skellet ude ved vejen Ja Tony Jensen Nej Jeg ønsker at affaldet bliver hentet uge. Jeg har i denne mail bedt om afhentning ved hoveddør, men vil godt have mulighed for at ændre aftalen hvis det bliver aktuelt. Zanne Sørensen To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Linda Petersen To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja

71 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Henrik Poulsen Nej Nej Nej I skellet ude ved vejen Ja Det forekommer mig ikke særlig begavet at anbefale en ordning, som er dyrere både i etablering og i drift. Desuden er der kun foretaget forsøg med den ene model, hvilket jo ikke giver noget reelt sammenligningsgrundlag. Jeg er ikke i tvivl om, at de husholdninger, som har medvirket i forsøget, har været tilfredse med modellen; men måske havde de været endnu mere tilfredse med den anden model. Det ville være umuligt, at skulle flytte rundt med en stor beholder for gamle og svagelige. 2 mindre beholdere, er så absolut at foretrække, fremfor en stor: Her tænker jeg især på mobiliteten, for både container og ejeren, mange ældre kan have besvær samt om vinteren vil det besværliggøres endnu mere. Vedr. placeringen: hvis container skal placeres i skellet, er de jo frit tilgængelige for hærværk, samt der skal indrettes speciel plads, måske der skal fjernes hæk eller plankevæk etc. kan man ikke have sin container inde på grunden, og på selve afhentningsdagen sel køre den ud på vejen? ( ligesom vi gør med haveordningen )? Man bør også tænke på renovations arbejdernes arbejds miljø, Større og tungere container, er ikke at foretrække. Prismæssigt, bør man måske også tænke på den store omkostning der ligger indkøb af speciel udstyr, både for hus ejeren men så sandelig også for Firmaet der skal indkøbe nye Skralde biler. Batteri ordning, lyder umiddelbart som en god ide, men tror nu nok at vi fleste er gået over til genopladelige batterier, så der vil være et meget mindre behov, end tidligere, og man har jo også muligheden for at aflevere dem mange steder idag. Kjeld Ingemann Inge Carsten Sørensen Sørensen Askbo

72 To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej 1. Rengøring. Her tror jeg to-kammerbeholderne vinder og det er vigtigt. 2. Ensartede beholdere. Tag hensyn til at også dagrenovations- og haveaffalds- beholderne kan have samme udformning.tag en tur op/ned ad vejene og se på diverse beholdere/stativer-gyseligt 3. Ok med at trille beholderne ud til skel/vej, men så bør det også være samme tømningsdag for alle, så de ikke skal stå og flyde der hele ugen. Også lettere at huske. 4. Alternativt bør der kunne forhandles en gennemsnitpris ud for afstanden så man kan placere beholderne mest hensigtmæssigt af hensyn til grunden og huset. Husk at det er et område der er blevet bebygget/udformet gennem 100 år eller mere og det gør ikke noget at det stadigt ser ordenligt ud. 5. I øvrigt finder jeg det besynderligt, at man ikke i et lille ensartet land som Danmark har kunnet finde frem til den samme løsning på samme problem og derved have opnået en stor besparelse i udformning af beholdere, biler mm. Det heder vist "en ommer" I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Ja Ib Holm Andersen I skellet ude ved vejen Ja Beholdere er for dyre. Tina Sørensen I skellet ude ved vejen Nej Hvidovre, den 16. september 2012 Udover dette afkrydsningsskema, så sender undertegnede også d.d. pr. til yderligere kommentarer til COWI-rapporten. Ved ikke Ved ikke Pt. betaler min kone og jeg for tredobbelt afhentning af affald, da min kone lider af inkontinens, hvorved vi afleverer ca. to sække affald om ugen med våde bleer. Hvordan Paul Geisler tænkes denne slags affald hentet? Nej Alice Toft I skellet ude ved vejen Ved ikke Majbritt Og Ole Ib PEDERSEN Johansen

73 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Så mangler vi bare at kunne aflevere rent, tørt pap i nærheden af husstanden også. Nej I skellet ude ved vejen Ja Ina Buch Ved ikke I skellet ude ved vejen Ja Nej Jeg ønsker kun at komme af med batterier, hvis det ikke fordyre affaldsordningen Vi vil gerne have vores nuværende ordning bevaret. Det er utrolig at i ikke har lyttet til alle de protester som var der sidste år. I skellet ude ved vejen Ja Rigtig god løsning. Vi mangler desuden en beholder/kammer til pap i løsningen. Gritt Hanne Tene Bykilde Kruse Heimer Ditte Wedell Pape Nej Peter Larsen Ved ikke Annette Farre I skellet ude ved vejen Ja Jeg foretrækker bestemt 2-s beholdere, da Alice Halle de er mere handy, billigere og gennemprøvede med hensyn til afhentning. 4-s beholderne er klodsede. Endvidere har det den fordel, at der på et senere tidspunkt kan suppleres med en ekstra, hvis der skal ske yderligere sortering af andre emner. I skellet ude ved vejen Ja Jeg foretrækker bestemt 2-s beholdere, da Alice Halle de er mere handy, billigere og gennemprøvede med hensyn til afhentning. 4-s beholderne er klodsede. Endvidere har det den fordel, at der på et senere tidspunkt kan suppleres med en ekstra, hvis der skal ske yderligere sortering af andre emner. Ja Bodil Windfeld Storm Ja Linda Kragh

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Adfærdsændrende Kommunikation

Adfærdsændrende Kommunikation Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere