Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012"

Transkript

1 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl., ll, l ø hll. l æ å. lå l, - h l uæ. l lå hå æ Tl u, T f ful 2. K l æ l, u å. Sf f 3. læ. lø Næ j f f 0., A f ll ø 1 læ f. u læ, å u j.

2 S 2 M 2012 Ny f Ll Af: B Lu, ll Ful. E, u æ l f l h. J få å j! æ å å l, h u. Nu ll l ø fløj l æ fæy, y, l h få uu, uf å f. l l ul lå, hl yl, u u. N u å å æ f l uy y. V u hl, hå, f å ul u u u, l fulfø æ, fhål l l.. l f, yl, læc (l) lfcl. F 1. ju 2012 h æ l lj f u f llf f l y. y lj føl f å: Mllf å æ yl l æ å lylø, læ lll l u u. I f å l u l, l l æ å lylø. å l fl-, ly- llfu u. Såf l hl, l lf ( l), fæl h f l. 1. fu h læ El V J 40 å julæu å Hå l! fj 24. fu, h å El f l, hu h l å å flø. 1.. L fø jul f ul, å l l h fløj ø hyl hl f. El l l, ø øl l lj f u f å. ly l, l h hf ll j, å hå, l l l f! El h ll å u, y u f å æl l, hu h l å f æ u. u h hu æ l l ll cl u f l æ. El h å l åæ æ l uæl y ø. Hu h j f l fl, æ f l, h æ læ f ll - å ø. E lh h hl æ El j, hu h æ æ j f å ll, ll fæl. E læ, å å h l ø Hå l l æ læ! l hf ly æ hjl f, u El, h ufø f l ll fy å.

3 S 3 M 2012 Eyl j læ l, l Hø S.. K 2 Af: y hu h j K l li ju få æ y H f å h l. S læ, å hø f l S lluc. V 4 y. j læ G å lu. V f fø u yl y l æ æ, l.a h.c H l uu l l. Hl h h æ j. l l I lø hl G ø F uff. Kuff u å h h l å ll Flll 8. å j l å 4- u l Bl. Så, f h å l l f j l j. 8. l f.. flll l Hå Bf flf Hll 19. fu ljlh Bll. Al u l, f l j l j. Ty R J å Bf l chc. V læ l æ u f V Sl hø l ll Bl, ø u.

4 S 4 M 2012 M Vu å ø Sl. V h l S j l l u h V y. M y y f f, læ, y lhu flu l,, h l. Hl j ø lu l y f f l u å u. V ll ll, h. l ull. læ, l h j l l ø j l Lhu Sl lhu B l SFO ø æl l l y Af: B P, l f SFO 27. l l SFO ælø Sll SFO. I H u h å æ f ål ælø. S å l f Hå, h jl. f h lu æ å., l æ å l, l f. V l h l j øl, l h fu u f, hl ø lø, l f lu l y æl, l l h l å, l h l uf l chl, l æ å, f å f, lø, hø f V y løæ. S å h, ull j l l u. 2011

5 S 5 M 2012 V å æ f å T fø f l hyl Bhu. H h l f l h l V Af: Ccl, A, M H Gu 5. På T fø f ull æ æl l 1.. V ull l, h u l l. V f u f, u: ll l, fx y ll. V u læ f h ll l fx fl, hål ll l l. V u å læ h, fx h l fl, å u læ. V ull å hjæl l. V ull h lø æll ulø, æ ø, ø l u. Ccl, H, Cl, Ncl, E, A Gu l ll. æ l. V ull u l, l, æ, lu, l, u, ul æ. H, E, Gu Ncl f 1. ulø. A f 5. åyø u, ull u, l l ål. S ø u ø Af: M M l f 5. u u. æ hyl æ 1., ll T. æ l, få l fø Nl f f y læ f h. Næ lll l æ, l fl l l, B æ hy. u, h hu. ull l l. O l l fæ c. hl ll, å f u. M ll u. ll K ll. l,, å hy æ f. hjl l 1., f j j hy. IB. 1 hu 1.. f A. M ø, j æl æl y å æl V.! h j f,, h y lll y æ., h j h l l u hj u l h f 1. f: S. S 5 F ll F ll H Bj l 1. julæu F j 25 å f å Sl. H GO PÅSKE Sl lu æ Hll F l, ll å f h Hl l L B ly l ul. L.

6 S 6 M 2012 Vu 80 -l Hå Sl h æ å ål u l Ahl H Elf. ucc. T l Ahl H l hæ å u f, - cc, f ø l f å å l. Å u l. V j f u u hl ø u f fl l l lh l. T f å u f, h ll l. fø, f h l Lø ø ll h l ulh f h. j, l u y, ø f O f æ f,, u l f,,ø Sø løjl u f ø ll h l læ. 8 ø u å f 0 - å. l l, y, u hj.

7 S 7 M 2012 R Rcy læ Ncl læ I u f V Sl l f ucc, Ncl f O Fløj l, h f 1½å hæ f læ læ hjæl f R Rcy. flø y Ncl : J få l læ læ. flø lu, h : YES! J læ. I u f ll y Ncl fæl l uccful flø. Af: Mj Mchl By, fæl l Ncl Ncl O fløj å Hå l uu å H l fyl 10 å ull l h 4. l å l l. M Ncl u h læ ll. H u, h h, j h l lf. H u hll f u f ll. Ncl h få AH y, hl, f u f h lå hu,. S Ncl l : ff h, l. O åf 2009/2010 f Ncl lu flø R Rcy. V, h u å, læ l å, u ø f fhå. F h ø å fll, h hå, u ll h få æ, l l uff æ Ncl fhå h, h l ll læ. A B C E F G H I J K L M M u lul. Ncl l hl f, å å h y, æ. B l l. l f æ h. M Ncl u l. Så f h, h u l, å ull læ l, å u, ål øj, h h u. l l, æ l l å y l å fll å h y, hæf, å læ. B y f, l å ll y Ncl l u. u å ul f h hø ly, hl l h æ l. Så f 1 ½ å læ, h Ncl l få lll l, h å u ll h u læ. Så å øj, ull fl l Juh, f u h æ hå f Ncl, å h h å y. F h Juh f l å h hll f j f, u æ l lø ll f. V fl lælh j l R Rcy flø. L å u l fy L M ul, læ l, l y l, cu. R cu l f, f.. l, fly, å ly, ly, f y. L M fl f, æ uf, æ fu å l f å j uf å. Sl h ø 10 æ, ll h y, ufl å., l å u l l F L Lu, uc, h u l l y h. Flø h 8. å ø æf y ul, ucc. El f j, l jul, å ly få l f, ll å z-z f æc, l.

8 M 12 S 8 M 2012 Al O Sl F Nl /læ T , 2., 2. Sl O c, 2. Sl M Sl T H Fløj Elåø O Sl Mj O 2. j c Sl å E/ T å E/ å E/læø M å E/ l T å E/l uæf O å Ty/uæf M. 14. All Al T 15. All Al R: El V J O 16. All Al T å Iæ/H l T å Iæ/ Hllj Efl Sl Fhu Bhu Khu

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Gfi ui & wflw 6 Gfi ui & wflw Obil Ki f mil il ib, m fføl XHTML-uæ il Ii, B mby il y. Målu imæ mfufu å A-iu, m i f ll, ø iui il mi, m lii mil. Mi bi il J uil å j å f ilæi f mil i Ty, fi u, i, billbli,

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold: Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l. 97526864 20923307 Ml: ds.ld@slm.d

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013 halipla f vø Købhav Kou 2013 2018 Okobr 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning DAL Erhvrvsmælr orlssvj 12 2100 Køhav Ø 70 300 555 www.al.k DOMICILEJENDOM Kovj 153, 2830 Vrum Ryårs Allé 131, 2900 Hllrup a r. 21024190 Aral 2.186 m2 Lj kr. 825,- pr. m² Drf/ska kr. 306- pr. m2 D yr valua

Læs mere