Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering."

Transkript

1 Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products har fokuseret på at optimere el-forbruget i lejligheder i forbindelse med renovering af disse. Develco Products har i forbindelse med projektet udviklet og afprøvet forskellige produkter for at afdække, hvilke løsninger, der har størst effekt på almindelige brugere i eksisterende byggerier i Århus og København. Endvidere har vi undersøgt, hvilke parametre der er vigtige for at hjælpe både forbrugere og forsyningsselskaber med at opsamle, kontrollere og reducere energiforbruget. Der er behov for et samspil mellem bygningers energiforbrugende apparater, så disse kan indgå på en intelligent måde i den eksisterende bygningsmasse. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger omkring energi, er det nødvendigt til at kende det individuelle energiforbrug. Data skal være let tilgængelige og forståelige for den almene forbruger. Når data er tilgængelige, er det vigtigt at skabe og vedligeholde en bevidsthed omkring energiforbruget. Vi har i projektet undersøgt, hvordan dette kan gøres i praksis. Vi har udvalgt to forskellige tilgange med forskellige niveauer af information for at se, hvordan reaktionerne fra rigtige forbrugere var. De to scenarier var 1. Visualisering af energiforbrug fra hovedmåleren 2. Visualisering af forbrug fra bimålere kombineret med en sluk alt-funktionalitet. I projektet har vi endvidere undersøgt, hvilke informationskanaler og omgivende infrastruktur, der bedst egner sig til at give forbrugeren de værktøjer, der skal til for at skabe det optimale energiforbrug. 1

2 Energivisualisering på hovedmåler Visualisering af en husstands samlede energiforbrug kan for eksempel gøres ved hjælp af nedenstående udstyr. I de lejligheder, der har været involveret i dette projekt, har der været installeret en Echelon elmåler. De øvrige produkter blev leveret af Develco Products. ZigBee-internet gateway ZigBee er en datakoncentrator som er i stand til at styre Home Control enheder og indsamle aflæsninger fra el, vand-, gas og varmemålere External Meter Interface (EMI) Det eksterne målerinterface er et lille øje, man sætter uden på målerens blinkende udgang. Øjet er koblet sammen med en lille transmitter-boks, der kommunikerer data trådløst via ZigBee. MEP-kort Lille skuffe, som menigmand let selv kan skubbe ind i sin elmåler. Derved skabes forbindelse mellem målerdata og kommunikationsmodulet, så data kan transmitteres trådløst enten via ZigBee eller Wireless M-Bus. Modul der isættes Echelon måleren, der bl.a. er rullet ud i områderne for NRGi, Energi Midt og SEAS-NVE. Modulet erstatter EMI fra de øvrige installationer. 2

3 Den komplette løsning, der vises herunder, kan bruges på alle elektroniske el-målere. Et komplet system: Måler -> EMI -> gateway-> Internet-> Saseco visualiseringsprogram ebutler. Energivisualisering samt automatisering Følgende korte produktbeskrivelse giver et indblik i produkternes funktioner. Disse produkter er blevet installeret i b.la prøvelejlighederne i Ryesgade i København og Mønsgade i Århus. DIN relæ med elmåler. Aflæsning af energiforbrug på hver enkelt sikringsgruppe, det giver mulighed for at slukke disse trådløst. 0 1 Fjernbetjening for ude/hjemme melding (sluk-alt-knap). Er programmeret til at slukke for udvalgte grupper når hjemmet forlades og tænde igen ved hjemkomst. Tilbud om ekstra udstyr Produktet der ses herunder er et ekstra tilbud for udvalgte lejligheder, der er blevet installeret for resten af projektets levetid. 3

4 DP - Smart plug med indbygget el-måler viser forbruget på enkelte forbrugsenheder, f.eks. elkedel. Den findes i forskellige stik-varianter f. eks Schuko, UK og dansk. Fleksibiliteten i individuelle løsninger Der er uendelige muligheder for at koble supplerende enheder på løsningen. Det kunne f.eks. være temperaturmålere, fugtfølere, bevægelsesfølere, røgdetektorer, kontakter, relæer og bi-målere. Forbrugerne kan endvidere nyde godt af den tryghed og komfort, som den fleksible fjernstyring af bl.a. lys, varme og el-apparater giver. Energivisualisering samt automatisering Herunder følger en kort beskrivelse af en løsning, som er installeret i prøvelejlighederne med billeder fra ebutler for at illustrere de utallige muligheder der er for at følge forbruget. Komplet system installeret i prøvelejlighederne i Mønsgade 16 og Ryesgade 25 B Tendenserne i det individuelle energiforbrug er her vist med oversigt over det samlede forbrug for 2014, set på månedsbasis. 4

5 Oversigtsbillede fra ebutler forbrug på køleskab for hele 2014 set på månedsbasis Relæerne der fungerer som bi-målere, måler forbruget på de enkelte sikringsgrupper. Grupperne er opdelt således at det bliver let at lokalisere sit elforbrug. Sikringsgrupperne kan være inddelt alt efter hvor mange der er plads/brug for i den individuelle lejlighed. Et eksempel vil være at al belysning er samlet på en sikringsgruppe, komfur er på en anden, Visualiseringsprogrammet ebutler For at give et eksempel på inddeling af sikringsgrupperne er herunder vist en oversigt over prøvelejligheden i Mønsgade som har 8 sikringsgrupper fordelt på komfur, lys i bad, gang/entré, stue, køkken, vær., stue og ventilation, 5

6 Ved hovedindgangen sidder en ude/hjemme knap. Når der trykkes på 0 = ude, slukker en del af grupperne (ved hjælp af relæerne). Hvilke grupper der slukkes for vil blive defineret på ebutler hjemmesiden. Når der trykkes på 1 = hjemme, tændes alle grupper igen. Visualiseringsprogrammet ebutler Oversigt over Mønsgade totale el forbrug det seneste døgn, og cirkeldiagrammet viser de estimerede udgifter til El for hele 2014 indtil dags dato. Derudover vises hvilken energimærkning denne forbruger er i, indikeret af en tommelfinger peger op eller ned. Er forbruget faldende/stigende Energimærkning Ved at lade musemarkøren køre hen på hånden med pilen informeres brugeren om forbruget er faldende eller stigende i seneste måned i forhold til forrige måned. For at følge årets estimerede forbrug, er det skrevet ind under hver adresse hvilken ejendomstype, areal i M², samt hvor mange beboere der er i beboelsen 6

7 Et oversigtsbillede fra ebutler Dataoplysninger De dataoplysninger, vi har indhentet fra de resterende lejligheder, har givet os et indblik i deres forbrugsvaner og adfærd. Vi har ydermere fulgt, når forbruget har været faldende, f. eks i ferieperioder. En beboer har fortalt om længerevarende rejseperioder (2-3 måneder). I den forbindelse har vi erfaret at grunden til vores produkt gateway pludselig har været OFF line, fordi der har været slukket for strømmen i den pågældende lejlighed. De lejligheder med smart plugs og tænd/sluk funktion, bor der 1 person i hver lejlighed. I de pågældende lejligheder er der ikke en synlig effekt af energibesparelser, men derimod plads til forbedringer, hvilket beboerne også ytrer ønske om, når de får mere tid/overskud til at undersøge både produkter og ebutler. Samlet måned forbrug 2013 Kwh Mønsgade 16, 2 TH Sandgravvej 2, ST Skovvejen 55, 2 TH Skovvejen 55, 3 TH Skovvejen 55, 4 TH Skovvejen 55, 4 TV Samlet måned forbrug 2014 Kwh Mønsgade 16, 2 TH Sandgravvej 2, ST Skovvejen 55, 2 TH Skovvejen 55, 3 TH Skovvejen 55, 4 TH Skovvejen 55, 4 TV Disse diagrammer viser samlet set alle de udvalgte lejligheders samlet forbrug målt fra den 1. hele måned i 2013 og den sidste hele måned i 2014 (juli). 7

8 kwh Samlet forbrug måned 2013 og I 2 lejligheder hvor energi forbruget er faldende og det er beboerne bevidste om og de er samtidig opmærksomme på at de har installeret udstyr og de viser interesse i det. (resultat fra spørgeskema) De 2 prøvelejligheder i Mønsgade og Ryesgade med ude/hjemme funktion viser det sig at Mønsgade har brugt funktionen hele tiden og Ryesgade er først blevet installeret her i maj 2014, hvor der ikke har været så lang tid til at følge forbrugsvaner/mønster. Develco Products arbejde i den sidste del af projektet Resultat af spørgeskema I den sidste del af projekt perioden har vi udarbejdet et online spørgeskema og sendt ud til udvalgt lejligheder. Vi har været interesseret i at høre om beboerne syntes det har været relevant for dem at deltage i dette projekt, hvor 2 ud af 3 har givet udtryk for at de syntes det er relevant for dem at deltage. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser at 60 % af de adspurgte mangler tid til både at sætte sig ind i brugen af produkterne, samt brugen af visualiseringsprogrammet e-butler. De fortæller endvidere at hvis de får mere tid vil de helt sikker få glæde af både udstyret og ebutler programmet. Beboerne har tilkendegivet at de har fortalt deres omgangskreds, at de er med i et projekt med henblik på energioptimering. Det kan være medvirkende til at vække interessen for energioptimering hos andre forbrugere. Det er med til at gøre andre opmærksomme på at det er oppe i tiden at være energibevidste og forsøge at ændre egne forbrugsvaner. En respondent har svaret at vedkommende er blevet mere energibevidst og reelt kan se der spares penge fordi energiforbruget er blevet reduceret. 8

9 Beboere får tilbudt ekstra udstyr På samme tidspunkt har vi spurgt beboerne om de har interesse i at få installeret ekstra udstyr, i form af smart plugs og fjernbetjening for tænd/sluk melding, i den resterende projektperiode frem til september Smart plugs kan flyttes rundt i lejligheden efter ønske og behov, de skal blot sættes i en stikkontakt, hvorefter det valgte apparat sættes i smart plug. Derefter kan de enkelte enheder som f. eks elkedel, spillekonsoler, lamper, toastmaskine og blenders individuelle energiforbrug følges i visualiseringsprogrammet ebutler. Derudover er der blevet installeret en tænd/sluk knap som er programmeret til at slukke for de 3 smart plugs når hjemmet forlades, og tænde igen ved hjemkomst. Beboeren har mulighed for at følge om energiforbruget er stigende eller faldende og derudfra tage stilling til om der skal foretages nogle ændringer. Økonomi Priserne på det installerede udstyr vil fra en kommerciel partner ligge omkring: Gateway kr ,- EMI kr. 800,- DIN relæ (5 stk. à) kr. 400,- On/off kr. 400,- Installation 1 time kr. 500,- Oprettelse i SW kr. 500,- Licens pr. md. Kr. 30,- Opsamling Erfaringerne fra dette projekt har vist, at dette kan gøres på forskellige måder: o o Hovedmålerforbrug med visualisering er en billig løsning, der dog kun sparer lidt på energiforbruget. Denne løsning er desuden fuldstændigt afhængig af beboerens indsats og interesse. Bimålerforbrug med sluk alt -funktionalitet. Denne løsning er lidt dyrere, men til gengæld er der noget større besparelser at hente. I projektet har vi endvidere undersøgt, hvilke informationskanaler og omgivende infrastruktur, der bedst egner sig til at give forbrugeren de værktøjer, der skal til for at skabe det optimale energiforbrug. Forbrugerne har givet udtryk for og vist interesse i at logge på et webbaseret system, ved hjælp af en computer og herigennem aflæse det aktuelle energiforbrug og følge deres individuelle system. Det kræver dog en god kommunikation og en serviceorganisation, der er gearet til at tage sig af support. Dette har vist sig at være en underestimeret opgave i dette projektforløb. 9

10 Den helt store udfordring i kommercialiseringen af potentialet i en løsning som dette er, at der mangler en kommerciel partner, der har interesse i at drive forretningen. Vi har således både software og hardware og vi har installatører, der nemt kan installere udstyret (det meste af det kan endda udstyres af forbrugeren selv). Der mangler dog det led, forbrugeren/ejendomsadministratoren kan ringe til, når der er spørgsmål. Det er også dette led, der skal håndtere alt salg og vedligehold. Projektets værdiskabelse for Develco Products I perioden hvor projektet har kørt har vi opbygget en værdiforøgelse af vores produktportefølje. Vi har fået skabt interesse for vores produkter ude blandt almindelige forbrugere med almindelige husholdninger. Der er blevet udviklet og arbejdet på forbedringer af nogle af produkterne, det gælder både versioner af software samt integrationen med Sasecos software. Deltagerne i projektet har fortalt deres omgangskreds om deres medvirken i projektet med energibesparelser og det system af forskellige produkter, de har fået installeret i deres hjem. Systemet er måske blevet vist frem for deres familie og venner. Develco Products har derigennem opnået større synlighed og vigtig feedback fra markedet, som vi vil baserer vores videre produktudvikling på. Ved projektets afslutning har vi netop lanceret en multigateway, Squid.link (www.squid.link). Dette produkt er et resultat af den feedback, vi har fået fra markedet, bl.a. Energirenovering 360. Vi oplevede bl.a. et behov et produkt, der kan håndtere lokal kontrol, så man ikke er afhængig af, at ens internetforbindelse virker for at kunne tænde/slukke for div. apparater. Ydermere har vi fået efterspørgsel på at kunne håndtere flere forskellige trådløse standarder i samme gateway, så man i samme system kan håndtere f.eks. varmestyring via Danfoss termostater (Z-Wave). Derudover er der fra markedssiden et ønske om at kunne opsamle data fra vand-, varme- og gasmålere, hvilket bl.a. kræver Wireless M-Bus. Vi estimerer, at projektet indirekte har skabt to fuldtidsstillinger fordelt på 1 udviklingsingeniør inden for embedded software samt 1 stilling fordelt på opgaver inden for salg, marketing og administration. Dertil kommer en deltidsstilling inden for hardwareudvikling. Læring af projektet Det er nødvendigt med en partner, der kan drifte systemet: o Serverdrift o Salg o Support o Installation Der skal et minimum af antal lejligheder til for at komme i gang, da der er nogle opstartsomkostninger til installation og opsætning Vand- og varmestyring er næsten lige så vigtigt som el. Alarmfunktionalitet (røg, indbrud, forbrug) an være væsentlige parametre i forhold til at finansiere systemet. 10

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Jyllandsgade

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION

INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION C:\Users\anhc\Desktop\PSO\Færdig rapport.docx 1 Intelligente energiydelser i lavenergiboliger baseret på brugerdreven

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 1 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt serviceledere i kommunale bygninger og boligselskaber Bygningens navn og adresse: 1. Har dit anlæg CTS?

Spørgeskemaundersøgelse blandt serviceledere i kommunale bygninger og boligselskaber Bygningens navn og adresse: 1. Har dit anlæg CTS? Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse blandt serviceledere i kommunale bygninger og boligselskaber Bygningens navn og adresse: 1. Har dit anlæg CTS? JA NEJ 2. Måleraflæsning Foregår måleraflæsningen Manuelt

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler

Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler November 2009 Michael Dam, Energi Horsens Erhverv A/S (nu NRGi Rådgivning) Martin Dam Wied, NRGi Rådgivning Allan Hansen,

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010.

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. Til Styregruppen Projektdeltagerne Følgegruppen Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. 7. september 2010 SKR/SKR 1. Sammenfatning... 2 1.1 Tidsplan... 3 1.2 Økonomisk

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

eflex :: Fleksibelt elforbrug En kvalita*v undersøgelse af, hvordan deltagerne i projekt eflex oplever hverdagen med energifleksibilitet.

eflex :: Fleksibelt elforbrug En kvalita*v undersøgelse af, hvordan deltagerne i projekt eflex oplever hverdagen med energifleksibilitet. eflex :: Fleksibelt elforbrug En kvalita*v undersøgelse af, hvordan deltagerne i projekt eflex oplever hverdagen med energifleksibilitet. Udført af antropologerne.com for DONG Energy OM RAPPORTEN, PROJEKT

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere