Humlebys beboerblad december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebys beboerblad december 2013"

Transkript

1 Humlebys beboerblad december 2013

2 Pølsefabrik uden plads til nye ideer Det var en opmuntrende men også beklemmende oplevelse at høre Birger Brodin fortælle om, hvordan vigtige naturvidenskabelige opdagelser er gjort gennem tiden. Opmuntrende fordi vi var så mange til mødet i Beboerhuset onsdag aften, som fik en underholdende og tankevækkende oplevelse. Beklemmende fordi grunden til, at Birger nu som forsker tager ud og holder foredrag er for at advare om, at forskningsmiljøet i Danmark er ved at blive stranguleret. Birger laver på Københavns Universitet grundforskning i, hvordan hjernens celler reagerer på forskellige påvirkninger. Den forskning er bl.a. en forudsætning for, at psykiatere får bedre psykofarmika med færre bivirkninger at gøre godt med. Birger viste med historiske eksempler, at vigtige naturvidenskabelige opdagelser skyldes rene tilfældigheder, men vel at mærke hændelser, som har fået begavede mennesker til at finde frem til gode forklaringer. Hans første og ældste eksempel var Arkimedes tur i baljen, hvor denne fandt ud af, at man ved at veje den fortrængte mængde vand får et præcist mål for vands bæreevne. Inden for sit eget område gav Birger som et eksempel opdagelsen af penicillin. Også den opdagelse skete ved en tilfældighed. Desværre er dette fantastiske stof, som har reddet millioner af menneskeliv ved at blive ødelagt, fordi det bliver brugt uansvarligt og forkert. Blandt mere kuriøse opdagelser nævnte Birger stoffet Viagra, som for medicingiganten Pfizer blev en fiasko som det hjertemedicin, det var udviklet til, men som til gengæld ved et tilfælde viste sig at have en fornøjelig bivirkning og endte med at skæppe mere i Pfizers kasse end noget andet produkt, virksomheden nogensinde har udviklet. Birger kunne også have nævnt H.C. Ørsteds tilfældige opdagelse; at en elektrisk ledning kan få en magnetnål til at give udslag. Den tilfældighed ændrede verden med telegrafen, dynamoen, elektromotoren, telefonen, H.C. Ørsteds værket og alt hvad, der er forbundet med det - f.eks. alle julelysene i hele Humleby. Men desværre er der ikke plads til tilfældigheder i den taxameter-styring, Helge Sander pålagde universiteterne som var de pølsefabrikker og ikke lære- og forskningssteder og som den nuværende minister Morten Østergaard holder fast i og skærper yderligere. Kravet om effektiv og hurtig produktion af akademikere ender med at universiterne leverer mere af det samme, men til gengæld får vi ingen nye opdagelser og aldrig mere et forskningsmiljø, som f.eks. det Niels Bohr i sin tid var midtpunkt i og som gjorde København og Danmark til noget enestående, når det gjaldt udvikling af ny viden. Morten Østergaard må have partifæller i Humleby, som måske kan råbe ham op og give ham Birger Brodins adresse og telefonnummer: Carstensgade 80, 1770 Kbh. V. Tlf Gunni Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 8. februar Deadline for indlevering af indlæg er den 25. januar. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade I redaktionen er desuden: Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Kurt Rasmussen, Freundsgade Camilla Panting, Jerichausgade Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade

3 TORSDAGSBAR i december husk JULEBANKO 12. december kl. 19:30 Henriette - december mød dine naboer hver torsdag kl. 20:30 i Humlebys Beboerhus

4 Husejerforeningen orienterer Om lidt er vi omringet Nu går det stærkt med Carlsbergs byggeri rundt omkring Humleby. Husejerforeningens Carlsberg-udvalg fortæller om planerne, som ikke alle imødekommer Humlebys ønsker. Det er nok ikke nogen hemmelighed, at der endeligt er kommet godt gang i byggeriet af Carlsberg Byen. Faktisk går det så godt, at der nu også er sat gang i planer om byggerier på samtlige grunde rundt om Humleby. Det har således været et travlt efterår for Carlsbergudvalget, da vi i husejerforeningen hele tiden forsøger at henlede opmærksomheden på vores holdninger, som de gode naboer vi er. Det er en speciel situation, for vi er meget glade for, at Carlsberg Byen tager form. Men vi bor også i et unikt historisk miljø, med en karakteristisk stemning, som det er vores pligt at værne om. Og hvordan gør vi så det? Først og fremmest er vi meget opmærksomme på hvordan de nye byggerier påtænkes. Den oprindelige plan fra 2008 kan man kalde en grovskitse, som nu udmøntes i byggefelter. Der skal bygges boliger, højhuse, skole og der er sågar forslået en større discountdetailbutik, samt enkelte mindre butikker. Husejerforeningen er ikke automatisk imod dette, men vi forsøger at opretholde en fornuftig dialog med Carlsberg Byen og kommunen, så de nye tiltag tager mest muligt hensyn til nabolaget. Derudover er der planer om at rive vores legeplads ned og erstatte den med et stisystem og nogle boliger. Lad os tage udviklingen et punkt ad gangen. 4 Boligbyggeri rundt om Humleby er vi umiddelbart positive overfor. Dog er vi bekymrede over skyggevirkninger, såfremt der bygges i højden. Det er dog ikke vor opfattelse, at der bliver bygget specielt højt i og omkring Humleby i det nuværende forslag. Skolebyggeri hvor det nuværende Boxland i dag er glimrende, og vi ser frem til igangsættelsen. Discountdetailbutik er vi skeptiske over for, da det er placeret med indkørselsvej ad Ny Carlsberg Vej. Det er vores bekymring, at det er placeret klods op og ned ad Humleby og det er ærgerligt, at man ikke placerer en sådan butik, hvor den ikke er til gene for nuværende naboer. Asfaltering af Ny Carlsberg Vej. Husejerforeningen synes det er en forkert udvikling at asfaltere Ny Carlsberg Vej. Det er en af de få brostensbelagte veje i København, en unik smuk vej, på de svage trafikanters betingelser, herunder de mange nye skolebørn. Det er vigtigt at se hele Ny Carlsberg Vej som en del af Carlsberg Byens bevarelse af det oprindelige miljø. Husejerforeningen har opfordret Carlsberg Byen til at lave en cykelsti på brostenene og evt. slibe brostenen flade, men at asfaltere vil være en historisk fejltagelse. Dog må vi konstatere, at dette slag er ved at være tabt, da Carlsberg Byen står fast på at asfaltere. Der er ikke angivet legearealer. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelige faciliteter til både mindre og større børn. Der er for øjeblikket tinglyst en legeplads og boldbane for enden af Carstensgade. Boldbanen benyttes af større børn og legepladsen af mindre børn fra Humleby og nærliggende dagsinstitutioner. Der kan naturligvis ske en mindre flytning, men legepladsen og boldbanen bør bevares samt suppleres med yderligere faciliteter. Der er i den oprindelige skitse placeret en boldbane foran det såkaldte Halmlager. Det er en placering Husejerforeningen har været tilfredse med. Men Carlsberg Byen vil godt rykke denne placering længere mod Rahbeks Allé. Husejerforeningen er meget imod at rykke boldbane og legeplads længere væk end det oprindelige forslag fra Adgang fra Küchlersgade og Carstensgade. Carlsberg Byen vil godt åbne op til Küchlersgade og Carstensgade. Det er Husejerforeningen for så hvidt enige i, såfremt det ikke er biltrafik, men gangtrafik og cykler. Husejerforeningen har udtrykt ønske om, at cykeltrafikken fartdæmpes, da vi har en vis bekymring for, at cyklister vil bruge Humleby som en super hurtigt smutvej til Vesterbro. Som sagt er vort mål ikke at stoppe udviklingen i Carlsberg Byen. Men i Humleby bor vi i huse, der har udvist sublim bæredygtighed siden 1885, det er en erfaring vi hjertens gerne vil videregive til byudviklerne i Carlsberg Byen. Men hvad synes du som beboer eller husejer? Husejerforeningen inviterer alle til at deltage med holdninger og kommentarer. Det kan man gøre på vores hjemmeside humleby.dk under Carlsberg Byens Forum. Her kan du også finde links til uddybende materiale. Med venlig hilsen Husejerforeningens Carlsbergudvalg Gustav Jensen, formand & Per Skovgaard, næstformand.

5 Kontaktadresser: Formand Gustav Jensen Jerichausgade 12 Tlf.: Mail: Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Suppleant :Gader Gartner - Legeplads Udvalg : Carlsberg - Velkommen til Humleby Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: Mail: Ansvar : Kloak / Forsyningsnet Suppleant : Kontakt til beboerforeningen Udvalg : Carlsberg Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: Mail: Ansvar : Gader - Gartner - Legeplads Suppleant : Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg Küchlersgade 6, st Tlf.: Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter Suppleant : Hjemmesiden - Mail administration Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Lokalplan / Kloak / Forsyningsnettet Udvalg: Opdatering af Hold Humleby vedlige, God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside - mailadministration Suppleant : Parkeringsordning Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: / Ansvar : Parkeringsordning Suppleant : Forsikring Bestyrelsessuppleant Christian Duch Küchlersgade 39 Mail: Tlf.: Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt Salg af Humleby 120 år Udvalg: God byggeskik i Humleby opdatering af Hold Humleby ved lige, God naboskik, Velkommen til Humleby 5

6 Julemarkedet skød julen i gang Traditionen tro blev julemarkedet afviklet på bedste julemaner. Bakket op af en del glade humlebyboere. Kranseværkstedet blev endnu en gang et stort tilløbsstykke. Kranse, adventskranse, juledekorationer og andre julepyntelige ting blev kreeret af meget koncentrerede folk - store som små. Imens kunne andre udenfor kigge på og eller købe forskellige skønne husflidsvarer og kunsthåndværk i teltet i Ernst Meyers Gade bl.a. smukke øreringe, magiske glassmykker, fantastisk glaspynt og postkort, smagfuld honning, farverige håndledsvarmere og grydelapper, skønne kræmmerhuse, alskens bolsjer, lækre honningkager, finurligt naturpynt med glimmer og perler, fjerlette juletræspynt af ler og de mest kreative til-og-fra-kort jeg længe har set. En halv time inden juletræstændingen leverede sangkoret Ørevox måske deres måske bedste julekoncert til Humlebys julemarked. Beboerforeningens medlemmer løb tør for glögg og æbleskiver fem minutter i juletændingstid. Selvom det ikke var vanvittigt koldt, så var det alligevel rart med noget varmt at drikke. De sidste kopper glögg blev derfor nydt til juleorkesterets optakt til juletræstændingen. Lyset kom på magisk efter første vers af Juletræet med sin pynt og den berømte trommehvirvel. Derefter fulgte den fælles julesang. Alt i alt en julet eftermiddag og en god måde at skyde julen i Humleby i gang. Husk det igen næste år, for jo flere der kommer des mere giver det mening at holde liv i traditionen. /Annette Juleænder til salg! Reparationer Nye cykler Brugte cykler Håndbyggede cykler Vesterfælledvej 66 kld København V Tlf Her er et godt tilbud på anden til juleaften. Det kommer fra Svend Andersen, engang Irmas slagter-direktør, nu nærmest pensionist og med god forbindelse til Humleby. Det er Svend, der år efter år har lånt os sine to kæmpegriller til gadefesten (i sommer forsvandt i øvrigt jernstativerne, er der nogen, der har set dem?) og vi er mange Humleby-boere (Kina, Gunni, undertegnede), der gerne anbefaler hans Cherry Valley-ænder til den forestående højtid. Dybfrosne, 3400 gram, 135 kroner pr. stk.der medfølger en opskrift på langtidsstegning, som altid lykkes (6 ¼ time!). Send en mail senest på næste fredag, 13. december, til hvis du vil have en and eller flere, så sørger vi for det videre fornødne. Ænderne kan afhentes i Beboerhuset torsdag den 19. december mellem kl. 17 og 18. Kontant afregning, tak. Og god jul! Edel & Petter, Lu 8 Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet:

7 Der var dagen igennem helt fyldt op i Lone Haugmarks kranseværksted, hvor der blev lavet mange fine ting. Udenfor på julemarkedet solgte en dreng finurligt hjemmeelavet julepynt. Små kviste var påklistret alt muligt glimmer og halløj. Originalt og festligt pynt, som kunne købes for små penge. Ved siden af ham var igen i år den fantastiske bolchebod med et overdådigt udvalg af hjemmelavede bolcher. 7

8 GADENS ÅND Ville det ikke være hyggeligt, hvis nogen bankede på din dør med en gave, når du havde fødselsdag? Eller du fik en blomst og måske besøg, hvis du kom på hospitalet? Eller din datter fik 200 kr. til sin konfirmation? Det kunne da også være rart, hvis nogen mailede rundt en sommerweekend og spurgte, hvem der havde tid til at mødes og grille om aftenen. Hvis du boede i Bissensgade, kunne du oven i købet være sikker på, at ejeren af kæmpegrillen pølseorglet ville passe godt på din bøf, mens den stegte. Pølseorglet er nemlig anskaffet, for at den skal komme hele gaden til gode. Hvad er det, de gør i Bissensgade, som får os andre til at blive helt misundelige? Kan man finde svaret hos Anna i Bissensgade 18? Anna har boet i gaden i over 20 år og kender Humleby særlig godt, fordi hun har været dagplejemor for et utal af kvarterets børn. Efter at hun havde fået sin datter Sascha, var forhaven alligevel altid fuld af unger, og hun var vild med dem alle sammen. Julekalender Nu er Anna holdt op som dagplejemor og gået på pension, til gengæld er forhaven fuld af julepynt: lanterner, lyskæder og de yndigste opstillinger af kitsch og kuriosa. Det var selvfølgelig også Bissensgade, der begyndte med gadejulekalender. Hvad er det dog, de kan i den gade? Anna mener nu ikke, at de er en særlig slags mennesker i Bissensgade. Vi er så utroligt forskellige, siger hun, men det bobler hele tiden. Jamen, vi kan ikke støde hovederne sammen, uden at det bobler med ideer. Man er hjertelig velkommen til at være med - det er ikke alle, der vil, men alle er velkomne. Og så fortæller hun om julekalenderen, om hvordan nr. 4 lavede skyggespil bag den store rude i gadedøren, og alle ungerne havde fået nattøj på under flyverdragterne, og der var så dødstille, at Ole troede, der måske slet ikke var kommet nogen, indtil forestillingen var slut, og han kiggede ud på den propfyldte forhave. Eller hvordan der sad en nisse og spiste risengrød i kælderen hos Birte og Steffen, og sidste år var der tre nisser, og det må være en enorm mængde risengrød, der skal produceres. Gavekasse og fællesspisning Bissensgade har en gavekasse, og den bestyres af Anna. Som alt andet i Bissensgade bygger gavekassen på frivillighed. Når der er lavvande, bliver der mailet rundt, og så er der altid nogle stykker, der har en 100 kr.-seddel tilovers. 8 Anna Tovborg

9 Gavekassen startede vist omtrent samtidig med, at vi begyndte at spise sammen om sommeren, mener Anna, og det er snart mange år siden. Derved fik vi jo indblik i folks fødselsdage og så videre. I stedet for at gå fra hus til hus og samle ind, var det nemmere at lave en gavekasse. Vi spiser ude i gaden næsten hver uge om sommeren, og Sct Hans aften har vi et lille bål i gaden med heks og snobrødsbagning, fordi det er for hårdt for børnene at vente på bålet ovre i Frederiksberg Have. Så var det et efterår, at Merete sagde, at vi kan da ikke holde ud ikke at se hinanden, så nu spiser vi i beboerhuset en gang om måneden i vinterhalvåret, og alle tager noget med. Gadens kronikør Anna røber ikke nogen hemmelighed En af de mange sammenkomster i Bissensgade, hvor Steffen Støvring holder tale. ved at fortælle, at Steffen elsker at holde tale. Og de er vigtige, de små taler, han holder ved de fælles middage, hvor han opsummerer, hvad der er sket i månedens løb altid med vægt på det positive. De taler betyder noget for gadens identitet, tænker NABO s udsendte, og der gives jo ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvordan den identitet, den ånd, det fællesskab blev til. Det særlige ved Bissensgade er, set udefra, at det ikke er én eller to ildsjæle, der trækker et læs, men at det meste af gaden er involveret. Det begynder allerede, før du flytter ind. Der bliver skrevet til dig og bedt om din adresse, og så kommer der besked om, at nu foregår der det og det. Det er hændt, at nye beboere er mødt op med mad til fællesspisning, inden de er rykket ind i deres hus. Og skulle du blive ramt af en god idé, har du fået en mailingliste, så det er nemt at skrive ud til alle. I NABO vil vi gerne høre fra andre gader, som har skabt deres egne traditioner. Sidsel 9

10 Håndelag og hjertelag 21. afsn i Humleby Det var en mørk og stormfuld nat. Pensionisten havde forvildet sig langt ud i nattelivet, hvor vragrester fra diverse julefrokoster tumlede rundt mellem hinanden. Som stort set den eneste i det kaotiske mylder var pensionisten æddru og årvågen. Han havde i en månedstid deltaget i et intensivt kursus i udvidet førstehjælp, og var nu draget ud i en del af nattelivet, hvor han var helt sikker på at få brug for sit nyerhvervede talent. Inspirationen havde han fået en aften i Beboerhuset, hvor der blev spillet folkemusik af et populært orkester med en lokal trubadur som forsanger. Hver en stol var optaget, og der var kamp om de få ståpladser. Pludselig dejsede en nydelig herre, der var presset op mod baren, omkuld. Servitricen fik stoppet musikken. Heldigvis var der en læge til stede, og hun fik møvet sig frem til den bevidstløse mand og ringede efter en ambulance efter at have taget mandens puls. Der gik rystende lang tid, før ambulancen kom. Pensionisten erfarede senere, at manden overlevede sin tur på hospitalet. Men hvis der nu ikke havde været en læge til stede? Og tænk hvis der var tale om et hjertestop? Ja, så var den pæne mand død. Det kunne lige så godt have været mig selv, tænkte pensionisten; nogen må gøre noget. Det slog ham, at der selvfølgelig burde være en hjertestarter ved Beboerhuset. Men det vil kræve investering og måske et initiativ 10 fra husejerforeningens bestyrelse, som gennem snart et helt år ikke havde bestilt andet end at overtale husejerne til at hælde deres sparsomme tusindekronesedler direkte i kloakken. Fra den kant var der ingen hjælp at hente. Han satte sig for selv at tage affære. Han fandt ud af på internettet, at Tryg-fonden forærede hjertestartere til steder og foreninger, hvor forsikringsselskabet kunne se en reklameværdi i at få hængt en iøjnefaldende hjertestarter op. Men Tryg var han ikke tryg ved. Havde hende Tryg-bossen fru Bosse ikke netop fyret den kongelige teaterdirektør netop på den tid af året, hvor det gør allermest ondt at blive sparket ud i kulden uden noget at leve af? I et indslag om førstehjælp i en OBS i TV så han, at man også kan genstarte et stoppet hjerte manuelt helt uden brug af et dyrt apparat med påklistrede reklamer fra et tvivlsomt selskab. Så slog det ham: Humlebys hjertestarter...det er jo lige mig. Det var ikke svært at få plads på et aftenskolekursus i udvidet førstehjælp. Han gik op i det med liv og sjæl. Instruktøren var en nydelig dame i sin bedste alder - ca. 20 år yngre end ham selv. Det var et stort øjeblik, da han med hende som patient fik lov at demonstrere for de andre kursister, at han havde lært, hvordan man giver hjertemassage. Hun vendte dog siden af ansigtet til, da han ville vise, at han havde forstået, at man efter korte rytmiske tryk på hjerteregionen også skulle sætte gang i patientens åndedræt med regelmæssige pust fra mund til mund (- eller mund til næse! - onkel Svend). Hans demonstration blev godkendt, selv om han måtte nøjes med at pruste på patientens kind. Efter det følte han sig parat til at gå i kast med Humlebys koner efterhånden, som de faldt om med åndenød og hjertekvaler. På vej hjem efter førstehjælpkursets sidste dag købte han i Tiger-butikken et selvklæbende rødt hjerte. Da han kom hjem skrev han Humlebys hjertestarter på hjertet og klæbede det på sin jakke øverst i venstre side. Nu sidder det hjerte på rette sted, tænkte han, da han gik ud på sin første patrulje. Men ingen reagerede. Et synligt rødt hjerte vækker ikke opsigt i december, hvor der er så meget julehalløj. Torsdagsbaren i Beboerhuset kan være et godt sted at starte. Måske får en eller andet drukket sig ud i en tilstand, hvor der er brug for førstehjælp, tænkte han. Om torsdagen mødte han op iført sit røde hjerte. Der var bortset fra ham selv kun damer til stede, og blandt dem en hel del, som det ville være ham en fornøjelse at yde førstehjælp. Han hørte en af damerne hviske til en veninde: Har du set, hvad der står på hans røde julehjerte? Og veninden svarede: Ja, mit hjerte får han sgu ikke til at banke.... Det var let for pensionisten at lade som om, han ikke hørte det,

11 it i Onkel Svends julefeuilleton BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 for det var åbenbart ikke deres mening, han skulle have hørt det. En tredje dame henvendte sig direkte til ham: Jeg har tit tænkt på, at der burde hænge en hjertestarter på Beboerhuset. Det er en pudsig måde, du har valgt at reklamere for den ide. Ved du, at man kan få sådan en gratis fra Trygfonden?. Emsige kælling, tænkte pensionisten. Højt sagde han: Jeg er ikke tryg ved Tryg. Og inden folk får læst brugsanvisningen, er patienten garanteret stendød. Jeg stoler mere på en mand med det rette håndelag end på et indviklet apparat. Efter det svar satte damen sig hen og hviskede sammen med dem, han havde lagt øre til. Der var ingen tegn på, at nogen af de tilstedeværende damer var på vej ud i en tilstand, der kunne blive kritisk. Pensionisten prøvede at hjælpe dem på vej ved at give en omgang og nok en omgang. Men da han også ville byde en tredje omgang, ville ingen nyde noget. Dagen efter stod det ham klart, at han måtte længere ud i byen for at få brug for sine færdigheder. De nye cafeer og diskoteker i Kødbyen må være det helt rigtige der stikker de med knive og alt muligt, som man kan tage skade af. I det diskotek han fik mast sig ind på, så det ud til, at der i høj grad kunne gå hen og blive akut brug for en beslutsom førstehjælper. En kraftig herre dansede tilsyneladende med sig selv. Pludselig lavede han en slags pirouette med Pensionisten kastede sig beslutsomt ud i nattelivet for at finde de steder, hvor det gik hedest til, og hvor der var størst chance for, at folk kom alvorligt til skade. himmelvendte øjne og sank sammen på gulvet. Pensionisten væltede et par tæt omslyngede unge par på sin vej frem til den herre, han havde set synke sammen. Patienten lå sammenkrummet mellem et virvar af dansende og spjættende ben. Manden lå og rystede; klukkende - nærmest rallende - lyde tydede på noget af det rigtige hjerteflimmer! Pensionisten kæmpede for at få ham om på ryggen, så han kunne give hjertemassage. Mund til mund håbede han, at der ikke blev brug for i dette tilfælde. Det gik op for pensionisten, da han lagde øret til, at de klukkende 11

12 12 lyde skyldtes, at manden lå og grinede... Pludselig spilede manden øjnene op og råbte: Hvem fanden er du? Hold op med at rage på mig? Jeg er øh jeg er paramediciner, jeg troede du var kommet noget til, fik pensionisten fremstammet - para hvaffernoget - nårh sådan en para - ja det er en hård nød at knække. Men dig skal jeg nok få ned med nakken...eller siger du, at det her er paradis? Fedt. Her er godt gang i den. Den grinende mand viste sig heldigvis, at være en vennesæl type. Da de havde hjulpet hinanden op at stå og fik kæmpet sig igennem mylderet hen til baren, gav han øl. Og præsenterede pensionisten for de nærmest stående som sin nye ven - han er ikke så farlig, han er kun paramilitær, sagde han om ham. Folks reaktion gjorde pensionisten bange - nærmest paranoid - han skyndte sig at drikke ud og kante sig hen til udgangen. Udenfor rasede en storm, som vakte minder om den store snurrebasse i Han trodsede ophængte advarsler om løse tagsten og stred sig tappert frem ad fortovet mod vinden. Der var jo gode chancer for at nogen kom til skade og fik brug for førstehjælp. Han nåede helt hjem til Küchlersgade uden at have været til nogen verdens nytte. Konen tog rasende imod ham. Hvor i al verden har du været på denne tid og i det vejr. Jeg har været ude af mig selv af bekymring. Da det gik op for konen, at han hverken var kommet noget til eller havde drukket sig fuld, gav hun ham dog en kærlig krammer og ønskede ham god nat. Dagen efter konstaterede pensionisten, at papirhjertet på hans jakke var væk. Han fik klippet et nyt rødt hjerte ud af et stykke stof og fik det rimpet fast på jakken med nål og tråd. Det sad godt fast men var ikke til at skrive på. Så klippede han et par hvide kors ud af et lagen og fik også dem rimpet fast på begge ærmer. Det kan folk ikke tage fejl af. Nu kan enhver se, at her er der hjælp at hente, tænkte han. Da han gik sin patruljerunde i hele Humleby, havde stormen lagt sig, men han mødte kun en kvindelig hundelufter, der havde hele fire små livlige køtere i snor. Hun så langt fra ud til at fejle noget. Pensionisten så dog for sig, at hun faldt over en af hundesnorene og måske på en måde, så hun blev kvæstet og fik brug for mund til mund og alt muligt. Han fulgte efter i passende afstand, men der skete hende desværre ikke noget. Efter sin runde på Vesterfælledvej så han hele to rollatorer og en klapvogn parkeret uden for Bobs hytte. Det så lovende ud. Men inden for var alle glade og meget levende. For enden af baren stod den berygtede rørlægger og lyste op i et stort smil, da han så ham: Du er godt nok blevet pyntet til jul med kors og hjerter, sagde han. Jeg fejrer, at jeg i dag har fået mit livs sidste fyreseddel. Fra nu af er jeg også pensionist. Hvad vil du have at drikke? Pensionisten skønnede, at der her ikke var umiddelbar brug for, at han holdt sig æddru og årvågen. Faktisk var det stærkt fristende at slappe af og få noget at styrke sig på. Da han kom hjem, så hans kone ikke glad ud: Du er godt pyntet, sagde hun. Han fortalte hende, at han desværre var løbet ind i den berygtede rørlægger, som insisterede på at blive fejret, fordi han var blevet pensionist. Det var da en dejlig nyhed, sagde hun. Da pensionisten ikke kunne se, hvad der var dejligt ved det, forklarede hun ham, at rørlæggeren var utrolig god til at give massage: Det har han lært på aftenskole sammen med sin kone, men hun har jo ikke tid til at give massage efter at, hun er blevet pedel på diakonissestiftelsen... Pensionisten var rystet: Det anede jeg ikke; kan han også give hjertemassage og yde førstehjælp?. Hans kones svar beroligede ham: Nej, det er kun sådan afslappende kropsmassage, altså sådan noget med at løsne op for spændinger og den slags. Det er noget så dejligt at give sig hen til. De følgende dage gik pensionisten sine ture rundt i Humleby uden at få brug for sine særlige evner - nu med et armbind med et rødt kors. Det mente han ikke ville blive forvekslet med julepynt. Det blev det heller ikke. Nå, i år samler han ind til Røde Kors, godt at nogen gider gøre godt for andre, hørte han en sige bag sin ryg. Den bemærkning varmede. Det var der også brug for. Efter den voldsomme storm var vinden drejet om i det kolde hjørne. Og sneen lagde sig tykt over Humleby. Da han efter at have afsluttet sin runde drejede ind i Küchlersgade, så han sin kone stå sammen med rørlæggeren: Farvel og tak, hvor var det dejligt, sagde hun. Rørlæggeren hilste fornøjet på pensionisten: Jeg gav hende hele turen. Så nu er hun så god som ny. Glædelig jul begge to. Tak. I lige måde, sagde pensionisten. Onkel Svend.

13 Er det snart torsdag? Herfra skal lyde en opfordring til, at også Du kaster dig ud i aftenfrosten til en øl eller to på næste torsdag og næste igen. Tanken er at beboerhuset åbner for, alle der har lyst til at drikke et glas vin eller en øl i selskab med gode naboer, og når traditionen for alvor har sedimenteret sig, vil det være så trygt at vide, at der foregår noget, som man kan deltage i, når man har tid og lyst. Når man ikke har tid eller lyst vil det være godt at vide, at der foregår noget derude, som man kunne have taget del i, hvis man havde haft lyst og tid... Ideen var Kinas og Henriettes og sammen med en række andre gode folk, er initiativtagerne indtil videre - næsten - fast inventar i beboerhuset om torsdagen. Kommer I her tit? Ja, det gør de og tak for det! Med et slag er torsdag nemlig en anledning til at pleje fællesskabet i Humleby under afslappede forhold. Kom forbi ved halv 9 tiden og få fuldbyrdet den spændende snak du kun lige fik taget hul på til julekalender i din nabos have. I baren styltes der ikke noget op, som overdøver eller kamouflerer snakken omkring bordet. Her er ro på og mulighed for at snakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Stemningen skabes af hyggeligt barpersonale, som ganske frivilligt har afsat en aften til fællesskabet, et par stearinlys HumlebyHonningHjerter BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 på bordene og derudover alene af de fremmødte hoveder (10-15 stykker per gang, så der er bestemt plads til lidt flere). Og som bekendt er summen af ind imellem mere end 2, og magien opstår i mødet. Hyggeligt var det i hvert fald den sidste torsdag i november, hvor jeg efter børneputning og daglig trummerum stod imod sofaens magnetisme og besøgte beboerhuset. For mit vedkommende blev det vist til tre (øller) og det er ikke sidste gang, man har set mig i baren. Så er der jo lige det med den temmeligt fristende sofa men hvis DU nu kommer, så kommer jeg nok også. Sofaen kan vente til en af ugens andre dage, eller måske til vi en dag bliver gamle. Og er man allerede gammel, så kommer man selvfølgelig alligevel - det siger sig selv... Vel mødt og skål! Camilla Nu nærmer julen sig og på julemarkedet solgte Inger fra JE 30 Humleby honning til Humlinge. Her en opskrift på dejlige kryddede Honnighjertekager til højtiderne, oplagt er at bruge det dejlige Humleby honning. Honninghjerter ca. 12 stk ( eller ca 50 små) 125 g smør 150 g honning ( humleby honning ) 150 g brun farin 1 tsk kanel 1 tsk stødt ingefær 1 tsk stødt nellike 2 æg 600 g hvedemel 1 tsk bagepulver 200 g mørk chokolade Kom smør, honning og brun farin i en gryde og smelt langsomt. Rør krydderierne i og hæld op i en skål, lad blandingen afkøle helt. Rør æggene ned i honningdejen. Bland 500 g mel med bagepulver og rør i blandningen. Tilføj resten af melet lidt efter lidt. Dejen skal være smidig og blød. Kom dejen i plastikpose og stil den koldt natten over eller mindst i 3 timer. tag dejen ud af køleskabet. Sæt ovnen på 190 g del dejen i 2-3 stykker og rull ud på et bord. Lad dejen være ca 8 mm tyk. Tryk dejen ud med hjerteform og læg på en bradepande med bagepapir. Bag kagerne i ca. 10 minutter. Afkøl og dyp i smeltet chokolade. Velbekommen og god jul. Andrea Je 39 13

14 Vesterfællesskabet fortsætter for fulde juleblus! Efter det vellykkede fælles sommerfestmorgenbord på Vesterfælledvej tog nogle af vejens aktive og brave kvinder nye skridt til at fortsætte successen. Det resulterede i en fælles brunch i nr. 14 sidst i november, hvor altså Signe, Christian, Peter og lille Isak lagde (stort hjørne-) hus til, og vi, der kunne komme, mødte op med hver vores bidrag til et overdådigt bord. Og det resulterede i planer om en Vesterfællesvejjulekalender, selv om vores husnumre jo ikke alle passer til julemånedens datoer som inde i kvarteret. Og selv om vores forhaver både er små og ret støjplagede i forhold til de øvrige. Men det vælter ikke os af pinden, for man kan stå tæt i en lille forhave eller spredt i en stor baghave, og desuden er vores huse hule indeni. Så nu er alle hverdage fra mandag til torsdag fordelt fra den 2. til 19. december. På gadedørene kan man se kreative kalenderlåger, som forkynder, hvilken dato, man skal møde op ved det enkelte hus. Det nye fællesskab betyder, at der ikke går år, før man opdager, at nogen er flyttet og andre rykket ind. I løbet af de sidste måneder er der sket rigtig meget på Vesterfælledvej, så Humleby 14 har fået mange nye beboere: Henning og Lilje Lahrmann flyttede efter i rigtig mange år at have boet til leje i Vesterfælledvej 24 i sommer til Greve nu var de trætte af trapper. Nr. 24 blev solgt i løbet af ingen tid, og vi har budt de nye beboere, Ane og Peter, velkommen. William Scharling, som boede i nr. 22 i ca. 18 år, er på grund af ondskabsfuld sygdom flyttet på plejehjem. Familien har fremlejet hans hus i to år til Thore og Ida. Med forkøbsret. Så vi håber det bedste! Samme Thore og Ida bidrager i øvrigt talstærkt med børn til Vesterfælledvejs voksende børneflok. Med tre børn! Og så er der jo også dem, der ikke flytter ud eller ind, men bare øger bemandingen af deres hus. Vi kan derfor også byde velkommen til Theodora Arendse i nummer 28, Hatlas og Christians lille pige, som den 2. december, om end noget misfornøjet, deltog i sit livs første julekalenderarrangement på vejen. I løbet af 2013 er børnetallet på Vesterfælledvej altså nået op på mindst 16. Glædelig jul! Kina Vf 30 Anne Skogstad er død Anne Hjørne hed hun blandt beboerne i Den bare Ende. Og hun blev betragtet som en af vores - skønt hun egentlig havde adresse i Küchlersgade for hun var et festligt indslag til såvel eftermiddagskaffen som til gadefesterne. Når Anne ikke havde job som skuespiller, var hun en af dem, der skabte sig et arbejde hjemme i Humleby. I en periode var hun en højt elsket dagplejemor, og henover nogle somre holdt hun hotel på Verners Plads. Så måtte Kurt og drengene stuve sig sammen på noget mindre plads, og de turister, som flyttede ind i Annes sommerhotel fik virkelig noget for pengene. Anne foldede sig ud på alverdens sprog med tegn og fagter og turisterne lod til at forstå (i det mindste) noget af, hvad hun fortalte dem. I 2007 flyttede Anne fra Küchlersgade, men hun blev på Vesterbro og kom jævnligt på besøg i Humleby, hvor hun foruden Bastian, Nikolaj og Kurt havde mange venner. I de senere år havde hun det dog ofte svært, og den 9. november valgte hun selv at tage afsked med livet. Hun blev 55 år. Skønt slutningen på Annes liv således blev forfærdelig trist, vil vi, der var hendes naboer i Humleby, huske hende som et generøst, omsorgsfuldt og virkelig festligt menneske. Henriette Je 31

15 Jacob Kerkov er rejst til de evige jagtmarker! I midten af november sov Jacob stille ind på Skt. Lukas Hospice, efter et års uhelbredelig sygdom. Jacob var uddannet lærer og arkitekt, han har boet i Humleby i rigtig mange år. Ud over huset i Humleby havde Jacob også et hus i Sverige og et sommerhus i Nordsjælland, som han selv havde tegnet. Jacob var jæger med både riffel, bue og pil og realiserede mange af sine vildmarksdrømme - tog på bjørnejagt i Canada, kørte af sted over stepperne under de nordlige himmelstrøg, nogle gange ganske alene, i sin store grønne LandRover som mange sikkert kender fra gadebilledet. Jacob delte gerne ud af sin faglige viden om husene og gav en hånd med, hvis det var nødvendigt. Jacob var en god nabo som vi vil savne! Ejvind og Susan Lüth Hedegaard 66 vesterfælledvej værkstedsbutikken ShopArt kunst og kunsthåndværk fotografi skulptur salg produktion og undervisning Tlf.: BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 Er din brandkam stadig sikker efter 100 a r med vind og vejr? Jonas Zacho udfører og tilbyder nedrivning af brandkam opførelse af ny brandkam efterfugning zinkinddækning humlebys stil - gule maskinsten, rød staffering og blådæmpede ler tegl, bibeholdes [..Vidste du, at en brandkam skal sikre imod, at brand spreder sig fra den ene lejlighed til den anden? Hvis brandkammen ikke er efterset og vedligeholdt, kan den svigte ved brand og ilden få mulighed for at sprede sig. Det kan koste dyrt i penge og måske menneskeliv!..] Husk! - at du har mulighed for at udnytte det nye håndværkerfradrag og trække op til kr. fra i skat pr. voksne beboer i husstanden. Ring eller mail og hør nærmere, hvis din brandkam skal efterses. Jonas Zacho alt i jern og mursten. Tlf Mail 15

16 FARINELLIS JULEBUFFET Mandag den 16. december kl i Beboerhuset Kom som I er, mød venner og naboer i spiseklubben Farinelli og tag lidt mad med til den fælles buffet. Der kræves ikke være de store kulinariske bedrifter (selvom vi naturligvis ikke vil være afvisende over for smagfulde nyskabelser). Næh, de travle kan købe et stykke god ost eller pynte et par hårdkogte æg, pensionisterne kan stege frikadeller og medisterpølse, de sunde kan lave en lille salat, de mindre sunde frembærer måske en tallerken med julegodter. Vi garanterer for, at traditionelt nordisk køkken bliver stærkt repræsenteret. Farinelli leverer brød og smør, drikkevarer tager I selv med. Meld jer til på seddelen i røret under Beboerhusets udhængsskab eller skriv til P.S. Vi respekterer, at man lige smutter hjem til gadejulekalenderen, bare man kommer tilbage igen. Kommunalvalg og Ragnarok De fleste borgmestre har fået aftalt med sig selv og andre, hvilke poster de skal tro de har reddet sig, og de fleste valgskrøner er vel for længst blevet endevendt til ukendelighed. Jeg har blot en enkelt historie som jeg nødig vil brænde inde med fra den gang jeg var valgstyrer på Bavnehøjskolen. Som valgstyrer havde vi ret god tid til at løse de par opgaver, som det forventedes, at vi fik afviklet i løbet af valgdagen, så der var god tid til at se på udsmykningen. På Bavnehøjskolen bestod den blandt andet af en kopi af Herman Ernst Freunds relieffrise, som havde indbragt Freund megen rosende omtale. Og den var jo nok værd at studere, når man selv boede i Freundsgade, som var opkaldt efter den meget roste billedhugger. Frisen har oprindelig været ophængt på Christiansborg, hvor den fik en sørgelig skæbne i forbindelse med slottets brand i Billedfrisen Ragnarokfrisen regnes for et bedre kunstværk end H.W. Bissens og Bertel Thorvaldsens tilsvarende friser. Kurt, Freundsgade 4. 16

17 H. E. Freunds hoivedværk gik tabt ved Christianborg Slots brand i Men Statens Museum for Kunst har en gips-kopi. Derfor kan frisen også opleves på Bavnehøjskolen. 17

18 Mine sange Jeg har skrevet sange siden jeg var ganske ung. Det kom sig af, at jeg ikke havde nogen penge. Ikke fordi jeg tog penge for sangene, næ-næ, men hvis jeg var inviteret til en fest og kun havde råd til en fedtet gave, havde jeg en sang med. Det kompenserede lidt. Jeg har skrevet sange til mit arbejde, revyer, ansættelse, afsked, jubilæum. Kolleger har fået sange til familiebegivenheder. Jeg har skrevet sange til min egen familie og venner og en uartig til fakkeltoget ved gadefesten. Hvis jeg skal skrive en sang til dig skal du sende mig nogle stikord og vælge en melodi. Det er vigtigt at festens deltagere kender melodien. Jeg laver så et udkast, som du får til godkendelse. Jeg retter til og laver en endelig udgave. Du kan maile eller ringe Jeg tager 400 kr. for en sang, 300 hvis det er nemt, 500 hvis det er svært. I anledning af julen har jeg skrevet et lille vers: Melodi: Sikken voldsom trængsel og alarm Det er atter jul i Humleby. Julemarked har vi haft på ny. Her i Nabo skriver Onkel Svend. Juleanden, kan vi vinde den? Midt i haverne er lys og blus, pynt på døren på hvert en ste hus. Glem misundelsen for den er gul! Alle ønskes nu en glædelig jul! Lone C54 Festsange forfattes Ring eller mail Lone C 54 18

19 En god julegave, også til dig selv! Humlebys lokalhistoriker Christian Kirkeby har skrevet en ny bog: ÅER, RENDER OG SØER, VANDFORSYNING OG LOSSEPLADSER Fra vision til konkrete projekter, der skal realiseres efter styrtregnen den 2. juli 2011 Styrtregnen i 2011 satte tanker i gang om at åbne nogle af de gamle københavnske åer, som i dag ligger i rør under jorden. Det drejer sig især om Lygteåen i Bispebjerg-Nordvest, Ladegårdsåen på Nørrebro og Rosenåen på Vesterbro. Københavns kommune er i gang med at udarbejde planer, der sigter imod at åbne dele af disse åer, som engang udgjorde et stort netværk af vandløb. BEBOERBLAD FOR HUMLEBY DECEMBER 2013 Christian Kirkeby beskriver også el- og gasledningsnettet, de lossepladser, der tidligere lå i Bispebjerg-Nordvest, på Nørrebro og i Brønshøj, samt Utterslev Mose,der er en del af Københavns problematik i forbindelse med overfladevand. Bogen er udgivet af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Den koster 100 kr. og kan bestilles hos forfatteren via eller købes på adressen Ernst Meyers Gade 20. Én du kan stole på Erfaring med Humleby Pilegaardens Murerentreprise v/ René Christensen Tyvelsevej Glumsø Mobil N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl

20 Humleby-kalender Torsdag 12. december kl. 19,30: JULEBANKO Det store spil om gaver fra lokale handlende. Der plejer at være flere vindere end tabere. 1 plade 20 kr., 2 plader 30 kr., 3 plader 40 kr. Mandag 16. december kl. 18: Farinellis julebuffet. Se s. 17. Torsdag 19. december: Torsdags-bar i Beboerhuset. Nabos redaktion ønsker alle i Humleby glædelig jul og godt nytår. Bladet udkommer ikke i januar. Vi ses igen i februar Nabos julekonkurrence Torsdagsbaren i Beboerhuset blev for 5-6 torsdage siden genindført af nogle godt tørstige hunhumlinge, der gerne vil komme ligesindede ved i vores rigmandsghetto. Så lad firhjulsdytten stå og strid dig gennem blæst, regn og slud af sted hver torsdag klokken Men først skal vi julegætte, ja vi skal. På torsdag vil der af Notarius Publicus blandt de fremmødte torsdagsgæster, som har besvaret spørgsmålet herunder rigtigt, blive trukket lod om en flaske Champagne, Jacquart. Ifølge tilgængelige oplysninger er vi ovre i noget demisec, så den passer sikkert fint til kransekagen nytårsaften. Jacquart har en lys guldfarve, som klæ r den florale næse. For ikke at tale om den indbydende textur på den righoldige palet af noter fra skårne tagetes på tredjedagen til Le Mans-brændt gummi og FCKs omklædningsrum. Passer perfekt til foie gras (fy!), Pekingand og alt godt fra havet. Besvar og vind: Hvilken ugedag er der torsdagsbar Ved ikke Medlemmer af Nabos redaktion kan ikke deltage i konkurrencen. petter Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012 Humlebys beboerblad september 2012 Årets Humlebyfest gav pænt underskud Se midtsiderne Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5 På høje tid at komme med på solcelle-vognen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer FOTO: GUNNI B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y O K T O B E Vi roder og regerer 1 R 2 0 1 2 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2012 Velkommen tilbage Det er dejligt, at der igen er lys i de fleste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 JUNI 2014 1 Vi kender hinanden»hvor bor I dog tæt«, siger gæster, der kigger ud af vore vinduer mod gården. Det har de ret i. Vi kan vinke til hinanden over de under ti meter,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Humlebys beboerblad oktober 2013 FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Husejere er presset af skjult boligskat Den får ikke for lidt, når politikere fra stort set alle partier forsikrer og bedyrer, at boligskatterne

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humlebys beboerblad februar 2013 Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humleby er godt organiseret Humleby er det bedst organiserede byggeforeningskvarter i København.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Herlige sommerhilsner til jer alle sammen

Herlige sommerhilsner til jer alle sammen Herlige sommerhilsner til jer alle sammen Juni 2012 Hos Familier med kræftramte børn har vi i første halvår 2012 afholdt mange dejlige og nyttige aktiviteter, som har spredt lys og glæde hos vores medlemmer!

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere