Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Hovedresultater Metode 5 2 Forløbs- og kursistsammensætningen i Danskuddannelsesforløb på de forskellige danskuddannelser fordelt på udvalgte baggrundsfaktorer Kursister på de forskellige henvisningskategorier fordelt på udvalgte baggrundsfaktorer 12 3 Undervisningsaktiviteten i Undervisningslektioner Undervisningsaktiviteten fordelt på moduler og danskuddannelser 19 4 Afsluttende prøver i Udviklingen i perioden Bilag A: Danskuddannelsesloven målgruppe, tilbud og de afsluttende prøver 33 Bilag B: Henvisningskategorier på danskuddannelsesområdet 37 Bilag C: Bilagstabeller 40 Titel Årsrapport 2013 Udgiver Ankestyrelsen, september 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 Indledning Ankestyrelsen er ansvarlig for indsamlingen af aktivitetsdata fra alle udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Ankestyrelsen udgiver på baggrund af de indsamlede data årligt en årsstatistik om aktiviteten på danskuddannelserne for voksne udlændinge. Nedenfor fremhæves de væsentligste tal for aktiviteten hos udbyderne af danskuddannelse for voksne udlændige i Hovedresultater Kapitel 2 indeholder tal for kursistsammensætningen på danskuddannelserne i Af kapitlet fremgår følgende resultater: kursister fulgte undervisningen på en af de tre danskuddannelser for voksne udlændinge i 2013 Af samtlige danskuddannelsesforløb var 8,6 pct. på Danskuddannelse 1, 44,5 pct. på Danskuddannelse 2 og 46,9 pct. på Danskuddannelse 3. Af de samlede danskuddannelsesforløb blev 58,6 pct. på Danskuddannelse 1, 51,7 pct. på Danskuddannelse 2 og 59,0 pct. på Danskuddannelse 3 fulgt af kvinder. Af de samlede danskuddannelsesforløb blev 24,3 pct. på Danskuddannelse 1, 42,5 pct. på Danskuddannelse 2 og 62,2 pct. på Danskuddannelse 3 fulgt af kursister under 30 år. Af de samlede danskuddannelsesforløb på Danskuddannelse 1 blev 54 pct. fulgt af I-kursister, det vil sige primært flygtninge og familiesammenførte omfattet af et integrationsprogram. På Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 blev mere en halvdelen af danskuddannelsesforløbene fulgt af S-kursister, det vil sige primært udenlandske arbejdstagere og internationale studerende. Kapitel 3 giver en beskrivelse af undervisningsaktiviteten på danskuddannelserne i Af kapitlet fremgår følgende resultater: Der er i alt blevet tilbudt 10,5 millioner undervisningslektioner á 45 minutter i danskuddannelserne i Det er 2,6 pct. færre end året før. 85,5 pct. af de tilbudte undervisningslektioner i 2013 blev udbudt på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Det gennemsnitlige antal tilbudte undervisningslektioner pr. kursist var 317 på Danskuddannelse 1, 215 på Danskuddannelse 2 og 138 på Danskuddannelse 3. I-kursisterne modtog i gennemsnit flere undervisningslektioner end S-kursister.

4 Relativt mange modulforløb på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 blev påbegyndt på modul 1 og 2 end på de øvrige moduler. De påbegyndte modulforløb var mere jævnt fordelt på modulerne på Danskuddannelse 1. I gennemsnit blev kursister på Danskuddannelse 1 tilbudt flere undervisningslektioner både på de påbegyndte og de beståede moduler end kursister på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Kapitel 4 viser tal for de afsluttende prøver på danskuddannelserne i Af kapitlet fremgår følgende resultater: Der var tilsammen prøvetilmeldte til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven i Heraf var selvstuderende. Størstedelen af de prøvetilmeldte var tilmeldt Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 blandt de ikke-selvstuderende kursister. Blandt de selvstuderende kursister var lidt under halvdelen tilmeldt Prøve i Dansk 1. Blandt ikke-selvstuderende kursister var der i alt 96,0 pct., som bestod en afsluttende prøve i Der var 90,4 pct. af de selvstuderende, som bestod en afsluttende prøve i Kapitel 5 giver nogle hovedtal for udviklingen i kursistsammensætningen og undervisningsaktiviteten i perioden Følgende fremgår af kapitlet: Antallet af kursister er steget fra i 2004 til i 2013, svarende til en stigning på 38,1 pct. Antallet af danskuddannelsesforløb på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 er steget med henholdsvis og fra 2004 til I samme periode var der et fald i antallet af danskuddannelsesforløb på for Danskuddannelse 1. Det samlede antal undervisningslektioner er fra 2011 til 2013 faldet med ca lektioner. Men der ses en lille stigning i lektioner på Danskuddannelse 1, og det samlede fald i lektioner kan tilskrives et fald i lektioner på Danskuddannelse 3. Det bemærkes, at der er sket mindre ændringer i tallene i i forhold til Ankestyrelsens årsrapport for Bagerst i rapporten findes bilagene. Bilag A giver en introduktion til danskuddannelsesområdet. Bilag B beskriver henvisningskategorierne på danskuddannelsesområdet. De efterfølgende bilagstabeller i bilag C viser en række oplysninger om danskuddannelserne og de enkelte udbydere.

5 1.2 Metode I dette afsnit refereres til hele aktivitetsrapporten. Der er dog nogle af oplysningerne, der alene er relevante for et par af tabellerne. Aktivitetsrapporten er baseret på aktivitetsdata for 2013 i Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Aktivitetsrapporten beskriver kun de kursister og modulforløb, hvor der har været registreret skemalagte undervisningslektioner i Udbyderne af danskuddannelse for voksne udlændinge tilbyder undervisningslektioner af forskellig varighed, men langt de fleste udbydere tilbyder undervisning i lektioner a 45 minutters varighed. Derfor er antallet af lektioner opgjort i lektioner på 45 minutter. I aktivitetsrapporten anvendes betegnelsen danskuddannelsesforløb. Betegnelsen bruger vi for at skelne mellem antallet af kursister, der går på en danskuddannelse, og antallet af forløb på de enkelte danskuddannelser. Dvs. at hvis en kursist går på Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 i samme år, vil denne kursist have 2 danskuddannelsesforløb. Det betyder, at der i nogle tabeller er angivet danskuddannelsesforløb og i andre antallet af kursister. Summen af danskuddannelsesforløb er større end det samlede antal af kursister. Der er ligeledes enkelte kursister, der har modtaget undervisning hos mere end én udbyder af danskuddannelse. Det betyder, at det samlede antal af kursister er lavere end det samlede antal kursister fordelt på udbyderne. Danskuddannelse for voksne udlændinge er en meget fleksibel uddannelse. Dette indebærer blandt andet, at der løbende optages kursister på uddannelserne. Fleksibiliteten gør det nødvendigt at sammenligne kursister på antal registrerede timer, da det ikke kan forventes, at kursister på et bestemt modul og en bestemt danskuddannelse har modtaget samme undervisning. I en række kursisters tilfælde er der ikke angivet henvisningskategori. Der er ikke nogen forklaring på den manglende kategori, da alle kursister skal være henvist til danskuddannelse. For ikke at miste information om disse kursister er de kategoriseret som Øvrige. Det er dog svært at analysere og konkludere på baggrund af disse oplysninger, idet der ikke kan antages at være et fællestræk for kursister uden henvisningskategori. For en uddybende forklaring af henvisningskategorier henvises til bilag B. Der anvendes betegnelsen I-kursister om kursister, der er omfattet af et integrationsprogram. I- kursister er hovedsageligt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og andre end flygtninge, der har haft opholdstilladelse i mindre end 3 år. Der skelnes i nogle tilfælde mellem I-kursister, der modtager ydelse, og I-kursister, der ikke modtager ydelse. S- kursister er kursister omfattet af et introduktionsforløb, eller som er henvist efter danskuddannelsesloven. S-kursister er ofte udenlandske arbejdstagere og internationale studerende. A-kursister er kursister henvist efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, her-

6 under både kursister, der modtager kontanthjælp eller dagpenge, og kursister, der ikke modtager en ydelse. Det skal bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller ikke summer til totallen. Der er én enkelt udbyder, der ikke indgår i aktivitetsrapporten. Af tekniske årsager har udbyderen ikke været i stand til at indberette data. Der er én enkelt udbyder, hvor indberetningerne er mangelfulde. De oplysninger, der forefindes vedrørende udbyderen, indgår dog i rapporten. Det gør, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket dog ikke forventes at påvirke de samlede analyser.

7 2 Forløbs- og kursistsammensætningen i 2013 I dette afsnit præsenteres en række detaljerede statistikker for forløbs- og kursistsammensætningen på danskuddannelserne i Tabel 2.1 viser, at kursister har fået tilbudt undervisningslektioner i løbet af Sammenholdt med 2012 er kursistantallet faldet med 695 kursister. Kapitel 5 viser udviklingen fra 2004 til Tabel 2.1 Danskuddannelsesforløb fordelt på danskuddannelse samt samtlige kursister, Antal og pct. Antal Procent Danskuddannelse ,6 % Danskuddannelse ,5 % Danskuddannelse ,9 % Danskuddannelsesforløb i alt % Samtlige kursister % Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Enkelte kursister har modtaget danskundervisning på mere end én danskuddannelse. Et sådant skift i danskuddannelse kan være begrundet i mange forhold, for eksempel en revurdering af kursistens forudsætninger for indplaceringen på den enkelte danskuddannelse. Som følge heraf er antallet af danskuddannelsesforløb større end antallet af kursister. De danskuddannelsesforløb på de tre danskuddannelser fordeler sig med 8,6 pct. på Danskuddannelse 1, 44,5 pct. på Danskuddannelse 2 og 46,9 pct. på Danskuddannelse 3. Denne fordeling er næsten identisk med året før. Afsnit 2.1 giver et indblik i, hvordan uddannelsesforløbene fordeler sig på udvalgte baggrundsfaktorer såsom køn, alder, nationalitet og henvisningskategori på hver af danskuddannelserne i Dernæst belyses det i afsnit 2.2, hvordan kursisterne opdelt efter henvisningskategorier fordeler sig på baggrundsfaktorer såsom køn, alder og nationalitet i 2013.

8 2.1 Danskuddannelsesforløb på de forskellige danskuddannelser fordelt på udvalgte baggrundsfaktorer I tabel 2.2 ses danskuddannelsesforløbene fordelt på køn for hver af danskuddannelserne i Tabel 2.2 Danskuddannelsesforløb fordelt på køn og danskuddannelse samt samtlige kursister fordelt på køn, Antal og pct. Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Samtlige kursister Kvinder 58,6 % 51,7 % 59,0 % 55,8 % Mænd 41,4 % 48,3 % 41,0 % 44,2 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Antal danskuddannelsesforløb Antal kursister Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 2.2 fremgår det, at der var flest kvinder, der fulgte undervisningen på danskuddannelserne i Det gælder for alle danskuddannelserne, især Danskuddannelse 1 og 3. Tabel 2.3 viser danskuddannelsesforløb fordelt på alderskategori og danskuddannelse i 2013.

9 Tabel 2.3 Danskuddannelsesforløb fordelt på alderskategori og danskuddannelse samt samtlige kursister fordelt på alderskategori, Antal og pct. Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Samtlige kursister Under 30 år 24,3 % 42,5 % 62,2 % 50,6 % år 34,5 % 38,3 % 29,8 % 33,7 % år 25,5 % 14,0 % 6,2 % 11,2 % år 12,7 % 4,6 % 1,5 % 3,8 % 60 år eller derover 3,0 % 0,7 % 0,2 % 0,7 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Antal danskuddannelsesforløb Antal kursister Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabellen fremgår det, at aldersfordelingen blandt kursisterne varierer på tværs af danskuddannelserne i På Danskuddannelse 1 var der relativt færre danskuddannelsesforløb med kursister under 30 år sammenholdt med Danskuddannelse 2 og 3, idet 24,3 pct. af danskuddannelsesforløbene på Danskuddannelse 1 bestod af kursister under 30 år mod 42,5 pct. på Danskuddannelse 2 og 62,2 pct. på Danskuddannelse 3. Derudover var der på Danskuddannelse 1 relativt flere danskuddannelsesforløb med kursister, som var 40 år eller derover sammenholdt med de to øvrige danskuddannelser. Således var der 41,2 pct. af danskuddannelsesforløbene på Danskuddannelse 1, hvor kursisterne var over 40 år mod 19,3 pct. på Danskuddannelse 2 og 7,9 pct. på Danskuddannelse 3. I tabel 2.4 er danskuddannelsesforløbene fordelt på nationalitet på hver danskuddannelse i Det fremgår således af tabel 2.4, at uddannelsesforløbene på Danskuddannelse 1 i 2013 hovedsageligt bestod af kursister fra ikke-vestlige lande. På Danskuddannelse 2 bestod mere end hvert femte danskuddannelsesforløb af kursister med oprindelse i Polen og Rumænien. Endelig fremgår det af tabel 2.4, at kursister med oprindelse i Tyskland, Rumænien og Polen var de tre største nationalitetsgrupper på Danskuddannelse 3 i 2013.

10 Tabel 2.4 Danskuddannelsesforløb fordelt på de ti største nationaliteter og danskuddannelse samt samtlige kursister fordelt på de ti største nationaliteter, Antal og pct. Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Samtlige kursister Top ti 1 Syrien Polen Tyskland Polen (16,9 %) (13,9 %) (7,8 %) (9,3 %) 2 Afghanistan Rumænien Rumænien Rumænien (11,1 %) (7,5 %) (7,3 %) (6,8 %) 3 Thailand Phillippinerne Polen Tyskland (7,6 %) (5,9 %) (6,5 %) (4,3 %) 4 Tyrkiet Pakistan Spanien Litauen (7,6 %) (4,1 %) (4,4 %) (3,8 %) 5 Somalia Ukraine Litauen Phillippinerne (7,2 %) (4,1 %) (4,3 %) (3,6 %) 6 Pakistan Litauen Kina Syrien (5,6 %) (3,9 %) (3,8 %) (3,5 %) 7 Iran Syrien Bulgarien Kina (4,8 %) (3,9 %) (3,3 %) (3,5 %) 8 Irak Tyrkiet Italien Pakistan (4,1 %) (3,5 %) (3,1 %) (3,2 %) 9 Kina Thailand Ungarn Bulgarien (3,1 %) (3,3 %) (3,0 %) (3,1 %) 10 Myanmar Bulgarien Storbritannien Ukraine (2,7 %) (3,3 %) (3,0 %) (2,9 %) Øvrige 29,3 % 46,6 % 53,5 % 56,0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Antal danskuddannelsesforløb Antal kursister Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase.

11 Kursisterne kan blive henvist til danskuddannelse for voksne udlændinge efter en række forskellige henvisningskategorier (se bilag B). Tabel 2.5 viser danskuddannelsesforløbene fordelt på henvisningskategorier på hver danskuddannelse i Tabel 2.5 Danskuddannelsesforløb fordelt på henvisningskategori og danskuddannelse samt samtlige kursister fordelt på henvisningskategori, Antal og pct. Danskuddannelse Danskuddannelse Danskuddannelse Samtlige kursister I1-kursister, 39,8 % 11,5 % 2,1 % 9,7 % Udlændinge omfattet af et integrationsprogram, og som modtager kontanthjælp I2-kursister, 14,2 % 12,6 % 7,2 % 10,4 % Udlændinge omfattet af et integrationsprogram, og som ikke modtager kontanthjælp S-kursister, 16,6 % 59,0 % 81,7 % 68,0 % Primært udenlandske arbejdstagere og internationale studerende A-kursister, 23,1 % 10,8 % 3,9 % 8,9 % Kursister henvist til danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Øvrige, 6,3 % 6,1 % 5,1 % 3,1 % Herunder rekvireret undervisning og kursister med uoplyst henvisningskategori I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Antal danskuddannelsesforløb Antal kursister Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Ud fra fordelingen på henvisningskategorier på hver af danskuddannelserne i tabel 2.5 ses det blandt andet, at 54,0 pct. af danskuddannelsesforløbene på Danskuddannelse 1 i 2013 bestod af kursister omfattet af et integrationsprogram mod 24,1 pct. på Danskuddannelse 2 og 9,3 pct. på Danskuddannelse 3. Desuden viser tallene, at mere end halv-

12 delen af uddannelsesforløbene på Danskuddannelse 2 og 3 i 2013 bestod af kursister, som primært var udenlandske arbejdstagere og internationale studerende. 2.2 Kursister på de forskellige henvisningskategorier fordelt på udvalgte baggrundsfaktorer I dette afsnit beskrives, hvordan kursisterne på de fire henvisningskategorier fordeler sig på udvalgte baggrundsfaktorer såsom køn, alder og nationalitet. Tabel 2.6 Kursister fordelt på køn og henvisningskategori, Antal og pct. I1-kursister I2-kursister S-kursister A-kursister Øvrige I alt Kvinder 40,5 % 72,9 % 54,7 % 61,7 % 54,1 % 55,8 % Mænd 59,5 % 27,1 % 45,3 % 38,3 % 45,9 % 44,2 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Procentfordeling 9,7 % 10,4 % 68,0 % 8,9 % 3,1 % 100 % Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 2.6 fremgår det, at der blandt kursister omfattet af et integrationsprogram, som modtager kontanthjælp (l1), var en overvægt af mænd i 2013, idet 59,5 pct. af denne kursistgruppe bestod af mænd. Blandt kursister, omfattet af et integrationsprogram, som ikke modtager kontanthjælp (l2), var der derimod en klar overvægt af kvinder i 2013, idet godt 73 pct. af kursisterne var kvinder. Endelig viser tallene i tabel 2.6, at lidt over halvdelen af S-kursisterne (primært udenlandske arbejdstagere og internationale studerende) i 2013 var kvinder. Tabel 2.7 viser kursisterne fordelt på alderskategori for hver af de fire henvisningskategorier.

13 Tabel 2.7 Kursister fordelt på alderskategori og henvisningskategori, Antal og pct. I1-kursister I2-kursister S-kursister A-kursister Øvrige I alt Under 30 år 42,8 % 31,7 % 57,1 % 31,5 % 48,4 % 50,6 % år 37,0 % 47,1 % 31,5 % 32,5 % 31,7 % 33,7 % år 14,5 % 16,2 % 8,4 % 22,7 % 12,8 % 11,2 % år 4,3 % 4,2 % 2,5 % 11,8 % 6,2 % 3,8 % 60 år eller derover 1,4 % 0,8 % 0,4 % 1,5 % 1,0 % 0,7 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 2.7 fremgår det, at der var relativt flere kursister under 30 år blandt S-kursister i 2013 end blandt de andre kursistgrupper. Den største andel af kursisterne er under 40 år, hvilket gælder for alle kursister uanset henvisningskategori. Tabel 2.8 viser kursisterne fordelt på de ti største nationaliteter for hver af de fire henvisningskategorier.

14 Tabel 2.8 Kursister fordelt på de ti største nationaliteter og henvisningskategori, Antal og pct. Top ti I1-kursister I2-kursister S-kursister A-kursister Øvrige I alt 1 Syrien Thailand Polen Polen Polen Polen (29,0 %) (15,6 %) (11,5 %) (14,1 %) (10,9 %) (9,4 %) 2 Iran Phillippinerne Rumænien Tyrkiet Ukraine Rumænien (15,5 %) (9,9 %) (9,0 %) (8,0 %) (7,1 %) (6,9 %) 3 Afghanistan Tyrkiet Tyskland Rumænien Tyskland Tyskland (15,2 %) (7,2 %) (6,1 %) (6,4 %) (5,1 %) (4,4 %) 4 Somalia Kina Litauen Danmark Syrien Litauen (7,1 %) (4,7 %) (4,9 %) (4,8 %) (5,1 %) (3,8 %) 5 Rusland USA Kina Pakistan Afghanistan Phillippinerne (4,1 %) (3,4 %) (3,9 %) (4,7 %) (4,9 %) (3,6 %) 6 Myanmar Pakistan Bulgarien Irak Rumænien Kina (3,3 %) (3,3 %) (3,9 %) (4,6 %) (4,5 %) (3,4 %) 7 Bhutan Vietnam Spanien Bulgarien Litauen Syrien (3,0 %) (3,2 %) (3,5 %) (4,3 %) (3,9 %) (3,4 %) 8 Irak Ukraine Phillippinerne Litauen Kina Pakistan (2,0 %) (3,0 %) (3,5 %) (3,9 %) (3,8 %) (3,1 %) 9 Congo Brasilien Pakistan Somalia Thailand Bulgarien (1,8 %) (2,6 %) (3,4 %) (3,4 %) (3,2 %) (3,1 %) 10 Colombia Afghanistan Ukraine Afghanistan Phillippinerne Ukraine (1,8 %) (2,5 %) (3,4 %) (3,1 %) (2,9 %) (2,9 %) Øvrige 17,2 % 44,6 % 46,9 % 42,7 % 48,4 % 55,9 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 2.8 fremgår det, at der er stor forskel på, hvilke nationaliteter der er de største blandt de fire henvisningskategorier. Blandt kursisterne omfattet af et integrationsprogram (I1 og I2) var en stor del af kursisterne i 2013 fra ikke-vestlige lande. Syrien og

15 Thailand var oprindelsesland for henholdsvis 29,0 pct. af kursisterne omfattet af et integrationsprogram, som modtager kontanthjælp, og 15,6 pct. af kursisterne omfattet af et integrationsprogram, som ikke modtager kontanthjælp. Blandt S-kursisterne var en stor andel i 2013 fra EU-lande såsom Polen, Rumænien, Tyskland og Litauen. Disse fire nationalitetsgrupper udgjorde tilsammen 31,5 pct. af S- kursisterne i 2013 svarende nogenlunde til fordelingen det foregående år. En stor andel af A-kursisterne (dagpengemodtagere) var i 2013 fra Polen og Tyrkiet.

16 3 Undervisningsaktiviteten i 2013 I dette kapitel beskrives undervisningsaktiviteten i 2013 opgjort på undervisningslektioner og moduler. I afsnit 3.1 belyses undervisningsaktiviteten opgjort på antal skemalagte undervisningslektioner i 2013, mens afsnit 3.2 beskriver undervisningsaktiviteten fordelt på moduler og danskuddannelser i I nogle tilfælde foretages der en sammenligning til tal for Der henvises desuden til kapitel 5, som viser en række hovedtal for udviklingen fra 2004 til Undervisningslektioner I dette afsnit beskrives undervisningsaktiviteten opgjort på undervisningslektioner i I tabel 3.1 ses summen af tilbudte undervisningslektioner på hver af de tre danskuddannelser i Tabel 3.1 Summen af tilbudte undervisningslektioner på hver danskuddannelse, Antal og pct. Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 I alt Antal Procent 14,5 % 51,0 % 34,5 % 100 % Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 3.1 fremgår det, at der i 2013 blev tilbudt undervisningslektioner á 45 minutter. Det er ca færre lektioner end i I 2013 fordelte lektionerne sig med 14,5 pct. på Danskuddannelse 1, 51,0 pct. på Danskuddannelse 2 og 34,5 pct. på Danskuddannelse 3. Tabel 3.2 viser summen af tilbudte undervisningslektioner for hver henvisningskategori.

17 Tabel 3.2 Summen af tilbudte undervisningslektioner for hver henvisningskategori, Antal og pct. I1-kursister I2-kursister S-kursister A-kursister Øvrige I alt Antal Procent 20,3 % 14,6 % 50,2 % 12,0 % 2,9 % 100 % Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 3.2 fremgår det, at godt halvdelen af de tilbudte undervisningslektioner blev givet til S-kursister. I tabel 3.3 ses det gennemsnitlige antal tilbudte undervisningslektioner pr. kursist opgjort på henvisningskategori og danskuddannelse i Det gennemsnitlige antal tilbudte undervisningslektioner pr. kursist var 317 på Danskuddannelse 1, 215 på Danskuddannelse 2 og 138 på Danskuddannelse 3.

18 Tabel 3.3 Det gennemsnitlige antal skemalagte undervisningslektioner pr. kursist fordelt på henvisningskategori og danskuddannelse, Antal. Danskuddannelse Danskuddannelse Danskuddannelse Gennem snit I1-kursister, Udlændinge omfattet af et integrationsprogram, og som modtager kontanthjælp I2-kursister, Udlændinge omfattet af et integrationsprogram, og som ikke modtager kontanthjælp S-kursister, Primært udenlandske arbejdstagere og internationale studerende A-kursister, Kursister henvist til danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Øvrige, Herunder rekvireret undervisning og kursister med uoplyst henvisningskategori Alle (gennemsnit) Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 3.3 fremgår det, at kursister, der er omfattet af et integrationsprogram, og som modtager kontanthjælp (I1), i gennemsnit fik tilbudt 380 undervisningslektioner i Disse kursister var dermed den kursistgruppe, der modtog flest lektioner i 2013, efterfulgt af kursister omfattet af integrationsprogram, som ikke modtager ydelse (I2), der i gennemsnit modtog 257 undervisningslektioner. S-kursister, som primært omfatter udenlandske arbejdstagere og internationale studerende, modtog derimod betydelig færre lektioner med i gennemsnit 140 undervisningslektioner.

19 3.2 Undervisningsaktiviteten fordelt på moduler og danskuddannelser Der fokuseres i dette afsnit på undervisningsaktiviteten opgjort på moduler, som er påbegyndt i Hver danskuddannelse er opdelt på seks moduler, for beskrivelse se bilag A. For at rykke til det næste modul skal kursisten bestå en modultest. De afsluttende moduler afsluttes dog med en afsluttende prøve frem for en modultest. I 2013 er der påbegyndt modulforløb. Af disse blev bestået inden udgangen af Figur 3.1 viser antallet af påbegyndte modulforløb opgjort på moduler og danskuddannelser i Det skal fremhæves, at opgørelsen indeholder modulforløb, der er påbegyndt i 2013, og hvor der er modtaget undervisning i 2013, uanset om modulforløbet er blevet bestået i Samme kursist kan tælle med under mere end én kombination af modul og danskuddannelse, hvis vedkommende har modtaget undervisning på eksempelvis to forskellige modulforløb i 2013.

20 Figur 3.1 Påbegyndte modulforløb fordelt på modul og danskuddannelse, Antal Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. De kursister påbegyndte tilsammen undervisning på modulforløb, svarende til i gennemsnit 1,5 påbegyndt modulforløb pr. kursist i På Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 blev der påbegyndt i alt henholdsvis og modulforløb i 2013, mens tallet var påbegyndte modulforløb på Danskuddannelse 1. De påbegyndte modulforløb er mere jævnt fordelt på Danskuddannelse 1, hvorimod der er flere påbegyndte modulforløb på modul 1 og 2 end på de øvrige moduler på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Figur 3.2 viser antallet af beståede modulforløb opgjort på moduler og danskuddannelser. Som i figur 3.1 kan den samme kursist tælle med flere gange. I figuren er kun med taget beståede modulforløb, som er påbegyndt i 2013.

21 Figur 3.2 Beståede modulforløb fordelt på modul og danskuddannelse, Antal Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af figur 3.2 fremgår det, at der på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 i alt blev bestået henholdsvis og modulforløb i 2013, mens tallet var beståede modulforløb på Danskuddannelse 1. Der ses af figuren, at relativt mange modulforløb på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 er bestået på første modul end de øvrige i Omvendt er de beståede modulforløb mere jævnt fordelt på Danskuddannelse 1. I forlængelse af figur 3.1 og 3.2 ses det i tabel 3.4, hvor mange undervisningslektioner kursisterne i gennemsnit har modtaget på hvert påbegyndt og bestået modul på hver danskuddannelse. Opgørelsen er baseret på de påbegyndte modulforløb og de beståede modulforløb, hvor der har været undervisning i Der er løbende optag på danskuddannelserne, og de anvendte modulforløb er således påbegyndt løbende gennem De beståede modulforløb dækker over modulforløb, som er påbegyndt og afsluttet i 2013.

22 Tabel 3.4 Det gennemsnitlige antal skemalagte undervisningslektioner pr. kursist fordelt på modul og danskuddannelse, Antal. Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Gennemsnit Påbegyndt Bestået Påbegyndt Bestået Påbegyndt Bestået Påbegyndt Bestået Modul Modul Modul Modul Modul Modul I alt Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase. Af tabel 3.4 fremgår det, at hver kursist i gennemsnit fik tilbudt 110 undervisningslektioner pr. påbegyndt modul i Det fremgår ligeledes, at beståede modulforløb i 2013 i gennemsnit havde en varighed på 127 undervisningslektioner. Derudover ses det af tabellen, at kursister, som modtog undervisning på Danskuddannelse 1, i gennemsnit modtog flere undervisningslektioner både på påbegyndte og beståede moduler end på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Tabel 3.5 viser det gennemsnitlige antal skemalagte undervisningslektioner pr. kursist opgjort på henvisningskategori.

23 Tabel 3.5 Det gennemsnitlige antal skemalagte undervisningslektioner pr. kursist fordelt på henvisningskategori og danskuddannelse, Antal. Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Gennemsnit Påbegyndt Bestået Påbegyndt Bestået Påbegyndt Bestået Påbegyndt Bestået I1-kursister, Udlændinge omfattet af et integrationsprogram, og som modtager kontanthjælp I2-kursister, Udlændinge omfattet af et integrationsprogram, og som ikke modtager kontanthjælp S-kursister, Primært udenlandske arbejdstagere og internationale studerende A-kursister, Kursister henvist til danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Øvrige, Herunder rekvireret undervisning og kursister med uoplyst henvisningskategori Alle Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase.

24 Af tabel 3.5 fremgår det, at kursister, der er omfattet af et integrationsprogram, og som modtager kontanthjælp (I1), var den kursistgruppe, der i gennemsnit modtog flest undervisningslektioner i I gennemsnit modtog denne gruppe over dobbelt så mange undervisningslektioner pr. bestået modul som selvforsøgende kursister (S). Kursister omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, modtog i gennemsnit 451 undervisningslektioner pr. bestået modulforløb i De selvforsørgende kursister modtog i gennemsnit 195 undervisningslektioner pr. bestået modulforløb. For alle henvisningskategorier gør det sig gældende, at der blev modtaget flest undervisningslektioner på Danskuddannelse 1 i forhold til Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere