Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014"

Transkript

1 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé Status på de årige Afgangsskolestatistik Status på unge uden for uddannelse

2 Resumé Status i maj 2014 for de årige i Hedensted kommune er: 100% årige i Hedensted kommune i uddannelse, halvårlig sammenligning 90% % 70% Unge uden for uddannelse 60% 50% 40% ,4% ,8% ,2% ,5% ,3% % % Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 30% 20% 10% 0% maj 11 november 11 maj 12 november 12 maj 13 november 13 maj årige er i gang med uddannelse og 95 har gennemført en ungdomsuddannelse. 281 unge er ikke i gang med uddannelse. Det svarer til, at 89% af de årige er i uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet er udtryk for et lille fald på 0,3 procentpoint i forhold til målingen i maj 2013 og er uændret i forhold til november

3 1. Status på de årige Status i maj for de årige i Horsens og Hedensted kommuner er overordnet, at af de 6866 unge i aldersgruppen bosat i de to kommuner er 5963 i gang med uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse, mens 903 ikke er i gang med uddannelse ( ikke har gennemført en ungdomsuddannelse). Det svarer til, at 86,8% af de årige er i gang med uddannelse har gennemført ungdomsuddannelse, som det fremgår af tabel 1.1. Tabel årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, maj unge har gennemført ungdomsuddannelse 4,5% 5654 unge er i uddannelse 82,3% 903 unge er uden for uddannelse 13,2% Procentdelen af årige i gang med uddannelse, som har gennemført en ungdomsuddannelse, er faldet med 0,4 procent-point i forhold til maj 2013 altså præcist et år tidligere. Set i forhold til målingen et halvt år tidligere i november 2013 er tallet 0,2 procent-point lavere; her var 87% i uddannelse havde gennemført en ungdomsuddannelse. For Hedensted ses de tilsvarende tal i tabel Alle statistiske udtræk i dette dokument er foretaget d. 5. maj 2014 ud fra udtræk af UU-centrenes database og administrationsprogram UVvej. Fraregnet i statistikken er unge, som UU-vejlederne har markeret som Udvekslingsstudenter, dvs. unge som kommer til Horsens Hedensted i en kortere periode for at studere arbejde i og med vejledningsindsatsen og uddannelsessystemet i form af grundskole og ungdomsuddannelse har ringe relevans for netop denne gruppe, der således hverken bør pynte på få statistikken til at se værre ud end tilfældet er. Alle unge der ikke har en ungdomsuddannelse og som i øvrigt har en status som afsluttet (fx afsluttet produktionsskole), afbrudt, ukendt, aftalt tilmeldt regnes i denne statistik for at være Uden for uddannelse. 3

4 Tabel årige i Hedensted kommune i uddannelse, maj unge har gennemført ungdomsuddannelse 4% 281 unge er uden for uddannelse 11% 2205 unge er i uddannelse 85% De nuværende og historiske tal for unge i uddannelse fremgår af tabel 1.3 til 1.6. Tabel 1.3 og 1.5 viser den årlige udvikling i henholdsvis Horsens/Hedensted samlet og Hedensted fra maj 2010 til maj 2014, hvorimod 1.4 og 1.6 viser den halvårlige udvikling for begge kommuner samlet og Hedensted Kommune tilbage til maj I Hedensted kommune ser man, at procentdelen af årige i uddannelse med gennemført uddannelse er faldet en anelse siden maj 2013 og med 1,2 procent-point siden maj

5 Tabel % 90% årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, årlig sammenligning, maj måned % 70% 60% 50% 40% 30% 20% % ,1% ,3% ,2% ung.udd ,8% Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 10% 0% maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 Tabel % 90% årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, halvårlig sammenligning % 70% 60% 50% 40% 30% 20% ,1% ,5% ,3% ,0% ,2% ,0% ,8% Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 10% 0% maj 11 november 11 maj 12 november 12 maj 13 november 13 maj 14 5

6 Tabel % 90% årige i Hedensted kommune i uddannelse, årlig sammenligning maj måned % 70% 60% 50% 40% 30% ,1% ,4% ,2% ,3% % Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 20% 10% 0% maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 Tabel % 90% årige i Hedensted kommune i uddannelse, halvårlig sammenligning % 70% 60% 50% 40% 30% ,4% ,8% ,2% ,5% ,3% % % Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 20% 10% 0% maj 11 november 11 maj november maj november 13 maj 14 6

7 Antal unge Status er således, at 89% er i gang med har gennemført en ungdomsuddannelse i Hedensted pr. 5. maj 2014, hvilket udgør et lille fald på 0,3 procent-point i forhold til maj 2013, mens tallet er uændret i forhold til november Det er værd at bemærke, at når UUHH måler på andelen af årige, der er i uddannelse, er det altid udtryk for de åriges status ved måletidspunktet. Det betyder, at der ikke måles på nøjagtig den samme årgang men med tiden på nye årgange. Dette forhold betyder også, at der vil være flere udfald ændringer i statistikken, end hvis man havde målt på de samme personer over tid. Af tabel 1.7 og 1.8 fremgår det, hvordan andelen af unge i uddannelse fordeler sig aldersmæssigt blandt de årige i Horsens/Hedensted kommuner samlet samt i Hedensted kommune. Tabel årige i Horsens og Hedensted kommune i uddannelse fordelt på alder, maj ,6% i gennemført udd ,4% i gennemført udd % i gennemført udd ,7% i gennemført udd ,6% i gennemført udd årige 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1.7 og 1.8 sker der et forholdsvist stort fald i den sammenlagte andel af unge, der er i uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse fra 15 til 19 år. Ud over den kendsgerning, at faldet er udtryk for frafald fra ungdomsuddannelserne, skyldes faldet i andelen af unge i gang med uddannelse også, at unge med fx gennemført gymnasial eksamen ofte flytter fra hjemkommunen for at studere i en af de store uddannelsesbyer. 7

8 Antal unge Tabel årige i Hedensted kommune i uddannelse fordelt på alder, maj ,7% i gennemført udd ,6% i gennemført udd ,8% i gennemført udd ,3% i gennemført udd ,2% i gennemført udd årige 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 91 Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1.6 er det især ved 18- og 19-årsalderen, at antallet af unge uden for uddannelse stiger markant. Med den nye kontanthjælpslovgivning, som trådte i kraft d. 1. januar 2014, styrkedes samarbejdet mellem Jobcenter Hedensted og UUHH yderligere i arbejdet med at hjælpe unge med at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 8

9 2. Afgangsskolestatistik En indledende bemærkning til afgangsskolestatistikkerne: Små tal betyder statistisk usikkerhed: Når man fordeler det antal i statistisk sammenhæng meget lille antal - unge uden for uddannelse på deres afgangsskole, vil der hurtigt komme store afvigelser, når man begynder at regne procentsatser ud fra opgørelse til opgørelse. Derfor er det vigtigt at se på de absolutte tal. Tabel skal således ikke forstås som en endegyldig opgørelse over unge menneskers status endsige over afgangsskolers evne til at gøre unge mennesker uddannelsesparate. Statistikkerne giver et øjebliksbillede over nogle unge mennesker, der er meget dynamiske i deres bevægelsesmønstre, og skal forstås sådan. Hvad angår de årige uden for uddannelse, defineret ved hovedplaceringerne Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces 2, kan vi se, hvordan de fordeler sig på de forskellige afgangsskoler sammenlignet med det antal afgangselever fra hver skole, der bor i Hedensted kommune. Tabel 2.1 til 2.13 viser status målt på fire forskellige årgange; nemlig 6. klasse, 8. klasse, 9. klasse og 10. klasses afgangsskole. Disse tab måler udelukkende på de elever, som har gennemført de pågældende årgange på skoler i Hedensted kommune. Det vil sige, at de ikke viser, hvor de unge efterfølgende har gået i skole, om de har gået i 10. klasse ej. Det er altså en status for unge, der nu er mellem 15 og 19 år, og som fx har taget 6. klasse på en given skole i Hedensted kommune. Baggrunden for at måle på 8. klasses afgangsskole er, at man derved kan tage højde for de skoler, hvor en større andel af eleverne tager på efterskole i 9. klasse. Samtidig indikerer 6. klasses afgangsskolestatistikken, hvorledes fødeskolernes afgangselever fra 6. årgang senere hen klarer sig på ungdomsuddannelserne. Målet for al skolegang er, at eleverne skal gøres uddannelsesparate. Derfor er det på sin plads også at lave statistiske opgørelser over fødeskolernes afgangselever på 6. årgang. 6. klasses afgangsskolestatistikken skal dog tages med et vist forbehold, da skolerne oplever både tilgang og afgang af elever i overbygningen, hvorfor de unge, der har afsluttet 6. klasse på en given skole ikke nødvendigvis stadig bor i kommunen og derfor ikke figurerer i statistikken. Samtidig kan der være flyttet elever til overbygningsskolerne, som ikke gik på en Hedensted-skole i 6. klasse, og som derfor h ikke figurerer i statistikken. Tallene påvirkes på denne måde både positivt og negativt, og usikkerheden udlignes derfor til en vis grad. I tabel 2.1 og 2.2 kan den enkelte skole se, hvor mange, der har gået på skolen til og med 6. klasse, som fortsat er i uddannelse, og hvor mange, der ikke er i uddannelse. Tallene i de grønne søjler rummer de absolutte tal for unge uden for uddannelse (15-19-årige i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces ) 2 I vejledningsproces er i denne statistik defineret som unge, der som status på deres seneste historik står som afsluttet, afbrudt, aftalt, ukendt tilmeldt og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 9

10 fordelt på afgangsskole. Til sammenligning hermed viser de mørkeblå søjler (Antal årige fra 6. klasses afgangsskole) det samlede antal unge, der pr. 5. maj 2014 stadig boede i Hedensted kommune fordelt på deres afgangsskole. I tråd hermed viser tabel 2.2 den procentvise fordeling (målt i forhold til det samlede kommunale antal) fordelt på 6. klasses afgangsskole både for det samlede antal afgangselever fra hver skole, og for årige afgangsskoleelever fra hver skole, som nu er uden for uddannelse. Tabel 2.2 angiver således, hvor stor en procentdel af afgangseleverne i kommunen en skole tegner sig for, og hvor stor en procentdel af afgangseleverne i kommunen, der ikke er i uddannelse, som skolen tegner sig for. Den enkelte skole kan bruge tallene til at overvåge, om der er fremgang i andelen af unge, der påbegynder og forbliver i uddannelse dog er det klart, at tallene afspejler geografisk betingede social-økonomiske forhold i lige så høj grad som de er udtryk for skolens evne til at gøre den enkelte unge uddannelsesparat. Første måling af status på 9. klasserne blev lavet i november 2011, og siden da er hhv. 10. klasse, 8. klasse og nu 6. klasses målinger kommet til. Alle halvårlige målinger kan findes på UU Horsens Hedensteds hjemmeside Det er meget vigtigt for UUHH at betone, at social-økonomiske forhold tænkes ind i fortolkningen af tallene og i sammenligningerne mellem skolerne. Yderligere fire kommentarer kan være relevante, når man fortolker tallene: 1. Nogle skoler har specialafdelinger, og derfor elever, der har større udfordringer i forhold til uddannelse end andre grundskoler 2. Den statistiske sikkerhed på afgangsskolestatistikkerne er i sagens natur større, jo højere årgang, der måles på. 3. Mange elever er selv om de ikke er i gang med uddannelse pt. velplacerede i en forberedende og udviklende aktivitet i samarbejde med deres UU-vejleder, som det fremgår af afsnit 3 om Unge uden for uddannelse. 4. Af datasikkerhedsmæssige hensyn er skoler med færre end fem elever fjernet fra statistikkerne. For at give skolerne et sammenligningsgrundlag viser tabel 2.3 den procentvise andel af skolens egne afgangsskoleelever, som nu er år, og som er uden for uddannelse. Bemærk at kommunens gennemsnitlige andel af unge uden for uddannelse (og dermed sammenligningsgrundlaget) fremgår af tabellens overskrift. I forbindelse med denne statistik skal det dog bemærkes, at gennemsnittet i tabel 2.6, 2.9 og 2.12 ikke inkluderer Hedenstedunge, der har gået på efterskole udenfor kommunen i 8., klasse og derfor ikke er en reel procentangivelse af andelen af unge uden for uddannelse i Hedensted Kommune. 10

11 6. klasse Tabel 2.1 Aale Hjortsvang Skole Juelsminde Dagskole årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter, "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14 Øster Snede Skole Ølsted Skole Vejlefjordskolens Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole Raarup Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Langskov Skole Juelsminde Skole Hornsyld Skole Hedensted Skole Glud Skole Daugård Skole Bøgballe Friskole Barrit Skole As Friskole Antal unge årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Antal årige fra afgangsskole 11

12 Tabel 2.2 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14 Aale Hjortsvang Skole 1,9 2,0 Øster Snede Skole 4,9 4,8 Ølsted Skole 3,4 2,5 Vejlefjordskolens 1,9 2,4 Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole 1,5 3,4 3,8 3,4 2,9 2,1 6,3 5,6 5,8 11, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Raarup Skole Rask Mølle Skole 2,9 4,3 7,2 10,2 Antal årige fra afgangsskole i procent Løsning Skole 7,9 15,0 Lindved Skole 1,9 4,2 Langskov Skole 2,5 5,3 Juelsminde Skole 4,4 5,5 Juelsminde Dagskole 1,5 0,2 Hornsyld Skole 5,3 5,3 Hedensted Skole 8,7 9,7 Glud Skole 1,9 3,1 Daugård Skole 2,4 2,6 Bøgballe Friskole 1,0 3,6 Barrit Skole 5,3 4,0 As Friskole 1,9 2,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procentvis andel 12

13 Tabel 2.3 Procentvis andel af skolens egne elever, som ikke er i uddannelse, fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 6. klasses afgangsskole 7,1% Aale Hjortsvang Skole 6,8 Øster Snede Skole Ølsted Skole Vejlefjordskolens Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole Raarup Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Langskov Skole Juelsminde Skole 7,1 9,5 5,6 3,1 8,0 10,9 2,2 10,0 4,7 10,0 13,4 3,3 14,9 5,6 Juelsminde Dagskole 60,0 Hornsyld Skole Hedensted Skole Glud Skole Daugård Skole Bøgballe Friskole Barrit Skole As Friskole 7,1 6,4 4,4 6,5 1,9 9,3 6,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Procentvis andel 13

14 Tabel 2.2 sammenligner matchet mellem andelen af elever fra en afgangsskole, der stadig bor i Hedensted kommune, med andelen af unge fra samme skole, der ikke er i uddannelse. Hvis procenttallene er lige store (hvis de to søjler er lige store), vil den pågældende skole ligge på gennemsnittet i kommunen i forhold til, hvor mange der ikke er i uddannelse. Hvis andelen af elever, der ikke er i uddannelse (den lilla søjle) er større end andelen af afgangselever, der bor i kommunen (den røde søjle), vil afgangsskolen ligge dårligere end gennemsnittet for kommunen som helhed. Omvendt er det tilfældet, at hvis andelen af elever der ikke er i uddannelse (den lilla søjle) er mindre end andelen af afgangselever, der bor i kommunen (den røde søjle), vil afgangsskolen ligge bedre end gennemsnittet af afgangsskoler. 14

15 8. klasse Tabel årige i Hedensted kommune fordelt på "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten Raarup Skole årige i "Forberende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Rask Mølle Skole Løsning Skole Antal årige fra afgangsskole Lindved Skole Kragelund Efterskole Juelsminde Skole Juelsminde Dagskole Hedensted Skole Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Barrit Skole As Friskole Antal unge 15

16 Tabel 2.5 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune fordelt på "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 0,0 0,3 Vejlefjordskolen 5,0 7,5 Ungdomsskolen Hedensted 0,6 3,3 Tørring Skole 8,4 7,6 Stjernevejskolen 2,3 11,5 Skolen i Midten 10,7 14,1 Raarup Skole 2,3 0,7 Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Kragelund Efterskole 2,3 0,5 5,1 7,6 9,1 12,1 13,7 23, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Antal årige fra afgangsskole i procent Juelsminde Skole 9,8 11,5 Juelsminde Dagskole 0,3 2,3 Hedensted Skole 6,5 10,1 Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Barrit Skole As Friskole 0,9 0,0 0,4 1,4 0,5 1,4 1,4 5,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Procentvis andel 16

17 Tabel 2.6 Procentvis andel af Hedensted-skolernes egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 8. klasses afgangsskole 8,2% Vrigsted Efterskole 0,0 Vejlefjordskolen 12,4 Ungdomsskolen Hedensted 46,7 Tørring Skole 9,1 Stjernevejskolen 1,7 Skolen i Midten 6,3 Raarup Skole 27,8 Rask Mølle Skole Løsning Skole 11,0 14,0 Lindved Skole 5,5 Kragelund Efterskole 38,5 Juelsminde Skole 7,0 Juelsminde Dagskole 62,5 Hedensted Skole 5,3 Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole 1,5 0,0 Barrit Skole 25,0 As Friskole 8,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Procentvis andel 17

18 9. klasse Tabel årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 2 14 Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten Rask Mølle Skole Løsning Skole årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Lindved Skole Kragelund Efterskole Antal årige fra afgangsskole Juelsminde Skole Juelsminde Dagskole 7 8 Hellebjerg Idrætsefterskole 0 24 Hedensted Skole Flemming Efterskole 1 30 Bøgballe Friskole 2 80 Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak Antal unge 18

19 Tabel 2.8 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 0,9 0,8 Vejlefjordskolen 6,9 9,2 Ungdomsskolen Hedensted 3,0 10,6 Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten 1,4 5,6 7,8 10,9 12,4 14, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Rask Mølle Skole 10,6 9,3 Løsning Skole 12,5 18,8 Antal årige fra afgangsskole i procent Lindved Skole 5,0 6,7 Kragelund Efterskole 1,8 0,7 Juelsminde Skole 10,1 10,0 Juelsminde Dagskole Hellebjerg Idrætsefterskole 0,4 0,0 1,3 3,2 Hedensted Skole 6,4 9,1 Flemming Efterskole Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak 0,5 1,7 0,9 0,0 1,1 0,5 1,3 4,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procentvis andel 19

20 Tabel 2.9 Procentvis andel af skolens egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 9. klasses afgangsskole 12,2% Vrigsted Efterskole 14,3 Vejlefjordskolen 16,3 Ungdomsskolen Hedensted 43,4 Tørring Skole 17,0 Stjernevejskolen 1,5 Skolen i Midten 10,7 Rask Mølle Skole 13,9 Løsning Skole 18,5 Lindved Skole 9,2 Kragelund Efterskole 33,3 Juelsminde Skole 12,4 Juelsminde Dagskole 87,5 Hellebjerg Idrætsefterskole 0,0 Hedensted Skole 8,6 Flemming Efterskole 3,3 Bøgballe Friskole 2,5 Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak 0,0 4,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 20

21 10. klasse De blå søjler i tabel 2.12 viser de absolutte tal for det antal unge, der stadig bor i Hedensted kommune, mens de grønne søjler viser de absolutte tal for det antal unge, der ikke er i gang med uddannelse, og som har taget 10. klasse på den pågældende afgangsskole. Statistikken måler således kun på 10. klasses-afgangsskole, og det er klart, at den enkelte skole der som oftest kun har den unge i ét år netop ikke har mere end det år til at gøre den enkelte elev uddannelsesparat. Modtager den enkelte 10. klassesskole elever, der er meget langt fra uddannelse, kan der her være tale om en opgave, der er for omfangsrig til at kunne løses på et år. Det kan statistikken selvfølgelig ikke tage højde for og den bør derfor læses med det forbehold for øje. Tabel årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 1 5 Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Rask Mølle Skole årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Løsning Skole Juelsminde Skole Antal årige fra afgangsskole Hellebjerg Idrætsefterskole 1 34 Flemming Efterskole 1 35 Bråskovgård Efterskole 1 10 Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak Antal unge I tabel 2.11 viser de lilla søjler afgangsskolens procentvise andel af unge uden for uddannelse, og de røde søjler viser afgangsskolens procentvise andel af unge i forhold til de samlede 10. klassestilbud i Hedensted kommune. I forhold til tabel 2.11 og 2.12 er det i særlig grad værd at bemærke, at de absolutte tal er meget små og det kan betyde store procentvise forskydninger. Det er derfor vigtigt at bide mærke i de absolutte tal i tabel

22 Tabel 2.11 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Juelsminde Skole Hellebjerg Idrætsefterskole Flemming Efterskole Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og 1,4 1,2 5,4 2,2 2,7 1,5 1,4 1,5 1,4 8,4 1,4 8,6 1,4 2,5 1,4 8,4 14,9 13,1 17,8 35,1 33,8 34, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Antal årige fra afgangsskole i procent 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Procentvis andel Tabel 2.12 Procentvis andel af skolens egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 10. klasses afgangsskole 16,4% Vrigsted Efterskole 20,0 Vejlefjordskolen 20,8 Ungdomsskolen Hedensted 44,4 Tørring Skole Rask Mølle Skole 33,3 36,1 Løsning Skole Juelsminde Skole 16,7 17,7 Hellebjerg Idrætsefterskole Flemming Efterskole 2,9 2,9 Bråskovgård Efterskole 10,0 Bjerre Gymnastik- og 2,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 22

23 En afsluttende kommentar i forlængelse af afgangsskolestatistikkerne: AT MAN IKKE ER I UDDANNELSE, BETYDER IKKE, AT MAN IKKE HAR EN PLAN FOR AT KOMME DET! Unge mennesker flytter fra by til by, de finder nye kærester, og de skifter helt efter planen uddannelse og har ind i mellem noget ventetid. Andre har svært ved uddannelse og går på produktionsskole er i praktik, på ungdomshøjskole andet for at finde ud af, hvilken vej de skal gå. Men at man ikke er i uddannelse, betyder ikke, at man ikke har en plan for at komme det det har langt de fleste unge i samarbejde med deres UU-vejleder. Afsnit 3 gør netop rede for status på unge, der ikke er i gang med uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse. 23

24 3. Status på unge uden for uddannelse Tabel årige i Horsens og Hedensted kommuner i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, maj 14 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU; 8; 1% Arbejde - deltid; 34; 4% Sygdom; 10; 1% Strafafsoning; 1; 0% I vejledningsproces; 164; 18% Arbejde - fuld tid; 108; 12% Danskuddannelse; 43; 5% Højskole; 16; 2% Ophold i udlandet; 19; 2% Offentlig forsørgelse; 148; 16% Praktik i ungevejledningen; 5; 1% Ledig; 6; 1% Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven; 8; 1% Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; 3; 0% Øvrige uddannelser og kurser; 7; 1% VUC-HF niveau; 76; 8% VUC-AVU niveau; 82; 9% Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven; 23; 3% Voksenspecialundervisning; 1; 0% Produktionsskole; 146; 16% I tabel 3.1 er det absolutte antal unge i den pågældende underplacering angivet umiddelbart efter hver underplacering, mens den procentvise andel er angivet til sidst. De blå farver angiver unge i hovedplaceringen Forberedende og udviklende aktiviteter (der er i alt 568 unge i forberedende og udviklende aktiviteter), de grønne farver angiver unge i midlertidige aktiviteter (der er i alt 176 unge i midlertidige aktiviteter) mens den røde farve angiver unge i vejledningsproces (der er 164 unge i vejledningsproces, dvs. unge uden ungdomsuddannelse med en status som afbrudt, tilmeldt, ukendt, aftalt afsluttet fx afsluttet produktionsskole). 24

25 Af de årige, der ikke er i gang med uddannelse er i alt er 62,6% - i absolutte tal 568 ud af 908 unge i forberedende og udviklende aktiviteter. Bemærk at antallet af unge i kategorien "I vejledningsproces er markant mindre end de sidste to statistikker. Dette skyldes blandt andet en målrettet indsats for at sikre, at de unge står registreret med den korrekte historik i UUHHs database. Dermed er den data flow udfordring, som november 2013-statistikken refererede til, godt på vej til at blive løst. De største underplaceringer har set følgende udviklinger i Horsens og Hedensted kommuner i absolutte tal over de sidste fem målinger: Underplacering Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov.13 Maj 14 I vejledningsproces Offentlig forsørgelse Arbejde deltid Arbejde fuld tid Produktionsskole VUC, AVU og HF-niveau De tilsvarende tal (i absolutte tal) for Hedensted kommune ser ud som følger (kommunespecifikke målinger startede i november 2012): Underplacering Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov.13 Maj 14 I vejledningsproces Offentlig forsørgelse Arbejde deltid Arbejde fuld tid Produktionsskole VUC, AVU og HF-niveau Tabel 3.2 viser underplaceringer på unge i Hedensted kommune, der ikke er i gang med uddannelse (se kommentarer til tabel 3.1 for en forklaring af tabellen). 25

26 Tabel årige i Hedensted kommune i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, maj 14 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU; 5; 2% Arbejde - deltid; 3; 1% Sygdom; 2; 1% Strafafsoning; 1; 0% I vejledningsproces; 52; 18% Offentlig forsørgelse; 44; 16% Arbejde - fuld tid; 50; 18% Produktionsskole; 42; 15% Danskuddannelse; 1; 0% Højskole; 7; 2% Ophold i udlandet; 7; 2% Praktik i ungevejledningen; 1; 0% Ledig; 2; 1% Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; 1; 0% Øvrige uddannelser og kurser; 1; 0% VUC-AVU niveau; 23; 8% VUC-HF niveau; 25; 9% Vejledning og opkvalificering if. LABloven; 15; 5% Som det fremgår af tabel 3.1 og 3.2 kan det være værd at dykke nærmere ned i, hvad unge uden for uddannelse beskæftiger sig med. UU-centrenes administrationsprogram, UVvej, skelner mellem hovedplaceringen Midlertidige aktiviteter og Forberedende og udviklende aktiviteter. Forberedende og udviklende aktiviteter er fx: VUC-enkeltfagsforløb produktionsskoleophold arbejde praktik i ungevejledningen andre forberedende og udviklende forløb aftalt med UU, hvorimod Midlertidige aktiviteter er unge, som for eksempel er enten ledige/på offentlig forsørgelse, sygemeldt fritaget for uddannelsespligten. UUHH arbejder målrettet på, at gruppen af unge i forberedende og udviklende aktiviteter vokser på bekostning af gruppen af unge i Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, fordi de unge i førstnævnte gruppe selv om de ikke er i ordinær uddannelse er i gang med en aktivitet, hvor de forbereder og udvikler sig til at gå i uddannelse (altså blive uddannelsesparat). Tabel 3.3 viser andelen af unge i Forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted kommuner set i forhold til det totale antal af unge, der ikke er i uddannelse (og 26

27 dermed er i enten Midlertidige aktiviteter, I Vejledningsproces i Forberedende og udviklende aktiviteter) fordelt på alder. Tabel Unge i forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted, maj Unge i forberedende og udviklende aktiviteter Uden for uddannelse i alt 0 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige Regner vi de absolutte tal om til procent fremgår procentsatserne af tabel 3.4: Tabel ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Procentvis andel af unge udenfor uddannelse i forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted, maj 14 78,7 74,3 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 62,7 52,7 Som det ses af tabel 3.4 er 78,7 % af de 16-årige, der ikke er i gang med uddannelse, i forberedende og udviklende aktiviteter. Det tilsvarende tal for de 17-årige er 74,3 %. Tallene peger på, at det i højere grad lykkes at få de unge under 18 (som ikke er i uddannelse) i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, hvilket stemmer rigtig godt overens med intentionen i Ungepakke 2. Ungepakke 2s midler til tilbud om forberedende og udviklende aktiviteter til årige afvikles dog med udgangen af skoleåret 13-14, jf. lov om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som indeholder en reform af vejledningsindsatsen. Det betyder, at de primære tilbud til årige vil bestå af produktionsskoletilbud, praktik og 27

28 AVU-undervisning i skoleåret Derefter oprettes den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som en afgrænset gruppe unge kan visiteres til med henblik på at blive klar til ufaglært arbejde. Indsatsen for de årige varetages af UU-vejlederne i samarbejde med Jobcenter Hedensted, hvor der arbejdes på at udnytte synergien mellem UU og socialrådgivere i tæt samarbejde. Ligeledes udgør arbejdet med de unge over 18 en del af UU-vejledernes arbejde, således at de unge, der er på offentlig forsørgelse og modtager fx kontanthjælp (fra 1/1/14 Uddannelseshjælp) får tilbud om vejledning. Endvidere vil UUHH fortsat udøve opsøgende vejledning for de resterende årige, som ikke har en ungdomsuddannelse 3 ; dog tilbydes årige i beskæftigelse på 30 timer om ugen mere ikke vejledning fra august 2014, jf. førnævnte vejledningsreform. Det betyder, at en stor del af UUHHs arbejde med Job med Uddannelsesperspektiv bortfalder. Vender vi os mod Hedensted kommune fremgår tallene for unge i forberedende og udviklende aktiviteter set i forhold til det samlede antal unge uden for uddannelse i kommunen af tabel 3.5 og 3.6. Tabel Unge i Forberedende og udviklende aktiviteter i Hedensted kommune, maj årige 17-årige 18-årige 19-årige Unge i forberedende og udviklende aktiviteter Uden for uddannelse i alt 3 UUHH har ligeledes vejledningsforpligtelsen over for de unge, som har taget en gymnasial uddannelse, og som ønsker at søge ind på en (erhvervskompetencegivende) EUD. 28

29 Tabel ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Procentvis andel af unge udenfor uddannelse i Forberedende og udviklende aktiviteter i Hedensted kommune, maj 14 79,2 75,6 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 63,7 49,4 I Hedensted kommune er andelen af unge udenfor uddannelse, der er i forberedende og udviklende aktiviteter, steget markant for alle aldersgrupper, hvilket givetvis skyldes en blanding af følgende faktorer: Den førnævnte data flow udfordring er godt på vej til at være løst Effekten af kontanthjælpsreformen (for de årige) samt af UUHHs massive brug af tilbud til de årige begynder nu at vise sig i arbejdet med de unge, som derfor er i gang med at forberede sig til at tage en uddannelse. Maj 11 Nov. 11 Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov. 13 Maj årige 48,3% 77,4% 64,0% 62,5% 80,0% 59,4% 79,2% 17-årige 63,0% 67,4% 83,3% 76,5% 72,7% 62,8% 75,6% 18-årige 43,3% 59,8% 71,4% 64,2% 53,4% 46,8% 63,7% 19-årige 53,8% 54,8% 51,4% 47,2% 40,7% 45,9% 49,4% Merete Juul UUHH Maj

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere