Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen"

Transkript

1 Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen

2 KONTAKT Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen Sidste nyt KONTAKT udgives af Skads skole Skads Byvej Esbjerg Ø. Ansvarshavende: Skoleinspektør, Steen B. Kodal Redaktion/Layout: Erik Andersen Tryk: Amtscentralen, Esbjerg Oplag: 400 stk. Ny organisationsstruktur Det eneste, der er konstant, er FORANDRING. Vi mærker det alle sammen. I folkeskolen mærker vi det i form af fælles mål, skabelse af en evalueringskultur, test og prøver i nye fag. Derfor er der behov for at tilpasse skolens organisation, og det gør vi i næste skoleår på Skads Skole. Teamarbejdet er den bærende organisationsform for medarbejdernes planlægning og evaluering, men den bliver ændret i sin form og i sit indhold på følgende måde: Årgangsteams - samarbejdet omkring 1 årgang samles her. I årgangsteamet drøftes faglige mål for eleverne samt evalueringsformer. Fælles refleksion over elevernes og egen læring. Fælles forberedelse for medarbejderne, holddannelse på årgangen. Fagteams - faglærerne i dansk, engelsk, kristendom, historie samles i fagteams for årgang, årgang, årgang. I fagteams drøftes fagene faglige mål, fagenes prøver og evalueringsformer, undervisningsmaterialer. Fælles refleksion over elevers og egen læring. Faseteams - samtlige lærere, der primært er tilknyttet f.eks årgang (blok A), årgang (Blok G) 7.-9 årgang (Blok B) samles i et faseteam/blokteam. Faseteamet fastlægger overordnede ordensregler. Planlægger fasens arrangementer for elever og forældre, arrangerer fællesmøder for blokken, introduktion for nye elever og lærere, medarbejdernes egen kompetenceudvikling. Hver blok har en repræsentant i skolens samlende koordinationsudvalg. Med den nye organisationsstruktur får vi udviklet et forum for samarbejde, udvikling og læring for skolens medarbejdere og ledelse. Tiltaget er en nødvendigt for bedre at kunne løse de mange nye opgaver og krav, vi bliver - og vil blive mødt af - i de kommende år. God sommer

3 Fra og med næste skoleår, , ændres afgangsprøverne i 9. klasse væsentligt. Prøvefagene gøres obligatoriske og opdeles i 2 kategorier: bundne prøvefag og prøvefag til udtræk. De bundne prøvefag (fag alle skal op i): Mundtlig og skriftlig dansk Skriftlig matematik Mundtlig engelsk Mundtlig fysik/kemi Prøvefag til udtræk (fag man kan komme op i): Engelsk Tysk Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Biologi Geografi Der trækkes 1 fag blandt fagene engelsk, tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt 1 fag blandt enten biologi eller geografi. Hvilke prøvefag, der er blevet udtrukket, bliver først offentliggjort lige inden, prøveperioden starter. Udtræksfagene varierer fra klasse til klasse, så A- og B-klasserne vil ikke skulle til prøve i de samme fag. Eleverne i 8. og 9. klasse skal i forlængelse af ovenstående have standpunktskarakterer i alle prøvefag, ligesom der skal afgives udtalelser i faget idræt. Samtidig med ændringerne vedrørende prøvefagene indføres der årlige test i hele skoleforløbet. Disse test stilles af Undervisningsministeriet og skal blandt andet bruges til at vurdere den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Fremover vil eleverne skulle testes på følgende tidspunkter: 2. klasse Dansk, læsning (indføres 2007/08) 3. klasse Matematik (indføres 2007/08) 4. klasse Dansk, læsning (indføres 2007/08) 6. klasse Matematik (indføres 2006/07) Dansk, læsning (indføres 2007/08) 7. klasse Engelsk (indføres 2007/08) 8. klasse Dansk, læsning (indføres 2006/07) Fysik/kemi (indføres 2006/07) Biologi (indføres 2007/08) Geografi (indføres 2007/08) Reformen af prøvefagene sammenholdt med indførelsen af centralt stillede test er et udtryk for folketingets øgede fokus på faglighed. Denne udvikling hilser vi velkommen på Skads Skole, da vi i forvejen har fokus på fagligheden i vores værdigrundlag: FAGLIGHED TRIVSEL UDVIKLING ÅBENHED Ole Lerke Viceinspektør

4 Den 23. maj var 5.b på Myrthuegård. Det kan godt være at det stod ned i stænger, men 5.b tog det med et smil. Vi stod på bussen kl. 7:30. En halv time efter satte vi fødderne i gruset på den store gård. På forhånd havde vores lærer Katja Uth aftalt med naturvejlederen, at vi skulle ud at gå i waders. Vi havde hørt en lille fugl synge om, at vi skulle ud at fiske, så vi startede med at få instruktion, og derefter fik vi iført os waders og et net, der lignede et A. Og så var det bare at gå. Da vi så stod ved strandkanten fik vi de sidste instruktioner, og så skulle der fiskes. Det var sjovt, bare ikke når bølgerne var større end wadersene. Der blev ca. fanget 8 fladfisk, 2 ålekvabber, 1 hundestejle og en masse rejer, og den længste fisk var ca. 10 cm. Og den bredeste var ca. 2 cm. Og det skal lige siges, at det kun har været 6. klasserne, der har fået lov til at komme på denne fisketur indtil nu. Og der blev set sæler. Da vi kom hjem til gården igen, skulle vi spise. Efter vi havde fået varmen, gik vi ind i et stort værksted, hvor vi skulle lave armbånd. Det var lavet af lindetræets bark, som havde ligget i vand i tre måneder, nu var det arbejdsklar. Da vi var færdige, gik vi ovenpå. Der var der en gammeldags udstilling, det var meget sjovt at se. Så gik vi ind for at spise igen. Derefter skulle vi ud og lege gammeldags lege, som de kaldte det, det var så krig. Så fik vi lov til at se vores rejer og fisk i forstørrelsesglas, og så fik vi dem med hjem, da vi skulle hjem. Alt i alt var det en sjov dag. Det kan godt anbefales. Tekst: Emil, Lise og Nanna

5 3.a og 3.b har været på en spændende lejrskole i Marbæk. Vi var der i 3 dage, og vi hyggede os rigtig meget. Vi lavede mange sjove ting, som f.eks sand-byggerkonkurrence, lavede vores egne trolde, snittede pinde, spillede pløk, og mange andre gode og spændende ting. Der var også mange der havde bagt kage til turen, så vi spiste meget kage. Vi var også på det Gule Bjerg, hvor vi legede Stratego og det går ud på at man er 4 hold med forskellige farver flag. Man skal gemme sit flag men man skulle kunne se det. Så får man et lille kort med et billede hvor der en lille mand på. Manden kan slå nogen, men man kan også tabe sit kort til andre kort. Når alle flag er fundet kan man se hvem der har vundet fordi dem der har flest flag har vundet. 3.a s piger snakkede inden de skulle sove, nogen kunne ikke falde i søvn fordi de andre snakkede. Om dagen legede næsten alle noget om at drengene skulle fange pigerne, og ta dem til fange. Vi gik også nogle ture og hver aften spillede vi rundbold. Vi blev også delt op i 4 madhold, så vi skulle skiftens til at lave mad og nogen skulle vaske op og tørre af. Nogen af os var nede og fange muslinger ved søen, og så sprættede Jeanette fra A.klassen og Andreas fra B. klassen dem op, og Cecilia fra A. klassen sprættede også et par stykker op. Henning havde et kamera med så han kunne tage billeder.

6 Traditionen tro var gymnastiksalen stuvende fuld, da Kulturskolen holdt sommerkoncert onsdag d. 31. Maj I år var vi på en musikalsk rejse gennem tiden. Vi startede i middelalderen, var på lynvisit i wienerklassikken, lyttede til romantisk opera og nåede frem til vor egen tid med viser, jazz, pop og rock. "Music will never stop" sang koret, og det entusiastiske hjemmepublikum klappede, så taget var ved at lette. Stor ros til alle for en koncentreret indsats.

7 KOGLEFOLKET et storylineforløb for 2. klasserne. Efter at havde læst Ole og Koglefolket skulle der i 2. klasserne arbejdes ud fra bogen. Klasserne startede forløbet med at drage til Østskoven. I Østskoven skulle eleverne finde det forsvundne Koglefolk. Efter megen søgen fandt de Koglefolket i en af hulerne mellem granerne. Hver elev tog sin egen kogle med tilbage til skolen. Koglerne fik navne alle navnene startede med P. Der blev dannet familier og forskellige familiemønstre blev diskuteret. Eleverne spillede rollespil ud fra egne hverdagserfaringer. Koglerne fik tøj på og huse at bo i. Hele forløbet afsluttede med en Koglefest, hvor forældrene var indbudt. Til festen fik både elever og kogler røde huer på. Der blev sunget sange, vist billeder, læst historier og spillet teater alt sammen af eleverne valgt ud fra deres forskellige intelligenser. Alle elever gjorde det helt fantastik godt, og vi havde en rigtig dejlig aften.

8 Konfirmation i Skads Kirke finder i år 2007 sted: A-klassen: søndag den 6. maj, kl B-klassen: søndag den 13. maj, kl Konfirmationsforberedelsen vil for begge holds vedkommende finde sted onsdag formiddag og indledes onsdag den 30. august 2006 som følger: B-klassen: kl A-klassen: kl i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23 i Andrup. Undervisningen vil herefter finde sted hver onsdag i tidsrummet h.h.v Sidste almindelige undervisningsgang vil være 25. april. Den 2. maj øves konfirmationshandlingen i kirken. Der er ingen konfirmationsforberedelse i skolens ferier. Første undervisningsgang bedes eleverne medbringe fødsels- og dåbsattest h.h.v. fødsels- og navneattest samt oplysninger om navn og adresse på indehaver af forældremyndigheden. Orienteringsmøde for forældrene vil blive afholdt: A-klassen: tirsdag den 22. august kl B-klassen: torsdag den 24. august kl i konfirmandstuen. Da anden søndag i maj 2008 er Pinsedag, vil konfirmation i Skads Kirke i år 2008 for begge klassers vedkommende finde sted første søndag i maj som følger: A-klassen: søndag den 4. maj, kl B-klassen: søndag den 4. maj, kl Finn Ryneld.

9 Ø.t.v.: Nina Friis Loklindt, Mads Heide Færgemann, Casper Whittel Timmerby, Sarah Pernille Ritter og sognepræst, Finn Ryneld. N.t.v.: Helle Caroline Madsen, Maja Dahl Christensen, Laura Vissing Tiedemann, Lykke Bøjgaard Rindom og Lonnie Olesen Ø. t. h.: Rasmus Gammelgaard Nielsen, Jannik Villadsen, Kenneth Røn, Mark Wohlgehagen, Tim Spangsberg Hedegaard, Klaus Bagger Harring, Jonas Hertz Raun, Ole Hemme Hansen, Kenneth Vestergaard Nyborg og sognepræst, Finn Ryneld.. Midt f. v.: Sandie Petersen, Pernille Viborg, Charlotte Bang Mikkelsen, Rikke Hald Hermansen, Amanda Vind Toy. N. f.v.: Helle-Teresa Izabel Mogensen, Sussie Nielsen, Camilla Thiele, Majbritt Jensen og Line Frøjk Nielsen Ø. t. v.: Morten Petersen Dahl, Jess Juul Christensen, Theis Østerlund Kristensen, Michael Jensen, Patrick Madsen. N. f. v. : Helene Christina Pedersen, Camilla Marie Yagh Henriksen, Pia Madsen, Charlotte Hüttel Bøllund, Mette Jannsen

10 Sobert og veltilrettelagt - som altid på Skads Skole - gennemførte 9.A og 9.B onsdag den 24. maj sidste skoledag med uddeling (=udkastning) af flødekarameller, indtagelse af morgenkaffe, underholdning med lærerne og sluttelig den traditionelle fodboldkamp mellem udvalgte elever og lærere. Hvem der vandt sidstnævnte?? Tja.. Som altid LÆ- RERNE. Dagen blev en gennemført succes og tak for det! Alle havde en god dag!

11 Tekst SARA GYLDENLØVE BRODERSEN V i var spændt på sidste skoledag. Selvom om vi havde set frem til en sjov dag, var det alligevel meget sørgeligt, for for mange af os er Skads Skole den skole, vi har gået på i ti år. I starten, da vi skulle forberede sidste skoledag, havde vi lidt svært ved at finde ud af, hvad traditionen egentlig var, så vi brugte en del tid på at snakke om, hvad vi så ville gøre. Vi blev enige om, at vores sidste skoledag skulle være en oplevelse for os, publikum og lærerne, så derfor planlagde vi et show med blindtegning, dans og sang. Vi følte os under om stædighederne klar til at køre showet, og det viste sig hurtigt, at det var mere tressende end forventet, for vi havde ikke styr på en skid, da det kom til stykket. Man er både ked af det og rørt over situationen, så intet bliver, som man havde forventet. Michael Jackson var ret specielt, og de skal have stor tak for deres samarbejdsvilje. Det vat fedt for en gangs skyld, at det var os, der bestemte, og at det var os, der var midtpunkt. Den traditionelle fodboldkamp forløb meget godt, indtil dommeren viste sig at være på lærernes side, men man kan jo ikke være lige heldig med dommeren hver gang. I en rigtig kamp havde de saftsuseme mig fået tæsk. Alt i alt vil vi gerne sige tak for en uforglemmelig og dejlig dag, og jeg er sikker på, at Skads Skole vil stå som et evigt minde for mange af os. Det var dejligt at se lærerne så engageret, og de gik virkelig med på det sjov, vi havde planlagt. At se Birgitte som trold og Nanna som

12 Elevrådets arbejde i skoleåret 2005/2006 På fredag lukker skolen ned eleverne (og lærerne) går på sommerferie, og endnu et skoleår er gået. Elevrådet har haft et år, hvor arbejdet har bestået i at holde filmklubber, fastelavnsfest og afvikle elevrådsmøder. Desuden har vi evalueret på den trivselsundersøgelse, som blev foretaget på skolen sidste år. (Undersøgelsen kan I se på skolens hjemmeside). Filmklubberne har været godt besøgt. Det er en fornøjelse at se de yngste elevers begejstring, når de selv skal købe billet og snolder. Fastelavnsfesten blev også i år en kæmpe succes! Det skyldes ikke mindst elevernes begejstring og deres fantasifulde udklædninger. Fest, farver og hårde tøndeslag! Sådan skal det gøres. Elevrådets arbejde er gjort for i år. Det blev markeret med en hyggeeftermiddag med pizza og film. Godt arbejde, elevråd! Nye elevrødder skal vælges til næste år. Men mere om det efter sommerferien. God sommer til jer alle. Mette Pultz Petersen

13 Årets sidste SMILEY: 2 gange årligt uddeles præmier til de klasser, der har været bedst til at holde orden i klasserne. 3.-pladsen (sodavand til alle) blev vundet af 8B, 2.-pladsen (sodavand) af 4B, mens 3A tog sig af den attraktive præmie (=en tur i biografen) for den flotte 1.-plads. T.v. ses klassen sammen med klasselærer, Henning Lavendt Det er ikke kun skolens elever, der går til eksamen. Gennem de sidste 3 år har skolens leder, Steen B. Kodal, uddannet sig til Diplom i ledelse. Eksamen blev afsluttet med den imponerende karakter 13. Skads Skole ønsker TIL LYKKE! Kære alle sammen! For et år siden kom jeg til Skads Skole for at lære noget om det at være lærer i den danske folkeskole. Jeg blev meget godt modtaget såvel af jer forældre, elever og kolleger, og det har været en glæde for mig at undervise både mine egne elever, men også dem, jeg har været vikar for. Inden jeg kom til Skads har jeg taget en Diplomuddannelse i Ledelse. Når jeg rejser videre efter blot et år, skyldes det, at jeg på Ølgod Byskole har mulighed for at afprøve denne uddannelse som afd.-leder for overbygningen. Det er dejligt for mig at have fået så mange gode minder med mig tak skal I have.

14 Tekst: Helene, 8B Foto: EA V i skulle mødes tidligt mandag morgen på banegården for at tage toget til Kastrup lufthavn. Herfra skulle vi så flyve til Prags lufthavn. Her blev vi hentet af en meget varm og meget fuld bus og blev kørt næsten op til hotellet som vi skulle bo på. Det var et rigtig godt hotel med gode værelser. Efter vi havde pakket ud, gik vi en tur ned til den lange gågade i det gode vejr, og vekslede penge og så os lidt omkring. Vi kom både forbi det astronomiske ur og Wenzelspladsen. Så fik vi fri til selv at gå rundt og finde noget at spise. Tirsdag Tirsdag morgen holdt der en bus uden for hotellet og ventede på at køre os til Therezienstadt, som er en koncentrationslejr. Turen tog omkring en time, og da vi nåede frem, var der nogle små souvenirbutikker, som vi kiggede i, inden vi gik ind i lejren. Vi fik en sjov, engelsktalende guide, som viste os rundt. Dette var en af de milde koncentrationslejre, men man fik alligevel kuldegysninger af at se, hvordan fangerne havde levet. Som slut på rundvisning så vi en film, som mest handlede om, hvor mange mennesker, der var døde under transporter til andre lejre. Onsdag Om morgenen efter morgenmaden på hotellet, kom vores guide og hentede os. Han hed Johan og han kom fra Australien, men han snakkede rigtig godt dansk. Johan viste og rundt i byen. Vi kom forbi Karlsbroen, det tredje ældste universitet i Europa og efter vi var gået gennem en flot park, sluttede vores guidet tur ved en stor katedral. Vi sagde farvel til Johan og begav os ud på den længe ventede tur til Det gule Marked. Vi fik omkring to timer til at shoppe i, og den tid blev udnyttet godt! Så godt, at vi var nødt til at have en time mere at handle i. Med hænderne fulde af varer, tog vi hjem til hotellet igen. Torsdag Torsdag tog vi en sporvogn til Petrinhøjen. Vi skulle køre derop med en slags tog. Vi fulgtes ad hen til den mindre model af Eiffeltårnet. De der havde lyst gik en tur hele vejen op til toppen, og der var langt ned! Der var også mulighed for at prøve en spejllabyrint som

15 også lå på Petrinhøjen. Det var også sjovt at prøve. Vi gik/løb ned af Petrinhøjen og begav os ned i byen til Skt. Nicolaj kirken. Det var en stor og utrolig flot kirke. Herfra tog vi igen hjem og klædte om for vi skulle alle sammen ud på en sejltur på Moldau. Johan, vores guide, havde fået en af sine venner til at følge med os. Det var et fint skib. Vi sad og spiste buffet nedenunder og efter maden, gik vi alle op på dækket og sad og hyggede os med at vinke til de skibe der sejlede forbi. Det var en dejlig sejltur. Fredag: Om fredagen skulle vi hjem igen. Desværre. Så begyndte turen hjemad i et metrotog som, som sædvanligt, var stopfuldt. Vi kom til lufthavnen, og vi måtte vente et stykke tid på flyet, men vi hyggede os med at spille kort, høre musik og snakke. Da vi var lettet, fløj vi over Prag og fik en flot udsigt, og da vi fløj over Danmark havde de som sad i den rigtige side, et godt kig udover Møns Klit. Vores tog var forsinket, så vi ikke nåede det tog som vi skulle med i Fredericia. Men efter et lille stykke ventetid i Fredericia, tog vi det næste tog og kom godt hjem til Esbjerg. Tak for en fed tur til Prag.

16 S kolebestyrelsen på Skads Skole var i efteråret på et af Skole og Samfunds kurser i Vingsted. En af foredragsholderne hed Helle Høiby, som fortalte om sin bog Ikke mere mobning Værktøjer for lærere og pædagoger. Skolebestyrelsen blev meget begejstret for Helle Høibys meget enkle og effektive metode. Helle Høiby blev inviteret til at gentage foredraget på Skads Skole for samtlige medarbejdere og skolebestyrelsen, hvilket skete i februar måned Efterfølgende drøftelser i pædagogisk råd og i skolebestyrelsen førte til ønsket om, at Helle Høibys metode skulle være det beredskab, vi ville gøre brug af for at kunne forebygge mod mobning og gribe til, hvis vi konstaterede, at der forekom mobning i en klasse. Vi har således ønsket at have et kendt beredskab på skolen. Hvad går Helle Høibys metode så ud på? Helle Høiby skelner mellem drilleri, som bevidst at lave sjov med nogen, fordi man selv synes, det er sjovt og mobning, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer så man ofte er næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende. Aktørerne Det, vi har fundet godt ved at høre om Helle Høiby s metode, er, at hun - på baggrund af 20 års erfaring - fortæller om nogle karakteristiske træk omkring mobning. Hun siger, at i den klassiske mobbesag er der flg. aktører: Mobbeofre et til tre. Ofte rangordnet. Er det foretrukne offer fraværende, går turen videre til anden prioritet. En mobber der planlægger og styrer handlingerne. Mobberen er ofte aggressiv over for lærere og forældre. En til flere medløbere medløberne er ofte passive mobbere. Medløberne er ofte med for at undgå at blive mobbeofre.. Det tavse flertal er ofte resten af klassen. De er tilskuere og vidner til, hvad der foregår.

17 Det, Helle Høibys metode videre går ud på, er, hvordan en klasselærer så skal gøre. Og det er følgende: Beslutte at mobningen skal stoppes. Orienterings- og undersøgelsesfase. Mandag til onsdag: Individuelle samtaler med børnene. To til tre børn i timen. Inden samtalerne er alle forældrene orienteret om, hvad der arbejdes med. Helle Høiby har udarbejdet samtaleskema, som vil hjælpe til forståelse af : - Hvordan der bliver mobbet - Hvem der bliver mobbet - Hvem der mobber - Hvem der er medløbere - Hvem er det tavse flertal. Ændringsfasen Torsdag Samtale med hele klassen om, hvad der er kommet ud af samtalerne med alle klassens elever. Mobberen bliver konfronteret med de ting, samtalerne har afdækket fra hele klassen. Herefter arbejdes med emnet: Fra mobning til godt kammeratskab. Inden klassemødet skal klasselæreren: - Have en samtale med offeret. - Have en samtale med mobberen. - Kort møde med medløberne og derefter det første klassemøde med alle børnene hvor de fortæller mobberen, at de gerne vil have at hun/ han holder op med det og det - Mobberen bliver bedt om at sige, at hun/han vil holde op med de nævnte ting. Forældrene orienteres om forløbet. Opfølgningsfasen. I de følgende uger lægges der op til, at man i klassens time en gang om ugen holder et klassemøde for at sikre, at der bliver fulgt op på aftalerne. Man kan desuden arbejde med emnet: Hvad er en god kammerat?. Klassemødet er børnenes møde, hvor de har mulighed for at få diskuteret ting, som børnene synes er problemer. I en god og tryg atmosfære sørger læreren for, at børnene får ordet en ad gangen, mens de øvrige børn lytter til, hvad der bliver fortalt. Når medarbejderne og skolebestyrelsen synes godt om Helle Høibys metode, er det fordi, hun har erfaring bag sig, og fordi metoden angiver nogle mønstre og roller, som er karakteristiske. Og fordi Helle Høiby har en meget enkel metode til at gøre noget ved problemet. Heldigvis har vi næsten ingen mobning på vores skole. Men vi har ønsket at have et beredskab at ty til, hvis vi skulle komme ud for problemet. Skolebestyrelsen har besluttet, at Høibys metode skal være metoden i vores mobbepolitik på skolen. Hvis nogen har lyst til at læse mere om Helle Høibys tanker, kan man låne bogen Helle Høiby Ikke mere mobning. Krogs Forlag Bogen er på 90 sider og hurtigt læst. Desuden vil Helle Høiby konkret eksemplificere sin enkle metode i en klasse fra København i DR-tv engang i efteråret.

18 Sommerferievagt i Tandplejen Den kommunale Tandplejes klinikker er lukkede fra mandag d. 3. juli 2006 til tirsdag d. 15. august 2006 (begge dage incl.) Om mandagen i denne periode vil en enkelt klinik være åben for nødbehandling. Dog ikke mandag den 14. august. Det betyder, at børn, som har brug for at få set på tænderne, kan få en tid om mandagen. For at undgå ventetid, anbefales det, at ringe til vagtklinikken og aftale en tid. Telefonen på vagtklinikken er åben fra kl. 8 til kl. 13. Vagtdag Mandag d. 3. juli Mandag d. 10. juli Mandag d. 17. juli Mandag d. 24. juli Mandag d. 31. juli Mandag d. 7. august Klinik Spangsbjergskolen Skrænten Esbjerg Hjerting Skole Gl. Guldagervej Esbjerg V Ådalskolen Åmoseparken Esbjerg V Bakkeskolen Fortuna Alle Esbjerg Ø Blåbjerggårdskolen Grønlandsparken Esbjerg N Gammelby Darumvej Esbjerg Tandlæge Klinikkens telefonnummer Maibritt Sander Merete Lauritsen Alice Nielsen Karen Teilmann Jane Holt Bente Ørnskov Der er vagt på følgende klinikker: Uden for vores vagtdage henvises nødbehandling til de privatpraktiserende tandlæger. Tandplejen ønsker alle en god sommerferie!

19 2006 Sommer Efterår Jul lørdag den 24. juni - tirsdag den 15. august lørdag den 14. okt. - søndag den 22. okt. fredag den 22. dec. - tirsdag den 2. januar 2007 Vinter lørdag den 10. feb.- søndag den 18. feb. Påske lørdag den 31. marts - mandag den 9. april Kr. Himmelfart torsdag den 17. maj - søndag den 20. maj Pinse lørdag den 26. maj - mandag den 28. maj Sommer lørdag den 30. juni - - alle dage inklusive Klik ind på Skads Skoles hjemmeside: SOMMERFERIE Nu er skolen snart forbi, og vi kan alle holde fri. Det er bare det bedste, selv for læseheste. Hver pige og dreng har fri, det er trylleri. Alle siger hej hej, men engelsklærerene siger bye bye. Så siger skoleinspektøren Så kan I godt gå hjem og slappe af. Så råber vi - Det er det vi vil ha Anne, 5a, 2006, 11 år

20 Skolens ledelse og administration ( , fax Skoleinspektør: Steen Bank Kodal. Viceskoleinspektør: Ole Lerke Skolesekretær: Inge-Marie Mørk. Serviceleder: Edvard Ingersvang Ledende skolebibliotekar: Nanna Iversen. Skolevejleder: Birthe Marie Bolding Kontortid på alle hverdage kl. 12:15-13:15 Skolebestyrelsen Formand: H. C. Christensen. Næstformand: Søren Blicher Medlemmer: Lene Rabjerg, Inga Højbjerg, Poul Nymand, Marianne Hyttel og Grete Toy Medarbejderrepræsentanter: Henning Lavendt og Anette Kristensen Elevrådsrepræsentanter: Sara Gyldenløve, 9.B og Stine Jensen, 9.B Sekretær: Steen Bank Kodal. Protokolfører: Ole Lerke Sundhedsplejen ( Åbningstid: onsdage kl. 8:00-12:00 - træffes også mandag, tirsdag og torsdag fra 8:15 9:00 på tlf.: Leder: sundhedsplejerske, Margrethe Berthelsen Tandklinikken ( Bakkeskolens Tandklinik - åbent alle hverdage 8-15 Tale-høre undervisning ( Tale-høre pædagog: Annie Puggaard, tlf.-træffetid. onsdag 14:00 15:00 Skolefritidshjemmet ( Åbningstid: mandag - fredag kl. 6:15-17:00 Leder: IngeLise Sørensen Psykolog Skolesocialrådgiver: Grethe Barret: ( Psykolog: Anne Line Hansen ( Fritidsklubben ( Åbningstid: mandag til fredag kl. 11:30-17:00 (fredag lukkes kl ) Leder: Dorthe Berg Ungdomsklubben ( Åbningstid: mandag, tirsdag, onsdag 18:30-22:00 Leder: Dorthe Berg

Steen B. Kodal - skoleinspektør Steen.B.Kodal@skolekom.dk Tlf. 7616 6201

Steen B. Kodal - skoleinspektør Steen.B.Kodal@skolekom.dk Tlf. 7616 6201 Med afslutningen af skoleåret 2009-2010 tager vi afsked med de medlemmer af vores skolebestyrelse, der har valgt at udtræde. Det drejer sig om Søren Blicher, Inga Højbjerg, Poul Nymand, Lene Rabjerg, Per

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2008/09 Læs bl.a. om: Nyt fra elevrådet Teamarbejde Brobygning Lus Fastelavn Spilledåsen Mobbepatruljen Dm i oplæsning Finanskrise Trafikfarlige veje 1.c fortæller

Læs mere

Tårnuglen. Feststemning og glade elever var med til at markere den store årlige begivenhed, da 9. klasserne havde deres sidste skoledag

Tårnuglen. Feststemning og glade elever var med til at markere den store årlige begivenhed, da 9. klasserne havde deres sidste skoledag Søndervangskolen Tårnuglen 4. årgang Juni 2006 NR. 23 I dette nummer : Ledelsens hjørne Skolebestyrelsen Cyklistprøve Elevrådet Teknisk skole 2 3 3 4 Melodi Grandprix 5 Sidste skoledag 6-7 8.A i Planetariet

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 12 46 71 66 12 20 74 (Fax) 63 11 26 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Dalby Tidende. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening

Dalby Tidende. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening Din lokale lokalavis 3. årgang. Nr. 4 Maj 2014 Tved. Rebæk Mariesminde. Dalby ARRANGEMENTER I MAJ Fredag den 2. maj kl. 14-16: Indvielse af Dalby Skoles til- og ombygning. Alle i Dalby er inviteret Onsdag

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Inde i bladet: Tilmelding til familiedagen Tilmelding til sommerlejrene

Inde i bladet: Tilmelding til familiedagen Tilmelding til sommerlejrene Ringe Kostskoles værdier bygger på nærhed mellem børnene og de voksne og nærhed mellem skole og hjem. Det er vores mål, at barnet på Ringe Kostskole får en stabil skolegang med udsigt til en uddannelse.

Læs mere