Fra spørgsmål til arkivalier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra spørgsmål til arkivalier"

Transkript

1 Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet

2 Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål til arkivalie. Søgning efter arkivalier går nemlig gerne gennem flere led. Inden man sidder med arkivaliet foran sig, skal man først præcist bestemme, hvor i Rigsarkivets samlinger svaret på ens spørgsmål muligvis kan findes. Derefter kan arkivalierne identificeres, og til sidst kan bestillingssedlen udfyldes. For at finde arkivalier må man kende til Daisy, guider, registraturer og afleveringsfortegnelser. Det første, der skal afklares, når man søger oplysninger om et emne, person eller lokalitet er: Hvilken myndighed har haft med emnet eller sagen at gøre? Dette er nødvendigt, fordi arkivet er ordnet efter det såkaldte proveniensprincip. Det kan til tider være lidt af et detektivarbejde at finde den rigtige myndighed. Men der findes nogle gode håndbøger, som er tilgængelige på læsesalen: Proveniensprincippet - Arkiverne er organiseret efter hvem, der har skabt eller tilvejebragt arkivalierne. - Arkiverne opbevares i deres oprindelige form, altså som de var organiseret hos myndigheden. For at kunne finde og benytte arkivalier om et bestemt emne, er det derfor nødvendigt at vide, hvordan forskellige opgaver har været fordelt mellem myndighederne. Alle arkivskabere er af Rigsarkivet forsynet med et proveniensnummer, også kaldet arkivnummer. Fra spørgsmål til arkivalier n side

3 Administrationshistorie Forvaltningshistorie Håndbog for lokalhistorikere Håndbøger i slægtsforskning Kulturhistorisk opslagsværk Lovsamlinger Hof- og Statskalenderen Lovleksika Fælles for disse meget forskellige værker er, at man her igennem kan få oplysninger om, hvordan man kommer videre med emnet og i hvilke arkiver, der findes relevant materiale. Det er generelt en god ide at læse og orientere sig i, hvad der tidligere er skrevet om emnet. Herigennem kan man nemlig få mange værdifulde oplysninger, fx om hvilke arkivskabere, man skal koncentrere sig om. Dermed kan der spares meget tid i søgningen efter arkivalier. Daisy Statens Arkivers online registratur Daisy, der findes på www. daisy.sa.dk, er det bedste sted at starte en søgning efter arkivalier. Selvom Daisy endnu ikke indeholder oplysninger om alle arkivalier i Statens Arkiver, er meget allerede søgbart. Der kommer hele tiden nye oplysninger til, for databasen opdateres dagligt. Fra spørgsmål til arkivalier n side

4 Målet med Daisy er at gøre søgningen i arkivernes store samlinger lettere og mere overskuelig. Da registraturen samtidig er tilgængelig over internettet, øger Daisy tilgængeligheden til arkiverne. I løbet af 2007 vil det blive muligt at bestille arkivalier gennem Daisy. For at kunne gennemføre dette, skal alle samlinger i Statens Arkiver nyregistreres. På Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm er mellem % af samlingerne nu registreret og dermed søgbare via internettet. På de øvrige landsarkiver ventes man at nå 65 % inden Når myndigheden er fundet, vil en typisk søgning gå gennem følgende led: Rigsarkivets guider Elektronsisk registratur Daisy Registraturer Afleveringsfortegnelser Arkivskaberens egne søgemidler Arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier n side

5 Søgning i Daisy I Daisy kan man søge på samtlige arkivskabere, der har afleveret arkivalier til Statens Arkiver. Det fremgår også hvilket arkiv, der opbevarer arkivalierne. Man kan også søge på omkring 70 % af arkivserierne i Rigsarkivet og se præcis hvilke pakker, bind eller protokoller serien indeholder, Når man ved, hvilken myndighed eller arkivskaber, der har behandlet emnet, kan Daisy dermed give et overblik over, hvilke arkivalier arkivet rummer. Søger man efter en bestemt arkivserie, kan man tilsvarende finde information om den relevante arkivskaber. Når oplysninger om hele Rigsarkivets samling i løbet af 2008 bliver tilgængelig i Daisy, vil søgeprocessen blive betydelig mere enkel og overskuelig. Men selv efter at dette er sket, vil det være et nyttigt supplement at kende til guider, registraturer og afleveringsfortegnelser. Man vil nemlig altid med fordel kunne bruge flere metoder i søgningen. Ord og begreber Afleveringsfortegnelse En slags indholdsfortegnelse over det enkelte arkivs pakker. Fortegnelsen er typisk lavet af den afleverende myndighed. Arkivserie En logisk sammenhængende gruppe af arkivalier. Kan enten være meget lille, f.eks. registret bag i en regnskabsprotokol, eller meget stor, f.eks. 30 meter journalsager. Arkivskaber Den myndighed, virksomhed, forening eller person, som har skabt eller tilvejebragt et arkiv. Registratur Fortegnelser over protokoller og arkivpakker, som de enkelte arkiver indeholder. Registraturerne er typisk lavet af Rigsarkivet efter at arkivet er afleveret. Fra spørgsmål til arkivalier n side 5

6 Foreløbig er der udkommet følgende guider: I: Indtil 1848, bind 1-2 (1983) II: , bind 1-4 (1991) III: Forsvarets Arkiver, bind 1: Hæren (1984) IV: bind 1: Større private personarkiver (1984) IV: bind 2: Små private personarkiver (1989) IV: bind 3: Private institutionsarkiver (1999) Guiderne I og II findes også på Rigsarkivets hjemmeside. Rigsarkivets guider Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse i daglig tale kaldet Guiderne er oversigter over Rigsarkivets arkiver, samlinger og hjælpemidler. Guiderne er opstillet i vejledningsområdet og kan også benyttes på Rigsarkivets hjemmeside. Guiderne dækker Rigsarkivets samlinger fra de centrale statslige myndigheder fra middelalderen til guidernes udgivelsesår (ca erne). Det er ofte også nødvendigt at vide noget om, hvordan arkiverne er opbygget. Artiklerne i guiderne giver overblik over det enkelte arkiv gennem: 1) en kort introduktion til myndigheden og dens arkiv. Fx hvilke områder og emner som myndigheden har behandlet 2) en vejledning i brug af arkivet 3) en overordnet beskrivelse af arkivets indhold 4) henvisninger til registraturer og afleveringsfortegnelser over det enkelte arkiv 5) henvisninger til trykt litteratur og andre hjælpemidler, der kan lette arbejdet med arkivet. Mange af guidernes artikler kan man også se i Daisy under de forskellige arkivskabere. Fra spørgsmål til arkivalier n side 6

7 Registraturer - arkivalier før 1848 Registraturer er fortegnelser over de protokoller og arkivpakker, som de enkelte arkivgrupper indeholder. De bruges primært til centraladministrationens arkivalier fra før Registraturerne er udarbejdet løbende gennem Rigsarkivets flere hundredeårige eksistens og er meget forskellige. Nogle er grundige trykte oversigter med registre og mange uddybende forklaringer. Hovedparten af registraturerne findes kun opstillet i vejledningsområdet på Rigsarkivets læsesal. Afleveringsfortegnelser - arkivalier efter 1848 Arkiverne efter 1848 er anderledes registreret end de tidligere arkiver. Arkivalierne er for hovedpartens vedkommende registreret i rækken af afleveringsfortegnelser, som er en slags indholdsfortegnelse over hver enkelt aflevering, som er sket til Rigsarkivet. Fortegnelserne er typisk lavet af den afleverende myndighed og ikke af Rigsarkivet. De beskriver, hvad der befinder sig i hver enkel pakke. Man skal derfor være opmærksom på, at der for den samme arkivskaber kan være mange afleveringsfortegnelser - afhængigt af, hvor mange gange myndigheden har afleveret til Rigsarkivet. Fra spørgsmål til arkivalier n side 7 Afleveringsfortegnelserne er opstillet efter arkivnummer i registraturværelset i vejledningsområdet på Rigsarkivets læsesal. Arkivskaberens egne søgemidler Ofte vil det være nødvendigt at bruge arkivskaberens egne søgemidler for at finde frem til den præcise sag, brev, pakke eller protokol, man søger. Dette gælder især for arkivalierne efter 1848, hvor journalsystemerne for alvor blev udbredt.

8 Et journalsystem er en systematisk organisering af arkivet efter et bestemt princip. Søgning i arkiverne vil derfor ofte foregå ved hjælp af arkivets egne søgemidler som forestillingsprotokoller, registranter, kopibøger, journaler og journalregistre og fra ca også journalplaner. For en nærmere introduktion til denne form for arkivsøgning, se afsnittet i Guide II, bind 1: Arkivsøgning og arkivsystemer, s. 33. På Rigsarkivets hjemmeside kan man også læse mere om de forskellige arkivsystemer og få vejledning i, hvordan de bruges. Emnesøgning Guidernes registre er ikke emneoversigter, men er alligevel et godt søgemiddel i jagten på den relevante arkivskaber: Registret i Guide I, bind 2 omfatter personnavne, arkiver og arkivgrupper, der er nævnt i overskrifterne. Lokaliteter og emneområder er kun undtagelsesvis taget med. Registret i Guide II, bind 4 omfatter institutionernes navne. Surf i Daisy Jo mere præcist man kender den eftersøgte arkivskaber, des mere præcist kan man lave sin søgning i Daisy. Især hvis man husker at begrænse sin søgning til en bestemt tidsperiode. Er man i tvivl om, hvilken arkivskaber man søger, giver Daisy alligevel nogle muligheder, selvom det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at søge på emner. Fra spørgsmål til arkivalier n side 8

9 Daisy kan nemlig bruges til en form for tværgående søgning, da man kan søge på ord, der indgår i navnene for både arkivskabere og arkivserier. Man får, når man søger på et vilkårligt ord, mange resultater eller poster, der fremstår ganske rodede og uden umiddelbar sammenhæng. Nogle poster er måske irrelevante for ens spørgsmål! Men kigger man nærmere efter, kan posterne ofte give nye ideer og anderledes indgange til, hvilken myndighed, der har behandlet det emne, man vil undersøge. Bestilling af arkivalier I løbet af 2007 vil det blive muligt at bestille arkivalier direkte gennem Daisy. Indtil dette sker, må bestillingen stadig foretages ved at udfylde en traditionel bestillingsseddel. De oplysninger, der er nødvendige, for at udfylde bestillingssedlen kan man finde i Daisy. Er den ønskede arkivskabers arkiv ikke færdigregistreret, må man dog supplere med oplysninger fra registraturer eller afleveringsfortegnelser. Fra spørgsmål til arkivalier n side 9

10 Adresser og telefonnumre Rigsarkivet Rigsdagsgården København K Tlf.: Landsarkivet for Sjælland m.v. Jagtvej 10 Postboks København N Tlf.: Landsarkivet for Fyn Jernbanegade Odense C Tlf.: Landsarkivet for Nørrejylland Lille Skt. Hans Gade Viborg Tlf.: Landsarkivet for Sønderjylland Haderslevvej Åbenrå Tlf.: Erhvervsarkivet Vester Allé Århus C Tlf: Statens Arkiver 2006 Tekst: Signe Trolle Gronemann Layout: Signe Trolle Gronemann

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Et glimt af livets gåde?

Et glimt af livets gåde? Et glimt af livets gåde? Af Charlotte S. H. Jensen Artiklen citeres med titel, forfatternavn og angivelse af at den er offentliggjort i Danske Museer 2007/4. Interessen for slægtsforskning er måske den

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere