Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502"

Transkript

1 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug.

2 Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg aldrig at starte mikrobølgeovnen med åben dør. I døren sidder en indbygget sikkerhedsafbryder. b) Sæt aldrig noget i klemme i døren, og fjern snavs fra pakningen og kabinettet, så døren kan lukkes helt. c) Anvend aldrig mikrobølgeovnen, hvis den er beskadiget. Sørg for, at døren lukker fuldstændig tæt til, og at dørens hængsler og pakningen ikke er beskadigede. d) Mikrobølgeovnen må kun repareres eller justeres af et autoriseret serviceværksted. Model Tilslutning Effekt Mikroeffekt Grill Konvektion Ovnkapacitet Drejetallerken Udvendig dimension i mm Vægt HN V~50Hz 1450W 900W 1100W 2500W 25 liter Ø 315 mm 594 mm x 470 mm x 388 mm 21.5 kg DK-2

3 Installation og tilslutning 1. Dettee product er kun beregnet til hjemmebrug. 2. Ovnen er kun beregnet til indbygning. Ovnen må ikke anvendes på et køkkenbord eller i et e skab. 3. Se den vedlagte specielle installationsmanual. 4. Ovnen kan installeres i et 60 cm bred vægmonteret skab(mindst 55 cm dyb og 85 cm overr gulvet). 5. Ovnen er samlet med et strømstik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordforbundet stikkontakt. 6. Tilslutningsstrømmen skal svare til strømspændingen som er specificeret på mærkepladen. 7.Hvis installationskablet skal udskiftes, skal dette gøres af en autoriseret elektriker. 8.Adaptere, dobbeltstik og forlængerkabler må ikke anvendes. Overbelastning kan resultere i risiko for brand. Den tilgængelige overflade bliver varm under tilberedning. Cleaning: 1. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndøren glasset, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintres af glasset. 2. Rengøring Tip --- For at lette rengøringen af hulmure, at kogt mad kan røre: Placer en halv citron i en skål, ad 300ml (1/2 liter) vand og varme på 100% mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren med en blød, tør klud. DK-3

4 Produktbeskrivelse: A F A) Betjeningspanel B) Drejetap C) Ring til drejetallerken D) Drejetallerken E) Ovnrude F) Ovndør G) Sikkerhedslåse E D C B G Grill rist( må kunn anvendes ved brug af grill/konvektion funktion, placeres på glastallerknenn ) Installation af glastallerken Glat side opad Glastallerken Drejetap a) Sørg for, at glastallerkenen altid vender korrekt b) Glastallerkenen og ringen skal altid anvendes c) Madvarer skal altid placeres på glastallerkenen d) Hvis tallerkenen eller ringen ødelægges, kontakt da altid nærmeste forhandler Ring til drejetallerken DK-4

5 Vigtige sikkerhedsregler Forholdsregler for at undgå at blive udsat for kraftig mikrobølgeenergi 1. Advarsel: Flydende og anden mad bør ikke varmes i l ukkede beholdere, eftersom de vil være tilbøjelige til at eksplodere. 2. Advarsel: Det er farligt for alle andre end en kompetent person at fjerne et låg, som yder beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi. 3. Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. 4. Hold apparatet og dets ledning uden for børn under 8 års rækkevidde. 5. Brug kun redskaber, der er beregnet til brug i mikrobølgeovne. 6. Ovnen bør jævnligt rengøres og eventuelle madrester fjernes. 7. Læs og følg de nærmere enkeltheder i: Forholdsregler for at undgå at blive udsat for kraftig mikrobølgeenergi. 8. Når du opvarmer mad i plastik- eller papirbeholdere, bør du holde øje med ovnen grundet muligheden for antændelse. 9. Hvis der opstår røg, bør du slukke ovnen eller trække stikket ud, mens du lader ovndøren være lukket for at kvæle eventuelle flammer. DK-5

6 10. Kog ikke maden for meget. 11. Brug ikke ovnrummet til opbevaring. Opbevar ikke sager såsom brød, kager etc. inde i ovnen. 12. Fjern poselukkere med metal og metalhåndtag fra papir- eller plastikbeholdere/poser, før du placerer dem i ovnen. 13. Installer og anbring kun denne ovn i henhold til de medfølgende installationsinstruktioner. 14. Hele æg og hele hårdkogte æg bør ikke varmes i en mikrobølgeovn, eftersom de kan eksplodere, selv efter opvarmningen i mikrobølgeovnen er færdig. 15. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende applikationer såsom: -- personale køkken områder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer -- af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder typen miljøer; -- gårde -- bed and breakfast type miljøer 16. Hvis ledningen er beskadiget, bør den udskiftes af producenten, en forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 17. Opbevar ikke og brug ikke dette apparat udendørs. 18. Brug ikke denne ovn i nærheden af vand, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 19. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug. Overfladerne er tilbøjelige til at blive varme ved brug. Hold ledningen væk fra varme overflader, og dæk ikke ovnen til. DK-6

7 20. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant. 21. Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til nedbrydning af ovnens overflader, hvilket kan medføre, at apparatet ikke holder så længe, og muligvis også resultere i farlige situationer. 22. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal røres rundt eller rystes, og temperaturen skal tjekkes før indtagelse af maden for at undgå skoldning. 23. Opvarmning af drikke i mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket eruptiv (voldsom) kogning; pas derfor på, når du håndterer beholderen. 24. Apparatet er ikke beregnet på at blive brugt af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. 25. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 26. Apparatet er ikke beregnet til at betjenes med en ekstern timer eller et separate, fjernbetjent system. 27. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn bør holdes væk. 28. Damprenser er ikke at blive brugt. 29. Under brug bliver ovnen varm. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmelegemerne inde i ovnen. DK-7

8 30. Brug kun temperatursonden anbefales til denne ovn. (til ovne forsynet med en facilitet til at anvende en temperatur-sonde.) 31. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre kontinuerligt overvåget. 32. Mikrobølgeovnen skal køres med den dekorative dekorative døren åben. (for ovne med en dør.) 33. Overfladen af en opbevaringsskab kan få hot Læses grundigt og gem den til senere Advarsel: Mikrobølgeovnen skal repareres på et autoriseret serviceværksted. Der kræves specielt måleudstyr for kontrol. Redskaber beregnet for anvendelse i mikrobølgeovnen: 1. De bedste redskaber og beholdere til brug i mikroovnen, lader mikrobølgerne passere næsten uhindret, så al energien anvendes på fødevarerne 2. Anvend derfor altid kun redskaber beregnet for anvendelse i en mikrobølgeovn 3. Metalredskaber, metalbeholdere, genbrugspapir og andet med metal i må ikke anvendes i ovnen. Mikrobølgerne kan ikke passere, og ovnen kan blive beskadiget 4. For at opnå bedst mulig mikroeffekt anbefales det at benytte runde eller ovale skåle og fade DK-8

9 BRUGSANVISNING Denne mikroovn anvender moderne elektronisk betjening, til at vælge tilberednings program, for at imødekomme Deres behov for bedre madlavning. 1. Tidsindstilling 1) Når ovnen er standby, tryk på " CLOCK/KITCHEN TIMER "en gang, "00:00" vises i displayet og timetal blinker. 2) Drejj " " for at indstille til det ønskede timetal, vælg mellem ) Trykk på " CLOCK/KITCHEN TIMER ", og minuttal m blinker. 4) Drejj " " for at indstille det ønskede minuttal, vælg mellem ) Trykk på " CLOCK/KITCHEN TIMER " for at a afslutte tidsinstilling. ":" vil blinke. Bemærk: 1) Hvis tiden ikke er indstillet, vil denn ikke vises når mikroovnen er tilsluttet 2) ) Mens De D instiller tiden, hvis De trykker på " STOP/CLEAR ", vil tidsindstilling afsluttes. 2. Mikroovns tilberedning 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vil vises i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at t indstille tid eller drej " " for at vælge mikroeffekt fra 100% % til 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10"... vil vises mens m der trykkes eller drejes. 3) Trykk "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drej " " for at indstille tilberedningstiden. (Indstillingen skal være 0:05-95:00.) 5) Trykk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte s tilberedningen. BEMÆRK: De indkodede tidsintervaller er som følger: : min : 5 seconds min : 10 seconds min : 30 seconds min : 1 minute min : 5 minutess Microovns effekt Tryk 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange Microbølge effektt 100% 80% 50% 30% 10% DK-9

10 3. Grill tilberedning 1) Tryk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./ CONVE. " knappen en gang,, og "P100" visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at t indstille tid eller drej " " forr at vælge grill funktion. Når " G-1" vises I displayet, betyderr det grill funktion. 3) Trykk på "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drej " " for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal væree 0:05-95:00.) 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning. BEMÆRK: Når de halve af grill tilberedningstiden er gået, bipper ovnen 2 gange for at fortællee at De skal vende det De tilbereder om. De kan bare lade den fortsætte. Men for at få bedre effekt af Deres grillede mad, bør de vende det om under tilberedningen, luk lågen herefter, h og trykk "START/+30SEC./CONFIRM" for at fortsætte tilberedningen. 4. Kombinations tilberedningg 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vil visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." For att indstille tid eller drej " " forr at vælge kombinationsfunktion. Stop med at a dreje når "C-1","C-2","C-3","C-4" visess i displayet. 3) Trykk på "START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte. 4) Drejj " " for att indstille tilberedningstiden.(tidsindstillingen skal være 0: :00) 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning. Bemærk: Kombinations instruktion Instruction Display Microbølge Grill Konvektion 1 C-1 2 C-2 3 C-3 4 C-4 DK-10

11 5. Konvektions tilberedning (Med forvarme funktion) ) Konvektionstilberedning kan tilberede Deres mad som en almindelig ovn. Ved denne funktion anvendes ikke mikrobølger. Det anbefales at a De forvarmerr ovnen til den ønskede ø temperature for De sætter maden i ovnen. 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og o "P100" vises i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." for at indstille tid eller drej " " for at vælge konvektionsfunktion. Når konvektionstemperaturen vises I displayet, indikerer det konvektionsfunktion. Temperaturenn kan indstilles i intervallet 130 til 220 grader. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at bekræfte temperaturen. 4) Trykk på " START/+ +30SEC./CONFIRM " for at starte forvarmning. Når ovnen er opvarmet, vil ovnen bippee 2 gange for att gøre Dem opmærksom på, at De skal sætte maden i ovnen. Og den opvarmede temperature vil visess og blinke i displayet. 5) Sæt maden I ovnenn og luk lågen. Drejj " " for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale tid er 95 minutter.) m 6) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " knappen for at starte tilberedning. Bemærk: a. Tilberedningstiden kan ikke indkodes før forvarmningstemperaturen er nået. Når N ovnen er forvarmet, skal døren åbnes, før tilberedningstiden kan indstilles. b. b Hvis tiden ikke indstilles inddenfor 5 minutter efter forvarmning, vil ovnen stoppe opvarmning. Ovnen vil bippe fire gange og gå tilbage til standby.. 6. Konvektionstilberedning( Uden forvarmefunktion) 1) Trykk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE. " knappen en gang, og "P100" vil visess i displayet. 2) Trykk på " MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE." For at indstille tid eller drej " " forr at vælge konvektionsfunktion. Når konvektionstemperaturen vises ii displayet, indikerer det, konvektionsfunktion. Temperaturenn kan indstilles i intervallet 0130 til 220 grader. 3) Trykk på " START/+ +30SEC./CONFIRM " for att bekræfte temperaturen 4) Drejj " " for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale tid er 95 minutes.) m 5) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " knappen for at starte tilberedning. DK-11

12 7. Multi-trinstilberedning To programmer kan maksimalt indstilles ad gangen. Hvis det ene program er optøning, skal dette indstilled som det første program. Ovnen vil bippe en gang efter afslutning af a et programm og næste program vil automatisk fortsætte. Bemærk: Auto menu og forvarmningg kan ikke indstilles som multi-trin. Eksempel: Hvis De ønsker at optø mad i 5 minutter, og herefter tilberede med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Er proceduren som følger: 1) Tryk på "WEIGHT /TIME DEFROST " to gange, g displayet vil vise "def2"; 2) Drejj " " for at indstille til optøningstid på p 5 minutter; 3) Tryk" MICROWAVE/GRILL/ /COMBI./CONVE." en gang; 4) Drejj " " for at vælge 80% % mikrobølgeeffekt til displayet viser "P80"; 5) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" for att bekræfte; 6) Drejj " " for at justere tilberedningstiden til 7 minutter; 7) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" for att starte tilberedningen. 8. Køkken stopur/timer 1) Når ovnen er standby, tryk på " CLOCK/KITCHEN TIMERR " 2 gange, "00:00" vises i displayet. 2) Drej " " for at indstille timeren. Den maksimale tid er 95 minutes. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM " for at a bekræfte. Bemærk: 1) Stopur/timer er forskelligg fra et ur. Timeren nedtæller tiden. 2) 2 Når timeren er sat til, kan der ikke indstilles programmer.. 9. Hurtig tilberedning Når ovnen er standby, tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at tilberede t med 100% effekt i 30 sekunder. Forr hvert tryk på knappen k forøges tiden med 30 sekunder. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter. 10. Hurtig H mikrobølge tilberedning Når ovnen er standby, drej " " mod venstre for at vælge tilberedningstid, tryk herefter på "START/+ +30SEC./CONFIRM" knappen for at tilberede med 100% % microbølgeeffekt. Dette program p kan også anvendes som et trin i multi-trin tilberedning. DK-12

13 11. Auto Menu 1) Nårr ovnen er standby, drej " " mod højre for at vælge denn ønskede funktion, og "A1","A2","A3"..."A10" vil vises i displayet. 2) Tryk på "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at bekræfte den menu De vil bruge. 3) Drej " " forr at vælge vægten på menuen og "g" indikatoren vil lyse. 4) Tryk på "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at starte tilberedningen. Bemærk: Kagemenu er under konventionstilberedning med opvarm funktion, og de skal forvarmee først, følg auto menuen, når ovnen når temperaturen, vil v den stoppe og bippe for at minde Dem om at åbne ovnen og sætte kagen ind, i tryk på "Start/+30Sec./Confirm" for at bage kagen. DK-13

14 Auto menu skema Menu Vægt(g) Display Effekt A1 opvarm A2 kartoffel A3 kød A4 grøntsager A5 fisk A6 pasta A7 suppe (about 230g) 1 2 (about 460g) 2 3 (about 690g) (with water 450ml) (with water 800ml) (with water 1200ml) ml ml ml % 100% 100% 100% 80% 80% 100% A8 kage Forvarm til 180 grader A9 pizza A10 kylling C-4 C-4 DK-14

15 12. Optø O ud fra vægt 1) Tryk på "WEIGHT/TIME DEFROST" knappen en gang, displayet viser "def1",. 2) Drej " " for at vælge vægtenn på det som skal optøes. Samtidig vil "g" lyse, Vægten skal være i intervallet g. 3) Tryk på "START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at starte optøning. 13. Optø O på tid 1) Tryk på " WEIGHT/TIME DEFROST " knappen to gange, displayet viser "def2" 2) Drej " " for at vælge optøningstid. Denn maksimale tidd er 95 minutter. 3) Tryk på " START/+30SEC./CONFIRM" knappen for at starte optøning. Optøningseffekten er P30 og kan ikke ændres. Bemærk: Hvis vægten på maden er mere end 2000 gram, bør De placere maden i kanten af den roterende glastallerkenen, og ikke i midten, for at optø optimalt. 14. Forespørge funktion (1) Mens ovnen tilbereder, tryk på "MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVE.", og den anvendte effektt vil vises I displayet i 2-3 sekunder. (2) Mens ovnen tilbereder, tryk på "CLOCK/KITCHEN TIMER" for at kontrolleree klokken. Uret vil v vises i displayet i 2-3 sekunder. 15. Lås funktion til børn Lås: Når ovnen er standby, tryk på "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der kommer et langt bip, som betyder r at låsefunktionen er aktiveret, låse-indikatoren vil v lyse, og displayet vil vise ur eller e 0:00. Afslut lås: l Når ovnen er låst, tryk på "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der kommer et langt bip, som betyderr at låsefuntionenn er deaktiveret og " " indikationen vil orsvinde. 16. Standsning (1) Ovnen vil bippe en gang når De drejer knappen tilbage tilbage til nul; (2) "START/+30 SEC./CONFIRM" " trykkes på forr at fortsætte tilberedning, hviss døren har været åbnet under u tilberedning; (3) Nårr tilberedningsprogrammet er indstillet, starter ovnen ikke, hvis, "START/ +30 SEC./CONFIRM" ikke trykkes ind i løbet af 5 min.. Uret vil visess I displayet. Det indstillede program vil blive annulleret. (4) Ovnen bipper når der trykkes korrekt, hvis ikke der trykkes korrekt vil ovnen ikke i reagere. (5) Ovnen vil bippe 4 gange for at fortælle, at tilberedingen er færdig. DK-15

16 Ved fejl Fejl Mikrobølgeovnen forstyrrer TVbilledet Ved lav effekt kommer der støj fra ovnen Damp på døren samt varm luft ud af ventilationshullerne Forklaring Som støvsugere, ventilatorer og varmeblæsere kan også mikroovne forstyrre TV-billedet Dette er normalt Ovnen slår til og fra ved lavere effekt end 100% Dette er normalt Ved tilberedning kan der opstå damp og varme Dette er normalt Problem Fejl Løsning Ovnen kan ikke startes Ovnen kan ikke varme Glastallerkenen støjer, når den kører rundt (1) Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten (2) Sikring afbryder eller afbryder afbrudt (3) Problemer med stikkontakten (4) Døren er ikke lukket korrekt (5) Madrester i ovnrummet Træk stikket ud og forsøg at sætte stikket i igen Udskift sikring eller prøv afbryderen igen. Opsøg autoriseret serviceværksted Prøv med et andet apparat Luk døren korrekt Ovnrummet rengøres Rengøring 1. Rengør jævnligt ovnen 2. Anvend en blød klud og et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnen indvendig og udvendig. Vær omhyggelig med at aftørre dørpakningen 3. Glastallerkenen og ringen rengøres jævnligt. Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), må elektrisk og elektronisk udstyr ikke blandes med andet affald. Hvis produktet senere skal kasseres, må dette produkt ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald. Venligst aflever produktet ved et WEEE opsamlingssted. EU-importør A/S HARALD NYBORG, Odense, DK. Der tages forbehold for trykfejl. DK-16

17 1. Installationsmanual Læs denne manual grundigt før de installerer ovnen Bemærk! Elektrisk tilslutning Ovnen er samlet med et strømstik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordforbundet stikkontakt. Strømstikket må kun tilsluttes. Tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Er tilslutningskablet ikke længere anvendeligt skal følgende installers: En all-pole isolationskontakt findes på installationssiden med et kontakthul på mindst 3 mm. Indbygningshullet må ikke have en bagvæg bag ovnen. Mindste installationshøjde er 85 cm. Tildæk ikke ventilationsudgang og indsugningshuller. Bemærk: Klem og vrid ikke strømkablet DK-17

18 2. 3. DK-18

19 Sigma 是 我 们 的 工 作 方 式 -5/11-5 DK-19

20 MODEL: HN 7502 Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service. SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

21 PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks. (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person. ADDENDUM If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation. Specifications Model: Rated Voltage: Rated Input Power(Microwave): Rated Output Power(Microwave): Rated Input Power(Grill): Rated Input Power(Convection): Oven Capacity: Turntable Diameter: External Dimensions(LxWxH): Net Weight: HN V~50Hz 1450W 900W 1100W 2500W 25L 315mm mm Approx kg EN-2

22 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following: 1. Warning : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. 2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. 3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children shall not play with the appliance. 4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens. 6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. 7. Read and follow the specific:"precautions TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY". 8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition. EN-3

23 9. If smoke s emitted, I switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. 10. Do not overcook food. 11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven. 12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven. 13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided. 14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. 15.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -by clients in hotels, motels and other residential type environments; -farm houses; -bed and breakfast type environments. 16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 17. Do not store or use this appliance outdoors. 18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool. 19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven. 20. Do not let cord hang over edge of table or counter. EN-4

24 21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deteriorationof the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. 22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns. 23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. 24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. 27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. 28. Steam cleaner is not to be used. 29 During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven. 30. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.) EN-5

25 31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. 32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.) 33. Surface of a storage cabinet can get hot. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE EN-6

26 To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation DANGER Electric Shock Hazard Touching some of the interna components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance. WARNING Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord. 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. 2. If a long cord set or extension cord is used: 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. 2)The extension cord must be a groundingtype 3-wire cord. 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. CLEANING Be sure to unplug the appliance from the power supply. 1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth. 2. Clean the accessories in the usual way in soapy water. 3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty. 4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. 5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth. EN-7

27 UTENSILS CAUTION Personal Injury Hazard It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below. Utensil Test: 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question. 2. Cook on maximum power for 1 minute. 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking. 4. Do not exceed 1 minute cooking time. Materials you can use in microwave oven Utensils Aluminum foil Browning dish Dinnerware Glass jars Glassware Oven cooking bags Paper plates and cups Paper towels Parchment paper Plastic Plastic wrap Thermometers Wax paper Remarks Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls. Follow manufacturer s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes. Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break. Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes. Follow manufacturer s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape. Use for short term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking. Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only. Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. Microwave-safe only. Follow the manufacturer s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food. Microwave-safe only (meat and candy thermometers). Use as a cover to prevent splattering and retain moisture. EN-8

FORHOLDSREGLER. For at undgå stråling, skal nedenstående overholdes. Specifikationer DK-1. (a) Benyt aldrig ovnen når lågen ikke er lukket.

FORHOLDSREGLER. For at undgå stråling, skal nedenstående overholdes. Specifikationer DK-1. (a) Benyt aldrig ovnen når lågen ikke er lukket. Model: HCF25ENIDOTX1 FORHOLDSREGLER For at undgå stråling, skal nedenstående overholdes. (a) Benyt aldrig ovnen når lågen ikke er lukket. (b) Pas på der ikke kommer objekter i klemme mellem ovn og låg.

Læs mere

DK-1 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ AT MAN UDSÆTTES FOR MEGEN MIKROBØLGE ENERGI.

DK-1 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ AT MAN UDSÆTTES FOR MEGEN MIKROBØLGE ENERGI. Model: HGF25ENIDOTS1 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ AT MAN UDSÆTTES FOR MEGEN MIKROBØLGE ENERGI. a. Prøv ikke at bruge ovnen med lågen åben, da man derved kan blive udsat for skadelig mikrobølge energi. Det

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi Model:OMF20ENIN0TW1 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi (a) Undgå at

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: AC930ARB Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug.

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. MIKROOVN Model Nr.: 1663. BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. 1 Montering 1. Fjern al emballage. Hvis der er en sikkerhedsfilm over ovnen,

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres nye vinkøleskab, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

BLACK SERIES DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6

BLACK SERIES DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6 BLACK SERIES 243-016 DK Elektrisk brødrister...2 UK Electronic toaster...6 DK For at du kan få mest mulig glæde af din nye brødrister, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager brødristeren

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN A2PYID-6 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN EAN13: 8017709145804 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 145 mm, 1,40 kw Booster

Læs mere

ART.NR. 750-024. UK Double cooking plates...2 DK Dobbelt kogeplade...5. www.ideline.com

ART.NR. 750-024. UK Double cooking plates...2 DK Dobbelt kogeplade...5. www.ideline.com ART.NR. 750-024 UK Double cooking plates...2 DK Dobbelt kogeplade...5 www.ideline.com INTRODUCTION Please read this instruction manual carefully and familiarise yourself with your new cooking plate, before

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 645-055 DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 DK For at De kan få mest glæde af Deres elkedel, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug. Vi

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX

ELECTRONIC CONTROL BOX ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0314 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Blower load (A): Pump load (B): Light load (C): Aux (D): Heater load: 400V, 50Hz, 3 phase 11000 W 3 x 16 A Max.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A SCB92MX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709149963 5 brændere Venstre bag : 1,80 kw Venstre frem: 3,00 kw Midte: ekstra hurtig 3,50 kw Højre bag:

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 86713 Brugsanvisning Instruction manual DK EN DK ELEKTRISK PEJS MED VARMEFUNKTION GEM VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING VIGTIGT: LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG. Læs venligst

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709155025 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw - Booster 3,0 kw Venstre

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere