Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december UGENs OVERSKRIFTER Jul i Slesvig [KONTAKT] De ældre fik besøg af de yngste, og nu venter juletræsfesten. FOR UNGE SYDSLESVIGERE Julerock Læs mere på KONTAKT side 2 [KONTAKT] Aktivitetshuset indbyder til julerock i morgen. Læs mere på KONTAKT side 3 Førjul i Afghanistan [KONTAKT] Kirkesiden har denne gang fokus på de danske soldaters førjuletid i Afghanistan. LEDER Læs mere på KONTAKT side 4 Høyer Efterskole nær Tønder. (Foto: Efterskolens hjemmeside) Fire legatpladser på Højer Efterskole Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] 2013 blev året, hvor en ny landsregering i Kiel med SSW som juniorpartner fastskrev mindretallets ligestilling på skoleog kulturområdet var også året, hvor det danske mindretal juridisk fik påskrevet, at det eksisterer - ikke mindst på baggrund af SSFs aktiviteter og vore skoler, og med hjemmel i Bonn København erklæringerne af og at SSW er berettiget til at være fritaget for spærregrænsen og sende det antal mandater, partiet opnår var også året, hvor mindretalsunionen FUEV fik EU-Kommissionens "mindretalsvenlighed" at føle, da dens ansøgning om at gennemføre borgerinitiativet Minority SafePack blev afvist af formelle grunde, og hvor FUEV anlagde sag mod Kommissionen ved EU-domstolen. SSFs målrettede kontaktarbejde på Christiansborg toppede med - i samarbejde med FUEV-sekretariatet, at Folketingets Europaudvalg kaldte to ministre i samråd for at påvirke den danske regering til at indtage en politisk holdning til EU-Kommissionens afvisning af FUEV-ansøgningen. For ikke at glemme den såkaldte Folketingstur og modtagelsen i Folketingets præsidium i november, der understregede de faste bånd mellem det politiske rum i Danmark og mindretallet. Også bekræftet gennem deltagelsen fra dansk side i vore årsmøder. Mindretalsrådets og dermed de danske sydslesvigeres møde med forbundspræsident Joachim Gauck var ligeledes et højdepunkt i mindretalsarbejdet i ligestilling og målrettet netværksarbejde Præsidenten betegnede Danmarks og Slesvig-Holstens mindretalspolitik som forbilledligt og roste de nationale mindretals virke i det dansk-tyske grænseland som eksemplarisk i Europa var endvidere 25-året for indførelsen af en mindretalskommitteret med rang af statssekretær/ viceminister i landsregeringen i Slesvig-Holsten var også året, hvor det blev tydeligt, at Slesvighus nok også vil huse teatret i Slesvig by et par år endnu. I mindretallet var 2013 det år, hvor organisationerne ganske forsigtigt prøvede at bane vej for en fællesskabs-følelse, ikke kun i ord men også i handling; og et Sydslesvigting med ombudsmand drøftedes konkret. Også mindretallets fælles informations- og kommunikationsbestræbelser overfor den danske offentlighed kom realiseringen - hvordan den så end bliver - et skridt nærmere. Endelig var 2013 året, hvor SSF fik ny formand. Det seje træk - på basis og på ledelsesplan - intensiverede det danske mindretals netværk også i 2013; og det vil fortsætte i 2014, hvor 150-året for slagene ved Sankelmark og især Dybbøl vil blive anvendt til at skabe yderligere forsoning og gensidig forståelse mellem dansk og tysk i grænselandet og mellemstatsligt. Vore medlemmer, venner og forretningsforbindelser ønskes en glædelig jul og et godt nytår, tak for samarbejde og velvilje i året, der svandt, og på gensyn i SYDSLESVIGSK FORENING [KONTAKT] Højer Efterskoles Støtteforening har besluttet at udlodde 4 legater á kr. til unge sydslesvigere, der vælger et ophold på Højer Efterskole i skoleåret 20 14/15. - De unge fra Sydslesvig skal vælge at tage på Højer Efterskole af samme grunde som unge fra Danmark: Vi har en stærk profil inden for fagene kampsport, sprog og gymnastik, og vi er en mindre skole med et tæt og trygt fællesskab, siger skolens forstander Agnes Østergaard og fortsætter: - Vi vil gerne gøre en særlig indsats for at tiltrække de sydslesvigske elever, fordi de støtter vores ambition om at være en brobygger i grænselandet. Derfor har skolen valgt at supplerer støtteforeningens initiativ med et afslag i skoleprisen på yderligere kr. til de fire legatelever. Vi vil gerne udnytte vores beliggenhed tæt på grænsen som en styrkeposition, hvor vi orienterer os både mod nord og syd. Det afspejler sig også i, at vi som en af få efterskoler i Danmark DANSK KIRKE I SYDSLESVIG Kirkerådet konstituerede sig har valgt at satse på tysk som et linjefag, og vi giver mulighed for at prøve sproget af på ekskursioner til tyske metropoler som Hamborg og Berlin. Hun bakkes op af formanden for Højer Efterskoles Støtteforening, Peter Ravn, der selv har haft tre børn på skolen. - De 60 elever, vi har på skolen lige nu, får ikke bare en solid faglig ballast. De får også udfordringer og oplevelser, der vil udgøre fundamentet for livslange venskaber. I støtteforeningen vil vi gerne bidrage til at skolen udnytter sin placering i grænselandet til at invitere unge fra Sydslesvig tættere på og at øge danske unges viden om mindretallet syd for grænsen. På den måde er vi med til at opfylde skolens ambition om at skabe sproglige, kulturelle og venskabelige forbindelser på tværs af grænselandet. Alt i alt betyder støtteforeningens og skolens initiativ, at unge sydslesvigere med lyst til et efterskoleår i Danmark [KONTAKT] På sit første møde har det nyvalgte kirkeråd for Dansk Kirke i Sydslesvig konstitueret sig med Peter Lynggaard Jacobsen som næstformand. Lynggaard og Helle Wind Skadhauge blev valgt som forretningsudvalgsmedlemmer. Formand provst Viggo Jacobsen og næstformand Peter Lynggaard Jacobsen blev udpeget til at repræsentere DKS i Det sydslesvigske Samråd indtil næste års kirkedag, hvor de delegerede den 13. april 2014 udpeger DKS repræsentanter i Samrådet for perioden Når formanden eller næstformanden for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger overtager formandsposten i Samrådet pr. 1. januar 2014, har kirkerådet peget på Peter Lynggaard Jacobsen til posten som næstformand, idet næstformandsposten i Samrådet beklædes af formanden eller næstformanden for den forening, der efterfølger den siddende formand. KIRKERÅDET Valget til kirkerådet fandt sted 5. november. Den aften blev der afholdt kredsmøder i hver af de 6 valgkredse, Sydslesvig er opdelt i. De 7 lægfolk blev valgt med 1 medlem fra hver kreds og 2 medlemmer i kreds 3 (Flensborg). Desuden blev der valgt 3 præster i hhv. kreds 1 (Læk, Vesterland og Aventoft-Nibøl), 3 (Flensborg) og 5 (Slesvig, Rendsborg og Egernførde). Kirkerådets valgperiode er 4 år. Følgende blev valgt til kirkerådet, hvis formand ifølge DKS vedtægter er provsten: kan få kr. i rabat, hvis de vælger et ophold på Højer Efterskole. For at komme i betragtning til en legatplads på Højer Efterskole skal man henvende sig på skolen og aftale tid for et besøg. Legatpladserne gives til de fire første sydslesvigske elever, som tilmelder sig det kommende skoleår. Yderligere oplysninger om støttemuligheder til efterskole-ophold i Danmark fås på Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Fakta om Højer Efterskole: Højer Efterskole en almén grundtvigsk efterskole. Skolens profil er kampsport, sprog og gymnastik. Som den eneste efterskole i Danmark tilbyder skolen undervisning i japansk/manga. Højer Efterskole er en mindre skole med maks. 85 elever med et tæt og trygt fællesskab, hvor alle kender alle, og hvor omsorgen for den enkelte elev er i højsædet. I kreds 1 (distrikterne i Læk, Vesterland og Aventoft-Nibøl) valgtes Uwe Nissen og pastor Henriette Gosvig Knudsen. I kreds 2 (distrikterne i Husum, Ejdersted og Frederiksstad-Bredsted) valgtes Frauke Alberts. I kreds 3 (Flensborg by) valgtes Jochen Arndt, Helle Skadhauge og pastor Ea Dal. I kreds 4 (distrikterne i Harreslev, Valsbøl og Tarp) valgtes Peter Lynggaard Jacobsen. I kreds 5 (distrikterne i Slesvig, Rendsborg og Egernførde) valgtes Helene Happich og pastor Cecilie Brask. I kreds 6 (distrikterne i Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup) valgtes Lorentz Korsgaard.

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december FREDERIKSSTAD I. SLESVIG 1. Julehygge med julebagning i Ejdercafeen. (Foto: Elly) Ejdercaféen takker for i år [KONTAKT] Så var der Ejdercafe i Frederiksstad for sidste gang i år, og der stod julebagning og julehygge på programmet. Michael havde alle tingene klar til julebagning, Sandra havde sørget for den rette julestemning bl.a. med dansk julemusik i baggrunden, og så blev der flittigt bagt med mødrene. I den anden ende af bordet sad Elke og hjalp med kiksehuse. UGERNE DER KOMMER 20. Aktivitetshuset Flensborg: Julerock i Volksbad kl Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Stephan Krueger kl. 16 SSF Gottorp amt og Slesvig SSF-distrikt Centrum Nord: Gløggaften med Jensens Jazznisser på Slesvighus kl De danske foreninger og institutioner på Sild: Punschbod ved Wilhelmine i Vesterland 28./ Ansgar Menighed Flensborg og klubberne: Nytårsaften i menighedshuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Hyggemøde i Ansgarsalen kl Borgerforeningen Flensborg: Nytårsmøde med generalkonsul Henrik Becker-Christensen i Restaurant Borgerforeningen kl SdU: SdU-mesterskaber i håndbold for U18 piger, damesenior og herresenior i Idrætshallen, Flensborg Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Nytårs-spadseretur & grønkålsspisning, fra Borgpladsen kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl Ansgar menighed Flensborg: Børnene fra Ingridhjemmet, Skovgade og Kobbermølle Børnehaver sender deres julegaver til Moldava, i menighedshuset kl. 10 Den danske menighed i Flensborg og Omegn: Hellig Tre Konger-møde med Jens Rosendal, Ballum, om Mine sange og salmer, Sct. Jørgen Kirke kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14 De danske foreninger i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde på skolen kl Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl Lyksborg menighed: Ældremøde i præstegården kl. 15 Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19 Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe i Valsbølhus kl Valsbøl og omegns folkedansere: Fællestræning i Flensborg kl SSF- og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Generalforsamling i Jydbæk Forsamlingshus kl Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl SSF Rendsborg: Seniorfrokost i Ejderhuset kl Der var bare julestemning over det hele. På vegne af Ejdercafeen ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår: alle vores hjælpere, gæster og ikke mindst bogbussen og dens medarbejdere. I 2014, når der atter er Ejdercafé, venter Dolas Dukketeater på dig og din familie. JR Et højdepunkt for Hiort Lorenzen Børnehavens børn: Sammen med deres tanter og ledsaget af deres pædagoger og hjælpere, forældre og bedsteforældre spillede 100 børn julehistorien, omsorgsfuldt iscenesat af pastor Paul Møller; en stor oplevelse. (Fotos: Maria Messerschmidt) Jul i slibyen [KONTAKT] Det står på byens plakater og plantede sig ind i slesvigernes bevidsthed: Vi er en juleby! Så ser man bort fra det uhyggelige vejr, stormene, hverdagens grå akutte bekymringer, er det noget, der kvikker op. I ugevis stod julen foran døren. I og udenfor Slesvighus var der opmærksom deltagelse i basarer og SSFs julefester. I hestevogn gik det fra Gottorp Slot rundt i Slesvigs centrale gader med veloplagte mennesker, familier og turister trodsede vejret. Ved det lille julemarked på Capitolpladsen var der røre, julepynt og varme drikke. Slesvig viste fælleskab, skønt den imponerende karet med fire flotte heste tit måtte vente på kunder. Moonshine-shopping var livlig. 100 BØRN Margrethegården dannede sidste onsdag en vidunderlig ramme for lidt ekstra julestemning. Den mangeårige beboer og hjælpsomme sjæl Hermann Andersen havde pyntet gårdens juletræ og sikret den mod storm et par gange. Ansgars tidligere børnehave, som i Alle børnene forsamlet ved Margrethegårdens juletræ med vink og julehilsen til alle medmennesker. Med børnehaveleder Jytte Byrke, initiativtageren pastor Paul Møller og flere glade ledsagere blev begivenheden et smukt vidnesbyrd for sammenhold i det danske liv i Slesvig. JULELUKKET/ KONTAKT Kontingent trækkes 15. januar [KONTAKT] Dansk Generalsekretariat gør SSF-medlemmerne opmærksom på, at medlemskontingentet 2014 trækkes fra de bankkonti, SSF Juletræsfest på Slesvighus har fået lov til at have adgang til, den 15. januar. SSFs sekretariater holder julelukket i juleugen og frem til nytår. sommer flyttede til dets nye hjemsted på Hiort Lorenzen-Skolen, siges at have lavet pynten. Børnehavens leder Jytte Byrke og hendes ialt 13 kollegaer kunne dog ikke bekræfte rygtet. Det viste sig, at børnehavebørn i tidligere år havde leveret hjerter og andet pynt i de danske farver, og de ting var blevet gemt af Margrethegårdens beboere. "Kom endelig til vores fest i kirken, alle 100 børn fra Hiort Lorenzen-Børnehaven kommer," sagde pastor Paul Møller. Når man som ældre menneske, vokset op i en ikke-religiøs barndom, aldrig rigtig har oplevet julehistorien, var det en rørende oplevelse at høre den. Alle de dejlige danske julesange blev sunget med begejstring. Stille og andægtigt sang de 16 yndige luciapiger i hvide dragter og lys. Maria og Josef og Jesubarnet var med. Hyrderne og de tre vise mænd, de hellige tre konger ligeledes. Og præsten bar Betlehems stjerne gennem salen. Hele scenariet bar præg af beundring og inderlig deltagelse i verdens nok skønneste historie. Johanna [KONTAKT] Slesvig Bibliotek og SSF Gottorp Amt indbyder til den traditionelle juletræsfest på Slesvighus i dag, torsdag den 19. december kl Deltagerne kan glæde sig til luciapigerne fra Slesvig Fritidshjem og Hiort- Lorenzen Skolens kor. Jan Jessen, som til daglig er historiker i Den Slesvigske Samling, kan ikke kun sin historie, men er også ferm på en guitar, så han spiller til alle julesangene. Og så skal der selvfølgelig danses rundt om juletræet. Kaffe, saft, småkager og mandariner serveres. Alle er velkomne. 2. januar er vi tilbage igen. Medlemsbladet KONTAKT udkommer ikke i jule- og nytårsugen men er tilbage 9. januar. Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december SYDTØNDER/ RENDSBORG-EGERNFØRDE FOLKBALTICA Volosi-Quintett. (Foto: Maria Kulik) Winterkonzerte im Januar [KONTAKT] Bis zum nächsten folk- Baltica-Festival Mai ist es noch etwas hin. Darum präsentiert folkbaltica vom 10. bis zum 12. Januar Winterkonzerte - in Eckernförde, Flensburg und Hamburg. Kalendre kom for at blive [KONTAKT] Mens man i nogle amter under Sydslesvigsk Forening holder fast ved de traditionelle julehefter som julehilsen til medlemmer og venner, har man andre steder gjort gode erfaringer med at udgive tekstede kalendre, i Sydtønder og Rendsborg-Egernførde eksempelvis. Her byder der sig året igennem et tilbageblik på året, der svandt, samt et vue over de arrangementer, der allerede var meddelt før trykstart. Og hængende på væggen rundt omkring i de små hjem holder man via kalenderen styr på personlige samt foreningens gørenmål de pågældende steder - samt får interessant læsestof oven i. Medlemmer i de pågældende amter får kalenderen tilsendt som julehilsen; andre kan rekvirere dem for et par euro via de stedlige sekretariater. Der er godt læsestof om stort og småt i amtet i dem begge. Auf dem Programm steht u.a. eine der erfolgreichsten Bands beim Festival 2013: das Streichquintett Volosi i aus Polen. Mit ihrer musikalischen Virtuosität eroberten die fünf Musiker das Publikum im Sturm. Das Publikum kann sich auf ein Wiedersehen mit diesen fabelhaften Musikern freuen, die der traditionellen polnischen Folkmusik eine andere Dimension geben. Einen Vorgeschmack auf das Jubiläums-Festival im Mai bietet die norwegische Sängerin und Geigerin Sigrid Moldestad, in Triobesetzung mit zeitgenössischem Folk. Sie stammt aus einem kleinen Dorf in der Region Nordfjord, die für ihre lange und eigenständige Folk-Tradition bekannt ist. Die Musikerin wurde in den vergangenen Jahren mit vielen Preisen ausgezeichnet und repräsentiert bei den Winterkonzerten das Thema Gesang, das bei dem kommenden Festival mit dem Thema Bernsteinstraße musikalisch im Vordergrund steht. Tickets: Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, Carl s Showpalast, Eckernförde. Sonnabend, 11. Januar, 20 Uhr, St. Johannis Kirche, Flensburg. Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, Heidbarghof, Hamburg-Osdorf. Sigrid Moldestad. (Foto: Magnus Skrede) AKTI/ VOLKSBAD [KONTAKT] Også i år inviterer Aktivitetshuset i Flensborg til en lidt anden afslutning på året: Julerock - i morgen, fredag den 20. december kl. 19 på Volksbad i Flensborg. Traditionen tro er aftenen fyldt med fed musik, god VOKSENUNDERVISNINGEN Kunstneres og arkitektes virkemidler [KONTAKT] Former, materialer, brug af sokkel, komposition, størrelsesforhold og placering er nogle af de virkemidler, som billedhuggere og skulptører har til deres rådighed. Ofte lægger man ikke mærke til dem men har en spontan oplevelse af skulpturen eller installationen. Denne oplevelse kan imidlertid udbygges og beriges, hvis man bliver sig bevidst om disse virkemidler. At få et kik ned i kunstnerens værktøjskasse eller med andre ord lære skulpturens sprog at kende giver en mulighed for i højere grad at opleve og forstå kunstnernes intentioner med kunstværket. Det samme gør sig gældende inden for arkitekturen. Også arkitekten har en række virkemidler til sin rådighed, virkemidler som styrer ens oplevelse af de enkelte bygningsværker. Her spiller ligeledes valg af materiale, størrelsesforhold, komposition, farver men også udsmykning en rolle for bygningens udtryk. I fem foredrag under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig fokuserer SSW Schwarzer Montag [KONTAKT] Zur Entscheidung der Ratsversammlung in Schleswig, das Konzept für das Landestheater abzulehnen, erklärt die kulturpolitische Sprecherin des SSW im Landtag, Jette Waldinger- Thiering: Die Entscheidung der Ratsversammlung ist für mich wenig nachvollziehbar und droht enormen Schaden anzurichten: Für Schleswig als Kulturstadt, für die vielen Besucher der über 600 jährlichen Veranstaltungen, und nicht zuletzt für die über 300 Mitarbeiter des Landestheater Schleswig-Holstein, die nun kurz vor Weihnachten in Verunsicherung gestürzt werden. Dass die FDP dem Schleswiger Landestheater und im weiteren Verlauf schlimmstenfalls allen drei Standorten in Schleswig-Holstein die Grundlage entzieht, überrascht mich nicht. Der frühere Kultusminister Ekkehard Klug hat schon zu schwarz-gelben Regierungszeiten gezeigt, dass er für das Landestheater wenig über hat. Seiner rücksichtslosen Kürzungspolitik ist es schließlich maßgeblich geschuldet, dass das Landestheater nun Zahlungsunfähigkeit befürchten muss. Durch stemning og masser af dejlige mennesker at danse og hygge med. Dørene åbnes kl , koncerterne starter kl. 19. Entréen koster 3 euro, og billetter kan kun købes ved indgangen. kunsthistoriker Grethe Bay på skulptørens, installations-kunstnerens og arkitektens virkemidler. Ved bl.a. at kikke på skulpturer og bygninger fra forskellige tidsperioder undersøger deltagerne, hvordan kunstnere og arkitekter til forskellige tider har gjort brug af virkemidlerne, hvordan f.eks. billedhuggerens brug af det næsten uforgængelige marmor har været populær i én periode, mens andre f.eks. har vægtet brugen af forgængelige materialer. Lektor Grethe Bay er cand. mag. i kunsthistorie og nordisk litteratur og sprog fra Århus Universitet. Hun har undervist i faget billedkunst, har holdt mange foredrag om kunst og lavet ekskursioner og kunstrejser til Italien og hovedstæder generelt i Europa. Foredragene afholdes tirsdagene 28. januar, 11.& 25. februar samt 4. & 18. marts kl på Dansk Centralbibliotek i Flensborg og udbydes i samarbejde sidstnævnte. Tilmelding via eller die Aufhebung der Dynamisierung der Landeszuschüsse hat er aktiv zu einer finanziellen Ausblutung der Landestheater beigetragen. Sollte nicht schnellstens eine tragfähige Lösung gefunden werden, um den Theaterbetrieb langfristig zu sichern, wird sich jedoch insbesondere die CDU vorwerfen lassen müssen, die Existenz der Landestheater GmbH auf dem Gewissen zu haben. Bis vor einer Woche hat die CDU- Fraktion noch für den Umzug zum Hesterberg votiert. Dass Holger Ley und Fraktion plötzlich die Meinung ändert und das gesamte Konstrukt Landestheater in die Krise stürzt wegen Zusatzkosten von gerade einmal Euro im Rahmen eines 14- Millionen Euro-Projekts, ist nicht nur wenig überzeugend, sondern schlicht verantwortungslos. Enttäuscht bin ich jedoch vor allem über die Grünen, die es eigentlich besser wissen sollten. Hier hätte ich zumindest frühzeitig eigene Alternativ-Vorschläge erwartet, wenn schon das von der eigenen Landesregierung entwickelte Konzept offensichtlich nicht überzeugt hat. pd

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december QUIZ ONDSKAB OG ELENDIGHED Test din juleviden a. Hvad er navnet på Marias slægtning, der er mor til Johannes? f. I hvilken by var kongen født? b. Johannes far hedder Zakarias. Men hvad kunne han ikke under sin kones graviditet? c. Hvem af evangelisterne er forfatter til juleevangeliet? d. Hvem var statholder i Syrien på denne tid? e. Josef er efterkommer af Israels største konge og helt. Hvad er hans navn? g. Hvem lugtede af ged og sved og måtte ikke vidne i en retsag? h. Marias barn blev lagt i en krybbe, men hvor mange gange bliver den nævnt? i. Hvad blev hyrderne grebet af, da englen talte til dem? j. En fattig jomfru sad i løn. Hvad betyder løn? Jacob Ørsted Svar: a. Elisabeth - b. Tale - c. Lukas - d. Kvirinius - e. David - f. Betlehem - g. Hyrderne - h. 3 - i. Stor frygt - j. skjul. FLUESMÆKKEREN Fra patruljebasen Lashkar Gah Durai. (Foto: privat) Juleforberedelser i Afghanistan Dåb er bekendelse og ansvar. (Foto: privat) Jeg døber dig til et medlemsskab af folkekirken [KIRKESIDEN] Sognepræst og indvandrerpræsten Massoud Fouroozandeh har fået en påtale af sin biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, fordi han døber konvertitter uden at sikre, at de bliver medlem af folkekirken. I Danmark sker det ellers helt automatisk, at man bliver medlem af folkekirken, når man er blevet døbt af en folkekirkepræst. Præsten giver oplysningerne til kordegnen, der igen giver dem videre til folkeregistret, og man er nu medlem af folkekirken. Som medlem af folkekirken har man ret til at modtage de ydelser, som folkekirken varetager så som bryllup og begravelse. Ønsker man ikke at blive medlem af folkekirken, må man gå til et andet trossamfund og bede om at blive døbt der. Problemet med Fouroozandeh er, at han på én gang er præst i folkekirken og samtidig præst i Church of Love. Hvilken kirke han døber til svæver derfor lidt i luften. Men en dåb uden tilhørsforhold til en menighed giver ingen mening. SYDSLESVIG DØBER IKKE TIL MEDLEMSSKAB Bliver man døbt i en af de danske kirker i Sydslesvig, er man ikke automatisk medlem af kirken. Ved barnedåb skal mindst en af forældrene være medlem af Dansk Kirke i Sydslesvig, og når barnet bliver gammel nok, skal det selv aktivt melde sig ind i kirken. Når der er tale om voksendåb, skal personen melde sig ind i kirken og gerne vedblive med at være medlem. En ting er at bekende sig som kristen ved at lade sig døbe, en anden at påtage sig det ansvar over kirkeskatten, for at der fortsat er kirke. Ikke bare for denne generation men også for den næste og næste igen. Pastor Jacob Ørsted, Flensborg [KIRKESIDEN] Mange danskere tror, at vi allerede har taget vore danske soldater hjem fra Afghanistan, hvilket ikke er rigtigt. Vi har taget kampsoldaterne hjem, om end vi stadig har spejdere samt kampvogne og besætning udstationeret i den store internationale lejr Camp Bastion i Helmand. Og på nuværende tidspunkt har vi udstationeret 275 danske soldater i Afghanistan, hvoraf de fleste befinder sig i Camp Bastion, hvor de er under britisk kommando. Soldaterne er udstationeret for et halvt år ad gangen, hvorefter de afløses af et nyt hold. På hvert hold er der en feltpræst, som varetager de kirkelige handlinger samt soldaternes ve og vel. I løbet af det halve år har soldaterne og feltpræsten en leave-periode på 3 uger, hvor man kommer hjem til Danmark for at lade batterierne op. I denne periode kommer der leave-afløsere ned og varetager deres opgaver. I den forbindelse var det min tur til, at tage tre uger (13. november - 4. december) nede i»sandkassen«som afløser for deres faste feltpræst. Da jeg endelige satte mine ben i det sandede Afghanistan efter en længere flyvetur, væltede alle indtryk over mig; lydene fra fly og helikoptere, der 24/7 lander og starter, lugtene fra sandet, toiletterne, cook house, uniformen og alogel. Men heldigvis er missionen fuldstændig anderledes, end da jeg var hernede for tre år siden, og godt det samme. Soldaterne gik og hyggede sig, om end vi hele tiden skulle bære vores håndvåben på os, pga. faren for selvmordsbombere. Stemningen var god og uden de sædvanelige farer, jeg før var udsat for. PATRULJEBASEN Efter nogle dages tilvænning besluttede jeg mig for at flyve ud til en lille patruljebase øst for Helmand-floden, hvor vi har 12 danskere udstationeret fra Ingeniørregimentet, hvis opgave består i at lokalisere, uskadeliggøre, fjerne og efterforske hændelser omhandlende IEDer (vejsidebomber). Basen er lille og omgivet af hesco-bastion (en form for sandsække fyldt med sand). Basen er primitiv, så bad tages i form af, at man fylder vand i poser og hænger dem på en snor, og toiletterne består af nogle rør, som man helst skal ramme ned i, og skal man stort foregår det i en pose. Men trods de primitive forhold følte jeg mig igen hjemme, da der var musestille om natten, trods enkelte eksplosioner, som i ny og næ bragede igennem Afghanistans stjernehimmel. 1. SØNDAG I ADVENT Der blev snakket og spillet dart og kort og formen holdt vedlige af soldaterne i kraft af øvelser med deres minesøgere og robotter, De nævnte robotter har indbyggede kameraer og mulighed for at klippe ledninger over, og de kan fjernstyres af operatøren hen til fundet og den formodede sprængladning. De har også mulighed for at indsætte holdets hund og dens hundefører. Med sin overlegne lugtesans kan bombehunden finde bombers komponenter og dermed gøre searchgruppens arbejde mere sikkert. JESU KRISTI LEGEME OG MINTPA- STILLER Efter nogle dage blev det tid til at holde en 1. søndag i advent-gudstjeneste. Hjemme fra Bastion havde jeg pakket en præstetaske med salmebøger, disk og kalk, kors og lysestager og lys - og selvfølgelig altervinen. Den er vigtig, da der er en non-alkohol-politik for vore danske soldater - og derfor er altergangen den eneste mulighed for at nyde en smule alkohol og så endda få sine synders forladelse oveni. En ren win-win situation. Jeg gjorde klar til gudstjenesten og havde fået fat i en ghettoblaser, så vi kunne høre og blive ledsaget af musik. Men lige inden jeg skulle til at gå i gang, fandt jeg ud af, at jeg havde glemt de obligatoriske oblater. Nu er gode råd dyre, så jeg spurgte, om der ikke var en af dem, som havde nogle polo-mintpastiller. Og minsandten, det var der. Der kom en skov af hænder med mintpastiller, så jeg tog en rulle og placerede dem på disken, og så kunne gudstjenesten begynde. Der blev sunget dybt og brummende på Vær velkommen Herrens år og Blomstre som en rosengård. Da vi kom til altergangen, blev Jesu legeme både andægtigt og smilende fortæret, - dog tog det lidt tid, før bortsendelsesordene lød fra min mund, da jeg jo først lige skulle fortære mintpastillen, og det selvsamme syn mødte mig, da jeg kiggede på min tolv mand store menighed, der alle sammen stod gumlende i tavshed men med et stort smil omkring munden. MELLEM HIMMEL OG JORD Næste dag måtte jeg tilbage til Bastion, hvor jeg skulle holde en gudstjeneste. Jeg blev sat på en Chinookhelikopter, pakket til bristepunktet med rygsække og pakker i midten af helikopteren og rejsende ude i siderne, med en maskingeværskytte i enden af helikopteren, som for resten er åben under hele flyvningen, så skytten kan holde øje med eventuelle farer. Under flyvningen vinker maskingeværskytten til mig og gør tegn til mig, at jeg skal rejse mig og komme hen til ham, hvilket jeg ikke har meget lyst til, da det indebærer, at jeg skal løsne mit bælte og stå oprejst blandt mennesker og bagage to meter fra åbningen. Jeg trodser min frygt, løsner bæltet og rejser mig og bevæger mig hen til maskingeværskytten, som spænder et bælte omkring mig, som er fastgjort til et reb i bunden af helikopteren. Jeg bevæger mig forsigtigt hen imod åbningen og sætter mig på rampen med benene ude i det fri, blafrende side til side, mens maskingeværskytten peger til siden, hvor en anden helikopter flyver og peger ned på jorden, hvor jeg kan se mennesker, dyr og compounds hurtigt forsvinde, alt imens vi flyver forbi dem. Da nervøsiteten har lagt sig, kan jeg nyde det utrolige fredelige syn mellem himmel og jord og undrer mig endnu engang over, at der kan være så megen elendighed og ondskab i verden. Pastor Victor Greve, Frederiksstad/Bredsted (Foto: Lars Salomonsen)

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december FREDERIKSSTAD II. Trommeorkestret med 22 murernaljer. (Fotos: Christian) 50 nissebørn fyldte godt på en scene. Luciadrengene og -pigerne sang andægtigt. Så kom dagen... [KONTAKT] Så kom endelig dagen, da der skulle være julefest i Frederiksstad Danske Børnehave. Først holdt skolen julefest om fredagen, og den deltog en del børnehavebørn i, glædende sig til, at det var dem, der skulle optræde for far og mor om lørdagen. Programmet bød på trommeorkester, fælles optræden ved alle nissebørn, uddeling af julegaver til far og mor, kaffebord, luciaoptog og besøg af julemanden. Mange forældre og bedsteforældre var kommet, så hele skolens gymnastiksal var fyldt til randen, og scenen var klar. Mange børn havde i anledning af dagen fået deres flotte tøj på. Trommeorkesteret med sine 22 murerbaljer gav god lyd overalt i salen, selvom det var svært at holde takten, som Anke ellers prøvede at slå an. Omkring de 50 nissebørn i alle størrelser på scenen - et herligt syn. De FDF sang Rudolf på dansk, plattysk og ved ekstra nummer: er det dig der har taget min gedebuk? Endelig kunne også børnenes hemmeligheder til far og mor bliver udløst. Hele december havde børnene måttet holde på deres hemmelighed, men nu kunne gaverne overrækkes til de glade og stolte forældre. Ude på gangen ventede det flotte kagebord, og det blev nødvendigt at åbne et fjerde klasseværelse, så alle kunne sidde ned og nyde kaffen og saften. Efter at der var blevet ringet, samledes alle i gymnastiksalen og nød det store øjeblik, da luciadrenge og -piger i alle størrelser syngende fyldte gangen op til scenen - et flot syn. Fællessangene med far og mor blev sunget på dansk og tysk, og der var også tid til samtale folk imellem. Så er tiden inde til at sige tak til alle medarbejderne: Tak for indsatsen i Johnny Heel, Hans Jørgen Refslund, Ulla Refslund og den ny traktor. (Foto: privat) det år, som snart er slut. En stor tak også fra samarbejdsrådet. Til allersidst var det så alle børnenes tur til at samles en sidste gang på scenen. Medarbejderne stod ved scenekanten og passede på de mindste, da der lød en dyb røst ved døren. Ingen var i tvivl om, at det var julemanden, som alligevel havde nået at komme: Mange små julelys blev tændt i øjnene, og der var godteposer til alle. Tusind tak for al opbakning til julefesten; tak til forældre, bedsteforældre, børnehavebørn og gæster - og en stor tak til samarbejdsrådet og personalet for jeres store hjælp. Tak til skolen for, at vi igen i år kunne låne den. Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår samt en god juleferie. Mandag den 6. januar tager vi fat på en frisk. Jette Havetraktor som julegave [KONTAKT] FDF Flensborg har i lang tid ønsket sig en ny havetraktor, som også kunne slå græsset ved FDF-hytten Uglereden i Tarp. Tirsdag den 10. december kom Flensborg Y s Men s Club med den ønskede havetraktor. Flensborg YMC har doneret det meste af prisen, og YM-klubberne i Alssund og Nørre Rangstrup gav resten. Det var en glad pedel Johnny Heel, som kunne sætte sig op på den knaldrøde havetraktor. FDF Flensborg er Flensborg Y s Men s Club dyb taknemmelig for den store økonomiske støtte, der muliggjorde indkøbet, og den støtte fra de to andre Y s Men s-klubber, der gjorde, at kredsen kunne købe lige netop denne fine græsslåmaskine. Ligeledes en stor tak til Hans Jørgen Refslund fra Flensborg YMC, som på professionel måde kunne vejlede ved købet af maskinen. St. BORGERFORENINGEN Nytårsmøde 2. januar JARUPLUND HØJSKOLE Foredrag om jul [KONTAKT] I fald du ikke skal i kirke søndag formiddag, er der en anden slags vederkvægelse fra sæsonens konsumstress at hente på Jaruplund Højskole. EGERNFØRDE SSF Tilbageblik 2013 [KONTAKT] Fredag den 24. januar kl åbner Egernførde SSF dørene i Medborgerhuset for alle medlemmer og venner til et tilbageblik 2013 i billeder og lyd. Her kan man ved kaffe, gløgg og andet godt få en snak hen over bordet og samtidig genopleve den ene eller anden oplevelse, man har haft med SSF i VINTERPARTY Egernførde SSF arrangerer»vinterparty - hot n cold«lørdag den 1. februar kl. 19 i Medborgerhuset. Hvor andre har en sektbar, tilbyder SLESVIG II. Danskkurser/Dänischkurse [KONTAKT] Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig tilbyder danskkurser: Die Hiort Lorenzen-Skolen bietet Dänischkurse an: Begyndere (Anfänger) 30 timer lærer: Susanne Larsen. Start: torsdag (Donnerstag), 23.1.,kl Fortsættere 1 (Vorkenntnisse) 30 timer lærer: Helge Schwetke. Start: torsdag (Donnerstag), kl Fortsættere 2 (Vorkenntnisse) 30 timer lærer: Helge Schwetke. Start: mandag (Montag), kl Fortsættere 5 (Vorkenntnisse) 30 timer lærer: Walter Paulsen. Start: tirsdag (Dienstag), 7.1. kl Samtale 30 timer lærer: Sabrina Lindahl. Start: torsdag, 6.2. kl For alle kurser gælder: / Für alle Kurse gilt: 30 timer (15 x 2 timer) / 30 Stunden (15 x 2 Std.). Deltagerpris: 2,50 euro pr. time, i alt 75 euro / Kosten: 2,50 Euro/Std., insg. 75 Euro. Gegen Vorlage eines Nachweises erhalten SGB II und SGB III-Empfänger eine Ermäßigung. Tilmelding sker ved den første time på skolen. Anmeldung bei der ersten Stunde in der Schule. GOTTORP-SKOLEN Gottorp-Skolen i Slesvig tilbyder [KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen Flensborg har efterhånden lagt beslag på aftenen den 2. januar, når det nye år er indledt. Denne aften kl. 19 er der nytårsmøde i Restaurant Borgerforeningen, uanset hvad ugedagen er. Hvert år causerer generalkonsul Henrik Becker-Christensen over det forgangne år, og hvad der kan forventes i det nye år. Efter indledende spisning optræder sangeren Merle Kyper i to afdelinger rundt om generalkonsulen med guitaristen Renè Czerch med populære sange fra musicals og hendes nyeste album Lycra Chest. Merle Kyper er nu bosat i Hamborg, men opvokset i det danske mindretal i Flensborg, hvor hendes mor er på Duborg-Skolen. Hun har tidligere optrådt på nytårsmødet, men det forhindrer selvsagt ikke en gentagelse med den produktive sanger i et aktuelt repertoire. Bestyrelsen i Borgerforeningen har i indbydelsen til medlemmerne vedlagt et aktuelt gavekort, der i udfyldt stand kan anvendes f.eks. som julegave til en i familien, nabolaget eller vennekredsen som medlemskab i den snart 180-årige forening. Der er i nyere tid et stabilt antal medlemmer på over 200, men vigtigt er, at der hele tiden kommer nye, så medlemmernes gennemsnitsalder ikke øges år for år. Derfor spændende, om en julegave bliver konverteret til næste generation i medlemskredsen. Lidt grænseoverskridende bliver en realitet, fordi medlemmer i Lions Club Bov altid har clubmøde den første torsdag i måneden, som er identisk med den næste 2. januar, og derfor har henlagt sit clubmøde til nytårsmødet i Flensborg. Med denne disposition har eksempelvis Borgerforening-bestyrelsens sekretær Iver H. Ottosen som lion i Bov mulighed for tilstedeværelse i begge sammenhænge. Sidste frist for tilmelding til nytårsmødet er 28. december, for at Restaurant Borgerforeningen har menuen med indbagt laks til spisningen i fornødent omfang. iho Her varmer forfatteren Karin Johannsen-Bojsen den 22. december kl op til julen ved at fortælle om hverdag og fest under sin opvækst i en flensborgsk romfamilie. Egernførde SSFs bestyrelse en udendørs, overdækket gløggbar med varme og tilladt rygning + bål. Inde i Medborgerhuset bliver der musik, spændende underholdning, tombola, røverbanko og hyggeligt samvær. Selvfølgelig er der også buffet med grønkål. Drikkevarer kan købes. Pris inkl. middag: 15 euro for medlemmer og 21 euro for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 21. januar til formand Fred Witt på eller til sekretariatet på danskkurser: Die Gottorp-Skolen in Schleswig bieter Dänischkurse an: Dansk om formiddagen for fortsættere 4/ vormittags für Fortgeschrittene 4: 10 formiddage á 2 lektioner (10 Vormittage á 2 Stunden): onsdage (mittwochs) Start 5.2. kl : Pris: 50 euro - lærer: Maren Gischler. Dansk om aftenen samtale: 15 aftener á 2 lektioner (15 Abende á 2 Stunden): mandage (montags) Start 6.1. kl Pris: 75 euro - lærer: Helga Light Braun. Dansk om aftenen begyndere 2 / Anfänger 2: 10 aftener á 2 lektioner (10 Abende á 2 Stunden): onsdage (mittwochs) Start kl Pris: 50 euro - lærer: Maj-Britt Hofmann. Dansk om aftenen fortsættere 4 / Fortgeschrittene 4: 10 aftener á 2 lektioner: onsdage (mittwochs) Start 8.1. kl Pris: 50 euro - lærer: Britta Schmidt Dansk om aftenen begyndere / Anfänger: 15 aftener á 2 lektioner (15 Abende á 2 Stunden): onsdage Start 8.1. kl Pris: 75 euro - lærer: Walter Paulsen. Dansk om aftenen fortsættere 5/6 / Fortgeschrittene 5/6: 15 aftener á 2 lektioner: onsdage (mittwochs) Start 8.1. kl Pris: 75 euro - lærer: Walter Paulsen.

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014 tema: kirken i krise Sommer på spring Efter nogle dage med heftig regn og masser af torden ser det i skrivende stund omsider ud til at

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Juleværksteder 2012. Kære Freinissebørn! Aflever sedlen med dine ønsker til din gruppelærer. senest på onsdag kl. 12.00.

Juleværksteder 2012. Kære Freinissebørn! Aflever sedlen med dine ønsker til din gruppelærer. senest på onsdag kl. 12.00. Juleværksteder 2012 Kære Freinissebørn! Fra mandag 10.. - fredag 14. december holder vi juleværksteder på skolen, fra kl. 9.15-14.00 (fredag kl. 9.15-11.30). Vi mødes til morgenmøde i grupperne som sædvanlig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere