Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6"

Transkript

1 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger 10 Optøningsvejledning 11 Optøningsoversigt 12 Sådan anvendes knappen Forsinket start/hvile 13 Tilberedning i flere faser 14 Sådan anvendes hukommelsesfunktionen 15 Turbo-optøning 16 Opvarmning/tilberedning efter vægt Opvarmnings- & tilberedningsoversigt Dansk Opskrifter 21 Spørgsmål og svar 22 Vedligeholdelse af ovnen 23 Tekniske specifikationer 24 Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK

2 Installation Undersøg mikrobølgeovnen Pak ovnen ud, fjern alle indpakningsmaterialer og undersøg for skader som f.eks. buler, skadede dørlåse eller revner i døren. I tilfælde af skader kontaktes forhandleren straks. Installer ikke en skadet mikrobølgeovn. Jordtilslutning VIGTIGT OVNEN SKAL VÆRE FORSVARLIGT TILSLUTTET AF HENSYN TIL DEN PERSONLIGE SIKKERHED. Opstilling af ovnen Denne ovn er udelukkende beregnet til fritstående brug. Den er ikke beregnet til brug som indbygningsovn eller inden i et skab. Ved brug på køkkenbord: 1. Anbring ovnen på en plan stabil flade mindst 85 cm over gulvet. 2. Når ovnen er installeret, skal stikkontakten være lettilgængelig, så man nemt kan afbryde ovnen ved at trække stikket ud eller slukke for kontakten. 3. For at ovnen kan fungere skal der sørges for tilstrækkelig luftcirkulation til ovnen. 4. Sørg for et mellemrum på 15 cm over ovnen, 10 cm på bagsiden, 5 cm på den ene side, og den anden side skal være mere end 40 cm åben. 5cm Bordplade 15cm 10cm Åben Såfremt ovnen ikke er jordforbundet eller tilsluttet et HFI-relæ, er det ejerens personlige ansvar at få dette ordnet. Netspænding Den anvendte netspænding skal være den, der er specificeret for denne ovn. En højere spænding end den specificerede kan forårsage brand eller andre skader. 5. Ovnen må ikke placeres op ad et eleller gaskomfur. 6. Fødderne må ikke fjernes. 7. Ovnen er kun beregnet til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes udendørs. 8. Undgå at bruge mikrobølgeovnen ved høj luftfugtighed. 9. Elkablet må ikke røre ovnens yderside. Hold kablet fri af varme overflader. Lad ikke kablet hænge over en bordkant eller hen over en bordplade. Kablet, stikket eller ovnen må ikke ligge i vand. 10. Luftkanalerne på siden og bagsiden af ovnen må ikke blokeres. Hvis disse åbninger blokeres under brugen, er der risiko for, at ovnen overophedes. Hvis dette sker, er ovnen beskyttet af en varmesikkerhedsanordning og kan først benyttes igen, efter at den er kølet af. 11. Dette apparat er ikke beregnet til at blive styret af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem 2 DK

3 Vigtige sikkerhedsvejledninger ADVARSEL Vigtige sikkerhedsvejledninger 1. Dørens dørtætningslister og deres anlægsflader skal rengøres med en fugtig klud. Efterse ovnen for skader på dørtætningslister og dørkarme. Hvis de er beskadiget, må ovnen ikke betjenes, før den er repareret af en kvalificeret tekniker. 2. Prøv ikke selv at pille eller foretage justeringer og reparationer på dør, betjeningspanel, kabinet, sikkerhedslås eller nogen anden del på ovnen. Tag ikke yderbeklædningspanelet af ovnen. Det beskytter mod mikrobølgerne. Reparationer må kun udføres af en kvalificeret tekniker. 3. Betjen ikke ovnen, hvis ELKABLET ELLER STIKKET er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget eller tabt. Det er farligt for alle andre end en kvalificeret tekniker at udføre reparationer. 5. Børn bør kun bruge ovnen, når de er blevet omhyggeligt instrueret, så de er i stand til at bruge ovnen sikkert og forstår risikoen ved forkert brug. 6. Væsker eller anden mad må ikke opvarmes i flasker eller konservesglas med låg da de kan eksplodere. 7. Undgå at trykke på lågen til mikrobølgeovnen, når den står åben. Ellers risikerer du, at ovnen vipper forover. 8. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med mentale handicaps eller reducerede sensoriske evner eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller modtaget instruktioner vedrørende brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Dansk 4. Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person, så der ikke opstår farlige situationer. 3 DK

4 Vigtige sikkerhedsvejledninger Sådan bruges ovnen 1. Brug ikke ovnen til andet end at tilberede mad. Denne ovn er beregnet til tilberedning af mad. Den må derfor ikke bruges til opvarmning af kemikalier eller andre non-foodprodukter. Ovnlys Når ovnlysets pære skal udskiftes, skal det gøres af en kvalificeret tekniker. Tilbehør Ovnen leveres med en række tilbehør. Følg altid anvisningerne til brug af tilbehøret. 2. Kontroller før brug, at skåle, fade og andet er egnet til brug i mikrobølgeovn. 3. Brug ikke ovnen til tørring af aviser, tøj eller andre materialer. Der kan gå ild i dem. 4. Når ovnen ikke anvendes, må der ikke opbevares genstande i ovnen, hvis den utilsigtet skulle blive tændt. 5. Ovnen må ikke køres på MIKROBØLGER, UDEN AT DER ER MAD I OVNEN. En sådan betjening kan skade ovnen. 6. Ved røg eller ild i ovnen skal du trykke på Stop/annulleringsknappen og holde ovndøren lukket for at kvæle eventuelle flammer. Træk stikket ud af stikkontakten eller afbryd strømmen ved stikkontakten eller sikringen. Glastallerken 1. Glastallerken og rullering skal altid være på plads, når ovnen er i brug. 2. Brug aldrig andre typer glastallerken end den, der er specielt beregnet til denne ovn. 3. Hvis glastallerkenen er varm, skal den afkøle, før den rengøres eller lægges i vand. 4. Glastallerkenen kan rotere i begge retninger. 5. Hvis maden eller kogekarret på glastallerkenen rører ovnvæggen og hindrer tallerkenen i at rotere, vil tallerkenen automatisk rotere i modsat retning. Dette er normalt. 6. Undlad at tilberede fødevarer direkte på glasbakken undtagen ved brug af Autovægtprogrammet til bagte kartofler. 4 DK

5 Vigtige sikkerhedsvejledninger Rullering 1. Rulleringen og ovnens bund skal rengøres med jævne mellemrum for at undgå støj og aflejring af madrester. 2. Rulleringen skal altid anvendes til tilberedelse af mad i forbindelse med glastallerkenen. Små portioner mad Små portioner mad eller mad med kun lidt væde og fugt i sig kan brænde, tørre ud eller bryde i brand, hvis de tilberedes for længe. Hvis materialer i ovnen skulle antænde, holdes ovndøren lukket, ovnen slukkes, og stikket tages ud af kontakten. Tilberedningstid Tilberedelsestiden afhænger af tilstand, temperatur, mængden af mad og på typen af kogegrej. Begynd med den korteste tilberedelsestid for at undgå at varme for meget. Hvis maden ikke er tilstrækkeligt gennemvarm, kan den altid varmes lidt mere. OBS Hvis den anbefalede tilberedelsestid overskrides, ødelægges maden, og i ekstreme tilfælde kan den bryde i brand og evt. ødelægge ovnens indre. Æg Æg i skal eller hele hårdkogte æg må ikke koges eller opvarmes med MIKROBØLGER. Der dannes overtryk i æggene, og de eksploderer, under tilberedning men også bagefter. Prik overfladen Mad med ikke-porøst skind, f.eks. tomater, æggeblommer og pølser, skal have prikket hul, før de tilberedes med MIKROBØLGER for at forhindre sprængning. Stegetermometer Anvend ikke et stegetermometer til at kontrollere, hvor gennemstegt en steg eller et fjerkræ er, før kødet er taget ud af ovnen. Anvend ikke et almindeligt stegetermometer i metal i ovnen, da det kan danne gnister. Dansk 5 DK

6 Vigtige sikkerhedsvejledninger Væsker Ved opvarmning af væsker, f.eks. supper, saucer og varme drikke, i mikrobølgeovnen kan væsken overhedes op over kogepunktet, uden at der dannes bobler. Det kan resultere i, at den varme væske pludseligt stødkoger. Køkkengrej/folie Opvarm ikke uåbnede dåser eller flasker. De kan eksplodere. Metalbeholdere eller tallerkener og skåle med metalkanter må ikke anvendes med mikrobølger. De kan danne gnister. For at forebygge denne risiko skal følgende forholdsregler tages: a Undgå beholdere med lodrette sider og smalle åbninger. b Undgå overopvarmning. c Rør i væsken, før beholderen sættes i ovnen. Rør igen efter halvdelen af kogetiden. d Efter opvarmningen skal væsken stå i ovnen et øjeblik. Rør igen, før beholderen forsigtigt tages ud. Papir/plast Ved opvarmning af mad i plast- eller papirbeholdere skal der holdes øje med ovnen, da denne type beholdere nemt antændes. Aluminiumsfolie, kødnåle eller andre metaldele skal placeres, så afstanden til ovnvæggene er mindst 2 cm for at hindre gnistdannelse. Sutteflasker/glas med babymad Flaskesutter og låg skal tages af sutteflasken, før den stilles i ovnen. Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes efter opvarming. Kontroller temperaturen på indersiden af håndleddet før servering for at undgå skoldning og forbrænding. Anvend ikke genbrugspapirprodukter (f.eks. køkkenrulle), medmindre papirproduktet er mærket som sikkert til brug i mikrobølgeovn. Genbrugspapir kan indeholde urenheder, der kan danne gnister og/ eller antænde. Fjern metalvridebånd og metalclips fra stegeposer, før de sættes i ovnen. 6 DK

7 Oversigtsdiagram 1. Knap til åbning af dør Tryk på knappen for at åbne døren. Når du åbner døren, mens ovnen er i gang, standser den midlertidigt uden dog at slette tidligere foretagne indstillinger. Genoptager tilberedning, så snart døren lukkes, og der trykkes på startknappen. 2. Ovnvindue 3. Sikkerhedslåsesystem 4. Ventilationsåbning 5. Mikroovnens mikrobølgeleder (Må ikke fjernes) 6. Udvendig ventilationsåbninger 7. Betjeningspanel 8. Strømledning 9. Stik 10. Typemærkat 11. Glastallerken 12. Rullering 13. Anbring den vedlagte menuetiket til autoprogrammer her Dansk OBS. Denne illustration er kun vejledende. 7 DK

8 3 6 Ovnens betjeningspanel NN-SD271S Displayvindue 2 Mikrobølgeeffekt vælger 3 Automatiske optøningsprogrammer 4 Automatiske opvarmningsprogrammer 5 Automatiske tilberedningsprogrammer 6 Tid/vægt-drejeknap 7 Hukommelse 8 Forsinket start/hvile 9 Ur-knap 10 Stop/annulleringsknap: Før tilberedning: ét tryk på knappen sletter de angivne instruktioner. Under tilberedning: ét tryk standser tilberedningsprogrammet midlertidigt. Et tryk mere annullerer alle instruktioner, og klokkeslættet vises på displayet. 11 Startknap 12 Knap til åbning af dør BEMÆRK Hvis man programmerer en funktion, og der ikke trykkes på startknappen, annullerer ovnen automatisk den programmerede funktion efter 6 minutter. Displayet vender derefter tilbage til urfunktionen. 11 Denne ovn har en energibesparende funktion. Vær venligst opmærksom på følgende: 1. Når ovnen er i standby modus dæmpes displayets lys. 2. Ovnen går i standby modus, når den forsynes med strøm første gang, og umiddelbart efter den sidste opgave er udført. Biplyd Når der trykkes på knapperne, lyder der en biplyd. Hvis der ikke lyder en biplyd, når der trykkes på en knap, har ovnen ikke accepteret instruktionen eller kan ikke acceptere den. Når ovnen er færdig med madlavningen, høres der fem bip. 8 DK

9 Indstilling af uret Første gang, ovnen tilsluttes, vises 88:88 på displayet. Tryk en gang på urknappen. To prikker blinker Indstil tiden ved at dreje på tid/ vægt knappen. Tiden kommer frem i displayet og 2 prikker blinker. Tryk på urknappen. Prikkerne stopper med at blinke og uret er i gang. OBS 1. Gentag trin 1 til 3 for at nulstille klokkeslættet. 2. Uret beholder klokkeslættet, så længe ovnen er tilsluttet strømmen. 3. Dette er et 24-timers ur, dvs. kl. to om eftermiddagen = 14:00, ikke 2:00. Børnesikring Når ovnen er børnesikret kan den ikke bruges, men døren kan åbnes. Børnesikring kan tilsluttes når displayet viser 2 prikker eller klokken. Dansk Indstilling Annullering Tryk på startknappen tre gange. Den aktuelle tid forsvinder fra displayet. Et kommer frem i displayet. Tryk på stop/annullering tre gange. Den aktuelle tid kommer frem i displayet igen. OBS 1. For at aktivere børnesikringen skal startknappen trykkes ind 3 gange inden for 10 sekunder. 9 DK

10 Tilberedning og optøning med mikrobølger Glastallerken skal altid være i, når ovnen bruges. 1 tryk 950 Watt Høj 2 tryk 600 Watt Medium 1 tryk 2 tryk 440 Watt 300 Watt Lav Simre 1 tryk 270 Watt Optøning 2 tryk 100 Watt Varm Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt. Drej tilberedningstiden på tid/vægt knappen (950 Watt: op til 30 min; Andre effekter op til 90 min). Tryk på startknappen. Tilberedningsprogrammet starter, og tiden på displayet begynder at tælle nedad. FORSIGTIG! Ovnen kører automatisk på højeste effekt, hvis der indstilles en tilberedningstid, uden at der er valgt effekt. Bemærkninger 1. Se side 14 DK for tilberedning i flere faser. 2. Hviletiden kan programmeres efter indstilling af effektniveau og tid. Se Sådan anvendes knappen Forsinket start/hvile på side 13 DK. 3. Du kan ændre tilberedningstiden under madlavningen, hvis påkrævet. Drej Tid/ vægtknappen for at øge eller reducere tilberedningstiden. Tiden kan øges/reduceres med 1 minut ad gangen, op til 10 minutter. Hvis drejeknappen drejes hen på nul, vil tilberedningen ophøre. 10 DK

11 Optøningsvejledning Optøningstips Kontroller optøningen flere gange, selvom du bruger de automatiske programmer, og overhold hviletiderne. Hviletider Enkeltportioner kan tilberedes næsten med det samme efter optøning. Det er normalt, at store portioner mad stadig er frosne inde i midten. Før du tilbereder maden, skal den hvile i mindst en time. Under hviletiden udjævnes temperaturen, og maden optøs vha. varmeledning. OBS: Hvis maden ikke skal tilberedes lige efter optøning, skal den sættes i køleskabet. Optøet mad må aldrig fryses ned igen uden at være tilberedt. Biplyd Der vil lyde bip under autooptøningsprogrammerne. Bippene skal minde dig om at tjekke, røre rundt, separere stykkerne eller dække små dele. Hvis dette undlades, kan det resultere i en ujævn optøning. Steg og fjerkræ Det er bedst at anbringe stege på en omvendt tallerken eller et plastikstativ, så de ikke ligger i kødsaften. Det er meget vigtigt at beskytte sarte dele og dele, der stikker frem, med små stykker folie for at forhindre, at disse dele bliver tilberedt. Det er ufarligt at anvende små stykker folie i ovnen, forudsat at de ikke berører ovnvæggene. Hakkekød, kød i tern eller fisk Eftersom denne madtype optøs hurtigt, er det nødvendigt at skille maden ad, dele blokkene op i mindre dele under optøningen og tage dem ud, når de er tøet op. Små portioner Koteletter og kyllingestykker skal skilles ad så hurtigt som muligt, så de bliver optøet jævnt. Dele med fedt og endestykker tør hurtigere op. Anbring dem på midten af glastallerkenen, eller dæk dem til. Dansk Brød Kræver en hviletid på mellem 5 og 15 minutter for at lade den inderste del af brødet tø op. Hviletiden kan forkortes, hvis stykkerne separeres og boller og brød halveres. 11 DK

12 Optøningsoversigt Fødevarer Vægt/kvantitet Optøningstid & effekt Hviletider (minimum) Baguette (3) 150 g MAX 30 sek Boller (3) 1 stk (85 g) MAX 30 til 40 sek 3 x 85 g MAX 40 sek til 1 min Brød skive (3) 60 g MAX 10 til 20 sek Wienerbrød af morgenmadstypen (3) Brioche (1) (3) 2 x 50 g MAX 30 til 40 sek eller 270W 3 min 300 g 270W 5 til 6 min 5 min 500 g 270W 6 til 8 min 5 min Smør (1) 250 g 270W 2 til 3 min 30 sek 15 min Ost - Kvark 250 g 270W 6 til 8 min 10 min Fløde 600 ml 270W 6 til 8 min 10 min Fisk, hel (2) 500 g 270W 12 til 14 min 15 min Fiskefilet, tynd (2) 500 g (4 stk) 270W 10 til 12 min 10 min Fiskefilet, tyk (2) 380 g 270W 12 til 14 min 10 min Fiskekotelet med ben (2) 260 g 270W 9 til 10 min 15 min Hamburger (1) 200 g 270W 6 til 7 min 10 min 400 g 270W 10 til 12 min 10 min Pølser af svinekød 300 g 270W 4 to 5 min 10 min Butterdej 375 g 270W 4 til 5 min 10 min Mørdej 500 g 270W 6 til 8 min 5 min Røde frugter (2) 200 g 270W 6 til 8 min 15 min 300 g 270W 10 til 12 min 15 min 500 g 270W 12 til 14 min 15 min Salami (thin) (2) 250 g (12 stk) 270W 5 til 6 min 5 min Rejer (2) 200 g 270W 7 til 9 min 10 min Desserter Kage, Schwarzwald (3) 600 g 270W 10 til 12 min 15 min Chokoladefondant (3) 1 stk 500 g 440W 3 min 10 min Kage i flere lag (3) 400 g 270W 7 til 8 min 10 min Frugttærte (3) Vafler (3) 1 stk 270W 3 til 4 min 10 min 470 g 270W 8 til 10 min 10 min 1 stk MAX 20 til 30 sek 2 stk MAX 50 sek (1) Vend eller omrør midtvejs. (2) Tildæk. (3) Fjern emballagen og anbring på en varmebestandig tallerken. 12 DK

13 Sådan anvendes knappen Forsinket start/hvile Forsinket start Ved at anvende denne knap kan du programmere tilberedning med forsinket start. F.eks. Tryk på knappen Forsinket start/ hvile Forsinket start: 1 time ldstil det forsinkede starttidspunkt ved at dreje knappen Tid/vægt (op til 9 timer). MAX effekt: 10 min. Indstil det ønskede tilberedningsprogram og den ønskede tilberedningstid. Tryk på Startknappen. Bemærk 1. Der kan foretages programmering af tilberedning i tre faser herunder tilberedning med forsinket start. F.eks. Simre 300 W: 20 min. 2. Hvis den programmerede forsinkede starttid overstiger en time, nedtælles tiden i minutter. Hvis den forsinkede starttid er mindre end en time, nedtælles tiden i sekunder. 3. Forsinket start kan ikke programmeres før automatiske programmer. Hviletid Ved at anvende knappen Forsinket start/hvile, kan du programmere hviletid, når tilberedningen er færdig eller anvende den til at programmere ovnen som en minuttimer. F.eks. Dansk Indstil det ønskede tilberedningsprogram og den ønskede tilberedningstid. 950 W: 4 min. Tryk på knappen Forsinket start/hvile. Stand Time: 5 min. Indstil det forsinkede starttidspunkt ved at dreje knappen Tid/vægt (op til 9 timer). MAX effekt: 2 min. Tryk på Startknappen. Bemærk 1. Der kan foretages programmering af tilberedning i tre faser herunder hviletid. F.eks. 2. Hvis ovndøren åbnes under hviletiden, eller mens ovnen bruges som minutur, vil der fortsat blive talt ned i displayet. 3. Denne funktion kan også anvendes som en minuttimer. Så skal du blot trykke på knappen Forsinket start/hvile, indstille tiden og trykke på Start. 4. Hviletiden kan ikke programmeres efter et autoprogram. 13 DK

14 Tilberedning i flere faser tilberedning i 2 eller 3 faser. Eksempel: Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt. Drej tilberedningstiden på tid/vægt knappen Vælg den Drej ønskede tilberedningstiden mikrobølgeeffekt. på tid/vægt knappen Eksempel: Sådan tilberedes mad ved 950 W i 2 minutter og ved 300 W i 3 minutter. Tryk på startknappen. Tilberedningsprogrammet starter, og tiden på displayet begynder at tælle nedad. Tryk på effektniveau én gang for at vælge 950 W. Indstil tilberedningstiden til 2 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på effektniveau to gange for at vælge 300 W. Indstil tilberedningstiden til 3 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på startknappen. Eksempel: Sådan tilberedes mad ved 600 W i 5 minutter og ved 100 W i 4 minutter. Tryk på effektniveau to gange for at vælge 600 W. Indstil tilberedningstiden til 4 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på effektniveau to gange for at vælge 100 W. Indstil tilberedningstiden til 5 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på startknappen. Bemærk 1. For tilberedning i fase 3 indtastes et andet tilberedningsprogram, før du trykker på start. 2. Du kan standse driften, hvis der trykkes på stop/annulleringsknappen én gang. Hvis du trykker på Start vil den programmerede handling starte igen. Hvis du trykker på stop/annulleringsknappen to gange, vil dette standse og rydde den programmerede handling. 3. Når mikrobølgeovnen ikke er i drift kan du trykke på stop/annulleringsknappen for at rydde det valgte program. 4. Auto-programmer kan ikke anvendes med tilberedning i flere faser. 14 DK

15 Sådan anvendes hukommelsesfunktionen Denne funktion lader dig forprogrammere din ovn til almindelige opvarmnings- og tilberedningsfunktioner. Du er i stand til at forprogrammere din ovn til et specifikt effektniveau og et tidspunkt, der er praktisk for dig. Du kan kun forprogrammere én hukommelsesfunktion med denne ovn. Indstilling af et hukommelsesprogram Tryk på Hukommelse. Hukommelsesindikatoren blinker på displayet. Indprogrammér det ønskede tilberedningsprogram Tryk på Hukommelse for at gemme denne funktion eller trykke på Start for at starte tilberedningen i denne sekvens. Brug af et hukommelsesprogram Tryk på Hukommelse. Hukommelsesindikatorlys og gemt hukommelsesprogram kommer til syne på displayet. Tryk på Start for at begynde tilberedningen Dansk Bemærk: 1. Der kan ikke lagres autoprogrammer i hukommelsen. 2. Hukommelsen kan kun lagre 1-trins tilberedning. Det er ikke muligt at lagre 2- eller 3-trins tilberedning. 3. Indstilling af et nyt tilberedningsprogram i hukommelsen overskriver det tidligere lagrede tilberedningsprogram. 4. Hukommelsesprogrammet slettes, hvis strømforsyningen afbrydes, eller stikket trækkes ud. 15 DK

16 Turbo-optøning Denne funktion kan bruges til at optø frossen mad efter vægt. Vælg det ønskede program 1 tryk små stykker 2 tryk stort stykke 3 tryk for brød Programmets nummer vises i displayet. De automatiske og optøningsindikatorerne lyser. Stil madens vægt ved at dreje program. Når knappen drejes langsomt, ændres vægten i trin på 10 g. Når knappen drejes hurtigt, ændres vægten i trin på 100 g. Tryk på startknappen. Husk at røre rundt eller vende maden under optøning. Program Min./max. væg Bruges til 1. SMÅ STYKKER 1 tryk 2. STORE STYKKER 2 tryk g g Små stykker kød, escalope, pølser, hakket kød, fiskefileter, steak, koteletter (hver på g). Tryk på Turbooptøning én gang. Vend/rør rundt ved bip. Store stykker kød, hele kyllinger, knogler. Tryk på Turbooptøning to gange. Hele kyllinger og knogler vil kræve tildækning under optøning. Beskyt vinger, bryst og fedt med glatte stykker aluminiumsfolie, der er fastgjort med tandstikker. Folien må ikke røre ved ovnens vægge. Kødet skal have en hviletid på 1 til 2 timer før tilberedning. Vend og tildæk ved bip. 3. BRØD 3 tryk g Små eller store brød, hvide eller fuldkorns. Anbring brødet på et stykke køkkenrulle. Tryk på Turbo-optøning tre gange og vend ved bip. Lad brødet stå i 5 minutter (hvidt, lyst brød) til 30 minutter (tungt rugbrød). Skær store brød i to i hviletiden. Vigtig! Se side DK-11 for optøningsretningslinjer. 16 DK

17 Opvarmning/tilberedning efter vægt Bruges til at opvarme eller tilberede mad efter vægt. Vægten skal indtastes i gram. Vælg ønsket kategori. Vælg den ønskede kategori. Det automatiske indikatorlys og programnummeret vises på displayet. Stil madens vægt ved at dreje program. Når knappen drejes langsomt, ændres vægten i trin på 10 g. Når knappen drejes hurtigt, ændres vægten i trin på 100 g. Tryk på startknappen. Opvarmning/tilberedning efter vægt Program Anbefalet Vægtinstruktioner 4. OPVARM SKÅL 1 tryk g Til opvarmning af afkølet suppe. Anbring suppen i en beholder af passende størrelse. Mad skal opbevares i køleskab ved ca. +5 C. Tildæk, tryk på automatisk tilberedning én gang og omrør ved bip. Omrør igen ved slutningen af programmet og lad maden stå nogle få minutter. Dansk 5. OPTØET MÅLTID 2 tryk g Sådan opvarmes en frisk tallerken mad eller en gryderet. Al mad skal være tilberedt allerede. Mad skal opbevares i køleskab ved ca. +5 C. Afdæk, tryk på automatisk tilberedning to gange og omrør ved bip. Omrør igen ved slutningen af programmet og lad maden stå nogle få minutter. Store stykker kød/fisk i en tynd sauce kan kræve længere tilberedning. Dette program er ikke egnet til stivelseholdig mad, såsom ris, pasta eller kartofler. 6. DYBFROSSET MÅLTID 3 tryk g Sådan opvarmes et frossent, tilberedt måltid eller gryderet; al mad skal være tilberedt og frossen (-18 C); tildæk. Tryk på automatisk tilberedning tre gange. Omrør ved bip og skær blokkene i stykker. Omrør igen ved slutningen af programmet og lad maden stå nogle få minutter. Tjek temperaturen og tilbered yderligere nogle minutter om nødvendigt, før maden spises. Dette program er ikke egnet til portionsanrettet, frossen mad. 17 DK

18 Opvarmning/tilberedning efter vægt Program Anbefalet Vægtinstruktioner 7. OPTØEDE GRØNTSAGER 1 tryk 8. OPTØET FISK 2 tryk 9. BAGTE KARTOFLER 3 tryk 10. RIS 4 tryk g g g g Sådan tilberedes friske grøntsager. Anbring de klargjorte grøntsager i en beholder af passende størrelse. Fordel 1 spiseskefuld vand over dem pr. 100 g grøntsager. Dæk med hullet plastikfilm eller et låg. Tryk på automatisk tilberedning én gang. Omrør ved bip. Hæld vandet fra efter tilberedning og tilsæt krydderier efter smag. Sådan tilberedes fiskefileter eller -koteletter. Anbring i en beholder af passende størrelse og tilsæt 2 skefulde (30 ml) vand. Dæk med hullet plastikfilm eller et låg. Tryk på automatisk tilberedning to gange. Sådan tilberedes bagte kartofler. Vælg kartofler af mellemstørrelse, g for bedste resultater. Vask og tør kartoflerne og prik dem med en gaffel flere gange. Anbring direkte på glasbakken i yderkanten. Tryk på automatisk tilberedning tre gange. Efter tilberedning skal de pakkes ind i aluminiumsfolie og hvile i 5 minutter. Sådan tilberedes ris som tilbehør, ikke grødris. (Thai, Basmati, Jasmin, Surinam, Arborio eller Middelhavsris). Skyl risene grundigt før tilberedning. Brug en stor skål. Tilsæt salt og 2 gange kogevand til ris. Dæk med hullet plastikfilm eller et låg. Tryk på automatisk tilberedning fire gange. Omrør ved bip. Lad stå i 5 minutter efter tilberedningen. Bemærk 1. Autovægtprogrammerne må KUN anvendes til den beskrevne mad. 2. Tilbered kun mad inden for det beskrevne vægtområde. 3. Vej altid maden frem for at sætte din lid til informationen på pakken. 4. Den meste mad har godt af en HVILETID, når den er blevet tilberedt med et auto program, da varmen således for lov til at fortsætte med at blive ledt ind mod midten. 5. For at tage højde for variationer i maden, tjekkes der, at maden er helt færdig og rygende varm inden servering. 18 DK

19 Opvarmnings- & tilberedningsoversigt Fødevarer Vægt/kvantitet Friske Frosne Drikkevarer - kaffe - mælk 1 krus 240 ml Max 1 min 30 sek 2 krus 470 ml Max 2 min 30 sek 1 kande 600 ml Max 4 min 30s til 5 min Suppe (afkølet) (1,2) Suppe (stuetemp.) (1,2) Færdigretter Croque monsieur 300 ml Max 3 til 3 min 30 sek 1000 ml Max 10 min 300 ml Max 2 min 30 sek til 3 min 1000 ml Max 7 til 7 min 30 sek 1 stykke (170 g) Max 30s til 50 sek Max 2 min til 2 min 30 sek 2 stykker (320 g ) Max 1 min 30s til 2 min Max 4 min 30 sek til 5 min Pandekage (uden fyld) (2) 1 stykke Max 30 sek Fyldt pandekage (1,2) 1 stykke (150 g) Max 1 min 30 sek Max 3 min til 3 min 30 sek 2 stykker (300 g) Max 2 min 30s til 3 min Max 5 min til 5 min 30 sek Lille pizza (3) 1 stykke (160 g) Max 1 min Max 2 min 30 sek til 3 min Amerikansk pizza 1 stykke (400 g) Max 4 til 5 min Max 6 til 7 min Lille quiche (3) 1 stykke (175 g) 600W 1 min 40 s til 2 min Max 2 min 30 sek til 3 min Stor quiche 1 stykke (400 g) 600W 3 til 4 min 600W 7 til 8 min Samosa (1) 2 stykker (150 g) Max 1 til 1 min 30 sek Max 2 til 2 min 30 sek Kødboller frikadeller (1,2) Tilberedte retter 1 stykke 100 g 600W 1 min til 1 min 30 sek 2 stykker 200 g 600W 2 til 3 min 600W 5 min Chilli con carne (1,2) 355 g MAX 3 min 30 s MAX 7 til 8 min Kylling korma med ris (1,2) 350 g MAX 7 min MAX 6 til 7 min Lasagne (kødgratin) (4) Grøntsagsgratin (4) Fiskegratin (4) g MAX 3 min MAX 10 til 12 min 600 g MAX 7 til 8 min MAX 14 til 15 min 1 kg MAX 11 min MAX 20 til 22 min g MAX 6 min MAX 10 til 12 min 1 kg MAX 12 min 400 g MAX 4 min 30 sek til 5 min 700 g MAX 8 min 600W 13 til 15 min MAX 15 til 16 min + 300W 4 min Dansk (1) Vend eller omrør midtvejs. (2) Tildæk. (3) Fjern emballagen og anbring på en varmebestandig tallerken. (4) Fjern aluminiumsbakken og anbring retten i en mikrobølgeegnet form. Gode råd Tjek altid, at maden er rygende varme efter opvarmning i mikrobølgeovnen. Hvis usikker, sættes maden i ovnen igen. Maden skal stadig HVILE, specielt hvis den ikke kan omrøres. Jo tættere maden er, jo længere skal den stå og hvile. 19 DK

20 Opvarmnings- & tilberedningsoversigt Fødevarer Vægt/kvantitet Friske Frosne Fisk i sauce (1,2) 225 g - MAX 5 til 8 mins (1, 2) Kartoffelmos Grøntsagsmos 200 g MAX 2 min MAX 4 min 30 sek 200 g MAX 2 min til 2 min 30 sek Max 5 min til 5 min 30 sek 400 g MAX 4 min MAX 8 min Spaghetti i sauce (1,2) 450 g MAX 3 min 30 sek til 4 min MAX 8 min Ris (2) Babymad (lille kasserolle ved stuetemperatur) Meat 150 g MAX 1 til 1 min 30 sek MAX 2 min 30 sek 300 g Max 2 min 30 sek til 3 min MAX 4 min 30 sek 120 g 600W 30 sek TES 200 g 600W 40 til 50 sek TEST Hamburger (rå) (2) 1 stk (150 g) - MAX 2 min til 2 min 30 sek Cocktailpølser (1,2) 120 g 300W 2 to 2 min 30 sek Stykker tilberedt kød Svin, 2 stk. (2) 130 g 600W 1 min 30 sek Lam, 2 stk. (2) 160 g 600W 1 min Oksekød, 2 stk. (2) 120 g 600W 1 til 1 min 30 sek Kyllingelår (2) 205 g MAX 2 til 3 min Kyllingepinde 10 stk (200 g) MAX 2 min 30 sek Cordon bleu 1 stk (100 g) MAX 2 min til 2 min 30 sek (1) Vend eller omrør midtvejs. (2) Tildæk. (3) Fjern emballagen og anbring på en varmebestandig tallerken. (4) Fjern aluminiumsbakken og anbring retten i en mikrobølgeegnet form. Gode råd Tjek altid, at maden er rygende varme efter opvarmning i mikrobølgeovnen. Hvis usikker, sættes maden i ovnen igen. Maden skal stadig HVILE, specielt hvis den ikke kan omrøres. Jo tættere maden er, jo længere skal den stå og hvile. 20 DK

21 Opskrifter ingredienser TIL 4 PERSONER 4 boller, daggamle (ca. 220 g) 150 ml mælk 40 g smør 3 æg 3 spsk. hakket persille salt Beholdere: 1 stor skål og 1 Pyrexform Knødler Skær eller riv bollerne ud i meget små stykker og tilsæt lidt salt. Varm mælken op med smør på MAX i 1 min. og hæld over brødet. Dæk til og lad stå i 15 min. Pisk æggene, tilsæt dem til brødblandingen med persille og rør godt rundt. Med våde hænder formes 4 boller med samme størrelse. Dyp dem hurtigt i koldt vand, tag dem ud og anbring dem på fadet. Dæk og tilbered på 600 W i 5 til 6 min. Servér straks med en kødstuvning. Bemærk: som variation kan tilsættes 50 g fint udskåret røget bacon til blandingen. Efter tilberedningen kan disse boller steges på panden i varmt smør for et mere farverigt resultat. ingredienser Kalkun- og linsekarrygryde TIL 4 PERSONER 150 g store hvide linser 1 hakket løg 25 g smør 500 g kalkunfilet, i tern 1 spsk. mel 1 spsk. karrypulver 130 ml. grøntsagsboullion saften af ½ citron 1 spsk. sukker 130 ml. fløde. Beholder: 2 store skåle Dæk linserne i koldt vand. Tildæk og tilbered på MAX i 8-10 min. for at koge dem. Fortsæt tilberedningen på 300 W i 15 til 18 min. (tjek, at linserne altid er dækket af vand). Hæld vandet fra og lad dem stå. I en separat skål anbringes løg og smør og de tilberedes på MAX i 3 min. Tilsæt kalkun, bland og tilbered på MAX i yderligere 4 til 5 min. Tilsæt karrypulver blandet med mel, grøntsagsbouillon, citronsaft, sukker, linser og fløde. Bland godt, dæk til og tilbered på MAX i 5-6 min. Smag til med krydderier før servering. Dansk ingredienser TIL 4 PERSONER 125 g grødris 500 ml mælk 1 tsk. smør 2 spsk. sukker kanelsukker efter smag. Beholder: Stor skål Risbudding Anbring ris, mælk, smør og sukker i en skål. Bring til kogepunktet ved at tilberede det på MAX i 6 til 7 min. Dæk til og tilbered på 300 W i 20 til 25 min. og rør i det flere gange undervejs. Lad det stå i 5 min. før blandingen omrøres igen og der tilsættes kanelsukker efter smag. Tips: Du kan tilsætte frugtkompot i stedet for kanelsukker. 21 DK

22 Spørgsmål og svar Spørgsmål:Hvorfor tænder ovnen ikke? Svar: Når ovnen ikke tænder check følgende: 1. Er ovnen tilsluttet lysnettet? Sluk for stikkontakten i 10 sekunder for at nulstille ovnen og tænd så igen. 2. Kontrollér om sikringen er sprunget. 3. Hvis sikringen er i orden, prøv da at tilslutte den samme stikkontakt til et andet apparat. Fungerer dette, er der noget galt med ovnen. Fungerer det ikke, er der noget galt med stikkontakten. Såfremt der er noget galt med ovnen, kontaktes forhandleren, der kan oplyse om tlf. til det nærmeste servicecenter. Spørgsmål:Når jeg tænder ovnen kommer der forstyrrelser i fjernsynet. Er det normalt? Spørgsmål: Hvorfor kommer der varm luft ud af ventilationsåbningen? Svar:Når der tilberedes mad afgiver maden varme. Denne varme bliver ført ud af ovnens ventilationsåbning ved hjælp af luftstrømningerne i ovnen. Ventilationsåbningen må derfor aldrig være tildækket, når ovnen er i brug. Der er ingen fare for mikrobølgeudslip. Spørgsmål: Ovnen standser mikrobølgetilberedning, og der står 'H97' eller H98' på displayet. Hvorfor? Svar: Denne meddelelse angiver et problem med det system, der frembringer mikrobølgerne. Kontakt venligst et autoriseret servicecenter. Svar: Der kan opstå radio- og fjernsynsforstyrrelser, når ovnen er tændt. Denne forstyrrelse svarer til den støj som f.eks. støvsugere og hårtørrer giver. Det betyder ikke, at der er noget i vejen med ovnen. Spørgsmål:Ovnen vil ikke acceptere mit program. Hvorfor? Svar: Ovnen er konstrueret til ikke at acceptere et ukorrekt program. Den vil for eksempel ikke tillade en fjerde fase. 22 DK

23 Vedligeholdelse af ovnen 1. Sluk for ovnen, når den skal rengøres. 2. Det er vigtigt, at ovnrum, tætningslister og dørkarme holdes rene. Madstænk og spildt mad, der sætter sig på ovnvægge, tætningslister og dørkarme, tørres af med en fugtig klud. En mild sulfoopløsning kan anvendes, hvis de er meget snavsede. Stærke rengøringsmidler eller skuremidler frarådes. BRUG IKKE DE KOMMERCIELLE OVNRENSEMIDLER. 3. Ovnens yderside rengøres med en fugtig klud. For at undgå skader på ovnens vitale dele må der ikke sive vand ind i ventilationsåbningerne. 4. Hvis betjeningspanelet er snavset, rengøres det med en blød, tør klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller skuremidler på betjeningspanelet. Ved rengøring af betjenings-panelet skal ovndøren være åben, så ovnen ikke kan starte ved et uheld. Efter rengøring skal du berøre STOP/ANNULLERINGSKNAP for at fjerne tegnene i displayet. 7. Rulleringen og ovnens bund rengøres regelmæssigt for at undgå støj. Rengør med varmt vand med sulfo hvorefter der eftertørres med en tør klud eller et stykke køkkenrulle. Check efter at rullering og glastallerken ligger rigtig på plads efter rengøring. 8. Brug ikke damprenser til rengøring. 9. Denne ovn må kun serviceres af kvalificerede teknikere. Ved vedligeholdelse og reparation af ovnen kontaktes den nærmeste forhandler. 10. Hvis du undlader at renholde ovnen, er der risiko for, at overfladerne ødelægges, og apparatets levetid dermed reduceres, og der opstår farlige situationer. 11. Sørg altid for, at lufthullerne ikke er blokerede. Kontroller, at støv eller andet materiale ikke blokerer lufthullerne øverst, nederst eller bag på ovnen. Hvis lufthullerne blokeres, kan det medføre overophedning, som kan påvirke betjeningen af ovnen og der opstår farlige situationer. Dansk 5. Dugdannelser på ovnens yderside tørres af med en blød klud. Dette kan ske, når mikrobølgeovnen bruges ved høj luftfugtighed og betyder ikke, at ovnen har en fejl. 6. Det kan være nødvendigt at tage glastallerkenen ud til rengøring. Glastallerkenen rengøres med varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen. 23 DK

24 Tekniske specifikationer Strømkilde: Strømforbrug: Udgangseffekt: 230 V, 50 Hz Mikrobølger; 1150 W Mikrobølger; 950W (IEC-60705) Ydre mål: 488 (W) x 395 (D) x 279 (H) mm Ovnrummets mål: 315 (W) x 353 (D) x 206 (H) mm Vægt: Støjniveau: 9,5 kg 57dB De angivne mål og vægt er omtrentlige. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Dette produkt opfylder den europæiske standard EN for EMC forstyrelser (EMC = Elektromagnetisk Compatibilitet). I henhold til denne standard er dette produkt et apparat i gruppe 2, klasse B og opfylder kravene for dette. Gruppe 2 betyder, at radio-frekevent energi danes i form af elektromagnestiske bølger, med henblik på opvarmning af føde. Klasse B betyder, at dette produkt, må anvendes i almindelige husholdninger. Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger) Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt. Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted. I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området. Professionelle brugere i EU Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger. Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU Dette symbol er kun gyldigt i EU. Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet. I henhold til direktiv 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Test Center Panasonic Service Europe, en afdeling af Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamborg, Tyskland Fremstillet af Panasonic Home Appliances Microwave Oven (Shanghai) Co., Ltd, 898 Longdong Road, Pudong, Shanghai, , Kina. 24 DK

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Før du bruger ovnen, skal du læse disse Instruktioner omhyggeligt og opbevar for fremtidig reference. Dette apparat kan bruges

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

R-242/ R-342 800 W/ 900 W

R-242/ R-342 800 W/ 900 W Vigtigt R-242/ R-342 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen. VIGTIGT: Der kan

Læs mere

Den første skemad Dansk

Den første skemad Dansk Den første skemad Dansk Egedal Kommune Tilberedning af den første skemad Ved tilberedning af kogt frugt og grønt til barnet er det godt: At vælge friske råvarer At skære renset frugt i mindre stykker At

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9 viden vækst balance Æg Verden rundt 1/9 Fakta Æg, egg, ovo, ei, oeuf, ouvo... Overalt i verden er æg en vigtig del af maden. Høns er husdyr, der holdes hvor som helst overalt i verden hos bonden i landsbyen,

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 41-48 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ FITNESS MED GRANATÆBLE Ingredienser 1 granatæble 1 glas cultura med hindbærsmag 2 spsk FITNESS Adskil frøene fra granatæblet og put en håndfuld i et glas. Overhæld

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

VIdEn VÆKST BalancE. BaSiSark MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. BaSISarK 1/9

VIdEn VÆKST BalancE. BaSiSark MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. BaSISarK 1/9 VIdEn VÆKST BalancE BaSiSark MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD BaSISarK 1/9 Indhold Hakkebøf 2 Bøf 3 Svinekotelet 4 Skinkeschnitzel 5 Skinkemignon 6 Frikadeller 7 HUSK de 8 stegeråd 8 2/9 Hakkebøf 1

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger................................ 4 Om mikrobølger..................................... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen....... 10 Egnede materialer

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere