Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014"

Transkript

1 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé Status på de årige Afgangsskolestatistik Status på unge uden for uddannelse

2 Resumé Status i maj 2014 for de årige i Hedensted kommune er: 100% årige i Hedensted kommune i uddannelse, halvårlig sammenligning 90% % 70% Unge uden for uddannelse 60% 50% 40% ,4% ,8% ,2% ,5% ,3% % % Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 30% 20% 10% 0% maj 11 november 11 maj 12 november 12 maj 13 november 13 maj årige er i gang med uddannelse og 95 har gennemført en ungdomsuddannelse. 281 unge er ikke i gang med uddannelse. Det svarer til, at 89% af de årige er i uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet er udtryk for et lille fald på 0,3 procentpoint i forhold til målingen i maj 2013 og er uændret i forhold til november

3 1. Status på de årige Status i maj for de årige i Horsens og Hedensted kommuner er overordnet, at af de 6866 unge i aldersgruppen bosat i de to kommuner er 5963 i gang med uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse, mens 903 ikke er i gang med uddannelse ( ikke har gennemført en ungdomsuddannelse). Det svarer til, at 86,8% af de årige er i gang med uddannelse har gennemført ungdomsuddannelse, som det fremgår af tabel 1.1. Tabel årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, maj unge har gennemført ungdomsuddannelse 4,5% 5654 unge er i uddannelse 82,3% 903 unge er uden for uddannelse 13,2% Procentdelen af årige i gang med uddannelse, som har gennemført en ungdomsuddannelse, er faldet med 0,4 procent-point i forhold til maj 2013 altså præcist et år tidligere. Set i forhold til målingen et halvt år tidligere i november 2013 er tallet 0,2 procent-point lavere; her var 87% i uddannelse havde gennemført en ungdomsuddannelse. For Hedensted ses de tilsvarende tal i tabel Alle statistiske udtræk i dette dokument er foretaget d. 5. maj 2014 ud fra udtræk af UU-centrenes database og administrationsprogram UVvej. Fraregnet i statistikken er unge, som UU-vejlederne har markeret som Udvekslingsstudenter, dvs. unge som kommer til Horsens Hedensted i en kortere periode for at studere arbejde i og med vejledningsindsatsen og uddannelsessystemet i form af grundskole og ungdomsuddannelse har ringe relevans for netop denne gruppe, der således hverken bør pynte på få statistikken til at se værre ud end tilfældet er. Alle unge der ikke har en ungdomsuddannelse og som i øvrigt har en status som afsluttet (fx afsluttet produktionsskole), afbrudt, ukendt, aftalt tilmeldt regnes i denne statistik for at være Uden for uddannelse. 3

4 Tabel årige i Hedensted kommune i uddannelse, maj unge har gennemført ungdomsuddannelse 4% 281 unge er uden for uddannelse 11% 2205 unge er i uddannelse 85% De nuværende og historiske tal for unge i uddannelse fremgår af tabel 1.3 til 1.6. Tabel 1.3 og 1.5 viser den årlige udvikling i henholdsvis Horsens/Hedensted samlet og Hedensted fra maj 2010 til maj 2014, hvorimod 1.4 og 1.6 viser den halvårlige udvikling for begge kommuner samlet og Hedensted Kommune tilbage til maj I Hedensted kommune ser man, at procentdelen af årige i uddannelse med gennemført uddannelse er faldet en anelse siden maj 2013 og med 1,2 procent-point siden maj

5 Tabel % 90% årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, årlig sammenligning, maj måned % 70% 60% 50% 40% 30% 20% % ,1% ,3% ,2% ung.udd ,8% Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 10% 0% maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 Tabel % 90% årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, halvårlig sammenligning % 70% 60% 50% 40% 30% 20% ,1% ,5% ,3% ,0% ,2% ,0% ,8% Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 10% 0% maj 11 november 11 maj 12 november 12 maj 13 november 13 maj 14 5

6 Tabel % 90% årige i Hedensted kommune i uddannelse, årlig sammenligning maj måned % 70% 60% 50% 40% 30% ,1% ,4% ,2% ,3% % Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 20% 10% 0% maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 Tabel % 90% årige i Hedensted kommune i uddannelse, halvårlig sammenligning % 70% 60% 50% 40% 30% ,4% ,8% ,2% ,5% ,3% % % Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 20% 10% 0% maj 11 november 11 maj november maj november 13 maj 14 6

7 Antal unge Status er således, at 89% er i gang med har gennemført en ungdomsuddannelse i Hedensted pr. 5. maj 2014, hvilket udgør et lille fald på 0,3 procent-point i forhold til maj 2013, mens tallet er uændret i forhold til november Det er værd at bemærke, at når UUHH måler på andelen af årige, der er i uddannelse, er det altid udtryk for de åriges status ved måletidspunktet. Det betyder, at der ikke måles på nøjagtig den samme årgang men med tiden på nye årgange. Dette forhold betyder også, at der vil være flere udfald ændringer i statistikken, end hvis man havde målt på de samme personer over tid. Af tabel 1.7 og 1.8 fremgår det, hvordan andelen af unge i uddannelse fordeler sig aldersmæssigt blandt de årige i Horsens/Hedensted kommuner samlet samt i Hedensted kommune. Tabel årige i Horsens og Hedensted kommune i uddannelse fordelt på alder, maj ,6% i gennemført udd ,4% i gennemført udd % i gennemført udd ,7% i gennemført udd ,6% i gennemført udd årige 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1.7 og 1.8 sker der et forholdsvist stort fald i den sammenlagte andel af unge, der er i uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse fra 15 til 19 år. Ud over den kendsgerning, at faldet er udtryk for frafald fra ungdomsuddannelserne, skyldes faldet i andelen af unge i gang med uddannelse også, at unge med fx gennemført gymnasial eksamen ofte flytter fra hjemkommunen for at studere i en af de store uddannelsesbyer. 7

8 Antal unge Tabel årige i Hedensted kommune i uddannelse fordelt på alder, maj ,7% i gennemført udd ,6% i gennemført udd ,8% i gennemført udd ,3% i gennemført udd ,2% i gennemført udd årige 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 91 Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1.6 er det især ved 18- og 19-årsalderen, at antallet af unge uden for uddannelse stiger markant. Med den nye kontanthjælpslovgivning, som trådte i kraft d. 1. januar 2014, styrkedes samarbejdet mellem Jobcenter Hedensted og UUHH yderligere i arbejdet med at hjælpe unge med at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 8

9 2. Afgangsskolestatistik En indledende bemærkning til afgangsskolestatistikkerne: Små tal betyder statistisk usikkerhed: Når man fordeler det antal i statistisk sammenhæng meget lille antal - unge uden for uddannelse på deres afgangsskole, vil der hurtigt komme store afvigelser, når man begynder at regne procentsatser ud fra opgørelse til opgørelse. Derfor er det vigtigt at se på de absolutte tal. Tabel skal således ikke forstås som en endegyldig opgørelse over unge menneskers status endsige over afgangsskolers evne til at gøre unge mennesker uddannelsesparate. Statistikkerne giver et øjebliksbillede over nogle unge mennesker, der er meget dynamiske i deres bevægelsesmønstre, og skal forstås sådan. Hvad angår de årige uden for uddannelse, defineret ved hovedplaceringerne Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces 2, kan vi se, hvordan de fordeler sig på de forskellige afgangsskoler sammenlignet med det antal afgangselever fra hver skole, der bor i Hedensted kommune. Tabel 2.1 til 2.13 viser status målt på fire forskellige årgange; nemlig 6. klasse, 8. klasse, 9. klasse og 10. klasses afgangsskole. Disse tab måler udelukkende på de elever, som har gennemført de pågældende årgange på skoler i Hedensted kommune. Det vil sige, at de ikke viser, hvor de unge efterfølgende har gået i skole, om de har gået i 10. klasse ej. Det er altså en status for unge, der nu er mellem 15 og 19 år, og som fx har taget 6. klasse på en given skole i Hedensted kommune. Baggrunden for at måle på 8. klasses afgangsskole er, at man derved kan tage højde for de skoler, hvor en større andel af eleverne tager på efterskole i 9. klasse. Samtidig indikerer 6. klasses afgangsskolestatistikken, hvorledes fødeskolernes afgangselever fra 6. årgang senere hen klarer sig på ungdomsuddannelserne. Målet for al skolegang er, at eleverne skal gøres uddannelsesparate. Derfor er det på sin plads også at lave statistiske opgørelser over fødeskolernes afgangselever på 6. årgang. 6. klasses afgangsskolestatistikken skal dog tages med et vist forbehold, da skolerne oplever både tilgang og afgang af elever i overbygningen, hvorfor de unge, der har afsluttet 6. klasse på en given skole ikke nødvendigvis stadig bor i kommunen og derfor ikke figurerer i statistikken. Samtidig kan der være flyttet elever til overbygningsskolerne, som ikke gik på en Hedensted-skole i 6. klasse, og som derfor h ikke figurerer i statistikken. Tallene påvirkes på denne måde både positivt og negativt, og usikkerheden udlignes derfor til en vis grad. I tabel 2.1 og 2.2 kan den enkelte skole se, hvor mange, der har gået på skolen til og med 6. klasse, som fortsat er i uddannelse, og hvor mange, der ikke er i uddannelse. Tallene i de grønne søjler rummer de absolutte tal for unge uden for uddannelse (15-19-årige i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces ) 2 I vejledningsproces er i denne statistik defineret som unge, der som status på deres seneste historik står som afsluttet, afbrudt, aftalt, ukendt tilmeldt og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 9

10 fordelt på afgangsskole. Til sammenligning hermed viser de mørkeblå søjler (Antal årige fra 6. klasses afgangsskole) det samlede antal unge, der pr. 5. maj 2014 stadig boede i Hedensted kommune fordelt på deres afgangsskole. I tråd hermed viser tabel 2.2 den procentvise fordeling (målt i forhold til det samlede kommunale antal) fordelt på 6. klasses afgangsskole både for det samlede antal afgangselever fra hver skole, og for årige afgangsskoleelever fra hver skole, som nu er uden for uddannelse. Tabel 2.2 angiver således, hvor stor en procentdel af afgangseleverne i kommunen en skole tegner sig for, og hvor stor en procentdel af afgangseleverne i kommunen, der ikke er i uddannelse, som skolen tegner sig for. Den enkelte skole kan bruge tallene til at overvåge, om der er fremgang i andelen af unge, der påbegynder og forbliver i uddannelse dog er det klart, at tallene afspejler geografisk betingede social-økonomiske forhold i lige så høj grad som de er udtryk for skolens evne til at gøre den enkelte unge uddannelsesparat. Første måling af status på 9. klasserne blev lavet i november 2011, og siden da er hhv. 10. klasse, 8. klasse og nu 6. klasses målinger kommet til. Alle halvårlige målinger kan findes på UU Horsens Hedensteds hjemmeside Det er meget vigtigt for UUHH at betone, at social-økonomiske forhold tænkes ind i fortolkningen af tallene og i sammenligningerne mellem skolerne. Yderligere fire kommentarer kan være relevante, når man fortolker tallene: 1. Nogle skoler har specialafdelinger, og derfor elever, der har større udfordringer i forhold til uddannelse end andre grundskoler 2. Den statistiske sikkerhed på afgangsskolestatistikkerne er i sagens natur større, jo højere årgang, der måles på. 3. Mange elever er selv om de ikke er i gang med uddannelse pt. velplacerede i en forberedende og udviklende aktivitet i samarbejde med deres UU-vejleder, som det fremgår af afsnit 3 om Unge uden for uddannelse. 4. Af datasikkerhedsmæssige hensyn er skoler med færre end fem elever fjernet fra statistikkerne. For at give skolerne et sammenligningsgrundlag viser tabel 2.3 den procentvise andel af skolens egne afgangsskoleelever, som nu er år, og som er uden for uddannelse. Bemærk at kommunens gennemsnitlige andel af unge uden for uddannelse (og dermed sammenligningsgrundlaget) fremgår af tabellens overskrift. I forbindelse med denne statistik skal det dog bemærkes, at gennemsnittet i tabel 2.6, 2.9 og 2.12 ikke inkluderer Hedenstedunge, der har gået på efterskole udenfor kommunen i 8., klasse og derfor ikke er en reel procentangivelse af andelen af unge uden for uddannelse i Hedensted Kommune. 10

11 6. klasse Tabel 2.1 Aale Hjortsvang Skole Juelsminde Dagskole årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter, "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14 Øster Snede Skole Ølsted Skole Vejlefjordskolens Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole Raarup Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Langskov Skole Juelsminde Skole Hornsyld Skole Hedensted Skole Glud Skole Daugård Skole Bøgballe Friskole Barrit Skole As Friskole Antal unge årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Antal årige fra afgangsskole 11

12 Tabel 2.2 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14 Aale Hjortsvang Skole 1,9 2,0 Øster Snede Skole 4,9 4,8 Ølsted Skole 3,4 2,5 Vejlefjordskolens 1,9 2,4 Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole 1,5 3,4 3,8 3,4 2,9 2,1 6,3 5,6 5,8 11, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Raarup Skole Rask Mølle Skole 2,9 4,3 7,2 10,2 Antal årige fra afgangsskole i procent Løsning Skole 7,9 15,0 Lindved Skole 1,9 4,2 Langskov Skole 2,5 5,3 Juelsminde Skole 4,4 5,5 Juelsminde Dagskole 1,5 0,2 Hornsyld Skole 5,3 5,3 Hedensted Skole 8,7 9,7 Glud Skole 1,9 3,1 Daugård Skole 2,4 2,6 Bøgballe Friskole 1,0 3,6 Barrit Skole 5,3 4,0 As Friskole 1,9 2,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procentvis andel 12

13 Tabel 2.3 Procentvis andel af skolens egne elever, som ikke er i uddannelse, fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 6. klasses afgangsskole 7,1% Aale Hjortsvang Skole 6,8 Øster Snede Skole Ølsted Skole Vejlefjordskolens Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole Raarup Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Langskov Skole Juelsminde Skole 7,1 9,5 5,6 3,1 8,0 10,9 2,2 10,0 4,7 10,0 13,4 3,3 14,9 5,6 Juelsminde Dagskole 60,0 Hornsyld Skole Hedensted Skole Glud Skole Daugård Skole Bøgballe Friskole Barrit Skole As Friskole 7,1 6,4 4,4 6,5 1,9 9,3 6,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Procentvis andel 13

14 Tabel 2.2 sammenligner matchet mellem andelen af elever fra en afgangsskole, der stadig bor i Hedensted kommune, med andelen af unge fra samme skole, der ikke er i uddannelse. Hvis procenttallene er lige store (hvis de to søjler er lige store), vil den pågældende skole ligge på gennemsnittet i kommunen i forhold til, hvor mange der ikke er i uddannelse. Hvis andelen af elever, der ikke er i uddannelse (den lilla søjle) er større end andelen af afgangselever, der bor i kommunen (den røde søjle), vil afgangsskolen ligge dårligere end gennemsnittet for kommunen som helhed. Omvendt er det tilfældet, at hvis andelen af elever der ikke er i uddannelse (den lilla søjle) er mindre end andelen af afgangselever, der bor i kommunen (den røde søjle), vil afgangsskolen ligge bedre end gennemsnittet af afgangsskoler. 14

15 8. klasse Tabel årige i Hedensted kommune fordelt på "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten Raarup Skole årige i "Forberende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Rask Mølle Skole Løsning Skole Antal årige fra afgangsskole Lindved Skole Kragelund Efterskole Juelsminde Skole Juelsminde Dagskole Hedensted Skole Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Barrit Skole As Friskole Antal unge 15

16 Tabel 2.5 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune fordelt på "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 0,0 0,3 Vejlefjordskolen 5,0 7,5 Ungdomsskolen Hedensted 0,6 3,3 Tørring Skole 8,4 7,6 Stjernevejskolen 2,3 11,5 Skolen i Midten 10,7 14,1 Raarup Skole 2,3 0,7 Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Kragelund Efterskole 2,3 0,5 5,1 7,6 9,1 12,1 13,7 23, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Antal årige fra afgangsskole i procent Juelsminde Skole 9,8 11,5 Juelsminde Dagskole 0,3 2,3 Hedensted Skole 6,5 10,1 Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Barrit Skole As Friskole 0,9 0,0 0,4 1,4 0,5 1,4 1,4 5,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Procentvis andel 16

17 Tabel 2.6 Procentvis andel af Hedensted-skolernes egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 8. klasses afgangsskole 8,2% Vrigsted Efterskole 0,0 Vejlefjordskolen 12,4 Ungdomsskolen Hedensted 46,7 Tørring Skole 9,1 Stjernevejskolen 1,7 Skolen i Midten 6,3 Raarup Skole 27,8 Rask Mølle Skole Løsning Skole 11,0 14,0 Lindved Skole 5,5 Kragelund Efterskole 38,5 Juelsminde Skole 7,0 Juelsminde Dagskole 62,5 Hedensted Skole 5,3 Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole 1,5 0,0 Barrit Skole 25,0 As Friskole 8,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Procentvis andel 17

18 9. klasse Tabel årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 2 14 Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten Rask Mølle Skole Løsning Skole årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Lindved Skole Kragelund Efterskole Antal årige fra afgangsskole Juelsminde Skole Juelsminde Dagskole 7 8 Hellebjerg Idrætsefterskole 0 24 Hedensted Skole Flemming Efterskole 1 30 Bøgballe Friskole 2 80 Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak Antal unge 18

19 Tabel 2.8 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 0,9 0,8 Vejlefjordskolen 6,9 9,2 Ungdomsskolen Hedensted 3,0 10,6 Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten 1,4 5,6 7,8 10,9 12,4 14, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Rask Mølle Skole 10,6 9,3 Løsning Skole 12,5 18,8 Antal årige fra afgangsskole i procent Lindved Skole 5,0 6,7 Kragelund Efterskole 1,8 0,7 Juelsminde Skole 10,1 10,0 Juelsminde Dagskole Hellebjerg Idrætsefterskole 0,4 0,0 1,3 3,2 Hedensted Skole 6,4 9,1 Flemming Efterskole Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak 0,5 1,7 0,9 0,0 1,1 0,5 1,3 4,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procentvis andel 19

20 Tabel 2.9 Procentvis andel af skolens egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 9. klasses afgangsskole 12,2% Vrigsted Efterskole 14,3 Vejlefjordskolen 16,3 Ungdomsskolen Hedensted 43,4 Tørring Skole 17,0 Stjernevejskolen 1,5 Skolen i Midten 10,7 Rask Mølle Skole 13,9 Løsning Skole 18,5 Lindved Skole 9,2 Kragelund Efterskole 33,3 Juelsminde Skole 12,4 Juelsminde Dagskole 87,5 Hellebjerg Idrætsefterskole 0,0 Hedensted Skole 8,6 Flemming Efterskole 3,3 Bøgballe Friskole 2,5 Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak 0,0 4,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 20

21 10. klasse De blå søjler i tabel 2.12 viser de absolutte tal for det antal unge, der stadig bor i Hedensted kommune, mens de grønne søjler viser de absolutte tal for det antal unge, der ikke er i gang med uddannelse, og som har taget 10. klasse på den pågældende afgangsskole. Statistikken måler således kun på 10. klasses-afgangsskole, og det er klart, at den enkelte skole der som oftest kun har den unge i ét år netop ikke har mere end det år til at gøre den enkelte elev uddannelsesparat. Modtager den enkelte 10. klassesskole elever, der er meget langt fra uddannelse, kan der her være tale om en opgave, der er for omfangsrig til at kunne løses på et år. Det kan statistikken selvfølgelig ikke tage højde for og den bør derfor læses med det forbehold for øje. Tabel årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 1 5 Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Rask Mølle Skole årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Løsning Skole Juelsminde Skole Antal årige fra afgangsskole Hellebjerg Idrætsefterskole 1 34 Flemming Efterskole 1 35 Bråskovgård Efterskole 1 10 Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak Antal unge I tabel 2.11 viser de lilla søjler afgangsskolens procentvise andel af unge uden for uddannelse, og de røde søjler viser afgangsskolens procentvise andel af unge i forhold til de samlede 10. klassestilbud i Hedensted kommune. I forhold til tabel 2.11 og 2.12 er det i særlig grad værd at bemærke, at de absolutte tal er meget små og det kan betyde store procentvise forskydninger. Det er derfor vigtigt at bide mærke i de absolutte tal i tabel

22 Tabel 2.11 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Juelsminde Skole Hellebjerg Idrætsefterskole Flemming Efterskole Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og 1,4 1,2 5,4 2,2 2,7 1,5 1,4 1,5 1,4 8,4 1,4 8,6 1,4 2,5 1,4 8,4 14,9 13,1 17,8 35,1 33,8 34, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Antal årige fra afgangsskole i procent 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Procentvis andel Tabel 2.12 Procentvis andel af skolens egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 10. klasses afgangsskole 16,4% Vrigsted Efterskole 20,0 Vejlefjordskolen 20,8 Ungdomsskolen Hedensted 44,4 Tørring Skole Rask Mølle Skole 33,3 36,1 Løsning Skole Juelsminde Skole 16,7 17,7 Hellebjerg Idrætsefterskole Flemming Efterskole 2,9 2,9 Bråskovgård Efterskole 10,0 Bjerre Gymnastik- og 2,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 22

23 En afsluttende kommentar i forlængelse af afgangsskolestatistikkerne: AT MAN IKKE ER I UDDANNELSE, BETYDER IKKE, AT MAN IKKE HAR EN PLAN FOR AT KOMME DET! Unge mennesker flytter fra by til by, de finder nye kærester, og de skifter helt efter planen uddannelse og har ind i mellem noget ventetid. Andre har svært ved uddannelse og går på produktionsskole er i praktik, på ungdomshøjskole andet for at finde ud af, hvilken vej de skal gå. Men at man ikke er i uddannelse, betyder ikke, at man ikke har en plan for at komme det det har langt de fleste unge i samarbejde med deres UU-vejleder. Afsnit 3 gør netop rede for status på unge, der ikke er i gang med uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse. 23

24 3. Status på unge uden for uddannelse Tabel årige i Horsens og Hedensted kommuner i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, maj 14 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU; 8; 1% Arbejde - deltid; 34; 4% Sygdom; 10; 1% Strafafsoning; 1; 0% I vejledningsproces; 164; 18% Arbejde - fuld tid; 108; 12% Danskuddannelse; 43; 5% Højskole; 16; 2% Ophold i udlandet; 19; 2% Offentlig forsørgelse; 148; 16% Praktik i ungevejledningen; 5; 1% Ledig; 6; 1% Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven; 8; 1% Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; 3; 0% Øvrige uddannelser og kurser; 7; 1% VUC-HF niveau; 76; 8% VUC-AVU niveau; 82; 9% Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven; 23; 3% Voksenspecialundervisning; 1; 0% Produktionsskole; 146; 16% I tabel 3.1 er det absolutte antal unge i den pågældende underplacering angivet umiddelbart efter hver underplacering, mens den procentvise andel er angivet til sidst. De blå farver angiver unge i hovedplaceringen Forberedende og udviklende aktiviteter (der er i alt 568 unge i forberedende og udviklende aktiviteter), de grønne farver angiver unge i midlertidige aktiviteter (der er i alt 176 unge i midlertidige aktiviteter) mens den røde farve angiver unge i vejledningsproces (der er 164 unge i vejledningsproces, dvs. unge uden ungdomsuddannelse med en status som afbrudt, tilmeldt, ukendt, aftalt afsluttet fx afsluttet produktionsskole). 24

25 Af de årige, der ikke er i gang med uddannelse er i alt er 62,6% - i absolutte tal 568 ud af 908 unge i forberedende og udviklende aktiviteter. Bemærk at antallet af unge i kategorien "I vejledningsproces er markant mindre end de sidste to statistikker. Dette skyldes blandt andet en målrettet indsats for at sikre, at de unge står registreret med den korrekte historik i UUHHs database. Dermed er den data flow udfordring, som november 2013-statistikken refererede til, godt på vej til at blive løst. De største underplaceringer har set følgende udviklinger i Horsens og Hedensted kommuner i absolutte tal over de sidste fem målinger: Underplacering Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov.13 Maj 14 I vejledningsproces Offentlig forsørgelse Arbejde deltid Arbejde fuld tid Produktionsskole VUC, AVU og HF-niveau De tilsvarende tal (i absolutte tal) for Hedensted kommune ser ud som følger (kommunespecifikke målinger startede i november 2012): Underplacering Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov.13 Maj 14 I vejledningsproces Offentlig forsørgelse Arbejde deltid Arbejde fuld tid Produktionsskole VUC, AVU og HF-niveau Tabel 3.2 viser underplaceringer på unge i Hedensted kommune, der ikke er i gang med uddannelse (se kommentarer til tabel 3.1 for en forklaring af tabellen). 25

26 Tabel årige i Hedensted kommune i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, maj 14 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU; 5; 2% Arbejde - deltid; 3; 1% Sygdom; 2; 1% Strafafsoning; 1; 0% I vejledningsproces; 52; 18% Offentlig forsørgelse; 44; 16% Arbejde - fuld tid; 50; 18% Produktionsskole; 42; 15% Danskuddannelse; 1; 0% Højskole; 7; 2% Ophold i udlandet; 7; 2% Praktik i ungevejledningen; 1; 0% Ledig; 2; 1% Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; 1; 0% Øvrige uddannelser og kurser; 1; 0% VUC-AVU niveau; 23; 8% VUC-HF niveau; 25; 9% Vejledning og opkvalificering if. LABloven; 15; 5% Som det fremgår af tabel 3.1 og 3.2 kan det være værd at dykke nærmere ned i, hvad unge uden for uddannelse beskæftiger sig med. UU-centrenes administrationsprogram, UVvej, skelner mellem hovedplaceringen Midlertidige aktiviteter og Forberedende og udviklende aktiviteter. Forberedende og udviklende aktiviteter er fx: VUC-enkeltfagsforløb produktionsskoleophold arbejde praktik i ungevejledningen andre forberedende og udviklende forløb aftalt med UU, hvorimod Midlertidige aktiviteter er unge, som for eksempel er enten ledige/på offentlig forsørgelse, sygemeldt fritaget for uddannelsespligten. UUHH arbejder målrettet på, at gruppen af unge i forberedende og udviklende aktiviteter vokser på bekostning af gruppen af unge i Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, fordi de unge i førstnævnte gruppe selv om de ikke er i ordinær uddannelse er i gang med en aktivitet, hvor de forbereder og udvikler sig til at gå i uddannelse (altså blive uddannelsesparat). Tabel 3.3 viser andelen af unge i Forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted kommuner set i forhold til det totale antal af unge, der ikke er i uddannelse (og 26

27 dermed er i enten Midlertidige aktiviteter, I Vejledningsproces i Forberedende og udviklende aktiviteter) fordelt på alder. Tabel Unge i forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted, maj Unge i forberedende og udviklende aktiviteter Uden for uddannelse i alt 0 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige Regner vi de absolutte tal om til procent fremgår procentsatserne af tabel 3.4: Tabel ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Procentvis andel af unge udenfor uddannelse i forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted, maj 14 78,7 74,3 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 62,7 52,7 Som det ses af tabel 3.4 er 78,7 % af de 16-årige, der ikke er i gang med uddannelse, i forberedende og udviklende aktiviteter. Det tilsvarende tal for de 17-årige er 74,3 %. Tallene peger på, at det i højere grad lykkes at få de unge under 18 (som ikke er i uddannelse) i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, hvilket stemmer rigtig godt overens med intentionen i Ungepakke 2. Ungepakke 2s midler til tilbud om forberedende og udviklende aktiviteter til årige afvikles dog med udgangen af skoleåret 13-14, jf. lov om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som indeholder en reform af vejledningsindsatsen. Det betyder, at de primære tilbud til årige vil bestå af produktionsskoletilbud, praktik og 27

28 AVU-undervisning i skoleåret Derefter oprettes den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som en afgrænset gruppe unge kan visiteres til med henblik på at blive klar til ufaglært arbejde. Indsatsen for de årige varetages af UU-vejlederne i samarbejde med Jobcenter Hedensted, hvor der arbejdes på at udnytte synergien mellem UU og socialrådgivere i tæt samarbejde. Ligeledes udgør arbejdet med de unge over 18 en del af UU-vejledernes arbejde, således at de unge, der er på offentlig forsørgelse og modtager fx kontanthjælp (fra 1/1/14 Uddannelseshjælp) får tilbud om vejledning. Endvidere vil UUHH fortsat udøve opsøgende vejledning for de resterende årige, som ikke har en ungdomsuddannelse 3 ; dog tilbydes årige i beskæftigelse på 30 timer om ugen mere ikke vejledning fra august 2014, jf. førnævnte vejledningsreform. Det betyder, at en stor del af UUHHs arbejde med Job med Uddannelsesperspektiv bortfalder. Vender vi os mod Hedensted kommune fremgår tallene for unge i forberedende og udviklende aktiviteter set i forhold til det samlede antal unge uden for uddannelse i kommunen af tabel 3.5 og 3.6. Tabel Unge i Forberedende og udviklende aktiviteter i Hedensted kommune, maj årige 17-årige 18-årige 19-årige Unge i forberedende og udviklende aktiviteter Uden for uddannelse i alt 3 UUHH har ligeledes vejledningsforpligtelsen over for de unge, som har taget en gymnasial uddannelse, og som ønsker at søge ind på en (erhvervskompetencegivende) EUD. 28

29 Tabel ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Procentvis andel af unge udenfor uddannelse i Forberedende og udviklende aktiviteter i Hedensted kommune, maj 14 79,2 75,6 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 63,7 49,4 I Hedensted kommune er andelen af unge udenfor uddannelse, der er i forberedende og udviklende aktiviteter, steget markant for alle aldersgrupper, hvilket givetvis skyldes en blanding af følgende faktorer: Den førnævnte data flow udfordring er godt på vej til at være løst Effekten af kontanthjælpsreformen (for de årige) samt af UUHHs massive brug af tilbud til de årige begynder nu at vise sig i arbejdet med de unge, som derfor er i gang med at forberede sig til at tage en uddannelse. Maj 11 Nov. 11 Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov. 13 Maj årige 48,3% 77,4% 64,0% 62,5% 80,0% 59,4% 79,2% 17-årige 63,0% 67,4% 83,3% 76,5% 72,7% 62,8% 75,6% 18-årige 43,3% 59,8% 71,4% 64,2% 53,4% 46,8% 63,7% 19-årige 53,8% 54,8% 51,4% 47,2% 40,7% 45,9% 49,4% Merete Juul UUHH Maj

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Status opgørelsen omfatter otte folkeskoler med 9. klasse samt kommunens 10. klasses tilbud 10. Vest. I status opgørelsen vises ligeledes, hvordan

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Afsluttet grundskolen august 2013 - Status januar 2014

Afsluttet grundskolen august 2013 - Status januar 2014 Afsluttet grundn august 2013 - Status januar 2014 Statusopgørelsen omfatter de folker, hvor der var 9. klasser i foråret 2013 i kommunen samt kommunens klasses tilbud. Der er lavet en fortsat måling på

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram

RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram Kampnr Dato Kl. Række Pulje Bane Hjemmehold Udehold 764336 24/09/14 08.30 11- mands Efterskole Stævne Drenge B Pulje 1 1 Vejle Idrætsefterskole Vandel

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser En definition: Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle er

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43 (Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens CVR nr. 31 10 38 43 Side 2 1 Geografi, medlemmer, valgdistrikter og fordelingsmetode 1.1 Insero Horsens

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere