MONITORERING UDVIKLING FYN Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn"

Transkript

1 MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

2 Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er rammen for alle kunderettede projekter og serviceydelser i Udvikling Fyns portefølje. Til hvert væksttema er knyttet et antal strategiske mål. I denne rapport findes grafiske præsentationer af Udvikling Fyns strategiske mål, der viser udgangspunktet for organisationens arbejde under væksttemaerne. Bagerst i rapporten findes råtal, der viser udviklingerne ned på de enkelte kommuners niveau. Antallet af strategiske mål reduceres i løbet 2012 med henblik på at skærpe det strategiske fokus for Udvikling Fyn A/S. De udvalgte strategiske mål samt udviklingen i disse vil hvert år blive præsenteret for bestyrelsen i en rapport tilsvarende denne. Områder I rapporten sammenlignes Udvikling Fyn kommunerne med områderne: Fyn og øerne Trekantområdet: Billund, Vejle, Vejen, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner Region Syddanmark Hele landet Data bag rapporten er leveret gennem et samarbejde mellem Udvikling Fyn og Region Syddanmark, og stammer fra Danmarks Statistik, CRT, CVR-registret og Børsen. Indhold Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder s. 3 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme s. 5 Væksttema: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder s. 6 Væksttema: Forpligtende erhvervssamarbejder s. 7 Væksttema: Et attraktivt Fyn s. 7 Appendix s. 10 2

3 Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder HØJERE ETABLERINGSRATE ,0% 10,5% 10,0% 9,5% 11,0% 9,0% 10,5% 8,5% 10,0% 8,0% 9,5% 7,5% 9,0% 7,0% 8,5% 6,5% 8,0% 6,0% 7,5% ,0% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanamrk Hele landet Diagrammet viser udviklingen i etableringsraten, defineret som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder, fra 2001 til ,5% 6,0% Overlevelsesrate 64% 64% 60% 62% 58% 60% 56% 58% 54% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanamrk Middelfart Hele landet HØJERE OVERLEVELSESRATE Overlevelsesrate 62% Assens Svendborg Nyborg Assens Svendborg Nyborg Kerteminde Middelfart Ærø Faaborg-Midtfyn Region Nordfyns Syddanmark Kerteminde Hele landet Odense Ærø Nordfyns Faaborg-Midtfyn Region Syddanmark Hele landet Langeland 56% 52% 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Odense 3 3,5 Jobskabelse 54% Overlevelsesraten angiver andelen af virksomheder, etableret i , der stadig eksisterer 5 år senere. Jobskabelsen er defineret som det gennemsnitlige antal ansatte i i virksomhederne 5 år efter etablering. 52% Langeland 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Jobskabelse 3

4 FLERE JOB I PRIVATE VIRKSOMHEDER 2010 Private arbejdspladser %-del private arbejdspladser af alle ,2 84,9 (52,0) Fyn og øer ,7 82,8 (52,0) Trekantområdet ,4 96,2 (66,8) Region Syddanmark ,8 88,8 (58,4) Hele landet ,5 90,7 (58,5) Antal arbejdspladser, pr. 100 indbyggere (heraf private) Tabellen viser antallet af private arbejdspladser, som % -del af samtlige arbejdspladser og arbejdspladser (heraf private) pr. 100 indbyggere. FLERE GAZELLEVIRKSOMHEDER Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Diagrammet viser den procentvise udviklingen i antallet af Gazellevirksomheder mellem 2010 og Gazellevirksomheder defineres som virksomheder med vækst i omsætning/bruttoresultat hvert af 4 foregående år samt mindst fordobling af omsætning/bruttoresultat i disse 4 år. -35,0-40,0 omsækring 16,0% 12,2% 11,6% 11,1% 10,8% Øget andel af vækstiværksættere I forbindelse med Børsens årlige Gazelle-undersøgelse offentliggøres også en (38 siders) oversigt over vækstvirksomheder. Ud fra denne kan de pågældende virksomheder i Udvikling Fyn kommuner (Vækstvirksomheder defineres som havende et positivt primært resultat målt over en 4 årig periode). Tal for vækstiværksættere kan købes hos Danmarks Statistik, det er dog med en væsentlig forsinkelse de nyeste tal, der er offentliggjort i januar 2012, stammer fra Øget omsætning i virksomheder Danmarks Statistik måler årligt på omsætning i virksomheder. Der er dog relativ stor tidsmæssig forsinkelse på dataene. Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark Hele landet Det anbefales, at øget omsætning i virksomheder måles i form af en optælling i forhold til virksomheder der har modtaget rådgivning i UF, og som organisationen derfor må tænkes at have en andel i Region Syddanmark Fyn og øer Udvikling Fyn kr kr kr kr kr. 4

5 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme ØGET BESKÆFTIGELSE I TURISMEERHVERVENE 2010 Beskæftigede i turismeområdet %-del af samlet beskæftigelse Udvikling Fyn ,15 Fyn og øer ,25 Trekantområdet ,20 Region Syddanmark ,97 Hele landet ,54 Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i den private sektor indenfor ressourceområdet Turisme, og disses andel af samlet privat beskæftigelse. ØGET ANTAL OVERNATNINGER %-vis ændring Assens Kommune ,04 % Faaborg-Midtfyn Kommune ,40 % Nyborg Kommune ,29 % Odense Kommune ,64 % Svendborg Kommune ,23 % Udvikling Fyn ,96 % Region Syddanmark ,24 % Hele landet ,20 % Tabellen viser udviklingen i antallet af overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne fra 2010 til Stigning i døgnforbrug for alle målgrupper Det nyeste tal blev offentliggjort i 2008 i forbindelse med Turismens Økonomiske Betydning i Danmark I løbet af sommeren 2012 offentliggør VisitDenmark en ny undersøgelse, med opdaterede tal for Tallet for døgnforbrug opdateres kun sjældent, da det er meget omstændeligt at indsamle. Indsamlingen er også med til at svække validiteten af tallet, da det baserer sig på interviews/ spørgeskemaer, hvilket medfører at tal for døgnforbrug i bedste fald er approksimerede. Øget omsætning i turismebranchen Omsætningen i turismebranchen opgøres, som med døgnforbruget, ikke regelmæssigt, og den primære ressource er Turismens Økonomiske Betydning i Danmark, der sidst blev gennemført i udgaven udkommer i foråret Den største udfordring i forhold til data for turismebranchen er, at der ikke findes en entydig branchekode, samtidig med at skellet er meget svævende i forhold til eks. detailhandlen og transportområdet. 5

6 0,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet -5,0-10,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet -15,0 0,0 Væksttema: -20,0 Viden og kompetencer lokale og -5,0-25,0-10,0 globale muligheder -30,0-15,0-35,0-20,0-40,0-25,0 ANDEL HØJTUDDANNEDE I PRIVATE VIRKSMOMHEDER -30,0-35,0-40,0 12,2% 11,6% 11,1% 10,8% 16,0% Diagrammet afbilleder andelen af højtuddannede (def. Som personer med MVU og LVU) der er beskæftiget i den private sektor i ,2% 11,6% 11,1% 10,8% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark Hele landet 16,0% POSITIV UDDANNELSESBALANCE FLERE UDDANNEDE FLYTTER TIL END FRA ØEN Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark 54 Hele landet kr kr kr. + kr kr kr. kr kr. Region Syddanmark Fyn -346 og øer Udvikling Fyn kr. Figuren viser nettotilflytning i 2010 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Kun personer over 15 år er inkluderet i opgørelsen Region Syddanmark Fyn og øer Udvikling Fyn Flere Virksomheder på Fyn ansætter Højtuddannede Fra Danmarks Statistik kan der leveres data for dette område, men de indeholder ca. 3 års forsinkelse. Vi har data på Andel af højtuddannede i private virksomheder og antal private arbejdspladser i kommunerne hvilket betragtes som 2 gode approksimationer. Flere nyuddannede fra universiteter og erhvervsuddannelserne finder beskæftigelse i private virksomheder på Fyn Det er svært at spore præcis hvordan flytte-mønstrene for færdiguddannede forholder sig efter endt uddannelse. Det må dog antages, at dette strategiske mål har en høj grad af korrelation med Positiv uddannelsesbalance og Højere uddannelsesniveau samt Flere virksomheder på Fyn ansætter højtuddannede, hvorfor vi på dette område er godt dækket ind. Der ligger pt. Ikke andre kilder til data på denne indikator. 6

7 Væksttema: Forpligtende erhvervssamarbejder Effektmålingen inden for væksttemaet Forpligtende erhvervssamarbejder vil have fokus på registrering af de forpligtende erhvervssamarbejder som Udvikling Fyn har en aktie i, hvilken rolle Udvikling Fyn spiller i samarbejdet og hvorvidt samarbejdspartnerne oplever værditilvækst for virksomheden som følge af samarbejdet. Metode til registrering vil være optælling foretaget af Udvikling Fyn A/S. De opstillede strategiske mål er: Identifikation, udvikling og understøttelse af et øget antal forpligtende erhvervssamarbejder mellem virksomheder med fælles interesser og mål Øge virksomhedernes gevinst ved at deltage i forpligtende erhvervssamarbejder [tilførsel af ny viden om egne vækstmuligheder og redskaber til realisering af potentialer. Væksttema: Et attraktivt Fyn ØGET NETTOINDPENDLING Nettoindpendling Indpendling, vækst Udpendling, vækst Assens ,2 % 10,9 % Faaborg-Midtfyn ,4 % 16,6 % Nyborg ,6 % 22,4 % Odense ,1 % 18,8 % Svendborg ,2 % 13,3 % Udvikling Fyn ,95 % 16,59 % Kerteminde ,4 % 9,4 % Langeland ,4 % 45,4 % Middelfart ,9 % 31,4 % Nordfyns ,8 % 12,1 % Ærø ,6 % -6,7 % Fyn og øer ,21 % 17,28 % Tabellen viser udviklingen i nettoindpendling mellem år 2000 og 2010, samt vækst i indpendling kommunerne. ØGET NETTOTILFLYTNING TIL FYN HVERT ÅR Vækst (%) Samlet tilflytning ,6 Samlet fraflytning ,5 Nettotilflytning Tabellen viser udviklingen i til- og fraflytning til Fyn, samt nettotilflytningen, fra

8 FALDENDE FULDTIDSLEDIGHED 7,0 6,0 5,9 6,0 5,3 5,3 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 3,8 4,0 3,3 3,2 3,0 3,0 7,0 2,6 6,0 5,9 2,0 6,0 5,3 5,3 1,0 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 0,0 3,8 4, ,3 3, , ,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark 2,6 Hele Landet 2,0 99,00 1,0 3,7 3,7 Søjlediagrammet viser andel af ledige ud af den samlede arbejdsstyrke. 98,00 0,0 ØGET BESKÆFTIGELSESGRAD 97, Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet 96,00 99,00 95,00 98,00 94,00 97,00 93,00 96,00 92,00 95,00 91,00 94,00 90,00 93, Grafen viser udviklingen i beskæftigelsesgraden defineret som andelen af befolkningen i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse fra 2000 til ,00 Udvikling Fyn Fyn og øer Hele Landet Region Syddanmark 91,00 90, Udvikling Fyn Fyn og øer Hele Landet Region Syddanmark 8

9 HØJERE ERHVERVSINDKOMST Indkomst pr. beskæftiget (kr.) Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanmark Hele landet Tabellen viser bruttoindkomsten pr. beskæftiget borger i alderen for Bruttoindkomst er primært erhvervsindkomst. HØJERE UDDANNELSESNIVEAU HUSPRISER Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Udvikling Fyn 23,7 5,9 38,6 6,3 19,0 6,5 Fyn og øer 24,3 5,3 39,9 6,3 18,2 6,0 Trekantområdet 25,3 4,8 41,3 6,7 16,7 5,2 Syddanmark 25,2 4,8 41,3 6,5 17,1 5,1 Hovedstaden 19,2 9,1 30,6 5,7 19,9 15,6 Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m²) Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Nyborg Nyborg Odense Odense Svendborg Svendborg Kerteminde Kerteminde Munkebo Langeland Rudkøbing Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense Otterup Ærø Marstal Fyn Fynske byer Syddanmark Syddanske byer By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m²) Tabellen viser andelen af borgere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2010 Almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er samlet under Gymnasiale uddannelser. Mellemlange videregående og bachelor uddannelser er samlet under MVU. Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelog rækkehuse i kommuner og større byer. Priser er for parcel- og rækkehuse handlet i 3. og 4. kvartal 2010 og 1. og 2. kvartal Øget tilflytning af virksomheder Som udgangspunkt vil CVR-registret sandsynligvis være i stand til at levere en oversigt over udviklingen i antal registrerede virksomheder på Fyn. Derimod er det ikke umiddelbart muligt at udskille tilflyttede virksomheder, da ændringer fra år til år også vil være en funktion af ophørte og nystartede virksomheder. 9

10 APPENDIX Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder Højere etableringsrate Assens 7,0 % 6,8 % 7,4 % 7,8 % 9,2 % 11,0 % 10,0 % 9,4 % Faaborg-Midtfyn 6,6 % 6,6 % 6,1 % 7,3 % 8,5 % 9,0 % 9,7 % 7,2 % Nyborg 9,3 % 7,5 % 7,5 % 7,7 % 9,6 % 10,5 % 11,0 % 10,7 % Odense 9,3 % 8,6 % 8,8 % 9,6 % 10,3 % 10,3 % 10,7 % 9,4 % Svendborg 8,4 % 8,4 % 8,1 % 8,7 % 10,1 % 10,1 % 9,0 % 8,9 % Udvikling Fyn 8,4 % 7,9 % 8,0 % 8,7 % 9,8 % 10,2 % 10,2 % 9,1 % Kerteminde 7,1 % 7,5 % 7,4 % 6,0 % 8,6 % 10,6 % 9,3 % 5,7 % Langeland 6,3 % 6,6 % 7,4 % 5,4 % 6,3 % 7,9 % 6,6 % 5,6 % Middelfart 8,2 % 7,0 % 7,3 % 8,2 % 8,8 % 10,3 % 10,0 % 9,5 % Nordfyns 6,5 % 7,3 % 6,1 % 7,4 % 9,8 % 9,4 % 8,5 % 8,5 % Ærø 7,3 % 5,5 % 10,1 % 7,6 % 6,8 % 8,2 % 7,5 % 8,6 % Fyn og øer 8,1 % 7,7 % 7,8 % 8,4 % 9,5 % 10,0 % 9,9 % 8,8 % Trekantområdet 8,2 % 7,4 % 8,2 % 8,5 % 9,5 % 9,7 % 10,3 % 8,8 % Region Syddanmark 7,8 % 7,2 % 7,5 % 8,2 % 9,2 % 9,5 % 9,6 % 8,7 % Hele landet 9,0 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 10,0 % 10,4 % 10,4 % 9,4 % Hovedstaden 11,2 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 11,4 % 11,5 % 11,4 % 10,5 % Tabellen viser antallet af nye virksomheder, som andel af samtlige virksomheder. Højere overlevelsesrate Nyetablerede virksomheder Overlevelsesandel efter 5 år Assens % Faaborg-Midtfyn % Nyborg % Odense % Svendborg % Udvikling Fyn % Kerteminde % Langeland % Middelfart % Nordfyns % Ærø % Fyn og øer % Region Syddanmark % Hele Landet % Tabellen viser antallet af nyetablerede virksomheder i år 2004 og 05 og hvor stor en andel af disse der har overlevet efter 5 år. 10

11 Øget jobskabelse i nye virksomheder Iværksætterår Beskæftigelse 2009 Beskæftigelse Jobvækst pr. virksomhed, efter 5 år Assens ,6 Faaborg-Midtfyn ,0 Nyborg ,5 Odense ,6 Svendborg ,4 Udvikling Fyn ,6 Kerteminde ,5 Langeland ,1 Middelfart ,0 Nordfyns ,5 Ærø ,6 Fyn og øer ,8 Region Syddanmark ,0 Hele Landet ,5 Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i virksomheder 5 år efter etableringen, samt det gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheder 5 år efter oprettelse. Flere job i private virksomheder 2010 Private arb. Pladser %-del private arbejdspladser af alle Antal arbejdspladser, pr. 100 indbyggere Assens ,8 68,0 47,5 Faaborg-Midtfyn ,1 74,1 49,0 Nyborg ,2 69,1 38,8 Odense ,1 96,4 57,9 Svendborg ,6 78,0 45,7 Udvikling Fyn ,2 84,9 52,0 Kerteminde ,4 88,2 68,3 Langeland ,6 72,4 45,3 Middelfart ,3 80,2 52,3 Nordfyns ,5 62,7 42,9 Ærø ,8 72,7 45,7 Fyn og øer ,7 82,8 52,0 Trekantområdet ,4 96,2 66,8 Region Syddanmark ,8 88,8 58,4 Hele landet ,5 90,7 58,5 Hovedstaden ,3 99,1 63,7 Heraf private Tabellen viser antallet af private arbejdspladser, som % -del af samtlige arbejdspladser og arbejdspladser (heraf private) pr. 100 indbyggere. 11

12 Flere Gazellevirksomheder Øget Beskæftigelse i Turismeerhvervene 2010 Øget antal overnatninger %-vis ændring ( ) Udvikling Fyn ,8 Fyn og øer ,5 Region Syddanmark ,7 Hele Landet ,3 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme Beskæftigede i turismeområdet Assens 360 3,40 Faaborg-Midtfyn 419 3,14 Nyborg 533 8,23 Odense ,87 Svendborg 702 4,94 Udvikling Fyn ,15 Kerteminde 221 2,61 Langeland 135 4,26 Middelfart 746 7,14 Nordfyns 201 2,95 Ærø 95 6,13 Fyn og øer ,25 Trekantområdet ,20 Syddanmark ,97 Hele landet ,54 Hovedstaden ,51 %-del af samlet beskæftigelse Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i den private sektor indenfor ressourceområdet Turisme, og disses andel af samlet privat beskæftigelse %-vis ændring Assens Kommune ,04 % Faaborg-Midtfyn Kommune ,40 % Nyborg Kommune ,29 % Odense Kommune ,64 % Svendborg Kommune ,23 % Udvikling Fyn ,96 % Regionen i alt ,24 % Hele landet ,20 % Tabellen viser udviklingen i antallet af overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne fra 2010 til

13 Væksttema: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder Flere Virksomheder på Fyn Ansætter Højtuddannede, 2010 Assens 10,2 % Faaborg-Midtfyn 9,5 % Nyborg 8,9 % Odense 13,8 % Svendborg 11,2 % Udvikling Fyn 12,2 % Kerteminde 9,1 % Langeland 8,3 % Middelfart 10,4 % Nordfyns 9,5 % Ærø 12,3 % Fyn og øer 11,6 % Trekantområdet 11,1 % Syddanmark 10,8 % Hele landet 16,0 % Hovedstaden 24,8 % Andel virksomheder med ansatte med MVU/LVU i den private sektor Tabellen viser andelen af højtuddannede (def. Som personer med MVU og LVU) beskæftiget i den private sektor. Positiv Uddannelsesbalance Flere uddannede flytter til end fra øen kr kr kr kr kr. + Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Udvikling Fyn Middelfart Kerteminde Nordfyns Langeland Ærø Fyn og øer Region Syddanmark Tabellen viser nettotilflytningen til kommuner fordelt på indkomstgrupper et instrument for uddannelsesniveau. 13

14 Væksttema: Et attraktivt Fyn Øget Nettoindpendling Tabellen viser udviklingen i nettoindpendling mellem år 2000 og 2010, samt indpendling i % af antal arbejdspladser i kommunen og udpendling i % af beskæftigede i kommunerne. Øget Nettotilflytning til Fyn Hvert År Nettoindpendling Indpendling, vækst Udpendling, vækst Assens ,2 % 10,9 % Faaborg-Midtfyn ,4 % 16,6 % Nyborg ,6 % 22,4 % Odense ,1 % 18,8 % Svendborg ,2 % 13,3 % Udvikling Fyn ,95 % 16,59 % Kerteminde ,4 % 9,4 % Langeland ,4 % 45,4 % Middelfart ,9 % 31,4 % Nordfyns ,8 % 12,1 % Ærø ,6 % -6,7 % Fyn og øer ,21 % 17,28 % Vækst (%) Samlet tilflytning ,6 Samlet fraflytning ,5 Nettotilflytning Tabellen viser til- og fraflytning til Fyn, samt nettotilflytningen Øget Beskæftigelsesgrad Assens 95,8 96,2 96,3 95,6 94,3 95,2 95,7 96,9 98,0 98,0 95,1 Faaborg-Midtfyn 94,5 94,7 95,1 95,3 94,1 95,3 96,2 97,2 98,4 98,3 95,7 Nyborg 93,7 94,2 93,7 93,5 94,0 94,9 95,8 97,2 98,3 98,5 96,2 Odense 94,1 94,5 95,3 94,9 92,5 93,7 94,7 96,5 97,6 98,1 95,7 Svendborg 92,3 92,9 93,1 93,3 92,9 94,1 95,4 96,5 97,7 98,2 96,3 Udvikling Fyn 94,02 94,48 94,87 94,67 93,13 94,24 95,24 96,71 97,82 98,15 95,78 Kerteminde 94,3 94,7 95,7 95,1 93,4 94,5 95,7 97,3 98,2 98,3 95,4 Langeland 90,0 91,5 91,3 90,8 91,1 89,8 91,0 92,9 96,7 98,2 96,3 Middelfart 96,6 96,4 96,7 96,3 95,4 96,0 96,6 98,0 98,7 98,9 96,8 Nordfyns 94,1 94,8 94,8 94,7 93,8 94,7 95,2 97,3 97,8 98,1 95,1 Ærø 92,4 93,7 93,6 93,9 93,2 94,3 94,3 96,5 97,6 98,5 96,6 Fyn og øer 94,10 94,56 94,94 94,70 93,30 94,30 95,24 96,77 97,87 98,22 95,83 Region Syddanmark 95,3 95,5 95,7 95,3 94,2 94,9 96,1 97,4 98,2 98,6 96,2 Hele Landet 95,6 95,6 95,9 95,5 94,5 94,9 95,9 97,0 97,8 98,3 96,3 Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsesgraden defineret som andelen af befolkningen i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse. Tallene er yderligere illustreret i nedenstående diagram. 14

15 Faldende Fuldtidsledighed Assens 4,2 3,8 3,7 4,4 5,7 4,8 4,3 3,1 2,0 2,0 4,9 Faaborg-Midtfyn 5,5 5,3 4,9 4,7 5,9 4,7 3,8 2,8 1,6 1,7 4,3 Nyborg 6,3 5,8 6,3 6,5 6,0 5,1 4,2 2,8 1,7 1,5 3,8 Odense 5,9 5,5 4,7 5,1 7,5 6,3 5,3 3,5 2,4 1,9 4,3 Svendborg 7,7 7,1 6,9 6,7 7,1 5,9 4,6 3,5 2,3 1,8 3,7 Udvikling Fyn 6,0 5,5 5,1 5,3 6,9 5,8 4,8 3,3 2,2 1,9 4,2 Kerteminde 5,7 5,3 4,3 4,9 6,6 5,5 4,3 2,7 1,8 1,7 4,6 Langeland 10,0 8,5 8,7 9,2 8,9 10,2 9,0 7,1 3,3 1,8 3,7 Middelfart 3,4 3,6 3,3 3,7 4,6 4,0 3,4 2,0 1,3 1,1 3,2 Nordfyns 5,9 5,2 5,2 5,3 6,2 5,3 4,8 2,7 2,2 1,9 4,9 Ærø 7,6 6,3 6,4 6,1 6,8 5,7 5,7 3,5 2,4 1,5 3,4 Fyn og øer 5,9 5,4 5,1 5,3 6,7 5,7 4,8 3,2 2,1 1,8 4,2 Region Syddanmark 4,7 4,5 4,3 4,7 5,8 5,1 3,9 2,6 1,8 1,4 3,8 Hele Landet 4,4 4,4 4,1 4,5 5,5 5,1 4,1 3,0 2,2 1,7 3,7 Tabellen viser andel af ledige ud af den samlede arbejdsstyrke. Højere Erhvervsindkomst Bruttoindkomst pr. beskæftiget 2009 Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Udvikling Fyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanmark Hele landet Hovedstaden Indkomst pr. beskæftiget (kr.) 15

16 Højere Uddannelsesniveau Procent Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Assens 27,1 3,4 43,2 6,8 15,2 4,3 Faaborg-Midtfyn 25,1 4,0 44,0 7,0 15,8 4,1 Nyborg 27,0 4,3 42,3 6,9 15,3 4,3 Odense 22,7 7,4 34,8 5,8 20,6 8,7 Svendborg 21,5 5,3 40,6 6,4 21,6 4,6 Udvikling Fyn 23,7 5,9 38,6 6,3 19,0 6,5 Kerteminde 25,9 3,6 44,8 5,4 16,1 4,1 Langeland 32,0 3,3 45,2 5,3 12,0 2,2 Middelfart 23,9 3,9 42,9 6,4 17,5 5,4 Nordfyns 27,8 3,5 45,3 6,5 13,5 3,4 Ærø 23,5 3,2 44,2 7,7 17,6 3,8 Fyn og øer 24,3 5,3 39,9 6,3 18,2 6,0 Trekantområdet 25,3 4,8 41,3 6,7 16,7 5,2 Syddanmark 25,2 4,8 41,3 6,5 17,1 5,1 Hovedstaden 19,2 9,1 30,6 5,7 19,9 15,6 Hele landet 22,9 6,3 38,0 6,1 17,8 8,9 Tabellen viser andelen af borgere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse. Almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er samlet under Gymnasiale uddannelser. Mellemlange videregående og bachelor uddannelser er samlet under MVU. Huspriser Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m²) By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m²) Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Nyborg Nyborg Odense Odense Svendborg Svendborg Kerteminde Kerteminde Munkebo Langeland Rudkøbing Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense Otterup Ærø Marstal Fyn Fynske byer Syddanmark Syddanske byer

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere