Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke"

Transkript

1 Juni-juli-august årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros

2 Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid på mange måder og med alt, hvad foråret/forsommeren byder på af mange lyse timer, blomster, som springer ud, træer og buske, der grønnes. Inden længe har vi midsommer. Man kan hvert år undres over Guds vidunderlige skaberværk. Her i foråret er det som altid regnskab og budgetter, der står for skud. Årsregnskabet 2013 for Sahl kirkekasse er afsluttet og godkendt på vores marts-møde, og budgettet for 2015 er så småt under udarbejdelse og skal indsendes til Holstebro provsti senest den 15. juni. Vi har ikke de store projekter i støbeskeen, så der vil ikke blive de store udsving på budget Søndag den 9. marts deltog vi igen i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Det lykkedes igen at få alle 21 ruter besat, og der skal her fra menighedsrådet lyde en meget stor tak til alle jer, som hjalp til med indsamlingen. Stor tak for god opbakning og et godt indsamlingsresultat. TAK. Til orientering har vi på medarbejdersiden fået ansat Jens Christensen fra Ryde som gravermedhjælper. Velkommen skal der lyde herfra. Den 7. april havde vi provstesyn. Det sker kun én gang hver fjerde år, så det føles lidt ligesom at være til en slags eksamen. Provsten og provstiets bygningssagkyndige arkitekt kommer og gennemgår alt, lige fra det øverste rum i kirketårnet, klokkerum, loftsrum, kirkerum, våbenhus, kirkegård, diger, kapelbygning og vores kirkehus. Det er skam ikke overladt til tilfældighederne. Der vil altid være noget, der hører hjemme under alm. drift og vedligehold, men i det store og hele er alt i en fornuftig og god stand. Den 14. april udskrev kirkeministeriet bispevalg i Viborg Stift. Karsten Nissen har ønsket at fratræde pr. 30. september i år. Alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Viborg Stift har stemmeret. Bispevielse af den nye biskop finder sted i Viborg Domkirke søndag den 23. november i år. Vi ser nu frem mod sommeren med masser af turister fra nær og fjern, som vil aflægge Sahl kirke et besøg på deres tur rundt i sommerlandet. Vi vil nyde sommeren i fulde drag og være klar til at tage arbejdstøjet på igen efter sommerferien. Fra Sahl menighedsråd vil vi ønske alle en rigtig god og forhåbentlig lang sommer med masser af gode og indholdsrige oplevelser, som man kan bruge og bygge videre på i det daglige arbejde, der hvor vi hver især har vores virke. Med venlig hilsen Jørgen Bruun-Sørensen Menighedsrådsmøder i Vinderup: Torsdag den 12. juni, torsdag den 3. juli. Alle møder afholdes i konfirmandstuen, Sevelvej 10, kl Menighedsrådsmøder i Sahl: Tirsdag den 10. juni og tirsdag den 12. august. Alle møder afholdes i Sahl kirkehus kl (Mødedatoer for hele året kan findes på

3 Vinderup menighedsråd Forårets komme med lys og varme giver fornyet energi til de mange opgaver, vi har foran os. Nyt fra kirke-/kulturhuset: Vi er nu i en fase, hvor det videre forløb bl.a. tidsmæssigt afhænger af salg af præstegårdsskoven på Blakshøjvej og kirkehuset på Sevelvej. Begge salgsprocesser er i fuld gang. Vedr. grundene i Søndergade har vi indsendt en 8-ansøgning til Holstebro Kommune. Vi afventer fortsat svar på denne ansøgning. Vi er ikke i tvivl om, at vi nok skal lykkes med projektet men med Piet Hein»Ting ta r Tid«. Organist ved Sahl og Vinderup kirker: Organiststillingen er fortsat vakant. Sammen med Sahl Menighedsråd har vi besluttet at benytte vikarer resten af Vi har aftaler med Lene Damgaard, Louise Boll, Helle Eiler og Agnes Pilgaard om at være vore fire faste vikarer. Vort mål er fortsat at få økonomiske midler til at opnormere organiststillingen til en fuldtidsstilling. Om dette lykkes, ved vi sidst på efteråret, når provstiudvalget har godkendt budgetter for Sognepræst i Ejsing: Mia Dyreborg Knudsen er nu indsat i embedet som sognepræst i Ejsing Sogn og bistandspræst i Sahl- Vinderup Pastorat. St. Bededag bød vi Mia velkommen i Vinderup Kirke. Vi har gennem efteråret og foråret lært Mia at kende i forbindelse med konfirmationsforberedelserne her i Vinderup, og vi glæder os til at udvide samarbejdet. Afsked: I påsken tog vi afsked med Margit Bæk Danielsen som bistandspræstevikar. Margit har været glad for og nydt den store kirkegang, vi har tradition for i Vinderup Sogn. Som menighed har vi nydt Margits venlige måde at møde os på. Med udgangen af maj måned skal vi sige farvel til kirkegårdsleder Tom Møller Plesner, som efter ca. 10 år på Vinderup kirkegård har valgt at søge den noget større stilling som kirkegårdsleder på Aars kirkegård. Tak til Tom for samarbejdet og held og lykke i den nye stilling. Bispeembedet i Viborg Stift: Biskop Karsten Nissen fratræder sit embede med udgangen af september måned Kirkeministeriet har opslået det ledige embede til besættelse 1. november, og indtil nu har fire kandidater tilkendegivet at ville kandidere til bispeembedet. Det bliver en travl og spændende tid for menighedsrådet at være en del af dette valg og deltage i festlighederne omkring Karsten Nissens afgang samt indsættelsen af den nye biskop i Viborg Domkirke. Nyt i kirken: Med et ønske om at være kirke i tiden har menighedsrådet indhentet tilbud på opsætning af projektorer i Vinderup Kirke. Vi synes, vi efter flere tilløb er nået frem til en teknisk god løsning samt en løsning, der ikke vil skæmme kirkerummet. Provstiudvalget har videresendt vort projekt med anbefaling til Viborg Stift. Vi afventer pt. godkendelse hos stiftets konsulenter. Pva. Vinderup menighedsråd: Lisbeth Ørtoft, formand 3

4 Præsentation af sognepræst, Mia Dyreborg Knudsen, Ejsing 4 Jeg er født i 1967 i Odense som den ældste af tre søskende. Min far er udlært i herreekvipering (ja, sådan hed det dengang) og min mor som klinikassistent. Går man et led længere tilbage, var min farfar fodermester og min morfar kleinsmed så det stod bestemt ikke skrevet i kortene, at jeg skulle være præst. Min familiære baggrund er altså ikke særlig kirkelig, men jeg blev naturligvis døbt og skulle derfor som en helt naturlig følge også konfirmeres. Den beslutning fik stor betydning for mit liv. Tanken om at blive præst har nemlig fulgt mig, siden jeg som 13-årig for første gang oplevede kirken. Konfirmationsundervisningen og særligt søndagenes gudstjenester afstak dengang kursen for mit liv: Klassisksproglig studentereksamen, teologi på Aarhus Universitet og endeligt som 26-årig en teologisk eksamen og pastoralseminariet. Som 26-årig og nybagt kandidat følte jeg mig imidlertid slet ikke rustet til at blive præst og derfor søgte jeg i første omgang andre veje. Efter en årrække tilknyttet teologi på Aarhus Universitet arbejdede jeg et år som assistent i Kirkens Korshærs varmestuer i Århus, hvor jeg i min studietid også var frivillig. I den forbindelse og med henblik på en senere præstegerning tog jeg i en etårig efteruddannelse om sorg og tab. At skrive og formidle har altid givet mig glæde, og mens jeg arbejdede i Kirkens Korshær, begyndte jeg at skrive til andre end mig selv og kom siden i mesterlære som journalist ved FDB og Coop. Det blev begyndelsen på syv år, først som kommunikationsmedarbejder og fundraiser for Bibelselskabet og siden som kommunikationsmedarbejder i en arbejdsgiverforening. Jeg har dog på intet tidspunkt glemt, at det var præst, jeg ville være, men har undervejs fået livs- og joberfaringer, som på hver sin måde gør, at jeg nu synes, jeg er langt bedre rustet til at være præst, end jeg var som 26-årig, der kom direkte fra en ubrudt række af skoler. Jeg har fået to børn, jeg har et falleret Ph.D.- studium bag mig og ikke mindst en skilsmisse så på livskontoen har jeg også fået et større indestående. I dag lever jeg sammen med Palle, som er praktiserende læge i Viby J. Vi har ingen fælles børn, men har tilsammen Peter, som er født i 1996 og nu går i 2.g, William og Marie, som begge er født i 1998 og går i 9. klasse. Vi har en fleksibel deleordning, hvor børnene er fjorten dage hos os, og fjorten dage hos deres andre forældre. Jeg glæder mig meget til at komme til Ejsing, og naturligvis til Vinderup og Sahl også. Jeg føler mig priviligeret, at jeg allerede kender en smule til området og ved, at både kolleger og menighedsråd ved kirkerne vil være mig en stor hjælp, når jeg skal løfte arven efter Vilhelm Værge. KH. Mia

5 Sahl kirkegård og kirkehus Det sidste halve års tid er der sket mange forandringer på og omkring Sahl kirkegård og kirkehus. Den gamle stald, som lå delvis gemt i træer på græsplænen ved kirkehuset, har måtte lade livet, efter den i årevis har stået tom og ikke længere tjente noget formål. Træerne er rykket op og kun et enkelt fik lov at bestå. Området er blevet planeret og tilplantet, så der i fremtiden kan blive pladser til flere bord/bænke-sæt, som på modsatte side af vejen, da disse ofte er optaget både af turister og lokale, som gerne vil sidde og nyde omgivelserne. Der er blevet plantet en ny allé af egetræer for at danne en sammenhæng mellem kirkegården og kirkehuset. Området har ligeledes givet plads til nye p-pladser, hvor der også er blevet inddraget et stykke af græsplænen under det store bøgetræ. Det eneste, der nu mangler, er græsset, som gerne snart skulle komme i jorden og dermed fuldende projektet. På modsatte side af vejen er et stort stykke af det gamle sydvestvendte kirkedige blevet sat om og blevet frisket op med en del nye og større sten, på samme måde som vi fik lavet for få år tilbage ved det østlige dige. Vi håber på, at vi løbende over de næste mange år kan få lov at tage et stykke hvert år, da det mange steder er ved at være i meget dårlig stand. De gamle egetræer, der står som allétræer rundt på hele kirkegården, er blevet mere eller mindre kraftig beskåret, og nogle af træerne på nordsiden af kirken er blevet fældet for at give lys og luft nok til de resterende træer. Vi håber dermed, at de efterhånden kan komme til at give et mere ensartet udtryk, da der er stor forskel på deres alder og størrelse. Rundt om kirkehuset har træerne også fået en større omgang, da flere af dem efterhånden var ved at tage for meget af magten. Vi håber, folk vil synes godt om de nye forandringer, og at det er noget, folk vil komme til at nyde og bruge i fremtiden. Helle Justesen, Sahl menighedsråd 5

6 Mod sommerdybet 6 Hos den nu afdøde tysk-amerikanske teolog Paul Tillich finder man nogle spændende tanker om livets overflade og dybde. I en af sine prædikener skriver han: Vi bliver ført afsted, mere end vi bestemmer kursen. Vi standser ikke op for at betragte højden over os eller dybden under os. Vi bevæger os altid fremad, om end som regel i en kreds, der til sidst bringer os tilbage til vort udgangspunkt. Vi er i stadig bevægelse og standser aldrig for at begive os ned i dybderne. Vi taler og taler og lytter aldrig til de stemmer, der taler til vort dyb og fra vort dyb Som ansvarsløse bilister beskadiger vi vor sjæl ved den fart, hvormed vi bevæger os på overfladen; og så iler vi bort og lader vor blødende sjæl ligge. Ordene er skrevet allerede i 1948 som en kritik af et samfund og en mentalitet, der tilsidesætter det, som Tillich kalder dybden eller det dybe i tilværelsen. Siden da er udviklingen gået endda meget stærkt. I dag kan vi nærmest ikke bruge ordet dybde uden et vist forbehold, for dybdedimensionen, det at gå i dybden med tingene, i livet og i sine relationer med andre mennesker, det er der simpelthen ikke tid til. Nej, der er andet, der tæller, vi skal fremad, skabe resultater og have fuld fart på, på overfladens belægning. Og det er jo rigtigt, at hvis man vil være med, så er det sådan, det er. Alligevel er der altså en protest i Tillichs prædiken. Af flere grunde. Både fordi dybde er mening, og så ikke mindst fordi dybde hører med til Gud. Gud uden dybde giver slet ingen mening. Som han siger: Navnet på dette uendelige og uudtømmelige dyb, grunden under al væren, er Gud Den, der kender til dybet, kender Gud. Det er et markant udsagn, som det godt kan være svært at tage til sig. For som Tillich også påpeger: dybde er altid forbundet med en vis smerte. At turde bevæge sig ind i det, der virkelig betyder noget her i livet vil, foruden dyb glæde, også medføre en smerte. Kristus gik foran på den vej. Kamp for mening kendte også 80 er punkdigteren Michael Strunge til. Han kæmpede for at finde dybde og sammenhæng i sin tilværelse. Han var en skarp kritiker af samfundet og dets begær efter overflade, havde i det hele taget svært ved at begå sig i det, og endte med i 1986 at tage livet af sig selv. Før han i et manisk øjeblik kastede sig ud ad vinduet fra 5. sal, var det sidste, han sagde til sin kæreste, Cecilie Brask: nu kan jeg flyve. I et digt fra digtsamlingen Væbnet med vinger skriver han to år tidligere: Gud ved hvem vi er med vore ure og vore kys og stive blikke. Vi bevæger os gennem verden og alting opløses. Begæret vil fastholde alt i drøm og man ser at det splintrer som spinkelt glas og knogler. Gud ved hvor vi går hen på vor rejse for at nå en tanke om noget andet udenfor. Vi står stille med flakkende øjne og maskinerne løber. Beskedenheden vil rive drømmen fra os og man ser at alting stivner i en ingentid af frossent glas og evige hvide knogler.

7 Gud eller meningen er der et sted, siger digtet, men virkeligheden forstener og stivner, og mennesker agerer som maskiner. For digteren, Michael Strunge selv, var til sidst kun døden tilbage som dybets mulighed. Mange har modsagt Michael Strunge efter hans død, ikke mindst forfatteren og journalisten Poul Borum, der skrev en bog til forsvar for livet. Og det er jo rigtigt, at dybet først og fremmest er mening og liv, noget der har et uendeligt potentiale, også her i verden. Men hjerter kan fryse og forstene på den hårde overfladeasfalt og liv blive til maskine det kan ske for enhver af os på tilværelsens højhastighedsbane. Derfor er der al mulig grund til at sætte Tillichs ord i spil også her i 2014: Dybet kan intet menneske, intet samfund udslette. Gud er den dybde, den urgrund, der altid griber os, om vi snubler på gaden eller falder ned fra 5. sal. Livet er i dybden. Kun fra dybden vokser livet, og her bliver det ifølge evangeliet til den mest fortryllende sommerhave. Nu og i al evighed. Med ønsket om en god og frodig sommer. Gertrud Bangshøj 7 Farvel til kirkegårdsleder Vores dygtige og trofaste kirkegårdsleder, Tom Møller Plesner, har valgt at sige farvel efter 9 års ansættelse og påtage sig større og nye opgaver på Års kirkegård. Tom har været os en meget kompetent og dygtig kirkegårdsleder, afholdt af ansatte såvel som menighedsråd. Tom har gennem årene forstået at forny vores kirkegård med stor respekt for det bestående og bevaringsværdige, så vi i dag har en meget flot og velholdt kirkegård, som vi er stolte af. Vi siger tak for et godt samarbejde, for Toms måde at være på, trofast overfor ansatte, loyal over for menighedsråd. Tak for mange gode timer omkring arbejdet for vores kirkegård og kirke. Vi ønsker dig alt mulig lykke og held i dit nye arbejde. P.m.v.: kontaktperson Helge Larsen

8 8 Konfirmandstart Den nye skolelov kommer ikke blot til at sætte sit præg på skoledagen i det nye skoleår, den har også sat nye rammer for konfirmandforberedelsen. Lokalområdets præster og skoler har forhandlet sig frem til, at der i efteråret 2014 bliver konfirmandforberedelse hver anden torsdag eftermiddag kl ; i foråret 2015 bliver forberedelsen samlet på nogle få hele dage samt enkelte arrangementer uden for skoletiden. Flere oplysninger om den nye konfirmandsæson bliver sendt ud skriftligt til de enkelte konfirmandfamilier i løbet af sommeren. I Sahl-Vinderup pastorat forberedes årets 7. klasser af Gertrud Bangshøj og sognepræsten i Ejsing, Mia Knudsen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 24. august kl , hvor begge præster vil byde de nye konfirmander velkommen. Det sker ved en konfirmandopstartsgudstjeneste for alle konfirmanderne og deres familier i Sahl kirke. Herefter er der kaffe og sodavand i Sahl kirkehus, hvor der vil blive en kort orientering om den kommende konfirmandforberedelse. Gertrud Bangshøj & Mia Knudsen Besøgstjenesten Oline Krogsgaard Lilleøre Dansk Folkehjælp Bjertparken Vinderup Besøgstjenesten Tlf Besøgstjenesten blev oprettet i 1987 i den tidligere Vinderup Kommune. Ja, du kan blive besøgsven, hvis du: Har tid og overskud til besøg. Ser frem til at lære et andet menneske at kende. Er en god lytter og kan samtale. Er trofast og stabil. Kan overholde din tavshedspligt. Er over 18 år. Vi kan: Snakke og lytte. Læse op af avisen eller en bog. Gå ture. Og. Du kan få en besøgsven: Er du alene. Er dine venner for svage til at besøge dig. Bor din familie langt væk. Er du syg og ikke i stand til at gå eller køre i kørestol. Har du behov for at få besøg og tale med et andet menneske. Mærker du ensomheden. Besøgstjenesten afholder 2 arrangementer årligt for beboere og besøgsvenner, hvor der er underholdning, sang, kaffe og kage. For tiden er der 35 beboere i Vinderup området, der har en besøgsven. Kunne du tænke dig at blive besøgsven, kan jeg kontaktes på tlf / Koordinator for besøgstjenesten: Line Lilleøre, Bjertparken 93, 7830 Vinderup

9 Sogneudflugt til Silkeborg Bad Silkeborg Bad har levet en omtumlet tilværelse som kursted, militært hovedkvarter, flygtningelejr og kunstcenter i løbet af sin 120- årige historie. Hele den spændende historie kan man se og høre mere om søndag den 21. september, hvor vi skal tilbringe eftermiddagen på KunstCentret Silkeborg Bad, som stedet hedder nu. Inden døre lægger kunstcentret lokaler til skiftende udstillinger, koncerter og foredrag, i de uderndørs arealer finder man skulpturparken, Arnakkekilden, Ørnsø og Silkeborg Bunkermuseum. Vi kan ikke nå at se det hele, men vi vil i fællesskab drikke kaffe i Café Ørnsø samt deltage i en rundvisning: Silkeborg Vandkuranstalts historie (det skal her lige bemærkes, at bygningen vi skal rundt i, er en toetagers bygning uden elevator). Er der lidt tid derudover, kan man gå rundt på egen hånd i udstillingslokalerne eller i skulpturparken. Der er afgang fra Brugsens P-plads kl , og vi håber at være hjemme igen omkring kl. 18. Prisen for hele turen er 75 kr. pr. person. Tilmelding til kirkekontoret på telefon fredag den 12. og tirsdag den 16. september kl Venlig hilsen fra aktivitetsudvalget 9 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 2. pinsedag den 9. juni er der to friluftsgudstjenester at vælge imellem. Den ene gudstjeneste arrangeres af Mia Knudsen og Ejsing sogn og afholdes i vores egen smukke natur, nemlig ved Jagthytten, Hvidemose, kl Der serveres kaffe og rundstykker bagefter. Man bedes selv medbringe noget at sidde på, hvis man ikke vil sidde i græsset. Vil man hellere til gudstjeneste i byen, kan man tage til Black Box, teaterpladsen foran Holstebro Musikteater, hvor Holstebrokirkerne afholder en stor fælles gudstjeneste også med kirkekaffe bagefter. Har man brug for kørelejlighed til en af friluftsgudstjenesterne, er man velkommen til at henvende sig til kirkekontoret tirsdag den 3. juni kl Her kan man få henvisning til én, som man kan køre med til og fra gudstjenesten. Sæt kryds i kalenderen 8. juni: Fortællevandring på Pilgrimsruten. Hent brochure i bl.a. Vinderup Kirke. 23. august: Friluftsgudstjeneste i Down Town i forbindelse med Vinderup Fjerkrædag. 21. september: Sogneudflugt til Silkeborg. Se særskilt omtale i dette blad.

10 Indre Mission Sømandskredsen JUNI Lørdag den 7. til mandag den 9.: Pinsestævne i Haderup. To. 7. august hos Lisbeth Søndergaard, Voldgade 2. Tirs. 17. Samfundsmøde v. Ørum Jørgensen Årsmøde festival på Mørkholt Strand camping juli Seniorcamping i Haderup juli-2. august Bibelcamping i Haderup. AUGUST Bibelcamping i Haderup 2. Tirs. 12. Sommermøde v. Henrik Dideriksen. Møderne er kl , hvor ikke andet er nævnt. Alle er velkomne. Mission Afrika AUGUST Tirs. 26. Møde i kirkehuset ved Signe Østerby og Kathrine Toft kl Alle er velkommen. Bibelkredsene Vinderup Bibelkreds On. 6. august hos Rikardt Madsen. Svenstrup Bibelkreds To. 26. juni hos Mette og Jens P. Mølgård (i sommerhuset). To. 21. august hos Kaj Madsen. JUNI On. 4. Møde i kirkehuset. Tale ved Erik Trans, Herning. On. 11. Bedemøde hos Bøgh Nielsen, Ålvej 22. Ma. 23. Sct. Hans fest hos Anders Haahr Andersen, Bærs- holmvej 24. Tale ved Laurids Breum Jakobsen, Ølgod. JULI Ingen møder. AUGUST On. 13. Møde i kirkehuset. Tale ved Bent Kjøller Hansen, Skjern. On. 20. Bedemøde hos Bøgh Nielsen, Ålvej 22. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl Vinderup KFUM og KFUK KFUM og KFUK er en forening, der tilbyder aktiviteter for unge samt familier med eller uden børn. Vi holder til i et foreningshus samt i private hjem.»du skal vide, at du kan tro på Gud, og at Gud tror på dig!«dette er grundideologien i foreningen. Har du lyst til at vide mere, deltage i en familieklub, ungvoksneklub eller Teenklub, kan du læse meget mere på vores hjemmeside Fortællevandring 8. juni 2014 Igen i år byder vi velkommen til en dejlig tur med fortællevandring på Vinderupegnen. Kom og vær med på en vandring med kulturoplevelser, fællesskab, tid til fordybelse og berigende oplevelser. Sæt X i kalenderen og læs mere på Formiddagscafé i kirkehuset med frit samvær fra kl til onsdag den 25. juni, onsdag den 27. august DroP-In aktivitet BIbElHisToRIe Alle er velkommen SpisNIng messy ChuRcH FOR HELE FAMILIEN et FamILiE-KoncepT fra Velkommen til alle børnefamilier 13. juni og 15. august fra kl på Vinderup Aktivcenter Voksne 50 kr. og børn gratis. Yderligere oplysninger ved Dorte Vestergaard, tlf:

11 Nyttige oplysninger Anmeldelse af fødsel: Omsorgs og ansvarserklæringer (O&A erklæringer) anmeldes digitalt via Anmeldelse af dåb: Tid og sted for dåb og samtale om dåben aftales telefonisk med sognepræsten. 5-dages arbejdsuge: Ifølge 5-dages-arbejdsugen for præster i Holstebro Provsti har sognepræsten i Sahl-Vinderup pastorat udover den faste mandagsfridag lov til at holde fri fredage i lige og lørdage i ulige uger. Sognepræst Erik Bjørn vikarierer. Anmeldelse af navneændringer: Navneændringer anmeldes digitalt via Anmeldelse af bryllup (vielse eller velsignelse): Tid og sted aftales telefonisk med sognepræsten. Der fremskaffes en prøvelsesattest via digital anmeldelse på Vedr. pyntning af kirken kontakt graver i Sahl eller kirketjener i Vinderup senest 3-4 dage før vielsen. Ved flere bryllupper samme dag kan det blive aktuelt at koordinere og lave fælles pyntning. Anmeldelse af dødsfald: Dødsfald anmeldes digitalt via Tid og sted for begravelse aftales med sognepræsten. Bistands- og ferie- og fridagsafløsning: Ifølge Ejsingpræstens bistandsforpligtigelse til Sahl-Vinderup pastorat varetager sognepræst Mia Dyreborg Knudsen, Ejsing, de kirkelige handlinger og gudstjenester på følgende dage: og juni. Sognepræst Erik Bjørn, Sevel-Herrup- Trandum, varetager præsteembedet under Gertrud Bangshøjs ferie og fridage: uge 27-29, uge 33 (studieuge) samt 28. august-6. september. Kirkebil til samtlige gudstjenester 10 kr. Ring dagen før til Vinderup Taxi på tlf Kirkebladets redaktion: Lisbeth Ørtoft (ansvarshavende), Gertrud Bangshøj, Johannes Josefsen, Helle Justesen og Henrik Sigaard. Kirkebladets stof til sept-okt.-nov.-nummeret afleveres 28. juli til Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8, 7830 Vinde rup, tlf / , og helst på mail: Sahl-Vinderup pastorat: Sognepræst : Gertrud Bangshøj, Sevelvej 10, tlf Mail: Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag. Bistandspræst: Mia Dyreborg Knudsen, tlf / Mail: Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag. Kirkekontoret: Sevelvej 10. Præstesekretær Hanne Bligaard. Træffes tirsdag og fredag kl , tlf Sahl kirke: Graver: Aase Sigaard, Hovgårdvej 7, Sahl, tlf Organiststillingen er vakant. Henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj. Kirkesanger: Margit Mikkelsen, Vesterlund 48, tlf Lisbeth Damsgaard, Vindelevgård 125, tlf Menighedsrådets formand: Jørgen Bruun-Sørensen, Stokholmvej 30, tlf Vinderup kirke: Kirkegårdskontor: Kapelvej 11, tlf Træffes mandag-fredag kl Kirkegårdsleder: Stillingen er vakant. Organiststillingen er vakant. Henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj. Kirketjener: Jørgen Nørgaard, tlf Kirkesanger: Hugo Mikkelsen, Birkevej 13, tlf Menighedsrådets formand: Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8, tlf /

12 Gudstjenester Juni Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 1. juni Ingen 9.00 Erik Bjørn 6. s. e. påske 8. juni 9.00 altergang Pinsedag 9. juni Ingen (se side 9) Ingen (se side 9) 2. pinsedag 15. juni Ingen Mia Knudsen Trinitatis 22. juni Mia Knudsen 9.00 Mia Knudsen 1. s. e. trin. 29. juni s. e. trin.. Juli Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 6. juli 9.00 Erik Bjørn Ingen 3. s. e. trin. 13. juli 9.00 Mia Knudsen 9.00 Erik Bjørn 4. s. e. trin. Altergang Altergang 20. juli Ingen 9.00 Erik Bjørn 5. s. e. trin. 27. juli s. e. trin. August Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 3. august s. e. trin. 10. august s. e. trin. 17. august Ingen 9.00 Erik Bjørn 9. s. e. trin. Altergang 23. august Ingen 9.30 gudstj. i Fjerkrædag Teen Town G.B. og M.K. 24. august Konfirmandstart- Ingen 10. s. e. trin. gudstj. G.B. og M.K. 31. august 9.00 Mia Knudsen 9.00 Erik Bjørn 11. s. e. trin. Kirkehuset, Sevelvej 6 Aftaler om lån af huset træffes med: Helge Larsen, Vesterlund 128, 7830 Vinderup Tlf / Mail: Kom og vær med hos KFUM-spejderne i Vinderup eller kontakt: formanden for forældrerådet Willem Doeke Dekker, tlf / w eller gruppeleder Svend Damsgaard, tlf Udendørs gudstjeneste i Teen Town På fjerkrædagen den 23. august flytter gudstjenesten fra Vinderup kirke ned i Teen Town. Vinderup menighedsråd dækker alterbord og sørger for siddepladser, og præsterne Gertrud Bangshøj og Mia Knudsen vil begge to medvirke. Vi starter kl Hjertelig velkommen til en frisk og festlig gudstjeneste. VINDERUP BOGTRYKKERI

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kirkebladet. 24 timer

Kirkebladet. 24 timer 24 timer En følelsesmæssig rutsjetur på 24 timer s. 2 24 timer, der forandrede verden s. 4-5 Ny præst er også skuespiller og vinsælger s. 3 Kirkebladet Christians sogn www.christianskirken.dk 3 13 juni

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere