Kære forældre og elever på Åby Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære forældre og elever på Åby Skole"

Transkript

1 Sommerbrev Å b y S k o l e j u n i Kære forældre og elever på Åby Skole Jasminerne dufter, solcreme, shorts og solhatte er fundet frem, skolegården summer af sommerleg. Efter et spændende og begivenhedsrigt skoleår er vi alle indstillede på at pille skolestikket ud for en stund. I dette sommerbrev kan i læse om: Året der gak. Førstehåndsindtryk fra den nye vicer. SFO i bevægelse og Status på fysiske rammer Året der gak Af skoleleder Ole Buskbjerg Thomasen Med sommerferien smilende forude er det tid til at gøre status over året, der gak. Det har igen været et begivenhedsrigt og godt år på Åby Skole. Med indvielsen af den nye skolegård i efteråret har eleverne fået et inspirerende lege- og læringsmiljø at boltre sig i, og det er en fornøjelse at iagttage den gode stemning, der hver dag præger skolegården, når den fyldes af glade børn, som udfolder deres fantasi i samspil med kammerater. Fra indskolingens Ålympiske Lege, hvor der i indskolingen hvert år kåres den åller bedste kammerat, ved børnene, hvad der kræves, for at frikvartererne bliver gode for alle. Der løbes, klatres, dunkes og scores. Der tørres næser, løses konflikter og skabes forsoning. Alt sammen ingredienser til den øvebane, som skaber robuste børn, der tåler modgang og medgang i et forpligtende fællesskaber. God trivsel og høj faglighed I år er der igen udarbejdet kvalitetsrapporter på folkeskolerne. Ikke alle sider af skoledriften kan måles og vejes, men rapporterne er en af flere indikatorer, som kan give billeder på, hvordan vi lykkes med at drive skole. Åby Skoles kvalitetsrapport tegner et positivt billede af en velfungerende skole, der lykkes med at skabe endog meget flotte resultater. Generelt præsterer vi flot med hensyn til trivsel og høj faglighed. Jeg noterer mig med glæde, at vi bl.a. lykkes flot med at udfordre den dygtigste fjerdedel af eleverne, og at de nydanske børn præsterer væsentlig højere end kommunegennemsnittet. Vores skole I forældre giver også udtryk for en større tilfredshed med skolen. Sammen med skolebestyrelsen noterer vi os dog et ønske fra jer om at blive inddraget mere. Det har givet anledning til spændende drøftelser med skolebestyrelsen om, hvordan et sådant signal fra jer kan gribes. Skolebestyrelsen har derfor under arbejdstitlen Projekt Vores skole forsøgt at skitsere ideer til, hvordan I som forældre kan inviteres til at bidrage mere til skolen. Der er således taget initiativ til at stifte foreningen Åby Skoles Venner, som kan forestå arrangementer og lignende. Der arbejdes desuden på at oprette en forældrebank, hvor forældre kan tilbyde sig som gæstelærere i undervisningen, hvis man eksempelvis har en spidskompetence inden for mavedans, åløbets mikroorganismer, gospelsang eller andet godt. Projektet vil I høre mere om i det kommende år, og det er et godt eksempel på det store engagement, som skolebestyrelsen har lagt for dagen i det forløbne skoleår. Et engagement, som jeg gerne vil kvittere for her. Nyt ledelsesteam på plads Den 30. oktober sagde vi farvel til Lis Jygert, som efter 19 år som skoleleder takkede af. Året har derfor også været præget af ansættelsesprocesser med henblik på at få sammensat et nyt ledelsesteam. Jeg blev 1. november konstitueret skoleleder og fra første februar indsat som ny skoleleder. Første maj startede Anette Skipper som viceskoleleder, hvilket vi alle er meget glade for. Vi er således efter et ½ år på plads i det nye ledelsesteam og glæder os til i samarbejde med ansatte, børn og forældre at videreudvikle skolen.

2 Skolestrukturreform Skoleåret har været præget af de besparelser, som byrådet vedtog, at der skal ske i den nuværende skolestruktur fra Byrådet lagde i sparekataloget op til, at besparelsen hovedsageligt skulle findes ved at lukke 2-4 skoler. Åby Skole har, som I ved, ikke været i spil som lukningstruet, men vi har indgået i forskellige scenarier med henblik på at modtage børn fra andre skoler. I skrivende stund er der ingen endelig afklaring. Vi ved, at forligspartierne indstiller til byrådet, at Åby Skole skal være værter for fem specialklasser fra Holme Skole. Om det rent faktisk også ender sådan, er det for tidligt at sige noget om. Den 22. august er der mulighed for at få foretræde for udvalget. Vi vil med skolebestyrelsen drøfte denne mulighed. Farvel og goddag Når vi rammer sommerferien, rammer vi også nogle milepæle. Det er tid til at tage afsked med en flok fantastiske unge mennesker. En flok 9. klasser, som er parate til at tage det næste skridt ud i livet, forhåbentlig med rygsækken fyldt op med en masse viden, kompetencer, erfaring og en god portion robusthed. Vi er både stolte og vemodige, når vi siger farvel, men er sikker på, at de er parate til de nye udfordringer. Vi vender os samtidig forventningsfulde mod en ny og spændende opgave med at modtage en ny gruppe små, forventningsfulde mennesker. I år får vi tre børnehaveklasser. De har allerede besøgt os flere gange, og vi glæder os meget til at tage imod de nye børn og deres forældre. Lærer der forlader Åby Skole Når vi fredag den 29. juni sender eleverne på ferie, tager vi samtidig afsked med Anette Hoveling, som har valgt at gå på pension. Anette startede på Åby Skole i 1991 og har alle årene været en højt værdsat del af Åby Skole. Både som indskolingslærer og som fyrtårn i arbejdet med børn, der har dansk som andetsprog, har Anette sat nogle vigtige aftryk på Åby Skole. Vi kommer til at savne Anette Hoveling på Åby Skole, men ønsker hende held og lykke med det nye livsafsnit. En strøm af spændende undervisningsforløb Et skoleår rummer et hav af aktiviteter. Der kunne udgives et digert værk over alle de spændende processer, der er strømmet igennem skolen det seneste år. Kigger vi bare tilbage på de sidste to uger, kan vi nævne sæbekassebilsproduktion på 2. årgang, Slagmark 24 i udskolingen, hvor der er blevet batlet på faglig viden samt mellemtrinnets netop afsluttede temauge, hvor luft, jord, ild og vand er blevet tæmmet. Samtidig har 9. klasserne gennemført mundtlige prøver, og sådan kunne jeg blive ved. Alt sammen båret af nysgerrige elever og et stort engagement fra de ansatte. Tak til jer alle. Det er skønt at være skoleleder på en skole fuld af initiativ og engagement. Sidste skoledag Sidste skoledag er fredag den 29. juni, hvor eleverne er i skole klokken SFO har åbent derefter. SFO: SFO har en afdeling åben hele ferien og kan som sædvanlig kontaktes på telefon Mandag den 13. august kl starter skolen igen Ind til da... God sommer til alle Med venlig hilsen Ole Buskbjerg Thomasen skoleleder

3 Førstehåndsindtryk fra den nye vicer Jeg startede som bekendt som vicer på Åby Skole den 2. maj. Nu har jeg snart været to måneder på skolen og vil lige give et par stemningsindtryk fra min første tid her på skolen. Af Anette Skipper, viceskoleleder 1. indtryk: Høflige og motiverede børn De første dage på skolen var Ole og jeg rundt i alle klasser og hilse på. Det var en hyggelig rundtur, hvor jeg fik indtryk af en masse skønne børn, som arbejdede motiverede i klasserne og var super høflige. Den ene af 4. klasserne var i gang med gruppearbejde og var spredt rundt i hele bygningen. Da Ole og jeg kom forbi, rejste de sig spontant op, gav mig hånden og bød mig velkommen. Drengene ville godt lige vide, hvilken fodboldklub jeg bedst kan lide. (De synes vist, at det var lidt synd for mig, at jeg mest holder med Brøndby!!) 2. indtryk: Engageret skolebestyrelse Efter få dage på skolen deltog jeg i mit første skolebestyrelsesmøde, hvor jeg fremover har opgaven med at skrive referat. Jeg havde jo mødt en del af bestyrelsen til mine ansættelsessamtaler, og det var et glædeligt gensyn. Alle i skolebestyrelsen på Åby Skole er engagerede, begejstrede og oprigtigt interesserede i at være med til at udvikle skolen. Der var en god debat med højt til loftet, hvor alle var aktive og lyttede til hinandens synspunkter. Rundt på posterne så jeg glade børn, som dystede i de spændende opgaver, som pædagoger og lærere havde planlagt. Dagen sluttede med en festlig afrunding i aulaen og selvfølgelig kåring af skolens åller- ållerbedste kammerat. En herlig dag med trivsel for både store og små. 4. indtryk. Ro og fordybelse. Det, som har gjort allerstørst indtryk på mig, er den ro omkring undervisningen, som jeg ser i alle skolens afdelinger. Når jeg går rundt på skolen midt på dagen, ser jeg ikke nogen børn, som farer rundt og larmer. Derimod ser jeg motiverede og rolige børn fordybet i det faglige enten alene eller i mindre grupper. Det er mit indtryk, at børnene på Åby Skole har en god og tryg hverdag, hvor de udfordres og trives sammen i et udfordrende læringsfællesskab. Kort sagt: jeg er meget begejstret for Åby Skole, og jeg ser frem til et godt samarbejde med alle på skolen. Anette Skipper 3. indtryk. ÅL dag med vægt på kammeratskab. Sidst i maj havde jeg fornøjelsen af at være med til ÅL-dagen. Dagen blev indledt for alle børn og voksne i aulaen, og her blev dagens tema humoristisk præsenteret af to lærere fra indskolingen: det handler primært om at være en rigtig god kammerat og løse dagens opgaver i tæt samarbejde med de andre børn i gruppen.

4 SFO-Midgård i bevægelse På vej ud af et skoleår og på vej ind i et nyt får I her en status og et kig på, hvad fremtiden bringer for den 25 år gamle Midgård - Åby Skoles SFO. Af Steffen Poulsen, SFO-leder Det store debattema: Den nye struktur Tingene er ved at falde på plads. Strukturen måtte laves om af to årsager: Nedskæringer gennem , som gjorde afdelingerne for små og sårbare (personalemæssigt). Omlægning af midler til børn med særlige behov. Disse 2 ting betyder færre penge til almindelige børn, og budgetter, som klart tildeler midler til almindelige børn, og børn med særlige behov. Som tidligere nævnt, valgte vi den løsning, der giver mindst mulig forandring for børn og forældre. Vi slår de 2 afdelinger sammen, som har til huse i E-bygningen: Valhalla og Udgård bliver til Asgård. De 2 afdelinger i D-bygningen slås ligeledes sammen: Ask og Urd bliver til Bifrost. Solgården fortsætter som selvstændig afdelingen henne på H. Hertzvej 64E. Vi er nu også inddelt i 4 former for pædagoger: Klassepædagoger, der har ansvaret for 1 klasse og samarbejdet med klasselæreren. Specialpædagoger, som tager sig af børn med særlige behov. Ledelsespersoner, der tager sig af ledelse og administration. Ressourcepædagoger, som arbejder på tværs med etablering af aktiviteter. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Vi er i gang med at udarbejde en sådan. Arbejdet foregår på den måde, at personalet laver det indledende arbejde, som så forelægges forældreråd og skolebestyrelse til en samlet godkendelse. I denne mål- og indholdsbeskrivelse skal vi forholde os til 9 temaer. Vi er netop færdig med de første 4 temaer, og disse fremlægges, ligeså snart de er forelagt forældreråd og skolebestyrelsen. De sidst 5 temaer tager vi hul på i efteråret (november), og håber at kunne fremlægge dem først i det nye år. En spændende proces. Komme/gå system SFOen er med som pilotskole i et nyt projekt, hvor vi skal have touchskærme i afdelingerne, hvor børnene selv tjekker sig ind og ud (vi beholder en tjekvagt, som holder øje med tingene). Som forælder kan man sidde hjemme og designe, hvad ens børn må (via forældreintra). Man kan rette stamoplysninger som telefonnummer. Man kan få besked om, barnet er kommet og gået via SMS. Man kan melde barnet til og fra ferier o.s.v. Vi regner med at gå online pr. 1/9. Inden da vil i modtage en minimanual, og desuden kan I få hjælp hernede i starten. Systemet bliver udbygget med Apps, så man også kan bruge en smartphone. De enkelte pædagoger kan godt have 2 af disse funktioner på samme tid. På skoleintraen vil I kunne se en oversigt over, hvordan pædagogerne er fordelt. De enkelte afdelinger melder mere ud om, hvorledes de indretter sig.

5 SFOen har 25 års jubilæum Åby Skoles SFO startede i sommeren 1987, så tro det eller ej, vi har faktisk 25 års jubilæum. Vi fejrer det af to omgange. Fredag d. 22/ afholdte vi den årlige sommerfest for de nuværende børn og forældre. Der var ekstra god underholdning. Vi startede med to gange Hatteteater fra Børnekulissen. Vi har i løbet af foråret været i studiet og indspille en CD sammen med Mek Pek og Habbasutterne. Den blev releaset til sommerfesten og kan købes for 40 kr. Børnene optrådte på scenen sammen med Mek Pek og Habbasutterne. Fredag d. 31/ er det så tid til at holde fest for de tidligere børn og ansatte. Vi laver en minifestival i Åby-Hallen. Fra er det for de årige, og her kommer Flødeklinikken og DJ Peter Plus, billetterne koster 50 kr. Fra er det så for dem over 18 år, der kommer The Hitmen og DJ Peter Plus fortsætter, billetter koster 100 kr. Billetterne sælges fra skolens kontor fra mandag d. 6/8. SPRED RYGTET UD TIL ALLE I KENDER, DER HAR HAFT NOGET MED SFO MIDGÅRD AT GØRE! Alt det andet Som sædvanlig er vi i gang med at afslutte og starte op. 4. klasserne har snart sidste dag i SFOen og tager på lejr i uge 27. Farvel til jer og pas godt på jer selv. 3. klasserne skal rykke hen på Solgården med alle deres pakkenelliker, og de tager Mette og Louise med. Det skaber så plads til de nye 0. klasser, og vi glæder os til, at de kommer efter sommerferien. Der er afslutninger og forældrekaffe rundt i afdelingerne. I sommerferien er der håndværkere på Solgården, så hele sommerferien er vi i E-bygningen (husk at give besked om jeres børn kommer eller ej). 1. august starter de nye 0. klasser, så åbner vi op i D-bygningen, så de kan være i deres rigtige lokaler. Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle sammen en god sommerferie, og så ses vi friske igen til august. Steffen

6 Status på fysiske rammer Skoleåret er på hæld, og inden I tager på sommerferie, får I her en lille status på dette skoleår vedrørende skolens fysiske rammer, økonomi mv. Af Birgitte Spencer, administrativ leder Rengøring: ISS gør nu rent om eftermiddagen/ aftenen og tager dermed affald og snavs lige efter skoledagen, så vi undgår lugtgener og får fornøjelsen af at komme til en ren skole om morgenen. Selvom vi nu ikke længere har "synlig rengøring" i dagstimerne, har vi fået positive tilbagemeldinger på denne ændring. Vi har tre stabile ISS medarbejdere og en tilsynsførende, som vi har et godt samarbejde med om vores fælles arbejdsplads/skole. Vi har kvalitetsmøder med ISS hver måned, hvor vi følger op på rengøringskvaliteten. Fysiske rammer: Vi gennemførte sidste år større projekter med en ny legeplads og modernisering af aulaen, som elever har stor fornøjelse af både i undervisningen og frikvarterer. Vi fik et stort tilskud til dette fra Bygningsafdelingen men måtte også selv investere ca kr af SFO/skolens overskud. Herudover investerede vi med tilskud fra Bygningsafdelingen ca kr i videoovervågning og nøglebrikker til hoveddøre, hvilket har haft en gavnlig effekt med stor nedgang i indbrud og hærværk på skolen. Dejligt! Dette skoleår har vi foretaget mindre investeringer med maling af gangene i D-bygning og nye lofter samt lokaleskilte, så det passer til designet i aulaen. Vi afprøver efter sommerferien nye reoler i de to kommende første klasser, og ser om de skal med i det fremtidige inventarkoncept. Forældretilfredshedsmålingen viser større tilfredshed med de udendørs faciliteter (legeplads), men er fortsat lav på de indendørs rammer, og vi har konstant fokus på dette. Vi håber på en snarlig afklaring af evt. RULL modernisering af skolen. Elevskabe: klasser har i D-bygningen mulighed for at leje eget skab til bærbar computer, cykelhjelm, mobil mv. til næste skoleår på Du betaler ca. 250 kr pr år, og prisen er incl. kodehængelås. Husk at bestille et skab tæt ved din klasse i D-stueetagen (ved lok. 19) eller D-1.sal (ved lok.24). Når I har booket et MYLOCKER skab (30Bx45Hx50 D), skal I blot meddele dette til Jeres forsikringsselskab. Derefter dækker Jeres indboforsikring en eventuel skade. Har I yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Mylocker, som ejer og administrerer skabene. Se Kantine: Eleverne har taget godt imod hjemmebagte grovboller med fx gulerod. Næste skoleår satser kantinen på flere hjemmelavede retter, som selvfølgelig fortsat følger ernæringsrådene. Husk opfyldning af BU-kort, så du ikke behøver kontanter med i skole eller blive fristet af kager fra bageren. Økonomi: Skolens årsbudget var i 2011 på 33 mio. kr, og årsresultatet blev på kr, hvilket vi er meget tilfredse med. Skolens akkumulerede overskud er på kr., og vi har søgt om at må bruge noget af dette overskud til IT-investeringer. Vi håber på positiv tilbagemeldinger herpå og informerer om dette, når vi hører nærmere. Rigtig god sommerferie! Birgitte Spencer Administrativ leder

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Kære forældre og elever på Åby Skole

Kære forældre og elever på Åby Skole Efterårsbrev Å b y S k o l e n o v e m b e r 2 0 1 2 Kære forældre og elever på Åby Skole Vi er allerede langt inde i efteråret, og skoleåret er mere end godt i gang. I dette nyhedsbrev kan I støde på

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 19. december I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Inas fødselsdagsfest, 7. klassernes fordybelsesfag, Stormen Bodil, Undergrounds genåbning og masser af andet. Redaktørgruppen består at: Patrick

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

FORÆLDRENYT KARAMELLER, SKUM OG SJOV. 9. klassernes sidste skoledag Børn løber for børn Præmieoverrækkelse. Et kig ind hos Skolebestyrelsen

FORÆLDRENYT KARAMELLER, SKUM OG SJOV. 9. klassernes sidste skoledag Børn løber for børn Præmieoverrækkelse. Et kig ind hos Skolebestyrelsen Uge 25, Nr. 5 FORÆLDRENYT Et kig ind hos Skolebestyrelsen Fotoserier: 9. klassernes sidste skoledag Børn løber for børn Præmieoverrækkelse Inden ferien Lidt praktiske informationer Vi festede på 9. årgangs

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere