Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke"

Transkript

1 Juni-juli-august årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros

2 Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid på mange måder og med alt, hvad foråret/forsommeren byder på af mange lyse timer, blomster, som springer ud, træer og buske, der grønnes. Inden længe har vi midsommer. Man kan hvert år undres over Guds vidunderlige skaberværk. Her i foråret er det som altid regnskab og budgetter, der står for skud. Årsregnskabet 2013 for Sahl kirkekasse er afsluttet og godkendt på vores marts-møde, og budgettet for 2015 er så småt under udarbejdelse og skal indsendes til Holstebro provsti senest den 15. juni. Vi har ikke de store projekter i støbeskeen, så der vil ikke blive de store udsving på budget Søndag den 9. marts deltog vi igen i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Det lykkedes igen at få alle 21 ruter besat, og der skal her fra menighedsrådet lyde en meget stor tak til alle jer, som hjalp til med indsamlingen. Stor tak for god opbakning og et godt indsamlingsresultat. TAK. Til orientering har vi på medarbejdersiden fået ansat Jens Christensen fra Ryde som gravermedhjælper. Velkommen skal der lyde herfra. Den 7. april havde vi provstesyn. Det sker kun én gang hver fjerde år, så det føles lidt ligesom at være til en slags eksamen. Provsten og provstiets bygningssagkyndige arkitekt kommer og gennemgår alt, lige fra det øverste rum i kirketårnet, klokkerum, loftsrum, kirkerum, våbenhus, kirkegård, diger, kapelbygning og vores kirkehus. Det er skam ikke overladt til tilfældighederne. Der vil altid være noget, der hører hjemme under alm. drift og vedligehold, men i det store og hele er alt i en fornuftig og god stand. Den 14. april udskrev kirkeministeriet bispevalg i Viborg Stift. Karsten Nissen har ønsket at fratræde pr. 30. september i år. Alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Viborg Stift har stemmeret. Bispevielse af den nye biskop finder sted i Viborg Domkirke søndag den 23. november i år. Vi ser nu frem mod sommeren med masser af turister fra nær og fjern, som vil aflægge Sahl kirke et besøg på deres tur rundt i sommerlandet. Vi vil nyde sommeren i fulde drag og være klar til at tage arbejdstøjet på igen efter sommerferien. Fra Sahl menighedsråd vil vi ønske alle en rigtig god og forhåbentlig lang sommer med masser af gode og indholdsrige oplevelser, som man kan bruge og bygge videre på i det daglige arbejde, der hvor vi hver især har vores virke. Med venlig hilsen Jørgen Bruun-Sørensen Menighedsrådsmøder i Vinderup: Torsdag den 12. juni, torsdag den 3. juli. Alle møder afholdes i konfirmandstuen, Sevelvej 10, kl Menighedsrådsmøder i Sahl: Tirsdag den 10. juni og tirsdag den 12. august. Alle møder afholdes i Sahl kirkehus kl (Mødedatoer for hele året kan findes på

3 Vinderup menighedsråd Forårets komme med lys og varme giver fornyet energi til de mange opgaver, vi har foran os. Nyt fra kirke-/kulturhuset: Vi er nu i en fase, hvor det videre forløb bl.a. tidsmæssigt afhænger af salg af præstegårdsskoven på Blakshøjvej og kirkehuset på Sevelvej. Begge salgsprocesser er i fuld gang. Vedr. grundene i Søndergade har vi indsendt en 8-ansøgning til Holstebro Kommune. Vi afventer fortsat svar på denne ansøgning. Vi er ikke i tvivl om, at vi nok skal lykkes med projektet men med Piet Hein»Ting ta r Tid«. Organist ved Sahl og Vinderup kirker: Organiststillingen er fortsat vakant. Sammen med Sahl Menighedsråd har vi besluttet at benytte vikarer resten af Vi har aftaler med Lene Damgaard, Louise Boll, Helle Eiler og Agnes Pilgaard om at være vore fire faste vikarer. Vort mål er fortsat at få økonomiske midler til at opnormere organiststillingen til en fuldtidsstilling. Om dette lykkes, ved vi sidst på efteråret, når provstiudvalget har godkendt budgetter for Sognepræst i Ejsing: Mia Dyreborg Knudsen er nu indsat i embedet som sognepræst i Ejsing Sogn og bistandspræst i Sahl- Vinderup Pastorat. St. Bededag bød vi Mia velkommen i Vinderup Kirke. Vi har gennem efteråret og foråret lært Mia at kende i forbindelse med konfirmationsforberedelserne her i Vinderup, og vi glæder os til at udvide samarbejdet. Afsked: I påsken tog vi afsked med Margit Bæk Danielsen som bistandspræstevikar. Margit har været glad for og nydt den store kirkegang, vi har tradition for i Vinderup Sogn. Som menighed har vi nydt Margits venlige måde at møde os på. Med udgangen af maj måned skal vi sige farvel til kirkegårdsleder Tom Møller Plesner, som efter ca. 10 år på Vinderup kirkegård har valgt at søge den noget større stilling som kirkegårdsleder på Aars kirkegård. Tak til Tom for samarbejdet og held og lykke i den nye stilling. Bispeembedet i Viborg Stift: Biskop Karsten Nissen fratræder sit embede med udgangen af september måned Kirkeministeriet har opslået det ledige embede til besættelse 1. november, og indtil nu har fire kandidater tilkendegivet at ville kandidere til bispeembedet. Det bliver en travl og spændende tid for menighedsrådet at være en del af dette valg og deltage i festlighederne omkring Karsten Nissens afgang samt indsættelsen af den nye biskop i Viborg Domkirke. Nyt i kirken: Med et ønske om at være kirke i tiden har menighedsrådet indhentet tilbud på opsætning af projektorer i Vinderup Kirke. Vi synes, vi efter flere tilløb er nået frem til en teknisk god løsning samt en løsning, der ikke vil skæmme kirkerummet. Provstiudvalget har videresendt vort projekt med anbefaling til Viborg Stift. Vi afventer pt. godkendelse hos stiftets konsulenter. Pva. Vinderup menighedsråd: Lisbeth Ørtoft, formand 3

4 Præsentation af sognepræst, Mia Dyreborg Knudsen, Ejsing 4 Jeg er født i 1967 i Odense som den ældste af tre søskende. Min far er udlært i herreekvipering (ja, sådan hed det dengang) og min mor som klinikassistent. Går man et led længere tilbage, var min farfar fodermester og min morfar kleinsmed så det stod bestemt ikke skrevet i kortene, at jeg skulle være præst. Min familiære baggrund er altså ikke særlig kirkelig, men jeg blev naturligvis døbt og skulle derfor som en helt naturlig følge også konfirmeres. Den beslutning fik stor betydning for mit liv. Tanken om at blive præst har nemlig fulgt mig, siden jeg som 13-årig for første gang oplevede kirken. Konfirmationsundervisningen og særligt søndagenes gudstjenester afstak dengang kursen for mit liv: Klassisksproglig studentereksamen, teologi på Aarhus Universitet og endeligt som 26-årig en teologisk eksamen og pastoralseminariet. Som 26-årig og nybagt kandidat følte jeg mig imidlertid slet ikke rustet til at blive præst og derfor søgte jeg i første omgang andre veje. Efter en årrække tilknyttet teologi på Aarhus Universitet arbejdede jeg et år som assistent i Kirkens Korshærs varmestuer i Århus, hvor jeg i min studietid også var frivillig. I den forbindelse og med henblik på en senere præstegerning tog jeg i en etårig efteruddannelse om sorg og tab. At skrive og formidle har altid givet mig glæde, og mens jeg arbejdede i Kirkens Korshær, begyndte jeg at skrive til andre end mig selv og kom siden i mesterlære som journalist ved FDB og Coop. Det blev begyndelsen på syv år, først som kommunikationsmedarbejder og fundraiser for Bibelselskabet og siden som kommunikationsmedarbejder i en arbejdsgiverforening. Jeg har dog på intet tidspunkt glemt, at det var præst, jeg ville være, men har undervejs fået livs- og joberfaringer, som på hver sin måde gør, at jeg nu synes, jeg er langt bedre rustet til at være præst, end jeg var som 26-årig, der kom direkte fra en ubrudt række af skoler. Jeg har fået to børn, jeg har et falleret Ph.D.- studium bag mig og ikke mindst en skilsmisse så på livskontoen har jeg også fået et større indestående. I dag lever jeg sammen med Palle, som er praktiserende læge i Viby J. Vi har ingen fælles børn, men har tilsammen Peter, som er født i 1996 og nu går i 2.g, William og Marie, som begge er født i 1998 og går i 9. klasse. Vi har en fleksibel deleordning, hvor børnene er fjorten dage hos os, og fjorten dage hos deres andre forældre. Jeg glæder mig meget til at komme til Ejsing, og naturligvis til Vinderup og Sahl også. Jeg føler mig priviligeret, at jeg allerede kender en smule til området og ved, at både kolleger og menighedsråd ved kirkerne vil være mig en stor hjælp, når jeg skal løfte arven efter Vilhelm Værge. KH. Mia

5 Sahl kirkegård og kirkehus Det sidste halve års tid er der sket mange forandringer på og omkring Sahl kirkegård og kirkehus. Den gamle stald, som lå delvis gemt i træer på græsplænen ved kirkehuset, har måtte lade livet, efter den i årevis har stået tom og ikke længere tjente noget formål. Træerne er rykket op og kun et enkelt fik lov at bestå. Området er blevet planeret og tilplantet, så der i fremtiden kan blive pladser til flere bord/bænke-sæt, som på modsatte side af vejen, da disse ofte er optaget både af turister og lokale, som gerne vil sidde og nyde omgivelserne. Der er blevet plantet en ny allé af egetræer for at danne en sammenhæng mellem kirkegården og kirkehuset. Området har ligeledes givet plads til nye p-pladser, hvor der også er blevet inddraget et stykke af græsplænen under det store bøgetræ. Det eneste, der nu mangler, er græsset, som gerne snart skulle komme i jorden og dermed fuldende projektet. På modsatte side af vejen er et stort stykke af det gamle sydvestvendte kirkedige blevet sat om og blevet frisket op med en del nye og større sten, på samme måde som vi fik lavet for få år tilbage ved det østlige dige. Vi håber på, at vi løbende over de næste mange år kan få lov at tage et stykke hvert år, da det mange steder er ved at være i meget dårlig stand. De gamle egetræer, der står som allétræer rundt på hele kirkegården, er blevet mere eller mindre kraftig beskåret, og nogle af træerne på nordsiden af kirken er blevet fældet for at give lys og luft nok til de resterende træer. Vi håber dermed, at de efterhånden kan komme til at give et mere ensartet udtryk, da der er stor forskel på deres alder og størrelse. Rundt om kirkehuset har træerne også fået en større omgang, da flere af dem efterhånden var ved at tage for meget af magten. Vi håber, folk vil synes godt om de nye forandringer, og at det er noget, folk vil komme til at nyde og bruge i fremtiden. Helle Justesen, Sahl menighedsråd 5

6 Mod sommerdybet 6 Hos den nu afdøde tysk-amerikanske teolog Paul Tillich finder man nogle spændende tanker om livets overflade og dybde. I en af sine prædikener skriver han: Vi bliver ført afsted, mere end vi bestemmer kursen. Vi standser ikke op for at betragte højden over os eller dybden under os. Vi bevæger os altid fremad, om end som regel i en kreds, der til sidst bringer os tilbage til vort udgangspunkt. Vi er i stadig bevægelse og standser aldrig for at begive os ned i dybderne. Vi taler og taler og lytter aldrig til de stemmer, der taler til vort dyb og fra vort dyb Som ansvarsløse bilister beskadiger vi vor sjæl ved den fart, hvormed vi bevæger os på overfladen; og så iler vi bort og lader vor blødende sjæl ligge. Ordene er skrevet allerede i 1948 som en kritik af et samfund og en mentalitet, der tilsidesætter det, som Tillich kalder dybden eller det dybe i tilværelsen. Siden da er udviklingen gået endda meget stærkt. I dag kan vi nærmest ikke bruge ordet dybde uden et vist forbehold, for dybdedimensionen, det at gå i dybden med tingene, i livet og i sine relationer med andre mennesker, det er der simpelthen ikke tid til. Nej, der er andet, der tæller, vi skal fremad, skabe resultater og have fuld fart på, på overfladens belægning. Og det er jo rigtigt, at hvis man vil være med, så er det sådan, det er. Alligevel er der altså en protest i Tillichs prædiken. Af flere grunde. Både fordi dybde er mening, og så ikke mindst fordi dybde hører med til Gud. Gud uden dybde giver slet ingen mening. Som han siger: Navnet på dette uendelige og uudtømmelige dyb, grunden under al væren, er Gud Den, der kender til dybet, kender Gud. Det er et markant udsagn, som det godt kan være svært at tage til sig. For som Tillich også påpeger: dybde er altid forbundet med en vis smerte. At turde bevæge sig ind i det, der virkelig betyder noget her i livet vil, foruden dyb glæde, også medføre en smerte. Kristus gik foran på den vej. Kamp for mening kendte også 80 er punkdigteren Michael Strunge til. Han kæmpede for at finde dybde og sammenhæng i sin tilværelse. Han var en skarp kritiker af samfundet og dets begær efter overflade, havde i det hele taget svært ved at begå sig i det, og endte med i 1986 at tage livet af sig selv. Før han i et manisk øjeblik kastede sig ud ad vinduet fra 5. sal, var det sidste, han sagde til sin kæreste, Cecilie Brask: nu kan jeg flyve. I et digt fra digtsamlingen Væbnet med vinger skriver han to år tidligere: Gud ved hvem vi er med vore ure og vore kys og stive blikke. Vi bevæger os gennem verden og alting opløses. Begæret vil fastholde alt i drøm og man ser at det splintrer som spinkelt glas og knogler. Gud ved hvor vi går hen på vor rejse for at nå en tanke om noget andet udenfor. Vi står stille med flakkende øjne og maskinerne løber. Beskedenheden vil rive drømmen fra os og man ser at alting stivner i en ingentid af frossent glas og evige hvide knogler.

7 Gud eller meningen er der et sted, siger digtet, men virkeligheden forstener og stivner, og mennesker agerer som maskiner. For digteren, Michael Strunge selv, var til sidst kun døden tilbage som dybets mulighed. Mange har modsagt Michael Strunge efter hans død, ikke mindst forfatteren og journalisten Poul Borum, der skrev en bog til forsvar for livet. Og det er jo rigtigt, at dybet først og fremmest er mening og liv, noget der har et uendeligt potentiale, også her i verden. Men hjerter kan fryse og forstene på den hårde overfladeasfalt og liv blive til maskine det kan ske for enhver af os på tilværelsens højhastighedsbane. Derfor er der al mulig grund til at sætte Tillichs ord i spil også her i 2014: Dybet kan intet menneske, intet samfund udslette. Gud er den dybde, den urgrund, der altid griber os, om vi snubler på gaden eller falder ned fra 5. sal. Livet er i dybden. Kun fra dybden vokser livet, og her bliver det ifølge evangeliet til den mest fortryllende sommerhave. Nu og i al evighed. Med ønsket om en god og frodig sommer. Gertrud Bangshøj 7 Farvel til kirkegårdsleder Vores dygtige og trofaste kirkegårdsleder, Tom Møller Plesner, har valgt at sige farvel efter 9 års ansættelse og påtage sig større og nye opgaver på Års kirkegård. Tom har været os en meget kompetent og dygtig kirkegårdsleder, afholdt af ansatte såvel som menighedsråd. Tom har gennem årene forstået at forny vores kirkegård med stor respekt for det bestående og bevaringsværdige, så vi i dag har en meget flot og velholdt kirkegård, som vi er stolte af. Vi siger tak for et godt samarbejde, for Toms måde at være på, trofast overfor ansatte, loyal over for menighedsråd. Tak for mange gode timer omkring arbejdet for vores kirkegård og kirke. Vi ønsker dig alt mulig lykke og held i dit nye arbejde. P.m.v.: kontaktperson Helge Larsen

8 8 Konfirmandstart Den nye skolelov kommer ikke blot til at sætte sit præg på skoledagen i det nye skoleår, den har også sat nye rammer for konfirmandforberedelsen. Lokalområdets præster og skoler har forhandlet sig frem til, at der i efteråret 2014 bliver konfirmandforberedelse hver anden torsdag eftermiddag kl ; i foråret 2015 bliver forberedelsen samlet på nogle få hele dage samt enkelte arrangementer uden for skoletiden. Flere oplysninger om den nye konfirmandsæson bliver sendt ud skriftligt til de enkelte konfirmandfamilier i løbet af sommeren. I Sahl-Vinderup pastorat forberedes årets 7. klasser af Gertrud Bangshøj og sognepræsten i Ejsing, Mia Knudsen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 24. august kl , hvor begge præster vil byde de nye konfirmander velkommen. Det sker ved en konfirmandopstartsgudstjeneste for alle konfirmanderne og deres familier i Sahl kirke. Herefter er der kaffe og sodavand i Sahl kirkehus, hvor der vil blive en kort orientering om den kommende konfirmandforberedelse. Gertrud Bangshøj & Mia Knudsen Besøgstjenesten Oline Krogsgaard Lilleøre Dansk Folkehjælp Bjertparken Vinderup Besøgstjenesten Tlf Besøgstjenesten blev oprettet i 1987 i den tidligere Vinderup Kommune. Ja, du kan blive besøgsven, hvis du: Har tid og overskud til besøg. Ser frem til at lære et andet menneske at kende. Er en god lytter og kan samtale. Er trofast og stabil. Kan overholde din tavshedspligt. Er over 18 år. Vi kan: Snakke og lytte. Læse op af avisen eller en bog. Gå ture. Og. Du kan få en besøgsven: Er du alene. Er dine venner for svage til at besøge dig. Bor din familie langt væk. Er du syg og ikke i stand til at gå eller køre i kørestol. Har du behov for at få besøg og tale med et andet menneske. Mærker du ensomheden. Besøgstjenesten afholder 2 arrangementer årligt for beboere og besøgsvenner, hvor der er underholdning, sang, kaffe og kage. For tiden er der 35 beboere i Vinderup området, der har en besøgsven. Kunne du tænke dig at blive besøgsven, kan jeg kontaktes på tlf / Koordinator for besøgstjenesten: Line Lilleøre, Bjertparken 93, 7830 Vinderup

9 Sogneudflugt til Silkeborg Bad Silkeborg Bad har levet en omtumlet tilværelse som kursted, militært hovedkvarter, flygtningelejr og kunstcenter i løbet af sin 120- årige historie. Hele den spændende historie kan man se og høre mere om søndag den 21. september, hvor vi skal tilbringe eftermiddagen på KunstCentret Silkeborg Bad, som stedet hedder nu. Inden døre lægger kunstcentret lokaler til skiftende udstillinger, koncerter og foredrag, i de uderndørs arealer finder man skulpturparken, Arnakkekilden, Ørnsø og Silkeborg Bunkermuseum. Vi kan ikke nå at se det hele, men vi vil i fællesskab drikke kaffe i Café Ørnsø samt deltage i en rundvisning: Silkeborg Vandkuranstalts historie (det skal her lige bemærkes, at bygningen vi skal rundt i, er en toetagers bygning uden elevator). Er der lidt tid derudover, kan man gå rundt på egen hånd i udstillingslokalerne eller i skulpturparken. Der er afgang fra Brugsens P-plads kl , og vi håber at være hjemme igen omkring kl. 18. Prisen for hele turen er 75 kr. pr. person. Tilmelding til kirkekontoret på telefon fredag den 12. og tirsdag den 16. september kl Venlig hilsen fra aktivitetsudvalget 9 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 2. pinsedag den 9. juni er der to friluftsgudstjenester at vælge imellem. Den ene gudstjeneste arrangeres af Mia Knudsen og Ejsing sogn og afholdes i vores egen smukke natur, nemlig ved Jagthytten, Hvidemose, kl Der serveres kaffe og rundstykker bagefter. Man bedes selv medbringe noget at sidde på, hvis man ikke vil sidde i græsset. Vil man hellere til gudstjeneste i byen, kan man tage til Black Box, teaterpladsen foran Holstebro Musikteater, hvor Holstebrokirkerne afholder en stor fælles gudstjeneste også med kirkekaffe bagefter. Har man brug for kørelejlighed til en af friluftsgudstjenesterne, er man velkommen til at henvende sig til kirkekontoret tirsdag den 3. juni kl Her kan man få henvisning til én, som man kan køre med til og fra gudstjenesten. Sæt kryds i kalenderen 8. juni: Fortællevandring på Pilgrimsruten. Hent brochure i bl.a. Vinderup Kirke. 23. august: Friluftsgudstjeneste i Down Town i forbindelse med Vinderup Fjerkrædag. 21. september: Sogneudflugt til Silkeborg. Se særskilt omtale i dette blad.

10 Indre Mission Sømandskredsen JUNI Lørdag den 7. til mandag den 9.: Pinsestævne i Haderup. To. 7. august hos Lisbeth Søndergaard, Voldgade 2. Tirs. 17. Samfundsmøde v. Ørum Jørgensen Årsmøde festival på Mørkholt Strand camping juli Seniorcamping i Haderup juli-2. august Bibelcamping i Haderup. AUGUST Bibelcamping i Haderup 2. Tirs. 12. Sommermøde v. Henrik Dideriksen. Møderne er kl , hvor ikke andet er nævnt. Alle er velkomne. Mission Afrika AUGUST Tirs. 26. Møde i kirkehuset ved Signe Østerby og Kathrine Toft kl Alle er velkommen. Bibelkredsene Vinderup Bibelkreds On. 6. august hos Rikardt Madsen. Svenstrup Bibelkreds To. 26. juni hos Mette og Jens P. Mølgård (i sommerhuset). To. 21. august hos Kaj Madsen. JUNI On. 4. Møde i kirkehuset. Tale ved Erik Trans, Herning. On. 11. Bedemøde hos Bøgh Nielsen, Ålvej 22. Ma. 23. Sct. Hans fest hos Anders Haahr Andersen, Bærs- holmvej 24. Tale ved Laurids Breum Jakobsen, Ølgod. JULI Ingen møder. AUGUST On. 13. Møde i kirkehuset. Tale ved Bent Kjøller Hansen, Skjern. On. 20. Bedemøde hos Bøgh Nielsen, Ålvej 22. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl Vinderup KFUM og KFUK KFUM og KFUK er en forening, der tilbyder aktiviteter for unge samt familier med eller uden børn. Vi holder til i et foreningshus samt i private hjem.»du skal vide, at du kan tro på Gud, og at Gud tror på dig!«dette er grundideologien i foreningen. Har du lyst til at vide mere, deltage i en familieklub, ungvoksneklub eller Teenklub, kan du læse meget mere på vores hjemmeside Fortællevandring 8. juni 2014 Igen i år byder vi velkommen til en dejlig tur med fortællevandring på Vinderupegnen. Kom og vær med på en vandring med kulturoplevelser, fællesskab, tid til fordybelse og berigende oplevelser. Sæt X i kalenderen og læs mere på Formiddagscafé i kirkehuset med frit samvær fra kl til onsdag den 25. juni, onsdag den 27. august DroP-In aktivitet BIbElHisToRIe Alle er velkommen SpisNIng messy ChuRcH FOR HELE FAMILIEN et FamILiE-KoncepT fra Velkommen til alle børnefamilier 13. juni og 15. august fra kl på Vinderup Aktivcenter Voksne 50 kr. og børn gratis. Yderligere oplysninger ved Dorte Vestergaard, tlf:

11 Nyttige oplysninger Anmeldelse af fødsel: Omsorgs og ansvarserklæringer (O&A erklæringer) anmeldes digitalt via Anmeldelse af dåb: Tid og sted for dåb og samtale om dåben aftales telefonisk med sognepræsten. 5-dages arbejdsuge: Ifølge 5-dages-arbejdsugen for præster i Holstebro Provsti har sognepræsten i Sahl-Vinderup pastorat udover den faste mandagsfridag lov til at holde fri fredage i lige og lørdage i ulige uger. Sognepræst Erik Bjørn vikarierer. Anmeldelse af navneændringer: Navneændringer anmeldes digitalt via Anmeldelse af bryllup (vielse eller velsignelse): Tid og sted aftales telefonisk med sognepræsten. Der fremskaffes en prøvelsesattest via digital anmeldelse på Vedr. pyntning af kirken kontakt graver i Sahl eller kirketjener i Vinderup senest 3-4 dage før vielsen. Ved flere bryllupper samme dag kan det blive aktuelt at koordinere og lave fælles pyntning. Anmeldelse af dødsfald: Dødsfald anmeldes digitalt via Tid og sted for begravelse aftales med sognepræsten. Bistands- og ferie- og fridagsafløsning: Ifølge Ejsingpræstens bistandsforpligtigelse til Sahl-Vinderup pastorat varetager sognepræst Mia Dyreborg Knudsen, Ejsing, de kirkelige handlinger og gudstjenester på følgende dage: og juni. Sognepræst Erik Bjørn, Sevel-Herrup- Trandum, varetager præsteembedet under Gertrud Bangshøjs ferie og fridage: uge 27-29, uge 33 (studieuge) samt 28. august-6. september. Kirkebil til samtlige gudstjenester 10 kr. Ring dagen før til Vinderup Taxi på tlf Kirkebladets redaktion: Lisbeth Ørtoft (ansvarshavende), Gertrud Bangshøj, Johannes Josefsen, Helle Justesen og Henrik Sigaard. Kirkebladets stof til sept-okt.-nov.-nummeret afleveres 28. juli til Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8, 7830 Vinde rup, tlf / , og helst på mail: Sahl-Vinderup pastorat: Sognepræst : Gertrud Bangshøj, Sevelvej 10, tlf Mail: Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag. Bistandspræst: Mia Dyreborg Knudsen, tlf / Mail: Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag. Kirkekontoret: Sevelvej 10. Præstesekretær Hanne Bligaard. Træffes tirsdag og fredag kl , tlf Sahl kirke: Graver: Aase Sigaard, Hovgårdvej 7, Sahl, tlf Organiststillingen er vakant. Henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj. Kirkesanger: Margit Mikkelsen, Vesterlund 48, tlf Lisbeth Damsgaard, Vindelevgård 125, tlf Menighedsrådets formand: Jørgen Bruun-Sørensen, Stokholmvej 30, tlf Vinderup kirke: Kirkegårdskontor: Kapelvej 11, tlf Træffes mandag-fredag kl Kirkegårdsleder: Stillingen er vakant. Organiststillingen er vakant. Henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj. Kirketjener: Jørgen Nørgaard, tlf Kirkesanger: Hugo Mikkelsen, Birkevej 13, tlf Menighedsrådets formand: Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8, tlf /

12 Gudstjenester Juni Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 1. juni Ingen 9.00 Erik Bjørn 6. s. e. påske 8. juni 9.00 altergang Pinsedag 9. juni Ingen (se side 9) Ingen (se side 9) 2. pinsedag 15. juni Ingen Mia Knudsen Trinitatis 22. juni Mia Knudsen 9.00 Mia Knudsen 1. s. e. trin. 29. juni s. e. trin.. Juli Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 6. juli 9.00 Erik Bjørn Ingen 3. s. e. trin. 13. juli 9.00 Mia Knudsen 9.00 Erik Bjørn 4. s. e. trin. Altergang Altergang 20. juli Ingen 9.00 Erik Bjørn 5. s. e. trin. 27. juli s. e. trin. August Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 3. august s. e. trin. 10. august s. e. trin. 17. august Ingen 9.00 Erik Bjørn 9. s. e. trin. Altergang 23. august Ingen 9.30 gudstj. i Fjerkrædag Teen Town G.B. og M.K. 24. august Konfirmandstart- Ingen 10. s. e. trin. gudstj. G.B. og M.K. 31. august 9.00 Mia Knudsen 9.00 Erik Bjørn 11. s. e. trin. Kirkehuset, Sevelvej 6 Aftaler om lån af huset træffes med: Helge Larsen, Vesterlund 128, 7830 Vinderup Tlf / Mail: Kom og vær med hos KFUM-spejderne i Vinderup eller kontakt: formanden for forældrerådet Willem Doeke Dekker, tlf / w eller gruppeleder Svend Damsgaard, tlf Udendørs gudstjeneste i Teen Town På fjerkrædagen den 23. august flytter gudstjenesten fra Vinderup kirke ned i Teen Town. Vinderup menighedsråd dækker alterbord og sørger for siddepladser, og præsterne Gertrud Bangshøj og Mia Knudsen vil begge to medvirke. Vi starter kl Hjertelig velkommen til en frisk og festlig gudstjeneste. VINDERUP BOGTRYKKERI

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-Juli-August 2015. 65. Årgang. 4. maj Rydhave Skov Kirkevandring palmesøndag. »Carl Nielsen i øjenhøjde«i Sahl kirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-Juli-August 2015. 65. Årgang. 4. maj Rydhave Skov Kirkevandring palmesøndag. »Carl Nielsen i øjenhøjde«i Sahl kirke Juni-Juli-August 2015 65. Årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup 4. maj Rydhave Skov Kirkevandring palmesøndag Byggeriet skrider frem»carl Nielsen i øjenhøjde«i Sahl kirke Første spadestik til det nye kirkehus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Getsemane Have med»alle Nationers Kirke«i baggrunden. Man siger, at oliventræerne stammer helt tilbage fra Jesu tid.

Getsemane Have med»alle Nationers Kirke«i baggrunden. Man siger, at oliventræerne stammer helt tilbage fra Jesu tid. Juni-Juli-August 2013 63. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Getsemane Have med»alle Nationers Kirke«i baggrunden. Man siger, at oliventræerne stammer helt tilbage fra Jesu tid. Messy Church - her serveres

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Dec.-jan.-febr. 2014-2015. 65. Årgang

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Dec.-jan.-febr. 2014-2015. 65. Årgang Dec.-jan.-febr. 2014-2015 65. Årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Sahl menighedsråd 2 Tiden iler af sted, efteråret går stærkt på hæld, og vinteren nærmer sig. En tid med korte dage og lange mørke aftner.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Redigeret regnskabsinstruks og. 3 1433 / Provstiudvalget redigeret regnskabsinstruks og kørselsbemyndigelse. kørselsbemyndigelse blev underskrevet.

Redigeret regnskabsinstruks og. 3 1433 / Provstiudvalget redigeret regnskabsinstruks og kørselsbemyndigelse. kørselsbemyndigelse blev underskrevet. Referat for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23. februar 2015 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Afbud fra Henrik Guldbrandt Kjær Pkt./Sag / Emneord / Resume 1 1401

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T MAJ - AUGUST 2008 VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE SOGNE Menighedsrådsvalg 2008 - Er kirken bare for sjov? Sådan lyder den noget tvetydige overskrift til årets menighedsrådsvalg,

Læs mere

Menighedsrådet Vinderup Sogn

Menighedsrådet Vinderup Sogn Møde i menighedsrådet Mødedato og klokkeslæt: 04.09.2014 kl. 19 Sted: Konfirmandstuen, Sevelvej 10 Kaffe/Sange: Else Marie Fraværende: Gertrud, Bente, Helge, Kai Andreas Nørgaard præsenterer hjemmesiden

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Gennemgået og godkendt.

Gennemgået og godkendt. Side 1 af 5 1. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes punkt 2a: Kvartalsrapport. Godkendt 2. Regnskab og revisionsprotokollat Menighedsrådet behandler regnskabet og revisionsprotokollatet på et menighedsrådsmøde

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Mødested: Deltager: Afbud fra: Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Konfirmandstuen, Rødding Præstegård. Anger Nissen, Helene Bertelsen, Tove

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Referat fra MR møde den 30. maj 2016

Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Ordstyrer: Elsemarie Referent: Alice Fraværende: Henrik 1. Dagsorden er godkendt 2. Referat fra sidste møde er godkendt. 3. Vi ønsker at bevare diakonipræstestillingen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2014 33. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad Kom til en dejlig gudstjeneste

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Kirkebladet. DroP-In. SpisNIng. Sahl - Vinderup. BIbElHisToRIe 16.00 16.45 17.30 18.00

Kirkebladet. DroP-In. SpisNIng. Sahl - Vinderup. BIbElHisToRIe 16.00 16.45 17.30 18.00 Kirkebladet Marts-April-Maj 2013 63. årgang Sahl - Vinderup 16.00 DroP-In 16.45 aktivitet 17.30 BIbElHisToRIe 18.00 SpisNIng 12. april fra kl. 16.00-18.30 på Vinderup et FamILiE-KoncepT fra Aktivcenter

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Referat v. ordinært MR møde. Torsdag den kl Konfirmandstuen Kappel Præstegård

Referat v. ordinært MR møde. Torsdag den kl Konfirmandstuen Kappel Præstegård Referat v. ordinært MR møde Torsdag den 13.10.2016 kl. 18.30 Konfirmandstuen Kappel Præstegård Tilstede: Ib Walbum, Ingelise Palm, Rigmor Hansen, Gert Larsen, Tom B Nielsen, Sognepræst Janne Svensson,

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 17.02.2014 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 17.02.2014 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 17.02.2014 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Hansen, Gitte Hasen, Lene Brietzke, Arne D. Rasmussen, Valborg Slyk, Anna

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere