MONITORERING UDVIKLING FYN Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn"

Transkript

1 MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

2 Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er rammen for alle kunderettede projekter og serviceydelser i Udvikling Fyns portefølje. Til hvert væksttema er knyttet et antal strategiske mål. I denne rapport findes grafiske præsentationer af Udvikling Fyns strategiske mål, der viser udgangspunktet for organisationens arbejde under væksttemaerne. Bagerst i rapporten findes råtal, der viser udviklingerne ned på de enkelte kommuners niveau. Antallet af strategiske mål reduceres i løbet 2012 med henblik på at skærpe det strategiske fokus for Udvikling Fyn A/S. De udvalgte strategiske mål samt udviklingen i disse vil hvert år blive præsenteret for bestyrelsen i en rapport tilsvarende denne. Områder I rapporten sammenlignes Udvikling Fyn kommunerne med områderne: Fyn og øerne Trekantområdet: Billund, Vejle, Vejen, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner Region Syddanmark Hele landet Data bag rapporten er leveret gennem et samarbejde mellem Udvikling Fyn og Region Syddanmark, og stammer fra Danmarks Statistik, CRT, CVR-registret og Børsen. Indhold Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder s. 3 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme s. 5 Væksttema: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder s. 6 Væksttema: Forpligtende erhvervssamarbejder s. 7 Væksttema: Et attraktivt Fyn s. 7 Appendix s. 10 2

3 Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder HØJERE ETABLERINGSRATE ,0% 10,5% 10,0% 9,5% 11,0% 9,0% 10,5% 8,5% 10,0% 8,0% 9,5% 7,5% 9,0% 7,0% 8,5% 6,5% 8,0% 6,0% 7,5% ,0% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanamrk Hele landet Diagrammet viser udviklingen i etableringsraten, defineret som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder, fra 2001 til ,5% 6,0% Overlevelsesrate 64% 64% 60% 62% 58% 60% 56% 58% 54% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanamrk Middelfart Hele landet HØJERE OVERLEVELSESRATE Overlevelsesrate 62% Assens Svendborg Nyborg Assens Svendborg Nyborg Kerteminde Middelfart Ærø Faaborg-Midtfyn Region Nordfyns Syddanmark Kerteminde Hele landet Odense Ærø Nordfyns Faaborg-Midtfyn Region Syddanmark Hele landet Langeland 56% 52% 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Odense 3 3,5 Jobskabelse 54% Overlevelsesraten angiver andelen af virksomheder, etableret i , der stadig eksisterer 5 år senere. Jobskabelsen er defineret som det gennemsnitlige antal ansatte i i virksomhederne 5 år efter etablering. 52% Langeland 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Jobskabelse 3

4 FLERE JOB I PRIVATE VIRKSOMHEDER 2010 Private arbejdspladser %-del private arbejdspladser af alle ,2 84,9 (52,0) Fyn og øer ,7 82,8 (52,0) Trekantområdet ,4 96,2 (66,8) Region Syddanmark ,8 88,8 (58,4) Hele landet ,5 90,7 (58,5) Antal arbejdspladser, pr. 100 indbyggere (heraf private) Tabellen viser antallet af private arbejdspladser, som % -del af samtlige arbejdspladser og arbejdspladser (heraf private) pr. 100 indbyggere. FLERE GAZELLEVIRKSOMHEDER Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Diagrammet viser den procentvise udviklingen i antallet af Gazellevirksomheder mellem 2010 og Gazellevirksomheder defineres som virksomheder med vækst i omsætning/bruttoresultat hvert af 4 foregående år samt mindst fordobling af omsætning/bruttoresultat i disse 4 år. -35,0-40,0 omsækring 16,0% 12,2% 11,6% 11,1% 10,8% Øget andel af vækstiværksættere I forbindelse med Børsens årlige Gazelle-undersøgelse offentliggøres også en (38 siders) oversigt over vækstvirksomheder. Ud fra denne kan de pågældende virksomheder i Udvikling Fyn kommuner (Vækstvirksomheder defineres som havende et positivt primært resultat målt over en 4 årig periode). Tal for vækstiværksættere kan købes hos Danmarks Statistik, det er dog med en væsentlig forsinkelse de nyeste tal, der er offentliggjort i januar 2012, stammer fra Øget omsætning i virksomheder Danmarks Statistik måler årligt på omsætning i virksomheder. Der er dog relativ stor tidsmæssig forsinkelse på dataene. Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark Hele landet Det anbefales, at øget omsætning i virksomheder måles i form af en optælling i forhold til virksomheder der har modtaget rådgivning i UF, og som organisationen derfor må tænkes at have en andel i Region Syddanmark Fyn og øer Udvikling Fyn kr kr kr kr kr. 4

5 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme ØGET BESKÆFTIGELSE I TURISMEERHVERVENE 2010 Beskæftigede i turismeområdet %-del af samlet beskæftigelse Udvikling Fyn ,15 Fyn og øer ,25 Trekantområdet ,20 Region Syddanmark ,97 Hele landet ,54 Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i den private sektor indenfor ressourceområdet Turisme, og disses andel af samlet privat beskæftigelse. ØGET ANTAL OVERNATNINGER %-vis ændring Assens Kommune ,04 % Faaborg-Midtfyn Kommune ,40 % Nyborg Kommune ,29 % Odense Kommune ,64 % Svendborg Kommune ,23 % Udvikling Fyn ,96 % Region Syddanmark ,24 % Hele landet ,20 % Tabellen viser udviklingen i antallet af overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne fra 2010 til Stigning i døgnforbrug for alle målgrupper Det nyeste tal blev offentliggjort i 2008 i forbindelse med Turismens Økonomiske Betydning i Danmark I løbet af sommeren 2012 offentliggør VisitDenmark en ny undersøgelse, med opdaterede tal for Tallet for døgnforbrug opdateres kun sjældent, da det er meget omstændeligt at indsamle. Indsamlingen er også med til at svække validiteten af tallet, da det baserer sig på interviews/ spørgeskemaer, hvilket medfører at tal for døgnforbrug i bedste fald er approksimerede. Øget omsætning i turismebranchen Omsætningen i turismebranchen opgøres, som med døgnforbruget, ikke regelmæssigt, og den primære ressource er Turismens Økonomiske Betydning i Danmark, der sidst blev gennemført i udgaven udkommer i foråret Den største udfordring i forhold til data for turismebranchen er, at der ikke findes en entydig branchekode, samtidig med at skellet er meget svævende i forhold til eks. detailhandlen og transportområdet. 5

6 0,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet -5,0-10,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet -15,0 0,0 Væksttema: -20,0 Viden og kompetencer lokale og -5,0-25,0-10,0 globale muligheder -30,0-15,0-35,0-20,0-40,0-25,0 ANDEL HØJTUDDANNEDE I PRIVATE VIRKSMOMHEDER -30,0-35,0-40,0 12,2% 11,6% 11,1% 10,8% 16,0% Diagrammet afbilleder andelen af højtuddannede (def. Som personer med MVU og LVU) der er beskæftiget i den private sektor i ,2% 11,6% 11,1% 10,8% Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark Hele landet 16,0% POSITIV UDDANNELSESBALANCE FLERE UDDANNEDE FLYTTER TIL END FRA ØEN Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Syddanmark 54 Hele landet kr kr kr. + kr kr kr. kr kr. Region Syddanmark Fyn -346 og øer Udvikling Fyn kr. Figuren viser nettotilflytning i 2010 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Kun personer over 15 år er inkluderet i opgørelsen Region Syddanmark Fyn og øer Udvikling Fyn Flere Virksomheder på Fyn ansætter Højtuddannede Fra Danmarks Statistik kan der leveres data for dette område, men de indeholder ca. 3 års forsinkelse. Vi har data på Andel af højtuddannede i private virksomheder og antal private arbejdspladser i kommunerne hvilket betragtes som 2 gode approksimationer. Flere nyuddannede fra universiteter og erhvervsuddannelserne finder beskæftigelse i private virksomheder på Fyn Det er svært at spore præcis hvordan flytte-mønstrene for færdiguddannede forholder sig efter endt uddannelse. Det må dog antages, at dette strategiske mål har en høj grad af korrelation med Positiv uddannelsesbalance og Højere uddannelsesniveau samt Flere virksomheder på Fyn ansætter højtuddannede, hvorfor vi på dette område er godt dækket ind. Der ligger pt. Ikke andre kilder til data på denne indikator. 6

7 Væksttema: Forpligtende erhvervssamarbejder Effektmålingen inden for væksttemaet Forpligtende erhvervssamarbejder vil have fokus på registrering af de forpligtende erhvervssamarbejder som Udvikling Fyn har en aktie i, hvilken rolle Udvikling Fyn spiller i samarbejdet og hvorvidt samarbejdspartnerne oplever værditilvækst for virksomheden som følge af samarbejdet. Metode til registrering vil være optælling foretaget af Udvikling Fyn A/S. De opstillede strategiske mål er: Identifikation, udvikling og understøttelse af et øget antal forpligtende erhvervssamarbejder mellem virksomheder med fælles interesser og mål Øge virksomhedernes gevinst ved at deltage i forpligtende erhvervssamarbejder [tilførsel af ny viden om egne vækstmuligheder og redskaber til realisering af potentialer. Væksttema: Et attraktivt Fyn ØGET NETTOINDPENDLING Nettoindpendling Indpendling, vækst Udpendling, vækst Assens ,2 % 10,9 % Faaborg-Midtfyn ,4 % 16,6 % Nyborg ,6 % 22,4 % Odense ,1 % 18,8 % Svendborg ,2 % 13,3 % Udvikling Fyn ,95 % 16,59 % Kerteminde ,4 % 9,4 % Langeland ,4 % 45,4 % Middelfart ,9 % 31,4 % Nordfyns ,8 % 12,1 % Ærø ,6 % -6,7 % Fyn og øer ,21 % 17,28 % Tabellen viser udviklingen i nettoindpendling mellem år 2000 og 2010, samt vækst i indpendling kommunerne. ØGET NETTOTILFLYTNING TIL FYN HVERT ÅR Vækst (%) Samlet tilflytning ,6 Samlet fraflytning ,5 Nettotilflytning Tabellen viser udviklingen i til- og fraflytning til Fyn, samt nettotilflytningen, fra

8 FALDENDE FULDTIDSLEDIGHED 7,0 6,0 5,9 6,0 5,3 5,3 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 3,8 4,0 3,3 3,2 3,0 3,0 7,0 2,6 6,0 5,9 2,0 6,0 5,3 5,3 1,0 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 0,0 3,8 4, ,3 3, , ,0 Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark 2,6 Hele Landet 2,0 99,00 1,0 3,7 3,7 Søjlediagrammet viser andel af ledige ud af den samlede arbejdsstyrke. 98,00 0,0 ØGET BESKÆFTIGELSESGRAD 97, Udvikling Fyn Fyn og øer Region Syddanmark Hele Landet 96,00 99,00 95,00 98,00 94,00 97,00 93,00 96,00 92,00 95,00 91,00 94,00 90,00 93, Grafen viser udviklingen i beskæftigelsesgraden defineret som andelen af befolkningen i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse fra 2000 til ,00 Udvikling Fyn Fyn og øer Hele Landet Region Syddanmark 91,00 90, Udvikling Fyn Fyn og øer Hele Landet Region Syddanmark 8

9 HØJERE ERHVERVSINDKOMST Indkomst pr. beskæftiget (kr.) Udvikling Fyn Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanmark Hele landet Tabellen viser bruttoindkomsten pr. beskæftiget borger i alderen for Bruttoindkomst er primært erhvervsindkomst. HØJERE UDDANNELSESNIVEAU HUSPRISER Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Udvikling Fyn 23,7 5,9 38,6 6,3 19,0 6,5 Fyn og øer 24,3 5,3 39,9 6,3 18,2 6,0 Trekantområdet 25,3 4,8 41,3 6,7 16,7 5,2 Syddanmark 25,2 4,8 41,3 6,5 17,1 5,1 Hovedstaden 19,2 9,1 30,6 5,7 19,9 15,6 Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m²) Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Nyborg Nyborg Odense Odense Svendborg Svendborg Kerteminde Kerteminde Munkebo Langeland Rudkøbing Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense Otterup Ærø Marstal Fyn Fynske byer Syddanmark Syddanske byer By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m²) Tabellen viser andelen af borgere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2010 Almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er samlet under Gymnasiale uddannelser. Mellemlange videregående og bachelor uddannelser er samlet under MVU. Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelog rækkehuse i kommuner og større byer. Priser er for parcel- og rækkehuse handlet i 3. og 4. kvartal 2010 og 1. og 2. kvartal Øget tilflytning af virksomheder Som udgangspunkt vil CVR-registret sandsynligvis være i stand til at levere en oversigt over udviklingen i antal registrerede virksomheder på Fyn. Derimod er det ikke umiddelbart muligt at udskille tilflyttede virksomheder, da ændringer fra år til år også vil være en funktion af ophørte og nystartede virksomheder. 9

10 APPENDIX Væksttema: Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder Højere etableringsrate Assens 7,0 % 6,8 % 7,4 % 7,8 % 9,2 % 11,0 % 10,0 % 9,4 % Faaborg-Midtfyn 6,6 % 6,6 % 6,1 % 7,3 % 8,5 % 9,0 % 9,7 % 7,2 % Nyborg 9,3 % 7,5 % 7,5 % 7,7 % 9,6 % 10,5 % 11,0 % 10,7 % Odense 9,3 % 8,6 % 8,8 % 9,6 % 10,3 % 10,3 % 10,7 % 9,4 % Svendborg 8,4 % 8,4 % 8,1 % 8,7 % 10,1 % 10,1 % 9,0 % 8,9 % Udvikling Fyn 8,4 % 7,9 % 8,0 % 8,7 % 9,8 % 10,2 % 10,2 % 9,1 % Kerteminde 7,1 % 7,5 % 7,4 % 6,0 % 8,6 % 10,6 % 9,3 % 5,7 % Langeland 6,3 % 6,6 % 7,4 % 5,4 % 6,3 % 7,9 % 6,6 % 5,6 % Middelfart 8,2 % 7,0 % 7,3 % 8,2 % 8,8 % 10,3 % 10,0 % 9,5 % Nordfyns 6,5 % 7,3 % 6,1 % 7,4 % 9,8 % 9,4 % 8,5 % 8,5 % Ærø 7,3 % 5,5 % 10,1 % 7,6 % 6,8 % 8,2 % 7,5 % 8,6 % Fyn og øer 8,1 % 7,7 % 7,8 % 8,4 % 9,5 % 10,0 % 9,9 % 8,8 % Trekantområdet 8,2 % 7,4 % 8,2 % 8,5 % 9,5 % 9,7 % 10,3 % 8,8 % Region Syddanmark 7,8 % 7,2 % 7,5 % 8,2 % 9,2 % 9,5 % 9,6 % 8,7 % Hele landet 9,0 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 10,0 % 10,4 % 10,4 % 9,4 % Hovedstaden 11,2 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 11,4 % 11,5 % 11,4 % 10,5 % Tabellen viser antallet af nye virksomheder, som andel af samtlige virksomheder. Højere overlevelsesrate Nyetablerede virksomheder Overlevelsesandel efter 5 år Assens % Faaborg-Midtfyn % Nyborg % Odense % Svendborg % Udvikling Fyn % Kerteminde % Langeland % Middelfart % Nordfyns % Ærø % Fyn og øer % Region Syddanmark % Hele Landet % Tabellen viser antallet af nyetablerede virksomheder i år 2004 og 05 og hvor stor en andel af disse der har overlevet efter 5 år. 10

11 Øget jobskabelse i nye virksomheder Iværksætterår Beskæftigelse 2009 Beskæftigelse Jobvækst pr. virksomhed, efter 5 år Assens ,6 Faaborg-Midtfyn ,0 Nyborg ,5 Odense ,6 Svendborg ,4 Udvikling Fyn ,6 Kerteminde ,5 Langeland ,1 Middelfart ,0 Nordfyns ,5 Ærø ,6 Fyn og øer ,8 Region Syddanmark ,0 Hele Landet ,5 Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i virksomheder 5 år efter etableringen, samt det gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheder 5 år efter oprettelse. Flere job i private virksomheder 2010 Private arb. Pladser %-del private arbejdspladser af alle Antal arbejdspladser, pr. 100 indbyggere Assens ,8 68,0 47,5 Faaborg-Midtfyn ,1 74,1 49,0 Nyborg ,2 69,1 38,8 Odense ,1 96,4 57,9 Svendborg ,6 78,0 45,7 Udvikling Fyn ,2 84,9 52,0 Kerteminde ,4 88,2 68,3 Langeland ,6 72,4 45,3 Middelfart ,3 80,2 52,3 Nordfyns ,5 62,7 42,9 Ærø ,8 72,7 45,7 Fyn og øer ,7 82,8 52,0 Trekantområdet ,4 96,2 66,8 Region Syddanmark ,8 88,8 58,4 Hele landet ,5 90,7 58,5 Hovedstaden ,3 99,1 63,7 Heraf private Tabellen viser antallet af private arbejdspladser, som % -del af samtlige arbejdspladser og arbejdspladser (heraf private) pr. 100 indbyggere. 11

12 Flere Gazellevirksomheder Øget Beskæftigelse i Turismeerhvervene 2010 Øget antal overnatninger %-vis ændring ( ) Udvikling Fyn ,8 Fyn og øer ,5 Region Syddanmark ,7 Hele Landet ,3 Væksttema: Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme Beskæftigede i turismeområdet Assens 360 3,40 Faaborg-Midtfyn 419 3,14 Nyborg 533 8,23 Odense ,87 Svendborg 702 4,94 Udvikling Fyn ,15 Kerteminde 221 2,61 Langeland 135 4,26 Middelfart 746 7,14 Nordfyns 201 2,95 Ærø 95 6,13 Fyn og øer ,25 Trekantområdet ,20 Syddanmark ,97 Hele landet ,54 Hovedstaden ,51 %-del af samlet beskæftigelse Tabellen viser det faktiske antal beskæftigede i den private sektor indenfor ressourceområdet Turisme, og disses andel af samlet privat beskæftigelse %-vis ændring Assens Kommune ,04 % Faaborg-Midtfyn Kommune ,40 % Nyborg Kommune ,29 % Odense Kommune ,64 % Svendborg Kommune ,23 % Udvikling Fyn ,96 % Regionen i alt ,24 % Hele landet ,20 % Tabellen viser udviklingen i antallet af overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne fra 2010 til

13 Væksttema: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder Flere Virksomheder på Fyn Ansætter Højtuddannede, 2010 Assens 10,2 % Faaborg-Midtfyn 9,5 % Nyborg 8,9 % Odense 13,8 % Svendborg 11,2 % Udvikling Fyn 12,2 % Kerteminde 9,1 % Langeland 8,3 % Middelfart 10,4 % Nordfyns 9,5 % Ærø 12,3 % Fyn og øer 11,6 % Trekantområdet 11,1 % Syddanmark 10,8 % Hele landet 16,0 % Hovedstaden 24,8 % Andel virksomheder med ansatte med MVU/LVU i den private sektor Tabellen viser andelen af højtuddannede (def. Som personer med MVU og LVU) beskæftiget i den private sektor. Positiv Uddannelsesbalance Flere uddannede flytter til end fra øen kr kr kr kr kr. + Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Udvikling Fyn Middelfart Kerteminde Nordfyns Langeland Ærø Fyn og øer Region Syddanmark Tabellen viser nettotilflytningen til kommuner fordelt på indkomstgrupper et instrument for uddannelsesniveau. 13

14 Væksttema: Et attraktivt Fyn Øget Nettoindpendling Tabellen viser udviklingen i nettoindpendling mellem år 2000 og 2010, samt indpendling i % af antal arbejdspladser i kommunen og udpendling i % af beskæftigede i kommunerne. Øget Nettotilflytning til Fyn Hvert År Nettoindpendling Indpendling, vækst Udpendling, vækst Assens ,2 % 10,9 % Faaborg-Midtfyn ,4 % 16,6 % Nyborg ,6 % 22,4 % Odense ,1 % 18,8 % Svendborg ,2 % 13,3 % Udvikling Fyn ,95 % 16,59 % Kerteminde ,4 % 9,4 % Langeland ,4 % 45,4 % Middelfart ,9 % 31,4 % Nordfyns ,8 % 12,1 % Ærø ,6 % -6,7 % Fyn og øer ,21 % 17,28 % Vækst (%) Samlet tilflytning ,6 Samlet fraflytning ,5 Nettotilflytning Tabellen viser til- og fraflytning til Fyn, samt nettotilflytningen Øget Beskæftigelsesgrad Assens 95,8 96,2 96,3 95,6 94,3 95,2 95,7 96,9 98,0 98,0 95,1 Faaborg-Midtfyn 94,5 94,7 95,1 95,3 94,1 95,3 96,2 97,2 98,4 98,3 95,7 Nyborg 93,7 94,2 93,7 93,5 94,0 94,9 95,8 97,2 98,3 98,5 96,2 Odense 94,1 94,5 95,3 94,9 92,5 93,7 94,7 96,5 97,6 98,1 95,7 Svendborg 92,3 92,9 93,1 93,3 92,9 94,1 95,4 96,5 97,7 98,2 96,3 Udvikling Fyn 94,02 94,48 94,87 94,67 93,13 94,24 95,24 96,71 97,82 98,15 95,78 Kerteminde 94,3 94,7 95,7 95,1 93,4 94,5 95,7 97,3 98,2 98,3 95,4 Langeland 90,0 91,5 91,3 90,8 91,1 89,8 91,0 92,9 96,7 98,2 96,3 Middelfart 96,6 96,4 96,7 96,3 95,4 96,0 96,6 98,0 98,7 98,9 96,8 Nordfyns 94,1 94,8 94,8 94,7 93,8 94,7 95,2 97,3 97,8 98,1 95,1 Ærø 92,4 93,7 93,6 93,9 93,2 94,3 94,3 96,5 97,6 98,5 96,6 Fyn og øer 94,10 94,56 94,94 94,70 93,30 94,30 95,24 96,77 97,87 98,22 95,83 Region Syddanmark 95,3 95,5 95,7 95,3 94,2 94,9 96,1 97,4 98,2 98,6 96,2 Hele Landet 95,6 95,6 95,9 95,5 94,5 94,9 95,9 97,0 97,8 98,3 96,3 Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsesgraden defineret som andelen af befolkningen i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse. Tallene er yderligere illustreret i nedenstående diagram. 14

15 Faldende Fuldtidsledighed Assens 4,2 3,8 3,7 4,4 5,7 4,8 4,3 3,1 2,0 2,0 4,9 Faaborg-Midtfyn 5,5 5,3 4,9 4,7 5,9 4,7 3,8 2,8 1,6 1,7 4,3 Nyborg 6,3 5,8 6,3 6,5 6,0 5,1 4,2 2,8 1,7 1,5 3,8 Odense 5,9 5,5 4,7 5,1 7,5 6,3 5,3 3,5 2,4 1,9 4,3 Svendborg 7,7 7,1 6,9 6,7 7,1 5,9 4,6 3,5 2,3 1,8 3,7 Udvikling Fyn 6,0 5,5 5,1 5,3 6,9 5,8 4,8 3,3 2,2 1,9 4,2 Kerteminde 5,7 5,3 4,3 4,9 6,6 5,5 4,3 2,7 1,8 1,7 4,6 Langeland 10,0 8,5 8,7 9,2 8,9 10,2 9,0 7,1 3,3 1,8 3,7 Middelfart 3,4 3,6 3,3 3,7 4,6 4,0 3,4 2,0 1,3 1,1 3,2 Nordfyns 5,9 5,2 5,2 5,3 6,2 5,3 4,8 2,7 2,2 1,9 4,9 Ærø 7,6 6,3 6,4 6,1 6,8 5,7 5,7 3,5 2,4 1,5 3,4 Fyn og øer 5,9 5,4 5,1 5,3 6,7 5,7 4,8 3,2 2,1 1,8 4,2 Region Syddanmark 4,7 4,5 4,3 4,7 5,8 5,1 3,9 2,6 1,8 1,4 3,8 Hele Landet 4,4 4,4 4,1 4,5 5,5 5,1 4,1 3,0 2,2 1,7 3,7 Tabellen viser andel af ledige ud af den samlede arbejdsstyrke. Højere Erhvervsindkomst Bruttoindkomst pr. beskæftiget 2009 Assens Faaborg-Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Udvikling Fyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø Fyn og øer Trekantområdet Region Syddanmark Hele landet Hovedstaden Indkomst pr. beskæftiget (kr.) 15

16 Højere Uddannelsesniveau Procent Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Assens 27,1 3,4 43,2 6,8 15,2 4,3 Faaborg-Midtfyn 25,1 4,0 44,0 7,0 15,8 4,1 Nyborg 27,0 4,3 42,3 6,9 15,3 4,3 Odense 22,7 7,4 34,8 5,8 20,6 8,7 Svendborg 21,5 5,3 40,6 6,4 21,6 4,6 Udvikling Fyn 23,7 5,9 38,6 6,3 19,0 6,5 Kerteminde 25,9 3,6 44,8 5,4 16,1 4,1 Langeland 32,0 3,3 45,2 5,3 12,0 2,2 Middelfart 23,9 3,9 42,9 6,4 17,5 5,4 Nordfyns 27,8 3,5 45,3 6,5 13,5 3,4 Ærø 23,5 3,2 44,2 7,7 17,6 3,8 Fyn og øer 24,3 5,3 39,9 6,3 18,2 6,0 Trekantområdet 25,3 4,8 41,3 6,7 16,7 5,2 Syddanmark 25,2 4,8 41,3 6,5 17,1 5,1 Hovedstaden 19,2 9,1 30,6 5,7 19,9 15,6 Hele landet 22,9 6,3 38,0 6,1 17,8 8,9 Tabellen viser andelen af borgere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse. Almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er samlet under Gymnasiale uddannelser. Mellemlange videregående og bachelor uddannelser er samlet under MVU. Huspriser Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m²) By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m²) Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Nyborg Nyborg Odense Odense Svendborg Svendborg Kerteminde Kerteminde Munkebo Langeland Rudkøbing Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense Otterup Ærø Marstal Fyn Fynske byer Syddanmark Syddanske byer

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO KONTUR BYREGION FYN Effektive strategier og planer for

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

SØNDERBORG KOMMUNE.  FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur FÅ KONTUR PÅ DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere