LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020"

Transkript

1 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1 Situationsbeskrivelse af området 7 E.1.1 Infrastruktur 7 E.1.2 Natur 10 E.1.3 Befolkning 11 E.1.4 Uddannelsesniveau 17 E.1.5 Sundhedsniveau 18 E.1.6 Bosætning by og land 20 E,1.7 Beskæftigelse 21 E.1.8 Turisme 25 E.2 SWOT analyse 30 E.3 Lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer 31 F Strategiens vision, handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater 32 F.1 Udviklingsstrategiens vision 32 F.2 Strategiens overordnede mål 32 F.3 Aktiviteter og skemaer 33 G Andre planlagte mål og målsætninger 40 H Aktionsgruppens forvaltning af strategien 40 H.1 Leader principperne 40 H.1.1 Netværk og klynger samt helhedsorienteret lokal udvikling 40 H.1.2 Innovation 41 H.2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings og evalueringsprocedurer 41 I Finansiering af strategien og tidsplan 42 J Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud 44 K Bemærkninger 45 L Underskrifter 46 2

3 KORT RESUME AF STRATEGIEN LAG Sydsjællands udviklingsstrategi for programperioden indeholder en omfattende analyse, der identificerer de primære udfordringer, udviklingsbehov og potentialer i området. Den stigende urbanisering i Danmark betyder at området vil opleve fald i indbyggertallet i fremtiden. I områdets sydlige del og i landdistrikter og mindre landsbyer er faldet i indbyggertallet allerede en realitet og vil blive forstærket i årene fremover. Mange landsbyer vil derfor få svært ved at opretholde dagligvarebutikker og offentlige service faciliteter som skole/forskole og daginstitution med risiko for at ændre sig fra levende landsbyer til bo stæder, der mangler det pulserende liv og ofte mister attraktivitet. LAG Sydsjællands udviklingsstrategi opstiller mål og aktiviteter med fokus på at løse eller dæmpe denne udvikling ved: I samarbejde med erhvervsorganisationer og andre aktører at støtte etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder og dermed skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne. I samarbejde med områdets mange aktive Lokalråd, borgerforeninger, landsby laug og frivillige kultur- og fritidsforeninger at støtte en række aktiviteter der kan skabe øget attraktivitet og bosætning i landsbyerne og landdistrikterne. Ved at forene alle gode kræfter fra Region, Kommuner, Erhvervsorganisationer, Lokalråd og foreninger kan der i et samarbejde skabes en udvikling i området, som er mere positiv end prognoserne fortæller. 3

4 A NAVN OG ADRESSE A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAGens navn er Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland, kaldet LAG Sydsjælland A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse: Foreløbig adresse er c/o Ivan Tolborg, Sneserevej 13, 4720 Præstø A.3 Aktionsgruppens adresse Foreløbige adresser er: Formand: Fungerende sekretær: A.4. Aktionsgruppens telefonnummer Formand: (+ 45) / (+45) Sekretær: (+45) B. KONTAKTPERSON (formand) B.1. Formand Ivan Tolborg B.2. Formandens adresse: Sneserevej 13, 4720 Præstø B.3. Telefonnummer: (+45) / (+45) B C. BILAG Der er ingen bilag til udviklingsstrategien 4

5 D. UDARBEJDELSE AF STRATEGIEN D.1. Inddragelse af lokale aktører LAG Sydsjælland har i så stort omfang som muligt inddraget lokale aktører i udarbejdelsen af udviklingsstrategien. LAG Sydsjælland blev stiftet den 25. august Formændene for de 3 gamle aktionsgrupper: LAG Næstved, LAG Faxe og LAG Vordingborg tog initiativ til at indkalde til orienteringsmøde med efterfølgende stiftende generalforsamling. Indkaldelsen skete ved omfattende annoncering i området og s udsendt til de 3 gamle aktionsgruppers medlemmer. Resultatet var et imponerende fremmøde på 136 personer. Efter den stiftende generalforsamling gik bestyrelsen omgående i gang med udarbejdelsen af ansøgningen om godkendelse som Lokal Aktionsgruppe og udarbejdelsen af udviklingsstrategien. Bestyrelsen indgik samarbejde med de 3 kommuner, Næstved, Faxe og Vordingborg, der hver stillede en administrativ medarbejder til rådighed. Den administrative medarbejder fra Næstved Kommune havde som kommunal kontaktperson været dybt involveret i den tidligere LAG Næstveds arbejde og den administrative medarbejder fra Vordingborg Kommune havde været halvtidsansat som koordinator i den tidligere LAG Vordingborg og endvidere anvendt i kursusforløb m.v. af MBBL. Der var altså tale om en administrativ gruppe med omfattende erfaring i LAG arbejde og kommunal landdistriktsarbejde i øvrigt. De administrative medarbejdere fra kommunerne har dannet en skrivegruppe og deltaget i alle bestyrelsesmøder og offentlige møder under processen med ansøgning og udviklingsstrategi. Bestyrelsen indgik herudover aftale med Vordingborg kommune om køb af op til 75 % af den administrative medarbejders tid, så han kunne være tovholder og primusmotor i arbejdet med udviklingsstrategien. Det tidsmæssige forløb: 25. august Stiftende generalforsamling indkaldt via annoncer og s til gamle LAG medlemmer. 136 deltagere gav den nyvalgte bestyrelse et stærk mandat til at gå i gang med ansøgning og udviklingsstrategi 10. september Bestyrelsesmøde Den administrative gruppe i samarbejde med LAG-formand udarbejdede udkast til ansøgningen, der også indeholdt betydelige elementer der skulle indgå i udviklingsstrategien 23. september Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til ansøgningen og besluttede at indkalde LAG-medlemmer samt repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lokalråd og andre til et møde, hvor ansøgningens elementer vedrørende udviklingsstrategien skulle drøftes 29. oktober Ansøgning om godkendelse som Lokal Aktionsgruppe indsendtes 5

6 9. oktober Møde med LAG-medlemmer, repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lokalråd og andre afholdtes. 50 personer deltog i mødet, drøftede bestyrelsens oplæg til udviklingsstrategi, kom med input som bestyrelsen kunne arbejde videre med, og anerkendte det arbejde bestyrelsen foreløbig havde lavet. Skrivegruppen i samarbejde med LAG-formand arbejdede herefter videre med udviklingsstrategien. 21. oktober Bestyrelsesmøde. Udkast til analyse og SWOT drøftedes og principgodkendtes med enkelte rettelser og tilføjelser. 17. november Bestyrelsesmøde. Udkast til udviklingsstrategi drøftedes og godkendtes med enkelte rettelser og det besluttedes at indkalde LAG-medlemmer til ekstraordinær general-forsamling den 4. december med henblik på drøftelse og godkendelse af udviklingsstrategien. 4. december Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indkaldt via annoncer og mails til medlemmer. 5. december Udviklingsstrategi fremsendt til godkendelse hos Region Sjælland, Næstved Kommune, Faxe Kommune og Vordingborg kommune. 6

7 E. ANALYSE AF OMRÅDET E.1 Situationsbeskrivelse af området E.1.1 Infrastruktur LAG Sydsjælland dækker et stort geografisk område med et areal på km 2 Afstanden mellem Klintholm Havn på Møn og Fuglebjerg er 92 km. Området består af de 3 kommuner Næstved, Vordingborg og Faxe Området har en af Danmarks længste kyststrækninger TRAFIK Hovedfærdselsårer Motorvejen E47/E55 løber gennem området og de 3 kommuner, og der er planlagt en motorvej fra Rønne- de til Næstved og på sigt videre til Slagelse og tilslutning til motorvejen E20. Den kommende Femern Bælt forbindelse til Tyskland vil øge vigtigheden af E47/E55 som stor transport korridor mellem Danmark og Tyskland. Jernbaner Der er 3 forskellige tog strækninger i området 1. Togforbindelse fra området til Ringsted og videre herfra til København eller Fyn/Jylland. På stræk- ningen er der stationer i Vordingborg, Lundby, Næstved og Glumsø. 2. Togforbindelse mellem Næstved og Roskilde via Køge og videre herfra til København eller Fyn/Jylland med stationer i Holme Olstrup og Haslev 3. Togforbindelse fra Faxe Ladeplads til Køge med stationer i Faxe Syd, Tokkerup og Karise Busser Der er et omfattende net af regionale og lokale busser I yderområderne dækker den offentlige trafik kun i begrænset omfang 7

8 HOSPITALER og SUNDHEDSCENTRE I Næstved er der et Region Hospital og der er Sundhedscentre i nedlagte hospitaler i Faxe, Vordingborg og Stege med en lang række regionale, kommunale og private sundhedstilbud UDDANNELSE I LAG Sydsjællands område findes en række uddannelsesinstitutioner I alle 3 kommuner kan man tage almen- og erhvervsgymnasial uddannelse samt erhvervsuddannelser Almen gymnasial uddannelse Gymnasium og HF i Haslev, Faxe, Næstved og Vordingborg Gymnasium Herlufsholm i Næstved Erhvervsgymnasial uddannelse EUC Sjælland i Haslev, Næstved og Vordingborg Zealand Business College (ZBC) i Haslev, Næstved og Vordingborg Erhvervsuddannelser EUC Sjælland i Haslev, Næstved og Vordingborg Korte og mellemlange videregående uddannelser kan ikke tages i alle 3 kommuner men dog i området. Korte videregående uddannelser Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Mellemlange Videregående Uddannelser Professionshøjskolen University College Sjælland - Næstved med uddannelserne bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og administrations bachelor - Vordingborg med lærer- og pædagog uddannelse Bachelor, Lange Videregående Uddannelser og Forskeruddannelser må tages udenfor LAG Sydsjællands område på universiteterne. MOBIL- OG BREDBÅNDSDÆKNING Dækningen er ikke tilstrækkelig god i LAG Sydsjællands område. Ved at studere udbyderne dækningskort ser det ud til at problemerne er størst på store dele af Møn og i området omkring Faxe Ladeplads, men også mange andre steder f.eks. i områdets største by Næstved er dækningen for dårlig. Den ringe dækningsgrad kan skyldes i nogen udstrækning karaktertræk i landskabet som f.eks. istidslandskabet udformning samt skovområder. 8

9 Jernbane Lokalråd DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR Lokalråd Næstved og Vordingborg har etableret et stort netværk af Lokalråd, således at stort set alle lidt større landsbyer inklusiv deres opland har sit Lokalråd, hvor ildsjæle tager hånd om den lokale situation fra teknitekn ske forhold i landsbyen til udviklingsplaner for landsbyen. Lokalrådene Lokalrådene er høringsberettigede vedrørende forhold, der vedrører deres område. område For LAG Sydsjælland vil dette netværk være af uvurderlig betydning i arbejdet med at skabe bedre rammeramm vilkår i landsbyerne. Fensmark Lokalråd Glumsø Lokalråd Herlufmagle Lokalråd Holme Olstrup Lokalråd Karrebæksminde Lokalråd Nyråd Lokalråd Kastrup-Neder Neder Vindinge Lokalråd Bogø Lokalråd Stege og Omegns Lokalråd Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg 9

10 Lokalråd 4262 Lokalrådet for Fodby Sogn Lokalrådet Hyllede Marvede, Vallensved, Rislev - Ladby, Guderup og Ganges Bro Lokalrådet for Lille Næstved området Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Lokalrådet for Næstved Vestegn Lokalrådet Fladså Lokalrådet Sydrådet Lokalrådet Tybjerg og Omegn Skelby Lokalråd Lundby Lokalråd Bårse Beldringe Lokalråd Ørslev Lokalråd Lokalrådet for Kalvehave og Omegn Lokalrådet for Vordingborg By Stensved Lokalråd Allerslev Skibinge Lokalråd Præstø Lokalråd Østmøn Lokalråd Vestmøn Lokalråd Jungshoved Lokalråd Foreninger Udover lokalrådene findes der et omfattende netværk i alle 3 kommuner af Borgerforeninger, Landsbylaug, sognelaug osv. Et stort netværk som også kan være en betydelig ressource for LAG Sydsjælland. E.1.2 Natur LAG Sydsjællands område indeholder meget store naturmæssige rigdomme med et afvekslende kuperet landskab med skove og marker, mange små hyggelige landsbyer spredt ud over det hele og adskillige store godser. Mod vest, syd og øst afgrænses det hele af en meget lang smuk kyststrækning. Området indeholder helt store naturmæssige perler, som Møns Klint, Faxe Kalkbrud og Susåen. Faxe Kalkbrud Her svømmede hajer, krokodiller og blæksprutter rundt mellem smukke koraller. Det er dem, som sammen med havets mange andre dyr og planteorganismer, har dannet kalken. Koraller, hajtænder, krabbeskjolde og muslingeskaller er blot nogle af de mange forsteninger, kalken indeholder. Møns Klint Når man står på toppen af Møns Klint meter over havet - står man samtidig på toppen af det danske kridtfundament. Danmark er helt unikt bygget på en platform af kridt, og derfor vidner Møns Klint om de enorme kræfter, der har skabt landet og den enestående flora og fauna i områsom området omkring Møns det. På Høje Møn - Klint hedder - forekommer der planter og dyr, som i hele Danmark kun findes her. 10

11 Susåen Susåen er Sjællands største (og Danmarks 5. største) vandsystem og længste å beliggende i det sydlige Sjælland nord for Næstved. Åen udspringer i Tingerup Tykke ved Rønnede. Herfra slår den en bue mod nordvest og kommer forbi Haslev, Ringsted og Sorø og endelig sydover mod Næstved. Susåen har sit udløb i Karrebæk Fjord. På sin vej løber den igennem Danmarks 8. største sø, Tystrup-Bavelse Sø. Området og skovene omkring Tystrup-Bavelse-søerne er gjort til Danmarks første naturpark. Den naturmæssige rigdom er områdets største aktiv og den byder både beboere og turister på utallige oplevelser og danner således grundlag for an række mindre og store turistmæssige virksomheder. Der er et stort potentiale til yderligere udbygning af turismen. E.1.3 Befolkning Indbyggertal perioden I LAG Sydsjællands område er indbyggertallet stort set uændret i perioden I starten af perioden steg indbyggertallet ca. 1 % men siden er indbyggertallet faldet tilbage til 2007 niveau. Der er betydelige forskelle i udviklingen mellem de 3 kommuner; - Næstved Kommune har været konstant svagt stigende. - Faxe Kommune var lidt stigende i starten for derefter at falde. - Vordingborg Kommune var marginalt stigende i starten men derefter afløst af et markant fald. INDBYGGERTAL Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Næstved Kommune 100, , , , , , , , ,000 Vordingborg Kommune 100, , ,142 99,643 99,322 98,535 97,806 97,440 Faxe Kommune 100, , , , ,456 99, , , ,000 TOTAL 100, , , , , , , , ,000 99,000 98,000 97,000 Indeks kurve 2007 sat til 100 for alle 3 kommuner Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL 96, Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets nøgletal 11

12 Alle 3 kommuner hævede deres indbyggertal i starten af perioden, men siden har kun Næstved Kommune kunnet fortsætte med væksten. Faxe Kommune er faldet tilbage til udgangspunktet i 2007 og Vordingborg Kommunes indbyggertal er faldet meget. Indbyggertal i LAG Sydsjællands område er faldet en smule fra Prognose indbyggertal perioden En prognose for indbyggertallet viser at den faldende tendens set i perioden fortsætter og forstærkes. Prognosen viser store forskelle i udviklingen mellem de 3 kommuner: - Næstved Kommune vil stige en smule over hele perioden. - Faxe Kommune vil falde i hele perioden. - Vordingborg Kommune vil falde markant i hele perioden. PROGNOSE INDBYGGERTAL Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Næstved Kommune 100,000 99, , , , ,239 Vordingborg 102,000 Kommune 100,000 96,949 95,395 94,273 93,474 92,580 Faxe Kommune 100,000 98,064 97,457 97,081 97,107 96,976 TOTAL 100, ,000 98,698 98,259 97,920 97,726 97,388 98,000 96,000 94,000 92,000 90,000 Indeks kurve 2014 sat til 100 for alle 3 kommuner Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Prognosen viser et samlet fald i indbyggertallet for LAG Sydsjællands område over perioden på ca indbyggere Ændringen i indbyggertallet stammer fra Fødselsoverskud, Nettotilflytning og Nettoindvandring 12

13 Fødselsoverskud LEVENDE FØDTE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL DØDE gennemsnit Næstved Kommune 832,0 804,0 802,0 813 Vordingborg Kommune 567,0 581,0 619,0 589 Faxe Kommune 370,0 341,0 351,0 354 TOTAL 1.769, , , FØDSELSOVERSKUD gennemsnit Næstved Kommune -68,0-106,0-43,0-72 Vordingborg Kommune -200,0-289,0-297,0-262 Faxe Kommune -103,0-84,0-115,0-101 TOTAL -371,0-479,0-455,0-435 Kilde: Danmarks Statistik Der er tale om et ganske betydeligt fødselsunderskud i alle 3 kommune, men mest udtalt i Faxe og Vordingborg Kommuner. Nettotilflytning TILFLYTTEDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL FRAFLYTTEDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL NETTOTILFLYTNING gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Flyttebevægelserne er rimeligt store, men hovedparten af flytningerne finder sted mellem de 3 kommuner, men området mister i gennemsnit 254 indbyggere hver år på grund af fraflytning. Det skyldes sandsynligvis 13

14 den stigende urbanisering, hvor København tager sin andel, men også at mange unge fra LAG Sydsjællands område flytter fra området i uddannelses øjemed, og en del af dem vender ikke tilbage efter endt uddannelse. Nettoindvandring INDVANDREDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL UDVANDREDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL NETTOTILFLYTNING gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Nettoindvandringen bringer derimod et betydeligt antal indbyggere til området, og således opvejer nettoindvandringen den værste effekt af fødselsunderskuddet og nettofraflytningen. Befolkningens alderssammensætning Befolkningens alderssammensætning i LAG Sydsjællands område afviger fra befolkningens alderssammensætning i hele Danmark. I 2014 ser alderssammensætningen således ud. LAG SYDSJÆLLAND DANMARK Afvigelse 0-16 årige andel 19,3 % 19,7 % -0,4 p.p årige andel 59,9 % 62,1 % -2,2 p.p. 65+ årige andel 20,8 % 18,2 % +2,6 p.p En mindre afvigelse i 0-16 årige andelen og en betydelig afvigelse i de 2 øvrige alderskategorier. I hele Danmark er 65+ årige andelen steget og de 2 øvrige alderskategoriers andel faldet i perioden Sådan ser det også ud i LAG Sydsjællands område men her er udviklingen blot voldsommere. I det følgende vises udviklingen i de 3 alderskategorier med andele vist i faktiske tal i skemaerne og i relative tal i graferne i forhold til hele Danmark, der over hele perioden er sat til indeks

15 ANDEL 0-16 årige (%) Næstved Kommune 21,0 21,0 21,1 20,8 20,6 20,3 20,0 19,7 Vordingborg Kommune 20,0 19,7 19,6 19,4 19,3 19,0 18,4 18,2 Faxe Kommune 22,1 22,0 21,8 21,5 21,3 20,9 20,3 19,9 TOTAL 21,0 20,8 20,8 20,6 20,4 20,1 19,6 19,3 DANMARK 21,1 20,9 20,9 20,7 20,5 20,2 19,9 19,7 108 Næstved Kommune 99, , , , , , , Vordingborg Kommune 94, , , , , ,05941 Indekskurve 92, , Faxe Kommune 104, , , , , ,4653 Danmark 102,0101 sat til 101, TOTAL 99, , , , , ,31864 alle 98,56992 årene 98, DANMARK Næstved Kommune 100 Vordingborg Kommune 98 Faxe Kommune 96 TOTAL 94 DANMARK Kilde: Danmarks Statistik ANDEL årige (%) Næstved Kommune 63,4 63,1 62,7 62,4 61,9 61,5 61,2 61,0 Vordingborg Kommune 60,9 60,8 60,3 59,8 59,2 58,7 58,2 57,9 Faxe Kommune 62,6 62,3 61,9 61,5 61,0 60,7 60,4 60,0 TOTAL 62,5 62,3 61,8 61,5 60,9 60,5 60,2 59,9 DANMARK 63,6 63,5 63,3 63,0 62,7 62,4 62,2 62,1 102 Næstved Kommune 99, , , , , , , ,22866 Indekskurve Vordingborg Kommune 95, , , , , , , ,23671 Faxe Kommune 98, , , , , ,27564 Danmark 97,10611 sat til 96, TOTAL 98, , , , , ,01042 alle 96,75731 årene 96,48217 DANMARK Næstved 100 Kommune 100 Vordingborg Kommune 96 Faxe Kommune 94 TOTAL DANMARK Kilde: Danmarks Statistik 15

16 ANDEL 65+ årige (%) Næstved Kommune 15,6 15,9 16,3 16,8 17,4 18,1 18,8 19,3 Vordingborg Kommune 19,1 19,5 20,0 20,7 21,5 22,3 23,3 24,0 Faxe Kommune 15,4 15,7 16,2 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 TOTAL 16,6 16,9 17,3 18,0 18,6 19,4 20,2 20,8 DANMARK 15,3 15,6 15,9 16,3 16,8 17,3 17,8 18,2 135 Næstved Kommune 101, , , , , , , ,044 Vordingborg Kommune 124, , , , ,9017 Indekskurve 130, , Faxe Kommune 100, , , , , ,9364 Danmark 108,427 sat til 110, TOTAL 108, , , , , ,993 alle årene 113, , DANMARK Næstved Kommune 115 Vordingborg Kommune 110 Faxe Kommune 105 TOTAL 100 DANMARK Kilde: Danmarks Statistik Som det ses er udviklingstendensen den samme i alle 3 kommuner, men mest udpræget i Vordingborg Kommune. Prognose Befolkningens alderssammensætning Udviklingen i befolkningssammensætningen i perioden afviger fra landsgennemsnittet for LAG Sydsjællands område, og det bliver værre endnu ifølge prognosen for befolkningssammensætningen for perioden PROGNOSE Andel 0-16 årige Andel årige Andel 65+ årige Sydsjælland Sydsjælland Sydsjælland 19,3 59,9 20,8 17,7 58,2 24,2 16,9 56,6 26,5 17,0 54,3 28,7 17,6 51,7 30,7 17,7 50,5 31,8 Danmark Danmark Danmark 19,7 62,1 18,2 19,6 60,3 20,1 19,6 59,0 21,4 19,8 57,3 22,9 20,6 55,2 24,2 20,7 54,4 24,9 1, Indekskurve Andel 0-16 årige Sydsjælland 0,98 0,90 0,86 0,86 Danmark 0,86 sat til 1 alle 1,30 0,85 Andel årige Sydsjælland 0,96 0,97 0,96 0,95 årene 0,94 0,93 1,20 Andel 65+ årige Sydsjælland 1,14 1,20 1,24 1,26 1,27 1,28 Alle 3 aldersgrupper DANMARK 1,10 1,00 1,00 1,00 Andel 1, årige 1,00 Sydsjælland1,00 Andel årige Sydsjælland 1,00 Andel 65+ årige Sydsjælland 0,90 Alle 3 aldersgrupper DANMARK 0,80 0,70 DANMARK # Kilde: Danmarks Statistik 16

17 I skemaet er vist de faktiske andele af de 3 alderskategorier for Sydsjælland (Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner) og for Danmark. I grafen er alle 3 alderskategorier over tid sat til indeks 1 for hele Danmark, således at kurverne viser udviklingen i alderskategoriernes andele i forhold til udviklingen i hele Danmark. Andelen af 65+ stiger markant over prognose perioden og et resultat heraf er at andelen for 0-16 årige og årige falder yderligere. Er høj andel af 65+ bare negativt eller er der også positive elementer i det? Ideelt set ville de 3 kommuner i LAG Sydsjællands område nok hellere have en situation hvor befolkningssammensætningen lignede landsgennemsnittet. En høj andel af 65+ årige begrænser jo nødvendigvis andelen i den arbejdsduelige alder og det er i denne kategori at produktivitet og samfundets værdier skabes. 65+ årige betragtes også i et vist omfang som en befolkningsandel, hvor der skal bruges store ressourcer til ældrepleje. Men +65 årige gruppen kan også ses fra en mere positiv vinkel. Mange 65+ årige har et udmærket helbred og det varer for mange af dem mange år før de må trække på ældreplejen. Mange af dem har høje pensionsordninger så de er ganske udmærkede skatteydere og bidrager således væsentligt til samfundsøkonomien, hvor de bor. 65+ årige har også vist sig som en stærk ressource i lokalsamfundene. Mange af dem er aktive og fylder godt op i bestyrelserne i lokalråd og hele foreningslivet og nogle starter selvstændig virksomhed. Der er mange 65+ årige i København og Nordsjælland med store pensionsordninger, som har svært ved som pensionister at fortsætte deres vanlige levestandard grundet store udgifter til bolig, men ved at flytte til Sydsjælland opnår de, på grund af de rekordlave huspriser, at de kan opretholde eller øge deres levestandard og i tillæg hertil få den smukke natur. Disse 65+ årige bør bydes velkommen og måske endda tilskyndes til at komme - selv om skævheden i befolkningssammensætningen bliver endnu mere skæv. Men området får flere indbyggere, udmærkede skatteydere og stærke ressourcepersoner til gengæld. E.1.4 Uddannelsesniveau LAG Sydsjællands 3 kommuner har en forholdsvis stor andel af årige uden erhvervsuddannelse. Andelen er dog reduceret en del i perioden i alle 3 kommuner. Vordingborg Kommune har den højeste andel uden erhvervsuddannelse (26,4 % i 2014). Andelen med videregående uddannelse har været stigende i alle 3 kommuner i perioden Mindst stigning i Faxe Kommune, der også har den laveste andel med videregående uddannelse. (18,2 % i 2014). Definition: Uden erhvervsuddannelse højeste uddannelse er Grundskolen Videregående uddannelse højeste uddannelse er Bachelorgrad, mellemlang- eller lang videregående uddannelse samt forsker uddannelse 17

18 UDDANNELSESNIVEAU NÆSTVED VORDINGBORG FAXE årige Andel uden erhvervsuddannelse 26,9% 23,3% 29,4% 26,4% 27,8% 24,7% Andel med videregående uddannelse 19,7% 21,4% 19,1% 20,5% 17,3% 18,2% Ændring (p.p) Andel uden erhvervsuddannelse Andel med videregående uddannelse -3,6 1,7-3,0 1,4-3,1 0,9 UDDANNELSESNIVEAU årige NÆSTVED, FAXE VORDINGBORG REGION SJÆLLAND I ØVRIGT HELE LANDET Andel uden erhvervsuddannelse 27,8% 24,5% 26,2% 22,8% 24,2% 20,2% Andel med videregående uddannelse 19,0% 20,4% 19,6% 21,8% 24,4% 27,6% Ændring (p.p) Andel uden erhvervsuddannelse Andel med videregående uddannelse -3,3-3,4-4,0 1,4 2,1 3,2 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal LAG Sydsjællands Kommuner har en betydelig højere andel uden erhvervsuddannelse, og en lavere reduktion af andelen , end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet. LAG Sydsjællands Kommuner har en lavere andel med videregående uddannelse, og en betydelig lavere stigning af andelen , end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet. LAG Sydsjællands Kommuner har altså et lavere uddannelsesniveau end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet, og forskellen er øget i perioden E.1.5 Sundhedsniveau Det er vanskeligt at måle en befolknings sundhedsniveau, men Statens Serum Institut gør dog et forsøg ved at offentliggøre statistik over køb af medicin på apoteker mod visse folkesygdomme. Personer der har købt bare en gang i løbet af et år indgår i statistikken. I statistikken udarbejdes et indeks, hvor der er taget højde for forskelle i socioøkonomiske forhold som køn, alder etc. ved sammenligning mellem kommuner og mellem kommune og hele landet. 18

19 Antal personer der køber medicin mod folkesygdomme Næstved Vordingborg Faxe Astma/Rygerlunger (KOL) Knogleskørhed (osteoperose) Aldersdiabetes (Type-2 diabetes) Hjerte- karsygdomme Iskæmisk hjertesygdom Psykiske lidelser Depression Skizofreni mm Demens Søvnbesvær/Angst Signifikant højere end hele landet På niveau med hele landet Significant lavere end hele landet Kilde: Statens Seruminstitut I statistikken afviger Faxe Kommune ved at ligge under eller på niveau med hele landet på alle 10 folkesygdomme og for Næstved og Vordingborgs vedkommende er man dårligere end hele landet på 3 områder, på niveau på 4 områder og bedre end hele landet på 3 områder, så der er ikke i denne statistik noget der peger mod et i forhold til hele landet afvigende sundhedsniveau. En anden statistik skitserer sundhedsprofilen ud fra den adfærd vi udøver. Sundhedsprofil/adfærd NÆSTVED VORDINGBORG FAXE REGION DANMARK % OR % OR % OR % OR % Ryging daglig 16,8 0,97 20,5 1,25 17,4 0,99 18,1 1,04 17,0 Overskrider Alkohol højrisiko 7,0 0,86 10,7 1,33 7,2 0,86 8,4 1,03 8,5 Hård og middel fysisk aktivitet 26,3 0,94 25,4 0, ,19 26,8 1,02 29,2 Middel og svær overvægt 52,9 1,14 52,9 1,11 55,8 1,18 52,6 1,1 47,4 Sundt kostmønster 20,9 1,04 20,9 1,06 21,6 1,11 21,2 1,06 20,9 Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for folkesundhed For hver kommune vises tallene i % og ved siden af (OR) i et indeks, der er korrigeret for forskelligheder i køns og alderssammensætning. Kostvanerne i 3 kommuner er bedre end landsgennemsnittet, men til gengæld har vi en højere andel af middel og svær overvægtige i alle 3 kommuner. Ved rygning og indtag af alkohol ligger Næstved og Faxe lavere end såvel Region som hele landet, hvorimod Vordingborg ligger langt over. På andel der dyrker hård og middel fysisk aktivitet ligger Faxe langt over både region og hele landet hvorimod Næstved og Vordingborg ligger under. 19

20 E.1.6 Bosætning by og land LAG Sydsjællands område dækker et areal på i alt km2 Indbyggertallet er i 2014 på , så befolkningstætheden er 94 indbyggere/km 2 NÆSTVED KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE FAXE KOMMUNE Næstved ,2% Vordingborg ,4% Haslev ,5% 3,2% Fensmark Stege Faxe Glumsø ,1% Præstø ,0% Faxe Ladeplads Fuglebjerg Nyråd Rønnede ,6% 1,0% Dalby Karise Tappernøje Ørslev Mogenstrup Stensved ,8% Karrebæksminde ,0% 4,4% Gelsted Holme-Olstrup Herlufmagle Sandved Køng Terslev Toksværd Lundby Førslev ,1% Lov Mern Teestrup Rønnebæk Gammel Kalvehave Hyllinge Bogø By Tybjerglille bakker ,6% Kalvehave ,7% -1,5% Tornemark Store Damme Skelby Bårse Everdrup Skibinge Enø By Borre Skraverup Langebæk Menstrup Allerslev Klarskov Øvrige steder ,7% Øvrige steder ,4% Øvrige steder ,3% -6,4% ,6% ,6% ,0% 0,1% Kilde: Bolius Som det ses af skemaet er der kun 1 stor by i området, nemlig Næstved med sine indbyggere. De 2 øvrige større byer er Vordingborg (inkl. Neder Vindinge) med og Haslev med Fordeling BY & LAND Inbyggere 2014 Andel Vækst De 3 største byer i de 3 kommuner % 3,2% Byer med indbyggere % 1,0% Mindre byer med imdbyggere % 4,4% Landsbyer med indbyggere % -1,5% Mindre landsbyer og åben land % -6,4% TOTAL ,1% Hovedparten af byer og landsbyer med over indbyggere har en positiv udvikling med vækst i indbyggertallet. Hovedparten af landsbyerne med mindre end indbyggere samt helt små landsbyer og det åbne land har derimod et fald i indbyggertallet. Mange af landsbyerne med indbyggere har stadig visse faciliteter i form af dagligvarebutik, børneinstitution, forskole og virksomheder ( levende landsbyer ), men hvis indbyggertallet fortsætter med at falde er disse servicefaciliteter i fare for lukning og landsbyerne vil i så fald ændre sig fra levende landsbyer til bosteder. 20

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE

FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE APRIL VEJDIREKTORATET FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013

Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Øverst: Landskabet på det Østligste

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere