Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER"

Transkript

1 Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER SKOVBRYNET/ØSTERLED/SOLSKRÆNTEN Varde

2 Velkommen i afd. 10 Skovbrynet, Østerled, Solskrænten Afdelingen er delvis gennemrenoveret, og her er god lejlighed til at leve grønt. Selvfølgelig har vi lidt regler for afdelingen, foruden de af boligforeningens fastsatte regler. ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet for afd. 10, Skovbrynet, Østerled, Solskrænten, er udarbejdet i tilknytning til følgende referencer: 1. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. 2. Huslejekontrakten. 3. a. Lov om leje af almene boliger. b. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. c. Tillæg til Vejledning om drift af almene boliger m.v. d. Bekendtgørelse om Vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger e. Div. bekendtgørelser om udlejning af almene boliger. B. Reglementet med supplerende skrivelser og opslag er gældende for afdelingens lejere. Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre ophævelse af lejemålet jævnfør huslejekontraktens 9. C. Er der i medfør af ref. 1 (Vedtægterne) 17. stk. 6 truffet beslutning i en afdeling om ændring i ordensbestemmelserne i forhold til nærværende reglements bestemmelse, gælder dette kun for den pågældende afdeling. Evt. ændringer skal meddeles skriftligt til boligforeningen. D. Overtrædelse af politi- og sundhedsvedtægter er lejerens ansvar. Lejeren er pligtig at holde boligforeningen skadesløs herfor.

3 E. Overholdes Hus- og Ordensbestemmelserne ikke, vil der blive pålagt et gebyr for evt. oprydning m.m efter påmindelse. 1. påmindelse er gebyret kr. 350,00 (2011 niveau) og derefter kr. 500,00 for 2. og efterfølgende gange. 2. Boligafgift (husleje og anden pengeydelse) A. Pengeydelse i forbindelse med lejemålet fremgår af huslejekontrakten. Eventuelle forhøjelser/nedsættelser varsles til den enkelte lejer. B. Boligafgiften og anden pengeydelse er forfalden senest 1. hverdag i måneden. Sker betalingen efter den 1. i måneden kan lejemålet ophæves, efter gældende incasso regler, jf. 90, stk. 2 i Lov om Leje af Almene Boliger. Lejelovens 3 løbedage er fjernet pr. 1. januar C. Boligforeningens udgifter i forbindelse med krav om rettidig betaling, betales af lejeren. Beløbet, der fastsættes af boligministeriet, er kr. 270,00 i 2013 niveau, og reguleres én gang årligt. Gebyret er pligtig pengeydelse (ref , stk. 2.) D. Udgifter til evt. fogedforretning betales af lejeren (restanten). 3. Ordensbestemmelser. Pkt. 1 Haverne skal holdes i sømmelig stand. Såfremt det ikke sker, vil der blive givet besked derom. Hvis haven, efter påmindelse, ikke er bragt i orden, vil der fra boligforeningens side blive sat folk på, til at få orden på haven, på beboerens regning. Der må gerne plantes ligusterhæk rundt om terrassen. Hække i baghave og forhaven må max. være 180 cm. høj. Der må plantes ligusterhæk i forhaven. Ligusterhække SKAL klippes min. 1 gang årligt, og senest 31. juli. Bøgehække SKAL klippes min. 1 gang årligt, og senest 1. september. Sættes plankeværk må højden max. være til underkant af vindue, og skal placeres min. 50 cm fra fælles stiens flisekant. Der må ikke opsættes fliser eller lign. på trapperne. Det er afdelingens gårdmænd der kantskærer græs på fællesarealer, og langs fortove, langs hækkene én gang årligt. Herefter skal beboerne selv holde græskanten ved lige. Pkt. 2 Det er tilladt at opstille uopvarmede udestuer og overdækninger, dog ikke i forhaven, og kun efter indhentning af skriftlig tilladelse fra boligforeningen.

4 Boligforeningen har tegninger liggende på såvel udestuer samt overdækninger. Udestuer og overdækninger må kun males i grøn, hvid, eller henstå i klar træbeskyttelse. Der kræves ikke reetablering ved fraflytning, hvor tilladelse er givet. Gamle udestuer/overdækket terrasser opført uden tilladelse og godkendte tegninger, skal nedtages ved fraflytning. Pkt. 3 Al plankeværk og stakitter i forhaverne må males hvide eller blå som træværket på facaden i Skovbrynet. Plankeværk og havelåge i baghaven må males hvide, grønne eller henstå i natur. Pkt. 4 Vi har i afdelingen forholdsvis ny sti anlæg, og det er ikke tilladt at køre nogen former for motoriseret kørsel eller cykel på stierne. Det skåner sti anlæggene og, er samtidig en måde at sikre børnenes leg på stierne. Parkering på gaden ud for stierne og lygtepæle frabedes om vinteren, da boligforeningens traktor har behov for bl.a. snerydningsplads. Vejene er offentlige, og alm. færdselslov er gældende. Pkt. 5 Den 23. november 2006 investerede afdelingen i to nye pengeløse vaskerier. Vaskeri 1 er placeret i rækken Skovbrynet 11-19, vaskeri 2 i række Til hver husstand udleveres et sæt nøgler til dør, samt et chipkort til brug af vaskeriet. Chipkortet er personligt OG ukodet. Tabte kort kan anmeldes på boligforeningens kontor, og blive spærret. Udgiften fra vaskeriet kommer på næstkommende husleje, dvs. udgift i november opkræves i januar. Ved ubrugt, men reserveret tid, opkræves en bøde. Maskinen vil være fri efter 15 min til ny lejer. Der kan reserveres vaske tid i op til 2 timer fra 07:00 til kl. 22:00 alle hverdage, og fra kl. 09:00 til kl. 18:00 lørdage, søndage og helligdage. Husk at efterlade vaskehus og maskiner rengjort. Vaskeri nr. 1 har døgnåbent. Bortkommet chipkort kan spærres ved henvendelse til kontoret. Et nyt chipkort koster kr. 100,00. Pkt. 6. Vi er så privilegeret, at vi må holde husdyr her i afdelingen, men man skal huske, at dyrene skal tilmeldes på boligforeningens kontor. Man kan få tilladelse til at holde 2 husdyr pr. lejemål. Det er tilladt at passe husdyr for andre, men dog højest i 3 sammenhængende uger pr. år. Der skal

5 altid søges om tilladelse. Der må kun holdes hunde jf. Dansk Lovgivning, og at hundeloven i øvrigt følges. Det er din pligt at sørge for, at dine dyr mindst muligt generer naboerne. Man lufter ikke sine kære dyr på afdelingens grønne arealer, da det bestemt ikke er nogen god oplevelse at komme hjem med hundeefterladenskaber under skoene, eller at børn falder og bliver indsmurt i samme ulækre masse. Katte skal i lighed med hunde holdes inden døre, men skal de ud, har man pligt til at føre dem i snor. Pkt. 7 Råderet og forbedringsarbejder. Bestemmelser for Råderet, for Arbejdernes Andels-boligforening er gældende. Pkt. 8 Der forefindes vaskeplads til bilerne. Det er ved siden af carportene ved de lige numre. Vandet kan kun benyttes ved brug af den udleverede nøgle. Der forefindes også strømstik til støvsuger. Pkt. 9 Carportene er udlejet til afdelingens beboere og er derfor ikke til fri afbenyttelse. Carportene kan ikke overdrages til andre lejere, men skal opsige til boligforeningen, der sørger for ny udlejning jf. ventelisten. Pkt. 10 A. Færdselsloven er gældende overalt på boligforeningens område, herunder kørsel på stiområderne af motoriserede køretøjer, dog undtaget herfor er el motorcross (ældre eller handicap egnede). Opsatte skilte og tavler skal respekteret, overtrædelse kan medføre politi anmeldelser. Parkering af motorkøretøjer skal ske på parkeringspladser, hvor sådanne er indrettet. Langtidsparkering af motorkøretøjer uden nummerplader, campingvogne og påhængsvogne, samt køretøjer med en egenvægt over 2500 kg. er IKKE tilladt. Langtidsparkering er mere end 14 dage. B. Til parkering af tomme trailere, camplet, combicamp og lignende, henvises til pladsen ved AAB`s materiale garage langs Solskrænten. Pkt. 11

6 Klager skal afgives skriftligt enten ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller til boligforeningens kontor. Klagerne bliver altid behandlet fortroligt. Du er altid velkommen til at kontakte en fra afdelingsbestyrelsen, der også vil viderebringe henvendelserne til boligforeningen administration. Pkt. 12 Det er muligt at leje ekstra depot rum, som kælderrum, tørrerum, vaskerum. Disse rum udlejes efter venteliste, så ønsker du et sådant rum, skal du noteres op på en venteliste hos AAB. Man kan kun leje 1 rum. Mød op til afdelingens beboermøder og få selv indflydelse på din egen boligsituation. Husk: at behandle din nabo, som du selv vil behandles. Afdelingsbestyrelsen består p.t. af: Formand Ruth Frandsen, Skovbrynet 30 Bestyrelsesmedlem Heino Jensen, Skovbrynet 11 Bestyrelsesmedlem Ejvind Boye Andersen, Solskrænten 4 e suppleant Svend Thestrup, Solskrænten 4 f suppleant Liza Skov Olander, Skovbrynet 12

7 4.udgave september 2005 Vedtaget på afdelingsmødet revideret jf. pkt udgave Vedtaget på afdelingsmødet revideret 24. september udgave revideret og vedtaget på afdelingsmødet Vedtaget på afdelingsmødet Vedtaget på afdelingsmøde den Revideret på afdelingsmødet

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordensbestemmelser. Beboerklagenævn

Indholdsfortegnelse. Ordensbestemmelser. Beboerklagenævn HUSORDEN FOR Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER A. Ordensreglementet for afd. 8, Skansen 6-8-10/Østergade 6, er udarbejdet i tilknytning

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden afdeling 3 - Ryhaven

Husorden afdeling 3 - Ryhaven Indhold Husorden... 1 1. Boligen... 2 2. Haven... 2 3. Fællesarealerne... 3 4. Affald og renovation... 3 5. Fælleshuset (Ryhaven 65)... 3 7. Motorkøretøjer... 4 8. Parkering... 5 9. Husdyr... 6 10. Musik

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man

Læs mere

Husorden. for Hobro Boligforening

Husorden. for Hobro Boligforening Husorden for Hobro Boligforening I. Almindelige bestemmelser Enhver beboer har pligt til at overholde boligforeningens ordensreglernent, som det er fastlagt i efterfølgende bestemmelser. Herudover må beboerne

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr. 24-44. Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende

Læs mere

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere