Humlebys beboerblad december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebys beboerblad december 2013"

Transkript

1 Humlebys beboerblad december 2013

2 Pølsefabrik uden plads til nye ideer Det var en opmuntrende men også beklemmende oplevelse at høre Birger Brodin fortælle om, hvordan vigtige naturvidenskabelige opdagelser er gjort gennem tiden. Opmuntrende fordi vi var så mange til mødet i Beboerhuset onsdag aften, som fik en underholdende og tankevækkende oplevelse. Beklemmende fordi grunden til, at Birger nu som forsker tager ud og holder foredrag er for at advare om, at forskningsmiljøet i Danmark er ved at blive stranguleret. Birger laver på Københavns Universitet grundforskning i, hvordan hjernens celler reagerer på forskellige påvirkninger. Den forskning er bl.a. en forudsætning for, at psykiatere får bedre psykofarmika med færre bivirkninger at gøre godt med. Birger viste med historiske eksempler, at vigtige naturvidenskabelige opdagelser skyldes rene tilfældigheder, men vel at mærke hændelser, som har fået begavede mennesker til at finde frem til gode forklaringer. Hans første og ældste eksempel var Arkimedes tur i baljen, hvor denne fandt ud af, at man ved at veje den fortrængte mængde vand får et præcist mål for vands bæreevne. Inden for sit eget område gav Birger som et eksempel opdagelsen af penicillin. Også den opdagelse skete ved en tilfældighed. Desværre er dette fantastiske stof, som har reddet millioner af menneskeliv ved at blive ødelagt, fordi det bliver brugt uansvarligt og forkert. Blandt mere kuriøse opdagelser nævnte Birger stoffet Viagra, som for medicingiganten Pfizer blev en fiasko som det hjertemedicin, det var udviklet til, men som til gengæld ved et tilfælde viste sig at have en fornøjelig bivirkning og endte med at skæppe mere i Pfizers kasse end noget andet produkt, virksomheden nogensinde har udviklet. Birger kunne også have nævnt H.C. Ørsteds tilfældige opdagelse; at en elektrisk ledning kan få en magnetnål til at give udslag. Den tilfældighed ændrede verden med telegrafen, dynamoen, elektromotoren, telefonen, H.C. Ørsteds værket og alt hvad, der er forbundet med det - f.eks. alle julelysene i hele Humleby. Men desværre er der ikke plads til tilfældigheder i den taxameter-styring, Helge Sander pålagde universiteterne som var de pølsefabrikker og ikke lære- og forskningssteder og som den nuværende minister Morten Østergaard holder fast i og skærper yderligere. Kravet om effektiv og hurtig produktion af akademikere ender med at universiterne leverer mere af det samme, men til gengæld får vi ingen nye opdagelser og aldrig mere et forskningsmiljø, som f.eks. det Niels Bohr i sin tid var midtpunkt i og som gjorde København og Danmark til noget enestående, når det gjaldt udvikling af ny viden. Morten Østergaard må have partifæller i Humleby, som måske kan råbe ham op og give ham Birger Brodins adresse og telefonnummer: Carstensgade 80, 1770 Kbh. V. Tlf Gunni Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 8. februar Deadline for indlevering af indlæg er den 25. januar. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade I redaktionen er desuden: Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Kurt Rasmussen, Freundsgade Camilla Panting, Jerichausgade Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade

3 TORSDAGSBAR i december husk JULEBANKO 12. december kl. 19:30 Henriette - december mød dine naboer hver torsdag kl. 20:30 i Humlebys Beboerhus

4 Husejerforeningen orienterer Om lidt er vi omringet Nu går det stærkt med Carlsbergs byggeri rundt omkring Humleby. Husejerforeningens Carlsberg-udvalg fortæller om planerne, som ikke alle imødekommer Humlebys ønsker. Det er nok ikke nogen hemmelighed, at der endeligt er kommet godt gang i byggeriet af Carlsberg Byen. Faktisk går det så godt, at der nu også er sat gang i planer om byggerier på samtlige grunde rundt om Humleby. Det har således været et travlt efterår for Carlsbergudvalget, da vi i husejerforeningen hele tiden forsøger at henlede opmærksomheden på vores holdninger, som de gode naboer vi er. Det er en speciel situation, for vi er meget glade for, at Carlsberg Byen tager form. Men vi bor også i et unikt historisk miljø, med en karakteristisk stemning, som det er vores pligt at værne om. Og hvordan gør vi så det? Først og fremmest er vi meget opmærksomme på hvordan de nye byggerier påtænkes. Den oprindelige plan fra 2008 kan man kalde en grovskitse, som nu udmøntes i byggefelter. Der skal bygges boliger, højhuse, skole og der er sågar forslået en større discountdetailbutik, samt enkelte mindre butikker. Husejerforeningen er ikke automatisk imod dette, men vi forsøger at opretholde en fornuftig dialog med Carlsberg Byen og kommunen, så de nye tiltag tager mest muligt hensyn til nabolaget. Derudover er der planer om at rive vores legeplads ned og erstatte den med et stisystem og nogle boliger. Lad os tage udviklingen et punkt ad gangen. 4 Boligbyggeri rundt om Humleby er vi umiddelbart positive overfor. Dog er vi bekymrede over skyggevirkninger, såfremt der bygges i højden. Det er dog ikke vor opfattelse, at der bliver bygget specielt højt i og omkring Humleby i det nuværende forslag. Skolebyggeri hvor det nuværende Boxland i dag er glimrende, og vi ser frem til igangsættelsen. Discountdetailbutik er vi skeptiske over for, da det er placeret med indkørselsvej ad Ny Carlsberg Vej. Det er vores bekymring, at det er placeret klods op og ned ad Humleby og det er ærgerligt, at man ikke placerer en sådan butik, hvor den ikke er til gene for nuværende naboer. Asfaltering af Ny Carlsberg Vej. Husejerforeningen synes det er en forkert udvikling at asfaltere Ny Carlsberg Vej. Det er en af de få brostensbelagte veje i København, en unik smuk vej, på de svage trafikanters betingelser, herunder de mange nye skolebørn. Det er vigtigt at se hele Ny Carlsberg Vej som en del af Carlsberg Byens bevarelse af det oprindelige miljø. Husejerforeningen har opfordret Carlsberg Byen til at lave en cykelsti på brostenene og evt. slibe brostenen flade, men at asfaltere vil være en historisk fejltagelse. Dog må vi konstatere, at dette slag er ved at være tabt, da Carlsberg Byen står fast på at asfaltere. Der er ikke angivet legearealer. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelige faciliteter til både mindre og større børn. Der er for øjeblikket tinglyst en legeplads og boldbane for enden af Carstensgade. Boldbanen benyttes af større børn og legepladsen af mindre børn fra Humleby og nærliggende dagsinstitutioner. Der kan naturligvis ske en mindre flytning, men legepladsen og boldbanen bør bevares samt suppleres med yderligere faciliteter. Der er i den oprindelige skitse placeret en boldbane foran det såkaldte Halmlager. Det er en placering Husejerforeningen har været tilfredse med. Men Carlsberg Byen vil godt rykke denne placering længere mod Rahbeks Allé. Husejerforeningen er meget imod at rykke boldbane og legeplads længere væk end det oprindelige forslag fra Adgang fra Küchlersgade og Carstensgade. Carlsberg Byen vil godt åbne op til Küchlersgade og Carstensgade. Det er Husejerforeningen for så hvidt enige i, såfremt det ikke er biltrafik, men gangtrafik og cykler. Husejerforeningen har udtrykt ønske om, at cykeltrafikken fartdæmpes, da vi har en vis bekymring for, at cyklister vil bruge Humleby som en super hurtigt smutvej til Vesterbro. Som sagt er vort mål ikke at stoppe udviklingen i Carlsberg Byen. Men i Humleby bor vi i huse, der har udvist sublim bæredygtighed siden 1885, det er en erfaring vi hjertens gerne vil videregive til byudviklerne i Carlsberg Byen. Men hvad synes du som beboer eller husejer? Husejerforeningen inviterer alle til at deltage med holdninger og kommentarer. Det kan man gøre på vores hjemmeside humleby.dk under Carlsberg Byens Forum. Her kan du også finde links til uddybende materiale. Med venlig hilsen Husejerforeningens Carlsbergudvalg Gustav Jensen, formand & Per Skovgaard, næstformand.

5 Kontaktadresser: Formand Gustav Jensen Jerichausgade 12 Tlf.: Mail: Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Suppleant :Gader Gartner - Legeplads Udvalg : Carlsberg - Velkommen til Humleby Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: Mail: Ansvar : Kloak / Forsyningsnet Suppleant : Kontakt til beboerforeningen Udvalg : Carlsberg Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: Mail: Ansvar : Gader - Gartner - Legeplads Suppleant : Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg Küchlersgade 6, st Tlf.: Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter Suppleant : Hjemmesiden - Mail administration Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Lokalplan / Kloak / Forsyningsnettet Udvalg: Opdatering af Hold Humleby vedlige, God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside - mailadministration Suppleant : Parkeringsordning Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: / Ansvar : Parkeringsordning Suppleant : Forsikring Bestyrelsessuppleant Christian Duch Küchlersgade 39 Mail: Tlf.: Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt Salg af Humleby 120 år Udvalg: God byggeskik i Humleby opdatering af Hold Humleby ved lige, God naboskik, Velkommen til Humleby 5

6 Julemarkedet skød julen i gang Traditionen tro blev julemarkedet afviklet på bedste julemaner. Bakket op af en del glade humlebyboere. Kranseværkstedet blev endnu en gang et stort tilløbsstykke. Kranse, adventskranse, juledekorationer og andre julepyntelige ting blev kreeret af meget koncentrerede folk - store som små. Imens kunne andre udenfor kigge på og eller købe forskellige skønne husflidsvarer og kunsthåndværk i teltet i Ernst Meyers Gade bl.a. smukke øreringe, magiske glassmykker, fantastisk glaspynt og postkort, smagfuld honning, farverige håndledsvarmere og grydelapper, skønne kræmmerhuse, alskens bolsjer, lækre honningkager, finurligt naturpynt med glimmer og perler, fjerlette juletræspynt af ler og de mest kreative til-og-fra-kort jeg længe har set. En halv time inden juletræstændingen leverede sangkoret Ørevox måske deres måske bedste julekoncert til Humlebys julemarked. Beboerforeningens medlemmer løb tør for glögg og æbleskiver fem minutter i juletændingstid. Selvom det ikke var vanvittigt koldt, så var det alligevel rart med noget varmt at drikke. De sidste kopper glögg blev derfor nydt til juleorkesterets optakt til juletræstændingen. Lyset kom på magisk efter første vers af Juletræet med sin pynt og den berømte trommehvirvel. Derefter fulgte den fælles julesang. Alt i alt en julet eftermiddag og en god måde at skyde julen i Humleby i gang. Husk det igen næste år, for jo flere der kommer des mere giver det mening at holde liv i traditionen. /Annette Juleænder til salg! Reparationer Nye cykler Brugte cykler Håndbyggede cykler Vesterfælledvej 66 kld København V Tlf Her er et godt tilbud på anden til juleaften. Det kommer fra Svend Andersen, engang Irmas slagter-direktør, nu nærmest pensionist og med god forbindelse til Humleby. Det er Svend, der år efter år har lånt os sine to kæmpegriller til gadefesten (i sommer forsvandt i øvrigt jernstativerne, er der nogen, der har set dem?) og vi er mange Humleby-boere (Kina, Gunni, undertegnede), der gerne anbefaler hans Cherry Valley-ænder til den forestående højtid. Dybfrosne, 3400 gram, 135 kroner pr. stk.der medfølger en opskrift på langtidsstegning, som altid lykkes (6 ¼ time!). Send en mail senest på næste fredag, 13. december, til hvis du vil have en and eller flere, så sørger vi for det videre fornødne. Ænderne kan afhentes i Beboerhuset torsdag den 19. december mellem kl. 17 og 18. Kontant afregning, tak. Og god jul! Edel & Petter, Lu 8 Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet:

7 Der var dagen igennem helt fyldt op i Lone Haugmarks kranseværksted, hvor der blev lavet mange fine ting. Udenfor på julemarkedet solgte en dreng finurligt hjemmeelavet julepynt. Små kviste var påklistret alt muligt glimmer og halløj. Originalt og festligt pynt, som kunne købes for små penge. Ved siden af ham var igen i år den fantastiske bolchebod med et overdådigt udvalg af hjemmelavede bolcher. 7

8 GADENS ÅND Ville det ikke være hyggeligt, hvis nogen bankede på din dør med en gave, når du havde fødselsdag? Eller du fik en blomst og måske besøg, hvis du kom på hospitalet? Eller din datter fik 200 kr. til sin konfirmation? Det kunne da også være rart, hvis nogen mailede rundt en sommerweekend og spurgte, hvem der havde tid til at mødes og grille om aftenen. Hvis du boede i Bissensgade, kunne du oven i købet være sikker på, at ejeren af kæmpegrillen pølseorglet ville passe godt på din bøf, mens den stegte. Pølseorglet er nemlig anskaffet, for at den skal komme hele gaden til gode. Hvad er det, de gør i Bissensgade, som får os andre til at blive helt misundelige? Kan man finde svaret hos Anna i Bissensgade 18? Anna har boet i gaden i over 20 år og kender Humleby særlig godt, fordi hun har været dagplejemor for et utal af kvarterets børn. Efter at hun havde fået sin datter Sascha, var forhaven alligevel altid fuld af unger, og hun var vild med dem alle sammen. Julekalender Nu er Anna holdt op som dagplejemor og gået på pension, til gengæld er forhaven fuld af julepynt: lanterner, lyskæder og de yndigste opstillinger af kitsch og kuriosa. Det var selvfølgelig også Bissensgade, der begyndte med gadejulekalender. Hvad er det dog, de kan i den gade? Anna mener nu ikke, at de er en særlig slags mennesker i Bissensgade. Vi er så utroligt forskellige, siger hun, men det bobler hele tiden. Jamen, vi kan ikke støde hovederne sammen, uden at det bobler med ideer. Man er hjertelig velkommen til at være med - det er ikke alle, der vil, men alle er velkomne. Og så fortæller hun om julekalenderen, om hvordan nr. 4 lavede skyggespil bag den store rude i gadedøren, og alle ungerne havde fået nattøj på under flyverdragterne, og der var så dødstille, at Ole troede, der måske slet ikke var kommet nogen, indtil forestillingen var slut, og han kiggede ud på den propfyldte forhave. Eller hvordan der sad en nisse og spiste risengrød i kælderen hos Birte og Steffen, og sidste år var der tre nisser, og det må være en enorm mængde risengrød, der skal produceres. Gavekasse og fællesspisning Bissensgade har en gavekasse, og den bestyres af Anna. Som alt andet i Bissensgade bygger gavekassen på frivillighed. Når der er lavvande, bliver der mailet rundt, og så er der altid nogle stykker, der har en 100 kr.-seddel tilovers. 8 Anna Tovborg

9 Gavekassen startede vist omtrent samtidig med, at vi begyndte at spise sammen om sommeren, mener Anna, og det er snart mange år siden. Derved fik vi jo indblik i folks fødselsdage og så videre. I stedet for at gå fra hus til hus og samle ind, var det nemmere at lave en gavekasse. Vi spiser ude i gaden næsten hver uge om sommeren, og Sct Hans aften har vi et lille bål i gaden med heks og snobrødsbagning, fordi det er for hårdt for børnene at vente på bålet ovre i Frederiksberg Have. Så var det et efterår, at Merete sagde, at vi kan da ikke holde ud ikke at se hinanden, så nu spiser vi i beboerhuset en gang om måneden i vinterhalvåret, og alle tager noget med. Gadens kronikør Anna røber ikke nogen hemmelighed En af de mange sammenkomster i Bissensgade, hvor Steffen Støvring holder tale. ved at fortælle, at Steffen elsker at holde tale. Og de er vigtige, de små taler, han holder ved de fælles middage, hvor han opsummerer, hvad der er sket i månedens løb altid med vægt på det positive. De taler betyder noget for gadens identitet, tænker NABO s udsendte, og der gives jo ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvordan den identitet, den ånd, det fællesskab blev til. Det særlige ved Bissensgade er, set udefra, at det ikke er én eller to ildsjæle, der trækker et læs, men at det meste af gaden er involveret. Det begynder allerede, før du flytter ind. Der bliver skrevet til dig og bedt om din adresse, og så kommer der besked om, at nu foregår der det og det. Det er hændt, at nye beboere er mødt op med mad til fællesspisning, inden de er rykket ind i deres hus. Og skulle du blive ramt af en god idé, har du fået en mailingliste, så det er nemt at skrive ud til alle. I NABO vil vi gerne høre fra andre gader, som har skabt deres egne traditioner. Sidsel 9

10 Håndelag og hjertelag 21. afsn i Humleby Det var en mørk og stormfuld nat. Pensionisten havde forvildet sig langt ud i nattelivet, hvor vragrester fra diverse julefrokoster tumlede rundt mellem hinanden. Som stort set den eneste i det kaotiske mylder var pensionisten æddru og årvågen. Han havde i en månedstid deltaget i et intensivt kursus i udvidet førstehjælp, og var nu draget ud i en del af nattelivet, hvor han var helt sikker på at få brug for sit nyerhvervede talent. Inspirationen havde han fået en aften i Beboerhuset, hvor der blev spillet folkemusik af et populært orkester med en lokal trubadur som forsanger. Hver en stol var optaget, og der var kamp om de få ståpladser. Pludselig dejsede en nydelig herre, der var presset op mod baren, omkuld. Servitricen fik stoppet musikken. Heldigvis var der en læge til stede, og hun fik møvet sig frem til den bevidstløse mand og ringede efter en ambulance efter at have taget mandens puls. Der gik rystende lang tid, før ambulancen kom. Pensionisten erfarede senere, at manden overlevede sin tur på hospitalet. Men hvis der nu ikke havde været en læge til stede? Og tænk hvis der var tale om et hjertestop? Ja, så var den pæne mand død. Det kunne lige så godt have været mig selv, tænkte pensionisten; nogen må gøre noget. Det slog ham, at der selvfølgelig burde være en hjertestarter ved Beboerhuset. Men det vil kræve investering og måske et initiativ 10 fra husejerforeningens bestyrelse, som gennem snart et helt år ikke havde bestilt andet end at overtale husejerne til at hælde deres sparsomme tusindekronesedler direkte i kloakken. Fra den kant var der ingen hjælp at hente. Han satte sig for selv at tage affære. Han fandt ud af på internettet, at Tryg-fonden forærede hjertestartere til steder og foreninger, hvor forsikringsselskabet kunne se en reklameværdi i at få hængt en iøjnefaldende hjertestarter op. Men Tryg var han ikke tryg ved. Havde hende Tryg-bossen fru Bosse ikke netop fyret den kongelige teaterdirektør netop på den tid af året, hvor det gør allermest ondt at blive sparket ud i kulden uden noget at leve af? I et indslag om førstehjælp i en OBS i TV så han, at man også kan genstarte et stoppet hjerte manuelt helt uden brug af et dyrt apparat med påklistrede reklamer fra et tvivlsomt selskab. Så slog det ham: Humlebys hjertestarter...det er jo lige mig. Det var ikke svært at få plads på et aftenskolekursus i udvidet førstehjælp. Han gik op i det med liv og sjæl. Instruktøren var en nydelig dame i sin bedste alder - ca. 20 år yngre end ham selv. Det var et stort øjeblik, da han med hende som patient fik lov at demonstrere for de andre kursister, at han havde lært, hvordan man giver hjertemassage. Hun vendte dog siden af ansigtet til, da han ville vise, at han havde forstået, at man efter korte rytmiske tryk på hjerteregionen også skulle sætte gang i patientens åndedræt med regelmæssige pust fra mund til mund (- eller mund til næse! - onkel Svend). Hans demonstration blev godkendt, selv om han måtte nøjes med at pruste på patientens kind. Efter det følte han sig parat til at gå i kast med Humlebys koner efterhånden, som de faldt om med åndenød og hjertekvaler. På vej hjem efter førstehjælpkursets sidste dag købte han i Tiger-butikken et selvklæbende rødt hjerte. Da han kom hjem skrev han Humlebys hjertestarter på hjertet og klæbede det på sin jakke øverst i venstre side. Nu sidder det hjerte på rette sted, tænkte han, da han gik ud på sin første patrulje. Men ingen reagerede. Et synligt rødt hjerte vækker ikke opsigt i december, hvor der er så meget julehalløj. Torsdagsbaren i Beboerhuset kan være et godt sted at starte. Måske får en eller andet drukket sig ud i en tilstand, hvor der er brug for førstehjælp, tænkte han. Om torsdagen mødte han op iført sit røde hjerte. Der var bortset fra ham selv kun damer til stede, og blandt dem en hel del, som det ville være ham en fornøjelse at yde førstehjælp. Han hørte en af damerne hviske til en veninde: Har du set, hvad der står på hans røde julehjerte? Og veninden svarede: Ja, mit hjerte får han sgu ikke til at banke.... Det var let for pensionisten at lade som om, han ikke hørte det,

11 it i Onkel Svends julefeuilleton BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 for det var åbenbart ikke deres mening, han skulle have hørt det. En tredje dame henvendte sig direkte til ham: Jeg har tit tænkt på, at der burde hænge en hjertestarter på Beboerhuset. Det er en pudsig måde, du har valgt at reklamere for den ide. Ved du, at man kan få sådan en gratis fra Trygfonden?. Emsige kælling, tænkte pensionisten. Højt sagde han: Jeg er ikke tryg ved Tryg. Og inden folk får læst brugsanvisningen, er patienten garanteret stendød. Jeg stoler mere på en mand med det rette håndelag end på et indviklet apparat. Efter det svar satte damen sig hen og hviskede sammen med dem, han havde lagt øre til. Der var ingen tegn på, at nogen af de tilstedeværende damer var på vej ud i en tilstand, der kunne blive kritisk. Pensionisten prøvede at hjælpe dem på vej ved at give en omgang og nok en omgang. Men da han også ville byde en tredje omgang, ville ingen nyde noget. Dagen efter stod det ham klart, at han måtte længere ud i byen for at få brug for sine færdigheder. De nye cafeer og diskoteker i Kødbyen må være det helt rigtige der stikker de med knive og alt muligt, som man kan tage skade af. I det diskotek han fik mast sig ind på, så det ud til, at der i høj grad kunne gå hen og blive akut brug for en beslutsom førstehjælper. En kraftig herre dansede tilsyneladende med sig selv. Pludselig lavede han en slags pirouette med Pensionisten kastede sig beslutsomt ud i nattelivet for at finde de steder, hvor det gik hedest til, og hvor der var størst chance for, at folk kom alvorligt til skade. himmelvendte øjne og sank sammen på gulvet. Pensionisten væltede et par tæt omslyngede unge par på sin vej frem til den herre, han havde set synke sammen. Patienten lå sammenkrummet mellem et virvar af dansende og spjættende ben. Manden lå og rystede; klukkende - nærmest rallende - lyde tydede på noget af det rigtige hjerteflimmer! Pensionisten kæmpede for at få ham om på ryggen, så han kunne give hjertemassage. Mund til mund håbede han, at der ikke blev brug for i dette tilfælde. Det gik op for pensionisten, da han lagde øret til, at de klukkende 11

12 12 lyde skyldtes, at manden lå og grinede... Pludselig spilede manden øjnene op og råbte: Hvem fanden er du? Hold op med at rage på mig? Jeg er øh jeg er paramediciner, jeg troede du var kommet noget til, fik pensionisten fremstammet - para hvaffernoget - nårh sådan en para - ja det er en hård nød at knække. Men dig skal jeg nok få ned med nakken...eller siger du, at det her er paradis? Fedt. Her er godt gang i den. Den grinende mand viste sig heldigvis, at være en vennesæl type. Da de havde hjulpet hinanden op at stå og fik kæmpet sig igennem mylderet hen til baren, gav han øl. Og præsenterede pensionisten for de nærmest stående som sin nye ven - han er ikke så farlig, han er kun paramilitær, sagde han om ham. Folks reaktion gjorde pensionisten bange - nærmest paranoid - han skyndte sig at drikke ud og kante sig hen til udgangen. Udenfor rasede en storm, som vakte minder om den store snurrebasse i Han trodsede ophængte advarsler om løse tagsten og stred sig tappert frem ad fortovet mod vinden. Der var jo gode chancer for at nogen kom til skade og fik brug for førstehjælp. Han nåede helt hjem til Küchlersgade uden at have været til nogen verdens nytte. Konen tog rasende imod ham. Hvor i al verden har du været på denne tid og i det vejr. Jeg har været ude af mig selv af bekymring. Da det gik op for konen, at han hverken var kommet noget til eller havde drukket sig fuld, gav hun ham dog en kærlig krammer og ønskede ham god nat. Dagen efter konstaterede pensionisten, at papirhjertet på hans jakke var væk. Han fik klippet et nyt rødt hjerte ud af et stykke stof og fik det rimpet fast på jakken med nål og tråd. Det sad godt fast men var ikke til at skrive på. Så klippede han et par hvide kors ud af et lagen og fik også dem rimpet fast på begge ærmer. Det kan folk ikke tage fejl af. Nu kan enhver se, at her er der hjælp at hente, tænkte han. Da han gik sin patruljerunde i hele Humleby, havde stormen lagt sig, men han mødte kun en kvindelig hundelufter, der havde hele fire små livlige køtere i snor. Hun så langt fra ud til at fejle noget. Pensionisten så dog for sig, at hun faldt over en af hundesnorene og måske på en måde, så hun blev kvæstet og fik brug for mund til mund og alt muligt. Han fulgte efter i passende afstand, men der skete hende desværre ikke noget. Efter sin runde på Vesterfælledvej så han hele to rollatorer og en klapvogn parkeret uden for Bobs hytte. Det så lovende ud. Men inden for var alle glade og meget levende. For enden af baren stod den berygtede rørlægger og lyste op i et stort smil, da han så ham: Du er godt nok blevet pyntet til jul med kors og hjerter, sagde han. Jeg fejrer, at jeg i dag har fået mit livs sidste fyreseddel. Fra nu af er jeg også pensionist. Hvad vil du have at drikke? Pensionisten skønnede, at der her ikke var umiddelbar brug for, at han holdt sig æddru og årvågen. Faktisk var det stærkt fristende at slappe af og få noget at styrke sig på. Da han kom hjem, så hans kone ikke glad ud: Du er godt pyntet, sagde hun. Han fortalte hende, at han desværre var løbet ind i den berygtede rørlægger, som insisterede på at blive fejret, fordi han var blevet pensionist. Det var da en dejlig nyhed, sagde hun. Da pensionisten ikke kunne se, hvad der var dejligt ved det, forklarede hun ham, at rørlæggeren var utrolig god til at give massage: Det har han lært på aftenskole sammen med sin kone, men hun har jo ikke tid til at give massage efter at, hun er blevet pedel på diakonissestiftelsen... Pensionisten var rystet: Det anede jeg ikke; kan han også give hjertemassage og yde førstehjælp?. Hans kones svar beroligede ham: Nej, det er kun sådan afslappende kropsmassage, altså sådan noget med at løsne op for spændinger og den slags. Det er noget så dejligt at give sig hen til. De følgende dage gik pensionisten sine ture rundt i Humleby uden at få brug for sine særlige evner - nu med et armbind med et rødt kors. Det mente han ikke ville blive forvekslet med julepynt. Det blev det heller ikke. Nå, i år samler han ind til Røde Kors, godt at nogen gider gøre godt for andre, hørte han en sige bag sin ryg. Den bemærkning varmede. Det var der også brug for. Efter den voldsomme storm var vinden drejet om i det kolde hjørne. Og sneen lagde sig tykt over Humleby. Da han efter at have afsluttet sin runde drejede ind i Küchlersgade, så han sin kone stå sammen med rørlæggeren: Farvel og tak, hvor var det dejligt, sagde hun. Rørlæggeren hilste fornøjet på pensionisten: Jeg gav hende hele turen. Så nu er hun så god som ny. Glædelig jul begge to. Tak. I lige måde, sagde pensionisten. Onkel Svend.

13 Er det snart torsdag? Herfra skal lyde en opfordring til, at også Du kaster dig ud i aftenfrosten til en øl eller to på næste torsdag og næste igen. Tanken er at beboerhuset åbner for, alle der har lyst til at drikke et glas vin eller en øl i selskab med gode naboer, og når traditionen for alvor har sedimenteret sig, vil det være så trygt at vide, at der foregår noget, som man kan deltage i, når man har tid og lyst. Når man ikke har tid eller lyst vil det være godt at vide, at der foregår noget derude, som man kunne have taget del i, hvis man havde haft lyst og tid... Ideen var Kinas og Henriettes og sammen med en række andre gode folk, er initiativtagerne indtil videre - næsten - fast inventar i beboerhuset om torsdagen. Kommer I her tit? Ja, det gør de og tak for det! Med et slag er torsdag nemlig en anledning til at pleje fællesskabet i Humleby under afslappede forhold. Kom forbi ved halv 9 tiden og få fuldbyrdet den spændende snak du kun lige fik taget hul på til julekalender i din nabos have. I baren styltes der ikke noget op, som overdøver eller kamouflerer snakken omkring bordet. Her er ro på og mulighed for at snakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Stemningen skabes af hyggeligt barpersonale, som ganske frivilligt har afsat en aften til fællesskabet, et par stearinlys HumlebyHonningHjerter BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 på bordene og derudover alene af de fremmødte hoveder (10-15 stykker per gang, så der er bestemt plads til lidt flere). Og som bekendt er summen af ind imellem mere end 2, og magien opstår i mødet. Hyggeligt var det i hvert fald den sidste torsdag i november, hvor jeg efter børneputning og daglig trummerum stod imod sofaens magnetisme og besøgte beboerhuset. For mit vedkommende blev det vist til tre (øller) og det er ikke sidste gang, man har set mig i baren. Så er der jo lige det med den temmeligt fristende sofa men hvis DU nu kommer, så kommer jeg nok også. Sofaen kan vente til en af ugens andre dage, eller måske til vi en dag bliver gamle. Og er man allerede gammel, så kommer man selvfølgelig alligevel - det siger sig selv... Vel mødt og skål! Camilla Nu nærmer julen sig og på julemarkedet solgte Inger fra JE 30 Humleby honning til Humlinge. Her en opskrift på dejlige kryddede Honnighjertekager til højtiderne, oplagt er at bruge det dejlige Humleby honning. Honninghjerter ca. 12 stk ( eller ca 50 små) 125 g smør 150 g honning ( humleby honning ) 150 g brun farin 1 tsk kanel 1 tsk stødt ingefær 1 tsk stødt nellike 2 æg 600 g hvedemel 1 tsk bagepulver 200 g mørk chokolade Kom smør, honning og brun farin i en gryde og smelt langsomt. Rør krydderierne i og hæld op i en skål, lad blandingen afkøle helt. Rør æggene ned i honningdejen. Bland 500 g mel med bagepulver og rør i blandningen. Tilføj resten af melet lidt efter lidt. Dejen skal være smidig og blød. Kom dejen i plastikpose og stil den koldt natten over eller mindst i 3 timer. tag dejen ud af køleskabet. Sæt ovnen på 190 g del dejen i 2-3 stykker og rull ud på et bord. Lad dejen være ca 8 mm tyk. Tryk dejen ud med hjerteform og læg på en bradepande med bagepapir. Bag kagerne i ca. 10 minutter. Afkøl og dyp i smeltet chokolade. Velbekommen og god jul. Andrea Je 39 13

14 Vesterfællesskabet fortsætter for fulde juleblus! Efter det vellykkede fælles sommerfestmorgenbord på Vesterfælledvej tog nogle af vejens aktive og brave kvinder nye skridt til at fortsætte successen. Det resulterede i en fælles brunch i nr. 14 sidst i november, hvor altså Signe, Christian, Peter og lille Isak lagde (stort hjørne-) hus til, og vi, der kunne komme, mødte op med hver vores bidrag til et overdådigt bord. Og det resulterede i planer om en Vesterfællesvejjulekalender, selv om vores husnumre jo ikke alle passer til julemånedens datoer som inde i kvarteret. Og selv om vores forhaver både er små og ret støjplagede i forhold til de øvrige. Men det vælter ikke os af pinden, for man kan stå tæt i en lille forhave eller spredt i en stor baghave, og desuden er vores huse hule indeni. Så nu er alle hverdage fra mandag til torsdag fordelt fra den 2. til 19. december. På gadedørene kan man se kreative kalenderlåger, som forkynder, hvilken dato, man skal møde op ved det enkelte hus. Det nye fællesskab betyder, at der ikke går år, før man opdager, at nogen er flyttet og andre rykket ind. I løbet af de sidste måneder er der sket rigtig meget på Vesterfælledvej, så Humleby 14 har fået mange nye beboere: Henning og Lilje Lahrmann flyttede efter i rigtig mange år at have boet til leje i Vesterfælledvej 24 i sommer til Greve nu var de trætte af trapper. Nr. 24 blev solgt i løbet af ingen tid, og vi har budt de nye beboere, Ane og Peter, velkommen. William Scharling, som boede i nr. 22 i ca. 18 år, er på grund af ondskabsfuld sygdom flyttet på plejehjem. Familien har fremlejet hans hus i to år til Thore og Ida. Med forkøbsret. Så vi håber det bedste! Samme Thore og Ida bidrager i øvrigt talstærkt med børn til Vesterfælledvejs voksende børneflok. Med tre børn! Og så er der jo også dem, der ikke flytter ud eller ind, men bare øger bemandingen af deres hus. Vi kan derfor også byde velkommen til Theodora Arendse i nummer 28, Hatlas og Christians lille pige, som den 2. december, om end noget misfornøjet, deltog i sit livs første julekalenderarrangement på vejen. I løbet af 2013 er børnetallet på Vesterfælledvej altså nået op på mindst 16. Glædelig jul! Kina Vf 30 Anne Skogstad er død Anne Hjørne hed hun blandt beboerne i Den bare Ende. Og hun blev betragtet som en af vores - skønt hun egentlig havde adresse i Küchlersgade for hun var et festligt indslag til såvel eftermiddagskaffen som til gadefesterne. Når Anne ikke havde job som skuespiller, var hun en af dem, der skabte sig et arbejde hjemme i Humleby. I en periode var hun en højt elsket dagplejemor, og henover nogle somre holdt hun hotel på Verners Plads. Så måtte Kurt og drengene stuve sig sammen på noget mindre plads, og de turister, som flyttede ind i Annes sommerhotel fik virkelig noget for pengene. Anne foldede sig ud på alverdens sprog med tegn og fagter og turisterne lod til at forstå (i det mindste) noget af, hvad hun fortalte dem. I 2007 flyttede Anne fra Küchlersgade, men hun blev på Vesterbro og kom jævnligt på besøg i Humleby, hvor hun foruden Bastian, Nikolaj og Kurt havde mange venner. I de senere år havde hun det dog ofte svært, og den 9. november valgte hun selv at tage afsked med livet. Hun blev 55 år. Skønt slutningen på Annes liv således blev forfærdelig trist, vil vi, der var hendes naboer i Humleby, huske hende som et generøst, omsorgsfuldt og virkelig festligt menneske. Henriette Je 31

15 Jacob Kerkov er rejst til de evige jagtmarker! I midten af november sov Jacob stille ind på Skt. Lukas Hospice, efter et års uhelbredelig sygdom. Jacob var uddannet lærer og arkitekt, han har boet i Humleby i rigtig mange år. Ud over huset i Humleby havde Jacob også et hus i Sverige og et sommerhus i Nordsjælland, som han selv havde tegnet. Jacob var jæger med både riffel, bue og pil og realiserede mange af sine vildmarksdrømme - tog på bjørnejagt i Canada, kørte af sted over stepperne under de nordlige himmelstrøg, nogle gange ganske alene, i sin store grønne LandRover som mange sikkert kender fra gadebilledet. Jacob delte gerne ud af sin faglige viden om husene og gav en hånd med, hvis det var nødvendigt. Jacob var en god nabo som vi vil savne! Ejvind og Susan Lüth Hedegaard 66 vesterfælledvej værkstedsbutikken ShopArt kunst og kunsthåndværk fotografi skulptur salg produktion og undervisning Tlf.: BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 Er din brandkam stadig sikker efter 100 a r med vind og vejr? Jonas Zacho udfører og tilbyder nedrivning af brandkam opførelse af ny brandkam efterfugning zinkinddækning humlebys stil - gule maskinsten, rød staffering og blådæmpede ler tegl, bibeholdes [..Vidste du, at en brandkam skal sikre imod, at brand spreder sig fra den ene lejlighed til den anden? Hvis brandkammen ikke er efterset og vedligeholdt, kan den svigte ved brand og ilden få mulighed for at sprede sig. Det kan koste dyrt i penge og måske menneskeliv!..] Husk! - at du har mulighed for at udnytte det nye håndværkerfradrag og trække op til kr. fra i skat pr. voksne beboer i husstanden. Ring eller mail og hør nærmere, hvis din brandkam skal efterses. Jonas Zacho alt i jern og mursten. Tlf Mail 15

16 FARINELLIS JULEBUFFET Mandag den 16. december kl i Beboerhuset Kom som I er, mød venner og naboer i spiseklubben Farinelli og tag lidt mad med til den fælles buffet. Der kræves ikke være de store kulinariske bedrifter (selvom vi naturligvis ikke vil være afvisende over for smagfulde nyskabelser). Næh, de travle kan købe et stykke god ost eller pynte et par hårdkogte æg, pensionisterne kan stege frikadeller og medisterpølse, de sunde kan lave en lille salat, de mindre sunde frembærer måske en tallerken med julegodter. Vi garanterer for, at traditionelt nordisk køkken bliver stærkt repræsenteret. Farinelli leverer brød og smør, drikkevarer tager I selv med. Meld jer til på seddelen i røret under Beboerhusets udhængsskab eller skriv til P.S. Vi respekterer, at man lige smutter hjem til gadejulekalenderen, bare man kommer tilbage igen. Kommunalvalg og Ragnarok De fleste borgmestre har fået aftalt med sig selv og andre, hvilke poster de skal tro de har reddet sig, og de fleste valgskrøner er vel for længst blevet endevendt til ukendelighed. Jeg har blot en enkelt historie som jeg nødig vil brænde inde med fra den gang jeg var valgstyrer på Bavnehøjskolen. Som valgstyrer havde vi ret god tid til at løse de par opgaver, som det forventedes, at vi fik afviklet i løbet af valgdagen, så der var god tid til at se på udsmykningen. På Bavnehøjskolen bestod den blandt andet af en kopi af Herman Ernst Freunds relieffrise, som havde indbragt Freund megen rosende omtale. Og den var jo nok værd at studere, når man selv boede i Freundsgade, som var opkaldt efter den meget roste billedhugger. Frisen har oprindelig været ophængt på Christiansborg, hvor den fik en sørgelig skæbne i forbindelse med slottets brand i Billedfrisen Ragnarokfrisen regnes for et bedre kunstværk end H.W. Bissens og Bertel Thorvaldsens tilsvarende friser. Kurt, Freundsgade 4. 16

17 H. E. Freunds hoivedværk gik tabt ved Christianborg Slots brand i Men Statens Museum for Kunst har en gips-kopi. Derfor kan frisen også opleves på Bavnehøjskolen. 17

18 Mine sange Jeg har skrevet sange siden jeg var ganske ung. Det kom sig af, at jeg ikke havde nogen penge. Ikke fordi jeg tog penge for sangene, næ-næ, men hvis jeg var inviteret til en fest og kun havde råd til en fedtet gave, havde jeg en sang med. Det kompenserede lidt. Jeg har skrevet sange til mit arbejde, revyer, ansættelse, afsked, jubilæum. Kolleger har fået sange til familiebegivenheder. Jeg har skrevet sange til min egen familie og venner og en uartig til fakkeltoget ved gadefesten. Hvis jeg skal skrive en sang til dig skal du sende mig nogle stikord og vælge en melodi. Det er vigtigt at festens deltagere kender melodien. Jeg laver så et udkast, som du får til godkendelse. Jeg retter til og laver en endelig udgave. Du kan maile eller ringe Jeg tager 400 kr. for en sang, 300 hvis det er nemt, 500 hvis det er svært. I anledning af julen har jeg skrevet et lille vers: Melodi: Sikken voldsom trængsel og alarm Det er atter jul i Humleby. Julemarked har vi haft på ny. Her i Nabo skriver Onkel Svend. Juleanden, kan vi vinde den? Midt i haverne er lys og blus, pynt på døren på hvert en ste hus. Glem misundelsen for den er gul! Alle ønskes nu en glædelig jul! Lone C54 Festsange forfattes Ring eller mail Lone C 54 18

19 En god julegave, også til dig selv! Humlebys lokalhistoriker Christian Kirkeby har skrevet en ny bog: ÅER, RENDER OG SØER, VANDFORSYNING OG LOSSEPLADSER Fra vision til konkrete projekter, der skal realiseres efter styrtregnen den 2. juli 2011 Styrtregnen i 2011 satte tanker i gang om at åbne nogle af de gamle københavnske åer, som i dag ligger i rør under jorden. Det drejer sig især om Lygteåen i Bispebjerg-Nordvest, Ladegårdsåen på Nørrebro og Rosenåen på Vesterbro. Københavns kommune er i gang med at udarbejde planer, der sigter imod at åbne dele af disse åer, som engang udgjorde et stort netværk af vandløb. BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 Christian Kirkeby beskriver også el- og gasledningsnettet, de lossepladser, der tidligere lå i Bispebjerg-Nordvest, på Nørrebro og i Brønshøj, samt Utterslev Mose,der er en del af Københavns problematik i forbindelse med overfladevand. Bogen er udgivet af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Den koster 100 kr. og kan bestilles hos forfatteren via eller købes på adressen Ernst Meyers Gade 20. Én du kan stole på Erfaring med Humleby Pilegaardens Murerentreprise v/ René Christensen Tyvelsevej Glumsø Mobil N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl

20 Humleby-kalender Torsdag 12. december kl. 19,30: JULEBANKO Det store spil om gaver fra lokale handlende. Der plejer at være flere vindere end tabere. 1 plade 20 kr., 2 plader 30 kr., 3 plader 40 kr. Mandag 16. december kl. 18: Farinellis julebuffet. Se s. 17. Torsdag 19. december: Torsdags-bar i Beboerhuset. Nabos redaktion ønsker alle i Humleby glædelig jul og godt nytår. Bladet udkommer ikke i januar. Vi ses igen i februar Nabos julekonkurrence Torsdagsbaren i Beboerhuset blev for 5-6 torsdage siden genindført af nogle godt tørstige hunhumlinge, der gerne vil komme ligesindede ved i vores rigmandsghetto. Så lad firhjulsdytten stå og strid dig gennem blæst, regn og slud af sted hver torsdag klokken Men først skal vi julegætte, ja vi skal. På torsdag vil der af Notarius Publicus blandt de fremmødte torsdagsgæster, som har besvaret spørgsmålet herunder rigtigt, blive trukket lod om en flaske Champagne, Jacquart. Ifølge tilgængelige oplysninger er vi ovre i noget demisec, så den passer sikkert fint til kransekagen nytårsaften. Jacquart har en lys guldfarve, som klæ r den florale næse. For ikke at tale om den indbydende textur på den righoldige palet af noter fra skårne tagetes på tredjedagen til Le Mans-brændt gummi og FCKs omklædningsrum. Passer perfekt til foie gras (fy!), Pekingand og alt godt fra havet. Besvar og vind: Hvilken ugedag er der torsdagsbar Ved ikke Medlemmer af Nabos redaktion kan ikke deltage i konkurrencen. petter Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Prinsessen og den magiske hytteost

Prinsessen og den magiske hytteost Prinsessen og den magiske hytteost 2 For længe, længe siden var der et lille bitte kongerige, der hed Danmark. I kongeriget boede kong Kornelius og hans datter prinsesse Perle på et stort slot. 3 4 Kong

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

FRITTERENS MÅNEDSBREV

FRITTERENS MÅNEDSBREV FRITTERENS MÅNEDSBREV SÅDAN GIK NOVEMBER MÅNED I november måned fik børnene følgende at spise til eftermiddagsmad. Husk, som altid, at Lone gerne tager mod forslag til eftermiddagsmaden. A38 med ymerdrys

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere