Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen"

Transkript

1 Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen

2 KONTAKT Lederen Prag Myrthuegård Marbæk Elevrådet Konfirmation Sidste skoledag Bestyrelsen Tandplejen Sidste nyt KONTAKT udgives af Skads skole Skads Byvej Esbjerg Ø. Ansvarshavende: Skoleinspektør, Steen B. Kodal Redaktion/Layout: Erik Andersen Tryk: Amtscentralen, Esbjerg Oplag: 400 stk. Ny organisationsstruktur Det eneste, der er konstant, er FORANDRING. Vi mærker det alle sammen. I folkeskolen mærker vi det i form af fælles mål, skabelse af en evalueringskultur, test og prøver i nye fag. Derfor er der behov for at tilpasse skolens organisation, og det gør vi i næste skoleår på Skads Skole. Teamarbejdet er den bærende organisationsform for medarbejdernes planlægning og evaluering, men den bliver ændret i sin form og i sit indhold på følgende måde: Årgangsteams - samarbejdet omkring 1 årgang samles her. I årgangsteamet drøftes faglige mål for eleverne samt evalueringsformer. Fælles refleksion over elevernes og egen læring. Fælles forberedelse for medarbejderne, holddannelse på årgangen. Fagteams - faglærerne i dansk, engelsk, kristendom, historie samles i fagteams for årgang, årgang, årgang. I fagteams drøftes fagene faglige mål, fagenes prøver og evalueringsformer, undervisningsmaterialer. Fælles refleksion over elevers og egen læring. Faseteams - samtlige lærere, der primært er tilknyttet f.eks årgang (blok A), årgang (Blok G) 7.-9 årgang (Blok B) samles i et faseteam/blokteam. Faseteamet fastlægger overordnede ordensregler. Planlægger fasens arrangementer for elever og forældre, arrangerer fællesmøder for blokken, introduktion for nye elever og lærere, medarbejdernes egen kompetenceudvikling. Hver blok har en repræsentant i skolens samlende koordinationsudvalg. Med den nye organisationsstruktur får vi udviklet et forum for samarbejde, udvikling og læring for skolens medarbejdere og ledelse. Tiltaget er en nødvendigt for bedre at kunne løse de mange nye opgaver og krav, vi bliver - og vil blive mødt af - i de kommende år. God sommer

3 Fra og med næste skoleår, , ændres afgangsprøverne i 9. klasse væsentligt. Prøvefagene gøres obligatoriske og opdeles i 2 kategorier: bundne prøvefag og prøvefag til udtræk. De bundne prøvefag (fag alle skal op i): Mundtlig og skriftlig dansk Skriftlig matematik Mundtlig engelsk Mundtlig fysik/kemi Prøvefag til udtræk (fag man kan komme op i): Engelsk Tysk Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Biologi Geografi Der trækkes 1 fag blandt fagene engelsk, tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt 1 fag blandt enten biologi eller geografi. Hvilke prøvefag, der er blevet udtrukket, bliver først offentliggjort lige inden, prøveperioden starter. Udtræksfagene varierer fra klasse til klasse, så A- og B-klasserne vil ikke skulle til prøve i de samme fag. Eleverne i 8. og 9. klasse skal i forlængelse af ovenstående have standpunktskarakterer i alle prøvefag, ligesom der skal afgives udtalelser i faget idræt. Samtidig med ændringerne vedrørende prøvefagene indføres der årlige test i hele skoleforløbet. Disse test stilles af Undervisningsministeriet og skal blandt andet bruges til at vurdere den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Fremover vil eleverne skulle testes på følgende tidspunkter: 2. klasse Dansk, læsning (indføres 2007/08) 3. klasse Matematik (indføres 2007/08) 4. klasse Dansk, læsning (indføres 2007/08) 6. klasse Matematik (indføres 2006/07) Dansk, læsning (indføres 2007/08) 7. klasse Engelsk (indføres 2007/08) 8. klasse Dansk, læsning (indføres 2006/07) Fysik/kemi (indføres 2006/07) Biologi (indføres 2007/08) Geografi (indføres 2007/08) Reformen af prøvefagene sammenholdt med indførelsen af centralt stillede test er et udtryk for folketingets øgede fokus på faglighed. Denne udvikling hilser vi velkommen på Skads Skole, da vi i forvejen har fokus på fagligheden i vores værdigrundlag: FAGLIGHED TRIVSEL UDVIKLING ÅBENHED Ole Lerke Viceinspektør

4 Den 23. maj var 5.b på Myrthuegård. Det kan godt være at det stod ned i stænger, men 5.b tog det med et smil. Vi stod på bussen kl. 7:30. En halv time efter satte vi fødderne i gruset på den store gård. På forhånd havde vores lærer Katja Uth aftalt med naturvejlederen, at vi skulle ud at gå i waders. Vi havde hørt en lille fugl synge om, at vi skulle ud at fiske, så vi startede med at få instruktion, og derefter fik vi iført os waders og et net, der lignede et A. Og så var det bare at gå. Da vi så stod ved strandkanten fik vi de sidste instruktioner, og så skulle der fiskes. Det var sjovt, bare ikke når bølgerne var større end wadersene. Der blev ca. fanget 8 fladfisk, 2 ålekvabber, 1 hundestejle og en masse rejer, og den længste fisk var ca. 10 cm. Og den bredeste var ca. 2 cm. Og det skal lige siges, at det kun har været 6. klasserne, der har fået lov til at komme på denne fisketur indtil nu. Og der blev set sæler. Da vi kom hjem til gården igen, skulle vi spise. Efter vi havde fået varmen, gik vi ind i et stort værksted, hvor vi skulle lave armbånd. Det var lavet af lindetræets bark, som havde ligget i vand i tre måneder, nu var det arbejdsklar. Da vi var færdige, gik vi ovenpå. Der var der en gammeldags udstilling, det var meget sjovt at se. Så gik vi ind for at spise igen. Derefter skulle vi ud og lege gammeldags lege, som de kaldte det, det var så krig. Så fik vi lov til at se vores rejer og fisk i forstørrelsesglas, og så fik vi dem med hjem, da vi skulle hjem. Alt i alt var det en sjov dag. Det kan godt anbefales. Tekst: Emil, Lise og Nanna

5 3.a og 3.b har været på en spændende lejrskole i Marbæk. Vi var der i 3 dage, og vi hyggede os rigtig meget. Vi lavede mange sjove ting, som f.eks sand-byggerkonkurrence, lavede vores egne trolde, snittede pinde, spillede pløk, og mange andre gode og spændende ting. Der var også mange der havde bagt kage til turen, så vi spiste meget kage. Vi var også på det Gule Bjerg, hvor vi legede Stratego og det går ud på at man er 4 hold med forskellige farver flag. Man skal gemme sit flag men man skulle kunne se det. Så får man et lille kort med et billede hvor der en lille mand på. Manden kan slå nogen, men man kan også tabe sit kort til andre kort. Når alle flag er fundet kan man se hvem der har vundet fordi dem der har flest flag har vundet. 3.a s piger snakkede inden de skulle sove, nogen kunne ikke falde i søvn fordi de andre snakkede. Om dagen legede næsten alle noget om at drengene skulle fange pigerne, og ta dem til fange. Vi gik også nogle ture og hver aften spillede vi rundbold. Vi blev også delt op i 4 madhold, så vi skulle skiftens til at lave mad og nogen skulle vaske op og tørre af. Nogen af os var nede og fange muslinger ved søen, og så sprættede Jeanette fra A.klassen og Andreas fra B. klassen dem op, og Cecilia fra A. klassen sprættede også et par stykker op. Henning havde et kamera med så han kunne tage billeder.

6 Traditionen tro var gymnastiksalen stuvende fuld, da Kulturskolen holdt sommerkoncert onsdag d. 31. Maj I år var vi på en musikalsk rejse gennem tiden. Vi startede i middelalderen, var på lynvisit i wienerklassikken, lyttede til romantisk opera og nåede frem til vor egen tid med viser, jazz, pop og rock. "Music will never stop" sang koret, og det entusiastiske hjemmepublikum klappede, så taget var ved at lette. Stor ros til alle for en koncentreret indsats.

7 KOGLEFOLKET et storylineforløb for 2. klasserne. Efter at havde læst Ole og Koglefolket skulle der i 2. klasserne arbejdes ud fra bogen. Klasserne startede forløbet med at drage til Østskoven. I Østskoven skulle eleverne finde det forsvundne Koglefolk. Efter megen søgen fandt de Koglefolket i en af hulerne mellem granerne. Hver elev tog sin egen kogle med tilbage til skolen. Koglerne fik navne alle navnene startede med P. Der blev dannet familier og forskellige familiemønstre blev diskuteret. Eleverne spillede rollespil ud fra egne hverdagserfaringer. Koglerne fik tøj på og huse at bo i. Hele forløbet afsluttede med en Koglefest, hvor forældrene var indbudt. Til festen fik både elever og kogler røde huer på. Der blev sunget sange, vist billeder, læst historier og spillet teater alt sammen af eleverne valgt ud fra deres forskellige intelligenser. Alle elever gjorde det helt fantastik godt, og vi havde en rigtig dejlig aften.

8 Konfirmation i Skads Kirke finder i år 2007 sted: A-klassen: søndag den 6. maj, kl B-klassen: søndag den 13. maj, kl Konfirmationsforberedelsen vil for begge holds vedkommende finde sted onsdag formiddag og indledes onsdag den 30. august 2006 som følger: B-klassen: kl A-klassen: kl i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23 i Andrup. Undervisningen vil herefter finde sted hver onsdag i tidsrummet h.h.v Sidste almindelige undervisningsgang vil være 25. april. Den 2. maj øves konfirmationshandlingen i kirken. Der er ingen konfirmationsforberedelse i skolens ferier. Første undervisningsgang bedes eleverne medbringe fødsels- og dåbsattest h.h.v. fødsels- og navneattest samt oplysninger om navn og adresse på indehaver af forældremyndigheden. Orienteringsmøde for forældrene vil blive afholdt: A-klassen: tirsdag den 22. august kl B-klassen: torsdag den 24. august kl i konfirmandstuen. Da anden søndag i maj 2008 er Pinsedag, vil konfirmation i Skads Kirke i år 2008 for begge klassers vedkommende finde sted første søndag i maj som følger: A-klassen: søndag den 4. maj, kl B-klassen: søndag den 4. maj, kl Finn Ryneld.

9 Ø.t.v.: Nina Friis Loklindt, Mads Heide Færgemann, Casper Whittel Timmerby, Sarah Pernille Ritter og sognepræst, Finn Ryneld. N.t.v.: Helle Caroline Madsen, Maja Dahl Christensen, Laura Vissing Tiedemann, Lykke Bøjgaard Rindom og Lonnie Olesen Ø. t. h.: Rasmus Gammelgaard Nielsen, Jannik Villadsen, Kenneth Røn, Mark Wohlgehagen, Tim Spangsberg Hedegaard, Klaus Bagger Harring, Jonas Hertz Raun, Ole Hemme Hansen, Kenneth Vestergaard Nyborg og sognepræst, Finn Ryneld.. Midt f. v.: Sandie Petersen, Pernille Viborg, Charlotte Bang Mikkelsen, Rikke Hald Hermansen, Amanda Vind Toy. N. f.v.: Helle-Teresa Izabel Mogensen, Sussie Nielsen, Camilla Thiele, Majbritt Jensen og Line Frøjk Nielsen Ø. t. v.: Morten Petersen Dahl, Jess Juul Christensen, Theis Østerlund Kristensen, Michael Jensen, Patrick Madsen. N. f. v. : Helene Christina Pedersen, Camilla Marie Yagh Henriksen, Pia Madsen, Charlotte Hüttel Bøllund, Mette Jannsen

10 Sobert og veltilrettelagt - som altid på Skads Skole - gennemførte 9.A og 9.B onsdag den 24. maj sidste skoledag med uddeling (=udkastning) af flødekarameller, indtagelse af morgenkaffe, underholdning med lærerne og sluttelig den traditionelle fodboldkamp mellem udvalgte elever og lærere. Hvem der vandt sidstnævnte?? Tja.. Som altid LÆ- RERNE. Dagen blev en gennemført succes og tak for det! Alle havde en god dag!

11 Tekst SARA GYLDENLØVE BRODERSEN V i var spændt på sidste skoledag. Selvom om vi havde set frem til en sjov dag, var det alligevel meget sørgeligt, for for mange af os er Skads Skole den skole, vi har gået på i ti år. I starten, da vi skulle forberede sidste skoledag, havde vi lidt svært ved at finde ud af, hvad traditionen egentlig var, så vi brugte en del tid på at snakke om, hvad vi så ville gøre. Vi blev enige om, at vores sidste skoledag skulle være en oplevelse for os, publikum og lærerne, så derfor planlagde vi et show med blindtegning, dans og sang. Vi følte os under om stædighederne klar til at køre showet, og det viste sig hurtigt, at det var mere tressende end forventet, for vi havde ikke styr på en skid, da det kom til stykket. Man er både ked af det og rørt over situationen, så intet bliver, som man havde forventet. Michael Jackson var ret specielt, og de skal have stor tak for deres samarbejdsvilje. Det vat fedt for en gangs skyld, at det var os, der bestemte, og at det var os, der var midtpunkt. Den traditionelle fodboldkamp forløb meget godt, indtil dommeren viste sig at være på lærernes side, men man kan jo ikke være lige heldig med dommeren hver gang. I en rigtig kamp havde de saftsuseme mig fået tæsk. Alt i alt vil vi gerne sige tak for en uforglemmelig og dejlig dag, og jeg er sikker på, at Skads Skole vil stå som et evigt minde for mange af os. Det var dejligt at se lærerne så engageret, og de gik virkelig med på det sjov, vi havde planlagt. At se Birgitte som trold og Nanna som

12 Elevrådets arbejde i skoleåret 2005/2006 På fredag lukker skolen ned eleverne (og lærerne) går på sommerferie, og endnu et skoleår er gået. Elevrådet har haft et år, hvor arbejdet har bestået i at holde filmklubber, fastelavnsfest og afvikle elevrådsmøder. Desuden har vi evalueret på den trivselsundersøgelse, som blev foretaget på skolen sidste år. (Undersøgelsen kan I se på skolens hjemmeside). Filmklubberne har været godt besøgt. Det er en fornøjelse at se de yngste elevers begejstring, når de selv skal købe billet og snolder. Fastelavnsfesten blev også i år en kæmpe succes! Det skyldes ikke mindst elevernes begejstring og deres fantasifulde udklædninger. Fest, farver og hårde tøndeslag! Sådan skal det gøres. Elevrådets arbejde er gjort for i år. Det blev markeret med en hyggeeftermiddag med pizza og film. Godt arbejde, elevråd! Nye elevrødder skal vælges til næste år. Men mere om det efter sommerferien. God sommer til jer alle. Mette Pultz Petersen

13 Årets sidste SMILEY: 2 gange årligt uddeles præmier til de klasser, der har været bedst til at holde orden i klasserne. 3.-pladsen (sodavand til alle) blev vundet af 8B, 2.-pladsen (sodavand) af 4B, mens 3A tog sig af den attraktive præmie (=en tur i biografen) for den flotte 1.-plads. T.v. ses klassen sammen med klasselærer, Henning Lavendt Det er ikke kun skolens elever, der går til eksamen. Gennem de sidste 3 år har skolens leder, Steen B. Kodal, uddannet sig til Diplom i ledelse. Eksamen blev afsluttet med den imponerende karakter 13. Skads Skole ønsker TIL LYKKE! Kære alle sammen! For et år siden kom jeg til Skads Skole for at lære noget om det at være lærer i den danske folkeskole. Jeg blev meget godt modtaget såvel af jer forældre, elever og kolleger, og det har været en glæde for mig at undervise både mine egne elever, men også dem, jeg har været vikar for. Inden jeg kom til Skads har jeg taget en Diplomuddannelse i Ledelse. Når jeg rejser videre efter blot et år, skyldes det, at jeg på Ølgod Byskole har mulighed for at afprøve denne uddannelse som afd.-leder for overbygningen. Det er dejligt for mig at have fået så mange gode minder med mig tak skal I have.

14 Tekst: Helene, 8B Foto: EA V i skulle mødes tidligt mandag morgen på banegården for at tage toget til Kastrup lufthavn. Herfra skulle vi så flyve til Prags lufthavn. Her blev vi hentet af en meget varm og meget fuld bus og blev kørt næsten op til hotellet som vi skulle bo på. Det var et rigtig godt hotel med gode værelser. Efter vi havde pakket ud, gik vi en tur ned til den lange gågade i det gode vejr, og vekslede penge og så os lidt omkring. Vi kom både forbi det astronomiske ur og Wenzelspladsen. Så fik vi fri til selv at gå rundt og finde noget at spise. Tirsdag Tirsdag morgen holdt der en bus uden for hotellet og ventede på at køre os til Therezienstadt, som er en koncentrationslejr. Turen tog omkring en time, og da vi nåede frem, var der nogle små souvenirbutikker, som vi kiggede i, inden vi gik ind i lejren. Vi fik en sjov, engelsktalende guide, som viste os rundt. Dette var en af de milde koncentrationslejre, men man fik alligevel kuldegysninger af at se, hvordan fangerne havde levet. Som slut på rundvisning så vi en film, som mest handlede om, hvor mange mennesker, der var døde under transporter til andre lejre. Onsdag Om morgenen efter morgenmaden på hotellet, kom vores guide og hentede os. Han hed Johan og han kom fra Australien, men han snakkede rigtig godt dansk. Johan viste og rundt i byen. Vi kom forbi Karlsbroen, det tredje ældste universitet i Europa og efter vi var gået gennem en flot park, sluttede vores guidet tur ved en stor katedral. Vi sagde farvel til Johan og begav os ud på den længe ventede tur til Det gule Marked. Vi fik omkring to timer til at shoppe i, og den tid blev udnyttet godt! Så godt, at vi var nødt til at have en time mere at handle i. Med hænderne fulde af varer, tog vi hjem til hotellet igen. Torsdag Torsdag tog vi en sporvogn til Petrinhøjen. Vi skulle køre derop med en slags tog. Vi fulgtes ad hen til den mindre model af Eiffeltårnet. De der havde lyst gik en tur hele vejen op til toppen, og der var langt ned! Der var også mulighed for at prøve en spejllabyrint som

15 også lå på Petrinhøjen. Det var også sjovt at prøve. Vi gik/løb ned af Petrinhøjen og begav os ned i byen til Skt. Nicolaj kirken. Det var en stor og utrolig flot kirke. Herfra tog vi igen hjem og klædte om for vi skulle alle sammen ud på en sejltur på Moldau. Johan, vores guide, havde fået en af sine venner til at følge med os. Det var et fint skib. Vi sad og spiste buffet nedenunder og efter maden, gik vi alle op på dækket og sad og hyggede os med at vinke til de skibe der sejlede forbi. Det var en dejlig sejltur. Fredag: Om fredagen skulle vi hjem igen. Desværre. Så begyndte turen hjemad i et metrotog som, som sædvanligt, var stopfuldt. Vi kom til lufthavnen, og vi måtte vente et stykke tid på flyet, men vi hyggede os med at spille kort, høre musik og snakke. Da vi var lettet, fløj vi over Prag og fik en flot udsigt, og da vi fløj over Danmark havde de som sad i den rigtige side, et godt kig udover Møns Klit. Vores tog var forsinket, så vi ikke nåede det tog som vi skulle med i Fredericia. Men efter et lille stykke ventetid i Fredericia, tog vi det næste tog og kom godt hjem til Esbjerg. Tak for en fed tur til Prag.

16 S kolebestyrelsen på Skads Skole var i efteråret på et af Skole og Samfunds kurser i Vingsted. En af foredragsholderne hed Helle Høiby, som fortalte om sin bog Ikke mere mobning Værktøjer for lærere og pædagoger. Skolebestyrelsen blev meget begejstret for Helle Høibys meget enkle og effektive metode. Helle Høiby blev inviteret til at gentage foredraget på Skads Skole for samtlige medarbejdere og skolebestyrelsen, hvilket skete i februar måned Efterfølgende drøftelser i pædagogisk råd og i skolebestyrelsen førte til ønsket om, at Helle Høibys metode skulle være det beredskab, vi ville gøre brug af for at kunne forebygge mod mobning og gribe til, hvis vi konstaterede, at der forekom mobning i en klasse. Vi har således ønsket at have et kendt beredskab på skolen. Hvad går Helle Høibys metode så ud på? Helle Høiby skelner mellem drilleri, som bevidst at lave sjov med nogen, fordi man selv synes, det er sjovt og mobning, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer så man ofte er næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende. Aktørerne Det, vi har fundet godt ved at høre om Helle Høiby s metode, er, at hun - på baggrund af 20 års erfaring - fortæller om nogle karakteristiske træk omkring mobning. Hun siger, at i den klassiske mobbesag er der flg. aktører: Mobbeofre et til tre. Ofte rangordnet. Er det foretrukne offer fraværende, går turen videre til anden prioritet. En mobber der planlægger og styrer handlingerne. Mobberen er ofte aggressiv over for lærere og forældre. En til flere medløbere medløberne er ofte passive mobbere. Medløberne er ofte med for at undgå at blive mobbeofre.. Det tavse flertal er ofte resten af klassen. De er tilskuere og vidner til, hvad der foregår.

17 Det, Helle Høibys metode videre går ud på, er, hvordan en klasselærer så skal gøre. Og det er følgende: Beslutte at mobningen skal stoppes. Orienterings- og undersøgelsesfase. Mandag til onsdag: Individuelle samtaler med børnene. To til tre børn i timen. Inden samtalerne er alle forældrene orienteret om, hvad der arbejdes med. Helle Høiby har udarbejdet samtaleskema, som vil hjælpe til forståelse af : - Hvordan der bliver mobbet - Hvem der bliver mobbet - Hvem der mobber - Hvem der er medløbere - Hvem er det tavse flertal. Ændringsfasen Torsdag Samtale med hele klassen om, hvad der er kommet ud af samtalerne med alle klassens elever. Mobberen bliver konfronteret med de ting, samtalerne har afdækket fra hele klassen. Herefter arbejdes med emnet: Fra mobning til godt kammeratskab. Inden klassemødet skal klasselæreren: - Have en samtale med offeret. - Have en samtale med mobberen. - Kort møde med medløberne og derefter det første klassemøde med alle børnene hvor de fortæller mobberen, at de gerne vil have at hun/ han holder op med det og det - Mobberen bliver bedt om at sige, at hun/han vil holde op med de nævnte ting. Forældrene orienteres om forløbet. Opfølgningsfasen. I de følgende uger lægges der op til, at man i klassens time en gang om ugen holder et klassemøde for at sikre, at der bliver fulgt op på aftalerne. Man kan desuden arbejde med emnet: Hvad er en god kammerat?. Klassemødet er børnenes møde, hvor de har mulighed for at få diskuteret ting, som børnene synes er problemer. I en god og tryg atmosfære sørger læreren for, at børnene får ordet en ad gangen, mens de øvrige børn lytter til, hvad der bliver fortalt. Når medarbejderne og skolebestyrelsen synes godt om Helle Høibys metode, er det fordi, hun har erfaring bag sig, og fordi metoden angiver nogle mønstre og roller, som er karakteristiske. Og fordi Helle Høiby har en meget enkel metode til at gøre noget ved problemet. Heldigvis har vi næsten ingen mobning på vores skole. Men vi har ønsket at have et beredskab at ty til, hvis vi skulle komme ud for problemet. Skolebestyrelsen har besluttet, at Høibys metode skal være metoden i vores mobbepolitik på skolen. Hvis nogen har lyst til at læse mere om Helle Høibys tanker, kan man låne bogen Helle Høiby Ikke mere mobning. Krogs Forlag Bogen er på 90 sider og hurtigt læst. Desuden vil Helle Høiby konkret eksemplificere sin enkle metode i en klasse fra København i DR-tv engang i efteråret.

18 Sommerferievagt i Tandplejen Den kommunale Tandplejes klinikker er lukkede fra mandag d. 3. juli 2006 til tirsdag d. 15. august 2006 (begge dage incl.) Om mandagen i denne periode vil en enkelt klinik være åben for nødbehandling. Dog ikke mandag den 14. august. Det betyder, at børn, som har brug for at få set på tænderne, kan få en tid om mandagen. For at undgå ventetid, anbefales det, at ringe til vagtklinikken og aftale en tid. Telefonen på vagtklinikken er åben fra kl. 8 til kl. 13. Vagtdag Mandag d. 3. juli Mandag d. 10. juli Mandag d. 17. juli Mandag d. 24. juli Mandag d. 31. juli Mandag d. 7. august Klinik Spangsbjergskolen Skrænten Esbjerg Hjerting Skole Gl. Guldagervej Esbjerg V Ådalskolen Åmoseparken Esbjerg V Bakkeskolen Fortuna Alle Esbjerg Ø Blåbjerggårdskolen Grønlandsparken Esbjerg N Gammelby Darumvej Esbjerg Tandlæge Klinikkens telefonnummer Maibritt Sander Merete Lauritsen Alice Nielsen Karen Teilmann Jane Holt Bente Ørnskov Der er vagt på følgende klinikker: Uden for vores vagtdage henvises nødbehandling til de privatpraktiserende tandlæger. Tandplejen ønsker alle en god sommerferie!

19 2006 Sommer Efterår Jul lørdag den 24. juni - tirsdag den 15. august lørdag den 14. okt. - søndag den 22. okt. fredag den 22. dec. - tirsdag den 2. januar 2007 Vinter lørdag den 10. feb.- søndag den 18. feb. Påske lørdag den 31. marts - mandag den 9. april Kr. Himmelfart torsdag den 17. maj - søndag den 20. maj Pinse lørdag den 26. maj - mandag den 28. maj Sommer lørdag den 30. juni - - alle dage inklusive Klik ind på Skads Skoles hjemmeside: SOMMERFERIE Nu er skolen snart forbi, og vi kan alle holde fri. Det er bare det bedste, selv for læseheste. Hver pige og dreng har fri, det er trylleri. Alle siger hej hej, men engelsklærerene siger bye bye. Så siger skoleinspektøren Så kan I godt gå hjem og slappe af. Så råber vi - Det er det vi vil ha Anne, 5a, 2006, 11 år

20 Skolens ledelse og administration ( , fax Skoleinspektør: Steen Bank Kodal. Viceskoleinspektør: Ole Lerke Skolesekretær: Inge-Marie Mørk. Serviceleder: Edvard Ingersvang Ledende skolebibliotekar: Nanna Iversen. Skolevejleder: Birthe Marie Bolding Kontortid på alle hverdage kl. 12:15-13:15 Skolebestyrelsen Formand: H. C. Christensen. Næstformand: Søren Blicher Medlemmer: Lene Rabjerg, Inga Højbjerg, Poul Nymand, Marianne Hyttel og Grete Toy Medarbejderrepræsentanter: Henning Lavendt og Anette Kristensen Elevrådsrepræsentanter: Sara Gyldenløve, 9.B og Stine Jensen, 9.B Sekretær: Steen Bank Kodal. Protokolfører: Ole Lerke Sundhedsplejen ( Åbningstid: onsdage kl. 8:00-12:00 - træffes også mandag, tirsdag og torsdag fra 8:15 9:00 på tlf.: Leder: sundhedsplejerske, Margrethe Berthelsen Tandklinikken ( Bakkeskolens Tandklinik - åbent alle hverdage 8-15 Tale-høre undervisning ( Tale-høre pædagog: Annie Puggaard, tlf.-træffetid. onsdag 14:00 15:00 Skolefritidshjemmet ( Åbningstid: mandag - fredag kl. 6:15-17:00 Leder: IngeLise Sørensen Psykolog Skolesocialrådgiver: Grethe Barret: ( Psykolog: Anne Line Hansen ( Fritidsklubben ( Åbningstid: mandag til fredag kl. 11:30-17:00 (fredag lukkes kl ) Leder: Dorthe Berg Ungdomsklubben ( Åbningstid: mandag, tirsdag, onsdag 18:30-22:00 Leder: Dorthe Berg

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 3/2 2012 Så kom vinteren

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 3/2 2012 Så kom vinteren Så kom vinteren... med sne og leg udenfor på kælkebåkken Og hygge og læsning inden døre. 1 Et termometer bruger man da til feber? Tirsdag nåede næsten alle elever i Blå gennem computerrummet, hvor de hver

Læs mere