LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør.

2 Læs denne vejledning Tak fordi du valgte en Luft/Vand varmepumpe fra Andes. For at hjælpe dig til at få den størst mulige udnyttelse af varmepumpen bedes du læse denne vejledning grundigt igennem inden installationen. I denne vejledning vil du finde mange nyttige tips til, hvordan din varmepumpe skal bruges og vedligeholdes ordentligt. Blot en lille smule forebyggende omhu fra dig kan spare dig for megen tid og mange penge i løbet af din varmepumpes levetid. Du finder mange svar på almindelige problemer i kapitlet om tips til fejlafhjælpning. Hvis du sørger for at læse kapitlet om Tips til Fejlafhjælpning igennem først, behøver du måske slet ikke ringe efter service. Forsigtig Kontakt den autoriserede installatør for montering, reparation eller vedligeholdelse af dette produkt. Kontakt den autoriserede el installatør for el installation af denne enhed. Varmepumpen er ikke beregnet til brug af yngre børn. Yngre børn bør overvåges i nærheden af varmpumpen for at sikre de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må udskiftningen kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Installationsarbejdet skal udføres efter de nationale standarder for elektriske installationer, og kun af en autoriseret installatør. Der er risiko for sprængning af rør/veksler, hvis ikke der er påfyldt glykol/frostvæske på vandsiden, når temperaturen udenfor er under frysepunktet. Leverandøren anbefaler en eller cirkulationspumpe som minimum for ikke at få flow fejl. Anlægget skal altid bruges i forbindelse med en buffer tank.

3 Varmepumpens forskellige funktioner & Installationsvejledning Varmepumpen er udstyret med dobbelt funktion til både opvarmning af huset og til varmt brugsvand. Opvarmning af huset: Varmepumpen kan indstilles både manuelt og automatisk. Den maksimale vandtemperatur er 50 C. Manuel indstilling: Ved denne indstilling leveres en konstant vandtemperatur tilsvarende den temperatur man har valgt. Automatisk indstilling: Ved denne indstilling kører varmepumpen efter nogle forud programmerede indstillinger. Når BTW (Buffer Tank vand temperatur) temperaturen er valgt ved at vælge den passende varmekurve, justeres vandtemperaturen automatisk ud fra udetemperaturen. Automatisk indstilling er både komfortabel og energibesparende. Buffer tank water temperature( ) The heat pump working range of auto mode Air temperature( ) Initial BTW temp( )

4 Eksempel: Program nr. 43 er ideel til radiator opvarmning. Ved 6 C vil vandtemperaturen være 43 C. Program nr. 29 er ideel til gulvvarme. Ved 6 C vil vandtemperaturen være 29 C. Start BTW skal være indstillet til 20 C. Buffer tank water temperature( ) The heat pump working range of auto mode Air temperature( ) Initial BTW temp( ) Bemærk: Buffer tankens vand temperatur kan ikke indstilles manuelt ved Automatisk drifts funktion. Brugsvands opvarmning: Varmepumpens luft/vand funktion har en maksimal vandtemperatur på 55 C. En automatisk beskyttelse af varmepumpen starter hvis vandtemperaturen overstiger 55 C. I dette tilfælde træder el patronen til og tager over. Når den indstillede vandtemperatur er opnået vil el patronen slå fra igen. For at spare på energien, anbefaler vi ikke at indstille vandtemperaturen til over 55 C.

5 El patron: El patronen bruges kun i tilfælde af at temperaturen udenfor bliver for lav til at varmepumpen kan generere nok energi, hvis den indstillede temperatur overstiger 55 C eller hvis varmepumpen skulle ske at få en fejl. Den vil slå til under følgende betingelser: A. Styringen af varmepumpen fastslår der er utilstrækkelig med energi i ude luften. B. Varmepumpen stoppe på grund af fejl, og den indstillede vandtemperatur på samme tid ikke er opnået. C. I afrimnings fase 1 i parameter indstilling 13 D. Frost beskyttelse af anden grad. NB: Drift uden el patron er muligt. Denne skal fysisk pilles fra på kontrolkortet i varmepumpen. El tilslutning, sikring of kabel størrelse: Model AW 5 AW 8 AW 13 Fejlstrøms For sikring (A) relæ Max fejlstrøm (ma) Sikring (A) Forsyningskabel (mm²) 3*4 3*6 5*4 Signalkabel (mm²) 4*0,2 4*0,2 4*0,2 Bemærk: De ovenfor stående data er tilpasset et forsyningskabel på op til 5m. Ved længere afstand and 5m skal der bruges et større kabel med større diameter. Specifikationerne på signalkabel er tilpasset en maksimal længde på op til 50m. Dataene inkluderer varmepumpen og el patronen (El patron er på 3kW) Installations vejledning: Varmepumpen skal installeres udenfor, et sted med god ventilation. Placer varmepumpen på tiltænkt beslag på væggen eller på et solidt plant fundament på jorden. Bruges metal beslag på væggen bør dette behandles først med rustbeskyttelse. Bloker ikke luft indtaget eller luft udblæsningen. Sørg for at der er minimum 50cm ind til væggen fra bagsiden af varmepumpen, og helst 2m foran varmepumpen. Varmepumpen skal placeres minimum 10cm over jorden. Kontroller at kondensvandet løber fint ud af bunden på varmepumpen. Overholdes afstandene ikke vil effektiviteten på varmepumpen falde drastisk. Blokeres luft indtag og udblæsning i længere tid kan dette ødelægge varmepumpen. Systemet skal forsynes med en cirkulationspumpe (medfølger ikke). Uden cirkulations pumpe vil varmepumpen ikke have nogen effekt. Varmepumpen skal tilsluttes af en autoriseret elektriker i henhold til installationsdiagrammet. Der skal bruges passende strømforsyning, og spændingen skal være i overensstemmelse med den nominelle spænding der kræves af varmepumpen. Varmepumpen skal have jordforbindelse og forsynes med fejlstrømsrelæ (30 ma). Tænd først for strømmen når alle ledninger er monteret og kigget efter en ekstra gang.

6 Air exhaust valve Water separator Water collector System Diagram Drainage Water replenishing inlet Electromagnetic valve actuators (1) Blue Motor (2) Brown camshaft (3) Black Expension vessel Buffer tank Automatic valve Safety valve Filter Temp sensor Water pump Air exhaust Hot water outlet Magnesium rods Electric heater Safety valve Breaker/fuse (Customer prepare) Power Cord Earthing Outdoor N L Power Supply 220~240V 50Hz L N B Wiring diagram of the heat pump PUMP HEATER Users'Electric Box Water Pump contactor Earthing Breaker/fuse (Customer prepare) contactor electric heater Earthing AB A 3 2 Running Water 1 Buffer tank sensor wire Hot water tank sensor wire Controller Wire 220V-240V/Max current1(a) Hot water tank electric heater wire electrohydraulic changeover valve wire Pump Installations diagram over vandrørs føring

7 Heat Pump Wiring Diagram-1 phase Users' Electric Box Terminal Board L N 1 2 PUMP HEATER 3 Power Supply 220~240V 50Hz Breaker/fuse (Customer prepare) Power Cord L N Earthing Breaker/fuse (Customer prepare) Water Pump contactor Hot water tank electric heater wire 220V-240V/Max current1(a) electrohydraulic changeover valve wire Buffer tank sensor wire Hot water tank sensor wire Controller Wire Earthing Water Pump Installations diagram over træk af ledninger 1 fase Heat Pump Wiring Diagram-3 phase Users' Electric Box Terminal Board Breaker/fuse (Customer prepare) R S T N PUMP HEATER Power Supply R 380V~ S 50Hz T N Earthing Power Cord Breaker/fuse (Customer prepare) Pump Hot water tank electric heater wire 220V-240V/Max current1(a) electrohydraulic changeover valve wire Hot water tank sensor wire Buffer tank sensor wire Controller Wire contactor Earthing Water pump Installations diagram over træk af ledningerne 3 faser

8 Betjeningsvejledning til kontrolpanel Prg Esc Tænd/Sluk knappen Juster/Skift side op knappen Juster/Skift side ned knappen Menu (tryk og hold nede i 5 sek. for manuel Anti bakteriel funktion) Annuller (tryk og hold nede i 5 sek. for manuel Afrimnings funktion) Accepter (tryk og hold nede i 5 sek. for at låse/låse op for knapperne) Manuel betjening: Automatisk betjening: Timer ON: Manuel Anti bakteriel funktion: Låse/Låse op: Manuel Afrimnings funktion: Fejl kode:

9 Manuel indstilling og brug af varmepumpen: Udseendet for displayet ved Standby mode. For at indstille andre funktioner trykkes nedenfor viste. 1: Opvarmning og Brugsvands tænd/sluk indstilling. Fra Standby displayet trykkes der på Prg og der efter på. Tryk på igen for at komme ind i den nedenfor viste menu. Brug og for at navigere i menuen. Vælg DHW eller BTW. Tryk på for at vælge mellem de forskellige indstillinger. Tryk på Esc for at annullere på den allerede indstillede funktion eller for at acceptere den nu valgte funktion. A: DHW (Brugsvand / Domestic hot water) kan indstilles til on eller off B: BTW (Opvarmning / Buffer tank water) kan indstilles til Auto heating, off eller Heating Bemærk!: Når opvarmningsfunktionen er indstillet til AUTOMODE, vil et stor A blive vist foran BTW temperaturen. 2: Vand temperatur, Start temperatur for BTW og varme kurve. Når den overfor viste menu vises, bruges og for at vælge mellem menu punkterne DHW temp., BTW temp., Initial BTW temp. (start temp for BTW) og Heating Curve (varme kurve). Når den ønskede menu er markeret trykkes på for at vælge den pågældende menu. Brug nu og for at ændre parametrene. Tryk på Esc for at annullere/acceptere ændringen. C: DHW temp. kan indstilles mellem 30 C til 60 C D: BTW temp. kan indstilles mellem 30 C til 50 C. (Denne kan ikke ændres under auto mode.) E: Initial BTW temp. kan indstilles mellem 15 C til 25 C F: Heating Curve kan indstilles mellem 24 C til 50 C. Diagram for disse kurver kan ses på side 2. Bemærk! For bedste indstilling anbefales en DHW på mellem C. Den anbefalede varme kurve for radiator varme er nr Til gulvvarme anbefales kurve nr Initial BTW temp. anbefales indstillet til 20 C for bedst effekt.

10 3: Tid og Timer indstilling (Tilgængelig når anlægget er på Standby og når det kører) Fra Standby displayet trykkes der på Prg og der efter 3 gange på. 3.1: Tid og Dato indstilling Tryk på for at komme ind i nedenfor viste menu. Brug og for at vælge det punkt der ønskes ændret. Tryk på for at vælge det punkt der skal ændres. Det valgte data punkt vil begynde at blink. Brug nu og til at ændre tiden og dato. Tryk på Esc for at annullere/acceptere ændringen. A: Dato (Date) B: Tid (Clock) C: Timer on : X (timer on er slået fra) (timer on er slået til) D: Timer off : X (timer off er slået fra) (timer off er slået til) 3.2: Timer indstilling Tryk på for at komme ind i den ovenfor viste menu. Brug og for at vælge det punkt der ønskes ændret. Tryk på Esc for at annullere/acceptere ændringen. Der trykkes på Esc 3 gange for at komme tilbage til Standby displayet.

11 Test inden brug Start vandpumpen inden der tændes for varmepumpen. Vær forsikret om der ikke er lækage på vandsystemet. Indstil den korrekte temperatur på kontrolenheden og start så varmepumpen. Vær opmærksom på at der er forsinket start på varmepumpen. Efter der er tændt for anlægget vil fanen kører i 3min før kompressoren starter. Lyt efter mislyde under opstarten. ADVARSEL Under meget koldt vejr må strømmen ikke blive afbrudt når ingen er til stede, og vandet ikke er tømt af anlægget. Overholdes dette ikke er der risiko for frostsprængning/skade på anlægget. Indstil anlægget på en komfortabel temperatur for at undgå overophedning og underafkøling. Bloker ikke luftindtaget og luftudblæsningen på selve varmepumpen. Blokeres dette vil effektiviteten forsvinde og der er risiko for at skade anlægget. Stik ikke grene m.m. ind i propellen og fjern ikke beskyttelses gitteret når anlægget kører. Overholdes dette ikke er der risiko for personskade og skade på anlægget. Skulle der opstå en situation hvor varmepumpen har en mislyd, lugter kraftigt, giver stød eller afgiver røg skal der øjeblikkeligt slukkes for anlægget og den lokal forhandler kontaktes. Forsøg IKKE at reparere enheden selv. Anlægget er IKKE udstyret med en automatisk genstarts funktion. Dette betyder i tilfælde af strømsvigt at anlægget ikke starter igen automatisk. Anlægget bør slukkes i tilfælde af lyn og torden af sikkerhedshensyn for varmepumpen. Vedligehold Sluk for strømmen inde serviceeftersynet påbegyndes. Vedligeholdelse af varmepumpen skal foretages af en autoriseret installatør. Efter spænding af bolte, opsyn med kabler for tæring og kontrol af kabelforbindelserne kan udføres af kunden selv. Bruges varmepumpen ikke i længere tid skal vandet tømmes af varmepumpen. Ved rengøring af varmepumpen skal der bruges almindelige milde rengøringsmidler. Brug ikke rensebenzin, fortynder eller lignende.

12 Fejlkoder Fejl koder Beskrivelse Communication failure Return water sensor failure T9 Outlet water sensor failure T8 Water flow switch protection Phase sequence fault/over current protection Excessive temp difference protection of outlet & return water Backup heater overheat protection Condenser overheat protection

13 Hot water tank sensor failure T3 Buffer tank sensor failure T2 High pressure protection Low pressure protection Outlet water temp overheat protection Outlet water temp overcool protection Return gas temp sensor failure T5 Exhaust gas temp sensor failure T4 Exhaust gas temp overheat protection

14 Null 2nd class anti-freeze protection(non-fault) 1st class anti-freeze protection(non-fault) Air temperature sensor failure T1 Heating coil sensor failure T7 Cooling coil sensor failure T6 Exceed operation range warning(non-fault)

15 Garantibestemmelser Der ydes reklamationsret på produktet under de til enhver tid gældende bestemmelser. Det er dog et krav at nedenstående punkter er opfyldt: Installationen skal være udført med akkuratesse og på en sådan måde at produktet under drift ikke lider overlast. Er sammenføjninger af rør lavet således at anlægget har mistet kølemiddel bortfalder reklamationsretten. Har anlægget kørt uden kølemiddel bortfalder reklamationsretten. Er samlingen af kabler udført således at der sker kortslutning bortfalder reklamationsretten. Er der ikke udført jævnlig rengøring af produktet bortfalder reklamationsretten, idet dette medfører unødigt slid. Er udedelen placeret således der kan ske påvirkning af snedriver, voldsomme vandmængder eller lignende, bortfalder reklamationsretten. Udedelen skal jævnligt tilses for blade og andre fremmedlegemer, der må kunne påvirke driften negativt. I sommerhuse og lignende, hvor produktet i perioder kan stå længe uden drift, skal produktet rengøres før ibrugtagning. VED DRIFT UNDER VINTERLIGE FORHOLD (TEMPERATURER UNDER + 5 GRADER CELSIUS), MÅ ANLÆGGET IKKE KØRE UDEN AT DET DAGLIGT KAN INSPICERES OG VEDLIGEHOLDES, IDET DRIFTFORSTYRRELSER DER IKKE STRAKS AFHJÆLPES, KAN FØRE TIL NEDBRUD AF ANLÆGGET. OVERTRÆDES DETTE BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN. UNDER VINTERLIGE FORHOLD MÅ DER IKKE PLUDSELIG SKIFTES FRA VARME TIL KØL SKIFTER MAN FRA DEN ENE FUNKTION TIL DEN ANDEN SKAL DER KUN GRADVIST NEDKØLES. HVIS DER ER BLEVET FOR VARMT, LUFT EVT. UD. Udedelen skal placeres så beskyttet som muligt, under hensyntagen til at denne skal kunne komme af med luften og således der kan ske en effektiv afrimning. Vedligeholdelse af produktet skal være udført således at produktet fremstår i en stand som man må forvente i forhold til den tid anlægget har været i brug.

16 Garantibestemmelser Dele af anlægget som må anses for at være udsat for naturlig slitage under brug, er ikke omfattet af reklamationsretten. Der er lovkrav om at køleanlæg skal tilses mindst én gang om året af en autoriseret kølemontør. Der regnes fra købsdatoen. Dette tilsyn skal sikre at der ikke er udslip og at deres anlæg kører optimalt. Sker dette tilsyn ikke, bortfalder reklamationsretten. Reklamationsretten gælder selve varen. Fragtomkostninger og udgifter til installatør og evt. kørsel er ikke dækket af reklamationsretten. Husk at kontrollere produktet umiddelbart ved modtagelse, hvis de modtager produktet med fragtmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for transportskader. Ansvars begrænsning Indholdet af denne manual berøres af uvarslede ændringer, som opstår som følge af det tekniske fremskridt. Importør og forhandler kan ikke overtage ansvar for skader, som opstår som følge af fejl eller tilsidesættelse af informationer, som er stillet til rådighed i denne manual. Vi overtager under ingen omstændigheder ansvaret for: Krav, som tredjemand stiller mod dem på grund af tab eller beskadigelse. Tab eller beskadigelse af deres optegnelser eller data. Finansielle følgeskader (inkl. Tabt fortjeneste eller besparelser) eller afledede skadevirkninger, også i tilfælde, hvor vi er blevet informeret om mulighed for sådanne skader.

17 Spørgsmål? Kontakt da Scanheat A/S. Kontakt info: Scanheat A/S Gotlandsvej Horsens Tlf: For service, kontakt da Klimamontage ApS Kontakt info: Klimamontage ApS Gotlandsvej Horsens Tlf:

18

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Luft-vand varmepumpe. Split system - combi model. Brugermanual FR NL DE DA EN. Beregnet til installatører og slutbrugere.

Luft-vand varmepumpe. Split system - combi model. Brugermanual FR NL DE DA EN. Beregnet til installatører og slutbrugere. Dokument nr. 1587-1 ~ 07/05/2013 FR NL DE DA EN ES PT Luft-vand varmepumpe Split system - combi model Brugermanual Beregnet til installatører og slutbrugere. (BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFFERENCER)

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Klimaanlæg. Bruger- og installationsmanual. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.

Klimaanlæg. Bruger- og installationsmanual. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. AR FSSSBWK AR09HSSDPWK/EE serien AR FSSSCUR AR12HSSDPWK/EE serien AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlæg Bruger- og installationsmanual Denne manual er er trykt på 100 % genbrugspapir. forestil dig mulighederne

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte vandkølede vandkøleanlæg EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte vandkølede vandkøleanlæg EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N BETJENINGSVEJLENING EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere