Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 284 Offentligt Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland Udarbejdet til Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland April 2013

2 Transmittal letter Privat og fortroligt Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland S/I Vestergade Toftlund Att. Niels Leth-Sørensen Uddrag fra rapport om flytning af studenterkurset i Sønderjylland 30. april 2013 Denne rapport er et uddrag fra en rapport udarbejdet i henhold til aftalebrevet af 5. april 2013 mellem Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland S/I ( Skolen eller STUK ) og Ernst & Young ( vi ). Baggrund Der er udsigt til faldende elevtal på studenterkurset pga. frafald på den nuværende 1. årgang og et fald i ansøgninger til den kommende 1. årgang. Formålet med vores rapport og begrænsninger vedrørende dens brug Denne rapport er underlagt betingelserne i aftalebrevet mellem STUK og Ernst & Young samt vores almindelige forretningsbetingelser. Læseren bedes bemærke følgende: Denne rapport er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Skolen udelukkende til brug i forbindelse med de nævnte overvejelser om omlægning af Skolen og må ikke anvendes til noget andet formål. Rapporten må ikke citeres, omtales eller forelægges for nogen anden end Skolen, dens relevante rådgivere og relevante myndigheder uden vores forudgående skriftlige tilladelse, medmindre dette sker på baggrund af retskendelse eller krav fra myndighederne. Ernst & Young påtager sig ikke noget ansvar vedrørende indholdet i denne rapport over for andre end ledelsen på Skolen. Handlinger foretaget af nogen anden, på baggrund af indholdet i denne rapport sker på egen risiko. Beskrivelse af arbejdet Vores opgave har været at undersøge demografiske forhold i Sønderjylland til støtte for beslutningen om eventuelt at flytte det 2-årige STX til et, i demografisk øjemed, mere gunstigt område. Resultaterne er udarbejdet på baggrund af informationer fra Skolen, som vi ikke har revideret eller på anden måde verificeret. Dette gælder for eksempel Skolens elevtal, omsætning og omkostninger, som bruges i beregningerne. Derudover er der gjort brug af information fra Danmarks Statistik, Ministeriet for børn og undervisning og Region Syddanmark. Ernst & Young Klaus Ahm Partner Jeppe Høgh Degnbol Senior Analyst Side 2

3 Executive summary Konklusion Det er blevet undersøgt, om det kunne være fordelagtigt at flytte STUK til et, i demografisk øjemed, mere fordelagtigt område. De indmeldte tal for 2013 tyder på, at der er ledig kapacitet på gymnasierne i Tønder kommune mens der er manglende kapacitet i Aabenraa og Sønderborg kommune. Derudover forventes det, at elevtilgangen falder med 22% i Tønder kommune frem mod 2020 mens dette fald kun er 8% i Aabenraa. Vælger man at lade STUK blive på den nuværende lokalitet, vil man med al sandsynlighed komme til at kæmpe med Tønder Gymnasium om det faldende antal elever. Den lave gymnasiefrekvens i Tønder kommune taler dog for, at man delvist kan kompensere for det faldende antal 16-årige ved at øge gymnasiefrekvensen. Det anses dog som tvivlsomt, hvorvidt dette er praktisk muligt blandt andet fordi, man arbejder imod den sociale arv og det kan ligeledes tænkes, at det vil øge frafaldsprocenten, hvis man optager elever fra mindre ressourcestærke familier. Flytning af Skolen til et demografisk mere gunstigt område, som for eksempel Aabenraa kunne endvidere også have regionsrådet og Ministeriet for børn og undervisnings interesse, da overkapaciteten i Tønder kommune hermed mindskes samtidig med, at underkapaciteten i Aabenraa fjernes. Flyttes STUK til for eksempel Aabenraa vil man således potentielt både løse STUKs problem med faldende elevtilgang samtidig med at man mindsker det strukturelle problem, som hele Sønderjylland oplever i form af ledig kapacitet i Tønder og Haderslev og manglende kapacitet i Aabenraa og Sønderborg. Side 3

4 Indhold Sektion 1 Introduktion 5 Sektion 2 Demografisk udvikling i Sønderjylland 8 Sektion 3 Elevtilgang for STUK 14 Sektion 4 Appendiks 18 Sektion 5 CV er 21 Side 4

5 Sektion 1 Introduktion Side 5

6 Baggrund Studenterkurset og kostskolen i Sønderjylland Studenterkurset, overbygningen og kostskolen Skolen består af et 2-årigt studenterkursus, en overbygning ( klasse), og en kostskole ( klasse) Der er små 300 elever i alt på skolen og 57 ansatte Der er planer om at udvide overbygningen med 7. klasse i 2014 Det er kun muligt at undgå at have alle klasser helt nede fra 0. klasse fordi studenterkurset og kostskolen i Sønderjylland er et privatgymnasium med en grundskole Det er Toftlunds næststørste arbejdsplads Omsætningen for 2012 var DKK 47,7 millioner fordelt som illustreret i figuren til højre Omsætningsfordeling, 2012 Studenterkurset og overbygningen Overbygningen og studenterkurset er integreret som et samlet forløb for dygtige elever I praksis underviser gymnasielærere på overbygningen og grundskolelærere (efter faglig opgradering) på studenterkurset 53% 29% 18% Studenterkursus Overbygning Kostskolen Side 6

7 Problemstilling Omlægning af STX-forløb og oprettelse af filial Faldende elevtal Udsigt til faldende elevtal på studenterkurset pga. frafald på den nuværende 1. årgang og et fald i ansøgninger til den kommende 1. årgang Dette skyldes, ifølge STUK, at nogle elever fra overbygningen har valgt det 3-årige STX i de omkringliggende byer samt at der kommer færre elever udefra Ledelsen har overvejet følgende mulige løsning Flytte studenterkurset til et mere demografisk gunstigt område For at undgå at den nuværende kostskole og overbygningen skal starte helt nede fra 0. klasse, er det nødvendigt at have et gymnasium tilknyttet skolen Samtidigt er det umiddelbart ikke muligt at drive filialer, dvs. skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 21. juni 2010 med efterfølgende ændringer. Det overvejes derfor at søge dispensation til at oprette en filial i et, i demografisk øjemed, mere gunstigt område i Sønderjylland Den demografiske udvikling i kommunerne i Sønderjylland ønskes derfor undersøgt Ernst & Young bidrager med følgende Vi undersøger den demografiske udvikling i de Sønderjyske kommuner for 16-årige Vi beregner gymnasiefrekvensen i de Sønderjyske kommuner Vi beregner markedsstørrelsen i de Sønderjyske kommuner, målt på elevtilgang på det 2-årige og 3-årige STX Vi beregner STUKs markedsandel Vi fremskriver elevtilgangen på STUK ud fra ovenstående analyser Vi undersøger gymnasiernes kapacitetsudnyttelse i kommunerne i Sønderjylland Side 7

8 Sektion 2 Demografisk udvikling i Sønderjylland Markeds- og industrianalyse Side 8

9 Demografisk udvikling Stort fald i antal 16-årige frem mod 2020 I figuren ses den forventede demografiske udvikling i antallet af 16-årige i Sønderjylland og resten af Danmark i perioden Tønder kommune har det højeste fald i antal 16-årige frem mod 2020 blandt de Sønderjyske kommuner Tønder kommune falder således 14% mere end hele landet mens Aabenraa stort set ligger på landsgennemsnittet Hele landet: -8,1% København: +6,7% Aarhus: -8,6% Esbjerg: -16,2% -19,1% -21,7% -8,4% -12,0% Side 9

10 Gymnasiefrekvens for gymnasium og studenterkursus Tønder og Aabenraa kommunes gymnasiefrekvens ligger lavt Gymnasiefrekvens 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Hele landet København Sønderborg Haderslev Aabenraa Tønder Gymnasiefrekvensen er beregnet som elevtilgang for kommunen divideret med antal 16-årige i samme kommune (Hele landet og København er medtaget som referencer) Data er hentet fra Danmarks Statistik, se appendiks B for beregninger Side 10

11 Historisk og fremskrevet elevtilgang Elevtilgangen falder fra godt 200 i 2012 til små 160 i 2020 i Tønder kommune Historisk og fremskrevet elevtilgang *2012 *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Sønderborg Haderslev Aabenraa Tønder Forventet udvikling i elevtilgang fra 2012 til 2020 *Fremskrivningen er baseret på Danmarks Statistiks fremskrivning af 16-årige. Herefter er gymnasiefrekvensen for de respektive kommuner i 2011 fra tidligere slides multipliceret med antal 16-årige. Data er hentet fra Danmarks Statistik, se appendiks B for beregninger Side 11

12 Kapacitetsudnyttelse på gymnasierne i Sønderjylland Tønder kommune har størst ledig kapacitet Kapacitetsudnyttelse, % 100% 80% 17% 30% 60% 116% 104% 40% 83% 70% 20% 0% Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Udnyttet Ledig Kapaciteten er estimeret ud fra den til regionsrådet indmeldte optagelseskapacitet for gymnasierne, studenterkurserne og HF. Indmeldingen foregår som antal klasser og det antages, at der kan være 28 elever i hver klasse (regionsrådet arbejder med samme antagelse). Udnyttelsen af kapaciteten beregnes som gymnasiefrekvensen (inkl. HF-kurser) fra 2011 multipliceret med forventet antal 16-årige ifølge Danmarks Statistik (se også appendiks A). Kapacitetsudnyttelsen kan være over 100% ved at der er mere end 28 elever i klasserne. Side 12

13 Demografisk udvikling Delkonklusion + - Fordele ved at flytte STUK til Aabenraa Der er 30% ledig kapacitet på gymnasierne i Tønder kommune Samtidig er der udsigt til, at antallet af elever falder med 22% fra 2012 til 2020 Den demografiske udvikling i Tønder kommune medfører, at der på sigt vil være endnu mere ledig kapacitet end det er tilfældet i dag På denne baggrund kunne det være i såvel STUKs som regionsrådets og Ministeriet for børn og undervisnings interesse at STUK flytter gymnasiet til et område med manglende kapacitet, for eksempel Aabenraa Udfordringer ved at flytte STUK til Aabenraa Det ser ud til, at mange af eleverne på STUK kommer fra nærområdet Det kan derfor være, at færre elever fra dette område fremover vil få en STX-eksamen, såfremt STUK flytter til en anden lokalitet En løsning, som ledelsen har overvejet, er at indsætter busser, der dagligt transporterer eleverne over til det nye gymnasium Dette kunne ligeledes hjælpe STUK med at komme op på en kritisk masse på den nye lokalitet Side 13

14 Sektion 2 Elevtilgang for STUK Markeds- og industrianalyse Side 14

15 Karaktergennemsnit i Danmark STUKs karaktergennemsnit har i de seneste tre år ligget over landsgennemsnittet Region Nordjylland Studenter kursus STX 6,1 7,0 Region Hovedstaden Region Midtjylland Studenter kursus STX 6,9 7,2 Studenter kursus STX 7,1 7,1 Region Syddanmark Studenter kursus STX STUK 7,1 6,9 Studenter kursus Tønder STX 7,1 7,2 Region Sjælland Studenter kursus STX n/a 6,8 Side 15

16 Historisk og fremskrevet elevtilgang for STUK Elevtilgangen falder med 20% frem mod 2020 Historisk og fremskrevet elevtilgang på STUK *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Tønder Haderslev Andre *Fremskrivningen er baseret på STUKs markedsandel i 2012 for henholdsvis Tønder (16,4%) og Haderslev (3,6%) samt andelen af elever fra andre kommuner (8,0%). Side 16

17 Elevtilgang for STUK Delkonklusion Forventet elevnedgang ved status quo STUK har gennem de seneste tre år haft et karaktergennemsnit over landsgennemsnittet, hvilket vidner om skolens kvalitet På trods af dette arbejder den demografiske udvikling imod STUKs fremtid Vælger man således at lade STUK blive på den nuværende lokalitet og holdes gymnasiefrekvensen og markedsandelen konstant, vil STUK opleve en gradvis nedgang i elevoptaget frem mod 2020 Det forventes således, at elevtilgangen vil falde til 40 i 2020 Ændring af status quo Umiddelbart er der tre måder at ændre udviklingen på: Tag markedsandele: Tiltræk elever som ellers ville have gået på de nærliggende gymnasier gennem en fokuseret markedsføringskampagne Udvid markedet: Forøg gymnasiefrekvensen i området, ligeledes gennem markedsføring Flyt til et mere gunstigt marked: Ansøg om dispensation til at flytte gymnasiet til en kommune med en mere gunstig demografisk udvikling Den første løsning vil formentlig møde en del modstand fra de nærliggende gymnasier og kan derfor være en svær vej at bevæge sig ud på Løsningsforslag nummer to kan ligeledes være problematisk, da det på trods af det lave niveau for gymnasiefrekvensen kan være svært at hæve denne. Det vil kræve, at man arbejder imod den sociale arv og det kan tænkes, at det vil øge frafaldsprocenten, hvis man optager elever fra mindre ressourcestærke familier Den sidste løsning virker umiddelbart attraktiv, ikke mindst taget kapaciteten i Tønder i for hold til Aabenraa og Sønderborg kommuner i betragtning. Flyttes STUK til for eksempel Aabenraa vil man således potentielt både løse STUKs problem med faldende elevtilgang samtidig med at man mindsker det strukturelle problem, som hele Sønderjylland oplever i form af overkapacitet i Tønder og Haderslev og underkapacitet i Aabenraa og Sønderborg Side 17

18 Appendiks Side 18

19 Appendiks A: Kapacitetsudnyttelse Bagvedliggende beregninger Estimeret kapacitetsudnyttelse Kapacitet Kapacitetsudnyttelse, 2013 Kapacitetsudnyttelse, 2020 Antal klasser, Elever pr. Antal elever, Estimeret Estimeret 2013 klasse, Tilgang 2013 udnyttelse Ledige pladser Tilgang 2020 udnyttelse Ledige pladser Sønderborg ,4% ,4% -13 Aabenraa ,1% ,3% 19 Haderslev ,7% ,9% 194 Tønder ,9% ,8% ,9% ,2% 377 Under antagelse af, at der kan gå 28 elever i hver klasse, er det Sønderborg, der bedst udnytter kapaciteten, mens Tønder kommune er dårligst. Kapacitetsudnyttelsen kan overstige 100% ved at have mere end 28 elever i hver klasse Den samlede overkapacitet i de fire kommuner er estimeret til 117 elever i 2013 og 377 i 2020 under antagelse af, at kapaciteten holdes konstant Bemærk, at beregningen af kapacitetsudnyttelsen også inkluderer HFkurser udover gymnasier og studenterkurser. Regionsrådet arbejder med disse tal samlet, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at beregne kapacitetsudnyttelsen kun for gymnasierne og studenterkurserne. Dette forventes dog ikke at ændre på konklusionen. Beregningerne er selvfølgelig justeret, således at den anvendte gymnasiefrekvens til denne beregning også inkluderer HF-kursisterne. Side 19

20 Appendiks B: Gymnasiefrekvens Bagvedliggende beregninger Antal 16-årige *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Gymnasiefrekvens *2012 *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Haderslev 30% 33% 37% 33% 35% 40% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% Sønderborg 40% 36% 41% 40% 41% 50% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% Tønder 31% 28% 33% 36% 32% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Aabenraa 29% 37% 30% 31% 36% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Elevtilgang *2012 *2013 *2014 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 *2020 Sønderborg Haderslev Aabenraa Tønder *Estimeret Side 20

21 CV er Side 21

22 Klaus Ahm Partner Tel Mobil Background Klaus (b. 1961) is a Partner in Transaction Advisory Services (TAS). Klaus is responsible for rendering advisory services within Public Private Partnerships (PPP), infrastructure projects and other related financial management issues Klaus took the position as Partner in Ernst & Young in From , he held a position as Director in Deloitte Financial Advisory Services. Prior to that he was Finance Manager in Ørestadsselskabet Klaus holds an MSc (Economics) from the University of Copenhagen and an E*MBA from SIMI from 2003 Klaus has more than 15 years of experience within project finance Klaus has extensive experience in advising public clients and private bidders on the economical, financial and organizational issues related to public construction projects and infrastructure projects, including both PPP and other Public Private Cooperation (PPC). Klaus has also advised several private parties in their bids for public tenders Professional experience Financial institution (2009->). Development of financial products to facilitate an increased use of Public Private Cooperation NedRailways (2009->). Financial and economic adviser to NedRailways and Serco in connection with the submission of a tender for the operation and maintenance service contract on the Copenhagen Metro, including assistance with the development of the bidder s business case Private road consortium (2008->). Process and financial advice in connection with a tender for the Kiplev- Sønderborg motorway to be completed as a PPP project Hanstholm Harbour (2008->). Investigation of the scope for an extension of the harbor - including the possibility of completing the project in close co-operation with private suppliers sharing tasks, risks, etc., e.g. PPP or collective tender Midttrafik (2008). Process and financial advice in connection with the preparation of a PPP tender for a light rail system in Aarhus Aarhus Municipality ( ). Assistance to Aarhus Municipality in connection with an assessment of the applicability of PPP in relation to the plans to build an improved road connection to Aarhus Habour Ministry of Transport and Energy (2007). Quality assurance of capital budgets for selected road sections. The engagement also included the development of a budget quality assurance concept National Rail Authority and Ministry of Transport and Energy (2006). Assistance to the National Rail Authority and the Ministry of Transport and Energy in connection with an assessment of the applicability of PPP in relation to the proposed extension of the railway between Copenhagen and Ringsted National Rail Authority (2006). Assistance to the National Rail Authority in connection with the invitation to tender for the operation of the coastal railway (Kystbanen), including the definition of the financial requirements for bidders in relation to the financial capacity, financial guarantees, etc Banedanmark (2006). Evaluation of Banedanmark s property strategy, including the outsourcing of administration, operation and maintenance activities Copenhagen County ( ). PPP applicability analysis focusing on economy and risks of a light rail system (Ring III). The analysis included a simulation of significant project risks and their effect on the construction and operating economy of the system Side 22

23 Jeppe Høgh Degnbol Senior Analyst Tel Mobile Background Jeppe is a Senior Analyst at Ernst & Young Transaction Advisory Services, focusing on Valuation & Business Modelling Jeppe joined Ernst & Young in September 2010 as an Analyst in the Copenhagen office Jeppe earned his BSc in Economics and Business Administration from University of Southern Denmark in Thereafter, Jeppe obtained his MSc in Economics and Business Administration, with a specialization in Finance and Accounting, from Copenhagen Business School in 2010 Jeppe was an exchange student at the University of Maryland, Washington DC, USA in the fall of He was also an exchange student at Basehor-Linwood High School, Kansas, USA for the academic year Skills Jeppe has developed competences within valuation, including: Valuation of unlisted equity and assets Option valuation Purchase price allocation (PPA) Impairment test Jeppe has developed competences within modelling of complex financial problems in MS Excel, including: Building models for tax purposes Building financial time series models used for PPA purposes, various valuations and general decision making Review of project finance models regarding Public-Private Partnership Jeppe has developed competences within financial due diligence: Financial due diligence experience at an Analyst level Professional experience Valuation experience Large industrial machinery manufacturer valuation support and review of valuation model during M&A bidding process Medium size paper packaging manufacturer valuation support during M&A vendor process Large brewery equity valuation of a subsidiary regarding sale of shares between owners Danish National Tax Tribunal Valuation of shares and answering questions regarding majority vs. minority stakes and illiquidity Large healthcare equipment manufacturer valuation of intercompany transferred intangible assets High-tech healthcare equipment manufacturer valuation of equity in tax dispute Large pharmaceutical valuation of intercompany transferred intangible assets for tax purposes Ongoing support regarding negotiations with the Danish tax authorities and finally a submission of a 150 page valuation report to the Danish National Tax Tribunal Large industrial machinery manufacturer valuation of intercompany transferred assets for tax purposes SparInvest Holding valuation of fund management company EQT, BTX Group - valuation review in connection with a distribution of shares in kind Sitecore Purchase Price Allocation Inter Pipeline Purchase Price Allocation review Nycomed Purchase Price Allocation review Falck monthly multiples report Various impairment and WACC memos for audit purposes and other small valuation assistance projects including option valuation Modelling experience Frederikshavn municipality - review of EY developed project finance model Large paper packaging manufacturer - model build for tax purposes Industrial machine manufacturer - review of EY developed financial reporting model Solar project - model build for decision-making regarding solar projects Airlines - budgeting model with P&L, balance sheet and KPIs EY TAS internal models - model build of a comprehensive PPA model template and project budgeting template Model build of various valuation and decision making models Financial due diligence experience Pfizer s acquisition of Ferrosan Intrum Justitia s acquisition of Difko Inkasso Other non-disclosed DD projects Other experience Jeppe is a supervisor at Copenhagen Business School on undergrad thesis and valuation and capital structure projects Previously to joining EY, Jeppe was an instructor at the University of Southern Denmark in Finance, Statistics, and Basic accounting principles at University of Southern Denmark Jeppe also worked as a student assistant on projects within finance and strategy at a firm manufacturing standard houses Jeppe has held Excel courses for EY auditors Side 23

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Den stærke værdikæde. Sådan skaber du konkurrencekraft

Den stærke værdikæde. Sådan skaber du konkurrencekraft Den stærke værdikæde Sådan skaber du konkurrencekraft 1 Background Einar has more than 20 years of experience as consultant working with Sourcing, supplier development, production and supply chains. Main

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Public-private partnerships in Urban Development

Public-private partnerships in Urban Development Public-private partnerships in Urban Development - lessons from Danish and international research Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) The challenge of PPPs 2 Public Private Partnership:

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Grontmij. Due Diligence Offshore Wind September 2011. Sigurd Bunk Lauritsen, Chefrådgiver, Energi

Grontmij. Due Diligence Offshore Wind September 2011. Sigurd Bunk Lauritsen, Chefrådgiver, Energi Visualisation: BIG Bjarke Ingels Group Grontmij Due Diligence Offshore Wind September 2011 Sigurd Bunk Lauritsen, Chefrådgiver, Energi Niels Kåre Bruun Direktør Energy & Industry, Global Wind The Stockholm

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Maconomy A/S har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling

Maconomy A/S har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 21 / 2007 Maconomy A/S har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling København, den 3. oktober 2007. Danske Industrihuse A/S har anmodet Maconomy

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur?

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Nye muligheder for investering i transportinfrastruktur, herunder havne, og koblingen til Den Europæiske Investeringsplan. Michael Vedsø,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Financial Controller... 3 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 4 Market Economists/Marketing

Læs mere

BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING

BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING Jan Didriksen, BWSC A/S 10. december 2014 2 Agenda Præsentation Kort introduktion til BWSC A/S Finansiering af energiprojekter Case: Evermore Renewable Energy -

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

HIGH STREET RETAIL / VELBELIGGENDE BUTIK Galleri K, Kristen Bernikows Gade 7, 1105 København K Sag 13076-7

HIGH STREET RETAIL / VELBELIGGENDE BUTIK Galleri K, Kristen Bernikows Gade 7, 1105 København K Sag 13076-7 HIGH STREET RETAIL / VELBELIGGENDE BUTIK Galleri K, Kristen Bernikows Gade 7, 1105 København K Sag 13076-7 PRIME RETAIL - EXCELLENT LOCATION Gross areas: Shop, ground floor: 194 sq m LEASE TERMS Annual

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015

Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015 Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015 Gert Laursen, Hydrogeneralist The Municipality of Odense, Denmark Urbanisation, water abstraction and climate adaptation City

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Lægemiddelstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines Agency hereby authorises

Læs mere