LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020"

Transkript

1 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1 Situationsbeskrivelse af området 7 E.1.1 Infrastruktur 7 E.1.2 Natur 10 E.1.3 Befolkning 11 E.1.4 Uddannelsesniveau 17 E.1.5 Sundhedsniveau 18 E.1.6 Bosætning by og land 20 E,1.7 Beskæftigelse 21 E.1.8 Turisme 25 E.2 SWOT analyse 30 E.3 Lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer 31 F Strategiens vision, handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater 32 F.1 Udviklingsstrategiens vision 32 F.2 Strategiens overordnede mål 32 F.3 Aktiviteter og skemaer 33 G Andre planlagte mål og målsætninger 40 H Aktionsgruppens forvaltning af strategien 40 H.1 Leader principperne 40 H.1.1 Netværk og klynger samt helhedsorienteret lokal udvikling 40 H.1.2 Innovation 41 H.2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings og evalueringsprocedurer 41 I Finansiering af strategien og tidsplan 42 J Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud 44 K Bemærkninger 45 L Underskrifter 46 2

3 KORT RESUME AF STRATEGIEN LAG Sydsjællands udviklingsstrategi for programperioden indeholder en omfattende analyse, der identificerer de primære udfordringer, udviklingsbehov og potentialer i området. Den stigende urbanisering i Danmark betyder at området vil opleve fald i indbyggertallet i fremtiden. I områdets sydlige del og i landdistrikter og mindre landsbyer er faldet i indbyggertallet allerede en realitet og vil blive forstærket i årene fremover. Mange landsbyer vil derfor få svært ved at opretholde dagligvarebutikker og offentlige service faciliteter som skole/forskole og daginstitution med risiko for at ændre sig fra levende landsbyer til bo stæder, der mangler det pulserende liv og ofte mister attraktivitet. LAG Sydsjællands udviklingsstrategi opstiller mål og aktiviteter med fokus på at løse eller dæmpe denne udvikling ved: I samarbejde med erhvervsorganisationer og andre aktører at støtte etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder og dermed skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne. I samarbejde med områdets mange aktive Lokalråd, borgerforeninger, landsby laug og frivillige kultur- og fritidsforeninger at støtte en række aktiviteter der kan skabe øget attraktivitet og bosætning i landsbyerne og landdistrikterne. Ved at forene alle gode kræfter fra Region, Kommuner, Erhvervsorganisationer, Lokalråd og foreninger kan der i et samarbejde skabes en udvikling i området, som er mere positiv end prognoserne fortæller. 3

4 A NAVN OG ADRESSE A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAGens navn er Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland, kaldet LAG Sydsjælland A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse: Foreløbig adresse er c/o Ivan Tolborg, Sneserevej 13, 4720 Præstø A.3 Aktionsgruppens adresse Foreløbige adresser er: Formand: Fungerende sekretær: A.4. Aktionsgruppens telefonnummer Formand: (+ 45) / (+45) Sekretær: (+45) B. KONTAKTPERSON (formand) B.1. Formand Ivan Tolborg B.2. Formandens adresse: Sneserevej 13, 4720 Præstø B.3. Telefonnummer: (+45) / (+45) B C. BILAG Der er ingen bilag til udviklingsstrategien 4

5 D. UDARBEJDELSE AF STRATEGIEN D.1. Inddragelse af lokale aktører LAG Sydsjælland har i så stort omfang som muligt inddraget lokale aktører i udarbejdelsen af udviklingsstrategien. LAG Sydsjælland blev stiftet den 25. august Formændene for de 3 gamle aktionsgrupper: LAG Næstved, LAG Faxe og LAG Vordingborg tog initiativ til at indkalde til orienteringsmøde med efterfølgende stiftende generalforsamling. Indkaldelsen skete ved omfattende annoncering i området og s udsendt til de 3 gamle aktionsgruppers medlemmer. Resultatet var et imponerende fremmøde på 136 personer. Efter den stiftende generalforsamling gik bestyrelsen omgående i gang med udarbejdelsen af ansøgningen om godkendelse som Lokal Aktionsgruppe og udarbejdelsen af udviklingsstrategien. Bestyrelsen indgik samarbejde med de 3 kommuner, Næstved, Faxe og Vordingborg, der hver stillede en administrativ medarbejder til rådighed. Den administrative medarbejder fra Næstved Kommune havde som kommunal kontaktperson været dybt involveret i den tidligere LAG Næstveds arbejde og den administrative medarbejder fra Vordingborg Kommune havde været halvtidsansat som koordinator i den tidligere LAG Vordingborg og endvidere anvendt i kursusforløb m.v. af MBBL. Der var altså tale om en administrativ gruppe med omfattende erfaring i LAG arbejde og kommunal landdistriktsarbejde i øvrigt. De administrative medarbejdere fra kommunerne har dannet en skrivegruppe og deltaget i alle bestyrelsesmøder og offentlige møder under processen med ansøgning og udviklingsstrategi. Bestyrelsen indgik herudover aftale med Vordingborg kommune om køb af op til 75 % af den administrative medarbejders tid, så han kunne være tovholder og primusmotor i arbejdet med udviklingsstrategien. Det tidsmæssige forløb: 25. august Stiftende generalforsamling indkaldt via annoncer og s til gamle LAG medlemmer. 136 deltagere gav den nyvalgte bestyrelse et stærk mandat til at gå i gang med ansøgning og udviklingsstrategi 10. september Bestyrelsesmøde Den administrative gruppe i samarbejde med LAG-formand udarbejdede udkast til ansøgningen, der også indeholdt betydelige elementer der skulle indgå i udviklingsstrategien 23. september Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til ansøgningen og besluttede at indkalde LAG-medlemmer samt repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lokalråd og andre til et møde, hvor ansøgningens elementer vedrørende udviklingsstrategien skulle drøftes 29. oktober Ansøgning om godkendelse som Lokal Aktionsgruppe indsendtes 5

6 9. oktober Møde med LAG-medlemmer, repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lokalråd og andre afholdtes. 50 personer deltog i mødet, drøftede bestyrelsens oplæg til udviklingsstrategi, kom med input som bestyrelsen kunne arbejde videre med, og anerkendte det arbejde bestyrelsen foreløbig havde lavet. Skrivegruppen i samarbejde med LAG-formand arbejdede herefter videre med udviklingsstrategien. 21. oktober Bestyrelsesmøde. Udkast til analyse og SWOT drøftedes og principgodkendtes med enkelte rettelser og tilføjelser. 17. november Bestyrelsesmøde. Udkast til udviklingsstrategi drøftedes og godkendtes med enkelte rettelser og det besluttedes at indkalde LAG-medlemmer til ekstraordinær general-forsamling den 4. december med henblik på drøftelse og godkendelse af udviklingsstrategien. 4. december Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indkaldt via annoncer og mails til medlemmer. 5. december Udviklingsstrategi fremsendt til godkendelse hos Region Sjælland, Næstved Kommune, Faxe Kommune og Vordingborg kommune. 6

7 E. ANALYSE AF OMRÅDET E.1 Situationsbeskrivelse af området E.1.1 Infrastruktur LAG Sydsjælland dækker et stort geografisk område med et areal på km 2 Afstanden mellem Klintholm Havn på Møn og Fuglebjerg er 92 km. Området består af de 3 kommuner Næstved, Vordingborg og Faxe Området har en af Danmarks længste kyststrækninger TRAFIK Hovedfærdselsårer Motorvejen E47/E55 løber gennem området og de 3 kommuner, og der er planlagt en motorvej fra Rønne- de til Næstved og på sigt videre til Slagelse og tilslutning til motorvejen E20. Den kommende Femern Bælt forbindelse til Tyskland vil øge vigtigheden af E47/E55 som stor transport korridor mellem Danmark og Tyskland. Jernbaner Der er 3 forskellige tog strækninger i området 1. Togforbindelse fra området til Ringsted og videre herfra til København eller Fyn/Jylland. På stræk- ningen er der stationer i Vordingborg, Lundby, Næstved og Glumsø. 2. Togforbindelse mellem Næstved og Roskilde via Køge og videre herfra til København eller Fyn/Jylland med stationer i Holme Olstrup og Haslev 3. Togforbindelse fra Faxe Ladeplads til Køge med stationer i Faxe Syd, Tokkerup og Karise Busser Der er et omfattende net af regionale og lokale busser I yderområderne dækker den offentlige trafik kun i begrænset omfang 7

8 HOSPITALER og SUNDHEDSCENTRE I Næstved er der et Region Hospital og der er Sundhedscentre i nedlagte hospitaler i Faxe, Vordingborg og Stege med en lang række regionale, kommunale og private sundhedstilbud UDDANNELSE I LAG Sydsjællands område findes en række uddannelsesinstitutioner I alle 3 kommuner kan man tage almen- og erhvervsgymnasial uddannelse samt erhvervsuddannelser Almen gymnasial uddannelse Gymnasium og HF i Haslev, Faxe, Næstved og Vordingborg Gymnasium Herlufsholm i Næstved Erhvervsgymnasial uddannelse EUC Sjælland i Haslev, Næstved og Vordingborg Zealand Business College (ZBC) i Haslev, Næstved og Vordingborg Erhvervsuddannelser EUC Sjælland i Haslev, Næstved og Vordingborg Korte og mellemlange videregående uddannelser kan ikke tages i alle 3 kommuner men dog i området. Korte videregående uddannelser Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Mellemlange Videregående Uddannelser Professionshøjskolen University College Sjælland - Næstved med uddannelserne bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og administrations bachelor - Vordingborg med lærer- og pædagog uddannelse Bachelor, Lange Videregående Uddannelser og Forskeruddannelser må tages udenfor LAG Sydsjællands område på universiteterne. MOBIL- OG BREDBÅNDSDÆKNING Dækningen er ikke tilstrækkelig god i LAG Sydsjællands område. Ved at studere udbyderne dækningskort ser det ud til at problemerne er størst på store dele af Møn og i området omkring Faxe Ladeplads, men også mange andre steder f.eks. i områdets største by Næstved er dækningen for dårlig. Den ringe dækningsgrad kan skyldes i nogen udstrækning karaktertræk i landskabet som f.eks. istidslandskabet udformning samt skovområder. 8

9 Jernbane Lokalråd DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR Lokalråd Næstved og Vordingborg har etableret et stort netværk af Lokalråd, således at stort set alle lidt større landsbyer inklusiv deres opland har sit Lokalråd, hvor ildsjæle tager hånd om den lokale situation fra teknitekn ske forhold i landsbyen til udviklingsplaner for landsbyen. Lokalrådene Lokalrådene er høringsberettigede vedrørende forhold, der vedrører deres område. område For LAG Sydsjælland vil dette netværk være af uvurderlig betydning i arbejdet med at skabe bedre rammeramm vilkår i landsbyerne. Fensmark Lokalråd Glumsø Lokalråd Herlufmagle Lokalråd Holme Olstrup Lokalråd Karrebæksminde Lokalråd Nyråd Lokalråd Kastrup-Neder Neder Vindinge Lokalråd Bogø Lokalråd Stege og Omegns Lokalråd Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg 9

10 Lokalråd 4262 Lokalrådet for Fodby Sogn Lokalrådet Hyllede Marvede, Vallensved, Rislev - Ladby, Guderup og Ganges Bro Lokalrådet for Lille Næstved området Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Lokalrådet for Næstved Vestegn Lokalrådet Fladså Lokalrådet Sydrådet Lokalrådet Tybjerg og Omegn Skelby Lokalråd Lundby Lokalråd Bårse Beldringe Lokalråd Ørslev Lokalråd Lokalrådet for Kalvehave og Omegn Lokalrådet for Vordingborg By Stensved Lokalråd Allerslev Skibinge Lokalråd Præstø Lokalråd Østmøn Lokalråd Vestmøn Lokalråd Jungshoved Lokalråd Foreninger Udover lokalrådene findes der et omfattende netværk i alle 3 kommuner af Borgerforeninger, Landsbylaug, sognelaug osv. Et stort netværk som også kan være en betydelig ressource for LAG Sydsjælland. E.1.2 Natur LAG Sydsjællands område indeholder meget store naturmæssige rigdomme med et afvekslende kuperet landskab med skove og marker, mange små hyggelige landsbyer spredt ud over det hele og adskillige store godser. Mod vest, syd og øst afgrænses det hele af en meget lang smuk kyststrækning. Området indeholder helt store naturmæssige perler, som Møns Klint, Faxe Kalkbrud og Susåen. Faxe Kalkbrud Her svømmede hajer, krokodiller og blæksprutter rundt mellem smukke koraller. Det er dem, som sammen med havets mange andre dyr og planteorganismer, har dannet kalken. Koraller, hajtænder, krabbeskjolde og muslingeskaller er blot nogle af de mange forsteninger, kalken indeholder. Møns Klint Når man står på toppen af Møns Klint meter over havet - står man samtidig på toppen af det danske kridtfundament. Danmark er helt unikt bygget på en platform af kridt, og derfor vidner Møns Klint om de enorme kræfter, der har skabt landet og den enestående flora og fauna i områsom området omkring Møns det. På Høje Møn - Klint hedder - forekommer der planter og dyr, som i hele Danmark kun findes her. 10

11 Susåen Susåen er Sjællands største (og Danmarks 5. største) vandsystem og længste å beliggende i det sydlige Sjælland nord for Næstved. Åen udspringer i Tingerup Tykke ved Rønnede. Herfra slår den en bue mod nordvest og kommer forbi Haslev, Ringsted og Sorø og endelig sydover mod Næstved. Susåen har sit udløb i Karrebæk Fjord. På sin vej løber den igennem Danmarks 8. største sø, Tystrup-Bavelse Sø. Området og skovene omkring Tystrup-Bavelse-søerne er gjort til Danmarks første naturpark. Den naturmæssige rigdom er områdets største aktiv og den byder både beboere og turister på utallige oplevelser og danner således grundlag for an række mindre og store turistmæssige virksomheder. Der er et stort potentiale til yderligere udbygning af turismen. E.1.3 Befolkning Indbyggertal perioden I LAG Sydsjællands område er indbyggertallet stort set uændret i perioden I starten af perioden steg indbyggertallet ca. 1 % men siden er indbyggertallet faldet tilbage til 2007 niveau. Der er betydelige forskelle i udviklingen mellem de 3 kommuner; - Næstved Kommune har været konstant svagt stigende. - Faxe Kommune var lidt stigende i starten for derefter at falde. - Vordingborg Kommune var marginalt stigende i starten men derefter afløst af et markant fald. INDBYGGERTAL Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Næstved Kommune 100, , , , , , , , ,000 Vordingborg Kommune 100, , ,142 99,643 99,322 98,535 97,806 97,440 Faxe Kommune 100, , , , ,456 99, , , ,000 TOTAL 100, , , , , , , , ,000 99,000 98,000 97,000 Indeks kurve 2007 sat til 100 for alle 3 kommuner Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL 96, Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets nøgletal 11

12 Alle 3 kommuner hævede deres indbyggertal i starten af perioden, men siden har kun Næstved Kommune kunnet fortsætte med væksten. Faxe Kommune er faldet tilbage til udgangspunktet i 2007 og Vordingborg Kommunes indbyggertal er faldet meget. Indbyggertal i LAG Sydsjællands område er faldet en smule fra Prognose indbyggertal perioden En prognose for indbyggertallet viser at den faldende tendens set i perioden fortsætter og forstærkes. Prognosen viser store forskelle i udviklingen mellem de 3 kommuner: - Næstved Kommune vil stige en smule over hele perioden. - Faxe Kommune vil falde i hele perioden. - Vordingborg Kommune vil falde markant i hele perioden. PROGNOSE INDBYGGERTAL Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Næstved Kommune 100,000 99, , , , ,239 Vordingborg 102,000 Kommune 100,000 96,949 95,395 94,273 93,474 92,580 Faxe Kommune 100,000 98,064 97,457 97,081 97,107 96,976 TOTAL 100, ,000 98,698 98,259 97,920 97,726 97,388 98,000 96,000 94,000 92,000 90,000 Indeks kurve 2014 sat til 100 for alle 3 kommuner Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Prognosen viser et samlet fald i indbyggertallet for LAG Sydsjællands område over perioden på ca indbyggere Ændringen i indbyggertallet stammer fra Fødselsoverskud, Nettotilflytning og Nettoindvandring 12

13 Fødselsoverskud LEVENDE FØDTE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL DØDE gennemsnit Næstved Kommune 832,0 804,0 802,0 813 Vordingborg Kommune 567,0 581,0 619,0 589 Faxe Kommune 370,0 341,0 351,0 354 TOTAL 1.769, , , FØDSELSOVERSKUD gennemsnit Næstved Kommune -68,0-106,0-43,0-72 Vordingborg Kommune -200,0-289,0-297,0-262 Faxe Kommune -103,0-84,0-115,0-101 TOTAL -371,0-479,0-455,0-435 Kilde: Danmarks Statistik Der er tale om et ganske betydeligt fødselsunderskud i alle 3 kommune, men mest udtalt i Faxe og Vordingborg Kommuner. Nettotilflytning TILFLYTTEDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL FRAFLYTTEDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL NETTOTILFLYTNING gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Flyttebevægelserne er rimeligt store, men hovedparten af flytningerne finder sted mellem de 3 kommuner, men området mister i gennemsnit 254 indbyggere hver år på grund af fraflytning. Det skyldes sandsynligvis 13

14 den stigende urbanisering, hvor København tager sin andel, men også at mange unge fra LAG Sydsjællands område flytter fra området i uddannelses øjemed, og en del af dem vender ikke tilbage efter endt uddannelse. Nettoindvandring INDVANDREDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL UDVANDREDE gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL NETTOTILFLYTNING gennemsnit Næstved Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune TOTAL Kilde: Danmarks Statistik Nettoindvandringen bringer derimod et betydeligt antal indbyggere til området, og således opvejer nettoindvandringen den værste effekt af fødselsunderskuddet og nettofraflytningen. Befolkningens alderssammensætning Befolkningens alderssammensætning i LAG Sydsjællands område afviger fra befolkningens alderssammensætning i hele Danmark. I 2014 ser alderssammensætningen således ud. LAG SYDSJÆLLAND DANMARK Afvigelse 0-16 årige andel 19,3 % 19,7 % -0,4 p.p årige andel 59,9 % 62,1 % -2,2 p.p. 65+ årige andel 20,8 % 18,2 % +2,6 p.p En mindre afvigelse i 0-16 årige andelen og en betydelig afvigelse i de 2 øvrige alderskategorier. I hele Danmark er 65+ årige andelen steget og de 2 øvrige alderskategoriers andel faldet i perioden Sådan ser det også ud i LAG Sydsjællands område men her er udviklingen blot voldsommere. I det følgende vises udviklingen i de 3 alderskategorier med andele vist i faktiske tal i skemaerne og i relative tal i graferne i forhold til hele Danmark, der over hele perioden er sat til indeks

15 ANDEL 0-16 årige (%) Næstved Kommune 21,0 21,0 21,1 20,8 20,6 20,3 20,0 19,7 Vordingborg Kommune 20,0 19,7 19,6 19,4 19,3 19,0 18,4 18,2 Faxe Kommune 22,1 22,0 21,8 21,5 21,3 20,9 20,3 19,9 TOTAL 21,0 20,8 20,8 20,6 20,4 20,1 19,6 19,3 DANMARK 21,1 20,9 20,9 20,7 20,5 20,2 19,9 19,7 108 Næstved Kommune 99, , , , , , , Vordingborg Kommune 94, , , , , ,05941 Indekskurve 92, , Faxe Kommune 104, , , , , ,4653 Danmark 102,0101 sat til 101, TOTAL 99, , , , , ,31864 alle 98,56992 årene 98, DANMARK Næstved Kommune 100 Vordingborg Kommune 98 Faxe Kommune 96 TOTAL 94 DANMARK Kilde: Danmarks Statistik ANDEL årige (%) Næstved Kommune 63,4 63,1 62,7 62,4 61,9 61,5 61,2 61,0 Vordingborg Kommune 60,9 60,8 60,3 59,8 59,2 58,7 58,2 57,9 Faxe Kommune 62,6 62,3 61,9 61,5 61,0 60,7 60,4 60,0 TOTAL 62,5 62,3 61,8 61,5 60,9 60,5 60,2 59,9 DANMARK 63,6 63,5 63,3 63,0 62,7 62,4 62,2 62,1 102 Næstved Kommune 99, , , , , , , ,22866 Indekskurve Vordingborg Kommune 95, , , , , , , ,23671 Faxe Kommune 98, , , , , ,27564 Danmark 97,10611 sat til 96, TOTAL 98, , , , , ,01042 alle 96,75731 årene 96,48217 DANMARK Næstved 100 Kommune 100 Vordingborg Kommune 96 Faxe Kommune 94 TOTAL DANMARK Kilde: Danmarks Statistik 15

16 ANDEL 65+ årige (%) Næstved Kommune 15,6 15,9 16,3 16,8 17,4 18,1 18,8 19,3 Vordingborg Kommune 19,1 19,5 20,0 20,7 21,5 22,3 23,3 24,0 Faxe Kommune 15,4 15,7 16,2 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 TOTAL 16,6 16,9 17,3 18,0 18,6 19,4 20,2 20,8 DANMARK 15,3 15,6 15,9 16,3 16,8 17,3 17,8 18,2 135 Næstved Kommune 101, , , , , , , ,044 Vordingborg Kommune 124, , , , ,9017 Indekskurve 130, , Faxe Kommune 100, , , , , ,9364 Danmark 108,427 sat til 110, TOTAL 108, , , , , ,993 alle årene 113, , DANMARK Næstved Kommune 115 Vordingborg Kommune 110 Faxe Kommune 105 TOTAL 100 DANMARK Kilde: Danmarks Statistik Som det ses er udviklingstendensen den samme i alle 3 kommuner, men mest udpræget i Vordingborg Kommune. Prognose Befolkningens alderssammensætning Udviklingen i befolkningssammensætningen i perioden afviger fra landsgennemsnittet for LAG Sydsjællands område, og det bliver værre endnu ifølge prognosen for befolkningssammensætningen for perioden PROGNOSE Andel 0-16 årige Andel årige Andel 65+ årige Sydsjælland Sydsjælland Sydsjælland 19,3 59,9 20,8 17,7 58,2 24,2 16,9 56,6 26,5 17,0 54,3 28,7 17,6 51,7 30,7 17,7 50,5 31,8 Danmark Danmark Danmark 19,7 62,1 18,2 19,6 60,3 20,1 19,6 59,0 21,4 19,8 57,3 22,9 20,6 55,2 24,2 20,7 54,4 24,9 1, Indekskurve Andel 0-16 årige Sydsjælland 0,98 0,90 0,86 0,86 Danmark 0,86 sat til 1 alle 1,30 0,85 Andel årige Sydsjælland 0,96 0,97 0,96 0,95 årene 0,94 0,93 1,20 Andel 65+ årige Sydsjælland 1,14 1,20 1,24 1,26 1,27 1,28 Alle 3 aldersgrupper DANMARK 1,10 1,00 1,00 1,00 Andel 1, årige 1,00 Sydsjælland1,00 Andel årige Sydsjælland 1,00 Andel 65+ årige Sydsjælland 0,90 Alle 3 aldersgrupper DANMARK 0,80 0,70 DANMARK # Kilde: Danmarks Statistik 16

17 I skemaet er vist de faktiske andele af de 3 alderskategorier for Sydsjælland (Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner) og for Danmark. I grafen er alle 3 alderskategorier over tid sat til indeks 1 for hele Danmark, således at kurverne viser udviklingen i alderskategoriernes andele i forhold til udviklingen i hele Danmark. Andelen af 65+ stiger markant over prognose perioden og et resultat heraf er at andelen for 0-16 årige og årige falder yderligere. Er høj andel af 65+ bare negativt eller er der også positive elementer i det? Ideelt set ville de 3 kommuner i LAG Sydsjællands område nok hellere have en situation hvor befolkningssammensætningen lignede landsgennemsnittet. En høj andel af 65+ årige begrænser jo nødvendigvis andelen i den arbejdsduelige alder og det er i denne kategori at produktivitet og samfundets værdier skabes. 65+ årige betragtes også i et vist omfang som en befolkningsandel, hvor der skal bruges store ressourcer til ældrepleje. Men +65 årige gruppen kan også ses fra en mere positiv vinkel. Mange 65+ årige har et udmærket helbred og det varer for mange af dem mange år før de må trække på ældreplejen. Mange af dem har høje pensionsordninger så de er ganske udmærkede skatteydere og bidrager således væsentligt til samfundsøkonomien, hvor de bor. 65+ årige har også vist sig som en stærk ressource i lokalsamfundene. Mange af dem er aktive og fylder godt op i bestyrelserne i lokalråd og hele foreningslivet og nogle starter selvstændig virksomhed. Der er mange 65+ årige i København og Nordsjælland med store pensionsordninger, som har svært ved som pensionister at fortsætte deres vanlige levestandard grundet store udgifter til bolig, men ved at flytte til Sydsjælland opnår de, på grund af de rekordlave huspriser, at de kan opretholde eller øge deres levestandard og i tillæg hertil få den smukke natur. Disse 65+ årige bør bydes velkommen og måske endda tilskyndes til at komme - selv om skævheden i befolkningssammensætningen bliver endnu mere skæv. Men området får flere indbyggere, udmærkede skatteydere og stærke ressourcepersoner til gengæld. E.1.4 Uddannelsesniveau LAG Sydsjællands 3 kommuner har en forholdsvis stor andel af årige uden erhvervsuddannelse. Andelen er dog reduceret en del i perioden i alle 3 kommuner. Vordingborg Kommune har den højeste andel uden erhvervsuddannelse (26,4 % i 2014). Andelen med videregående uddannelse har været stigende i alle 3 kommuner i perioden Mindst stigning i Faxe Kommune, der også har den laveste andel med videregående uddannelse. (18,2 % i 2014). Definition: Uden erhvervsuddannelse højeste uddannelse er Grundskolen Videregående uddannelse højeste uddannelse er Bachelorgrad, mellemlang- eller lang videregående uddannelse samt forsker uddannelse 17

18 UDDANNELSESNIVEAU NÆSTVED VORDINGBORG FAXE årige Andel uden erhvervsuddannelse 26,9% 23,3% 29,4% 26,4% 27,8% 24,7% Andel med videregående uddannelse 19,7% 21,4% 19,1% 20,5% 17,3% 18,2% Ændring (p.p) Andel uden erhvervsuddannelse Andel med videregående uddannelse -3,6 1,7-3,0 1,4-3,1 0,9 UDDANNELSESNIVEAU årige NÆSTVED, FAXE VORDINGBORG REGION SJÆLLAND I ØVRIGT HELE LANDET Andel uden erhvervsuddannelse 27,8% 24,5% 26,2% 22,8% 24,2% 20,2% Andel med videregående uddannelse 19,0% 20,4% 19,6% 21,8% 24,4% 27,6% Ændring (p.p) Andel uden erhvervsuddannelse Andel med videregående uddannelse -3,3-3,4-4,0 1,4 2,1 3,2 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal LAG Sydsjællands Kommuner har en betydelig højere andel uden erhvervsuddannelse, og en lavere reduktion af andelen , end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet. LAG Sydsjællands Kommuner har en lavere andel med videregående uddannelse, og en betydelig lavere stigning af andelen , end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet. LAG Sydsjællands Kommuner har altså et lavere uddannelsesniveau end de øvrige kommuner i Region Sjælland og hele landet, og forskellen er øget i perioden E.1.5 Sundhedsniveau Det er vanskeligt at måle en befolknings sundhedsniveau, men Statens Serum Institut gør dog et forsøg ved at offentliggøre statistik over køb af medicin på apoteker mod visse folkesygdomme. Personer der har købt bare en gang i løbet af et år indgår i statistikken. I statistikken udarbejdes et indeks, hvor der er taget højde for forskelle i socioøkonomiske forhold som køn, alder etc. ved sammenligning mellem kommuner og mellem kommune og hele landet. 18

19 Antal personer der køber medicin mod folkesygdomme Næstved Vordingborg Faxe Astma/Rygerlunger (KOL) Knogleskørhed (osteoperose) Aldersdiabetes (Type-2 diabetes) Hjerte- karsygdomme Iskæmisk hjertesygdom Psykiske lidelser Depression Skizofreni mm Demens Søvnbesvær/Angst Signifikant højere end hele landet På niveau med hele landet Significant lavere end hele landet Kilde: Statens Seruminstitut I statistikken afviger Faxe Kommune ved at ligge under eller på niveau med hele landet på alle 10 folkesygdomme og for Næstved og Vordingborgs vedkommende er man dårligere end hele landet på 3 områder, på niveau på 4 områder og bedre end hele landet på 3 områder, så der er ikke i denne statistik noget der peger mod et i forhold til hele landet afvigende sundhedsniveau. En anden statistik skitserer sundhedsprofilen ud fra den adfærd vi udøver. Sundhedsprofil/adfærd NÆSTVED VORDINGBORG FAXE REGION DANMARK % OR % OR % OR % OR % Ryging daglig 16,8 0,97 20,5 1,25 17,4 0,99 18,1 1,04 17,0 Overskrider Alkohol højrisiko 7,0 0,86 10,7 1,33 7,2 0,86 8,4 1,03 8,5 Hård og middel fysisk aktivitet 26,3 0,94 25,4 0, ,19 26,8 1,02 29,2 Middel og svær overvægt 52,9 1,14 52,9 1,11 55,8 1,18 52,6 1,1 47,4 Sundt kostmønster 20,9 1,04 20,9 1,06 21,6 1,11 21,2 1,06 20,9 Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for folkesundhed For hver kommune vises tallene i % og ved siden af (OR) i et indeks, der er korrigeret for forskelligheder i køns og alderssammensætning. Kostvanerne i 3 kommuner er bedre end landsgennemsnittet, men til gengæld har vi en højere andel af middel og svær overvægtige i alle 3 kommuner. Ved rygning og indtag af alkohol ligger Næstved og Faxe lavere end såvel Region som hele landet, hvorimod Vordingborg ligger langt over. På andel der dyrker hård og middel fysisk aktivitet ligger Faxe langt over både region og hele landet hvorimod Næstved og Vordingborg ligger under. 19

20 E.1.6 Bosætning by og land LAG Sydsjællands område dækker et areal på i alt km2 Indbyggertallet er i 2014 på , så befolkningstætheden er 94 indbyggere/km 2 NÆSTVED KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE FAXE KOMMUNE Næstved ,2% Vordingborg ,4% Haslev ,5% 3,2% Fensmark Stege Faxe Glumsø ,1% Præstø ,0% Faxe Ladeplads Fuglebjerg Nyråd Rønnede ,6% 1,0% Dalby Karise Tappernøje Ørslev Mogenstrup Stensved ,8% Karrebæksminde ,0% 4,4% Gelsted Holme-Olstrup Herlufmagle Sandved Køng Terslev Toksværd Lundby Førslev ,1% Lov Mern Teestrup Rønnebæk Gammel Kalvehave Hyllinge Bogø By Tybjerglille bakker ,6% Kalvehave ,7% -1,5% Tornemark Store Damme Skelby Bårse Everdrup Skibinge Enø By Borre Skraverup Langebæk Menstrup Allerslev Klarskov Øvrige steder ,7% Øvrige steder ,4% Øvrige steder ,3% -6,4% ,6% ,6% ,0% 0,1% Kilde: Bolius Som det ses af skemaet er der kun 1 stor by i området, nemlig Næstved med sine indbyggere. De 2 øvrige større byer er Vordingborg (inkl. Neder Vindinge) med og Haslev med Fordeling BY & LAND Inbyggere 2014 Andel Vækst De 3 største byer i de 3 kommuner % 3,2% Byer med indbyggere % 1,0% Mindre byer med imdbyggere % 4,4% Landsbyer med indbyggere % -1,5% Mindre landsbyer og åben land % -6,4% TOTAL ,1% Hovedparten af byer og landsbyer med over indbyggere har en positiv udvikling med vækst i indbyggertallet. Hovedparten af landsbyerne med mindre end indbyggere samt helt små landsbyer og det åbne land har derimod et fald i indbyggertallet. Mange af landsbyerne med indbyggere har stadig visse faciliteter i form af dagligvarebutik, børneinstitution, forskole og virksomheder ( levende landsbyer ), men hvis indbyggertallet fortsætter med at falde er disse servicefaciliteter i fare for lukning og landsbyerne vil i så fald ændre sig fra levende landsbyer til bosteder. 20

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014 2020

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014 2020 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi 2014 2020 4. december 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december 2014. Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december 2014. Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Hvad vil du med Jungshoved?

Hvad vil du med Jungshoved? Hvad vil du med Jungshoved? Debatoplæg om lokal udvikling Ved Lokalrådets generalforsamling 2016 fremlægger bestyrelsen en ny vision for Jungshoved til debat. Mød op og vær med til at svare på vigtige

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune?

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Store politiske forventninger til det frivillige arbejde

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 VisitSydjælland-Møn Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 Turismeforbrug i regioner, andel af udbud og turismeskabt årsværk 2013 Turismeforbrug fordelt på produkter og formål 2013 Turismeforbrug fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Liv i baghaven. LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber

Liv i baghaven. LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber Liv i baghaven Vi yder støtte til vækst, arbejdspladser og attraktive levevilkår i Lejre, Holbæk, Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner INDHOLD Hvem er vi? Hvad vil

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere