Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502"

Transkript

1 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug.

2 Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg aldrig at starte mikrobølgeovnen med åben dør. I døren sidder en indbygget sikkerhedsafbryder. b) Sæt aldrig noget i klemme i døren, og fjern snavs fra pakningen og kabinettet, så døren kan lukkes helt. c) Anvend aldrig mikrobølgeovnen, hvis den er beskadiget. Sørg for, at døren lukker fuldstændig tæt til, og at dørens hængsler og pakningen ikke er beskadigede. d) Mikrobølgeovnen må kun repareres eller justeres af et autoriseret serviceværksted. Model Tilslutning Effekt Mikroeffekt Grill Konvektion Ovnkapacitet Drejetallerken Udvendig dimension i mm Vægt HN V~50Hz 1450W 900W 1100W 2500W 25 liter Ø 315 mm 594 mm x 470 mm x 388 mm 21.5 kg DK-2

3 Installation og tilslutning 1. Dettee product er kun beregnet til hjemmebrug. 2. Ovnen er kun beregnet til indbygning. Ovnen må ikke anvendes på et køkkenbord eller i et e skab. 3. Se den vedlagte specielle installationsmanual. 4. Ovnen kan installeres i et 60 cm bred vægmonteret skab(mindst 55 cm dyb og 85 cm overr gulvet). 5. Ovnen er samlet med et strømstik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordforbundet stikkontakt. 6. Tilslutningsstrømmen skal svare til strømspændingen som er specificeret på mærkepladen. 7.Hvis installationskablet skal udskiftes, skal dette gøres af en autoriseret elektriker. 8.Adaptere, dobbeltstik og forlængerkabler må ikke anvendes. Overbelastning kan resultere i risiko for brand. Den tilgængelige overflade bliver varm under tilberedning. Cleaning: 1. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndøren glasset, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintres af glasset. 2. Rengøring Tip --- For at lette rengøringen af hulmure, at kogt mad kan røre: Placer en halv citron i en skål, ad 300ml (1/2 liter) vand og varme på 100% mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren med en blød, tør klud. DK-3

4 Produktbeskrivelse: A F A) Betjeningspanel B) Drejetap C) Ring til drejetallerken D) Drejetallerken E) Ovnrude F) Ovndør G) Sikkerhedslåse E D C B G Grill rist( må kunn anvendes ved brug af grill/konvektion funktion, placeres på glastallerknenn ) Installation af glastallerken Glat side opad Glastallerken Drejetap a) Sørg for, at glastallerkenen altid vender korrekt b) Glastallerkenen og ringen skal altid anvendes c) Madvarer skal altid placeres på glastallerkenen d) Hvis tallerkenen eller ringen ødelægges, kontakt da altid nærmeste forhandler Ring til drejetallerken DK-4

5 Vigtige sikkerhedsregler Forholdsregler for at undgå at blive udsat for kraftig mikrobølgeenergi 1. Advarsel: Flydende og anden mad bør ikke varmes i l ukkede beholdere, eftersom de vil være tilbøjelige til at eksplodere. 2. Advarsel: Det er farligt for alle andre end en kompetent person at fjerne et låg, som yder beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi. 3. Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. 4. Hold apparatet og dets ledning uden for børn under 8 års rækkevidde. 5. Brug kun redskaber, der er beregnet til brug i mikrobølgeovne. 6. Ovnen bør jævnligt rengøres og eventuelle madrester fjernes. 7. Læs og følg de nærmere enkeltheder i: Forholdsregler for at undgå at blive udsat for kraftig mikrobølgeenergi. 8. Når du opvarmer mad i plastik- eller papirbeholdere, bør du holde øje med ovnen grundet muligheden for antændelse. 9. Hvis der opstår røg, bør du slukke ovnen eller trække stikket ud, mens du lader ovndøren være lukket for at kvæle eventuelle flammer. DK-5

6 10. Kog ikke maden for meget. 11. Brug ikke ovnrummet til opbevaring. Opbevar ikke sager såsom brød, kager etc. inde i ovnen. 12. Fjern poselukkere med metal og metalhåndtag fra papir- eller plastikbeholdere/poser, før du placerer dem i ovnen. 13. Installer og anbring kun denne ovn i henhold til de medfølgende installationsinstruktioner. 14. Hele æg og hele hårdkogte æg bør ikke varmes i en mikrobølgeovn, eftersom de kan eksplodere, selv efter opvarmningen i mikrobølgeovnen er færdig. 15. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende applikationer såsom: -- personale køkken områder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer -- af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder typen miljøer; -- gårde -- bed and breakfast type miljøer 16. Hvis ledningen er beskadiget, bør den udskiftes af producenten, en forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 17. Opbevar ikke og brug ikke dette apparat udendørs. 18. Brug ikke denne ovn i nærheden af vand, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 19. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug. Overfladerne er tilbøjelige til at blive varme ved brug. Hold ledningen væk fra varme overflader, og dæk ikke ovnen til. DK-6

7 20. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant. 21. Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til nedbrydning af ovnens overflader, hvilket kan medføre, at apparatet ikke holder så længe, og muligvis også resultere i farlige situationer. 22. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal røres rundt eller rystes, og temperaturen skal tjekkes før indtagelse af maden for at undgå skoldning. 23. Opvarmning af drikke i mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket eruptiv (voldsom) kogning; pas derfor på, når du håndterer beholderen. 24. Apparatet er ikke beregnet på at blive brugt af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. 25. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 26. Apparatet er ikke beregnet til at betjenes med en ekstern timer eller et separate, fjernbetjent system. 27. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn bør holdes væk. 28. Damprenser er ikke at blive brugt. 29. Under brug bliver ovnen varm. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmelegemerne inde i ovnen. DK-7

8 30. Brug kun temperatursonden anbefales til denne ovn. (til ovne forsynet med en facilitet til at anvende en temperatur-sonde.) 31. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre kontinuerligt overvåget. 32. Mikrobølgeovnen skal køres med den dekorative dekorative døren åben. (for ovne med en dør.) 33. Overfladen af en opbevaringsskab kan få hot Læses grundigt og gem den til senere Advarsel: Mikrobølgeovnen skal repareres på et autoriseret serviceværksted. Der kræves specielt måleudstyr for kontrol. Redskaber beregnet for anvendelse i mikrobølgeovnen: 1. De bedste redskaber og beholdere til brug i mikroovnen, lader mikrobølgerne passere næsten uhindret, så al energien anvendes på fødevarerne 2. Anvend derfor altid kun redskaber beregnet for anvendelse i en mikrobølgeovn 3. Metalredskaber, metalbeholdere, genbrugspapir og andet med metal i må ikke anvendes i ovnen. Mikrobølgerne kan ikke passere, og ovnen kan blive beskadiget 4. For at opnå bedst mulig mikroeffekt anbefales det at benytte runde eller ovale skåle og fade DK-8

9 BRUGSANVISNING Denne mikroovn anvender moderne elektronisk betjening, til at vælge tilberednings program, for at imødekomme Deres behov for bedre madlavning. 1. Tidsindstilling 1) Når ovnen er standby, tryk på " CLOCK/KITCHEN TIMER "en gang, "00:00" vises i displayet og timetal blinker. 2) Drejj " " for at indstille til det ønskede timetal, vælg mellem ) Trykk på " CLOCK/KITCHEN TIMER ", og minuttal m blinker. 4) Drejj " " for at indstille det ønskede minuttal, vælg mellem ) Trykk på " CLOCK/KITCHEN TIMER " for at a afslutte tidsinstilling. ":" vil blinke. Bemærk: 1) Hvis tiden ikke er indstillet, vil denn ikke vises når mikroovnen er tilsluttet 2) ) Mens De D instiller tiden, hvis De trykker på " STOP/CLEAR ", vil tidsindstilling afsluttes. 2. Mikroovns tilberedning 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vil vises i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at t indstille tid eller drej " " for at vælge mikroeffekt fra 100% % til 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10"... vil vises mens m der trykkes eller drejes. 3) Trykk "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drej " " for at indstille tilberedningstiden. (Indstillingen skal være 0:05-95:00.) 5) Trykk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte s tilberedningen. BEMÆRK: De indkodede tidsintervaller er som følger: : min : 5 seconds min : 10 seconds min : 30 seconds min : 1 minute min : 5 minutess Microovns effekt Tryk 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange Microbølge effektt 100% 80% 50% 30% 10% DK-9

10 3. Grill tilberedning 1) Tryk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./ CONVE. " knappen en gang,, og "P100" visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at t indstille tid eller drej " " forr at vælge grill funktion. Når " G-1" vises I displayet, betyderr det grill funktion. 3) Trykk på "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drej " " for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal væree 0:05-95:00.) 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning. BEMÆRK: Når de halve af grill tilberedningstiden er gået, bipper ovnen 2 gange for at fortællee at De skal vende det De tilbereder om. De kan bare lade den fortsætte. Men for at få bedre effekt af Deres grillede mad, bør de vende det om under tilberedningen, luk lågen herefter, h og trykk "START/+30SEC./CONFIRM" for at fortsætte tilberedningen. 4. Kombinations tilberedningg 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vil visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." For att indstille tid eller drej " " forr at vælge kombinationsfunktion. Stop med at a dreje når "C-1","C-2","C-3","C-4" visess i displayet. 3) Trykk på "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drejj " " for att indstille tilberedningstiden.(tidsindstillingen skal være 0: :00) 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning. Bemærk: Kombinations instruktion Instruction Display Microbølge Grill Konvektion 1 C-1 2 C-2 3 C-3 4 C-4 DK-10

11 5. Konvektions tilberedning (Med forvarme funktion) ) Konvektionstilberedning kan tilberede Deres mad som en almindelig ovn. Ved denne funktion anvendes ikke mikrobølger. Det anbefales at a De forvarmerr ovnen til den ønskede ø temperature for De sætter maden i ovnen. 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vises i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at indstille tid eller drej " " for at vælge konvektionsfunktion. Når konvektionstemperaturen vises I displayet, indikerer det konvektionsfunktion. Temperaturenn kan indstilles i intervallet 130 til 220 grader. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte temperaturen. 4) Trykk på " START/+ +30SEC./CONFIRM " for at starte forvarmning. Når ovnen er opvarmet, vil ovnen bippee 2 gange for att gøre Dem opmærksom på, at De skal sætte maden i ovnen. Og den opvarmede temperature vil visess og blinke i displayet. 5) Sæt maden I ovnenn og luk lågen. Drejj " " for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale tid er 95 minutter.) m 6) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " knappen for at starte tilberedning. Bemærk: a. Tilberedningstiden kan ikke indkodes før forvarmningstemperaturen er nået. Når N ovnen er forvarmet, skal døren åbnes, før tilberedningstiden kan indstilles. b. b Hvis tiden ikke indstilles inddenfor 5 minutter efter forvarmning, vil ovnen stoppe opvarmning. Ovnen vil bippe fire gange og gå tilbage til standby.. 6. Konvektionstilberedning( Uden forvarmefunktion) 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og "P100" vil visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." For at indstille tid eller drej " " forr at vælge konvektionsfunktion. Når konvektionstemperaturen vises ii displayet, indikerer det, konvektionsfunktion. Temperaturenn kan indstilles i intervallet 0130 til 220 grader. 3) Trykk på " START/+ +30SEC./CONFIRM " for att bekræfte temperaturen 4) Drejj " " for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale tid er 95 minutes.) m 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " knappen for at starte tilberedning. DK-11

12 7. Multi-trinstilberedning To programmer kan maksimalt indstilles ad gangen. Hvis det ene program er optøning, skal dette indstilled som det første program. Ovnen vil bippe en gang efter afslutning af a et programm og næste program vil automatisk fortsætte. Bemærk: Auto menu og forvarmningg kan ikke indstilles som multi-trin. Eksempel: Hvis De ønsker at optø mad i 5 minutter, og herefter tilberede med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Er proceduren som følger: 1) Tryk på "WEIGHT /TIME DEFROST " to gange, g displayet vil vise "def2"; 2) Drejj " " for at indstille til optøningstid på p 5 minutter; 3) Tryk" MICROWAVE/GRILL/ /COMBI./CONVE." en gang; 4) Drejj " " for at vælge 80% % mikrobølgeeffekt til displayet viser "P80"; 5) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" for att bekræfte; 6) Drejj " " for at justere tilberedningstiden til 7 minutter; 7) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" for att starte tilberedningen. 8. Køkken stopur/timer 1) Når ovnen er standby, tryk på " CLOCK/KITCHEN TIMERR " 2 gange, "00:00" vises i displayet. 2) Drej " " for at indstille timeren. Den maksimale tid er 95 minutes. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at a bekræfte. Bemærk: 1) Stopur/timer er forskelligg fra et ur. Timeren nedtæller tiden. 2) 2 Når timeren er sat til, kan der ikke indstilles programmer.. 9. Hurtig tilberedning Når ovnen er standby, tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at tilberede t med 100% effekt i 30 sekunder. Forr hvert tryk på knappen k forøges tiden med 30 sekunder. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter. 10. Hurtig H mikrobølge tilberedning Når ovnen er standby, drej " " mod venstre for at vælge tilberedningstid, tryk herefter på "START/+ +30SEC./CONFIRM" knappen for at tilberede med 100% % microbølgeeffekt. Dette program p kan også anvendes som et trin i multi-trin tilberedning. DK-12

13 11. Auto Menu 1) Nårr ovnen er standby, drej " " mod højre for at vælge denn ønskede funktion, og "A1","A2","A3"..."A10" vil vises i displayet. 2) Tryk på "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at bekræfte den menu De vil bruge. 3) Drej " " forr at vælge vægten på menuen og "g" indikatoren vil lyse. 4) Tryk på "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at starte tilberedningen. Bemærk: Kagemenu er under konventionstilberedning med opvarm funktion, og de skal forvarmee først, følg auto menuen, når ovnen når temperaturen, vil v den stoppe og bippe for at minde Dem om at åbne ovnen og sætte kagen ind, i tryk på "Start/+30Sec./Confirm" for at bage kagen. DK-13

14 Auto menu skema Menu Vægt(g) Display Effekt A1 opvarm A2 kartoffel A3 kød A4 grøntsager A5 fisk A6 pasta A7 suppe (about 230g) 1 2 (about 460g) 2 3 (about 690g) (with water 450ml) (with water 800ml) (with water 1200ml) ml ml ml % 100% 100% 100% 80% 80% 100% A8 kage Forvarm til 180 grader A9 pizza A10 kylling C-4 C-4 DK-14

15 12. Optø O ud fra vægt 1) Tryk på "WEIGHT/TIME DEFROST" knappen en gang, displayet viser "def1",. 2) Drej " " for at vælge vægtenn på det som skal optøes. Samtidig vil "g" lyse, Vægten skal være i intervallet g. 3) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at starte optøning. 13. Optø O på tid 1) Tryk på " WEIGHT/TIME DEFROST " knappen to gange, displayet viser "def2" 2) Drej " " for at vælge optøningstid. Denn maksimale tidd er 95 minutter. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at starte optøning. Optøningseffekten er P30 og kan ikke ændres. Bemærk: Hvis vægten på maden er mere end 2000 gram, bør De placere maden i kanten af den roterende glastallerkenen, og ikke i midten, for at optø optimalt. 14. Forespørge funktion (1) Mens ovnen tilbereder, tryk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE.", og den anvendte effektt vil vises I displayet i 2-3 sekunder. (2) Mens ovnen tilbereder, tryk på "CLOCK/KITCHEN TIMER" for at kontrolleree klokken. Uret vil v vises i displayet i 2-3 sekunder. 15. Lås funktion til børn Lås: Når ovnen er standby, tryk på "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der kommer et langt bip, som betyder r at låsefunktionen er aktiveret, låse-indikatoren vil v lyse, og displayet vil vise ur eller e 0:00. Afslut lås: l Når ovnen er låst, tryk på "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der kommer et langt bip, som betyderr at låsefuntionenn er deaktiveret og " " indikationen vil orsvinde. 16. Standsning (1) Ovnen vil bippe en gang når De drejer knappen tilbage tilbage til nul; (2) "START/+30 SEC./CONFIRM" " trykkes på forr at fortsætte tilberedning, hviss døren har været åbnet under u tilberedning; (3) Nårr tilberedningsprogrammet er indstillet, starter ovnen ikke, hvis, "START/ +30 SEC./CONFIRM" ikke trykkes ind i løbet af 5 min.. Uret vil visess I displayet. Det indstillede program vil blive annulleret. (4) Ovnen bipper når der trykkes korrekt, hvis ikke der trykkes korrekt vil ovnen ikke i reagere. (5) Ovnen vil bippe 4 gange for at fortælle, at tilberedingen er færdig. DK-15

16 Ved fejl Fejl Mikrobølgeovnen forstyrrer TVbilledet Ved lav effekt kommer der støj fra ovnen Damp på døren samt varm luft ud af ventilationshullerne Forklaring Som støvsugere, ventilatorer og varmeblæsere kan også mikroovne forstyrre TV-billedet Dette er normalt Ovnen slår til og fra ved lavere effekt end 100% Dette er normalt Ved tilberedning kan der opstå damp og varme Dette er normalt Problem Fejl Løsning Ovnen kan ikke startes Ovnen kan ikke varme Glastallerkenen støjer, når den kører rundt (1) Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten (2) Sikring afbryder eller afbryder afbrudt (3) Problemer med stikkontakten (4) Døren er ikke lukket korrekt (5) Madrester i ovnrummet Træk stikket ud og forsøg at sætte stikket i igen Udskift sikring eller prøv afbryderen igen. Opsøg autoriseret serviceværksted Prøv med et andet apparat Luk døren korrekt Ovnrummet rengøres Rengøring 1. Rengør jævnligt ovnen 2. Anvend en blød klud og et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnen indvendig og udvendig. Vær omhyggelig med at aftørre dørpakningen 3. Glastallerkenen og ringen rengøres jævnligt. Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), må elektrisk og elektronisk udstyr ikke blandes med andet affald. Hvis produktet senere skal kasseres, må dette produkt ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald. Venligst aflever produktet ved et WEEE opsamlingssted. EU-importør A/S HARALD NYBORG, Odense, DK. Der tages forbehold for trykfejl. DK-16

17 1. Installationsmanual Læs denne manual grundigt før de installerer ovnen Bemærk! Elektrisk tilslutning Ovnen er samlet med et strømstik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordforbundet stikkontakt. Strømstikket må kun tilsluttes. Tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Er tilslutningskablet ikke længere anvendeligt skal følgende installers: En all-pole isolationskontakt findes på installationssiden med et kontakthul på mindst 3 mm. Indbygningshullet må ikke have en bagvæg bag ovnen. Mindste installationshøjde er 85 cm. Tildæk ikke ventilationsudgang og indsugningshuller. Bemærk: Klem og vrid ikke strømkablet DK-17

18 2. 3. DK-18

19 Sigma 是 我 们 的 工 作 方 式 -5/11-5 DK-19

20 MODEL: HN 7502 Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service. SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

21 PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks. (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person. ADDENDUM If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation. Specifications Model: Rated Voltage: Rated Input Power(Microwave): Rated Output Power(Microwave): Rated Input Power(Grill): Rated Input Power(Convection): Oven Capacity: Turntable Diameter: External Dimensions(LxWxH): Net Weight: HN V~50Hz 1450W 900W 1100W 2500W 25L 315mm mm Approx kg EN-2

22 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following: 1. Warning : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. 2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. 3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children shall not play with the appliance. 4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens. 6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. 7. Read and follow the specific:"precautions TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY". 8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition. EN-3

23 9. If smoke s emitted, I switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. 10. Do not overcook food. 11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven. 12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven. 13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided. 14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. 15.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -by clients in hotels, motels and other residential type environments; -farm houses; -bed and breakfast type environments. 16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 17. Do not store or use this appliance outdoors. 18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool. 19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven. 20. Do not let cord hang over edge of table or counter. EN-4

24 21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deteriorationof the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. 22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns. 23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. 24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. 27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. 28. Steam cleaner is not to be used. 29 During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven. 30. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.) EN-5

25 31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. 32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.) 33. Surface of a storage cabinet can get hot. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE EN-6

26 To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation DANGER Electric Shock Hazard Touching some of the interna components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance. WARNING Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord. 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. 2. If a long cord set or extension cord is used: 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. 2)The extension cord must be a groundingtype 3-wire cord. 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. CLEANING Be sure to unplug the appliance from the power supply. 1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth. 2. Clean the accessories in the usual way in soapy water. 3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty. 4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. 5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth. EN-7

27 UTENSILS CAUTION Personal Injury Hazard It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below. Utensil Test: 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question. 2. Cook on maximum power for 1 minute. 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking. 4. Do not exceed 1 minute cooking time. Materials you can use in microwave oven Utensils Aluminum foil Browning dish Dinnerware Glass jars Glassware Oven cooking bags Paper plates and cups Paper towels Parchment paper Plastic Plastic wrap Thermometers Wax paper Remarks Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls. Follow manufacturer s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes. Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break. Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes. Follow manufacturer s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape. Use for short term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking. Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only. Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. Microwave-safe only. Follow the manufacturer s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food. Microwave-safe only (meat and candy thermometers). Use as a cover to prevent splattering and retain moisture. EN-8

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves Enkelt sæde ventiler Single Seat valves ZP ZP Ventil Enkeltsæde ventil esignet til anvendelse i alle sanitære applikationer, er ZP ventilen med dets moderne design velkendt for sin ekstreme fleksibilitet,

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere