Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem og kr. Der skal minimum være to InnoBYG medlemsvirksomheder tilknyttet, men gerne flere og mindst en InnoBYG partner* Projekterne medfinansierer 1:1 efter FI/InnoBYG regler. Dvs. at det ansøgte beløb hos InnoBYG skal matches med medfinansiering fra virksomheder, fx i timer, som regnes à 600 kr. eller kontant medfinansiering Projektet må maksimalt vare 1 år *Partnere er: DTU, DBI, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi v/aalborg Universitet, Teknologisk Institut ANVENDELSE AF DE ANSØGTE MIDLER InnoBYG midlerne må anvendes til at finansiere rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos forsknings-/videninstitutionerne som er partnere i InnoBYG. For virksomhederne er støttebeløbet en mulighed for at få rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos InnoBYGs videnpartnere. Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, under overskriften "Bæredygtigt byggeri". Bedømmelsesudvalget lægger dog vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer, samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling (Se også kriterierne for tildeling af midler i vejledningen). Projekterne skal have fokus på at styrke virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner. Der stilles krav om, at: Projekterne skal relatere sig til innovationsnetværkets faglige fokusområde og bidrage til opfyldelse af netværkets mål Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forskningsog videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov Projekterne skal have deltagelse af minimum to virksomheder (gerne flere) og minimum 1 forsknings-/uddannelsesinstitution Projekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder

2 Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart Resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds Projekterne må ikke: Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder Virke konkurrenceforvridende EMNEROMRÅDE DER KAN SØGES INDENFOR Det er muligt at søge om projekter inden for den overordnede ramme bæredygtigt byggeri. Se evt. InnoBYGs bæredygtighedsnotat: EVALUERINGSKRITERIER Der bliver lagt særlig vægt på en række kriterier ved evaluering af ansøgningerne. Kriterierne er projekternes innovationsværdi, markeds- og udviklingspotentiale samt samfundsnytten inden for den overordnede overskrift bæredygtigt byggeri. Se også vejledende vægtning af de enkelte kriterier her: EVALUERINGSKRITERIER VÆGT Innovationsværdi 30 % Markeds- og udviklingspotentiale 30 % Projektformidling 20 % Samfundsnytte 10 % Organisering, herunder antal tilknyttede virksomheder 10 % ANSØGNINGSPROCESSEN Ansøgningen samt bilag 1 Økonomiskema sendes til inden den 21. oktober 2014 kl Sekretariatet læser ansøgningerne igennem og tjekker om de lever op til de formelle minimumskrav. Såfremt ansøgningerne lever op til minimumskravene, videresendes de til InnoBYGs bevillingsudvalg, som består af medlemmer fra InnoBYGs styregruppe. Til første ansøgningsrunde består udvalget af: FRI Gate 21 Bygherreforeningen BAT-Kartellet DI BYG

3 Bevillingsudvalget gennemgår ansøgningerne og udvælger de bedste ansøgninger, som efterfølgende indstilles til styregruppen, som endeligt godkender eller afviser projekter. Ved afslag, er der ikke mulighed for at anke afgørelsen. Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage tilsagn om dette inden for 5 uger efter deadline for indsendelse af ansøgning. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen 14 dage til at udfylde og returnere en handlingsplan for projektet. Alle projekter skal indgå en projektaftale underskrevet af alle partnere. Skabelon til projektaftalen fremsendes i forbindelse med evt. tilsagn. VEJLEDNING TIL ANSØGNING Vi opfordrer ansøgere til at tage kontakt til sekretariatet ved spørgsmål til vejledningen og ansøgningsprocessen. Kontakt: Kasper Lynge Jensen, tlf

4 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema InnoBYGs ansøgningsskema skal anvendes. Se nedenstående vejledning for udfyldelse af de enkelte punkter. Det er tilladt at vedlægge billedmateriale, diagrammer mv. i bilag. Projektets titel Giv projektet et titel der er nem at formidle, dvs. ikke for lang. Der må gerne laves en længere og mere beskrivende titel, hvis denne kombineres med en forkortelse af projektets titel, som er nem at formidle. Beskrivelse af projektet, herunder målgruppe og formål Her beskrives projektet på max 500 ord, herunder målgruppe og formål med projektet. Aktiviteter, opstil hovedaktiviteter i punktform Angiv hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i projektets levetid for at indfri formålet, herunder eventuelle test- og demonstrationsaktiviteter. Inkluder formidlingsaktiviteter. Mål, opstil kvantitative mål for projektet samt samfundsmæssige effekter af projektet Beskriv de samfundsmæssige effekter som I forventer projektet vil have. Opstil også kvantitative mål for projektet. Tidsplan Angiv start og slutdato for projektet. Milepæle for projektet Angiv milepælene ud for numrene i første kolonne og indsæt tidsangivelsen i anden kolonne. Indsæt flere rækker om nødvendigt. Formuler milepælene som afsluttede, målbare aktiviteter eller processer og tidsangiv dem med måned og år. Markedspotentiale for projektet Beskriv markedspotentialet for den løsning, der fokuseres på i projektet, herunder eksportpotentialet. Hvordan skal de forventede resultater benyttes? Beskriv hvordan de forventede resultater skal anvendes til gavn for virksomheden, samfundet og byggebranchen. Projektets innovationspotentiale Beskriv projektets nyskabende værdi og originalitet. Hvordan anvendes forsknings- og videninstitutionernes viden? Hvad er potentialet og/ eller demonstrationsværdien? Beskriv hvilke aktiviteter der er unikke lige netop for dette projekt. Hvordan formidles resultaterne? Beskriv, hvordan videnspredningen skal gennemføres (fx konferencedeltagelse, workshops, publikationer, hjemmesideaktiviteter). Hvem er målgruppen og hvilke resultater forventes opnået gennem formidlingen? Opstil kvantitative mål for udsendelse af artikler, formidling via sociale medier etc. BEMÆRK at alle projektresultater skal formidles som artikel på 1-1,5 side.

5 Hvordan organiseres projektet? Angiv alle projektpartnere med organisation og kontaktperson og angiv, hvordan projektet er organisereret. Angiv også, hvem der er projektleder. Budget Her opsummeres beløb fra ansøgningsskemaets Bilag 1 Økonomiskema. Bilag 1, økonomiskema Indsæt navne på projektets partnere og budgettet for deres aktiviteter. Videninstitutioner dækker over de videninstitutioner mv., der er med i InnoBYGs partnerskab. Disse er de eneste, der kan modtage midler til dækning af timer fra InnoBYG. Privat medfinansiering er finansiering fra private virksomheder. Finansieringen opdeles på medgåede timer og kontante bidrag. Medgåede timer er omkostningen relateret til virksomhedens eget tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af projektet. For medgået tid anvendes en fast timerate på 600 kr. Anden offentlig finansiering er eventuel finansiering fra offentlige virksomheder fx kommuner og myndigheder. Finansieringen angives som en sum af kontant bidrag og evt. medgået tid. Bemærk at offentlig medfinansiering maksimalt må udgøre 10 % af den samlede medfinansiering. For den private medfinansiering anvendes en fast timerate på 600 kr. inkl. overhead. Der skal som minimum være et 50/50 forhold i mellem InnoBYGS finansiering og virksomhedernes egenfinansiering.

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere