Symmetrisk Arkæologi. kort, enkelt og komplekst. Af Jette Rostock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symmetrisk Arkæologi. kort, enkelt og komplekst. Af Jette Rostock"

Transkript

1 Symmetrisk Arkæologi kort, enkelt og komplekst Af Jette Rostock To attain symmetry is to be attune to the mixture/entanglement of ideas and things and not as it were hold them as separate or to focus on the world for human consciousness or, indeed, to deal with the world-in-itself Ifølge Bjørnar Olsen er betegnelsen Symmetrisk arkæologi først og fremmest taget i brug for at synliggøre og promovere en teoretisk og analytisk orientering hvor forholdet/relationen mellem mennesker og ting (ikke-mennesker) er i fokus. Og det er især i beskrivelsen og fortolkningen af dette forhold (mellem mennesker og ting) at der advokeres for en symmetrisk position (Bjørnar Olsen 2006) analytisk er mennesker og ting sidestillet/lige. Symmetrisk arkæologi er ifølge sine forgangsmænd ikke en ny retning i rækken kulturarkæologi, processuel arkæologi, postprocessuel arkæologi men en attitude som Michael Shanks ville sige. Symmetrisk arkæologi har ikke været på tapetet i særlig mange år betegnelsen er i hvert fald vanskelig at spore i publikationer ældre end 2003 (Yarrow 2003, Bjørnar Olsen 2003, 2004 og 2006, Witmore 2004 og 2005, Hicks 2005). Hvilket dog ikke betyder at orienteringen/attituden, der her gives navn, ikke kan være ældre. Symmetrisk arkæologi er ikke blot opstået ud af ingenting der er mange tilløb hertil i postprocessuel arkæologi Michael Shanks mener fx at meget af postprocessuel arkæologi har den samme symmetriske attitude. Så man kan sige at Symmetrisk arkæologi er en udløber af postprocessuel arkæologi (og hvis vi stadig i dag operere med paraplyen post-processuel arkæologi må symmetrisk arkæologi placeres herunder). Symmetrisk arkæologi er dog ikke kun et barn af postprocessuel arkæologi, men har hentet inspirationen andre steder fra bl.a. i Aktør Netværks Teorien (ANT) som blev udviklet (og stadig udvikles) indenfor feltet Social Studies of Science i slutningen af 1970 erne af sociologer som Bruno Latour, Micael Callon og John Law. Så en introduktion til Symmetrisk arkæologi må nødvendigvis også gribe tilbage til denne Med en symmetrisk attitude bliver verden langt mere kompleks og slet ikke så ordnet som vi har været vandt til at tænke den... med en symmetrisk attitude rykkes der ved de fleste af vore hidtidige opfattelser. I denne introduktion skal vi kigge nærmere på hvordan og hvorfor og i det hele taget på hvad der ligger bag Symmetrisk arkæologis slagord som: Symmetrisk attitude, Re-membering Things, There is more to understanding than meaning, Samfund ér ikke, men holdes sammen (i heterogene relationer / hybride kollektiver), We have never been modern. september

2 I punktform Symmetrisk arkæologi er ikke en ny retning i rækken kulturhistorisk-, processuel- og postprocessuel arkæologi, men en attitude! Fødsels-/navngivnings år: Skal synliggøre en teoretisk og analytisk orientering/attitude hvor forholdet mellem mennesker og ting (ikke-mennesker) er i fokus. Og analytisk er mennesker og ting sidestillet (symmetri). Nøglepersoner: Bjørnar Olsen, Michael Shanks, Christopher Witmore, Timothy Webmoor. Udløber af (og tilhører ) Postprocessuel arkæologi. Inspiration fra: Aktør Netværks Teori (ANT) opstået inden for feltet Sociologi of Scientific knowledge omkring 1980; og med Bruno Latour som en af foregangsmændene. I opposition til dem der fremhæver arkæologi som interpretation. Slagord: Symmetrisk attitude Re-membering Things There is more to understanding than meaning Samfund ér ikke, men holdes sammen (i heterogene relationer/netværk) We have never been modern Nogle andre stikord og navne: Symmetri Aktør Netværks Teori (ANT) Associations/Relationer Sociology of Associations, Bruno Latour Heterogene netværk / Hybride kollektiver John Law Mediering Translation september 2006

3 Lidt af Hvert til illustration af Aktør Netværks Teori (ANT) Operation at patienten kommer levende fra det skyldes ikke kun en dygtig kirurg! Hvis kirurgen som den eneste aktør skar løs ville patienten ikke overleve at patienten overlever er resultat af det hybride kollektiv (heterogene netværk) af kirurg, kirurgiske instrumenter, anæstesilæge, måleapparater, slanger, blod, drugs og mere drugs der virker og patienten selv, ja han var en overgang svær at adskille fra alle disse ting han var i hvert fald ikke da uden disse elementer/entiteter, og mere til: lægernes uddannelse, medicinalindustrien og generationer af forskning; fx også ernes opfindelse af plast som siden er tilpasset og videreudviklet i medicinalindustrien. (Organ)transplantation: Havde operationen nu fx været en hjerte transplantation ville vi til det hybride kollektiv måske kunne tilføje en drukken mand i en bil med så og så mange hestekræfter (bilindustrien) der overser et rødt lys; En cyklist der kun ser et grønt lys, bliver trafikoffer. Et hjernedødskriterium; En organdonationskampagne nogle år tilbage; En tilladelse til organdonation; At trafikofrets hjerte matcher en ventende hjertepatients; At hjerte og hjertepatient indenfor en overkommelig tid kan mødes (transportmuligheder) og hertil skal måske tilføjes fx aktører som: et stresset job, en sur kone og en skilsmisse. Anæstesilægens blue drug: At det netop bliver xxx-drug der bliver et virksomt drug i det hybride kollektiv mens blue drug, der måske kunne have været lige så virksomt som xxxdrug, ikke bliver en aktør; skyldes ligeledes det hybride kollektiv, hvor let tilgængelige fortrykte labels med andre stoffers navne (her xxx-drug) findes, mens blue drugs navn ikke findes på fortrykte labels. læg mærke til at ting er aktører og virker i form af deres tingslighed/materialitet (fortrykte labels). Materialitet har altså en effekt (fx også det at et drug er giftigt blåt, som blue drug, får betydning for at det ikke bliver en del af det hybride kollektiv der sikre patientens overlevelse, mens xxx-drug der har en mindre giftig farve vælges (ifølge Peter Faber, Jettes fætter)) Hybride Kollektiver At patienten overlever afhænger af det hybride kollektiv af ting (bil, plastslanger, kirurgiske instrumenter), mennesker (bilfører, cyklist, ambulancefører, kirurg, hjertepatient), biologi (alkoholens toksiske virkning, blodtyper), organisationer (Udannelsessystem eks. medicinstudiet), tekster/litteratur (bøger skrevne og/eller læst), dyr (grisene i dyreforsøg med hjertetransplantationer), opfindelser (af hjulets opfindelse i stenalderen, af benzinmotoren), moral og tro (hjernedødskriterium, organdonation) I hybride kolletiver kan altså også indgå noget immaterielt, ideer og tro på fx spøgelser. september

4 Vores eget lille teori-net hvad afhænger dets virke og eksistens af? Af Almut, Tim, Sune, Trine, Ulla, Mads, Mads, Thomas, Søren, Mette og Jette. Af at Internettet virker og s komme frem, af Tims cykel, af S toget fra Frederikssund, af lokalet oppe på SILA Alt dette bliver dog først et hybridt kollektiv (heterogent netværk) hvis der etableres relationer, og relationer skal hele tiden, igen og igen (på ny) etableres Ligesom vores lille teori-net ikke ér (en essens) men bliver til i relationer der igen og igen, på ny(e måder) bliver etableret ér heller ikke samfund. De (relationerne) skal hele tiden gen(ny)skabes. Samfund citat fra Latour s Reassembling the Social (2005) I [Latour] have argued that most often in social sciences, social designates a type of link: it s taken as the name of a specific domain, a sort of material like straw, mud, string, wood, or steel For ANT the definition of the term [social] is different: it doesn t designate a domain of reality or some particular item, but rather is the name of a movement, a displacement, a transformation, a translation, an enrolment. It is an association between entities which are in no way recognizable as being social in the ordinary manner. (Latour 2005: 64) For the sociologists of associations [ANT] there exists no society to begin with, no reservoir of ties, no big reassuring pot of glue to keep all those groups together No inertia will carry the show forward. This is why I [Latour] needed to introduce the distinction between ostencive and performative: the object of an ostencive definition remains there, whatever happens to the index of the onlooker. But the object of a performative definition vanishes when it is no longer performed or if it stays, then it means that other actors have taken over the relay (Latour 2005: 37-38) Mennesket et heterogent netværk Og et menneske er ikke en fast essens! i mere end et år var Ulla også en metalstang i benet og Jette er også briller på næsen og ikke rigtig sig selv (en anden) når computeren ikke virker (en relation svipser et sted) Vores lille teori-net (vore hybride kollektiv af ting, mennesker, uddannelsessystem, tanker og teorier) bliver også en del af det hybride kollektiv der igen og igen (også med andre/nye relationer) er/bliver Almut, Tim, Trine, Sune, Ulla eller Jette. Mennesker er hybride kollektiver (af kromosomer, opdragelse, familie og venner, uddannelse, plumper i tænderne, proteser, arbejde, hus/lejlighed og bil, artikler der er skrevet og bøger der er læst) et menneske er ikke det samme hvis han ikke får vand og føde, hvis han mister sit arbejde eller ægtefællen dør september

5 4 principper i en Sociology of Hybrid Collectives 1. Menneskelige samfund er anderledes (end abers). De er gjort af heterogent materiale: Samfund det sociale er materielt heterogent. 2. Entiteter menneske, ikke-menneske og tekst er ikke faste. De er ikke afgrænsede eller klart separeret fra deres kontekst. De har ikke vel-etablerede grænser. Derimod er de sæt af relationer fx netværk. Entiteter er sammensatte/sammenførte [compound] realiteter produkter af sammensat proces [proces and composition]. 3. Stumper og stykker af netværk er ikke givet i tingenes orden [the order of things]. Deres form., deres indhold og deres egenskaber er ikke fikseret/fast. Deres identitet opstår [emerges] og ændrer sig i trit med interaktion. Objekter fx mennesker og tekster er altså processer af transformation, kompromis og forhandling. 4. Aktører er både netværk og punkter de er både individuelle og kollektiver. (frit gengivet efter: Michael Callon and John Law 1997:7-8) Lakmusprøven Latours egen lakmusprøve på om et studie/skrift tilhører ANT: 1. Check the precise role granted to non-humans. They have to be actors and not simply the hapless bearers of symbolic projection... Any study that gives non-humans a type of agency that is more open than the traditional natural causality but more efficient than the symbolic one can be part of ANT. 2. Check the direction the explanation is going in If the social remains stable and is used to explain a state of affairs, it s not ANT. 3. Check whether a study aims at reassembling the social [ANT] or still insist on dispersion and deconstruction [sidstnævnte ikke ANT]. Bruno Latour 2005:10-11 (forkortet) NB! Aktør Nætværks Teori (ANT) = Sociology of Hybrid Collectives (John Law) = Sociology of Associations (Bruno Latour 2005) Heterogen Netværk (Bruno Latour) = Hybride Kollektiver (John Law) september

6 Problematikker til diskussion Symmetrisk arkæologi s relation(er) til postprocessuel arkæologi ligheder og forskelle! Hvordan skal det forstås at Symmetrisk arkæologi er en attitude ikke en retning? Og i hvilken forstand kan man sige at Symmetrisk arkæologi både tilhører og er en udløber af postprocessuel arkæologi? Diskussioner omkring relationerne mellem symmetrisk arkæologi og postprocessuel arkæologi kommer rundt om adskillige interessante problematikker der har at gøre med modernismens dualisme og dens oppositioner: natur-kultur; struktur-individ; tingmenneske; videnskabelige-populære og past-present I postprocessuel arkæologi har man efterhånden, når det kommer til alle disse oppositioner, afsløret at det ikke er så ligetil måske umuligt at sætte skel at det ikke drejer sig om fx enten samfund/struktur eller individ (således var man i postprocessuel arkæologi allerede fra starten utilfredse med processuel ernes fokusering på samfunds struktur, og man satte individet på dagsordenen inspireret af Giddens og Bourdieu). Og i den forstand kan man vel næsten sige at postprocessuel arkæologi har været i gang med at nedbryde det moderne grundlag som arkæologi hviler på. Symmetrisk arkæologi tager konsekvensen og bryder klart med den moderne dualisme (den moderne tænkning) eller gør den? Og diskussionerne rør sig på den måde også omkring hvorvidt, og i hvor høj grad, man i postprocessuel arkæologi har/har haft symmetriske attituder? Og hvorvidt Symmetrisk Arkæologi s inspiration i især Aktør Netværks Teori en bidrager med noget nyt i forhold til det man allerede havde gang i (i postprocessuel arkæologi)? I Jette Rostocks og Mille Gabriels artikel fra Arkæologisk Forum nr.13 fra 2005 ses nogle af relationerne mellem postprocessuel og symmetrisk arkæologi. Og det er den angivne problematik i Michael Shanks 2005: From a postprocessual to a symmetrical archaeology. Et foredrag på TAG i Sheffield Michael Shanks fokuserer i sit foredrag på den symmetriske attitude (er på en måde Beyond post-processuel agendas, men henviser alligevel, i en eller anden forstand, til de sidste 25 års postprocessuelle arkæologi), og kommer slet ikke ind på evt. brud med nogle af de postprocessuelle tiltag. Så det er nok værd at overveje om der ikke også i det postprocessuelle er, eller har været, tiltag som en symmetrisk attitude må bryde med? Med slagordet There is more to understanding than meaning markerer man på symmetrisk arkæologis hjemmeside en slags opposition til dem der mener at interpretation er en cirkel vi ikke kan komme ud af en opposition til det synspunkt symmetrikerne kalder: archaeology as "interpretation" eller man kunne kalde det en opposition til Interpretive archaeology med stort I (I = Jeg). På symmetrisk arkæologis hjemmesiden står bl.a.: Thomas'angle on interpretation in archaeology posits an uninhibited subjectivity and the complete embrace of meaning. ( )... Hvad sætter symmetrisk arkæologi i stedet? archaeology as perfomance? september

7 En symmetrisk arkæologi hvad er konsekvenserne? Hvilke konsekvenser må en symmetrisk arkæologi et brud med modernitetens tænkemåde få: Hvordan vi kommer frem til den viden vi har/ønsker? vi må revurdere den arkæologiske proces (vidensproduktion) Hvad denne (arkæologiske) viden skal dreje sig om? vores definition af hvad arkæologi er må revurderes. Med en symmetrisk attitude rykkes der ved de fleste af vore hidtidige opfattelser En symmetrisk attitude og en annektering af Aktør Netværks Teori (ANT) resulterer i en anden (i forhold til den gængse/moderne) måde at se verden på det er en ny måde at forstå samfund og det sociale på ting og materialitet får en anden status hvem og hvad der er aktører omtænkes hvad et individ er for en størrelse og hvordan vi skal definere det menneskelige vil som følge heraf heller ikke forblive som det plejer. Tid og rum er med symmetriske briller heller ikke længere så sikre(t placeret) størrelser (som de har været), hvorfor arkæologiens grundlæggende lineære tids- og historieforståelse nok vil krakelerer måske lide døden? Så hvad vil en symmetrisk attitude betyde for arkæologien: fagets målsætninger (den arkæologiske forsknings mål?), vore emneområder, vores arkæologiske proces og arkæologiens relation (rolle) til resten af verden/samfundet? Eller er det hele bare crap en tilbagevenden til gamle kendinger som: positivisme og empirisme? Er en symmetrisk attitude vejen frem? Hvis præmissen er at den arkæologiske videnskab (hertil også medregnet dens rolle og relation til det øvrige samfund) skal være (frem)tidssvarende: vil en symmetrisk attitude så nu (efter promoveringen ) vinde stadig mere frem? eller er der andre attituder end en symmetrisk der kan være lige så gode eller bedre? En ting er teori en anden praksis (NB! et a-symmetrisk udsagn, faktisk!) Man kunne også spørge således: Vil man med en symmetrisk attitude kunne bedrive arkæologi? september

8 Litteratur Link Symmetrisk arkæologi: Callon, Michael and John Law 1997 After the individual in society: lessons on collectivity from science, technology and society. Canadian Journal of Sociology, v 22 i2, spring 1997: Gabriel, Mille og Rostock, Jette 2005 Kapitlet Aktiv Aktør Ak'Ting (s.40-42), i artiklen: Teori, whisky og ceilidh. Arkæologisk Forum nr. 13, 2005: Hicks, D Places for Thinking from Annapolis to Bristol: Situations and Symmetries in "World Historical Archaeologies"'. World Archaeology 37 (3), 2005: Ihde, D. and E. Selinger (eds.) 2003 Chasing Technoscience: matrix for materiality. Indiana. Jensen, C.B Latour and Pickering: Post-human perspectives on science, becoming, and normativity, in Chasing technoscience: Matrix for materiality. D. Ihde and E. Selinger (eds), Bloomington, 2003: Latour, Bruno and Woolgar, Steve 1986 (first publiched 1979) Laboratoty Life. The Construction of Scientific Facts, Princeton University Press Latour, Bruno 1993 (first published 1991) We Have Never Been Modern. Havester Wheatsheaf, Southampton Latour, Bruno 2005 Reassembling the Social. An Introduction to Actor- Network-Theory. Oxford University Press Law, John 1999 After ANT: complexity, naming and topology. I: John Law &John Hassard (eds.), Actor-Network- Theory and After. Blackwell Publishers/The Sociological Review 1999:1-14. Law, John 2004 After Method. Mess in social science research. Routledge, London Olsen, Bjørnar 2003 Material Culture after Text: Re-membering Things. Norwegian Archaeological Review Vol.37, No.2, Olsen, Bjørnar 2004 Momenter til et forsvar av tingene. Nordisk museologi 2004(2): Olsen, Bjørnar 2006 Ting-mennesker-samfunn. Introduksjon til en symmetrisk arkeologi Arkæologisk Forum nr. 14, 2006: Shanks, Michael 2005 From a postprocessual to a symmetrical archaeology, Foredrag holdt på TAG 2005 i Sheffield, U.K. Webmoor, Timothy 2005 Mediational techniques and conceptual frameworks in archaeology. Journal of Social Archaeology 5(1), 2005: Webmoor, Timothy 2006 Lessons From the Real: mediating people-things in a symmetrical archaeology Foredrag holdt på SAA konference april Witmore, C. L Four archaeological engagements with place. Mediating bodily experience through peripatetic video. Visual Anthropology Review. Witmore, C. L On multiple fields. Between the material world and media: two cases from the Peloponnesus, Greece. Archaeological Dialogues 11 (2), s Witmore, C. L Archaeology and modernity, or archaeology and a modernist amnesia? Norwegian Archaeology Review 39(1), 2006: Witmore, C.L A past no longer past: Some implications for a symmetrical archaeology. Foredrag holdt på SAA konferencen april Witmore, C. L (in press) Vision, Media, Noise and the Percolation of Time: Symmetrical approaches to the mediation of the material world Journal of Material Culture 11(3). Yarrow, Thomas 2003 Artefactual Persons: The Relational Capacities of Persons and Things in the Practice of Excavation. Norwegian Archaeological Review Vol.36, No.1, 2003: september

Symmetrisk arkæologi. But what if the moderns got it wrong? (Witmore 2006c:50)

Symmetrisk arkæologi. But what if the moderns got it wrong? (Witmore 2006c:50) Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Symmetrisk arkæologi But what if the moderns got it wrong? (Witmore 2006c:50) Med Witmores spørgsmål bliver en helt anderledes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger

Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger Af Astrid Pernille Jespersen Ph.d.-afhandling Københavns Universitet Saxo-instituttet Etnologi 2007 TAKSIGELSER Tak til De fire

Læs mere