Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)"

Transkript

1 Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1

2 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Fra 1. januar 2014 tilbydes endvidere et særligt kursus i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for S-kursister. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er medtaget i kvartalsstatistikken fra 1. kvartal Danskuddannelse 1 (DU1) tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, samt kursister, som ikke har lært at læse og skrive på det latinske alfabet. Danskuddannelse 2 (DU2) tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Danskuddannelse 3 (DU3) tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog. Danskuddannelserne bliver udbudt af kommunale eller private sprogcentre og andre uddannelsesinstitutioner. De tre danskuddannelser er inddelt i moduler og kan afsluttes med en danskprøve. Der afholdes fire danskprøver to gange årligt: Prøve i Dansk 1 (PD1), Prøve i Dansk 2 (PD2), Prøve i Dansk 3 (PD3) og Studieprøven (SP). Danskprøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen og finder sted hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge, jf. bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. opdelt i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og de ordinære danskuddannelser. Målgruppen for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er nyankomne arbejdstagere, medfølgende ægtefæller studerende og au pair-personer. Målgruppen for de ordinære danskuddannelser er flygtninge og familiesammenført til flygtninge og familiesammenførte til andre. Efter arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som består af fem forløb á 50 timer, kan en kursist fortsætte med at lære dansk på de ordinære danskuddannelser. Spørgsmål vedr. danskprøverne kan rettes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen: Gitte Østergaard Nielsen Spørgsmål om danskuddannelsesloven og uddannelsesretten kan rettes til Undervisningsministeriet: Lise Hjort Elmquist 2

3 Kort om de nyeste statistikker på danskuddannelsesområdet Statistikkerne præsenteret i det følgende er baseret på oplysninger fra Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase, som bygger på kvartalsvise statistikindberetninger fra udbyderne af danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. De nyeste tal på danskuddannelsesområdet for 2014 indbefatter tal til og med 1. kvartal Flere tabeller/figurer indeholder desuden tal for 2011, 2012 og 2013, således at det er muligt at følge udviklingen over tid. Tallene fra danskundervisningsdatabasen for 1. kvartal 2014 er trukket fra danskundervisningsdatabasen i september Der mangler data fra 3 udbydere for 1. kvartal Foruden de kvartalsvise statistikker udarbejder Ankestyrelsen en årlig rapport, som indeholder kommenterede statistikker for kursistsammensætningen, undervisningsaktiviteten, de afsluttende prøver på danskuddannelserne samt nogle hovedtal for udviklingen over tid. Den seneste udgave Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2013 er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside. Spørgsmål til statistikkerne på danskuddannelsesområdet kan rettes til Ankestyrelsens Analyseenhed: Christian Stoustrup ( eller Charlotte Qvistgaard 3

4 Antal kursister på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og de ordinære danskuddannelser, 1. kvartal Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning De ordinære danskuddannelser Kursister i alt 1. kvartal

5 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 5

6 1. Kursistsammensætning Figur 1.1: Kursister 1 på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 1. kvartal Antal kvt 2014 Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Der er kun medtaget kursister, som har modtaget undervisning i det pågældende kvartal. 6

7 Tabel 1.1: Kursister 1 på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fordelt på de 10 største nationaliteter, 1. kvartal Pct Top kvartal Polen 1 (8,9 %) Tyskland 2 (7,6 %) Rumænien 3 (7,0 %) Italien 4 (4,5 %) Spanien 5 (3,9 %) Kina 6 (3,8 %) Litauen 7 (3,5 %) Frankrig 8 (3,1 %) Ukraine 9 (3,1 %) Bulgarien 10 (2,9 %) Øvrige 51,7 % I alt 100 % Antal Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Der er kun medtaget kursister, som har modtaget undervisning i det pågældende kvartal. 7

8 Tabel 1.2: Kursister 1 på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fordelt på udbydere, 1. kvartal Antal. (Fortsættes på næste side) Ukode Sprogskole kvartal Sprogcenter IA Studieskolen CBSI Sprogcenter Københavns Sprogcenter Københavns Universitets Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Ballerup Sprogcenter UCplus A/S Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Sprogcenter Hellerup Høje-Taastrup Sprogcenter Sprogcenter Furesø Sprogcenter Nordsjælland CLAVIS sprog & kompetence CLAVIS Roskilde AOF Midt Lærdansk Ringkøbing-Skjern A2B A/S Lærdansk Syddjurs A2B Sprog, Rebild A2B sprog Hjørring A2B Sprog, Mors CLAVIS sprog & kompetence, København A2B Sprog, Solrød 2 8

9 SIK - Sprogcentret i Kalundborg Lærdansk Ringsted Slagelse Sprogcenter Næstved Sprog- og Integrationscenter VUC Bornholm Lærdansk Odense - Dansk Flygtningehjælp AOF Center Fyn Sprogskole Lærdansk Sydfyn Lærdansk Sønderborg AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder Lærdansk Sydvest Give - Grindsted Uddannelsescenter Sprogcenter Midt Sprogskolen Kolding Tørring Daghøjskole Sprogcentret Vejle Lærdansk Herning Sprogcentret Holstebro AOF MIDT Favrskov Sprogcenter Randers Lærdansk Århus Sprogcenter Skive Sprogcenter Thisted AOF Dronninglund Daghøjskole Sprogcenter Aalborg VUC&hf Nordjylland 8 Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Der er kun medtaget kursister, som har fået tilbudt undervisning i det pågældende kvartal. 9

10 Figur 1.2: Nye kursister 1 på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 1. kvartal Antal kvt Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Angivet i figuren er kursister, som har deres 1. startdato i det pågældende kvartal, og som er blevet tilbudt undervisning på det modul, som er knyttet til 1. startdato. 10

11 Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 11

12 1. Kursistsammensætning Figur 2.1: Kursister 1 på danskuddannelserne, 1. kvartal kvartal Antal kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2014 Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Der er kun medtaget kursister, som har modtaget undervisning i det pågældende kvartal. 12

13 Figur 2.2: Kursister på hver danskuddannelse 1, 1. kvartal kvartal Antal DU1 DU2 DU kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Benævnes også danskuddannelsesforløb. Enkelte kursister har gået på mere end én danskuddannelse, hvorfor det samlede antal danskuddannelsesforløb i et kvartal/år er større end kursistantallet i et kvartal/år som vist i figur

14 Tabel 2.1: Kursister på danskuddannelserne fordelt på de 10 største nationaliteter 1, 1. kvartal kvartal Pct Top kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen Polen (11,7 %) (11,1 %) (10,9 %) (10,4 %) (10,3 %) (9,9 %) (9,8 %) (9,4 %) (9,4 %) (9,1 %) (9,5 %) (9,3 %) (9,3 %) Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien Rumænien (5,1 %) (5,0 %) (5,4 %) (5,6 %) (6,5 %) (6,2 %) (6,5 %) (6,7 %) (7,3 %) (7,0 %) (7,0 %) (7,1 %) (7,3 %) Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Litauen Litauen Litauen Tyskland Litauen Litauen Syrien Tyskland Syrien (5,0 %) (4,7 %) (4,6 %) (4,9 %) (4,7 %) (4,5 %) (4,4 %) (4,7 %) (4,4 %) (4,1 %) (4,1 %) (4,2 %) (5,2 %) Thailand Thailand Thailand Litauen Tyskland Tyskland Tyskland Litauen Tyskland Tyskland Litauen Syrien Tyskland (4,1 %) (4,4 %) (4,3 %) (4,4 %) (4,4 %) (4,3 %) (4,2 %) (4,3 %) (4,2 %) (3,9 %) (3,7 %) (4,1 %) (3,6 %) Litauen Filippinerne Filippinerne Thailand Filippinerne Filippinerne Kina Kina Kina Syrien Tyskland Litauen Litauen (4,1 %) (4,0 %) (4,0 %) (3,9 %) (3,6 %) (3,6 %) (3,5 %) (3,6 %) (3,4 %) (3,6 %) (3,5 %) (3,7 %) (3,5 %) Tyrkiet Tyrkiet Litauen Filippinerne Thailand Thailand Ukraine Filippinerne Syrien Filippinerne Filippinerne Kina Iran (4,1 %) (4,0 %) (4,0 %) (3,9 %) (3,5 %) (3,6 %) (3,4 %) (3,3 %) (3,3 %) (3,5 %) (3,4 %) (3,4 %) (3,4 %) Filippinerne Litauen Tyrkiet Kina Kina Kina Filippinerne Ukraine Bulgarien Kina Kina Filippinerne Filippinerne (4,0 %) (3,9 %) (3,5 %) (3,5 %) (3,3 %) (3,3 %) (3,4 %) (3,2 %) (3,2 %) (3,4 %) (3,4 %) (3,2 %) (3,2 %) Kina Kina Kina Tyrkiet Tyrkiet Ukraine Pakistan Pakistan Filippinerne Iran Iran Bulgarien Bulgarien (3,7 %) (3,5 %) (3,5 %) (3,4 %) (3,1 %) (3,2 %) (3,2 %) (3,1 %) (3,2 %) (3,1 %) (3,3 %) (3,2 %) (3,2 %) Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine Tyrkiet Thailand Thailand Ukraine Bulgarien Pakistan Iran Kina (3,2 %) (3,4 %) (3,4 %) (3,3 %) (3,1 %) (3,0 %) (3,2 %) (3,0 %) (3,0 %) (3,1 %) (3,3 %) (3,1 %) (3,2 %) Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan Bulgarien Pakistan Iran Bulgarien Pakistan Pakistan Ukraine Ukraine Pakistan (2,8 %) (3,1 %) (3,1 %) (3,0 %) (3,0 %) (3,0 %) (3,0 %) (2,9 %) (3,0 %) (3,1 %) (3,2 %) (3,0 %) (3,0 %) Øvrige 52,2 % 52,9 % 53,3 % 53,7 % 54,5 % 55,4 % 55,4 % 55,8 % 55,6 % 56,1 % 55,6 % 55,7 % 55,1 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: For hvert kvartal er oplistet de ti største nationaliteter på danskuddannelserne. Der er kun medtaget kursister, som har fået tilbudt undervisning i det pågældende kvartal. Mange kursister vil have modtaget undervisning i mere end ét kvartal. Afrundinger kan bevirke, at tallene ikke summerer til 100 pct. 14

15 Tabel 2.2: Kursister 1 fordelt på henvisningskategorier, 1. kvartal kvartal Antal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. I I K A A S S R Ø I D K K A Uoplyst Total Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Der er kun medtaget kursister, som har fået tilbudt undervisning i det pågældende kvartal. Se faktaboks 1 (bagerst i oversigten) for en beskrivelse af henvisningskategorierne. I de tilfælde, en kursist har mere end én henvisning, er der valgt den henvisningskategori for den henvisning, som er den seneste før sidste modulstartdato inden udgangen af et kvartal. 15

16 Tabel 2.3: Kursister 1 fordelt på udbydere, 1. kvartal kvartal Antal. (Fortsættes på de to næste sider) Ukode Sprogskole 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt Sprogcenter IA Studieskolen CBSI Sprogcenter Københavns Sprogcenter Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Ballerup Sprogcenter UCplus A/S Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Sprogcenter Hellerup Høje-Taastrup Sprogcenter Sprogcenter Furesø Sprogcenter Nordsjælland CLAVIS sprog & kompetence Center for Dansk og Integration Køge CLAVIS Roskilde AOF Midt Lærdansk Ringkøbing-Skjern A2B A/S Lærdansk Syddjurs A2B Sprog, Rebild EUC Nord, sprogcentret A2B sprog Hjørring

17 A2B Sprog, Mors A2B Sprog, Solrød AOF Sprogcenter Nordvest SIK - Sprogcentret i Kalundborg Lærdansk Ringsted Slagelse Sprogcenter Sprog- og Integrationscenter (Nykøbing F.) Næstved Sprog- og Integrationscenter VUC Bornholm Campus Bornholm (fra VUC Bornholm) Lærdansk Nyborg Lærdansk Odense - Dansk Flygtningehjælp Rising Ungdomsskole AOF Center Fyn Sprogskole Lærdansk Sydfyn Sprogcentret Haderslev Lærdansk Sønderborg AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder Lærdansk Sydvest Esbjerg Ungdomsskole Give - Grindsted Uddannelsescenter Sprogcenter Midt Sprogskolen Kolding Tørring Daghøjskole Sprogcentret Vejle

18 Lærdansk Herning Sprogcentret Holstebro Sprogcenter Syd AOF MIDT Favrskov Sprogcenter Randers Lærdansk Århus Sprogcenter Skive Sprogcenter Thisted Sprogcenter Viborg AOF Dronninglund Daghøjskole AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter Hjørring daghøjskole Sprogcenter Aalborg Aalborg Ungdomsskole, UngAalborg Uddannelsescenter VUC&hf Nordjylland Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Der er kun medtaget kursister, som har fået tilbudt undervisning i det pågældende kvartal. 18

19 Figur 2.3: Nye kursister på danskuddannelserne 1, 1. kvartal kvartal Antal kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Note 1: Angivet i figuren er kursister, som har deres 1. startdato i et af de pågældende kvartaler, og som er blevet tilbudt undervisning på det modul, som er knyttet til 1. startdato. 19

20 Faktaboks 1: Henvisningskategorier på danskuddannelserne (gældende for 1. kvartal 2014 og frem) Når en udlænding henvises til danskundervisning, har personen en af følgende henvisningskategorier: I-kursister: I1 Omfattet af integrationsprogram og modtager kontanthjælp er kursister, der er henvist til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram og modtager kontanthjælp. Denne gruppe består af flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage kontanthjælp, og som henvises til danskuddannelse som et led i integrationsprogram, herunder flygtninge og familiesammenførte, som er berettiget til at modtage kontanthjælp og henvises til danskuddannelse som led i integrationsprogrammet i op til 5 år. I2 Omfattet af integrationsprogram og modtager ikke kontanthjælp er kursister, der er henvist til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram, og som ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp. Denne gruppe består af flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp, og som henvises til danskuddannelse som et led i integrationsprogram, herunder flygtninge og familiesammenførte, som ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp og henvises til danskuddannelse som led i integrationsprogrammet i op til 5 år. Kategorien omfatter fx selvforsørgede og personer, der modtager andre ydelser end kontanthjælp. S-kursister: I3 - Omfattet af introduktionsforløb er kursister, der er henvist til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb med ret til ordinær danskuddannelse. Denne gruppe består bl.a. af arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familiemedlemmer samt udlændinge, som har erhvervet opholdsret i medfør af EU-reglerne. D Henvist efter danskuddannelsesloven er kursister, som er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse efter integrationsloven eller i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover bl.a. udlændinge, som har fået forlænget deres uddannelsesret ud over 3 år. A-kursister: A Dagpengemodtagere er kursister, som modtager dagpenge, og som er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. K1 Kontanthjælpsmodtager og modtager ydelse er kursister, som modtager kontanthjælp og er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. K2 - Modtager ikke ydelse er kursister, som hverken modtager kontanthjælp eller dagpenge og er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ø-kursister: Ø Øvrige er kursister, som af forskellige årsager ikke kan registreres i en af de ovenstående henvisningskategorier. 20

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS 2011 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere