Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug"

Transkript

1 Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse med brugen, servicering og vedligeholdelse af Ergolets ståløfter Pallas/150 s y s t e m.

2 2

3 1. Sikkerhedsinstruks 1.1 Beskrivelse af dele Udpakning Samlingsvejledning Formål Brug 6 2. Sejltyper 8 3. Brugen af ståløfteren 3.1 Løft med bryst- eller fleece sejl løft med universalsejl Brug løfteren som ganghjælpemiddel Service Tekniske funktioner 5.1 Opladning af batterier El-boks Nødstop Nødnedfir Vedligeholdelse Rengøring Årligt service Tekniske specifikationer og tegninger Fejlfinding 15 3

4 1. Sikkerhedsinstruks Brugeren i denne manual er den person, der bliver løftet. Plejeren er den person, der betjener løfteren. Advarsel Når dette symbol vises bør der udvises ekstra stor opmærksomhed Vejledning omkring den tekniske brug af produktet Vejledning i brugen af produktet sammen med brugeren Før løft af brugeren bør alle betjenings- og sikkerhedsfunktioner nævnt i brugervejledningen sikkerhedstjekkes og det bør sikres at løfteren er samlet korrekt inden den tages i brug. Pallas 150 må kun anvendes som beskrevet i denne brugervejledning. Ved anvendelse af Pallas 150 skal brugervejledningen være læst og forstået. Ved tvivl, kontakt da Ergolet for yderligere information. Pallas 150 bør opbevares ved normal indendørstemperatut (+2 til +40 grader C) og ved en relativ luftfugtighed på mellem 40 % og 90 %. Løfteren må desuden ikke belastes med mere end 150 kg. Brug kun sejl nævnt i denne brugervejledning. Løfteren må kun anvendes af autoriserede personer med den korrekte oplæring. Før og under brugen skal det sikres at der ikke er nogen fare for at brugeren eller plejeren kan blive klemt af liften. Løft aldrig personer inden et dagligt tjek er udført. Løft aldrig brugeren højere end nødvendigt. Dagligt tjek Plejeren er ansvarlig for at udføre visuelt tjek for synlige defekter før brug. Et dagligt tjek inkluderer følgende: Tjek at ingen dele mangler Tjek for abnorme bevægelser af understel, mast og arme. Tjek at der ikke er nogen abnorme lyde fra aktuator eller andre elektriske dele. Tjek at der ikke er tegn på rust eller andre skader på overfladebehandlingen Tjek at der ikke er andre synlige skader på lifteren. Tjek af de anvendte sejl er ydermere end del af det daglige tjek. Tjek at der ikke er slitage eller andre brud på materialet. Tjek især stropperne for slid og andre skader. Ved defekt på produktet kontaktes Ergolet. 4

5 1.1 Beskrivelse af dele Løftearm Håndbetjening El-boks Aktuator Knæstøtte Mast Understel Fodplade 1.2 Udpakning Det skal ved udpakningen tjekkes at alle dele er til stede og ubeskadiget. Hvis der er mistanke om beskadigelse eller mangler, kontakt venligst deres forhandler eller Ergolet. Der skal i pakken ved levering være følgende: 1 understel, 1 mast, 1 løftearm, 1 knæstøtte, 1 fodplade, 1 aktuator, 1 el-boks, 1 håndbetjening, 1 lader. Det anbefales at emballagen opbevares såfremt Pallas skal bruges andre steder eller i tilfælde af returnering for reparation eller årligt serviceeftersyn. 5

6 1.3 Samlingsvejledning Løftere leveres samlet og nødstoppet er aktiveret. Nødstoppet skal deaktiveres inden løfteren kan tages i brug. 1.4 Formål Pallas 150 er beregnet til at løfte personer med handicap, personer på plejehjem, hospitaler eller i hjemmeplejen. Løfteren må anvendes til forflytning af brugere op til 150 kg. Løfteren må aldrig bruges til andre formål end de oprindeligt planlagte og der skal altid være en person med den korrekte oplæring i produktet til stede. 1.5 Brug Løfteren bør hovedsagligt bruges i de følgende situationer: 1. Løft fra seng til kørestol eller stol som befinder sig umiddelbart i nærheden af sengen. 2. Løft fra kørestol til toilet eller bade-bækkenstol som befinder sig umiddelbart i nærheden. 3. Løft fra kørestol til stol som befinder sig umiddelbart i nærheden. Anvend kun de anbefalede sejl. Generelle bemærkninger vedrørende brug: Løfteren er nem at anvende. Dog anbefales det at man læser de følgende instruktioner grundigt: 1. Benene på understellet kan spredes enten vha. fodpedal (v. Pallas 150 uden elektrisk benspredning) eller vha. håndbetjeningen. 2. Håndbetjeningen gør det muligt nemt at betjene løfteren. Tryk forsigtigt på op - eller ned -knapperne og på modellen for elektrisk benspredning, på knapperne for benspredning. 3. Sikker altid at brugeren føler sig sikker og aldrig bliver skræmt. I alle situationer, hvor det er muligt bør der bevares en kontinuerlig kontakt med brugeren. 4. Ved tryk på den røde nødstopknap stopper alle løfterens funktioner med at virke med det samme. Ved at dreje knappen en kvart omgang med uret løsnes knappen og alle løfterens funktioner vil virke igen. 5. Løftearmens motor udøver ikke noget tryk nedad anden end den samlede vægt af bruger og løftearm. Denne sikkerhedsfunktion, kaldet en spline -funktion, sikrer at brugeren ikke på nogen måde kan blive klemt. I meget sjældne tilfælde kan spline -systemet aktiveres og resultere i at løftearmen vil falde tilbage. Dette vil dog aldrig udsætte brugeren for fare, men måske være et forstyrrende element under et løft at en bruger. Vi anbefaler at løftearmen testes over en kortere strækning før den anvendes med en bruger, for at sikre at spline -systemer virker. 6. Pallas 150 har en elektronisk nødnedfir-knap, som kan anvendes i det tilfælde at håndbetjeningen er ude af funktion. 7. Oplad batterierne med jævne mellemrum vi anbefaler at de oplades hver nat. Sikker at den røde nødstop-knap ikke er aktiveret under opladning, da opladning i så fald ikke vil være mulig. Batterierne må ikke blive flade, da det vil forkorte batteriernes levertid betydeligt. Lad i stedet batterierne være fuldt eller delvist opladet hele tiden. 6

7 Generelle bemærkninger for plejeren For at dreje Pallas 150 til den ene side, tag da fat i håndtaget med den ene hånd og skub med den anden på løftearmen. Den sidelæns bevægelse vil mindske belastningen på ryggen og dermed sikre et bedre arbejdsmiljø. Når løfteren skal flyttes, brug da hele kroppen. Drej ikke kun den øverste del af kroppen eller kun skulderen. Sikker at løfteren hele tiden er sikker og uden for fare for at vælte. Ved forberedelse til løftet, er det vigtigt at fx kørestolen skubbes hen til løfteren og ikke omvendt. Løfteren må ikke bremses under forflytning, da løfteren skal have mulighed for at tilpasse sig forflytningssituationen. Under forflytningen med bruger må løfteren ikke skubbes eller trækkes for hurtigt. Det er ikke kun ubehageligt for brugeren, men kan også udsætte brugeren for fare. Når løfteren skal flyttes over fx et dørtrin, bør den trækkes baglæns. Det gør forflytningen nemmere og gør forflytningen så sikker som muligt. Dørtrinets højde må dog ikke overstige 3 cm i højden. Det anbefales at der er 2 plejere til stede under forflytning. Forsøg aldrig at løfte løfteren og på den måde risikere at løfteren kommer ud af balance, da det vil bringe både bruger og plejere i fare. NB! - Løft aldrig brugeren højere end nødvendigt. - Pallas 150 er ikke et transportmiddel. Det er plejerens ansvar at sikre at produktet er det rette hjælpemiddel for den pågældende bruger. Der bør til hver en tid udvises stor forsigtighed for at sikre brugerens sikkerhed. Hvis løfteren anvendes i forbindelse med en bruger, der har en tendens til at hænge til den ene side (fx hvis brugeren er delvist lammet), bør der udvises ekstra omhu for at sikre løfterens stabilitet. Overdriv i denne situation ikke den sidelæns bevægelse ved at trække sejlet fra denne side. Ved at åbne løfterens ben, enten elektronisk eller vha. fodpedalen, øges løfterens stabilitet i denne situation. Vær specielt opmærksom ved brug af sejl med lange stropper, der vil øge den sidelæns bevægelse. 7

8 2. Sejltyper De nævnte sejl er alle til brug med løftere med 2 arme. Alle sejltyper: For mere information se label på det pågældende sejl. Se desuden symbol forklaring i appendix. Vi anbefaler at sejlene kun anvendes i forbindelse med Ergolets løftere eller loftlifte. Hvordan sejlene anvendes beskrives i denne brugervejledning. Derudover har stropperne på sejlene farvekoder, som hjælper plejeren med at vælge de rigtige stropindstillinger. Det er plejerens pligt at sørge for at sejlet bruges rigtigt; herunder at sejlet er den rigtige størrelse og model for brugeren. Denne funktion bør varetages af en person der har de rette kvalifikationer og kender til den enkelte brugers behov. Brystsejl Small Medium Large X-Large Brystsejl Small Medium Large X-Large Fleece sejl Small Medium Large X-Large

9 3. Brugen af ståløfteren Knæstøtte kan indstilles i dybde og vinkles så den passer til den enkelte bruger. Vinklen på knæstøtten justeres ved at løsne håndtag 1. Når håndtaget er løsnet kan knæstøtten placeres som ønsket og håndtaget strammes igen. 1 Den øverste kant af knæstøtten skal være under knæskallen og støtten må aldrig presse på knæet. 2 Vinklen på knæstøtten bør tilpasses den enkelte bruger og bør tilpasses efter hvor meget brugeren kan strække sit knæ, når brugeren står op. Det er en mulighed at anvende læg-bæltet. Dybden på knæstøtten indstilles ved at løsne håndtag 2. Knæstøtten placeres i ønsket position og håndtaget strammes igen. 3.1 Løft med bryst- eller fleecesejl Løft fra siddende position: Placer sejlet bag ved brugeren ved at skubbe rygstøtten helt ned så det når det nederste af ryggen. Spænd sikkerhedsbælte rundt om hoften (ca. ved navlen) og stram det. Bæltet bør sidde relativt stramt rundt om hoften. Brems rullestolen og flyt løfteren hen til brugeren. Løft brugerens fødder op på fodpladen og placer løfteren så knæstøtten kommer så tæt på brugerens knæ som muligt. 9

10 Fastspænd sejlet på krogene på løfterens arme. Brugeren kan placere armene ind for eller uden for sejlets stropper. Det kan især være nødvendigt at placere en eller begge arme inden for, hvis brugeren er helt eller delvist lammet. Start løftet ind til sejlet sidder helt stramt rundt om ryggen. Bæltet skal strammes endnu en gang før løftet fortsættes. Det bør sikres, at brugeren ikke føler noget ubehag i situationen. Brugeren har muligheden for at holde fast i de skumdækkede arme og på den måde selv hjælpe med til løftet. Brugeren skal i så fald forsøge at holde kroppen så oprejst som muligt og se fremad. Bed brugeren om at presse nedad på fodpladen og strække begge knæ og hofteled. Plejeren kan hjælpe med at placere en hånd på knæet og presse knæet let nedad. Fortsæt løftet indtil brugeren står så oprejst om muligt. Fra stående til siddende position: Før Pallas 150 (med bruger) hen til den sikrede (låste) rullestol. Bagsiden af knæet skal røre ved sæde på stolen Brems ikke løfteren!!! Brugeren sænkes ned så bagdelen placeres på den nederste halvdel af ryglænet på stolen. På den måde tiltes stolen en smule bagud og brugeren kan glide på plads i stolen. Denne metode kræver stor påpasselighed fra plejeren. 10

11 3.2 Løft med universalsejl Flyt knæstøtten ved at løsne håndskruerne (2). Løft fodpladen fra understellet. Placer universalsejlet så det nederste af rygstøtten når det nederste af ryggen. Ryk sejlets benstøtter frem på ydersiden af lårene. Placer dem under lårene og kryds stropperne foran. Brugeren kan løftes i en tilbagelænet stilling ved fx at gøre de bagerste stropper længere i forhold til de forreste. Farvekoderne på stropperne kan anvendes til at indstille sejlet korrekt til den enkelte bruger. Universalsejlet kan også anvendes med hoved- eller nakkestøtte. 11

12 3.3 Brug løfteren som ganghjælpemiddel Da ganghjælpemidlet hovedagligt har en støttende effekt er det vigtigt at plejeren i denne situation evaluerer brugeren grundigt. Fjern knæstøtten og fodpladen som beskrevet i afsnit 3.2. Brugeren skal holde armene uden for sejlstropperne. Placer brystsejlet(el. lign) langt nede omkring hoften og spænd sikkerhedsbæltet vha. klik-spændet og stram indtil sejlet er stramt rundt om hoften. Brugeren kan med fordel holde fast i løftearmene Påsæt brystsejlet på krogene på løftearmene. Påbegynd løftet og stands igen når sejlet strammer. Sejlet strammes endnu en gang. Løftet fortsættes indtil brugeren er i oprejst position Plejeren kan nu langsomt trække brugeren frem for at begynde gang-træningen. 4. Service I tilfælde af fejl eller skader på løfteren, skal Ergolet kontaktes og løfteren serviceres i henhold til den pågældende servicekontrakt. 5. Tekniske funktioner 5.1 Opladning af batterier Batterierne bør oplades regelmæssigt. Ergolet anbefaler at de oplades hver nat. Den rød nødstopknap må ikke være aktiveret under opladning, da løfteren i så fald ikke vil oplade. Batterierne må ikke blive flade, da batteriernes levetid vil reduceres betydeligt. Lad i stedet batterierne være helt eller delvist opladet hele tiden. Opladeren anvender 230 Volt. Stikket på opladeren til elboksen er markeret med 24V og bør ikke fjernes, når det en gang er koblet til elboksen. Lampen på laderen indikerer at løfteren oplades. Der må ikke være elektriske apparater til livredning i nærheden under opladning! Stikket til opladeren må ikke fjernes under normal brug af løfteren og under ingen omstændigheder under opladning. Under opladning må løfteren ikke anvendes. Batterierne må ikke oplades i fugtige omgivelser, som fx baderum. Hvis lampen ikke lyser under opladning, kontakt venligst Ergolet for mere information. 5.2 Elboks Hvis løfteren på trods af fuldt opladede batterier, ikke reagerer som normalt, kan det skyldes at batterierne skal udskiftes. Udskiftning af batterier og andre reservedele må kun udføres af kompetent personale autoriseret af Ergolet eller anden hjælpemiddelspecialist. Ergolet anbefaler at der kun anvendes originale reservedele. 12

13 5.3 Nødstop Tjek regelmæssigt at nødstoppet virker som foreskrevet. Test Pallas 150 (uden bruger) og tryk på den røde nødstopknap (stor rød knap øverst på elboksen). Løfteren skal stoppe med det samme. Hvis nødstoppet er defekt må løfteren ikke anvendes før den er efterset og/eller repareret af autoriseret personale. Nødstop-knappen er ikke en tænd-sluk knap. Den bør aldrig være aktiveret (ud over ved det regelmæssige tjek). 5.4 Nødnedfir Hvis Pallas 150 pga. en defekt håndbetjening ikke reagerer under brug, kan brugeren sænkes ned vha. nødnedfir. Kontakten findes på undersiden af elboksen. Hvis liften sænkes helt ned kan en sikring springe. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der sikrer at løfteren efterses inden den tages i brug igen. 6. Vedligeholdelse 6.1 Rengøring Aktuator og elboks må kun rengøres med en fugtig klud for at undgår at de elektriske dele bliver skadet. Resten af Pallas må rengøres med rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel. 7. Årlig service Den relevante standard EN ISO foreskriver at løfteren skal efterses årligt af personale autoriseret af Ergolet eller anden hjælpemiddelspecialist. Det er kundens ansvar at sørge for at løfteren efterses. En kvalificeret servicetekniker vil gennemgå løfteren og registrere og udbedre fejl og mangler. Den ansvarlige servicetekniker er forpligtet til at tage løfteren ud af drift, hvis det konkluderes at en fejl, der ikke udbedres med det samme, er til fare for bruger eller plejer. 13

14 8. Tekniske data og tegninger Løft Max belastning Løfteinterval Afstand mellem kroge Antal løft ved 80 kg belastning Løftehastighed 80 kg 150 kg mm 450 mm minimum cm/sek Understel Bredde Højde Længde Diameter hjul Frihøjde under stel Invendig bredde (min) Invendig bredde (max) Drejeradius mm 125 mm 865 mm 75/100 mm 45 mm 495 mm 722 mm 105 mm Drejningsmoment for bolt arm/mast Nm Vægt Total Tungeste del 45 kg 15 kg Løfteren kan skilles ad i 4 dele Materiale Pulverlakeret stål Standard RAL farve 9006 El forsyning på løfter 24V DC Maximum strømforbrug 10,1 A IP-klasse IP20 14

15 9. Fejlfinding for Pallas 150 med manuel eller elektrisk benspredning Fejl Mulig årsag Fejlfinding Løsning - Nødstop er aktiveret Deaktiver nødstop - Batterier er flade eller defekte Oplad eller udskift batterier. Udskift sikring (hvis sikringen endnu en Alle elektriske - Sikring er Ingen strømtilførsel gang springer kan der funktioner virker ikke sprunget være andet galt kontakt Ergolet) - Kabler mellem eller til batterier er deffekte eller ikke Tilslut kabler korrekt eller udskift kabler. korrekt tilsluttet. Løftearm kan kun enten - Afprøv anden Udskift Fejl på el-boksen eller køres op eller ned (ikke håndbetjening håndbetjening eller håndbetjening begge veje). eller el-boks el-boks Elektrisk benspredning - Afprøv anden Udskift Fejl på el-boksen eller kan kun køre enten ind håndbetjening håndbetjening eller håndbetjening eller ud (ikke begge). eller el-boks el-boks Aktuator vibrerer eller larmer mere end normalt Defekt aktuator - Afprøv evt. anden aktuator (kontakt Ergolet) Udskift aktuator Løftearmen eller benspredningen er langsom. 50% indikatoren lyser. Mangel på strøm - Batterier er flade eller defekte - Oplader eller forbindelse til Oplad eller udskift batterier Udskift oplader oplader er defekt. 15

16 9 3 / 4 2 / E Ø F C L A S S I E N I S O E N Ergolet Taarnborgvej 12 C 4220 Korsør 16 Tlf: Fax:

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

1.2. SIDDESTILLING... 8

1.2. SIDDESTILLING... 8 DK b r u g e r m a n u a l www.vela.eu Indholdsfortegnelse 1.0. brugermanual... 6 1.1. FØR kørsel... 6 1.1.1. Ind- og udstigning... 6 1.1.2. Fodpladen... 6 1.1.3. Udstigningshjælp... 7 1.1.4. Sæderotation...

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2)

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2) 2 Dette er en dansk udgave af vejledningen Wheelchair Skills Test (WST) Version 4.2 Manual, som indgår i det canadiske Wheelchair Skills Program (på dansk Kør Godt programmet). Ligesom det øvrige materiale

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Brugsanvisning Dansk 7DK160173-02 Produktbeskrivelse Liko Originalsejl Høj Ryg er en standardmodel, som er konstrueret til at kunne tilpasse sig til brugeren uden

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere