Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer"

Transkript

1 Bæredygtigt letbyggeri Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer 21

2 En bæredygtig udvikling er en del af grundlaget for vores adfærd Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at skabe gipsbaserede byggesystemer og akustiklofter, der ikke kun lever op til markedets og byggelovgivningens krav, men også til fremtidens udfordringer med hensyn til ressourceforbrug, klima og bæredygtighed. I dag er dette en vigtig del af vores grundlag og et vigtigt område i hele vores forretningsudvikling. Her er en status for nogle af de områder, vi fokuserer på: Naturens eget materiale Vore produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Gips indgår bl.a. også i fødevarer og indeholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og afgasser ikke. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et bæredygtigt byggemateriale. Genanvendelse af gipsprodukter Sammen med gipsbranchen har vi været pionerer inden for genanvendelse af udtjente gipsprodukter. Et effektivt indsamlings- og genanvendelsessystem har reduceret behovet for nye råmaterialer og har samtidig reduceret behovet for deponering markant. Miljødeklarationer Miljødeklarationer indenfor byggebranchen er frivillige. Som nogle af de første i branchen begyndte vi i 1999 at dokumentere miljøpåvirkningerne for vores gipsprodukter igennem offentligt tilgængelige miljødeklarationer. Energi- og vandforbrug samt CO 2 emission Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi intensivt med langsigtede løsninger til recirkulation af vand og genindvinding af varme i alle processer. Symbiosen anvendelse af rest- og biprodukter fra anden industri Sammen med 6 store virksomheder i Kalundborg deltager vi i et industrielt symbiosesamarbejde, hvor hele ideen er at genanvende hinandens rest og biprodukter og reducere det samlede energiforbrug. Resultatet har bl.a. været væsentlige besparelser i udledning og forbrug. F.eks. modtager Gyproc en stor mængde industrigips, som er et bi-produkt fra energiproduktionen hos en anden symbiosepartner. Denne anvendes i produktionen af gipsplader. Ligeledes anvender vi genbrugspapir til pladekarton og genbrugspap til emballering Miljøstyring sikrer resultater Vi arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, der bl.a. sikrer, at spild minimeres. Byggeoptimering optimerer processen fra produkt til byggeri Siden 1996 har Byggeoptimering været en vigtig del af vores forretningsgrundlag. Byggeoptimering er et koncept, der går ud på, at man ved at arbejde med gennemtænkte løsninger fra projektets planlægning effektiviserer hele processen fra produktion til byggeri og efterfølgende spildhåndtering mv. til gavn for både miljøet og byggeriets totalomkostninger. 2

3 Indhold: Side Gyproc gipsprodukter 4-5 Produktion og proces 6-7 Livscyklus 8-9 Bæredygtigt letbyggeri Indeklima Byggeoptimering og projektering Miljødeklarationer Bæredygtigt materialevalg

4 Gips et naturligt byggemateriale med et bæredygtigt perspektiv Gips har været kendt og anvendt i byggeri gennem generationer. Fra gammel tid oftest i flydende form bl.a. til stuklofter. I dag er gipsen mest kendt i pladeform enten til vægge eller lofter. Men udviklingen har også betydet, at gipsen er blevet forædlet og kan leveres i en række systemer, der opfylder alle krav om design, funktion, indeklima, akustik og lydisolering mv. Hos Gyproc A/S har vi sideløbende arbejdet med de klima- og miljømæssige aspekter i forbindelse med selve basisproduktet. Det har betydet, at letbyggeri teknikken med Gyproc gipsplader og byggesystemer er blandt de former for byggeri, der bedst tilfredsstiller kravene om bæredygtighed. Naturlig gips Den naturlige gips kommer fra gipssten, der findes i meget store mængder på jorden. Havvand indeholder opløst gips, og gipsen blev dannet ved udfældning i lukkede havbassinner, hvor vandet langsomt fordampede. Industrigips binder CO 2 og reducerer udledning I Norden er det ikke gipssten men kalksten, der blandes med vand, svovl, luft og kuldioxid og danner gips. Denne gips kaldes industrigips. Det er et restprodukt fra vore kraftværker, hvor svovl- dioxiden anvendes i stedet for at blive udledt til naturen. Gyproc gipsprodukter Gyproc gipsplader består af en støbt gipskerne, omsluttet af et kartonlag på ydersiden. Kartonen fremstilles af genbrugspap og -papir. Den gips, Gyproc anvender til sin produktion, kommer fra tre kilder: 1 Genbrugsgips indsamlet fra byggepladser, genbrugsstationer og fra nedrivninger 2 Industrielt restgips 3 Naturgips fra gipsbrud Mere end halvdelen af de anvendte råmaterialer er genanvendte materialer eller restprodukter. Dette bidrager til en væsentlig reduktion af energiforbruget til fremstilling af nye råmaterialer. Ingen giftige eller miljøskadelige stoffer Gips er et naturligt materialer, der forekommer i naturen og indgår f.eks. i visse fødevarer. Gipsen indeholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer. Gyproc gipsplader afgiver ikke farlige gasser og er indeklimamærket i bedste klasse. 4

5 Et rent naturprodukt Gips er et rent naturprodukt (CalsiumSulfat), og indgår bl.a. i visse fødevarer. Desuden indeholder havvand opløst gips. Gips fremkommer ved fordampning af saltvand. 20 pct. af gipskrystallerne er vand. Som naturmateriale findes gipsen i bjerge eller i gipsbrud. Gipspladekarton består udelukkende af genbrugspapir og -pap, der er et organisk materiale af cellulosefibre. I produktionsprocessen anvendes små doser tilsætningsmidler f.eks. majsstivelse. Se de konkrete stoffer og værdier i vores miljø-deklarationer. 5

6 Produktion og proces med fokus på energi og udledning Produktionen af Gyproc gipsplader begynder med, at den indsamlede retur- og industrigips samt naturgips indgår i en kalcineringsproces. Råproduktet herfra indgår nu i en proces, hvor gips, vand og tilsætninger blandes til en tyktflydende masse en gipsmasse. Gipsmassen løber derefter ud på et transportbånd, hvor den formes mellem genbrugskartonen til den ønskede bredde, tykkelse og kvalitet. Pladeprodukterne kører derefter videre på et ca. 300 meter langt transportbånd og tørres langsomt i en ovn. Til slut kontrolleres kvaliteten, hvorefter pladerne skæres til i de ønskede dimensioner. Gennem hele processen fokuserer vi på at minimere spild, energiforbrug og udledning. Reduktion af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 emission Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre genindvindingen af den spildvarme, der anvendes i vores produktionsprocesser. Det er vores mål på lidt længere sigt at blive i stand til at genindvinde spildvarmen i alle processer, således at vi kan reducere energiforbruget yderligere. Gyproc har desuden løbende investeret væsentlige midler i systemer, der reducerer vandudledningen bl.a. effektive recirkuleringssystemer Miljøstyring sikrer resultater Gyproc arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, som bl.a. sikrer, at der er fokus på miljøet i alle vore produktionsprocesser, og at spild minimeres. Men det indebærer også, at hensynet til kunder, myndigheder og andre interessenters krav i relation til miljø tages seriøst og er en naturlig del af Gyproc s strategi og målsætninger. Fleksibel produktion Gyproc s fleksible produktionsanlæg giver store ressourcebesparelser og er en væsentlig faktor for både økonomi og miljø. Plader produceret efter de rigtige mål og specifikationer til de konkrete opgaver giver mindre spild i produktionen og på byggepladsen. 6

7 Vi er i fuld gang På en række områder har vi iværksat konkrete tiltag, der skal optimere vore produktionsprocesser i forhold til miljøhensyn, energi- og vandforbrug samt CO 2 emission: Udnyttelse af rest- og bi-produkter fra andre virksomheder i Kalundborg. Optimering af varmegenvindingen med indsættelse af nye, effektive varmevekslere. Anvendelse af dampsystemer i forbindelse med systemer til recirkulering af vand. Indsamling af udtjente gipsprodukter og genanvendelse i produktionen af nye gipsplader. 7

8 Genanvendelse Effektivt og veletableret indsamlingsog genanvendelsessystem, der reducerer spild og affald. Råvarer Råvarer består af mere end 50% genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton Produktion Genindvinding af varme og recirkulering af vand. Effektive processer, der nedbringer energiforbrug og udledning. Industriel symbiose Genanvendelse af rest og biprodukter fra andre virksomheder i Kalundborg. Vi har reduceret udledningen af svovldioxid samt vand- og olieforbruget. Distribution Lokal produktion giver mindre ressourceforbrug i forbindelse med distribution af produkter og indsamling af spild. Byggeoptimering/byggeproces Letbyggeri teknikken med Gyproc gipsløsninger kombineret med byggeoptimering reducerer Bygningens brug og drift byggetid, spild og ressourceforbrug. Lang levetid, der følger bygningen. Ingen afgasning og minimalt vedligehold. Fleksibelt materiale, der nemt kan repareres, males etc. 8

9 Livscyklus fra vugge til vugge Lokal produktion Hos Gyproc A/S har vi lokale fabrikker i alle de nordiske lande. I Danmark ligger vores fabrik i Kalundborg. Udgangspunktet i bæredygtighed er livscyklusbetragtningen. Fra råvarer til byggeri og spildhåndtering. Fra byggeri, drift og levetid til nedrivning og genanvendelse både når det gælder den færdige bygning og de enkelte byggematerialer. Levetid og bygninger Livscyklusanalyser for bygninger beregner levetiden til mellem 50 og 100 år afhængig af anvendelse og vedligeholdelse. En længere levetid giver normalt lavere miljøpåvirkning. Konstruktioner med gipsplader har samme levetid som de bygninger, de indgår i. Livscyklus Ved bæredygtig projektering bør man altid vurdere hele livscyklusforløbet og sikre, at byggematerialer, der f.eks. umiddelbart virker billige i anskaffelse, ikke giver problemer, når det gælder energiforbrug ved fremstilling eller ved bortskaffelsen efter endt brug. Kort sagt: Hvad er de totale miljøpåvirkninger gennem et helt liv for et byggemateriale? Gyproc gipsplader og -systemer har alle forudsætninger for at leve op til de fremtidige skærpede krav om bæredygtighed, man forventer indført fra bl.a. EU. Og dermed også fra bygherrer og myndigheder. Livscyklussens faser består af: Råvare- og produktfremstilling. Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen. Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inkl. forbrug og vedligehold. Genanvendelse og bortskaffelse ved bygningsrenovering eller nedrivning. Kortere distributionsveje sparer ressourcer, både hvad angår leverancer til byggepladser og returnerede gipsprodukter til genbrug i vores produktion. 9

10 Bæredygtigt byggeri er ofte baseret på letbyggeri teknikken Ved projektering og byggeri er det vigtigt at tænke på konsekvenserne for naturen og for fremtidige generationer. Vi skal gennem indsigt, kreativitet og et bevidst valg af materialer og løsninger sikre, at vores børn kan indfri deres behov i en fremtid med nye udfordringer ikke mindst hvad klima og bæredygtighed angår. Ofte tænker man kun på energi og CO 2, når man taler bæredygtigt byggeri. Men bæredygtighed omfatter også en lang række andre forhold. Letbyggeri teknikken Letbyggeri er kendetegnet ved en lang række fordele i relation til bæredygtighed. Men også hvad angår arkitektonisk frihed og rationelle byggeproceser er letbyggeri teknikken fremtidens byggeform. Bæredygtighed og letbyggeri: Fleksibilitet Med letbyggeriteknikkens lette konstruktioner og den tørre montage kan eksisterende vægge og lofter enkelt demonteres eller flyttes, og nye kan opsættes, så de opfylder den ønskede funktion i bygningen. Denne fleksibilitet er forudsætningen for en længere levetid for bygningen og dermed totalt set - en reduceret miljøpåvirkning. Energieffektive konstruktioner Gips virker som termisk isolator. Når man kombinerer det med mineraluld, opnår man meget energieffektive ydervægskonstruktioner. Samtidig er det en væsentlig faktor for at sikre et godt og sundt indeklima. Slankere vægge og smallere fundament Reducerer ressourceforbruget, forbedrer økonomien og kan give større nettoarealer. Lav egenvægt Reducerer håndteringsomkostninger og ressourceforbrug f.eks. i forbindelse med distribution. Forbedrer arbejdsmiljøet på byggepladsen. Byggeoptimering Mindre transport, spild og bortskaffelse samt totalt set færre miljøbelastninger. Tørt byggeri Konstruktioner baseret på gips er tørre konstruktioner, der ikke indeholder byggefugt. Det minimerer forudsætningerne for, at der kan opstå mug og råd, og reducerer omkostningerne til udtørring. 10

11 Letbyggeri Gyproc definerer letbyggeriteknikken som lette konstruktioner med gipsplader indbygget i et system af stålprofiler eller lignende, dvs. ikke-massive konstruktioner. Gyproc s letbyggeri teknik er karakteriseret ved: Løsninger baseret på gennemprøvede systemer Kort byggetid Fleksibilitet, bl.a. specialmål på system/ produkter Fuld dokumentation af konstruktion og produkter Rådgivning i systemløsninger og Byggeoptimering Logistiske fordele (samlast, just-in-time leverancer osv.) 11

12 12

13 Indeklima handler blandt andet om luftkvalitet og akustik Der er mange faktorer, som er afgørende for det samlede indeklima. En væsentlig faktor er luftkvaliteten. En anden faktor er lydmiljøet: Hvordan er akustikken i lokalerne, og er der effektivt afskærmet mod støj udefra eller fra andre lokaler? Undersøgelser dokumenterer, at alle faktorer er væsentlige for menneskers trivsel. Et godt og sundt indeklima styrker f.eks børns indlæringsevne i skoler og helbredelsen af patienter i hospitalsmiljøer. Gyproc gipsprodukter opfylder kravene til både god luftkvalitet og behagelige lydmiljøer og hjælper dermed til at sikre et godt indemiljø. Ingen afgasning Lofter og vægge udgør store indvendige overflader, der kan afgasse til omgivelserne. Test og grundige målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader. Alle Gyproc gipsplader bærer Indeklima mærket og er klassificeret i bedste klasse. Reduceret ventilationsbehov, energiforbrug og CO 2 udledning Ved bevidst at vælge indvendige byggematerialer med meget lav afgasning kan man reducere behovet for ventilation og dermed energiforbruget og CO 2 udledningen. Lydisolering og akustik Det er ikke kun luftkvaliteten, der er vigtig for det samlede indeklima. Også et behageligt lydmiljø, hvor udefra kommende støj stoppes/reduceres, og lyd i lokalet føles behagelig, er væsentlige faktorer i det samlede indemiljø. Gips har en stærk lydisolerende evne og hindrer f.eks trafikstøj eller støj fra andre lokaler i at trænge gennem væggene. Gyptone akustiklofter god akustik, godt indeklima og lang levetid Desuden er Gyproc s program i akustiklofter (Gyptone) blandt de førende, når det gælder akustisk regulering i skoler, institutioner, hospitaler, boliger og på kontorer. Gyptone akustiklofter og akustikvægge anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum. De gode akustiske egenskaber kombineret med de rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reducerer behovet for ressourcekrævende og miljøbelastende udskiftninger. Mærkning Dansk Indeklima Mærkning er garanti for, at et byggemateriales afgasning ikke overstiger et fastsat niveau. Dette gælder bl.a. gasser, som indeholder formaldehyd, ammoniak og andre stoffer, der er karakteriseret som sundhedsskadelige. INDEKLIMA M Æ R K E T Gyprocs gipsprodukter har opnået den bedste klassificering. 13

14 Bæredygtig projektering og Byggeoptimering Bæredygtigt byggeri handler om at vælge konstruktioner, der mindsker energiforbruget, og vælge holdbare materialer, som ikke indeholder miljøbelastende stoffer, der kan skade miljø og indeklima. Det er desuden vigtigt, at der allerede i projekteringen tages højde for en bæredygtig livscyklus, dvs. at man minimerer ressourcer i forbindelse med produktion, transport, byggeproces, drift og vedligeholdelse. Sidst men ikke mindst skal man også inddrage forhold som genanvendelse/recirkulering af udtjente byggematerialer ved udskftning og nedrivning. Byggeoptimering kombinerer bæredygtighed med totaløkonomi Allerede midt i 90 erne introducerede Gyproc et helt nyt begreb i byggebranchen: Byggeoptimering. Byggeoptimering er grundlæggende set princippet om at optimere hele byggeprocessen fra planlægning og projektering til svind, affaldsdeponering og genbrug. Byggeoptimering har på den måde både væsentlige økonomiske og bæredygtige perspektiver. Eksempelvis kan man allerede i projekteringsfasen bestemme en stor del af projektets totaløkonomi og bæredygtighed. Ved at tænke på alternative løsninger med hensyn til konstruktion, produkt, specialmål etc. opnås en lang række fordele, f.eks. Reducerede transport- og distributionsomkostninger Forenklet styring og intern transport på byggepladsen Hurtigere og mere rationel montage Kortere byggeproces, der samlet set giver en mindre miljøbelastning Mindre spild Mindre svind Mindre deponering Generelt set er Gyproc gipsplader og -systemer tilpasset de gængse byggemoduler og mål i byggeriet. Men ofte kan det som nævnt betale sig at bestille specialmål etc., der præcist er skræddersyet til det konkrete projekt. Dette gælder ikke mindst ved større projekter med mange identiske konstruktioner. Gyproc s produktion er fleksibel og gearet til at producere og levere i den form, der er foreskrevet i de enkelte projekter. Gyproc står til rådighed for projekterende med hensyn til Byggeoptimering. Kontakt vore konsulenter for mere information. 14

15 Eksempel på Byggeoptimering: Dette eksempel viser, hvilken indflydelse konstruktion og produktvalg kan have på materialeforbrug, spild og omkostninger: Konstruktion: Eksempel 1: Eksempel 2: Krav: Brandklasse BS 60 Brandklasse BS 60 Produktvalg: Gyproc GNE 13 Normal Ergo i 2 lag Gyproc GFE 15 Protect F Ergo i 1 lag Vægtype: Gyproc GS70/70(450) 2-2 M0 Gyproc GS 70/70(450) 1P-1P M0 Gennem byggeoptimering findes alternative konstruktioner og produkter, som opfylder gældende krav, og som samtidigt reducerer forbruget af ressourcer, byggetid og byggeaffald. Det viste eksempel på en BS60 skillevæg, hvor et lag Gyproc GFE 15 Protect F Ergo anvendes i stedet for 2 lag Gyproc GNE 13 Normal Ergo, reducerer f.eks. materialeforbruget, energi til distribution, montagetid på byggepladsen og byggeaffald i tilfælde af at tilskæring er nødvendig. 15

16 Miljødeklarationer er grundlaget for at kunne vurdere bæredygtigheden Gyproc har siden 1999 frivilligt udarbejdet miljødeklarationer på alle gipsprodukter for at gøre det muligt for projekterende at vurdere vore byggematerialer i et miljømæssigt perspektiv. Miljødeklarationerne beskriver, hvad produkterne er fremstillet af, og hvordan produktet vil påvirke omgivelserne i de forskellige livscyklusfaser, når det gælder energiforbrug, udledning til luft og vand samt bortskaffelse. Herudover beskrives også eventuelle påvirkninger på indeklimaet. Miljødeklarationerne dokumenterer hele processen fra råvarer til affaldshåndtering og genanvendelse: Ressourceforbrug Produktion Distribution Byggeplads Byggeforløb Nedrivning Restprodukter Affaldsprodukter Indre miljø Der er desuden nøjagtige indholdsdeklarationer og oplysninger om anvendelsesområder. Alle vores miljødeklarationer kan downloades på 16

17 Miljø, kvalitet og sikkerhed Hos Gyproc A/S arbejder vi sideløbende med vores miljødeklaration internt i virksomheden med en række miljø-, kvalitets- og sikkerhedsforhold. Medarbejdere undervises i høj sikkerhed samt forebyggelse af skader på det omgivende miljø. Der foretages løbende audits. Vores produktion i Kalundborg er kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 og vi arbejder struktureret med miljøstyring efter DS/ EN ISO Alle vore certifikater, godkendelser og deklarationer mv. kan du finde på 17

18 Bæredygtigt materialevalg i byggeriet I EU er man i gang med at udarbejde fremtidige standarder og regler inden for bæredygtigt byggeri. For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter ud over energi indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv. Desuden vil materialevalget også indgå som en væsentlig faktor: Kan et byggemateriale genanvendes? Hvor lang levetid har det? Indeholder det miljøskadelige stoffer? Hvor meget energi, benyttes der til fremstilling? osv. Tjekliste til bæredygtigt byggeri: Som en praktisk checkliste i forbindelse med et bæredygtigt materialevalg kan disse punkter anvendes i dit arbejde med bæredygtigt byggeri: 1 Benyt byggematerialer med miljødeklarationer Den bedste måde at vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning igennem hele livcyklussen er med en miljødeklaration. Her kan man finde oplysninger om indhold, graden af genbrugt materiale ved produktionen, energiforbrug og udledning samt evnen til at genbruge udtjente produkter. 2 Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer Miljøstyrelsen vedligeholder løbende en liste over farlige stoffer, der skal undgås. Dette gælder især materialer, som skal monteres indvendigt i byggeriet. Gyproc gipsprodukter indeholder ingen farlige stoffer fra listen. 3 Benyt genanvendelige materialer Da alternativet til genbrug er deponering, hvilket er forbundet med både omkostninger og en miljøbelastning, skal man vælge byggematerialer, der kan genanvendes fuldt ud efter endt brug. Gyproc har et etableret, effektivt indsamlings- og 18

19 Tjeklisten i korte træk: 1 Benyt byggematerialer med miljødeklarationer genbrugssystem for brugte gipsplader og genbruger det indsamlede gips i produktionen af nye gipsplader. 4 Lang levetid Det er vigtigt at benytte materialer med en lang levetid for at undgå ressourcekrævende udskiftninger i byggeriets anvendelsesperiode. Gipsvægge og -lofter er meget velegnede, da materialet er stærkt og uforgængeligt. Den lange levetid forstærkes desuden af muligheden for at reparere og male overfladerne. 5 Lave vedligeholdelsesomkostninger I mange tilfælde er det anskaffelsesprisen, som er beslutningsgrundlaget for materialevalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidsomkostninger, er byggematerialernes anskaffelsespris minimal. Derimod kan vedligeholdelsesomkostningerne være meget store over en årrække f.eks hvis materialerne ikke er vedligeholdelsesvenlige. Gipsvægge og -lofter har lave vedligeholdelsesomkostninger, da de er uforgængelige og nemt kan repareres og genmales. 6 Undgå materialer, der afgasser Gyproc gipsprodukter er et rent naturprodukt, som hverken indeholder farlige tilsætningsstoffer eller bindemidler. Derfor afgasser vore produkter heller ikke. Alle Gyproc gipsprodukter er testet af Dansk Indeklima Mærkning og ligger i bedste klasse. 7 Lavt materialespild Et væsentligt kriterium for at reducere ressourceforbruget er at reducere spild, anvende materialer optimalt og undgå affald. Gyproc gipsprodukter er som standard produceret i mål, der modsvarer branchens byggemoduler. Dermed reduceres tilskæring og gipsaffald. Gyproc hjælper også projekterende med Byggeoptimering i forbindelse med f.eks. skræddersyede projektleverancer for at reducere bl.a. materialeforbruget i et byggeri. 2 Tjek Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 3 Benyt genanvendelige materialer 4 Benyt materialer med lang levetid 5 Brug løsninger med lave vedligeholdelsesomkostninger 6 Undgå materialer, der afgasser 7 Reducer materialespild 19

20 Gyproc A/S udvikler, fremstiller og markedsfører gipsbaserede produkter, spartelprodukter og letbyggerisystemer til byggebranchen. Såvel standardprogrammet som specialløsninger byder på æstetiske og designmæssige variationsmuligheder. Samtidigt giver løsninger fra Gyproc A/S sikkerhed for, at lyd-, brand- og andre specifikke funktionskrav kan opfyldes, samt at de samlede byggeomkostninger minimeres. Gyproc A/S har i mange år testet, praktisk afprøvet og indsamlet erfaringer for herved at opnå optimale tekniske løsninger inden for letbyggerisystemer. Denne viden stiller vi til byggebranchens rådighed dels gennem vort brede informations- og dokumentationsprogram i form af Gyproc Håndbogen, hjemmeside, brochurer og tekniske anvisninger og dels gennem vort rådgivende markedspersonale. Produkter og systemer fra Gyproc A/S markedsføres under varemærkerne Gyproc, Gyptone og Glasroc. Recycling INDEKLIMA M Æ R K E T Gyproc A/S Hareskovvej Kalundborg Tlf Fax: April M. Apr Gyproc. Papiret som er anvendt er Svanemærket og FSC godkendt

Gyptone lofter 6.0 Miljø

Gyptone lofter 6.0 Miljø Gyptone lofter 6.0 Miljø Reflecting everyday life Miljø Kvalitet og miljø Gyprocs produkter er ressourcebesparende, gennemprøvede og rene produkter i miljømæssig henseende. Produkterne fremstilles af gips

Læs mere

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyproc Gipsplader 2. Gælder for alle Gyproc PROTECT F i typerne: GF 15, GFE 15, GFKP 15, GFU 15 og GFUE 15

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyproc Gipsplader 2. Gælder for alle Gyproc PROTECT F i typerne: GF 15, GFE 15, GFKP 15, GFU 15 og GFUE 15 Miljødeklaration for byggematerialer Gyproc Gipsplader 2 Gælder for alle Gyproc PROTECT F i typerne: GF 15, GFE 15, GFKP 15, GFU 15 og GFUE 15 Indholdsdeklaration Gipsplader består af gips (CaSO 4 2H 2

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

Miljødeklaration for byggematerialer

Miljødeklaration for byggematerialer Miljødeklaration for byggematerialer Gyproc Gipsplader 2 Gyproc PROTECT F, GF 15 Gyproc PROTECT F Ergo, GFE 15 Gyproc PROTECT F Kortplank, GFKP 15 Gyproc PROTECT F U, GFU 15 Gyproc PROTECT F U Ergo, GFUE

Læs mere

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyptone

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyptone Miljødeklaration for byggematerialer Gyptone Indholdsdeklaration Gips Består dels af gipssten fra gipsbrud eller miner, dels af industrigips fremstillet af kalk, og svovldioxid Akustikdug 0-0,6 % nonwoven

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvægge

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvægge Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvægge Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hård gipsplade med en kraftig glasfiberarmeret gipskerne og kraftig kartonoverflade.

Læs mere

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyproc Gipsplader 1

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyproc Gipsplader 1 Miljødeklaration for byggematerialer Gyproc Gipsplader 1 Gælder for alle Gyproc Gipsplader undtagen Gyproc PROTECT F i typerne: GF 15, GFE 15, GFKP 15, GFU 15 og GFUE 15 Indholdsdeklaration Gipsplader

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Revolutionerende lette gipsplader

Revolutionerende lette gipsplader Revolutionerende lette gipsplader Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

LUGER. Gyproc Inspektionsluger. Komplet sortiment af stål- og gipsluger

LUGER. Gyproc Inspektionsluger. Komplet sortiment af stål- og gipsluger LUGER Gyproc Inspektionsluger Komplet sortiment af stål- og gipsluger Produktoversigt Gyproc Planex Gipsluge Easy Open Enkel åbningsmekanisme (Push-up) Integreret i vægge og lofter Spartelfri luge Kan

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Hjørne- og kantprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til hjørner og afslutninger af gipsplader. Profilerne

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Læs mere

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader Maj 2004 Fokus på arbejdsmiljøet - ved håndtering og montering af gipsplader Respekt for arbejdsmiljøet Gipsplader og gipspladesystemer indgår i langt de fleste danske byggeprojekter hvad enten det drejer

Læs mere

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Lavere efterklangstid, mindre flütter-ekko og forbedret taletydelighed Akustisk regulering af eksisterende rum. Gyptone akustisk panel-løsninger er designet til akustisk

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG HBC TRÆBETONPLADER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG > HBC TRÆBETONPLADER PRODUKTBESKRIVELSE HBC s træbetonløsninger har gennem mere end 20 år på det danske marked dokumenteret

Læs mere

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning til stålsikre indervægge. Det ergonomiske og effektive valg. Patenteret teknologinyhed!

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning til stålsikre indervægge. Det ergonomiske og effektive valg. Patenteret teknologinyhed! Gyproc ERGO stål Markedets letteste løsning til stålsikre indervægge Patenteret teknologinyhed! Det ergonomiske og effektive valg 2 Gyproc ER og R lægter, Gyproc SK og SKP skinner, og Gyproc AC kantskinner

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Glasroc H Storm. Fugtsikker Vindtætningsplade

Glasroc H Storm. Fugtsikker Vindtætningsplade Glasroc H Storm Fugtsikker Vindtætningsplade Glasroc H Storm Glasroc H Storm Vindtætningsplade er en ny forbedret generation af gipsbaserede kompositplader inden for varemærket Glasroc. Glasroc Vindtætningsplader

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Gyproc letbyggeri LØSNINGER TIL. en del af fremtidens bæredygtige sundhedsbyggeri

Gyproc letbyggeri LØSNINGER TIL. en del af fremtidens bæredygtige sundhedsbyggeri LØSNINGER TIL SUNDHEDSSEKTOREN En guide til krav, rekommandationer og Gyproc løsninger til hospitaler og sundhedsbyggeri Gyproc letbyggeri en del af fremtidens bæredygtige sundhedsbyggeri Et naturligt

Læs mere

BAG FACADEN. Projektinspiration. med Gyproc THERMOnomic Ydervægge. Med lette Gyproc bagvægge opnår man:

BAG FACADEN. Projektinspiration. med Gyproc THERMOnomic Ydervægge. Med lette Gyproc bagvægge opnår man: BAG FACADEN Med lette Gyproc bagvægge opnår man: Energieffektive løsninger Ventilerede facadeløsninger Tør byggeproces Slanke skeletkonstruktioner Dokumenterede løsninger Ressourcebesparelser Projektinspiration

Læs mere

Gyproc Systemvægge. Der findes indervægge - og der findes Gyproc Systemvægge. Suveræn i alle lydklasser. Lidt klogere løsninger til indervægge

Gyproc Systemvægge. Der findes indervægge - og der findes Gyproc Systemvægge. Suveræn i alle lydklasser. Lidt klogere løsninger til indervægge Gyproc Systemvægge Suveræn i alle lydklasser Der findes indervægge - og der findes Gyproc Systemvægge Lidt klogere løsninger til indervægge Med Gyproc indervægssystemer findes optimerede løsninger til

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

Lette gipsplader. Gyproc ErgoLite til indervægge og lofter

Lette gipsplader. Gyproc ErgoLite til indervægge og lofter Lette gipsplader Gyproc ErgoLite til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

VI VINDER I VORES BRANCHE GENNEM INNOVATION, KOMMERCIEL EKSPERTISE OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF ALLE RESSOURCER.

VI VINDER I VORES BRANCHE GENNEM INNOVATION, KOMMERCIEL EKSPERTISE OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF ALLE RESSOURCER. KNAUF VISIONEN: VI VINDER I VORES BRANCHE GENNEM INNOVATION, KOMMERCIEL EKSPERTISE OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF ALLE RESSOURCER. Hvad betyder vores vision for dig? For dig som kunde og samarbejdspartner hos

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

Gyproc Akustikvæg. November 2004

Gyproc Akustikvæg. November 2004 November 24 er dokumenterede løsninger, hvor man udnytter væggens areal som en del af det lydabsorberende areal i et givent rum. Løsningerne kan anvendes i forbindelse med såvel nyopførelse som ved nyindretning

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ Projektering / Etagedæk og Lofter / Konstruktionerne i dette afsnit er brandklassificerede og indeholder datablade og typedetaljer på såvel ikkebærende loftkonstruktioner som bærende loftkonstruktioner.

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Flydemiddel Varenummer: 702026, 702019 Dokument-ID Varegruppe: Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Reflecting everyday life Funktion og egenskaber Bag alle Gyptoneprodukter ligger en lang række indbyggede egenskaber. Kombinationen af stærke egenskaber og de

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Slå et slag for at sælge Danmarks foretrukne isolering gennem mere end 75 år

Slå et slag for at sælge Danmarks foretrukne isolering gennem mere end 75 år Slå et slag for at sælge Danmarks foretrukne isolering gennem mere end 75 år Gem denne folder og brug den som opslagsguide Ubrændbart Fugtafvisende Lydreducerende Lang holdbarhed Fornuftig økonomisk løsning

Læs mere

Knauf Comfortboard Intelligent klimaregulering. Knauf Comfortboard 01/2015

Knauf Comfortboard Intelligent klimaregulering. Knauf Comfortboard 01/2015 Knauf Comfortboard Intelligent klimaregulering Knauf Comfortboard 01/2015 DET FUNGERER FRA 23 C. FORDELE COMFORTBOARD Dag uden Comfortboard med Comfortboard Temperatur Komfortområde Nat Tid/Dage 1 2 3

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Siliconehartspuds Varenummer: Dokument-ID Varegruppe: Pudsning af facader Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

5.8 Materialeegenskaber

5.8 Materialeegenskaber Produkter / Materialeegenskaber 5.8 Materialeegenskaber 5.8 Håndbog 9 585 Produkter / Materialeegenskaber / Indhold 5.8 Materialeegenskaber Indhold gipsbaserede plader... 587 5.8.2 Stålsystemer... 593

Læs mere

Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse

Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse Reflecting everyday life Lang levetid og enkel vedligehold Som alle andre byggekomponenter udsættes Gyptone systemlofter for en række påvirkninger

Læs mere

GYPROC. TEMA: Miljø og bæredygtighed. Gyproc bygger bæredygtigt til COP15. Tæt på COP15 Gyproc bygger bæredygtigt PlayHouse

GYPROC. TEMA: Miljø og bæredygtighed. Gyproc bygger bæredygtigt til COP15. Tæt på COP15 Gyproc bygger bæredygtigt PlayHouse GYPROC Om letbyggeri-teknik i Skandinavien December 2009 Gyproc bygger bæredygtigt til COP15 TEMA: Miljø og bæredygtighed Tæt på COP15 Gyproc bygger bæredygtigt PlayHouse Gips et nænsomt byggemateriale

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere