Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning Status årige Unge på offentlig forsørgelse Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau for årgang Tema: De unges uddannelsesvalg Unge-strategien for Aalborg Kommune 21. august 2014

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes unge-strategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Statistikken udarbejdes i fællesskab af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcenter Sekretariatet. Afsnit 2 og 3 indgår fast i statistikken, og følger hhv. UU s og Jobcentrets målgrupper. Udover de faste afsnit indgår to korte tema-afsnit. Afsnit 4. Handler om prognosen for de unge, der forlod grundskolen i I afsnit 5 ses på de unge, der forlod grundskolen i 2014 og hvilke uddannelsesretninger, de vælger. Læs evt. mere om unge-strategien, baggrunden for statistikken og dens datakilder på 2

3 2. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik-system UV-vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Nedenstående statistik bygger på et træk fra UV-vej d. 1. april Tabel 1 Status på alle unge i alderen år 1. kvartal 2014 Status pr. 13. januar år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 6 (0,2%) (67,6%) (62,1%) I gang med ungdomsuddannelse (86,7%) (20,2%) (25,6%) Ikke i gang med ungdomsudd. 317 (13,0%) (12,2%) (12,3%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt I det følgende ses bort fra de unge, der endnu ikke har forladt grundskolen. Tallene viser, at der blandt de årige var 62,1 %, der havde taget og 25,6 %, der var i gang med at tage en ungdomsuddannelse. Samlet set er der således 87,7 %, der enten har eller er på vej til at få en ungdomsuddannelse. Tabel 1.a Status på alle unge i alderen år 1. kvartal 2013 og 2014 Status udgangen 4. kvartal Har afsluttet ungdomsuddannelse 14 (0,6%) 6 (0,2%) I gang med ungdomsuddannelse (85,6%) (86,7%) Ikke i gang med ungdomsudd. 347 (13,8%) 317 (13,0%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Kilde: UV-vej pr. 5. april 2013 og 1. april 2014 Tallene viser, at andelen af årige, der har forladt grundskolen og er i gang med en ungdomsuddannelse ligger over resultatet samme tid

4 Tabel 1.b Status på alle unge i alderen år 1. kvartal 2013 og 2014 Status udgangen 4. kvartal Har afsluttet ungdomsuddannelse (65,2%) (67,6%) I gang med ungdomsuddannelse (21,1%) (20,2%) Ikke i gang med ungdomsudd (13,7%) (12,2%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Kilde: UV-vej pr. 5. april 2013 og 1. april 2014 Antallet, der har afsluttet en ungdomsuddannelse i Aalborg blandt de år stiger fortsat. En del af forklaringen ligger i tilflytningen til byen af unge, der ønsker at læse i Aalborg. Det kan ses ud af, at det samlede antal unge er steget næsten tilsvarende. Som tidligere set, er det ikke hele forklaringen. Det ses nemlig også, at antallet af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, fortsat falder. Det er faldet ikke kun i procentandel, men mere vigtigt også i faktiske tal. Det viser, at også blandt de unge, der er vokset op i Aalborg, er andelen, der tager eller har taget en uddannelse vokset. 4

5 Status på de årige Af tabel 1 fremgik det, at der blandt de årige var 317 unge svarende til 13,0 %, der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole Netop afbrudt forløb 19 (6,0%) Afbrudt uddannelse 13 (4,1%) Afbrudt forberedende aktivitet 4 (1,3%) Afbrudt grundskolen 2 (0,6%) Netop afsluttet forløb 38 (12,0%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 15 (4,7%) Afsluttet midlertidig aktivitet 2 (0,6%) Afsluttet forberedende forløb 5 (1,6%) Afsluttet grundskolen 16 (5,0%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 21 (6,6%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 238 (75,1%) I gang med udd. forberedende aktivitet 190 (59,9%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 43 (13,6%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 5 (0,0%) Ukendt 1 (0,3%) I alt 317 (100,0%) Det ses, at 75,1 % af de unge er i gang eller har lavet en aftale om aktiviteter. Det ligger lidt over andelen for sidste år. Samtidig er der aftalt uddannelse for en lidt større gruppe på 6,6%. De øvrige er primært unge, der netop har afsluttet et forløb (12,0%) eller for en meget mindre gruppes vedkommende har afbrudt et forløb (6,0%). De unge, der har afbrudt et forløb kontaktes af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. 5

6 I gang med udd. forberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med udd. forberedende aktivitet årige Arbejde: 65 (34,2%) Arbejde - fuld tid 44 (23,2%) Arbejde - deltid 21 (11,1%) Forløb på uddannelsessteder 70 (36,8%) Produktionsskole 60 (31,6%) Voksenspecialundervisning 1 (0,5%) VUC-HF niveau 5 (2,6%) Øvrige uddannelser og kurser 3 (1,6%) Højskole 1 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 0 (0,0%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 4 (2,1%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 20 (10,5%) Ophold i udlandet 31 (16,3%) Total 190 (100,0%) Når der tales om unge, der ikke er i gang med uddannelse, er det værd at bemærke, at omkring en 1/3-del af dem er helt eller delvist i arbejde. De øvrige er som det ses i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter. Praktik i ungevejledningen dækker over virksomhedspraktik formidlet af UU. 6

7 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 24 (55,8%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 17 (39,5%) Offentlig forsørgelse 1 (2,3%) Strafafsoning 1 (2,3%) Hovedtotal 43 (100,0%) Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Det drejer sig om 24 unge. Målet om uddannelse er selvfølgelig det samme for disse unge. Tilbuddet til disse unge skal tilrettelægges i samspil med anbringelsen. Der er pt. 17 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejledningsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. 7

8 Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Sammenlagt var der 87,8 % af de årige, der var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (Se tabel 1 på side 3). Omvendt var der unge svarende til 12,2%, der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for indsatsen for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige ikke i gang med ungdomsuddannelse Netop afbrudt forløb 288 (8,5%) Afbrudt uddannelse 214 (6,3%) Afbrudt forberedende aktivitet 74 (2,2%) Afbrudt midlertidig aktivitet 0 (0,0%) Netop afsluttet forløb 274 (8,1%) Afsluttet forberedende forløb 154 (4,6%) Afsluttet/afbrudt grundskolen 6 (0,2%) Afsluttet midlertidig aktivitet 72 (2,1%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 42 (1,2%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 19 (0,6%) Aktivitet tilmeldt eller i gang (64,7%) I gang med foreberedende aktivitet (36,1%) I gang med midlertidige aktivitet/fritaget 960 (28,5%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 2 (0,1%) Ukendt 611 (18,1%) I alt (100,0%) Langt størstedelen er i gang med aktiviteter (64,7 %). Der er dog sammenlignet med sidste år forholdsvis flere, der lige har afbrudt et forløb specielt uddannelse. Det er fristende at se det i sammenhæng med, at kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse. Men samtidig er der også flere, der står registreret som lige havende afbrudt en forberedende aktivitet og flere, der netop har afsluttet et forløb. Det kan derfor også være udtryk for en atypisk situation og at det handler om noget registreringsmæssigt. Ukendt dækker primært over unge studerende fra andre lande, hvor UU jo ikke kender deres forhistorie. UU laver dog også en opsøgende indsats for denne gruppe (Se side 11.) 8

9 Langt størstedelen af de unge er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter. I det følgende gøres rede for de forskellige aktiviteter, som de unge er i gang med. Tabel 6. I gang med udd. forberedende aktiviteter årige I arbejde 476 (39,0%) Arbejde - deltid 158 (13,0%) Arbejde - fuld tid 318 (26,1%) Selvstændig erhvervsdrivende 0 (0,0%) Forløb på uddannelsessteder 723 (59,3%) AMU 0 (0,0%) Daghøjskole 2 (0,2%) Danskuddannelse 7 (0,6%) Højskole 12 (1,0%) Produktionsskole 114 (9,4%) TAMU 30 (2,5%) Voksenspecialundervisning 13 (1,1%) VUC-AVU niveau 152 (12,5%) VUC-HF niveau 383 (31,4%) Øvrige uddannelser og kurser 10 (0,8%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 3 (0,2%) Praktik i ungevejledningen 3 (0,2%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 (0,2%) Ophold i udlandet 12 (1,0%) Total (100,0%) Det ses, at de unge enten er i arbejde (39,0%) eller i gang med forløb på uddannelsessteder (59,3%). I 2013 var der flere (48,8%) i arbejde og færre (50,6%) i uddannelsesforberedende forløb. 9

10 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 9 (0,9%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 2 (0,2%) Ledig 60 (6,3%) Offentlig forsørgelse (Jobcentret) 851 (88,6%) Orlov 10 (1,0%) Strafafsoning 6 (0,6%) Sygdom 7 (0,7%) Værnepligt 15 (1,6%) Hovedtotal 960 (100,0%) 851 unge er på Offentlig forsørgelse, hvilket dækker over unge, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension eller lignede. Det er altså unge, der er tilmeldt jobcentret. Dette tal er noget lavere end i 2013, hvor det var unge. Der er forskellige årsager til, at de unge er fritaget, men for en stor del skyldes fritagelsen graviditet eller psykiske problemer, som er så omfattede, at det kræver behandling på psykiatrisk sygehus. Ledige er unge, der ikke modtager offentlig forsørgelse. Dette tal er uændret. UU er opsøgende i forhold til disse unge i forhold til at få en plan for deres videre forløb. 10

11 Som det fremgår af tabel 2 og 5, var der i alderen år 612 personer, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Nedenfor fremgår deres alder og nationalitet. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) Statsborgerskab heraf danske statsborgere 33 5% heraf udenlandske statsb % Ukendte i alt % Alder 15 år 0 0% 16 år 0 0% 17 år 1 0% 18 år 6 1% 19 år 70 11% 20 år 80 13% 21 år 96 16% 22 år % 23 år % 24 år % Ukendte i alt % Som det ses er langt størstedelen udenlandske statsborgere. Det er typisk udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. Tallet er lidt lavere end samme tid sidste år. Derudover dækker tallet over en tilflytning af danskere fra andre kommuner, hvor UU ikke har været i kontakt med dem endnu. Kun en af de unge, er under 18 år. 11

12 3. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Denne statistik indeholder for første gang tal for uddannelsesydelse. Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse marts år år I alt år Aalborg Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Ydelse A-dagpenge mv Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering og forrevalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Andel af unge på offentlig forsørgelse marts år år I alt år Aalborg Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Ydelse A-dagpenge mv. 2,13% 1,65% 7,00% 5,40% 3,77% 2,92% Kontanthjælp 0,09% 0,41% 0,61% 1,34% 0,26% 0,72% Uddannelseshjælp 3,74% 4,31% 4,28% 4,51% 3,92% 4,38% Revalidering og forrevalidering 0,48% 0,22% 0,70% 0,44% 0,55% 0,30% Sygedagpenge 0,40% 0,47% 1,56% 1,50% 0,79% 0,82% Ressourceforløb 0,02% 0,03% 0,07% 0,06% 0,04% 0,04% Fleksjob og ledighedsydelse 0,04% 0,07% 0,28% 0,53% 0,12% 0,23% Førtidspension 0,58% 0,78% 1,21% 1,88% 0,79% 1,15% I alt på offentlig ydelse 7,48% 7,94% 15,71% 15,67% 10,24% 10,55% Samtlige antal unge i aldersgr Note: Antallet er omregnet til fuldtidspersoner. A-dagpenge mv. er den særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Bemærk, at de 15 årige ikke indgår i jobindsats målinger. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Den samlede andel af unge år i Aalborg, der modtager overførselsindkomst ligger under landsgennemsnittet. Sammenlignet med landsgennemsnittet adskiller tallene fra Aalborg sig ved, at Aalborg ligger over landsgennemsnittet i forhold til de forsikrede ledige, men under i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp og førtidspension. Revalidering og forrevalidering bruges markant mere i Aalborg end i resten af landet. Som også nævnt i tidligere statistikker er der en sammenhæng mellem ledigheden blandt de forsikrede ledige og det fortsatte øgede optag på byens uddannelser. Det skal blive interessant, at se om de 12

13 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Indeks mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 ændrede adgangskrav til universitetet spiller ind på tallene. Det skal i øvrigt nævnes, at i Erhvervsrådets regi arbejdes der via Projekt STAY fokus på jobskabelse for gruppen af langvarigt uddannede. Figur 10 Udvikling A-dagpenge mv år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 177 Hele landet: Note: A-dagpenge er inkl. den særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse 300 Figur 11 Udvikling A-dagpenge mv år Hele landet år Aalborg år 50 0 Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 468 Hele landet: Note: A-dagpenge er inkl. den særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Ovenfor ses ledighedsudviklingen siden finanskrisen indtraf i For de årige ses det, at ledighedsudviklingen nu nærmer sig landsledigheden. Det hænger givetvis sammen med det øgede antal unge, der bosætter sig og uddannes i byen. Samtidig er ledighedsudviklingen for de årige ved at flade ud både i Aalborg og på landsplan. Dimittend-ledigheden betyder, at Aalborg har en lidt anden sæsonvariation. 13

14 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Indeks mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Fig. 12 Udvikling kontant- og uddannelseshjælp år Hele landet år Aalborg år 80 Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 885 Hele landet: Note: Kontanthjælp og uddannelseshjælp mv. er inkl. revalidering og forrevalidering Fig. 13 Udvikling kontant- og uddannelseshjælp år Hele landet år Aalborg år 80 Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 737 Hele landet: Note: Kontanthjælp og uddannelseshjælp mv. er inkl. revalidering og forrevalidering For modtagerne af kontanthjælp og uddannelseshjælp ser kurverne ud til at begynde at knække. Det kan være en konsekvens af kontantsreformen. Mens udviklngen blandt de årige siden 2008 har ligget tæt på landstendensen, så har udviklingen blandt de årige været mindre markant i Aalborg. 14

15 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau for årgang 2012 Hvert år udarbejder Ministeriet for Børn og Undervisning en prognose for, hvor mange unge ud af en årgang, der forventes at tage en ungdomsuddannelse i løbet af de næste 25 år. Det er denne prognose den såkaldte Profilmodel - som man måler 95%-målsætningen på. Den seneste prognose er nu kommet og omfatter de elever, der forlod grundskolens 9. klasse i Tallene i dette afsnit er trukket direkte fra profil-modellen, der kan ses på følgende hjemmeside: Aalborg ligger fortsat højt Antallet af unge, der indenfor de næste 25 år forventes at få en ungdomsuddannelse stiger fortsat i Aalborg, såvel som på landsplan. Tabel 14 Prognose for andelen af unge, der efter 9. klasse forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse senest 25 år efter (2012) Årgang Hele landet Aalborg ,6 88, ,3 88, ,3 87, ,2 87, ,5 87, ,2 86, ,8 86, ,6 86, ,3 85, ,4 88, ,6 90, ,1 92, ,9 93,5 Aalborg ligger over landsgennemsnittet, og har i øvrigt gjort det ubrudt siden

16 Ses der på de større byer i Danmark ligger Aalborg sammen med Randers over de øvrige. Tabel 15-6-byerne andel, der ventes at få en ungdomsuddannelse (2012) Prognose for andelen af unge, der efter 9. klasse forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse senest 25 år efter (2012) Område Andel i % Hele landet 92,9 København 88,7 Aarhus 93,0 Odense 91,9 Esbjerg 92,6 Randers 93,8 Aalborg 93,5 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 Prognose for andelen af unge, der efter 9. klasse forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse (2012) 50,0 Hele landet København Aarhus Odense Esbjerg Randers Aalborg Når tallene skal tolkes, skal man bemærke, at prognosen udelukkende bygger på afgangselever fra Aalborg Kommunes skoler. Unge, der senere er flyttet til byen for at læse videre, indgår ikke i prognosen. Tallene kan derfor ikke forklares som tilflytning. Det er et udtryk for at de unge fra Aalborg forventes i højere grad at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge fra resten af landet. Prognosen gælder 25 år frem, men meget tyder på, at den er ret valid. Dette er beskrevet i Kvartalsstatikken for 1. kvartal 2013 s

17 Videregående uddannelse Udover antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse, giver profil-modellen også et bud på antallet af unge, der får en videregående uddannelse. Målet om andelen af unge, der skal gennemføre en videregående uddannelse er sat til 60 %. Tabel byerne andel, der ventes at få en videregående uddannelse (2012) Prognose for andelen af unge, der efter 9. klasse forventes at opnå mindst en videregående senest 25 år efter (2012) Område Andel i % Hele landet 61,6 København 56,6 Aarhus 67,7 Odense 65,1 Esbjerg 57,8 Randers 61,0 Aalborg 65,4 Andelen, der forventes at få en videregående uddannelse ligger både over målet og over landsgennemsnittet. Det er det kun Århus, der ligger højere. 17

18 5. Tema: De unges uddannelsesvalg I det følgende gives en status på de unges søgemønster efter grundskolen. Tabel 17. Overgangen fra grundskolen ungdomsuddannelser mv. fra 9. og 10. klasse 2014 Overgang fra grundskolen pr Hovedplacering 9. klasse 10. klasse Samlet Anden aktivitet 34 3,23% 29 3,01% 63 3,13% Erhvervsuddannelse ,97% ,43% ,97% Gymnasial uddannelse ,70% ,10% ,16% Individuel ungdomsuddannelse 1 0,10% 14 1,46% 15 0,74% Afslutter grundskolen ,00% ,00% ,00% 10. klasse/efterskole Hovedtotal Note: Tallene er trukket pr Hvis vi ser bort fra de elever, der er overgået til 10. klasse, er 97,0 % af alle eleverne overgået til en ungdomsuddannelse, hvilket er stort set uændret i forhold til sidste år. Størstedelen er overgået til en gymnasial uddannelse og færre til en erhvervsuddannelse. For 3,0% af de unge, er der aftalt uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller andet. 18

19 Tabel 18 Udviklingen i overgang Overgang fra grundskolen Hovedplacering Anden aktivitet 101 5,00% 75 3,40% 64 3,10% 63 3,13% Erhvervsuddannelse ,30% ,00% ,60% ,97% Gymnasial uddannelse ,70% ,30% ,10% ,16% Individuel ungdomsuddannelse 20 1,00% 28 1,30% 24 1,20% 15 0,74% Afslutter grundskolen ,00% ,00% ,00% ,00% 10. klasse/efterskole Hovedtotal Igen ses den udvikling, at en stigende andel tager en gymnasial uddannelse og en mindre andel vælger en erhvervsuddannelse. Faldet i andelen, der tager en erhvervsuddannelse er dog ikke så markant fra 2013 til 2014, som fra 2012 til Det ses også, at andelen af unge der ikke går i gang med en uddannelse med det samme er faldet fra 5,0 % i 2011 til 3,1 % i

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere