Indhold Forord Markedsføringsbegrebet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15"

Transkript

1 Indhold 5 Forord Markedsføringsbegrebet Markedsføring gennem tiderne Produktionskonceptet Produktkonceptet Salgskonceptet Marketingskonceptet Det samfundsbevidste marketingskoncept Transaktions- og relationsmarkedsføring Koncepter i praksis Omverdensforhold Den afhængige omverden Kunder Leverandører Konkurrenter Mellemhandel Distributionskanalernes struktur Den uafhængige omverden Demografi NGO Interesseorganisationer og græsrodsorganisationer Massemedier Miljø Pest-analysen Politiske forhold Samfundsøkonomiske forhold Sociodemografiske og kulturelle forhold Teknologiske forhold

2 6 INDHOLD 3. Markedet Udbud og efterspørgsel Totalmarkedet Delmarkederne Efterspørgselsforhold Konsumentmarkedet Behov Gruppetilhørsforhold Købemotiver Købeevne Indkomstelasticitet Forbrugsvaner Købevaner Købsadfærd Livsstil Politiske forbrugere Det organiserede marked Det organinserede markeds kendetegn Købstyper Beslutningsprocessen Købscenteret på det organiserede marked Risikodimensioner Beslutningsmodeller og valgkriterier Udbudsforhold Øget konkurrence Bred og snæver konkurrence Krydselasticitet Måling af succes i konkurrencen Markedsandele (Share of market) Kundeandele (Share of customer) Konkurrenceformer Præferencer på markedet Brancheanalyse De nuværende konkurrenter Trusler fra nye konkurrenter Trussel fra substituerede produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Strategiske grupper

3 INDHOLD Strategisk gruppekort Konkurrentreaktioner Kan konkurrenten reagere? Vil konkurrenten reagere? Hvor hurtigt og hvordan reagerer konkurrenten? Reaktionsmønster Konkurrencemæssig position Konkurrentanalyse Strategisk planlægning Virksomhedens planlægningsniveauer Rammerne for strategisk planlægning Strategisk udfaldsrum Hvad kan virksomheden? Hvad bør virksomheden? Hvad vil virksomheden? Virksomhedens idé Målsætninger Værdier SWOT-analyse Muligheds- og trusselsmatrix SW-analysen Performance/importance Værdikæden Den oprindelige værdikæde Forsyningskæden (Supply chain management) Kernekompetencer Outsourcing Konkurrencemæssig fordel Konkurrencetrekanten Konkurrencestrategier (generiske strategier) Risici ved konkurrencestrategierne Vækststrategier Vækst ved intensivering Vækst ved diversifikation Vækst ved integration Kombination af vækststrategierne Porteføljeplanlægning Bostonmodellen GE-modellen (McKinseymodellen) Forløbet i porteføljeplanlægning Strategiskoler

4 8 INDHOLD 7. Virksomheden på det internationale marked Virksomhedens eksportmotiver Interne proaktive eksportmotiver Interne reaktive eksportmotiver Eksterne proaktive eksportmotiver Eksterne reaktive eksportmotiver Virksomhedens eksportberedskab Internationalisering af virksomheden Uppsala internationaliseringsmodellen Born Globals Netværksmetoden E-business Nye aspekter vedrørende omkostningssiden De tre net Fra E-Marketing til E-business Virksomhedens forskellige anvendelser af internettet Internettet som kommunikationsmedie Trafikskabere Kommunikationsprocesser Online Value Proposition Tre typer af hjemmesider Online community Transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring Personaliseringsmetoder Internettet og forbrugeradfærd Appendix Markedsanalyse Informationsbehovet Desk-research Field-research Faserne i en field-research Stikprøveplanen Dataindsamlingsmetoder Spørgeskema/spørgeramme Fejlkilder ved feltundersøgelser Markedsanalysetyper og -metoder Adfærdsanalyser Motivanalyser Reaktionsanalyse

5 INDHOLD Anvendelse af de enkelte markedsanalysemetoder Appendix Segmentering og valg af målgruppe Fastlæggelse af det potentielle marked Segmentering Hypoteser og forudsætninger Segmenteringskriterier Opstilling af operationelle segmenter Vurdering af segmenterne Valg af målgruppe Specielt vedrørende livsstilssegmentering Målgruppestrategi Valg af målgruppe på udenlandske markeder Differentiering Positionering Appendix Appendix Valg af udenlandsk marked Markedsudvælgelse Tilfældighedsmetoden Nærmarkedsmetoden Tragtmetoden Etablering på internationale markeder Indtrængningsstrategier Eksport Kontraktarrangement Direkte investeringer Vurdering og valg af indtrængningsstrategi Indtrængningsstrategier ved internationalisering i detailleddet og servicesektoren Markedsføringsplanlægning Markedsbearbejdningsstrategier Push-strategien Pull-strategien Kombination af markedsbearbejdningsstrategierne Det internationale marketingsmix

6 10 INDHOLD 14. Produkt Klassifikation af produkter Konsumentmarkets produkter Det organiserede markeds produkter Fysiske produkter Serviceprodukt Serviceproduktets kvalitet Nogle væsentlige forskelle på fysiske produkter og serviceprodukter Serviceleverancesystemet Det materielle indhold Produktparameterens effekt Produktets livsforløb PLC (Product Life Cycle) Nysalg og erstatningssalg Produktudvikling Emballage Mærke Branding Mærketyper (brands) Mærkeret Sortiment Service Produktparameteren på eksportmarkedet Branding og mærke Pris Prispolitikken Vurdering af markedets efterspørgsel Estimering af omkostninger Virksomhedens omkostningsstruktur Priseskalering Analyse af konkurrenternes produkt, priser og omkostningsforhold Forhold vedrørende prisfastsættelsen Lovmæssige forhold vedrørende prisen Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Introduktionspris Prisfastsættelse for komplementærvarer Prisfastsættelse for substitutionsvarer Bundling

7 INDHOLD Rabatpolitik Betalingsbetingelser Fastsættelsen af prisen Priskrig Den knækkede afsætningskurve Skjulte prisændringer Prisparameteren på internationale markeder Fastsættelse af prisen på internationale markeder Risikobegrænsninger i forbindelse med international handel Transfer pricing Place Distributionspolitikken Distributionskæden Markedsdækning Alternative distributionssystemer Distributionspolitik i praksis International distributionspolitik Distributionskæden på internationale markeder Markedsdækning på udenlandske markeder Distributionssystemer på udenlandske markeder Beliggenhed Cityorientering Centerorientering Trafikorientering Parkeringsorientering Boligorientering Konkurrentorientering Valg af beliggenhedsform Promotion kommunikation Kommunikationsprocessen Mål for kommunikation Promotionmidler og promotionmedier Reklame Planlægning af reklameindsatsen Salespromotion Public relations- og publicityaktiviteter Personligt salg

8 12 INDHOLD Salgsadministration Markedskommunikation på det internationale marked Parameteranvendelse på produktets livsløbsstadier Markedsføringsplanen Litteratur Register

9 Forord 13 Denne bog med tilhørende hjemmeside tager sit udgangspunkt i læreplanen til faget afsætning a i handelsgymnasiet. Til bogen hører desuden en opgavebog opgaver til afsætning A. Bog, opgavebog og hjemmeside udgør således et samlet lærebogssystem. Bogens hensigt er at give eleverne en omfattende viden om og forståelse af en række afsætningsøkonomiske problemstillinger såvel i nationalt som internationalt perspektiv. De forskellige teorier forklares dybtgående ofte med udgangspunkt i modeller og praktiske eksempler. Desuden lægges vægt på at fremhæve definitioner af centrale begreber fra faget, da disse er en forudsætning for forståelsen af fagets teoriområder. Definitioner vil derfor være særligt fremhævet i teksten. Hjemmesiden har flere formål. Den er et praktisk værktøj for læreren, idet bogens illustrationer kan downloades til brug i undervisningen. Desuden indeholder hjemmesiden en række spørgsmål, som eleverne kan bruge til check af paratviden. Svarene fremgår også af hjemmesiden. Endelig vil hjemmesiden blive brugt til løbende at bringe relevant marketingmateriale, herunder ajourføring af enkelte dele fra bogen. I samme serie findes desuden lærebog til afsætning B med tilhørende opgavebog og hjemmeside Dette lærebogssystem dækker læreplanen i faget afsætning B. Det er vores håb, at såvel lærere som elever vil få et godt udbytte af det samlede lærebogssystem. Aalborg, Silkeborg, juli Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen

10

11 1 Markedsføringsbegrebet 15 I faget afsætning A skal du arbejde med markedsføring. En af de meget kendte forfattere af bøger om markedsføring er amerikaneren Philip Kotler. På engelsk hedder markedsføring marketing. Efterhånden bruger mange danskere også det udtryk. Som forbrugere kender vi til markedsføring. Hver dag møder vi bl.a. reklamer for produkter og serviceydelser. De enkelte virksomheder forsøger at overbevise dig om, at netop deres produkt er det bedste. Men langt de fleste virksomheder er også i konkurrence med andre virksomheder, der tilbyder samme eller tilsvarende produkter. Virksomhedens markedsføring skal tilgodese kundernes ønsker og behov. Når det lykkes, er der mulighed for at virksomheden kan overleve og skabe et overskud. Kotler har defineret markedsføring således: Markedsføring 1 omfatter arbejde med at tilrettelægge tiltag f.eks. udvikling af produkter, fastlæggelse af pris, valg af distributionskanaler og tilrettelæggelse af promotionindsats for at opfylde kundernes ønsker og behov og for at skabe et overskud i virksomheden Når virksomheden foretager sin markedsføring, anvender den en række forskellige værktøjer. Værktøjerne kaldes handlingsparametre. Handlingsparametrene er de salgsfremmende faktorer, som virksomheden selv fastlægger. På engelsk kaldes handlingsparametrene under ét de 4 P er. De 4 P er står for product, price, place og promotion. Den samlede brug af de 4 P er kaldes virksomhedens marketingmiks. 1. Philip Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, Mellinium Edition.

12 16 MARKEDSFØRINGSBEGREBET Ill Oversigt over virksomhedens marketing mix de 4 P er. Product Price Målgruppen Place (distribution) Promotion Nogle virksomheder markedsfører sine produkter over hele verden. Andre virksomheder markedsfører produkterne i enkelte lande, eller i et bestemt land. Atter andre virksomheder markedsfører sig regionalt eller lokalt. Coca-Cola markedsføres over hele verden, mens den lokale døgnkiosk markedsføres lokalt. Afsætning A dækker alle disse aspekter af markedsføring. Markedsføring er et meget bredt område. I faget afsætning A skal du arbejde med forskellige emner ved hjælp af en række teorier, modeller og værktøjer. Du vil derfor også støde på mange nye fagudtryk og definitioner. Definitionerne finder du i de enkelte kapitler, dér hvor emnet behandles første gang. Bagest i bogen er der desuden et stikordsregister, som gør det nemt at slå fagudtryk op Markedsføring gennem tiderne Gennem de seneste mere end 100 år har man anset markedsføring for at være et fag. Fra begyndelsen har markedsføring som fagområde lånt fra en del forskellige, mere traditionelle fag. For at forstå forbrugerne til bunds har man f.eks. trukket på viden fra psykologi og socialpsykologi, og når man har foretaget markedsanalyser, har man brugt værktøjer fra matematik og statistik. Fra markedsføringens barndom og til i dag er der sket en meget stor udvikling med hensyn til opfattelsen af, hvad markedsføring er. For at forstå denne udvikling er det en fordel at betragte den generelle historiske udvikling Produktionskonceptet I gamle dage før industrialiseringen var virksomhederne typisk mindre håndværksvirksomheder. Når man skulle købe nyt tøj, gik man til skrædderen, der tog mål af kunden og herefter syede tøjet. Tilsvarende kunne man gå til møbelsnedkeren, når man ville købe nye møbler. Som regel kunne kunderne selv bestemme f.eks. størrelsen på spisebordet.

13 MARKEDSFØRINGSBEGREBET 17 I dag ville møblerne måske blive købt i Ikea og valgt ud fra et katalog eller hjemmeside. Her vil der også være valgmuligheder, men inden for givne rammer. En del af Ikeas møbler er produceret i forskellige lande, og en enkelt møbelmodel er fremstillet i titusindvis af eksemplarer. På samme måde med det tøj vi køber. Med opfindelsen af samlebåndet og dampmaskinen, herunder dampdrevne tog, skete der meget. Det blev muligt at gennemføre en industrialiseret produktion. I den form for produktion blev der lagt stor vægt på at benytte maskiner i produktionen. Det var effektivt, og man kunne producere med lavere omkostninger. Den enkelte virksomhed kunne producere mange stk. af et bestemt produkt. Til gengæld var der ikke så mange forskellige produkter at vælge mellem. Produkterne kunne sælges billigere, og flere og flere mennesker fik bedre råd til at købe produkterne. Samtidig betød bedre og mere udbyggede transportsystemer ikke mindst jernbanedriften at det blev muligt at distribuere produkterne ud til kunderne. Kunderne behøvede nu ikke bo at lige i nærheden af den virksomhed, der havde produceret produktet. Da det vigtigste for virksomhederne på denne tid var at producere effektivt og billigt, kaldes denne tilgang produktionskonceptet. Man tænkte ikke så meget på kundernes ønsker og behov. Man troede på, at blot produkterne var billige og tilgængelige, ville kunderne købe. Nogle af de mest berømte danske virksomheder, der blev grundlagt på baggrund af produktionskonceptet er Carlsberg og Danisco. Nu om dage er der stadig virksomheder, der drives efter produktionskonceptet. Eksempler er cementfabrikker og elværker Produktkonceptet I begyndelsen af 1900-tallet rettede flere og flere virksomheder deres opmærksomhed væk fra produktionsprocessen. Mange blev nu mere optaget af produktet. Udgangspunktet var et ønske om at lave produkter af høj kvalitet. Man mente, at forbrugerne ville vælge produkter af høj kvalitet. Derfor lagde man stor vægt på de tekniske og funktionelle forhold ved produktet. I dag er det ikke ualmindeligt at se virksomheder, der satser på tekniske aspekter ved produktet. Denne tilgang afspejles også i reklamerne.

14 18 MARKEDSFØRINGSBEGREBET Ill.1.2. Reklame for projektor fra Det kan nævnes, at virksomheder, der i dag betegnes som meget nytænkende og innovative, ofte bevidst arbejder ud fra produktkonceptet i forbindelse med de tidlige faser i produktudviklingsarbejdet. Det gælder f.eks. når udviklingsingeniørerne arbejder på banebrydende, nye produkter. Her hjælper det ikke at spørge kunderne om deres ønsker og behov på forhånd. Sådanne svar vil typisk tage udgangspunkt i kundernes erfaringer. Derfor vil de forslag, kunderne kan komme med, først og fremmest vedrøre forbedringer af funktioner, de kender i forvejen. Kunder har svært ved at forestille sig radikalt nye produkter. Det skal dog tilføjes, at producenten siden hen også vil foretage undersøgelser blandt forbrugerne, når prototypen er udviklet Salgskonceptet I første halvdel af 1900-tallet begyndte man at indpakke varer som havregryn og kaffe i emballage. Før den tid havde man solgt produkter i løs vægt. Gennem indpakning af varen opstod mulighed for at forsyne emballagen med navn og logo, således at varen blev genkendelig for forbrugerne. På den måde opstod de

15 01_Afsaetning A 29/10/05 13:18 Side 19 MARKEDSFØRINGSBEGREBET første mærkevarer. Med mærkevarer blev det muligt for virksomhederne at differentiere produkterne fra konkurrenternes. Ill Eksempel på mærkevarer Diesel Kilde: Salgskonceptet blev omkring 1950 erne toneangivende i Europa. For mange virksomheder blev det almindeligt, at man nu solgte sine produkter i større geografiske områder. Ifølge salgskonceptet var udgangspunktet, at virksomhedens produkter var i orden. Salgskonceptet byggede derfor på, at produkterne skulle markedsføres gennem aggressiv salgs- og reklameindsats. Kunderne blev opfattet som lidt forsvarsløse. Grundideen var, at blot markedsføringen var tilstrækkelig aggressiv, skulle kunden nok give efter og købe. Reklamen fortalte om produktets egenskaber og priser samt hvor produktet kunne købes. Salgskonceptet har stadig stor udbredelse. Af eksempler kan nævnes Kirby-støvsugeren og tv-shop, der supplerer tv-mediet med en internetbutik. 19

16 20 MARKEDSFØRINGSBEGREBET Ill.1.4. TV-shop på nettet. Kilde: Marketingkonceptet Omkring 1960 begyndte man hos nogle virksomheder i USA at opfatte kunderne som lidt mere genstridige. Det var ikke længere nok, at have produkter, der var teknisk gode eller at markedsføre produkterne aggressivt. Man blev i højere grad nødt til at sætte sig ind i, hvad kundernes behov og ønsker var. Når virksomheden havde afdækket det, var det muligt at producere varer, som passede til kundernes ønsker. Det blev også muligt at udvælge distributionskanaler, der passede i forhold til kundernes indkøbssteder. Endelig blev det også muligt at reklamere på måder og steder, som var kunderne vedkommende. Men først og fremmest blev det også nødvendigt, at se forskel på kunderne. Når kundernes ønsker og behov var så forskellige, var det naturligvis oplagt at begynde at tænke i målgrupper. På den måde kunne virksomhederne markedsføre forskellige produkter over for forskellige målgrupper. Denne proces kaldes segmentering, og er i dag stadig et meget vigtigt værktøj. I kapitel 10 behandler vi segmentering. Ideen om at basere markedsføringen på mærkevarer er også et væsentligt træk i marketingkonceptet. På grund af en øget konkurrence blev det mere nødvendigt at adskille sig at differentiere sig fra konkurrenternes produkter.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 - Juni 14 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

MARKETING I EN GLOBAL VERDEN

MARKETING I EN GLOBAL VERDEN 1 MARKETING I EN GLOBAL VERDEN Novo Nordisk er dansk og global I løbet af de seneste år er Novo Nordisk blevet den mest værdifulde danske virksomhed med en markedsværdi på mere end 300 mia. kr. Antallet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2010 til juni 1012. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bornholms Erhvervsskole Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse hhx Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2009, 3. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning Afsætning niveau B Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Andreas Kildevæld

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2008-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

10. Konkurrencesituation 195

10. Konkurrencesituation 195 KAPITEL 10 Konkurrencesituation 1 Markedsafgrænsning Før vi kan undersøge konkurrencen på et marked, er vi nødt til at definere markedet, vi betragter. Et marked er kendetegnet ved fire forhold: Et produkt

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

HG2 og HGV Eksamensinformation Januar 2015. Handelsskolen

HG2 og HGV Eksamensinformation Januar 2015. Handelsskolen HG2 og HGV Eksamensinformation Januar 2015 Handelsskolen Når du går på læseferie Før eksamen i grundfag caseeksamen Du skal sætte dig ind i eksamensvirksomheden. Det skal du gøre, før du skal arbejde med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

FUR BRYGHUS - ERHVERVSCASE

FUR BRYGHUS - ERHVERVSCASE 14-4-2010 HHX FUR BRYGHUS - ERHVERVSCASE Erhvervscase Erhvervscase Afsætning & Virksomhedsøkonomi 1 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse.s.3 Swotanalyse s.4 Problemstillinger.s.5 Beskrivelse af 1.

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet?

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet? Kapitel 16 Segmentering og målgruppevalg Opgave 16.1 1. Hvem udgør konsumentenhederne til disse produkter? a) Personbiler - Personer med kørekort b) Leverpostej i 250 g bakker Personer/husstande der spiser

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Hovedopgave Butik Nordjylland

Hovedopgave Butik Nordjylland Butik Nordjylland Lokal virksomhed Tidslinje I Om I Billeder I Anmeldelser I Flere Foreslået side Butik Nordjylland Sponsoreret Hovedopgave Butik Nordjylland Hovedopgave 4. Semester, maj 2015 Markedsføringsøkonomuddannelsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Afsætning B LEHO (overtaget uge 17,

Læs mere

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A Råd og vink Om Afsætning niveau B og A 1. INDLEDNING...3 1.1 FAGETS FORMÅL...3 1.2 STRUKTUREN I RÅD OG VINK...3 2. AFSÆTNING B...5 2.1 UNDERVISNINGENS MÅL...5 2.2 SAMMENHÆNG TIL SALG OG SERVICE...6 2.3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Opdeling af virksomheder. Virksomheder opdelt efter type

Opdeling af virksomheder. Virksomheder opdelt efter type Opdeling af virksomheder Virksomheder opdelt efter type Virksomheder opdelt efter marked Virksomheder opdelt efter branche Fig. 1.1 Virksomheder opdelt efter type, marked og branche. Distributionskæde

Læs mere

2. Redegør for, hvorledes Faktas distributionskæde for det indkøbte parti franske vine ser ud. Vingrossist Fakta Kunde

2. Redegør for, hvorledes Faktas distributionskæde for det indkøbte parti franske vine ser ud. Vingrossist Fakta Kunde Kapitel 8 - Producentmarkedet Opgave 8.1 1. Nævn hvilke delmarkeder produkterne sælges på. Virksomhed Delmarked a) DSB Offentlige marked b) Danfoss Industrielle marked c) PriceWaterhouse Coopers Industrielle

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Markedsanalyse - Går vi efter de rette muligheder i markedet? - User guide: Markedsanalyse - Checkliste: Markedsanalyse - Formular 1:

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Promotion. Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix. Kapitel 14_bog 2_promotion.notebook. April 28, 2014

Promotion. Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix. Kapitel 14_bog 2_promotion.notebook. April 28, 2014 Promotion Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix http://jyskebank.tv/013909850121457/den vildeste reklamefilm nogensinde bliver vist til super bowl Bud Light 1 Twitter (efter 1 rigtige svar

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere