Søndersøskolen april 2014, 2. del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndersøskolen april 2014, 2. del"

Transkript

1 Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode omkring skolereformen, hvor der for alvor er og bliver behov for information og dialog med jer omkring de ændrede rammer for skoledagen fra det kommende skoleår. Og ved siden af denne information, er der fortsat de andre nyheder. I dette Nyhedsbrev starter jeg med de almene informationer og resten af Nyhedsbrevet handler om arbejdet med Skolereformen. Elevtallet stiger samlet set igen lidt i det kommende skoleår Da der ikke kommer så mange nytilkomne elever, med anden etnisk baggrund, til kommunen/søndersøskolen, fortsætter vi ikke med samme bemanding og omfang omkring vores modtageklasser, som tidligere år. Med udgangen af dette skoleår forlader den sidste specialklasse, for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, Søndersøskolen. Vi ønsker disse elever held og lykke med fremtiden, når de til sommer slutter dette afsnit i Søndersøskolens historie. Fremover bliver dette specialtilbud til elever i Furesø Kommune samlet på Stavnsholtskolen. Til gengæld bliver vi igen i det kommende skoleår én klasse mere, i det der starter fire børnehaveklasser. Så fra næste skoleår vil vi være en firesporet skole på alle årgange, på nær kommende 6., 7. og 9. årgang. Samlet set betyder det, at vi i det kommende skoleår er normeret til ca. 65,5 fuldtidslærerstillinger. Pædagogerne skal som bekendt mere med ind omkring undervisningen, rent normeringsmæssigt svarer det til lidt over 10 fuldtidspædagogstillinger i undervisningen op igennem hele skoleforløbet. Elevrådet Elevrådet bruger i øjeblikket meget af tiden på elevrådsmøderne til at bidrage med deres stemme til, hvilke ønsker og tanker de gør sig om reformen og dens indflydelse på skolens og dermed den enkelte elevs hverdag. Og noget af det der går igen, i deres tilbagemeldinger, er ønsket om mere bevægelse indlagt i skoledagen, og små mentale luftere og brainbreakers. De er i hvert fald alle med på, at skoledagen bliver længere, og en del ved også at med vores principper for sund mad og drikke på skolen, bliver det en skoledag med mindre slik - og så er de fulde af gode ideer og forslag til, hvad de gerne vil have mere af i den kommende nye skole. Så elevrådene på skolen

2 er selvfølgelig et meget væsentligt aktiv i hele denne forandringsproces, der grundlæggende handler om at gøre gode tider bedre, for vi har jo heldigvis et rigtig godt udgangspunkt på Søndersøskolen, for denne reformproces;-) IT på Søndersøskolen Mediepatruljen: Eleverne arbejder lige nu på at lave en præsentation af vores skole. Der bliver taget billeder, lavet interviews og produceret film i imovie. Eleverne i mediepatruljen er efterhånden klar til at kunne tilbyde undervisning i forskellige it-programmer og apps i de enkelte klasser. lås og med strømtilkobling til opbevaring af elevernes bærbare og ipads. Alle lærere har kunnet vælge enten en ipad eller en bærbar som et personligt arbejdsredskab, og vi er i fuld gang med kompetenceudvikling på det digitale område blandt hele det pædagogiske personale. I efteråret havde vi en vellykket eftermiddag, hvor lærerne kunne melde sig til forskellige workshop med fokus på digitale undervisningsprogrammer. Vi vil gentage arrangementet til efteråret. På Søndersøskolen har vi blandt vores lærere flere såkaldte superbrugere indenfor brugen af smartboard og indenfor brugen af ipad, de vil holde kurser for resten af personalet i den kommende tid. Smartboard: Det er med glæde, at vi nu kan fortælle, at der er kommet Smartboards i alle klasser på skolen. Det er en fornøjelse at se de mange spændende læringssituationer, som de interaktive tavler kan lægge op til. Vi afprøver også brugen af AppleTv i forskel- log med forvaltning lige klasser, hvor elever og lærer/pædagog nemt kan dele opgaver og præsentationer på deres ipad med resten af klassen. Indkøb: Vi har nu 36 ipads, som kan bookes til brug i undervisningen, og her tænker vi, at de særligt skal have glæde af dette tilbud indskolingen. På mellemtrinnet vil vi købe flere bærbare computere, så flere elever kan benytte bærbare computere i forskellige læringssituationer. I udskolingen er der mange elever, der medbringer egne "devices", og her vil vi indkøbe skabe med Flere toiletter i børnehaveklasseområdet og ønsker til ny hal Omkring skolens fysiske rammer, er det nu aftalt med forvaltningen, at vi får etableret flere toiletter nede i børnehaveklasseområdet. Denne udbygning kommer til at finde sted i sommerferien, så der fra det nye skoleår vil være seks toiletter til denne børnegruppe. Bestyrelsen er i dia- og politikere omkring de fysiske rammer for vores elever i udskolingen, hvor pladsen udover klasselokalerne er meget trang. Endelig har vi i ledelsen været til møde med arkitekterne, de skal stå for tegningen af den kommende multihal, som skal bygges ved siden af den nuværende Søndersøhal. På dette møde fremlagde vi skolens ønsker til den kommende multihal. Skolen er nu også

3 repræsenteret i den følgegruppe, som følger og inddrages i den fremadrettede proces. Forventningen er, at den nye hal står klar omkring starten af Skolebestyrelsesvalg Ja, dette vigtige valg skal vi også gerne have sat ekstra fokus på her i foråret. Som bekendt ligger der på hjemmesiden information om dette valg, og I er som altid velkommen til at kontakte forældrene i skolebestyrelsen eller kigge ind forbi mig, hvis I gerne vil vide mere om dette vigtige arbejde. Noget af det bestyrelsen har fokus på i øjeblikket, og vil have det fremover, er selvfølgelig at bidrage til, at vi får omsat intentionerne i skolereformen så godt som muligt til den daglige praksis og skoledag. Der udsendes snarest en tidsplan for det konkrete bestyrelsesvalg på Søndersøskolen. NYT om skolereformen Kompetenceudvikling for det pædagogiske personale de kommende år Vi er i øjeblikket i fuld gang med at planlægge et større kompetenceudviklingsforløb for alle lærere og pædagoger, sammen med en konsulent, hvor vi forsøger at koble de fire helt centrale fokuspunkter; Evidens, klasseledelse, læringsmål og lærer/pædagogsamarbejdet, og koble dem til den daglige pædagogiske praksis. Sideløbende med samarbejdet med musikskolen om fælles dette forløb, får vi i tiltag, hvor musikskolens lærere kan komme ledelsen sparring til, og bidrage til skolens musikundervisning. hvordan vi som ledelse kan understøtte søskolen, som den gør, kan musikunder- Og da musikskolen ligger så tæt på Sønder- og bidrage til, at der visningen også komme til at foregå i musikskolens lokaler. Skolerne i Furesø har ses en effekt af den- fået ne indsats i læringsmiljøet. For i sidste ende handler det jo om, at elevernes læringsudbytte af undervisningen skal være så høj som muligt, og at vi hele tiden bliver dygtigere til at møde den enkelte elev og klassen, hvor de/den er. Helt konkret starter vi på dette kompetenceforløb den 4. og 5. august i år, idet hele det pædagogiske personale sammen med os i ledelsen tager af sted til Bymose Hegn Kursuscenter og sætter fokus på en række forskellige temaer inden for skolereformen. Åben skole Vi er i fuld gang med at igangsætte samarbejdet med de lokale foreninger, idrætsklubber og musikskolen. De lokale klubber og foreninger bliver inviteret til møde hos os den 5. maj. Formålet med dette møde er, at få startet aftaler med foreningerne, så lærerne i deres årsplanlægning kan ind tænke undervisningsforløb, suppleret af dygtige folk ude fra klubberne. På samme måde er vores musiklærere i gang med

4 midler ud til, at vi kan aflønne disse eksperter, som på forskellig vis skal med ind og styrke samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet. I bestyrelsen er netop denne del af skolereformen et område, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe under bestyrelsen, som specifikt tager sig af at få lagt nogle rammer for dette område. Noget af det næste vi vil kigge på i arbejdsgruppen, er at få aktiveret hele den vidensbank, I som forældre ligger inde med, i forhold til i langt højere grad at trække på jer og jeres viden inden for mange områder af samfundet. Vi kender ikke formen på det endnu, men vi glæder os til at inddrage jer i det. Valgfag i udskolingen i det kommende skoleår Vi har nedsat en arbejdsgruppe af lærere, som er igang med at udarbejde en struktur for valgfagene i udskolingen for skoleåret 2014/15. I denne arbejdsgruppe bliver der medtaget input fra elevrådet samt fra personalet. Vi indtænker mange forskellige ideer, som vil blive afprøvet og evalueret næste skoleår og på den baggrund være med til at danne oplæg til fremtidig valgfagsordning på skolen. Udskolingens samarbejde med Ll. Værløse Skole Aktiviteter på Søndersøskolen i maj: I dette skoleår indledte vi et samarbejde 5. maj: Møde mellem repræsentanter for med udskolingen på Ll. Værløse Skole, og skolens lærere/ledelse og dette samarbejde fortsætter næste skoleår. foreninger/idrætsklubber Der har, i forbindelse med planlægning af 16. maj: St. Bededag, helligdag/fridag. samarbejdet mellem de to skoler, for det 19. maj: Teamudmelding til forældrene kommende skoleår, været afholdt elevkonference for elevrepræsentanter fra 6., 7. og maj: Skolebestyrelsesmøde 24. maj: Det pædagogiske personale starter klasserne fra de to skoler, hvor eleverne planlægningen af det kommende skoleår samarbejdede om et idéoplæg til lærerne til, 22. maj: Informationsaften om skolereformens indvirkning på skoledagen hvad man gerne vil arbejde sammen om i det kommende skoleår. Der blev herefter omkring både undervisning og FFO-tid afholdt samarbejdsmøde mellem udskolingslærerne, hvor der dels var fælles evaluering af de afholdte fælles forløb, videndeling, præsentation af elevernes ideer samt tid til det indledende samarbejde for det kommende skoleår. Så planen er, at vores elever i det kommende skoleår i perioder har undervisning sammen med Værløse Skoles elever. 28. maj: 9. klassernes sidste skoledag 29. og 30. maj: Kr. Himmelfartsferie, helligdag/fridage. Venlig hilsen Kirsten Boel

5

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere