Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502"

Transkript

1 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug.

2 Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg aldrig at starte mikrobølgeovnen med åben dør. I døren sidder en indbygget sikkerhedsafbryder. b) Sæt aldrig noget i klemme i døren, og fjern snavs fra pakningen og kabinettet, så døren kan lukkes helt. c) Anvend aldrig mikrobølgeovnen, hvis den er beskadiget. Sørg for, at døren lukker fuldstændig tæt til, og at dørens hængsler og pakningen ikke er beskadigede. d) Mikrobølgeovnen må kun repareres eller justeres af et autoriseret serviceværksted. Model Tilslutning Effekt Mikroeffekt Grill Konvektion Ovnkapacitet Drejetallerken Udvendig dimension i mm Vægt HN V~50Hz 1450W 900W 1100W 2500W 25 liter Ø 315 mm 594 mm x 470 mm x 388 mm 21.5 kg DK-2

3 Installation og tilslutning 1. Dettee product er kun beregnet til hjemmebrug. 2. Ovnen er kun beregnet til indbygning. Ovnen må ikke anvendes på et køkkenbord eller i et e skab. 3. Se den vedlagte specielle installationsmanual. 4. Ovnen kan installeres i et 60 cm bred vægmonteret skab(mindst 55 cm dyb og 85 cm overr gulvet). 5. Ovnen er samlet med et strømstik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordforbundet stikkontakt. 6. Tilslutningsstrømmen skal svare til strømspændingen som er specificeret på mærkepladen. 7.Hvis installationskablet skal udskiftes, skal dette gøres af en autoriseret elektriker. 8.Adaptere, dobbeltstik og forlængerkabler må ikke anvendes. Overbelastning kan resultere i risiko for brand. Den tilgængelige overflade bliver varm under tilberedning. Cleaning: 1. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndøren glasset, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintres af glasset. 2. Rengøring Tip --- For at lette rengøringen af hulmure, at kogt mad kan røre: Placer en halv citron i en skål, ad 300ml (1/2 liter) vand og varme på 100% mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren med en blød, tør klud. DK-3

4 Produktbeskrivelse: A F A) Betjeningspanel B) Drejetap C) Ring til drejetallerken D) Drejetallerken E) Ovnrude F) Ovndør G) Sikkerhedslåse E D C B G Grill rist( må kunn anvendes ved brug af grill/konvektion funktion, placeres på glastallerknenn ) Installation af glastallerken Glat side opad Glastallerken Drejetap a) Sørg for, at glastallerkenen altid vender korrekt b) Glastallerkenen og ringen skal altid anvendes c) Madvarer skal altid placeres på glastallerkenen d) Hvis tallerkenen eller ringen ødelægges, kontakt da altid nærmeste forhandler Ring til drejetallerken DK-4

5 Vigtige sikkerhedsregler Forholdsregler for at undgå at blive udsat for kraftig mikrobølgeenergi 1. Advarsel: Flydende og anden mad bør ikke varmes i l ukkede beholdere, eftersom de vil være tilbøjelige til at eksplodere. 2. Advarsel: Det er farligt for alle andre end en kompetent person at fjerne et låg, som yder beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi. 3. Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. 4. Hold apparatet og dets ledning uden for børn under 8 års rækkevidde. 5. Brug kun redskaber, der er beregnet til brug i mikrobølgeovne. 6. Ovnen bør jævnligt rengøres og eventuelle madrester fjernes. 7. Læs og følg de nærmere enkeltheder i: Forholdsregler for at undgå at blive udsat for kraftig mikrobølgeenergi. 8. Når du opvarmer mad i plastik- eller papirbeholdere, bør du holde øje med ovnen grundet muligheden for antændelse. 9. Hvis der opstår røg, bør du slukke ovnen eller trække stikket ud, mens du lader ovndøren være lukket for at kvæle eventuelle flammer. DK-5

6 10. Kog ikke maden for meget. 11. Brug ikke ovnrummet til opbevaring. Opbevar ikke sager såsom brød, kager etc. inde i ovnen. 12. Fjern poselukkere med metal og metalhåndtag fra papir- eller plastikbeholdere/poser, før du placerer dem i ovnen. 13. Installer og anbring kun denne ovn i henhold til de medfølgende installationsinstruktioner. 14. Hele æg og hele hårdkogte æg bør ikke varmes i en mikrobølgeovn, eftersom de kan eksplodere, selv efter opvarmningen i mikrobølgeovnen er færdig. 15. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende applikationer såsom: -- personale køkken områder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer -- af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder typen miljøer; -- gårde -- bed and breakfast type miljøer 16. Hvis ledningen er beskadiget, bør den udskiftes af producenten, en forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 17. Opbevar ikke og brug ikke dette apparat udendørs. 18. Brug ikke denne ovn i nærheden af vand, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 19. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug. Overfladerne er tilbøjelige til at blive varme ved brug. Hold ledningen væk fra varme overflader, og dæk ikke ovnen til. DK-6

7 20. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant. 21. Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til nedbrydning af ovnens overflader, hvilket kan medføre, at apparatet ikke holder så længe, og muligvis også resultere i farlige situationer. 22. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal røres rundt eller rystes, og temperaturen skal tjekkes før indtagelse af maden for at undgå skoldning. 23. Opvarmning af drikke i mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket eruptiv (voldsom) kogning; pas derfor på, når du håndterer beholderen. 24. Apparatet er ikke beregnet på at blive brugt af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. 25. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 26. Apparatet er ikke beregnet til at betjenes med en ekstern timer eller et separate, fjernbetjent system. 27. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn bør holdes væk. 28. Damprenser er ikke at blive brugt. 29. Under brug bliver ovnen varm. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmelegemerne inde i ovnen. DK-7

8 30. Brug kun temperatursonden anbefales til denne ovn. (til ovne forsynet med en facilitet til at anvende en temperatur-sonde.) 31. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre kontinuerligt overvåget. 32. Mikrobølgeovnen skal køres med den dekorative dekorative døren åben. (for ovne med en dør.) 33. Overfladen af en opbevaringsskab kan få hot Læses grundigt og gem den til senere Advarsel: Mikrobølgeovnen skal repareres på et autoriseret serviceværksted. Der kræves specielt måleudstyr for kontrol. Redskaber beregnet for anvendelse i mikrobølgeovnen: 1. De bedste redskaber og beholdere til brug i mikroovnen, lader mikrobølgerne passere næsten uhindret, så al energien anvendes på fødevarerne 2. Anvend derfor altid kun redskaber beregnet for anvendelse i en mikrobølgeovn 3. Metalredskaber, metalbeholdere, genbrugspapir og andet med metal i må ikke anvendes i ovnen. Mikrobølgerne kan ikke passere, og ovnen kan blive beskadiget 4. For at opnå bedst mulig mikroeffekt anbefales det at benytte runde eller ovale skåle og fade DK-8

9 BRUGSANVISNING Denne mikroovn anvender moderne elektronisk betjening, til at vælge tilberednings program, for at imødekomme Deres behov for bedre madlavning. 1. Tidsindstilling 1) Når ovnen er standby, tryk på " CLOCK/KITCHEN TIMER "en gang, "00:00" vises i displayet og timetal blinker. 2) Drejj " " for at indstille til det ønskede timetal, vælg mellem ) Trykk på " CLOCK/KITCHEN TIMER ", og minuttal m blinker. 4) Drejj " " for at indstille det ønskede minuttal, vælg mellem ) Trykk på " CLOCK/KITCHEN TIMER " for at a afslutte tidsinstilling. ":" vil blinke. Bemærk: 1) Hvis tiden ikke er indstillet, vil denn ikke vises når mikroovnen er tilsluttet 2) ) Mens De D instiller tiden, hvis De trykker på " STOP/CLEAR ", vil tidsindstilling afsluttes. 2. Mikroovns tilberedning 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vil vises i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at t indstille tid eller drej " " for at vælge mikroeffekt fra 100% % til 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10"... vil vises mens m der trykkes eller drejes. 3) Trykk "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drej " " for at indstille tilberedningstiden. (Indstillingen skal være 0:05-95:00.) 5) Trykk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte s tilberedningen. BEMÆRK: De indkodede tidsintervaller er som følger: : min : 5 seconds min : 10 seconds min : 30 seconds min : 1 minute min : 5 minutess Microovns effekt Tryk 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange Microbølge effektt 100% 80% 50% 30% 10% DK-9

10 3. Grill tilberedning 1) Tryk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./ CONVE. " knappen en gang,, og "P100" visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at t indstille tid eller drej " " forr at vælge grill funktion. Når " G-1" vises I displayet, betyderr det grill funktion. 3) Trykk på "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drej " " for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal væree 0:05-95:00.) 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning. BEMÆRK: Når de halve af grill tilberedningstiden er gået, bipper ovnen 2 gange for at fortællee at De skal vende det De tilbereder om. De kan bare lade den fortsætte. Men for at få bedre effekt af Deres grillede mad, bør de vende det om under tilberedningen, luk lågen herefter, h og trykk "START/+30SEC./CONFIRM" for at fortsætte tilberedningen. 4. Kombinations tilberedningg 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vil visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." For att indstille tid eller drej " " forr at vælge kombinationsfunktion. Stop med at a dreje når "C-1","C-2","C-3","C-4" visess i displayet. 3) Trykk på "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drejj " " for att indstille tilberedningstiden.(tidsindstillingen skal være 0: :00) 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning. Bemærk: Kombinations instruktion Instruction Display Microbølge Grill Konvektion 1 C-1 2 C-2 3 C-3 4 C-4 DK-10

11 5. Konvektions tilberedning (Med forvarme funktion) ) Konvektionstilberedning kan tilberede Deres mad som en almindelig ovn. Ved denne funktion anvendes ikke mikrobølger. Det anbefales at a De forvarmerr ovnen til den ønskede ø temperature for De sætter maden i ovnen. 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vises i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at indstille tid eller drej " " for at vælge konvektionsfunktion. Når konvektionstemperaturen vises I displayet, indikerer det konvektionsfunktion. Temperaturenn kan indstilles i intervallet 130 til 220 grader. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte temperaturen. 4) Trykk på " START/+ +30SEC./CONFIRM " for at starte forvarmning. Når ovnen er opvarmet, vil ovnen bippee 2 gange for att gøre Dem opmærksom på, at De skal sætte maden i ovnen. Og den opvarmede temperature vil visess og blinke i displayet. 5) Sæt maden I ovnenn og luk lågen. Drejj " " for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale tid er 95 minutter.) m 6) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " knappen for at starte tilberedning. Bemærk: a. Tilberedningstiden kan ikke indkodes før forvarmningstemperaturen er nået. Når N ovnen er forvarmet, skal døren åbnes, før tilberedningstiden kan indstilles. b. b Hvis tiden ikke indstilles inddenfor 5 minutter efter forvarmning, vil ovnen stoppe opvarmning. Ovnen vil bippe fire gange og gå tilbage til standby.. 6. Konvektionstilberedning( Uden forvarmefunktion) 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og "P100" vil visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." For at indstille tid eller drej " " forr at vælge konvektionsfunktion. Når konvektionstemperaturen vises ii displayet, indikerer det, konvektionsfunktion. Temperaturenn kan indstilles i intervallet 0130 til 220 grader. 3) Trykk på " START/+ +30SEC./CONFIRM " for att bekræfte temperaturen 4) Drejj " " for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale tid er 95 minutes.) m 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " knappen for at starte tilberedning. DK-11

12 7. Multi-trinstilberedning To programmer kan maksimalt indstilles ad gangen. Hvis det ene program er optøning, skal dette indstilled som det første program. Ovnen vil bippe en gang efter afslutning af a et programm og næste program vil automatisk fortsætte. Bemærk: Auto menu og forvarmningg kan ikke indstilles som multi-trin. Eksempel: Hvis De ønsker at optø mad i 5 minutter, og herefter tilberede med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Er proceduren som følger: 1) Tryk på "WEIGHT /TIME DEFROST " to gange, g displayet vil vise "def2"; 2) Drejj " " for at indstille til optøningstid på p 5 minutter; 3) Tryk" MICROWAVE/GRILL/ /COMBI./CONVE." en gang; 4) Drejj " " for at vælge 80% % mikrobølgeeffekt til displayet viser "P80"; 5) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" for att bekræfte; 6) Drejj " " for at justere tilberedningstiden til 7 minutter; 7) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" for att starte tilberedningen. 8. Køkken stopur/timer 1) Når ovnen er standby, tryk på " CLOCK/KITCHEN TIMERR " 2 gange, "00:00" vises i displayet. 2) Drej " " for at indstille timeren. Den maksimale tid er 95 minutes. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at a bekræfte. Bemærk: 1) Stopur/timer er forskelligg fra et ur. Timeren nedtæller tiden. 2) 2 Når timeren er sat til, kan der ikke indstilles programmer.. 9. Hurtig tilberedning Når ovnen er standby, tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at tilberede t med 100% effekt i 30 sekunder. Forr hvert tryk på knappen k forøges tiden med 30 sekunder. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter. 10. Hurtig H mikrobølge tilberedning Når ovnen er standby, drej " " mod venstre for at vælge tilberedningstid, tryk herefter på "START/+ +30SEC./CONFIRM" knappen for at tilberede med 100% % microbølgeeffekt. Dette program p kan også anvendes som et trin i multi-trin tilberedning. DK-12

13 11. Auto Menu 1) Nårr ovnen er standby, drej " " mod højre for at vælge denn ønskede funktion, og "A1","A2","A3"..."A10" vil vises i displayet. 2) Tryk på "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at bekræfte den menu De vil bruge. 3) Drej " " forr at vælge vægten på menuen og "g" indikatoren vil lyse. 4) Tryk på "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at starte tilberedningen. Bemærk: Kagemenu er under konventionstilberedning med opvarm funktion, og de skal forvarmee først, følg auto menuen, når ovnen når temperaturen, vil v den stoppe og bippe for at minde Dem om at åbne ovnen og sætte kagen ind, i tryk på "Start/+30Sec./Confirm" for at bage kagen. DK-13

14 Auto menu skema Menu Vægt(g) Display Effekt A1 opvarm A2 kartoffel A3 kød A4 grøntsager A5 fisk A6 pasta A7 suppe (about 230g) 1 2 (about 460g) 2 3 (about 690g) (with water 450ml) (with water 800ml) (with water 1200ml) ml ml ml % 100% 100% 100% 80% 80% 100% A8 kage Forvarm til 180 grader A9 pizza A10 kylling C-4 C-4 DK-14

15 12. Optø O ud fra vægt 1) Tryk på "WEIGHT/TIME DEFROST" knappen en gang, displayet viser "def1",. 2) Drej " " for at vælge vægtenn på det som skal optøes. Samtidig vil "g" lyse, Vægten skal være i intervallet g. 3) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at starte optøning. 13. Optø O på tid 1) Tryk på " WEIGHT/TIME DEFROST " knappen to gange, displayet viser "def2" 2) Drej " " for at vælge optøningstid. Denn maksimale tidd er 95 minutter. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at starte optøning. Optøningseffekten er P30 og kan ikke ændres. Bemærk: Hvis vægten på maden er mere end 2000 gram, bør De placere maden i kanten af den roterende glastallerkenen, og ikke i midten, for at optø optimalt. 14. Forespørge funktion (1) Mens ovnen tilbereder, tryk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE.", og den anvendte effektt vil vises I displayet i 2-3 sekunder. (2) Mens ovnen tilbereder, tryk på "CLOCK/KITCHEN TIMER" for at kontrolleree klokken. Uret vil v vises i displayet i 2-3 sekunder. 15. Lås funktion til børn Lås: Når ovnen er standby, tryk på "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der kommer et langt bip, som betyder r at låsefunktionen er aktiveret, låse-indikatoren vil v lyse, og displayet vil vise ur eller e 0:00. Afslut lås: l Når ovnen er låst, tryk på "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der kommer et langt bip, som betyderr at låsefuntionenn er deaktiveret og " " indikationen vil orsvinde. 16. Standsning (1) Ovnen vil bippe en gang når De drejer knappen tilbage tilbage til nul; (2) "START/+30 SEC./CONFIRM" " trykkes på forr at fortsætte tilberedning, hviss døren har været åbnet under u tilberedning; (3) Nårr tilberedningsprogrammet er indstillet, starter ovnen ikke, hvis, "START/ +30 SEC./CONFIRM" ikke trykkes ind i løbet af 5 min.. Uret vil visess I displayet. Det indstillede program vil blive annulleret. (4) Ovnen bipper når der trykkes korrekt, hvis ikke der trykkes korrekt vil ovnen ikke i reagere. (5) Ovnen vil bippe 4 gange for at fortælle, at tilberedingen er færdig. DK-15

16 Ved fejl Fejl Mikrobølgeovnen forstyrrer TVbilledet Ved lav effekt kommer der støj fra ovnen Damp på døren samt varm luft ud af ventilationshullerne Forklaring Som støvsugere, ventilatorer og varmeblæsere kan også mikroovne forstyrre TV-billedet Dette er normalt Ovnen slår til og fra ved lavere effekt end 100% Dette er normalt Ved tilberedning kan der opstå damp og varme Dette er normalt Problem Fejl Løsning Ovnen kan ikke startes Ovnen kan ikke varme Glastallerkenen støjer, når den kører rundt (1) Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten (2) Sikring afbryder eller afbryder afbrudt (3) Problemer med stikkontakten (4) Døren er ikke lukket korrekt (5) Madrester i ovnrummet Træk stikket ud og forsøg at sætte stikket i igen Udskift sikring eller prøv afbryderen igen. Opsøg autoriseret serviceværksted Prøv med et andet apparat Luk døren korrekt Ovnrummet rengøres Rengøring 1. Rengør jævnligt ovnen 2. Anvend en blød klud og et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnen indvendig og udvendig. Vær omhyggelig med at aftørre dørpakningen 3. Glastallerkenen og ringen rengøres jævnligt. Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), må elektrisk og elektronisk udstyr ikke blandes med andet affald. Hvis produktet senere skal kasseres, må dette produkt ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald. Venligst aflever produktet ved et WEEE opsamlingssted. EU-importør A/S HARALD NYBORG, Odense, DK. Der tages forbehold for trykfejl. DK-16

17 1. Installationsmanual Læs denne manual grundigt før de installerer ovnen Bemærk! Elektrisk tilslutning Ovnen er samlet med et strømstik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordforbundet stikkontakt. Strømstikket må kun tilsluttes. Tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Er tilslutningskablet ikke længere anvendeligt skal følgende installers: En all-pole isolationskontakt findes på installationssiden med et kontakthul på mindst 3 mm. Indbygningshullet må ikke have en bagvæg bag ovnen. Mindste installationshøjde er 85 cm. Tildæk ikke ventilationsudgang og indsugningshuller. Bemærk: Klem og vrid ikke strømkablet DK-17

18 2. 3. DK-18

19 Sigma 是 我 们 的 工 作 方 式 -5/11-5 DK-19

20 MODEL: HN 7502 Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service. SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

21 PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks. (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person. ADDENDUM If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation. Specifications Model: Rated Voltage: Rated Input Power(Microwave): Rated Output Power(Microwave): Rated Input Power(Grill): Rated Input Power(Convection): Oven Capacity: Turntable Diameter: External Dimensions(LxWxH): Net Weight: HN V~50Hz 1450W 900W 1100W 2500W 25L 315mm mm Approx kg EN-2

22 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following: 1. Warning : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. 2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. 3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children shall not play with the appliance. 4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens. 6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. 7. Read and follow the specific:"precautions TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY". 8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition. EN-3

23 9. If smoke s emitted, I switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. 10. Do not overcook food. 11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven. 12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven. 13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided. 14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. 15.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -by clients in hotels, motels and other residential type environments; -farm houses; -bed and breakfast type environments. 16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 17. Do not store or use this appliance outdoors. 18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool. 19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven. 20. Do not let cord hang over edge of table or counter. EN-4

24 21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deteriorationof the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. 22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns. 23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. 24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. 27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. 28. Steam cleaner is not to be used. 29 During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven. 30. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.) EN-5

25 31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. 32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.) 33. Surface of a storage cabinet can get hot. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE EN-6

26 To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation DANGER Electric Shock Hazard Touching some of the interna components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance. WARNING Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord. 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. 2. If a long cord set or extension cord is used: 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. 2)The extension cord must be a groundingtype 3-wire cord. 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. CLEANING Be sure to unplug the appliance from the power supply. 1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth. 2. Clean the accessories in the usual way in soapy water. 3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty. 4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. 5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth. EN-7

27 UTENSILS CAUTION Personal Injury Hazard It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below. Utensil Test: 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question. 2. Cook on maximum power for 1 minute. 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking. 4. Do not exceed 1 minute cooking time. Materials you can use in microwave oven Utensils Aluminum foil Browning dish Dinnerware Glass jars Glassware Oven cooking bags Paper plates and cups Paper towels Parchment paper Plastic Plastic wrap Thermometers Wax paper Remarks Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls. Follow manufacturer s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes. Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break. Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes. Follow manufacturer s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape. Use for short term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking. Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only. Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. Microwave-safe only. Follow the manufacturer s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food. Microwave-safe only (meat and candy thermometers). Use as a cover to prevent splattering and retain moisture. EN-8

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model:

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model: Manual/Brugervejledning Kummefryser Model: KKF1A99 KKF11A142 KKF1A198 INSTALLATIONSVEJLEDNING: Før du tager fryseren i brug: Fjern den udvendige og indvendige emballage. Kontrollér, at du har alle følgende

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere