LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020"

Transkript

1 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1 Situationsbeskrivelse af området 7 E.1.1 Infrastruktur 7 E.1.2 Natur 10 E.1.3 Befolkning 11 E.1.4 Uddannelsesniveau 17 E.1.5 Sundhedsniveau 18 E.1.6 Bosætning by og land 20 E,1.7 Beskæftigelse 21 E.1.8 Turisme 25 E.2 SWOT analyse 30 E.3 Lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer 31 F Strategiens vision, handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater 32 F.1 Udviklingsstrategiens vision 32 F.2 Strategiens overordnede mål 32 F.3 Aktiviteter og skemaer 33 G Andre planlagte mål og målsætninger 40 H Aktionsgruppens forvaltning af strategien 40 H.1 Leader principperne 40 H.1.1 Netværk og klynger samt helhedsorienteret lokal udvikling 40 H.1.2 Innovation 41 H.2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings og evalueringsprocedurer 41 I Finansiering af strategien og tidsplan 42 J Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud 44 K Bemærkninger 45 L Underskrifter 46 2

3 KORT RESUME AF STRATEGIEN LAG Sydsjællands udviklingsstrategi for programperioden indeholder en omfattende analyse, der identificerer de primære udfordringer, udviklingsbehov og potentialer i området. Den stigende urbanisering i Danmark betyder at området vil opleve fald i indbyggertallet i fremtiden. I områdets sydlige del og i landdistrikter og mindre landsbyer er faldet i indbyggertallet allerede en realitet og vil blive forstærket i årene fremover. Mange landsbyer vil derfor få svært ved at opretholde dagligvarebutikker og offentlige service faciliteter som skole/forskole og daginstitution med risiko for at ændre sig fra levende landsbyer til bo stæder, der mangler det pulserende liv og ofte mister attraktivitet. LAG Sydsjællands udviklingsstrategi opstiller mål og aktiviteter med fokus på at løse eller dæmpe denne udvikling ved: I samarbejde med erhvervsorganisationer og andre aktører at støtte etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder og dermed skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne. I samarbejde med områdets mange aktive Lokalråd, borgerforeninger, landsby laug og frivillige kultur- og fritidsforeninger at støtte en række aktiviteter der kan skabe øget attraktivitet og bosætning i landsbyerne og landdistrikterne. Ved at forene alle gode kræfter fra Region, Kommuner, Erhvervsorganisationer, Lokalråd og foreninger kan der i et samarbejde skabes en udvikling i området, som er mere positiv end prognoserne fortæller. 3

4 A NAVN OG ADRESSE A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAGens navn er Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland, kaldet LAG Sydsjælland A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse: Foreløbig adresse er c/o Ivan Tolborg, Sneserevej 13, 4720 Præstø A.3 Aktionsgruppens adresse Foreløbige adresser er: Formand: Fungerende sekretær: A.4. Aktionsgruppens telefonnummer Formand: (+ 45) / (+45) Sekretær: (+45) B. KONTAKTPERSON (formand) B.1. Formand Ivan Tolborg B.2. Formandens adresse: Sneserevej 13, 4720 Præstø B.3. Telefonnummer: (+45) / (+45) B C. BILAG Der er ingen bilag til udviklingsstrategien 4

5 D. UDARBEJDELSE AF STRATEGIEN D.1. Inddragelse af lokale aktører LAG Sydsjælland har i så stort omfang som muligt inddraget lokale aktører i udarbejdelsen af udviklingsstrategien. LAG Sydsjælland blev stiftet den 25. august Formændene for de 3 gamle aktionsgrupper: LAG Næstved, LAG Faxe og LAG Vordingborg tog initiativ til at indkalde til orienteringsmøde med efterfølgende stiftende generalforsamling. Indkaldelsen skete ved omfattende annoncering i området og s udsendt til de 3 gamle aktionsgruppers medlemmer. Resultatet var et imponerende fremmøde på 136 personer. Efter den stiftende generalforsamling gik bestyrelsen omgående i gang med udarbejdelsen af ansøgningen om godkendelse som Lokal Aktionsgruppe og udarbejdelsen af udviklingsstrategien. Bestyrelsen indgik samarbejde med de 3 kommuner, Næstved, Faxe og Vordingborg, der hver stillede en administrativ medarbejder til rådighed. Den administrative medarbejder fra Næstved Kommune havde som kommunal kontaktperson været dybt involveret i den tidligere LAG Næstveds arbejde og den administrative medarbejder fra Vordingborg Kommune havde været halvtidsansat som koordinator i den tidligere LAG Vordingborg og endvidere anvendt i kursusforløb m.v. af MBBL. Der var altså tale om en administrativ gruppe med omfattende erfaring i LAG arbejde og kommunal landdistriktsarbejde i øvrigt. De administrative medarbejdere fra kommunerne har dannet en skrivegruppe og deltaget i alle bestyrelsesmøder og offentlige møder under processen med ansøgning og udviklingsstrategi. Bestyrelsen indgik herudover aftale med Vordingborg kommune om køb af op til 75 % af den administrative medarbejders tid, så han kunne være tovholder og primusmotor i arbejdet med udviklingsstrategien. Det tidsmæssige forløb: 25. august Stiftende generalforsamling indkaldt via annoncer og s til gamle LAG medlemmer. 136 deltagere gav den nyvalgte bestyrelse et stærk mandat til at gå i gang med ansøgning og udviklingsstrategi 10. september Bestyrelsesmøde Den administrative gruppe i samarbejde med LAG-formand udarbejdede udkast til ansøgningen, der også indeholdt betydelige elementer der skulle indgå i udviklingsstrategien 23. september Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til ansøgningen og besluttede at indkalde LAG-medlemmer samt repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lokalråd og andre til et møde, hvor ansøgningens elementer vedrørende udviklingsstrategien skulle drøftes 29. oktober Ansøgning om godkendelse som Lokal Aktionsgruppe indsendtes 5

6 9. oktober Møde med LAG-medlemmer, repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lokalråd og andre afholdtes. 50 personer deltog i mødet, drøftede bestyrelsens oplæg til udviklingsstrategi, kom med input som bestyrelsen kunne arbejde videre med, og anerkendte det arbejde bestyrelsen foreløbig havde lavet. Skrivegruppen i samarbejde med LAG-formand arbejdede herefter videre med udviklingsstrategien. 21. oktober Bestyrelsesmøde. Udkast til analyse og SWOT drøftedes og principgodkendtes med enkelte rettelser og tilføjelser. 17. november Bestyrelsesmøde. Udkast til udviklingsstrategi drøftedes og godkendtes med enkelte rettelser og det besluttedes at indkalde LAG-medlemmer til ekstraordinær general-forsamling den 4. december med henblik på drøftelse og godkendelse af udviklingsstrategien. 4. december Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indkaldt via annoncer og mails til medlemmer. 5. december Udviklingsstrategi fremsendt til godkendelse hos Region Sjælland, Næstved Kommune, Faxe Kommune og Vordingborg kommune. 6

7 E. ANALYSE AF OMRÅDET E.1 Situationsbeskrivelse af området E.1.1 Infrastruktur LAG Sydsjælland dækker et stort geografisk område med et areal på km 2 Afstanden mellem Klintholm Havn på Møn og Fuglebjerg er 92 km. Området består af de 3 kommuner Næstved, Vordingborg og Faxe Området har en af Danmarks længste kyststrækninger TRAFIK Hovedfærdselsårer Motorvejen E47/E55 løber gennem området og de 3 kommuner, og der er planlagt en motorvej fra Rønne- de til Næstved og på sigt videre til Slagelse og tilslutning til motorvejen E20. Den kommende Femern Bælt forbindelse til Tyskland vil øge vigtigheden af E47/E55 som stor transport korridor mellem Danmark og Tyskland. Jernbaner Der er 3 forskellige tog strækninger i området 1. Togforbindelse fra området til Ringsted og videre herfra til København eller Fyn/Jylland. På stræk- ningen er der stationer i Vordingborg, Lundby, Næstved og Glumsø. 2. Togforbindelse mellem Næstved og Roskilde via Køge og videre herfra til København eller Fyn/Jylland med stationer i Holme Olstrup og Haslev 3. Togforbindelse fra Faxe Ladeplads til Køge med stationer i Faxe Syd, Tokkerup og Karise Busser Der er et omfattende net af regionale og lokale busser I yderområderne dækker den offentlige trafik kun i begrænset omfang 7

8 HOSPITALER og SUNDHEDSCENTRE I Næstved er der et Region Hospital og der er Sundhedscentre i nedlagte hospitaler i Faxe, Vordingborg og Stege med en lang række regionale, kommunale og private sundhedstilbud UDDANNELSE I LAG Sydsjællands område findes en række uddannelsesinstitutioner I alle 3 kommuner kan man tage almen- og erhvervsgymnasial uddannelse samt erhvervsuddannelser Almen gymnasial uddannelse Gymnasium og HF i Haslev, Faxe, Næstved og Vordingborg Gymnasium Herlufsholm i Næstved Erhvervsgymnasial uddannelse EUC Sjælland i Haslev, Næstved og Vordingborg Zealand Business College (ZBC) i Haslev, Næstved og Vordingborg Erhvervsuddannelser EUC Sjælland i Haslev, Næstved og Vordingborg Korte og mellemlange videregående uddannelser kan ikke tages i alle 3 kommuner men dog i området. Korte videregående uddannelser Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Mellemlange Videregående Uddannelser Professionshøjskolen University College Sjælland - Næstved med uddannelserne bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og administrations bachelor - Vordingborg med lærer- og pædagog uddannelse Bachelor, Lange Videregående Uddannelser og Forskeruddannelser må tages udenfor LAG Sydsjællands område på universiteterne. MOBIL- OG BREDBÅNDSDÆKNING Dækningen er ikke tilstrækkelig god i LAG Sydsjællands område. Ved at studere udbyderne dækningskort ser det ud til at problemerne er størst på store dele af Møn og i området omkring Faxe Ladeplads, men også mange andre steder f.eks. i områdets største by Næstved er dækningen for dårlig. Den ringe dækningsgrad kan skyldes i nogen udstrækning karaktertræk i landskabet som f.eks. istidslandskabet udformning samt skovområder. 8

9 Jernbane Lokalråd DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR Lokalråd Næstved og Vordingborg har etableret et stort netværk af Lokalråd, således at stort set alle lidt større landsbyer inklusiv deres opland har sit Lokalråd, hvor ildsjæle tager hånd om den lokale situation fra teknitekn ske forhold i landsbyen til udviklingsplaner for landsbyen. Lokalrådene Lokalrådene er høringsberettigede vedrørende forhold, der vedrører deres område. område For LAG Sydsjælland vil dette netværk være af uvurderlig betydning i arbejdet med at skabe bedre rammeramm vilkår i landsbyerne. Fensmark Lokalråd Glumsø Lokalråd Herlufmagle Lokalråd Holme Olstrup Lokalråd Karrebæksminde Lokalråd Nyråd Lokalråd Kastrup-Neder Neder Vindinge Lokalråd Bogø Lokalråd Stege og Omegns Lokalråd Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg 9

10 Lokalråd 4262 Lokalrådet for Fodby Sogn Lokalrådet Hyllede Marvede, Vallensved, Rislev - Ladby, Guderup og Ganges Bro Lokalrådet for Lille Næstved området Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Lokalrådet for Næstved Vestegn Lokalrådet Fladså Lokalrådet Sydrådet Lokalrådet Tybjerg og Omegn Skelby Lokalråd Lundby Lokalråd Bårse Beldringe Lokalråd Ørslev Lokalråd Lokalrådet for Kalvehave og Omegn Lokalrådet for Vordingborg By Stensved Lokalråd Allerslev Skibinge Lokalråd Præstø Lokalråd Østmøn Lokalråd Vestmøn Lokalråd Jungshoved Lokalråd Foreninger Udover lokalrådene findes der et omfattende netværk i alle 3 kommuner af Borgerforeninger, Landsbylaug, sognelaug osv. Et stort netværk som også kan være en betydelig ressource for LAG Sydsjælland. E.1.2 Natur LAG Sydsjællands område indeholder meget store naturmæssige rigdomme med et afvekslende kuperet landskab med skove og marker, mange små hyggelige landsbyer spredt ud over det hele og adskillige store godser. Mod vest, syd og øst afgrænses det hele af en meget lang smuk kyststrækning. Området indeholder helt store naturmæssige perler, som Møns Klint, Faxe Kalkbrud og Susåen. Faxe Kalkbrud Her svømmede hajer, krokodiller og blæksprutter rundt mellem smukke koraller. Det er dem, som sammen med havets mange andre dyr og planteorganismer, har dannet kalken. Koraller, hajtænder, krabbeskjolde og muslingeskaller er blot nogle af de mange forsteninger, kalken indeholder. Møns Klint Når man står på toppen af Møns Klint meter over havet - står man samtidig på toppen af det danske kridtfundament. Danmark er helt unikt bygget på en platform af kridt, og derfor vidner Møns Klint om de enorme kræfter, der har skabt landet og den enestående flora og fauna i områsom området omkring Møns det. På Høje Møn - Klint hedder - forekommer der planter og dyr, som i hele Danmark kun findes her. 10

11 Susåen Susåen er Sjællands største (og Danmarks 5. største) vandsystem og længste å beliggende i det sydlige Sjælland nord for Næstved. Åen udspringer i Tingerup Tykke ved Rønnede. Herfra slår den en bue mod nordvest og kommer forbi Haslev, Ringsted og Sorø og endelig sydover mod Næstved. Susåen har sit udløb i Karrebæk Fjord. På sin vej løber den igennem Danmarks 8. største sø, Tystrup-Bavelse Sø. Området og skovene omkring Tystrup-Bavelse-søerne er gjort til Danmarks første naturpark. Den naturmæssige rigdom er områdets største aktiv og den byder både beboere og turister på utallige oplevelser og danner således grundlag for an række mindre og store turistmæssige virksomheder. Der er et stort potentiale til yderligere udbygning af turismen. E.1.3 Befolkning Indbyggertal perioden I LAG Sydsjællands område er indbyggertallet stort set uændret i perioden I starten af perioden steg indbyggertallet ca. 1 % men siden er indbyggertallet faldet tilbage til 2007 niveau. Der er betydelige forskelle i udviklingen mellem de 3 kommuner; - Næstved Kommune har været konstant svagt stigende. - Faxe Kommune var lidt stigende i starten for derefter at falde. - Vordingborg Kommune var marginalt stigende i starten men derefter afløst af et markant fald. INDBYGGERTAL Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Næstved Kommune 100, , , , , , , , ,000 Vordingborg Kommune 100, , ,142 99,643 99,322 98,535 97,806 97,440 Faxe Kommune 100, , , , ,456 99, , , ,000 TOTAL 100, , , , , , , , ,000 99,000 98,000 97,000 Indeks kurve 2007 sat til 100 for alle 3 kommuner Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL 96, Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets nøgletal 11

12 Alle 3 kommuner hævede deres indbyggertal i starten af perioden, men siden har kun Næstved Kommune kunnet fortsætte med væksten. Faxe Kommune er faldet tilbage til udgangspunktet i 2007 og Vordingborg Kommunes indbyggertal er faldet meget. Indbyggertal i LAG Sydsjællands område er faldet en smule fra Prognose indbyggertal perioden En prognose for indbyggertallet viser at den faldende tendens set i perioden fortsætter og forstærkes. Prognosen viser store forskelle i udviklingen mellem de 3 kommuner: - Næstved Kommune vil stige en smule over hele perioden. - Faxe Kommune vil falde i hele perioden. - Vordingborg Kommune vil falde markant i hele perioden. PROGNOSE INDBYGGERTAL Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Næstved Kommune 100,000 99, , , , ,239 Vordingborg 102,000 Kommune 100,000 96,949 95,395 94,273 93,474 92,580 Faxe Kommune 100,000 98,064 97,457 97,081 97,107 96,976 TOTAL 100, ,000 98,698 98,259 97,920 97,726 97,388 98,000 96,000 94,000 92,000 90,000 Indeks kurve 2014 sat til 100 for alle 3 kommuner Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Prognosen viser et samlet fald i indbyggertallet for LAG Sydsjællands område over perioden på ca indbyggere Ændringen i indbyggertallet stammer fra Fødselsoverskud, Nettotilflytning og Nettoindvandring 12

13 Fødselsoverskud LEVENDE FØDTE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL DØDE gennemsnit Næstved Kommune 832,0 804,0 802,0 813 Vordingborg Kommune 567,0 581,0 619,0 589 Faxe Kommune 370,0 341,0 351,0 354 TOTAL 1.769, , , FØDSELSOVERSKUD gennemsnit Næstved Kommune -68,0-106,0-43,0-72 Vordingborg Kommune -200,0-289,0-297,0-262 Faxe Kommune -103,0-84,0-115,0-101 TOTAL -371,0-479,0-455,0-435 Kilde: Danmarks Statistik Der er tale om et ganske betydeligt fødselsunderskud i alle 3 kommune, men mest udtalt i Faxe og Vordingborg Kommuner. Nettotilflytning TILFLYTTEDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL FRAFLYTTEDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL NETTOTILFLYTNING gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Flyttebevægelserne er rimeligt store, men hovedparten af flytningerne finder sted mellem de 3 kommuner, men området mister i gennemsnit 254 indbyggere hver år på grund af fraflytning. Det skyldes sandsynligvis 13

14 den stigende urbanisering, hvor København tager sin andel, men også at mange unge fra LAG Sydsjællands område flytter fra området i uddannelses øjemed, og en del af dem vender ikke tilbage efter endt uddannelse. Nettoindvandring INDVANDREDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL UDVANDREDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL NETTOTILFLYTNING gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Nettoindvandringen bringer derimod et betydeligt antal indbyggere til området, og således opvejer nettoindvandringen den værste effekt af fødselsunderskuddet og nettofraflytningen. Befolkningens alderssammensætning Befolkningens alderssammensætning i LAG Sydsjællands område afviger fra befolkningens alderssammensætning i hele Danmark. I 2014 ser alderssammensætningen således ud. LAG SYDSJÆLLAND DANMARK Afvigelse 0-16 årige andel 19,3 % 19,7 % -0,4 p.p årige andel 59,9 % 62,1 % -2,2 p.p. 65+ årige andel 20,8 % 18,2 % +2,6 p.p En mindre afvigelse i 0-16 årige andelen og en betydelig afvigelse i de 2 øvrige alderskategorier. I hele Danmark er 65+ årige andelen steget og de 2 øvrige alderskategoriers andel faldet i perioden Sådan ser det også ud i LAG Sydsjællands område men her er udviklingen blot voldsommere. I det følgende vises udviklingen i de 3 alderskategorier med andele vist i faktiske tal i skemaerne og i relative tal i graferne i forhold til hele Danmark, der over hele perioden er sat til indeks

15 ANDEL 0-16 årige (%) Næstved Kommune 21,0 21,0 21,1 20,8 20,6 20,3 20,0 19,7 Vordingborg Kommune 20,0 19,7 19,6 19,4 19,3 19,0 18,4 18,2 Faxe Kommune 22,1 22,0 21,8 21,5 21,3 20,9 20,3 19,9 TOTAL 21,0 20,8 20,8 20,6 20,4 20,1 19,6 19,3 DANMARK 21,1 20,9 20,9 20,7 20,5 20,2 19,9 19,7 108 Næstved Kommune 99, , , , , , , Vordingborg Kommune 94, , , , , ,05941 Indekskurve 92, , Faxe Kommune 104, , , , , ,4653 Danmark 102,0101 sat til 101, TOTAL 99, , , , , ,31864 alle 98,56992 årene 98, DANMARK Næstved Kommune 100 Vordingborg Kommune 98 Faxe Kommune 96 TOTAL 94 DANMARK Kilde: Danmarks Statistik ANDEL årige (%) Næstved Kommune 63,4 63,1 62,7 62,4 61,9 61,5 61,2 61,0 Vordingborg Kommune 60,9 60,8 60,3 59,8 59,2 58,7 58,2 57,9 Faxe Kommune 62,6 62,3 61,9 61,5 61,0 60,7 60,4 60,0 TOTAL 62,5 62,3 61,8 61,5 60,9 60,5 60,2 59,9 DANMARK 63,6 63,5 63,3 63,0 62,7 62,4 62,2 62,1 102 Næstved Kommune 99, , , , , , , ,22866 Indekskurve Vordingborg Kommune 95, , , , , , , ,23671 Faxe Kommune 98, , , , , ,27564 Danmark 97,10611 sat til 96, TOTAL 98, , , , , ,01042 alle 96,75731 årene 96,48217 DANMARK Næstved 100 Kommune 100 Vordingborg Kommune 96 Faxe Kommune 94 TOTAL DANMARK Kilde: Danmarks Statistik 15

16 ANDEL 65+ årige (%) Næstved Kommune 15,6 15,9 16,3 16,8 17,4 18,1 18,8 19,3 Vordingborg Kommune 19,1 19,5 20,0 20,7 21,5 22,3 23,3 24,0 Faxe Kommune 15,4 15,7 16,2 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 TOTAL 16,6 16,9 17,3 18,0 18,6 19,4 20,2 20,8 DANMARK 15,3 15,6 15,9 16,3 16,8 17,3 17,8 18,2 135 Næstved Kommune 101, , , , , , , ,044 Vordingborg Kommune 124, , , , ,9017 Indekskurve 130, , Faxe Kommune 100, , , , , ,9364 Danmark 108,427 sat til 110, TOTAL 108, , , , , ,993 alle årene 113, , DANMARK Næstved Kommune 115 Vordingborg Kommune 110 Faxe Kommune 105 TOTAL 100 DANMARK Kilde: Danmarks Statistik Som det ses er udviklingstendensen den samme i alle 3 kommuner, men mest udpræget i Vordingborg Kommune. Prognose Befolkningens alderssammensætning Udviklingen i befolkningssammensætningen i perioden afviger fra landsgennemsnittet for LAG Sydsjællands område, og det bliver værre endnu ifølge prognosen for befolkningssammensætningen for perioden PROGNOSE Andel 0-16 årige Andel årige Andel 65+ årige Sydsjælland Sydsjælland Sydsjælland 19,3 59,9 20,8 17,7 58,2 24,2 16,9 56,6 26,5 17,0 54,3 28,7 17,6 51,7 30,7 17,7 50,5 31,8 Danmark Danmark Danmark 19,7 62,1 18,2 19,6 60,3 20,1 19,6 59,0 21,4 19,8 57,3 22,9 20,6 55,2 24,2 20,7 54,4 24,9 1, Indekskurve Andel 0-16 årige Sydsjælland 0,98 0,90 0,86 0,86 Danmark 0,86 sat til 1 alle 1,30 0,85 Andel årige Sydsjælland 0,96 0,97 0,96 0,95 årene 0,94 0,93 1,20 Andel 65+ årige Sydsjælland 1,14 1,20 1,24 1,26 1,27 1,28 Alle 3 aldersgrupper DANMARK 1,10 1,00 1,00 1,00 Andel 1, årige 1,00 Sydsjælland1,00 Andel årige Sydsjælland 1,00 Andel 65+ årige Sydsjælland 0,90 Alle 3 aldersgrupper DANMARK 0,80 0,70 DANMARK # Kilde: Danmarks Statistik 16

17 I skemaet er vist de faktiske andele af de 3 alderskategorier for Sydsjælland (Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner) og for Danmark. I grafen er alle 3 alderskategorier over tid sat til indeks 1 for hele Danmark, således at kurverne viser udviklingen i alderskategoriernes andele i forhold til udviklingen i hele Danmark. Andelen af 65+ stiger markant over prognose perioden og et resultat heraf er at andelen for 0-16 årige og årige falder yderligere. Er høj andel af 65+ bare negativt eller er der også positive elementer i det? Ideelt set ville de 3 kommuner i LAG Sydsjællands område nok hellere have en situation hvor befolkningssammensætningen lignede landsgennemsnittet. En høj andel af 65+ årige begrænser jo nødvendigvis andelen i den arbejdsduelige alder og det er i denne kategori at produktivitet og samfundets værdier skabes. 65+ årige betragtes også i et vist omfang som en befolkningsandel, hvor der skal bruges store ressourcer til ældrepleje. Men +65 årige gruppen kan også ses fra en mere positiv vinkel. Mange 65+ årige har et udmærket helbred og det varer for mange af dem mange år før de må trække på ældreplejen. Mange af dem har høje pensionsordninger så de er ganske udmærkede skatteydere og bidrager således væsentligt til samfundsøkonomien, hvor de bor. 65+ årige har også vist sig som en stærk ressource i lokalsamfundene. Mange af dem er aktive og fylder godt op i bestyrelserne i lokalråd og hele foreningslivet og nogle starter selvstændig virksomhed. Der er mange 65+ årige i København og Nordsjælland med store pensionsordninger, som har svært ved som pensionister at fortsætte deres vanlige levestandard grundet store udgifter til bolig, men ved at flytte til Sydsjælland opnår de, på grund af de rekordlave huspriser, at de kan opretholde eller øge deres levestandard og i tillæg hertil få den smukke natur. Disse 65+ årige bør bydes velkommen og måske endda tilskyndes til at komme - selv om skævheden i befolkningssammensætningen bliver endnu mere skæv. Men området får flere indbyggere, udmærkede skatteydere og stærke ressourcepersoner til gengæld. E.1.4 Uddannelsesniveau LAG Sydsjællands 3 kommuner har en forholdsvis stor andel af årige uden erhvervsuddannelse. Andelen er dog reduceret en del i perioden i alle 3 kommuner. Vordingborg Kommune har den højeste andel uden erhvervsuddannelse (26,4 % i 2014). Andelen med videregående uddannelse har været stigende i alle 3 kommuner i perioden Mindst stigning i Faxe Kommune, der også har den laveste andel med videregående uddannelse. (18,2 % i 2014). Definition: Uden erhvervsuddannelse højeste uddannelse er Grundskolen Videregående uddannelse højeste uddannelse er Bachelorgrad, mellemlang- eller lang videregående uddannelse samt forsker uddannelse 17

18 UDDANNELSESNIVEAU NÆSTVED VORDINGBORG FAXE årige Andel uden erhvervsuddannelse 26,9% 23,3% 29,4% 26,4% 27,8% 24,7% Andel med videregående uddannelse 19,7% 21,4% 19,1% 20,5% 17,3% 18,2% Ændring (p.p) Andel uden erhvervsuddannelse Andel med videregående uddannelse -3,6 1,7-3,0 1,4-3,1 0,9 UDDANNELSESNIVEAU årige NÆSTVED, FAXE VORDINGBORG REGION SJÆLLAND I ØVRIGT HELE LANDET Andel uden erhvervsuddannelse 27,8% 24,5% 26,2% 22,8% 24,2% 20,2% Andel med videregående uddannelse 19,0% 20,4% 19,6% 21,8% 24,4% 27,6% Ændring (p.p) Andel uden erhvervsuddannelse Andel med videregående uddannelse -3,3-3,4-4,0 1,4 2,1 3,2 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal LAG Sydsjællands Kommuner har en betydelig højere andel uden erhvervsuddannelse, og en lavere reduktion af andelen , end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet. LAG Sydsjællands Kommuner har en lavere andel med videregående uddannelse, og en betydelig lavere stigning af andelen , end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet. LAG Sydsjællands Kommuner har altså et lavere uddannelsesniveau end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet, og forskellen er øget i perioden E.1.5 Sundhedsniveau Det er vanskeligt at måle en befolknings sundhedsniveau, men Statens Serum Institut gør dog et forsøg ved at offentliggøre statistik over køb af medicin på apoteker mod visse folkesygdomme. Personer der har købt bare en gang i løbet af et år indgår i statistikken. I statistikken udarbejdes et indeks, hvor der er taget højde for forskelle i socioøkonomiske forhold som køn, alder etc. ved sammenligning mellem kommuner og mellem kommune og hele landet. 18

19 Antal personer der køber medicin mod folkesygdomme Næstved Vordingborg Faxe Astma/Rygerlunger (KOL) Knogleskørhed (osteoperose) Aldersdiabetes (Type-2 diabetes) Hjerte- karsygdomme Iskæmisk hjertesygdom Psykiske lidelser Depression Skizofreni mm Demens Søvnbesvær/Angst Signifikant højere end hele landet På niveau med hele landet Significant lavere end hele landet Kilde: Statens Seruminstitut I statistikken afviger Faxe Kommune ved at ligge under eller på niveau med hele landet på alle 10 folkesygdomme og for Næstved og Vordingborgs vedkommende er man dårligere end hele landet på 3 områder, på niveau på 4 områder og bedre end hele landet på 3 områder, så der er ikke i denne statistik noget der peger mod et i forhold til hele landet afvigende sundhedsniveau. En anden statistik skitserer sundhedsprofilen ud fra den adfærd vi udøver. Sundhedsprofil/adfærd NÆSTVED VORDINGBORG FAXE REGION DANMARK % OR % OR % OR % OR % Ryging daglig 16,8 0,97 20,5 1,25 17,4 0,99 18,1 1,04 17,0 Overskrider Alkohol højrisiko 7,0 0,86 10,7 1,33 7,2 0,86 8,4 1,03 8,5 Hård og middel fysisk aktivitet 26,3 0,94 25,4 0, ,19 26,8 1,02 29,2 Middel og svær overvægt 52,9 1,14 52,9 1,11 55,8 1,18 52,6 1,1 47,4 Sundt kostmønster 20,9 1,04 20,9 1,06 21,6 1,11 21,2 1,06 20,9 Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for folkesundhed For hver kommune vises tallene i % og ved siden af (OR) i et indeks, der er korrigeret for forskelligheder i køns og alderssammensætning. Kostvanerne i 3 kommuner er bedre end landsgennemsnittet, men til gengæld har vi en højere andel af middel og svær overvægtige i alle 3 kommuner. Ved rygning og indtag af alkohol ligger Næstved og Faxe lavere end såvel Region som hele landet, hvorimod Vordingborg ligger langt over. På andel der dyrker hård og middel fysisk aktivitet ligger Faxe langt over både region og hele landet hvorimod Næstved og Vordingborg ligger under. 19

20 E.1.6 Bosætning by og land LAG Sydsjællands område dækker et areal på i alt km2 Indbyggertallet er i 2014 på , så befolkningstætheden er 94 indbyggere/km 2 NÆSTVED KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE FAXE KOMMUNE Næstved ,2% Vordingborg ,4% Haslev ,5% 3,2% Fensmark Stege Faxe Glumsø ,1% Præstø ,0% Faxe Ladeplads Fuglebjerg Nyråd Rønnede ,6% 1,0% Dalby Karise Tappernøje Ørslev Mogenstrup Stensved ,8% Karrebæksminde ,0% 4,4% Gelsted Holme-Olstrup Herlufmagle Sandved Køng Terslev Toksværd Lundby Førslev ,1% Lov Mern Teestrup Rønnebæk Gammel Kalvehave Hyllinge Bogø By Tybjerglille bakker ,6% Kalvehave ,7% -1,5% Tornemark Store Damme Skelby Bårse Everdrup Skibinge Enø By Borre Skraverup Langebæk Menstrup Allerslev Klarskov Øvrige steder ,7% Øvrige steder ,4% Øvrige steder ,3% -6,4% ,6% ,6% ,0% 0,1% Kilde: Bolius Som det ses af skemaet er der kun 1 stor by i området, nemlig Næstved med sine indbyggere. De 2 øvrige større byer er Vordingborg (inkl. Neder Vindinge) med og Haslev med Fordeling BY & LAND Inbyggere 2014 Andel Vækst De 3 største byer i de 3 kommuner % 3,2% Byer med indbyggere % 1,0% Mindre byer med imdbyggere % 4,4% Landsbyer med indbyggere % -1,5% Mindre landsbyer og åben land % -6,4% TOTAL ,1% Hovedparten af byer og landsbyer med over indbyggere har en positiv udvikling med vækst i indbyggertallet. Hovedparten af landsbyerne med mindre end indbyggere samt helt små landsbyer og det åbne land har derimod et fald i indbyggertallet. Mange af landsbyerne med indbyggere har stadig visse faciliteter i form af dagligvarebutik, børneinstitution, forskole og virksomheder ( levende landsbyer ), men hvis indbyggertallet fortsætter med at falde er disse servicefaciliteter i fare for lukning og landsbyerne vil i så fald ændre sig fra levende landsbyer til bosteder. 20

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER?

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES BYFORNYELSE PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES 1 Titel Projekter og lokal

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere