Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke"

Transkript

1 Juni-juli-august årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros

2 Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid på mange måder og med alt, hvad foråret/forsommeren byder på af mange lyse timer, blomster, som springer ud, træer og buske, der grønnes. Inden længe har vi midsommer. Man kan hvert år undres over Guds vidunderlige skaberværk. Her i foråret er det som altid regnskab og budgetter, der står for skud. Årsregnskabet 2013 for Sahl kirkekasse er afsluttet og godkendt på vores marts-møde, og budgettet for 2015 er så småt under udarbejdelse og skal indsendes til Holstebro provsti senest den 15. juni. Vi har ikke de store projekter i støbeskeen, så der vil ikke blive de store udsving på budget Søndag den 9. marts deltog vi igen i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Det lykkedes igen at få alle 21 ruter besat, og der skal her fra menighedsrådet lyde en meget stor tak til alle jer, som hjalp til med indsamlingen. Stor tak for god opbakning og et godt indsamlingsresultat. TAK. Til orientering har vi på medarbejdersiden fået ansat Jens Christensen fra Ryde som gravermedhjælper. Velkommen skal der lyde herfra. Den 7. april havde vi provstesyn. Det sker kun én gang hver fjerde år, så det føles lidt ligesom at være til en slags eksamen. Provsten og provstiets bygningssagkyndige arkitekt kommer og gennemgår alt, lige fra det øverste rum i kirketårnet, klokkerum, loftsrum, kirkerum, våbenhus, kirkegård, diger, kapelbygning og vores kirkehus. Det er skam ikke overladt til tilfældighederne. Der vil altid være noget, der hører hjemme under alm. drift og vedligehold, men i det store og hele er alt i en fornuftig og god stand. Den 14. april udskrev kirkeministeriet bispevalg i Viborg Stift. Karsten Nissen har ønsket at fratræde pr. 30. september i år. Alle præster og menighedsrådsmedlemmer i Viborg Stift har stemmeret. Bispevielse af den nye biskop finder sted i Viborg Domkirke søndag den 23. november i år. Vi ser nu frem mod sommeren med masser af turister fra nær og fjern, som vil aflægge Sahl kirke et besøg på deres tur rundt i sommerlandet. Vi vil nyde sommeren i fulde drag og være klar til at tage arbejdstøjet på igen efter sommerferien. Fra Sahl menighedsråd vil vi ønske alle en rigtig god og forhåbentlig lang sommer med masser af gode og indholdsrige oplevelser, som man kan bruge og bygge videre på i det daglige arbejde, der hvor vi hver især har vores virke. Med venlig hilsen Jørgen Bruun-Sørensen Menighedsrådsmøder i Vinderup: Torsdag den 12. juni, torsdag den 3. juli. Alle møder afholdes i konfirmandstuen, Sevelvej 10, kl Menighedsrådsmøder i Sahl: Tirsdag den 10. juni og tirsdag den 12. august. Alle møder afholdes i Sahl kirkehus kl (Mødedatoer for hele året kan findes på

3 Vinderup menighedsråd Forårets komme med lys og varme giver fornyet energi til de mange opgaver, vi har foran os. Nyt fra kirke-/kulturhuset: Vi er nu i en fase, hvor det videre forløb bl.a. tidsmæssigt afhænger af salg af præstegårdsskoven på Blakshøjvej og kirkehuset på Sevelvej. Begge salgsprocesser er i fuld gang. Vedr. grundene i Søndergade har vi indsendt en 8-ansøgning til Holstebro Kommune. Vi afventer fortsat svar på denne ansøgning. Vi er ikke i tvivl om, at vi nok skal lykkes med projektet men med Piet Hein»Ting ta r Tid«. Organist ved Sahl og Vinderup kirker: Organiststillingen er fortsat vakant. Sammen med Sahl Menighedsråd har vi besluttet at benytte vikarer resten af Vi har aftaler med Lene Damgaard, Louise Boll, Helle Eiler og Agnes Pilgaard om at være vore fire faste vikarer. Vort mål er fortsat at få økonomiske midler til at opnormere organiststillingen til en fuldtidsstilling. Om dette lykkes, ved vi sidst på efteråret, når provstiudvalget har godkendt budgetter for Sognepræst i Ejsing: Mia Dyreborg Knudsen er nu indsat i embedet som sognepræst i Ejsing Sogn og bistandspræst i Sahl- Vinderup Pastorat. St. Bededag bød vi Mia velkommen i Vinderup Kirke. Vi har gennem efteråret og foråret lært Mia at kende i forbindelse med konfirmationsforberedelserne her i Vinderup, og vi glæder os til at udvide samarbejdet. Afsked: I påsken tog vi afsked med Margit Bæk Danielsen som bistandspræstevikar. Margit har været glad for og nydt den store kirkegang, vi har tradition for i Vinderup Sogn. Som menighed har vi nydt Margits venlige måde at møde os på. Med udgangen af maj måned skal vi sige farvel til kirkegårdsleder Tom Møller Plesner, som efter ca. 10 år på Vinderup kirkegård har valgt at søge den noget større stilling som kirkegårdsleder på Aars kirkegård. Tak til Tom for samarbejdet og held og lykke i den nye stilling. Bispeembedet i Viborg Stift: Biskop Karsten Nissen fratræder sit embede med udgangen af september måned Kirkeministeriet har opslået det ledige embede til besættelse 1. november, og indtil nu har fire kandidater tilkendegivet at ville kandidere til bispeembedet. Det bliver en travl og spændende tid for menighedsrådet at være en del af dette valg og deltage i festlighederne omkring Karsten Nissens afgang samt indsættelsen af den nye biskop i Viborg Domkirke. Nyt i kirken: Med et ønske om at være kirke i tiden har menighedsrådet indhentet tilbud på opsætning af projektorer i Vinderup Kirke. Vi synes, vi efter flere tilløb er nået frem til en teknisk god løsning samt en løsning, der ikke vil skæmme kirkerummet. Provstiudvalget har videresendt vort projekt med anbefaling til Viborg Stift. Vi afventer pt. godkendelse hos stiftets konsulenter. Pva. Vinderup menighedsråd: Lisbeth Ørtoft, formand 3

4 Præsentation af sognepræst, Mia Dyreborg Knudsen, Ejsing 4 Jeg er født i 1967 i Odense som den ældste af tre søskende. Min far er udlært i herreekvipering (ja, sådan hed det dengang) og min mor som klinikassistent. Går man et led længere tilbage, var min farfar fodermester og min morfar kleinsmed så det stod bestemt ikke skrevet i kortene, at jeg skulle være præst. Min familiære baggrund er altså ikke særlig kirkelig, men jeg blev naturligvis døbt og skulle derfor som en helt naturlig følge også konfirmeres. Den beslutning fik stor betydning for mit liv. Tanken om at blive præst har nemlig fulgt mig, siden jeg som 13-årig for første gang oplevede kirken. Konfirmationsundervisningen og særligt søndagenes gudstjenester afstak dengang kursen for mit liv: Klassisksproglig studentereksamen, teologi på Aarhus Universitet og endeligt som 26-årig en teologisk eksamen og pastoralseminariet. Som 26-årig og nybagt kandidat følte jeg mig imidlertid slet ikke rustet til at blive præst og derfor søgte jeg i første omgang andre veje. Efter en årrække tilknyttet teologi på Aarhus Universitet arbejdede jeg et år som assistent i Kirkens Korshærs varmestuer i Århus, hvor jeg i min studietid også var frivillig. I den forbindelse og med henblik på en senere præstegerning tog jeg i en etårig efteruddannelse om sorg og tab. At skrive og formidle har altid givet mig glæde, og mens jeg arbejdede i Kirkens Korshær, begyndte jeg at skrive til andre end mig selv og kom siden i mesterlære som journalist ved FDB og Coop. Det blev begyndelsen på syv år, først som kommunikationsmedarbejder og fundraiser for Bibelselskabet og siden som kommunikationsmedarbejder i en arbejdsgiverforening. Jeg har dog på intet tidspunkt glemt, at det var præst, jeg ville være, men har undervejs fået livs- og joberfaringer, som på hver sin måde gør, at jeg nu synes, jeg er langt bedre rustet til at være præst, end jeg var som 26-årig, der kom direkte fra en ubrudt række af skoler. Jeg har fået to børn, jeg har et falleret Ph.D.- studium bag mig og ikke mindst en skilsmisse så på livskontoen har jeg også fået et større indestående. I dag lever jeg sammen med Palle, som er praktiserende læge i Viby J. Vi har ingen fælles børn, men har tilsammen Peter, som er født i 1996 og nu går i 2.g, William og Marie, som begge er født i 1998 og går i 9. klasse. Vi har en fleksibel deleordning, hvor børnene er fjorten dage hos os, og fjorten dage hos deres andre forældre. Jeg glæder mig meget til at komme til Ejsing, og naturligvis til Vinderup og Sahl også. Jeg føler mig priviligeret, at jeg allerede kender en smule til området og ved, at både kolleger og menighedsråd ved kirkerne vil være mig en stor hjælp, når jeg skal løfte arven efter Vilhelm Værge. KH. Mia

5 Sahl kirkegård og kirkehus Det sidste halve års tid er der sket mange forandringer på og omkring Sahl kirkegård og kirkehus. Den gamle stald, som lå delvis gemt i træer på græsplænen ved kirkehuset, har måtte lade livet, efter den i årevis har stået tom og ikke længere tjente noget formål. Træerne er rykket op og kun et enkelt fik lov at bestå. Området er blevet planeret og tilplantet, så der i fremtiden kan blive pladser til flere bord/bænke-sæt, som på modsatte side af vejen, da disse ofte er optaget både af turister og lokale, som gerne vil sidde og nyde omgivelserne. Der er blevet plantet en ny allé af egetræer for at danne en sammenhæng mellem kirkegården og kirkehuset. Området har ligeledes givet plads til nye p-pladser, hvor der også er blevet inddraget et stykke af græsplænen under det store bøgetræ. Det eneste, der nu mangler, er græsset, som gerne snart skulle komme i jorden og dermed fuldende projektet. På modsatte side af vejen er et stort stykke af det gamle sydvestvendte kirkedige blevet sat om og blevet frisket op med en del nye og større sten, på samme måde som vi fik lavet for få år tilbage ved det østlige dige. Vi håber på, at vi løbende over de næste mange år kan få lov at tage et stykke hvert år, da det mange steder er ved at være i meget dårlig stand. De gamle egetræer, der står som allétræer rundt på hele kirkegården, er blevet mere eller mindre kraftig beskåret, og nogle af træerne på nordsiden af kirken er blevet fældet for at give lys og luft nok til de resterende træer. Vi håber dermed, at de efterhånden kan komme til at give et mere ensartet udtryk, da der er stor forskel på deres alder og størrelse. Rundt om kirkehuset har træerne også fået en større omgang, da flere af dem efterhånden var ved at tage for meget af magten. Vi håber, folk vil synes godt om de nye forandringer, og at det er noget, folk vil komme til at nyde og bruge i fremtiden. Helle Justesen, Sahl menighedsråd 5

6 Mod sommerdybet 6 Hos den nu afdøde tysk-amerikanske teolog Paul Tillich finder man nogle spændende tanker om livets overflade og dybde. I en af sine prædikener skriver han: Vi bliver ført afsted, mere end vi bestemmer kursen. Vi standser ikke op for at betragte højden over os eller dybden under os. Vi bevæger os altid fremad, om end som regel i en kreds, der til sidst bringer os tilbage til vort udgangspunkt. Vi er i stadig bevægelse og standser aldrig for at begive os ned i dybderne. Vi taler og taler og lytter aldrig til de stemmer, der taler til vort dyb og fra vort dyb Som ansvarsløse bilister beskadiger vi vor sjæl ved den fart, hvormed vi bevæger os på overfladen; og så iler vi bort og lader vor blødende sjæl ligge. Ordene er skrevet allerede i 1948 som en kritik af et samfund og en mentalitet, der tilsidesætter det, som Tillich kalder dybden eller det dybe i tilværelsen. Siden da er udviklingen gået endda meget stærkt. I dag kan vi nærmest ikke bruge ordet dybde uden et vist forbehold, for dybdedimensionen, det at gå i dybden med tingene, i livet og i sine relationer med andre mennesker, det er der simpelthen ikke tid til. Nej, der er andet, der tæller, vi skal fremad, skabe resultater og have fuld fart på, på overfladens belægning. Og det er jo rigtigt, at hvis man vil være med, så er det sådan, det er. Alligevel er der altså en protest i Tillichs prædiken. Af flere grunde. Både fordi dybde er mening, og så ikke mindst fordi dybde hører med til Gud. Gud uden dybde giver slet ingen mening. Som han siger: Navnet på dette uendelige og uudtømmelige dyb, grunden under al væren, er Gud Den, der kender til dybet, kender Gud. Det er et markant udsagn, som det godt kan være svært at tage til sig. For som Tillich også påpeger: dybde er altid forbundet med en vis smerte. At turde bevæge sig ind i det, der virkelig betyder noget her i livet vil, foruden dyb glæde, også medføre en smerte. Kristus gik foran på den vej. Kamp for mening kendte også 80 er punkdigteren Michael Strunge til. Han kæmpede for at finde dybde og sammenhæng i sin tilværelse. Han var en skarp kritiker af samfundet og dets begær efter overflade, havde i det hele taget svært ved at begå sig i det, og endte med i 1986 at tage livet af sig selv. Før han i et manisk øjeblik kastede sig ud ad vinduet fra 5. sal, var det sidste, han sagde til sin kæreste, Cecilie Brask: nu kan jeg flyve. I et digt fra digtsamlingen Væbnet med vinger skriver han to år tidligere: Gud ved hvem vi er med vore ure og vore kys og stive blikke. Vi bevæger os gennem verden og alting opløses. Begæret vil fastholde alt i drøm og man ser at det splintrer som spinkelt glas og knogler. Gud ved hvor vi går hen på vor rejse for at nå en tanke om noget andet udenfor. Vi står stille med flakkende øjne og maskinerne løber. Beskedenheden vil rive drømmen fra os og man ser at alting stivner i en ingentid af frossent glas og evige hvide knogler.

7 Gud eller meningen er der et sted, siger digtet, men virkeligheden forstener og stivner, og mennesker agerer som maskiner. For digteren, Michael Strunge selv, var til sidst kun døden tilbage som dybets mulighed. Mange har modsagt Michael Strunge efter hans død, ikke mindst forfatteren og journalisten Poul Borum, der skrev en bog til forsvar for livet. Og det er jo rigtigt, at dybet først og fremmest er mening og liv, noget der har et uendeligt potentiale, også her i verden. Men hjerter kan fryse og forstene på den hårde overfladeasfalt og liv blive til maskine det kan ske for enhver af os på tilværelsens højhastighedsbane. Derfor er der al mulig grund til at sætte Tillichs ord i spil også her i 2014: Dybet kan intet menneske, intet samfund udslette. Gud er den dybde, den urgrund, der altid griber os, om vi snubler på gaden eller falder ned fra 5. sal. Livet er i dybden. Kun fra dybden vokser livet, og her bliver det ifølge evangeliet til den mest fortryllende sommerhave. Nu og i al evighed. Med ønsket om en god og frodig sommer. Gertrud Bangshøj 7 Farvel til kirkegårdsleder Vores dygtige og trofaste kirkegårdsleder, Tom Møller Plesner, har valgt at sige farvel efter 9 års ansættelse og påtage sig større og nye opgaver på Års kirkegård. Tom har været os en meget kompetent og dygtig kirkegårdsleder, afholdt af ansatte såvel som menighedsråd. Tom har gennem årene forstået at forny vores kirkegård med stor respekt for det bestående og bevaringsværdige, så vi i dag har en meget flot og velholdt kirkegård, som vi er stolte af. Vi siger tak for et godt samarbejde, for Toms måde at være på, trofast overfor ansatte, loyal over for menighedsråd. Tak for mange gode timer omkring arbejdet for vores kirkegård og kirke. Vi ønsker dig alt mulig lykke og held i dit nye arbejde. P.m.v.: kontaktperson Helge Larsen

8 8 Konfirmandstart Den nye skolelov kommer ikke blot til at sætte sit præg på skoledagen i det nye skoleår, den har også sat nye rammer for konfirmandforberedelsen. Lokalområdets præster og skoler har forhandlet sig frem til, at der i efteråret 2014 bliver konfirmandforberedelse hver anden torsdag eftermiddag kl ; i foråret 2015 bliver forberedelsen samlet på nogle få hele dage samt enkelte arrangementer uden for skoletiden. Flere oplysninger om den nye konfirmandsæson bliver sendt ud skriftligt til de enkelte konfirmandfamilier i løbet af sommeren. I Sahl-Vinderup pastorat forberedes årets 7. klasser af Gertrud Bangshøj og sognepræsten i Ejsing, Mia Knudsen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 24. august kl , hvor begge præster vil byde de nye konfirmander velkommen. Det sker ved en konfirmandopstartsgudstjeneste for alle konfirmanderne og deres familier i Sahl kirke. Herefter er der kaffe og sodavand i Sahl kirkehus, hvor der vil blive en kort orientering om den kommende konfirmandforberedelse. Gertrud Bangshøj & Mia Knudsen Besøgstjenesten Oline Krogsgaard Lilleøre Dansk Folkehjælp Bjertparken Vinderup Besøgstjenesten Tlf Besøgstjenesten blev oprettet i 1987 i den tidligere Vinderup Kommune. Ja, du kan blive besøgsven, hvis du: Har tid og overskud til besøg. Ser frem til at lære et andet menneske at kende. Er en god lytter og kan samtale. Er trofast og stabil. Kan overholde din tavshedspligt. Er over 18 år. Vi kan: Snakke og lytte. Læse op af avisen eller en bog. Gå ture. Og. Du kan få en besøgsven: Er du alene. Er dine venner for svage til at besøge dig. Bor din familie langt væk. Er du syg og ikke i stand til at gå eller køre i kørestol. Har du behov for at få besøg og tale med et andet menneske. Mærker du ensomheden. Besøgstjenesten afholder 2 arrangementer årligt for beboere og besøgsvenner, hvor der er underholdning, sang, kaffe og kage. For tiden er der 35 beboere i Vinderup området, der har en besøgsven. Kunne du tænke dig at blive besøgsven, kan jeg kontaktes på tlf / Koordinator for besøgstjenesten: Line Lilleøre, Bjertparken 93, 7830 Vinderup

9 Sogneudflugt til Silkeborg Bad Silkeborg Bad har levet en omtumlet tilværelse som kursted, militært hovedkvarter, flygtningelejr og kunstcenter i løbet af sin 120- årige historie. Hele den spændende historie kan man se og høre mere om søndag den 21. september, hvor vi skal tilbringe eftermiddagen på KunstCentret Silkeborg Bad, som stedet hedder nu. Inden døre lægger kunstcentret lokaler til skiftende udstillinger, koncerter og foredrag, i de uderndørs arealer finder man skulpturparken, Arnakkekilden, Ørnsø og Silkeborg Bunkermuseum. Vi kan ikke nå at se det hele, men vi vil i fællesskab drikke kaffe i Café Ørnsø samt deltage i en rundvisning: Silkeborg Vandkuranstalts historie (det skal her lige bemærkes, at bygningen vi skal rundt i, er en toetagers bygning uden elevator). Er der lidt tid derudover, kan man gå rundt på egen hånd i udstillingslokalerne eller i skulpturparken. Der er afgang fra Brugsens P-plads kl , og vi håber at være hjemme igen omkring kl. 18. Prisen for hele turen er 75 kr. pr. person. Tilmelding til kirkekontoret på telefon fredag den 12. og tirsdag den 16. september kl Venlig hilsen fra aktivitetsudvalget 9 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 2. pinsedag den 9. juni er der to friluftsgudstjenester at vælge imellem. Den ene gudstjeneste arrangeres af Mia Knudsen og Ejsing sogn og afholdes i vores egen smukke natur, nemlig ved Jagthytten, Hvidemose, kl Der serveres kaffe og rundstykker bagefter. Man bedes selv medbringe noget at sidde på, hvis man ikke vil sidde i græsset. Vil man hellere til gudstjeneste i byen, kan man tage til Black Box, teaterpladsen foran Holstebro Musikteater, hvor Holstebrokirkerne afholder en stor fælles gudstjeneste også med kirkekaffe bagefter. Har man brug for kørelejlighed til en af friluftsgudstjenesterne, er man velkommen til at henvende sig til kirkekontoret tirsdag den 3. juni kl Her kan man få henvisning til én, som man kan køre med til og fra gudstjenesten. Sæt kryds i kalenderen 8. juni: Fortællevandring på Pilgrimsruten. Hent brochure i bl.a. Vinderup Kirke. 23. august: Friluftsgudstjeneste i Down Town i forbindelse med Vinderup Fjerkrædag. 21. september: Sogneudflugt til Silkeborg. Se særskilt omtale i dette blad.

10 Indre Mission Sømandskredsen JUNI Lørdag den 7. til mandag den 9.: Pinsestævne i Haderup. To. 7. august hos Lisbeth Søndergaard, Voldgade 2. Tirs. 17. Samfundsmøde v. Ørum Jørgensen Årsmøde festival på Mørkholt Strand camping juli Seniorcamping i Haderup juli-2. august Bibelcamping i Haderup. AUGUST Bibelcamping i Haderup 2. Tirs. 12. Sommermøde v. Henrik Dideriksen. Møderne er kl , hvor ikke andet er nævnt. Alle er velkomne. Mission Afrika AUGUST Tirs. 26. Møde i kirkehuset ved Signe Østerby og Kathrine Toft kl Alle er velkommen. Bibelkredsene Vinderup Bibelkreds On. 6. august hos Rikardt Madsen. Svenstrup Bibelkreds To. 26. juni hos Mette og Jens P. Mølgård (i sommerhuset). To. 21. august hos Kaj Madsen. JUNI On. 4. Møde i kirkehuset. Tale ved Erik Trans, Herning. On. 11. Bedemøde hos Bøgh Nielsen, Ålvej 22. Ma. 23. Sct. Hans fest hos Anders Haahr Andersen, Bærs- holmvej 24. Tale ved Laurids Breum Jakobsen, Ølgod. JULI Ingen møder. AUGUST On. 13. Møde i kirkehuset. Tale ved Bent Kjøller Hansen, Skjern. On. 20. Bedemøde hos Bøgh Nielsen, Ålvej 22. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl Vinderup KFUM og KFUK KFUM og KFUK er en forening, der tilbyder aktiviteter for unge samt familier med eller uden børn. Vi holder til i et foreningshus samt i private hjem.»du skal vide, at du kan tro på Gud, og at Gud tror på dig!«dette er grundideologien i foreningen. Har du lyst til at vide mere, deltage i en familieklub, ungvoksneklub eller Teenklub, kan du læse meget mere på vores hjemmeside Fortællevandring 8. juni 2014 Igen i år byder vi velkommen til en dejlig tur med fortællevandring på Vinderupegnen. Kom og vær med på en vandring med kulturoplevelser, fællesskab, tid til fordybelse og berigende oplevelser. Sæt X i kalenderen og læs mere på Formiddagscafé i kirkehuset med frit samvær fra kl til onsdag den 25. juni, onsdag den 27. august DroP-In aktivitet BIbElHisToRIe Alle er velkommen SpisNIng messy ChuRcH FOR HELE FAMILIEN et FamILiE-KoncepT fra Velkommen til alle børnefamilier 13. juni og 15. august fra kl på Vinderup Aktivcenter Voksne 50 kr. og børn gratis. Yderligere oplysninger ved Dorte Vestergaard, tlf:

11 Nyttige oplysninger Anmeldelse af fødsel: Omsorgs og ansvarserklæringer (O&A erklæringer) anmeldes digitalt via Anmeldelse af dåb: Tid og sted for dåb og samtale om dåben aftales telefonisk med sognepræsten. 5-dages arbejdsuge: Ifølge 5-dages-arbejdsugen for præster i Holstebro Provsti har sognepræsten i Sahl-Vinderup pastorat udover den faste mandagsfridag lov til at holde fri fredage i lige og lørdage i ulige uger. Sognepræst Erik Bjørn vikarierer. Anmeldelse af navneændringer: Navneændringer anmeldes digitalt via Anmeldelse af bryllup (vielse eller velsignelse): Tid og sted aftales telefonisk med sognepræsten. Der fremskaffes en prøvelsesattest via digital anmeldelse på Vedr. pyntning af kirken kontakt graver i Sahl eller kirketjener i Vinderup senest 3-4 dage før vielsen. Ved flere bryllupper samme dag kan det blive aktuelt at koordinere og lave fælles pyntning. Anmeldelse af dødsfald: Dødsfald anmeldes digitalt via Tid og sted for begravelse aftales med sognepræsten. Bistands- og ferie- og fridagsafløsning: Ifølge Ejsingpræstens bistandsforpligtigelse til Sahl-Vinderup pastorat varetager sognepræst Mia Dyreborg Knudsen, Ejsing, de kirkelige handlinger og gudstjenester på følgende dage: og juni. Sognepræst Erik Bjørn, Sevel-Herrup- Trandum, varetager præsteembedet under Gertrud Bangshøjs ferie og fridage: uge 27-29, uge 33 (studieuge) samt 28. august-6. september. Kirkebil til samtlige gudstjenester 10 kr. Ring dagen før til Vinderup Taxi på tlf Kirkebladets redaktion: Lisbeth Ørtoft (ansvarshavende), Gertrud Bangshøj, Johannes Josefsen, Helle Justesen og Henrik Sigaard. Kirkebladets stof til sept-okt.-nov.-nummeret afleveres 28. juli til Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8, 7830 Vinde rup, tlf / , og helst på mail: Sahl-Vinderup pastorat: Sognepræst : Gertrud Bangshøj, Sevelvej 10, tlf Mail: Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag. Bistandspræst: Mia Dyreborg Knudsen, tlf / Mail: Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag. Kirkekontoret: Sevelvej 10. Præstesekretær Hanne Bligaard. Træffes tirsdag og fredag kl , tlf Sahl kirke: Graver: Aase Sigaard, Hovgårdvej 7, Sahl, tlf Organiststillingen er vakant. Henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj. Kirkesanger: Margit Mikkelsen, Vesterlund 48, tlf Lisbeth Damsgaard, Vindelevgård 125, tlf Menighedsrådets formand: Jørgen Bruun-Sørensen, Stokholmvej 30, tlf Vinderup kirke: Kirkegårdskontor: Kapelvej 11, tlf Træffes mandag-fredag kl Kirkegårdsleder: Stillingen er vakant. Organiststillingen er vakant. Henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj. Kirketjener: Jørgen Nørgaard, tlf Kirkesanger: Hugo Mikkelsen, Birkevej 13, tlf Menighedsrådets formand: Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8, tlf /

12 Gudstjenester Juni Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 1. juni Ingen 9.00 Erik Bjørn 6. s. e. påske 8. juni 9.00 altergang Pinsedag 9. juni Ingen (se side 9) Ingen (se side 9) 2. pinsedag 15. juni Ingen Mia Knudsen Trinitatis 22. juni Mia Knudsen 9.00 Mia Knudsen 1. s. e. trin. 29. juni s. e. trin.. Juli Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 6. juli 9.00 Erik Bjørn Ingen 3. s. e. trin. 13. juli 9.00 Mia Knudsen 9.00 Erik Bjørn 4. s. e. trin. Altergang Altergang 20. juli Ingen 9.00 Erik Bjørn 5. s. e. trin. 27. juli s. e. trin. August Sahl Vinderup Dagens navn og tekst 3. august s. e. trin. 10. august s. e. trin. 17. august Ingen 9.00 Erik Bjørn 9. s. e. trin. Altergang 23. august Ingen 9.30 gudstj. i Fjerkrædag Teen Town G.B. og M.K. 24. august Konfirmandstart- Ingen 10. s. e. trin. gudstj. G.B. og M.K. 31. august 9.00 Mia Knudsen 9.00 Erik Bjørn 11. s. e. trin. Kirkehuset, Sevelvej 6 Aftaler om lån af huset træffes med: Helge Larsen, Vesterlund 128, 7830 Vinderup Tlf / Mail: Kom og vær med hos KFUM-spejderne i Vinderup eller kontakt: formanden for forældrerådet Willem Doeke Dekker, tlf / w eller gruppeleder Svend Damsgaard, tlf Udendørs gudstjeneste i Teen Town På fjerkrædagen den 23. august flytter gudstjenesten fra Vinderup kirke ned i Teen Town. Vinderup menighedsråd dækker alterbord og sørger for siddepladser, og præsterne Gertrud Bangshøj og Mia Knudsen vil begge to medvirke. Vi starter kl Hjertelig velkommen til en frisk og festlig gudstjeneste. VINDERUP BOGTRYKKERI

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-Juli-August 2015. 65. Årgang. 4. maj Rydhave Skov Kirkevandring palmesøndag. »Carl Nielsen i øjenhøjde«i Sahl kirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-Juli-August 2015. 65. Årgang. 4. maj Rydhave Skov Kirkevandring palmesøndag. »Carl Nielsen i øjenhøjde«i Sahl kirke Juni-Juli-August 2015 65. Årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup 4. maj Rydhave Skov Kirkevandring palmesøndag Byggeriet skrider frem»carl Nielsen i øjenhøjde«i Sahl kirke Første spadestik til det nye kirkehus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Menighedsrådet Vinderup Sogn

Menighedsrådet Vinderup Sogn Møde i menighedsrådet Mødedato og klokkeslæt: 04.09.2014 kl. 19 Sted: Konfirmandstuen, Sevelvej 10 Kaffe/Sange: Else Marie Fraværende: Gertrud, Bente, Helge, Kai Andreas Nørgaard præsenterer hjemmesiden

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg All inclusive... Efter en maj som den vi har haft i år, er det tillokkende at hoppe på alle rejseselskabernes reklamer. Vi finder dem i postkassen, de kommer som

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Marts-april-maj 2014. 64. årgang. Fastelavn 2013. Ny alterdug bliver til

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Marts-april-maj 2014. 64. årgang. Fastelavn 2013. Ny alterdug bliver til Marts-april-maj 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Fastelavn 2013 Ny alterdug bliver til Fastelavn 2013 Sahl menighedsråd 2 I skrivende stund er vi i slutningen af januar. Det er vinter, men det

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 543 / Budget 2013 a) Orientering vedr. budget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2015 35. årgang nr. 3 Vikar for sognepræst Da biskop Kjeld Holm ikke kunne finde plads i sin kalender

Læs mere