LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør.

2 Læs denne vejledning Tak fordi du valgte en Luft/Vand varmepumpe fra Andes. For at hjælpe dig til at få den størst mulige udnyttelse af varmepumpen bedes du læse denne vejledning grundigt igennem inden installationen. I denne vejledning vil du finde mange nyttige tips til, hvordan din varmepumpe skal bruges og vedligeholdes ordentligt. Blot en lille smule forebyggende omhu fra dig kan spare dig for megen tid og mange penge i løbet af din varmepumpes levetid. Du finder mange svar på almindelige problemer i kapitlet om tips til fejlafhjælpning. Hvis du sørger for at læse kapitlet om Tips til Fejlafhjælpning igennem først, behøver du måske slet ikke ringe efter service. VIGTIGT Kontakt en autoriserede installatør for montering, reparation eller vedligeholdelse af dette produkt. Kontakt den autoriserede el-installatør for el-installation af denne enhed. Varmepumpen må ikke betjenes af børn El arbejde må kun foretages af autoriseret el installatør. Installationsarbejdet skal udføres efter de nationale standarder for elektriske installationer, og kun af en autoriseret installatør. Glykol/frostvæske skal påfyldes vandsiden for at undgå frost sprængning. Leverandøren anbefaler en eller cirkulationspumpe som minimum for ikke at få flow fejl. Følg anvisninger i vedlagte data skema for vandflow(m3/h) Der skal bruges cirkulationspumpe med fast 3 trins regulering. Ikke auto pumper. Der SKAL monteres filter på vandkredsen AW-5 minimum rørstørrelse 3/4, AW-8, AW-10 & AW-13 minimum rørstørrelse 1. Rør størrelse skal overholdes. Anlægget skal altid bruges i forbindelse med en buffer tank. Bruges varmepumpen ikke til brugsvand, SKAL brugsvandsføleren (DHW) placeres sammen med opvarmningsføleren (BTW), og DHW sættes til minimumstemperaturen på 30 C. Bruges der tank med spiral skal denne kunne optage effekten af varmepumpe. Min 2,5m2. Der skal tages højde for tryktab i rørsystem, således at vandmængde overholdes i forhold til data skema. Det er ikke Sælgers ansvar hvis anlægget ikke kører p.g.r at anlæg ikke er dimensioneret korrekt eller hvis installation ikke er lavet korrekt. Vandkreds mellem varmepumpe og buffertank må på ingen måde blandes sammen med vandkreds til varmesystem

3 Varmepumpens opgave er KUN at opvarme buffertank. Der skal monteres afspæringsventiler foran inlet og outlet ved varmepumpen. Der skal monteres udlufter de højeste steder på installationen samt foran inlet og outlet Følere SKAL placeres i føler lomme på buffertank. Er alle de forestående punkter ikke fulgt bortfalder reklamationsretten. Ved opstart af anlæg 1. gang vil der sandsynligvis fremkomme flow fejl. Dette skyldes som regel luft i systemet. Det er en god ide at tvangs køre cirkulations pumpe manuel i 24 timer for at få luftet ud. Der tages forbehold for trykfejl i manual og løbende ændringer i produkt specifikationer fra producent. Bemærk at ethvert anlæg dimensioneres individuelt til det enkelte hus. Dette gøres af vvs montør. Varmepumpens forskellige funktioner & Installationsvejledning Varmepumpen er udstyret med dobbelt funktion til både opvarmning af huset og til varmt brugsvand. Opvarmning af huset: Varmepumpen kan indstilles både manuelt og automatisk. Den maksimale vandtemperatur er 50 C. Det anbefales at køre i Manuel funktion. Manuel indstilling: Ved denne indstilling leveres en konstant vandtemperatur tilsvarende den temperatur man har valgt. Automatisk indstilling: Ved denne indstilling kører varmepumpen efter nogle forud programmerede indstillinger. Når BTW (Buffer Tank vand temperatur) temperaturen er valgt ved at vælge den passende varmekurve, justeres vandtemperaturen automatisk ud fra udetemperaturen. Det anbefales ikke at køre i auto funktion.

4 Buffer tank water temperature( ) The heat pump working range of auto mode Air temperature( ) Initial BTW temp( ) Eksempel: Program nr. 43 er ideel til radiator opvarmning. Ved -6 C vil vandtemperaturen være 43 C. Program nr. 29 er ideel til gulvvarme. Ved -6 C vil vandtemperaturen være 29 C. Start BTW skal være indstillet til 20 C.

5 Buffer tank water temperature( ) The heat pump working range of auto mode Air temperature( ) Initial BTW temp( ) Bemærk: Buffer tankens vand temperatur kan ikke indstilles manuelt ved Automatisk drifts funktion. Brugsvands opvarmning: Varmepumpens luft/vand funktion har en maksimal vandtemperatur på 50 C på DHW funktion. El-patron: El-patronen bruges kun i tilfælde af at temperaturen udenfor bliver for lav til at varmepumpen kan generere nok energi, hvis den indstillede temperatur overstiger 55 C eller hvis varmepumpen skulle ske at få en fejl. Den vil slå til under følgende betingelser: A. Styringen af varmepumpen fastslår der er utilstrækkelig med energi i ude luften. B. Varmepumpen stoppe på grund af fejl, og den indstillede vandtemperatur på samme tid ikke er opnået.

6 C. I afrimnings fase 1 i parameter indstilling 13 D. Frost beskyttelse af anden grad. NB: Drift uden el-patron er muligt. Denne skal fysisk pilles fra på kontrolkortet i varmepumpen. El-tilslutning, sikring of kabel størrelse: Model AW-5 AW-8 AW-10 AW-13 Fejlstrøms For sikring (A) relæ Max fejlstrøm (ma) Sikring (A) Forsyningskabel (mm²) 3*4 3*6 5*4 5*4 Signalkabel (mm²) 4*0,2 4*0,2 4*0,2 4*0,2 Bemærk: De ovenfor stående data er tilpasset et forsyningskabel på op til 5m. Ved længere afstand and 5m skal der bruges et større kabel med større diameter. Specifikationerne på signalkabel er tilpasset en maksimal længde på op til 50m. Dataene inkluderer varmepumpen og el-patronen (El-patron er på 3kW) Installations vejledning: Varmepumpen skal installeres udenfor, et sted med god ventilation. Placer varmepumpen på tiltænkt beslag på væggen eller på et solidt plant fundament på jorden. Bruges metal beslag på væggen bør dette behandles først med rustbeskyttelse. Bloker ikke luft indtaget eller luft udblæsningen. Sørg for at der er minimum 50cm ind til væggen fra bagsiden af varmepumpen, og helst 2m foran varmepumpen. Varmepumpen skal placeres minimum 10cm over jorden. Kontroller at kondensvandet løber fint ud af bunden på varmepumpen. Overholdes afstandene ikke vil effektiviteten på varmepumpen falde drastisk. Blokeres luft indtag og udblæsning i længere tid kan dette ødelægge varmepumpen. Systemet skal forsynes med en cirkulationspumpe (medfølger ikke). Uden cirkulations pumpe vil varmepumpen ikke have nogen effekt. Varmepumpen skal tilsluttes af en autoriseret elektriker i henhold til installationsdiagrammet. Der skal bruges passende strømforsyning, og spændingen skal være i overensstemmelse med den nominelle spænding der kræves af varmepumpen. Varmepumpen skal have jordforbindelse og forsynes med fejlstrømsrelæ (30 ma). Tænd først for strømmen når alle ledninger er monteret og kigget efter en ekstra gang.

7 Heat Pum p W iring Diagram -1 phase Users' Electric Box Term inal Board L N 1 2 PUMP HEATER 3 Power Supply 220~240V 50Hz Breaker/fuse (Customer prepare) Power Cord L N Earthing Breaker/fuse (Customer prepare) Water Pump contactor Hot water tank electric heater wire 220V-240V/Max current1( A) electrohydraulic changeover valve wire Hot water tank sensor wire Buffer tank sensor wire Controller Wire Earthing Water Pump Installations diagram over træk af ledninger 1 fase Heat Pump Wiring Diagram-3 phase Users' Electric Box Terminal Board Breaker/fuse (Customer prepare) R S T N PUMP HEATER Power Supply R 380V~ S 50Hz T N Earthing Power Cord Breaker/fuse (Customer prepare) Pump Hot water tank electric heater wire 220V-240V/Max current1(a) electrohydraulic changeover valve wire Hot water tank sensor wire Buffer tank sensor wire Controller Wire contactor Earthing Water pump Installations diagram over træk af ledningerne 3 faser

8 Betjeningsvejledning til kontrolpanel Prg Esc Tænd/Sluk knappen Juster/Skift side op knappen Juster/Skift side ned knappen Menu (tryk og hold nede i 5 sek. for manuel Anti-bakteriel funktion) Annuller (tryk og hold nede i 5 sek. for manuel Afrimnings funktion) Accepter (tryk og hold nede i 5 sek. for at låse/låse op for knapperne) Manuel betjening: Automatisk betjening: Timer ON: Manuel Anti-bakteriel funktion: Låse/Låse op: Manuel Afrimnings funktion: Fejl kode:

9 Manuel indstilling og brug af varmepumpen: Udseendet for displayet ved Standby mode. For at indstille andre funktioner trykkes nedenfor viste. 1: Opvarmning og Brugsvands tænd/sluk indstilling. Fra Standby displayet trykkes der på Prg og der efter på. Tryk på igen for at komme ind i den nedenfor viste menu. Brug og for at navigere i menuen. Vælg DHW eller BTW. Tryk på for at vælge mellem de forskellige indstillinger. Tryk på Esc for at annullere på den allerede indstillede funktion eller for at acceptere den nu valgte funktion. A: DHW (Brugsvand / Domestic hot water) kan indstilles til on eller off B: BTW (Opvarmning / Buffer tank water) kan indstilles til Auto heating, Heating eller off Bemærk!: Når opvarmningsfunktionen er indstillet til AUTOMODE, vil et stor A blive vist foran BTW temperaturen. 2: Vand temperatur, Start temperatur for BTW og varme kurve. Når den overfor viste menu vises, bruges og for at vælge mellem menu punkterne DHW temp., BTW temp., Initial BTW temp. (start temp for BTW) og Heating Curve (varme kurve). Når den ønskede menu er markeret trykkes på for at vælge den pågældende menu. Brug nu og for at ændre parametrene. Tryk på Esc for at annullere/acceptere ændringen. C: DHW temp. kan indstilles mellem 30 C til 60 C D: BTW temp. kan indstilles mellem 30 C til 50 C. (Denne kan ikke ændres under auto mode.) E: Initial BTW temp. kan indstilles mellem 15 C til 25 C F: Heating Curve kan indstilles mellem 24 C til 50 C. Diagram for disse kurver kan ses på side 2. Bemærk! For bedste indstilling anbefales et så lavt set så muligt. Uden at det går ud over komforten. 3: Tid og Timer indstilling (Tilgængelig når anlægget er på Standby og når det kører) Fra Standby displayet trykkes der på Prg og der efter 3 gange på.

10 3.1: Tid og Dato indstilling Tryk på for at komme ind i nedenfor viste menu. Brug og for at vælge det punkt der ønskes ændret. Tryk på for at vælge det punkt der skal ændres. Det valgte data punkt vil begynde at blink. Brug nu og til at ændre tiden og dato. Tryk på Esc for at annullere/acceptere ændringen. A: Dato (Date) B: Tid (Clock) C: Timer on : X (timer on er slået fra) ået til) D: Timer off : X (timer off er slået fra) ået til) 3.2: Timer indstilling Tryk på for at komme ind i den ovenfor viste menu. Brug og for at vælge det punkt der ønskes ændret. Tryk på Esc for at annullere/acceptere ændringen. Der trykkes på Esc 3 gange for at komme tilbage til Standby displayet. 4: Indstilling af afrimning (Kan kun indstilles i standby tilstand)

11 Tryk på for at komme ind i afrimningsmenuen. Tryk på og for at vælge det punkt der ønskes ændret. Tryk på for at vælge det pågældende datapunkt. Datapunktet vil her efter blinke. Der kan ny trykkes på og for at ændre værdien. Tryk på Esc for at annullere. 5: Parameter indstillinger 2.1 Def. Cycle (afrimnings cyklus): kan indstilles mellem min 2.2 Def. Start temp: kan indstilles mellem -20 C og +10 C 2.3 Def. Stop temp: kan indstilles mellem +1 C og +30 C 2.4 Def. Max. Time (afrimnings maksimale tid): kan indstilles mellem 1-12 min 2.5 Def. Elec. Heater (afrimning med el-varmer): kan indstilles til tændt (on) eller slukket (off).

12 Tryk på for at komme ind i menuen. Tryk på og for at vælge det punkt der ønskes ændret. Tryk på for at vælge det pågældende datapunkt. Datapunktet vil her efter blinke. Der kan ny trykkes på og for at ændre værdien. Tryk på Esc for at annullere. 1.1 DHW ΔT (varmvands tank start hysterese): kan indstilles mellem +1 C til +20 C. Hysterese=difference mellem hvornår anlæg skal skal starte og stoppe. F.eks indstilles set punkt til 35c og hysterese indstilles til 7. Så stopper anlægget når set punkt er 35c og anlæg starter igen når temperatur er 28c. Jo større hysterese des mindre start og stop på kompressor.bør indstilles til ca BTW ΔT (buffer tank start hysterese): kan indstilles mellem +1 C til +20 C. Bør indstilles til ca EEV Overheat/H (elektronisk ekspansions ventil): kan indstilles mellem -20 C til +20 C MÅ KUN BETJENES AF KØLETEKNIKER I FORBINDELSE MED SERVICE!!! 1.4 Comp. Start (kompressor starts strøm forsinkelse): kan indstilles mellem 1-10 min 1.5 BWT pump (vandpumpe funktions indstilling): kan indstilles til normal (cirkulationspumpen kører konstant) og special (cirkulationspumpen stopper ca. 10min efter kompressoren stopper) 1.6 Desinfection (desinficering af brugsvand): kan indstilles til tænd (on) og sluk (off). Skal være i off hvis DHW er i off. 1.7 EH mode (intern el-varmer start funktion): kan indstilles til 0 (Auto) / 1 (luft temp.) / 2 (vand temp.) / 3 (luft og vand temp.). bør være i EH start temp. (intern el-varmer start temp. ifølge luft temp.): kan indstilles mellem -15 C til +7 C 1.9 BTW ΔT EH (intern el-varmer start hysterese (+ buffer tank hysterese)): kan indstilles mellem 0 C til +15 C 1.10 DHW ΔT EH (intern el-varmer start hysterese (+ varmvands tank start hysterese)): kan indstilles mellem 0 C til +20 C 1.11 EH start (intern el-varmer start forsinkelse): kan indstilles mellem min.

13 Manuel tjek af parameter indstilling og registrerede fejl på varmepumpen: 1: Manuel tjek af parameter indstillingerne. Tryk på i status oversigten for at se flere punkter. 2: Registrerede fejl på varmepumpen Tryk på for at komme ind i oversigten over registrerede fejl. Tryk på og hold den nede i 5 sekunder for at slette oversigten. Tryk på Esc for at gå tilbage.

14 Test inden brug Start vandpumpen inden der tændes for varmepumpen. Vær forsikret om der ikke er lækage på vandsystemet. Indstil den korrekte temperatur på kontrolenheden og start så varmepumpen. Vær opmærksom på at der er forsinket start på varmepumpen. Efter der er tændt for anlægget vil fanen kører i 3min før kompressoren starter. Lyt efter mislyde under opstarten. ADVARSEL Under meget koldt vejr må strømmen ikke blive afbrudt når ingen er til stede, og vandet ikke er tømt af anlægget. Overholdes dette ikke er der risiko for frostsprængning/skade på anlægget. Indstil anlægget på en komfortabel temperatur for at undgå overophedning og underafkøling. Bloker ikke luftindtaget og luftudblæsningen på selve varmepumpen. Blokeres dette vil effektiviteten forsvinde og der er risiko for at skade anlægget. Stik ikke grene m.m. ind i propellen og fjern ikke beskyttelses gitteret når anlægget kører. Overholdes dette ikke er der risiko for personskade og skade på anlægget. Skulle der opstå en situation hvor varmepumpen har en mislyd, lugter kraftigt, giver stød eller afgiver røg skal der øjeblikkeligt slukkes for anlægget og den lokal forhandler kontaktes. Forsøg IKKE at reparere enheden selv. Anlægget er IKKE udstyret med en automatisk genstarts funktion. Dette betyder i tilfælde af strømsvigt at anlægget ikke starter igen automatisk. Anlægget bør slukkes i tilfælde af lyn og torden af sikkerhedshensyn for varmepumpen. Vedligehold Sluk for strømmen inde serviceeftersynet påbegyndes. Vedligeholdelse af varmepumpen skal foretages af en autoriseret installatør. Efter spænding af bolte, opsyn med kabler for tæring og kontrol af kabelforbindelserne kan udføres af kunden selv. Bruges varmepumpen ikke i længere tid skal vandet tømmes af varmepumpen. Ved rengøring af varmepumpen skal der bruges almindelige milde rengøringsmidler. Brug ikke rensebenzin, fortynder eller lignende.

15 Fejlkoder Fejl koder Beskrivelse Communication failure Return water sensor failure T9 Outlet water sensor failure T8 Water flow switch protection Phase sequence fault/over current protection Excessive temp difference protection of outlet & return water Backup heater overheat protection Condenser overheat protection

16 Hot water tank sensor failure T3 Buffer tank sensor failure T2 High pressure protection Low pressure protection Outlet water temp overheat protection Outlet water temp overcool protection Return gas temp sensor failure T5 Exhaust gas temp sensor failure T4 Exhaust gas temp overheat protection

17 Null 2nd class anti-freeze protection(non-fault) 1st class anti-freeze protection(non-fault) Air temperature sensor failure T1 Heating coil sensor failure T7 Cooling coil sensor failure T6 Exceed operation range warning(non-fault)

18 Model No. AHP05A AHP08A AHP10A AHP10AS AHP13A AHP13AS AHP16AS AHP18AS Performance Data Heating Capacity (A7 /W35 ) KW Heating Capacity (A-7 /W35 ) KW Power Consumption (A7 /W35 ) KW Power Consumption (A-7 /W35 ) KW Backup Heater KW Environment Requirement Hot water flow rate m³/h Air flow rate m³/h Max DHW temperature 60 Max house heating water temperature 50 Water supply pressure Mpa 0.8 Refrigerant/charge weight KG R410a/2.5 R410a/2.8 R410a/3.3 R410a/3.3 R410a/4.5 R410a/4.5 R410a/6.3 R410a/6.8 Compressor type Rotary Scroll Electrical Data Power Supply V/1Ph/50Hz V/ 3Ph/50Hz V/ 1Ph/50Hz V/3Ph/50Hz Rated power KW / Rated current / Max current A 5.8/9.1/ / / / / / / / Fuse rating A Start current A with soft-start 32 with soft-start with soft-start Other Design Characteristics Fan Direction Defrosting Type of Defrosting Horizontal Automatic+Manual Cycle reversal Water pipe in-out spec Inch "3/4 "1 "1 "1 "1 "1 "1 1/4 "1 1/4 Protection class Water pump IPX4 Optional 5. Dimensions and Weight Net Dimension (LxWxH) mm 1026x410x x367x x410x x410x x500x x500x x500x x530x1020 Packing Dimension (LxWxH) mm 1110x440x x440x x440x x440x x510x x510x x530x x560x1085 Net weight KG

19 Garantibestemmelser Der ydes reklamationsret på produktet under de til enhver tid gældende bestemmelser. Det er dog et krav at nedenstående punkter er opfyldt: Installationen skal være udført med akkuratesse og på en sådan måde at produktet under drift ikke lider overlast. Er sammenføjninger af rør lavet således at anlægget har mistet kølemiddel - bortfalder reklamationsretten. Har anlægget kørt uden kølemiddel bortfalder reklamationsretten. Er samlingen af kabler udført således at der sker kortslutning bortfalder reklamationsretten. Er der ikke udført jævnlig rengøring af produktet bortfalder reklamationsretten, idet dette medfører unødigt slid. Er udedelen placeret således der kan ske påvirkning af snedriver, voldsomme vandmængder eller lignende, bortfalder reklamationsretten. Udedelen skal jævnligt tilses for blade og andre fremmedlegemer, der må kunne påvirke driften negativt. I sommerhuse og lignende, hvor produktet i perioder kan stå længe uden drift, skal produktet rengøres før ibrugtagning. VED DRIFT UNDER VINTERLIGE FORHOLD (TEMPERATURER UNDER + 5 GRADER CELSIUS), MÅ ANLÆGGET IKKE KØRE UDEN AT DET DAGLIGT KAN INSPICERES OG VEDLIGEHOLDES, IDET DRIFTFORSTYRRELSER DER IKKE STRAKS AFHJÆLPES, KAN FØRE TIL NEDBRUD AF ANLÆGGET. OVERTRÆDES DETTE BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN. UNDER VINTERLIGE FORHOLD MÅ DER IKKE PLUDSELIG SKIFTES FRA VARME TIL KØL SKIFTER MAN FRA DEN ENE FUNKTION TIL DEN ANDEN SKAL DER KUN GRADVIST NEDKØLES. HVIS DER ER BLEVET FOR VARMT, LUFT EVT. UD. Udedelen skal placeres så beskyttet som muligt, under hensyntagen til at denne skal kunne komme af med luften og således der kan ske en effektiv afrimning. Vedligeholdelse af produktet skal være udført således at produktet fremstår i en stand som man må forvente i forhold til den tid anlægget har været i brug.

20 Garantibestemmelser Dele af anlægget som må anses for at være udsat for naturlig slitage under brug, er ikke omfattet af reklamationsretten. Der er lovkrav om at køleanlæg skal tilses mindst én gang om året af en autoriseret kølemontør. Der regnes fra købsdatoen. Dette tilsyn skal sikre at der ikke er udslip og at deres anlæg kører optimalt. Sker dette tilsyn ikke, bortfalder reklamationsretten. Reklamationsretten gælder selve varen. Fragtomkostninger og udgifter til installatør og evt. kørsel er ikke dækket af reklamationsretten. Husk at kontrollere produktet umiddelbart ved modtagelse, hvis de modtager produktet med fragtmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for transportskader. Ansvars begrænsning Indholdet af denne manual berøres af uvarslede ændringer, som opstår som følge af det tekniske fremskridt. Importør og forhandler kan ikke overtage ansvar for skader, som opstår som følge af fejl eller tilsidesættelse af informationer, som er stillet til rådighed i denne manual. Vi overtager under ingen omstændigheder ansvaret for: Krav, som tredjemand stiller mod dem på grund af tab eller beskadigelse. Tab eller beskadigelse af deres optegnelser eller data. Finansielle følgeskader (inkl. Tabt fortjeneste eller besparelser) eller afledede skadevirkninger, også i tilfælde, hvor vi er blevet informeret om mulighed for sådanne skader.

21

22 Spørgsmål? Kontakt da Scanheat A/S. Kontakt info: Scanheat A/S Gotlandsvej Horsens Tlf: For service, kontakt da Klimamontage ApS Kontakt info: Klimamontage ApS Gotlandsvej Horsens Tlf:

23

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Luft-vand varmepumpe. Split system - combi model. Brugermanual FR NL DE DA EN. Beregnet til installatører og slutbrugere.

Luft-vand varmepumpe. Split system - combi model. Brugermanual FR NL DE DA EN. Beregnet til installatører og slutbrugere. Dokument nr. 1587-1 ~ 07/05/2013 FR NL DE DA EN ES PT Luft-vand varmepumpe Split system - combi model Brugermanual Beregnet til installatører og slutbrugere. (BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFFERENCER)

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Model: A4AC 040-150C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

Model: A4AC 040-150C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002 Model: A4AC 040-150C Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002 INDHOLD SIDE 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER... 2 2. GENERELE FORDELE OG SPECIFIKATIONER...2-3 3. BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET...4-5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes

Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5 Læs brugervejledningen inden produktet anvendes DK.10.4.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Garantivilkår 4 Generel information 5 Komponenter 6 Drift 8 Installationstyper 10

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere