Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net"

Transkript

1 Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net

2 Log ind på systemet Start med at gå ind på i din browser. Indtast din Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget fra Gullestrup.net, tryk efterfølgende på Login. Valg af domæne Hvis du administrere flere domæner samtidigt, er det muligt at vælge hvilket domæne du ønsker at arbejde med. Dette skift kan ske under punktet Select a Domain. For at administrere et andet domæne end det du på nuværende tidspunkt befinder dig i, vælges SELECT udfor det domæne du ønsker at administrere. Administrere du mange domæner, kan du sortere blandt dine domæner ved at anvende Domain Filter, fx hvis du indtaster.com og trykker UPDATE FILTER, så vil alle domæner der ikke indeholder.com i domænenavnet forsvinde fra listen. Alle domæner vises igen, ved at trykke på CLEAR FILTER. Ændring af navn eller password Ønsker du at ændre fornavn (First name), efternavn (Last name) eller password på din bruger konto kan dette administreres under punktet User Options. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 1

3 For at ændre fornavn, efternavn eller dem begge, ændres til de ønskede data i felterne First name og Last name, hvorefter der trykkes på CHANGE NAME. For at ændre password, skrives det ønskede password i felterne User Password og Re-Enter Password, hvorefter der trykkes på CHANGE PASSWORD. NB! Bemærk at det er vigtigt at begge felters indhold er identiske. Opret / ret eller slet en konto Ønsker du at oprette, rette eller slette en konto, kan dette administreres ved at vælge EDIT OTHER USERS som er placeret under punktet User Options. Øverst på siden er der en samlet liste over de nuværende kontis som tilhører domænet. Listen er placeret under punktet Domain Details. Hører der mange kontis til domænet, kan du sortere blandt alle disse kontis ved at anvende User Filter, fx hvis du indtaster jens og trykke på UPDATE FILTER, vil alle kontis der Copyright 2003 Gullestrup.net Side 2

4 indeholder jens i navnet vises på listen. Alle kontis vises igen, ved at trykke på CLEAR FILTER. Opret en konto Når der skal oprettes en ny konto skal der som minimum udfyldes de felter som er placeret under punktet Required User Settings. Husk at trykke på ADD USER TO DOMAIN når informationerne er udfyldt. Ønskes fx en konto som hedder: med password: kodeord indtastes følgende User Name: test Password: kodeord Re-Enter: Password: kodeord Under Optional User Settings er det muligt at videresende al post der kommer til denne konto, dette gøres ved at lave en markering i Forward samt skrive modtager adressen i feltet Forward to:. Vigtigt! Hvis der anvendes forward, sendes al post til den adresse der er indtastet i feltet Forward to:. Desuden gemmes en kopi af al posten i den almindelige postkasse på almindelig vis. Hvis der ikke ønskes en kopi i den almindelige postkasse, skal der laves en markering i feltet Discard , det anbefales at lave denne markering. Ønsker du at kontoen skal have admin rettigheder, dvs. personen må oprette brugere mm, så husk at lave en markering i Domain Admin Options. Ret en konto For at rette i en konto vælges EDIT, som er placeret under punktet Domain Details, udfor den konto som ønskes rettet. Herefter vil det være mulighed for at rette fornavn, efternavn og password for denne konto. Husk at trykke på UPDATE når rettelserne er foretaget. Slet en konto For at slette en konto vælges DELETE, som er placeret under punktet Domain Details, udfor den konto som ønskes slettet. Husk at trykke på OK efterfølgende for at verificere sletningen. Forward Ønskes at al post fra en konto skal forwardes til en eller flere adresser, kan dette administreres ved at vælge FORWARDS som er placeret under punktet User Options. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 3

5 På siden der kommer frem, er der øverst placeret en Forwards List, hvor det kan ses hvilke E- mail adresser der forwardes til. Tilføj adresse til forward For at tilføje en adresse på listen skrives denne i feltet Add a Forward hvorefter der skal trykkes ADD FORWARD. adressen vil herefter fremstå i Forwards List. Slet adresse til forward Ønskes at slette en adresse som fremstår i Forwards List, markeres den adresse som ønskes slettet, hvorefter der trykkes DELETE. Start forward For at starte forward skal der laves en markering i Enable Forwarding som er placeret under punktet Forward Options. Vigtigt! Hvis der anvendes forward, sendes al post til de adresse der fremstår i Forwards List. Desuden gemmes en kopi af al posten i den almindelige postkasse på almindelig vis. Hvis der ikke ønskes en kopi i den almindelige postkasse, skal der laves en markering i feltet Discard Local Copy of , det anbefales at lave denne markering. Husk at trykke på UPDATE når de ønskede markeringer er foretaget. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 4

6 Auto Responders Der er mulighed for at der laves en auto respons, dvs. en standard retur , når der modtages en . Dette administreres ved at vælge AUTO RESPONDERS som er placeret under punktet User Options. Følgende felter skal udfyldes: Reply Address: Her skal du skrive den adressen som skal fungere som afsender adresse. Name: Her kan du skrive det navn som skal ses af modtageren. Message Subject: Her skriver du den overskrift mailen skal have. Message: Her skriver du mailens indhold. Fx: Reply Address: Name: Jens Larsen Message Subject: Er på ferie Message: Jeg er desværre på ferie, men kan træffes igen efter d 21/5 For at starte auto responderen op skal der laves en markering i Enable Auto Responder. Husk at trykke UPDATE når alle felterne er udfyldt som ønsket. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 5

7 Filtre for en konto Der er mulighed for at opsætte forskellige post filtre for kontoen, dette administreres ved at vælge RULES som er placeret under punktet User Options. En kort forklaring til ovenstående udtryk. Rules for User postmaster under dette punkt vil der blive vist, regelnummer (hver regel får tildelt et fortløbende nummer), navnet på reglen, om reglen er aktiv, samt om reglen ønskes redigeret, slettet, eller valgt (reglen vælges når man ønsker at se opsætningen af denne). Trigger Conditions under dette punkt kan du se hvornår post filteret aktiveres, dvs. hvilke konditioner der skal til at aktivere filteret. Der er desuden også mulighed for at slette denne eller at redigere i den. Til sidst er det muligt at addere endnu en kondition til, så der er flere konditioner der aktivere filteret. Dette gøres ved at vælge ADD TRIGGER. Triggered Actions under dette punkt kan du se hvad post filteret gør ved den mail som har aktiveret filteret. Der er desuden også mulighed for at slette denne eller at redigere i den. Til sidst er det muligt at addere endnu en action til, så der sker flere ting ved mailen, når filteret bliver aktiveret. Dette gøres ved at vælge ADD ACTION. Et eksempel Copyright 2003 Gullestrup.net Side 6

8 Rules for User postmaster - Her ses det at filteret har fået regel nummer 1, hedder Test regel samt at filteret er aktivt ( Enable ). Trigger Conditions Her ses det at regelen aktiveres når mailen indeholder en meddelelses størrelse ( Message Size ) der er lig med ( Equals ) 500 bytes. Triggered Actions Her ses det at når post filteret bliver aktiveret, bliver mailen udsat for Stop Rules, dvs. mailen ikke udsættes for flere regler. Tilføj post filter For at lave et post filter, skal du vælge ADD NEW RULE, hvorefter du bliver bedt om at navngive filteret du ønsker at oprette. Når du har navngivet filteret skal der trykkes på NEXT. Der er nu forskellige valgmuligheder for at få post filteret til at aktivere (trigger), du kan vælge mellem følgende: Message Size Meddelelses størrelse. Date Dato. Day of Week Ugedag. Time of Message Tidspunkt for meddelelse. Message Header Meddelelses header. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 7

9 Message Body Meddelelses body. Message Text Meddelelses tekst. File Attachment Filename Filnavn på en vedhæftet fil. Any Message En hvilken som helst meddelelse. Command Line Program Kommando linie program. File Attachment Type Type af den vedhæftede fil. Alt efter hvilken trigger du vælger til dit postfilter, vil du blive bedt om at indtaste forskellige informationer så filteret kan fungere korrekt. Når en post filteret fanger en mail, er der forskellige tiltag (action) der kan foretages, du kan vælge blandt følgende: Stop Rules Mailen udsættes ikke for yderligere regler. Store Message Gemmer meddelelse. Forward Message Videresender meddelelsen. Discard Message Fjerner mailen helt. Discard File Attachment Fjerner den vedhæftede fil. Send Autoresponder: Text Sender et auto respons i tekstform. Send Autoresponder: File Sender et auto respons i fil form. Send Message To Self Send meddelelse til dig selv. Run Command Line Program Kør et kommando linie program. Alt efter hvilken action du vælger, vil du blive bedt om at indtaste forskellige informationer så filteret kan fungere korrekt. Herunder ses 3 eksempler på hvordan du indstiller et filter. Eksempel 1 Du ønsker at alle mails med.gif filer vedhæftet, bliver stoppet. Gif filter File Attachment Type Equals.gif Stop Rule Eksempel 2 Du ønsker at alle mails der ikke bliver modtaget en mandagen skal videresendes til Ugefilter Day of Week Does Not Equals Monday Forward Message Eksempel 3 Du ønsker at alle mails der indeholder ordet sex i meddelelsen skal blive fjernet helt. Sexfilter Message Text Contains sex Discard Message Redigere i et post filter Start med at trykke på SELECT udfor det post filter du ønsker at rette i, tryk herefter på EDIT udfor den del af filteret hvori du ønsker at lave rettelsen. Når rettelsen er foretaget så husk at trykke på UPDATE. Fjern post filter Copyright 2003 Gullestrup.net Side 8

10 Vælg DELETE udfor det post filter du ønsker at slette. Husk at verificere sletningen ved efterfølgende at trykke på OK. Filtre for et domæne Der er mulighed for at opsætte forskellige post filtre for domænet, dette administreres ved at vælge EDIT DOMAIN RULES som er placeret under punktet User Filter. Denne fungerer på samme måde som for Filtre for en konto. Eneste ændring er at Filtre for et domæne er et filter der gælder for samtlige kontis der tilhører domænet, mens Filtre for en konto kun gælder for den respektive konto. I forbindelse med Filte for domæner, skal du være opmærksom på, at dette filter har højere prioritet end filtre for konti. Alias Ønsker du at have et alias kan du administreres dette ved at vælge ALIAS som er placeret under punktet User Options. Opret alias til konto Herefter skriver du navnet på det alias du ønsker at oprette, fx Husk at trykke på ADD ALIAS når du har indtastet aliasnavnet. Aliaset vil herefter fremstå i Alias List, her vil samtlige aliaser fremstå som tilhører denne konto. Slet alias fra konto Ønsker du at slette et alias fra kontoen, markeres det alias som ønskes slettet i Alias List hvorefter der trykkes på DELETE SELECTED. MSG MAINTENANCE Anvendes primært i forbindelse med oprydning samt fejlsøgning af en konto. Herigennem har du mulighed for at læse eller slette mails som ligger i kontoens mailboks. Du kan administrere denne ved at vælge MSG MAINTENANCE som er placeret under punktet User Options. Læse en mail For at læse en mail som er placeret i postkassen vælger du VIEW MSG udfor den mail du ønsker at læse. Herefter vil mailen blive vist i et separat vindue. Slet en mail Ønsker du at slette en mail vælger du DELETE MSG udfor den mail du ønsker at slette. Husk at verificere sletningen ved efterfølgende at trykke på OK. Catch All Account / Monitor Account Copyright 2003 Gullestrup.net Side 9

11 Her er der mulighed for at alle mails der ikke har en modtager, havner i én postkasse (Catch All Accounts), dette kan ske hvis der fx bliver sendt post til et alias der ikke er oprettet (fx En anden mulighed er at overvåge alle mails det bliver sendt til dette domæne (Monitor Account), dvs. det bliver sendt en kopi af alle mails til en bestemt adresse. Catch All Account Du kan administrere dette ved at vælge EDIT som er placeret under punktet Select a Domain. Herefter skal du angive den adresse som skal modtage de mails uden en gyldig modtager adresse, husk at trykke på UPDATE. Monitor Account Du kan administrere dette ved at vælge EDIT som er placeret under punktet Select a Domain. Herefter skal du angive den adresse som skal modtage en kopi af samtlige mails, husk at trykke på UPDATE. Copyright 2003 Gullestrup.net Side 10

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 For ord Hej! Jeg vil lave en guide om hvordan man bruger Gmail(Google version af e-mail) og jeg vil prøve at fortælle det meget detaljeret som jeg kan. Guiden

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere