Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer"

Transkript

1 Bæredygtigt letbyggeri Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer 21

2 En bæredygtig udvikling er en del af grundlaget for vores adfærd Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at skabe gipsbaserede byggesystemer og akustiklofter, der ikke kun lever op til markedets og byggelovgivningens krav, men også til fremtidens udfordringer med hensyn til ressourceforbrug, klima og bæredygtighed. I dag er dette en vigtig del af vores grundlag og et vigtigt område i hele vores forretningsudvikling. Her er en status for nogle af de områder, vi fokuserer på: Naturens eget materiale Vore produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Gips indgår bl.a. også i fødevarer og indeholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og afgasser ikke. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et bæredygtigt byggemateriale. Genanvendelse af gipsprodukter Sammen med gipsbranchen har vi været pionerer inden for genanvendelse af udtjente gipsprodukter. Et effektivt indsamlings- og genanvendelsessystem har reduceret behovet for nye råmaterialer og har samtidig reduceret behovet for deponering markant. Miljødeklarationer Miljødeklarationer indenfor byggebranchen er frivillige. Som nogle af de første i branchen begyndte vi i 1999 at dokumentere miljøpåvirkningerne for vores gipsprodukter igennem offentligt tilgængelige miljødeklarationer. Energi- og vandforbrug samt CO 2 emission Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi intensivt med langsigtede løsninger til recirkulation af vand og genindvinding af varme i alle processer. Symbiosen anvendelse af rest- og biprodukter fra anden industri Sammen med 6 store virksomheder i Kalundborg deltager vi i et industrielt symbiosesamarbejde, hvor hele ideen er at genanvende hinandens rest og biprodukter og reducere det samlede energiforbrug. Resultatet har bl.a. været væsentlige besparelser i udledning og forbrug. F.eks. modtager Gyproc en stor mængde industrigips, som er et bi-produkt fra energiproduktionen hos en anden symbiosepartner. Denne anvendes i produktionen af gipsplader. Ligeledes anvender vi genbrugspapir til pladekarton og genbrugspap til emballering Miljøstyring sikrer resultater Vi arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, der bl.a. sikrer, at spild minimeres. Byggeoptimering optimerer processen fra produkt til byggeri Siden 1996 har Byggeoptimering været en vigtig del af vores forretningsgrundlag. Byggeoptimering er et koncept, der går ud på, at man ved at arbejde med gennemtænkte løsninger fra projektets planlægning effektiviserer hele processen fra produktion til byggeri og efterfølgende spildhåndtering mv. til gavn for både miljøet og byggeriets totalomkostninger. 2

3 Indhold: Side Gyproc gipsprodukter 4-5 Produktion og proces 6-7 Livscyklus 8-9 Bæredygtigt letbyggeri Indeklima Byggeoptimering og projektering Miljødeklarationer Bæredygtigt materialevalg

4 Gips et naturligt byggemateriale med et bæredygtigt perspektiv Gips har været kendt og anvendt i byggeri gennem generationer. Fra gammel tid oftest i flydende form bl.a. til stuklofter. I dag er gipsen mest kendt i pladeform enten til vægge eller lofter. Men udviklingen har også betydet, at gipsen er blevet forædlet og kan leveres i en række systemer, der opfylder alle krav om design, funktion, indeklima, akustik og lydisolering mv. Hos Gyproc A/S har vi sideløbende arbejdet med de klima- og miljømæssige aspekter i forbindelse med selve basisproduktet. Det har betydet, at letbyggeri teknikken med Gyproc gipsplader og byggesystemer er blandt de former for byggeri, der bedst tilfredsstiller kravene om bæredygtighed. Naturlig gips Den naturlige gips kommer fra gipssten, der findes i meget store mængder på jorden. Havvand indeholder opløst gips, og gipsen blev dannet ved udfældning i lukkede havbassinner, hvor vandet langsomt fordampede. Industrigips binder CO 2 og reducerer udledning I Norden er det ikke gipssten men kalksten, der blandes med vand, svovl, luft og kuldioxid og danner gips. Denne gips kaldes industrigips. Det er et restprodukt fra vore kraftværker, hvor svovl- dioxiden anvendes i stedet for at blive udledt til naturen. Gyproc gipsprodukter Gyproc gipsplader består af en støbt gipskerne, omsluttet af et kartonlag på ydersiden. Kartonen fremstilles af genbrugspap og -papir. Den gips, Gyproc anvender til sin produktion, kommer fra tre kilder: 1 Genbrugsgips indsamlet fra byggepladser, genbrugsstationer og fra nedrivninger 2 Industrielt restgips 3 Naturgips fra gipsbrud Mere end halvdelen af de anvendte råmaterialer er genanvendte materialer eller restprodukter. Dette bidrager til en væsentlig reduktion af energiforbruget til fremstilling af nye råmaterialer. Ingen giftige eller miljøskadelige stoffer Gips er et naturligt materialer, der forekommer i naturen og indgår f.eks. i visse fødevarer. Gipsen indeholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer. Gyproc gipsplader afgiver ikke farlige gasser og er indeklimamærket i bedste klasse. 4

5 Et rent naturprodukt Gips er et rent naturprodukt (CalsiumSulfat), og indgår bl.a. i visse fødevarer. Desuden indeholder havvand opløst gips. Gips fremkommer ved fordampning af saltvand. 20 pct. af gipskrystallerne er vand. Som naturmateriale findes gipsen i bjerge eller i gipsbrud. Gipspladekarton består udelukkende af genbrugspapir og -pap, der er et organisk materiale af cellulosefibre. I produktionsprocessen anvendes små doser tilsætningsmidler f.eks. majsstivelse. Se de konkrete stoffer og værdier i vores miljø-deklarationer. 5

6 Produktion og proces med fokus på energi og udledning Produktionen af Gyproc gipsplader begynder med, at den indsamlede retur- og industrigips samt naturgips indgår i en kalcineringsproces. Råproduktet herfra indgår nu i en proces, hvor gips, vand og tilsætninger blandes til en tyktflydende masse en gipsmasse. Gipsmassen løber derefter ud på et transportbånd, hvor den formes mellem genbrugskartonen til den ønskede bredde, tykkelse og kvalitet. Pladeprodukterne kører derefter videre på et ca. 300 meter langt transportbånd og tørres langsomt i en ovn. Til slut kontrolleres kvaliteten, hvorefter pladerne skæres til i de ønskede dimensioner. Gennem hele processen fokuserer vi på at minimere spild, energiforbrug og udledning. Reduktion af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 emission Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre genindvindingen af den spildvarme, der anvendes i vores produktionsprocesser. Det er vores mål på lidt længere sigt at blive i stand til at genindvinde spildvarmen i alle processer, således at vi kan reducere energiforbruget yderligere. Gyproc har desuden løbende investeret væsentlige midler i systemer, der reducerer vandudledningen bl.a. effektive recirkuleringssystemer Miljøstyring sikrer resultater Gyproc arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, som bl.a. sikrer, at der er fokus på miljøet i alle vore produktionsprocesser, og at spild minimeres. Men det indebærer også, at hensynet til kunder, myndigheder og andre interessenters krav i relation til miljø tages seriøst og er en naturlig del af Gyproc s strategi og målsætninger. Fleksibel produktion Gyproc s fleksible produktionsanlæg giver store ressourcebesparelser og er en væsentlig faktor for både økonomi og miljø. Plader produceret efter de rigtige mål og specifikationer til de konkrete opgaver giver mindre spild i produktionen og på byggepladsen. 6

7 Vi er i fuld gang På en række områder har vi iværksat konkrete tiltag, der skal optimere vore produktionsprocesser i forhold til miljøhensyn, energi- og vandforbrug samt CO 2 emission: Udnyttelse af rest- og bi-produkter fra andre virksomheder i Kalundborg. Optimering af varmegenvindingen med indsættelse af nye, effektive varmevekslere. Anvendelse af dampsystemer i forbindelse med systemer til recirkulering af vand. Indsamling af udtjente gipsprodukter og genanvendelse i produktionen af nye gipsplader. 7

8 Genanvendelse Effektivt og veletableret indsamlingsog genanvendelsessystem, der reducerer spild og affald. Råvarer Råvarer består af mere end 50% genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton Produktion Genindvinding af varme og recirkulering af vand. Effektive processer, der nedbringer energiforbrug og udledning. Industriel symbiose Genanvendelse af rest og biprodukter fra andre virksomheder i Kalundborg. Vi har reduceret udledningen af svovldioxid samt vand- og olieforbruget. Distribution Lokal produktion giver mindre ressourceforbrug i forbindelse med distribution af produkter og indsamling af spild. Byggeoptimering/byggeproces Letbyggeri teknikken med Gyproc gipsløsninger kombineret med byggeoptimering reducerer Bygningens brug og drift byggetid, spild og ressourceforbrug. Lang levetid, der følger bygningen. Ingen afgasning og minimalt vedligehold. Fleksibelt materiale, der nemt kan repareres, males etc. 8

9 Livscyklus fra vugge til vugge Lokal produktion Hos Gyproc A/S har vi lokale fabrikker i alle de nordiske lande. I Danmark ligger vores fabrik i Kalundborg. Udgangspunktet i bæredygtighed er livscyklusbetragtningen. Fra råvarer til byggeri og spildhåndtering. Fra byggeri, drift og levetid til nedrivning og genanvendelse både når det gælder den færdige bygning og de enkelte byggematerialer. Levetid og bygninger Livscyklusanalyser for bygninger beregner levetiden til mellem 50 og 100 år afhængig af anvendelse og vedligeholdelse. En længere levetid giver normalt lavere miljøpåvirkning. Konstruktioner med gipsplader har samme levetid som de bygninger, de indgår i. Livscyklus Ved bæredygtig projektering bør man altid vurdere hele livscyklusforløbet og sikre, at byggematerialer, der f.eks. umiddelbart virker billige i anskaffelse, ikke giver problemer, når det gælder energiforbrug ved fremstilling eller ved bortskaffelsen efter endt brug. Kort sagt: Hvad er de totale miljøpåvirkninger gennem et helt liv for et byggemateriale? Gyproc gipsplader og -systemer har alle forudsætninger for at leve op til de fremtidige skærpede krav om bæredygtighed, man forventer indført fra bl.a. EU. Og dermed også fra bygherrer og myndigheder. Livscyklussens faser består af: Råvare- og produktfremstilling. Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen. Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inkl. forbrug og vedligehold. Genanvendelse og bortskaffelse ved bygningsrenovering eller nedrivning. Kortere distributionsveje sparer ressourcer, både hvad angår leverancer til byggepladser og returnerede gipsprodukter til genbrug i vores produktion. 9

10 Bæredygtigt byggeri er ofte baseret på letbyggeri teknikken Ved projektering og byggeri er det vigtigt at tænke på konsekvenserne for naturen og for fremtidige generationer. Vi skal gennem indsigt, kreativitet og et bevidst valg af materialer og løsninger sikre, at vores børn kan indfri deres behov i en fremtid med nye udfordringer ikke mindst hvad klima og bæredygtighed angår. Ofte tænker man kun på energi og CO 2, når man taler bæredygtigt byggeri. Men bæredygtighed omfatter også en lang række andre forhold. Letbyggeri teknikken Letbyggeri er kendetegnet ved en lang række fordele i relation til bæredygtighed. Men også hvad angår arkitektonisk frihed og rationelle byggeproceser er letbyggeri teknikken fremtidens byggeform. Bæredygtighed og letbyggeri: Fleksibilitet Med letbyggeriteknikkens lette konstruktioner og den tørre montage kan eksisterende vægge og lofter enkelt demonteres eller flyttes, og nye kan opsættes, så de opfylder den ønskede funktion i bygningen. Denne fleksibilitet er forudsætningen for en længere levetid for bygningen og dermed totalt set - en reduceret miljøpåvirkning. Energieffektive konstruktioner Gips virker som termisk isolator. Når man kombinerer det med mineraluld, opnår man meget energieffektive ydervægskonstruktioner. Samtidig er det en væsentlig faktor for at sikre et godt og sundt indeklima. Slankere vægge og smallere fundament Reducerer ressourceforbruget, forbedrer økonomien og kan give større nettoarealer. Lav egenvægt Reducerer håndteringsomkostninger og ressourceforbrug f.eks. i forbindelse med distribution. Forbedrer arbejdsmiljøet på byggepladsen. Byggeoptimering Mindre transport, spild og bortskaffelse samt totalt set færre miljøbelastninger. Tørt byggeri Konstruktioner baseret på gips er tørre konstruktioner, der ikke indeholder byggefugt. Det minimerer forudsætningerne for, at der kan opstå mug og råd, og reducerer omkostningerne til udtørring. 10

11 Letbyggeri Gyproc definerer letbyggeriteknikken som lette konstruktioner med gipsplader indbygget i et system af stålprofiler eller lignende, dvs. ikke-massive konstruktioner. Gyproc s letbyggeri teknik er karakteriseret ved: Løsninger baseret på gennemprøvede systemer Kort byggetid Fleksibilitet, bl.a. specialmål på system/ produkter Fuld dokumentation af konstruktion og produkter Rådgivning i systemløsninger og Byggeoptimering Logistiske fordele (samlast, just-in-time leverancer osv.) 11

12 12

13 Indeklima handler blandt andet om luftkvalitet og akustik Der er mange faktorer, som er afgørende for det samlede indeklima. En væsentlig faktor er luftkvaliteten. En anden faktor er lydmiljøet: Hvordan er akustikken i lokalerne, og er der effektivt afskærmet mod støj udefra eller fra andre lokaler? Undersøgelser dokumenterer, at alle faktorer er væsentlige for menneskers trivsel. Et godt og sundt indeklima styrker f.eks børns indlæringsevne i skoler og helbredelsen af patienter i hospitalsmiljøer. Gyproc gipsprodukter opfylder kravene til både god luftkvalitet og behagelige lydmiljøer og hjælper dermed til at sikre et godt indemiljø. Ingen afgasning Lofter og vægge udgør store indvendige overflader, der kan afgasse til omgivelserne. Test og grundige målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader. Alle Gyproc gipsplader bærer Indeklima mærket og er klassificeret i bedste klasse. Reduceret ventilationsbehov, energiforbrug og CO 2 udledning Ved bevidst at vælge indvendige byggematerialer med meget lav afgasning kan man reducere behovet for ventilation og dermed energiforbruget og CO 2 udledningen. Lydisolering og akustik Det er ikke kun luftkvaliteten, der er vigtig for det samlede indeklima. Også et behageligt lydmiljø, hvor udefra kommende støj stoppes/reduceres, og lyd i lokalet føles behagelig, er væsentlige faktorer i det samlede indemiljø. Gips har en stærk lydisolerende evne og hindrer f.eks trafikstøj eller støj fra andre lokaler i at trænge gennem væggene. Gyptone akustiklofter god akustik, godt indeklima og lang levetid Desuden er Gyproc s program i akustiklofter (Gyptone) blandt de førende, når det gælder akustisk regulering i skoler, institutioner, hospitaler, boliger og på kontorer. Gyptone akustiklofter og akustikvægge anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum. De gode akustiske egenskaber kombineret med de rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reducerer behovet for ressourcekrævende og miljøbelastende udskiftninger. Mærkning Dansk Indeklima Mærkning er garanti for, at et byggemateriales afgasning ikke overstiger et fastsat niveau. Dette gælder bl.a. gasser, som indeholder formaldehyd, ammoniak og andre stoffer, der er karakteriseret som sundhedsskadelige. INDEKLIMA M Æ R K E T Gyprocs gipsprodukter har opnået den bedste klassificering. 13

14 Bæredygtig projektering og Byggeoptimering Bæredygtigt byggeri handler om at vælge konstruktioner, der mindsker energiforbruget, og vælge holdbare materialer, som ikke indeholder miljøbelastende stoffer, der kan skade miljø og indeklima. Det er desuden vigtigt, at der allerede i projekteringen tages højde for en bæredygtig livscyklus, dvs. at man minimerer ressourcer i forbindelse med produktion, transport, byggeproces, drift og vedligeholdelse. Sidst men ikke mindst skal man også inddrage forhold som genanvendelse/recirkulering af udtjente byggematerialer ved udskftning og nedrivning. Byggeoptimering kombinerer bæredygtighed med totaløkonomi Allerede midt i 90 erne introducerede Gyproc et helt nyt begreb i byggebranchen: Byggeoptimering. Byggeoptimering er grundlæggende set princippet om at optimere hele byggeprocessen fra planlægning og projektering til svind, affaldsdeponering og genbrug. Byggeoptimering har på den måde både væsentlige økonomiske og bæredygtige perspektiver. Eksempelvis kan man allerede i projekteringsfasen bestemme en stor del af projektets totaløkonomi og bæredygtighed. Ved at tænke på alternative løsninger med hensyn til konstruktion, produkt, specialmål etc. opnås en lang række fordele, f.eks. Reducerede transport- og distributionsomkostninger Forenklet styring og intern transport på byggepladsen Hurtigere og mere rationel montage Kortere byggeproces, der samlet set giver en mindre miljøbelastning Mindre spild Mindre svind Mindre deponering Generelt set er Gyproc gipsplader og -systemer tilpasset de gængse byggemoduler og mål i byggeriet. Men ofte kan det som nævnt betale sig at bestille specialmål etc., der præcist er skræddersyet til det konkrete projekt. Dette gælder ikke mindst ved større projekter med mange identiske konstruktioner. Gyproc s produktion er fleksibel og gearet til at producere og levere i den form, der er foreskrevet i de enkelte projekter. Gyproc står til rådighed for projekterende med hensyn til Byggeoptimering. Kontakt vore konsulenter for mere information. 14

15 Eksempel på Byggeoptimering: Dette eksempel viser, hvilken indflydelse konstruktion og produktvalg kan have på materialeforbrug, spild og omkostninger: Konstruktion: Eksempel 1: Eksempel 2: Krav: Brandklasse BS 60 Brandklasse BS 60 Produktvalg: Gyproc GNE 13 Normal Ergo i 2 lag Gyproc GFE 15 Protect F Ergo i 1 lag Vægtype: Gyproc GS70/70(450) 2-2 M0 Gyproc GS 70/70(450) 1P-1P M0 Gennem byggeoptimering findes alternative konstruktioner og produkter, som opfylder gældende krav, og som samtidigt reducerer forbruget af ressourcer, byggetid og byggeaffald. Det viste eksempel på en BS60 skillevæg, hvor et lag Gyproc GFE 15 Protect F Ergo anvendes i stedet for 2 lag Gyproc GNE 13 Normal Ergo, reducerer f.eks. materialeforbruget, energi til distribution, montagetid på byggepladsen og byggeaffald i tilfælde af at tilskæring er nødvendig. 15

16 Miljødeklarationer er grundlaget for at kunne vurdere bæredygtigheden Gyproc har siden 1999 frivilligt udarbejdet miljødeklarationer på alle gipsprodukter for at gøre det muligt for projekterende at vurdere vore byggematerialer i et miljømæssigt perspektiv. Miljødeklarationerne beskriver, hvad produkterne er fremstillet af, og hvordan produktet vil påvirke omgivelserne i de forskellige livscyklusfaser, når det gælder energiforbrug, udledning til luft og vand samt bortskaffelse. Herudover beskrives også eventuelle påvirkninger på indeklimaet. Miljødeklarationerne dokumenterer hele processen fra råvarer til affaldshåndtering og genanvendelse: Ressourceforbrug Produktion Distribution Byggeplads Byggeforløb Nedrivning Restprodukter Affaldsprodukter Indre miljø Der er desuden nøjagtige indholdsdeklarationer og oplysninger om anvendelsesområder. Alle vores miljødeklarationer kan downloades på 16

17 Miljø, kvalitet og sikkerhed Hos Gyproc A/S arbejder vi sideløbende med vores miljødeklaration internt i virksomheden med en række miljø-, kvalitets- og sikkerhedsforhold. Medarbejdere undervises i høj sikkerhed samt forebyggelse af skader på det omgivende miljø. Der foretages løbende audits. Vores produktion i Kalundborg er kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 og vi arbejder struktureret med miljøstyring efter DS/ EN ISO Alle vore certifikater, godkendelser og deklarationer mv. kan du finde på 17

18 Bæredygtigt materialevalg i byggeriet I EU er man i gang med at udarbejde fremtidige standarder og regler inden for bæredygtigt byggeri. For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter ud over energi indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv. Desuden vil materialevalget også indgå som en væsentlig faktor: Kan et byggemateriale genanvendes? Hvor lang levetid har det? Indeholder det miljøskadelige stoffer? Hvor meget energi, benyttes der til fremstilling? osv. Tjekliste til bæredygtigt byggeri: Som en praktisk checkliste i forbindelse med et bæredygtigt materialevalg kan disse punkter anvendes i dit arbejde med bæredygtigt byggeri: 1 Benyt byggematerialer med miljødeklarationer Den bedste måde at vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning igennem hele livcyklussen er med en miljødeklaration. Her kan man finde oplysninger om indhold, graden af genbrugt materiale ved produktionen, energiforbrug og udledning samt evnen til at genbruge udtjente produkter. 2 Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer Miljøstyrelsen vedligeholder løbende en liste over farlige stoffer, der skal undgås. Dette gælder især materialer, som skal monteres indvendigt i byggeriet. Gyproc gipsprodukter indeholder ingen farlige stoffer fra listen. 3 Benyt genanvendelige materialer Da alternativet til genbrug er deponering, hvilket er forbundet med både omkostninger og en miljøbelastning, skal man vælge byggematerialer, der kan genanvendes fuldt ud efter endt brug. Gyproc har et etableret, effektivt indsamlings- og 18

19 Tjeklisten i korte træk: 1 Benyt byggematerialer med miljødeklarationer genbrugssystem for brugte gipsplader og genbruger det indsamlede gips i produktionen af nye gipsplader. 4 Lang levetid Det er vigtigt at benytte materialer med en lang levetid for at undgå ressourcekrævende udskiftninger i byggeriets anvendelsesperiode. Gipsvægge og -lofter er meget velegnede, da materialet er stærkt og uforgængeligt. Den lange levetid forstærkes desuden af muligheden for at reparere og male overfladerne. 5 Lave vedligeholdelsesomkostninger I mange tilfælde er det anskaffelsesprisen, som er beslutningsgrundlaget for materialevalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidsomkostninger, er byggematerialernes anskaffelsespris minimal. Derimod kan vedligeholdelsesomkostningerne være meget store over en årrække f.eks hvis materialerne ikke er vedligeholdelsesvenlige. Gipsvægge og -lofter har lave vedligeholdelsesomkostninger, da de er uforgængelige og nemt kan repareres og genmales. 6 Undgå materialer, der afgasser Gyproc gipsprodukter er et rent naturprodukt, som hverken indeholder farlige tilsætningsstoffer eller bindemidler. Derfor afgasser vore produkter heller ikke. Alle Gyproc gipsprodukter er testet af Dansk Indeklima Mærkning og ligger i bedste klasse. 7 Lavt materialespild Et væsentligt kriterium for at reducere ressourceforbruget er at reducere spild, anvende materialer optimalt og undgå affald. Gyproc gipsprodukter er som standard produceret i mål, der modsvarer branchens byggemoduler. Dermed reduceres tilskæring og gipsaffald. Gyproc hjælper også projekterende med Byggeoptimering i forbindelse med f.eks. skræddersyede projektleverancer for at reducere bl.a. materialeforbruget i et byggeri. 2 Tjek Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 3 Benyt genanvendelige materialer 4 Benyt materialer med lang levetid 5 Brug løsninger med lave vedligeholdelsesomkostninger 6 Undgå materialer, der afgasser 7 Reducer materialespild 19

20 Gyproc A/S udvikler, fremstiller og markedsfører gipsbaserede produkter, spartelprodukter og letbyggerisystemer til byggebranchen. Såvel standardprogrammet som specialløsninger byder på æstetiske og designmæssige variationsmuligheder. Samtidigt giver løsninger fra Gyproc A/S sikkerhed for, at lyd-, brand- og andre specifikke funktionskrav kan opfyldes, samt at de samlede byggeomkostninger minimeres. Gyproc A/S har i mange år testet, praktisk afprøvet og indsamlet erfaringer for herved at opnå optimale tekniske løsninger inden for letbyggerisystemer. Denne viden stiller vi til byggebranchens rådighed dels gennem vort brede informations- og dokumentationsprogram i form af Gyproc Håndbogen, hjemmeside, brochurer og tekniske anvisninger og dels gennem vort rådgivende markedspersonale. Produkter og systemer fra Gyproc A/S markedsføres under varemærkerne Gyproc, Gyptone og Glasroc. Recycling INDEKLIMA M Æ R K E T Gyproc A/S Hareskovvej Kalundborg Tlf Fax: April M. Apr Gyproc. Papiret som er anvendt er Svanemærket og FSC godkendt

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Betons Bæredygtige Fordele

Betons Bæredygtige Fordele Betons Bæredygtige Fordele Marts 2011. Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Affaldshåndtering og af polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Affaldshåndtering af polyurethanisolering Resumé PUR (PUR/PIR) er et fremragende isoleringsmateriale,

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design Få hjælp gennem EDECON SIDE 4 SIDE 18

enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design Få hjælp gennem EDECON SIDE 4 SIDE 18 enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design SIDE 4 Få hjælp gennem EDECON SIDE 18 Udgiver www.enterprise-europe.dk Redaktion Karen Rubæk Hvistendahl, Jane Vinter Tak til Barsmark A/S, Krone

Læs mere