Ansvarlig bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlig bæredygtighed"

Transkript

1 Ansvarlig bæredygtighed

2 En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter hos os selv I Rockwool koncernen er bæredygtig produktion og adfærd en del af vores forretningsstrategi. Vi gør en forskel, når det gælder vores produkters anvendelse i forhold til vores globale klimamæssige udfordringer. Vi ønsker også at gøre en forskel, når det gælder anvendelse af ressourcer og råstoffer i produktionen af vores produkter. (Citat: Brundtland 1987) Bæredygtighed er for os et spørgsmål om en ansvarlig og langsigtet forretningsudvikling. Gennem energibesparelser i vores produktion, intensiveret genbrug og CO 2 reducerende produkter ønsker vi at sætte vores fingeraftryk mod en global bæredygtig udvikling. Mange taler om bæredygtighed og CO 2 besparelser Rockwool koncernen gør noget ved det! Energiforbruget i den danske produktion Energi pr. ton i Rockwool Danmark År for år reducerer vi energiforbruget i produktionen. Det vil vi fortsætte med i fremtiden. 2 3

3 Isolering af bygninger er en af de mest profitable måder at spare energi og CO 2 på Byggeri i et bæredygtigt perspektiv 40% af den vestlige verdens energiforbrug stammer fra bygninger. Hovedparten af energiforbruget går til opvarmning eller køling af bygninger. Hvis vi skal løse den globale klimaudfordring, er det derfor helt nødvendigt at fokusere på at reducere bygningers energiforbrug og CO 2 udslip. Undersøgelser foretaget af McKinsey og Vattenfall påviser, at isolering af bygninger er en af de samfundsmæssigt mest profitable måder at spare energi og reducere CO 2 udslip. Således giver isolering mere value for money end f.eks. biobrændsel, vindkraft og solenergi. Rockwool koncernens produkter er en væsentlig bidragsyder til nedsættelse af bygningers energiforbrug. Ved at efterisolere vores bygninger og bygge nye passivhuse kan vi nedsætte energiforbruget med op til 90%. Et dårligt isoleret hus kan bruge op til 10 gange så meget energi til opvarmning som et efterisoleret hus. 4 5

4 Rockwool stenuld et naturmateriale Den kemiske sammensætning af Rockwool stenuld svarer stort set til sammensætningen af jordskorpen. Grundlaget for produktion af Rockwool stenuld er primært geologiske ressourcer, som naturen selv skaber. Rockwool stenuld er et af de få produkter, der kan betegnes som værende fremstillet af fornybare materialer, og udgør derfor ikke en knap ressource. Rockwool stenuld sammenlignet med jordskorpen (%) Rockwool stenuld SiO 2 39,60 AI 2O 3 21,50 TiO 2 2,00 FeO 6,40 CaO 15,40 MgO 10,70 Na 2O 0,10 K 2O 0,80 Jordskorpen SiO 2 66,62 AI 2O 3 15,40 TiO 2 0,64 FeO 5,04 CaO 3,59 MgO 2,48 Na 2O 2,48 K 2O 2,80 Indholdet af Rockwool stenuld svarer til sammensætningen af jordskorpen men i forskellige koncentrationer. Rockwool stenuld er et af de få materialer, der kan betegnes som et naturmateriale Stenuld fremstilles ved at smelte sten, kalksten, recirkulerede briketter og råmaterialer ved C. 6 7

5 Et langt liv med positiv CO 2 balance Hver gang Rockwool koncernen udleder 1 ton CO 2, spares miljøet for 162 tons CO 2 Bæredygtighed handler om fremtiden, forvaltet nu, og om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger. Livscyklusvurderinger af Rockwool stenuld dokumenterer vores samlede bidrag til miljøet. En livscyklusanalyse udført af Force Technology viser, at Rockwool stenuld har et meget lavt energiforbrug i den samlede livscyklus. Force Technology s undersøgelse viser også, at Rockwool stenuld er et af de mest miljøvenlige isoleringsmaterialer blandt de testede både når det gælder det samlede energiregnskab og den totale CO 2 besparelse. Rockwool isolering, livscyklusregnskab CO 2 Energi Enheder forbrugt ved fremstilling 1 1 Enheder sparet over 50 år Livscyklusregnskabet viser, at Rockwool stenuld over 50 år sparer 128 gange den energi, og 162 gange den mængde CO 2, der medgår ved fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. CO 2 regnskabet er således positivt efter blot 4 måneder! Den sparede energi svarer til 503 liter fyringsolie pr. m 2 over 50 år. Kilde: Force Technology. Eksemplet er baseret på 250 mm loftisolering, produceret og installeret i et typisk dansk hus. 8 9

6 Bæredygtig produktudvikling Et væsentligt indsatsområde i en bæredygtig forretningsstrategi er produktudvikling. Vi har i vores udvikling løbende fokus på, hvordan vi kan reducere vores produkters miljøbelastning, såsom f.eks. forbrug af emballage. Bæredygtige paller Rockwool koncernen introducerede som den første i markedet et pallesystem, hvor selve pallen er konstrueret af Rockwool stenuld og kan anvendes direkte i selve byggeriet. På den måde har vi sparet mange tusinde m 3 i træforbrug. Produkter uden spild Rockwool koncernen introducerede også som den første i markedet Flexi A-Batts, som har en flex-zone, der muliggør, at man kan undgå tilskæring og dermed spild. Udover en mere effektiv installering af produktet, betyder dette også en væsentlig reduktion af det mulige spild i forbindelse med en isoleringsopgave. HardRock pallen er konstrueret af stenuld, og kan anvendes direkte i selve byggeriet. Den fleksible zone på Flexi A-Batts gør det nemmere at undgå spild og samtidig bygge energioptimalt. Bæredygtig produktudvikling er en del af vores forretningsstrategi 10 11

7 Industriel symbiose Rockwool koncernen forvandler årligt mere end tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse En vigtig tilgang til bæredygtighed i Rockwool koncernen er maksimalt genbrug både af egne produkter og materialer fra andre industrier. Således forvandler vi årligt mere end tons restprodukter fra andre industrier til isolering og energibesparelser. I vores interne genbrugssystem presses stenuldsaffald og restprodukter fra andre industrier til genbrugsbriketter, der smeltes og indgår i produktion af nye Rockwool produkter. Vores produkters sammensætning kontrolleres af uafhængig tredjepart (EUCEB), således at produkternes ensartethed sikres. Rockwool koncernen supplerer de naturlige råmaterialer, der medgår ved produktionen af stenuld, med restprodukter fra andre industrier

8 En tradition for genbrug Rockwool koncernen har i mere end 10 år taget restprodukter retur fra såvel byggepladser som gartnerier, og har stor erfaring i at kunne genbruge disse restprodukter i vores egen produktion. Retursystem fra byggepladser I Danmark har vi et velfungerede retursystem, hvor vi tager en del af overskudsprodukter og fraskær på byggepladserne retur for på ny at lade det indgå i produktionsprocessen af ny stenuld. Naturlig vækst og genbrug Grodan, der ud af Rockwool stenuld producerer dyrkningssubstrater til gartnerier, tager hovedparten af produkterne retur fra gartnerierne og lader dem indgå som et naturligt råstof i produktionen af nye dyrkningssubstrater Returuld fra byggeplads. Grodan dyrkningssubstrat. Hvert år tager vi alene i Danmark mere end tons Rockwool stenuld retur og forvandler det til nye produkter 14 15

9 Som ringe i vandet Alt procesvand recirkuleres på de danske fabrikker, og siden 2002 er koncernens vandforbrug reduceret med ca. 20% Vand er en af de mest begrænsede ressourcer i verden. UNESCO forudser, at vi indenfor de næste 20 år vil stå overfor en hidtil uset mangel på drikkevand som følge af forurening og global opvarmning. Vi har alle en åbenbar forpligtigelse til at minimere vores vandforbrug og maksimere genanvendelsen af det vand, vi bruger. Rockwool koncernen kører sin produktion ud fra et generelt krav om minimalt vandforbrug, og siden 2002 er vores vandforbrug reduceret med ca. 20%. På vores fabrikker i Danmark recirkuleres alt procesvand i lukkede systemer og genbruges. Det eneste tab i produktionen sker således ved fordampning. Udover recirkulering har vores fabrikker i Danmark egne boringer og opsamler regnvand fra fabrikkernes areal. Rockwool fabrikken i Doense

10 Et varmt naboskab Rockwool stenuld fremstilles ved høje temperaturer. Dermed opstår der en overskudsvarme, som kan bruges til at opvarme boliger med fjernvarme. Allerede i 1978 etablerede Rockwool koncernen et spildvarmeanlæg på fabrikken i Vamdrup. Det betyder i dag, at ca. 1/3 af Vamdrups fjernvarme kommer fra produktion af Rockwool stenuld og leverer fjernvarme til opvarmning af ca. 400 boliger. Rockwool fabrikken i Vamdrup. 400 boliger opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken i Vamdrup 18 19

11 Miljøskader ved brande Hvert år omkommer mennesker ved bygningsbrande, og økonomiske værdier går tabt. Brande kan samtidig have store negative konsekvenser for miljø og klima i form af afgasning af farlige stoffer og kemikalier. Rockwool stenuld kan modstå temperaturer på mere end C og virker som en effektiv brandbarriere, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres, hvilket er tilfældet ved brug af Rockwool stenuldsisolering. Rockwool stenuld kan være med til at reducere CO 2 udslippet ved en bygningsbrand Miljøbelastning pr. m 2 bygning ved brand Type Kg CO 2 pr. m 2 Brand, slukket efter 15 min. Bygningen nedbrændt kg 400 kg Kilde: Fire Risk Management April 2008 Rockwool stenuld kan minimere omfanget af en brand

12 Et godt indeklima er en forudsætning for livskvalitet i vores bygninger Rockwool stenuld giver et sundt indeklima, absorberer støj og regulerer lyd En velisoleret og ventileret bygning er den sundeste løsning Studier fra Jena Universitetet i Tyskland viser, at mere end 20% af vores bygninger giver problemer med træk og indeklima. En velisoleret bolig kombineret med god ventilation er den bedste og mest økonomiske måde at forebygge eller løse dette på. Isolering, der slutter tæt, sikrer en behagelig og konstant temperatur året rundt. Stilhed modvirker stress Mange mennesker udsættes i dag for uønsket støj. Støj resulterer i stress, nedsat indlæring og koncentrationsevne og reducerer alment velbefindende. Rockwool stenulds åbne struktur gør materialet ideelt til at absorbere støj og regulere lyd. En vægkonstruktion med Rockwool stenuldsisolering kan reducere lydtransmissionen med mere end 55 db (Rw - value). Certificeret trivsel og velvære Rockwool stenuldsisolering opfylder de strengeste europæiske krav i forhold til indeklimaet, og er certificeret i den finske M1 emissionsklasse for byggematerialer. Rockfon Akustikprodukter har Dansk Indeklima Mærkning

13 Ansvarlighed og sikkerhed i alle led Produktsikkerhed Rockwool stenuld er et af de mest gennemtestede og veldokumenterede byggematerialer, og et sikkert produkt at arbejde med. Konklusioner om vores produkters egenskaber er baseret på store epidemiologiske undersøgelser, gennemført i samarbejde med eksterne partnere. Miljøstyring Vores fabrikker i Danmark følger de internationale miljøstandarder ISO14001 samt EMAS og fabrikkerne er underlagt tredjepartskontrol. Lokal ansvarlighed og dialog Vi søger løbende at være i dialog med lokalsamfundet for at sikre optimale forhold for vores naboer. En række af vores fabrikker har vundet priser og anerkendelse for deres indsats for at optimere lokalmiljøet. Rockwool stenuld er et af de mest gennemtestede byggematerialer overhovedet Test og dokumentation er afgørende faktorer for Rockwool koncernen

14 Her kan du få mere faktuel viden om Rockwool koncernen og bæredygtighed Rockwool links: Rockwool Environment Report: Rockwool Stop Local Warming kampagne: Rockwool klimafilm: Øvrige danske links: Klima- & CO 2 kampagne 1 ton mindre : Statens Byggeforskningsinstitut: Teknologisk Institut: Internationale links: UNESCO World Water Development Report: The 15th United Nation s Summit on Climate Change, COP15, in Copenhagen:

15 Vi tager bæredygtighed alvorligt Rockwool koncernen udvikler naturlige løsninger på miljømæssige problemer. Rockwool isolering er et af de få industrielle produkter, der sparer hundrede gange mere energi i sin levetid end der forbruges under selve produktionsprocessen. Vi mener, at vi alle har et ansvar for at iværksætte handlinger der sparer energi, nedsætter forureningen og skaber en bæredygtig udvikling. Sammen kan vi gøre en forskel og endda spare penge samtidig. Rockwool A/S Hovedgaden Hedehusene Tlf.: Fax: Kreativt koncept, grafisk design, tekst og produktion: ProService Reklamebureau A/S Trykt hos: Formula A/S

Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer

Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer Bæredygtigt letbyggeri Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer 21 En bæredygtig udvikling er en del af grundlaget for vores adfærd Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med

Læs mere

Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Design og projektplanlægning RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. Energiudfordringen Kampen for energieffektive

Læs mere

Naturlig bæredygtighed

Naturlig bæredygtighed Naturlig bæredygtighed Paroc Danmark April 2012 1 Indhold Trin for trin... 3 Bæredygtig isolering... 4 5 Energiklogt byggeri... 6 11 Bæredygtigt design... 12 15 Miljøcertificeret produktion.. 16 17 paroc.dk

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 1

Miljøredegørelse 2011 1 Miljøredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse side 3 Nøgleoplysninger side 4 Sådan fremstiller vi Rockwool side 5 Særlige forhold side 6 Miljøpolitik side 8 Miljømål 2011 og opfyldelse

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Energiske faciliteter Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Bæredygtigt papir Omslaget til denne bog er trykt på ScandiROCK-papir lavet af sten. Materialet er fremstillet helt uden træmasse, som anvendes

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere