Moon Palace En analyse af Paul Austers værk som narrativ og metafiktiv konstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moon Palace En analyse af Paul Austers værk som narrativ og metafiktiv konstruktion"

Transkript

1 Moon Palace En analyse af Paul Austers værk som narrativ og metafiktiv konstruktion Af: Troels Poulsen Vejleder: Bo Jørgensen Kursus: Fortælleren og fortællingen Januar

2 Vejleder: Bo Jørgensen Indledning Narrativ analyse af Moon Palace Dorrit Cohns teori om narrative teknikker i retrospektive førstepersonsfortællinger Den narrative komposition i Moon Palace Eksistentiel ungdomskrise Marco og sulteprojektet Thomas Effing og det vilde vesten Melodramatisk samling af trådene Moon Palace som metafiktiv konstruktion Teoretiske overvejelser om metafiktion Marco i fiktionens verden Intertekstualitet i Moon Palace Marco og bevidstheden om sprog og virkelighed Indlevelse i et andet menneskes fortælling Moon Palace som litterær konstruktion Konklusion Litteraturliste

3 1. Indledning Da Paul Austers roman Moon Palace blev udgivet i 1989, var forfatteren allerede vidt berømmet for sine tre New York-værker, City of Glass, Ghosts og The Locked Room, der i 1987 blev udgivet samlet som The New York Trilogy. Trilogien var i høj grad præget af metafiktive og abstrakte fortælletekniske eksperimenter, og set i relation til denne narrative radikalitet kan Moon Palace ved første øjekast virke som en tilbagevenden til en mere konventionel fortælleform. Romanen er en retrospektiv førstepersonsfortælling, hvor fortælleren Marco beretter om de år i hans ungdom, der blev fundamentale for hans efterfølgende liv. Samtidig indeholder romanen dog lige som The New York Trilogy klare selvreferentielle aspekter, og gennem værkets metafiktive niveauer tematiseres forholdet mellem fiktion, fortælling og virkelighed. Formålet med denne opgave er at undersøge samspillet mellem den retrospektive førstepersonsfortælling og de metafiktive dimensioner i Moon Palace og dette samspils betydning for romanens samlede udsagn. Første del af opgaven består af en narrativ analyse af Moon Palace som retrospektiv førstepersonsfortælling. Her tager jeg udgangspunkt i Dorrit Cohns teori om narrative teknikker i retrospektive førstepersonsfortællinger, i enkelte genrebetragtninger samt narrative grundbegreber som sjuzet og fabula. I anden del af opgaven giver jeg på baggrund af den narrative analyse en karakteristik af værkets metafiktive dimensioner, primært med udgangspunkt i en metafiktiv typologi opstillet af Anker Gemzøe. 3

4 2. Narrativ analyse af Moon Palace 2.1 Dorrit Cohns teori om narrative teknikker i retrospektive førstepersonsfortællinger I kapitlet om narrative teknikker i retrospektive førstepersonsfortællinger i Dorrit Cohns værk Transparent Minds beskæftiger Cohn sig med førstepersonsfortællere af homodiegetisk karakter. Det er altså fortællere, der er en del af den fortælling, de selv beretter, og netop derfor kan Cohn anskue jeget som spaltet op i et fortællende og et oplevende jeg (narrating and experiencing self). 1 Det fortællende jeg beretter om de fortidige hændelser, mens det oplevende jeg er den yngre version af jeget, som der fortælles om. Et centralt narrativt spørgsmål bliver derfor, hvordan det fortællende jeg forholder sig til sit eget yngre jeg: To one side there is the enlightened and knowing narrator who elucidates his mental confusions of earlier days ( ) To the other side there is a narrator who closely identifies with his past self, betraying no manner of superior knowledge( ) 2 Disse to narrative yderpunkter svarer til de narrative strategier, som Cohn betegner som hhv. dissonant narration og consonant narration 3. I en dissonant narration beretter det fortællende jeg med fuldt overblik over handlingsforløbet og benytter denne viden til at distancere sig fra sit yngre jeg. Consonant narration er derimod karakteriseret ved, at distancen mellem det fortællende og det oplevende jeg slet ikke markeres. De to begreber har dog også konsekvenser for struktureringen af det enkelte værk, bl.a. i forbindelse med informationsøkonomi. I et værk præget af dissonant narration vil vi som læsere for det meste besidde en større viden end det oplevende jeg, fordi en del af formålet med en sådan fortællestrategi netop kan være at udstille det oplevende jegs fejlslutninger i den givne situation. I en consonant narration er vores informationer derimod hele tiden begrænset af det oplevende jegs vidensniveau i situationen. De fleste retrospektive førstepersonsfortællinger består dog af en blanding af dissonant og consonant narration 4, og Cohn eksemplificerer og raffinerer da også sin teori meget grundigt igennem en række konkrete værkanalyser. 1 Cohn 1978, p Cohn 1978, p Cohn 1978, p. 145 & p Cohn 1978, p

5 2.2 Den narrative komposition i Moon Palace It was the summer that men first walked on the moon. I was very young back then, but I did not believe there would ever be a future. 5 I Moon Palace ser det fortællende jeg, Marco Stanley Fogg, tilbage på sit yngre oplevende jeg, og allerede i disse første linjer etableres et retrospektivt fortælleperspektiv præget af dissonant narration. En klar erfaringsmæssig distance mellem Marco som fortællende og oplevende jeg markeres. Den unge Marco bliver tilskrevet en naiv desillusion, fordi Marcos fortællende jeg netop befinder sig i den fremtid, som hans yngre jeg ikke tror på eksistensen af. Ud fra referencen til månerejsen kan fortællingens begyndelse placeres til sommeren 1969, og i de efterfølgende linjer skitseres fortællingens forløb helt frem til en begivenhed, der først finder sted på værkets allersidste sider: From then on, strange things happened to me. I took the job with the old man in the wheelchair. I found out who my father was. I walked across the desert from Utah to California. 6 Den fortællende Marco viser altså fra starten et panoramisk overblik over fortællingen, men informationsøkonomisk set er punktnedslagene bevidst så fragmenterede, at vi aldrig ville kunne forudse fortællingens utrolige udvikling. I citatet nævner Marco eksempelvis ikke sammenhængen mellem den gamle mand i rullestolen og faderen, så da faderen over 200 sider senere dukker op på scenen, er overraskelsesværdien intakt. Ud fra det panoramiske overbliksbillede kan vi desuden udlede fortællingens fremadskridende forløb. I den narrative analyse er det relevant at skelne mellem grundbegreberne sjuzet og fabula. Ved begrebet sjuzet forstås den eksplicitte rækkefølge, hvorpå de enkelte begivenheder præsenteres i et givent værk, mens begrebet fabula henviser til den bagvedliggende kronologiske sammenhæng, som de fremstillede begivenheder refererer til. 7 I Moon Palace kan sjuzet et anskues som den fortællende Marcos elliptiske fremstilling af perioden fra hans eksistentielle krise i New York i sommeren 1969, til han rammer vestkysten i Californien den 6. januar I løbet af denne periode har Marco fået kendskab til både sin farfars og sin faders historie, og vi kan derfor rekonstruere fabulaen til en kronologisk fortælling over tre generationer. Moon Palace består overordnet set af tre dele, der har sit centrum i hvert 5 Auster 1989, p. 1 6 Auster 1989, p.1 7 Brooks 1984, p.12 5

6 generationsportræt. Samtidig er der en kærlighedshistorie, der forløber kontinuert over de tre dele. På paradoksal vis udgør de to fortællinger om de to tidligere generationer afsluttede fortællinger i Marcos overordnede fortælling, fordi Marco ikke bare når at møde sine to familiemedlemmer, men også at miste dem igen. Det er derfor vigtigt at tolke de to fortællinger i relation til Marcos udvikling: That was a long time ago, of course, but I remember those days well, I remember them as the beginning of my life. 8 Den klassiske retrospektive førstepersonsfortælling er ofte karakteriseret ved, at fabulaen er det forløb, der leder frem til og er konstituerende for det fortællende jegs situation ved fortælletidspunktet. Ovenstående linje kunne fra starten antyde, at dette også er tilfældet i Moon Palace, men vi kan på ingen måde kan føre fabulaen frem til den fortællende Marcos situation, fordi fortællingen stopper brat ved kanten af den Californiske kyst omkring 14 år før fortælletidspunktet. 2.3 Eksistentiel ungdomskrise Marco og sulteprojektet Når Marco i værkets første linjer placerer fortællingens begyndelse til sommeren, hvor månerejsen fandt sted, peger det på værket som konstruktion. Månen er det altoverskyggende motiv i romanen, og derfor er referencen til månerejsen bevidst placeret i åbningslinjerne, selvom det reelt først er 26 sider senere, vi når frem til sommeren På cyklisk vis vender åbningslinjerne her tilbage i let forandret form: So began the summer of It seemed almost certain to be the last summer I spent on earth. 9 I den fase, der går forud for sommeren 1969, får vi oprullet Marcos forhistorie i en stærkt fragmenteret form. Den afgørende hændelse i denne fase er især onklen Victors død, der efterlader Marco helt uden familie. Onklens død kaster Marco ud i en eksistentiel krise, der gør, at han ved sommeren 1969 bogstaveligt talt rammer et nulpunkt. Marco har siden onklens død levet at sælge ud af onklens 76 kasser med bøger, der ellers har udgjort møblementet i lejligheden, som Marco bor i. Den sidste kasse sælger Marco samtidig med månelandingen, hvilket ikke kunne ikke forekomme 8 Auster 1989, p.1 9 Auster 1989, p.27 6

7 mere konstrueret. Mens Marco altså må sande fiktionens rent fysiske begrænsninger, sprænger hans amerikanske landsmænd rammerne for, hvad man havde troet muligt uden for fiktionen. Samtidig bliver månen et ledemotiv i forhold til Marcos isolation, idet hans lejlighed ligesom månelandskabet ligger øde hen: My apartment was bare now, but rather than discourage me as I had thought it would, this emptiness seemed to give me comfort. 10 Isoleret set kan citatet ses som et eksempel på consonant narration, fordi den fortællende Marco imiterer sit yngre jegs tanker i situationen. Omvendt er hele sammenfaldet mellem den øde lejlighed og månelandingen så konstrueret, at det nærmest ikke giver mening at tale om andet end dissonant narration. Den fortællende Marco er da også fra distancen i stand til på lettere ironisk vis at vurdere sin egen beslutning om ikke at foretage sig noget: With all the fervor and idealism of a young man who had thought too much and read too many books, I decided that the thing I should do was nothing: my action would consist of a militant refusal to take no action at all. 11 Marco fører sin beslutning så langt ud i livet, at han rent faktisk er ved at sulte ihjel. Når den fortællende Marco i citatet helt konkret nævner, at projektet er et udslag af for meget læsning, er det samtidigt oplagt at søge efter intertekstuelle referencer. En mulig reference er Knut Hamsuns Sult fra 1890, som Auster netop skrev om i sit essay The Art of Hunger fra Både Moon Palace og Sult beskriver en forestilling om at leve i en storby uden at tage de nødvendige hensyn til kapital og kroppens fysiske begrænsninger. Der refereres ikke direkte til Sult i Moon Palace, men de to værker har flere lighedspunkter. I Moon Palace er det indgående beskrevet, hvordan Marco sælger alle sine litterære værker til den griske antikvar Chandler, 12 og dette har sin klare parallel til Sult, hvor jeget adskillige gange må ydmyge sig over for pantelåneren. 13 En anden parallel er sultens indvirkning på de to hovedkarakterer. I Sult går jeget rundt og udgiver sig for diverse personer og forsøger at skjule sin fattigdom, hvilket i Moon Palace modsvares af en 10 Auster 1989, p Auster 1989, p Auster 1989, p Hamsun 1890, p.85 7

8 række scener, hvor fantasien på grund af sulten har fået overtaget i Marcos sind. Et eksempel er scenen, hvor Marco undskylder lejlighedens stand overfor viceværten: My decorator has been on vacation, I said. We were planning to do the walls in robin s egg blue, but then we weren t sure if it would match the tile in the kitchen.( ) 14 Hvor jeget i Sult overnatter i parker rundt omkring i Christiania, ender Marcos sulteprojekt med en hjemløs tilværelse i Central Park i New York. En markant forskel på de to værker er imidlertid den medmenneskelige dimension i Moon Palace, idet Marco bliver hjulpet ud af isolationen af sine venner Kitty og Zimmer. Samtidig er der så oplagt en fortællende bevidsthed, der tolker begivenhederne i Moon Palace, hvilket slet ikke er tilfældet i Sult, som Dorrit Cohn netop nævner som det mest radikale eksempel på en retrospektiv førstepersonsfortælling med gennemført consonant narration. 15 I Sult er vi hele tiden fanget i det oplevende jegs bevidsthed, mens den fortællende Marco i Moon Palace er i stand til at se tilbage på begivenhederne med en næsten patetisk taknemmelighed overfor sine venner: I was not aware of it at the time, of course, but knowing what I know now, it is impossible for me to look back on those days without feeling a surge of nostalgia for my friends. 16 Kitty og Zimmers gerning har dog ikke kun betydning for den fortællende Marco set i det retrospektive perspektiv. Gerningen bliver ligeledes konstituerende for det handlingsforløb, der følger efter, fordi Marco her tager afstand til sin egen selvcentrerede opførsel. Samtidig indleder han efterfølgende et forhold til Kitty, hvilket giver ham andet at tænke på end sig selv. From total selfishness, I resolved to achieve a state of total selflessness 17, vurderer han, og netop denne ændring i hans sind fører til, at han tager jobbet hos den gamle Thomas Effing i rullestolen. 2.4 Thomas Effing og det vilde vesten Fra Marcos eksistentielle ungdomsfortælling i første del bliver vi med Effings historie om sine unge dage inddraget i en fortælling, der bedst kan karakteriseres som et ekstremt underholdende stykke 14 Auster 1989, p Cohn 1978, p Auster 1989, p Auster 1989, p.71 8

9 pulplitteratur. Effing er som karakter gådefuld, og et grundmotiv er hans tilsyneladende blindhed: There were moments when I was convinced that it was all a bluff and that he could see as sharply as I did; at other moments, I became just as convinced that he was totally blind. 18 Vi får aldrig fortalt omstændighederne omkring Effings mistede syn, og senere advarer han ligefrem Marco om ikke at tage noget for givet, når det gælder en person som ham. 19 På trods af det manglende syn lader Effing til at besidde en næsten overnaturlig evne til at have kontrol over verden omkring sig, hvilket eksempelvis illustreres af hans millimeterpræcise overblik over sine bøgers placering på reolhylden. 20 Effings livshistorie er som personen Effing fanget i denne dialektik mellem præcision og ubestemmelighed. Han beretter i sin fortælling om møder med adskillige eksisterende historiske personer 21, men det, der er kernen i fortællingen, hans eget identitetsskift fra at være maleren Julian Barber til at blive Thomas Effing, kan på ingen måder dokumenteres. Med Effings fortælling udsættes vi samtidig for noget af et sceneskift: That s where they shoot all those cowboy-and-indian movies, the goddamned Marlboro man gallops through there on television every night. But pictures don t tell you anything about it, Fogg. It s all too massive to be painted or drawn; even photographs can t get the feel of it. 22 Referencen til amerikanske westernfilm i citatet er ikke tilfældig. Det geografiske fokus flyttes med Effings fortælling fra storbyen New York til de vilde vestamerikanske landskaber, kronologisk foretages et spring tilbage til starten af det 20. århundrede med centrum i året 1916, og genremæssigt har Effings historie netop mange træk til fælles med westerngenren. Citatet illustrerer samtidig en markant forskel i stil i forhold til Marcos fortælling, idet man mærker, hvordan Effing i sin mundtlige overlevering dyrker fandenivoldskheden og overdrivelsen. Westerngenren er en klassisk maskulin genre, og dette lever Effings fortælling op til. Hvor Marcos fortælling var præget af passivitet, er Effings præget af handlekraft, idet han eksempelvis i sin periode i eksil i en hule i det øde Vestamerika er i stand til at nedkæmpe en røverbande på egen hånd. At han ifølge 18 Auster 1989, p Auster 1989, p Auster 1989, p Jf. Algreen-Petersen 1997, p Auster 1989, p

10 fortællingen både besad slagkraft og store maleriske evner i sine unge dage, kunne samtidig ikke stå mere i kontrast til hans situation på fortælletidspunktet, hvor han netop er blind og sidder i rullestol. Det er imidlertid kun den første del af Effings fortælling, vi får overleveret med hans egne ord. Anden del er Marcos referat af den resterende fortælling, som han gengiver i nærmest objektiv form i tredjeperson. Indimellem benytter Marco dog også chancen til at spejle sin egen fortælling i Effings, idet begge fortællinger tematiserer isolation og ensomhed, helt konkret illustreret af analogien mellem fundet af Marco i hulen i Central Park og Effings liv i hulen i vildmarken. 23 Effings fortælling er dog mærkbart mere ekstrem, og da Marco efter hans død som aftalt skal udgive fortællingen som nekrolog, rådes han da af objektive bedømmere også til at udgive den under betegnelsen fiktion Melodramatisk samling af trådene Før Marcos møde med Effings fortabte søn Solomon Barber står Effings historie som en løsrevet fortælling i Moon Palace. Det højst mærkværdige sammentræf, at Barber er Marcos fader, får dog trådene i Moon Palace til at samles, idet vi med Barber som the missing link kan rekonstruere fabulaen til én mærkværdig fortælling strækkende sig over tre generationer. De tre fortællinger spejler samtidig hinanden. Hvor Marco levede i isolation i storbyen og Effing alene i det øde Vestamerika, har hele Solomon Barbers liv været en ensom nomadetilværelse mellem flækker i mindre amerikanske stater. Omvendt gør en række modsætningsforhold sig gældende fortællingerne imellem. Marco er den fantaserende litterat, Effing den skabende kunstner og Barber den konkrete historiker. Samtidig var Marco i sin fortælling præget af passivitet og underernæring, Effing i sin fortælling viljestærk og handlekraftig, mens Barber i sin fortælling er enorm og klodset. Barbers fortælling er da også yderst miserabel, idet den på følelsesladet vis handler om fysisk abnormitet, tab af kærlighed og savnet af en fader. Der er noget melodramatisk over Barbers historie, og dette melodramatiske element går tydeligt igen i hele den narrative konstruktion omkring Marcos møde med Barber. Melodramaet, som det fremstilles hos Peter Brooks i The Melodramatic Imagination, er karakteriseret ved at være en stiliseret og excessiv genre, hvor karaktererne på overdreven vis krænger deres inderste følelser ud. 25 Genren tager udgangspunkt i realismen, men samtidig er hver enkelt situation helt bevidst så konstrueret med henblik på maksimal emotionel effekt, at realismen nedbrydes. I Moon Palace er 23 Auster 1989, p Auster 1989, p Brooks 1976, p.3 10

11 dette særligt evident i scenen ved moderen Emilys gravsted, hvor der spilles på alle melodramatiske tangenter. Først er der Marcos tårer ved gensynet med moderens gravsted. Dernæst er der Barbers tårer over at stå ved gravstedet for den kvinde, han elskede. Ud fra Barbers grådkvalte ord finder Marco ud af, at Barber elskede hans mor, og hans vrede over at opdage sammenhængen så sent er så udtalt, at Barber i skræk bevæger sig væk fra ham og ved et uheld falder i en åben grav. Det hele er en så stiliseret konstruktion, som det kan blive: I samme øjeblik, som Marco finder sin fader, forsvinder han for hans øjne ned i en grav. Hertil kommer hele den narrative konstruktion op til scenen, hvor vi som læsere indtager en bedrevidende position i forhold den oplevende Marco, fordi den fortællende Marco allerede har foregrebet handlingen og afsløret opdagelsen. Effekten af denne narrative konstruktion er, at vi i stedet for at blive overraskede i scenen er helt fokuseret på Marcos emotionelle respons: Barber had loved my mother. From this single, incontestable fact, everything else began to move, to totter, to fall apart the whole world began to rearrange itself before my eyes. He hadn t come out and said it, but all of a sudden I knew. I knew who he was, all of a sudden I knew everything. 26 Denne konstruktion kan have ligheder med filmmelodramaet, der ifølge filmteoretikeren David Bordwell netop er karakteriseret ved, at vi hele tiden har et overskud af viden i forhold til hovedkaraktererne, og derfor aldrig er i tvivl om årsagen til deres emotionelle reaktion. 27 Fordi den fortællende Marco i Moon Palace foregriber sin fortælling i den grad, han gør, er vi ikke blot opmærksomme på den emotionelle effekt som i citatet, men også på de fejl, han begår. Raseriet i ovenstående scene er eksempelvis en fejl, vi gennemskuer, fordi Marco allerede har fortalt om Barbers kvaler ved at skulle fortælle Marco sandheden. Marco mister derfor sin fader, men mister i denne sidste fase af romanen også selv en mulighed for at blive fader, da Kitty bliver gravid og ønsker en abort: The baby was my chance to undo the loneliness of my childhood, to be part of a family, to belong to something that was more than myself ( ) Auster 1989, p Bordwell 1985, p Auster 1989, p

12 Konsekvensen af aborten bliver, at Marco skilles fra Kitty. Hele afslutningsdelen af romanen bliver derfor et ekstremt fortættet forløb, der i stedet for forening kommer til at handle om savn og tab. Tilbage for Marco er der til sidst kun at finde Effings malerier i hulen, hvilket hurtigt viser sig umuligt, da hele området er blevet til et vandreservoir. Marco finder altså ingen dokumentation af Effings fortid, og ironisk nok må han sande, at Effing ikke fik udryddet alle røvere på egnen. Mens han sejler rundt på reservoiret over Effings hule, bliver hans bil med arven fra Barber stjålet, og de penge Effing i sin tid stjal fra de lokale røvere dermed leveret tilbage. Hermed ender Marco ved det nulpunkt, hvor fortællingen startede ved sommeren Uden ejendele traver han over kontinentet, og da han rammer den vestlige kyst, viser månen sig på cyklisk vis for ham i slutlinjerne: Then the moon came up from behind the hills. It was a full moon, as round and yellow as a burning stone. I kept my eyes on it as it rose into the night sky, not turning away until it had found its place in the darkness. 29 Hvis man som i den genkommende linje The sun is the past, the earth is the present, the moon is the future 30 tolker solen som fortiden og månen som fremtiden, fremstår slutningen dog mere optimistisk end begyndelsen. Som mennesker er vi kun i stand til at se månen på himlen, fordi den oplyses af solen, og Marco kan derfor i modsætning til åbningslinjerne se sin fremtid finde sig til rette på himlen, fordi den oplyses af den fortid, han nu har kendskab til. Det er dog fundamentalt at understrege flertydigheden. For det første kan den bevidsthed, Marco har om sin fortid, reelt lige så godt være en illusion, fordi hverken Effings fortælling eller Solomon Barbers faderskab kan dokumenteres. For det andet kan vi intet sige om den fortællende Marcos situation på fortælletidspunktet, og månen, som Marco ser i horisonten, har i løbet af fortællingen været et så komplekst motiv, at den i virkeligheden kan betyde hvad som helst. Fabulaen i Moon Palace er med andre ord en meget usikker størrelse, men det, at Marco er i stand til at konstruere sit liv som fortælling er imidlertid en kvalitet, hvilket jeg i det følgende vil uddybe ved at gå i dybden med romanens metaniveauer. 3. Moon Palace som metafiktiv konstruktion 29 Auster 1989, p Auster 1989, p.94 &

13 3.1 Teoretiske overvejelser om metafiktion Begrebet metafiction blev for første gang benyttet af forfatteren og sprogfilosoffen William H. Glass i 1970 som en deskriptiv term for en bølge af amerikansk prosa fra slutningen af 1960 erne. 31 Begrebet var inspireret af sprogteoretikeren Louis Hjelmslev, der i 1943 definerede begrebet metasprog som et sprog, der har et andet sprog som sit emne. Metafiktion kan således defineres som en fiktion om fiktionen. Det metafiktive værk peger på sig selv som litterær konstruktion og udgør derfor et brud med forestillingen om mimesis, hvor værkets repræsentation ses som en mimen af den verden, vi kender. 32 Historisk set har der været enkeltstående tilfælde af en sådan type litteratur længe før, begrebet metafiktion blev indført, men først fra 1960 erne og frem eksploderer antallet af værker med metafiktive dimensioner, så der dannes en decideret tendens. Uden for periodiske overvejelser opstiller Anker Gemzøe i sit essay Metafiktionens mangfoldighed en typologi over syv forskellige former for metafiktion samt fire metalitterære retninger. 33 Disse er meget brugbare til at give overblik over metafiktionens mange sider, selvom det, som forfatteren påpeger, er vigtigt at anskue de enkelte punkter som overlappende hinanden. Moon Palace er efter min mening særligt karakteriseret af formerne intermeta, sprogmeta og værkmeta, samt retningen spilmeta, hvilket jeg i det følgende vil uddybe. 3.2 Marco i fiktionens verden Intertekstualitet i Moon Palace Den metafiktive form intermeta omhandler det givne værks intertekstuelle dimensioner, der både kan være af genremæssig og helt konkret værkmæssig karakter. 34 I Moon Palace er der en overflod af intertekstuelle referencer til andre værker, men særligt i den første tredjedel af værket er intertekstualiteten nærmest konstituerende for den narrative konstruktion. Jeg nævnte tidligere en mulig reference til Hamsuns Sult, men denne er blot én af utallige. Marcos verden har efter onklens død sit helt konkrete fundament i et fiktivt univers, fordi det eneste han foretager sig, er at læse sig igennem onklens bogkasser. Herved føler han, at han gennemlever faser af onklens liv, fordi bøgerne i kasserne er placeret kronologisk efter tidspunktet, hvor onklen tilegnede sig dem: 31 Gemzøe, Timm Knudsen & Larsen 2001, p Gemzøe, Timm Knudsen & Larsen 2001, p Gemzøe 2001, p Gemzøe 2001, p

14 It was almost like following the route of an explorer from long ago, duplicating his steps as he thrashed out into the virgin territory, moving westward with the sun, pursuing the light until it was finally extinguished. 35 Marco forestiller sig at rejse igennem onklens fortid, og netop onklen tolkede da også altid navnet Marco Stanley Fogg intertekstuelt som referencer til den opdagelsesrejsende Marco Polo, til Henry Morton Stanley, der fandt frem til Dr. Livingstone, og til Phileas Fogg fra Jules Vernes Le tour de monde en quatre-vingts jours. 36 Med udgangspunkt i onklens teori kan Marcos navn ses som en reference til de tre dele i Moon Palace, idet Marco i første del som i citatet foretager en rejse fiktivt set, (jf. Phileas Fogg som litterær karakter), i anden del finder sin farfar i form af Effing ved en tilfældighed, (jf. Henry Morton Stanleys fund af Dr. Livingstone), og til sidst reelt set rejser over kontinentet, (jf. Marco Polo). 37 De intertekstuelle referencer illustrerer dog i lige så høj grad, hvordan Moon Palace som værk på paradoksal vis er en konstruktion med tilfældigheden som princip. Selvom Marco ser bøgerne i onklens kasser som liggende i orden, kunne de reelt set lige så godt være smidt tilfældigt ned i kasserne, og samme tilfældighedsprincip gælder fastsættelsen af familienavnet Fogg, der på mærkværdigste vis både har været Fogelman og Fog, før det sidste g blev tilføjet. 38 I Moon Palace er virkeligheden gennemsyret af tilfældigheder, og en grundide i værket bliver derfor, at virkeligheden er ligeså utrolig som fortællingerne. Dette understreges da også af linjen Nothing can astound an American fra Jules Vernes De la Terre à la Lune, der er placeret som en paratekstuel instans før selve værket. Skellet mellem virkelighed og fiktion er ophævet, idet mennesket med månerejsen i sommeren 1969 lever helt op til Jules Vernes værk fra Samtidig er der næppe nogen verdenshistorisk begivenhed, hvis sandhedsværdi er blevet debatteret lige så meget som månerejsen. Marco fremlægger da også sit helt eget bud for måbende tilhørere: Men had been going to the moon for hundreds of years, I said, perhaps even thousands. ( ) Then I began to describe Cyrano s voyage to the moon, and someone interrupted me. Cyrano de Bergerac wasn t real, the person said, he was a character in a play, a make-believe man. I couldn t let this error go uncorrected, and so I made a short digression to tell them the story of Cyrano s life Auster 1989, p Auster 1989, p Her tolkes referencen til Marco Polo dog i relation til Marcos møde med Kitty Wu i første del, da Marco Polo var den første europæer i Kina. 38 Auster 1989, p.3 39 Auster 1989, p.37 14

15 Den intertekstuelle reference i citatet viser Marcos litterære dannelse, idet han har helt ret i sin korrektion om, at dramaet Cyrano de Bergerac fra 1897 handler om den virkeligt eksisterende forfatter Cyrano de Bergerac fra 1600-tallet. At han til gengæld også ser forfatterens Cyrano de Bergeracs månefortællinger som faktuelle, viser hans manglende dømmekraft i forholdet mellem virkelighed og fiktion i denne første fase af romanen. 3.3 Marco og bevidstheden om sprog og virkelighed Den metafiktive form sprogmeta omhandler værkets selvreferentielle fremhævelser af dets sproglige karakter. 40 Denne form er særligt fremtrædende i midterdelen af Moon Palace, hvor Marco agerer som hjælper for den blinde Effing. My relationship with you will be composed of words 41, fortæller Effing allerede i deres første samtale, hvilket ikke kunne være mere sigende. En af Marcos opgaver er at trille Effing rundt i New Yorks gader og på ordre beskrive objekter i bybilledet for ham, hvilket langt fra er helt let: I realized that I had never acquired the habit of looking closely at things, and now that I was being asked to do it, the results were dreadfully inadequate. 42 På grund af sin blindhed lærer Effing paradoksalt nok Marco at betragte verden med skarpere øjne, fordi han tvinges til at fremkalde den gennem sproget. Marco har været hel fjern for verden, og det sproglige projekt kommer derfor for hans vedkommende til at handle om at genfinde verden: Instead of doing it merely to discharge an obligation, I began to consider it as a spiritual exercise, a process of training myself how to look at the world for the first time. What do you see? And if you see, how do you put it into words? 43 Netop forholdet mellem sprog og virkelighed er et af de temaer, der ofte karakteriserer Austers værker, og i forholdet mellem Marco og Effing kan man eksempelvis påpege en intertekstuel reference til fortællingen City of Glass. Hvor Marco overvinder sin eksistentielle krise ved at 40 Gemzøe 2001, p Auster 1989, p Auster 1989, p Auster 1989, p

16 dedikere sit liv til at hjælpe Effing, påtager den kriseramte forfatter Daniel Quinn sig i City of Glass opgaven om at skygge den netop løsladte Peter Stillman. Ligesom Marco og Effing fører dette Quinn rundt i New Yorks gader, hvor Stillman ligesom Effing gør holdt ved tilsyneladende helt tilfældige ting. Ved at tegne ruterne ind på et kort finder Quinn dog ud af, at Stillman gennem sine vandringer visuelt på kortet indtegner ordene Tower of Babel, den bibelske fortælling om verdens opdeling i forskellige sprog. Stillmans påstand er, at de eksisterende sprog ikke er omfattende nok til at beskrive verden, hvilket han i det første møde med Quinn eksemplificerer ved at påpege manglen på ord for en paraply uden det stof, der beskytter mod regnen: It might resemble an umbrella, it might once have been an umbrella, but now it has changed into something else. The word however is still the same. 44 En gimmick de to værker imellem er, at Effings dødelige forkølelse i Moon Palace netop er forårsaget af en paraply uden stof, som han indbilder sig vil beskytte ham mod regnen. Hvad der er vigtigere, er dog Stillmans illustration af den generelle problematik om ordets forhold til tingen, som Marco netop også står over for i Moon Palace. I modsætning til Stillman og Quinn indgår Effing og Marco i en kommunikationssituation, der gør, at Marco lærer at sætte ord på verden. Stillman derimod tager blot de enkelte objekter med hjem og opfinder sit eget ord for tingen, ord der aldrig vil blive kommunikeret. Ligesom Moon Palace tematiserer City of Glass isolation, og netop isolationen er nedbrydende for det sproglige udtryk. Peter Stillmans søn, Peter Stillman Jr., som faderen holdt indespærret i en årrække, har således helt mistet evnen til at kommunikere med omverdenen, hvilket til en vis grad også var tilfældet for Marco, der under sin eksistentielle krise fik tendenser til at snakke sort. Heller ikke mellem den ældre Stillman og Quinn er der nogen meningsfuld kommunikation, idet Quinn for det meste står som passiv beskuer. I Moon Palace bliver Marco gennem aktiv kommunikation sprogligt bevidst, mens Quinn i City of Glass gennem ensom iagttagelse forsvinder sporløst. 3.4 Indlevelse i et andet menneskes fortælling Da Marco har gjort fremskridt i sine beskrivelser af den objektive verden for Effing, bliver han langsomt lukket ind i Effings verden. Første skridt i denne proces er en test, hvor Effing beder Marco tage ind på Brooklyn Museum og nærstudere et maleri af den virkeligt eksisterende 44 Auster 1985, p.77 16

17 amerikanske landskabsmaler Ralph Albert Blakelock med titlen Moonlighting. Udover at være en konkret interteksuel reference til maleren Blakelock får Moon Palace her et intertekstuelt indslag i form af genren ekfrase. Ekfrasen er defineret som en sproglig gengivelse af et visuelt kunstværk, 45 og Effings pointe med testen er netop at undersøge, om Marco er i stand til at indfange og sprogligt udtrykke det øde vestamerikanske landskab på Blakelocks maleri. Kan Marco tilegne sig kunstværket og udtrykke det sprogligt, har han også de nødvendige evner til at være den, der sprogligt formidler Effings egen historie, som netop udspiller sig i et øde landskab på den vestamerikanske prærie svarende til Blakelocks maleri. Man kan altså tolke ekfrasen som en måde, hvorpå Marco skal indleve sig i Effings situation, og dette bekræftes yderligere af, at Effing beder ham holde øjnene lukket i metroen under hele turen hen til museet: Forcing myself to keep my eyes closed, I began to hunger for a glimpse of the world, and in that hunger, I understood that I was thinking about what it meant to be blind, which was precisely what Effing had wanted me to do. 46 Kontrasten til første del af Moon Palace er her slående, fordi Marco ved at imitere Effings blindhed med det samme mærker en sult efter igen at se på den verden, som han selv i første del var ved at sulte sig væk fra. Effings test har altså afgjort en virkning som en øjenåbner for Marco, og det samme har hans livshistorie. Hvor Marco i den første del levede i de fiktive fortællingers verden, bliver han med Effings livshistorie, hvor utrolig den end forekommer, inddraget i et stykke virkelighed, der ved at være struktureret som fortælling forekommer ham autentisk: No matter how great an artist he might have been, Julian Barber s paintings could never match the ones that Thomas Effing had already given to me. I had dreamed them for myself from his words, and as such they were perfect, infinite, more exact in their representation of the real than reality itself. 47 Om Effings historie kan dokumenteres empirisk set, betyder ingenting. Det, der gør historien virkelig, er, at han har været i stand til at konstruere den som fortælling for Marco, en metafiktiv 45 Jvf. termen Ekphrasis i Gads Litteraturleksikon. 46 Auster 1989, p.132. Mine markeringer. 47 Auster 1989, p

18 filosofi, der, som jeg i det følgende vil komme ind på, præger Moon Palace som litterær konstruktion. 3.5 Moon Palace som litterær konstruktion Da Marco beskuer Blakelocks maleri, er han ved første øjekast skuffet over synet, men dette ændrer sig, da han træder et par skridt tilbage og koncentrerer sig om sin egen oplevelse: I tried to put Effing out of my mind, then stepped back a foot or two and began to look at the painting for myself. A perfectly round full moon sat in the middle of the canvas the precise mathematical center, it seemed to me and this pale white disc illuminated everything above it and below it ( ) 48 Citatet er et oplagt eksempel på intermeta og sprogmeta grundet ekfrasen som genre, men indeholdt i disse anes ligeledes den metafiktive form værkmeta. Værkmeta er defineret som selvreferentielle betragtninger af alle de afrundende kompositionelle former, der medvirker til at give det litterære værk dets værkkarakter. 49 Når Marco ved at træde et par skridt tilbage får øje på månen som det suveræne centrum i Blakelocks maleri, refererer han samtidig indirekte til Moon Palace som en konstruktion, der er fortalt af ham selv fra en distanceret position og med månen som det altoverskyggende centrum. I forhold til Dorrit Cohns teori illustrerer citatet, hvorfor begrebet consonant narration er problematisk at bruge om et værk, der er så bevidst konstrueret som Moon Palace. Isoleret set er citatet et eksempel på consonant narration, men grundet den metafiktive reference til værket som helhed må det nødvendigvis være et udtryk for dissonant narration. Marco peger på sin egen fortælling som en iscenesættelse, hvilket er et genkommende motiv i Moon Palace. Som 15-årig underskriver Marco alle sine papirer med M. S. Fogg som en forkortelse af manuscript, hvilket onklen Victor ser som en logisk signatur: Every man is the author of his own life, he said. The book you are writing is not yet finished. Therefore, it s a manuscript Auster 1989, p Gemzøe 2001, p Auster 1989, p.7 18

19 Moon Palace kan efter min mening ses som et eksempel på den metafiktive retning spilmeta. De metafiktive retninger handler om, hvilke indstillinger de givne værker har til den fiktion, de refererer til, og her er retningen spilmeta indstillet på at betragte fiktionens fiktionalitet ud fra en gennemført idealistisk opfattelse. 51 Dette er en meget bred kategori, men jeg mener Moon Palace falder ind under den, fordi den netop i så høj grad tematiserer en ideal forestilling om, at livet er en fortælling, og at fortællinger er det, der konstituerer virkeligheden. Citatet ovenfor er et markant eksempel, men motivet går igen: I was working without a plot, writing each sentence as it came to me and refusing to think about the next. 52 Marco kan i denne første krisefase ikke overskue den fortælling, han selv er en del af, og det er da også først med afsløringen af Solomon Barber som hans fader, at han begynder at blive i stand til at se sit eget liv som en samlet fortælling: That s what the story boils down to, I think. A series of lost chances. All the pieces were there from the beginning, but no one knew how to put them together. 53 Metadimensionerne i Moon Palace illustrerer altså en klar udvikling, der konstituerer den fortællende Marcos litterære forudsætninger for at skrive værket Moon Palace. Marcos læsning af rejsebøger i den første tredjedel er fundamentet for en stor del af værkets intertekstuelle dimensioner. Hans udvikling i forhold til at sætte ord på virkeligheden i anden del er fundamentet for værkets sproglighed, og ved at være formidler af Effings historie lærer han at anskue livet som en fortælling. At Effings fortælling ved et tilfælde viser sig at være en del af Marcos egen fortælling, peger blot på det faktum, at virkeligheden er lige så fyldt med utrolige tilfælde som fortællingerne. Moon Palace bliver som værk fanget i et paradoks: Det er en konstruktion, men en konstruktion, der har tilfældigheden som princip. I en henslængt bemærkning nærmest ude af kontekst nævner den fortællende Marco da også, at hans ide til at skrive Moon Palace i 1986 opstod ved et rent tilfældigt møde med den tidligere værelseskammerat David Zimmer og dennes familie i Hvorfor det lige er dette tilfældige møde, der giver Marco ideen, fremgår ikke, men han ser i 51 Gemzøe 2001, p Auster 1989, p Auster 1989, p Auster 1989, p

20 Zimmers familieliv en forudsigelig borgerlighed, der oplagt står i kontrast til hans egen utrolige fortælling i Moon Palace. Hvilken person Marco er på dette tidspunkt, kan vi dog kun gisne om, for ligesom Effings fortælling i fortællingen stopper fortællingen i Moon Palace brat mange år før fortælletidspunktet. At det netop er en person ved navn David Zimmer, der har mistet sin familie ved et skæbnesvangert flystyrt ved begyndelsen af Austers The Book of Illusions fra 2002, illustrerer på metafiktiv vis Austers filosofi om, hvordan tilfældet kan vende op og ned på selv det, der tegner sig allermest forudsigeligt. Fortællingen om Zimmer er dog en helt anden historie. 4. Konklusion Moon Palace er et komplekst værk, der konstant åbner op for flere tolkningsmuligheder. Dette illustreres især af det centrale månemotiv, der indeholder så mange betydningsmæssige facetter, at det som motiv nærmest favner hele romanen. Månemotivet viser dermed også, hvordan Marco som retrospektiv fortæller bevidst peger på sin egen fortælling som konstruktion med månen som altoverskyggende centrum. Det konstruerede understreges ligeledes af værkets fortættede forløb, 20

21 hvor en fabula over tre generationer oprulles over en periode på ca. to et halvt år. Genre- og stilmæssigt er fortællingerne om de tre generationer vidt forskellige, men tematisk handler de alle om isolation og ensomhed, der viser, hvordan eksistentielle grundproblematikker ikke ændres, men gentages cyklisk. Reelt set er der dog nærmest intet i denne fabula, der kan dokumenteres, og den narrative sammenhæng i Moon Palace er udelukkende skabt af en serie af mærkværdige tilfælde. Alligevel er det meningen, at vi skal tro på fortællingen i Moon Palace, hvilket understøttes af værkets metafiktive dimensioner. Her udtrykkes et syn på fortællingen som konstituerende for virkeligheden. Virkeligheden er lige så fyldt med utrolige hændelser som fortællingerne, og det at kunne konstruere sit liv som fortælling er i sig selv en kvalitet. Marco gennemgår i løbet af Moon Palace en erkendelsesproces, der får ham til at indse dette. Fra at leve i en verden af fiktion vågner han op til virkeligheden, og gennem Effings fortælling lærer han at anskue en livshistorie som en fortælling. Da hans eget liv danner en sammenhæng i sidste del af Moon Palace, er forudsætningerne for skabelsen af værket opnået. Sammenhængen i Marcos liv er betinget af tilfældigheder, men dette er i romanens optik et grundvilkår i tilværelsen, der yderligere understreges metafiktivt ved, at værket selv er skabt på baggrund af en tilfældig hændelse. De narrative og metafiktive dimensioner er således betingede af hinanden. Hvor den metafiktive dimension i Austers City of Glass dekonstruerer fortællingen gennem Quinns sporløse forsvinden, er metadimensionerne i Moon Palace konstituerende for fortællingen. Dog er der den usikkerhed, at vi efterlades brat med et tidsmæssigt tomrum mellem fortælling og fortæller. Quinns forsvinden i City of Glass vurderes afsluttende af en ukendt distanceret fortællerinstans, og i Moon Palace kan vi tilsvarende intet konkludere om den fortællende Marcos situation på det fjerne fortælletidspunkt. Lige som i resten af Moon Palace er der her ikke nogen entydig løsning, hvilket gør, at man som fortolker af værket bliver sat på en krævende, men fascinerende opgave. 5. Litteraturliste Algren-Petersen, Elin. 1997: Moon Palace i virkeligheden. En undersøgelse af realismen i Paul Austers roman, Moon Palace. København: Institut for litteraturvidenskab Andersen, Frits. 1992: Månen aborteret og genfødt. Om Paul Austers Moon Palace, in Huang, Marianne Ping m.fl.(ed.). 1992: Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik. 11/12. Århus: Institut for Litteraturhistorie. 21

22 Andersen, Frits. 1994: Realismens metode. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Auster, Paul. 1985: City of Glass, in: Auster, Paul. 1987: The New York Trilogy. London: Faber and Faber Limited. Auster, Paul. 1989: Moon Palace. London: Faber and Faber Limited. Auster, Paul. 1997: The Art of Hunger. Essays, Prefaces, Interviews & The Red Notebook. London: Faber and Faber Limited. Auster, Paul. 2002: The Book of Illusions. London: Faber and Faber Limited. Bordwell, David. 1985: Narration in the Fiction Film. London: Routledge. Brooks, Peter. 1976: The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. (2.edition). New Haven and London: Yale University Press. Brooks, Peter. 1984: Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Oxford: Oxford University Press. Cohn, Dorrit. 1978: Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Gemzøe, Anker; Knudsen, Britta Timm; Larsen, Gorm. 2001: Om metafiktion. Indledning in: Gemzøe, Anker; Knudsen, Britta Timm; Larsen, Gorm (ed.). 2001: Metafiktion selvreflektionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog. Danmark: Forlaget Medusa Gemzøe, Anker. 2001: Metafiktionens mangfoldighed in: Gemzøe, Anker; Knudsen, Britta Timm; Larsen, Gorm (ed.). 2001: Metafiktion selvreflektionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog. Danmark: Forlaget Medusa. Hamsun, Knut. 1890: Sult. København: Søren Gyldendals Klassikere. 22

23 Rasmussen, Henrik; Jakobsen, Kamilla Hygum; Berman, Jeanne. 1999: Gads litteraturleksikon. København: Gads Forlag. Website: Woods, Tim. 1995: The Music of Chance: Aleatorical (Dis)harmonies Within "The City of the World in Barone, Dennis (ed.). 1995: Beyond The Red Notebook : Essays on Paul Auster. Philadelphia : University of Pennsylvania Press. 23

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ida Johannessen 18. dec. 2006. Medieanalyse I, vinter 06/07. Den eneste Ene. Ida Johannessen. d.18. dec. 2006. Underviser: Birger Langkjær

Ida Johannessen 18. dec. 2006. Medieanalyse I, vinter 06/07. Den eneste Ene. Ida Johannessen. d.18. dec. 2006. Underviser: Birger Langkjær Medieanalyse I, vinter 06/07 Den eneste Ene Ida Johannessen d. Underviser: Birger Langkjær 1 Indledning Den eneste ene er en af dansk films nyere store succeser. Såvel den brede befolkning som kritikerne

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber Historisk analyse Når der foretages en historisk analyse, er det nødvendigt, at der anvendes kildeanalyse, og her er det oplagt at udvælge nogle få kilder, som der arbejdes i dybden med. Analysen skal

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur?

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? Education does not mean teaching people what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. John Ruskin Verden forandrer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

"Somebody I used to know" af Gotye

Somebody I used to know af Gotye "Somebody I used to know" af Gotye Målene for forløbet er, at I kan: forholde jer analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer. udtrykke jer i billeder, lyd og tekst i komplekse

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger Kan bruges til følgende titler i samlingen: i 2. 3. klasse There was an Old lady who Swallowed a Fly The Very Hungry Caterpillar Itchy Bear On the Farm

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Draft paper, 2015. Please do not quote without contacting the author.

Draft paper, 2015. Please do not quote without contacting the author. Frivillighed i kirken Af Bent Meier Sørensen Professor, mso, Copenhagen Business School meier@cbs.dk Draft paper, 2015. Please do not quote without contacting the author. Om man vurderer kirken udfra de

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Jan Molin, Uddannelsesdekan

Jan Molin, Uddannelsesdekan Ledelsen står overfor en eksponentielt forøget forandringstakt (Gary Hamel) X 10 X 1 1960-1970 2000-2010 Planlægningens paradoks: meget stor mængde af tilgængelig information meget lille Projekt start

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere