DB undervisning 01-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DB undervisning 01-01"

Transkript

1 Databaser... 2 Tabeller... 2 Redundans... 3 Første regel... 4 Anden regel... 4 Tredje regel... 5 Relationer... 5 Opskrift... 6 SQL sætninger til at oprette tabeller... 7 SQL sætninger til at indsætte data... 8 Indsæt dato... 9 Access... 9 SQL sætninger til at oprette relationer SQL sætninger til at trække data ud af tabeller Masker Sortere Jokertegn Udtræk fra flere tabeller Join Sammenlignings operatorer Top 5 nyheder Sub select (Select inden i Select) Side 1 af 14

2 Databaser Der findes rigtig mange databaser på markedet, men i Internet sammenhæng er det mest disse tre du ser: MSAccess Microsoft Det er en nem måde at komme i gang på, der er nogle rigtig gode værktøjer som alle er visuelle. Access følger med når man køber Office pakken. Kører i Windows MSSql server Microsoft Det er storebroderen som er en rigtig database. Den skal købes særskilt. Kører i Windows. Den kan hentes gratis i en light udgave hos Microsoft. mysql MySql AB Det er en gratis database som efterhånden har samme muligheder som en betalt database. Kører på flere platforme bl. a. Linux og Windows. Tabeller I databaser ligger data organiseret i tabeller, lige som du ser dem i et regneark: Kolonner hedder felter i en database og en enkelt række kaldes for en post (record), som du kan se er det medlemstabellen der er vist og den indeholder 3 medlemmer. Alle medlemmer har et medlemsnummer som er unikt. Der er ikke og må ikke være to medlemmer med det samme nummer, på den måde kan man bruge medlemsnummeret som en nøgle (primary key) til at finde frem til et medlem. Her ser du den samme tabel i Access: Læg mærke til at der er et nøgle symbol ud for Medlemnr, det er fordi det er nøglen i denne tabel. Læg også mærke til at feltet er af typen tekst, selv om det indeholder et tal. Side 2 af 14

3 Alt hvad der ikke skal regnes på, eller er en dato/tid, kan lige så godt være tekst. Sådan ser tabellen ud når man åbner den: Sådan ser det ud i mysql Redundans Redundans betyder unødig gentagen information og et af målene med at lægge data ind i en database, er at undgå redundans. Hvis du er tilfreds med at have en liste over medlemmer som den du ser foroven, er der ingen grund til at bruge en database, et regneark eller en tekstfil er fuldt tilstrækkelige. Denne måde at opbevare data på kaldes for flad fil (flat file). Men hvis vi også ønsker at registrere hvilke hold de enkelte medlemmer er tilmeldt, begynder det at blive lidt grimt. MedlemNr Fornavn Efternavn Adresse Postnr Bynavn Hold Bent Fabrik Fabriksvej Roskilde Fodbold Ejner Baunehøj Baunehøj Frederikssund Fodbold Erik Fort Fortvej Roskilde Håndbold Ejner Baunehøj Baunehøj Frederikssund Håndbold Bent Fabrik Fabriksvej Roskilde Håndbold Bent Fabrik Fabriksvej Roskilde Svømning Erik Fort Fortvej Roskilde Svømning For hvert hold et medlem er tilmeldt, er du nødt til at skrive en ekstra linie, det betyder også at det er umuligt med dette system, at oprette et nyt hold hvis der ikke er en tilmelding og at et hold vil forsvinde, når der ikke længere er nogen tilmeldte. Side 3 af 14

4 Men det bliver meget værre, for vi skal jo også holde styr på, at medlemmerne betaler kontingent for hver måned. Det bliver en linie ekstra pr. medlem pr. hold pr. måned Regnestykket kunne være 500 medlemmer der i gennemsnit er tilmeldt 3 hold. På et år bliver det 500 x 3 x 12 = 1800 linier. Medlemstabellen vil så fylde 1800 poster i stedet for 500. Det er rigtig meget at holde styr på. Løsningen er at lave en database og få lagt data ud i de tabeller hvor de hører hjemme, dette kaldes for datamodellering. Hold hører f. eks hjemme i sin egen tabel: HoldID Holdnavn Traeningsdag Pris Stednavn 1 Fodbold junior mandag 300 Klubhuset 2 Håndbold tirsdag 310 Sportshallen 3 Svømning onsdag 330 Svømmehallen 4 Tennis torsdag 320 Sportshallen 5 Fodbold senior fredag 350 Klubhuset Figur 1 Alle tabeller SKAL have en nøgle, det er praktisk at kalde den det samme som tabellen, efterfulgt af ID. Her der brugt en talværdi genereret af en automatisk tæller, både Access og mysql har den slags indbygget, så det kan overlades helt til databasen. Data skal være så opsplittede som muligt, det var derfor at der i medlemstabellen er to felter (Fornavn og Efternavn) i stedet for et felt (Navn). Det er nemt at samle felter, men det kan være umuligt at opsplitte dem, derfor er det smart at opsplitte dem fra start. Feltnavne må ikke indeholde andet end bogstaver og tal. De danske tegn (æøå) regnes ikke for bogstaver, så de må ikke bruges. Første regel Alle tabeller skal have en nøgle (primær nøgle) Anden regel Alle felter skal være afhængige af denne nøgle og kun denne nøgle Hvis du kigger på Figur 1 Sted kolonnen kan du se at dette ikke er tilfældet her. Sportshallen peger på 2 og 4 som primærnøgle. Her er der altså redundans, løsningen er at oprette en selvstændig tabel for steder og tage primærnøglen herfra og lægge ind i Hold tabellen. HoldID Holdnavn Traeningsdag Pris StedID 1 Fodbold junior mandag Håndbold tirsdag Svømning onsdag Tennis torsdag Fodbold senior fredag Figur 2 StedID Sted 1 Klubhuset 2 Sportshallen 3 Svømmehallen Ud for den post der hedder Håndbold, vil databasen finde en fremmednøgle (StedID) der har værdien 2 og som peger på stedtabellen. Databasen vil så slå op i stedtabellen ud Side 4 af 14

5 for 2 og læse at navnet er Sportshallen. Alt dette er noget databasen klarer automatisk, hvis først tabellerne er blevet sat op på den rigtige måde. Tredje regel Hvis du møder redundante data skal du lægge dem ud i en ny tabel og så skal du hægte tabellerne sammen igen med en pegepind (relation) Læg mærke til at tabellerne i figur 2 nu kun indeholder lige nøjagtig de data som de skal. Informationer om Hold ligger i Holdtabellen og informationer om Steder ligger i Stedtabellen. Relationer Der findes tre typer: En til en (1 n 1) Det er en ret sjælden relation så den bliver ikke gennemgået En til mange ( 1 n M) Det er den mest almindelige Mange til mange (M n M) Det forekommer også hyppigt. For at finde ud af hvilken relation du står overfor, skal du kigge på hvordan tingene hænger sammen: Hold og sted: Et hold opholder sig et sted og kun et sted. Et sted kan have nul, et eller flere hold. Dette er en en til mange relation med sted på 1 siden. Det er primærnøglen fra sted tabellen, der skal optræde som fremmednøgle i holdtabellen. I sted tabellen vil primærnøglen (StedID), forekomme 1 gang og kun en gang. I hold tabellen vil fremmednøglen (StedID), kunne forekomme flere gange, der kan godt være flere forskellige hold på samme sted. Medlem og hold: Et medlem kan være tilmeldt nul, et eller flere hold. Et hold kan bestå af nul, et eller flere medlemmer. Der er altså en mange til mange relation imellem medlem og hold Dette klares ved at lave en samletabel som indeholder to fremmednøgler; nemlig en primærnøgle fra hver af de to tabeller: Medlemnr Navn Bent Fabrik Medlemnr HoldID HoldID Holdnavn 1 Fodbold junior 2 Håndbold 3 Svømning Ud fra denne tabel kan du læse at medlem (Bent Fabrik) går på hold 1, 2 og 3 (Fodbold junior, Håndbold og Svømning) Alt dette er noget databasen tager sig af, brugerne ser aldrig nøglerne og du skal kun kende dem for at vide hvordan systemet fungerer. Side 5 af 14

6 Opskrift 1. Find ud af hvilke data din database skal indeholde 2. Tegn en skitse 3. Opret tabellerne og læg lidt data i. 4. Undersøg om der er redundante data. 5. Omstrukturer evt. tabellerne 6. Lav forespørgsler for at trække data ud 1. Skriv alt ned hvad du vil kunne trække ud, opsplit så meget som muligt Om medlemmer: Navn (Fornavn, Efternavn) Adresse1 Adresse2 (hvis det hele ikke kan stå i et felt) Postnr Bynavn Telefon Mobil Fødseldag (Hvis du vil sige tillykke) osv alt hvad der har med medlemmet at gøre Om hold: Holdnavn Sport (Fodbold, Håndbold osv) Træningsdag Fra klokken til klokken Sted Pris pr. måned osv alt hvad der har med holdet at gøre Om kampe Om stævner Om arrangementer osv alt hvad du gerne vil kunne se Side 6 af 14

7 2.Tegn en skitse Tegn en skitse hvor du laver en firkant for hver ting og som det første skriver navnet på den primære nøgle. PK betyder primary key (primær nøgle) FK betyder foreign key (fremmed nøgle). I den tredje kolonne kan du skrive hvilken type feltet skal være. Der findes en standard der siger at tabelnavne altid starter med tbl, så man kan se at det er en tabel. tblmedlem Medlemnr PK Tekst Fornavn Tekst Efternavn Tekst osv 3. Opret tabeller I både Access og mysql findes der udmærkede grafiske værktøjer til at oprette tabeller, men tabeller kan også oprettes med SQL sætninger, fordelen ved at gøre det på denne måde er at det kan gøres i alle databaser og hvis man sletter en tabel, kan den hurtigt oprettes igen med en SQL sætning, der ligger gemt som en tekst fil. Holdtabellen kan se sådan ud: Access mysql HoldID PK Autonummer Autonummer Holdnavn Tekst(45) VARCHAR(45) Traeningsdag Tekst(45) VARCHAR(45) FraTid DatoTid Time TilTid DatoTid Time Pris Tal (Reelt) Real StedID FK Tal (Langt heltal) Integer Felttyper Du kan se at der er forskellige navne på felttyper i Access og mysql. I dette tilfælde er de ens selv om de har forskellige navne. SQL sætninger til at oprette tabeller I Access ser SQL udtrykket sådan ud: CREATE TABLE tblhold ( HoldID AUTOINCREMENT NOT NULL, HoldNavn CHAR (45) NOT NULL, Traeningsdag CHAR (45) NOT NULL, FraTid TIME, TilTid TIME, Pris REAL, StedID INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(HoldID)); Side 7 af 14

8 I mysql skrives det sådan: CREATE TABLE tblhold ( HoldID INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, HoldNavn VARCHAR(45) NOT NULL, Traeningsdag VARCHAR(45) NOT NULL, FraTid TIME, TilTid TIME, Pris REAL, StedID INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(HoldID)) Engine = InnoDB; Der er ikke den store forskel på, hvad der skal skrives i de to databaser. Lav en tabel Tabelnavn(Feltnavn Type, Feltnavn Type,..osv.., Primær nøgle (Feltnavn)); NOT NULL betyder at feltet skal være udfyldt. SQL sætninger til at indsætte data I Access kan du skrive INSERT INTO tblhold ( HoldNavn, Traeningsdag, FraTid, TilTid, Pris, StedID ) VALUES ("Fodbold","mandag","10:00","12:00",130.00,1); Access kan kun håndtere indsætning af en post ad gangen. I mysql derimod kan du skrive en længere sætning INSERT INTO tblhold ( HoldNavn, Traeningsdag, FraTid, TilTid, Pris, StedID ) VALUES ("Fodbold juniorer","mandag","10:00","12:00",130.00,1), ("Håndbold","tirsdag","16:00","18:00",120.00,1), ("Tennis","onsdag","14:00","15:00",110.00,1); Det var tre poster der blev lagt ind på en gang. Indsæt i Tabelnavn (Feltnavn, Feltnavn, osv) Værdierne ( Tekstværdi, Tekstværdi, Tid, Tid,Tal,Tal); Tekst skal være omkranset af citationstegn (gåseøjne). Læg mærke til at det er et punktum der er decimal adskiller. SQL sætninger er med engelsk sprogbrug (syntaks). Side 8 af 14

9 Indsæt dato Access I Access er datoformatet mm-dd-yyyy og skal være omkranset af nummertegn (#) INSERT INTO tblarrangement ( ArrFraDato ) VALUES (#1/16/2006#); Her bliver den 16 januar 2006 indsat i tabellen tblarrangement i feltet ArrFraDato INSERT INTO tblarrangement ( ArrFraDato ) VALUES (Date()); Her er det dags dato der bliver indsat. mysql I mysql er datoformatet yyyy-mm-dd og skal være omkranset af citationstegn ( ) Insert Into tblarrangement (ArrFraDato) values (' '); Her bliver den 16 januar 2006 indsat i tabellen tblarrangement i feltet ArrFraDato Insert Into tblarrangement (ArrFraDato) values (curdate()); Her er det dags dato der bliver indsat. 4. Undersøg om der er redundante data Medlemstabellen ser sådan ud: MedlemNr Fornavn Efternavn Adresse Postnr Bynavn Bent Fabrik Fabriksvej Roskilde Ejner Baunehøj Baunehøj Frederikssund Erik Fort Fortvej Roskilde By navn er ikke afhængig af primær nøglen, det er afhængig af hvad der står som postnummer, så det skal ud i sin egen tabel; 5. Omstrukturer evt. tabellerne tblpostnr Postnr Bynavn 4000 Roskilde 3600 Frederikssund tblmedlem MedlemNr Fornavn Efternavn Adresse Postnr Bent Fabrik Fabriksvej Ejner Baunehøj Baunehøj Erik Fort Fortvej Side 9 af 14

10 tblpostnr handler kun om det der har med postnumre at gøre og tblmedlem handler kun om det der har med medlemmer at gøre. Der findes ikke mere redundante data i tabellerne. SQL sætninger til at oprette relationer De pegepinde der er tegnet mellem tabellerne hedder relationer og de sikrer at tabellerne hænger sammen igen og at data er konsistente. Det betyder at der f.eks ikke i medlemstabellen kan skrives et postnummer der ikke eksisterer og at et postnummer ikke kan slettes, så længe det er i brug i medlemstabellen eller stedtabellen. I Access kan man få et billede frem der viser tabellerne og deres relationer. I dette tilfælde mangler der nogle felter, men alle primær og fremmed nøgler er taget med: De felter som er fede og hvor der står et 1 ud for er primærnøglerne, de kan kun forekomme en gang. I medlemstabellen kan feltet tblmedlem.medlemnr kun have værdien en gang. De steder hvor der er et liggende 8 tal er fremmed nøglerne, her kan den samme værdi forekomme mange gange. tblmedlem_hold.medlemid vil have værdien for hvert hold medlemmet er tilmeldt. I Access er det langt det hurtigste at bruge den grafiske brugerflade til at lave relationerne med. I mysql kan du skrive: ALTER TABLE tblsted ADD CONSTRAINT FK_tblsted_1 FOREIGN KEY FK_tblsted_1 (Postnr) REFERENCES tblpostnr (Postnr) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT; Ændre tabel Tabelnavn Tilføj Constraint Constraintnavn Constrainttype Constraintnavn (Feltnavn) Peger på Tabelnavn (Feltnavn) Ved sletning begræns Ved opdatering begræns Side 10 af 14

11 Efter som tabellen eksisterer skal der bruges ALTER for at ændre tabellen, så skal relationen have et navn og pege på et felt i en anden tabel. ON DELETE RESTRICT og ON UPDATE RESTRICT betyder at man ikke får lov til at slette et postnummer, eller ændre på et postnummer, hvis det er i brug i medlemstabellen eller stedtabellen. I Access kan du skrive: ALTER TABLE tblsted ADD CONSTRAINT FK_tblsted_1 FOREIGN KEY (Postnr) REFERENCES tblpostnr (Postnr); 6. Træk data ud fra tabeller SQL sætninger til at trække data ud af tabeller Hvis du vil prøve at trække data ud af tabellerne, skal alle tabeller være oprettet og der skal være indsat lidt data i hver tabel. For at komme der til, kan du hente de nødvendige filer på hjemmesiden. Hvis du vil trække alle data ud af medlemstabellen kan du skrive SELECT * FROM tblmedlem; Så får du alle felter - for stjernen betyder alle - og alle rækker Hvis det kun er bestemte felter du vil se, kan du skrive SELECT Fornavn, Efternavn FROM tblmedlem; så er det kun de to felter der bliver vist i resultatet. Hvis du vil have fornavn og efternavn til at komme ud i et kan du samle dem. Access: SELECT Fornavn & " " & Efternavn AS Medlemnavn, Adresse1, Adresse2, Postnr FROM tblmedlem; mysql: SELECT CONCAT(Fornavn, ' ', Efternavn) as Medlemnavn, Adresse1, Adresse2, Postnr FROM tblmedlem; Teknikken hedder concatenere, læg mærke til at feltet får et andet navn fordi der står AS Medlemnavn. Hvis det ikke er alle rækker du vil se skal der en begrænsning på: SELECT Fornavn, Efternavn, Adresse1, Adresse2, Postnr FROM tblmedlem WHERE Fornavn Like "t%"; Side 11 af 14

12 Udvælg Feltnavn, Feltnavn, osv Fra Tabelnavn Hvor Feltnavn Ligner maske; Masker Når du bruger LIKE kan du bruge masker. Her er det "t%" det betyder alle rækker hvor fornavn starter med t, hvis du skriver %t% betyder der alle der indeholder et t og hvis du skriver %t betyder det alle der slutter på t. Det er atter en god grund til at have felterne i databasen som tekstfelter. Sortere Hvis du vil have sorteret medlemslisten efter efternavn skal du skrive: SELECT Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnr FROM tblmedlem ORDER BY Efternavn; Hvis du vil sortere først efter efternavn og derefter fornavn skal du skrive sådan: SELECT Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnr FROM tblmedlem ORDER BY Efternavn, Fornavn; Sorteringsrækkefølgen der den rækkefølge du angiver i ORDER BY. Jokertegn % er et jokertegn der gælder for et ukendt antal tegn. Medlemsnr er et tekstfelt og de betyder at du kan søge med masker. WHERE Medlemnr Like "12%"; så får du alle medlemmer hvis nummer starter med 12, hvis medlemsnummeret var et tal og ikke tekst, ville du være tvunget til at lave en nøjagtig søgning: WHERE Medlemnr = ; Udtræk fra flere tabeller Hvis du vil lave et udtræk fra medlemstabellen, hvor der også er et bynavn med, er du nødt til at trække data fra to tabeller. Dette gøres ved at skrive hvilke felter i de to tabeller, der har relation til hinanden. SELECT tblmedlem.medlemnr, tblmedlem.fornavn, tblmedlem.efternavn, tblmedlem.adresse1, tblmedlem.adresse2, tblmedlem.postnr, tblpostnr.bynavn FROM tblmedlem, tblpostnr WHERE tblpostnr.postnr = tblmedlem.postnr; Side 12 af 14

13 Det der binder tabellerne sammen er feltet Postnr, som findes i begge tabeller: WHERE tblpostnr.postnr = tblmedlem.postnr; Når du sætter to tabeller sammen, vil der findes felter med samme navn i begge tabeller, så derfor er det nødvendigt at skrive det på formen tabelnavn.feltnavn. Yderligere skal navnene på tabellerne med: FROM tblmedlem, tblpostnr Hvis du skal begrænse søgningen, skal du udvide WHERE delen: WHERE tblpostnr.postnr = tblmedlem.postnr AND tblmedlem.postnr > 3000; Det giver alle medlemmer som bor et sted, hvor postnummeret er større end Join Det samme kan opnås ved at bruge en INNER JOIN SELECT tblmedlem.medlemnr, tblmedlem.fornavn, tblmedlem.efternavn, tblmedlem.adresse1, tblmedlem.adresse2, tblmedlem.postnr, tblpostnr.bynavn FROM tblpostnr INNER JOIN tblmedlem ON tblpost.postnr = tblmedlem.postnr; Sammenlignings operatorer LIKE Lige som. Kan bruges på tekst sammen med joker tegn > Større end. Kan bruges på tekst, tal og datoer < Mindre end. Kan bruges på tekst, tal og datoer <> Forskellig fra. Kan bruges på tekst, tal og datoer BETWEEN.. AND Imellem. Kan bruges på tekst, tal og datoer = Lig med. Kan bruges på tekst, tal og datoer >= Større end eller lig med. Kan bruges på tekst, tal og datoer <= Mindre end eller lig med. Kan bruges på tekst, tal og datoer IN Findes i en samling Side 13 af 14

14 Top 5 nyheder Hvis du vil vise de 5 seneste nyheder, skal du sortere dem i faldene orden efter dato og sætte en yderligere begrænsning på: Access SELECT TOP 5 Overskrift, Broedtekst, OprettetAf FROM tblnyhed ORDER BY OprettetDato DESC; mysql SELECT Overskrift, Broedtekst, OprettetAf FROM tblnyhed ORDER BY OprettetDato DESC LIMIT 5; Sub select (Select inden i Select) Ideen i en sub select er at have en indre Select, der leverer data til where delen af af en ydre select. SELECT Fornavn, Efternavn FROM tblmedlem WHERE MedlemID IN (SELECT tblkontingent.medlemid FROM tblkontingent WHERE tblkontingent.skyldbeloeb > tblkontingent.betaltbeloeb); Den indre select sætning finder alle der skylder et beløb: SELECT tblkontingent.medlemid FROM tblkontingent WHERE tblkontingent.skyldbeloeb > tblkontingent.betaltbeloeb disse (nul, et eller flere) MedlemID er bliver så brugt i den ydre Select, ved hjælp af operatoren IN. Side 14 af 14

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn Opgave 1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn 3. Medlemsnr skal være større end 1000 4. Der skal oprettes

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Views etc. Databaser

Views etc. Databaser Views etc. Databaser Views Med Views kan vi gemme nogle af de lange select sætninger. I vores eksempel fra tidligere er det f.eks. forbundet med en del besvær at finde telefon nr og bilmærker for en sælger

Læs mere

Introduktion til SQL queries

Introduktion til SQL queries Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til SQL queries Denne artikel beskriver nogle forskellige muligheder i SQL queries. Eksemplerne skulle gerne være standard SQL og virke i

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, "Bjarne Larsen");

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, Bjarne Larsen); SQL-programmering Alle opgaverne er baseret på ACCESS-databasen REGNSKAB Løsningsforslag til SQL-opgavesættet Følgende løsninger til opgaverne i forbindelse med Regnskabsdatabasen er vejledende. Fund af

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 38 L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 2-4. Kompendium L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 6-20, Kompendium Sidste gang Databaser Relationelle databaser

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Anne Randorff Højen

Anne Randorff Højen Anne Randorff Højen arra@hst.aau.dk Forelæsning og opgaver: Introduktion til SQL pause Forlæsning og Opgaver: SQL 2. del pause Introduktion til PhPMyAdmin Opgaver SQL Der modelleres ud fra reelle relationer

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28.

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. Sidste forelæsning Jacob Aae Mikkelsen IMADA 28. april 2013 Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. april 2013 1 / 36 Outline 1 Brugere og Sikkerhed Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Relationel Algebra og SQL

Relationel Algebra og SQL Relationel Algebra og SQL Indholdsfortegnelse Relationel Algebra og SQL...1 Indholdsfortegnelse...1 De oprindelige mængdeoperationer...2 1. UNION (foreningsmængde)...2 2. INTERSECTION (fællesmængde)...2

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler.

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Af Seniorkonsulent Carsten Saastamoinen-Jakobsen Skal datamodellen blot være på 3NF (normalform)?

Læs mere

3. semester, 2. projekt: Database

3. semester, 2. projekt: Database 3. semester, 2. projekt: Database MulA - Gruppe 1 7. september 2015-20. september 2015 Vejledere - IRF / TUJE FAKTAARK PROJEKTTITEL Database URL http://moodings.com Mette Line Tarp Jørgensen Email cph-mj420@cphbusiness.dk

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 1

Databaser Obligatorisk opgave 1 University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 1 Afleveres senest: Lørdag d. 23. marts kl 23.59 Introduction Denne obligatoriske opgave indeholder

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 8. juni 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 7 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvorpå visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

Kursus/workshop: SQL

Kursus/workshop: SQL Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener:

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

SQL for MySQL-begyndere

SQL for MySQL-begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk SQL for MySQL-begyndere I denne artikel vil jeg prøve at beskrive MySQL på begynderniveau. SQL står for Structured Query Language, og er et sprog til

Læs mere

Opgaver til modul 5 Access 97

Opgaver til modul 5 Access 97 Opgaver til modul 5 Access 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Access 97 samt Access 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Database optimering - Indeks

Database optimering - Indeks Database optimering - Indeks Alle kender til dette irritations moment, hvor programmet man sidder og arbejder med, bare ikke er hurtigt nok. Selvom det kun drejer sig om få sekunder man sidder og venter,

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

SQL-opgaver 5 løsning

SQL-opgaver 5 løsning SQL-opgaver 5 løsning Diagrammet herunder viser, hvordan kildetabellerne gerne skal se ud efter at have løst de tidligere opgaver. Scriptet opgave_5.txt indeholder også disse tabelstrukturer og alle data,

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Tagwall med Php & MySQL

Tagwall med Php & MySQL Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Tagwall med Php & MySQL Her laver vi en tagwall i Php & MySQL... jeg forklarer dog ikke så meget, men jeg håber du kan få det til at blive til en tagwall

Læs mere

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener Udvidet Programmering 1999 Forelæsning 20, fredag 12. november 1999 Relationsdatabaser: relationer, tupler, attributter Forespørgselssproget SQL Databasesystemet PostgreSQL Tilgang til relationsdatabaser

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 37 Computer Science, kap 9. Hugh Darwen: what a database really is, G. Riccardi: Princples of database systems, kap 2., kompendium. Plan Oprette jer på IMV

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

I mit script tager jeg højde for det problem ved, at gemme et unikt tal mellem 0-9 på 6 cifre og derved vil de så blive vist som 2 online.

I mit script tager jeg højde for det problem ved, at gemme et unikt tal mellem 0-9 på 6 cifre og derved vil de så blive vist som 2 online. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Hvem er online? Online script, som tager højde for at der kan være flere personer, som har den samme IP-adresse. Scriptet viser hvor lang tid brugeren

Læs mere

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity)

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity) Formål Formålet med denne opgave var, at designe et database system for et fiktivt universitet, ved hjælp af ER-model, for derefter at oversætte det til SQL tabeller. Og dernæst lave en assertion så der

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003. Vejledende løsninger

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003. Vejledende løsninger Skriftlig eksamen i Databaser Vinter 2002/2003 Vejledende løsninger Dette eksamenssæt består af 5 nummererede sider (incl. denne). Der er 5 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave

Læs mere

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt Foto-Applikation Dokumentation Et Kod-i-Ferien projekt 1 Indholdsfortegnelse Systemets generelle opsætning... 3 Systemets elementer... 4 iphone applikation... 4 PHP-script... 4 Wordpress-plugin... 4 Website...

Læs mere

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere)

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Artikelen henvender sig til nybegyndere der har problemer med at få sin querystring til at fungere (Access/ASP).

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

A11: Last Year s Exam

A11: Last Year s Exam A11: Last Year s Exam Agenda Design of Site map and Web- structure (3) Design of data model (1) Design of database transactions (2) Construction of HTML and PHP scripts (3) Exercise 3: Design of Site map

Læs mere

Produktdokumentation

Produktdokumentation DATABASETIL WEBSITET WWW.SKOERT.DK... 2 BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG:...2 ER DIAGRA SKITSER...4 ER diagram nr 1 for hele databasen... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 4 Erdiagramskite

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

MsSQL: Basal performance tuning, part 1

MsSQL: Basal performance tuning, part 1 Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk MsSQL: Basal performance tuning, part 1 Hvordan man skriver "God SQL" for bedre performance. Skrevet den 03. Feb 2009 af trer I kategorien Databaser /

Læs mere

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari Projekt titel Databaseprojekt 1 Projekt navn Ferrari Gruppe medlemmer Christian Lund (christiandevries.dk) Alexander Kofod (thisisalex.dk) Mark Halding (haldingweb.dk) Klasse/Gruppenummer MulA - gruppe

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Efterår 2002 Note 10. Temaopgave

Efterår 2002 Note 10. Temaopgave Datalogi Database-kurset Efterår 2002 Note 10 Temaopgave Formålet med temaopgaven er at I skal arbejde med vigtige dele af kursusstoffet indenfor et specifikt problemområde/tema. Temaopgaven omfatter 4

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG:  Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B PROJEKT 3 The Design Diaries LINK TIL BLOG: http://mbsgraphic.dk/blog/ Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVEM ER BLOGGERNE? 3 USE CASE 4 ATTRIBUT TABEL 5 PHP CODE

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

applikation----x----odbc driver manager----foobar ODBC driver----foobar database

applikation----x----odbc driver manager----foobar ODBC driver----foobar database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk ODBC i C/C++ Denne artikel beskriver hvordan man bruger ODBC i C/C++. Der er beskrivelse af build med forskellige compilere. Den forudsætter lidt kendskab

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2008

Eksamen, DSDS, forår 2008 Eksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005 Databasesystemer IT Universitetet i København 7. juni 2005 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 13 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side). Vægten af hver opgave er angivet. Du har 4 timer

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING DATABASE - MIN MUSIKSAMLING I dette forløb skulle vi lære om databaser, som bruger sproget SQL. SQL står for Structured Query Language. Det bruges til at vise og manipulere data, gemt i en database. I

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

SQL Server 2016 Data Adgang

SQL Server 2016 Data Adgang SQL Server 2016 Data Adgang MSBIP, 5. OKTOBER, 2015 Agenda SQL Server 2016 CTP 2.3 Pragmatisk Data Adgangskontrol Row Level Security Dynamic Masking Kombination af begge Alternativet Hvem er jeg Selvstændig

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

The Design Diaries. Link til blog

The Design Diaries. Link til blog The Design Diaries Link til blog www.alexklug.dk/blog/index.php Alexander Nicholas Klug Rasmussen cph-ar162@cphbusiness.dk www.alexklug.dk Melissa Pietrykoski cph-mp328@cphbusiness.dk www.melissapietrykoski.dk

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere