Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6"

Transkript

1 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger 10 Optøningsvejledning 11 Optøningsoversigt 12 Sådan anvendes knappen Forsinket start/hvile 13 Tilberedning i flere faser 14 Sådan anvendes hukommelsesfunktionen 15 Turbo-optøning 16 Opvarmning/tilberedning efter vægt Opvarmnings- & tilberedningsoversigt Dansk Opskrifter 21 Spørgsmål og svar 22 Vedligeholdelse af ovnen 23 Tekniske specifikationer 24 Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK

2 Installation Undersøg mikrobølgeovnen Pak ovnen ud, fjern alle indpakningsmaterialer og undersøg for skader som f.eks. buler, skadede dørlåse eller revner i døren. I tilfælde af skader kontaktes forhandleren straks. Installer ikke en skadet mikrobølgeovn. Jordtilslutning VIGTIGT OVNEN SKAL VÆRE FORSVARLIGT TILSLUTTET AF HENSYN TIL DEN PERSONLIGE SIKKERHED. Opstilling af ovnen Denne ovn er udelukkende beregnet til fritstående brug. Den er ikke beregnet til brug som indbygningsovn eller inden i et skab. Ved brug på køkkenbord: 1. Anbring ovnen på en plan stabil flade mindst 85 cm over gulvet. 2. Når ovnen er installeret, skal stikkontakten være lettilgængelig, så man nemt kan afbryde ovnen ved at trække stikket ud eller slukke for kontakten. 3. For at ovnen kan fungere skal der sørges for tilstrækkelig luftcirkulation til ovnen. 4. Sørg for et mellemrum på 15 cm over ovnen, 10 cm på bagsiden, 5 cm på den ene side, og den anden side skal være mere end 40 cm åben. 5cm Bordplade 15cm 10cm Åben Såfremt ovnen ikke er jordforbundet eller tilsluttet et HFI-relæ, er det ejerens personlige ansvar at få dette ordnet. Netspænding Den anvendte netspænding skal være den, der er specificeret for denne ovn. En højere spænding end den specificerede kan forårsage brand eller andre skader. 5. Ovnen må ikke placeres op ad et eleller gaskomfur. 6. Fødderne må ikke fjernes. 7. Ovnen er kun beregnet til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes udendørs. 8. Undgå at bruge mikrobølgeovnen ved høj luftfugtighed. 9. Elkablet må ikke røre ovnens yderside. Hold kablet fri af varme overflader. Lad ikke kablet hænge over en bordkant eller hen over en bordplade. Kablet, stikket eller ovnen må ikke ligge i vand. 10. Luftkanalerne på siden og bagsiden af ovnen må ikke blokeres. Hvis disse åbninger blokeres under brugen, er der risiko for, at ovnen overophedes. Hvis dette sker, er ovnen beskyttet af en varmesikkerhedsanordning og kan først benyttes igen, efter at den er kølet af. 11. Dette apparat er ikke beregnet til at blive styret af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem 2 DK

3 Vigtige sikkerhedsvejledninger ADVARSEL Vigtige sikkerhedsvejledninger 1. Dørens dørtætningslister og deres anlægsflader skal rengøres med en fugtig klud. Efterse ovnen for skader på dørtætningslister og dørkarme. Hvis de er beskadiget, må ovnen ikke betjenes, før den er repareret af en kvalificeret tekniker. 2. Prøv ikke selv at pille eller foretage justeringer og reparationer på dør, betjeningspanel, kabinet, sikkerhedslås eller nogen anden del på ovnen. Tag ikke yderbeklædningspanelet af ovnen. Det beskytter mod mikrobølgerne. Reparationer må kun udføres af en kvalificeret tekniker. 3. Betjen ikke ovnen, hvis ELKABLET ELLER STIKKET er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget eller tabt. Det er farligt for alle andre end en kvalificeret tekniker at udføre reparationer. 5. Børn bør kun bruge ovnen, når de er blevet omhyggeligt instrueret, så de er i stand til at bruge ovnen sikkert og forstår risikoen ved forkert brug. 6. Væsker eller anden mad må ikke opvarmes i flasker eller konservesglas med låg da de kan eksplodere. 7. Undgå at trykke på lågen til mikrobølgeovnen, når den står åben. Ellers risikerer du, at ovnen vipper forover. 8. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med mentale handicaps eller reducerede sensoriske evner eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller modtaget instruktioner vedrørende brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Dansk 4. Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person, så der ikke opstår farlige situationer. 3 DK

4 Vigtige sikkerhedsvejledninger Sådan bruges ovnen 1. Brug ikke ovnen til andet end at tilberede mad. Denne ovn er beregnet til tilberedning af mad. Den må derfor ikke bruges til opvarmning af kemikalier eller andre non-foodprodukter. Ovnlys Når ovnlysets pære skal udskiftes, skal det gøres af en kvalificeret tekniker. Tilbehør Ovnen leveres med en række tilbehør. Følg altid anvisningerne til brug af tilbehøret. 2. Kontroller før brug, at skåle, fade og andet er egnet til brug i mikrobølgeovn. 3. Brug ikke ovnen til tørring af aviser, tøj eller andre materialer. Der kan gå ild i dem. 4. Når ovnen ikke anvendes, må der ikke opbevares genstande i ovnen, hvis den utilsigtet skulle blive tændt. 5. Ovnen må ikke køres på MIKROBØLGER, UDEN AT DER ER MAD I OVNEN. En sådan betjening kan skade ovnen. 6. Ved røg eller ild i ovnen skal du trykke på Stop/annulleringsknappen og holde ovndøren lukket for at kvæle eventuelle flammer. Træk stikket ud af stikkontakten eller afbryd strømmen ved stikkontakten eller sikringen. Glastallerken 1. Glastallerken og rullering skal altid være på plads, når ovnen er i brug. 2. Brug aldrig andre typer glastallerken end den, der er specielt beregnet til denne ovn. 3. Hvis glastallerkenen er varm, skal den afkøle, før den rengøres eller lægges i vand. 4. Glastallerkenen kan rotere i begge retninger. 5. Hvis maden eller kogekarret på glastallerkenen rører ovnvæggen og hindrer tallerkenen i at rotere, vil tallerkenen automatisk rotere i modsat retning. Dette er normalt. 6. Undlad at tilberede fødevarer direkte på glasbakken undtagen ved brug af Autovægtprogrammet til bagte kartofler. 4 DK

5 Vigtige sikkerhedsvejledninger Rullering 1. Rulleringen og ovnens bund skal rengøres med jævne mellemrum for at undgå støj og aflejring af madrester. 2. Rulleringen skal altid anvendes til tilberedelse af mad i forbindelse med glastallerkenen. Små portioner mad Små portioner mad eller mad med kun lidt væde og fugt i sig kan brænde, tørre ud eller bryde i brand, hvis de tilberedes for længe. Hvis materialer i ovnen skulle antænde, holdes ovndøren lukket, ovnen slukkes, og stikket tages ud af kontakten. Tilberedningstid Tilberedelsestiden afhænger af tilstand, temperatur, mængden af mad og på typen af kogegrej. Begynd med den korteste tilberedelsestid for at undgå at varme for meget. Hvis maden ikke er tilstrækkeligt gennemvarm, kan den altid varmes lidt mere. OBS Hvis den anbefalede tilberedelsestid overskrides, ødelægges maden, og i ekstreme tilfælde kan den bryde i brand og evt. ødelægge ovnens indre. Æg Æg i skal eller hele hårdkogte æg må ikke koges eller opvarmes med MIKROBØLGER. Der dannes overtryk i æggene, og de eksploderer, under tilberedning men også bagefter. Prik overfladen Mad med ikke-porøst skind, f.eks. tomater, æggeblommer og pølser, skal have prikket hul, før de tilberedes med MIKROBØLGER for at forhindre sprængning. Stegetermometer Anvend ikke et stegetermometer til at kontrollere, hvor gennemstegt en steg eller et fjerkræ er, før kødet er taget ud af ovnen. Anvend ikke et almindeligt stegetermometer i metal i ovnen, da det kan danne gnister. Dansk 5 DK

6 Vigtige sikkerhedsvejledninger Væsker Ved opvarmning af væsker, f.eks. supper, saucer og varme drikke, i mikrobølgeovnen kan væsken overhedes op over kogepunktet, uden at der dannes bobler. Det kan resultere i, at den varme væske pludseligt stødkoger. Køkkengrej/folie Opvarm ikke uåbnede dåser eller flasker. De kan eksplodere. Metalbeholdere eller tallerkener og skåle med metalkanter må ikke anvendes med mikrobølger. De kan danne gnister. For at forebygge denne risiko skal følgende forholdsregler tages: a Undgå beholdere med lodrette sider og smalle åbninger. b Undgå overopvarmning. c Rør i væsken, før beholderen sættes i ovnen. Rør igen efter halvdelen af kogetiden. d Efter opvarmningen skal væsken stå i ovnen et øjeblik. Rør igen, før beholderen forsigtigt tages ud. Papir/plast Ved opvarmning af mad i plast- eller papirbeholdere skal der holdes øje med ovnen, da denne type beholdere nemt antændes. Aluminiumsfolie, kødnåle eller andre metaldele skal placeres, så afstanden til ovnvæggene er mindst 2 cm for at hindre gnistdannelse. Sutteflasker/glas med babymad Flaskesutter og låg skal tages af sutteflasken, før den stilles i ovnen. Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes efter opvarming. Kontroller temperaturen på indersiden af håndleddet før servering for at undgå skoldning og forbrænding. Anvend ikke genbrugspapirprodukter (f.eks. køkkenrulle), medmindre papirproduktet er mærket som sikkert til brug i mikrobølgeovn. Genbrugspapir kan indeholde urenheder, der kan danne gnister og/ eller antænde. Fjern metalvridebånd og metalclips fra stegeposer, før de sættes i ovnen. 6 DK

7 Oversigtsdiagram 1. Knap til åbning af dør Tryk på knappen for at åbne døren. Når du åbner døren, mens ovnen er i gang, standser den midlertidigt uden dog at slette tidligere foretagne indstillinger. Genoptager tilberedning, så snart døren lukkes, og der trykkes på startknappen. 2. Ovnvindue 3. Sikkerhedslåsesystem 4. Ventilationsåbning 5. Mikroovnens mikrobølgeleder (Må ikke fjernes) 6. Udvendig ventilationsåbninger 7. Betjeningspanel 8. Strømledning 9. Stik 10. Typemærkat 11. Glastallerken 12. Rullering 13. Anbring den vedlagte menuetiket til autoprogrammer her Dansk OBS. Denne illustration er kun vejledende. 7 DK

8 3 6 Ovnens betjeningspanel NN-SD271S Displayvindue 2 Mikrobølgeeffekt vælger 3 Automatiske optøningsprogrammer 4 Automatiske opvarmningsprogrammer 5 Automatiske tilberedningsprogrammer 6 Tid/vægt-drejeknap 7 Hukommelse 8 Forsinket start/hvile 9 Ur-knap 10 Stop/annulleringsknap: Før tilberedning: ét tryk på knappen sletter de angivne instruktioner. Under tilberedning: ét tryk standser tilberedningsprogrammet midlertidigt. Et tryk mere annullerer alle instruktioner, og klokkeslættet vises på displayet. 11 Startknap 12 Knap til åbning af dør BEMÆRK Hvis man programmerer en funktion, og der ikke trykkes på startknappen, annullerer ovnen automatisk den programmerede funktion efter 6 minutter. Displayet vender derefter tilbage til urfunktionen. 11 Denne ovn har en energibesparende funktion. Vær venligst opmærksom på følgende: 1. Når ovnen er i standby modus dæmpes displayets lys. 2. Ovnen går i standby modus, når den forsynes med strøm første gang, og umiddelbart efter den sidste opgave er udført. Biplyd Når der trykkes på knapperne, lyder der en biplyd. Hvis der ikke lyder en biplyd, når der trykkes på en knap, har ovnen ikke accepteret instruktionen eller kan ikke acceptere den. Når ovnen er færdig med madlavningen, høres der fem bip. 8 DK

9 Indstilling af uret Første gang, ovnen tilsluttes, vises 88:88 på displayet. Tryk en gang på urknappen. To prikker blinker Indstil tiden ved at dreje på tid/ vægt knappen. Tiden kommer frem i displayet og 2 prikker blinker. Tryk på urknappen. Prikkerne stopper med at blinke og uret er i gang. OBS 1. Gentag trin 1 til 3 for at nulstille klokkeslættet. 2. Uret beholder klokkeslættet, så længe ovnen er tilsluttet strømmen. 3. Dette er et 24-timers ur, dvs. kl. to om eftermiddagen = 14:00, ikke 2:00. Børnesikring Når ovnen er børnesikret kan den ikke bruges, men døren kan åbnes. Børnesikring kan tilsluttes når displayet viser 2 prikker eller klokken. Dansk Indstilling Annullering Tryk på startknappen tre gange. Den aktuelle tid forsvinder fra displayet. Et kommer frem i displayet. Tryk på stop/annullering tre gange. Den aktuelle tid kommer frem i displayet igen. OBS 1. For at aktivere børnesikringen skal startknappen trykkes ind 3 gange inden for 10 sekunder. 9 DK

10 Tilberedning og optøning med mikrobølger Glastallerken skal altid være i, når ovnen bruges. 1 tryk 950 Watt Høj 2 tryk 600 Watt Medium 1 tryk 2 tryk 440 Watt 300 Watt Lav Simre 1 tryk 270 Watt Optøning 2 tryk 100 Watt Varm Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt. Drej tilberedningstiden på tid/vægt knappen (950 Watt: op til 30 min; Andre effekter op til 90 min). Tryk på startknappen. Tilberedningsprogrammet starter, og tiden på displayet begynder at tælle nedad. FORSIGTIG! Ovnen kører automatisk på højeste effekt, hvis der indstilles en tilberedningstid, uden at der er valgt effekt. Bemærkninger 1. Se side 14 DK for tilberedning i flere faser. 2. Hviletiden kan programmeres efter indstilling af effektniveau og tid. Se Sådan anvendes knappen Forsinket start/hvile på side 13 DK. 3. Du kan ændre tilberedningstiden under madlavningen, hvis påkrævet. Drej Tid/ vægtknappen for at øge eller reducere tilberedningstiden. Tiden kan øges/reduceres med 1 minut ad gangen, op til 10 minutter. Hvis drejeknappen drejes hen på nul, vil tilberedningen ophøre. 10 DK

11 Optøningsvejledning Optøningstips Kontroller optøningen flere gange, selvom du bruger de automatiske programmer, og overhold hviletiderne. Hviletider Enkeltportioner kan tilberedes næsten med det samme efter optøning. Det er normalt, at store portioner mad stadig er frosne inde i midten. Før du tilbereder maden, skal den hvile i mindst en time. Under hviletiden udjævnes temperaturen, og maden optøs vha. varmeledning. OBS: Hvis maden ikke skal tilberedes lige efter optøning, skal den sættes i køleskabet. Optøet mad må aldrig fryses ned igen uden at være tilberedt. Biplyd Der vil lyde bip under autooptøningsprogrammerne. Bippene skal minde dig om at tjekke, røre rundt, separere stykkerne eller dække små dele. Hvis dette undlades, kan det resultere i en ujævn optøning. Steg og fjerkræ Det er bedst at anbringe stege på en omvendt tallerken eller et plastikstativ, så de ikke ligger i kødsaften. Det er meget vigtigt at beskytte sarte dele og dele, der stikker frem, med små stykker folie for at forhindre, at disse dele bliver tilberedt. Det er ufarligt at anvende små stykker folie i ovnen, forudsat at de ikke berører ovnvæggene. Hakkekød, kød i tern eller fisk Eftersom denne madtype optøs hurtigt, er det nødvendigt at skille maden ad, dele blokkene op i mindre dele under optøningen og tage dem ud, når de er tøet op. Små portioner Koteletter og kyllingestykker skal skilles ad så hurtigt som muligt, så de bliver optøet jævnt. Dele med fedt og endestykker tør hurtigere op. Anbring dem på midten af glastallerkenen, eller dæk dem til. Dansk Brød Kræver en hviletid på mellem 5 og 15 minutter for at lade den inderste del af brødet tø op. Hviletiden kan forkortes, hvis stykkerne separeres og boller og brød halveres. 11 DK

12 Optøningsoversigt Fødevarer Vægt/kvantitet Optøningstid & effekt Hviletider (minimum) Baguette (3) 150 g MAX 30 sek Boller (3) 1 stk (85 g) MAX 30 til 40 sek 3 x 85 g MAX 40 sek til 1 min Brød skive (3) 60 g MAX 10 til 20 sek Wienerbrød af morgenmadstypen (3) Brioche (1) (3) 2 x 50 g MAX 30 til 40 sek eller 270W 3 min 300 g 270W 5 til 6 min 5 min 500 g 270W 6 til 8 min 5 min Smør (1) 250 g 270W 2 til 3 min 30 sek 15 min Ost - Kvark 250 g 270W 6 til 8 min 10 min Fløde 600 ml 270W 6 til 8 min 10 min Fisk, hel (2) 500 g 270W 12 til 14 min 15 min Fiskefilet, tynd (2) 500 g (4 stk) 270W 10 til 12 min 10 min Fiskefilet, tyk (2) 380 g 270W 12 til 14 min 10 min Fiskekotelet med ben (2) 260 g 270W 9 til 10 min 15 min Hamburger (1) 200 g 270W 6 til 7 min 10 min 400 g 270W 10 til 12 min 10 min Pølser af svinekød 300 g 270W 4 to 5 min 10 min Butterdej 375 g 270W 4 til 5 min 10 min Mørdej 500 g 270W 6 til 8 min 5 min Røde frugter (2) 200 g 270W 6 til 8 min 15 min 300 g 270W 10 til 12 min 15 min 500 g 270W 12 til 14 min 15 min Salami (thin) (2) 250 g (12 stk) 270W 5 til 6 min 5 min Rejer (2) 200 g 270W 7 til 9 min 10 min Desserter Kage, Schwarzwald (3) 600 g 270W 10 til 12 min 15 min Chokoladefondant (3) 1 stk 500 g 440W 3 min 10 min Kage i flere lag (3) 400 g 270W 7 til 8 min 10 min Frugttærte (3) Vafler (3) 1 stk 270W 3 til 4 min 10 min 470 g 270W 8 til 10 min 10 min 1 stk MAX 20 til 30 sek 2 stk MAX 50 sek (1) Vend eller omrør midtvejs. (2) Tildæk. (3) Fjern emballagen og anbring på en varmebestandig tallerken. 12 DK

13 Sådan anvendes knappen Forsinket start/hvile Forsinket start Ved at anvende denne knap kan du programmere tilberedning med forsinket start. F.eks. Tryk på knappen Forsinket start/ hvile Forsinket start: 1 time ldstil det forsinkede starttidspunkt ved at dreje knappen Tid/vægt (op til 9 timer). MAX effekt: 10 min. Indstil det ønskede tilberedningsprogram og den ønskede tilberedningstid. Tryk på Startknappen. Bemærk 1. Der kan foretages programmering af tilberedning i tre faser herunder tilberedning med forsinket start. F.eks. Simre 300 W: 20 min. 2. Hvis den programmerede forsinkede starttid overstiger en time, nedtælles tiden i minutter. Hvis den forsinkede starttid er mindre end en time, nedtælles tiden i sekunder. 3. Forsinket start kan ikke programmeres før automatiske programmer. Hviletid Ved at anvende knappen Forsinket start/hvile, kan du programmere hviletid, når tilberedningen er færdig eller anvende den til at programmere ovnen som en minuttimer. F.eks. Dansk Indstil det ønskede tilberedningsprogram og den ønskede tilberedningstid. 950 W: 4 min. Tryk på knappen Forsinket start/hvile. Stand Time: 5 min. Indstil det forsinkede starttidspunkt ved at dreje knappen Tid/vægt (op til 9 timer). MAX effekt: 2 min. Tryk på Startknappen. Bemærk 1. Der kan foretages programmering af tilberedning i tre faser herunder hviletid. F.eks. 2. Hvis ovndøren åbnes under hviletiden, eller mens ovnen bruges som minutur, vil der fortsat blive talt ned i displayet. 3. Denne funktion kan også anvendes som en minuttimer. Så skal du blot trykke på knappen Forsinket start/hvile, indstille tiden og trykke på Start. 4. Hviletiden kan ikke programmeres efter et autoprogram. 13 DK

14 Tilberedning i flere faser tilberedning i 2 eller 3 faser. Eksempel: Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt. Drej tilberedningstiden på tid/vægt knappen Vælg den Drej ønskede tilberedningstiden mikrobølgeeffekt. på tid/vægt knappen Eksempel: Sådan tilberedes mad ved 950 W i 2 minutter og ved 300 W i 3 minutter. Tryk på startknappen. Tilberedningsprogrammet starter, og tiden på displayet begynder at tælle nedad. Tryk på effektniveau én gang for at vælge 950 W. Indstil tilberedningstiden til 2 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på effektniveau to gange for at vælge 300 W. Indstil tilberedningstiden til 3 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på startknappen. Eksempel: Sådan tilberedes mad ved 600 W i 5 minutter og ved 100 W i 4 minutter. Tryk på effektniveau to gange for at vælge 600 W. Indstil tilberedningstiden til 4 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på effektniveau to gange for at vælge 100 W. Indstil tilberedningstiden til 5 minutter vha. Tid/vægtknappen. Tryk på startknappen. Bemærk 1. For tilberedning i fase 3 indtastes et andet tilberedningsprogram, før du trykker på start. 2. Du kan standse driften, hvis der trykkes på stop/annulleringsknappen én gang. Hvis du trykker på Start vil den programmerede handling starte igen. Hvis du trykker på stop/annulleringsknappen to gange, vil dette standse og rydde den programmerede handling. 3. Når mikrobølgeovnen ikke er i drift kan du trykke på stop/annulleringsknappen for at rydde det valgte program. 4. Auto-programmer kan ikke anvendes med tilberedning i flere faser. 14 DK

15 Sådan anvendes hukommelsesfunktionen Denne funktion lader dig forprogrammere din ovn til almindelige opvarmnings- og tilberedningsfunktioner. Du er i stand til at forprogrammere din ovn til et specifikt effektniveau og et tidspunkt, der er praktisk for dig. Du kan kun forprogrammere én hukommelsesfunktion med denne ovn. Indstilling af et hukommelsesprogram Tryk på Hukommelse. Hukommelsesindikatoren blinker på displayet. Indprogrammér det ønskede tilberedningsprogram Tryk på Hukommelse for at gemme denne funktion eller trykke på Start for at starte tilberedningen i denne sekvens. Brug af et hukommelsesprogram Tryk på Hukommelse. Hukommelsesindikatorlys og gemt hukommelsesprogram kommer til syne på displayet. Tryk på Start for at begynde tilberedningen Dansk Bemærk: 1. Der kan ikke lagres autoprogrammer i hukommelsen. 2. Hukommelsen kan kun lagre 1-trins tilberedning. Det er ikke muligt at lagre 2- eller 3-trins tilberedning. 3. Indstilling af et nyt tilberedningsprogram i hukommelsen overskriver det tidligere lagrede tilberedningsprogram. 4. Hukommelsesprogrammet slettes, hvis strømforsyningen afbrydes, eller stikket trækkes ud. 15 DK

16 Turbo-optøning Denne funktion kan bruges til at optø frossen mad efter vægt. Vælg det ønskede program 1 tryk små stykker 2 tryk stort stykke 3 tryk for brød Programmets nummer vises i displayet. De automatiske og optøningsindikatorerne lyser. Stil madens vægt ved at dreje program. Når knappen drejes langsomt, ændres vægten i trin på 10 g. Når knappen drejes hurtigt, ændres vægten i trin på 100 g. Tryk på startknappen. Husk at røre rundt eller vende maden under optøning. Program Min./max. væg Bruges til 1. SMÅ STYKKER 1 tryk 2. STORE STYKKER 2 tryk g g Små stykker kød, escalope, pølser, hakket kød, fiskefileter, steak, koteletter (hver på g). Tryk på Turbooptøning én gang. Vend/rør rundt ved bip. Store stykker kød, hele kyllinger, knogler. Tryk på Turbooptøning to gange. Hele kyllinger og knogler vil kræve tildækning under optøning. Beskyt vinger, bryst og fedt med glatte stykker aluminiumsfolie, der er fastgjort med tandstikker. Folien må ikke røre ved ovnens vægge. Kødet skal have en hviletid på 1 til 2 timer før tilberedning. Vend og tildæk ved bip. 3. BRØD 3 tryk g Små eller store brød, hvide eller fuldkorns. Anbring brødet på et stykke køkkenrulle. Tryk på Turbo-optøning tre gange og vend ved bip. Lad brødet stå i 5 minutter (hvidt, lyst brød) til 30 minutter (tungt rugbrød). Skær store brød i to i hviletiden. Vigtig! Se side DK-11 for optøningsretningslinjer. 16 DK

17 Opvarmning/tilberedning efter vægt Bruges til at opvarme eller tilberede mad efter vægt. Vægten skal indtastes i gram. Vælg ønsket kategori. Vælg den ønskede kategori. Det automatiske indikatorlys og programnummeret vises på displayet. Stil madens vægt ved at dreje program. Når knappen drejes langsomt, ændres vægten i trin på 10 g. Når knappen drejes hurtigt, ændres vægten i trin på 100 g. Tryk på startknappen. Opvarmning/tilberedning efter vægt Program Anbefalet Vægtinstruktioner 4. OPVARM SKÅL 1 tryk g Til opvarmning af afkølet suppe. Anbring suppen i en beholder af passende størrelse. Mad skal opbevares i køleskab ved ca. +5 C. Tildæk, tryk på automatisk tilberedning én gang og omrør ved bip. Omrør igen ved slutningen af programmet og lad maden stå nogle få minutter. Dansk 5. OPTØET MÅLTID 2 tryk g Sådan opvarmes en frisk tallerken mad eller en gryderet. Al mad skal være tilberedt allerede. Mad skal opbevares i køleskab ved ca. +5 C. Afdæk, tryk på automatisk tilberedning to gange og omrør ved bip. Omrør igen ved slutningen af programmet og lad maden stå nogle få minutter. Store stykker kød/fisk i en tynd sauce kan kræve længere tilberedning. Dette program er ikke egnet til stivelseholdig mad, såsom ris, pasta eller kartofler. 6. DYBFROSSET MÅLTID 3 tryk g Sådan opvarmes et frossent, tilberedt måltid eller gryderet; al mad skal være tilberedt og frossen (-18 C); tildæk. Tryk på automatisk tilberedning tre gange. Omrør ved bip og skær blokkene i stykker. Omrør igen ved slutningen af programmet og lad maden stå nogle få minutter. Tjek temperaturen og tilbered yderligere nogle minutter om nødvendigt, før maden spises. Dette program er ikke egnet til portionsanrettet, frossen mad. 17 DK

18 Opvarmning/tilberedning efter vægt Program Anbefalet Vægtinstruktioner 7. OPTØEDE GRØNTSAGER 1 tryk 8. OPTØET FISK 2 tryk 9. BAGTE KARTOFLER 3 tryk 10. RIS 4 tryk g g g g Sådan tilberedes friske grøntsager. Anbring de klargjorte grøntsager i en beholder af passende størrelse. Fordel 1 spiseskefuld vand over dem pr. 100 g grøntsager. Dæk med hullet plastikfilm eller et låg. Tryk på automatisk tilberedning én gang. Omrør ved bip. Hæld vandet fra efter tilberedning og tilsæt krydderier efter smag. Sådan tilberedes fiskefileter eller -koteletter. Anbring i en beholder af passende størrelse og tilsæt 2 skefulde (30 ml) vand. Dæk med hullet plastikfilm eller et låg. Tryk på automatisk tilberedning to gange. Sådan tilberedes bagte kartofler. Vælg kartofler af mellemstørrelse, g for bedste resultater. Vask og tør kartoflerne og prik dem med en gaffel flere gange. Anbring direkte på glasbakken i yderkanten. Tryk på automatisk tilberedning tre gange. Efter tilberedning skal de pakkes ind i aluminiumsfolie og hvile i 5 minutter. Sådan tilberedes ris som tilbehør, ikke grødris. (Thai, Basmati, Jasmin, Surinam, Arborio eller Middelhavsris). Skyl risene grundigt før tilberedning. Brug en stor skål. Tilsæt salt og 2 gange kogevand til ris. Dæk med hullet plastikfilm eller et låg. Tryk på automatisk tilberedning fire gange. Omrør ved bip. Lad stå i 5 minutter efter tilberedningen. Bemærk 1. Autovægtprogrammerne må KUN anvendes til den beskrevne mad. 2. Tilbered kun mad inden for det beskrevne vægtområde. 3. Vej altid maden frem for at sætte din lid til informationen på pakken. 4. Den meste mad har godt af en HVILETID, når den er blevet tilberedt med et auto program, da varmen således for lov til at fortsætte med at blive ledt ind mod midten. 5. For at tage højde for variationer i maden, tjekkes der, at maden er helt færdig og rygende varm inden servering. 18 DK

19 Opvarmnings- & tilberedningsoversigt Fødevarer Vægt/kvantitet Friske Frosne Drikkevarer - kaffe - mælk 1 krus 240 ml Max 1 min 30 sek 2 krus 470 ml Max 2 min 30 sek 1 kande 600 ml Max 4 min 30s til 5 min Suppe (afkølet) (1,2) Suppe (stuetemp.) (1,2) Færdigretter Croque monsieur 300 ml Max 3 til 3 min 30 sek 1000 ml Max 10 min 300 ml Max 2 min 30 sek til 3 min 1000 ml Max 7 til 7 min 30 sek 1 stykke (170 g) Max 30s til 50 sek Max 2 min til 2 min 30 sek 2 stykker (320 g ) Max 1 min 30s til 2 min Max 4 min 30 sek til 5 min Pandekage (uden fyld) (2) 1 stykke Max 30 sek Fyldt pandekage (1,2) 1 stykke (150 g) Max 1 min 30 sek Max 3 min til 3 min 30 sek 2 stykker (300 g) Max 2 min 30s til 3 min Max 5 min til 5 min 30 sek Lille pizza (3) 1 stykke (160 g) Max 1 min Max 2 min 30 sek til 3 min Amerikansk pizza 1 stykke (400 g) Max 4 til 5 min Max 6 til 7 min Lille quiche (3) 1 stykke (175 g) 600W 1 min 40 s til 2 min Max 2 min 30 sek til 3 min Stor quiche 1 stykke (400 g) 600W 3 til 4 min 600W 7 til 8 min Samosa (1) 2 stykker (150 g) Max 1 til 1 min 30 sek Max 2 til 2 min 30 sek Kødboller frikadeller (1,2) Tilberedte retter 1 stykke 100 g 600W 1 min til 1 min 30 sek 2 stykker 200 g 600W 2 til 3 min 600W 5 min Chilli con carne (1,2) 355 g MAX 3 min 30 s MAX 7 til 8 min Kylling korma med ris (1,2) 350 g MAX 7 min MAX 6 til 7 min Lasagne (kødgratin) (4) Grøntsagsgratin (4) Fiskegratin (4) g MAX 3 min MAX 10 til 12 min 600 g MAX 7 til 8 min MAX 14 til 15 min 1 kg MAX 11 min MAX 20 til 22 min g MAX 6 min MAX 10 til 12 min 1 kg MAX 12 min 400 g MAX 4 min 30 sek til 5 min 700 g MAX 8 min 600W 13 til 15 min MAX 15 til 16 min + 300W 4 min Dansk (1) Vend eller omrør midtvejs. (2) Tildæk. (3) Fjern emballagen og anbring på en varmebestandig tallerken. (4) Fjern aluminiumsbakken og anbring retten i en mikrobølgeegnet form. Gode råd Tjek altid, at maden er rygende varme efter opvarmning i mikrobølgeovnen. Hvis usikker, sættes maden i ovnen igen. Maden skal stadig HVILE, specielt hvis den ikke kan omrøres. Jo tættere maden er, jo længere skal den stå og hvile. 19 DK

20 Opvarmnings- & tilberedningsoversigt Fødevarer Vægt/kvantitet Friske Frosne Fisk i sauce (1,2) 225 g - MAX 5 til 8 mins (1, 2) Kartoffelmos Grøntsagsmos 200 g MAX 2 min MAX 4 min 30 sek 200 g MAX 2 min til 2 min 30 sek Max 5 min til 5 min 30 sek 400 g MAX 4 min MAX 8 min Spaghetti i sauce (1,2) 450 g MAX 3 min 30 sek til 4 min MAX 8 min Ris (2) Babymad (lille kasserolle ved stuetemperatur) Meat 150 g MAX 1 til 1 min 30 sek MAX 2 min 30 sek 300 g Max 2 min 30 sek til 3 min MAX 4 min 30 sek 120 g 600W 30 sek TES 200 g 600W 40 til 50 sek TEST Hamburger (rå) (2) 1 stk (150 g) - MAX 2 min til 2 min 30 sek Cocktailpølser (1,2) 120 g 300W 2 to 2 min 30 sek Stykker tilberedt kød Svin, 2 stk. (2) 130 g 600W 1 min 30 sek Lam, 2 stk. (2) 160 g 600W 1 min Oksekød, 2 stk. (2) 120 g 600W 1 til 1 min 30 sek Kyllingelår (2) 205 g MAX 2 til 3 min Kyllingepinde 10 stk (200 g) MAX 2 min 30 sek Cordon bleu 1 stk (100 g) MAX 2 min til 2 min 30 sek (1) Vend eller omrør midtvejs. (2) Tildæk. (3) Fjern emballagen og anbring på en varmebestandig tallerken. (4) Fjern aluminiumsbakken og anbring retten i en mikrobølgeegnet form. Gode råd Tjek altid, at maden er rygende varme efter opvarmning i mikrobølgeovnen. Hvis usikker, sættes maden i ovnen igen. Maden skal stadig HVILE, specielt hvis den ikke kan omrøres. Jo tættere maden er, jo længere skal den stå og hvile. 20 DK

21 Opskrifter ingredienser TIL 4 PERSONER 4 boller, daggamle (ca. 220 g) 150 ml mælk 40 g smør 3 æg 3 spsk. hakket persille salt Beholdere: 1 stor skål og 1 Pyrexform Knødler Skær eller riv bollerne ud i meget små stykker og tilsæt lidt salt. Varm mælken op med smør på MAX i 1 min. og hæld over brødet. Dæk til og lad stå i 15 min. Pisk æggene, tilsæt dem til brødblandingen med persille og rør godt rundt. Med våde hænder formes 4 boller med samme størrelse. Dyp dem hurtigt i koldt vand, tag dem ud og anbring dem på fadet. Dæk og tilbered på 600 W i 5 til 6 min. Servér straks med en kødstuvning. Bemærk: som variation kan tilsættes 50 g fint udskåret røget bacon til blandingen. Efter tilberedningen kan disse boller steges på panden i varmt smør for et mere farverigt resultat. ingredienser Kalkun- og linsekarrygryde TIL 4 PERSONER 150 g store hvide linser 1 hakket løg 25 g smør 500 g kalkunfilet, i tern 1 spsk. mel 1 spsk. karrypulver 130 ml. grøntsagsboullion saften af ½ citron 1 spsk. sukker 130 ml. fløde. Beholder: 2 store skåle Dæk linserne i koldt vand. Tildæk og tilbered på MAX i 8-10 min. for at koge dem. Fortsæt tilberedningen på 300 W i 15 til 18 min. (tjek, at linserne altid er dækket af vand). Hæld vandet fra og lad dem stå. I en separat skål anbringes løg og smør og de tilberedes på MAX i 3 min. Tilsæt kalkun, bland og tilbered på MAX i yderligere 4 til 5 min. Tilsæt karrypulver blandet med mel, grøntsagsbouillon, citronsaft, sukker, linser og fløde. Bland godt, dæk til og tilbered på MAX i 5-6 min. Smag til med krydderier før servering. Dansk ingredienser TIL 4 PERSONER 125 g grødris 500 ml mælk 1 tsk. smør 2 spsk. sukker kanelsukker efter smag. Beholder: Stor skål Risbudding Anbring ris, mælk, smør og sukker i en skål. Bring til kogepunktet ved at tilberede det på MAX i 6 til 7 min. Dæk til og tilbered på 300 W i 20 til 25 min. og rør i det flere gange undervejs. Lad det stå i 5 min. før blandingen omrøres igen og der tilsættes kanelsukker efter smag. Tips: Du kan tilsætte frugtkompot i stedet for kanelsukker. 21 DK

22 Spørgsmål og svar Spørgsmål:Hvorfor tænder ovnen ikke? Svar: Når ovnen ikke tænder check følgende: 1. Er ovnen tilsluttet lysnettet? Sluk for stikkontakten i 10 sekunder for at nulstille ovnen og tænd så igen. 2. Kontrollér om sikringen er sprunget. 3. Hvis sikringen er i orden, prøv da at tilslutte den samme stikkontakt til et andet apparat. Fungerer dette, er der noget galt med ovnen. Fungerer det ikke, er der noget galt med stikkontakten. Såfremt der er noget galt med ovnen, kontaktes forhandleren, der kan oplyse om tlf. til det nærmeste servicecenter. Spørgsmål:Når jeg tænder ovnen kommer der forstyrrelser i fjernsynet. Er det normalt? Spørgsmål: Hvorfor kommer der varm luft ud af ventilationsåbningen? Svar:Når der tilberedes mad afgiver maden varme. Denne varme bliver ført ud af ovnens ventilationsåbning ved hjælp af luftstrømningerne i ovnen. Ventilationsåbningen må derfor aldrig være tildækket, når ovnen er i brug. Der er ingen fare for mikrobølgeudslip. Spørgsmål: Ovnen standser mikrobølgetilberedning, og der står 'H97' eller H98' på displayet. Hvorfor? Svar: Denne meddelelse angiver et problem med det system, der frembringer mikrobølgerne. Kontakt venligst et autoriseret servicecenter. Svar: Der kan opstå radio- og fjernsynsforstyrrelser, når ovnen er tændt. Denne forstyrrelse svarer til den støj som f.eks. støvsugere og hårtørrer giver. Det betyder ikke, at der er noget i vejen med ovnen. Spørgsmål:Ovnen vil ikke acceptere mit program. Hvorfor? Svar: Ovnen er konstrueret til ikke at acceptere et ukorrekt program. Den vil for eksempel ikke tillade en fjerde fase. 22 DK

23 Vedligeholdelse af ovnen 1. Sluk for ovnen, når den skal rengøres. 2. Det er vigtigt, at ovnrum, tætningslister og dørkarme holdes rene. Madstænk og spildt mad, der sætter sig på ovnvægge, tætningslister og dørkarme, tørres af med en fugtig klud. En mild sulfoopløsning kan anvendes, hvis de er meget snavsede. Stærke rengøringsmidler eller skuremidler frarådes. BRUG IKKE DE KOMMERCIELLE OVNRENSEMIDLER. 3. Ovnens yderside rengøres med en fugtig klud. For at undgå skader på ovnens vitale dele må der ikke sive vand ind i ventilationsåbningerne. 4. Hvis betjeningspanelet er snavset, rengøres det med en blød, tør klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller skuremidler på betjeningspanelet. Ved rengøring af betjenings-panelet skal ovndøren være åben, så ovnen ikke kan starte ved et uheld. Efter rengøring skal du berøre STOP/ANNULLERINGSKNAP for at fjerne tegnene i displayet. 7. Rulleringen og ovnens bund rengøres regelmæssigt for at undgå støj. Rengør med varmt vand med sulfo hvorefter der eftertørres med en tør klud eller et stykke køkkenrulle. Check efter at rullering og glastallerken ligger rigtig på plads efter rengøring. 8. Brug ikke damprenser til rengøring. 9. Denne ovn må kun serviceres af kvalificerede teknikere. Ved vedligeholdelse og reparation af ovnen kontaktes den nærmeste forhandler. 10. Hvis du undlader at renholde ovnen, er der risiko for, at overfladerne ødelægges, og apparatets levetid dermed reduceres, og der opstår farlige situationer. 11. Sørg altid for, at lufthullerne ikke er blokerede. Kontroller, at støv eller andet materiale ikke blokerer lufthullerne øverst, nederst eller bag på ovnen. Hvis lufthullerne blokeres, kan det medføre overophedning, som kan påvirke betjeningen af ovnen og der opstår farlige situationer. Dansk 5. Dugdannelser på ovnens yderside tørres af med en blød klud. Dette kan ske, når mikrobølgeovnen bruges ved høj luftfugtighed og betyder ikke, at ovnen har en fejl. 6. Det kan være nødvendigt at tage glastallerkenen ud til rengøring. Glastallerkenen rengøres med varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen. 23 DK

24 Tekniske specifikationer Strømkilde: Strømforbrug: Udgangseffekt: 230 V, 50 Hz Mikrobølger; 1150 W Mikrobølger; 950W (IEC-60705) Ydre mål: 488 (W) x 395 (D) x 279 (H) mm Ovnrummets mål: 315 (W) x 353 (D) x 206 (H) mm Vægt: Støjniveau: 9,5 kg 57dB De angivne mål og vægt er omtrentlige. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Dette produkt opfylder den europæiske standard EN for EMC forstyrelser (EMC = Elektromagnetisk Compatibilitet). I henhold til denne standard er dette produkt et apparat i gruppe 2, klasse B og opfylder kravene for dette. Gruppe 2 betyder, at radio-frekevent energi danes i form af elektromagnestiske bølger, med henblik på opvarmning af føde. Klasse B betyder, at dette produkt, må anvendes i almindelige husholdninger. Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger) Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt. Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted. I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området. Professionelle brugere i EU Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger. Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU Dette symbol er kun gyldigt i EU. Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet. I henhold til direktiv 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Test Center Panasonic Service Europe, en afdeling af Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamborg, Tyskland Fremstillet af Panasonic Home Appliances Microwave Oven (Shanghai) Co., Ltd, 898 Longdong Road, Pudong, Shanghai, , Kina. 24 DK

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian

Smør din madpakke med Sebastian Smør din madpakke med Sebastian Drejebog, opskrifter og indkøb mv. Mere information, kontakt Lone Bygwraa Coop Foreningssekretariat Tlf: 2775 7531 E-mail:lone.bygwraa@coop.dk Indhold: Drejebog, opskrifter

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere