Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014"

Transkript

1 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé Status på de årige Afgangsskolestatistik Status på unge uden for uddannelse

2 Resumé Status i maj 2014 for de årige i Hedensted kommune er: 100% årige i Hedensted kommune i uddannelse, halvårlig sammenligning 90% % 70% Unge uden for uddannelse 60% 50% 40% ,4% ,8% ,2% ,5% ,3% % % Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 30% 20% 10% 0% maj 11 november 11 maj 12 november 12 maj 13 november 13 maj årige er i gang med uddannelse og 95 har gennemført en ungdomsuddannelse. 281 unge er ikke i gang med uddannelse. Det svarer til, at 89% af de årige er i uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet er udtryk for et lille fald på 0,3 procentpoint i forhold til målingen i maj 2013 og er uændret i forhold til november

3 1. Status på de årige Status i maj for de årige i Horsens og Hedensted kommuner er overordnet, at af de 6866 unge i aldersgruppen bosat i de to kommuner er 5963 i gang med uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse, mens 903 ikke er i gang med uddannelse ( ikke har gennemført en ungdomsuddannelse). Det svarer til, at 86,8% af de årige er i gang med uddannelse har gennemført ungdomsuddannelse, som det fremgår af tabel 1.1. Tabel årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, maj unge har gennemført ungdomsuddannelse 4,5% 5654 unge er i uddannelse 82,3% 903 unge er uden for uddannelse 13,2% Procentdelen af årige i gang med uddannelse, som har gennemført en ungdomsuddannelse, er faldet med 0,4 procent-point i forhold til maj 2013 altså præcist et år tidligere. Set i forhold til målingen et halvt år tidligere i november 2013 er tallet 0,2 procent-point lavere; her var 87% i uddannelse havde gennemført en ungdomsuddannelse. For Hedensted ses de tilsvarende tal i tabel Alle statistiske udtræk i dette dokument er foretaget d. 5. maj 2014 ud fra udtræk af UU-centrenes database og administrationsprogram UVvej. Fraregnet i statistikken er unge, som UU-vejlederne har markeret som Udvekslingsstudenter, dvs. unge som kommer til Horsens Hedensted i en kortere periode for at studere arbejde i og med vejledningsindsatsen og uddannelsessystemet i form af grundskole og ungdomsuddannelse har ringe relevans for netop denne gruppe, der således hverken bør pynte på få statistikken til at se værre ud end tilfældet er. Alle unge der ikke har en ungdomsuddannelse og som i øvrigt har en status som afsluttet (fx afsluttet produktionsskole), afbrudt, ukendt, aftalt tilmeldt regnes i denne statistik for at være Uden for uddannelse. 3

4 Tabel årige i Hedensted kommune i uddannelse, maj unge har gennemført ungdomsuddannelse 4% 281 unge er uden for uddannelse 11% 2205 unge er i uddannelse 85% De nuværende og historiske tal for unge i uddannelse fremgår af tabel 1.3 til 1.6. Tabel 1.3 og 1.5 viser den årlige udvikling i henholdsvis Horsens/Hedensted samlet og Hedensted fra maj 2010 til maj 2014, hvorimod 1.4 og 1.6 viser den halvårlige udvikling for begge kommuner samlet og Hedensted Kommune tilbage til maj I Hedensted kommune ser man, at procentdelen af årige i uddannelse med gennemført uddannelse er faldet en anelse siden maj 2013 og med 1,2 procent-point siden maj

5 Tabel % 90% årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, årlig sammenligning, maj måned % 70% 60% 50% 40% 30% 20% % ,1% ,3% ,2% ung.udd ,8% Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 10% 0% maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 Tabel % 90% årige i Horsens og Hedensted kommuner i uddannelse, halvårlig sammenligning % 70% 60% 50% 40% 30% 20% ,1% ,5% ,3% ,0% ,2% ,0% ,8% Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 10% 0% maj 11 november 11 maj 12 november 12 maj 13 november 13 maj 14 5

6 Tabel % 90% årige i Hedensted kommune i uddannelse, årlig sammenligning maj måned % 70% 60% 50% 40% 30% ,1% ,4% ,2% ,3% % Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 20% 10% 0% maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 Tabel % 90% årige i Hedensted kommune i uddannelse, halvårlig sammenligning % 70% 60% 50% 40% 30% ,4% ,8% ,2% ,5% ,3% % % Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse 20% 10% 0% maj 11 november 11 maj november maj november 13 maj 14 6

7 Antal unge Status er således, at 89% er i gang med har gennemført en ungdomsuddannelse i Hedensted pr. 5. maj 2014, hvilket udgør et lille fald på 0,3 procent-point i forhold til maj 2013, mens tallet er uændret i forhold til november Det er værd at bemærke, at når UUHH måler på andelen af årige, der er i uddannelse, er det altid udtryk for de åriges status ved måletidspunktet. Det betyder, at der ikke måles på nøjagtig den samme årgang men med tiden på nye årgange. Dette forhold betyder også, at der vil være flere udfald ændringer i statistikken, end hvis man havde målt på de samme personer over tid. Af tabel 1.7 og 1.8 fremgår det, hvordan andelen af unge i uddannelse fordeler sig aldersmæssigt blandt de årige i Horsens/Hedensted kommuner samlet samt i Hedensted kommune. Tabel årige i Horsens og Hedensted kommune i uddannelse fordelt på alder, maj ,6% i gennemført udd ,4% i gennemført udd % i gennemført udd ,7% i gennemført udd ,6% i gennemført udd årige 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1.7 og 1.8 sker der et forholdsvist stort fald i den sammenlagte andel af unge, der er i uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse fra 15 til 19 år. Ud over den kendsgerning, at faldet er udtryk for frafald fra ungdomsuddannelserne, skyldes faldet i andelen af unge i gang med uddannelse også, at unge med fx gennemført gymnasial eksamen ofte flytter fra hjemkommunen for at studere i en af de store uddannelsesbyer. 7

8 Antal unge Tabel årige i Hedensted kommune i uddannelse fordelt på alder, maj ,7% i gennemført udd ,6% i gennemført udd ,8% i gennemført udd ,3% i gennemført udd ,2% i gennemført udd årige 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 91 Unge uden for uddannelse Unge i uddannelse Gennemført ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1.6 er det især ved 18- og 19-årsalderen, at antallet af unge uden for uddannelse stiger markant. Med den nye kontanthjælpslovgivning, som trådte i kraft d. 1. januar 2014, styrkedes samarbejdet mellem Jobcenter Hedensted og UUHH yderligere i arbejdet med at hjælpe unge med at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 8

9 2. Afgangsskolestatistik En indledende bemærkning til afgangsskolestatistikkerne: Små tal betyder statistisk usikkerhed: Når man fordeler det antal i statistisk sammenhæng meget lille antal - unge uden for uddannelse på deres afgangsskole, vil der hurtigt komme store afvigelser, når man begynder at regne procentsatser ud fra opgørelse til opgørelse. Derfor er det vigtigt at se på de absolutte tal. Tabel skal således ikke forstås som en endegyldig opgørelse over unge menneskers status endsige over afgangsskolers evne til at gøre unge mennesker uddannelsesparate. Statistikkerne giver et øjebliksbillede over nogle unge mennesker, der er meget dynamiske i deres bevægelsesmønstre, og skal forstås sådan. Hvad angår de årige uden for uddannelse, defineret ved hovedplaceringerne Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces 2, kan vi se, hvordan de fordeler sig på de forskellige afgangsskoler sammenlignet med det antal afgangselever fra hver skole, der bor i Hedensted kommune. Tabel 2.1 til 2.13 viser status målt på fire forskellige årgange; nemlig 6. klasse, 8. klasse, 9. klasse og 10. klasses afgangsskole. Disse tab måler udelukkende på de elever, som har gennemført de pågældende årgange på skoler i Hedensted kommune. Det vil sige, at de ikke viser, hvor de unge efterfølgende har gået i skole, om de har gået i 10. klasse ej. Det er altså en status for unge, der nu er mellem 15 og 19 år, og som fx har taget 6. klasse på en given skole i Hedensted kommune. Baggrunden for at måle på 8. klasses afgangsskole er, at man derved kan tage højde for de skoler, hvor en større andel af eleverne tager på efterskole i 9. klasse. Samtidig indikerer 6. klasses afgangsskolestatistikken, hvorledes fødeskolernes afgangselever fra 6. årgang senere hen klarer sig på ungdomsuddannelserne. Målet for al skolegang er, at eleverne skal gøres uddannelsesparate. Derfor er det på sin plads også at lave statistiske opgørelser over fødeskolernes afgangselever på 6. årgang. 6. klasses afgangsskolestatistikken skal dog tages med et vist forbehold, da skolerne oplever både tilgang og afgang af elever i overbygningen, hvorfor de unge, der har afsluttet 6. klasse på en given skole ikke nødvendigvis stadig bor i kommunen og derfor ikke figurerer i statistikken. Samtidig kan der være flyttet elever til overbygningsskolerne, som ikke gik på en Hedensted-skole i 6. klasse, og som derfor h ikke figurerer i statistikken. Tallene påvirkes på denne måde både positivt og negativt, og usikkerheden udlignes derfor til en vis grad. I tabel 2.1 og 2.2 kan den enkelte skole se, hvor mange, der har gået på skolen til og med 6. klasse, som fortsat er i uddannelse, og hvor mange, der ikke er i uddannelse. Tallene i de grønne søjler rummer de absolutte tal for unge uden for uddannelse (15-19-årige i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces ) 2 I vejledningsproces er i denne statistik defineret som unge, der som status på deres seneste historik står som afsluttet, afbrudt, aftalt, ukendt tilmeldt og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 9

10 fordelt på afgangsskole. Til sammenligning hermed viser de mørkeblå søjler (Antal årige fra 6. klasses afgangsskole) det samlede antal unge, der pr. 5. maj 2014 stadig boede i Hedensted kommune fordelt på deres afgangsskole. I tråd hermed viser tabel 2.2 den procentvise fordeling (målt i forhold til det samlede kommunale antal) fordelt på 6. klasses afgangsskole både for det samlede antal afgangselever fra hver skole, og for årige afgangsskoleelever fra hver skole, som nu er uden for uddannelse. Tabel 2.2 angiver således, hvor stor en procentdel af afgangseleverne i kommunen en skole tegner sig for, og hvor stor en procentdel af afgangseleverne i kommunen, der ikke er i uddannelse, som skolen tegner sig for. Den enkelte skole kan bruge tallene til at overvåge, om der er fremgang i andelen af unge, der påbegynder og forbliver i uddannelse dog er det klart, at tallene afspejler geografisk betingede social-økonomiske forhold i lige så høj grad som de er udtryk for skolens evne til at gøre den enkelte unge uddannelsesparat. Første måling af status på 9. klasserne blev lavet i november 2011, og siden da er hhv. 10. klasse, 8. klasse og nu 6. klasses målinger kommet til. Alle halvårlige målinger kan findes på UU Horsens Hedensteds hjemmeside Det er meget vigtigt for UUHH at betone, at social-økonomiske forhold tænkes ind i fortolkningen af tallene og i sammenligningerne mellem skolerne. Yderligere fire kommentarer kan være relevante, når man fortolker tallene: 1. Nogle skoler har specialafdelinger, og derfor elever, der har større udfordringer i forhold til uddannelse end andre grundskoler 2. Den statistiske sikkerhed på afgangsskolestatistikkerne er i sagens natur større, jo højere årgang, der måles på. 3. Mange elever er selv om de ikke er i gang med uddannelse pt. velplacerede i en forberedende og udviklende aktivitet i samarbejde med deres UU-vejleder, som det fremgår af afsnit 3 om Unge uden for uddannelse. 4. Af datasikkerhedsmæssige hensyn er skoler med færre end fem elever fjernet fra statistikkerne. For at give skolerne et sammenligningsgrundlag viser tabel 2.3 den procentvise andel af skolens egne afgangsskoleelever, som nu er år, og som er uden for uddannelse. Bemærk at kommunens gennemsnitlige andel af unge uden for uddannelse (og dermed sammenligningsgrundlaget) fremgår af tabellens overskrift. I forbindelse med denne statistik skal det dog bemærkes, at gennemsnittet i tabel 2.6, 2.9 og 2.12 ikke inkluderer Hedenstedunge, der har gået på efterskole udenfor kommunen i 8., klasse og derfor ikke er en reel procentangivelse af andelen af unge uden for uddannelse i Hedensted Kommune. 10

11 6. klasse Tabel 2.1 Aale Hjortsvang Skole Juelsminde Dagskole årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter, "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14 Øster Snede Skole Ølsted Skole Vejlefjordskolens Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole Raarup Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Langskov Skole Juelsminde Skole Hornsyld Skole Hedensted Skole Glud Skole Daugård Skole Bøgballe Friskole Barrit Skole As Friskole Antal unge årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Antal årige fra afgangsskole 11

12 Tabel 2.2 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14 Aale Hjortsvang Skole 1,9 2,0 Øster Snede Skole 4,9 4,8 Ølsted Skole 3,4 2,5 Vejlefjordskolens 1,9 2,4 Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole 1,5 3,4 3,8 3,4 2,9 2,1 6,3 5,6 5,8 11, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Raarup Skole Rask Mølle Skole 2,9 4,3 7,2 10,2 Antal årige fra afgangsskole i procent Løsning Skole 7,9 15,0 Lindved Skole 1,9 4,2 Langskov Skole 2,5 5,3 Juelsminde Skole 4,4 5,5 Juelsminde Dagskole 1,5 0,2 Hornsyld Skole 5,3 5,3 Hedensted Skole 8,7 9,7 Glud Skole 1,9 3,1 Daugård Skole 2,4 2,6 Bøgballe Friskole 1,0 3,6 Barrit Skole 5,3 4,0 As Friskole 1,9 2,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procentvis andel 12

13 Tabel 2.3 Procentvis andel af skolens egne elever, som ikke er i uddannelse, fordelt på 6. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 6. klasses afgangsskole 7,1% Aale Hjortsvang Skole 6,8 Øster Snede Skole Ølsted Skole Vejlefjordskolens Uldum Skole Tørring Skole Stouby Skole Stjernevejskolen Stenderup Skole Raarup Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Langskov Skole Juelsminde Skole 7,1 9,5 5,6 3,1 8,0 10,9 2,2 10,0 4,7 10,0 13,4 3,3 14,9 5,6 Juelsminde Dagskole 60,0 Hornsyld Skole Hedensted Skole Glud Skole Daugård Skole Bøgballe Friskole Barrit Skole As Friskole 7,1 6,4 4,4 6,5 1,9 9,3 6,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Procentvis andel 13

14 Tabel 2.2 sammenligner matchet mellem andelen af elever fra en afgangsskole, der stadig bor i Hedensted kommune, med andelen af unge fra samme skole, der ikke er i uddannelse. Hvis procenttallene er lige store (hvis de to søjler er lige store), vil den pågældende skole ligge på gennemsnittet i kommunen i forhold til, hvor mange der ikke er i uddannelse. Hvis andelen af elever, der ikke er i uddannelse (den lilla søjle) er større end andelen af afgangselever, der bor i kommunen (den røde søjle), vil afgangsskolen ligge dårligere end gennemsnittet for kommunen som helhed. Omvendt er det tilfældet, at hvis andelen af elever der ikke er i uddannelse (den lilla søjle) er mindre end andelen af afgangselever, der bor i kommunen (den røde søjle), vil afgangsskolen ligge bedre end gennemsnittet af afgangsskoler. 14

15 8. klasse Tabel årige i Hedensted kommune fordelt på "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten Raarup Skole årige i "Forberende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Rask Mølle Skole Løsning Skole Antal årige fra afgangsskole Lindved Skole Kragelund Efterskole Juelsminde Skole Juelsminde Dagskole Hedensted Skole Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Barrit Skole As Friskole Antal unge 15

16 Tabel 2.5 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune fordelt på "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 0,0 0,3 Vejlefjordskolen 5,0 7,5 Ungdomsskolen Hedensted 0,6 3,3 Tørring Skole 8,4 7,6 Stjernevejskolen 2,3 11,5 Skolen i Midten 10,7 14,1 Raarup Skole 2,3 0,7 Rask Mølle Skole Løsning Skole Lindved Skole Kragelund Efterskole 2,3 0,5 5,1 7,6 9,1 12,1 13,7 23, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Antal årige fra afgangsskole i procent Juelsminde Skole 9,8 11,5 Juelsminde Dagskole 0,3 2,3 Hedensted Skole 6,5 10,1 Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Barrit Skole As Friskole 0,9 0,0 0,4 1,4 0,5 1,4 1,4 5,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Procentvis andel 16

17 Tabel 2.6 Procentvis andel af Hedensted-skolernes egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 8. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 8. klasses afgangsskole 8,2% Vrigsted Efterskole 0,0 Vejlefjordskolen 12,4 Ungdomsskolen Hedensted 46,7 Tørring Skole 9,1 Stjernevejskolen 1,7 Skolen i Midten 6,3 Raarup Skole 27,8 Rask Mølle Skole Løsning Skole 11,0 14,0 Lindved Skole 5,5 Kragelund Efterskole 38,5 Juelsminde Skole 7,0 Juelsminde Dagskole 62,5 Hedensted Skole 5,3 Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole 1,5 0,0 Barrit Skole 25,0 As Friskole 8,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Procentvis andel 17

18 9. klasse Tabel årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 2 14 Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten Rask Mølle Skole Løsning Skole årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Lindved Skole Kragelund Efterskole Antal årige fra afgangsskole Juelsminde Skole Juelsminde Dagskole 7 8 Hellebjerg Idrætsefterskole 0 24 Hedensted Skole Flemming Efterskole 1 30 Bøgballe Friskole 2 80 Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak Antal unge 18

19 Tabel 2.8 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 0,9 0,8 Vejlefjordskolen 6,9 9,2 Ungdomsskolen Hedensted 3,0 10,6 Tørring Skole Stjernevejskolen Skolen i Midten 1,4 5,6 7,8 10,9 12,4 14, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Rask Mølle Skole 10,6 9,3 Løsning Skole 12,5 18,8 Antal årige fra afgangsskole i procent Lindved Skole 5,0 6,7 Kragelund Efterskole 1,8 0,7 Juelsminde Skole 10,1 10,0 Juelsminde Dagskole Hellebjerg Idrætsefterskole 0,4 0,0 1,3 3,2 Hedensted Skole 6,4 9,1 Flemming Efterskole Bøgballe Friskole Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak 0,5 1,7 0,9 0,0 1,1 0,5 1,3 4,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procentvis andel 19

20 Tabel 2.9 Procentvis andel af skolens egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 9. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 9. klasses afgangsskole 12,2% Vrigsted Efterskole 14,3 Vejlefjordskolen 16,3 Ungdomsskolen Hedensted 43,4 Tørring Skole 17,0 Stjernevejskolen 1,5 Skolen i Midten 10,7 Rask Mølle Skole 13,9 Løsning Skole 18,5 Lindved Skole 9,2 Kragelund Efterskole 33,3 Juelsminde Skole 12,4 Juelsminde Dagskole 87,5 Hellebjerg Idrætsefterskole 0,0 Hedensted Skole 8,6 Flemming Efterskole 3,3 Bøgballe Friskole 2,5 Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak 0,0 4,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 20

21 10. klasse De blå søjler i tabel 2.12 viser de absolutte tal for det antal unge, der stadig bor i Hedensted kommune, mens de grønne søjler viser de absolutte tal for det antal unge, der ikke er i gang med uddannelse, og som har taget 10. klasse på den pågældende afgangsskole. Statistikken måler således kun på 10. klasses-afgangsskole, og det er klart, at den enkelte skole der som oftest kun har den unge i ét år netop ikke har mere end det år til at gøre den enkelte elev uddannelsesparat. Modtager den enkelte 10. klassesskole elever, der er meget langt fra uddannelse, kan der her være tale om en opgave, der er for omfangsrig til at kunne løses på et år. Det kan statistikken selvfølgelig ikke tage højde for og den bør derfor læses med det forbehold for øje. Tabel årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole 1 5 Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Rask Mølle Skole årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole Løsning Skole Juelsminde Skole Antal årige fra afgangsskole Hellebjerg Idrætsefterskole 1 34 Flemming Efterskole 1 35 Bråskovgård Efterskole 1 10 Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Ak Antal unge I tabel 2.11 viser de lilla søjler afgangsskolens procentvise andel af unge uden for uddannelse, og de røde søjler viser afgangsskolens procentvise andel af unge i forhold til de samlede 10. klassestilbud i Hedensted kommune. I forhold til tabel 2.11 og 2.12 er det i særlig grad værd at bemærke, at de absolutte tal er meget små og det kan betyde store procentvise forskydninger. Det er derfor vigtigt at bide mærke i de absolutte tal i tabel

22 Tabel 2.11 Procentvis fordeling af årige i Hedensted kommune i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14 Vrigsted Efterskole Vejlefjordskolen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Rask Mølle Skole Løsning Skole Juelsminde Skole Hellebjerg Idrætsefterskole Flemming Efterskole Bråskovgård Efterskole Bjerre Gymnastik- og 1,4 1,2 5,4 2,2 2,7 1,5 1,4 1,5 1,4 8,4 1,4 8,6 1,4 2,5 1,4 8,4 14,9 13,1 17,8 35,1 33,8 34, årige i "Forberedende og udviklende aktiviteter", "Midlertidige aktiviteter" og "I vejledningsproces" fordelt på afgangsskole i procent Antal årige fra afgangsskole i procent 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Procentvis andel Tabel 2.12 Procentvis andel af skolens egne unge ikke i gang med uddannelse, fordelt på 10. klasses afgangsskole, maj 14. Til sammenligning er det samlede gennemsnit for Hedensted Kommunes 10. klasses afgangsskole 16,4% Vrigsted Efterskole 20,0 Vejlefjordskolen 20,8 Ungdomsskolen Hedensted 44,4 Tørring Skole Rask Mølle Skole 33,3 36,1 Løsning Skole Juelsminde Skole 16,7 17,7 Hellebjerg Idrætsefterskole Flemming Efterskole 2,9 2,9 Bråskovgård Efterskole 10,0 Bjerre Gymnastik- og 2,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 22

23 En afsluttende kommentar i forlængelse af afgangsskolestatistikkerne: AT MAN IKKE ER I UDDANNELSE, BETYDER IKKE, AT MAN IKKE HAR EN PLAN FOR AT KOMME DET! Unge mennesker flytter fra by til by, de finder nye kærester, og de skifter helt efter planen uddannelse og har ind i mellem noget ventetid. Andre har svært ved uddannelse og går på produktionsskole er i praktik, på ungdomshøjskole andet for at finde ud af, hvilken vej de skal gå. Men at man ikke er i uddannelse, betyder ikke, at man ikke har en plan for at komme det det har langt de fleste unge i samarbejde med deres UU-vejleder. Afsnit 3 gør netop rede for status på unge, der ikke er i gang med uddannelse har gennemført en ungdomsuddannelse. 23

24 3. Status på unge uden for uddannelse Tabel årige i Horsens og Hedensted kommuner i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, maj 14 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU; 8; 1% Arbejde - deltid; 34; 4% Sygdom; 10; 1% Strafafsoning; 1; 0% I vejledningsproces; 164; 18% Arbejde - fuld tid; 108; 12% Danskuddannelse; 43; 5% Højskole; 16; 2% Ophold i udlandet; 19; 2% Offentlig forsørgelse; 148; 16% Praktik i ungevejledningen; 5; 1% Ledig; 6; 1% Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven; 8; 1% Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; 3; 0% Øvrige uddannelser og kurser; 7; 1% VUC-HF niveau; 76; 8% VUC-AVU niveau; 82; 9% Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven; 23; 3% Voksenspecialundervisning; 1; 0% Produktionsskole; 146; 16% I tabel 3.1 er det absolutte antal unge i den pågældende underplacering angivet umiddelbart efter hver underplacering, mens den procentvise andel er angivet til sidst. De blå farver angiver unge i hovedplaceringen Forberedende og udviklende aktiviteter (der er i alt 568 unge i forberedende og udviklende aktiviteter), de grønne farver angiver unge i midlertidige aktiviteter (der er i alt 176 unge i midlertidige aktiviteter) mens den røde farve angiver unge i vejledningsproces (der er 164 unge i vejledningsproces, dvs. unge uden ungdomsuddannelse med en status som afbrudt, tilmeldt, ukendt, aftalt afsluttet fx afsluttet produktionsskole). 24

25 Af de årige, der ikke er i gang med uddannelse er i alt er 62,6% - i absolutte tal 568 ud af 908 unge i forberedende og udviklende aktiviteter. Bemærk at antallet af unge i kategorien "I vejledningsproces er markant mindre end de sidste to statistikker. Dette skyldes blandt andet en målrettet indsats for at sikre, at de unge står registreret med den korrekte historik i UUHHs database. Dermed er den data flow udfordring, som november 2013-statistikken refererede til, godt på vej til at blive løst. De største underplaceringer har set følgende udviklinger i Horsens og Hedensted kommuner i absolutte tal over de sidste fem målinger: Underplacering Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov.13 Maj 14 I vejledningsproces Offentlig forsørgelse Arbejde deltid Arbejde fuld tid Produktionsskole VUC, AVU og HF-niveau De tilsvarende tal (i absolutte tal) for Hedensted kommune ser ud som følger (kommunespecifikke målinger startede i november 2012): Underplacering Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov.13 Maj 14 I vejledningsproces Offentlig forsørgelse Arbejde deltid Arbejde fuld tid Produktionsskole VUC, AVU og HF-niveau Tabel 3.2 viser underplaceringer på unge i Hedensted kommune, der ikke er i gang med uddannelse (se kommentarer til tabel 3.1 for en forklaring af tabellen). 25

26 Tabel årige i Hedensted kommune i Forberedende og udviklende aktiviteter, Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, maj 14 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU; 5; 2% Arbejde - deltid; 3; 1% Sygdom; 2; 1% Strafafsoning; 1; 0% I vejledningsproces; 52; 18% Offentlig forsørgelse; 44; 16% Arbejde - fuld tid; 50; 18% Produktionsskole; 42; 15% Danskuddannelse; 1; 0% Højskole; 7; 2% Ophold i udlandet; 7; 2% Praktik i ungevejledningen; 1; 0% Ledig; 2; 1% Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; 1; 0% Øvrige uddannelser og kurser; 1; 0% VUC-AVU niveau; 23; 8% VUC-HF niveau; 25; 9% Vejledning og opkvalificering if. LABloven; 15; 5% Som det fremgår af tabel 3.1 og 3.2 kan det være værd at dykke nærmere ned i, hvad unge uden for uddannelse beskæftiger sig med. UU-centrenes administrationsprogram, UVvej, skelner mellem hovedplaceringen Midlertidige aktiviteter og Forberedende og udviklende aktiviteter. Forberedende og udviklende aktiviteter er fx: VUC-enkeltfagsforløb produktionsskoleophold arbejde praktik i ungevejledningen andre forberedende og udviklende forløb aftalt med UU, hvorimod Midlertidige aktiviteter er unge, som for eksempel er enten ledige/på offentlig forsørgelse, sygemeldt fritaget for uddannelsespligten. UUHH arbejder målrettet på, at gruppen af unge i forberedende og udviklende aktiviteter vokser på bekostning af gruppen af unge i Midlertidige aktiviteter og I vejledningsproces, fordi de unge i førstnævnte gruppe selv om de ikke er i ordinær uddannelse er i gang med en aktivitet, hvor de forbereder og udvikler sig til at gå i uddannelse (altså blive uddannelsesparat). Tabel 3.3 viser andelen af unge i Forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted kommuner set i forhold til det totale antal af unge, der ikke er i uddannelse (og 26

27 dermed er i enten Midlertidige aktiviteter, I Vejledningsproces i Forberedende og udviklende aktiviteter) fordelt på alder. Tabel Unge i forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted, maj Unge i forberedende og udviklende aktiviteter Uden for uddannelse i alt 0 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige Regner vi de absolutte tal om til procent fremgår procentsatserne af tabel 3.4: Tabel ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Procentvis andel af unge udenfor uddannelse i forberedende og udviklende aktiviteter i Horsens og Hedensted, maj 14 78,7 74,3 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 62,7 52,7 Som det ses af tabel 3.4 er 78,7 % af de 16-årige, der ikke er i gang med uddannelse, i forberedende og udviklende aktiviteter. Det tilsvarende tal for de 17-årige er 74,3 %. Tallene peger på, at det i højere grad lykkes at få de unge under 18 (som ikke er i uddannelse) i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, hvilket stemmer rigtig godt overens med intentionen i Ungepakke 2. Ungepakke 2s midler til tilbud om forberedende og udviklende aktiviteter til årige afvikles dog med udgangen af skoleåret 13-14, jf. lov om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som indeholder en reform af vejledningsindsatsen. Det betyder, at de primære tilbud til årige vil bestå af produktionsskoletilbud, praktik og 27

28 AVU-undervisning i skoleåret Derefter oprettes den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som en afgrænset gruppe unge kan visiteres til med henblik på at blive klar til ufaglært arbejde. Indsatsen for de årige varetages af UU-vejlederne i samarbejde med Jobcenter Hedensted, hvor der arbejdes på at udnytte synergien mellem UU og socialrådgivere i tæt samarbejde. Ligeledes udgør arbejdet med de unge over 18 en del af UU-vejledernes arbejde, således at de unge, der er på offentlig forsørgelse og modtager fx kontanthjælp (fra 1/1/14 Uddannelseshjælp) får tilbud om vejledning. Endvidere vil UUHH fortsat udøve opsøgende vejledning for de resterende årige, som ikke har en ungdomsuddannelse 3 ; dog tilbydes årige i beskæftigelse på 30 timer om ugen mere ikke vejledning fra august 2014, jf. førnævnte vejledningsreform. Det betyder, at en stor del af UUHHs arbejde med Job med Uddannelsesperspektiv bortfalder. Vender vi os mod Hedensted kommune fremgår tallene for unge i forberedende og udviklende aktiviteter set i forhold til det samlede antal unge uden for uddannelse i kommunen af tabel 3.5 og 3.6. Tabel Unge i Forberedende og udviklende aktiviteter i Hedensted kommune, maj årige 17-årige 18-årige 19-årige Unge i forberedende og udviklende aktiviteter Uden for uddannelse i alt 3 UUHH har ligeledes vejledningsforpligtelsen over for de unge, som har taget en gymnasial uddannelse, og som ønsker at søge ind på en (erhvervskompetencegivende) EUD. 28

29 Tabel ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Procentvis andel af unge udenfor uddannelse i Forberedende og udviklende aktiviteter i Hedensted kommune, maj 14 79,2 75,6 16-årige 17-årige 18-årige 19-årige 63,7 49,4 I Hedensted kommune er andelen af unge udenfor uddannelse, der er i forberedende og udviklende aktiviteter, steget markant for alle aldersgrupper, hvilket givetvis skyldes en blanding af følgende faktorer: Den førnævnte data flow udfordring er godt på vej til at være løst Effekten af kontanthjælpsreformen (for de årige) samt af UUHHs massive brug af tilbud til de årige begynder nu at vise sig i arbejdet med de unge, som derfor er i gang med at forberede sig til at tage en uddannelse. Maj 11 Nov. 11 Maj 12 Nov. 12 Maj 13 Nov. 13 Maj årige 48,3% 77,4% 64,0% 62,5% 80,0% 59,4% 79,2% 17-årige 63,0% 67,4% 83,3% 76,5% 72,7% 62,8% 75,6% 18-årige 43,3% 59,8% 71,4% 64,2% 53,4% 46,8% 63,7% 19-årige 53,8% 54,8% 51,4% 47,2% 40,7% 45,9% 49,4% Merete Juul UUHH Maj

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere