14 - lokal-avisen den 4. oktober Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads"

Transkript

1 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde med Helsingborg Badmintonklub. Her er Fredensborg pa bes0g i Helsingborg i 1952, og man \9e v" kunne genkende en del af spillerne. - Fotreste,*- nr. 2 er Btfrge Hansen, nr. 3 Erik Jensen, nr. 6 Fritz Krebs, Stenderup. 2 raskke nr. 1 Ritha G0ttsche, nr. 2 Ragnhild Nielsen, nr. 3 Lily Krebs. 3. raskke nr. 2 Inge Hansen, nr. 3 Rich. Andersen, nr. 4 Per Wiboltt, nr. 5 Erik J0rgensen, nr. 6 Arne Bruun, nr. 8 Wladimir Rruun, nr. 9 Erland Jelluin. A raekke m. 2 Carl Kjelgaaid, nr. 3 Walthcr Han sen, nr. 4 Kjeld Hansen.

2 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 42T Tlf TENNIS AFDELING Afdelingsformand: m.a.b. Odd Bie Teglgardsvej th Humleba* Tlf Senior-spilleudvalg: Steen Boni Jensen Vilhelmsro 233 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: J0rgen Holm Stationsvej 23 Tlf Motionist-spilleudvalg: Annette N0rby Bodegardsvej Humlebaek Tlf Banefordeler: Birte Kjaergaard Hiller0dvejen 88 Tlf Klubhuset: Kastanievej 16 Tlf (1.maj-30.September) REDAKTION: Charlotte Holm Marianne Parkh0i Birte Thye Jensen Stationsvej 23 Tj0rnevej 1 Jernbanegade 3 Kasserer: Niels J0rgen Jacobsen Asmundsh0j 221 Tlf BADMINTONAFDELING Afdelingsformand: m.a.b. Glaus Parkh0i Tj0rnevej 1 Tlf Senior-spilleudvalg: m.a.b. Carsten P.V.Larsen Endrupvej 36 Tlf Ungdomsspilleudvalg: Per Stephensen Vilhelmsro 216 Tlf Motionist-spilleudvalg: Jan Nyboe Larsen N0rredamsvej 61 Tlf Banefordeler: Ole Serensen Kovangen 610 Tlf Fredensborghallen: Kastanievej 18 Tlf (l.september-30.april) Tlf Tlf Tlf Den 13. oktober 1982 skrev Frederiksborg Amts Avis: " 50 ars jubilsum udsat i fern ar. Der er 50 ars jubilsum i Fredensborg Tennis & Badmintonklub den 15. oktober; men jubilaeet fejres f0rst i Bag denne ejendommelige kendsgerning ligger det faktum, at det kun er badmintonafdelingen, der har 50 ars jubilaeum. Tennis og badmintonsporten blev f0rst forenet i Fredensborg i december 1937, og derfor har bestyrelsen besluttet at man vil vente med at fejre 50 ars jubilset til Tennisafdelingen blev stiftet som selvstandig klub allerede i 1924." If01ge Nordsjsllands Venstreblad har tennisklubben eksisteret fra 1907; men ligget stille i en arrskke for at genmopsta i tyverne. De f0rste ar spilledes tennis i Vexebo, hvor banen lejedes af skovvcesenet.jeg klip per nogle referater fra forhandlingsprotokollen afslutningsfest 4. nov. kl.8 pa Jernbanehotellet, failles kaffebord, musikalsk underholdning og dans kr. 2,50 pro persona. 30 medlemmer var til stede aret gaet godt, tilgangen varet stor, nu 31 medlemmer ( aktive ). Sp0rgsmal om vandledning og evt. asfaltering af banen gik man fra. Hellere fors0ge kapitalopsparing med anlaeg af ny bane for 0je indvies vort klubhus, skanket af savveerksejer Petersen dec. bestyrelsesm0de hos Cilius Knudsen, hvor der fremlagdes tegninger over en tennis-og badmintonhal. Projektet er fremkommet pa direkt0r Franz Christensens initiativ. Denne har tilbudt at forare grunden til hallen samt ca kr. til hjeelp til opf0relsen. Samme aften faellesm0~ de med badmintonklubben, hvor man enedes om at sammenslutte de to klubber pa en ekstraordinaer generalforsamling som fastsattes til den 15. december Ligesom man intet har om Fredensborg Tennisklub f0r 1924, saledes har det varet umuligt at finde noget om Fredensborg Badminton Klub fra stiftelsen i 1932, hvor den som en af de sldste badmintonklubber pa Sjaelland arbejdede selvstandigt i de f0rste 5 ar. Fortssttes side 5 J0rgen Holm ( Fotograf ) Stationsvej' 23 Tlf

3 isenkram vxrktej k0kkenudstyr> HUNDAHL Fredensborg KUCLEPENNE ENCANCSLICHTERt F KA-I OMMEKNIVE SLIPS JOCCINCDRACTER SWEATSHIRTS T-SHIRT POLOKJORTER T0RKL> DER SKIHUER HALST0RKLADER JOCKEYCAPS B0LLEHUER CLAS PORCELAIN ASKEB*GRE PLATTER L>tDERVARER N0CLEVEDH>fNC KAPSELABNERE KUBUSBLOKKE MINIRECNERE MULEPOSER SPORTSTASKER RYGS*KKE SKULDERTASKER ALLE REKLAMEARTIKLER KAN LEVERES MED DERES NAVN REKLAMECAVER-EN DACLIC PAMINOELSE KONTAKT Ol Fortsat fra side 3 Baggrunden for sammenslutningeri var 0nsket om at fa bygget en hal, og i det kommende ar f0rtes store forhandlinger om dette sp0rgsmal. Franz Christensen, Store Kro, havde stillet en grund bag Olaf Poulsens minde til radighed, og fra forskellig side var der stillet ekonomisk stotte i udsigt, ligesom kommunen lovede garanti til stats- Ian. Handvaerker ti Ibuddene la pa kr. og man beregnede de samlede udgifter til kr. for en hal af samme type som dem i Haslev og HolbEk, ja man kunne endog komme helt ned pa kr., hvis man ville nejes med en hal som i Skagen - uden bad og varme. If01ge forhandlingsprotokollen tilbagetrak kommunen i foraret 1939 sit garantitilsagn, og den 24.april samme ar skrinlagdes alle planer om halbyggeri, landmaler- og arkitekthonorar betaltes og idet man takkede for de givne tilsagn om statte, matte man beklage ikke at kunne g0re brug deraf. De kommende ar spillede vi tennis pa cementbanen bag Lille Wendorf og badminton pa den engelske skole og i hotellernes sale indmeldtes vi i Nordsjallands Tennis Sammenslutning ligesom vi fra 1934 var medlem af Sjsllands Badminton Kreds fik vi efter ansogning tilladelse til at benytte skolens gymnastiksal. Bestyrelsesreferatet den 19.februar slutter med: "m0- det haevet, bestyrelsen begiver sig til baren." I 1951 pabegyndte skolen bygningen af endnu en gymnastiksal. F.T.B. rettede henvendelse til sogneradet, om at denne matte blive bedre egnet til badminton; og da salen i 1953 blev taget i brug, havde vi et spillested, som blev forbillede for senere ( i andre kommuner ) opf0rte gymnastiksale med h0jt til loftet, og bommene trukket op i dette. I 1957, hvor badmintonafdelingen skulle holde 25 ars jubilaeum, afholdt vi lotteri, som gav et nettooverskud pa 1400 kr. Fest pa Store Kro - stort koldt bord 20 kr. I 1961 fortalte en god ven af tennissporten mig, at tiden var inde til at ans0 ge om anlaeg af rede tennisbaner og ansagning blev omgaende tilsendt sogneradet. Endelig i maj 1964 kunne de 2 r0de tennisbaner tages i brug og i 1965 kom klubhuset. I 1966 stiller Idretsunionen krav om overf0rsel af vor halfond til unionen. Bestyrelsen afslog dette; men man enedes om at overfere 5000 kr. til unionen og bruge af resten til indretning af klubhuset. I 10bet af tredserne fik vi bane 3. I 1967 blev vi medlemmer af Sjaellands Lawn-Tennis Union, og efter ars pause igen af Nordsjaellands Tennis Sammenslutning. November 1969 indvies Fredensborghallen i overvaerelse af Kong Frederik den Niende. I 1970 indkabtes 15 kasser tennisbolde a 15 kr. Niels J0rgen Jacobsen valgtes til kasserer han er det stadig efter 17 ar! Bestyrelsen onsker at bestyrelsesmedlemmer i 10 ar skal tildeles guldnal. Atter et jubilaeum og igen badminton, denne gang 40 ar. Reception i klubhuset og fest pa Landevejskroen. Bjarne Wulff sagde ved denne lejlighed at Fredensborghallen gav FTB en opblomstring; men pladsforhold og traeningsmuligheder saetter stadig graenser for vor aktivitet. Det gaelder i sarlig grad med tennis, hvor vi i vintertiden kun kan fa ganske fa timer i hallen. Foreningens primaere jubilzumsenske er da ogsa, at den fjerde tennisbane, der er stillet os i udsigt, ma blive overdaekket, sa der kan spilles indend0rs om vinteren. Fortsasttes side 7

4 Mser p& Denes etkonomi med nye ejne. DEN DANSKE BANK Altid en sikker - WINNER! BRUGSE Fredensborg I 1980 far vi installeret vandingsanlaegget Fortsat fra side 7 pa de 4 baner. Kommunen betaler halvde- len af udgiften og i august beviljer konmunen I 1973 nedssttes et unavngivent udvalg til udvidelse af tennishuset, til lat arbejde for en boblehal i tennis som indvies af borgmester Klaus Hsekkerup og pa generalforsamlingen den 29. aug valgtes " som alle andre ar til dirigent den 2. maj I denne forbindelse skal der lyde en varm tak til byggeudvalget Bente gode gamle Erland Nielsen." Sa springer Gjedde og Flemming Larsen, til flise- protokollen frem til naeste generalforsamling sjakket Erik Jensen, Otto Larsen og Aagaard's den 28. aug. 1975, hvor Povl Larsen havemsnd med flere. Samtidig skete foreslar anlzggelse af fjerde tennisbane det gladelige at Else og Ludvig J0rgensen og senere evt. boblehal. F0rst i 1977 kommer - "mormor" og "morfar" - patog sig at passe bane 4 og man forventer at have 6 baner os, hvilket de holdt til indtil i ar, ogsa omkring Der diskuteres nyt klubhus de skal have tak for de 6 ar. i to etager. Endruphallen tages i brug i 1978 og samme ar oprettes husmoderafdelingen, Igennem 70'erne har klubblad Veeret dr0ftet og i oktober 1978 begyndte vi med neddelelser, som stadig ledes med stor succes af august-september 1979 blev det Kirsten Jensen og Olea Larsen. Vi indhenter tilbud pa boblehal - pris plus moms men kommunen er ikke interesseret. I sommerferien omtales tennisbanen i Endruphallen. Klub-NYt og fra december 1982 FTB-Nyt, som udkommer 4-6 gange om aret. Sommeren 1985 fik vi endnu 2 tennisbaner sa vi nu er oppe pa 6 og i ar blev Fredensborghallen udvidet med en dejlig restaurant, hvor vi holder receptionen pa jubilaeumsdagen tirsdag den 15. december 1987 kl , og jubilaeumsfesten 10rdag den 23. januar Kaere alle tennis-badminton Interesserede! Arne Bruun Det ville glade mig meget om, I ville hjaelpe med til, at alle b0rn, unge og voksne kan fa mulighed for at udnytte den fritid, som med arene bliver af laengere og laengere varighed, pa en helbredsmaessig sund made. Lad os give alle b0rnene mulighed for at kunne laere at dyrke tennis og badminton, sa de i voksenalderen kan fa gode kontakter i Fredensborg, eller andre steder i den store verden. Jeg haber meget at politikerne, savel de kommunale som de folketingsvalgte, ma indse at fritiden bliver livets indhold, og at alle derfor skal have mulighed for at dyrke tennis og badminton til en rimelig pris. Derfor lad os alle sta sammen om at fa opf0rt en tennishal og en badmintonhal i Fredensborg i forbindelse med det nuvsrende anlaeg pa Kastanieve j. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de mange frivillige ledere, som hjaelper os i klubben; uden dem ville vi sta magtes!0se med hensyn til at opfylde de 0nsker alle vore medlemmer har. Tennis og badminton er til for os alle! Dyrk det, nyd det, snyd ikke dig selv for de mange gode oplevelser. Nils Wulff formand

5 J0RN JENSEN'S Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Syntet 60,- 40,- Volutex 70,- Carbon 80,- 50,- Beatex 90,- XW 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Tarm Supreme Md. 215,- 130,- Tarm Supreme Ov. 230,- VS tarm 150,- Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset hvad slags streng det er. Traffes pa telefon O993 efter kl pa hverdage og efter kl pa 10rd./helligd. Bastrupvej Fredensborg ANNs sport Skal du have ny ketcher eller blot have en ny opstrengning? Du kan blot ringe eller henvende dig til mig, sa vil jeg give dig den bedste vejledning uforbindende. Jeg bar mange forskellige syntetiske strange og det max. 100 kr. Henvendelse til Ann FTB.s bestyrelse 1972: Ole Olsen, Alex Knudsen, Niels J0rgen Jacobsen, Bjarne Wulff, Mogens Ellebye, S0ren Petersen. SPAREKASSEN 8 Vinder af sjsdlandsmesterskabet, SERIE verst fra venstre; Kurt Andersen, Svend Reinhold, Flemming J0rge,nsen, S0ren S. Pedersen,Mogens H. Hasmussen,VinayJBhatla, Lillian Andreasen.Kirsten Lindholdt, Spilleudvalgsformand Per Stennicke, Rina Wb'idemannn, Helle Kj011er og Bjarne Olseh. 9

6 Jeg klarer den AF BORGMESTER KLAUS H/EKKERUP 2/11-87 KH/jj jeg harogsa konto i Handelsbanken Fredensborg Tennis- og Badmintonklub er en af de st0rste sportsforeninger i vor kommune. Med omkring 400 aktive unge under 25 ar yder klubben et bidrag til at give kommunens unge en god og udviklende fritid. vaesentligt HANDELSBANKEN altid med i billedet Fredensborg Filial Jernbanegade 9A - Tif For en del ar siden var indstillingen til tennissporten den, at her var tale om en meget eksklusiv sportsgren, som det ikke tilkom det offentlige at st0tte. Saledes er det heldigvis ikke laengere. Jeg synes selv, at vor kommune er fulgt ganske godt med, nar det drejer sig om tildeling af driftsst0tte og udbygning af idraetsfaciliteter. Den 0gede fritid, som vi vil opleve i de kommende ar skulle ogsa gerne udmcfnte ^^ ' ^^ Aut.VVS-mstallator /*^ RFNT WS6ARANTI ftjlll 1 ^y. ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER V/AD&JC VMnlVIt NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE imi E if^i rd ^^ sig i nogle fornuftige fritidstilbud. Det er derfor vigtigt, at vi har nogle velfungerende foreninger i vort lokalsamfund. De indgreb, som fra regeringens side er sket over for kommunerne i de sidste 5-6 ar, har for vor kommunes vedkommende bl.a. betydet, at vi i 1988 kun har et anlasgsbudget pa ca. 28 mill. kr. mod 43 mill. kr. i Dette pavirker naturligvis iiiulighederne for at bygge nye sporlsanl*g og g0r del n0dvendigt at finue nye, utraditionelle 10sninger. Byradet har ikke patent pa de gode 10sninger, men vi vil gerne pr0ve at finde dem i samarbejde med bl.a. vore foreninger og andre brugere. Som bekendt er der budgetteret med en ny hal i Humlebaek-omradet i Den skal opf0res ved Langebjergskolen, og herefter ma den naeste hal blive i Fredensborg - men hvornar er det endnu for tidligt at spa om. Med hensyn til tennis sa er der jo stadigvask plads til udvidelse pa Fredensborg Stadion, muligvis med en overdaekket bane, men ogsa her vil de 0konomiske forhold spille en vaesentlig rolle. 10 WERKSTED&KONTOR LYHNESVE J FREDENSBORG ^ Jeg vil til slut 0nske foreningen og alle dens mange medlemmer til lykke med de 50 ar. Klaus Haekkerup 11

7 For mig er det en sport, at mine kunder farmest muligt ud af deres penge INDVIELSE AF NYT KLUBHUS KAJ Fa en Bankradgiver i Privatbanken. PRIVATbanken Fredensborg Afdeling Jernbanegade 3 Telefon(02) Forraanden for tenriisafdelingen J0rgen Vesterdal J0r^ensen "abner" det tilbyggede klubhus. &*BUKSE H2O SIGNAL FTB s formand Arne Bruun 0nskede ogsa tillykke med de starre omgivelser. 12 Butik anne JERNBANEGADE FREDENSBORG TLF FORMANDSLISTE FOR FTB: ?.?.41 Leif Christensen? fung. Aage Lundberg Johanne Hedegaard Richard Andersen Arne Bruun Richard Andersen Robert Madsen Henning Bjerregard Ole Johansen Bjarne Wulff John Hemming (Rasmussen) Arne Bruun J0rgen Holm Nils Wulff 13

8 Fredensborg Fragt- & Flytteforretning A/S H0jvangen 2. * Deres transport - vert specials Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport og flytning udferes over hele landet Hoj rente nu - n dobhelt laneret nardu bliver 18. Verdens i'orste hsevekort med holograi'i og en smart UNO Nil planlaeggertil skole og fritid. Provinsbanken Spiller stadig bade tennis og badminton: FREDENSBORG FRAGT FLYTTEFORRETNIMG AS * Kontortid: 7-17 Fra venstre: Erland Nielsen, 15

9 Du/I inviteres nerved til PTB's 50 ars j ubilaeum sf es t 10rdag den i Predensborghallen. Ga ikke glip af are_t_s f_e_st_! kl Me_nu Velkoms t dr ink Rejecocktail med flutes 1/4 f1. vin Blanc Chateau Bourg de la Paix Okseh0jreb m. bagt kartoffel, gemiise og salat 1/2 f1. vin Rouge Chateau Bourg de la Paix I siagkag e 1 glas portvin eller sherry Kaffe med kransekage Musikken spiller for k0b. derefter op til dans og baren er aben Pris: kr. 125,00 pro persona. Tilmelding og betaling hos Linda og Bent i Fredensborghal1 ens cafeteria senest mandag den NB! Run for m e d l e m m e r med ledsager - begge fyldt 18 ar.

10 OOCKEY Huorfor n&jes med mmdre'' TORVET N/ERUM MODE KUEDERMANDEN Jernbanegade 19 Fredensborg

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Glyngøre Tennisklub 1956-2006 - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Forsidefoto: Formand Jørgen Primdahl uddeler vinderpræmien efter en af 80 ernes klubturneringer. Ralf

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Hvad kan B65 tilbyde dig...2 Håndbold U10 Piger...4 Håndbold U14 Piger...6 Håndbold Serie

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004 24 1 Februar 2005 Nr. 16. Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004 2 23 Åbent alle dage 9 til 19 Slagteren i Knabstrup TELEFON 59 27 30 25 22 En lille

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere