Det Tekniske Fakultets Aftagerpanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Tekniske Fakultets Aftagerpanel"

Transkript

1 Det Tekniske Fakultets Aftagerpanel Referat af 19. møde Torsdag den 13. juni kl i mødelokale O96 Campusvej 55, 5230 Odense M Deltagere: Fra Aftagersiden: Bo Christoffersen, Søren Nielsen, Bjarne Hansen (substitut for Michael Thomasberg Andersen), Klaus Høffer Larsen, Claus Hegelund Sørensen, Joan Pedersen, Mette Reinholt Mortensen, Heini Vogn, Michael Vaag. Fra Det Tekniske Fakultet: Henning Andersen, Ib Christensen, Bent Hansen, John Erik Hansen, Birgitte Lilholt Sørensen, Jørgen Breier Henriksen, Trine Demkjær. Afbud: Preben Jørgensen, Jacob Skovgaard, Torben Worm, Birgitte Eilskov Jensen, Tore Østergaard, Karsten Grove Buch. 1. Velkomst Præsentation bordet rundt. 2. Godkendelse af referat for aftagerpanelets 18. møde d. 11. december (bilag 1) Godkendt 3. Ny organisering og mødefrekvens for Aftagerpanelet Der har hen over foråret 2013 været en dialog omkring reorganisering af aftagerpanelet, for at styrke fremmødet. Derfor vil aftagerpanelet fremover ændres således at: Mødefrekvensen nedsættes fra 4 til 2 årlige møde, med følgende temaopdeling: Sommermøde: fokus på uddannelsernes opbygning, uddannelsesmodel m.m., vintermøde: fokus på videns- og forskningsgrundlaget for uddannelserne. Antallet af medlemmer udvides fra de nuværende 15 til ca. 25. Henover sommeren/efteråret udvælges nye medlemmer til aftagerpanelet. Mødetidspunktet fastsættes til kl Gensidige meddelelser og orientering v/ uddannelsesdirektør Henning Andersen og aftagerpanelets medlemmer Optaget på ingeniøruddannelserne efteråret 2013: Tendensen er (foreløbig prognose baseret på indkomne ansøgninger), at der formentlig er flere, der søger optagelse på uddannelser på Syddansk Universitet sammenlignet med sidste år dette vil også slå igennem på ingeniøruddannelserne. Ansøgningsfristen er d. 5. juli. Status på byggeri: Den nye TEK-bygning, der skal bygges i forbindelse med hovedcampus, suppleres med en ekstra bygning til undervisningslokaler og flere projektrum. Byggeriet heraf forventes at stå færdig samtidig med den store TEKbygning i sommeren 2015.

2 TEK 2017 strategi: Strategien deles rundt. Handlingsplaner er udarbejdet og er ved at blive trykt. Disse vil blive præsenteret på næste møde. Institutionsakkreditering: Der foreligger nu materiale omkring institutionsakkreditering, der pt. er i høring hos videregående uddannelsesinstitutioner og interessenter. De første uddannelsesinstitutioner forventes at kunne igangsætte processen omkring institutionsakkreditering i januar SDU vil søge om at komme med i første runde af institutioner, der skal akkrediteres. Dialog med aftagerpanelet om beskæftigelsessituationen: IT-området: Der er mangel på ingeniører og det hindrer vækst i virksomhederne. Drøftelse af TEK s prioritering af IT-området i den nye strategi for TEK. Enighed om, at der ligger en vigtig fælles opgave omkring, at få kommunikeret bredt ud, at der er spændende IT-arbejdspladser i region Syddanmark, således at de studerende ikke forlader regionen efter endt uddannelse. Dagsordenspunkt til næste møde: Hvilke tiltag har TEK ift. at etablere samarbejde med virksomhederne omkring fastholdelse af kompetencer i regionen? Herunder også drøftelse af oplevede barrierer ift. samarbejdet med Syddansk Universitet. Rådgiverbranchen: Pt. er fokus ift. rådgivning i byggebranchen på miljøtilpasninger og spildevand. Byggebranchen: De store lokale infrastrukturprojekter smitter af på store entreprenører, men små rådgivere og entreprenører er næsten forsvundet med krisen. Industri i Sønderjylland: Beskæftigelsen er rimelig stabilt, og det går fremad. Det kan være svært at rekruttere bestemte ingeniørtyper, typisk elektronikingeniører. Drøftelse af mangel på klassiske ingeniører. Mangler måske tilstrækkelig synlighed ift. rekruttering af nok nye studerende. En mulighed kunne være at iværksætte en ny fælles national branding kampagne. 5. International Brainstormers og det virksomhedsorienterede projektforløb på kandidatuddannelserne på TEK. Præsentation ved Jørgen Breier Henriksen (præsentationen er vedhæftet referatet) Projekt International Brainstormers omfatter alle fakulteter på Syddansk Universitet, og er støttet af Syddansk Vækstforum med 21 mio. kr. Mål: Tiltrækning af arbejdskraft til region Syddanmark. Projektet tilbyder skræddersyede kandidatforløb til dygtige internationale studerende, der skal gøre de færdiguddannede kandidater klar til det danske arbejdsmarked. Forventningen er, at kandidaterne efter endt uddannelse vil blive i Danmark og bidrage med højt kvalificeret arbejdskraft.

3 På kandidatforløbet er der obligatoriske kurser i danskundervisning og det danske arbejdsmarked, karrierevejledning m.m. Dette er vigtigt ift. at fastholde kandidaterne efter endt uddannelse. Det sociale og uformelle fællesskab i virksomheder kræver ofte danskkundskaber. TEK deltager med alle civilingeniøruddannelser, der har engelsk som undervisningssprog, dvs. alle på nær Konstruktionsteknik. På Syddansk Universitets hjemmeside er der profilbeskrivelser af alle de studerende tilknyttet projektet. Som en del af projekt International Brainstormers er der et 15 ECTS projektorienteret virksomhedsforløb, hvor universitetet hjælper de studerende med at finde samarbejdsvirksomheder. På TEK er muligheden for et projektorienteret virksomhedsforløb gjort tilgængelig for alle kandidatstuderende. Aftagerpanelet drøfter mulig afholdelse af matchmaking arrangement for virksomheder og studerende ift. etablering af samarbejdsaftaler. 6. Præsentation af civilingeniøruddannelsen innovation and business v/ uddannelseskoordinator Ib Christensen. (Præsentationen er vedhæftet referatet) Uddannelsen blev oprindeligt udviklet i samarbejde med Danfoss. Uddannelsen skal nu turnusakkrediteres i Rapporten er ved at være udarbejdet, og skal indsendes til ACE Denmark 1. juli Gennemgang af kriterier som uddannelsen skal redegøre for, for at kunne blive akkrediteret positivt: Behov, Forskningsbasering, Faglig profil og mål for læringsudbytte Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kvalitetssikring af uddannelsen Gennemgang af uddannelsens kompetenceprofiler samt det primære indhold. Karakteristika for civilingeniøruddannelsen i innovation and business: De studerende arbejder med at lave mekatroniske prototyper. De studerende får brede ingeniørkompetencer ift. at kunne arbejde på tværs af fagligheder. Dette kombineres med business- og forretningsforståelse. Der arbejdes med meget åbne problemstillinger på uddannelsens semestre, hvor de studerende skal lade sig inspirere af eks. naturen og herfra udforme en mekatronisk prototype. Uddannelsen tiltrækker særlige personlighedstyper, og har derfor mange kreative og innovative studerende.

4 Typer af jobprofiler/stillingsbetegnelser: Innovation manager, innovation engineer, business developer, entrepreneur m.m. Det er en relativ lille uddannelse ift. studenterbestand, men den store spredning i job og stillingsbetegnelser tyder på, at uddannelsen har sin berettigelse. Aftagerpanelets bemærkninger og vurdering af civilingeniøruddannelsen i innovation and business: Aftagerpanelet er generelt positiv overfor uddannelsen og ser det som en klar styrke, at dimittenderne kan fungere som tværfaglige bindeled ude i virksomhederne. Ift. at være ekstra stærke på specifikke fagligheder kan dimittenderne tilegne sig denne viden ude i virksomhederne. Evnen til at tænke holistisk og samle sammen er vigtigst for denne uddannelses dimittender. Aftagerpanelets medlemmer tilkendegiver, at de kan se relevansen af de studerendes kompetencer og en af de tilstedeværende virksomheder har haft ansat en dimittend fra uddannelsen, hvilket var et positivt møde. Konklusionen er, at aftagerpanelet mener, at der er behov for dimittenderne fra civilingeniøruddannelsen i innovation and business. Det blev forespurgt om uddannelsen ikke også kunne oprettes i Odense, hvortil svaret var, at vi vil fokusere på at uddannelserne på TEK, Syddansk Universitet kun er et sted. Der er således ingen planer om et paralleludbud. 7. Diskussion af det sammenhængende uddannelsessystem, herunder TEK s muligheder og udfordringer ift. optag af professionsbachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner. Gennemgang af uddannelsessystemets sammenhæng og de nye krav, der er til det sammenhængende uddannelsessystem. Den udfordring som Det Tekniske Fakultet umiddelbart kan pege på er de studerende, der har en taget en kortere videregående uddannelse (KVU) suppleret med en professionsbacheloruddannelse, og derefter ønsker at blive optaget på en kandidatuddannelse. Hvordan håndteres disse studerende, der afhængig af individuelle forhold har et formodet lavere niveau, og forventes at kunne blive optaget uden supplering på kandidatuddannelserne? Bemærkninger og holdninger fra Aftagerpanelet: - IT: Virksomheden har en erfaring med, at personer, der har taget en KVU og er dygtige sagtens kan få job, mens det er de knap så dygtige, der læser videre på en professionsbacheloruddannelse. Dette kan være bekymrende ift. niveauet af potentielle kandidatstuderende. - Hvordan ser aftagerpanelet på, at der kan blive uddannet kandidater, der har meget forskellige kompetencer, men får den samme titel? Der kom forskelligt input: o Hvis kandidatdimittenderne er dygtige nok, så er det fint. Det må formodes, at hvis de mangler kompetencer så vil de være faldet fra i løbet af de to år. Der er i forvejen en stor forskellighed i kandidaternes kompetencer. o Der kan evt. formuleres optagelseskrav til kandidatuddannelserne som automatisk erhverves på den traditionelle universitetsvej.

5 o Frygt for, at kvaliteten på kandidatuddannelserne falder, hvis der skal være plads til studerende fra den nye alternative vej (KVU + professionsbachelor). o Kunne det ikke også give noget, at der kommer studerende med anden baggrund, muligvis erhvervserfaring? Det Tekniske Fakultet vil i det kommende år arbejde meget mere med den drøftede problemstilling. Særligt i lyset af de politiske signaler, der er om, at studerende skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, og der ikke må være forhindringer ift. et sammenhængende uddannelsessystem, samtidig med at det høje faglige niveau fastholdes. 8. Præsentation af hovedpunkterne i fakultetets uddannelsesberetning for 2012 Punktet udsættes. Uddannelsesberetning sendes med referatet, og der følges op herpå til næste møde. 9. Eventuelt Næste møde rykkes til november, der kommer snarest en ny mødeinvitation.

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i offentlig ledelse Masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Dialogsvar til UC Syddanmark

Dialogsvar til UC Syddanmark SØNDERBORG BYRÅD Dialogsvar til UC Syddanmark Vedr. den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Byråd 20-02-2014 Indhold Indledning... 3 Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby

Læs mere

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING AFTAGERDIALOG FOKUS PÅ DIALOGEN MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONER OG AFTAGERE - OG HVORDAN DEN KAN STYRKES Danmarks Akkrediteringsinstitutions

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet. Ny uddannelse, 2013. Ny uddannelse, 2013

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet. Ny uddannelse, 2013. Ny uddannelse, 2013 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere