AF u,att AF631. 'gtatt AF 632

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632"

Transkript

1 AF u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632

2 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans : Indgangsimpedans : Fdlsontred : Spendings f orsterkning : Frekensgang : Signal,/std j : Arbejdstemperatur:! 26 Volt DC. E 20 Volt DC. 1,5 Arnp. ca. 20 ma. 33 Watt sinus med o,5 t forrangning. 3,2-4 ohm. Io kohm. 16o rnv for fuld udstyring. 36 db 20Hz- 5okHzIfas. 70 db. 2o - 3o grader I tomgang. ca. l-oo grader ed fuld effekt.

3 TEKNISKE DATA AF 532: Arbejclsspanding max: Arbejdlsspanding mln: Strdmforbrug ed Io Watt: Stromforbrug i tomgang: Udgangseffekt ed 3r2 ohm: Forrangning: H0j ttalerinpedans: Indgangsimpedans : Fdlsomhed : Spandings f ors tarkning : Frekensgang : Signal,/stO j : \rbejdstemperatur: I zz ott oc. t tz ott oc. l Amp. ca. 2o ma watt sinus ed l 12 VoIt. I? Watt sinus ed t 20 VoIt. 5 Watt sinus ed l 9 VoIt. Max. or5 t 3,2-4 ohm. 1o kohm. llo mv for fuld udstyring. 36 db. 2oHz-5okHztfag. 75 db. 2o -3o grader i tomgang. ca. 8o grader ed fuld effekt.

4 Diagranmet herunder iser det integrerede kredsldb NE 540, hori der er ikke mindre end 31 transj.storer, sa sel om printpladen kun maler 7 x'7 crr., er der altsi mange transj-storer i funktion. Den integrerede kreds er udstyret med begransertrin, siledes at afbranding af udgangstransistorer undgis I idest muligt omfang. F.orstarkeren kan ssledes tele at kore uden belastning, e11er med eentuelt kortsluttet udgang. t l0

5 FIG.2 og FIG.3 iser typiske eksempler p3 forbindelierne af AF'G3l og AF 632, Fig. 2 iser en opstilllng med en plus og minus spandinq i forhold til stel. Denne opstilllng er med netdel, hor en enkel transformator er brugt i en sekaldt spandingsdobler. F1-9.3 iser hordan AF 531 eller AF 632 kan anendes ed en norrnal strohkilde med minus til stel, her kraes altst ingen plus og minus spanding I forhold til stel. I den her iste opstilling gier forstarkeren 14 Watt sinus ed 3o Vott. '631 4 KOMPONENTLISTE for FIG.2 og FIG.3: Ns-i------Yergri------yerescsser:-----9e!essclsei-----EeryeEgqej' R1 R2 D1 D2 c1 c2 c3 HT TR IKA Ika BY 127 BY L27 22oo uf 22oo uf 22oo uf Hdj ttaler Trafo 32.Io2 32.Io2 BY 127 BY L ohm. 7 8ol 7 8o5,AF Diocle (BY 126 ) Diode (BY 126) Elektrolyt Elektrolyt Elektrolyt TIL AF 532. TIL AF o Volt. 40 Volt. 25 olt. Io Watt. 30 Watt. rod.

6 KOMPONENTIJISTE fot AF 53I: NEi-- ---yeggii ygtetcgg'egi.-----pegesselse-:----ecsyeeedei.- RI55A 32.55o blg, sort. R2 8,2 ko Ir{odstand gri, red, red.. R3 orl5 Q 335o 2 Watt. R4 o,15 Q 335o 2 watt. R5lo0 R5 Io oo 32. loo llodstand It'trodstand sort. sort. R o b1&, sort. R8 8,2 ka grt, rqd, r6d. R9 Io ka 32. lo3 orange. Rlo loo A 32.1o1 brun,.sort, brun. Rll 1o ko 32.Io3 orange. R12 2,7 k rdd, iolet, t6d. CI c2 c3 c4 c5 T1 T2 T3 2r2 rf 47. uf/63 Io pf luf 47o pf NE 540 we 2955 DLIE 3o55 4t o 4l.Ioo 42l-3 4L.47L NE 540 Ir{i,I2 955 MJ3o55 Desuden medfolger til- byggesattet. 1 I l- I stk. kdlepl. stk. k6lep1ade stk. Montage stk. Print stk. Connec. r1. Tin l-25 23o5 AF6 3IP 67 4o 96 1o Pln-up 'x6d, rod, EOd. Elektrolyt. Pin-up.,,' brun, Sort, sort. Kondensator'. gron. Pin-up. 'gul, iolet, brun. Integreret liredsl6b. Transistor.,.. Transistor.l for TO-5 i Montagesat til- transistorerne. Glasfiberprintplade. Connectorer. Loddetin. \/. *T I I PRINTPTADE lig.5 l. Powsr Limit 2. Non Inorring Input 3. NC 4. Inorting Input 5. Powor Lihlt 6. V- 7. Output (anmitt r) a, Output 2 {brs) 9. Output 3 {collstor) / COITINECTORTONTAGE o rfl,r et er uhyre tgtlgt at nontere kantconnectorerne rlgttgt pt prtnter. -tegneserien",lg ntje. Bffirk specislt at afkrtpnl;ge; slat-fore_ 09 kantconnectorerne skar.tiesten.,e end; ases son ist {2), at lng ud af prlntet, for ar hanstikket passer dert. E ce

7 I {, KOMPONENTLISTE for AF 532: Nr: Vardi: Varenumner: Beteqnelse: Farekode: R1 R2 R3 R4 R5 R6 }(/ R8 R9 R1o Rl1 Rl2 c2 c3 c4 c5 T1 T2 T3 56n 4,7 ko or15 Q or15 Q lo0 Io ,7 kq lo ka loo o 1o kq 2,7 kq. 2r2 nf 47,a/63 1o pf luf 47o pf NE 54o BD I75 BD o o 3 35o 32.1oo 32.1oo 32.56o Io3 32. lol 32.Io r o 41. Ioo 42L3 4L.47l- NE 540 BD 175 BD 175 Desuden medfolger til- byggesettet. llodstand i{odstand lilodstand Pin-up Elektrolyt. Pin-up Kondensator Pin-up Integreret KredslOb. TRANSISTORPNP. TRANSISTORNPN. 1 stk. kdiepi. 2l_25 Kdlerektagel. 2 stk. montage 23o5 Montagesat. L stk. print AF531P Glasfiberprintplade. 7 stk. Connec. 674o Kantconnectorer. I rl-. Tin 961o Loddetin. gron, bla, sort. gul, iolet, rqd,. 2 Watt. 2 Watt. sort. sort. grdn, bli, sort. gul, iolet, t0d. orange. brun. orange. rqd, iolet, rld. r,d,, rbd,, rid. gul, iolet, sort. gron. brun. BYGGEVEJLEDNING for AF AF 632: FOI9 tegningerne pi printpladen. 1. F6rst monteres de 7 kantconnectorer efter connectorejlednj-ngen i nunrene 1 til Dernast monteres modstandene Rl til R12. ene bor Ioddes s3 tet printpladen som muligt, derefter afklippes. Se enligst loddeejledningen pi bagsiden af garantibeiset. 3. Nu monteres kondensatorerne CI til C5. C2 skal ende med plus mod Kantconnector nr. 4. NB: DETTE ER MEGET VIGTIGT. 4. Den integrerede kreds TI indtoddes nu, pas pi at den ender rigtigt, samt at alle benene kommer gennem hullerne i printpladen. 5. Udgangstransistorerne T2 og T3 piskrues (2) pa Fig.5, end metalsiden af transistorerne mod k/lepladen og husk gllmmerpladerne (3) imellen transistorer og Hele enheden monteres derefter i printpladen og de 6 ben fra transistorerne loddes. 6. Udgangsforstarkeren er nu kl-ar til brug, og kan tifsluttes efter Fig.2 eller Fig.3. pi ar 631 fastsatres pa TI).

8 -T DE TO HER VISTE FORSTJERKERE AF UDGANGSTYPEN ER NOGET HELT NYT INDEN FOR LF-TEKNIK, IDET DE TRODS SINE SMA MAL KAN, YDE HENHOLDSVIS 10 OG 30 WATT. Forstarkerne er opbygget i den rnoderne modulopbygning, s6ledes at de kan anendes p3 grundprintplader. Forsterkerne skal efter opbygningen peskrues en storre som f.eks. arenuruner 2155, som kan arbejde med to af disse. Som tonekontrol kan f.eks. anendes AF 641 eller AF 241. e F Rt2 c4 1!B

til bilen. #":, :3i TUN I NGi TFIANSISiTCIFI (x;, *.;

til bilen. #:, :3i TUN I NGi TFIANSISiTCIFI (x;, *.; TFIANSISiTCIFI til bilen. TUN I NGi (x;, #":, :3i *.; Siden &rhundredskiftet har tendingssystemet i automobilet kun undergeet meget sm6 og.ganske uvesentlige-forandringer til det bedre, rnen efter transistorens

Læs mere

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup.

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster med Yaesu FT-817 i baggrunden. Behovet. Med udbredelsen af Yaesus lille rejseradio FT-817 blandt EDR Ballerups medlemmer, opstod der samtidig

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi...

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi... Forord Dette projekt indeholder dokumentation af min final eksamensprojekt Switch Mode Led Driver. Projektet er udført på Ørsted DTU institut. Danmark Teknisk Universitetet, i samarbejde med CB- Svendsen

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

MiniLIAB Byggesæt no. 1:

MiniLIAB Byggesæt no. 1: Electronics ApS Linux In A Box MiniLIAB Byggesæt no. 1: Elektroniske Termometre Dette dokument beskriver det første elektronikbyggesæt, som ugebladet Ingeniøren og LIAB Electronics ApS samarbejde om at

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

LAMPER & EL-ARTIKLER

LAMPER & EL-ARTIKLER LAMPER & EL-ARTIKLER Side Afsnit 9 2 STAR-Tech Spotty 3 Seliger Quellstar 600 4 Seliger Quellstar 900 5 Seliger Quellstar 2000 6 Seliger Aqualight 100 7 Seliger Aqualight 300 8 Seliger Aquaspot 100 9 Seliger

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Regnehæfte Elektronik www.if.dk Regnehæfte Elektronik Forord Redaktør Hagen Jørgensen År 2004 Best. nr. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten 28

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

At montere nye tænder i et fjederhus.

At montere nye tænder i et fjederhus. At montere nye tænder i et fjederhus. Øv! 2 tænder er skæve... Det må rettes! Men først lige lidt teori om tænder! Se... her har Isak Jensen ( 1927 ) tegnet et hjul med 36 tænder, og et driv med 6 tænder.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse.

1 Indholdsfortegnelse. ET106 Ringsted Tekniske Skole 11. juni 1999 1 Indholdsfortegnelse. 1 Indholdsfortegnelse. 2 2 Indledning. 3 3 Mikroprocessorkittet. 3 4 Tegning af diagram. 3 4.1 Footprint. 3 4.2 Netlabels. 4 4.3 Netlist.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere