MONITORERING UDVIKLING FYN Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn"

Transkript

1 MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

2 Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er rammen for alle kunderettede projekter og serviceydelser i Udvikling Fyns portefølje. Til hvert væksttema er knyttet et antal strategiske mål. I denne rapport findes grafiske præsentationer af Udvikling Fyns strategiske mål, der viser udgangspunktet for organisationens arbejde under væksttemaerne. Bagerst i rapporten findes råtal, der viser udviklingerne ned på de enkelte kommuners niveau. Antallet af strategiske mål reduceres i løbet 2012 med henblik på at skærpe det strategiske fokus for Udvikling Fyn A/S. De udvalgte strategiske mål samt udviklingen i disse vil hvert år blive præsenteret for bestyrelsen i en rapport tilsvarende denne. Områder I rapporten sammenlignes Udvikling Fyn kommunerne med områderne: Fyn og øerne Trekantområdet: Billund, Vejle, Vejen, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner Region Syddanmark Hele landet Data bag rapporten er leveret gennem et samarbejde mellem Udvikling Fyn og Region Syddanmark, og stammer fra Danmarks Statistik, CRT, CVR-registret og Børsen. Indhold Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder s. 3 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme s. 5 Væksttema: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder s. 6 Væksttema: Forpligtende erhvervssamarbejder s. 7 Væksttema: Et attraktivt Fyn s. 7 Appendix s. 10 2

3 Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder HØJERE ETABLERINGSRATE ,0% 10,5% 10,0% 9,5% 11,0% 9,0% 10,5% 8,5% 10,0% 8,0% 9,5% 7,5% 9,0% 7,0% 8,5% 6,5% 8,0% 6,0% 7,5% ,0% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanamrk Hele landet Diagrammet viser udviklingen i etableringsraten, defineret som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder, fra 2001 til ,5% 6,0% Overlevelsesrate 64% 64% 60% 62% 58% 60% 56% 58% 54% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanamrk Middelfart Hele landet HØJERE OVERLEVELSESRATE Overlevelsesrate 62% Assens Svendborg Nyborg Assens Svendborg Nyborg Kerteminde Middelfart Ærø Faaborg-Midtfyn Region Nordfyns Syddanmark Kerteminde Hele landet Odense Ærø Nordfyns Faaborg-Midtfyn Region Syddanmark Hele landet Langeland 56% 52% 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Odense 3 3,5 Jobskabelse 54% Overlevelsesraten angiver andelen af virksomheder, etableret i , der stadig eksisterer 5 år senere. Jobskabelsen er defineret som det gennemsnitlige antal ansatte i i virksomhederne 5 år efter etablering. 52% Langeland 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Jobskabelse 3

4 FLERE JOB I PRIVATE VIRKSOMHEDER 2010 Private arbejdspladser %-del private arbejdspladser af alle ,2 84,9 (52,0) Fyn og øer ,7 82,8 (52,0) Trekantområdet ,4 96,2 (66,8) Region Syddanmark ,8 88,8 (58,4) Hele landet ,5 90,7 (58,5) Antal arbejdspladser, pr. 100 indbyggere (heraf private) Tabellen viser antallet af private arbejdspladser, som % -del af samtlige arbejdspladser og arbejdspladser (heraf private) pr. 100 indbyggere. FLERE GAZELLEVIRKSOMHEDER Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Diagrammet viser den procentvise udviklingen i antallet af Gazellevirksomheder mellem 2010 og Gazellevirksomheder defineres som virksomheder med vækst i omsætning/bruttoresultat hvert af 4 foregående år samt mindst fordobling af omsætning/bruttoresultat i disse 4 år. -35,0-40,0 omsækring 16,0% 12,2% 11,6% 11,1% 10,8% Øget andel af vækstiværksættere I forbindelse med Børsens årlige Gazelle-undersøgelse offentliggøres også en (38 siders) oversigt over vækstvirksomheder. Ud fra denne kan de pågældende virksomheder i Udvikling Fyn kommuner (Vækstvirksomheder defineres som havende et positivt primært resultat målt over en 4 årig periode). Tal for vækstiværksættere kan købes hos Danmarks Statistik, det er dog med en væsentlig forsinkelse de nyeste tal, der er offentliggjort i januar 2012, stammer fra Øget omsætning i virksomheder Danmarks Statistik måler årligt på omsætning i virksomheder. Der er dog relativ stor tidsmæssig forsinkelse på dataene. Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark Hele landet Det anbefales, at øget omsætning i virksomheder måles i form af en optælling i forhold til virksomheder der har modtaget rådgivning i UF, og som organisationen derfor må tænkes at have en andel i Region Syddanmark Fyn og øer Udvikling Fyn kr kr kr kr kr. 4

5 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme ØGET BESKÆFTIGELSE I TURISMEERHVERVENE 2010 Beskæftigede i turismeområdet %-del af samlet beskæftigelse Udvikling Fyn ,15 Fyn og øer ,25 Trekantområdet ,20 Region Syddanmark ,97 Hele landet ,54 Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i den private sektor indenfor ressourceområdet Turisme, og disses andel af samlet privat beskæftigelse. ØGET ANTAL OVERNATNINGER %-vis ændring Assens Kommune ,04 % Faaborg-Midtfyn Kommune ,40 % Nyborg Kommune ,29 % Odense Kommune ,64 % Svendborg Kommune ,23 % Udvikling Fyn ,96 % Region Syddanmark ,24 % Hele landet ,20 % Tabellen viser udviklingen i antallet af overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne fra 2010 til Stigning i døgnforbrug for alle målgrupper Det nyeste tal blev offentliggjort i 2008 i forbindelse med Turismens Økonomiske Betydning i Danmark I løbet af sommeren 2012 offentliggør VisitDenmark en ny undersøgelse, med opdaterede tal for Tallet for døgnforbrug opdateres kun sjældent, da det er meget omstændeligt at indsamle. Indsamlingen er også med til at svække validiteten af tallet, da det baserer sig på interviews/ spørgeskemaer, hvilket medfører at tal for døgnforbrug i bedste fald er approksimerede. Øget omsætning i turismebranchen Omsætningen i turismebranchen opgøres, som med døgnforbruget, ikke regelmæssigt, og den primære ressource er Turismens Økonomiske Betydning i Danmark, der sidst blev gennemført i udgaven udkommer i foråret Den største udfordring i forhold til data for turismebranchen er, at der ikke findes en entydig branchekode, samtidig med at skellet er meget svævende i forhold til eks. detailhandlen og transportområdet. 5

6 0,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet -5,0-10,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet -15,0 0,0 Væksttema: -20,0 Viden og kompetencer lokale og -5,0-25,0-10,0 globale muligheder -30,0-15,0-35,0-20,0-40,0-25,0 ANDEL HØJTUDDANNEDE I PRIVATE VIRKSMOMHEDER -30,0-35,0-40,0 12,2% 11,6% 11,1% 10,8% 16,0% Diagrammet afbilleder andelen af højtuddannede (def. Som personer med MVU og LVU) der er beskæftiget i den private sektor i ,2% 11,6% 11,1% 10,8% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark Hele landet 16,0% POSITIV UDDANNELSESBALANCE FLERE UDDANNEDE FLYTTER TIL END FRA ØEN Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark 54 Hele landet kr kr kr. + kr kr kr. kr kr. Region Syddanmark Fyn -346 og øer Udvikling Fyn kr. Figuren viser nettotilflytning i 2010 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Kun personer over 15 år er inkluderet i opgørelsen Region Syddanmark Fyn og øer Udvikling Fyn Flere Virksomheder på Fyn ansætter Højtuddannede Fra Danmarks Statistik kan der leveres data for dette område, men de indeholder ca. 3 års forsinkelse. Vi har data på Andel af højtuddannede i private virksomheder og antal private arbejdspladser i kommunerne hvilket betragtes som 2 gode approksimationer. Flere nyuddannede fra universiteter og erhvervsuddannelserne finder beskæftigelse i private virksomheder på Fyn Det er svært at spore præcis hvordan flytte-mønstrene for færdiguddannede forholder sig efter endt uddannelse. Det må dog antages, at dette strategiske mål har en høj grad af korrelation med Positiv uddannelsesbalance og Højere uddannelsesniveau samt Flere virksomheder på Fyn ansætter højtuddannede, hvorfor vi på dette område er godt dækket ind. Der ligger pt. Ikke andre kilder til data på denne indikator. 6

7 Væksttema: Forpligtende erhvervssamarbejder Effektmålingen inden for væksttemaet Forpligtende erhvervssamarbejder vil have fokus på registrering af de forpligtende erhvervssamarbejder som Udvikling Fyn har en aktie i, hvilken rolle Udvikling Fyn spiller i samarbejdet og hvorvidt samarbejdspartnerne oplever værditilvækst for virksomheden som følge af samarbejdet. Metode til registrering vil være optælling foretaget af Udvikling Fyn A/S. De opstillede strategiske mål er: Identifikation, udvikling og understøttelse af et øget antal forpligtende erhvervssamarbejder mellem virksomheder med fælles interesser og mål Øge virksomhedernes gevinst ved at deltage i forpligtende erhvervssamarbejder [tilførsel af ny viden om egne vækstmuligheder og redskaber til realisering af potentialer. Væksttema: Et attraktivt Fyn ØGET NETTOINDPENDLING Nettoindpendling Indpendling, vækst Udpendling, vækst Assens ,2 % 10,9 % Faaborg-Midtfyn ,4 % 16,6 % Nyborg ,6 % 22,4 % Odense ,1 % 18,8 % Svendborg ,2 % 13,3 % Udvikling Fyn ,95 % 16,59 % Kerteminde ,4 % 9,4 % Langeland ,4 % 45,4 % Middelfart ,9 % 31,4 % Nordfyns ,8 % 12,1 % Ærø ,6 % -6,7 % Fyn og øer ,21 % 17,28 % Tabellen viser udviklingen i nettoindpendling mellem år 2000 og 2010, samt vækst i indpendling kommunerne. ØGET NETTOTILFLYTNING TIL FYN HVERT ÅR Vækst (%) Samlet tilflytning ,6 Samlet fraflytning ,5 Nettotilflytning Tabellen viser udviklingen i til- og fraflytning til Fyn, samt nettotilflytningen, fra

8 FALDENDE FULDTIDSLEDIGHED 7,0 6,0 5,9 6,0 5,3 5,3 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 3,8 4,0 3,3 3,2 3,0 3,0 7,0 2,6 6,0 5,9 2,0 6,0 5,3 5,3 1,0 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 0,0 3,8 4, ,3 3, , ,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark 2,6 Hele Landet 2,0 99,00 1,0 3,7 3,7 Søjlediagrammet viser andel af ledige ud af den samlede arbejdsstyrke. 98,00 0,0 ØGET BESKÆFTIGELSESGRAD 97, Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet 96,00 99,00 95,00 98,00 94,00 97,00 93,00 96,00 92,00 95,00 91,00 94,00 90,00 93, Grafen viser udviklingen i beskæftigelsesgraden defineret som andelen af befolkningen i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse fra 2000 til ,00 Udvikling Fyn Fyn og øer Hele Landet Region Syddanmark 91,00 90, Udvikling Fyn Fyn og øer Hele Landet Region Syddanmark 8

9 HØJERE ERHVERVSINDKOMST Indkomst pr. beskæftiget (kr.) Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanmark Hele landet Tabellen viser bruttoindkomsten pr. beskæftiget borger i alderen for Bruttoindkomst er primært erhvervsindkomst. HØJERE UDDANNELSESNIVEAU HUSPRISER Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Udvikling Fyn 23,7 5,9 38,6 6,3 19,0 6,5 Fyn og øer 24,3 5,3 39,9 6,3 18,2 6,0 Trekantområdet 25,3 4,8 41,3 6,7 16,7 5,2 Syddanmark 25,2 4,8 41,3 6,5 17,1 5,1 Hovedstaden 19,2 9,1 30,6 5,7 19,9 15,6 Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m²) Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Nyborg Nyborg Odense Odense Svendborg Svendborg Kerteminde Kerteminde Munkebo Langeland Rudkøbing Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense Otterup Ærø Marstal Fyn Fynske byer Syddanmark Syddanske byer By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m²) Tabellen viser andelen af borgere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2010 Almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er samlet under Gymnasiale uddannelser. Mellemlange videregående og bachelor uddannelser er samlet under MVU. Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelog rækkehuse i kommuner og større byer. Priser er for parcel- og rækkehuse handlet i 3. og 4. kvartal 2010 og 1. og 2. kvartal Øget tilflytning af virksomheder Som udgangspunkt vil CVR-registret sandsynligvis være i stand til at levere en oversigt over udviklingen i antal registrerede virksomheder på Fyn. Derimod er det ikke umiddelbart muligt at udskille tilflyttede virksomheder, da ændringer fra år til år også vil være en funktion af ophørte og nystartede virksomheder. 9

10 APPENDIX Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder Højere etableringsrate Assens 7,0 % 6,8 % 7,4 % 7,8 % 9,2 % 11,0 % 10,0 % 9,4 % Faaborg-Midtfyn 6,6 % 6,6 % 6,1 % 7,3 % 8,5 % 9,0 % 9,7 % 7,2 % Nyborg 9,3 % 7,5 % 7,5 % 7,7 % 9,6 % 10,5 % 11,0 % 10,7 % Odense 9,3 % 8,6 % 8,8 % 9,6 % 10,3 % 10,3 % 10,7 % 9,4 % Svendborg 8,4 % 8,4 % 8,1 % 8,7 % 10,1 % 10,1 % 9,0 % 8,9 % Udvikling Fyn 8,4 % 7,9 % 8,0 % 8,7 % 9,8 % 10,2 % 10,2 % 9,1 % Kerteminde 7,1 % 7,5 % 7,4 % 6,0 % 8,6 % 10,6 % 9,3 % 5,7 % Langeland 6,3 % 6,6 % 7,4 % 5,4 % 6,3 % 7,9 % 6,6 % 5,6 % Middelfart 8,2 % 7,0 % 7,3 % 8,2 % 8,8 % 10,3 % 10,0 % 9,5 % Nordfyns 6,5 % 7,3 % 6,1 % 7,4 % 9,8 % 9,4 % 8,5 % 8,5 % Ærø 7,3 % 5,5 % 10,1 % 7,6 % 6,8 % 8,2 % 7,5 % 8,6 % Fyn og øer 8,1 % 7,7 % 7,8 % 8,4 % 9,5 % 10,0 % 9,9 % 8,8 % Trekantområdet 8,2 % 7,4 % 8,2 % 8,5 % 9,5 % 9,7 % 10,3 % 8,8 % Region Syddanmark 7,8 % 7,2 % 7,5 % 8,2 % 9,2 % 9,5 % 9,6 % 8,7 % Hele landet 9,0 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 10,0 % 10,4 % 10,4 % 9,4 % Hovedstaden 11,2 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 11,4 % 11,5 % 11,4 % 10,5 % Tabellen viser antallet af nye virksomheder, som andel af samtlige virksomheder. Højere overlevelsesrate Nyetablerede virksomheder Overlevelsesandel efter 5 år Assens % Faaborg-Midtfyn % Nyborg % Odense % Svendborg % Udvikling Fyn % Kerteminde % Langeland % Middelfart % Nordfyns % Ærø % Fyn og øer % Region Syddanmark % Hele Landet % Tabellen viser antallet af nyetablerede virksomheder i år 2004 og 05 og hvor stor en andel af disse der har overlevet efter 5 år. 10

11 Øget jobskabelse i nye virksomheder Iværksætterår Beskæftigelse 2009 Beskæftigelse Jobvækst pr. virksomhed, efter 5 år Assens ,6 Faaborg-Midtfyn ,0 Nyborg ,5 Odense ,6 Svendborg ,4 Udvikling Fyn ,6 Kerteminde ,5 Langeland ,1 Middelfart ,0 Nordfyns ,5 Ærø ,6 Fyn og øer ,8 Region Syddanmark ,0 Hele Landet ,5 Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i virksomheder 5 år efter etableringen, samt det gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheder 5 år efter oprettelse. Flere job i private virksomheder 2010 Private arb. Pladser %-del private arbejdspladser af alle Antal arbejdspladser, pr. 100 indbyggere Assens ,8 68,0 47,5 Faaborg-Midtfyn ,1 74,1 49,0 Nyborg ,2 69,1 38,8 Odense ,1 96,4 57,9 Svendborg ,6 78,0 45,7 Udvikling Fyn ,2 84,9 52,0 Kerteminde ,4 88,2 68,3 Langeland ,6 72,4 45,3 Middelfart ,3 80,2 52,3 Nordfyns ,5 62,7 42,9 Ærø ,8 72,7 45,7 Fyn og øer ,7 82,8 52,0 Trekantområdet ,4 96,2 66,8 Region Syddanmark ,8 88,8 58,4 Hele landet ,5 90,7 58,5 Hovedstaden ,3 99,1 63,7 Heraf private Tabellen viser antallet af private arbejdspladser, som % -del af samtlige arbejdspladser og arbejdspladser (heraf private) pr. 100 indbyggere. 11

12 Flere Gazellevirksomheder Øget Beskæftigelse i Turismeerhvervene 2010 Øget antal overnatninger %-vis ændring ( ) Udvikling Fyn ,8 Fyn og øer ,5 Region Syddanmark ,7 Hele Landet ,3 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme Beskæftigede i turismeområdet Assens 360 3,40 Faaborg-Midtfyn 419 3,14 Nyborg 533 8,23 Odense ,87 Svendborg 702 4,94 Udvikling Fyn ,15 Kerteminde 221 2,61 Langeland 135 4,26 Middelfart 746 7,14 Nordfyns 201 2,95 Ærø 95 6,13 Fyn og øer ,25 Trekantområdet ,20 Syddanmark ,97 Hele landet ,54 Hovedstaden ,51 %-del af samlet beskæftigelse Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i den private sektor indenfor ressourceområdet Turisme, og disses andel af samlet privat beskæftigelse %-vis ændring Assens Kommune ,04 % Faaborg-Midtfyn Kommune ,40 % Nyborg Kommune ,29 % Odense Kommune ,64 % Svendborg Kommune ,23 % Udvikling Fyn ,96 % Regionen i alt ,24 % Hele landet ,20 % Tabellen viser udviklingen i antallet af overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne fra 2010 til

13 Væksttema: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder Flere Virksomheder på Fyn Ansætter Højtuddannede, 2010 Assens 10,2 % Faaborg-Midtfyn 9,5 % Nyborg 8,9 % Odense 13,8 % Svendborg 11,2 % Udvikling Fyn 12,2 % Kerteminde 9,1 % Langeland 8,3 % Middelfart 10,4 % Nordfyns 9,5 % Ærø 12,3 % Fyn og øer 11,6 % Trekantområdet 11,1 % Syddanmark 10,8 % Hele landet 16,0 % Hovedstaden 24,8 % Andel virksomheder med ansatte med MVU/LVU i den private sektor Tabellen viser andelen af højtuddannede (def. Som personer med MVU og LVU) beskæftiget i den private sektor. Positiv Uddannelsesbalance Flere uddannede flytter til end fra øen kr kr kr kr kr. + Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Udvikling Fyn Middelfart Kerteminde Nordfyns Langeland Ærø Fyn og øer Region Syddanmark Tabellen viser nettotilflytningen til kommuner fordelt på indkomstgrupper et instrument for uddannelsesniveau. 13

14 Væksttema: Et attraktivt Fyn Øget Nettoindpendling Tabellen viser udviklingen i nettoindpendling mellem år 2000 og 2010, samt indpendling i % af antal arbejdspladser i kommunen og udpendling i % af beskæftigede i kommunerne. Øget Nettotilflytning til Fyn Hvert År Nettoindpendling Indpendling, vækst Udpendling, vækst Assens ,2 % 10,9 % Faaborg-Midtfyn ,4 % 16,6 % Nyborg ,6 % 22,4 % Odense ,1 % 18,8 % Svendborg ,2 % 13,3 % Udvikling Fyn ,95 % 16,59 % Kerteminde ,4 % 9,4 % Langeland ,4 % 45,4 % Middelfart ,9 % 31,4 % Nordfyns ,8 % 12,1 % Ærø ,6 % -6,7 % Fyn og øer ,21 % 17,28 % Vækst (%) Samlet tilflytning ,6 Samlet fraflytning ,5 Nettotilflytning Tabellen viser til- og fraflytning til Fyn, samt nettotilflytningen Øget Beskæftigelsesgrad Assens 95,8 96,2 96,3 95,6 94,3 95,2 95,7 96,9 98,0 98,0 95,1 Faaborg-Midtfyn 94,5 94,7 95,1 95,3 94,1 95,3 96,2 97,2 98,4 98,3 95,7 Nyborg 93,7 94,2 93,7 93,5 94,0 94,9 95,8 97,2 98,3 98,5 96,2 Odense 94,1 94,5 95,3 94,9 92,5 93,7 94,7 96,5 97,6 98,1 95,7 Svendborg 92,3 92,9 93,1 93,3 92,9 94,1 95,4 96,5 97,7 98,2 96,3 Udvikling Fyn 94,02 94,48 94,87 94,67 93,13 94,24 95,24 96,71 97,82 98,15 95,78 Kerteminde 94,3 94,7 95,7 95,1 93,4 94,5 95,7 97,3 98,2 98,3 95,4 Langeland 90,0 91,5 91,3 90,8 91,1 89,8 91,0 92,9 96,7 98,2 96,3 Middelfart 96,6 96,4 96,7 96,3 95,4 96,0 96,6 98,0 98,7 98,9 96,8 Nordfyns 94,1 94,8 94,8 94,7 93,8 94,7 95,2 97,3 97,8 98,1 95,1 Ærø 92,4 93,7 93,6 93,9 93,2 94,3 94,3 96,5 97,6 98,5 96,6 Fyn og øer 94,10 94,56 94,94 94,70 93,30 94,30 95,24 96,77 97,87 98,22 95,83 Region Syddanmark 95,3 95,5 95,7 95,3 94,2 94,9 96,1 97,4 98,2 98,6 96,2 Hele Landet 95,6 95,6 95,9 95,5 94,5 94,9 95,9 97,0 97,8 98,3 96,3 Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsesgraden defineret som andelen af befolkningen i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse. Tallene er yderligere illustreret i nedenstående diagram. 14

15 Faldende Fuldtidsledighed Assens 4,2 3,8 3,7 4,4 5,7 4,8 4,3 3,1 2,0 2,0 4,9 Faaborg-Midtfyn 5,5 5,3 4,9 4,7 5,9 4,7 3,8 2,8 1,6 1,7 4,3 Nyborg 6,3 5,8 6,3 6,5 6,0 5,1 4,2 2,8 1,7 1,5 3,8 Odense 5,9 5,5 4,7 5,1 7,5 6,3 5,3 3,5 2,4 1,9 4,3 Svendborg 7,7 7,1 6,9 6,7 7,1 5,9 4,6 3,5 2,3 1,8 3,7 Udvikling Fyn 6,0 5,5 5,1 5,3 6,9 5,8 4,8 3,3 2,2 1,9 4,2 Kerteminde 5,7 5,3 4,3 4,9 6,6 5,5 4,3 2,7 1,8 1,7 4,6 Langeland 10,0 8,5 8,7 9,2 8,9 10,2 9,0 7,1 3,3 1,8 3,7 Middelfart 3,4 3,6 3,3 3,7 4,6 4,0 3,4 2,0 1,3 1,1 3,2 Nordfyns 5,9 5,2 5,2 5,3 6,2 5,3 4,8 2,7 2,2 1,9 4,9 Ærø 7,6 6,3 6,4 6,1 6,8 5,7 5,7 3,5 2,4 1,5 3,4 Fyn og øer 5,9 5,4 5,1 5,3 6,7 5,7 4,8 3,2 2,1 1,8 4,2 Region Syddanmark 4,7 4,5 4,3 4,7 5,8 5,1 3,9 2,6 1,8 1,4 3,8 Hele Landet 4,4 4,4 4,1 4,5 5,5 5,1 4,1 3,0 2,2 1,7 3,7 Tabellen viser andel af ledige ud af den samlede arbejdsstyrke. Højere Erhvervsindkomst Bruttoindkomst pr. beskæftiget 2009 Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Udvikling Fyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanmark Hele landet Hovedstaden Indkomst pr. beskæftiget (kr.) 15

16 Højere Uddannelsesniveau Procent Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Assens 27,1 3,4 43,2 6,8 15,2 4,3 Faaborg-Midtfyn 25,1 4,0 44,0 7,0 15,8 4,1 Nyborg 27,0 4,3 42,3 6,9 15,3 4,3 Odense 22,7 7,4 34,8 5,8 20,6 8,7 Svendborg 21,5 5,3 40,6 6,4 21,6 4,6 Udvikling Fyn 23,7 5,9 38,6 6,3 19,0 6,5 Kerteminde 25,9 3,6 44,8 5,4 16,1 4,1 Langeland 32,0 3,3 45,2 5,3 12,0 2,2 Middelfart 23,9 3,9 42,9 6,4 17,5 5,4 Nordfyns 27,8 3,5 45,3 6,5 13,5 3,4 Ærø 23,5 3,2 44,2 7,7 17,6 3,8 Fyn og øer 24,3 5,3 39,9 6,3 18,2 6,0 Trekantområdet 25,3 4,8 41,3 6,7 16,7 5,2 Syddanmark 25,2 4,8 41,3 6,5 17,1 5,1 Hovedstaden 19,2 9,1 30,6 5,7 19,9 15,6 Hele landet 22,9 6,3 38,0 6,1 17,8 8,9 Tabellen viser andelen af borgere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse. Almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er samlet under Gymnasiale uddannelser. Mellemlange videregående og bachelor uddannelser er samlet under MVU. Huspriser Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m²) By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m²) Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Nyborg Nyborg Odense Odense Svendborg Svendborg Kerteminde Kerteminde Munkebo Langeland Rudkøbing Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense Otterup Ærø Marstal Fyn Fynske byer Syddanmark Syddanske byer

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013

Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Copyright Region Syddanmark,

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2014 Sagsnr. 2014-2092 www.ballerup.dk Kommunens erhvervsområder 2 Skovlunde

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere