Kære forældre og elever på Åby Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære forældre og elever på Åby Skole"

Transkript

1 Sommerbrev Å b y S k o l e j u n i Kære forældre og elever på Åby Skole Jasminerne dufter, solcreme, shorts og solhatte er fundet frem, skolegården summer af sommerleg. Efter et spændende og begivenhedsrigt skoleår er vi alle indstillede på at pille skolestikket ud for en stund. I dette sommerbrev kan i læse om: Året der gak. Førstehåndsindtryk fra den nye vicer. SFO i bevægelse og Status på fysiske rammer Året der gak Af skoleleder Ole Buskbjerg Thomasen Med sommerferien smilende forude er det tid til at gøre status over året, der gak. Det har igen været et begivenhedsrigt og godt år på Åby Skole. Med indvielsen af den nye skolegård i efteråret har eleverne fået et inspirerende lege- og læringsmiljø at boltre sig i, og det er en fornøjelse at iagttage den gode stemning, der hver dag præger skolegården, når den fyldes af glade børn, som udfolder deres fantasi i samspil med kammerater. Fra indskolingens Ålympiske Lege, hvor der i indskolingen hvert år kåres den åller bedste kammerat, ved børnene, hvad der kræves, for at frikvartererne bliver gode for alle. Der løbes, klatres, dunkes og scores. Der tørres næser, løses konflikter og skabes forsoning. Alt sammen ingredienser til den øvebane, som skaber robuste børn, der tåler modgang og medgang i et forpligtende fællesskaber. God trivsel og høj faglighed I år er der igen udarbejdet kvalitetsrapporter på folkeskolerne. Ikke alle sider af skoledriften kan måles og vejes, men rapporterne er en af flere indikatorer, som kan give billeder på, hvordan vi lykkes med at drive skole. Åby Skoles kvalitetsrapport tegner et positivt billede af en velfungerende skole, der lykkes med at skabe endog meget flotte resultater. Generelt præsterer vi flot med hensyn til trivsel og høj faglighed. Jeg noterer mig med glæde, at vi bl.a. lykkes flot med at udfordre den dygtigste fjerdedel af eleverne, og at de nydanske børn præsterer væsentlig højere end kommunegennemsnittet. Vores skole I forældre giver også udtryk for en større tilfredshed med skolen. Sammen med skolebestyrelsen noterer vi os dog et ønske fra jer om at blive inddraget mere. Det har givet anledning til spændende drøftelser med skolebestyrelsen om, hvordan et sådant signal fra jer kan gribes. Skolebestyrelsen har derfor under arbejdstitlen Projekt Vores skole forsøgt at skitsere ideer til, hvordan I som forældre kan inviteres til at bidrage mere til skolen. Der er således taget initiativ til at stifte foreningen Åby Skoles Venner, som kan forestå arrangementer og lignende. Der arbejdes desuden på at oprette en forældrebank, hvor forældre kan tilbyde sig som gæstelærere i undervisningen, hvis man eksempelvis har en spidskompetence inden for mavedans, åløbets mikroorganismer, gospelsang eller andet godt. Projektet vil I høre mere om i det kommende år, og det er et godt eksempel på det store engagement, som skolebestyrelsen har lagt for dagen i det forløbne skoleår. Et engagement, som jeg gerne vil kvittere for her. Nyt ledelsesteam på plads Den 30. oktober sagde vi farvel til Lis Jygert, som efter 19 år som skoleleder takkede af. Året har derfor også været præget af ansættelsesprocesser med henblik på at få sammensat et nyt ledelsesteam. Jeg blev 1. november konstitueret skoleleder og fra første februar indsat som ny skoleleder. Første maj startede Anette Skipper som viceskoleleder, hvilket vi alle er meget glade for. Vi er således efter et ½ år på plads i det nye ledelsesteam og glæder os til i samarbejde med ansatte, børn og forældre at videreudvikle skolen.

2 Skolestrukturreform Skoleåret har været præget af de besparelser, som byrådet vedtog, at der skal ske i den nuværende skolestruktur fra Byrådet lagde i sparekataloget op til, at besparelsen hovedsageligt skulle findes ved at lukke 2-4 skoler. Åby Skole har, som I ved, ikke været i spil som lukningstruet, men vi har indgået i forskellige scenarier med henblik på at modtage børn fra andre skoler. I skrivende stund er der ingen endelig afklaring. Vi ved, at forligspartierne indstiller til byrådet, at Åby Skole skal være værter for fem specialklasser fra Holme Skole. Om det rent faktisk også ender sådan, er det for tidligt at sige noget om. Den 22. august er der mulighed for at få foretræde for udvalget. Vi vil med skolebestyrelsen drøfte denne mulighed. Farvel og goddag Når vi rammer sommerferien, rammer vi også nogle milepæle. Det er tid til at tage afsked med en flok fantastiske unge mennesker. En flok 9. klasser, som er parate til at tage det næste skridt ud i livet, forhåbentlig med rygsækken fyldt op med en masse viden, kompetencer, erfaring og en god portion robusthed. Vi er både stolte og vemodige, når vi siger farvel, men er sikker på, at de er parate til de nye udfordringer. Vi vender os samtidig forventningsfulde mod en ny og spændende opgave med at modtage en ny gruppe små, forventningsfulde mennesker. I år får vi tre børnehaveklasser. De har allerede besøgt os flere gange, og vi glæder os meget til at tage imod de nye børn og deres forældre. Lærer der forlader Åby Skole Når vi fredag den 29. juni sender eleverne på ferie, tager vi samtidig afsked med Anette Hoveling, som har valgt at gå på pension. Anette startede på Åby Skole i 1991 og har alle årene været en højt værdsat del af Åby Skole. Både som indskolingslærer og som fyrtårn i arbejdet med børn, der har dansk som andetsprog, har Anette sat nogle vigtige aftryk på Åby Skole. Vi kommer til at savne Anette Hoveling på Åby Skole, men ønsker hende held og lykke med det nye livsafsnit. En strøm af spændende undervisningsforløb Et skoleår rummer et hav af aktiviteter. Der kunne udgives et digert værk over alle de spændende processer, der er strømmet igennem skolen det seneste år. Kigger vi bare tilbage på de sidste to uger, kan vi nævne sæbekassebilsproduktion på 2. årgang, Slagmark 24 i udskolingen, hvor der er blevet batlet på faglig viden samt mellemtrinnets netop afsluttede temauge, hvor luft, jord, ild og vand er blevet tæmmet. Samtidig har 9. klasserne gennemført mundtlige prøver, og sådan kunne jeg blive ved. Alt sammen båret af nysgerrige elever og et stort engagement fra de ansatte. Tak til jer alle. Det er skønt at være skoleleder på en skole fuld af initiativ og engagement. Sidste skoledag Sidste skoledag er fredag den 29. juni, hvor eleverne er i skole klokken SFO har åbent derefter. SFO: SFO har en afdeling åben hele ferien og kan som sædvanlig kontaktes på telefon Mandag den 13. august kl starter skolen igen Ind til da... God sommer til alle Med venlig hilsen Ole Buskbjerg Thomasen skoleleder

3 Førstehåndsindtryk fra den nye vicer Jeg startede som bekendt som vicer på Åby Skole den 2. maj. Nu har jeg snart været to måneder på skolen og vil lige give et par stemningsindtryk fra min første tid her på skolen. Af Anette Skipper, viceskoleleder 1. indtryk: Høflige og motiverede børn De første dage på skolen var Ole og jeg rundt i alle klasser og hilse på. Det var en hyggelig rundtur, hvor jeg fik indtryk af en masse skønne børn, som arbejdede motiverede i klasserne og var super høflige. Den ene af 4. klasserne var i gang med gruppearbejde og var spredt rundt i hele bygningen. Da Ole og jeg kom forbi, rejste de sig spontant op, gav mig hånden og bød mig velkommen. Drengene ville godt lige vide, hvilken fodboldklub jeg bedst kan lide. (De synes vist, at det var lidt synd for mig, at jeg mest holder med Brøndby!!) 2. indtryk: Engageret skolebestyrelse Efter få dage på skolen deltog jeg i mit første skolebestyrelsesmøde, hvor jeg fremover har opgaven med at skrive referat. Jeg havde jo mødt en del af bestyrelsen til mine ansættelsessamtaler, og det var et glædeligt gensyn. Alle i skolebestyrelsen på Åby Skole er engagerede, begejstrede og oprigtigt interesserede i at være med til at udvikle skolen. Der var en god debat med højt til loftet, hvor alle var aktive og lyttede til hinandens synspunkter. Rundt på posterne så jeg glade børn, som dystede i de spændende opgaver, som pædagoger og lærere havde planlagt. Dagen sluttede med en festlig afrunding i aulaen og selvfølgelig kåring af skolens åller- ållerbedste kammerat. En herlig dag med trivsel for både store og små. 4. indtryk. Ro og fordybelse. Det, som har gjort allerstørst indtryk på mig, er den ro omkring undervisningen, som jeg ser i alle skolens afdelinger. Når jeg går rundt på skolen midt på dagen, ser jeg ikke nogen børn, som farer rundt og larmer. Derimod ser jeg motiverede og rolige børn fordybet i det faglige enten alene eller i mindre grupper. Det er mit indtryk, at børnene på Åby Skole har en god og tryg hverdag, hvor de udfordres og trives sammen i et udfordrende læringsfællesskab. Kort sagt: jeg er meget begejstret for Åby Skole, og jeg ser frem til et godt samarbejde med alle på skolen. Anette Skipper 3. indtryk. ÅL dag med vægt på kammeratskab. Sidst i maj havde jeg fornøjelsen af at være med til ÅL-dagen. Dagen blev indledt for alle børn og voksne i aulaen, og her blev dagens tema humoristisk præsenteret af to lærere fra indskolingen: det handler primært om at være en rigtig god kammerat og løse dagens opgaver i tæt samarbejde med de andre børn i gruppen.

4 SFO-Midgård i bevægelse På vej ud af et skoleår og på vej ind i et nyt får I her en status og et kig på, hvad fremtiden bringer for den 25 år gamle Midgård - Åby Skoles SFO. Af Steffen Poulsen, SFO-leder Det store debattema: Den nye struktur Tingene er ved at falde på plads. Strukturen måtte laves om af to årsager: Nedskæringer gennem , som gjorde afdelingerne for små og sårbare (personalemæssigt). Omlægning af midler til børn med særlige behov. Disse 2 ting betyder færre penge til almindelige børn, og budgetter, som klart tildeler midler til almindelige børn, og børn med særlige behov. Som tidligere nævnt, valgte vi den løsning, der giver mindst mulig forandring for børn og forældre. Vi slår de 2 afdelinger sammen, som har til huse i E-bygningen: Valhalla og Udgård bliver til Asgård. De 2 afdelinger i D-bygningen slås ligeledes sammen: Ask og Urd bliver til Bifrost. Solgården fortsætter som selvstændig afdelingen henne på H. Hertzvej 64E. Vi er nu også inddelt i 4 former for pædagoger: Klassepædagoger, der har ansvaret for 1 klasse og samarbejdet med klasselæreren. Specialpædagoger, som tager sig af børn med særlige behov. Ledelsespersoner, der tager sig af ledelse og administration. Ressourcepædagoger, som arbejder på tværs med etablering af aktiviteter. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Vi er i gang med at udarbejde en sådan. Arbejdet foregår på den måde, at personalet laver det indledende arbejde, som så forelægges forældreråd og skolebestyrelse til en samlet godkendelse. I denne mål- og indholdsbeskrivelse skal vi forholde os til 9 temaer. Vi er netop færdig med de første 4 temaer, og disse fremlægges, ligeså snart de er forelagt forældreråd og skolebestyrelsen. De sidst 5 temaer tager vi hul på i efteråret (november), og håber at kunne fremlægge dem først i det nye år. En spændende proces. Komme/gå system SFOen er med som pilotskole i et nyt projekt, hvor vi skal have touchskærme i afdelingerne, hvor børnene selv tjekker sig ind og ud (vi beholder en tjekvagt, som holder øje med tingene). Som forælder kan man sidde hjemme og designe, hvad ens børn må (via forældreintra). Man kan rette stamoplysninger som telefonnummer. Man kan få besked om, barnet er kommet og gået via SMS. Man kan melde barnet til og fra ferier o.s.v. Vi regner med at gå online pr. 1/9. Inden da vil i modtage en minimanual, og desuden kan I få hjælp hernede i starten. Systemet bliver udbygget med Apps, så man også kan bruge en smartphone. De enkelte pædagoger kan godt have 2 af disse funktioner på samme tid. På skoleintraen vil I kunne se en oversigt over, hvordan pædagogerne er fordelt. De enkelte afdelinger melder mere ud om, hvorledes de indretter sig.

5 SFOen har 25 års jubilæum Åby Skoles SFO startede i sommeren 1987, så tro det eller ej, vi har faktisk 25 års jubilæum. Vi fejrer det af to omgange. Fredag d. 22/ afholdte vi den årlige sommerfest for de nuværende børn og forældre. Der var ekstra god underholdning. Vi startede med to gange Hatteteater fra Børnekulissen. Vi har i løbet af foråret været i studiet og indspille en CD sammen med Mek Pek og Habbasutterne. Den blev releaset til sommerfesten og kan købes for 40 kr. Børnene optrådte på scenen sammen med Mek Pek og Habbasutterne. Fredag d. 31/ er det så tid til at holde fest for de tidligere børn og ansatte. Vi laver en minifestival i Åby-Hallen. Fra er det for de årige, og her kommer Flødeklinikken og DJ Peter Plus, billetterne koster 50 kr. Fra er det så for dem over 18 år, der kommer The Hitmen og DJ Peter Plus fortsætter, billetter koster 100 kr. Billetterne sælges fra skolens kontor fra mandag d. 6/8. SPRED RYGTET UD TIL ALLE I KENDER, DER HAR HAFT NOGET MED SFO MIDGÅRD AT GØRE! Alt det andet Som sædvanlig er vi i gang med at afslutte og starte op. 4. klasserne har snart sidste dag i SFOen og tager på lejr i uge 27. Farvel til jer og pas godt på jer selv. 3. klasserne skal rykke hen på Solgården med alle deres pakkenelliker, og de tager Mette og Louise med. Det skaber så plads til de nye 0. klasser, og vi glæder os til, at de kommer efter sommerferien. Der er afslutninger og forældrekaffe rundt i afdelingerne. I sommerferien er der håndværkere på Solgården, så hele sommerferien er vi i E-bygningen (husk at give besked om jeres børn kommer eller ej). 1. august starter de nye 0. klasser, så åbner vi op i D-bygningen, så de kan være i deres rigtige lokaler. Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle sammen en god sommerferie, og så ses vi friske igen til august. Steffen

6 Status på fysiske rammer Skoleåret er på hæld, og inden I tager på sommerferie, får I her en lille status på dette skoleår vedrørende skolens fysiske rammer, økonomi mv. Af Birgitte Spencer, administrativ leder Rengøring: ISS gør nu rent om eftermiddagen/ aftenen og tager dermed affald og snavs lige efter skoledagen, så vi undgår lugtgener og får fornøjelsen af at komme til en ren skole om morgenen. Selvom vi nu ikke længere har "synlig rengøring" i dagstimerne, har vi fået positive tilbagemeldinger på denne ændring. Vi har tre stabile ISS medarbejdere og en tilsynsførende, som vi har et godt samarbejde med om vores fælles arbejdsplads/skole. Vi har kvalitetsmøder med ISS hver måned, hvor vi følger op på rengøringskvaliteten. Fysiske rammer: Vi gennemførte sidste år større projekter med en ny legeplads og modernisering af aulaen, som elever har stor fornøjelse af både i undervisningen og frikvarterer. Vi fik et stort tilskud til dette fra Bygningsafdelingen men måtte også selv investere ca kr af SFO/skolens overskud. Herudover investerede vi med tilskud fra Bygningsafdelingen ca kr i videoovervågning og nøglebrikker til hoveddøre, hvilket har haft en gavnlig effekt med stor nedgang i indbrud og hærværk på skolen. Dejligt! Dette skoleår har vi foretaget mindre investeringer med maling af gangene i D-bygning og nye lofter samt lokaleskilte, så det passer til designet i aulaen. Vi afprøver efter sommerferien nye reoler i de to kommende første klasser, og ser om de skal med i det fremtidige inventarkoncept. Forældretilfredshedsmålingen viser større tilfredshed med de udendørs faciliteter (legeplads), men er fortsat lav på de indendørs rammer, og vi har konstant fokus på dette. Vi håber på en snarlig afklaring af evt. RULL modernisering af skolen. Elevskabe: klasser har i D-bygningen mulighed for at leje eget skab til bærbar computer, cykelhjelm, mobil mv. til næste skoleår på Du betaler ca. 250 kr pr år, og prisen er incl. kodehængelås. Husk at bestille et skab tæt ved din klasse i D-stueetagen (ved lok. 19) eller D-1.sal (ved lok.24). Når I har booket et MYLOCKER skab (30Bx45Hx50 D), skal I blot meddele dette til Jeres forsikringsselskab. Derefter dækker Jeres indboforsikring en eventuel skade. Har I yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Mylocker, som ejer og administrerer skabene. Se Kantine: Eleverne har taget godt imod hjemmebagte grovboller med fx gulerod. Næste skoleår satser kantinen på flere hjemmelavede retter, som selvfølgelig fortsat følger ernæringsrådene. Husk opfyldning af BU-kort, så du ikke behøver kontanter med i skole eller blive fristet af kager fra bageren. Økonomi: Skolens årsbudget var i 2011 på 33 mio. kr, og årsresultatet blev på kr, hvilket vi er meget tilfredse med. Skolens akkumulerede overskud er på kr., og vi har søgt om at må bruge noget af dette overskud til IT-investeringer. Vi håber på positiv tilbagemeldinger herpå og informerer om dette, når vi hører nærmere. Rigtig god sommerferie! Birgitte Spencer Administrativ leder

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Se også skolens hjemmeside på

Se også skolens hjemmeside på Maj 2013 fra Katrinedalskolen Kundby Se også skolens hjemmeside på www.katrinedalskolen.dk Kundby d. 7. maj 2013 Kære børn og forældre. Efter en 4 ugers lockout, hvor nogle af klasserne har fået lidt undervisning,

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 De forældrevalgte i skolebestyrelsen besluttede at gennemføre en tilfredsundersøgelsen blandt skolens forældre, for dermed at få forældrenes

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Særligt vores nye elever på 0. årgang har haft en rigtig god start, og netop dem, er vi selvfølgelig er

Særligt vores nye elever på 0. årgang har haft en rigtig god start, og netop dem, er vi selvfølgelig er Kære alle Vi er kommet god i gang med skoleåret. Eleverne er glade, motiverede og parate til at lære. Vi kan også mærke at I forældre bakker godt op om det der foregår i skolen. Særligt vores nye elever

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle Fredagsnyt d. 30. september 2016 Kære alle Siden sommerferien har mine vinduer på 1. sal stået åbne for at få luften cirkuleret her i varmen. Derfor strømmer der også skøn børnelyd op til mig og i denne

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Påskebod nu på fredag d. 27. marts kl. 13-16,00 under halvtaget v. kontoret PÅ RUDOLF STEINER-SKOLEN I LINDVED Et duftende kaffebord med skønne kager venter jer og mangler I

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen SFO Bakkeskolen Personale: Vi får 2 nye medarbejdere: Velkommen til PAU-uddannet Tony Dyreby og pædagog Line Johanne Schmidt, som skal være med i Miniklub fra 1.april. Miniklub

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole AUGUST-NYT fra Kundby Skole D. 14. august 2009 Kære børn og forældre. Hermed dette skoleårs første månedsnyt. I onsdags bød vi for første gang velkommen til vores nye børnehaveklasse og deres forældre,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Præsentation af den nye ledelse

Præsentation af den nye ledelse Jeg hedder Bo Hauge Laursen og skal pr. 1. august 2016 være distriktsskoleleder for nuværende Korskildeskole og Fladsåskole. Jeg er 51 år, bor i Everdrup og er gift med Helle, der er lærer på min nuværende

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Marts 2013 Siden sidst. Vi går en spændende tid i møde. Vinteren vil ikke helt slippe sit tag i os og give plads til foråret. På samme måde vil den igangværende konflikt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J KONTAKT 12/13 nr.9 M A J Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt fra kontoret s. 2 Billeder tegnet af DF s. 3 Huse fremstillet af 8.C s. 3 Forældrearrangement om inklusion s. 4 Billedudstilling s. 5 Fritternyt s.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere