Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 284 Offentligt Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland Udarbejdet til Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland April 2013

2 Transmittal letter Privat og fortroligt Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland S/I Vestergade Toftlund Att. Niels Leth-Sørensen Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland 30. april 2013 Denne rapport er et uddrag fra en rapport udarbejdet i henhold til aftalebrevet af 5. april 2013 mellem Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland S/I ( Skolen eller STUK ) og Ernst & Young ( vi ). Baggrund Der er udsigt til faldende elevtal på studenterkurset pga. frafald på den nuværende 1. årgang og et fald i ansøgninger til den kommende 1. årgang. Formålet med vores rapport og begrænsninger vedrørende dens brug Denne rapport er underlagt betingelserne i aftalebrevet mellem STUK og Ernst & Young samt vores almindelige forretningsbetingelser. Læseren bedes bemærke følgende: Denne rapport er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Skolen udelukkende til brug i forbindelse med de nævnte overvejelser om omlægning af Skolen og må ikke anvendes til noget andet formål. Rapporten må ikke citeres, omtales eller forelægges for nogen anden end Skolen, dens relevante rådgivere og relevante myndigheder uden vores forudgående skriftlige tilladelse, medmindre dette sker på baggrund af retskendelse eller krav fra myndighederne. Ernst & Young påtager sig ikke noget ansvar vedrørende indholdet i denne rapport over for andre end ledelsen på Skolen. Handlinger foretaget af nogen anden, på baggrund af indholdet i denne rapport sker på egen risiko. Beskrivelse af arbejdet Vores opgave har været at undersøge demografiske forhold i Sønderjylland til støtte for beslutningen om eventuelt at flytte det 2-årige STX til et, i demografisk øjemed, mere gunstigt område. Resultaterne er udarbejdet på baggrund af informationer fra Skolen, som vi ikke har revideret eller på anden måde verificeret. Dette gælder for eksempel Skolens elevtal, omsætning og omkostninger, som bruges i beregningerne. Derudover er der gjort brug af information fra Danmarks Statistik, Ministeriet for børn og undervisning og Region Syddanmark. Ernst & Young Klaus Ahm Partner Jeppe Høgh Degnbol Senior Analyst Side 2

3 Executive summary Konklusion Det er blevet undersøgt, om det kunne være fordelagtigt at flytte STUK til et, i demografisk øjemed, mere fordelagtigt område. De indmeldte tal for 2013 tyder på, at der er ledig kapacitet på gymnasierne i Tønder kommune mens der er manglende kapacitet i Aabenraa og Sønderborg kommune. Derudover forventes det, at elevtilgangen falder med 22% i Tønder kommune frem mod 2020 mens dette fald kun er 8% i Aabenraa. Vælger man at lade STUK blive på den nuværende lokalitet, vil man med al sandsynlighed komme til at kæmpe med Tønder Gymnasium om det faldende antal elever. Den lave gymnasiefrekvens i Tønder kommune taler dog for, at man delvist kan kompensere for det faldende antal 16-årige ved at øge gymnasiefrekvensen. Det anses dog som tvivlsomt, hvorvidt dette er praktisk muligt blandt andet fordi, man arbejder imod den sociale arv og det kan ligeledes tænkes, at det vil øge frafaldsprocenten, hvis man optager elever fra mindre ressourcestærke familier. Flytning af Skolen til et demografisk mere gunstigt område, som for eksempel Aabenraa kunne endvidere også have regionsrådet og Ministeriet for børn og undervisnings interesse, da overkapaciteten i Tønder kommune hermed mindskes samtidig med, at underkapaciteten i Aabenraa fjernes. Flyttes STUK til for eksempel Aabenraa vil man således potentielt både løse STUKs problem med faldende elevtilgang samtidig med at man mindsker det strukturelle problem, som hele Sønderjylland oplever i form af ledig kapacitet i Tønder og Haderslev og manglende kapacitet i Aabenraa og Sønderborg. Side 3

4 Indhold Sektion 1 Introduktion 5 Sektion 2 Demografisk udvikling i Sønderjylland 8 Sektion 3 Elevtilgang for STUK 14 Sektion 4 Appendiks 18 Sektion 5 CV er 21 Side 4

5 Sektion 1 Introduktion Side 5

6 Baggrund Studenterkurset og kostskolen i Sønderjylland Studenterkurset, overbygningen og kostskolen Skolen består af et 2-årigt studenterkursus, en overbygning ( klasse), og en kostskole ( klasse) Der er små 300 elever i alt på skolen og 57 ansatte Der er planer om at udvide overbygningen med 7. klasse i 2014 Det er kun muligt at undgå at have alle klasser helt nede fra 0. klasse fordi studenterkurset og kostskolen i Sønderjylland er et privatgymnasium med en grundskole Det er Toftlunds næststørste arbejdsplads Omsætningen for 2012 var DKK 47,7 millioner fordelt som illustreret i figuren til højre Omsætningsfordeling, 2012 Studenterkurset og overbygningen Overbygningen og studenterkurset er integreret som et samlet forløb for dygtige elever I praksis underviser gymnasielærere på overbygningen og grundskolelærere (efter faglig opgradering) på studenterkurset 53% 29% 18% Studenterkursus Overbygning Kostskolen Side 6

7 Problemstilling Omlægning af STX-forløb og oprettelse af filial Faldende elevtal Udsigt til faldende elevtal på studenterkurset pga. frafald på den nuværende 1. årgang og et fald i ansøgninger til den kommende 1. årgang Dette skyldes, ifølge STUK, at nogle elever fra overbygningen har valgt det 3-årige STX i de omkringliggende byer samt at der kommer færre elever udefra Ledelsen har overvejet følgende mulige løsning Flytte studenterkurset til et mere demografisk gunstigt område For at undgå at den nuværende kostskole og overbygningen skal starte helt nede fra 0. klasse, er det nødvendigt at have et gymnasium tilknyttet skolen Samtidigt er det umiddelbart ikke muligt at drive filialer, dvs. skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 21. juni 2010 med efterfølgende ændringer. Det overvejes derfor at søge dispensation til at oprette en filial i et, i demografisk øjemed, mere gunstigt område i Sønderjylland Den demografiske udvikling i kommunerne i Sønderjylland ønskes derfor undersøgt Ernst & Young bidrager med følgende Vi undersøger den demografiske udvikling i de Sønderjyske kommuner for 16-årige Vi beregner gymnasiefrekvensen i de Sønderjyske kommuner Vi beregner markedsstørrelsen i de Sønderjyske kommuner, målt på elevtilgang på det 2-årige og 3-årige STX Vi beregner STUKs markedsandel Vi fremskriver elevtilgangen på STUK ud fra ovenstående analyser Vi undersøger gymnasiernes kapacitetsudnyttelse i kommunerne i Sønderjylland Side 7

8 Sektion 2 Demografisk udvikling i Sønderjylland Markeds- og industrianalyse Side 8

9 Demografisk udvikling Stort fald i antal 16-årige frem mod 2020 I figuren ses den forventede demografiske udvikling i antallet af 16-årige i Sønderjylland og resten af Danmark i perioden Tønder kommune har det højeste fald i antal 16-årige frem mod 2020 blandt de Sønderjyske kommuner Tønder kommune falder således 14% mere end hele landet mens Aabenraa stort set ligger på landsgennemsnittet Hele landet: -8,1% København: +6,7% Aarhus: -8,6% Esbjerg: -16,2% -19,1% -21,7% -8,4% -12,0% Side 9

10 Gymnasiefrekvens for gymnasium og studenterkursus Tønder og Aabenraa kommunes gymnasiefrekvens ligger lavt Gymnasiefrekvens 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Hele landet København Sønderborg Haderslev Aabenraa Tønder Gymnasiefrekvensen er beregnet som elevtilgang for kommunen divideret med antal 16-årige i samme kommune (Hele landet og København er medtaget som referencer) Data er hentet fra Danmarks Statistik, se appendiks B for beregninger Side 10

11 Historisk og fremskrevet elevtilgang Elevtilgangen falder fra godt 200 i 2012 til små 160 i 2020 i Tønder kommune Historisk og fremskrevet elevtilgang *2012 *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Sønderborg Haderslev Aabenraa Tønder Forventet udvikling i elevtilgang fra 2012 til 2020 *Fremskrivningen er baseret på Danmarks Statistiks fremskrivning af 16-årige. Herefter er gymnasiefrekvensen for de respektive kommuner i 2011 fra tidligere slides multipliceret med antal 16-årige. Data er hentet fra Danmarks Statistik, se appendiks B for beregninger Side 11

12 Kapacitetsudnyttelse på gymnasierne i Sønderjylland Tønder kommune har størst ledig kapacitet Kapacitetsudnyttelse, % 100% 80% 17% 30% 60% 116% 104% 40% 83% 70% 20% 0% Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Udnyttet Ledig Kapaciteten er estimeret ud fra den til regionsrådet indmeldte optagelseskapacitet for gymnasierne, studenterkurserne og HF. Indmeldingen foregår som antal klasser og det antages, at der kan være 28 elever i hver klasse (regionsrådet arbejder med samme antagelse). Udnyttelsen af kapaciteten beregnes som gymnasiefrekvensen (inkl. HF-kurser) fra 2011 multipliceret med forventet antal 16-årige ifølge Danmarks Statistik (se også appendiks A). Kapacitetsudnyttelsen kan være over 100% ved at der er mere end 28 elever i klasserne. Side 12

13 Demografisk udvikling Delkonklusion + - Fordele ved at flytte STUK til Aabenraa Der er 30% ledig kapacitet på gymnasierne i Tønder kommune Samtidig er der udsigt til, at antallet af elever falder med 22% fra 2012 til 2020 Den demografiske udvikling i Tønder kommune medfører, at der på sigt vil være endnu mere ledig kapacitet end det er tilfældet i dag På denne baggrund kunne det være i såvel STUKs som regionsrådets og Ministeriet for børn og undervisnings interesse at STUK flytter gymnasiet til et område med manglende kapacitet, for eksempel Aabenraa Udfordringer ved at flytte STUK til Aabenraa Det ser ud til, at mange af eleverne på STUK kommer fra nærområdet Det kan derfor være, at færre elever fra dette område fremover vil få en STX-eksamen, såfremt STUK flytter til en anden lokalitet En løsning, som ledelsen har overvejet, er at indsætter busser, der dagligt transporterer eleverne over til det nye gymnasium Dette kunne ligeledes hjælpe STUK med at komme op på en kritisk masse på den nye lokalitet Side 13

14 Sektion 2 Elevtilgang for STUK Markeds- og industrianalyse Side 14

15 Karaktergennemsnit i Danmark STUKs karaktergennemsnit har i de seneste tre år ligget over landsgennemsnittet Region Nordjylland Studenter kursus STX 6,1 7,0 Region Hovedstaden Region Midtjylland Studenter kursus STX 6,9 7,2 Studenter kursus STX 7,1 7,1 Region Syddanmark Studenter kursus STX STUK 7,1 6,9 Studenter kursus Tønder STX 7,1 7,2 Region Sjælland Studenter kursus STX n/a 6,8 Side 15

16 Historisk og fremskrevet elevtilgang for STUK Elevtilgangen falder med 20% frem mod 2020 Historisk og fremskrevet elevtilgang på STUK *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Tønder Haderslev Andre *Fremskrivningen er baseret på STUKs markedsandel i 2012 for henholdsvis Tønder (16,4%) og Haderslev (3,6%) samt andelen af elever fra andre kommuner (8,0%). Side 16

17 Elevtilgang for STUK Delkonklusion Forventet elevnedgang ved status quo STUK har gennem de seneste tre år haft et karaktergennemsnit over landsgennemsnittet, hvilket vidner om skolens kvalitet På trods af dette arbejder den demografiske udvikling imod STUKs fremtid Vælger man således at lade STUK blive på den nuværende lokalitet og holdes gymnasiefrekvensen og markedsandelen konstant, vil STUK opleve en gradvis nedgang i elevoptaget frem mod 2020 Det forventes således, at elevtilgangen vil falde til 40 i 2020 Ændring af status quo Umiddelbart er der tre måder at ændre udviklingen på: Tag markedsandele: Tiltræk elever som ellers ville have gået på de nærliggende gymnasier gennem en fokuseret markedsføringskampagne Udvid markedet: Forøg gymnasiefrekvensen i området, ligeledes gennem markedsføring Flyt til et mere gunstigt marked: Ansøg om dispensation til at flytte gymnasiet til en kommune med en mere gunstig demografisk udvikling Den første løsning vil formentlig møde en del modstand fra de nærliggende gymnasier og kan derfor være en svær vej at bevæge sig ud på Løsningsforslag nummer to kan ligeledes være problematisk, da det på trods af det lave niveau for gymnasiefrekvensen kan være svært at hæve denne. Det vil kræve, at man arbejder imod den sociale arv og det kan tænkes, at det vil øge frafaldsprocenten, hvis man optager elever fra mindre ressourcestærke familier Den sidste løsning virker umiddelbart attraktiv, ikke mindst taget kapaciteten i Tønder i for hold til Aabenraa og Sønderborg kommuner i betragtning. Flyttes STUK til for eksempel Aabenraa vil man således potentielt både løse STUKs problem med faldende elevtilgang samtidig med at man mindsker det strukturelle problem, som hele Sønderjylland oplever i form af overkapacitet i Tønder og Haderslev og underkapacitet i Aabenraa og Sønderborg Side 17

18 Appendiks Side 18

19 Appendiks A: Kapacitetsudnyttelse Bagvedliggende beregninger Estimeret kapacitetsudnyttelse Kapacitet Kapacitetsudnyttelse, 2013 Kapacitetsudnyttelse, 2020 Antal klasser, Elever pr. Antal elever, Estimeret Estimeret 2013 klasse, Tilgang 2013 udnyttelse Ledige pladser Tilgang 2020 udnyttelse Ledige pladser Sønderborg ,4% ,4% -13 Aabenraa ,1% ,3% 19 Haderslev ,7% ,9% 194 Tønder ,9% ,8% ,9% ,2% 377 Under antagelse af, at der kan gå 28 elever i hver klasse, er det Sønderborg, der bedst udnytter kapaciteten, mens Tønder kommune er dårligst. Kapacitetsudnyttelsen kan overstige 100% ved at have mere end 28 elever i hver klasse Den samlede overkapacitet i de fire kommuner er estimeret til 117 elever i 2013 og 377 i 2020 under antagelse af, at kapaciteten holdes konstant Bemærk, at beregningen af kapacitetsudnyttelsen også inkluderer HFkurser udover gymnasier og studenterkurser. Regionsrådet arbejder med disse tal samlet, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at beregne kapacitetsudnyttelsen kun for gymnasierne og studenterkurserne. Dette forventes dog ikke at ændre på konklusionen. Beregningerne er selvfølgelig justeret, således at den anvendte gymnasiefrekvens til denne beregning også inkluderer HF-kursisterne. Side 19

20 Appendiks B: Gymnasiefrekvens Bagvedliggende beregninger Antal 16-årige *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Gymnasiefrekvens *2012 *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Haderslev 30% 33% 37% 33% 35% 40% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% Sønderborg 40% 36% 41% 40% 41% 50% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% Tønder 31% 28% 33% 36% 32% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Aabenraa 29% 37% 30% 31% 36% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Elevtilgang *2012 *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Sønderborg Haderslev Aabenraa Tønder *Estimeret Side 20

21 CV er Side 21

22 Klaus Ahm Partner Tel Mobil Background Klaus (b. 1961) is a Partner in Transaction Advisory Services (TAS). Klaus is responsible for rendering advisory services within Public Private Partnerships (PPP), infrastructure projects and other related financial management issues Klaus took the position as Partner in Ernst & Young in From , he held a position as Director in Deloitte Financial Advisory Services. Prior to that he was Finance Manager in Ørestadsselskabet Klaus holds an MSc (Economics) from the University of Copenhagen and an E*MBA from SIMI from 2003 Klaus has more than 15 years of experience within project finance Klaus has extensive experience in advising public clients and private bidders on the economical, financial and organizational issues related to public construction projects and infrastructure projects, including both PPP and other Public Private Cooperation (PPC). Klaus has also advised several private parties in their bids for public tenders Professional experience Financial institution (2009->). Development of financial products to facilitate an increased use of Public Private Cooperation NedRailways (2009->). Financial and economic adviser to NedRailways and Serco in connection with the submission of a tender for the operation and maintenance service contract on the Copenhagen Metro, including assistance with the development of the bidder s business case Private road consortium (2008->). Process and financial advice in connection with a tender for the Kiplev- Sønderborg motorway to be completed as a PPP project Hanstholm Harbour (2008->). Investigation of the scope for an extension of the harbor - including the possibility of completing the project in close co-operation with private suppliers sharing tasks, risks, etc., e.g. PPP or collective tender Midttrafik (2008). Process and financial advice in connection with the preparation of a PPP tender for a light rail system in Aarhus Aarhus Municipality ( ). Assistance to Aarhus Municipality in connection with an assessment of the applicability of PPP in relation to the plans to build an improved road connection to Aarhus Habour Ministry of Transport and Energy (2007). Quality assurance of capital budgets for selected road sections. The engagement also included the development of a budget quality assurance concept National Rail Authority and Ministry of Transport and Energy (2006). Assistance to the National Rail Authority and the Ministry of Transport and Energy in connection with an assessment of the applicability of PPP in relation to the proposed extension of the railway between Copenhagen and Ringsted National Rail Authority (2006). Assistance to the National Rail Authority in connection with the invitation to tender for the operation of the coastal railway (Kystbanen), including the definition of the financial requirements for bidders in relation to the financial capacity, financial guarantees, etc Banedanmark (2006). Evaluation of Banedanmark s property strategy, including the outsourcing of administration, operation and maintenance activities Copenhagen County ( ). PPP applicability analysis focusing on economy and risks of a light rail system (Ring III). The analysis included a simulation of significant project risks and their effect on the construction and operating economy of the system Side 22

23 Jeppe Høgh Degnbol Senior Analyst Tel Mobile Background Jeppe is a Senior Analyst at Ernst & Young Transaction Advisory Services, focusing on Valuation & Business Modelling Jeppe joined Ernst & Young in September 2010 as an Analyst in the Copenhagen office Jeppe earned his BSc in Economics and Business Administration from University of Southern Denmark in Thereafter, Jeppe obtained his MSc in Economics and Business Administration, with a specialization in Finance and Accounting, from Copenhagen Business School in 2010 Jeppe was an exchange student at the University of Maryland, Washington DC, USA in the fall of He was also an exchange student at Basehor-Linwood High School, Kansas, USA for the academic year Skills Jeppe has developed competences within valuation, including: Valuation of unlisted equity and assets Option valuation Purchase price allocation (PPA) Impairment test Jeppe has developed competences within modelling of complex financial problems in MS Excel, including: Building models for tax purposes Building financial time series models used for PPA purposes, various valuations and general decision making Review of project finance models regarding Public-Private Partnership Jeppe has developed competences within financial due diligence: Financial due diligence experience at an Analyst level Professional experience Valuation experience Large industrial machinery manufacturer valuation support and review of valuation model during M&A bidding process Medium size paper packaging manufacturer valuation support during M&A vendor process Large brewery equity valuation of a subsidiary regarding sale of shares between owners Danish National Tax Tribunal Valuation of shares and answering questions regarding majority vs. minority stakes and illiquidity Large healthcare equipment manufacturer valuation of intercompany transferred intangible assets High-tech healthcare equipment manufacturer valuation of equity in tax dispute Large pharmaceutical valuation of intercompany transferred intangible assets for tax purposes Ongoing support regarding negotiations with the Danish tax authorities and finally a submission of a 150 page valuation report to the Danish National Tax Tribunal Large industrial machinery manufacturer valuation of intercompany transferred assets for tax purposes SparInvest Holding valuation of fund management company EQT, BTX Group - valuation review in connection with a distribution of shares in kind Sitecore Purchase Price Allocation Inter Pipeline Purchase Price Allocation review Nycomed Purchase Price Allocation review Falck monthly multiples report Various impairment and WACC memos for audit purposes and other small valuation assistance projects including option valuation Modelling experience Frederikshavn municipality - review of EY developed project finance model Large paper packaging manufacturer - model build for tax purposes Industrial machine manufacturer - review of EY developed financial reporting model Solar project - model build for decision-making regarding solar projects Airlines - budgeting model with P&L, balance sheet and KPIs EY TAS internal models - model build of a comprehensive PPA model template and project budgeting template Model build of various valuation and decision making models Financial due diligence experience Pfizer s acquisition of Ferrosan Intrum Justitia s acquisition of Difko Inkasso Other non-disclosed DD projects Other experience Jeppe is a supervisor at Copenhagen Business School on undergrad thesis and valuation and capital structure projects Previously to joining EY, Jeppe was an instructor at the University of Southern Denmark in Finance, Statistics, and Basic accounting principles at University of Southern Denmark Jeppe also worked as a student assistant on projects within finance and strategy at a firm manufacturing standard houses Jeppe has held Excel courses for EY auditors Side 23

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Public-private partnerships in Urban Development

Public-private partnerships in Urban Development Public-private partnerships in Urban Development - lessons from Danish and international research Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) The challenge of PPPs 2 Public Private Partnership:

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING

BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING Jan Didriksen, BWSC A/S 10. december 2014 2 Agenda Præsentation Kort introduktion til BWSC A/S Finansiering af energiprojekter Case: Evermore Renewable Energy -

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 1. halvår 201 A member firm of IMAP, with over 0 offices globally Opsummering Det danske M&A marked i 1. halvår 201 på niveau med 1. halvår 2013 M&A-markedet i H1 på niveau med H1 2013 - Der

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2015 Beskrivelse af fagene: Global marketing management Human resource management Kommunikation og Pressekontakt Innovationsledelse (undervises på

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Præsentation af Tome Consulting

Præsentation af Tome Consulting Præsentation af Tome Consulting Februar 2015 Tom Elberling Tome Consulting Kanonbådsvej 2 1437 København 4181 3339 www.tomeconsulting.dk Konsulentydelser indenfor ledelsesrådgivning, marketingledelse og

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

The Signalling Programme, Modern integrated signalling systems for the Railway

The Signalling Programme, Modern integrated signalling systems for the Railway The Signalling Programme, Modern integrated signalling systems for the Railway 09.10.2009 Presented to TØF by Jens Holst Møller & Claus Nymark Signalprogrammet i Banedanmark Udskiftning af alle Signalanlæg

Læs mere

Quality Assurance in Road Operations and Maintenance - Denmark. NordBalt Seminar October 7 th -8 th 2014, Vantaa, Finland

Quality Assurance in Road Operations and Maintenance - Denmark. NordBalt Seminar October 7 th -8 th 2014, Vantaa, Finland Quality Assurance in Road Operations and Maintenance - Denmark NordBalt Seminar October 7 th -8 th 2014, Vantaa, Finland Introduction Jens Kofoed, 51 years old from the central part of Jutland Engineer,

Læs mere

Thobias Berg Hansen, Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Tel: +4528592093, Mail: Thobias_berg@hotmail.com. Nyhedsbreve Sociale Medier. Netværksaktiviteter

Thobias Berg Hansen, Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Tel: +4528592093, Mail: Thobias_berg@hotmail.com. Nyhedsbreve Sociale Medier. Netværksaktiviteter Thobias Berg Hansen, Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Tel +4528592093, Mail Thobias_berg@hotmail.com Curriculum Vitae Navn Adresse Thobias Berg Hansen Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Mobil Mail +45 2859 2093

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere