Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december UGENs OVERSKRIFTER Jul i Slesvig [KONTAKT] De ældre fik besøg af de yngste, og nu venter juletræsfesten. FOR UNGE SYDSLESVIGERE Julerock Læs mere på KONTAKT side 2 [KONTAKT] Aktivitetshuset indbyder til julerock i morgen. Læs mere på KONTAKT side 3 Førjul i Afghanistan [KONTAKT] Kirkesiden har denne gang fokus på de danske soldaters førjuletid i Afghanistan. LEDER Læs mere på KONTAKT side 4 Høyer Efterskole nær Tønder. (Foto: Efterskolens hjemmeside) Fire legatpladser på Højer Efterskole Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] 2013 blev året, hvor en ny landsregering i Kiel med SSW som juniorpartner fastskrev mindretallets ligestilling på skoleog kulturområdet var også året, hvor det danske mindretal juridisk fik påskrevet, at det eksisterer - ikke mindst på baggrund af SSFs aktiviteter og vore skoler, og med hjemmel i Bonn København erklæringerne af og at SSW er berettiget til at være fritaget for spærregrænsen og sende det antal mandater, partiet opnår var også året, hvor mindretalsunionen FUEV fik EU-Kommissionens "mindretalsvenlighed" at føle, da dens ansøgning om at gennemføre borgerinitiativet Minority SafePack blev afvist af formelle grunde, og hvor FUEV anlagde sag mod Kommissionen ved EU-domstolen. SSFs målrettede kontaktarbejde på Christiansborg toppede med - i samarbejde med FUEV-sekretariatet, at Folketingets Europaudvalg kaldte to ministre i samråd for at påvirke den danske regering til at indtage en politisk holdning til EU-Kommissionens afvisning af FUEV-ansøgningen. For ikke at glemme den såkaldte Folketingstur og modtagelsen i Folketingets præsidium i november, der understregede de faste bånd mellem det politiske rum i Danmark og mindretallet. Også bekræftet gennem deltagelsen fra dansk side i vore årsmøder. Mindretalsrådets og dermed de danske sydslesvigeres møde med forbundspræsident Joachim Gauck var ligeledes et højdepunkt i mindretalsarbejdet i ligestilling og målrettet netværksarbejde Præsidenten betegnede Danmarks og Slesvig-Holstens mindretalspolitik som forbilledligt og roste de nationale mindretals virke i det dansk-tyske grænseland som eksemplarisk i Europa var endvidere 25-året for indførelsen af en mindretalskommitteret med rang af statssekretær/ viceminister i landsregeringen i Slesvig-Holsten var også året, hvor det blev tydeligt, at Slesvighus nok også vil huse teatret i Slesvig by et par år endnu. I mindretallet var 2013 det år, hvor organisationerne ganske forsigtigt prøvede at bane vej for en fællesskabs-følelse, ikke kun i ord men også i handling; og et Sydslesvigting med ombudsmand drøftedes konkret. Også mindretallets fælles informations- og kommunikationsbestræbelser overfor den danske offentlighed kom realiseringen - hvordan den så end bliver - et skridt nærmere. Endelig var 2013 året, hvor SSF fik ny formand. Det seje træk - på basis og på ledelsesplan - intensiverede det danske mindretals netværk også i 2013; og det vil fortsætte i 2014, hvor 150-året for slagene ved Sankelmark og især Dybbøl vil blive anvendt til at skabe yderligere forsoning og gensidig forståelse mellem dansk og tysk i grænselandet og mellemstatsligt. Vore medlemmer, venner og forretningsforbindelser ønskes en glædelig jul og et godt nytår, tak for samarbejde og velvilje i året, der svandt, og på gensyn i SYDSLESVIGSK FORENING [KONTAKT] Højer Efterskoles Støtteforening har besluttet at udlodde 4 legater á kr. til unge sydslesvigere, der vælger et ophold på Højer Efterskole i skoleåret 20 14/15. - De unge fra Sydslesvig skal vælge at tage på Højer Efterskole af samme grunde som unge fra Danmark: Vi har en stærk profil inden for fagene kampsport, sprog og gymnastik, og vi er en mindre skole med et tæt og trygt fællesskab, siger skolens forstander Agnes Østergaard og fortsætter: - Vi vil gerne gøre en særlig indsats for at tiltrække de sydslesvigske elever, fordi de støtter vores ambition om at være en brobygger i grænselandet. Derfor har skolen valgt at supplerer støtteforeningens initiativ med et afslag i skoleprisen på yderligere kr. til de fire legatelever. Vi vil gerne udnytte vores beliggenhed tæt på grænsen som en styrkeposition, hvor vi orienterer os både mod nord og syd. Det afspejler sig også i, at vi som en af få efterskoler i Danmark DANSK KIRKE I SYDSLESVIG Kirkerådet konstituerede sig har valgt at satse på tysk som et linjefag, og vi giver mulighed for at prøve sproget af på ekskursioner til tyske metropoler som Hamborg og Berlin. Hun bakkes op af formanden for Højer Efterskoles Støtteforening, Peter Ravn, der selv har haft tre børn på skolen. - De 60 elever, vi har på skolen lige nu, får ikke bare en solid faglig ballast. De får også udfordringer og oplevelser, der vil udgøre fundamentet for livslange venskaber. I støtteforeningen vil vi gerne bidrage til at skolen udnytter sin placering i grænselandet til at invitere unge fra Sydslesvig tættere på og at øge danske unges viden om mindretallet syd for grænsen. På den måde er vi med til at opfylde skolens ambition om at skabe sproglige, kulturelle og venskabelige forbindelser på tværs af grænselandet. Alt i alt betyder støtteforeningens og skolens initiativ, at unge sydslesvigere med lyst til et efterskoleår i Danmark [KONTAKT] På sit første møde har det nyvalgte kirkeråd for Dansk Kirke i Sydslesvig konstitueret sig med Peter Lynggaard Jacobsen som næstformand. Lynggaard og Helle Wind Skadhauge blev valgt som forretningsudvalgsmedlemmer. Formand provst Viggo Jacobsen og næstformand Peter Lynggaard Jacobsen blev udpeget til at repræsentere DKS i Det sydslesvigske Samråd indtil næste års kirkedag, hvor de delegerede den 13. april 2014 udpeger DKS repræsentanter i Samrådet for perioden Når formanden eller næstformanden for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger overtager formandsposten i Samrådet pr. 1. januar 2014, har kirkerådet peget på Peter Lynggaard Jacobsen til posten som næstformand, idet næstformandsposten i Samrådet beklædes af formanden eller næstformanden for den forening, der efterfølger den siddende formand. KIRKERÅDET Valget til kirkerådet fandt sted 5. november. Den aften blev der afholdt kredsmøder i hver af de 6 valgkredse, Sydslesvig er opdelt i. De 7 lægfolk blev valgt med 1 medlem fra hver kreds og 2 medlemmer i kreds 3 (Flensborg). Desuden blev der valgt 3 præster i hhv. kreds 1 (Læk, Vesterland og Aventoft-Nibøl), 3 (Flensborg) og 5 (Slesvig, Rendsborg og Egernførde). Kirkerådets valgperiode er 4 år. Følgende blev valgt til kirkerådet, hvis formand ifølge DKS vedtægter er provsten: kan få kr. i rabat, hvis de vælger et ophold på Højer Efterskole. For at komme i betragtning til en legatplads på Højer Efterskole skal man henvende sig på skolen og aftale tid for et besøg. Legatpladserne gives til de fire første sydslesvigske elever, som tilmelder sig det kommende skoleår. Yderligere oplysninger om støttemuligheder til efterskole-ophold i Danmark fås på Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Fakta om Højer Efterskole: Højer Efterskole en almén grundtvigsk efterskole. Skolens profil er kampsport, sprog og gymnastik. Som den eneste efterskole i Danmark tilbyder skolen undervisning i japansk/manga. Højer Efterskole er en mindre skole med maks. 85 elever med et tæt og trygt fællesskab, hvor alle kender alle, og hvor omsorgen for den enkelte elev er i højsædet. I kreds 1 (distrikterne i Læk, Vesterland og Aventoft-Nibøl) valgtes Uwe Nissen og pastor Henriette Gosvig Knudsen. I kreds 2 (distrikterne i Husum, Ejdersted og Frederiksstad-Bredsted) valgtes Frauke Alberts. I kreds 3 (Flensborg by) valgtes Jochen Arndt, Helle Skadhauge og pastor Ea Dal. I kreds 4 (distrikterne i Harreslev, Valsbøl og Tarp) valgtes Peter Lynggaard Jacobsen. I kreds 5 (distrikterne i Slesvig, Rendsborg og Egernførde) valgtes Helene Happich og pastor Cecilie Brask. I kreds 6 (distrikterne i Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup) valgtes Lorentz Korsgaard.

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december FREDERIKSSTAD I. SLESVIG 1. Julehygge med julebagning i Ejdercafeen. (Foto: Elly) Ejdercaféen takker for i år [KONTAKT] Så var der Ejdercafe i Frederiksstad for sidste gang i år, og der stod julebagning og julehygge på programmet. Michael havde alle tingene klar til julebagning, Sandra havde sørget for den rette julestemning bl.a. med dansk julemusik i baggrunden, og så blev der flittigt bagt med mødrene. I den anden ende af bordet sad Elke og hjalp med kiksehuse. UGERNE DER KOMMER 20. Aktivitetshuset Flensborg: Julerock i Volksbad kl Helligåndskirken Flensborg: Adventskoncert med Stephan Krueger kl. 16 SSF Gottorp amt og Slesvig SSF-distrikt Centrum Nord: Gløggaften med Jensens Jazznisser på Slesvighus kl De danske foreninger og institutioner på Sild: Punschbod ved Wilhelmine i Vesterland 28./ Ansgar Menighed Flensborg og klubberne: Nytårsaften i menighedshuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Hyggemøde i Ansgarsalen kl Borgerforeningen Flensborg: Nytårsmøde med generalkonsul Henrik Becker-Christensen i Restaurant Borgerforeningen kl SdU: SdU-mesterskaber i håndbold for U18 piger, damesenior og herresenior i Idrætshallen, Flensborg Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Nytårs-spadseretur & grønkålsspisning, fra Borgpladsen kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl Ansgar menighed Flensborg: Børnene fra Ingridhjemmet, Skovgade og Kobbermølle Børnehaver sender deres julegaver til Moldava, i menighedshuset kl. 10 Den danske menighed i Flensborg og Omegn: Hellig Tre Konger-møde med Jens Rosendal, Ballum, om Mine sange og salmer, Sct. Jørgen Kirke kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14 De danske foreninger i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde på skolen kl Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl Lyksborg menighed: Ældremøde i præstegården kl. 15 Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19 Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe i Valsbølhus kl Valsbøl og omegns folkedansere: Fællestræning i Flensborg kl SSF- og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Generalforsamling i Jydbæk Forsamlingshus kl Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl SSF Rendsborg: Seniorfrokost i Ejderhuset kl Der var bare julestemning over det hele. På vegne af Ejdercafeen ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår: alle vores hjælpere, gæster og ikke mindst bogbussen og dens medarbejdere. I 2014, når der atter er Ejdercafé, venter Dolas Dukketeater på dig og din familie. JR Et højdepunkt for Hiort Lorenzen Børnehavens børn: Sammen med deres tanter og ledsaget af deres pædagoger og hjælpere, forældre og bedsteforældre spillede 100 børn julehistorien, omsorgsfuldt iscenesat af pastor Paul Møller; en stor oplevelse. (Fotos: Maria Messerschmidt) Jul i slibyen [KONTAKT] Det står på byens plakater og plantede sig ind i slesvigernes bevidsthed: Vi er en juleby! Så ser man bort fra det uhyggelige vejr, stormene, hverdagens grå akutte bekymringer, er det noget, der kvikker op. I ugevis stod julen foran døren. I og udenfor Slesvighus var der opmærksom deltagelse i basarer og SSFs julefester. I hestevogn gik det fra Gottorp Slot rundt i Slesvigs centrale gader med veloplagte mennesker, familier og turister trodsede vejret. Ved det lille julemarked på Capitolpladsen var der røre, julepynt og varme drikke. Slesvig viste fælleskab, skønt den imponerende karet med fire flotte heste tit måtte vente på kunder. Moonshine-shopping var livlig. 100 BØRN Margrethegården dannede sidste onsdag en vidunderlig ramme for lidt ekstra julestemning. Den mangeårige beboer og hjælpsomme sjæl Hermann Andersen havde pyntet gårdens juletræ og sikret den mod storm et par gange. Ansgars tidligere børnehave, som i Alle børnene forsamlet ved Margrethegårdens juletræ med vink og julehilsen til alle medmennesker. Med børnehaveleder Jytte Byrke, initiativtageren pastor Paul Møller og flere glade ledsagere blev begivenheden et smukt vidnesbyrd for sammenhold i det danske liv i Slesvig. JULELUKKET/ KONTAKT Kontingent trækkes 15. januar [KONTAKT] Dansk Generalsekretariat gør SSF-medlemmerne opmærksom på, at medlemskontingentet 2014 trækkes fra de bankkonti, SSF Juletræsfest på Slesvighus har fået lov til at have adgang til, den 15. januar. SSFs sekretariater holder julelukket i juleugen og frem til nytår. sommer flyttede til dets nye hjemsted på Hiort Lorenzen-Skolen, siges at have lavet pynten. Børnehavens leder Jytte Byrke og hendes ialt 13 kollegaer kunne dog ikke bekræfte rygtet. Det viste sig, at børnehavebørn i tidligere år havde leveret hjerter og andet pynt i de danske farver, og de ting var blevet gemt af Margrethegårdens beboere. "Kom endelig til vores fest i kirken, alle 100 børn fra Hiort Lorenzen-Børnehaven kommer," sagde pastor Paul Møller. Når man som ældre menneske, vokset op i en ikke-religiøs barndom, aldrig rigtig har oplevet julehistorien, var det en rørende oplevelse at høre den. Alle de dejlige danske julesange blev sunget med begejstring. Stille og andægtigt sang de 16 yndige luciapiger i hvide dragter og lys. Maria og Josef og Jesubarnet var med. Hyrderne og de tre vise mænd, de hellige tre konger ligeledes. Og præsten bar Betlehems stjerne gennem salen. Hele scenariet bar præg af beundring og inderlig deltagelse i verdens nok skønneste historie. Johanna [KONTAKT] Slesvig Bibliotek og SSF Gottorp Amt indbyder til den traditionelle juletræsfest på Slesvighus i dag, torsdag den 19. december kl Deltagerne kan glæde sig til luciapigerne fra Slesvig Fritidshjem og Hiort- Lorenzen Skolens kor. Jan Jessen, som til daglig er historiker i Den Slesvigske Samling, kan ikke kun sin historie, men er også ferm på en guitar, så han spiller til alle julesangene. Og så skal der selvfølgelig danses rundt om juletræet. Kaffe, saft, småkager og mandariner serveres. Alle er velkomne. 2. januar er vi tilbage igen. Medlemsbladet KONTAKT udkommer ikke i jule- og nytårsugen men er tilbage 9. januar. Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december SYDTØNDER/ RENDSBORG-EGERNFØRDE FOLKBALTICA Volosi-Quintett. (Foto: Maria Kulik) Winterkonzerte im Januar [KONTAKT] Bis zum nächsten folk- Baltica-Festival Mai ist es noch etwas hin. Darum präsentiert folkbaltica vom 10. bis zum 12. Januar Winterkonzerte - in Eckernförde, Flensburg und Hamburg. Kalendre kom for at blive [KONTAKT] Mens man i nogle amter under Sydslesvigsk Forening holder fast ved de traditionelle julehefter som julehilsen til medlemmer og venner, har man andre steder gjort gode erfaringer med at udgive tekstede kalendre, i Sydtønder og Rendsborg-Egernførde eksempelvis. Her byder der sig året igennem et tilbageblik på året, der svandt, samt et vue over de arrangementer, der allerede var meddelt før trykstart. Og hængende på væggen rundt omkring i de små hjem holder man via kalenderen styr på personlige samt foreningens gørenmål de pågældende steder - samt får interessant læsestof oven i. Medlemmer i de pågældende amter får kalenderen tilsendt som julehilsen; andre kan rekvirere dem for et par euro via de stedlige sekretariater. Der er godt læsestof om stort og småt i amtet i dem begge. Auf dem Programm steht u.a. eine der erfolgreichsten Bands beim Festival 2013: das Streichquintett Volosi i aus Polen. Mit ihrer musikalischen Virtuosität eroberten die fünf Musiker das Publikum im Sturm. Das Publikum kann sich auf ein Wiedersehen mit diesen fabelhaften Musikern freuen, die der traditionellen polnischen Folkmusik eine andere Dimension geben. Einen Vorgeschmack auf das Jubiläums-Festival im Mai bietet die norwegische Sängerin und Geigerin Sigrid Moldestad, in Triobesetzung mit zeitgenössischem Folk. Sie stammt aus einem kleinen Dorf in der Region Nordfjord, die für ihre lange und eigenständige Folk-Tradition bekannt ist. Die Musikerin wurde in den vergangenen Jahren mit vielen Preisen ausgezeichnet und repräsentiert bei den Winterkonzerten das Thema Gesang, das bei dem kommenden Festival mit dem Thema Bernsteinstraße musikalisch im Vordergrund steht. Tickets: Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, Carl s Showpalast, Eckernförde. Sonnabend, 11. Januar, 20 Uhr, St. Johannis Kirche, Flensburg. Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, Heidbarghof, Hamburg-Osdorf. Sigrid Moldestad. (Foto: Magnus Skrede) AKTI/ VOLKSBAD [KONTAKT] Også i år inviterer Aktivitetshuset i Flensborg til en lidt anden afslutning på året: Julerock - i morgen, fredag den 20. december kl. 19 på Volksbad i Flensborg. Traditionen tro er aftenen fyldt med fed musik, god VOKSENUNDERVISNINGEN Kunstneres og arkitektes virkemidler [KONTAKT] Former, materialer, brug af sokkel, komposition, størrelsesforhold og placering er nogle af de virkemidler, som billedhuggere og skulptører har til deres rådighed. Ofte lægger man ikke mærke til dem men har en spontan oplevelse af skulpturen eller installationen. Denne oplevelse kan imidlertid udbygges og beriges, hvis man bliver sig bevidst om disse virkemidler. At få et kik ned i kunstnerens værktøjskasse eller med andre ord lære skulpturens sprog at kende giver en mulighed for i højere grad at opleve og forstå kunstnernes intentioner med kunstværket. Det samme gør sig gældende inden for arkitekturen. Også arkitekten har en række virkemidler til sin rådighed, virkemidler som styrer ens oplevelse af de enkelte bygningsværker. Her spiller ligeledes valg af materiale, størrelsesforhold, komposition, farver men også udsmykning en rolle for bygningens udtryk. I fem foredrag under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig fokuserer SSW Schwarzer Montag [KONTAKT] Zur Entscheidung der Ratsversammlung in Schleswig, das Konzept für das Landestheater abzulehnen, erklärt die kulturpolitische Sprecherin des SSW im Landtag, Jette Waldinger- Thiering: Die Entscheidung der Ratsversammlung ist für mich wenig nachvollziehbar und droht enormen Schaden anzurichten: Für Schleswig als Kulturstadt, für die vielen Besucher der über 600 jährlichen Veranstaltungen, und nicht zuletzt für die über 300 Mitarbeiter des Landestheater Schleswig-Holstein, die nun kurz vor Weihnachten in Verunsicherung gestürzt werden. Dass die FDP dem Schleswiger Landestheater und im weiteren Verlauf schlimmstenfalls allen drei Standorten in Schleswig-Holstein die Grundlage entzieht, überrascht mich nicht. Der frühere Kultusminister Ekkehard Klug hat schon zu schwarz-gelben Regierungszeiten gezeigt, dass er für das Landestheater wenig über hat. Seiner rücksichtslosen Kürzungspolitik ist es schließlich maßgeblich geschuldet, dass das Landestheater nun Zahlungsunfähigkeit befürchten muss. Durch stemning og masser af dejlige mennesker at danse og hygge med. Dørene åbnes kl , koncerterne starter kl. 19. Entréen koster 3 euro, og billetter kan kun købes ved indgangen. kunsthistoriker Grethe Bay på skulptørens, installations-kunstnerens og arkitektens virkemidler. Ved bl.a. at kikke på skulpturer og bygninger fra forskellige tidsperioder undersøger deltagerne, hvordan kunstnere og arkitekter til forskellige tider har gjort brug af virkemidlerne, hvordan f.eks. billedhuggerens brug af det næsten uforgængelige marmor har været populær i én periode, mens andre f.eks. har vægtet brugen af forgængelige materialer. Lektor Grethe Bay er cand. mag. i kunsthistorie og nordisk litteratur og sprog fra Århus Universitet. Hun har undervist i faget billedkunst, har holdt mange foredrag om kunst og lavet ekskursioner og kunstrejser til Italien og hovedstæder generelt i Europa. Foredragene afholdes tirsdagene 28. januar, 11.& 25. februar samt 4. & 18. marts kl på Dansk Centralbibliotek i Flensborg og udbydes i samarbejde sidstnævnte. Tilmelding via eller die Aufhebung der Dynamisierung der Landeszuschüsse hat er aktiv zu einer finanziellen Ausblutung der Landestheater beigetragen. Sollte nicht schnellstens eine tragfähige Lösung gefunden werden, um den Theaterbetrieb langfristig zu sichern, wird sich jedoch insbesondere die CDU vorwerfen lassen müssen, die Existenz der Landestheater GmbH auf dem Gewissen zu haben. Bis vor einer Woche hat die CDU- Fraktion noch für den Umzug zum Hesterberg votiert. Dass Holger Ley und Fraktion plötzlich die Meinung ändert und das gesamte Konstrukt Landestheater in die Krise stürzt wegen Zusatzkosten von gerade einmal Euro im Rahmen eines 14- Millionen Euro-Projekts, ist nicht nur wenig überzeugend, sondern schlicht verantwortungslos. Enttäuscht bin ich jedoch vor allem über die Grünen, die es eigentlich besser wissen sollten. Hier hätte ich zumindest frühzeitig eigene Alternativ-Vorschläge erwartet, wenn schon das von der eigenen Landesregierung entwickelte Konzept offensichtlich nicht überzeugt hat. pd

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december QUIZ ONDSKAB OG ELENDIGHED Test din juleviden a. Hvad er navnet på Marias slægtning, der er mor til Johannes? f. I hvilken by var kongen født? b. Johannes far hedder Zakarias. Men hvad kunne han ikke under sin kones graviditet? c. Hvem af evangelisterne er forfatter til juleevangeliet? d. Hvem var statholder i Syrien på denne tid? e. Josef er efterkommer af Israels største konge og helt. Hvad er hans navn? g. Hvem lugtede af ged og sved og måtte ikke vidne i en retsag? h. Marias barn blev lagt i en krybbe, men hvor mange gange bliver den nævnt? i. Hvad blev hyrderne grebet af, da englen talte til dem? j. En fattig jomfru sad i løn. Hvad betyder løn? Jacob Ørsted Svar: a. Elisabeth - b. Tale - c. Lukas - d. Kvirinius - e. David - f. Betlehem - g. Hyrderne - h. 3 - i. Stor frygt - j. skjul. FLUESMÆKKEREN Fra patruljebasen Lashkar Gah Durai. (Foto: privat) Juleforberedelser i Afghanistan Dåb er bekendelse og ansvar. (Foto: privat) Jeg døber dig til et medlemsskab af folkekirken [KIRKESIDEN] Sognepræst og indvandrerpræsten Massoud Fouroozandeh har fået en påtale af sin biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, fordi han døber konvertitter uden at sikre, at de bliver medlem af folkekirken. I Danmark sker det ellers helt automatisk, at man bliver medlem af folkekirken, når man er blevet døbt af en folkekirkepræst. Præsten giver oplysningerne til kordegnen, der igen giver dem videre til folkeregistret, og man er nu medlem af folkekirken. Som medlem af folkekirken har man ret til at modtage de ydelser, som folkekirken varetager så som bryllup og begravelse. Ønsker man ikke at blive medlem af folkekirken, må man gå til et andet trossamfund og bede om at blive døbt der. Problemet med Fouroozandeh er, at han på én gang er præst i folkekirken og samtidig præst i Church of Love. Hvilken kirke han døber til svæver derfor lidt i luften. Men en dåb uden tilhørsforhold til en menighed giver ingen mening. SYDSLESVIG DØBER IKKE TIL MEDLEMSSKAB Bliver man døbt i en af de danske kirker i Sydslesvig, er man ikke automatisk medlem af kirken. Ved barnedåb skal mindst en af forældrene være medlem af Dansk Kirke i Sydslesvig, og når barnet bliver gammel nok, skal det selv aktivt melde sig ind i kirken. Når der er tale om voksendåb, skal personen melde sig ind i kirken og gerne vedblive med at være medlem. En ting er at bekende sig som kristen ved at lade sig døbe, en anden at påtage sig det ansvar over kirkeskatten, for at der fortsat er kirke. Ikke bare for denne generation men også for den næste og næste igen. Pastor Jacob Ørsted, Flensborg [KIRKESIDEN] Mange danskere tror, at vi allerede har taget vore danske soldater hjem fra Afghanistan, hvilket ikke er rigtigt. Vi har taget kampsoldaterne hjem, om end vi stadig har spejdere samt kampvogne og besætning udstationeret i den store internationale lejr Camp Bastion i Helmand. Og på nuværende tidspunkt har vi udstationeret 275 danske soldater i Afghanistan, hvoraf de fleste befinder sig i Camp Bastion, hvor de er under britisk kommando. Soldaterne er udstationeret for et halvt år ad gangen, hvorefter de afløses af et nyt hold. På hvert hold er der en feltpræst, som varetager de kirkelige handlinger samt soldaternes ve og vel. I løbet af det halve år har soldaterne og feltpræsten en leave-periode på 3 uger, hvor man kommer hjem til Danmark for at lade batterierne op. I denne periode kommer der leave-afløsere ned og varetager deres opgaver. I den forbindelse var det min tur til, at tage tre uger (13. november - 4. december) nede i»sandkassen«som afløser for deres faste feltpræst. Da jeg endelige satte mine ben i det sandede Afghanistan efter en længere flyvetur, væltede alle indtryk over mig; lydene fra fly og helikoptere, der 24/7 lander og starter, lugtene fra sandet, toiletterne, cook house, uniformen og alogel. Men heldigvis er missionen fuldstændig anderledes, end da jeg var hernede for tre år siden, og godt det samme. Soldaterne gik og hyggede sig, om end vi hele tiden skulle bære vores håndvåben på os, pga. faren for selvmordsbombere. Stemningen var god og uden de sædvanelige farer, jeg før var udsat for. PATRULJEBASEN Efter nogle dages tilvænning besluttede jeg mig for at flyve ud til en lille patruljebase øst for Helmand-floden, hvor vi har 12 danskere udstationeret fra Ingeniørregimentet, hvis opgave består i at lokalisere, uskadeliggøre, fjerne og efterforske hændelser omhandlende IEDer (vejsidebomber). Basen er lille og omgivet af hesco-bastion (en form for sandsække fyldt med sand). Basen er primitiv, så bad tages i form af, at man fylder vand i poser og hænger dem på en snor, og toiletterne består af nogle rør, som man helst skal ramme ned i, og skal man stort foregår det i en pose. Men trods de primitive forhold følte jeg mig igen hjemme, da der var musestille om natten, trods enkelte eksplosioner, som i ny og næ bragede igennem Afghanistans stjernehimmel. 1. SØNDAG I ADVENT Der blev snakket og spillet dart og kort og formen holdt vedlige af soldaterne i kraft af øvelser med deres minesøgere og robotter, De nævnte robotter har indbyggede kameraer og mulighed for at klippe ledninger over, og de kan fjernstyres af operatøren hen til fundet og den formodede sprængladning. De har også mulighed for at indsætte holdets hund og dens hundefører. Med sin overlegne lugtesans kan bombehunden finde bombers komponenter og dermed gøre searchgruppens arbejde mere sikkert. JESU KRISTI LEGEME OG MINTPA- STILLER Efter nogle dage blev det tid til at holde en 1. søndag i advent-gudstjeneste. Hjemme fra Bastion havde jeg pakket en præstetaske med salmebøger, disk og kalk, kors og lysestager og lys - og selvfølgelig altervinen. Den er vigtig, da der er en non-alkohol-politik for vore danske soldater - og derfor er altergangen den eneste mulighed for at nyde en smule alkohol og så endda få sine synders forladelse oveni. En ren win-win situation. Jeg gjorde klar til gudstjenesten og havde fået fat i en ghettoblaser, så vi kunne høre og blive ledsaget af musik. Men lige inden jeg skulle til at gå i gang, fandt jeg ud af, at jeg havde glemt de obligatoriske oblater. Nu er gode råd dyre, så jeg spurgte, om der ikke var en af dem, som havde nogle polo-mintpastiller. Og minsandten, det var der. Der kom en skov af hænder med mintpastiller, så jeg tog en rulle og placerede dem på disken, og så kunne gudstjenesten begynde. Der blev sunget dybt og brummende på Vær velkommen Herrens år og Blomstre som en rosengård. Da vi kom til altergangen, blev Jesu legeme både andægtigt og smilende fortæret, - dog tog det lidt tid, før bortsendelsesordene lød fra min mund, da jeg jo først lige skulle fortære mintpastillen, og det selvsamme syn mødte mig, da jeg kiggede på min tolv mand store menighed, der alle sammen stod gumlende i tavshed men med et stort smil omkring munden. MELLEM HIMMEL OG JORD Næste dag måtte jeg tilbage til Bastion, hvor jeg skulle holde en gudstjeneste. Jeg blev sat på en Chinookhelikopter, pakket til bristepunktet med rygsække og pakker i midten af helikopteren og rejsende ude i siderne, med en maskingeværskytte i enden af helikopteren, som for resten er åben under hele flyvningen, så skytten kan holde øje med eventuelle farer. Under flyvningen vinker maskingeværskytten til mig og gør tegn til mig, at jeg skal rejse mig og komme hen til ham, hvilket jeg ikke har meget lyst til, da det indebærer, at jeg skal løsne mit bælte og stå oprejst blandt mennesker og bagage to meter fra åbningen. Jeg trodser min frygt, løsner bæltet og rejser mig og bevæger mig hen til maskingeværskytten, som spænder et bælte omkring mig, som er fastgjort til et reb i bunden af helikopteren. Jeg bevæger mig forsigtigt hen imod åbningen og sætter mig på rampen med benene ude i det fri, blafrende side til side, mens maskingeværskytten peger til siden, hvor en anden helikopter flyver og peger ned på jorden, hvor jeg kan se mennesker, dyr og compounds hurtigt forsvinde, alt imens vi flyver forbi dem. Da nervøsiteten har lagt sig, kan jeg nyde det utrolige fredelige syn mellem himmel og jord og undrer mig endnu engang over, at der kan være så megen elendighed og ondskab i verden. Pastor Victor Greve, Frederiksstad/Bredsted (Foto: Lars Salomonsen)

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december FREDERIKSSTAD II. Trommeorkestret med 22 murernaljer. (Fotos: Christian) 50 nissebørn fyldte godt på en scene. Luciadrengene og -pigerne sang andægtigt. Så kom dagen... [KONTAKT] Så kom endelig dagen, da der skulle være julefest i Frederiksstad Danske Børnehave. Først holdt skolen julefest om fredagen, og den deltog en del børnehavebørn i, glædende sig til, at det var dem, der skulle optræde for far og mor om lørdagen. Programmet bød på trommeorkester, fælles optræden ved alle nissebørn, uddeling af julegaver til far og mor, kaffebord, luciaoptog og besøg af julemanden. Mange forældre og bedsteforældre var kommet, så hele skolens gymnastiksal var fyldt til randen, og scenen var klar. Mange børn havde i anledning af dagen fået deres flotte tøj på. Trommeorkesteret med sine 22 murerbaljer gav god lyd overalt i salen, selvom det var svært at holde takten, som Anke ellers prøvede at slå an. Omkring de 50 nissebørn i alle størrelser på scenen - et herligt syn. De FDF sang Rudolf på dansk, plattysk og ved ekstra nummer: er det dig der har taget min gedebuk? Endelig kunne også børnenes hemmeligheder til far og mor bliver udløst. Hele december havde børnene måttet holde på deres hemmelighed, men nu kunne gaverne overrækkes til de glade og stolte forældre. Ude på gangen ventede det flotte kagebord, og det blev nødvendigt at åbne et fjerde klasseværelse, så alle kunne sidde ned og nyde kaffen og saften. Efter at der var blevet ringet, samledes alle i gymnastiksalen og nød det store øjeblik, da luciadrenge og -piger i alle størrelser syngende fyldte gangen op til scenen - et flot syn. Fællessangene med far og mor blev sunget på dansk og tysk, og der var også tid til samtale folk imellem. Så er tiden inde til at sige tak til alle medarbejderne: Tak for indsatsen i Johnny Heel, Hans Jørgen Refslund, Ulla Refslund og den ny traktor. (Foto: privat) det år, som snart er slut. En stor tak også fra samarbejdsrådet. Til allersidst var det så alle børnenes tur til at samles en sidste gang på scenen. Medarbejderne stod ved scenekanten og passede på de mindste, da der lød en dyb røst ved døren. Ingen var i tvivl om, at det var julemanden, som alligevel havde nået at komme: Mange små julelys blev tændt i øjnene, og der var godteposer til alle. Tusind tak for al opbakning til julefesten; tak til forældre, bedsteforældre, børnehavebørn og gæster - og en stor tak til samarbejdsrådet og personalet for jeres store hjælp. Tak til skolen for, at vi igen i år kunne låne den. Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår samt en god juleferie. Mandag den 6. januar tager vi fat på en frisk. Jette Havetraktor som julegave [KONTAKT] FDF Flensborg har i lang tid ønsket sig en ny havetraktor, som også kunne slå græsset ved FDF-hytten Uglereden i Tarp. Tirsdag den 10. december kom Flensborg Y s Men s Club med den ønskede havetraktor. Flensborg YMC har doneret det meste af prisen, og YM-klubberne i Alssund og Nørre Rangstrup gav resten. Det var en glad pedel Johnny Heel, som kunne sætte sig op på den knaldrøde havetraktor. FDF Flensborg er Flensborg Y s Men s Club dyb taknemmelig for den store økonomiske støtte, der muliggjorde indkøbet, og den støtte fra de to andre Y s Men s-klubber, der gjorde, at kredsen kunne købe lige netop denne fine græsslåmaskine. Ligeledes en stor tak til Hans Jørgen Refslund fra Flensborg YMC, som på professionel måde kunne vejlede ved købet af maskinen. St. BORGERFORENINGEN Nytårsmøde 2. januar JARUPLUND HØJSKOLE Foredrag om jul [KONTAKT] I fald du ikke skal i kirke søndag formiddag, er der en anden slags vederkvægelse fra sæsonens konsumstress at hente på Jaruplund Højskole. EGERNFØRDE SSF Tilbageblik 2013 [KONTAKT] Fredag den 24. januar kl åbner Egernførde SSF dørene i Medborgerhuset for alle medlemmer og venner til et tilbageblik 2013 i billeder og lyd. Her kan man ved kaffe, gløgg og andet godt få en snak hen over bordet og samtidig genopleve den ene eller anden oplevelse, man har haft med SSF i VINTERPARTY Egernførde SSF arrangerer»vinterparty - hot n cold«lørdag den 1. februar kl. 19 i Medborgerhuset. Hvor andre har en sektbar, tilbyder SLESVIG II. Danskkurser/Dänischkurse [KONTAKT] Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig tilbyder danskkurser: Die Hiort Lorenzen-Skolen bietet Dänischkurse an: Begyndere (Anfänger) 30 timer lærer: Susanne Larsen. Start: torsdag (Donnerstag), 23.1.,kl Fortsættere 1 (Vorkenntnisse) 30 timer lærer: Helge Schwetke. Start: torsdag (Donnerstag), kl Fortsættere 2 (Vorkenntnisse) 30 timer lærer: Helge Schwetke. Start: mandag (Montag), kl Fortsættere 5 (Vorkenntnisse) 30 timer lærer: Walter Paulsen. Start: tirsdag (Dienstag), 7.1. kl Samtale 30 timer lærer: Sabrina Lindahl. Start: torsdag, 6.2. kl For alle kurser gælder: / Für alle Kurse gilt: 30 timer (15 x 2 timer) / 30 Stunden (15 x 2 Std.). Deltagerpris: 2,50 euro pr. time, i alt 75 euro / Kosten: 2,50 Euro/Std., insg. 75 Euro. Gegen Vorlage eines Nachweises erhalten SGB II und SGB III-Empfänger eine Ermäßigung. Tilmelding sker ved den første time på skolen. Anmeldung bei der ersten Stunde in der Schule. GOTTORP-SKOLEN Gottorp-Skolen i Slesvig tilbyder [KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen Flensborg har efterhånden lagt beslag på aftenen den 2. januar, når det nye år er indledt. Denne aften kl. 19 er der nytårsmøde i Restaurant Borgerforeningen, uanset hvad ugedagen er. Hvert år causerer generalkonsul Henrik Becker-Christensen over det forgangne år, og hvad der kan forventes i det nye år. Efter indledende spisning optræder sangeren Merle Kyper i to afdelinger rundt om generalkonsulen med guitaristen Renè Czerch med populære sange fra musicals og hendes nyeste album Lycra Chest. Merle Kyper er nu bosat i Hamborg, men opvokset i det danske mindretal i Flensborg, hvor hendes mor er på Duborg-Skolen. Hun har tidligere optrådt på nytårsmødet, men det forhindrer selvsagt ikke en gentagelse med den produktive sanger i et aktuelt repertoire. Bestyrelsen i Borgerforeningen har i indbydelsen til medlemmerne vedlagt et aktuelt gavekort, der i udfyldt stand kan anvendes f.eks. som julegave til en i familien, nabolaget eller vennekredsen som medlemskab i den snart 180-årige forening. Der er i nyere tid et stabilt antal medlemmer på over 200, men vigtigt er, at der hele tiden kommer nye, så medlemmernes gennemsnitsalder ikke øges år for år. Derfor spændende, om en julegave bliver konverteret til næste generation i medlemskredsen. Lidt grænseoverskridende bliver en realitet, fordi medlemmer i Lions Club Bov altid har clubmøde den første torsdag i måneden, som er identisk med den næste 2. januar, og derfor har henlagt sit clubmøde til nytårsmødet i Flensborg. Med denne disposition har eksempelvis Borgerforening-bestyrelsens sekretær Iver H. Ottosen som lion i Bov mulighed for tilstedeværelse i begge sammenhænge. Sidste frist for tilmelding til nytårsmødet er 28. december, for at Restaurant Borgerforeningen har menuen med indbagt laks til spisningen i fornødent omfang. iho Her varmer forfatteren Karin Johannsen-Bojsen den 22. december kl op til julen ved at fortælle om hverdag og fest under sin opvækst i en flensborgsk romfamilie. Egernførde SSFs bestyrelse en udendørs, overdækket gløggbar med varme og tilladt rygning + bål. Inde i Medborgerhuset bliver der musik, spændende underholdning, tombola, røverbanko og hyggeligt samvær. Selvfølgelig er der også buffet med grønkål. Drikkevarer kan købes. Pris inkl. middag: 15 euro for medlemmer og 21 euro for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 21. januar til formand Fred Witt på eller til sekretariatet på danskkurser: Die Gottorp-Skolen in Schleswig bieter Dänischkurse an: Dansk om formiddagen for fortsættere 4/ vormittags für Fortgeschrittene 4: 10 formiddage á 2 lektioner (10 Vormittage á 2 Stunden): onsdage (mittwochs) Start 5.2. kl : Pris: 50 euro - lærer: Maren Gischler. Dansk om aftenen samtale: 15 aftener á 2 lektioner (15 Abende á 2 Stunden): mandage (montags) Start 6.1. kl Pris: 75 euro - lærer: Helga Light Braun. Dansk om aftenen begyndere 2 / Anfänger 2: 10 aftener á 2 lektioner (10 Abende á 2 Stunden): onsdage (mittwochs) Start kl Pris: 50 euro - lærer: Maj-Britt Hofmann. Dansk om aftenen fortsættere 4 / Fortgeschrittene 4: 10 aftener á 2 lektioner: onsdage (mittwochs) Start 8.1. kl Pris: 50 euro - lærer: Britta Schmidt Dansk om aftenen begyndere / Anfänger: 15 aftener á 2 lektioner (15 Abende á 2 Stunden): onsdage Start 8.1. kl Pris: 75 euro - lærer: Walter Paulsen. Dansk om aftenen fortsættere 5/6 / Fortgeschrittene 5/6: 15 aftener á 2 lektioner: onsdage (mittwochs) Start 8.1. kl Pris: 75 euro - lærer: Walter Paulsen.

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 INDHOLD Side 3-4 Side 5-6 - 7 Side 8-9 - 10 Side 11 Leder v/ Alice Møberg, 9. klasse Julemarked Lucia-optog og krybbespil Juledigte Til alle jer fra alle os her

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale ØSTENVINDEN Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale Nyt fra ledelsen Kære alle i Børneby Øster. Nu hvor året er ved at gå på hæld, er det tid til at skue tilbage på endnu et år med

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver Dato Klasse Overskrift Tirsdag d.1 7.klasse to vers Advent Onsdag d.2 10.klasse December måned Torsdag d.3 0.klasse Julepynt Fredag d.4 1.klasse Nisser Mandag d.7 6.klasse Engle Tirsdag d.8 8.klasse to

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18)

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18) Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for København og Frederiksberg Onsdag den 6. april kl. 19.00 Restaurant Allégade 10, stuen, 2000 Frederiksberg (100 meter

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 49 /2016 Arrild Privatskole Separering. Arbejdet er nu nået helt ind på vores grund. Så der er ekstra grund til at se sig godt for. En del af vejen er nu lukket ved skolen. Parkering kan stadig

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier.

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier. Den 1. december blev julemåneden sat i gang med gudstjeneste om formiddagen, og om eftermiddagen tog vi hul på vores julekalender Matador, som vi skulle se et afsnit af hver dag i december. Med Matador

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere