Indholdsplan Indholdsplan 41 uger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014-15. Indholdsplan 41 uger"

Transkript

1 Indholdsplan 41 uger 1

2 Indhold Indhold... 2 August Formål... 4 Værdigrundlag... 4 Timer for den enkelte elev... 5 Fag... 7 Dansk... 7 Matematik... 8 Fysik - kemi... 9 Tysk... 9 Engelsk Historie Samfundsfag Biologi Geografi Kristendom Fællesidræt Faglinjer Friluftsliv Kunst og design Medielinje Håndværk Landbrug Musik/drama Valgfag Foto Motorlære(byg og ræs) Elektronik Musik (rytmisk sammenspil, kor, guitar, sangtime) Førstehjælp Træ og metal Ung leder Glas Badminton Fodbold

3 Kreative værksted Natur Psykologi Hjemkundskab Projekt værksted Udvidet værksted Ture og ekskursioner Natur Kultur Sydeuropa Teaterprojekt i marts Projektopgave, Obligatorisk Selvvalgt Opgave og Erhvervsvejledning Projektopgave for elever i 9. klasse Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Skolevejledning Kostskolearbejde Fællesaftener Weekends Elevsamtaler Køkken - madlavning/bagning Praktisk arbejde - rengøring oprydning - havearbejde Boform Måltider Grundbog for vagtlærere

4 August 2014 Formål Kongeådalens Efterskoles formål er at drive efterskole ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund(vedtægterne). Skolen lægger vægt på formuleringen fra FDF s formål: at møde børn og unge med evangeliet med om Jesus Kristus. At møde evangeliet - det gør livet større og rigere for os. Det gør, at livet bliver mere end det, der kan måles og vejes. - det giver den enkelte frihed og ansvar. Det fortæller, at der er noget, der er større end det enkelte menneske; men at vi alligevel har frihed og ansvar. - det giver håb om en bedre verden. At Jesus overvandt døden giver os håb om en ny og bedre verden. I ordene at møde ligger også den betydning, at der er tale om et møde med evangeliet i frihed og med et ligeværdigt forhold elever og lærere imellem. Værdigrundlag Kongeådalens Efterskole bygger på et kristent livssyn, der har baggrund i FDF og de Grundtvig/Koldske tanker. 1. Det kristne livs- og menneskesyn er bl. a. karakteriseret ved: - tilværelsen skyldes ikke os selv - mennesket er en guddommelig skabning - tilværelsen er større end os selv - mennesket er underlagt ligeværdighedens vilkår - mennesket er sat i sammenhæng med andre mennesker - mennesket er sat i frihed i verden 2. Skoleprofil Kongeådalens Efterskole er: - en bred skole med hensyn til elevtilgang, boglige fag(trininddeling), valgfag og faglinjer - en bred skole med en blanding af boglige fag, valgfag og praktisk arbejde - en skole med en bred vifte af oplevelser - en skole, hvor der er rum og tid til den enkelte 3. Værdier for den enkelte elev Kongeådalens Efterskole ønsker at fremme den enkeltes alsidige udvikling og dannelse ved at: 1) bibringe færdigheder - boglige, praktiske og sociale 2) udvikle selvstændighed og modenhed gennem medansvar og medindflydelse 3) udvikle udholdenhed og robusthed 4) skabe udvikling af identitet gennem fællesskab 5) give mod, håb og tro på livet og fremtiden 6) opdrage til demokrati, åndsfrihed og ansvarlighed 7) opdrage til at værne skaberværket 8) møde oplevelser og udfordringer som enkeltperson og i fællesskab med andre 9) møde evangeliet og det kristne livssyn 4

5 Særlige grundlæggende kendetegn ved Kongeådalens Efterskole. 1.Skolen vægter boglige, kreative og praktiske fag lige højt. Der lægges vægt på en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske fag. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne kan møde helheden i de forskellige fag og discipliner. Eleverne kan tage FSA og FS10 på skolen. 2. Skolen har som mål at være en skole med en stor bredde af forskellige valgmuligheder for eleverne - mange faglinjer og mange valgfag. Kongeådalens Efterskole skal ikke have en specialisering, så kun få interesser får plads på skolen. 3. Uden for fagene skal klares en del praktisk arbejde. Det drejer sig om køkkenarbejde, rengøring samt mindre reparationsarbejder og forbedringer. 4. De 41 skoleuger vil være præget af mange forskellige opgaver, udfordringer og oplevelser. Timer for den enkelte elev Obligatoriske fag Der er 25 skemauger på et skoleår. Der er et efterårsskema i perioden fra august til december og et forårsskema i perioden fra januar til maj. Herefter laves et særligt prøve-periode skema. 5

6 Timetal i skemalagte fag pr. skoleår Dansk 119 Timer Matematik 88 Timer Engelsk 61,25 Timer Tysk (tilbudsfag) 61,25 Timer Fysik-Kemi 59,5 Timer Kristendom 30 Timer Fællesidræt 34,75 Timer Sangtime 17,25 Timer Rengøring (Pædagogisk samvær) 70 Timer Kontaktgruppe 30 Timer Fredagsafslutning 10 Timer Faglinje 120 Timer Medborgerskab (9. klassetrin) 46,25 Timer Biologi/Geografi (9. klassetrin) 36,5 Timer Undervisningen i Fysik-Kemi vil være placeret som moduldage hen over efteråret samt i en sammenhængende periode i november samt en uge i januar. Fysik-Kemi afsluttes i januar

7 Fag Generelt for de boglige fag. Alle de boglige fag benytter de fælles mål, som er opstillet i de hæfter, som er udkommet i foråret Det betyder, at formålsbestemmelser fra tidligere publikationer justeres i tilknytning til "Fælles mål" og specielt trinmål for 9. klasse. Organisering Timerne i de boglige prøvefag organiseres i almindelige skema timer + særlige timeforløb før de forskellige prøver. Desuden er der særlig modulformiddag for de boglige fag. Undervisningen i Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk og Fysik-Kemi sker på tre trin. Trin 1 For elever med faglige udfordringer FSA/FS10 prøve Trin 2 For almindelig 9. klasses elev FSA prøve Trin 3 For almindelig 10. klasses elev + 9. klasse særlige forudsætninger FS10 prøve (FSA) Inklusionsprogram Kongeådalens Efterskole har et særligt inklusionsforløb for elever med særlige behov for at følge den almindelige undervisning. Programmet tager udgangspunkt i den enkelte elev, som får opstillet særligt program. Inklusionen omfatter elever med faglige problemer og elever med problemfelter (evt. diagnoser), der kræver særlig indsats. Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Faglige aktiviteter Undervisningen omfatter - musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer - udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter - samtale og drøftelse i klassen og i grupper - emne - og paneldiskussion - længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med efterfølgende debat - elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse - drama og teater - læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål - individuel og fælles tekstproduktion, herunder håndskrivining og computerskrivning - oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner - brug af biblioteker, samlinger og databaser - andre aktiviteter fx sang, illustrering, udstilling, trykning 7

8 Fagligt stof Undervisningen omfatter - egne og fælles oplevelser, tanker og følelser - elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands -, person- og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, reportage, referat og resume, digte, rapporter essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener - litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer - anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv - og radiospil, computerspil - faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion - sagtekster : fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelse, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og - betingelser - ugeblade og magasiner - skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post - fakta programmer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser fx reportage, radiomodtager, multimediepræsentationer, oplysende og debatterede udsendelser - billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer - litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale. Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Centrale Kundskabs- og færdighedsområder - Arbejde med tal og algebra - Arbejde med geometri - Matematik i anvendelse - Kommunikation og problemløsning I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget matematik, og når matematik indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan - Forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. - Udbygge deres matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb. - Forstå matematik som en del af vores kultur. Problemløsning og arbejdsmetoder Ud fra analyse af data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser for de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til de betragtede problemer i den sammenhæng, hvori de indgår I elevernes selvstændige arbejde og gennem samtaler skal de kunne benytte sproglige beskrivelser, hvori indgår faglige udtryksformer med forskellig grad af præcision. 8

9 Fysik - kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Centrale kundskabs - og færdighedsområder - Stoffer og fænomer omkring os - Det naturvidenskabelige verdensbillede - Liv og miljø - Teknologi Arbejdsmetoder i forbindelse med fysik-kemi vil være : - at opnå færdighed i at indsamle og bearbejde forsøgsresultaterne - at vurdere konsekvenserne af deres resultater og sætte dem ind i større sammenhænge - at opnå færdighed i at formidle resultater og viden til andre - at opnå fortrolighed med laboratorie-udstyr Organisering Fysik-kemi-undervisningen er placeret i en række moduldage i efteråret samt to sammenhængende undervisningsperioder med hele dage i henholdsvis november og januar. Fysik-Kemi afsluttes i januar Tysk Formål: Der henvises til faghæftet for tysk 2009, Fælles mål samt formålet i Centrale kundskabs- og færdighedsområder + slutmål fra Fælles Mål. På trin 1 arbejdes overvejende med det mundtlige udtryk.- der sigtes på FSA med evt. skriftlig prøve. På trin 2 arbejdes med både mundtligt og skriftligt udtryk, jvf. vejledningen for 9. kl. FSA. På trin 3 arbejdes med både mundtligt og skriftligt udtryk, jvf. vejledningen for 10. kl. FS10. Tysk er tilbudsfag for eleverne. 9

10 Engelsk Formål: Centrale kundskabs- og færdighedsområder: Der henvises til faghæftet klare mål for engelsk Eleverne niveaudeles. På trin 1 arbejdes både med den mundtlige og den skriftlige udtryksform, jf. vejledningen for 9. Kl. FSA. På trin 2 arbejdes både med den mundtlige og den skriftlige udtryksform jvf. vejledningen for 9. kl. FSA. På trin 3 arbejdes ligeledes med både den mundtlige og skriftlige udtryksform jvf. vejledningen for 10. kl. FS10 Faget er tilbudsfag for elever i 10. klasse; men der skal være tale om en speciel situation for ikke at modtage engelskundervisning. Historie Fagene historie + samfundsfag har fællestimetal under titlen, medborgerskab. Undervisningen følger fælles mål for historie(der focuseres på kronologi og kildevurdering) + tager hensyn til kanon for historie. Undervisningen foregår dels som fortælletimer/oplæg og dels holdundervisning med bl.a. fordybning i kilder for de forskellige perioder. Samfundsfag Undervisningen følger Fælles mål for faget. Undervisningen organiseres dels som fortælletimer/foredrag/oplæg for hele elevgruppen og dels som holdarbejde med særlige emner og tekster. Biologi Kun elever fra 9. klasse har faget. Undervisningen følger "Fælles mål" for faget. Geografi. Kun elever fra 9. klasse har faget. Undervisningen følger "Fælles mål" for faget Kristendom Formål: Henvisning til undervisningsvejledning for Kristendom Undervisningen i kristendomskundskab tager udgangspunkt i "fælles mål". Alle elever har faget. Undervisningen organiseres med fælles oplæg til hele elevgruppen samt holdarbejde med fordybelse og forskellige projekter. Fællesidræt Alle skolens elever har fællesidræt samlet i 1 ½ time om ugen. Undervisningen tager udgangspunkt i de nye mål fra august

11 Faglinjer Kongeådalens Efterskole vil gerne udbyde et bredt felt af faglinjer. I øjeblikket drejer det sig om: Landbrug Håndværk Musik Drama Medie Kunst & Design Friluftsliv Faget har 3 ½ ugentlig times undervisning samt 4 projektdage a 10 Eleverne prøver i årets løb 1-2 forskellige faglinjer. Friluftsliv Formålet med friluftsliv er. * At eleverne får gode fællesoplevelser i og med naturen * At eleverne får erfaringer med og lyst til at være udendørs på alle årstider. * At eleverne lære at samarbejde om løsning af en række forskellige opgaver. Indholdet i undervisningen tilpasses det enkelte hold, alt efter baggrund. Eksempler på ting man kan tage op Primimad Rensning og tilberedning af fisk Helstegt pattegris. Jordsteg Mad på sten Røgning/bagning Tur med overnatning Cykeltur Kanotur Vandretur primitur Endagstur Mandø Ebbevej Randbøldal O-løb i statsskov Fisketur Pionering Sauna Tårn til overnatning Tømmerflåder Bro Legeplads 11

12 Naturkendskab Vandløbsundersøgelse Fuglemorgentur Naturens grønne køkken Svampetur Kunst og design Formålet med undervisningen på Kunst & Design linie er : - at eleverne ved at skabe og opleve billeder, tekstilarbejde og andre kreative udtryksmidler bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde - og at bruge og forstå billedsproget som et meddelelses- og udtryksmiddel, idet deres arbejde vil blive brugt funktionelt og/eller udstillet på skolen til gavn og glæde for alle. Undervisningens indhold vil blive bestemt i samarbejde mellem læreren/lærerne og det enkelte linjehold. IDEBANK Batik Papmache Papirfremstilling Ler-(drejning) Blomsterdekorationer Mobiler/uroer Riv-billeder Collager Gips Naturmaterialer Kurvefletning Akvarelmaling Silkemaling Blyantstegning Akrylmaling Farvelære Portrætter Læderarbejde Vævning Tekstiler til skolen- F.eks.: Kostumer - Gardiner- Dækkeservietter - Vægdekorationer m.m. Medielinje Formålet med undervisningen er, at eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse skal udvikle deres færdigheder i at forstå og bruge medier. Gennem arbejdet med forskellige medier skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få mulighed for at bruge medierne som personligt udtryksmiddel. Indhold 1. Tekstarbejde, redigering, lay-out, trykning af skoleblad/ foreningsblad m.v. 2. Pressemeddelelser 3. Elektronisk tekstbehandling 4. Lydoptagelser og redigering af radioudsendelser, som kan udsendes i lokalradio eller internt 5. Foto, optagelsesteknik, fremkaldelse, forstørrelsesteknik og billedbetragtning 6. Billedreportage 12

13 7. Lyd - diasshow 8. Videooptagelser og redigering af udsendelser til internt brug Der kan i undervisningen indgå ekskursioner til f.eks. udstillinger, radiostationer, lokalradioer, regionalradio og tv-stationer Håndværk Formålet i faget håndværkerlinje er, at eleverne erhverver sig viden om og erfaringer med praktiske arbejdsmetoder, materialer og værktøj, som anvendes inden for bygnings- og håndværksfagene, specielt murer-, tømrer-, snedker-, maler-, smede-, og mekanikerfaget. Samt udvikle elevernes sans for kvalitet og akkuratesse. Indhold Undervisningen er baseret på praktiske øvelser, hvor der lægges vægt på indøvelse af færdighed i brug af værktøj, materialer og arbejdsmetoder. I tilknytning til de indhøstede erfaringer behandles den nødvendige teori. Undervisningen i de praktiske øvelser kan omfatte: Opmåling og varebestilling. Tegningslæsning. Materialekendskab. Vedligeholdelse og anvendelse af forskellige værktøjer. Nybyggeri og vedligeholdelse af bygninger. Fremstilling og reparation af inventar. Traditionelle træ- og metalsløjd aktiviteter. Der kan i undervisningen indgå ekskursioner til messer, udstillinger og byggemarkeder, hvor anvendelse af og priser på nye materialer og værktøjer undersøges og vurderes. Arbejdsmiljø og sikkerhed Eleverne skal lære at håndtere materialer, værktøj og maskiner, således at man undgår de øjeblikkelige risici for legemsbeskadigelse. Det tilstræbes, at eleverne vænnes til en naturlig arbejdsgang i forbindelse med enhver opgaveløsning - herunder brug af værktøjer og tilladte maskiner samt gode arbejdsstillinger. Landbrug Formålet med undervisningen på grøn linie er, at eleverne får viden om og erfaring med arbejdet i have og mark, samt årets gang de samme steder. Gennem arbejde med dyr at opnå en fortrolighed med pasning af dyr. Eleverne erhverver viden og gør erfaringer med de dyrkede afgrøders anvendelse og opbevaring. Indhold Undervisningen kan bl.a. indeholde følgende: Jordens forarbejdning, såning/plantning, afgrødernes pasning under opvækst samt høst. Økologiske principper og drift i teori og praksis. Pasning/beskæring af buske og træer. Sikkerhed og vedligehold af have og landbrugsmaskiner. Husdyrets pasning og pleje. Forarbejdning af markens afgrøder, herunder konservering, opbevaring og anvendelse i den daglige 13

14 husholdning. På den grønne linie kan indgå ekskursioner til relevante udstillinger. Musik/drama Formålet med musik/drama er at udvikle elevernes evne til at opleve musik og drama som udtryksmiddel og kommunikationsform. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik og drama skal undervisningen give mulighed for, at eleverne kan indleve sig i mennesker, situationer og miljøer, samt medvirke til elevernes følelsesmæssige og kreative udvikling. Organisationsform Undervisningen kan tilrettelægges så musik og drama kører enten hver for sig eller i et samspil - alt afhængig af situationen. I musik/drama indgår minimum et forløb, hvor man arbejder hen imod en opførelse for et publikum. Desuden tilstræbes det, at eleverne opnår indsigt i arbejdet med lys, lyd, koreografi, sminkning, sceneopbygning, kulisser, speciel effekts osv. Ideer: - teatersport, kropssprog, flerstemmig sang, rytmik, stunts, dans, situationsspil, musicals, kropsbevidsthed, sammenspil, gøgl, improvisation, sort teater, rollespil, skyggeteater, revy, cabaret, børneteater, dukketeater, parodier, cirkus... 14

15 Valgfag Der udbydes et meget bredt felt af valgfag, der har 1 ½ time som ugentlig ramme. Normalt har elever, der har fuldt bogligt program 3-4 valgfag; mens elever med et mindre bogligt program har flere valgfag. Foto Formålet med undervisningen i foto er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddeleses- og udtryksmiddel Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk Eleverne skal opnå kendskab til og mulighed for at arbejde med forskellige fotografiske teknikker og få forståelse af deres betydning. Indhold Der arbejdes med teknikkerne omkring sort/hvid fotografering * Brug af kamera og håndtering af film. * Fremkaldelse af film. * Forstørrelse * Vurdering/montering af billeder. (Der arbejdes både med digital foto og traditionel mørkekammerarbejde) Emner og aktiviteter Grafik Sønderskov Hovedgård Ribe Portrætfoto Manipulation med billeder Collage Skotøjsæske som kamera Toning af billeder Motorlære(byg og ræs) Fagmæssigt kører træ-metal og motorlære på samme tid, så eleven i værkstedet kan vælge ønsket del af fag i værkstedet. Formålet med undervisningen i motorlære er at give et indblik i forbrændingsmotorens opbygning og virkemåde. I det hovedsageligt praktiske forløb indgår der også noget om forbrændingsmotorens betydning i vort samfund og for forurening. Indhold Adskillelse og samling af små motorer. Justering af tænding og kaburator Brug af værktøj og måleudstyr Forurening og forbrug 15

16 Et projekt hvor motoren indgår som trækkraft. Undervisningen foregår normalt i hold på 10 elever. I skoleåret samarbejdes med FTZ omkring tilrettelæggelse af undervisningen, herunder ekskursioner til FTZ s værkstedsfaciliteter i Haderselv. Elektronik Formålet med undervisningen i elektronik er, at eleverne får viden om grundlæggende elektroniske kredsløb og deres funktioner samt et praktisk kendskab til fagets arbejdsmetoder. Det tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at konstruere og opbygge simple enheder, således at de får grundlag for selvstændigt at løse elektroniske opgaver og problemer. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for elektronikkens betydning og muligheder i hverdagen. Indhold Elektronik er et værkstedsfag, og undervisningen baseres på praktiske øvelser, hvor der lægges vægt på indøvelse af færdighed i brug af værktøj, måleinstrumenter, materialer og arbejdsmetoder. Kendskab til komponenters udformning, funktion og anvendelse i simple opstillinger. I tilknytning til de indhøstede praktiske erfaringer, behandles den nødvendige teori samt elektronikkens muligheder, anvendelse og betydning i hverdagen. Som basisstof kan der i denne del af undervisningen indgå emner som modstande, kondensatorer, transistorer, IC-kredse, dioder m.v. Hovedemner kan være forstærkning, kommunikation, måling, styring og regulering, databehandling m.v. Musik (rytmisk sammenspil, kor, guitar, sangtime) Formålet med musik er at udvikle elevens glæde ved at opleve og udtrykke.sig i musik - ikke at uddanne solister. Rytmisk sammenspil Valg af indhold foretages i samarbejde med eleverne og i relation til elevernes erfaringer og udvikling og på baggrund af deres forudsætninger for at kunne håndtere og udvikle færdigheder på forskellige instrumenter. Der kan på forskellige måder arbejdes med bevidstgørelse af puls -og taktfornemelse, som er en vigtig forudsætning for, at sammenspil lykkedes. I arrangementerne arbejdes der med forskellige kombinationer af rytmer og stemmer for sammen at finde frem til det, man synes lyder bedst, og som man er tilfreds med at spille. Kor Der arbejdes med en -og flerstemmig sang, dog med hovedvægten lagt på flerstemmig sang. Undervisningen kan omfatte udvikling af stemmesmidighed, tydelig artikulation, sangtræning m.m. Der arbejdes med at få nogle gode oplevelser gennem sangen og samværet med andre. Guitar -I valgfaget guitar, kan man lære at spille guitar lige fra bunden. Det tilstræbes, at eleverne hver især møder udfordringer og mærker fremskridt. Eleverne inddeles evt. efter niveau. 16

17 Sangtime I sangtimerne skal glæden ved at synge sammen være i centrum. Desuden ønsker vi, at eleverne udvider deres kendskab til den danske sangskat og de mest almindelige udenlandske sange. Førstehjælp Formålet med undervisningen i førstehjælp er at eleverne bliver i stand til at yde førstehjælp ved dagligdagens store og små uheld, samt holde den til skade kommende i live til mere kvalificeret hjælp når frem. Indhold Undervisningen omfatter den af førstehjælpskomiteen godkendte førstehjælp, herunder behandling af små og store skader. Der undervises i trinvis førstehjælp med hjertemassage. Undervisningen svarer til et 8 timers kursus i førstehjælp. Der udstedes godkendt bevis for gennemført undervisning. Træ og metal Formålet med undervisningen i træ og metal er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse. Indhold Undervisningen kan omfatte arbejde i træ og metal samt andre relevante materialer. Arbejdet bygger på det tekniske og metodiske grundlag, som eleverne tidligere har lært i faget. De videregående arbejdsprocesser behandles efter behov. Elevernes kendskab til og anvendelse af teknikker udbygges efterhånden som behov herfor opstår. Der sigtes mod, at eleverne giver sig i kast med opgaver, der stiller større tekniske krav til dem, og som eleven selv vælger, planlægger og fremstiller med læreren som konsulent. Undervisningen kan omfatte Træarbejde: Savning, høvling og andre forarbejdningsteknikkerf.eks. drejning og grøn sløjd. Samlingsformer, afpudsning og overfladebehandling. Metalarbejde: Opmærkning, deling, gennembrydning, gevindskæring, samling (skrue, nitte, lodde, svejse), hårhedsændring, afpudsning, dekoration, overfladebehandling m.v. Smedning: formgivning, hærdnings- og anløbningsprocesser. Støbning: modeller, fremstilling af forme, støbning i tin, sølv m.v. Arbejdsmiljø og sikkerhed Det tilstræbes, at eleverne vænnes til en naturlig arbejdsgang i forbindelse med enhver form for opgaveløsning. Eleverne skal lære at håndtere materialer, værktøj og maskiner, således at man undgår de øjeblikkelige risici for legemsbeskadigelse. a. Planlægning, såvel teknisk som æstetisk. Herunder valg af materialer, værktøj, maskiner m.v. 17

18 b. Skitsering af emnet. c. Fremstillingsfasen, herunder brug af værktøjer og tilladte maskiner samt gode arbejdsstillinger. Ung leder Formål - at opleve glæden ved frivilligt arbejde i foreninger - at uddanne sig til at kunne klare et lederjob i en frivillig forening - at afprøve en række aktiviteter i foreninger og over for andre elever på skolen. Glas Badminton Fodbold Formålet med valgfag i fodbold er at eleverne får mulighed for kropsligudfoldelse i en kendt sports disciplin. Udgangspunktet for undervisningen i fodbold er elevernes glæde ved spillet og oplevelse af holdspillets kvaliteter. Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i enkelte øvelser og en masse spil på 2 mål herunder med individuel guidning og coaching af den enkelte spiller. Kreative værksted Natur Psykologi Hjemkundskab Projekt værksted Udvidet værksted 18

19 Ture og ekskursioner. Natur Forudsætninger Det er vigtigt at eleverne er blevet klædt godt på i forhold til, hvad det er for en tur, de skal på og hvad det er, vi vil med turen. Mål At elever og lærere oplever at være sammen udendørs over flere døgn At være på vandring!! Igennem skoleåret vil vi gerne at eleverne flytter sig på enhver måde. Her har vi fokus på at flytte sig fysisk og ved egen kraft. At opleve naturen forandre sig. (østholdet går fra morænelandskab til smeltevandsslette) Lære at orientere sig efter kort på turen Opleve metoden/aktiviteten vandretur: vandring - slå lejr - vandring Opleve at Danmark er fyldt med naturstier og billige lejrpladser At fremme fællesskabet på holdet At eleverne får en oplevelse af lejrliv og det fællesskab og ansvar, der følger med At eleverne i fællesskab får tilberedt mad over bål (morgenmad og aftensmad) At eleverne får oplevelsen af, at de alle bliver nødt til at hjælpe til for at kunne få mad lavet, etablereret lejrplads mm. At eleverne oplever fællesskab i de mindre grupper At de elever, der ikke har erfaring/færdigheder med friluftsliv, tilegner sig grundlæggende færdigheder og viden om det at bo i en lejr (tænde et bål, bygge et spisebord, rejse et telt, tilberede mad over bål) At de elever, der har erfaring med friluftsliv, får mulighed for at lære fra sig og videreformidle den viden og erfaring de har. At eleverne gennem dagsaktiviteterne bliver udfordret i og med naturen At de elever, der vælger vandretur, får mulighed for at udfordre sig selv, sætte sig et mål og gennemføre det. At eleverne, der vælger cykeltur, får mulighed for at udfordre sig selv, sætte sig et mål og gennemføre det. At de elever, der vælger trælklatring, bliver udfordret ved at få mulighed for at overskride egne grænser for højder og det at klatre. At de elever, der vælger Kreativ natur, bliver udfordret ved at skulle udfolde sig kreativt med og i naturen. At elever, der vælger Lejrmad til alle, bliver udfordret ved at udtænke noget mad som er lækkert tilbehør til aftensmad eller aftenkaffe Lærerprocesser I løbet af turen, vil lærerne løbende vejlede, vise og sammen med eleverne gennemføre de forskellige opgaver der skal løses undervejs. 19

20 Opgaver: Elev-program MBR Elevhold MBR Morgensang/aftensang FTH, EB Aktiviteter torsdag: Vandretur (MBR, HS), Cykeltur(EB;JBN), Træklatring(GL), Kreativ natur(lr), Lejrmad til alle (SV,FTH) Lejrbål onsdag (MBR) Aftenløb torsdag (LR,SV) Pakkeliste til gruppe (GL) Pakkeliste til elever (GL) Madplan + opskrifter (GL) Valg af aktiviteter (EB,MBR) Kultur Turen foregår i januar, hvor hele holdet samlet skal til Berlin. Formålet med turen er : - at give eleverne en særlig samfundsundervisning i en storby - at besøge en række "samfundsinstitutioner" i en storby - at opleve en række kulturtilbud - at opleve forskellen på storbyen og egen bopæl - at opleve tysk kultur og afprøve sproget i kulturen. Sydeuropa Turen foregår i april. Overnatning foregår i telt på campingplads. Formålet med turen er: - at opleve et fremmedartet land med helt anderledes kultur - at opleve et bjergområde - at kunne sætte sig i levevilkår i et fremmed land og herigennem også få større forståelse for opbygningen af det danske samfund - at få indblik i historiske perioder Teaterprojekt i marts I marts måned er der teaterprojekt for hele skolen. Sammenhængende periode med øvning, byggeri, syning, prøver, forevisninger og masser af gæster på skolen. Formålet med teater projektet: At opleve et forløb, hvor alle bidrager med deres talenter At opleve at et teaterstykke bliver sammensat af mange forskellige dele At opleve et fællesskab ved at skabe et stykke, hvor alle har bidraget. 20

21 Projektopgave, Obligatorisk Selvvalgt Opgave og Erhvervsvejledning Projektopgave for elever i 9. klasse Elevernes arbejde med projektopgaven, står mål med Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse. Det vil vi gerne opnå: At eleverne ud fra et overordnet emne, indkredser en problemstilling som de kan tænke sig at arbejde med og blive eksperter i. Indkredsningen fastholdes i en problemformulering At eleverne får mulighed for at arbejde i grupper på to til tre personer. Undtagelsesvis kan en elev få lov til at arbejde alene. At eleverne over en længere periode får mulighed for at fordybe sig i et emne. At eleverne prøver at tilrettelægge en arbejdsuge. At eleverne får mulighed for at fastholde deres viden i form af et produkt, samt mulighed for at formidle deres viden til de øvrige elever. Forløb Projektopgaven for elever i 9. klasse og selvvalgt opgave for elever i 10. klasse kører som parallelle forløb. A) Lærerne vælger efter længere tids overvejelser og debat et overordnet emne som er tilpas rummeligt. B) Eleverne sættes ind i det valgte emne. Deres opgave er nu, dels at finde frem til en problemstilling, der falder ind under det overordnede emne og dels at finde sammen med andre, som vil arbejde med samme problemstilling. Der går nu en periode med snak frem og tilbage, emner findes frem og luftes, tvivlsspørgsmål afklares. C) Her finder den endelige gruppedannelse sted, efter emnevalg. For at fastholde eleverne på deres emne skal de lave en problemformulering, som godkendes af vejlederen. D) Indsamling af materialer, biblioteksbesøg, søgning på internettet, aftaler om besøg ud af huset og læsning. E) Projektugen: I de fem dage eleverne har til at arbejde med deres projekt er det i høj grad dem selv der lægger kursen. Arbejdsmetoden kan have såvel praktisk som teoretisk karakter, alt efter emnevalg og produkt. Grupperne mødes mindst en gang om dagen med deres vejleder. Eleverne skal være i gang med arbejdet mellem kl og 15.00, herudover er der selvfølgelig mulighed for at arbejde videre til sengetid. Projektugen slutter med produktaflevering fredag over middag. F) I den efterfølgende uge finder fremlæggelserne sted.. Kun fantasien sætter grænser for fremlæggelsens form. Et hold på 3-4 grupper fremlægger for hinanden på skift. Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Elevernes arbejde med selvvalgt opgave, står mål med Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. Det vil vi gerne opnå: At eleverne, på baggrund af samtaler med kontaktlærer/skolevejleder og de ting, der er nedfældet i uddannelsesplanen, vælger et emne, der er aktuelt for den enkelte elevs uddannelses- og erhvervsvalg At eleverne får mulighed for at arbejde med et konkret erhverv (job) eller en konkret uddannelse 21

22 At elever, der er i tvivl om erhvervsvalg, kan opnå en større sikkerhed. At eleverne prøver at tilrettelægge og gennemføre en arbejdsuge At eleverne får mulighed for at fastholde deres viden i form af et produkt, samt mulighed for at formidle deres viden til de øvrige elever Forløb Obligatorisk selvvalgt opgave forløber parallelt med elevernes brobygning. Obligatorisk Selvvalgt Opgave for elever i 10. klasse. Arbejdet med Obligatorisk Selvvalgt Opgave tilrettelægges i et tæt samspil med elevens erhvervsvejleder samt i overensstemmelse med elevernes brobygnings ønsker. A) Kontaktlæreren læser elevens uddannelsesplan, for at se hvilke erhvervs- og uddannelsesønsker den enkelte elev har. B) Kontaktlæreren har den første samtale med eleven. Her er der mulighed for at snakke med eleven om muligheder i forbindelse med brobygningen sat forholdet til den Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Herunder om der er ændringer i forhold til ønsker. C) Eleven vælger inden for hvilket erhverv/uddannelse hun vil lave sin opgave. For at fastholde eleven på hendes valg udarbejdes der en problemformulering. Hvis det er aktuelt i forhold til emnevalg, er der mulighed for at danne grupper. Der er også mulighed for at to elever har et samarbejde, uden de er i gruppe sammen. Et eksempel kunne være to elever, der arbejder med forskellige elementer inden for samme erhverv. D) I brobygningsugen indsamler eleven viden om sit uddannelsesønske samt laver relevant materiale om de boglige og faglige udfordringer eleven har mødt i løbet af ugen. E) Som afslutning på brobygningen færdiggøre elevernes deres indsamlede viden til en rapport eller et produkt, der formidler det udbytte de har haft af brobygnignsugen. 22

23 Skolevejledning Formålet med skolevejledningen på Kongeådalens Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien i at gennemføre en ungdomsuddannelse. At eleven gennem personlig rådgivning og vejledning opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Vejledningens indhold 2 vejledningssamtaler med den enkelte elev ud fra elevens uddannelsesbog. Mulighed for frivillig erhvervspraktik i efterårsferie og vinterferie. 2 årlige forældrekonsultationer. Uddannelsesaften hvor tidligere elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse, besøger skolen og fortæller eleverne om deres uddannelse. Vejledningssamtaler. Elevens uddannelsesplan. Den samordnede tilmelding til ungdomsuddannelserne. Tilskynde eleverne til at deltage i informations- og åbent-hus arrangementer på uddannelsessteder. Særligt for 10. klasse. Brobygning i uge 46. I startugerne tjekkes valg til brobygning. 23

24 24

25 Kostskolearbejde Kostskolearbejdet på en efterskole foregår dels som en nødvendig baggrundsstøj og dels som en række planlagte forløb eller begivenheder der bidrager til elevernes almene dannelse og demokratiske forståelse. Fællesaftener Formålet med fællesaftnerne er at give eleverne en særlige oplevelse der rækker ud over elevernes hverdag på efterskolen. Formålet er dels en samfunds dannelse i form at udgik til verden og dels en elevdannelse til medansvar og forpligtigelser i de fællesskaber de indgår i. Samfundsdannelse - Foredrag med kræftens bekæmpelse, Slut sult Nu o.lign. - Politiske indslag Elevdannelse - Kontaktgruppe arrangementer - Fester og begivenheder f.eks. høstfest og fastelavnsfest. - Weekends Formål: - at eleverne oplever weekends, hvor fællesskabet opleves på tværs af de daglige inddelinger og strukturer - at eleverne oplever efterskoledage, som ikke er så fast skemalagte som hverdagen - at eleverne oplever weekends med særlige programmer Ideer Væbner-seniorvæbnerweekends, hvor eleverne er instruktører Kammerater på efterskole Søskende på efterskoler Udflugter Temaweekends Organisering I løbet af året er der skoleweekends, forlængede weekends og almindelige weekends. Weekenden er fra fredag kl søndag kl Elevsamtaler Det er vigtigt, at vi jævnligt fører samtaler med den enkelte elev om, hvordan det går både på det personlige plan og på det fælles plan på skolen. Vi kan gennem disse samtaler være med til at styrke, hvordan vi får det bedste ud af en elev, eller hvordan en elev får det bedste ud af skoleåret. Fra starten af skoleåret tales om forventninger til skolen og til sig selv. Forventninger kan sættes i relation til fag, fritidsaktiviteter, andre elever og lærere. 25

26 Samtalerne kan føres normalt med kontaktgruppelæreren. Karakterer kan medvirke i en fokusering på forøgelse af faglig viden. (Mange gange bliver vores samtaler "for lukkede", idet vi ofte først tager samtalerne, når der er problemer eller i forbindelse med konsultationer med forældrene) Køkken - madlavning/bagning Formålet med undervisningen i køkkenet er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i køkkenet. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i teknikker og arbejdsprocesser, som rationaliserer arbejdet i køkkenet, og at de opnår færdighed i, både enkeltvis og sammen med andre, at tilrettelægge og udføre dette arbejde. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af rigtig kostsammensætning, og at de udvikler en æstetisk holdning til hygiejne Indhold: Undervisningen foregår i skolens køkken, hvor eleverne i samarbejde køkkenlederen forestår planlægning, indkøb, og tilberedning af den daglige madlavning. Der lægges især vægt på de praktiske metoder i forbindelse med faget, og det tilstræbes, at den teoretiske del knyttes til den praktiske. Undervisningen kan omfatte følgende: 1. Om at forenkle arbejdet: Øvelse i at planlægge praktisk arbejde og indkøb. Madlavning, oprydning og rengøring tilrettelægges ud fra enkle teknikker, metoder og principper. Kostplaner forenkles ved brug af kostmodel. Drøftelse af arbejdsfordeling og mulighed for lettel ser, som man kan købe sig til. 2. Om bevaring af materialer: Behandling af levnedsmidler, så næringsstofferne bevares. Hygiejne, så fordærvelse forhindres. Frysning af retter og bagværk. Rengøring og vedligeholdelse, så materialerne bevares. Rigtig brug og vedligeholdelse af teknisk udstyr 3. Om mad og ernæring: Vurdering af kosten ud fra anbefalede daglige tilførsler. Tilrettelæggelse af ernæringsrigtige kostplaner under hensyntagen til forskellige forhold. 4. Om mad til forskellige formål: Tilrettelæggelse af kostplaner til forskellige grupper og under forskellige forhold med efterfølgende drøftelse af egne og fremmede forslag. Følgende delemner kan eksempelvis indgå: Kolde måltider, mellemmåltider, mad i andre lande, lejr- og campingmad, fest- og gæstemad, utraditionelle traktementer, egnsretter m.v. 26

27 Praktisk arbejde - rengøring oprydning - havearbejde Formål - at lære at vedligeholde, reparere og rengøre ting, der svarer til tingene i et almindeligt hjem - at indgå i et fællesskab, hvor alle må tage ansvaret for, rengøring, vedligehold og reparation fungerer - at lære enkle teknikker inden for rengøring og småhåndværk Organisering Praktisk arbejde A) Enkelte hele dage, hvor større projekter kan nåes B) Enkelttimer, hvor mindre opgaver klares C) Flere gange om året gennemgås lejlighedens havebed/udendørsopgave Rengøring A) Enkelttimer, hvor fællesområder på skolen rengøres B) To gange om ugen rengøring i lejlighed og på værelse C) Èn eller to gange om året er der hovedrengøring Boform Eleverne bor i mindre lejligheder med værelser til normalt 2 personer. I lejligheden søges skabt et nært samarbejde, så eleverne kan opfatte lejligheden som "base" på skolen. Til lejlighederne er der tilknyttet kontaktgruppelærer, som er første kontaktperson for den enkelte elev. Specielt ved skolestart skal kontaktgruppelæreren bruge megen tid på at få den enkelte elev til at føle sig hjemme i både det nære(lejligheden) og det store fællesskab (hele skolen). Der er kontaktgruppemøde hver uge. Eleverne skifter lejlighed 1 gang i løbet af skoleåret slutningen af januar. Måltider De fleste måltider er fællesmåltider, hvor eleverne i særlige bordhold spiser sammen. Morgen og middag er det faste pladser; mens aftensmad er der frit valg ved bordene der sidder højst 6 bed bordene. Kun mellemmåltider er frivillige. 27

28 Grundbog for vagtlærere Morgentilsyn (M1 og M2) kl Lærer 1 (M1) møder ind Køkkenholdet sættes i gang Der låses op i hovedbygningen, forsamlingshus, værksted, idrætshal og cykelskure Evt. ændringer af vagter notes på tavlen Kl Køkkenleder overtager køkken og spisesal Kl Lærer 2 møder ind Morgentjek i lejligheder: Rede seng Fjerne affald Åbne vinduer Tage opvasken Fjerne tøj og ting fra gulvet Oprydning på borde og reoler Feje rengøre gulv Fra kl Morgenmad begynder de sidste lejligheder tjekkes. kl Sang og beskeder alle er i spisesalen. Efter beskeder rydder kontaktgrupperne deres borde og tørrer dem af. Lærer M1 er i spisesalen frem til kl lærer M2 går på lærerværelset og er ansvarlig for medicin og sygemeldinger. Kl afholdes morgensang med morgenvagterne husk sangskilt inden eleverne kommer. Herefter er der formiddagskaffe. Eleverne sidder i kontaktgrupper i forsamlingshuset samme pladser morgen og aften. (M1 og M2) Kl Middagsmad (M1) Ringe til mad (Eleverne vil som regel gerne) Køkkenlederen præsentere maden og der synges til bords. Der ringes 1 gang for afrydning og aftørring af borde. Herefter ringes 2 gang for beskeder. Vagtlærerne er ordstyrer for beskeder inden spisning skal man meddele vagtlæreren sin besked. Fortælle om særlige begivenheder. Aftentilsyn (A1 og A2) Aftentilsyn starter kl (A1) særlige dage normalt kl (A2) Hjælpe køkkenholdet i gang. Kl ringes til aftensmad Tjekke tag-selv-bord brød lagt i kurve, rækkefølge af pålæg, sild sammen med karrysalat etc. Styre tilstrømningen til tag-selv-bord Notere de enkelte elevers tilstedeværelse Kl Det er tidspunktet for beskeder om aftenens forløb - evt. genudsendelser fra middag Elever der gerne vil lave lektier sammen i uv-lokale melder sig. 28

29 Kl Skynde lidt på de sidste Herefter må køkkenholdet tage mad ud Lektietime - Aktivitetsvagt (AA) møder ind - sørg for/forsøg at komme hele vejen rundt i stilletimen. Det kan være en god ide, at gå lidt uregelmæssigt. Regler for lektietimen/stilletime Alle på eget værelse og ikke inde ved naboerne - der må kun spilles musik via høretelefoner. Badning er kun tilladt for elever fra køkkenholdet. Elever kan af vagtlæreren få lov at sidde i et klasseværelse og lave lektier. En af vagtlærerne tager sig af lektielæsere i klasseværelser/studiegang Elever i køkkenet må høre musik i lektietimen - rimeligt niveau. Kontrol af rengøring i køkkenet i stilletimen. Det er en god ide at vagtlæreren laver en aftale med køkkenholdet omkring opgaver og tidspunkter (det er en god ide at være på lærerværelset lige efter 19.30, da mange kommer for at spørge/låne...) - Husk til køkkentjek opvaskemaskine, håndvaske, riste i gulvet, at brødet er kommet i poser, alle flader, lås køleskabene ect. - hjælpe evt. lektiekunder, som man ikke kunne nå under stilletimen - tilbyde aktivitet/støtte elevinitiativ/hjælpe i værksted/snakke/hygge - øje for elev, der kan have det svært - (Det er ikke muligt at have fuldkommen kontrol; men der er næsten altid steder, der har godt af et besøg). - husk kig forbi de udsatte steder, det kan være værelser eller lejligheder eller f.eks. bag hallen, i granplantagen m.v. Kl Der serveres aftenskaffe i spisesalen ryddes aftenkaffen væk Kl Gå omkring værksted, krea og hal og mind om at det er tid at rydde op. Kl Aftensang husk sangskilt husk evt. køkkenhold og aftensoprydningshold. Efter aftensang er det direkte til lejlighederne. Kl være elev-driver se efter aftenoprydningsholdet (Der skal støvsuges i studiegangen.) låse og slukke overalt (Det kan være en idé, at gå en oprydnings og evt. låse runde umiddelbart inden aftensang) Kl Begynde godnat-runden (alle elever skal være i seng) Det er ikke almindeligt at kunne tage hjem før 23.30, og hvis du har mistanke til natterend, så tag en ekstra tur. Lyset(udendørs) kan styres på kontakten ved døren til BFA s kontor. Vagtlæreren skriver i dagbogen, hvordan dagen er forløbet. Undgå så vidt muligt hængepartier, der skal løses dagen efter. Aftenvagten slutter kl Særlige opgaver hver dag Tjek kludevaksere og oprydning i vaskehuset Oprydning på lærerværelse 29

30 Særlige dagsopgaver Mandag Sætte gang i ugens kludevaskere I forbindelse med aftensang minde ugens oprydder hold om opgaven, og i første periode aftale/instruere om opgaven evt. informationer om fællesaften Minde om weekendlisten Onsdag Minde om taxabilletter til middag Fredag Om eftermiddagen en påmindelse til kludevaskere Evt. særligt fredagsprogram hænges op Søndag - Afkrydsning af elever, så vi kan se, om alle er kommet - evt. problemer med taxaordning i forbindelse med forsinket tog. Muligheder: Iversen venter, Iversen kommer igen - vi kører selv (kontakt evt. TMK). Det er yderst sjældent problematisk. Vagter i forbindelse med weekend Fredag Fredagsvagten går fra fredag eftermiddag kl lørdag morgen kl (F) Normalt aftaler de byttende lærere tidspunkt. Det er også ofte muligt at aftale nattevagt med TMK for fredag nat. Lærerværelset, kopirum og toilet rengøres fredag aften. Oprydning, støv, spindelvæv, støvsugning og rengøring af toilet. Efter behov og hvis der er tid. Husk toilettet ved Staghøj. Aftensang normalt og sengetidspunkt Der er ingen stilletime fredag. Lørdag-søndag Almindeligvis er lørdag eller søndag sove-længe-dag. På sove-længe-dagen er der frivillig morgenmad 9.30 (her må gerne hygges med aviser og pcér i spisesalen) og spisning Den anden dag er der morgenmad Alle øvrige tider bestemmer vagtlæreren - der bør opsættes program for weekenden i god tid. Bortset fra sove-længe-formiddagen er der både morgensang og aftensang sker ikke altid i forsamlingshuset. Der skal være særlig grund til at ændre sengetidspunkt og de almindelige soveregler. I weekenderne er der mulighed for fælles sovning udendørs i shelter - bivuak eller lignende. Vagtlæreren iværksætter mindst 1 fællesaktivitet hver dag. Søndag(specielt) Kl oprydning - værelser/lejligheder + udvalgte fællesområder - der laves dej til boller inden aftensmaden. Kl på det tidspunkt kommer søndagsvagten og står for spisningen. Evt. hængepartier afklares. Der er lektietime søndag; men ikke fredag og lørdag. Søndag aften er der aftensang og kaffe

31 Der er reservenøgle i nøgleskabet til elever, der har glemt nøgle derhjemme - en lap med synderens navn hænges på nummeret i nøgleskabet. Elever kan aflevere nøgle på skolen, når de tager hjem på weekend. Aflevering fredag eftermiddag og udlevering søndag ved ankomst. Nøglerne opbevares i særlig kasse på Benediktes kontor. Hvis der skulle mangle elever søndag aften, så se først i dagbogen/sedler, weekendlisten, spørg TMK - og hvis ingen af delene giver svar, så kontakt hjemmet. Weekend programmet ophænges mandag morgen. Weekend programmet justeres og laves af weekendvagten ophænges senest fredag middag. Særlige ting Der laves aftaler vedr. fælles sovning med fredagslæreren. Under 12 pers. Pr. enhed. Man medbringer sin egen madras eller liggeunderlag. Madrasser kan hentes fredag aften - søndag eftermiddag skal de på plads. Køkkenholdet klarer normalt madlavningen; men det er ofte nødvendigt med hjælp ved de varme måltider og specielt først på året at være mere end hjælper. Aftal inden weekenden menuen med køkkenlederen. * Shelter - det er muligt at overnatte i shelter. Det samme kan gælde friluftselever i forbindelse med faglinje. Der skal altid være en aftale med vagtlæreren. Aftenoprydning Denne oprydning sker i kontaktgrupper i tidsrummet ca Oprydningen gælder i princippet alle lokaler, men nogle lokaler har måske ikke været i brug. Mandag er skiftedag for holdene. Faste steder: opholdsstue, studiegang, spisesal, forsamlingshuset og almindelige klasseværelser Computer Eleverne kan frit benytte computer, indtil Brud på regel: opbevaring efter aftale i - computerskab. Cykler Alle skal have køreklar cykel og en cykelhjelm Husk at låse/åbne cykelskure Dagbog Vagtlæreren skriver hver dag i dagbogen. Det kan være specielle ting med enkelte elever, ødelagte ting, særlige begivenheder eller overraskende ting. Desuden skrives salmer til morgen - og aftensang samt emnerne, der har været benyttet. Frihed for elever Vi forsøger at begrænse frihed for elever; men det er ikke altid så enkelt. Som lærer kan du give 1 dag - ved længere frihed er det forstanderen. Hvis du er i tvivl, så send videre til forstanderen. Frihed for lærere Almindeligvis spørger den enkelte fri ved forstanderen, herefter sørges for vikardækning på lærermødet. I forbindelse med sygdom ringes inden 7.30 til forstanderen ( ), som så forsøger at finde reserveløsning. Frihed notes i Viggo både i kalenderen og i regnearket under vikarskemaer. Knallert Evt. knallert placeres i skur under halvtaget ved værkstedet. Knallertejere laver særlig kontrakt med FTH. 31

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kongeådalens Efterskole ønsker at fremme den enkeltes alsidige udvikling og dannelse ved at:

Kongeådalens Efterskole ønsker at fremme den enkeltes alsidige udvikling og dannelse ved at: Selvevaluering I lovens 7, stk. står der: Bestyrelsen skal tilrettelægge en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. På Kongeådalens Efterskole har bestyrelsen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

INDHOLDSPLAN

INDHOLDSPLAN 1 INDHOLD INDHOLD Formål... 7 At møde evangeliet... 7 Værdigrundlag... 7 Undervisningstimetal... 8 Fag... 9 Inklusion... 10 Dansk... 11 Matematik... 11 Fysik - kemi... 14 Tysk... 14 Engelsk... 15 Historie...

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad.

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Arbejde praktisk, eksperimenterende og Hygiejne håndværksmæssigt. Vi skal bruge de forskellige danske grønsager der er klar nu (tomat æbler osv.) Opleve med

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

INDHOLDSPLAN

INDHOLDSPLAN 1 INDHOLD Formål... 4 Værdigrundlag... 4 Undervisningstimetal... 5 Fag... 6 Inklusion... 7 Dansk... 8 Matematik... 8 Fysik - kemi... 11 Tysk... 11 Engelsk... 12 Historie... 12 Samfundsfag... 12 Biologi...

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Indholdsplan for 14 dages efterskolekursus på Sædding Efterskole Konfirmandkursus 2018 KK18 Søndag d. 1. juli - til lørdag d. 14.

Indholdsplan for 14 dages efterskolekursus på Sædding Efterskole Konfirmandkursus 2018 KK18 Søndag d. 1. juli - til lørdag d. 14. Indholdsplan for 14 dages efterskolekursus på Sædding Efterskole Konfirmandkursus 2018 KK18 Søndag d. 1. juli - til lørdag d. 14. juli 2018 A. Kristendom: Formål: At eleverne oplæres i den kristne lære

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6. VALGFAG 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3 Billedkunst 4 Drama 5 Hjemkundskab 6 Håndarbejde 7 Musik - stjerne for en aften 8 Sløjd 9 Sport &

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt. Dansk 2017/18 DANSK I A-KLASSEN: Formål: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at tilegne sig mest mulig bevidsthed om

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013

VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013 VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013 I 8/9. klasse kan du vælge mellem disse valgfag: SLØJD BILLEDKUNST TEATERKONCERT HJEMKUNDSKAB TEKSTILDESIGN SPANSK KOR RYTMISK MUSIK Der skal være mindst 16

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for slutmål

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere