BilagØU_121119_pkt.10_01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_121119_pkt.10_01"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Indkomne høringssvar på hjemmesiden Hvilken genbrugsbeholder-løsning Dato foretrækker du? Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Hvor foretrækker du, at skraldemanden henter din(e) beholder(e) til genbrug? Ønsker du en mulighed for at komme af med batterier i genbrugsordningen? Kommentar Fornavn Efternavn Ja I skellet ude ved vejen Ja Er prisen for tømning (290,-) for 2- kammerbeholdere pr. stk eller samlet? I skellet ude ved vejen Ja To beholdere med to i Ja Jeg har læst jeres oplæg, men mangler information om hvem der betaler beholderen som jo er ret dyr. Vi har jo allerede tidligere investeret i både skraldestativ, beholder til aviser/flasker og ikke mindst til haveaffald. Jeg syntes godt om ideen med genbrug og hilser ordningen velkommen. Til gengæld syntes jeg, at det kan være problematisk hvis beholderen skal køres til/fra skel...ikke i dagligdagen, men omkring ferier hvor det jo vil være meget tydeligt, at der ikke er nogen hjemme. Endelig en kommentar til beholderen; jeg har krydset af at jeg foretrækker en 4-s beholder, men det er mest fordi man skal markere det ene eller det andet. Ret beset syntes jeg det er lige meget om man har en eler to beholdere stående. Syntes man skal vælge en løsning med den/de beholdere der mer mest :) J Kim Helle Nej Dennis Mehr Størup Lindahl Nielsen

44 Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Ja Vi tilhører grundejerforeningen Nymarken og har været med i forsøgsordningen. Det har fungeret tilfredsstillende inkl. batterikasse (godt). Det kunne være hensigtsmæssigt også med en ordning for afskaffelse af papkasser og papkarton, f.eks. mælkekartoner, vaskepulverkartoner mv. I skellet ude ved vejen Ja Hvis man væger 2-beholder system, så har man faktisk med den eksisterende beholder i alt 5. Fordelen ved dette system er, at man kan have flere slags affaldstyper. Er det kommunen der skal bestemme hvilke affaldstype det enkelte skal indeholde, eller er det op til den enkelte borger? Håber, at det er kommunen for at undgå forvirring og spild af resourcer ved uhensigtmæssigt fordeling. Birte + Poul Kim Mikkelsen Ja Mads Larsen Ja Erik øager Nielsen I skellet ude ved vejen Ja Flemming Bølling I skellet ude ved vejen Nej Erik Larsen I skellet ude ved vejen Ja Lise Sørensen I skellet ude ved vejen Ja Vi synes det er en fantastisk god ordning og har været meget glade for den. Vi har beholderen stående lidt i skjul, men kører den på tømningsdagen ud til vejen, det er ikk enoget problem. Vi håber meget ordningen bevares. Vi bor Perlevej 24. Charles Tan Nielsen

45 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire I skellet ude ved vejen Ved ikke Ønsker beholderne bliver ens og samme type også for kommende beholdere (restaffald). Afhentnings interval tilpasses den enkelte parcel. I skel eks. må være langs med indkørsel så tæt på skel, som det er muligt at etablere. De enkelte beholdere skal ikke i rotation. Økonomi! Der skal ikke vælges en løsning hvor der kun er en vognmand som kan påtage sig opgaven, og af hensyn til fremtidig flexibilitet er det mest hensigtsmessigt at vestegnskommunerne vælger samme løsning. Ja Ja Afhentning ved hovedør skal forstås på den måde, at vi under ingen omstændigheder ønsker at indrette en permanent plads ved fortov, men at vi på samme måde, som ved afhentning af haveaffaldsbeholderen kan køre containerne med papir, glas, metal og plast ud til fortovskant aftenen før afhentning. Afhentning af restaffaldet ønskes stadig afhentet ved hoveddør, da affaldssækken hænger i et "Miri Stål" tremmestativ, som ønskes bibeholdt. Jonna Og Flemming Mogens Christensen I skellet ude ved vejen Nej Gerner Knudsen I skellet ude ved vejen Ja Kunne godt tænke mig en beholder på vejen til pap - det behøver ikke være en 'personlig' beholder men som vi også har det nu en til aviser - bare til pap De husstande som ikke har brug for sådan en ordning, skal kunne melde fra. Jeg har ikke brug for sådan en ordning, jeg bruger genbrugsstationen, så for mig er det penge ud af vind.uet To beholdere med to i Jannie Hans Nej Bent Ole Og Rita Stub Hellstrøm Nielsen Pedersen

46 Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Nej Ang. spørgsmål 1. Vi har en ordning med plastpose og med beholder til glas samt med beholder til papir, købt i kommunen, her. Så kræves der vel egentlig kun en beholder med to ekstra.!? Man tænker vel ikke på at kassere den af os, hos jer, indkøbte affaldsstativ -(ovenfor beskrevet)!? Desuden bor vi på en grund med fælles 3,5 m bred indkørsel. Så der er ikke nogen plads til at stille beholderne herpå. Desuden er vejen belagt med perlesten, som gør evt.kørdsel, med en beholder, umuligt!!! I skellet ude ved vejen Ja har haft 4 kammer siden start og er tilfreds med dette system Egon W. Jan Brejner Oulund I skellet ude ved vejen Nej - Ønsker at beholderne kan stå fast ved vejskellet - og at renovationsarbejderne selv tømmer dem herfra. Dvs. at man ikke skal sætte dem ud på selve fortovet ved tømning. Begrundelse: fra haveaffaldsordningen kendes det, at fortovene ikke er farbare op til tømning + udfordring med at få sat affaldsbeholdere frem, hvis man er på ferie. - Hvorfor kun overveje 2 eller 4 kammer beholdere? 4 stk enkelte beholdere må da give mest mulig fleksibilitet i forhold til størrelser og tømningsfrekvens? - Ønsker ikke batteriindsamling. Nuværende batteriordning dækker fint vores behov. - Forventes der fortsat ugentlig tømning af restaffaldet? Samme pose størrelser som idag? - Gerne ensartede regler for hvor de nye beholdere, restaffaldsbeholderne, og eksisterende haveaffaldsbeholdere skal stå ved tømning. I skellet ude ved vejen Nej Ivan Jespersen

47 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Hej! Har i set på den ordning som de har i Sverige, ellers se på Den ordning har fungeret i Sverige i mange år. Den indbefatter 2 spande med 2 i, samt nogle løse beholder der kan hænges på siden af spandene. Samt indsamling af plastbeholdere og aviser i seperate poser. De har også en klar og tydelig oversigt over, hvad der skal i hvilken beholder. I de 10 år jeg har haft hus i Sverige har det fungeret godt, det virker besværligt i starten, men man vender sig hurtigt til det. Håber det kan inspirere lidt. Venlig hilsen Yvonne Kaas Ved ikke Ved ikke Ved ikke Det er jo fuldstændigt sindsygt at lave om på en udemærket ordning som vi har nu. Vi og dem vi kender har ikke noget problem med at sortere affald, og tage flasker og papir med når man handler og benytte beholderne ved butikscenterne. Jeg vil under ingen omstændigheder pålægges en ekstraudgift, fordi tekn. Forvaltning mener at vi nu skal sortere affald. Det bliver jo aldrig billigere for de enkelte husstande. De skulle hellere køre ud og kontrolerer det asfaltarbejde som bliver udført i forbindelse med fjernvarmen. Det er jo som at køre på de østtyske rullebaner i gamle dage To beholdere med to i Ved ikke I skellet ude ved vejen Nej Foretrækker 2-s beholdere pga fleksibiliteten ved afhentning og ved evt. udvidelse af affaldsordningen. Derudover kan der anvendes standardiserede ordninger til transport og behandling af det indsamlede affald. Nej Vi syntes, at både 2 og 4 kammer løsningerne kræver SÆRDELES meget plads. Uanset hvilken af disse to løsninger der vælges, vil resultatet blive, at vi bliver tvunget til at omlægge vores have for at kunne finde et sted til at til opbevare disse beholdere. Jeg vil derfor gerne høre, om det er muligt, at man IKKE er omfattet af ordningen mod at man selv sorterer i de ønskede kategorier, og efterfølgende selv afleverer dette på genbrugsstationen. Den miljømæssige gevinst vil være den samme... Yvonne Michael Carsten Karsten Kaas Andersen Rasmussen Johansen

48 Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Ja John G. Hansen I skellet ude ved vejen Ja en fleksibel løsning med mulighed for variabel afhentning af to-kammers lyder som en god idé. Gerne med papir og flasker i den ene. Det fungerer fint for os at køre beholderen ud til kantstenen, men for at dette kan fungerer, er det nødvendigt, at afhentningsdatoen strengt overholdes. En fleksibel tilvalgsmulighed for afhentning på grunden for handicappede og ældre personer bør også være mulig. Det er meget væsentligt, at afhentning af batterier gøres pligtig i håb om, at de ikke ender i dagrenovationen. Ordningen kunne måske udbygges med afhentning af lavenergipærer m.m. Ja Ja Jeg synes, at afhentning bør være muligt inde på grunden ("ved hoveddør"), da nogle adresser har en meget smal indkørsel, hvor der ikke er plads til at have beholdere stående, hvis en personbil samtidig skal kunne køre ind i indkørslen. Nogle adresser har mur eller hæk helt ud til fortovskanten; i disse tilfælde vil det betyde, at beholderne skal stilles helt ude på selve fortovet, hvis der er tale om en skelløsning. Beholderne vil dermed stå i vejen for forbipasserende, og hvis der er tale om 4- kammer-modellen, kan den rent faktisk spærre helt for passage på fortovet. Inge Berg Olesen I skellet ude ved vejen Nej Lotte & Per Jensen Nej Jeg undre mig meget over at komunalbestyrelsen ikke foretager en samlet undersøgelse med husholdningsaffald, således at vi her i kommunen får en samlet plan, som vi kan tage stilling til. Jørgen Bendtsen

49 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Et valg af 2 to-s beholdere er fleksibelt, og muliggør senere en udvidelse, med endnu en to-s beholder, således at dagrenovation og evtl. også pap kan samles i samme type beholder. Det er meget vigtigt at beholderne returneres til samme parcel efter tømning. Inge Holm To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Ved borgermødet d var der opstillet div. container til sortering,en stor 4 kammercontainer og en 4 kammer container der var lidt mindre,der var pris på den store 4 kammer container,men ikke på den lille,som vil passe til mange enlige og familier uden børn.så jeg forstår ikke, at kommunen ikke har den lille 4 kammer container med i jeres oplæg. Jeg har afkrydset den store 4kammer i jeres spørgeskema,da I ikke har den lille 4 kammer med på skemaet,den lille 4 kammer vil passe bedst til vores husstand. Ja Vi har haft ordningen med 4 sbeholder med batterier da vi boede på Ejby Alle og var yderst tilfreds. Vi mener det er mest hensigtsmæssigt at kune placere den inde på grunden da der er hjul på og man let kan køre den ud til fortovskanten I skellet ude ved vejen Ja Deltager på nuværende tidspunkt i forsøgsordningen med 4 kamre. Er meget tilfreds med dette.især at man også kan komme af med plast,metal og batterier.har ikke noget negativt om ordningen, snare tværtigmod, er positiv. Claus Larsen Eva Og Poul Vest Lone Larsen I skellet ude ved vejen Ja Sonja Feltsen

50 To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej 2 beholdere er valgt på grund af fleksibiliteten ved tømning og den lavere pris er også til fordel for denne løsning. Det ville være smart om den enkelte husstand kunne vælge enten tømning ved skel eller inde på grunden, og lade prisen variere. Jeg foretrækker tømning ved skel da min affaldsbeholder siden ca har stået i skel af hensyn til renovatørernes arbejdsbelastning. Det virker lidt hysterisk at indsamle batterier, som jo er en relativt lille mængde som let kan opsamles i en egnet beholder som tages med på indkøb eller lignende for tømning på et godkendt sted. Jon Forchhammer I skellet ude ved vejen Ja Jeg bor Søstjernevej 43B, og har været med i forsøgsordning, jeg har ikke hørt om nogen der IKKE har været meget glad for ordningen, jeg vil være meget ked af hvis vi skal overgå til 2 spande, det vil være et STORT skrit i den forkerte retning. Den store spand vi har er meget let at køre med, den har 3 hjul 2 s spanden har kun 2 hjul. Jørgen Storgaard Ja Anni Stenderup I skellet ude ved vejen Ja Vi har kørt med en midlertidlig ordning og er Knud Larsen meget tilfreds, det er ingen problem at køre vognen ud. Vi ønsker at beholde den ordning med 4 kamre som vi har nu. Det kræver mere plads med to beholdere Nej Jeg vil gerne opfordre til at der vælges en model for anskaffelse af affaldsbeholderne, der tilgodeser pensionister og andre lavtlønsmodtagere, så anskaffelsessummen ikke vil føles som en stor belastning. Anskaffelse over affaldsgebyret er vel en oplagt mulighed. Preben Lisby Ved ikke Ved ikke Nej Undertegnede er beboer i Baunebakken med deraf følgende snævre udendørs forhold. Jeg regner derfor med, at man - f.eks. gennem grundejerforeningen - bliver orienteret om en rimelig ordning for området. Flemming Sørensen

51 Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire I skellet ude ved vejen Nej Som deltager i forsøgsordningen kan jeg kun udtrykke tilfredshed. Med begrundelse i plads - i bredden - ønskes 4-kammer beholder. Tilhænger af køb, engangsbeløb. I skellet ude ved vejen Nej Vi synes den nuværende ordning fungerer udmærket. Vi bor i Strandhaven hvor grundene er på kun 400 m2. Det betyder at en ny ordning vil medføre en mindre og uhensigtsmæssig omrokering i forhaven. Vi har lige lavet om i forbindelse med postkasserne. Vi har papircontainer i nærheden, ligeledes flaskecontainer. Og vi benytter os konsekvent af den nuværende bringe-ordning To beholdere med to i Er det meningen at hele Hvidovre skal lige en stor genbrugsstation? Vi har allerede nu mulighed for at sortere vores affald. Og hvis det ikke er nok kunne grundejerforeningerne jo lave en sorterings plads, så slap man også for at hente ved parcel. Det må jo også være billigere. Og noget andet er jo hvis vi jo absolut skal have en container mere, må prisen på genbrug og genbrugsplads bortfalde. For vi skal vel ikke betale dobbelt? Har man taget hensyn til den mere forurening der bliver ved at der skal køres flere gange? Eller at forbrændingsanlæggene pludselig ikke har nok at brænde, og må bruge olie eller gas? Der er jo også videnskabsmænd der mener, at vi skal brænde alt affaldet, og nøjes med at sortere slaggerne. Hvilket de mener er den bedste løsning. Der må findes bedre løsninger med at forskønne Hvidovre på end med flere container? To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Leif Hubert/Inga Vikjær Kruhøffer Steffensen I skellet ude ved vejen Ja Rasmus Andersen Erik Kristensen I skellet ude ved vejen Ja Henriette Pouelsen I skellet ude ved vejen Ja Jeg efterlyser en samlet ensartet løsning, hvor restbeholderen er af samme udseende som genbrugsbeholderen. Det er væsentlig pænere og mere skånsomt for renovationsarbejderne, at afskaffe ordningen med sække. Frank Stabell Ja Bent Hansen

52 To beholdere med to i Nej Vi syntes ikke at det er nødvendigt at vælge den dyre løsning, den billige er udmærket, den bruger de jo i Rødovre Kommune To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ved ikke Bente Nielsen Ved ikke I skellet ude ved vejen Ja Den nye genbrugsordning der medfører affaldsbeholdere med opdelte, er principielt en rigtig god idé, men - det volder besvær at finde god, tilgængelig plads på ejendommen, og - vi finder afmærkning på de hidtil sete (tekst: papir, glas, mv.) mindre køn, og ganske opsigtsvækkende. Her i Hvidovre der fremføres som grøn kommune, bør der også tages hensyn til æstetiske værdier i bebyggelsesområderne. Helhedsindtrykket, særligt i grønne villaområder, forstyrres af de alt for markante (skrigende) etiketter på containerne. Opdelingen skal naturligvis anføres, men skriften kunne måske placeres inde i låget, eller i t tilfælde mere diskret. Håber vore bemærkninger her tages ad notam. med venlig hilsen Bodil Gershøj og Walther Jensen Engstrupgårdsvej 50. Walther Jensen Hanne Nielsen

53 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Kan godt se fordelen med sortering af affald - MEN, irriterende altid at skulle have "ting" dikteret og trukket "ned over hovedet" - og så skal vi ovenikøbet BETALE for noget som man beslutter i kommunen. Det er ikke ok - det er dyrt nok i forvejen at bo i Hvidovre kommune. Hvor er den gode service snart henne? Vi skal have store beholdere på grunden og betale ekstra for at have dem stående udenfor hoveddøren! Har man spekuleret på om der overhovedet er plads hos parcelhusejerne - men det er selvfølgelig også op til os - at hive diverse buske og bede op ved skellet så kommunen kan få det som DE vil have det. I forvejen har vi f.eks. måttet grave buske op ved skellet for at have plads til BÅDE postkasse og affaldsstativ - og nu skal vi så have en større beholder!!!!! Ved snar ikke havd man skal sige til det - kommunen beslutter/bestemmer vel alligevel i sidste ende - UANSET hvad borgerne mener og synes - det er jo sket før To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Ja Nej Nej Synes godt der kunne være et tilbud med en kontainer til det alm. affald i forbindelse med den nye ordning, så det kunne blive 3 ens beholdere. Med hensyn til finansering. Mener jeg det må tages ud af de besparelser som laves ved ændringen af nuværende ordning. I skellet ude ved vejen Ja Det ville også være rigtig godt, såfremt man kunne aflevere el-pærer. Jeg samler "til bunke" og er afhængig af, at andre skal på genbrugspladsen, da jeg desværre ikke selv har mulighed for at komme derud. Thorleik Mikkel Gurli Harndahl Jørgensen Kristensen Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Nej

54 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Ved ikke Ja I skellet ude ved vejen Nej Vi syntes det er noget møj som kommer til at se farligt ud på vejen, og også at man nu skal til at fjerne hæk og plantebed.. Man kan godt se at det er en eller nogen der ikke selv bor i hus som har fundet på det her. Nej John Lind Ved ikke jeg ønsker også muligheden for at fortsætte uændret, pga. mulighed med genbrugspladsen, som jeg og mange andre benytter flittigt.. og meget af det, der brændes af, giver varme og strøm. endvidere: det ender nok med, at det hele alligevel blandes sammen. derved giver det borgerne ekstra besvær og udgifter, uden at det gode formål bliver opfyldt. jeg tror ikke at befolkningen, og dem der skal håndtere og behandle det indsamlede er "modnet" nok til at få det ud af det, som er målet. ----derfor: lad den stå åbent i 5-10 år endnu, før den igangsættes Ole Og Anita Ebbe Tietze

55 Det kan ikke være rigtig at I har tænk Jer at pålægge husejere i kommunen ekstra udgifter i disse svære tider til en tåbelig ordning hvor man skal have en hel container park stående ud til fortovet eller i forhaven. Ikke nok med de ekstra udgifter men så er det også meget pladskrævende og grimt med så store containere alle vegne. Er det kun husejerne man er efter her - eller skal man i beboelsesejendommene også til at sortere - bliver der måske fire forskellige skakte man kan smide sit affald i. Eller er det kun husejere man tvinger til en så tåbelig ordning. I har vel ikke tænkt Jer at tvinge folk til at være med i ordningen - det kunne jeg godt tænke mig et svar på. Jeg kommer itfald ikke til at have en container park i min have - så er det slut med afhentning af affald her. Hvad ligner det også at opfinde nye dyre ordninger - det har jeg ikke ønsket, jeg synes det er for dyrt i forvejen. Jeg må sige at som husejer i Hvidovre kommune er der ikke ret mange plusser. Afslutningsvis ønsker jeg et svar pr mail om I har tænkt Jer at tvinge folk ind i ordningen To beholdere med to i To beholdere med to i Nej Nej Torben Nissen

56 To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire Ja Jeg ønsker en så miljøvenlig ordning som overhovedet muligt. Her sorterer jeg allerede, men er MEGET pro, at hele kommunen får fokus på miljø. Hvad med at gøre Hvidovre Kommune til en miljøvenlig foregangskommune? At kommunen tager førertrøjen på på landsplan? Det ville være et løft for kommunen? Det ville gøre den attraktiv at flytte til. Hvidovre kommune ville blive et valg ikke en nødløsning. Jeg ærger mig over, at kommunen har et så dårligt rygte, når man går ud i vore nabokommuner. Det kan, og skal vi gøre bedre. Jeg ved, at der er mange tiltag, men det er bare ikke nok. Kommunen skal meget "længere frem i skoene" og helst være "foran skoene". Hanne Lind-Hansen Ja Jens Augustenborg I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Vi vil meget gerne være med til at sortere affald men ved lignende forsøg har det vist sig at affaldet blot efterfølgende bliver blandet sammen alligevel.hvordan sikre Hvidovre kommune at dette ikke sker? Ja Ole Carstensen Ellinor Bundgaard Mathiassen Nej Knud Erik Christensen I skellet ude ved vejen Ja Brian Bagley I skellet ude ved vejen Nej Poul Madsen I skellet ude ved vejen Ja Jeg syntes ordningen bliver for dyr, vi har jo i forvejen betalt for et dagrenovationsstativ med 2 kamre til glas og papir. Hvad sker der med det?? I forvejen betaler vi i Hvidovre en dyr renovationsafgift, så jeg synes ikke, at man skal betale ekstra for tømningen af det nye system, (som vi iøvrigt er glade for og som har fungeret fint i prøveperioden). Bjarne Vinther

57 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Morten Pedersen Nej Karin Olsen I skellet ude ved vejen Ja Vi konstaterer, at alle negative kommentarer fra S. Mortensen grundejerne, som der var adskillige af på mødet den 20. juni 2012, behændigt er udeladt af referatet så dettte fremstår som om, at alle grundejere var positive overfor en ny genbrugsordning. Det var absolut ikke tilfældet! De grundejere, der havde deltaget i forsøgsordningen og derfor var så positive, havde aldrig tidligere sorteret ders affald men blot skaffet det af vejen via dagrenovationen. Vi grundejere, der i flere år har afleveret papir i de dertil opstillede papircontainere, glas i de dertil opstillede glascontainere, metal, pap, plast, elektronik, farligt affald o.s.v.på genbrugspladsen finder det nye tiltag overflødigt og en fordyrelse af en i forvejen alt for dyr renovationsordning. Vi foretrækker derfor den nuværende ordning. Skal man endelig indføre en ny ordning, bør formålet være at spare grundejerne for unødvendige udgifter. Det gør dette forslag ikke! Ja Dennis Bruhn Ja Ja Hjørdis Christoffersem Nej Ønsker ganske enkelt slet ikke disse beholdere! Anonym Hvidovreborger To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Finn Ivo Heller I skellet ude ved vejen Nej Underligt at det er billigere i både indkøb og tømning at have to beholdere frem for en. Man skulle tro at det var lige omvendt. Derfor vil jeg hellere have to beholdere frem for en, da det jo Bo Hansen

58 er billigere Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Ja Ja Jesper Rylland I skellet ude ved vejen Ja Annie Marott I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Nej Der er masser af alternativer for at aflevere brugte batterier i byggemarkeder og supermarkeder, hvor folk (er jeg overbevist om) afleverer disse. Derfor skal brugte batterier ikke med i denne ordning. Carsten Starzet Ja Ja Flemming Jensen I skellet ude ved vejen Ja Britt Enemark

59 To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Ved ikke Vi har været testpersoner på 4 s beholderen og har været glade for det. Men vi synes helt klart at det var en mærkelig deling. Der var et kæmpe til aviser og reklamer, som vi kun kunne fylde bunden af og det til trods for at vi ikke har 'nej tak til reklamer'. Jeg tror at det er forkert at indrette sådan et stort, når det kun er et fåtal der holder avis og dermed har en chance for at fylde den. Til gengæld var mene til glas og metal alt for små til vores husholdning på 4. De var fyldt efter 14 dage, til trods for at al metal blev trampet fladt inden. Rummet til plast, blev aldrig fyldt. Jeg tror vi for ofte var i tvivl om det plast vi ville smide ud, nu også måtte komme i. Batterikassen var rar at have, men den kan undværes. Vi har altid samlet dem i pose og afleveret på genbrugspladsen. Rene Pryning I skellet ude ved vejen Nej Jesper Nielsen Ved ikke Carsten Pedersen Nej Jeg var til kommunens oplæg i Friheden og syntes at argumenterne for den store 4s beholder var for dårlige. Der skulle næsten opfindes en renovationsbil til at tømme den store beholder og den efterfølgende håndtering fra renovationsbilen var heller ikke på plads. Rødovre Kommunes og andre kommuners håndtering med 2 gange 2 beholdere er en standardløsning som er afprøvet og gennemtænkt. Den er baseret på kendt teknologi, meget fleksibel og billigere i både drift og indkøb af materiel. Jeg håber ikke Hvidovre Kommune kaster sig ud i et projekt med at opfinde den dybe tallerken igen og det må da være noget billigere når renovationen igen skal i udbud at have en standardløsning som flere kan byde ind på,samt at undgå at påføre borgerne yderligere udgifter Én stor beholder med fire Ved ikke Ja Tea Melgaard Ved ikke I skellet ude ved vejen Nej gl ordning Preben Frandsen Preben Nielsen

60 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Nej Peter Larsen I skellet ude ved vejen Nej Bendte M. Olsen Ja Jørgen Gabel I skellet ude ved vejen Ja Det ville være rart, hvis man kunne komme af Sinne Kold med pap og lyspærer også I skellet ude ved vejen Nej Da 2 to-kammer beholdere på alle punkter er den nemmeste og billigste løsning må det da være logisk at bruge den. Helen Ja Kristian Buch Vedel Nielsen Ja Pia Lemvig I skellet ude ved vejen Ja Johnny Sabinsky I skellet ude ved vejen Nej Viggo Bruun Nej Flemming Bjørn Nej Kjeld Nielsen Nej Suzanne Bilde Brerup Ja Det kan ikke være miljø rigtigt at vi skal have afhentet flere gang om måned frem for at vi har en beholder der bliver tømt en om måned og kan indehold alt - skal vi alle betale mindre i ejendømsskat da i vil have vi skal opbevare flere beholder til alt muligt på grunden. Vi har nu været med i forsøget og der meget tilfredse. At Flemming fra sgh kan udtale sig er da utroligt det virker ikke som om han har deltaget i forsøget og mener ikke at os der har deltaget ved hvad vi taler om. sjov holdning Pia Lintrup

61 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Ved ikke Ja Bendt Refsgaard Nej Finansiering ret vigtig. Hvis vi selv skal betale kontant, sørger vi selv for aflevering af affald udenom Hvidovre kommune! Ved ikke Leif Steenberg Ja Har haft 4 kammer, men det er et stort skmel og da det åbenbart er nødvendigt med nye biler samt at renovationsarbejderne er bekymrede for belastninger, virker 2-kammer ordningen som den bedste Lisbeth Hansen I skellet ude ved vejen Ja vores eneste bekymring er at der nu skal kører flere store renovationsvognen rundt på vejene ved skolen, Risbjergskolen, mange dage om ugen. Vi håber på at der selvfølgelig bliver taget hensyn til alle de små/store skolebørn der færdes her,så renovationsvognene kører i områder evt. før 7.30 & efter kl. 9 så alle små elever kan færdes sikkert på skolevejen & komme trygt & helt i skole. Per Berg I skellet ude ved vejen Nej Erik Mikkelsen I skellet ude ved vejen Ja Tove Nielsen Nej Det er min opfattelse, at det er helt unødvendigt med sortering af papir og glas, idet de nuværende ordninger virker helt perfekt. Det er OK med plast og metal, dog bør det overvejes om plast med fordel kunne afleveres i centralt placerede containere i stedet for hos den enkelte grundejer. Ved at benytte ovennævnte model er det kun nødvendigt med en beholder med to. Endvidere bliver denne forslåede sorteringsordning tilsyneladende ikke billigere for forbrugerne tvært imod - dog er det anført, at det på sigt kan betyde en besparelse på gebyret til dagrenovationen. Hvem tror på det - ingen!!!! To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Britta Laustsen

62 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Birgit Madsen Ved ikke I skellet ude ved vejen Ja To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Gynther Nielsen I skellet ude ved vejen Nej Det lyder til det skal gøres rigtig besværligt af komme af med sit affald i Hvidovrekommune : ((( Thomas Simonsen Ved ikke Julie Deleuran I skellet ude ved vejen Ja Nej Jeg ønsker den billigste løsning, derfor denne. Beholderene er også lettere at tumle rundt med, og giver bedre mulighed for en enkel placering på grunden. Batterier kan stadig afleveres i de butikker der sælger disse!! Dog skal det anføres, at som affaldafhentningen foregår i Grundejerforeningen Strandøre, er der ingen problemer med ordningen. Den er til UG! PS! Kunne man ikke udskyde, at tage stilling til den nye ordning, indtil man havde resultater fra flere kommuner. Det ville være MEGET ønskeligt!! Erling Bo Petersen Ja Peter Jensen Ved ikke Ved ikke Nej Jeg ønsker ikke at have nogle beholdere på min grund pga.pladsmangel i vores indkørsel,og da vi selv sorterer og afleverer på genbrugspladsen med venlig hilsen Jesper Stryhn Klovborgvej Hvidovre To beholdere med to i Nej Jeg foretrækker de to 2-kammer beholdere på grund af - god erfaring med 2-kammer og ingen videre erfaring med 4-kammer beholdere - den bedre økonomi - fleksibiliteten - evt. problemer med at håndtere 4-kammer beholderne for skraldemanden Jeg ønsker beholderne anbragt inde på grunden. Det vil ikke være noget kønt syn fra vejen med beholderne fremme i skellet. Se blot hvordan postkasserne i skel "pynter". Jesper Kenneth Stryhn Jensen

63 Ved ikke To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Ved ikke Ønsker ikke ny løsning. Disse box/beholder er frygtelige grimme og uhandige, vil ligge og flyde, vælter ved mindste vindpust og så vil affaldet,( uanset om der er deling i disse til sortering), ligge og flyde alle steder. Dette er kun en ekstra udgift til os husejer ( køb af box/beholder og ekstra oprydning). Har dette i vores sommerhus hvor disse flyder rundt, ved mindste vindpust.(rod) Den gamle type med pose er meste hensigt mæssig og er en OK løsning Ændre ikke dette da det er spild af mange penge. I skellet ude ved vejen Ved ikke Det er vigtigt, at betaling for beholderne er tydelig. Den må ikke "gemme" sig under betaling for andre ydelser. Ian Lone Skaarup Larsen Søndersted I skellet ude ved vejen Nej John Meyer-Lassen Nej Hvilken slags affald er det meningen man skal komme under de 2/4 små beholdere? Så længe det stadigt er muligt af afleverer sine batterier i sit supermarked, har jeg ikke behov for at få batterierne afhentet ved hoveddøren. I skellet ude ved vejen Ja ENDELIG!!!! Det her tiltag var I godt nok længe om! Vi bor i en klimakommune og de der vælger at sortere deres affald, har i mange år fløjtet frem og tilbage til genbrugspladsen i bil og dermed udledt masser af dum CO2! Det er bare ikke en klimakommune værdigt, at det har været så svært at komme af med sit affald, hvis man ville give miljøet en hånd og sortere sit affald. Til slut håber vi at I vil indtænke høringssvarene fra forsøgsordningern i udformningen af beholderne. Man kunne måske forestille sig noget med fleksible, så menes størrelser kan tilpasses mængderne, som jo kan variere meget. Nu venter vi så bare med spænding på den økonomiske del af de nye muligheder. Hanne Thers Jessen Nej Poul Hansen Demi Og Yvonne

64 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Mogens Erslev Nej Mona West I skellet ude ved vejen Ja J. R. Rasmussen I skellet ude ved vejen Ja Else Demuth Nej John Petersen Nej Hustanden er paa een Person Bent Søgaard Ved ikke Birthe Andersen Nej I skellet ude ved vejen Ja Batterier i frysepose på skraldespanden. Bent Rasmussen Placering ved skellet og max 2 meter inde på grund. Det skal ikke være sådan at man selv skal sætte den ud til tømning, så vil jeg hellere selv køre det ud til avedøre affalds center som nu. Tømning kun 3 måned, det er altså begrænset, hvor meget jern og glas samt plastik, man har til affald som privat grundejer... Nej Finn Sørensen Ja Lars Thuesen I skellet ude ved vejen Ved ikke Kim Petersen I skellet ude ved vejen Ja Cornelia Lange Nej Ketty + Per Jensen

65 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Inge Stjernholm Nielsen Nej Poul Juhl Madsen I skellet ude ved vejen Ja Lene Gudkov I skellet ude ved vejen Nej Annie / Steen Christensen / Pedersen I skellet ude ved vejen Nej Keld Christensen Ved ikke Vedrørende batterier: Kommer der ikke stadig miljøbil, hvor vi kan komme af med batterier, malerrester, kemikalier o.lign.? Og hvorfor kan vi ikke beholde de nuværende containere ved gadehjørnerne og ved indkøbs-centrene til papir og glas? Grænsevej 23. I skellet ude ved vejen Nej Hanne Lilja Villy Pedersen I skellet ude ved vejen Nej Hvad med en eventuel rest container? Når man nu alligevel skal have nye containere kunne det måske være en ide også få en container til rest affald til alle villa'er så afhentning af dette kunne blive strømlinet og dermed måske gøres billigere. Hoite Dijkstra Ved ikke Nej Steen Cassøe I skellet ude ved vejen Nej Henrik Clausen Lynge I skellet ude ved vejen Nej Ines Lynge Laustsen I skellet ude ved vejen Ja Steen Nielsen Nej Jonna Tholander

66 Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Ja er med i forsøget med 4-kammersystem, som jeg synes fungerer rigtigt godt. er ikke interesseret i 2 affaldsbeholdere med tokammersystem- fylder for meget. kan ikke se at der er fordele forbundet med denne løsning. argumentet med forskellige tømningstidspunkter forstår jeg ikke. vil jo blive tømt med faste intervaller alligevel. Bengt Soelberg Ja Ib Sørensen Nej Bjarne Nielsen I skellet ude ved vejen Nej Hvis miljøbilen fortsat er en fast ordning, kan man komme af med sine batterier der eller på genbrugspladsen. Nej Det er en god ide og på tide at i indfører affalds sortering. Den bedste løsning vil være to beholdere, så der er mulighed for tømning på forskellige tidspunkter, enten ugentlig eller 14. dag.en udførlig beskrivelse i et hæfte vil også være en god ide. NIELS ERIK & MARIAN Lone ANDERSEN Madsen To beholdere med to i To beholdere med to i Nej Der bør tages hensyn til økonomien og i særdeleshed, at 4 kammer-ordningen er store tunge beholdere, der kan være vanskelige at flytte rundt med for mange mennesker. Ikke mindst renovations arbejdere. Da ordningen tilmed er meget dyr og meget uflexibel, er det en dårlig løsning, som jeg ikke mener Hvidovre kommunes borgere har brug for, endsige råd til. Den er måske afprøvet på 400 borgere, men ikke afprøvet sammen med en 2 kammerordning, og det gør afprøvningen ubrugelig, nytteløs. I skellet ude ved vejen Nej Hvad gør man når man ikke har skel mod vej? Får man retur pant på gamle skraldebøtter? hvad hvis man i har købt gammel skraldebøtte i år? Hvem skal erstatte skraldebøtte hvis den bliver ødelagt af skraldemænd? hvor bred skal adgangsstig være? Hvis skraldebøtte skal stå ved vej, skal jeg så have tinglyst at vi må bruge naboens grund? Kan man placerer ens skraldebøtte på komunal grund? Eva Svend Sander Olsen Toft Simonsen

67 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Nej Medfører den nye indsamlingsmetode, at de opstillede containere til indsamling af aviser og reklamer samt flaskecontainerne forsvinder, og alt affald afhentes på enkelt ejendom? Mogens Christensen I skellet ude ved vejen Ved ikke Er den nye affaldsordning et krav fra staten? Kommunen bør tilstræbe den billigst mulige løsning for husejerene. Den ugentlige afhentning af køkkenaffald bør opretholdes (ildelugtende i sommertiden). Jeg ser ikke nødvendigheden af dette nye tiltag, set i lyset af at flaskecontainerne og papircontainerne ofte er propfulde uge op til tømningsdagen. Flere containere og mere spredt i parcelshus områderne, der giver kortere gåafstand for borgerne, ville være en bedre løsning. Werner Jensen Nej Svend Rubæk I skellet ude ved vejen Ja Niels G. Jensen Nej Poul Petersen Nej Nej I skellet ude ved vejen Nej Det er dejligt at kommunen går ind for sortering. Vigtigt, at flerkammerbeholderen ikke er for tung at flytte. Godt, hvis tømningsfrekvensen kan være forskellig for forskelligt affald. Derfor 2 kammerløsningen Vita Iversen Nej Åge Nielsen I skellet ude ved vejen Ja Hvis det fungerer ligesom med Lone Kristoffersen haveaffaldsafhentning, hvor affaldet køres til skel på afhentnigsdage, så ja tak til 2 -kammer beholderer som afhentes i skel, og at den almindelige dagrenovation fortsætter uændret ( afhentning max 10 meter fra vej).

68 Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire I skellet ude ved vejen Ja hvad sker der med den træbeholder vi for kort tid siden købte og betalte for af kommunen? Hvordan får vi pengene retur for den? Michael I skellet ude ved vejen Ja Margit Dam Mikkelsen I skellet ude ved vejen Ja Modellen med 2 mindre spande udgør så vidt vi kan se, den bedste løsning. Det vil gøre det muligt at differentiere tømningen af de forskellige fraktioner. Det hviler på allerede afprøvede løsninger. Det er den billigste løsning for grundejerne både i anskaffelse og drift. De er nemmere at flytte rundt på end "kæmpespanden" også for renovationsarbejderne. Karsten Jensen Nej Søren Iven I skellet ude ved vejen Ved ikke L.k. Hasselsteen I skellet ude ved vejen Ja Bente Jensen Ja Jeg ville gerne kunne placere beholderne 16 meter fra skel, gerne mod ekstrabetaling. Vil det være muligt? Nej Nej I skellet ude ved vejen Ja rosmosevej er pt med i forsøgsordningen og den fungerer fint Nej Det er nogle grimme beholdere. Farven er virkelig æstetisk frastødende. De må da kunne lavet pænere? Leif Merete Frank Høxbroe Viffeldt Pedersen Ja Annette Christiansen Ved ikke Ja I skellet ude ved vejen Ja Har snakket med nogle som har den der 4 kammerspand og de siger ordningen fungere rigtig godt, så lad os få den

69 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Nej Lone Taxbøl Ved ikke Ved ikke Hvorledes har man tænkt sig at løse problemet med en "eventuel" placering i skel, når der er tale om en koteletgrund, hvor beholderen/beholderne ikke kan placeres i skel, fordi der er indkørsel til villaen??? Som pensionist har jeg ikke råd til at betale mere end højst nødvendigt for afhentning af affald. Birgit Johansen Nej 4kammer er et stort skmel. Bente Larsen I skellet ude ved vejen Ja I skellet ude ved vejen Ja Jeg vil gerne have mulighed for at vælge beholderens størrelse og meget gerne bare få hentet affald fjortende dag. Eftersom jeg bor alene, er det ikke meget affald, jeg får samlet. Anne-Lise Reinholm Ja Bjarne Thaulov Nej Jeg afleverer af og til materiale på genbrugspladsen hvor der er mange forskellige muligheder, bl.a. brændbart, men jeg kunne godt tænke mig at få bedre orientering om HVAD der omfattes af brændbart! Derfor er det vigtigt med en god vejledning i fremtidig sortering i de 4 nye kasser. Hvor skal for eksempel plastikindpakning lægges (næsten al grønt og frugt bliver puttet i plastikposer). Der bruges også mange former for plastikæsker i butikkerne. Hvor skal det placeres? Som det er nu ryger det ud i affaldssækken som derfor får mange forskellige ting med. Hvad med mindre elektronikudstyr o.l., lamper, cykellamper o.l.? Hvor skal det lægges (jeg kører det på genbrugspladsen, men det er der nok ikke mange som vil gøre)? Batterier kan man aflevere mange steder og så mange er der næppe ikke tale om. Knud Søndergaard

70 To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej De vi kender, som bor i eget hus, sorterer i forvejen affaldet i klare sække,, kører det på genbrugspladsen ca. en gang om måneden. Affalds beholderne bør ikke stå ved vejen men sættes ud på fastsatte dage i lighed med haveafaldet. Affaldsbeholdere ved vejen vil ødelægge helhedsindtrrykket af et pænt boligområde. Batterier samles i de poser, som er uddelt til dette formål, og indholdet afleveres når posen er fuld. (Poserne er ved at være slidt op, så det vil nok være en god ide at udlevere nogle nye.) Konklusion: Affaldsordningen vil være en unødvendig udgift for den enkelte husstand. Plastik skal nærmere defineres. Hans Gärtner To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Wera Christensen Ja Jeg bliver nødt til at have tømning inde på grund bag en letåbnelig låge (man skal bare skubbe til den), men måske bliver jeg nødt til at få vendt lågen, så beholdervognene kan komme ud, hvis det da er meningen, og det er så endnu en udgift!! Jeg kunne have dem stående i indkørslen, men problemet her er (prøvet med alm. skrald), at forbipasserende smider alverdens ting i, tømmer deres bil for kasser mv. og smider det i min skraldespand. Folk er nogle... Med 2 beholdere kan jeg bedre selv flytte dem, hvis det er nødvendigt, men jeg aner jo pt. ikke, hvordan alt dette kommer til at foregå i praksis. Umiddelbart synes jeg slet ikke, min grund er velegnet til al dette. Affaldsmæssigt vil det dog være rart, men jeg er meget ked af de hele tiden større udgifter, der pålægges os generelt. Ulla Merete Andreasen I skellet ude ved vejen Ja Tony Jensen Nej Jeg ønsker at affaldet bliver hentet uge. Jeg har i denne mail bedt om afhentning ved hoveddør, men vil godt have mulighed for at ændre aftalen hvis det bliver aktuelt. Zanne Sørensen To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Linda Petersen To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja

71 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Ja Henrik Poulsen Nej Nej Nej I skellet ude ved vejen Ja Det forekommer mig ikke særlig begavet at anbefale en ordning, som er dyrere både i etablering og i drift. Desuden er der kun foretaget forsøg med den ene model, hvilket jo ikke giver noget reelt sammenligningsgrundlag. Jeg er ikke i tvivl om, at de husholdninger, som har medvirket i forsøget, har været tilfredse med modellen; men måske havde de været endnu mere tilfredse med den anden model. Det ville være umuligt, at skulle flytte rundt med en stor beholder for gamle og svagelige. 2 mindre beholdere, er så absolut at foretrække, fremfor en stor: Her tænker jeg især på mobiliteten, for både container og ejeren, mange ældre kan have besvær samt om vinteren vil det besværliggøres endnu mere. Vedr. placeringen: hvis container skal placeres i skellet, er de jo frit tilgængelige for hærværk, samt der skal indrettes speciel plads, måske der skal fjernes hæk eller plankevæk etc. kan man ikke have sin container inde på grunden, og på selve afhentningsdagen sel køre den ud på vejen? ( ligesom vi gør med haveordningen )? Man bør også tænke på renovations arbejdernes arbejds miljø, Større og tungere container, er ikke at foretrække. Prismæssigt, bør man måske også tænke på den store omkostning der ligger indkøb af speciel udstyr, både for hus ejeren men så sandelig også for Firmaet der skal indkøbe nye Skralde biler. Batteri ordning, lyder umiddelbart som en god ide, men tror nu nok at vi fleste er gået over til genopladelige batterier, så der vil være et meget mindre behov, end tidligere, og man har jo også muligheden for at aflevere dem mange steder idag. Kjeld Ingemann Inge Carsten Sørensen Sørensen Askbo

72 To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej 1. Rengøring. Her tror jeg to-kammerbeholderne vinder og det er vigtigt. 2. Ensartede beholdere. Tag hensyn til at også dagrenovations- og haveaffalds- beholderne kan have samme udformning.tag en tur op/ned ad vejene og se på diverse beholdere/stativer-gyseligt 3. Ok med at trille beholderne ud til skel/vej, men så bør det også være samme tømningsdag for alle, så de ikke skal stå og flyde der hele ugen. Også lettere at huske. 4. Alternativt bør der kunne forhandles en gennemsnitpris ud for afstanden så man kan placere beholderne mest hensigtmæssigt af hensyn til grunden og huset. Husk at det er et område der er blevet bebygget/udformet gennem 100 år eller mere og det gør ikke noget at det stadigt ser ordenligt ud. 5. I øvrigt finder jeg det besynderligt, at man ikke i et lille ensartet land som Danmark har kunnet finde frem til den samme løsning på samme problem og derved have opnået en stor besparelse i udformning af beholdere, biler mm. Det heder vist "en ommer" I skellet ude ved vejen Nej I skellet ude ved vejen Ja Ib Holm Andersen I skellet ude ved vejen Ja Beholdere er for dyre. Tina Sørensen I skellet ude ved vejen Nej Hvidovre, den 16. september 2012 Udover dette afkrydsningsskema, så sender undertegnede også d.d. pr. til yderligere kommentarer til COWI-rapporten. Ved ikke Ved ikke Pt. betaler min kone og jeg for tredobbelt afhentning af affald, da min kone lider af inkontinens, hvorved vi afleverer ca. to sække affald om ugen med våde bleer. Hvordan Paul Geisler tænkes denne slags affald hentet? Nej Alice Toft I skellet ude ved vejen Ved ikke Majbritt Og Ole Ib PEDERSEN Johansen

73 To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i Én stor beholder med fire To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i To beholdere med to i I skellet ude ved vejen Nej Så mangler vi bare at kunne aflevere rent, tørt pap i nærheden af husstanden også. Nej I skellet ude ved vejen Ja Ina Buch Ved ikke I skellet ude ved vejen Ja Nej Jeg ønsker kun at komme af med batterier, hvis det ikke fordyre affaldsordningen Vi vil gerne have vores nuværende ordning bevaret. Det er utrolig at i ikke har lyttet til alle de protester som var der sidste år. I skellet ude ved vejen Ja Rigtig god løsning. Vi mangler desuden en beholder/kammer til pap i løsningen. Gritt Hanne Tene Bykilde Kruse Heimer Ditte Wedell Pape Nej Peter Larsen Ved ikke Annette Farre I skellet ude ved vejen Ja Jeg foretrækker bestemt 2-s beholdere, da Alice Halle de er mere handy, billigere og gennemprøvede med hensyn til afhentning. 4-s beholderne er klodsede. Endvidere har det den fordel, at der på et senere tidspunkt kan suppleres med en ekstra, hvis der skal ske yderligere sortering af andre emner. I skellet ude ved vejen Ja Jeg foretrækker bestemt 2-s beholdere, da Alice Halle de er mere handy, billigere og gennemprøvede med hensyn til afhentning. 4-s beholderne er klodsede. Endvidere har det den fordel, at der på et senere tidspunkt kan suppleres med en ekstra, hvis der skal ske yderligere sortering af andre emner. Ja Bodil Windfeld Storm Ja Linda Kragh

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej Mødereferat Mødetid: 2. juni 2009 kl. 16.30 18.45 Mødested: Hammel Rådhus Mødedeltagere: Johnny Lillethorup Referent: Flemming Tinggård Benedikte Krogh Karl Åge Madsen Inge Heegaard Grete Mørch Sørensen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere