MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc Enterprise Drive Mentor, OH USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA"

Transkript

1 MERLIN CLA System Brugervejledning til Kondenserlinse-samling Volk Optical Inc Enterprise Drive Mentor, OH USA

2 2 Indledning Det er med glæde at Volk Optical Inc., lederen inden for asfærisk optik, kan levere MERLIN Kirurgisk System som næste generation af et ikke-kontakt retina-viewingsystem, der giver præcisionsmanøvrering og kontrol med ikke-kontakt operationslinser.. MERLIN CLA (Condenser Lens Assembly) Kirurgisk System er kompatibel med alle førende kirurgiske mikroskoper, og det giver en elegant manøvredygtig løsning til operationslinsen. Systemet findes i automatiserede (vist) og manuelle konfigurationer * Det er designet til at sikre, at linsen er placeret lige præcis, hvor den behøves med let betjening, der giver det bedste syn ved operationer. Vi har designet systemet til at blive anvendt med ikke-kontakt linsevalg, der passer til dine personlige præferencer. Vores ikkekontakt linser findes med flere forskellige tekniske specifikationer, lige fra det videste, tilgængelige ikke-kontakt synsfelt til mellemfeltsforstørrelse samt et design til dyb adgang ved besværlige anatomier. * Manuel konfiguration findes kun i Brasilien. MERLIN

3 3 Indholdsfortegnelse Funktion og tilsigtet anvendelse 4 Advarsler, mærker og symboler 5 Sikkerhedsinstruktioner 10 Tekniske specifikationer 11 MERLIN CLA 11 Strømforsyning 11 MERLIN Liste over komponenter og udstyr 12 Udpakning af det nye system 13 Montage 14 Af automatiserede og manuelle modeller 14 Yderligere trin for automatiserede modeller 15 Alternativ strømtilslutning 16 Brug af afstandsskiver med automatiske og manuelle modeller 17 Betjening MERLIN CLA 18 Opnåelse af billede af retina 19 Afmontering af MERLIN CLA 20 Rengøring og sterilisering 21 MANUEL RENGØRING AF LINSE-PLACERINGSENHEDEN, DET AFTAGELIGE HÅNDTAG 21 Inspektion / funktionstjek 22 Emballage 22 PLACERINGSENHEDEN, DET AFTAGELIGE HÅNDTAG og LINSER 22 RENGØRING AF MERLIN CLA HUSET OG KONDENSERLINSEN 22 Fejlfinding 23 Opbevaring og transport 24 Service og reparation 25 Liste over dele/ komponenter 26 Garanti 27 Regulatoriske oplysninger 28 Bilag A Mikroskoper og adaptere 29

4 4 Funktion og tilsigtet anvendelse Volks MERLIN kirurgisk system passer til kirurgiske mikroskoper og er et modulsystem, der gør det muligt for kirurgen dynamisk at justere stillingen og orienteringen af ikke-kontakt indirekte (inverterende) oftalmo-kirurgiske linser i forhold til patientens øje. MERLIN giver fast mekanisk støtte, som holder linsen i rigtig stilling, så kirurgen eller sygeplejerskeassistenten ikke behøver at holde den oftalmiske linse under operationen. Det kirurgiske MERLIN system monteres direkte under objektivet på operationsmikroskopet. Systemet består af to vigtige undersamlinger: kondenserlinse-samlingen (Condenser Lens Assembly - CLA) og linse-placeringsenheden til finfokusering (Fine Focus Lens Positioning Unit) (kaldet LPU i denne vejledning). CLA en monteres og placeres, så man opnår en præcis opstilling af linsen, der stemmer med operationsmikroskopets optiske akse. Det muliggør en rotation på 360º af den påsatte LPU og linse omkring den optiske akse. LPU en består af en forbindelsessamling, der sættes på CLA, et par vertikale stænger, drejeknapper til finjustering af fokus og en linseholder. LPU en kan drejes helt ud af det kirurgiske felt, når ikke-kontakt-linsen ikke er i brug. En oftalmisk linse er monteret i den nedre ende af LPU en. Den oftalmiske linse kan placeres dynamisk over patientens øje. LPU en passer ind i monteringen med en lynforbindelsesmuffe. Det gør det let at tilslutte og afkoble LPU en fra CLA en. LPU en er kompatibel med dampsterilisering med autoklave. Dets grænseflade er designet, så den let kan klargøres til autoklave efter hver eneste operation. Instruktionerne i denne vejledning skal læses og forstås, inden man benytter det nye system for at sikre sikker og pålidelig service. Vær venlig at registrere produktet online på eller udfyld og indsend vedlagte registreringskort. Registreringen af varen sikrer investeringen ved at: sikre at du modtager ajourføring med produktoplysninger, vedligeholdelsesråd og nyheder fra branchen sikrer at Volk Optical kan kontakte dig eller forhandleren, hvis produktet skal til service gøre det muligt for Volk Optical at forbedre produktets design baseret på dine informationer og behov.

5 5 Advarsler, mærker og symboler Symbol Beskrivelse OBS: Se vejledningen. Brugeren oplyses om vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner. Klasse II beskyttelse mod elektrisk stød Type B Anvendt del grad af beskyttelse mod elektrisk stød IPX0 IPX8 Grad af beskyttelse leveret af netstrømsaggregatet mod skadelig indtrængning af vand Grad af beskyttelse leveret af fodpedalen mod skadelig indtrængning af vand Udstyret er egnet til uafbrudt betjening AC vekselstrøm Udstyret er ikke egnet til brug i nærheden af brandfarlige narkosemidler blandet med luft eller ilt eller kvælstofilte. Følg rengørings- og steriliserinsinstruktionerne beskrevet i denne vejledning Transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke andet medicinsk elektrisk udstyr. Service og reparation skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. Send tilbage til Volk til service. Prøv ikke på at reparere denne samling. Adskillelse af enheden ud over instruktionerne i vejledningen ugyldiggør garantien. Brug af tilbehør eller kabler ud over dem, der er specificeret, med undtagelse af dem der sælges af Volk Optical, kan resultere i forøgede emissioner eller forringet immunitet af udstyret eller systemet. Man må ikke benytte eller efterlade samlingen i omgivelser, der kan overskride +10 C til 40 C, relativ luftfugtighed på 30% til 75% og et lufttryk i et interval på 700 hpa til 1060 hpa. ETL liste: UL , CAN/CSA C22.2 Nr CENELEC EN IEC , JIS T CE-mærket på dette instrument viser, at det er blevet testet og overholder forordningerne i 93/42/EEC direktivet for lægeinstrumenter.

6 6 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetiske emissioner MERLIN CLA er tilsigtede brug i et elektromagnetisk miljø som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af MERLIN CLA og ROLS skal sikre sig, at de bruges i sådanne omgivelser. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 RF emissioner CISPR 11 Harmoniske emissioner IEC Harmoniske emissioner IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Overholder MERLIN CLA bruger udelukkende RF-energi til dets interne funktioner. Derfor er dets RF-emissioner meget lave, og der er ikke grund til nogen interferens med omkringværende elektronisk udstyr. MERLIN CLA er egnet til brug i alle institutioner og kan også bruges i hjem og på steder, der er direkte forbundet til offentligt lavspændings lysnet, som leverer strøm til bygninger, der anvendes som boliger under forudsætning af, at følgende advarsel efterkommes: Advarsel: Dette udstyr/system er kun beregnet til at blive anvendt af læger og sundhedsplejere. Dette udstyr/system kan forårsage radiointerferens, eller det kan forstyrre betjeningen af andet udstyr i nærheden. Det kan blive nødvendigt med nedsættende foranstaltninger, som fx at ændre retning eller ændre placering af MERLIN CLA eller ROLS eller at afskærme området.

7 7 Vejledning og producentens deklaration elektromagnetisk immunitet MERLIN CLA and ROLS er tilsigtede brug i et elektromagnetisk miljø som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af MERLIN CLA og ROLS skal sikre sig, at de bruges i sådanne omgivelser. Immunitetstest IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC ± /6 kv kontakt ± /8 kv luft ± /6 kv kontakt ± /8 kv luft Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket af et syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Elektrisk hurtig transient/ eksplosiv IEC ± 2 kv for strømforsyningslinjer ± 1 kv for indgangs/ udgangslinjer ± 2 kv for strømforsyningslinjer ± 1 kv for indgangs/ udgangslinjer Strømforsyningens kvalitet skal være typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsbølge IEC ± 2 kv linje(r) til linje(r) til jord ± 2 kv linje(r) til linje(r) til jord Strømforsyningens kvalitet skal være typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningens inputlinjer < 5% UT (>95% fald i UT) for 0,5 cyklus < 5% UT (>95% fald i UT) for 0,5 cyklus Strømforsyningens kvalitet skal være typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. Hvis der forekommer sporadiske fald og afbrydelser af netspændingen, anbefales det at MERLIN CLA og ROLS strømføres fra en uafbrudt strømforsyning eller en backupanordning med batteri. IEC % UT (60% fald i UT) i 5 cyklusser 70% UT (30% fald i UT) i 25 cyklusser < 5% UT (>95% fald i UT) i 5 cyklusser 40% UT (60% fald i UT) i 5 cyklusser 70% UT (30% fald i UT) i 25 cyklusser < 5% UT (>95% fald i UT) i 5 cyklusser MERLIN CLA og ROLS kræver uafbrudt drift under netstrømafbrydelser. Det anbefales, at MERLIN CLA og ROLS strømføres fra en uafbrudt strømforsyning eller et batteri. Strømfrekvens (50/60Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Strømfrekvens magnetfelter bør ligge på niveauer, der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø. BEMÆRK: UT er nettets vekselstrømsspænding inden anvendelse af testniveauet.

8 8 Vejledning og producentens deklaration elektromagnetisk immunitet MERLIN CLA and ROLS er tilsigtede brug i et elektromagnetisk miljø som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af MERLIN CLA og ROLS skal sikre sig, at de bruges i sådanne omgivelser. Immunitetstest IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af MERLIN CLA og ROLS, inklusive kabler, end den anbefalede separationsafstand beregnet fra de ligninger, der er relevante til transmitterens frekvens. Anbefalet adskillelsesafstand Ledet RF IEC Udstrålet RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 Vrms d = 1,2 P 3 V/m d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren målt i watt (W) i følge Vejledning og producentens deklaration elektromagnetisk immunitet transmitterproducent, og d er den anbefalede adskillelsesafstand målt i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som bestemt af en elektromagnetisk områdeundersøgelsea bør være mindre end overholdelsesniveauet for hvert frekvensområde.b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er markeret med følgende symboler: NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. a Feltstyrker fra faste transmittere, såsom basestationer for radiotelefoner (celle/trådløse) og mobile radioer, amatør radio, AM og FM radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø pga. faste transmittere bør man overveje at udføre en elektromagnetisk lokalundersøgelse. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor MERLIN CLA og ROLS bruges, overskrider det gældende RF grænseniveau,bør man observere MERLIN CLA og ROLS for at verificere normal drift. Hvis man ser nogen unormal opførsel kan det blive nødvendigt med yderligere målinger, som fx at ændre retningen eller placeringen af MERLIN CLA og ROLS. bi frekvensområdet 150 khz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

9 9 Fjernelse MERLIN CLA indeholder ikke nogen kendte farlige kemikalier eller komponenter. Den bør kasseres korrekt.

10 10 Sikkerhedsinstruktioner Inden dette udstyr monteres og bruges, skal man gøre sig bekendt med betjeningsvejledningen og sikkerhedsfunktionerne. Hvis man ikke kan forstå disse instruktioner, inklusive advarsler og forsigtighedsregler, skal man kontakte Volk personale inden montage og brug. Følg alle instruktioner om opsætning, anvendelse, sterilisering og afmontering. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig venligst til en repræsentant fra Volk. Kontroller alle dele for skade, og test dem inden brug. Det kirurgiske MERLIN system skal være i ordentlig fungerende stand. Det må ikke bruges, hvis der er nogen skader, eller hvis samlingen har behov for reparation. Det kirurgiske MERLIN system må kun bruges sammen med oprindeligt tilbehør og dele leveret af eller specificeret af Volk Optical, eller er garantien ugyldig. Det kirurgiske MERLIN system må kun bruges til dets tilsigtede formål i kirurgiske specialer af uddannet og kvalificeret personale. Kirurgen er ansvarlig for korrekt udvælgelse af hver anvendelse, og for at opnå passende uddannelse, viden og erfaring. Volk Optical kan ikke være ansvarlig for noget skadeansvar grundet ukorrekt anvendelse og brug eller gennem ukorrekt rengøring og sterilisering og pasning af systemet. Man må aldrig tilslutte dette instrument til noget andet produkt, der ikke specifikt er designet til at blive brugt sammen med MERLIN systemet. Det kirurgiske MERLIN system må ikke betjenes uden for de angivne omgivelser og betjeningsforhold.

11 11 Tekniske specifikationer MERLIN CLA FDA klassifikation Klasse 1 Anordningsklassifikation Klasse II beskyttelse mod elektrisk stød Anvendt del Type B Grad af beskyttelse mod tilstedeværelsen af brandfarlige blandinger af narkosemidler Grænseflader Beslagets størrelse Vægt Almindeligt udstyr, må ikke anvendes i brandfarlige atmosfærer Fastmonteres på almindelige kirurgiske mikroskoper. 162 mm x 86 mm x 32 mm (6,4 x 3,4 x 1,3 ) 411 g Opbevarings-/transporttilstande Temperatur: +10 C til +40 C Driftsforhold Temperatur: +10 C til +40 C Strømkrav Betjeningsmetode Sterilitet Materialer 12 VDC, 250 ma, Fortsat drift Komponenter i dette system, der kan steriliseres, sendes i ikkesteril tilstand. Steriliser inden brug. Alle metal komponenter består af materialer af kirurgisk kvalitet. Dette produkt indeholde ikke latex. Strømforsyning Klassifikation af udstyr Input Output Grænseflader Klasse II beskyttelse mod elektrisk stød VAC, 50/60 Hz 12 VDC ± 5%, 1A maksimalt Input: IEC 320 C14 stikkontakt. Output: 4-bens tryk-træk forbindelse MERLIN CLA kommer med en vekselstrømsledning i hospitals kvalitet. Sikker jordforbindelse kan kun opnås, når MERLIN CLA er tilsluttet en tilsvarende stikkontakt mærket med Kun til hospital eller Hospitalskvalitet.

12 12 MERLIN komponenter og udstyrsliste Kondenserlisesamlingen (CLA) Fastmonteres under mikroskopets objektiv. Giver fastgørelse til montering af linseplaceringsenheden (LPU) med en rotation på 360º omkring den optiske akse. Linseplaceringsenheden (LPU) Holder linsen over patienten med fuldstændig justering. LPU er er fremstillet i størrelser specielt til brændvidder for mikroskopobjektivet på 175 mm og 200 mm. Ikke-kontakt linse Det optiske synselement til at se øjets anatomi med.. Linse specifikationer Linse Synsfelt Billedforstørrelse Lens Diameter Vidvinkel 102 / 120 0,43x 19 mm Lille diameter 95 / 112 0,42x 13 mm Midtfelt 80 /95 0,74x 19 mm

13 13 Udpakning af det nye system Det anbefales på det kraftigste, at du gemmer al emballage og kasser til fremtidig opbevaring og transport. Alle komponenter og dele skal behandles forsigtigt. Kontroller alle komponenter for skade under forsendelsen Tag dem ud og kontroller, at følgende komponenter er tilstede og ubeskadigede. MERLIN linser og steriliseringsæske Den lille steriliseringsæske til linser skal åbnes, pakkematerialet fjernes, og man skal kontrollere, at alle linser ikke er beskadiget under transporten. Linseelementer (kvantitet og type varierer baseret på jeres bestilling) Tjek efter for at sikre, at linserne ikke er revnede, løse eller kommet ud af fatningen. MERLIN kondenser-linse-samling Tag den ud af æsken, tjek efter skader. MERLIN linse-placeringsenhed Tag den ud af æsken, tjek efter skader. Bemærk: Brug kun fokusjusteringsknapperne til at justere linsens højde. Man må ikke skubbe eller trække direkte i samlingsstangen. MERLIN mikroskop-adpaterplader Alle plader har en kode der henviser til mikroskopet. Se bilag A for at identificere den korrekte kode og monteringsinstruktion. BEMÆRK: Systemet skal samles og efterprøves for korrekt funktion inden første brug.

14 14 Montage Til automatisk og manuel indstilling Sluk for strømmen til mikroskopet og monteret mikroskoptilbehør. Find den rigtige adapter til mikroskopet (se bilag A). Sæt the udvalgte adapterplade på mikroskopet med de vedlagte insexskruer med en unbrakonøgle eller sekskantet skruenøgle (ikke inkluderet). Skruerne passer ind i de eksisterende monteringshuller på mikroskopet gennem bunden af adapterpladen. Monter MERLIN CLA på mikroskopet ved at sætte enheden i pladerillen på adapterpladen. Juster og fastsæt den lille svalehaleplade på den svalehaleformede montageplade på MERLIN CLA. Den lille svalehaleplade fungerer som et hårdt stop til konsistent frem og tilbage justering af anordningen relativt til mikroskopets objektiv. Stram skruerne på siden af adapterpladen med håndkraft. Sådan sættes LPU en på: Tryk og hold på knappen til hurtig afkobling på LPU. Pas LPU ens lokaliseringspinde til de tilhørende huller i rotationsringen på RA en. Den krumme overflade på LPU ens montageblok skal passe med krumningen i CLA ens rotationsring. Slip knappen til hurtig afkobling på LPU en. Træk forsigtigt i LPU en for at sikre, at den sidder godt og sikkert fast i CLA ens rotationsring. Sådan sættes linsen på Hold LPU en ved linse-monteringssamlingen. Hold linse med den anden hånd, og skub, indtil linsen sidder godt på plads. Man kan høre et klik, når linsen sidder helt i. Efter linsen er sat i, roteres den efter behov, således at den er i centerstilling i LPU en. Man kan mærke, at lokaliseringspalen klikker, når linsen er rigtigt centreret.

15 15 Montage Yderligere trin til den automatiske model Hvis din CLA er en automatisk model, så skal den vedlagte strømforsyning og fodpedal muligvis også installeres. Strømforsyningen kan sættes på venstre side af CLA en ved forbindelsen markeret med: Fodpedalen sættes på venstre side af CLA en forbindelsen markeret med fodpedalsymbolet: BEMÆRK: Fodpedalen er et perifert udstyr til den automatiske CLA, og den bruges til at styre kondenserlinsens stilling. Fodpedalens funktion kopieres automatisk afhængigt af LPU ens stilling. Læs betjeningsvejledningen nedenfor.

16 16 Montage Yderligere trin til den automatiske model Hvis det kirurgisk MERLIN system også inkluderer den automatiske ROLS, kan man bruge en alternativ strømforbindelse til CLA. Den automatiske CLA kan modtage strøm fra den automatiske ROLS strømforsyning vha. Volks strømgennemføringskabel. Afbryd og træk stikkene ud af alle strømforsyninger til den automatiske ROLS og den automatiske CLA. Tilslut den automatiske ROLS strømforsyning til højre side af ROLS huset ved forbindelsen markeret med: Tilslut den ene ende af Volks strømgennemføringskabel til den venstre side af ROLS ved forbindelsen markeret med: Tilslut den anden ende af Volks strømgennemføringskabel til den venstre side af CLA huset ved forbindelsen markeret med: Sæt stikket i fra ROLS strømforsyningen.

17 17 Montage Brug af afstandsskiver med automatiske og manuelle modeller Det sker, at man ikke kan sætte en MERLIN CLA på den monterede adapterplade pga. forhindringer med et andet stykke tilbehør eller et særpræg ved selve mikroskopet. Man kan da efter behov bruge afstandsskiver til at forlænge den vertikale stilling af MERLIN CLA nedad relativt til adapterpladen og mikroskopet. Afstandsskiverne er Volk varenummer se tabellen i Bilag A. Afstandsskiverne består af skiver på (~6 mm) med bolte i forskellige længder. Montering af afstandsskiver på MERLIN CLA. Tag den monterede bolt ud som holder svalehalepladen på MERLIN CLA-huset. Afstandsskiverne monteres mellem svalehalen og MERLIN CLA-huset. Vælg det mindste antal afstandsskiver, der behøves til at: forlænge MERLIN CLA ned til et punkt, hvor det vil sidde fast på adapterpladen uden at forhindre og er så tæt på objektivet som muligt (se nedenstående BEMÆRKNING). Sæt svalehalen og afstandsskiverne på MERLIN CLAhuset igen med passende længde af bolte til det antal skiver, der er valgt. BEMÆRK: Brug af afstandsskiver kan indvirke på LPU ens og linsens position. Ekstra afstandsskiver forlænger MERLIN CLA længere ned og væk fra mikroskopobjektivet. Denne afstand skal der kompenseres for ved at justere LPU og ikke-kontakt linsen opad for at få et fokuseret billede. Hvis der sættes for mange afstandsskiver på, kan afstanden forlænges ud over LPU ens justeringsområde, og det vil ikke være muligt at opnå et fokuseret billede.

18 18 Betjening - MERLIN CLA BEMÆRK: LPU en, linser og håndtag skal renses og steriliseres inden de bruges i en operation. Se instruktionerne til rengøring og sterilisation. Sæt MERLIN CLA på mikroskopet if. monteringsvejledningen. Linse-placeringsenhed Sæt LPU en på CLA rotationsringen. Designet af LPU en gør det muligt at rotere 360º om den optiske akse: med LPU indsat (LPU har linsen nede i vertikal stilling under mikroskopets objektiv). med LPU trukket tilbage (LPU har linsen oppe i horisontal stilling). LPU ens omdrejningsblok har en pal der fastholder LPU en i oppe - stillingen, når den er trukket tilbage. LPU ens omdrejningsblok kan rotere 90º op fra hver side af dens vertikale indsatte stilling til dens horisontale stilling. Operationslinser For at sætte linsen ind i synsfeltet skal skaftet justeres til den stilling der bestemmes under montagen. Hvis ikke, kan man justere skaftet, indtil man får et fokuseret billede. Kondenserlinser Når operationslinsen er sat ind (LPU har linsen nede i vertikal stilling under mikroskopets objektiv), skal CLA kondenserlinsen også indsættes i den fremadrettede stilling under mikroskopets objektiv for at opnå et billede af retina i fokus. Når operationslinsen er trukket tilbage (LPU har linsen oppe i horisontal stilling) skal CLA kondenserlinsen også være trukket tilbage i den bagudrettede stilling. Automatiseret MERLIN CLA Den automatiserede CLA indsætter og tilbagetrækker kondenserlinsen automatisk baseret på LPU ens stilling. Som alternativ kan brugeren montere og bruge CLA-fodpedalen til at styre LPU-stillingen uafhængigt af LPU en stilling. Manuel MERLIN CLA Den manuelle CLA kondenserlinses stilling styres manuelt af brugeren via de monterede sterile håndtag. Træk håndtagene fremad for at indsætte kondenserlinsen under mikroskopet objektiv. Skub håndtagene tilbage for at trække kondenserlinsen tilbage ind i CLA huset. Bemærk Alle MERLIN linser har et hængsel, der lader anordningen bevæge sig op i et vertikalt plan for at reducere risikoen for skade på patienten: - Hvis linsen er sænket ned på patientens øje - Hvis patienten pludselig bevæger sig under operationen

19 19 Opnåelse af billede af retina 1) Monter MERLIN CLA, LPU og en ikke-kontakt linse, og afpas systemet med et modeløje eller en målgenstand. a) Anbefaling: vidvinkellinsen er en god linse at starte med. b) Flyt LPU og linse til den horisontale op -stilling, efter systemet er afpasset. 2) Centrer mikroskopet it sit automatiserede bevægelsesområde. a) De fleste automatiske mikroskoper har en centreringsfunktion, der aktiveres med en enkelt knap. 3) Opnå et fokuseret billede af cornea med mikroskopet. a) Ved dette trin skal LPU og ikke-kontakt linsen igen være i den horisontale op -stilling. b) Mikroskopets objektiv skal være enten 175 mm eller 200 mm. Afhængigt af mikroskopobjektivets brændvidde vil et fokuseret billede af cornea sætte mikroskopets objektiv ca. 175 mm eller 200 mm over cornea. 4) Placer LPU ved midtpunktet af justeringsområdet. a) Fra midtpunktet har LPU en ca. +/- 20 mm justering. 5) Indsæt LPU en til dens vertikale ned -stilling med linsen over øjet, og flyt CLA kondenserlinsen til dens fremadrettede stilling under mikroskopets objektiv. a) Manuel CLA: flyt CLA kondenserlinsen med det steriliserede håndtag. b) Auto CLA: CLA kondenserlinsen skulle bevæge sig til sin fremad rettede stilling, når LPU flyttes til sin vertikale ned -stilling. Som alternativ kan man bruge fodpedalen til at flytte kondenserlinsen uafhængigt af LPU-stillingen. 6) Brug LPU-fokusknappen til at frembringe et fokuseret billede. a) Man skal IKKE bruge mikroskopets pedaler til dette fokuseringstrin. Lægen kan vælge at fjerne fødderne fra pedalerne for at forhindre en vanemæssig fokuseringsrespons. b) Man burde se nogle strukturer på retina, selvom synsfeltet er meget lille. 7) Brug nu mikroskopets fokuspedaler til at flytte mikroskopets hoved ned, således at ikke-kontakt linsen nærmer sig øjet. a) Efterhånden som mikroskopet bevæger sig ned mod øjet forøges billed-synsfeltet. 8) Brug af mikroskopets fokuspedaler ændrer IKKE fokus i billedet, når ikke-kontakt linsen er sat ind: mikroskopets fokusbevægelse bliver faktisk en justering af synsfeltet. a) Den optimale placering af ikke-kontakt linsen er ca. 3-5 mm over øjet. Det burde give der videste billed-synsfeltet med en komfortabel arbejdsafstand til linsen over øjet. 9) Det burde give der videste billed-synsfeltet med en komfortabel arbejdsafstand til linsen over øjet.

20 20 Afmontering Sådan tages ROLS samlingen af mikroskopet: Tag linsen af ved at tage fat i grebet på LPU-skaftet og ved linsen over hængslet, og træk dem fra hinanden indtil linsen slippes. Følg instruktionerne til rengøring og sterilisation, som vist i denne vejledning. Sådan tages LPU en af: Tryk og hold på knappen til hurtig afkobling på LPU. Træk LPU en ud af hullerne på rotationsringen. Slip knappen til hurtig afkobling på LPU en. Følg instruktionerne til rengøring og sterilisation, som vist i denne vejledning. Hvis det ønskes udføres montageinstruktionerne i omvendt rækkefølge for at afmontere og fjerne de øvrige komponenter. Den udvendige overflade af MERLIN CLA huset og kondenserlinsen kan rengøres if. instruktionerne i afsnittet om rengøring og sterilisering. Det aftagelige og steriliserbare håndtag kan renses og steriliseres, som vist i denne vejledning. BEMÆRK: MERLIN CLA er IKKE beregnet til at blive steriliseret. Hvis apparatet udsættes for nogen form for sterilisationsproces kan det gøre det ubrugeligt, og garantien annulleres.

21 21 Rensning og sterilisering Bemærkninger: 1. Adskil instrumentet inden rengøring og sterilisation. 2. Korroderende rensemidler (fx klor, saltvand osv.) anbefales ikke. Det anbefales at bruge enzym- og rensemidler med neutral ph-værdi. Begrænsninger af genforarbejdning: Gentagen rengøring og sterilisering har minimal indflydelse på armen af samlingen, når den be handles ifølge forskrifterne. Det levetid er normal bestemt af slid og skade grundet brug. Forberedelse ved brugsstedet. 1. Nye, brugte og forurenede enheder skal rengøres. 2. Kropsvæsker og/eller -væv må ikke få lov at tørre ind på apparatet inden rengøringen. Fjern overskydende kropsvæsker og -væv. 3. Man skal overholde universelle forsigtighedsregler ved håndteringen af forurenet materiale. 4. Instrumenter bør rengøres så snart som muligt efter brug for at minimere udtørringen af kropsvæsker og -væv. Tilberedning af rengøringsmiddel: Tilbered et enzym- eller rensemiddel med neutral ph-værdi per producentens anbefalinger. INSTRUKTIONER TIL MANUEL RENGØRING AF LINSE-PLACERINGSENHEDEN, DET AFTAGELIGE HÅNDTAG og LINSER (i steriliseringsbakke efter behov) 1) Brug en fnugfri serviet fugtet med bakteriedræbende, aldehyd-fri opløsning for at fjerne makroskopiske synlige rester fra hvert apparat. Vær specielt opmærksom på ujævne overflader, lumen, revner, samlinger, hjørner og andre områder, der er svære at komme til, fx: a) Linser: overfladerne omkring periferi og hængslet, b) Håndtag: indersiden af det aftagelige håndtag, c) LPU: tandstangen og skaftet, LPU forbindelsesmekanismen, hullet hvor linsen sættes i og skruehoveder og riller i LPU en. 2) Tilbered en ny opløsning af Enzol (enzym-rensemiddel 7 mg per liter) med varmt (30-43 C) sterilt af-ioniseret vand. 3) Skil anordningerne ad (LPU skal skilles fra linsesamlingen, linse-sterilisationsbakkens låg skal tages af bakken). 4) Lad komponenterne ligge i blød i Enzol-opløsningen i 20 minutter. Aktuer alle bevægelige dele, mens de er nede i opløsningen. Brug en sprøjte til at sprøjte Enzol-opløsningen ind i områder, der er svære at nå til inden iblødsætningen. 5) Efter iblødsætningen skal man børste kraftigt med en blød børste, indtil alle spor ef rengøringsmiddel og snavs er fjernet. Vær specielt opmærksom på ujævne overflader, lumen, revner, samlinger, hjørner og andre områder, der er svære at komme til, fx: a) Overfladerne omkring periferi og hængslet, b) Indersiden af det aftagelige håndtag, c) Tandstangen og skaftet i linse-placeringsenheden (LPU), LPU forbindelsesmekanismen, hullet hvor linsen sættes i og skruehoveder og riller i LPU en. BEMÆRK: For at undgå skader må glaslinsen ikke børstes, men linseskaftet, linsens monteringsring og spidserne på linseholderen må gerne børstes. 6) Efter børstningen skylles* anordningerne grundigt i sterilt af-ioniseret vandbad (ikke under rindende vand) ved stuetemperatur, indtil alt synligt rensemiddel er fjernet. Aktuer alle bevægelige dele, mens de er nede i skyllebadet. Brug en sprøjte til at sprøjte vand ind i områder, der er svære at nå på hver anordning. Gentag afskylningen 5 gange, hvor der skiftes vand mellem hver cyklus 7) Flyt anordningerne over i en ny tilberedt Enzol-opløsning (per trin 1 ovenfor) og brug lydvibrationer i 20 minutter. 8) Efter lydvibration skylles* anordningerne grundigt i sterilt af-ioniseret vandbad (ikke under rindende vand) ved stuetemperatur, indtil alt synligt rense middel er fjernet. Brug en sprøjte til at sprøjte vand ind i områder, der er svære at nå til på hver anordning. Gentag afskylningen 5 gange, hvor der skiftes vand mellem hver cyklus. 9) Inspicer hvert apparat for tilbageblevne rester. Hvis man finder nogen, skal renseproceduren gentages med nye opløsninger, indtil alle rester er væk.

22 22 *Rensningen skal foregå under vandet for at forhindre forstøvning. Skylning udføres ved at: Ryste apparatet under vandet Bringe apparatet op over vandet Sænke det ned under vandet igen. Inspektion / funktionstjek 1) Undersøg nøje for at sikre, at alt synligt blod og snavs er fjernet. 2) Lav et visuelt tjek for at se efter skade og/eller slid. 3) Kontroller samlingen og funktionen af alle bevægelige dele for at sikre den virker i hele bevægelsesområdet. Hvis man kan se skader eller slitage, så kontakt Volk Optical eller forhandlered ang. returnering. Emballage 1) Sørg for, at LPU en og linserne er afmonteret. 2) Læg linserne i sterilisationsæsken der fulgte med. Om nødvendigt bruges standard dampsteriliseringsindpakning af hospitals kvalitet per dobbelt-indpaknings metoden. INSTRUKTIONER TIL STERILISERING AF LINSE-PLACERINGSENHEDEN, DET AFTAGELIGE HÅNDTAG og LINSER (i steriliserings bakke efter behov) Dampsteriliser med en præ-vakuum cyklus i 5 minutter ved en mindste temperatur på 132 C. RENGØRING AF MERLIN CLA HUSET OG KONDENSERLINSEN 1. Ydersiden af MERLIN CLA huset kan rengøres med en fnugfri klud fugtet med en af følgende: isopropylalkohol (70%); natriumhypoklorit (0.5%); brintoverilte (3%) 2. Kondenserlinsen skal renses med Volks rensemiddel til præcisions optiske linser.

23 23 Fejlfinding Jeg kan ikke se det ønskede billede af retina. Nulstil LPU og mikroskop justeringerne: o Centrer mikroskopet i justeringsområdet med centreringsknappen. o Startmed LPU i midterstillingen af justeringsområdet. o Indsæt LPU og ikke-kontakt linsen under objektivet, således at ikke-kontakt linsen er ca. 1-2 cm over øjet. o Juster fin-fokusknappen på LPU for at sætte retinabilledet i fokus. MERLIN CLA kondenserlinsen forkorter effektivt mikroskopets brændvidde med ~25 mm: Et 175 mm objektiv virker som en ~150 mm linse. Et 200 mm objektiv virker som en ~175 mm linse. Det fokuserede billede af retina formes faktisk ca. 7-8 mm over linsens øverste overflade. Det er dette punkt at mikroskopets objektiv fokuserer på. Med MERLIN CLA kondenserlinsen og LPU indsat under mikroskopets objektiv, skulle det fokuserede billede af retina være: Ca.150 mm (~ 6 ) under objektivet med en 175 mm linse. Ca.150 mm (~ 7 ) under objektivet med en 200 mm linse. o Når billedet er i fokus, lader man LPU justeringen være sat. På dette sted i fokuseringsprocessen er billedet af retina et lille synsfelt. Andre forslag: For at forstørre synsfeltet af billedet af retina skal man bruge mikroskopets fokuspedaler til at flytte ikkekontakt linsen ned til ca. 3-5mm over øjet (igen ingen yderligere justering af LPU). o Bekræft, at MERLIN linsen er rigtigt afpasset med den optiske akse for mikroskopet under objektivet. o Bekræft, at CLA kondenserlinsen er i den fremadrettede stilling, når operationslinsen er indsat. o Bekræft, at objektivet i mikroskopet enten er 175 mm eller 200 mm. o Bekræft, at LPU er betegnet med samme brændviddenummer (175 eller 200). MERLIN systemets Linse-placeringsenheder er designet til at blive brugt med specifikke brændvidder for objektivet og kan ikke byttes ud. LPU er designet til 175 mm objektiver fungerer ikke med 200 mm objektiver. LPU er designet til 200 mm objektiver fungerer ikke med 175 mm objektiver. o Bekræft, at kondenserlinsen er betegnet med samme brændviddenummer (175 eller 200). MERLIN systemets kondenserlinser er designet til at blive brugt med specifikke brændvidder for objektivet og kan ikke byttes ud. Kondenserlinser designet til 175 mm objektiver fungerer ikke med 200 mm objektiver. Kondenserlinser designet til 200 mm objektiver fungerer ikke med 175 mm objektiver.

24 24 Opbevaring og transport Hent alle de oprindelige transportkasser og pakkematerialer. Transportkasserne er specialbygget til at beskytte komponenterne under transporten, og de skal benyttes til at forhindre skade, der kan forekomme under transporten. Hvis du ikke har den oprindelige emballage, kan denne bestilles fra Volk. (Se tabellen over komponenter på side 28) CLA en skal sendes i emballage leveret af Volk, den oprindelige eller andet. Hvis dette undlades, annulleres garantien for apparatet. Sørg for, at linserne er placeret i den lille sterilisationsæske, og at der placeres pakkeskumplast inden i for at forhindre al bevægelse. Sørg for at CLA og LPUer lagt i de rigtige skumudskæringer i opbevaringskassen. Læg pakkeskumplast over alle komponenter og luk kassen. Ved forsendelse anbefales det at placere alle æsker inde i papkasser for at minimere evt. skade under forsendelsen. Ved opbevaring skal man sørge for, at komponenterne opbevares under følgende tilstande og i de medfølgende kasser: Temperatur: +10 C til +40 C ADVARSEL Forsendelse af MERLIN CLA uden brug af den oprindelige emballage eller emballage leveret af Volk Optical ugyldiggør garantien for jeres CLA. Hvis man ikke kan finde den oprindelige emballage, kan man kontakte Volk Optical og anmode om at nye forsendelsesmaterialer sendes ud.

25 25 Service og reparation Alle komponenter skal inspiceres regelmæssigt for at sikre, at de fungerer rigtigt. Hvis en komponent eller del menes at svigte eller være defekt, skal man kontakte Volk Optical kundeservice (se kontaktdetaljer her i vejledningen). Reparationer og korrigerende vedligeholdelse må kun udføres af Volk Optical Inc. Alt arbejde, der udføres af ikke-autoriserede personer, annullerer enhver garanti. Inspektion / forebyggende vedligeholdelse Følgende trin skal udføres før hver brug. Undersøg LPU ens samleplade for skade.

26 26 Komponenter der kan bestilles fra Volk Anordning Platform 175 mm eller 200 mm objektiv Mikroskopmærke Varenummer Condenser Lens Assembly Auto Auto Manuel Manuel Linse-placeringsenhed Kondenserlinse-samling Kondenserlinse-samling Operationslinser Vidvinkel Lille diameter vidvinkel Midtfelt Konderserlinser Til 175 mm objektiver Til 200 mm objektiver ROLS Manuel Zeiss model Manuel Leica model Manuel Leica M Auto Zeiss model Auto Leica model Montagepakke Kondenserlinse-samling Se bilag A Ring for at bestille Opbevaringskasse MERLIN Opbevaringskasse ROLS SForsendelseskasse med skumindsatser MERLIN CLA ROLS Strømforsyning Auto CLA eller ROLS Fodpedal Auto CLA Fodpedal Auto ROLS Andre ledninger og kabler Ring for at bestille

27 27 Produktgaranti Sælger garanterer over for køber, at nedenstående leverede varer i perioden for produktets garanti, som defineret i brugervejledningen, der sendes sammen med hvert produkt, svarer til sælgers aftalte specifikationer. Sælgers ansvar og købers eneste og eksklusive retsmiddel heri er begrænset til sælgers eget valg om at udskifte defekte varer eller tilbagebetale købsprisen herfor. Køber må ikke sende varer tilbage uden skriftlig tilladelse fra sælger. Sælger har ret til at inspicere varerne på købers installationssted. Hvis køber ikke straks giver skriftlig besked (30 dage) efter at have opdaget en påstået defekt, udgør det et frafald fra køber af alle krav i denne henseende. Uagtet tidligere garantier og retsmidler har sælger ingen forpligtelser herunder, hvis varerne bliver defekte grundet forkert opbevaring, forurening, vareforfalskning, forkert brug eller misbrug efter leveringen af varerne til køber. Hvis produktet ikke fungerer enten grundet materialer eller bearbejdelse, vil Volk efter eget valg enten reparere eller udskifte produktet gratis, under garantiens begrænsninger. Volk Optical garanterer at MERLIN kirurgisk system er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 1 år fra modtagelsen af slutbrugeren. Volk Optical garanterer at Volk Vitrectomy linser er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 1 år fra modtagelsen af slutbrugeren. Volk Optical garanterer at Volk Autoclave Sterilizable (ACS) Vitrectomy linser er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 6 år fra modtagelsen af slutbrugeren. Volk Optical garanterer at ROLS Reinverter er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 1 år fra modtagelsen af slutbrugeren. Kunderne er selv ansvarlige for at sende produkter til garantiservice til Volk Optical, 7893 Enterprise Drive, Mentor, Ohio USA. Garantireparationer inkluderer arbejde, justeringer og reservedele. Reservedele kan være ombearbejdet eller indeholde ombearbejdede materialer. Garantiservice kan ikke leveres uden bevis for at produkter er købt fra Volk Optical Inc. eller en autoriseret Volk-forhandler. Denne garanti annulleres, hvis kunden ikke returnerer produktet i emballage der svarer til den oprindelige beskyttende indpakning, og det resulterer i skade underforsendelsen. Denne garanti annulleres, hvis kunden ikke følger de anbefalede anvisninger for rengøring, desinfektion og sterilisation og/eller advarsler der står i produktets instruktionsbog. Garantien gælder ikke service nødvendiggjort af adskillelse, uautoriserede modifikationer eller servicering, misbrug eller forkert brug. SÆLGER GIVER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR DET LEVEREDE PRODUKT INKLUSIVE, OG UDEN BEGRÆNSNINGER, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG ALLE SÅDANNE GARANTIER ER HERVED UDTRYKKELIGT EKSKLUDEREDE. SÆLGER HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR TABT FORTJENESTE ELLER SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I JURIDISK TEORI, UANSET OM DETTE ER BASERET PÅ FORSØMMELIGHED, OVERTRÆDELSE AF GARANTI, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR, SKADEVOLDENDE HANDLING, KONTRAKT ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE. SÆLGER ER PÅ INGEN MÅDE ERSTATNINGSPLIGTIG MHT. DENNE BESTILLING OG/ELLER DET LEVEREDE PRODUKT BASERET PÅ DENNE BESTILLING FOR NOGET BELØB, DER ER STØRRE END DET, DER BLEV BETALT TIL SÆLGER FOR DENNE BESTILLING. KØBER ANERKENDER AT HAVE KØBT VARERNE UDELUKKENDE PÅ BASIS AF SÆLGERS FORPLIGTELSER, SOM UDTRYKKELIGT FREMSAT HERI.

28 28 Bestillingsoplysninger Bestillinger kan indleveres til den autoriserede forhandler i jeres område. Kontaktinformationer om den autoriserede forhandler kan hentes direkte fra Volk. Volk Optical Inc Enterprise Drive Mentor, Ohio USA Gratis opkald i USA: Telefon: , Fax: /942/ Webside: Regulatoriske oplysninger EU REPRÆSENTANT Volks autoriserede repræsentant i den Europæiske Union (EU) er: Altomed Limited, 2 Witney Way, Boldon Business Park, Tyne and Wear, NE35 9PE England Tlf: +44(0) Bemærk: Dette produkt overholder alle nuværende standarder for elektromagnetisk interferens og burde ikke udgøre noget problem for andet udstyr eller blive påvirket af andre anordninger. Af sikkerhedshensyn bør man undgå at bruge dette apparat meget tæt på andet udstyr. Medlemmer af EU bør kontakte den autoriserede Volk-forhandler angående kassering af denne enhed. Certifikat FM 71461

29 Bilag A 29 Bemærk: Tjek mikroskopmodellen for rigtige type, inden du beordrer. Kontakt den autoriserede forhandler, for at beordre andre modeller end de her viste. Volk Optical Kit reservedelsnummer (plade og skruer) Samlingsinstruktioner for mikroskop model Adapterplade model Zeiss Leica / Wild Moller-Wedel (sendes også med #6-32 skruer) Takagi Topcon Leica Afstandsstykker

30 Volk Optical Inc Enterprise Drive Mentor, OH 44060,USA Telefon: Gratis opkald i USA: Fax: /942/ Webside: MERLIN Surgical er under patentansøgning Copyright 2010 Volk Optical Inc. Part Nr. IM-040 Effektiv dato:

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere