Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg"

Transkript

1 Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf , E: Listen her ligger på hjemmesiderne for både SSF og Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn, men blot opdateret tid efter anden. Kasserer: Lena Sørensen, Løven 28, 3650 Ølstykke, tlf , E: - Girobank: , Danske Bank: , Cvr-nr.: Nyt Nyt Nyt Sognenøgle til skifteprotokoller fra private godser, institutioner, præstekald m.m. øst for Storebælt, af Michael Dupont, 83 sider, Ordinær pris 100 kr. + forsendelse 30 kr., sælges for kun 90 kr. + forsendelse 25 kr., så spar 15 kr. Uhyre nyttig håndbog, når du skal finde skifter efter dine forfædre på Sjælland, Lolland og Bornholm - en forbedret afløser for Nørlits bog fra En uundværlig håndbog, når du vil benytte skifteprotokollerne, også de digitaliserede! Lærebøger og lign. Slægtsforskerens hvem, hvad, hvor, af Jørgen Jørgen Markvad, 128 sider, 3. udg., Forlaget Yduns Æbler 2011, ordinær pris 120 kr., sælges for kun 110 kr., så spar 10 kr. En nyttig og praktisk bog for begyndere! Fyldt med mange praktiske anvisninger og illustreret med bl.a. kort. Slægtsforskning i ældre kilder, af Jørgen Jørgen Markvad, 160 sider, 1. udg., Forlaget Yduns Æbler 2011, ordinær pris 140 kr., sælges for kun 125 kr., så spar 15 kr. En grundigere indføring i slægtsforskningens finurligheder, bl.a. med en meget nyttig oversigt over ældre kilder relateret til alle landets herreder rigtig mange henvisninger til litteratur, hjemmesider og lokalarkiver med specielle kopier af kilder, som den lokale befolkning således slipper for at rejse langt til statens arkiver efter! Find din slægt og gør den levende. Af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen, 392 sider, 2. udg., 2006, Syddansk Universitetsforlag, ordinær pris 248 kr., sælges for kun 220 kr., så spar 28 kr. Slægtsforskernes bibel den virkelig grundige håndbog! Mig & MINE. Bliv detektiv i din egen slægt og find dine FORFÆDRE! Af Charlotte S.H. Jensen, udg af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 52 sider, ordinær pris 100 kr., sælges for kun 40 kr., så spar 60 kr. Inspirerende hæfte for børn om slægtsforskning, oplagt for børnebørnene! Ordbog for slægtsforskere, af Heini Madsen, 147 sider i fast bind, 3. udg., Skúvanes 2011, ordinær pris 178 kr., sælges for 155 kr., så spar 23 kr. Kort forklaring på ca ord, de latinske samlet i selvstændigt afsnit. Kalender for slægtsforskere, af Heini Madsen, 190 sider i fast bind, 1. udg., Skúvanes 2008, ordinær pris 198 kr., sælges for 175 kr., så spar 23 kr. Den trykte afløser for Bauers klassiker fra 1868! Bogen dækker årene , så næsten alle er dækket ind! Ajourført

2 Nyhed Himmerlandske herredsfogeder, by og birkefogeder samt -skrivere, af Ole Færch, 2011, 276 sider, solidt indbundet - kun 190 kr. SLÆGTENs nyeste publikation er en grundig gennemgang af de nævnte embedsmænd fra tidernes morgen, altså engang i 1400-tallet og frem til retsreformen 1919 med oplysninger om afstamning, koner og børn. Familierelationerne specielt i tiden før 1750 viser mængder af forbindelser til Himmerlands betydeligste bondeslægter, der dannede hele dynastier som Bloch, Ged, Kjærulf, Kras, Schiønning, Stræt og Winther samt Byrial-slægten fra Rinds Herred i det sydvestligste Himmerland med forbindelse til herredsfogeden Christen Sørensen Testrup og hans Rinds Herreds Krønike med beretning om de Rinds Herreds knaber! Ægteskaber knytter slægterne sammen på kryds og tværs mellem Limfjorden i nord og Mariager Fjord med Hobro og Skals Å i syd. Bogen er både en nøgle til disse slægter og en inspiration til yderligere undersøgelser i de kilder, der henvises til! De nørrejyske rets- og politikredse indtil Ved Poul Rasmussen, Kirsten Grande og Carsten E. Thiede, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1998, 199 sider. Ordinær pris 137,50 kr. sælges for kun 110 kr., så spar 27,50 kr.! Bogen er den praktiske nøgle, der viser til hvilken retskreds alle de jyske sogne fra Skagen i nord til Kongeåen i syd hørte gennem århundrederne. Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver. Ved Bente S. Vestergaard, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 2000, 178 sider. Ordinær pris 100 kr. sælges for kun 90 kr., så spar 10 kr.! Bogen er den praktiske nøgle, der viser hvilke herregårde, der havde gods i alle de jyske sogne. Hovedgårde og bøndergods nord for Kongeåen handlet og beskrevet i Viborg landstings skødeog pantebøger, en oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse. Udarbejdet af Harry Christensen og Kirsten Rejmers, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 2006, 72 sider. Ordinær pris 150 kr. sælges for kun 110 kr., så spar 40 kr.! Vil du have styr på bøndergårdene og deres fæstere i 1700-tallet og godsarkivet er mangelfuldt bevaret, kommer du ikke uden om at arbejde med Viborg Landstings mange skøde- og pantebøger. Og til det arbejde er bogen en vældig god og grundig vejledning. Et landbosamfund i opbrud, Sundby Mors Af Steen Busck, 1290 sider, udg af forlaget Klim i 2 solide bind! Ordinær pris 699 kr., sælges for kun 390 kr., så spar 309 kr.! Buscks helt nye store doktordisputats (Danmarks mest omfangsrige!) viser hvor meget, der i virkeligheden kan pines ud af kilderne til et landsogns historie. Der er lagt stor vægt på slægtshistoriske forhold, og der fremlægges bl.a. helt nye oplysninger og tolkninger af kyssesekten, en religiøs bevægelse, der som modvægt mod den strenge pietisme opstod i Ørding i 1740 erne, senere kom til Sundby og til sidst havnede i Jørsby en hel utrolig historie om religion og sex! Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling Af Asbjørn Romvig Thomsen, 391 sider i solidt omslag, udg af Landbohistorisk Selskab. Ordinær pris 278 kr., sælges for kun 250 kr., så spar 28 kr. Junget, Torum og Selde er de tre sogne, som danner grundlag for forfatterens ph.d.-afhandling, og som her udgives tilrettet i bogform. Slægtshistoriske undersøgelser i en lang række kilder kaster lys over de sociale forhold - og ikke mindst ændringer, og belyser bondestandens udvikling i årene før og efter de store landboreformer sidst i 1700-tallet. Bogen indeholder masser af navnestof og slægtsforhold fra det nordøstre hjørne af Salling. De danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejdet til Christian V.s Matrikel 1688, udg. 1928, optrykt 1975 af Landbohistorisk Selskab, 487 sider i solidt bind. Prisen er 125 kr. Ajourført

3 Kort ekstrakt af matriklen 1688 for hele Danmark, dog med undtagelse af Bornholm og Sønderjylland (dengang den nordlige del af hertugdømmet Slesvig). Af kirkebogen ses, at forfædrene boede i den og den lokalitet i det og det sogn, men var det en enkeltgård, en lille landsby eller en større? Drejede det sig om en stor landsby med 30 gårde er det jo ikke så mærkeligt, at der synes at være to mænd med navnet Jens Sørensen, der fik børn i 1750 erne og -60 erne. Men var den pågældende en enkeltgård eller en meget lille landsby med 4 gårde, drejede det sig sikkert om én og samme mand! Et opslag i denne bog giver dig lynhurtigt et indtryk af stednavnene i sognet, antallet af ejendomme antal i de enkelte lokaliteter! Og på samme opslag i bogen orienteres du også om lokaliteterne i nabosognene, idet bogen er opbrygget strengt geografisk: ejerlav for ejerlav, sogn for sogn, herred for herred og amt for amt. Bernadotte-ättlingar, af Ted Rosvall, 2010, 144 sider i stort format, kun 190 kr. Udgivet i anledning af 200-året for den franske marskal Jean Baptiste Bernadottes valg til tronfølger i Sverige, hvor slægten har været konger lige siden. Alle stamfaderens efterkommere er fulgt helt frem til dato, ofte endda med genealogiske oplysninger om de indgiftedes forældre og bedsteforældre! Bogen afsluttes med 25 anetavler med mindst 5 generation med de 16 tipoldeforældre i øverste række. Da både dronning Margrethes mor, Frederik IX s dronning Ingrid, og farfars mor, Frederik VIII s dronning Louise/Lovisa, samt Christian Xs fætter, prins Axels ægtefælle, prinsesse Margaretha, tilhørte Bernadotteslægten omfatter efterslægten massevis af nulevende danskere med helt almindelige efternavne som Bilde, Bitsch, Brandstrup, Christensen, Glarborg, Grønholdt, Hansen, Larsen, Lindberg, Lynnerup, Nielsen, Olsen, Oxvang, Pedersen, Rindom, Rosanes, Rønnow, Tegner, Tengstedt og Thomsen. Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum fejres med et godt tilbud! Da majestæten fyldte 60 udgav SLÆGTEN bogen Dronning Margrethe IIs forslægt også de hidtil mindre kendte slægtslinier, af Kristian Lauritsen. Bogen er på knap 400 sider og kostede kun 175 kr. Den beskriver anetavlen i 11 generation (til ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet med diverse tillæg (f.eks. afstamning fra ordinære danske adelsslægter i middelalderen) og illustreret med 75 portrætter. I anledning af jubilæet fortsættes med det gode tilbud på blot 100 kr., og med følger gratis det 90 sider store hæfte, Nutiden og Valdemar Sejr, udarbejdet af Anton Blaabjerg, Dette tilbud fortsætter! Søren Abildgaard ( ). Fortiden på tegnebrættet. Ved Poul Grinder-Hansen, Nationalmuseet/Syddansk Universitetsforlag, 672 sider (A4), ordinær pris 498 kr., sælges for kun 400 kr. For første gang udgives arkivtegnerens gengivelser af alle landets adelige gravsten fra tallet! * Fyns stifts degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister indtil Af K. Bang Mikkelsen, Kun 60 kr. Nu eneforhandling Hvem Forsker Hvad årgangene 1978 (forår), , 1995, med mange indlæg, i al fald i de tidligere numre! I årgangen fra 2008 har Hans H. Worsøe skrevet om HFH s første år, og hæftet indeholder tillige en liste over de personer, der i årenes løb har ydet en stor indsats for publikationen. - Kun 15 kr. pr. årgang! De to sidste årgange, 2009 og -10, der tilsammen dog koster 40 kr., indeholder flere vægtige bidrag indført af redaktøren Tommy P. Christensen. Således 2009 en oversigt over bibliografiske hjælpemidler, så du kan se, om der i forvejen er skrevet noget om din slægt, og liste over udgivne slægtshistoriske bidrag indkommet til offentlige biblioteker Årgangen fra 2010 indeholder godt et dusin bidrag omkring slægtsnavne i Danmark. De to årgange indeholder tillige oplysninger om baltiske slægter og våben, bidrag om irske og skotske slægtsnavne, klaner og våben. Ordinære udgivelser 2 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne! (ISBN ) 5. udg., 2002, 48 s., 25 kr. Præsentation af godt 500 titler af den righoldige litteratur for slægtsforskere. Ajourført

4 4 Slægtsforskere: Lad os vedgå arv og gæld! (ISBN ) 5. udg., 2003, 36 s., 25 kr. Hjælpemiddel til studiet af skifter. - En ordliste forklarer mange gamle ord og begreber, en artikel fortæller om afholdelse af skifte, en oversigt over skifte-myndigheder og en litteraturliste. 5 Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens Arkiver. (ISBN ) 8. udg., 2011,136 s., 40 kr. Find hurtigt mikrokortene med kirkebogen fra det rette sogn, herred og amt! Pastoraternes/sognenes numre og kirkebøgernes begyndelsesår. 92 pyntelige herredskort, så slægtens hjemstavn visualiseres! 6 Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne! (ISBN ) 4.. udg., 2003, 52 s., 25 kr. Militære emner, f.eks. lægdsruller og disses forkortelser, det militære sprog, introduktion til Forsvarets Arkiver, krigsdeltagermedaljer mv. 7 Gemmesider fra nr ( ). (ISBN ) 88 s., 25 kr. Genoptryk af bevaringsværdige artikler fra SLÆGTENs første numre. 8 Nutiden og Valdemar Sejr. Slægtsforskning og Danmarks historie. Af Anton Blaabjerg. (ISBN ) 2000, 90 s., 25 kr. Se ovenst. tilbud! 55 slægtslinjer viser forbindelsen til nutiden, kendte og ukendte: Hans H. Worsøe, advokaten og industrimanden Christian Kjær, tekstil-familien Damgaard, politiker-familien Dahlgaard, søstrene Dallerup, Poul Henningsen og Sten Hegeler samt mange slægtsforskere. 10 Litteraturfortegnelse Litteratur for slægtshistorisk interesserede. Personalhistorie. Lokalhistorie. Arkivvæsen. Udarbejdet af Ingvar Musaeus. (ISBN ) 1996, 120 s., 40 kr., nu nedsat til 25 kr! Godt bogtitler om personalhistorie, lokalhistorie og arkivvæsen udgivet Voer og Nim samt Nørvang herreder. Uddrag af samtlige bevarede skifter i herredernes godser og hospitaler Af Erik Brejl. (ISBN ) 1997, 291 s., 130 kr., nu nedsat til 100 kr.! Uddrag med samtlige arvinger. Register over arveladere og ægtefæller; en liste over skifternes fordeling på sogne og lokaliteter. 13 Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier. Af Jens Peder Skou. (ISBN ) 1998, 365 s., 175 kr., nu nedsat til kun 100 kr! Et fornuftigt bud på, hvordan en slægtsbog (østjysk) kan skrives i kapitler med skildringer af slægtsudviklingen fra fortiden frem mod nutiden. 14 Slægtsforskere: Lad os gøre noget ved det! (ISBN ) 2. udg., 2000, 54 s., 25 kr. Tanker om formidling og sammenskrivning af slægtsforskningens resultater. 15 Tørrild Herred. Uddrag af de 894 skifter i herredets godser Af Erik Brejl. (ISBN ) 1999, 88 s., 40 kr., nu nedsat til 25 kr.! Som Voer og Nim samt Nørvang herreder (nr. 12). 16 Dronning Margrethe IIs forslægt også de hidtil mindre kendte slægtslinier! Af Kristian Lauritsen. (ISBN ) 2000, 392 s., 175 kr. se ovenstående tilbud til halv pris! Anetavle i 11 generationer (til ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet illustreret med 75 portrætter. For første gang beskrives samlet så mange af de specielt mindre kendte aner. - Storkansleren Frederik Ahlefeldt på Tranekær, død 1686, forekommer hele 12 gange! Upåagtede tyske slægtslinjer følges tilbage til danske middelalderslægter som Thott, Gyldenstjerne og Hvide godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslevegnen Af Inga Hørdum og Vera Munkholm. (ISBN ) 2002, 320 s., 190 kr., nu nedsat til kun 100 kr.! Uddrag med samtlige arvinger af skifterne fra godserne Frisholt (Ormstrup), Ulstrup, Himmestrup, Viskumgård, Skjern, Karmark og Hagsholm. 19 I alle de riger og lande. - Anders Fogh Rasmussen og fortiden! Af Birgit Øskov, Ole Bech Knudsen og Anton Blaabjerg. (ISBN ) 2003, 60 s., 25 kr. Bidrag til en anetavle, der viser, at slægtsforskere selvfølgelig MÅ inddrage andre kilder end blot kirkebøger og folketællinger, hvis der skal kastes lys over forslægten. Ajourført

5 20 Gemmesider IIA og IIB - fra nr ( ) (ISBN og ) 2003, 154 s., pr. stk.: 25 kr. Genoptryk af bevaringsværdige artikler fra SLÆGTENs numre fra Det står skrevet II samt Slægten Brochmanns Herkomst i ny Belysning. Af Jens Peder Skou (ISBN ), 2003, 45 s., 35 kr. Supplement til nr. 13 med afsnit, der beviser forbindelsen mellem biskop Jesper Brochmann ( ) og kancellisekretær Jesper Brochmann ( ). Forbindelsen gik ikke gennem den yngre Jespers far, Køges borgmester Rasmus Sørensen (slet IKKE en Brochmann!), men gennem moderen, Bodil Jacobsdatter! 22 Herredsfogedslægten I-II. Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil omkring midten af 1700-tallet. Af Kirstin Nørgaard Pedersen (ISBN ), 2004/10 (optryk), 670 s., kun 450 kr. Lensregnskaber, tingbøger og skifter kaster nyt lys over denne slægt fra Framlev Herred i tallet! 23 Folketællinger på mikrokort nummeroversigt Ved Peter Kudsk. (ISBN ) 2006, 92 s. 30 kr. Genvej til mikrokortene med folketællingerne fra sogn og amt. Alle kortnumrene for et sogn i alle tællingerne fra 1787 til 1890 i ét enkelt opslag! 24 Gemmesider III - fra nr ( ) (ISBN ) 2007, 84 s., 25 kr. Genoptryk af de bevaringsværdige artikler fra SLÆGTENs numre Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Af Flemming Aagaard Winther. (ISBN ), 130 sider, 50 kr. Flere hundrede efterkommere af Lyngaa-præsten Thomas Nielsen Ferslev, død 1623, og hustru Karen Thomasdatter, død 1620, med et væld af rettelser og tilføjelser til Wibergs Præstehistorie vedr. slægter i tallet med navne som Lyngaa, Lyngbye, Blichfeld, Brasch, Hoslef, Friis, Karmark, Galten, Knap, Sommer og Liime i Jylland, på øerne og i Norge! 26 Gemmesider IV fra nr ( ) (ISBN ) 2008, 68 s., 30 kr. Genoptryk af bevaringsværdige artikler fra numrene Gemmesider V fra nr ( ) (ISBN ) 2008, 76 s., 30 kr. Genoptryk af bevaringsværdige artikler fra SLÆGTENs numre Undervisning! Mange af hæfterne er velegnede til undervisning i slægtsforskning, måske specielt 2, 4, 6 og 14. For hvem kan undvære håndbøger og andre bøger fra biblioteket? Hvor finder vi skifter efter vore slægtninge? Hvad betyder det, vi læser heri? Hvordan bruger vi lægdsruller? Hvordan videregives vore fund fra arkivet? Derfor rabatpriser ved storkøb! Rabatpriser for hæfterne 2, 4, 6-8, 10, 14-15, 19-20A+B og 24: ved køb af 10 og 40 stk. af samme hæfte henholdsvis 20 og 15 kr. for hæfterne 23 og 26-27: ved køb af 10 og 40 stk. af samme hæfte henholdsvis 25 og 20 kr. for hæfte 5: ved køb af henholdsvis 10 og 40 stk. henholdsvis 35 og 30 kr. Antikvariske tilbud - til særdeles små priser! Hvor ikke andet nævnes til følgende stykpriser: Løssalg 30 kr. pr. bog/hæfte, ved køb af 5 stk. 25 kr. pr. bog/hæfte = 125 kr. og ved køb af 10 stk. 20 kr. = 200 kr. Evt. faste særpriser er tilføjet. Hertil lægges forsendelsesomkostninger; men disse kan evt. spares ved afhentning efter aftale, enten på privatadressen eller ved besøg på landsarkivet i Viborg. Vær hurtig - af mange publikationer er der blot et enkelt eksemplar! * markerer nye titler/større ændringer! Lærebøger/vejledninger Ajourført

6 Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. Af Ole Degn Kun 100 kr. Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger *Heraldik og historie, af Knud Prange, * Idenfikation af anonyme våbenskjolde, af Sven Tito Achen, 1972 * Dansk heraldisk bibliografi , af Sven Tito Achen og Ole Rostock, * Danske Indskrifter, af Anders Bæksted, Bibliografier Fortegnelse over dansk slægtslitteratur , af Dorthe Gissel, Almindelig personalhistorie Personalhistorisk Tidsskrift, hæftet 10. rk. 2. bd., 2. hæfte (1935), de fleste hæfter fra 1967 til 2010, kun 30 kr. pr. stk. Jeg arbejder med, Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 13, Heraldisk Tidsskrift, hæfte 18, udg udg., Sigrid Undsets danske slægt, et brev fra Sigrid Undset til Evald Tang Kristensen, ved Johs. E. Tang Kristensen, Biografier/erindringer Bogen om Carlsberg/Far og søn, Carlsbergs historie, u. år. Svensk personalhistorie Afrika-fararna. Om svenskar som utvandrade till Sydafrika. Af Christer Blomstrand, Arkivlitteratur München-samlingen, kong Christiern IIs, dronning Elisabeth med fleres arkiver, vejledende arkivregistraturer XV, Topografi *Trap: Danmark, 5. udg. TIL LØSSALG, de solide lyse bind til 50 kr. pr. stk., de mindre solide røde papirsbind og diverse biblioteksbind til 40 kr. pr. stk. På lager p.t.: Landet og folket (lys, rød), Storkøbenhavn II -III (rød, bib.) + alt i lyse, solide bind amterne: Vejle, Århus, Skanderborg og Åbenrå + Sønderborg. Nationalmuseets Danmarks Kirker, Haderslev Amt hæfte 1-7, 9 og 10, Tønder Amt hæfte 1-8, Sønderborg Amt hæfte 1-6 og Aabenraa Amt hæfte 1-4 (spørg selv efter kirkerne!), stykpris kun 40 kr.! Gyldendals egnsbeskrivelser ( ): * Midtjylland fra Salling til Djurs (incl. Aalborg og Himmerland). * Østjylland fra Skamling til Djurs. Københavns Amt Gladsaxe Kommune, Fyn Fyns stiftsbog, Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, (5 hæfter). Jylland Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 5 hæfter fra 1913 og Vendsyssel Skagens Fortidsminder , jubilæumsskrift med flotte billeder. Thisted Amt Nykøbing-borgerne og deres kirke, af Holch Andersen, s., indbundet kun 40 kr. Min mors slægt, familierne Kappelgaard, Gilling, Lundtoft og Kirkegaard fra Mors og Thy, af Svend Borg (1990 erne). Thisted Kirke, v. Poul Hansen, Thisted i 30 erne, tekst og billeder, Thisteds lille Alberti (sagførerne Vestergaard og Pedersen fra Thisted/Vestervig), af Chr. P. Fogtmann, omkr Viborg Amt Viborg Katedralskoles dimittender , v. Sixhøj og Jørgensen, 1968, 40 kr. Fra Viborg Amt, den amtshistoriske årbog - de allerfleste årgange (enkelte i solide biblioteksbind). + specielt register/index Skive-bogen, årgangene 1939, -41, -64 og -67. Skive by i sparekassens første år, Hjemstavnsbog for Viborg Amt, 1938/39. Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar, af P. Severinsen, 1932 (laset) Ajourført

7 Viborg Smedelaug, af O. Smith, Aa. Philipsen og P.E. Pedersen, Viborg Stiftsmuseum og dets bygning [det gl. rådhus], Viborg by fra middelalder til nutid, 1950 (i anl. af en udstilling). Litteratur om Viborg, udarb. af byhist. Arkiv Viborg Stiftsbogtrykkeri. 200 år , Bogtrykkerier i Viborg , Mønsted Kalkgruber, af Elsa Steen Sørensen, Fra gevær til bat, 60 år med SGU (Salling Gymnastik- og Ungdomsforening), Asmild Klosterkirke i 900 år. Af Jens Vellev, Aarhus Amt Aarbøger for Aarhus Stift, årgangene 1946, - 52, -54, -66, -70,-71 og og Ringkøbing Amt Tændstikmorderen og 14 andre historier fra Herningkanten, af Allan Leth Frandesen, Hardsyssels Årbog , 8 af årgangene. FRAM , Fra Ringkøbing Amts museer. Ringkøbing Amts Gymnastikforening gennem femogtyve år, Vejle Amt Kolding studenter indtil 1856, v. Aksel Nellemann og Knud Moseholm Kolding studenter , v. Karen Margrethe Carstens og Knud Moseholm, Ribe Amt Fra Ribe Amt, Mark og Montre, Årbog for Ribe Amts museer Sønderjylland * Dansk Grænselære, af Claus Eskildsen, * Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse , af Hans Schultz Hansen, * Konflikt i grænseland, sociale og nationale modsætninger i Sønderjylland , af Kim Salomon. Sydslesvig * Nørre og Sønder Gøs Herred, red. af Poul Kürstein, Turistforeningsårbøger mv. - stykpris kun 15 kr. Sydøst Jylland, 1930 Danmark øst for Storebælt, Limfjorden, Historie alm. * Fra fortid og nutid, en antologi i anledning af Dansk historisk Fællesforenings tidsskrift Fortid og nutid s 70 års jubilæum Af det nittende Aarhundredes Kultur, fem Afhandlinger, af Adolph Jensen, M. Koefoed, W. Schwanenflügel, H. Westergaard, A. Holck, C.N. Starcke - om befolkningsforhold, tekniske fremskridt, økonomisk udvikling, sociale forhold, videnskaben og kulturudviklingen Tidsskrift for historie 47 hæfter fra 16. årg., nr. 5, 1986, og til 30. årg., nr. 1, Kun 10 kr. pr. stk. Journalen, lokal- og kulturhistorisk tidsskrift - 45 hæfter fra nr. 1, 1991, til nr. 3, Kun 10 kr. pr. stk. Årbogen Historie (næsten alle hæfter). Fortid og Nutid 6 hæfter , næsten alle hæfter (1). Politikens Hvem hvad hvor, (næsten samtlige årgange), lidt lasede før Danmarks historie * Kjersgaards Danmarks historie, bd. 1 ( f.kr.-1523), Jæger-Bonde Ridder, 2 ( ) Konge Adel Borger, 3 ( erne) Købmand-Landmand-Arbejder, * Lademanns Danmarkshistorie: Stenalderen 1-3, Bronzealdren 1-2, Jernaldreen 1-2, Vikingetiden 1-2, af Søren H. Andersen, Poul Otto Nielsen, Jørgen Jensen, Lone Hvass og Frank Birkebæk, solide bind, samlet pris 150 kr., løse bind pr. stk, 30 kr! Historisk Tidsskrift, 18 hæfter fra årene , fortrinsvis fra 10. og 11. række. Guldhornenes tydning, forhistoriske billedesymboler, runerne og den gamle nordiske religion Af Finn Rasmussen. Vort folks historie, af Anton Mikkelsen, hæfter, kun 50 kr. Festskrift til Johan Hvidtfeldt, 1978, 50 kr. Ajourført

8 Ansgars Levned af Rimbert, ved P.A. Fenger, Kulturhistorie Vaaben, Nordisk Kultur, XII:B, 1943 (fugtskadet), 20 kr. Verdens historie Den industrielle revolution i Middelalderen, af Jean Gimpel, Gyldendals Verdenshistorie, af Will. Norvin og Albert Olsen, bd. 1-4 (ca sider, uindbundet), kun 100 kr. Koldings Verdenshistorie, bd. 1-3, Kunst und Geschichte, Altertum, af Luckenbach, Færøerne Færøske Fortællere, Foreningen Norden 1968 med prøver på dansk/færøsk. Religionshistorie Den pontifikala liturgin i Lund och Roskilde under medeltiden, af Bengt Strömberg, Lund Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke, af Erik Ågård og Johs. Aagaard, Pavernes Forhold til Danmark under Kongerne Kristiern I og Hans, af Johs. Lindbæk, Arkæologi Årbøgerne Kuml - Årbog for Jysk arkæologisk Selskab, årgangene og Skalks gæstebog, Skalk, (de allerfleste hæfter), pr. stk. kun 5 kr.! Litteraturhistorie Henrik Pontoppidan og Georg Brandes, en kritisk undersøgelse. Af Elias Bredsdorff Skønlitteratur Hieronymus Justesen Ranch: Karrig niding. Ca. 1600, ved Erik Dal, 1664/1962. Ajourført

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS FØRSTE HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Universitetslektor Gordon Albøge: Skal

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data. 13. årgang nr. 4 1999

Slægt & Data. 13. årgang nr. 4 1999 13. årgang nr. 4 1999 Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl.

Læs mere

Understanding Computer Technology

Understanding Computer Technology 3. ARG. NR.3 ISSN 0903-6172 1989 Understanding Computer Technology DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

LÆGT & DATA. Medlemsblad for DIS-Danmark. ÅRGANG 25 Nr. 1 2011

LÆGT & DATA. Medlemsblad for DIS-Danmark. ÅRGANG 25 Nr. 1 2011 LÆGT & DATA Medlemsblad for DIS-Danmark ÅRGANG 25 Nr. 1 2011 1 LÆGT & DATA Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk admin dis-danmark.dk Adresseændringer: opdateres af

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Her kan søges batch numre til søgning i family-search www.hammerum-herred.dk

Her kan søges batch numre til søgning i family-search www.hammerum-herred.dk Internetadresser for slægtsforskere Kirkebøger, folketællinger og andre kilder Arkivalieronline www.arkivalieronline.dk Indscannede kirkebøger og folketællinger. Fra 2011 også materiale fra brandforsikringer,

Læs mere