Kære forældre og elever på Åby Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære forældre og elever på Åby Skole"

Transkript

1 Sommerbrev Å b y S k o l e j u n i Kære forældre og elever på Åby Skole Jasminerne dufter, solcreme, shorts og solhatte er fundet frem, skolegården summer af sommerleg. Efter et spændende og begivenhedsrigt skoleår er vi alle indstillede på at pille skolestikket ud for en stund. I dette sommerbrev kan i læse om: Året der gak. Førstehåndsindtryk fra den nye vicer. SFO i bevægelse og Status på fysiske rammer Året der gak Af skoleleder Ole Buskbjerg Thomasen Med sommerferien smilende forude er det tid til at gøre status over året, der gak. Det har igen været et begivenhedsrigt og godt år på Åby Skole. Med indvielsen af den nye skolegård i efteråret har eleverne fået et inspirerende lege- og læringsmiljø at boltre sig i, og det er en fornøjelse at iagttage den gode stemning, der hver dag præger skolegården, når den fyldes af glade børn, som udfolder deres fantasi i samspil med kammerater. Fra indskolingens Ålympiske Lege, hvor der i indskolingen hvert år kåres den åller bedste kammerat, ved børnene, hvad der kræves, for at frikvartererne bliver gode for alle. Der løbes, klatres, dunkes og scores. Der tørres næser, løses konflikter og skabes forsoning. Alt sammen ingredienser til den øvebane, som skaber robuste børn, der tåler modgang og medgang i et forpligtende fællesskaber. God trivsel og høj faglighed I år er der igen udarbejdet kvalitetsrapporter på folkeskolerne. Ikke alle sider af skoledriften kan måles og vejes, men rapporterne er en af flere indikatorer, som kan give billeder på, hvordan vi lykkes med at drive skole. Åby Skoles kvalitetsrapport tegner et positivt billede af en velfungerende skole, der lykkes med at skabe endog meget flotte resultater. Generelt præsterer vi flot med hensyn til trivsel og høj faglighed. Jeg noterer mig med glæde, at vi bl.a. lykkes flot med at udfordre den dygtigste fjerdedel af eleverne, og at de nydanske børn præsterer væsentlig højere end kommunegennemsnittet. Vores skole I forældre giver også udtryk for en større tilfredshed med skolen. Sammen med skolebestyrelsen noterer vi os dog et ønske fra jer om at blive inddraget mere. Det har givet anledning til spændende drøftelser med skolebestyrelsen om, hvordan et sådant signal fra jer kan gribes. Skolebestyrelsen har derfor under arbejdstitlen Projekt Vores skole forsøgt at skitsere ideer til, hvordan I som forældre kan inviteres til at bidrage mere til skolen. Der er således taget initiativ til at stifte foreningen Åby Skoles Venner, som kan forestå arrangementer og lignende. Der arbejdes desuden på at oprette en forældrebank, hvor forældre kan tilbyde sig som gæstelærere i undervisningen, hvis man eksempelvis har en spidskompetence inden for mavedans, åløbets mikroorganismer, gospelsang eller andet godt. Projektet vil I høre mere om i det kommende år, og det er et godt eksempel på det store engagement, som skolebestyrelsen har lagt for dagen i det forløbne skoleår. Et engagement, som jeg gerne vil kvittere for her. Nyt ledelsesteam på plads Den 30. oktober sagde vi farvel til Lis Jygert, som efter 19 år som skoleleder takkede af. Året har derfor også været præget af ansættelsesprocesser med henblik på at få sammensat et nyt ledelsesteam. Jeg blev 1. november konstitueret skoleleder og fra første februar indsat som ny skoleleder. Første maj startede Anette Skipper som viceskoleleder, hvilket vi alle er meget glade for. Vi er således efter et ½ år på plads i det nye ledelsesteam og glæder os til i samarbejde med ansatte, børn og forældre at videreudvikle skolen.

2 Skolestrukturreform Skoleåret har været præget af de besparelser, som byrådet vedtog, at der skal ske i den nuværende skolestruktur fra Byrådet lagde i sparekataloget op til, at besparelsen hovedsageligt skulle findes ved at lukke 2-4 skoler. Åby Skole har, som I ved, ikke været i spil som lukningstruet, men vi har indgået i forskellige scenarier med henblik på at modtage børn fra andre skoler. I skrivende stund er der ingen endelig afklaring. Vi ved, at forligspartierne indstiller til byrådet, at Åby Skole skal være værter for fem specialklasser fra Holme Skole. Om det rent faktisk også ender sådan, er det for tidligt at sige noget om. Den 22. august er der mulighed for at få foretræde for udvalget. Vi vil med skolebestyrelsen drøfte denne mulighed. Farvel og goddag Når vi rammer sommerferien, rammer vi også nogle milepæle. Det er tid til at tage afsked med en flok fantastiske unge mennesker. En flok 9. klasser, som er parate til at tage det næste skridt ud i livet, forhåbentlig med rygsækken fyldt op med en masse viden, kompetencer, erfaring og en god portion robusthed. Vi er både stolte og vemodige, når vi siger farvel, men er sikker på, at de er parate til de nye udfordringer. Vi vender os samtidig forventningsfulde mod en ny og spændende opgave med at modtage en ny gruppe små, forventningsfulde mennesker. I år får vi tre børnehaveklasser. De har allerede besøgt os flere gange, og vi glæder os meget til at tage imod de nye børn og deres forældre. Lærer der forlader Åby Skole Når vi fredag den 29. juni sender eleverne på ferie, tager vi samtidig afsked med Anette Hoveling, som har valgt at gå på pension. Anette startede på Åby Skole i 1991 og har alle årene været en højt værdsat del af Åby Skole. Både som indskolingslærer og som fyrtårn i arbejdet med børn, der har dansk som andetsprog, har Anette sat nogle vigtige aftryk på Åby Skole. Vi kommer til at savne Anette Hoveling på Åby Skole, men ønsker hende held og lykke med det nye livsafsnit. En strøm af spændende undervisningsforløb Et skoleår rummer et hav af aktiviteter. Der kunne udgives et digert værk over alle de spændende processer, der er strømmet igennem skolen det seneste år. Kigger vi bare tilbage på de sidste to uger, kan vi nævne sæbekassebilsproduktion på 2. årgang, Slagmark 24 i udskolingen, hvor der er blevet batlet på faglig viden samt mellemtrinnets netop afsluttede temauge, hvor luft, jord, ild og vand er blevet tæmmet. Samtidig har 9. klasserne gennemført mundtlige prøver, og sådan kunne jeg blive ved. Alt sammen båret af nysgerrige elever og et stort engagement fra de ansatte. Tak til jer alle. Det er skønt at være skoleleder på en skole fuld af initiativ og engagement. Sidste skoledag Sidste skoledag er fredag den 29. juni, hvor eleverne er i skole klokken SFO har åbent derefter. SFO: SFO har en afdeling åben hele ferien og kan som sædvanlig kontaktes på telefon Mandag den 13. august kl starter skolen igen Ind til da... God sommer til alle Med venlig hilsen Ole Buskbjerg Thomasen skoleleder

3 Førstehåndsindtryk fra den nye vicer Jeg startede som bekendt som vicer på Åby Skole den 2. maj. Nu har jeg snart været to måneder på skolen og vil lige give et par stemningsindtryk fra min første tid her på skolen. Af Anette Skipper, viceskoleleder 1. indtryk: Høflige og motiverede børn De første dage på skolen var Ole og jeg rundt i alle klasser og hilse på. Det var en hyggelig rundtur, hvor jeg fik indtryk af en masse skønne børn, som arbejdede motiverede i klasserne og var super høflige. Den ene af 4. klasserne var i gang med gruppearbejde og var spredt rundt i hele bygningen. Da Ole og jeg kom forbi, rejste de sig spontant op, gav mig hånden og bød mig velkommen. Drengene ville godt lige vide, hvilken fodboldklub jeg bedst kan lide. (De synes vist, at det var lidt synd for mig, at jeg mest holder med Brøndby!!) 2. indtryk: Engageret skolebestyrelse Efter få dage på skolen deltog jeg i mit første skolebestyrelsesmøde, hvor jeg fremover har opgaven med at skrive referat. Jeg havde jo mødt en del af bestyrelsen til mine ansættelsessamtaler, og det var et glædeligt gensyn. Alle i skolebestyrelsen på Åby Skole er engagerede, begejstrede og oprigtigt interesserede i at være med til at udvikle skolen. Der var en god debat med højt til loftet, hvor alle var aktive og lyttede til hinandens synspunkter. Rundt på posterne så jeg glade børn, som dystede i de spændende opgaver, som pædagoger og lærere havde planlagt. Dagen sluttede med en festlig afrunding i aulaen og selvfølgelig kåring af skolens åller- ållerbedste kammerat. En herlig dag med trivsel for både store og små. 4. indtryk. Ro og fordybelse. Det, som har gjort allerstørst indtryk på mig, er den ro omkring undervisningen, som jeg ser i alle skolens afdelinger. Når jeg går rundt på skolen midt på dagen, ser jeg ikke nogen børn, som farer rundt og larmer. Derimod ser jeg motiverede og rolige børn fordybet i det faglige enten alene eller i mindre grupper. Det er mit indtryk, at børnene på Åby Skole har en god og tryg hverdag, hvor de udfordres og trives sammen i et udfordrende læringsfællesskab. Kort sagt: jeg er meget begejstret for Åby Skole, og jeg ser frem til et godt samarbejde med alle på skolen. Anette Skipper 3. indtryk. ÅL dag med vægt på kammeratskab. Sidst i maj havde jeg fornøjelsen af at være med til ÅL-dagen. Dagen blev indledt for alle børn og voksne i aulaen, og her blev dagens tema humoristisk præsenteret af to lærere fra indskolingen: det handler primært om at være en rigtig god kammerat og løse dagens opgaver i tæt samarbejde med de andre børn i gruppen.

4 SFO-Midgård i bevægelse På vej ud af et skoleår og på vej ind i et nyt får I her en status og et kig på, hvad fremtiden bringer for den 25 år gamle Midgård - Åby Skoles SFO. Af Steffen Poulsen, SFO-leder Det store debattema: Den nye struktur Tingene er ved at falde på plads. Strukturen måtte laves om af to årsager: Nedskæringer gennem , som gjorde afdelingerne for små og sårbare (personalemæssigt). Omlægning af midler til børn med særlige behov. Disse 2 ting betyder færre penge til almindelige børn, og budgetter, som klart tildeler midler til almindelige børn, og børn med særlige behov. Som tidligere nævnt, valgte vi den løsning, der giver mindst mulig forandring for børn og forældre. Vi slår de 2 afdelinger sammen, som har til huse i E-bygningen: Valhalla og Udgård bliver til Asgård. De 2 afdelinger i D-bygningen slås ligeledes sammen: Ask og Urd bliver til Bifrost. Solgården fortsætter som selvstændig afdelingen henne på H. Hertzvej 64E. Vi er nu også inddelt i 4 former for pædagoger: Klassepædagoger, der har ansvaret for 1 klasse og samarbejdet med klasselæreren. Specialpædagoger, som tager sig af børn med særlige behov. Ledelsespersoner, der tager sig af ledelse og administration. Ressourcepædagoger, som arbejder på tværs med etablering af aktiviteter. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Vi er i gang med at udarbejde en sådan. Arbejdet foregår på den måde, at personalet laver det indledende arbejde, som så forelægges forældreråd og skolebestyrelse til en samlet godkendelse. I denne mål- og indholdsbeskrivelse skal vi forholde os til 9 temaer. Vi er netop færdig med de første 4 temaer, og disse fremlægges, ligeså snart de er forelagt forældreråd og skolebestyrelsen. De sidst 5 temaer tager vi hul på i efteråret (november), og håber at kunne fremlægge dem først i det nye år. En spændende proces. Komme/gå system SFOen er med som pilotskole i et nyt projekt, hvor vi skal have touchskærme i afdelingerne, hvor børnene selv tjekker sig ind og ud (vi beholder en tjekvagt, som holder øje med tingene). Som forælder kan man sidde hjemme og designe, hvad ens børn må (via forældreintra). Man kan rette stamoplysninger som telefonnummer. Man kan få besked om, barnet er kommet og gået via SMS. Man kan melde barnet til og fra ferier o.s.v. Vi regner med at gå online pr. 1/9. Inden da vil i modtage en minimanual, og desuden kan I få hjælp hernede i starten. Systemet bliver udbygget med Apps, så man også kan bruge en smartphone. De enkelte pædagoger kan godt have 2 af disse funktioner på samme tid. På skoleintraen vil I kunne se en oversigt over, hvordan pædagogerne er fordelt. De enkelte afdelinger melder mere ud om, hvorledes de indretter sig.

5 SFOen har 25 års jubilæum Åby Skoles SFO startede i sommeren 1987, så tro det eller ej, vi har faktisk 25 års jubilæum. Vi fejrer det af to omgange. Fredag d. 22/ afholdte vi den årlige sommerfest for de nuværende børn og forældre. Der var ekstra god underholdning. Vi startede med to gange Hatteteater fra Børnekulissen. Vi har i løbet af foråret været i studiet og indspille en CD sammen med Mek Pek og Habbasutterne. Den blev releaset til sommerfesten og kan købes for 40 kr. Børnene optrådte på scenen sammen med Mek Pek og Habbasutterne. Fredag d. 31/ er det så tid til at holde fest for de tidligere børn og ansatte. Vi laver en minifestival i Åby-Hallen. Fra er det for de årige, og her kommer Flødeklinikken og DJ Peter Plus, billetterne koster 50 kr. Fra er det så for dem over 18 år, der kommer The Hitmen og DJ Peter Plus fortsætter, billetter koster 100 kr. Billetterne sælges fra skolens kontor fra mandag d. 6/8. SPRED RYGTET UD TIL ALLE I KENDER, DER HAR HAFT NOGET MED SFO MIDGÅRD AT GØRE! Alt det andet Som sædvanlig er vi i gang med at afslutte og starte op. 4. klasserne har snart sidste dag i SFOen og tager på lejr i uge 27. Farvel til jer og pas godt på jer selv. 3. klasserne skal rykke hen på Solgården med alle deres pakkenelliker, og de tager Mette og Louise med. Det skaber så plads til de nye 0. klasser, og vi glæder os til, at de kommer efter sommerferien. Der er afslutninger og forældrekaffe rundt i afdelingerne. I sommerferien er der håndværkere på Solgården, så hele sommerferien er vi i E-bygningen (husk at give besked om jeres børn kommer eller ej). 1. august starter de nye 0. klasser, så åbner vi op i D-bygningen, så de kan være i deres rigtige lokaler. Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle sammen en god sommerferie, og så ses vi friske igen til august. Steffen

6 Status på fysiske rammer Skoleåret er på hæld, og inden I tager på sommerferie, får I her en lille status på dette skoleår vedrørende skolens fysiske rammer, økonomi mv. Af Birgitte Spencer, administrativ leder Rengøring: ISS gør nu rent om eftermiddagen/ aftenen og tager dermed affald og snavs lige efter skoledagen, så vi undgår lugtgener og får fornøjelsen af at komme til en ren skole om morgenen. Selvom vi nu ikke længere har "synlig rengøring" i dagstimerne, har vi fået positive tilbagemeldinger på denne ændring. Vi har tre stabile ISS medarbejdere og en tilsynsførende, som vi har et godt samarbejde med om vores fælles arbejdsplads/skole. Vi har kvalitetsmøder med ISS hver måned, hvor vi følger op på rengøringskvaliteten. Fysiske rammer: Vi gennemførte sidste år større projekter med en ny legeplads og modernisering af aulaen, som elever har stor fornøjelse af både i undervisningen og frikvarterer. Vi fik et stort tilskud til dette fra Bygningsafdelingen men måtte også selv investere ca kr af SFO/skolens overskud. Herudover investerede vi med tilskud fra Bygningsafdelingen ca kr i videoovervågning og nøglebrikker til hoveddøre, hvilket har haft en gavnlig effekt med stor nedgang i indbrud og hærværk på skolen. Dejligt! Dette skoleår har vi foretaget mindre investeringer med maling af gangene i D-bygning og nye lofter samt lokaleskilte, så det passer til designet i aulaen. Vi afprøver efter sommerferien nye reoler i de to kommende første klasser, og ser om de skal med i det fremtidige inventarkoncept. Forældretilfredshedsmålingen viser større tilfredshed med de udendørs faciliteter (legeplads), men er fortsat lav på de indendørs rammer, og vi har konstant fokus på dette. Vi håber på en snarlig afklaring af evt. RULL modernisering af skolen. Elevskabe: klasser har i D-bygningen mulighed for at leje eget skab til bærbar computer, cykelhjelm, mobil mv. til næste skoleår på Du betaler ca. 250 kr pr år, og prisen er incl. kodehængelås. Husk at bestille et skab tæt ved din klasse i D-stueetagen (ved lok. 19) eller D-1.sal (ved lok.24). Når I har booket et MYLOCKER skab (30Bx45Hx50 D), skal I blot meddele dette til Jeres forsikringsselskab. Derefter dækker Jeres indboforsikring en eventuel skade. Har I yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Mylocker, som ejer og administrerer skabene. Se Kantine: Eleverne har taget godt imod hjemmebagte grovboller med fx gulerod. Næste skoleår satser kantinen på flere hjemmelavede retter, som selvfølgelig fortsat følger ernæringsrådene. Husk opfyldning af BU-kort, så du ikke behøver kontanter med i skole eller blive fristet af kager fra bageren. Økonomi: Skolens årsbudget var i 2011 på 33 mio. kr, og årsresultatet blev på kr, hvilket vi er meget tilfredse med. Skolens akkumulerede overskud er på kr., og vi har søgt om at må bruge noget af dette overskud til IT-investeringer. Vi håber på positiv tilbagemeldinger herpå og informerer om dette, når vi hører nærmere. Rigtig god sommerferie! Birgitte Spencer Administrativ leder

Kære forældre og elever på Åby Skole

Kære forældre og elever på Åby Skole Efterårsbrev Å b y S k o l e n o v e m b e r 2 0 1 2 Kære forældre og elever på Åby Skole Vi er allerede langt inde i efteråret, og skoleåret er mere end godt i gang. I dette nyhedsbrev kan I støde på

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2013-2014 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

D I A L O G. Forår 2008

D I A L O G. Forår 2008 O orår 2008 Kære elever og forældre på Åby Skole Bedst som forårskådheden så småt havde indfundet sig hos mange af os på Åby Skole, stak vinteren en sidste frostsnude frem i påskeferien, men anemonernes

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre Velkommen til et nyt skoleår, velkommen tilbage efter sommerferien og velkommen til alle I nye elever. Håber det bliver et fantastik spændende og udfordrende skoleår, - håber I elever vil tage udfordringerne

Læs mere

S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole

S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Hanne.daugaard1@skolekom.dk

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere