Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug"

Transkript

1 Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse med brugen, servicering og vedligeholdelse af Ergolets ståløfter Pallas/150 s y s t e m.

2 2

3 1. Sikkerhedsinstruks 1.1 Beskrivelse af dele Udpakning Samlingsvejledning Formål Brug 6 2. Sejltyper 8 3. Brugen af ståløfteren 3.1 Løft med bryst- eller fleece sejl løft med universalsejl Brug løfteren som ganghjælpemiddel Service Tekniske funktioner 5.1 Opladning af batterier El-boks Nødstop Nødnedfir Vedligeholdelse Rengøring Årligt service Tekniske specifikationer og tegninger Fejlfinding 15 3

4 1. Sikkerhedsinstruks Brugeren i denne manual er den person, der bliver løftet. Plejeren er den person, der betjener løfteren. Advarsel Når dette symbol vises bør der udvises ekstra stor opmærksomhed Vejledning omkring den tekniske brug af produktet Vejledning i brugen af produktet sammen med brugeren Før løft af brugeren bør alle betjenings- og sikkerhedsfunktioner nævnt i brugervejledningen sikkerhedstjekkes og det bør sikres at løfteren er samlet korrekt inden den tages i brug. Pallas 150 må kun anvendes som beskrevet i denne brugervejledning. Ved anvendelse af Pallas 150 skal brugervejledningen være læst og forstået. Ved tvivl, kontakt da Ergolet for yderligere information. Pallas 150 bør opbevares ved normal indendørstemperatut (+2 til +40 grader C) og ved en relativ luftfugtighed på mellem 40 % og 90 %. Løfteren må desuden ikke belastes med mere end 150 kg. Brug kun sejl nævnt i denne brugervejledning. Løfteren må kun anvendes af autoriserede personer med den korrekte oplæring. Før og under brugen skal det sikres at der ikke er nogen fare for at brugeren eller plejeren kan blive klemt af liften. Løft aldrig personer inden et dagligt tjek er udført. Løft aldrig brugeren højere end nødvendigt. Dagligt tjek Plejeren er ansvarlig for at udføre visuelt tjek for synlige defekter før brug. Et dagligt tjek inkluderer følgende: Tjek at ingen dele mangler Tjek for abnorme bevægelser af understel, mast og arme. Tjek at der ikke er nogen abnorme lyde fra aktuator eller andre elektriske dele. Tjek at der ikke er tegn på rust eller andre skader på overfladebehandlingen Tjek at der ikke er andre synlige skader på lifteren. Tjek af de anvendte sejl er ydermere end del af det daglige tjek. Tjek at der ikke er slitage eller andre brud på materialet. Tjek især stropperne for slid og andre skader. Ved defekt på produktet kontaktes Ergolet. 4

5 1.1 Beskrivelse af dele Løftearm Håndbetjening El-boks Aktuator Knæstøtte Mast Understel Fodplade 1.2 Udpakning Det skal ved udpakningen tjekkes at alle dele er til stede og ubeskadiget. Hvis der er mistanke om beskadigelse eller mangler, kontakt venligst deres forhandler eller Ergolet. Der skal i pakken ved levering være følgende: 1 understel, 1 mast, 1 løftearm, 1 knæstøtte, 1 fodplade, 1 aktuator, 1 el-boks, 1 håndbetjening, 1 lader. Det anbefales at emballagen opbevares såfremt Pallas skal bruges andre steder eller i tilfælde af returnering for reparation eller årligt serviceeftersyn. 5

6 1.3 Samlingsvejledning Løftere leveres samlet og nødstoppet er aktiveret. Nødstoppet skal deaktiveres inden løfteren kan tages i brug. 1.4 Formål Pallas 150 er beregnet til at løfte personer med handicap, personer på plejehjem, hospitaler eller i hjemmeplejen. Løfteren må anvendes til forflytning af brugere op til 150 kg. Løfteren må aldrig bruges til andre formål end de oprindeligt planlagte og der skal altid være en person med den korrekte oplæring i produktet til stede. 1.5 Brug Løfteren bør hovedsagligt bruges i de følgende situationer: 1. Løft fra seng til kørestol eller stol som befinder sig umiddelbart i nærheden af sengen. 2. Løft fra kørestol til toilet eller bade-bækkenstol som befinder sig umiddelbart i nærheden. 3. Løft fra kørestol til stol som befinder sig umiddelbart i nærheden. Anvend kun de anbefalede sejl. Generelle bemærkninger vedrørende brug: Løfteren er nem at anvende. Dog anbefales det at man læser de følgende instruktioner grundigt: 1. Benene på understellet kan spredes enten vha. fodpedal (v. Pallas 150 uden elektrisk benspredning) eller vha. håndbetjeningen. 2. Håndbetjeningen gør det muligt nemt at betjene løfteren. Tryk forsigtigt på op - eller ned -knapperne og på modellen for elektrisk benspredning, på knapperne for benspredning. 3. Sikker altid at brugeren føler sig sikker og aldrig bliver skræmt. I alle situationer, hvor det er muligt bør der bevares en kontinuerlig kontakt med brugeren. 4. Ved tryk på den røde nødstopknap stopper alle løfterens funktioner med at virke med det samme. Ved at dreje knappen en kvart omgang med uret løsnes knappen og alle løfterens funktioner vil virke igen. 5. Løftearmens motor udøver ikke noget tryk nedad anden end den samlede vægt af bruger og løftearm. Denne sikkerhedsfunktion, kaldet en spline -funktion, sikrer at brugeren ikke på nogen måde kan blive klemt. I meget sjældne tilfælde kan spline -systemet aktiveres og resultere i at løftearmen vil falde tilbage. Dette vil dog aldrig udsætte brugeren for fare, men måske være et forstyrrende element under et løft at en bruger. Vi anbefaler at løftearmen testes over en kortere strækning før den anvendes med en bruger, for at sikre at spline -systemer virker. 6. Pallas 150 har en elektronisk nødnedfir-knap, som kan anvendes i det tilfælde at håndbetjeningen er ude af funktion. 7. Oplad batterierne med jævne mellemrum vi anbefaler at de oplades hver nat. Sikker at den røde nødstop-knap ikke er aktiveret under opladning, da opladning i så fald ikke vil være mulig. Batterierne må ikke blive flade, da det vil forkorte batteriernes levertid betydeligt. Lad i stedet batterierne være fuldt eller delvist opladet hele tiden. 6

7 Generelle bemærkninger for plejeren For at dreje Pallas 150 til den ene side, tag da fat i håndtaget med den ene hånd og skub med den anden på løftearmen. Den sidelæns bevægelse vil mindske belastningen på ryggen og dermed sikre et bedre arbejdsmiljø. Når løfteren skal flyttes, brug da hele kroppen. Drej ikke kun den øverste del af kroppen eller kun skulderen. Sikker at løfteren hele tiden er sikker og uden for fare for at vælte. Ved forberedelse til løftet, er det vigtigt at fx kørestolen skubbes hen til løfteren og ikke omvendt. Løfteren må ikke bremses under forflytning, da løfteren skal have mulighed for at tilpasse sig forflytningssituationen. Under forflytningen med bruger må løfteren ikke skubbes eller trækkes for hurtigt. Det er ikke kun ubehageligt for brugeren, men kan også udsætte brugeren for fare. Når løfteren skal flyttes over fx et dørtrin, bør den trækkes baglæns. Det gør forflytningen nemmere og gør forflytningen så sikker som muligt. Dørtrinets højde må dog ikke overstige 3 cm i højden. Det anbefales at der er 2 plejere til stede under forflytning. Forsøg aldrig at løfte løfteren og på den måde risikere at løfteren kommer ud af balance, da det vil bringe både bruger og plejere i fare. NB! - Løft aldrig brugeren højere end nødvendigt. - Pallas 150 er ikke et transportmiddel. Det er plejerens ansvar at sikre at produktet er det rette hjælpemiddel for den pågældende bruger. Der bør til hver en tid udvises stor forsigtighed for at sikre brugerens sikkerhed. Hvis løfteren anvendes i forbindelse med en bruger, der har en tendens til at hænge til den ene side (fx hvis brugeren er delvist lammet), bør der udvises ekstra omhu for at sikre løfterens stabilitet. Overdriv i denne situation ikke den sidelæns bevægelse ved at trække sejlet fra denne side. Ved at åbne løfterens ben, enten elektronisk eller vha. fodpedalen, øges løfterens stabilitet i denne situation. Vær specielt opmærksom ved brug af sejl med lange stropper, der vil øge den sidelæns bevægelse. 7

8 2. Sejltyper De nævnte sejl er alle til brug med løftere med 2 arme. Alle sejltyper: For mere information se label på det pågældende sejl. Se desuden symbol forklaring i appendix. Vi anbefaler at sejlene kun anvendes i forbindelse med Ergolets løftere eller loftlifte. Hvordan sejlene anvendes beskrives i denne brugervejledning. Derudover har stropperne på sejlene farvekoder, som hjælper plejeren med at vælge de rigtige stropindstillinger. Det er plejerens pligt at sørge for at sejlet bruges rigtigt; herunder at sejlet er den rigtige størrelse og model for brugeren. Denne funktion bør varetages af en person der har de rette kvalifikationer og kender til den enkelte brugers behov. Brystsejl Small Medium Large X-Large Brystsejl Small Medium Large X-Large Fleece sejl Small Medium Large X-Large

9 3. Brugen af ståløfteren Knæstøtte kan indstilles i dybde og vinkles så den passer til den enkelte bruger. Vinklen på knæstøtten justeres ved at løsne håndtag 1. Når håndtaget er løsnet kan knæstøtten placeres som ønsket og håndtaget strammes igen. 1 Den øverste kant af knæstøtten skal være under knæskallen og støtten må aldrig presse på knæet. 2 Vinklen på knæstøtten bør tilpasses den enkelte bruger og bør tilpasses efter hvor meget brugeren kan strække sit knæ, når brugeren står op. Det er en mulighed at anvende læg-bæltet. Dybden på knæstøtten indstilles ved at løsne håndtag 2. Knæstøtten placeres i ønsket position og håndtaget strammes igen. 3.1 Løft med bryst- eller fleecesejl Løft fra siddende position: Placer sejlet bag ved brugeren ved at skubbe rygstøtten helt ned så det når det nederste af ryggen. Spænd sikkerhedsbælte rundt om hoften (ca. ved navlen) og stram det. Bæltet bør sidde relativt stramt rundt om hoften. Brems rullestolen og flyt løfteren hen til brugeren. Løft brugerens fødder op på fodpladen og placer løfteren så knæstøtten kommer så tæt på brugerens knæ som muligt. 9

10 Fastspænd sejlet på krogene på løfterens arme. Brugeren kan placere armene ind for eller uden for sejlets stropper. Det kan især være nødvendigt at placere en eller begge arme inden for, hvis brugeren er helt eller delvist lammet. Start løftet ind til sejlet sidder helt stramt rundt om ryggen. Bæltet skal strammes endnu en gang før løftet fortsættes. Det bør sikres, at brugeren ikke føler noget ubehag i situationen. Brugeren har muligheden for at holde fast i de skumdækkede arme og på den måde selv hjælpe med til løftet. Brugeren skal i så fald forsøge at holde kroppen så oprejst som muligt og se fremad. Bed brugeren om at presse nedad på fodpladen og strække begge knæ og hofteled. Plejeren kan hjælpe med at placere en hånd på knæet og presse knæet let nedad. Fortsæt løftet indtil brugeren står så oprejst om muligt. Fra stående til siddende position: Før Pallas 150 (med bruger) hen til den sikrede (låste) rullestol. Bagsiden af knæet skal røre ved sæde på stolen Brems ikke løfteren!!! Brugeren sænkes ned så bagdelen placeres på den nederste halvdel af ryglænet på stolen. På den måde tiltes stolen en smule bagud og brugeren kan glide på plads i stolen. Denne metode kræver stor påpasselighed fra plejeren. 10

11 3.2 Løft med universalsejl Flyt knæstøtten ved at løsne håndskruerne (2). Løft fodpladen fra understellet. Placer universalsejlet så det nederste af rygstøtten når det nederste af ryggen. Ryk sejlets benstøtter frem på ydersiden af lårene. Placer dem under lårene og kryds stropperne foran. Brugeren kan løftes i en tilbagelænet stilling ved fx at gøre de bagerste stropper længere i forhold til de forreste. Farvekoderne på stropperne kan anvendes til at indstille sejlet korrekt til den enkelte bruger. Universalsejlet kan også anvendes med hoved- eller nakkestøtte. 11

12 3.3 Brug løfteren som ganghjælpemiddel Da ganghjælpemidlet hovedagligt har en støttende effekt er det vigtigt at plejeren i denne situation evaluerer brugeren grundigt. Fjern knæstøtten og fodpladen som beskrevet i afsnit 3.2. Brugeren skal holde armene uden for sejlstropperne. Placer brystsejlet(el. lign) langt nede omkring hoften og spænd sikkerhedsbæltet vha. klik-spændet og stram indtil sejlet er stramt rundt om hoften. Brugeren kan med fordel holde fast i løftearmene Påsæt brystsejlet på krogene på løftearmene. Påbegynd løftet og stands igen når sejlet strammer. Sejlet strammes endnu en gang. Løftet fortsættes indtil brugeren er i oprejst position Plejeren kan nu langsomt trække brugeren frem for at begynde gang-træningen. 4. Service I tilfælde af fejl eller skader på løfteren, skal Ergolet kontaktes og løfteren serviceres i henhold til den pågældende servicekontrakt. 5. Tekniske funktioner 5.1 Opladning af batterier Batterierne bør oplades regelmæssigt. Ergolet anbefaler at de oplades hver nat. Den rød nødstopknap må ikke være aktiveret under opladning, da løfteren i så fald ikke vil oplade. Batterierne må ikke blive flade, da batteriernes levetid vil reduceres betydeligt. Lad i stedet batterierne være helt eller delvist opladet hele tiden. Opladeren anvender 230 Volt. Stikket på opladeren til elboksen er markeret med 24V og bør ikke fjernes, når det en gang er koblet til elboksen. Lampen på laderen indikerer at løfteren oplades. Der må ikke være elektriske apparater til livredning i nærheden under opladning! Stikket til opladeren må ikke fjernes under normal brug af løfteren og under ingen omstændigheder under opladning. Under opladning må løfteren ikke anvendes. Batterierne må ikke oplades i fugtige omgivelser, som fx baderum. Hvis lampen ikke lyser under opladning, kontakt venligst Ergolet for mere information. 5.2 Elboks Hvis løfteren på trods af fuldt opladede batterier, ikke reagerer som normalt, kan det skyldes at batterierne skal udskiftes. Udskiftning af batterier og andre reservedele må kun udføres af kompetent personale autoriseret af Ergolet eller anden hjælpemiddelspecialist. Ergolet anbefaler at der kun anvendes originale reservedele. 12

13 5.3 Nødstop Tjek regelmæssigt at nødstoppet virker som foreskrevet. Test Pallas 150 (uden bruger) og tryk på den røde nødstopknap (stor rød knap øverst på elboksen). Løfteren skal stoppe med det samme. Hvis nødstoppet er defekt må løfteren ikke anvendes før den er efterset og/eller repareret af autoriseret personale. Nødstop-knappen er ikke en tænd-sluk knap. Den bør aldrig være aktiveret (ud over ved det regelmæssige tjek). 5.4 Nødnedfir Hvis Pallas 150 pga. en defekt håndbetjening ikke reagerer under brug, kan brugeren sænkes ned vha. nødnedfir. Kontakten findes på undersiden af elboksen. Hvis liften sænkes helt ned kan en sikring springe. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der sikrer at løfteren efterses inden den tages i brug igen. 6. Vedligeholdelse 6.1 Rengøring Aktuator og elboks må kun rengøres med en fugtig klud for at undgår at de elektriske dele bliver skadet. Resten af Pallas må rengøres med rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel. 7. Årlig service Den relevante standard EN ISO foreskriver at løfteren skal efterses årligt af personale autoriseret af Ergolet eller anden hjælpemiddelspecialist. Det er kundens ansvar at sørge for at løfteren efterses. En kvalificeret servicetekniker vil gennemgå løfteren og registrere og udbedre fejl og mangler. Den ansvarlige servicetekniker er forpligtet til at tage løfteren ud af drift, hvis det konkluderes at en fejl, der ikke udbedres med det samme, er til fare for bruger eller plejer. 13

14 8. Tekniske data og tegninger Løft Max belastning Løfteinterval Afstand mellem kroge Antal løft ved 80 kg belastning Løftehastighed 80 kg 150 kg mm 450 mm minimum cm/sek Understel Bredde Højde Længde Diameter hjul Frihøjde under stel Invendig bredde (min) Invendig bredde (max) Drejeradius mm 125 mm 865 mm 75/100 mm 45 mm 495 mm 722 mm 105 mm Drejningsmoment for bolt arm/mast Nm Vægt Total Tungeste del 45 kg 15 kg Løfteren kan skilles ad i 4 dele Materiale Pulverlakeret stål Standard RAL farve 9006 El forsyning på løfter 24V DC Maximum strømforbrug 10,1 A IP-klasse IP20 14

15 9. Fejlfinding for Pallas 150 med manuel eller elektrisk benspredning Fejl Mulig årsag Fejlfinding Løsning - Nødstop er aktiveret Deaktiver nødstop - Batterier er flade eller defekte Oplad eller udskift batterier. Udskift sikring (hvis sikringen endnu en Alle elektriske - Sikring er Ingen strømtilførsel gang springer kan der funktioner virker ikke sprunget være andet galt kontakt Ergolet) - Kabler mellem eller til batterier er deffekte eller ikke Tilslut kabler korrekt eller udskift kabler. korrekt tilsluttet. Løftearm kan kun enten - Afprøv anden Udskift Fejl på el-boksen eller køres op eller ned (ikke håndbetjening håndbetjening eller håndbetjening begge veje). eller el-boks el-boks Elektrisk benspredning - Afprøv anden Udskift Fejl på el-boksen eller kan kun køre enten ind håndbetjening håndbetjening eller håndbetjening eller ud (ikke begge). eller el-boks el-boks Aktuator vibrerer eller larmer mere end normalt Defekt aktuator - Afprøv evt. anden aktuator (kontakt Ergolet) Udskift aktuator Løftearmen eller benspredningen er langsom. 50% indikatoren lyser. Mangel på strøm - Batterier er flade eller defekte - Oplader eller forbindelse til Oplad eller udskift batterier Udskift oplader oplader er defekt. 15

16 9 3 / 4 2 / E Ø F C L A S S I E N I S O E N Ergolet Taarnborgvej 12 C 4220 Korsør 16 Tlf: Fax:

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Dolphin. Manual dansk

Dolphin. Manual dansk Dolphin Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

Ormesa ståstøttestativ

Ormesa ståstøttestativ Ormesa ståstøttestativ Ståstøttestativ til unge og voksne Indstillelig bækkenstøtte Indstillelige hælstøtter Justerbare knæstøtter Højde- og dybdeindstilleligt bord Selvbetjening af rygstøtte Ormesa ståstøttestativ

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Brugsanvisning Dansk 7DK160173-02 Produktbeskrivelse Liko Originalsejl Høj Ryg er en standardmodel, som er konstrueret til at kunne tilpasse sig til brugeren uden

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Supportbelt. Manual dansk

Supportbelt. Manual dansk Supportbelt Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Montering 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering/montering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Et ideelt løft i dagligdagen.

Et ideelt løft i dagligdagen. Uno Et ideelt løft i dagligdagen. Farvemarkering på liftarm Farvemarkeringen på liftarmen er en størrelsesforklaring til lifttilbehøret, som har modsvarende farvemarkering. Unik mekanisk nødsænkning Patenteret

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Bariatriske patienter

Bariatriske patienter Bariatriske patienter mod 06 Liko Ultra sejl, model 06 Med en vægtkapacitet på 500 kg, er Ultra sejlet designet til de tungeste bariatriske brugere. Ultra sejlet fås i forskellige størrelser og bruges

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning)

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) Balancetræning 1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Mobil stol med høj eller lav ryg

Mobil stol med høj eller lav ryg Mobil stol med høj eller lav ryg fra Rifton Alle modeller er med kipbart sæde Med eller uden affjedring Justerar ryg 0-15 grader Bredt tilbehørsprogram Montering uden brug af værktøj Rifton mobil stol

Læs mere