Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Cykelstier. Ansvarshavende redaktør. 4 Konservatisme er social ansvarlighed. Redaktionssekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Cykelstier. Ansvarshavende redaktør. 4 Konservatisme er social ansvarlighed. Redaktionssekretær"

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 Cykelstier 4 Konservatisme er social ansvarlighed 7 Nyt konservativt byrådsmedlem 10 Grundlovstale den 5. juni Gratisprincippet er i strid med grundlovens ånd 17 Formanden har ordet Oplag 125 stk. Layout og tryk MV-Tryk A/S C-NYT MIDDELFART JUNI

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Tre er mere end to :-) Det gælder også i lokalpolitik, hvor Johannes Gregersen og jeg er glade for at kunne byde Nicoline Damkjær Meltofte velkommen i gruppen. Med vor nye partifælle er vi nu repræsenteret også i Socialudvalget og mangler nu kun et hoved i Teknisk Udvalg. Det må vi håbe er muligt efter næste byrådsvalg! Samtidig gælder, at Nicoline repræsenterer gode og rimelige socialkonservative holdninger fjernt fra rå Junglelovs liberalisme baseret på, at den enkelte uanset forudsætninger skal klare sig selv. En ægte konservativ forventer også, at man som borger tager ansvar for familien og sig selv indtil det tidspunkt, hvor kræfterne ikke er til det mere. Her træder et anstændigt samfund hjælpende til med støtte og hjælp efter behov. Ligeledes glædeligt i forbindelse med udvidelsen af gruppen er det forhold, at Nicoline kommer fra den østlige del af vores nye storkommune, hvor vort parti traditionelt ikke har stået så stærkt. Den geografiske ubalance er der nu gjort noget ved, så vi i byrådsgruppen yderligere kan formulere politik og ideer til fordel for hele kommunen, og hvor en lokal repræsentant bringer os tættere på, hvad der rører sig af meninger og holdninger i lokalsamfundene. Håbet og udfordringen vil være at sikre yderligere geografisk balance, når vi om ikke engang to år skal til på ny sammensætte den konservative byrådsliste forud for valget november Skulle medlemmer i den forbindelse gå med en lokalpolitiker i maven, så hold jer endelig ikke tilbage. Der er masser af plads på listen :-) Endnu engang velkommen til Nicoline på holdet og God Sommer til alle medlemmer og annoncører. 2 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

3 Cykelstier Af Johannes Gregersen, byrådsmedlem Fra ide til handling I 2008 lavede jeg en samlet plan for trafikafviklingen for Middelfarts byområde med fokus på parkeringsforhold, stisystemer, ensretning af visse veje og tilkørselsforhold for lastbiler og personbiler til Middelfart by. Målet var en sikker, hurtig og smidig tilkørsel på de bløde trafikanters præmisser, hvor bilernes dominans ophører. Det gøres ved: At adskille de bløde trafikanter gående og cyklister - fra bilisterne. At bruge de nedlagte jernbanespor til cykel- og gangstier At lave cykelstier som sikker skolevej i hele kommunen Derfor har vi Konservative hvert år ved budgetforhandlingerne fået afsat beløb til anlæg af cykel- og gangstier. I år til anlæg af cykelsti fra Den nye Lillebæltsbro til Fyensvej og en tunnel under jernbanesporet Rasmus Poulsensvej Bane - vænget. Cykelstien mellem Gl. Banegårdsvej og Havnegade er anlagt. Især tunnelen under jernbanesporet vil få stor betydning, fordi det giver mulighed for en mere sikker tilkørsel til Østre Skole fra Banevænget i stedet for som nu fra Viaduktvej. I forbindelse med udvidelsen af motorvejen skal broen på Jyllands-vej lægges om. Vejdirektorat foreslår en meget dyr løsning med en dob belt cykelsti og en tunnel under Jyllandsvej. Fra den konservative byrådsgruppe foreslår vi, at kommunen og Vejdirektoratet samarbejder om at gøre det gamle Bogense jernbanespor til cykelog gangsti fra Den nye Bro til Røjle, således der ikke kommer cyklister på Jyllandsvej mellem Staurbyskov vej og Skovsvinget. Det vil give en mere sikker afvikling af trafikken både for cyklister og for bilister fra motorvejen og samtidig være en bedre og billigere løsning for Vejdirektoratet og Middelfart Kommune. Trafikplanlægning foregår ud fra en lang tidsplan, derfor har vi Konserva tive ideerne klar, når mulighederne byder sig. C-NYT MIDDELFART JUNI

4 Konservatisme er social ansvarlighed Af Brian Mikkelsen, økonimi- og erhvervsminister Egentlig burde jeg som konservativ være smigret, når Thomas Aastrup Rømer skriver»konservatismen er navnet på samfundets urstof«. Selvom jeg opfatter mig som en ambitiøs mand og Det Konservative Folkeparti som partiet for de stræbsomme, så er det alligevel at tage munden lidt for fuld. Det går imidlertid helt galt, når Thomas Aastrup Rømer i en i øvrigt spændende kronik skriver, at konservatisme henviser til alt eller intet. Begge dele er faktisk forkert. Hvis jeg skal sammenfatte konservatisme i to ord, bliver det»social ansvarlighed«. Det er alment anerkendt, at konservatismen som et af sine politiske kendetegn har det sociale hensyn. Troen på, at vi som et fællesskab har et ansvar for at tage os af de svageste. At der med retten til at udfolde sig også følger pligten til at tage sig af de svageste. Vi tror ikke på den usynlige hånd, men på pligten til at holde hånden under dem, der ikke kan selv. Og netop her er pointen i forhold til ikke mindst socialisterne. Vi ønsker ikke at bruge sociale hensyn som et skalkeskjul for en jantelovsbåret omfordeling via skatter og offentlige tilskud. Jeg vil gerne understrege, at vi konservative ikke er grundlæggende modstandere af skat. Der er saglige grunde til at inddrive skat. Og lige siden man i middelalderen indførte told, har der fundet en vis omfordeling sted via de offentlige kasser. Den konsekvens anerkender vi. Problemet er, når omfordelingen bliver selve målet. At samfundet løser en række fælles opgaver vil nogle sikkert opfatte som mere eller mindre socialistisk. Men det er helt forkert og udtryk for en historieløshed. Netop fællesskabet - uanset om det var for stammens fælles forsvar, middelalderens bymure, 1800-tallets jernbaner eller det 20. århundredes børnehaver - er en klassisk enhed. Nuvel, arten og omfanget af de fælles opgaver har udviklet sig meget over tid. I de fleste tilfælde glidende og evolutionært. Bemærk det manglende r foran evolu- 4 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

5 tionært. Dette ene bogstav rummer begivenheder, hvor respekten for historien, mennesket og fremtiden ikke var til stede. Det var da også netop den franske revolution og dens blodsudgydelser, der først førte til en nærmere definition af konservatisme. Den blev ikke skabt ved denne lejlighed, men defineret. Konservatismen har netop i sig respekten for generationerne og er dermed i sagens natur ikke opstå-et pludseligt, men som summen af mange menneskers erfaringer - gode som dårlige. Selve den rolige udvikling - evolutionen - er i sig selv et kendetegn, der respekterer menneskets mulighed for at tilpasse sig. Deri ligger også en social ansvarlighed. De stærke, dem med mange ressourcer, er de, der lettest kan tilpasse sig pludselige forandringer. Revolutionerne fjer ner ofte også den produk-tion og den økonomiske struktur, der er selve basis for det sociale sikkerhedsnet. Så økonomisk og social ansvarlighed er forbundne begreber. Nu er det heldigvis sjældent, at samfundet ødelægges så dramatisk som i det tidligere Sovjetunionen, der fortsat på mange parametre har en svag økonomisk struktur 94 år efter revolutionen. I den sammenhæng virker 2020-planen som et øjebliksbillede. Uden at skulle gå ind i en detaljeret drøftelse af regeringens forslag, så er det udtryk for social ansvarlighed i tide at forebygge de byrder, som ellers vil ligge på skuldrene af vores børn og børnebørn. Det er her, det, vi konservative kalder generationskontrakten, opbygges. Ikke alene den føromtalte respekt for alt det, der er opbygget af vores forfædre, men også en rettidig omtanke for dem, der følger efter - social ansvarlighed. Nu virker Sovjetunionen som eksempel på og argumentation for rettidig omhu nok lidt drastisk. Men vi kan let tage udgangspunkt i det hjemlige. I 1972 ramte oliekrisen Danmark og resten af den vestlige verden. Men i stedet for en rettidig social ansvarlighed blev der udvist en danmarkshistorisk uansvarlighed. Den var så stor, at 1970ernes gæld først var betalt helt af, lige før den nuværende krise ramte. 1970ernes uansvarlighed tvang den borgerlige regering i 1982 til at gennemføre en række drastiske indgreb, som især havde konsekvenser for de unge, der ikke havde været med til at opbygge gælden. Der blev ikke i 1970erne udvist social ansvarlighed, og generationskontrakten blev brudt. Jamen, hvordan kan I være socialt ansvarlige, når I har gennemført en dagpengereform og ønsker en førtidspensionsreform? Det er faktisk gode eksempler på netop den sociale ansvarlighed. Den er ikke synonym med lette løsninger. Uden disse indgreb vil problemerne vokse sig endnu større, og vi ville ikke udvise social ansvarlighed, og generationskontrakten ville være brudt - endnu en gang. Når det gælder førtidspensionen, så mener vi konservative, at det er spild af menneskelige såvel som økonomiske ressourcer, at vi giver unge mennesker en varig førtidspension. Den unge pige, der lider af anoreksi, skal C-NYT MIDDELFART JUNI

6 jo ikke parkeres foran Tv et resten af livet. Vi skal tage hånd om hende og sørge for, at hun igen bliver en aktiv del af samfundet. Mest af hensyn til hende selv, men også af hensyn til alle de andre svage, der vil lide, hvis vi ikke styrer økonomien. Hvilke ændringer partierne ender med at blive enige om, er ikke så vigtigt her. Det er holdningen - den sociale ansvarlighed. For os konservative er satsningen på ud dan nelse også en del af denne langsigtede tænkning. Vi har brug for veluddannede borgere, hvis vi skal bevare vores status som et af verdens rigeste samfund. Det er ikke kun økonomisk, men også åndeligt og kulturelt begrundet. For os konservative er der stor sandhed i udtrykket, at»mennesket lever ikke af brød alene«. Ligesom konservatismen selv er samfundet udformet af tænksomme og uddannede mennesker, der har turdet gå foran for at forbedre samfundet, som det til stadighed er sket gennem århundreder og årtusinder. Igen er der respekten for generationerne. Derfor holder vi også kristendommen i hævd. Ikke for at tryne anderledes tænkende, men af respekt for vores historie. Danmark er et kristent samfund og selv hos de danskere, der ikke tror på Gud i nogen afskygning, er deres moralopfattelse formet af, at de er vokset op i et kristent, protestantisk samfund. Det er også nutidigt præget af, at de er vokset op i et samfund, der værdsætter de demokratiske frihedsrettigheder, viljen til at tage sig af de svageste og i det hele taget respekten for det enkelte menneske. Ingenting kommer af sig selv, undtagen lommeuld. Og det gælder også de gode rammer, som vores samfund sætter om dagligdagen. Danmark er i USA blevet kåret til verdens bedste iværksætterland. Heller ikke det kommer af sig selv og bevares heller ikke automatisk. Der skal hele tiden gøres en indsats for at skabe nye iværksættere og for at gøre det så let som muligt for dem, der tør. Politibetjenten sikrer tryghed. Folkeskolelæreren uddanner fremtidens ledere. Socialrådgiveren tager hånd om de svageste. Men det er ikke dem, der skaber den vækst, som vi alle skal leve af og som skal sikre de helt nødvendige funktioner i samfundet. Det sikres kun gennem social ansvarlighed, gennem konservatisme. Uden at skulle gå ind i en detaljeret drøftelse af regeringens forslag, så er det udtryk for social ansvarlighed i tide at forebygge de byrder, som ellers vil ligge på skuldrene af vores børn og børnebørn 6 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

7 Nyt konservativt byrådsmedlem Af Nicoline Meltofte, byrådsmedlem Min uddannelse som sygeplejerske blev afsluttet 1996, jeg har nu i en del år været ansat på OUH s intensivafdeling for hjerte- og karkirurgi. Siden år 2000 har jeg boet i Blanke nær Båring, er gift og har to børn, som går i Båring skole. I næsten lige så lang tid har jeg deltaget i det lokale menighedsråd, de sidste 7 år som formand. Op til kommunalvalget blev jeg opfordret til at opstille på Venstres valgliste og kom derved i Middelfarts kommunalbestyrelse. Efterhånden blev jeg her klar over, at mine synspunkter oftere var i overensstemmelse med byrådets konservative medlemmers holdninger og valgte derfor at skifte parti. Herved håber jeg at kunne bidrage mere praktisk og mere effektivt til de beslutninger, jeg finder gavnlige for kommunen. C-NYT MIDDELFART JUNI

8 8 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

9 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Østergade 24 st Middelfart Telefon C-NYT MIDDELFART JUNI

10 Grundlovstale den 5. juni 2011 Af MF Carina Christensen Det farligste, der kan ske i et samfund som vores er, hvis vi tager vores demokratiske frihedsrettigheder for givet. Det må vi aldrig gøre. Et demokrati som det danske er ikke noget gudsgivent. Vi skal værne om det. Vi skal passe på det. Og vi skal huske på, at det kun er omkring hver femte af verdens knap 200 nationer, som har en fri og demokratisk grundlov svarende til vores. Derfor er grundlovsdag uhyre vigtig for alle os danskere. I dag fejrer vi vores folkestyre, vores frihedsrettigheder, vores demokrati, vores ytringsfrihed. De rettigheder og den tryghed, som vi alle sammen har her i Danmark, er langt fra noget, som er alle verdens mennesker forundt. Men heldigvis oplever vi nu, at der tændes et nyt håb i flere dele af verden: I Nordafrika og i Mellemøsten. Det arabiske forår har skub-bet gang i en udvikling, som aldrig kan skrues tilbage. Vi er lige nu vidner til en historisk opløsning, som er helt på højde med Berlinmurens fald i Europa. Vi ser modige befolkninger i Egypten og Tunesien, som nu har valgt demokratiets vej. En vej, som skal lede frem mod frie valg. En vej, hvor befolkningerne selv skaber deres fremtid. Omvæltningerne i de lande er en historisk chance for de demokratiske kræfter. Siden 2003 har Danmark støttet de kræfter, der nu arbejder for demokratiske reformer i regionen. Det kan vi alle sammen være stolte af. Vi må og skal understøtte den demokratiske udvikling, og vi skal indrette vores samarbejde med landene, så det står klart, at demokrati og reformer betaler sig. I nogle af landene er de legitime krav om reformer desværre blevet mødt med massiv vold og undertrykkelse. Ikke mindst i Libyen ser vi, hvordan en brutal diktator nægter at løsne sit jerngreb om befolkningen. Lige nu deltager danske fly i NATO s håndhævelse af Sikkerhedsrådets resolution over Libyen. Det sker med bred opbakning fra det danske folketing. Og det var som bekendt et historisk enigt folketing, der sendte danske fly til Sicilien for at deltage i beskyttelsen af civilbefolkningen i Libyen. Desværre varede enigheden kun kort: Enhedslisten 10 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

11 fik kolde fødder og trak sin støtte til den militære aktion - med en undskyldning om, at det nu skulle have udviklet sig til en borgerkrig. Igen oplever vi, at Enhedslisten holder med det forkerte hold. Ved at trække deres støtte, så støtter de indirekte Gaddafi. Gadaffi er den nemlig eneste, der har gavn af tøvende og vaklende lande og partier: Han kan spille dem ud mod hinanden, og han vil gøre alt, hvad han kan for at splitte den koalition ad, der skal sikre, at han ikke begår folkedrab. Hvis nogen et kort øjeblik havde troet, at Enhedslisten for alvor ønsker at være med til at sætte dagsorden i international politik og fremme demokrati i verden, så fik vi alle her syn for sagen: Enhedslisten brugte desværre den første undskyldning til bekvemt at sætte sig på sidelinjen - alene for at undgå det ubehagelige, som nu engang er en del af virkeligheden, hvis man vil forhindre diktatorer som Gadaffi i at udføre deres brutale magt. Heldigvis står alle Folketingets øvrige partier fast. Krig er hæslig. Men engang imellem er alternativet værre. Og det er det i det libyske tilfælde. Der er ingen vej udenom for at få standset Gaddafis muligheder for at slagte sit eget folk. Den amerikanske aktion mod Osama bin Laden var en skelsættende begivenhed i indsatsen mod terrorisme. Den er kulminationen på flere års systematisk indsats. På et stærkt internationalt samarbejde, der har sat al-qaida under pres. Men - vi må ikke være naive. Faren for terrorangreb er ikke forsvundet. Heller C-NYT MIDDELFART JUNI 2011 ikke her i Danmark. Al-Qaida og andre terrorgrupper vil fortsætte, og vi skal stadig gøre alt for at beskytte det danske samfund mod terror. Herhjemme oplever vi stadig terrorister, der går direkte efter Jyllands- Posten som hævn for avisens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne. Desværre eksisterer der stadig - i radikale islamistiske kredse - et had mod de frihedsværdier, som vores samfund bygger på. Ethvert angreb på Jyllands Posten er et angreb på os alle og vores fælles frihedsrettigheder. Derfor er det afgørende, at vi i fællesskab kæmper for og står fast på det frie samfunds værdier. Den internationale indsats i Afghanistan er helt central i kampen mod terror. Opgaven er ikke færdig, men vi er på vej ind i en ny fase. Afghanerne er i år begyndt at overtage ansvaret for deres lands sikkerhed. Vi træner allerede afghanerne, så de kan overtage det fulde ansvar med udgangen af Vi har grund til at være tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget her i foråret blev enige om en gradvis omstilling af det danske bidrag frem mod Og her på grundlovsdag er der al mulig grund til at sende en hyldest til vores soldater i Afghanistan og i andre lande. De må på intet tidspunkt være i tvivl om den opbakning de får fra os herhjemme. Og det samme gælder deres familier og pårørende. De må dagligt leve med den frygt, det er at have unge udsendt i krig. Vores soldater yder en kæmpe indsats og indsatsen nytter. 11

12 Siden vi startede opgaven i Afghanistan har ti gange så mange fået adgang til sundhed. Over halvdelen af børnene går nu i skole også pigerne. Og der er trykt mere end 140 mio. skolebøger. Det fortjener vores største anerkendelse og respekt. Ytringsfrihed og pressefrihed er vigtige grundpiller i et demokrati, og demokratiet kan ikke overleve, hvis vi ikke har ret til at tale frit og sige det, som vi mener. Desværre er det langtfra altid det billede, der tegner sig, når man ser på tingene globalt. Vi ved jo godt, at det står slemt til i lande som Kina, Nordkorea, Libyen og Usbekistan. Vi ved også godt, at ytringsfriheden og pressefriheden ikke stortrives i store dele af Mellemøsten. Men når pressefriheden halter i et EU-medlemsland som Ungarn, så er pro blemet rykket alt for tæt på. I Ungarn vedtog man kort før jul en ny medielov, som har rejst enorme protester i EU og hos flere europæiske regeringer. Den ungarske regering har besluttet at lave et medieråd, som har fået magt til helt at lukke eller udstede enorme bøder til tv-stationer, radiostationer, dagblade eller aviser, hvis de ikke laver en såkaldt»afbalanceret dækning«. Det er alene medierådets med lemmer, der afgør, om balancen er overholdt og de medlemmer består udelukkende af repræsentanter fra regeringspartiet i Ungarn, som vandt magten i efteråret. Den Internationale Journalistsammenslutning har udtalt, at den nye ungarske medielov er»fuldstændig uforenelig«med pressefriheden og ytringsfriheden. EU har omgående krævet, at dets medlemslande skal være forbilleder for pressefriheden, og heldigvis har presset fra EU og andre EU-medlemslande virket: Ungarn er blevet tvunget til at ændre sin nye lov. Også den danske regering deltog aktivt i kritikken af Ungarn. Situationen viser, at ytringsfrihed og pressefrihed ikke er nogen selvfølge. Heller ikke i formelt demokratiske lande som Ungarn. Danmark må sammen med alle andre demokratiske lande stædigt holde fast i, at kampen for ytringsfrihed og presse-frihed til stadighed skal kæmpes. Vi har friheden til at forsvare de værdier. Den frihed skal vi selvfølgelig benytte os af. Desværre er det ikke kun i Ungarn, at den er helt gal. Selv her i Danmark oplever vi lige nu, at en ledende politiker i Socialdemokratiet, den politiske ordfører Henrik Sass Larsen, er gået i krig mod det, som han kalder, de borgerlige medier. Efter flere måneders skriverier om efterlønnen og kritik af Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis økonomiske planer, er Sass Larsen nu blevet så sur på Jyllandsposten, Børsen og Berlingske, at han truer med at tage mediestøtten fra de 3 aviser. Man tror det næsten ikke. Socialdemokraterne er nu tilsyneladende nået dertil, at de går til angreb på selveste pressefriheden alene fordi de ikke kan lide, hvad der bliver skrevet om dem i aviserne. Det er en decideret uhyggelig tankegang. Og det nytter intet, at Sass Larsen senere gik ud og kaldte det for en 12 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

13 vittighed. Skaden er sket. Pressefrihed er ikke noget, som man spøger med. Slet ikke som politiker. Vi lever i et frit og demokratisk land, hvor pressen på ingen måde er underlagt politisk kontrol eller styring. Og politikerne bør ikke engang for sjov gøre sig forestillinger om, at de kan bruge mediestøtten til at bestemme, hvad der skal skrives i aviserne, og hvilke spørgsmål journalisterne kan tillade sig at stille. Det er censur ad bagvejen i direkte strid med vores grundlov. Det gør det kun værre, at udmeldin-gen fra Henrik Sass Larsen kom få dage efter, at Socialdemokraterne i deres økonomiske plan har meldt ud, at de efter valget vil fratage borgerlige forskere og borgerlige meningsdannere støtte for 100 millioner kroner - hvis de får magt som de har agt. Socialdemokraternes og Henrik Sass Larsens udmeldinger er hverken morsomme eller meningsfulde. Tværtimod er det trist og dybt alvorligt, når danske politikere afslører en så fundamental mangel på demokratisk forståelse. Vi må aldrig glemme, at mange af vores forfædre kæmpede en hård kamp og gav mange ofre for, at vi i dag står, hvor vi står. I et frit og demokratisk land med ytringsfrihed hvor pressen kan agere frit. Opgiver vi at beskytte de værdier, så risikerer vi at skrue Danmark århundreder tilbage til en tid, hvor alt var kontrolleret, og hvor valget stod mellem de politisk korrekte holdninger eller et liv i forfølgelse. Det må aldrig ske. Det må selv Henrik Sass Larsen kunne forstå. C-NYT MIDDELFART JUNI 2011 I Danmark har vi altid haft en politisk kultur, hvor vi har løst tingene relativt fredeligt. Dialogen har været i centrum, og der har været en god tradition for at høre på minoriteters synspunkter. Det så vi tydeligt tilbage i januar, hvor den islamistiske organisation, Hizb ut-tahrir, ville holde et stort debatmøde i intet mindre end Det Kongelige Bibliotek i København. Formålet med Hizb ut-tahrirs debatmøde var at sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan. Det var altså indirekte en trussel mod de danske soldater og andre vestlige soldater i Afghanistan. Ikke overraskende satte det en del danske sind i kog. Vores konservative kulturminister, Per Stig Møller, opfordrede Det Kongelige Bibliotek til at aflyse mødet. Det afviste Det Kongelige Bibliotek pure og direktøren på biblioteket er da også i sin gode ret til at afvise, at politikerne blander sig. Men det førte berettiget til stor debat, om det var en klog beslutning at Det Kongelige Bibliotek skulle lægge lokaler til et så omstridt debatmøde. Min personlige holdning er: Nej. Jeg synes ikke, at Hitz-but tahrir skulle have haft lov til at holde deres kontroversielle debatmøde i Det Kongelige Bibliotek. Ikke fordi de ikke har forsamlings- og ytringsfrihed. Det har de selvfølgelig. Hizb ut-tahrir er en lovlig organisation i Danmark, og derfor må den som alle andre foreninger holde møder, lige så meget den vil. Men omvendt så har vi altså også lov til at sige Hizb ut- Tahrir imod. Det Kongelige Bibliotek har 13

14 på ingen måde pligt til at stille deres lokaler til rådighed for Hizb ut-tahrirs anstødelige debatmøder. Det er ikke et anslag mod foreningens ret til at mødes: Det er et spørgsmål om smag. Mødet blev dog som bekendt afholdt. Og næsten 400 danskere mødte op foran Det Kongelige Bibliotek og demonstrerede imod debatmødet. På den måde var mødet ikke forgæves. Som samfund blev vi tvunget til aktivt at forholde os til en fanatisk bevægelse, der udfordrer vores moderne værdier, og det fik os til at overveje, hvad vi i fællesskab kan gøre for at bekæmpe reaktionære angreb på vores friheds-idealer. Vi oplevede her igen, at vores demokrati blev sat på prøve. I dag 162 år efter sin tilblivelse - er grundloven stadig et nationalt samlingsmærke for os danskere. Og de vær dier, som den udtrykker, er stadig de værdier, som vi sætter allerhøjest i vores samfund: Det er den personlige frihed altså vores ret til at tænke, tro og tale frit. Det er boligens ukrænkelig altså, at der er grænser for, hvilke indgreb offent lige myndigheder kan tillade sig at gøre i folks private hjem. Det er ejendomsrettens ukrænkelighed at man har retten til de ting, man har købt og ejer. Det er hele vores retssamfund. Et samfund, hvor den svage har samme ret som den stærke. Det er vores politiske frihed. Det vil sige magten hos folket. På en dag som grundlovsdag er det væsentligt, at vi minder hinanden om det vigtige i at værne om de værdier, der er skabt gennem generationer - således at vi med god samvittighed kan overbringe samfundet til de generationer, der kommer efter os. Forfatteren Knud Sørensen fortæller et sted om bonden, som en sommeraften står og kigger ud over sine marker. Han tænker ved den lejlighed på generationerne før ham, som har arbejdet på samme jord, og som gennem deres daglige slid har skabt de værdier, som han har overtaget. Og han tænker på de næste generationer, som skal overtage jorden og gården efter ham. Han tænker på det ansvar, som han selv har for at overdrage værdierne i god stand til næste generation. Det er udtryk for ægte konservativ tankegang pagten mellem generationerne. Lad os derfor i dag sende en tanke til de mange generationer før os, som også gennem de sidste 162 år har været samlet på grundlovsdag d. 5. juni for at fejre de selvsamme værdier, som vi fejrer her i dag. Og lad os love hinanden, at vi vil værne om disse værdier og vores frihedsrettigheder til glæde og gavn for de generationer, der følger efter os. Rigtig god grundlovsdag. 14 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

15 Gratisprincippet er i strid med grundlovens ånd Af folketingsmedlem Helge Adam Møller Når jeg har besøg i Folketinget, tager jeg altid de besøgende med hen og se de originale Grundlove, både den første fra 1849, den fra 1915, hvor kvinderne endelig fik stemmeret - og den sidste fra 1953, underskrevet af Kong Frederik den 9. Alle nye folketingsmedlemmer skal underskrive, at de ubrydeligt vil overholde Grundloven, inden de sendes ind i Folketingssalen. Så langt så godt. Men ind imellem kniber det med at over holde ånden i Grundloven. Lad mig tage et eksempel. Offentlig hjælp skal kun gives til dem, der har behovet. Grundlovens 75 stk. siger på almindeligt dansk: At en person, som ikke kan forsørge sig selv og sin familie, er berettiget til hjælp fra det offentlige. Meningen med den paragraf er tydelig. Nemlig, at det kun er den person eller familie, der har brug for hjælp, som er berettiget til hjælp ikke alle andre. Fulgte man den paragraf, kunne de, der virkelig havde behov for hjælp, hjælpes bedre. Samtidig kunne der frigøres milliarder af kroner, så alle familier kom til at betale langt mindre i skat. Jo mere man kan beholde af det man tjener, jo større personlig frihed opnår man. C-NYT MIDDELFART JUNI 2011 Efterhånden får vi jo alle, rig som fattig også det store flertal, som ligger midt imellem - offentlig støtte, og det på trods af, at vi ikke har direkte behov for det. Ja, selv den influenzavaccination, som jeg gennem de sidste 30 år selv har betalt for, er nu blevet gratis udelukkende fordi jeg har passeret 65 år, og derfor tilsyneladende ikke kan klare mig selv økonomisk mere. Det samme er sket med rengøringshjælp, som jeg nu pludselig kan få tilskud til, udelukkende på grund af alder, ikke på grund af behov. Men hvorfor skal en økonomisk trængt person eller familie, via skatten betale til en velstående folketingsmand? Det er simpelthen asocialt! Intet er gratis skatteyderne betaler! Gratisprincippet har taget overhånd. Der er ikke noget der er gratis der er bare nogle andre, der betaler. Så når der leveres gratisydelser til alle os, der 15

16 selv kan betale, så er vi med til at sikre, at skatten stiger og stiger og den personlige frihed formindskes. Grundlæggende har jeg en klippefast tro på, at langt de fleste personer og familier er bedre til at administrere deres egne penge end diverse skatteministre. Dette uanset om det er Mogens Lykketoft, Ole Sohn eller Troels Lund Poulsen. Så lad os i stedet bruge pengene og gratisydelserne på dem, der virkelig har behov. Så kan de hjælpes bedre - og resten kan gives i skattelettelser. Det er både konservativt og socialt... og så følger vi Grundloven. 16 C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

17 Formanden har ordet Af Flemming Hansen Fra agurketid til gysertid Sommeren er over dansk politik. Det valg, mange sagde, ville komme i vinter, nej til foråret, nej i forsommeren, er nu endeligt udskudt til efteråret. Folketinget går normalt på sommerferie lige efter Grundlovsdag. Det plejer at betyde hængekøje, sommerhus og afslapning for de folkevalgte. Sommeren i år bliver langt mere travl end normalt. For så snart sommeren er ovre, blæses der til valgkamp. Derfor skal de sidste forberedelser gøres nu. Valgkampen går senest i gang, når finansloven frem lægges i slutningen af august. Den bliver et oplæg til valg. De konservative kandidater på Fyn skal ud og gøre opmærksomme på sig selv og vores parti. Vores lokale kandidat Simon Birch har plakaterne og valgprogrammet klar, så skal vi alle bakke/hjælpe ham op så meget vi kan. Det ser ud til, at der bliver 2 konservative folketingspladser til Fyn. Største chancer for valg vil jeg spå: Mai Henriksen og Vivi Kier, men det betyder ikke, at vi ikke skal kæmpe for Simon - tværtimod. Vores klare mål er at gøre Simon kendt for hans holdninger og selvfølgelig få så mange stemmer som muligt. Sommeren er måske ikke tiden, hvor valget vindes eller tabes, men det er tiden, hvor adgangen til medierne er lettere. For de ukendte såvel som for de kendte. Så det gælder bare om at få de konservative C-NYT MIDDELFART JUNI 2011 holdninger frem. Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer til at bakke op om partiet og Simon gerne med læserbreve og debatindlæg i diverse medier. Lokaldebat - sælg Middelfart Stadion Jeg mener, at kommunens bedste fodboldhold sagtens kan nøjes med 1 stadion nemlig det i Nr. Aaby. Middelfart Stadion skal så sælges og udstykkes til attraktive byggegrunde evt. et samlet byggeprojekt. Alle må holde for og spare, det skal fodboldklubberne også, lige som alle andre sportsklubber mærker det i øjeblikket. Der er ikke råd til de store armbevægelser, og derfor er det bidende nødvendigt at udnytte faciliteterne bedre og dermed billigere. Så sælg Middelfarts gl. stadion og få nogle nye skatteborgere til, som kan bidrage til festen. Go sommer! 17

18 - Tid til forkælelese ALGADE 73 MIDDELFART TLF C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

19 Ønsker du et sundere liv? Besøg Livsstilscenteret i Østergade 34 Vi tilbyder bla. Rygestop med Ondamed Stressbehandling Smertebehandling Behandling af gigtprobelmer Sundheds og life coaching Skønhedsbehandling (samt medicinsk hudpleje) Ring i dag på Åbningstider: Mandag - fredag Desuden efter aftale ondamed Livsstilscenteret Ved Eva Adler Juul Ø s t e rg a d e M i d d e l f a r t T l f w w w. l iv s s t i l s c e n t e r e t. c o m C-NYT MIDDELFART JUNI

20 Ønsker du nyt velvære i badeværelset - så kontakt os og få en pris Sofiendalvej 8 Besøg også vores showroom! Vi er altid med på en lytter! Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax C-NYT MIDDELFART JUNI 2011

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

LLR Grundlovstale 2014 Det talte ord gælder. Kære alle tak fordi jeg måtte komme. Og rigtig glædelig Grundlovsdag til jer alle.

LLR Grundlovstale 2014 Det talte ord gælder. Kære alle tak fordi jeg måtte komme. Og rigtig glædelig Grundlovsdag til jer alle. LLR Grundlovstale 2014 Det talte ord gælder Kære alle tak fordi jeg måtte komme. Og rigtig glædelig Grundlovsdag til jer alle. I Danmark har vi ikke en nationaldag, som man kender det fra mange andre lande.

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja!

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. oktober 2015 Kirkedag: 20.s.e.Trin/A Tekst: Matt 22,1-14 Salmer: SK: 291 * 416 * 175 * 475,1 * 589 LL: 291 * 612 * 416 * 175 * 475,1 * 589 Har I nogen

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Der er også anden årsag til, at jeg har glædet mig særligt til i dag. Og det skyldes de aktuelle meningsmålinger.

Der er også anden årsag til, at jeg har glædet mig særligt til i dag. Og det skyldes de aktuelle meningsmålinger. 1 1. maj tale 2013 Poul Erik Skov Christensen, forbundsformand 3F INDLEDNING Vi fejrer 1.maj i år på en flot dag. De kyndige folk i den ene efter den anden vejrudsigt har sågar også lovet os, at vi får

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere