Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer"

Transkript

1 Bæredygtigt letbyggeri Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer 21

2 En bæredygtig udvikling er en del af grundlaget for vores adfærd Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at skabe gipsbaserede byggesystemer og akustiklofter, der ikke kun lever op til markedets og byggelovgivningens krav, men også til fremtidens udfordringer med hensyn til ressourceforbrug, klima og bæredygtighed. I dag er dette en vigtig del af vores grundlag og et vigtigt område i hele vores forretningsudvikling. Her er en status for nogle af de områder, vi fokuserer på: Naturens eget materiale Vore produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Gips indgår bl.a. også i fødevarer og indeholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og afgasser ikke. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et bæredygtigt byggemateriale. Genanvendelse af gipsprodukter Sammen med gipsbranchen har vi været pionerer inden for genanvendelse af udtjente gipsprodukter. Et effektivt indsamlings- og genanvendelsessystem har reduceret behovet for nye råmaterialer og har samtidig reduceret behovet for deponering markant. Miljødeklarationer Miljødeklarationer indenfor byggebranchen er frivillige. Som nogle af de første i branchen begyndte vi i 1999 at dokumentere miljøpåvirkningerne for vores gipsprodukter igennem offentligt tilgængelige miljødeklarationer. Energi- og vandforbrug samt CO 2 emission Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi intensivt med langsigtede løsninger til recirkulation af vand og genindvinding af varme i alle processer. Symbiosen anvendelse af rest- og biprodukter fra anden industri Sammen med 6 store virksomheder i Kalundborg deltager vi i et industrielt symbiosesamarbejde, hvor hele ideen er at genanvende hinandens rest og biprodukter og reducere det samlede energiforbrug. Resultatet har bl.a. været væsentlige besparelser i udledning og forbrug. F.eks. modtager Gyproc en stor mængde industrigips, som er et bi-produkt fra energiproduktionen hos en anden symbiosepartner. Denne anvendes i produktionen af gipsplader. Ligeledes anvender vi genbrugspapir til pladekarton og genbrugspap til emballering Miljøstyring sikrer resultater Vi arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, der bl.a. sikrer, at spild minimeres. Byggeoptimering optimerer processen fra produkt til byggeri Siden 1996 har Byggeoptimering været en vigtig del af vores forretningsgrundlag. Byggeoptimering er et koncept, der går ud på, at man ved at arbejde med gennemtænkte løsninger fra projektets planlægning effektiviserer hele processen fra produktion til byggeri og efterfølgende spildhåndtering mv. til gavn for både miljøet og byggeriets totalomkostninger. 2

3 Indhold: Side Gyproc gipsprodukter 4-5 Produktion og proces 6-7 Livscyklus 8-9 Bæredygtigt letbyggeri Indeklima Byggeoptimering og projektering Miljødeklarationer Bæredygtigt materialevalg

4 Gips et naturligt byggemateriale med et bæredygtigt perspektiv Gips har været kendt og anvendt i byggeri gennem generationer. Fra gammel tid oftest i flydende form bl.a. til stuklofter. I dag er gipsen mest kendt i pladeform enten til vægge eller lofter. Men udviklingen har også betydet, at gipsen er blevet forædlet og kan leveres i en række systemer, der opfylder alle krav om design, funktion, indeklima, akustik og lydisolering mv. Hos Gyproc A/S har vi sideløbende arbejdet med de klima- og miljømæssige aspekter i forbindelse med selve basisproduktet. Det har betydet, at letbyggeri teknikken med Gyproc gipsplader og byggesystemer er blandt de former for byggeri, der bedst tilfredsstiller kravene om bæredygtighed. Naturlig gips Den naturlige gips kommer fra gipssten, der findes i meget store mængder på jorden. Havvand indeholder opløst gips, og gipsen blev dannet ved udfældning i lukkede havbassinner, hvor vandet langsomt fordampede. Industrigips binder CO 2 og reducerer udledning I Norden er det ikke gipssten men kalksten, der blandes med vand, svovl, luft og kuldioxid og danner gips. Denne gips kaldes industrigips. Det er et restprodukt fra vore kraftværker, hvor svovl- dioxiden anvendes i stedet for at blive udledt til naturen. Gyproc gipsprodukter Gyproc gipsplader består af en støbt gipskerne, omsluttet af et kartonlag på ydersiden. Kartonen fremstilles af genbrugspap og -papir. Den gips, Gyproc anvender til sin produktion, kommer fra tre kilder: 1 Genbrugsgips indsamlet fra byggepladser, genbrugsstationer og fra nedrivninger 2 Industrielt restgips 3 Naturgips fra gipsbrud Mere end halvdelen af de anvendte råmaterialer er genanvendte materialer eller restprodukter. Dette bidrager til en væsentlig reduktion af energiforbruget til fremstilling af nye råmaterialer. Ingen giftige eller miljøskadelige stoffer Gips er et naturligt materialer, der forekommer i naturen og indgår f.eks. i visse fødevarer. Gipsen indeholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer. Gyproc gipsplader afgiver ikke farlige gasser og er indeklimamærket i bedste klasse. 4

5 Et rent naturprodukt Gips er et rent naturprodukt (CalsiumSulfat), og indgår bl.a. i visse fødevarer. Desuden indeholder havvand opløst gips. Gips fremkommer ved fordampning af saltvand. 20 pct. af gipskrystallerne er vand. Som naturmateriale findes gipsen i bjerge eller i gipsbrud. Gipspladekarton består udelukkende af genbrugspapir og -pap, der er et organisk materiale af cellulosefibre. I produktionsprocessen anvendes små doser tilsætningsmidler f.eks. majsstivelse. Se de konkrete stoffer og værdier i vores miljø-deklarationer. 5

6 Produktion og proces med fokus på energi og udledning Produktionen af Gyproc gipsplader begynder med, at den indsamlede retur- og industrigips samt naturgips indgår i en kalcineringsproces. Råproduktet herfra indgår nu i en proces, hvor gips, vand og tilsætninger blandes til en tyktflydende masse en gipsmasse. Gipsmassen løber derefter ud på et transportbånd, hvor den formes mellem genbrugskartonen til den ønskede bredde, tykkelse og kvalitet. Pladeprodukterne kører derefter videre på et ca. 300 meter langt transportbånd og tørres langsomt i en ovn. Til slut kontrolleres kvaliteten, hvorefter pladerne skæres til i de ønskede dimensioner. Gennem hele processen fokuserer vi på at minimere spild, energiforbrug og udledning. Reduktion af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 emission Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre genindvindingen af den spildvarme, der anvendes i vores produktionsprocesser. Det er vores mål på lidt længere sigt at blive i stand til at genindvinde spildvarmen i alle processer, således at vi kan reducere energiforbruget yderligere. Gyproc har desuden løbende investeret væsentlige midler i systemer, der reducerer vandudledningen bl.a. effektive recirkuleringssystemer Miljøstyring sikrer resultater Gyproc arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, som bl.a. sikrer, at der er fokus på miljøet i alle vore produktionsprocesser, og at spild minimeres. Men det indebærer også, at hensynet til kunder, myndigheder og andre interessenters krav i relation til miljø tages seriøst og er en naturlig del af Gyproc s strategi og målsætninger. Fleksibel produktion Gyproc s fleksible produktionsanlæg giver store ressourcebesparelser og er en væsentlig faktor for både økonomi og miljø. Plader produceret efter de rigtige mål og specifikationer til de konkrete opgaver giver mindre spild i produktionen og på byggepladsen. 6

7 Vi er i fuld gang På en række områder har vi iværksat konkrete tiltag, der skal optimere vore produktionsprocesser i forhold til miljøhensyn, energi- og vandforbrug samt CO 2 emission: Udnyttelse af rest- og bi-produkter fra andre virksomheder i Kalundborg. Optimering af varmegenvindingen med indsættelse af nye, effektive varmevekslere. Anvendelse af dampsystemer i forbindelse med systemer til recirkulering af vand. Indsamling af udtjente gipsprodukter og genanvendelse i produktionen af nye gipsplader. 7

8 Genanvendelse Effektivt og veletableret indsamlingsog genanvendelsessystem, der reducerer spild og affald. Råvarer Råvarer består af mere end 50% genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton Produktion Genindvinding af varme og recirkulering af vand. Effektive processer, der nedbringer energiforbrug og udledning. Industriel symbiose Genanvendelse af rest og biprodukter fra andre virksomheder i Kalundborg. Vi har reduceret udledningen af svovldioxid samt vand- og olieforbruget. Distribution Lokal produktion giver mindre ressourceforbrug i forbindelse med distribution af produkter og indsamling af spild. Byggeoptimering/byggeproces Letbyggeri teknikken med Gyproc gipsløsninger kombineret med byggeoptimering reducerer Bygningens brug og drift byggetid, spild og ressourceforbrug. Lang levetid, der følger bygningen. Ingen afgasning og minimalt vedligehold. Fleksibelt materiale, der nemt kan repareres, males etc. 8

9 Livscyklus fra vugge til vugge Lokal produktion Hos Gyproc A/S har vi lokale fabrikker i alle de nordiske lande. I Danmark ligger vores fabrik i Kalundborg. Udgangspunktet i bæredygtighed er livscyklusbetragtningen. Fra råvarer til byggeri og spildhåndtering. Fra byggeri, drift og levetid til nedrivning og genanvendelse både når det gælder den færdige bygning og de enkelte byggematerialer. Levetid og bygninger Livscyklusanalyser for bygninger beregner levetiden til mellem 50 og 100 år afhængig af anvendelse og vedligeholdelse. En længere levetid giver normalt lavere miljøpåvirkning. Konstruktioner med gipsplader har samme levetid som de bygninger, de indgår i. Livscyklus Ved bæredygtig projektering bør man altid vurdere hele livscyklusforløbet og sikre, at byggematerialer, der f.eks. umiddelbart virker billige i anskaffelse, ikke giver problemer, når det gælder energiforbrug ved fremstilling eller ved bortskaffelsen efter endt brug. Kort sagt: Hvad er de totale miljøpåvirkninger gennem et helt liv for et byggemateriale? Gyproc gipsplader og -systemer har alle forudsætninger for at leve op til de fremtidige skærpede krav om bæredygtighed, man forventer indført fra bl.a. EU. Og dermed også fra bygherrer og myndigheder. Livscyklussens faser består af: Råvare- og produktfremstilling. Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen. Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inkl. forbrug og vedligehold. Genanvendelse og bortskaffelse ved bygningsrenovering eller nedrivning. Kortere distributionsveje sparer ressourcer, både hvad angår leverancer til byggepladser og returnerede gipsprodukter til genbrug i vores produktion. 9

10 Bæredygtigt byggeri er ofte baseret på letbyggeri teknikken Ved projektering og byggeri er det vigtigt at tænke på konsekvenserne for naturen og for fremtidige generationer. Vi skal gennem indsigt, kreativitet og et bevidst valg af materialer og løsninger sikre, at vores børn kan indfri deres behov i en fremtid med nye udfordringer ikke mindst hvad klima og bæredygtighed angår. Ofte tænker man kun på energi og CO 2, når man taler bæredygtigt byggeri. Men bæredygtighed omfatter også en lang række andre forhold. Letbyggeri teknikken Letbyggeri er kendetegnet ved en lang række fordele i relation til bæredygtighed. Men også hvad angår arkitektonisk frihed og rationelle byggeproceser er letbyggeri teknikken fremtidens byggeform. Bæredygtighed og letbyggeri: Fleksibilitet Med letbyggeriteknikkens lette konstruktioner og den tørre montage kan eksisterende vægge og lofter enkelt demonteres eller flyttes, og nye kan opsættes, så de opfylder den ønskede funktion i bygningen. Denne fleksibilitet er forudsætningen for en længere levetid for bygningen og dermed totalt set - en reduceret miljøpåvirkning. Energieffektive konstruktioner Gips virker som termisk isolator. Når man kombinerer det med mineraluld, opnår man meget energieffektive ydervægskonstruktioner. Samtidig er det en væsentlig faktor for at sikre et godt og sundt indeklima. Slankere vægge og smallere fundament Reducerer ressourceforbruget, forbedrer økonomien og kan give større nettoarealer. Lav egenvægt Reducerer håndteringsomkostninger og ressourceforbrug f.eks. i forbindelse med distribution. Forbedrer arbejdsmiljøet på byggepladsen. Byggeoptimering Mindre transport, spild og bortskaffelse samt totalt set færre miljøbelastninger. Tørt byggeri Konstruktioner baseret på gips er tørre konstruktioner, der ikke indeholder byggefugt. Det minimerer forudsætningerne for, at der kan opstå mug og råd, og reducerer omkostningerne til udtørring. 10

11 Letbyggeri Gyproc definerer letbyggeriteknikken som lette konstruktioner med gipsplader indbygget i et system af stålprofiler eller lignende, dvs. ikke-massive konstruktioner. Gyproc s letbyggeri teknik er karakteriseret ved: Løsninger baseret på gennemprøvede systemer Kort byggetid Fleksibilitet, bl.a. specialmål på system/ produkter Fuld dokumentation af konstruktion og produkter Rådgivning i systemløsninger og Byggeoptimering Logistiske fordele (samlast, just-in-time leverancer osv.) 11

12 12

13 Indeklima handler blandt andet om luftkvalitet og akustik Der er mange faktorer, som er afgørende for det samlede indeklima. En væsentlig faktor er luftkvaliteten. En anden faktor er lydmiljøet: Hvordan er akustikken i lokalerne, og er der effektivt afskærmet mod støj udefra eller fra andre lokaler? Undersøgelser dokumenterer, at alle faktorer er væsentlige for menneskers trivsel. Et godt og sundt indeklima styrker f.eks børns indlæringsevne i skoler og helbredelsen af patienter i hospitalsmiljøer. Gyproc gipsprodukter opfylder kravene til både god luftkvalitet og behagelige lydmiljøer og hjælper dermed til at sikre et godt indemiljø. Ingen afgasning Lofter og vægge udgør store indvendige overflader, der kan afgasse til omgivelserne. Test og grundige målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader. Alle Gyproc gipsplader bærer Indeklima mærket og er klassificeret i bedste klasse. Reduceret ventilationsbehov, energiforbrug og CO 2 udledning Ved bevidst at vælge indvendige byggematerialer med meget lav afgasning kan man reducere behovet for ventilation og dermed energiforbruget og CO 2 udledningen. Lydisolering og akustik Det er ikke kun luftkvaliteten, der er vigtig for det samlede indeklima. Også et behageligt lydmiljø, hvor udefra kommende støj stoppes/reduceres, og lyd i lokalet føles behagelig, er væsentlige faktorer i det samlede indemiljø. Gips har en stærk lydisolerende evne og hindrer f.eks trafikstøj eller støj fra andre lokaler i at trænge gennem væggene. Gyptone akustiklofter god akustik, godt indeklima og lang levetid Desuden er Gyproc s program i akustiklofter (Gyptone) blandt de førende, når det gælder akustisk regulering i skoler, institutioner, hospitaler, boliger og på kontorer. Gyptone akustiklofter og akustikvægge anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum. De gode akustiske egenskaber kombineret med de rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reducerer behovet for ressourcekrævende og miljøbelastende udskiftninger. Mærkning Dansk Indeklima Mærkning er garanti for, at et byggemateriales afgasning ikke overstiger et fastsat niveau. Dette gælder bl.a. gasser, som indeholder formaldehyd, ammoniak og andre stoffer, der er karakteriseret som sundhedsskadelige. INDEKLIMA M Æ R K E T Gyprocs gipsprodukter har opnået den bedste klassificering. 13

14 Bæredygtig projektering og Byggeoptimering Bæredygtigt byggeri handler om at vælge konstruktioner, der mindsker energiforbruget, og vælge holdbare materialer, som ikke indeholder miljøbelastende stoffer, der kan skade miljø og indeklima. Det er desuden vigtigt, at der allerede i projekteringen tages højde for en bæredygtig livscyklus, dvs. at man minimerer ressourcer i forbindelse med produktion, transport, byggeproces, drift og vedligeholdelse. Sidst men ikke mindst skal man også inddrage forhold som genanvendelse/recirkulering af udtjente byggematerialer ved udskftning og nedrivning. Byggeoptimering kombinerer bæredygtighed med totaløkonomi Allerede midt i 90 erne introducerede Gyproc et helt nyt begreb i byggebranchen: Byggeoptimering. Byggeoptimering er grundlæggende set princippet om at optimere hele byggeprocessen fra planlægning og projektering til svind, affaldsdeponering og genbrug. Byggeoptimering har på den måde både væsentlige økonomiske og bæredygtige perspektiver. Eksempelvis kan man allerede i projekteringsfasen bestemme en stor del af projektets totaløkonomi og bæredygtighed. Ved at tænke på alternative løsninger med hensyn til konstruktion, produkt, specialmål etc. opnås en lang række fordele, f.eks. Reducerede transport- og distributionsomkostninger Forenklet styring og intern transport på byggepladsen Hurtigere og mere rationel montage Kortere byggeproces, der samlet set giver en mindre miljøbelastning Mindre spild Mindre svind Mindre deponering Generelt set er Gyproc gipsplader og -systemer tilpasset de gængse byggemoduler og mål i byggeriet. Men ofte kan det som nævnt betale sig at bestille specialmål etc., der præcist er skræddersyet til det konkrete projekt. Dette gælder ikke mindst ved større projekter med mange identiske konstruktioner. Gyproc s produktion er fleksibel og gearet til at producere og levere i den form, der er foreskrevet i de enkelte projekter. Gyproc står til rådighed for projekterende med hensyn til Byggeoptimering. Kontakt vore konsulenter for mere information. 14

15 Eksempel på Byggeoptimering: Dette eksempel viser, hvilken indflydelse konstruktion og produktvalg kan have på materialeforbrug, spild og omkostninger: Konstruktion: Eksempel 1: Eksempel 2: Krav: Brandklasse BS 60 Brandklasse BS 60 Produktvalg: Gyproc GNE 13 Normal Ergo i 2 lag Gyproc GFE 15 Protect F Ergo i 1 lag Vægtype: Gyproc GS70/70(450) 2-2 M0 Gyproc GS 70/70(450) 1P-1P M0 Gennem byggeoptimering findes alternative konstruktioner og produkter, som opfylder gældende krav, og som samtidigt reducerer forbruget af ressourcer, byggetid og byggeaffald. Det viste eksempel på en BS60 skillevæg, hvor et lag Gyproc GFE 15 Protect F Ergo anvendes i stedet for 2 lag Gyproc GNE 13 Normal Ergo, reducerer f.eks. materialeforbruget, energi til distribution, montagetid på byggepladsen og byggeaffald i tilfælde af at tilskæring er nødvendig. 15

16 Miljødeklarationer er grundlaget for at kunne vurdere bæredygtigheden Gyproc har siden 1999 frivilligt udarbejdet miljødeklarationer på alle gipsprodukter for at gøre det muligt for projekterende at vurdere vore byggematerialer i et miljømæssigt perspektiv. Miljødeklarationerne beskriver, hvad produkterne er fremstillet af, og hvordan produktet vil påvirke omgivelserne i de forskellige livscyklusfaser, når det gælder energiforbrug, udledning til luft og vand samt bortskaffelse. Herudover beskrives også eventuelle påvirkninger på indeklimaet. Miljødeklarationerne dokumenterer hele processen fra råvarer til affaldshåndtering og genanvendelse: Ressourceforbrug Produktion Distribution Byggeplads Byggeforløb Nedrivning Restprodukter Affaldsprodukter Indre miljø Der er desuden nøjagtige indholdsdeklarationer og oplysninger om anvendelsesområder. Alle vores miljødeklarationer kan downloades på 16

17 Miljø, kvalitet og sikkerhed Hos Gyproc A/S arbejder vi sideløbende med vores miljødeklaration internt i virksomheden med en række miljø-, kvalitets- og sikkerhedsforhold. Medarbejdere undervises i høj sikkerhed samt forebyggelse af skader på det omgivende miljø. Der foretages løbende audits. Vores produktion i Kalundborg er kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 og vi arbejder struktureret med miljøstyring efter DS/ EN ISO Alle vore certifikater, godkendelser og deklarationer mv. kan du finde på 17

18 Bæredygtigt materialevalg i byggeriet I EU er man i gang med at udarbejde fremtidige standarder og regler inden for bæredygtigt byggeri. For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter ud over energi indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv. Desuden vil materialevalget også indgå som en væsentlig faktor: Kan et byggemateriale genanvendes? Hvor lang levetid har det? Indeholder det miljøskadelige stoffer? Hvor meget energi, benyttes der til fremstilling? osv. Tjekliste til bæredygtigt byggeri: Som en praktisk checkliste i forbindelse med et bæredygtigt materialevalg kan disse punkter anvendes i dit arbejde med bæredygtigt byggeri: 1 Benyt byggematerialer med miljødeklarationer Den bedste måde at vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning igennem hele livcyklussen er med en miljødeklaration. Her kan man finde oplysninger om indhold, graden af genbrugt materiale ved produktionen, energiforbrug og udledning samt evnen til at genbruge udtjente produkter. 2 Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer Miljøstyrelsen vedligeholder løbende en liste over farlige stoffer, der skal undgås. Dette gælder især materialer, som skal monteres indvendigt i byggeriet. Gyproc gipsprodukter indeholder ingen farlige stoffer fra listen. 3 Benyt genanvendelige materialer Da alternativet til genbrug er deponering, hvilket er forbundet med både omkostninger og en miljøbelastning, skal man vælge byggematerialer, der kan genanvendes fuldt ud efter endt brug. Gyproc har et etableret, effektivt indsamlings- og 18

19 Tjeklisten i korte træk: 1 Benyt byggematerialer med miljødeklarationer genbrugssystem for brugte gipsplader og genbruger det indsamlede gips i produktionen af nye gipsplader. 4 Lang levetid Det er vigtigt at benytte materialer med en lang levetid for at undgå ressourcekrævende udskiftninger i byggeriets anvendelsesperiode. Gipsvægge og -lofter er meget velegnede, da materialet er stærkt og uforgængeligt. Den lange levetid forstærkes desuden af muligheden for at reparere og male overfladerne. 5 Lave vedligeholdelsesomkostninger I mange tilfælde er det anskaffelsesprisen, som er beslutningsgrundlaget for materialevalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidsomkostninger, er byggematerialernes anskaffelsespris minimal. Derimod kan vedligeholdelsesomkostningerne være meget store over en årrække f.eks hvis materialerne ikke er vedligeholdelsesvenlige. Gipsvægge og -lofter har lave vedligeholdelsesomkostninger, da de er uforgængelige og nemt kan repareres og genmales. 6 Undgå materialer, der afgasser Gyproc gipsprodukter er et rent naturprodukt, som hverken indeholder farlige tilsætningsstoffer eller bindemidler. Derfor afgasser vore produkter heller ikke. Alle Gyproc gipsprodukter er testet af Dansk Indeklima Mærkning og ligger i bedste klasse. 7 Lavt materialespild Et væsentligt kriterium for at reducere ressourceforbruget er at reducere spild, anvende materialer optimalt og undgå affald. Gyproc gipsprodukter er som standard produceret i mål, der modsvarer branchens byggemoduler. Dermed reduceres tilskæring og gipsaffald. Gyproc hjælper også projekterende med Byggeoptimering i forbindelse med f.eks. skræddersyede projektleverancer for at reducere bl.a. materialeforbruget i et byggeri. 2 Tjek Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 3 Benyt genanvendelige materialer 4 Benyt materialer med lang levetid 5 Brug løsninger med lave vedligeholdelsesomkostninger 6 Undgå materialer, der afgasser 7 Reducer materialespild 19

20 Gyproc A/S udvikler, fremstiller og markedsfører gipsbaserede produkter, spartelprodukter og letbyggerisystemer til byggebranchen. Såvel standardprogrammet som specialløsninger byder på æstetiske og designmæssige variationsmuligheder. Samtidigt giver løsninger fra Gyproc A/S sikkerhed for, at lyd-, brand- og andre specifikke funktionskrav kan opfyldes, samt at de samlede byggeomkostninger minimeres. Gyproc A/S har i mange år testet, praktisk afprøvet og indsamlet erfaringer for herved at opnå optimale tekniske løsninger inden for letbyggerisystemer. Denne viden stiller vi til byggebranchens rådighed dels gennem vort brede informations- og dokumentationsprogram i form af Gyproc Håndbogen, hjemmeside, brochurer og tekniske anvisninger og dels gennem vort rådgivende markedspersonale. Produkter og systemer fra Gyproc A/S markedsføres under varemærkerne Gyproc, Gyptone og Glasroc. Recycling INDEKLIMA M Æ R K E T Gyproc A/S Hareskovvej Kalundborg Tlf Fax: April M. Apr Gyproc. Papiret som er anvendt er Svanemærket og FSC godkendt

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyptone

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyptone Miljødeklaration for byggematerialer Gyptone Indholdsdeklaration Gips Består dels af gipssten fra gipsbrud eller miner, dels af industrigips fremstillet af kalk, og svovldioxid Akustikdug 0-0,6 % nonwoven

Læs mere

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyproc Gipsplader 1

Miljødeklaration for byggematerialer. Gyproc Gipsplader 1 Miljødeklaration for byggematerialer Gyproc Gipsplader 1 Gælder for alle Gyproc Gipsplader undtagen Gyproc PROTECT F i typerne: GF 15, GFE 15, GFKP 15, GFU 15 og GFUE 15 Indholdsdeklaration Gipsplader

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader Maj 2004 Fokus på arbejdsmiljøet - ved håndtering og montering af gipsplader Respekt for arbejdsmiljøet Gipsplader og gipspladesystemer indgår i langt de fleste danske byggeprojekter hvad enten det drejer

Læs mere

BAG FACADEN. Projektinspiration. med Gyproc THERMOnomic Ydervægge. Med lette Gyproc bagvægge opnår man:

BAG FACADEN. Projektinspiration. med Gyproc THERMOnomic Ydervægge. Med lette Gyproc bagvægge opnår man: BAG FACADEN Med lette Gyproc bagvægge opnår man: Energieffektive løsninger Ventilerede facadeløsninger Tør byggeproces Slanke skeletkonstruktioner Dokumenterede løsninger Ressourcebesparelser Projektinspiration

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

5.8 Materialeegenskaber

5.8 Materialeegenskaber Produkter / Materialeegenskaber 5.8 Materialeegenskaber 5.8 Håndbog 9 585 Produkter / Materialeegenskaber / Indhold 5.8 Materialeegenskaber Indhold gipsbaserede plader... 587 5.8.2 Stålsystemer... 593

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Gipsplader. Produkter:

Gipsplader. Produkter: Gipsplader Produkter: Lafarge GKB Scan Lafarge Plank Lafarge Kortplank Lafarge GKB Scan Handy Lafarge GKBi Scan Hydro Lafarge Vindgips Lafarge Dekoform Lafarge Scan TE Lafarge GKF 15 Lafarge Scan Heavy

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R Interimslukninger 1 August 2012 Justerbare moduler Altiflex System er et modulært og fleksibelt produkt til midlertidig lukning af åbninger i bygninger under opførsel eller renovering. Produktets fleksibilitet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Akustisk frihed med gips

Akustisk frihed med gips Gyptone akustiklofter Akustisk frihed med gips bliv klogere på BR08 og akustiske krav Hvis du skulle være i tvivl: Gyptone akustiklofter lever op til nye og skærpede lydkrav i skoler DOKUMENTATION Gyptone

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

SYRER OG BASER GENERISK CASE

SYRER OG BASER GENERISK CASE SYRER OG BASER GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Grønn Byggallianse Morgendagens eiendomsmarked Oslo 19. oktober 2004 Innlegg ved Arne Hansen RH ARKITEKTER AS Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Miljødeklarering og -klassificering

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere